Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 21 oktober 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0052/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Jag röstade för Europaparlamentets resolution eftersom jag anser att det ligger i EU:s intresse att ytterligare fördjupa sina förbindelser med utvecklingsländerna, särskilt på områden som ekonomiskt, kommersiellt och akademiskt utbyte, affärsutbyte och vetenskapligt utbyte. Unionen behöver därför ett finansieringsinstrument som möjliggör finansiering av sådana åtgärder. Å andra sidan omfattas de berörda utvecklingsländerna av två olika utrikespolitiska finansieringsinstrument genom att den geografiska räckvidden i förordning (EG) nr 1934/2006 utvidgas. Det bör garanteras att de båda finansieringsinstrumenten hålls strikt åtskilda.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy