Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2915(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0572/2010

Разисквания :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0385

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 21 октомври 2010 г. - Страсбург Редактирана версия

8. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Oral explanations of vote

 
  
  

Report: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. W takim razie zabiorę głos jeszcze raz: w ostatnich latach gospodarka Unii Europejskiej niejednokrotnie ucierpiała z powodu kryzysów i niestabilności finansowych o charakterze zarówno lokalnym, jak i globalnym. Aby przeciwdziałać takim niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości, muszą istnieć przygotowane wcześniej plany pomocy i odpowiedniej reakcji zarówno przed, jak i po impasie. Instrument na rzecz stabilności spełnia to zadanie bardzo dobrze.

Pomoc finansowa i techniczna powinna uwzględniać też wsparcie dla rozwoju ludzkiego i gospodarczego oraz konsultacje w przypadku łamania praw człowieka, demokracji i podstawowych wolności. Popieram również stanowisko sprawozdawczyni o rozbudowaniu sektora planowania strategicznego. Jest to szczególnie ważne w zapobieganiu konfliktom społecznym oraz tworzeniu Służby Działań Zewnętrznych.

 
  
  

Elnökváltás: UR LÁSZLÓ TŐKÉS
Alelnök

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE). - Mr President, having voted for the Brantner report, I would like to use this opportunity to turn the Commission’s and Council’s attention to the need to reach a tripartite agreement on the modification of the stability instrument in the shortest possible time.

The disputed issue relates to the delegated acts and Parliament's options to exercise its rightful scrutiny over the use of the EU’s financial instruments. What we need is a rapid political solution based on balance between the EU’s three institutions.

I would also encourage the Commission to improve its reporting to the European Parliament on such issues as project design, implementation and review.

While Parliament receives information from the Commission on exceptional assistance measures, the Commission’s reporting on broader strategic and analytical terms is still falling short of Parliament’s expectations.

 
  
  

Report: Gay Michel (A7-0078/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Instrument współpracy na rzecz rozwoju bezpośrednio przyczynia się do rozpowszechniania demokracji, praworządności oraz poszanowania praw człowieka w krajach i regionach partnerskich. Służy on nie tylko wspieraniu trwałego rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego ale i również stopniowej integracji tych krajów z gospodarką światową. Będąc członkiem Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną korzyść płynącą z tej współpracy, a mianowicie międzynarodową współpracę w gospodarowaniu zasobami naturalnym, ochronę środowiska i dbałość o różnorodność biologiczną. W szczególności popieram piątą poprawkę, która przypomina o znaczeniu sektora cukru dla gospodarki. Nie zapominajmy, że bezpieczeństwo żywności ma ogromne znaczenie dla krajów rozwijających się.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I was delighted to vote in favour of this report. I would like to say that the rapporteur, my colleague Mr Gay Mitchell, could not be here today as last night he was in Ireland launching a book he had written. Of course, he was recognised as MEP of the year for his work in the whole development area.

One point that I think we need to stress more is education. An Irish educationalist once said ‘educate that you may be free’, and I think we need to home in on this a bit more in the whole area of development and third countries.

Finally, I just want to say jocosely that my suit was stolen from my office last night; do I qualify for development aid as a result of that?

 
  
  

Report: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Üdvözlöm a Bizottság azon javaslatát, hogy felül kell vizsgálni az európai szabványosítási rendszert, hogy annak hiányosságait kijavítva megfelelő egyensúlyt tudjunk teremteni az európai, nemzeti és nemzetközi dimenziók között. Egy olyan rendszerre van szükségünk, amely hozzájárul az európai innovációhoz és a fenntartható fejlődéshez, fokozza az Unió versenyképességét és megerősíti a nemzetközi kereskedelemben elfoglalt helyét. Szeretném még hozzátenni, hogy bár a kkv-k az európai piac alapvető részei, véleményem szerint mégsem vesznek megfelelően részt a szabványosítási rendszerben, és ezért nem tudják teljes mértékben kihasználni a szabványosításból származó előnyöket. A rendszerben való képviseletük és részvételük javítása alapvető fontosságú lehet a jövőben. Az európai szabványosítás egységesítő jellege javítja a belső piac hatékonyságát és egyben kihangsúlyozza az Európai Uniót mint gazdasági és politikai partner szerepét a világpiacon.

 
  
  

Report: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ma tahaksin rääkida proua Muscardini raportist. Ma ei toetanud seda, kui olin süvenenud kogu temaatikasse. Miks? Nimelt seepärast, et muu maailm tõlgendaks Euroopa Liidu sellise meetme kehtestamist praegu protektsionistliku sammuna. Antud meetme kontrollimine nõuaks tollilt enam aega ja potentsiaalselt ka enam tööjõudu, asjade lahtipakkimine ja muud protseduurid seejuures.

Kohustusliku märgistuse nõudmine tekitab iseenesest surve hakata osade anonüümsete kaupade puhul neid võltsima. Nii mõnegi konkreetse maa tegeliku märgistuse asemel võime me leida võltsitud Made in Italy, Made in France ja seda me ometi ei taha.

 
  
  

Motion for a resolution: Implemented reforms and development in the Republic of Moldova (B7-0572/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Aš balsavau už rezoliuciją dėl Moldovos. Moldova nuėjo ilgą kelią nuo tada, kai Molotovo-Ribentropo paktas padalijo Europą į įtakos zonas ir Moldova pasiliko Sovietų Sąjungos įtakos zonoje. Šiandien Moldova yra nepriklausoma valstybė, tiesa, turinti daug problemų, bet einanti Europos integracijos keliu. Šiandien aš noriu paraginti dar kartą visą Moldovos politinę klasę, politinį elitą, visas demokratines politines jėgas ir tautines mažumas atsisakyti kontraproduktyvios konfrontacijos, plėtoti konsensuso ir politinio kompromiso kultūrą. Ir manau, kad jie turėtų pasiūlyti visuomenei visaapimančią Moldovos Respublikos viziją, kurios tikslas būtų Moldovos Respublikos narystė Europos Sąjungoje. Rezoliucijoje mes kalbame ir apie Padniestrę – įšaldytą konfliktą. Padniestrė turi būti aukštai Europos Sąjungos darbotvarkėje ir visos šalys, tame tarpe, ir Rusija, turi gerbti Moldovos teritorinį vientisumą. Padniestrė turi būti Moldovos Respublikos dalis.

 
  
  

Report: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Aš balsavau už rezoliuciją dėl integruotos jūrų politikos, nes jūrų sektorius yra gyvybiškai svarbus ir aš noriu, kad ateities kartoms paliktume švarias ir saugias jūras. Šiuo metu geostrateginė jūrų reikšmė yra labai išaugusi. Mes turime naujai pritaikyti jūras ir jų išteklius ir derinti veiksmus, todėl integruota jūros politika svarbi tuo, kad bus apjungtos visos jūrų politikos sritys: jūrų transportas, žvejyba, akvakultūra, energetika, sauga jūroje, jūrų aplinkos apsauga ir moksliniai tyrimai, taip pat turizmas. Ypač noriu atkreipti dėmesį į ekonominę ir socialinę svarbą jau vien todėl, kad Europos Sąjungos jūrų pakrančių ilgis siekia 320 000 kilometrų ir viena trečioji Europos Sąjungos valstybių piliečių gyvena pakrantėse ir šis skaičius didėja. Manau, kad jūros ir toliau turėtų išlikti ekonomikos augimo varomąja jėga.

 
  
  

Report: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Európska únia predstavuje najväčší zdroj priamych zahraničných investícií v Latinskej Amerike, hoci obchodná výmena medzi týmito dvomi regiónmi sa zintenzívnila, vzájomný obchod medzi EÚ a Latinskou Amerikou je menej dynamický v porovnaní s obchodnými vzťahmi s inými oblasťami sveta.

Príkladom dobrej vôle je nedávno uzavretá dohoda o zóne voľného obchodu s Kóreou, pričom v prípade latinsko-amerického hospodárskeho zoskupenia MERCOSUR, rokovania pretrvávajú ešte od roku 1999 dokonca aj s päťročným prerušením. Osobne podporujem proces upevňovania aj diverzifikáciu obchodných vzťahov s Latinskou Amerikou vrátane vytvárania pevnejšieho právneho rámca, pretože sa tak európskym podnikateľom otvára trh s takmer 600 miliónmi spotrebiteľov. Pre obchodníkov z Európskej únie nie je zanedbateľný ani fakt, že s Latinskou Amerikou zdieľa Európa spoločné hodnoty, jazyk, históriu a kultúru.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Mr President, I would like to commend the rapporteur on trade with Latin America for this eventually well-balanced and timely report.

The deepening of trade relations with the Latin American countries is already under way, as the European Union has recently concluded a Free Trade Agreement with two Andean countries, Colombia and Peru.

Recently, we finished the longest-standing dispute in the WTO with Latin American countries on trade in bananas. We will soon start negotiating a milestone Free Trade Agreement with all of the Mercosur countries with which we conduct more than EUR 62 billion of trade in goods. The EU’s investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.

These numbers are only set to grow in the coming years. The conclusion of such an agreement, along with the upcoming free trade negotiations with Japan and India, will undoubtedly be one of the most significant steps in implementing the EU’s strategy of becoming the most important trade player in the world.

 
  
 

Yesterday we ran out of time. There now follow some explanations of vote regarding the votes from yesterday.

 
  
  

Reports: László Surján (A7-0281/2010), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, helga Trüpel (A7-0284/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, if any of our constituents felt a ‘twitch in the force’ yesterday afternoon, it was because of the extraordinary coincidence of timing that, at the very moment when the British Chancellor of the Exchequer was on his feet in the House of Commons announcing the most severe spending reductions that my country has known since the 1920s, we in this Chamber were voting through increases in the European budget which will cost the United Kingdom taxpayer GBP 880 million. That is not our share of the budget. That is our share of the increase. Since we announced yesterday 490 000 job losses in the public sector, it is perhaps worth quantifying that sum in terms of public sector appointments. It would have paid for 15 000 National Health Service doctors, for 30 000 nurses, for 35 000 police officers or for 50 000 army privates.

It is not just Britain. All of our Member States are looking to make reductions in their national budgets and yet the European Union budget keeps expanding, soaking up their savings. If only the hunger of this Chamber for new powers were matched by its interest in exercising properly the powers it already has – above all to hold the executive to account and to keep spending under control. Our voters deserve better of us.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte ganz kurz auf das reagieren, was der Kollege Hannan gerade gesagt hat. Denn es ist natürlich eine wirkliche Notwendigkeit, dass dieses Parlament einen Sitz hat, aber den hat es nach unseren Verträgen und der ist hier in Straßburg. Sie haben völlig Recht, lassen Sie uns Steuern sparen, lassen Sie uns darauf hinarbeiten, dass wir nur noch an einem Ort arbeiten, aber der Hort des Parlamentarismus, lieber Herr Kollege Hannan, der ist hier in Straßburg. Hier können wir als Abgeordnete, als Volksvertreter gemeinsam arbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − Kérem, nem lehet tovább folytatni. Ez nem szavazatmagyarázat. Kérjük szépen akkor a következő jelentéshez, az Estrella-jelentéshez a hozzászólásokat.

 
  
  

Report: Edite Estrela (A7-0032/2010)

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Podczas wczorajszego głosowania nad sprawozdaniem pani Estreli poparłam pełnopłatne urlopy macierzyńskie trwające 20 tygodni, ponieważ potrzebujemy sprawiedliwego i godnego minimum dotyczącego długości i płatności urlopu macierzyńskiego w całej Europie. Wstrzymałam się od głosu w kwestii urlopów ojcowskich i adopcyjnych, ponieważ Komisja Europejska zapowiedziała osobną dyrektywę w tej kwestii i w trosce o przejrzystość prawa unijnego nie chcę, aby w dyrektywie odnoszącej się do ochrony pracownic w ciąży znajdowały się kwestie urlopów ojcowskich.

Mam nadzieję, że Komisja Europejska niebawem zakończy konsultacje społeczne i przedstawi zadowalające propozycje dotyczące urlopów ojcowskich, adopcyjnych czy też osób samozatrudnionych tak, aby wszystkie młode mamy w Europie miały takie same prawo.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Ko gero niekas negalėtų ginčytis, kad vaiko ir tėvų ryšys pirmaisiais gyvenimo mėnesiais yra ypatingai svarbus, todėl naujoji Europos Sąjungos direktyva užtikrins motinų teisę ir galimybę ilgiau rūpintis vaikais nebijant netekti pajamų ir darbo vietos. Skirtingose valstybėse turime skirtingą padėtį. Tarkime, mano valstybėje Lietuvoje gimdymo atostogos plius vaiko priežiūros atostogos išsitęsia iki dviejų metų, tačiau kitos valstybės turi minimalų skaičių gimdymo atostogų, todėl manau, kad tą minimalią ribą, kurią mes nustatėme vakar yra labai svarbus pasiekimas. Sveikintina įtraukti ir tėvystės atostogas bei atostogas, susijusias su įvaikinimu. Nors šeimos politika, kaip sakoma, yra valstybių narių kompetencija, tačiau mes čia kalbame labiau apie darbuotojų apsaugą ir tam tikras paskatas, kad tėvai galėtų suderinti šeimyninį ir profesinį gyvenimą.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - Arvoisa puhemies, eilen todella äänestettiin Estrelan tärkeästä mietinnöstä, joka koskee äitiyslomia, niiden pituuksia ja niiden aikana maksettavia korvauksia. Tämän äänestyksen jälkeen media soitti ja kyseli moneen kertaan, äänestinkö puolesta vai vastaan. Totesin, että äänestin naisten puolesta. Äänestin sen puolesta, että äitiysloma olisi 18 viikkoa ja korvaus 75 prosenttia.

Näen, että omassa kotimaassani Suomessa järjestelmä on hyvä. Jos siellä joudutaan järjestelmään, joka eilen hyväksyttiin, naisten asema työmarkkinoilla heikentyy oleellisesti, koska työnantajat tulevat edelleen miettimään, voivatko he ottaa nuoria naisia töihin, koska äitiyslomakustannukset kasvavat merkittävästi. Näin ollen naisten mahdollisuus olla työmarkkinoilla heikkenee. Tämän takia halusin antaa tämän selvityksen.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, myös minä olen Suomesta ja tiedän, että meillä on erittäin hyvä äitiysvapaajärjestelmä. Äänestin kuitenkin 20 viikon äitiysvapaan puolesta. Ajattelin asiaa Euroopan unionin muitten jäsenmaitten kannalta. Katson, että pidemmät äitiysvapaat ovat tärkeitä lasten kehitykselle.

Lapset, syntyvät lapset ovat Euroopan todellinen pääoma. Äidit, lapset ja perheet on tuo kolmiykseys, jolle rakennetaan tulevaisuus. Tietystikään äidit eivät saisi kärsiä taloudellisesti siitä, että he haluavat hankkia lapsia, eivätkä naisvaltaiset alat saisi siitä kärsiä. Naisilla on oltava oikeutensa myös palkkaustilanteessa. Mutta meillä pitää olla idealismia, meillä pitää olla uskoa! Tämä oli moraalinen päätös äitien puolesta, uuden elämän puolesta ja uuden Euroopan puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE). - Herr Präsident! Wir hatten gestern ein großes Thema im Bericht Estrela. Ich möchte dazu sagen, es war etwas schwierig für mich, letztlich mit Ja zu stimmen. Denn als junger Vater, der zwei Geburten miterlebt hat, muss ich sagen, ich weiß nicht, warum ich einen Urlaub gebraucht hätte, denn ich habe nicht geboren, sondern meine Frau. Hier geht es um Mutterschutz, und wir haben Väter mit hineingenommen. Ein schwieriger Punkt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für die jungen Frauen, dass sie die Chance haben, Ja zum Kind zu sagen und auf der anderen Seite auch wieder in ihren Beruf einzusteigen. Ich glaube, das ist mit diesem Modell möglich. Auch wenn ich persönlich 18 Wochen befürworte, habe ich anschließend bei der Endabstimmung für die 20 Wochen mit Ja gestimmt.

Wir müssen uns aber immer fragen: Schaffen wir es damit, mehr Gerechtigkeit zu schaffen, schaffen wir es, mehr Kinder in Europa zu bekommen? Das ist die Frage der Zukunft, Familienpolitik für Europa. Ich hoffe, dass dieses Signal auch nach außen geht, dass wir dafür etwas getan haben. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Mitgliedstaaten auch entsprechend handeln.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Report: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que altera o Regulamento que institui um Instrumento de Estabilidade, porque considero essencial uma revisão mais ampla da assistência financeira externa da UE. A implementação do Instrumento de Estabilidade reforçou o potencial da UE para responder a situações de crise ou de crise emergente e nesse sentido considero que a Comissão – respeitando os compromissos assumidos, nomeadamente quanto à promoção de condições estáveis para o desenvolvimento humano e económico e à promoção dos direitos humanos, da democracia e das liberdades fundamentais enquanto objectivos principais da acção externa da União Europeia – deverá, por um lado, melhorar o seu planeamento estratégico e aumentar o pagamento dos fundos disponíveis para a Parceria para a Consolidação da Paz, e, por outro lado, deverá apresentar um plano para a mobilização de recursos financeiros em favor de quaisquer facilidades de assistência externa de emergência ou mecanismos que sejam criados fora do Instrumento de Estabilidade, de forma a evitar recorrer aos fundos previstos para este Instrumento. Assim e neste sentido considero que a Comissão deve aumentar os reduzidos níveis de execução do orçamento no futuro, com base numa visão estratégica para uma melhor utilização dos seus instrumentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Voto a favore di questa relazione della collega Brantner, trattandosi di un testo che innanzitutto propone l’adeguamento della normativa europea ad un’importante sentenza della Corte di Giustizia sulle armi leggere. Un testo che chiede all’UE una maggiore attenzione nei confronti della società civile nel quadro del finanziamento alla stabilità nei contesti di crisi extra-europei, sebbene a mio avviso la vigilanza delle istituzioni europee, in primis la Commissione, dovrebbe garantire ciò che non sempre è accaduto, ossia che i soggetti beneficiati diano garanzia di “affidabilità” politica. Inoltre, con questa relazione il Parlamento chiede alla Commissione di essere coinvolta maggiormente che in passato rispetto all’utilizzo degli strumenti finanziari per la stabilità. La nostra assemblea, in cui i popoli e i cittadini europei sono rappresentati, deve assumere un ruolo più partecipativo in queste materie, e le altre istituzioni comunitarie devono abituarsi all’idea che un Parlamento debba essere informato sulle spese decise da un esecutivo; né va non soltanto della bontà dell’azione singola, ma della democraticità del sistema politico europeo nel suo complesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Il continente europeo è stato plasmato da conflitti lunghi e sanguinosi, che finalmente hanno trovato un argine anche grazie alle Istituzioni all'interno delle quali agiamo. E' dunque da noi che deve partire, in prima battuta, il massimo senso di responsabilità nell'uso della forza per i conflitti internazionali. E anche quando questa si renda necessaria, lo stato attuale della nostra Civiltà impone metodi chirurgici anziché ad ampio raggio. Credendo in questo modello culturale, non possiamo che ergerci ad esempio per tutti gli altri nel mostrare che non deve essere la diversa capacità economica a fare la differenza nella risoluzione delle controversie, ma una serie di strumenti che mettano sempre e comunque al primo posto la vita umana, e che permettano di giungere alla violenza solo in casi estremi e principalmente per tutelare la vita e gli interessi strategici della popolazione europea. Non si tratta di prendere posizione a priori, ma di attenersi ad una linea di condotta coerente e rigorosa, in cui la capacità militare sia solo un deterrente ma non diventi mai un mezzo per stravolgere la natura dell'Unione Europea e per dimostrare un sistema di valori diverso da quello che si proclama.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A UE é o maior doador de ajuda externa do mundo, sendo responsável por mais de metade da ajuda pública ao desenvolvimento. Em conjunto, os países membros concederam 49 mil milhões de euros de ajuda aos países mais pobres do mundo, o que equivale a cerca de 0,4 % do total do seu rendimento bruto. Estes números demonstram bem a importância que tem a ajuda europeia ao desenvolvimento e, naturalmente, a relevância do Instrumento de Estabilidade.

Por esta razão, vejo como positivo o reforço deste instrumento e o maior empenhamento da União na cooperação para o desenvolvimento. Contudo, não posso deixar de salientar que, muito embora considere fundamental que a UE continue empenhada nas suas missões externas de cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária, não compreendo como é possível que a ajuda para países terceiros possa ser desbloqueada mais depressa do que a ajuda a Estados-Membros vítimas de catástrofes, como foi, infelizmente, o caso da Madeira, que, vários meses após a tragédia, ainda não recebeu qualquer ajuda do Fundo de Solidariedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O instrumento de estabilidade é muito importante para o reforço do potencial da UE, na resposta a situações de crise ou de crise emergente. Sendo a UE o principal doador de ajuda externa do mundo e responsável por mais de metade da ajuda pública ao desenvolvimento, necessita de instrumentos que lhe permitam abordar as situações de crise, tendo em consideração os objectivos e as prioridades de carácter horizontal e geográfico da UE, tornando, ao mesmo tempo, essas acções complementares com as políticas geográficas comunitárias e com os objectivos e instrumentos. Quando está em causa o desenvolvimento, os objectivos da UE devem ser os da luta contra a pobreza e as suas causas.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Mi voto en contra de esta Resolución legislativa se basa en mi rechazo frontal al instrumento de estabilidad establecido varios años atrás sin el apoyo del grupo parlamentario al que pertenezco. Desde mi punto de vista, este es otro mecanismo más de la Comisión para injerir libremente en los asuntos internos de terceros países con el pretexto de buscar la estabilidad política de estos países discrecionalmente considerados inestables. Que sean las instituciones europeas las que, libremente y sin la necesidad de coordinarse con las autoridades del país a estabilizar, decidan cómo, cuando y por qué se debe utilizar este instrumento, que lo convierte de facto en un mecanismo para la defensa oculta de los intereses propios europeos. Por todo ello, he votado en contra del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − Conflicts in Haiti, Kosovo, Iraq, and more recently in Afghanistan have shed light on the crucial role that small arms and light weapons play in terrorism and organized crime, and in igniting new rounds of bloodshed after formal cease-fire. It is important that the Community adopts a truly comprehensive approach to the problem of SALW proliferation by targeting all levels of the illicit SALW trade chain. Given that 70% of global SALW stockpile is in civilian hands, EU should recognize and support the indispensible efforts of civil society in monitoring SALW trade and production at the local level and in raising public awareness. In addition, the SALW issue reveals the multidimensional nature of 21st century conflicts in general, and thereby the need for a stronger focus in pre- and post-crisis capacity building. I voted in favour of this report because I believe that EU should strive to hone its ability to manage crisis in the most innovative, efficient and cost-effective manner. Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − With this vote, Parliament has followed AFET’s position in welcoming the Commission’s proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation (EC) No 1717/2006 establishing an Instrument for Stability (COM(2009)0195), as part of a wider review of the external financial assistance of the EU. Among other things, AFET, and now Parliament as a whole, agrees that a revision of Article 3(2)(i) and Article 4(1)(a) of the original regulation are necessary in order to bring it into line with the ruling of the European Court of Justice of 20 May 2008, which found that measures against the proliferation of small arms and light weapons may be implemented by the Community under its development policy.

The Presidency, on behalf of the Council and along with the Commission and the Parliament, is invited to develop a ‘Declaration on a European Consensus in support of EU Action on SALW’, which takes into account the respective competences of all institutions.

 
  
  

Report: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento (ICD) porque considero que o Parlamento tem supervisionado estritamente a forma como as disposições do ICD são aplicadas desde a sua entrada em vigor em 2007. A Comissão propõe na sua proposta legislativa relativa à revisão intercalar do instrumento de cooperação para o desenvolvimento (ICD) apenas uma alteração técnica para permitir que os custos relativos a taxas, direitos e outros encargos relacionados com o financiamento de acções abrangidas pelo ICD dos países beneficiários sejam financiados a cargo do orçamento do ICD. Considero que esta alteração viabilizará o financiamento destes custos em circunstâncias excepcionais, criando assim uma maior flexibilidade na aplicação de programas e projectos.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στη συγκεκριμένη έκθεση παρά το γεγονός ότι συμφωνώ και υποστήριξα τις προτεινόμενες τροπολογίες, και κυρίως αυτές που επαναφέρουν τον ελεγκτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απείχα στην τελική ψήφο, όσον αφορά συγκεκριμένα τον Μηχανισμό χρηματοδότησης και αναπτυξιακής συνεργασίας γιατί, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, τα κονδύλιά του έχουν χρησιμοποιηθεί για εξοπλισμό και εκπαίδευση της αστυνομίας και του στρατού σε διάφορες περιοχές στην Αφρική. Είμαι της άποψης ότι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση για στρατιωτικούς ή πολιτικο-στρατιωτικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Ştim cu toţii că instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (ICD) nu prevede o excepţie de la principiul neeligibilităţii acestuia pentru finanţare comunitară; prin urmare, acesta permite o anumită flexibilitate de la caz la caz, iar ordonatorul de credite responsabil poate, dacă este cazul, să decidă finanţarea acestor cheltuieli în vederea unei bune desfăşurări a programelor şi proiectelor. Totuşi, această flexibilitate este indispensabilă în cazul anumitor situaţii recurente de blocaj care survin atunci când mecanismele de scutire de plata taxelor sunt inexistente sau inutilizabile. În aceste situaţii, formularea strictă din cadrul instrumentelor ICD poate face extrem de dificilă acţiunea finanţată prin asistenţă externă. De aceea, susţin propunerea de a se cere Comisiei să prezinte propuneri legislative pentru alinierea la procedura PRC şi de a asigura faptul că acest instrument se conformează noilor cerinţe privind comitologia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto globalmente a favor da proposta apresentada neste relatório. O instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento (ICD) melhora o anterior quadro da cooperação para o desenvolvimento, da União Europeia, ao reunir os vários instrumentos geográficos e temáticos num único instrumento. A par das alterações técnicas relacionadas com o financiamento das acções abrangidas pelo ICD que visam uma maior flexibilidade na aplicação dos seus projectos e programas, a revisão intercalar deste instrumento proporciona uma ocasião ideal para adaptar o procedimento de comitologia do ICD aos novos requisitos em matéria de comitologia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A alteração em questão é meramente técnica e destina-se a possibilitar que, em circunstâncias excepcionais, os custos relativos a taxas, direitos e outros encargos possam ser suportados pela ajuda comunitária. Esta circunstância excepcional pode justificar-se em casos pontuais e permitirá um aumento da flexibilidade no modo como são implementados projectos e programas. O apoio unânime de que foi objecto em sede da comissão parlamentar competente demonstra o consenso que a proposta reúne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL), in writing. − I absolutely agree with and support the tabled amendments, especially the ones on the delegated acts and restoring the European Parliament's right of scrutiny. But I abstained on the final vote on the Instrument (DCI) itself as, directly or indirectly, the African Peace Facility was funded through this instrument, and this funding was used inter alia for police and army training missions. I am of the opinion that development funding must not be used for any military or civil-military purposes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento é mais um argumento muito importante para o reforço do potencial da UE, na resposta a situações de crise ou de crise emergente. Sendo a UE o principal doador de ajuda externa do mundo e responsável por mais de metade da ajuda pública ao desenvolvimento, necessita de instrumentos que lhe permitam abordar as situações de crise, tendo em consideração os objectivos e as prioridades de carácter horizontal e geográfico da UE, tornando, ao mesmo tempo, essas acções complementares com as políticas geográficas comunitárias e com os objectivos e instrumentos. Quando está em causa o desenvolvimento, os objectivos da UE devem ser os da luta contra a pobreza e as suas causas.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Il était nécessaire que dans des circonstances exceptionnelles, les coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges fiscales concernant le financement des actions au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) soient financés sur le budget de l'ICD.

L'ICD a pour objectif général l'éradication de la pauvreté dans le cadre du développement durable, en ce compris les efforts visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Cette modification conférera une plus grande souplesse dans l'exécution des programmes géographiques et thématiques. Elle aidera les pays partenaires à réaliser les OMD et à mieux intégrer l'économie mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. − Kopumā visi pieci Eiropas Parlamenta ziņojumi par finanšu instrumentiem ir par nepieciešamību nodrošināt lielāku kontroli pār finanšu instrumentiem sadarbībai attīstības un cilvēktiesību jomās un sadarbībai ar industrializētajām valstīm. Ņemot vērā pārāk lielu birokratizāciju un ne vienmēr racionālu ES iespēju izmantošanu, šāda veida noteikumi var kļūt par katalizatoru un paātrināt ziņojumos atzīmētos procesus. Eiropas Parlamenta deputāti dotajā gadījumā kļūst par stabilizācijas un izlabošanas procesu dalībniekiem, jo rodas iespēja novērot un kontrolēt līdzekļu piešķiršanas procesus.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Parliament has closely scrutinised the way the provisions of the DCI are implemented ever since it came into force in 2007. In the exercise of its right of scrutiny under the Comitology procedure, Parliament has raised a number of problems and objections regarding the way the Commission implemented the instrument, and the interpretation it gave to some of its core provisions. Parliament, however, did not find any major shortcomings in the provisions of the instrument as such.

One of Parliament’s major concerns, the propensity of the Commission to finance under the geographical programmes measures not eligible, under the internationally accepted criteria of the OECD/DAC, as Official Development Assistance (ODA), has recently been solved by the Commission when it proposed, at Parliament’s request, the creation of a new legal basis for such measures under the Instrument for Cooperation with Industrialised Countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso un voto favorevole alla relazione del collega Gay Mitchell riguardante l'istituzione di uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Infatti, l'approvazione della relazione Mitchell darà la possibilità alle organizzazioni non governative che operano nei paesi in via di sviluppo di usufruire di vantaggi fiscali.

Con l'adozione di queste procedure il Parlamento europeo assumerà un ruolo più rilevante nelle decisioni strategiche di finanziamento che la Commissione europea dovrà elaborare e saranno meglio definite le norme di attuazione per la politica di sviluppo dell'Unione europea.

 
  
  

Report: Kinga Gál, Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente no relatório sobre o instrumento financeiro para a promoção da democracia e dos direitos humanos a nível mundial enquadrado na proposta legislativa relativa à revisão intercalar do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), para os quais a Comissão propõe apenas uma alteração técnica para permitir que os custos relativos a taxas, direitos e outros encargos relacionados com o financiamento de acções abrangidas pelo ICD e pelo IEDDH nos países beneficiários sejam financiados pelos orçamentos dos instrumentos. Considerando que o ICD e o IEDDH foram os únicos instrumentos financeiros a não prever uma excepção ao princípio da não elegibilidade de tais custos, no caso dos projectos do IEDDH tal facto tem particular importância dadas as condições especiais em que são executados. Assim considero que a proposta legislativa da Comissão para a revisão intercalar do IEDDH proporciona a ocasião ideal para assegurar que este instrumento cumpra os novos requisitos previstos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto favoravelmente o conjunto de propostas apresentadas neste relatório. O IEDDH, enquanto instrumento financeiro que visa promover o desenvolvimento e consolidação da democracia e do Estado de direito, bem como contribuir para o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais nos países terceiros, é um importante veículo de ajuda da União em matéria de direitos, liberdades e garantias. A proposta legislativa de revisão intercalar do IEDDH desencadeada pela Comissão propicia uma oportunidade adequada para rever a base jurídica deste instrumento, assegurando que doravante cumpre os novos requisitos previstos no Tratado sobre o Funcionamento da UE. Em particular, o procedimento dos actos delegados, previsto no artigo 290.º do TFUE, que reforça significativamente as competências do Parlamento, atribuindo-lhe direito de veto, o que obriga a Comissão, para actos adoptados em co-decisão, a apresentar uma proposta alterada.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como a alteração ao Regulamento (CE) n.º 1905/2006 que institui um instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento e ao Regulamento (CE) n.º 1889/2006 que institui um instrumento financeiro para a promoção da democracia e dos direitos humanos a nível mundial, constante da resolução decorrente do relatório elaborado pelo colega Gay Mitchell, também a presente resolução assume a necessidade de levar a cabo uma alteração legislativa eminentemente técnica e do mesmo teor.

Creio que a União Europeia deveria continuar a assumir a centralidade da defesa e promoção da democracia e dos direitos humanos, não só no seu discurso, mas, sobretudo, na sua prática política e, para este efeito, haveria toda a necessidade e até urgência de o fazer de modo coordenado com os Estados Unidos da América.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio presidente, cari colleghi, con il voto odierno si é provveduto all'allineamento di due importanti strumenti legislativi al Trattato di Lisbona. Si tratta, nello specifico, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) e del regolamento che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR). Sono state proposte delle modifiche di ordine tecnico, al fine di consentire che il pagamento dei costi delle tasse e degli oneri relativi al finanziamento di azioni comuni in tali settori possa essere effettuato attraverso il bilancio dei due strumenti. Sino ad oggi, infatti, non era prevista alcuna deroga al principio di non ammissibilità di tali costi. Concludo sottolineando che tali modifiche hanno un forte impatto pratico, in quanto permetteranno di attuare i progetti EIDHR e DCI con una maggiore flessibilità di quella attuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O instrumento financeiro para a promoção da democracia e dos direitos humanos a nível mundial é mais um argumento muito importante para o reforço do potencial da UE, na resposta a situações de crise ou de crise emergente. Sendo a UE o principal doador de ajuda externa do mundo e responsável por mais de metade da ajuda pública ao desenvolvimento, necessita de instrumentos que lhe permitam abordar as situações de crise, tendo em consideração os objectivos e as prioridades de carácter horizontal e geográfico da UE, tornando, ao mesmo tempo, essas acções complementares com as políticas geográficas comunitárias e com os objectivos e instrumentos. Quando está em causa o desenvolvimento, os objectivos da UE devem ser os da luta contra a pobreza e as suas causas. No caso em concreto deste instrumento, esta proposta legislativa visa apenas uma alteração técnica que permitirá tornar este instrumento mais flexível na execução de programas e projectos.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe porque, aunque busque establecer un mayor control democrático del Parlamento Europeo sobre el «instrumento de promoción de la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo», el propio instrumento —controlado o no por el Parlamento— es un medio de injerencia de la UE en los asuntos internos de terceros países. A través de este instrumento, la Comisión, decidiendo bajo sus propios criterios qué es promoción de la democracia y de los derechos humanos y qué constituye un riesgo, un abuso o una represión de estos, tiene la posibilidad de financiar y apoyar discrecionalmente a asociaciones, partidos políticos, fundaciones e incluso personas específicas de terceros países sin comunicarlo ni coordinarlo con el gobierno del país en cuestión. Mi voto negativo se basa en el rechazo frontal a este instrumento que, tras cuatro años desde su aprobación y como anunciamos en ese momento, se ha convertido en una herramienta para la defensa oculta de los intereses de la UE en terceros países disfrazando esta defensa bajo el manto discrecional de los derechos humanos y la democracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In its legislative proposal for the mid-term review of the Development Cooperation Instrument (DCI) and the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), the Commission only proposes one technical amendment allowing costs related to taxes, duties and other charges related to the financing of actions under the DCI and EIDHR in beneficiary countries, to be financed from the budget of the instruments.

So far, DCI and EIDHR have been the only financial instruments not to provide for an exception to the principle of the non-eligibility of such costs. The amendment will allow for the financing of these costs in exceptional circumstances, thus creating greater flexibility in the implementation of programmes and projects. For EIDHR projects, this is particularly important, given the special circumstances in which they are carried out. Governments might indeed be reluctant to grant exemptions for projects they do not support. The proposed amendment by the Commission should therefore be welcomed.

 
  
  

Report: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório referente ao instrumento de financiamento para a cooperação com os países e territórios industrializados e outros de elevado rendimento (Regulamento ICI) que tem como objectivo apoiar a cooperação económica, financeira e técnica, assim como o intercâmbio ao nível académico e da investigação nas esferas de competência da Comunidade, porque considero que as alterações propostas pela Comissão são substanciais, uma vez que todas as actuais referências a países parceiros (que, até ao momento, somente abrangiam os países e territórios industrializados e de elevado rendimento), incluindo a sua avaliação qualitativa, deverão passar a incluir também os países em desenvolvimento enumerados. Este alargamento da cobertura geográfica constitui uma oportunidade, uma vez que os programas actualmente financiados através do Regulamento ICI poderão agora ser alargados a outros países. Porém, este é também um desafio maior. Considero por isso importante deixar bastante claro a quem é que este financiamento pode ser concedido, para quê e em que condições.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului domnului Scholz deoarece consider că politica comercială joacă un rol decisiv în crearea bogăției și în consolidarea relațiilor politice. Instrumentul de cooperare cu țările industrializate și cu teritoriile cu venituri ridicate încurajează legăturile politice și economice de lungă durată care au ca scop consolidarea profilului UE și influența acesteia pe scena internațională.

Doresc să îl felicit pe Domnul Scholz pentru excelenta cooperare cu celelalte grupuri politice pe parcursul negocierii conținutului acestui raport. Susțin în acest sens amendamentele depuse, acestea clarificând scopurile în care poate fi folosit acest instrument de finanțare. În acest sens, formularea a fost simplificată şi s-au impus anumite limitări asupra cadrului acţiunilor care pot fi finanţate. Există, de asemenea, şi anumite amendamente care au ca scop crearea unei legături mai strânse între aspectele tratate în faza de programare şi execuţie.

În final, aș dori să subliniez importanța consolidării rolului Parlamentului în ceea ce priveşte implicarea sa în activităţile de programare, evaluare şi raportare. Este necesar ca Parlamentul să fie implicat mai mult în elaborarea şi revizuirea programelor multianuale de cooperare și, de asemenea, să poată prezenta obiecţii faţă de propunerile de acest tip.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu por considerar que é do interesse da União continuar a aprofundar as suas relações com os países em desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito aos intercâmbios económicos, comerciais, académicos, empresariais e científicos. Assim, a Comunidade precisa de um instrumento financeiro que permita financiar essas medidas. Por outro lado, com o alargamento da cobertura geográfica do Regulamento (CE) n.º 1934/2006, os países em desenvolvimento abrangidos passam a ser objecto de dois instrumentos financeiros de política externa distintos e importa assegurar que estes dois instrumentos financeiros se mantenham rigorosamente separados.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le Parlement s'est prononcé en faveur de l'élargissement de la portée géographique de l'instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé. Cet instrument permet de nouer des relations économiques, commerciales, universitaires, scientifiques et diplomatiques avec de grands partenaires de l'économie mondiale comme l'Inde la Chine ou le Brésil. Nous avons choisi de donner une plus grande portée géographique à cet instrument afin de pouvoir en faire bénéficier de nouveaux pays dont le développement s'accélère nettement et qui seront prochainement des partenaires commerciaux non négligeables pour l'économie européenne, comme les pays d'Asie, d'Asie centrale, d'Amérique latine ainsi que l'Afrique du Sud.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero fundamental que a Europa estabeleça relações fortes com certos actores regionais e globais, apoiando-os e estabelecendo laços políticos e económicos fortes. Relembro, muito em especial, dois países com os quais Portugal tem fortes laços históricos e afectivos, o Brasil e Angola, dois importantes actores globais, na América do Sul e em África, respectivamente, que a UE deve, cada vez mais, olhar como parceiros.

Sabendo que o Regulamento (CE) n.º 1905/2006 tem por principal objectivo geral erradicar a pobreza através da realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, a cooperação limita-se, essencialmente, ao financiamento de medidas concebidas de forma a satisfazer os critérios aplicáveis à ajuda pública ao desenvolvimento (APD) tal como estabelecidos. Isso, muitas vezes, exclui outro tipo de acções que não se inscrevem no âmbito da APD, mas que são, ainda assim, essenciais no âmbito da política externa da União.

É exactamente para regulamentar tais práticas – que passam por acordos e intercâmbios económicos, comerciais, académicos, empresariais e científicos com países em desenvolvimento – que se propõe a aprovação do presente regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O instrumento de financiamento para a cooperação com os países e territórios industrializados é um instrumento de financiamento para a cooperação com os países e territórios industrializados e outros de elevado rendimento. Visa apoiar a cooperação económica, financeira e técnica, assim como o intercâmbio ao nível académico e da investigação. O objectivo deste regulamento é o de alargar substancialmente o âmbito deste instrumento, de forma a nele estar incluída a cooperação com os países em desenvolvimento, devendo para isso o quadro financeiro global ser aumentado. O alargamento geográfico aqui proposto é uma oportunidade para levar os programas a novos países, representando ao mesmo tempo um grande desafio, pelo que é muito importante deixar bastante claro a quem é que este financiamento pode ser concedido, para quê e em que condições.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die bilateralen Beziehungen mit den industrialisierten Ländern sowie anderen Ländern und Gebieten mit hohem Einkommen, insbesondere in Nordamerika, Ostasien, Südostasien und in der Golf-Region wurden von der EU in den vergangenen Jahren ausgebaut. Dies dient in erster Linie dazu, die Rolle der EU in der Welt auszubauen und zu festigen. Nun soll die Liste der Länder, die in den Anwendungsbereich der ICI-Verordnung fallen, deutlich verlängert werden. Dem steht folglich auch eine deutliche Kostensteigerung für die europäischen Mitgliedstaaten gegenüber. Ich habe den Bericht abgelehnt, da eine Gesamtkostenexplosion zu erwarten ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu por considerar que é do interesse da União continuar a aprofundar as suas relações com os países em desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito aos intercâmbios económicos, comerciais, académicos, empresariais e científicos. A Comunidade precisa de um instrumento financeiro que permita financiar essas medidas. Por outro lado, com o alargamento da cobertura geográfica do Regulamento (CE) n.º 1934/2006, os países em desenvolvimento abrangidos passam a ser objecto de dois instrumentos financeiros de política externa distintos, importando assegurar que estes dois instrumentos financeiros se mantenham rigorosamente separados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The objective of Community financing under Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories (hereinafter “ICI Regulation”) is to support economic, financial and technical cooperation, as well as research and academic exchange falling within Community’s spheres of competence. As the Committee responsible for “Union’s ... external economic relations”, including “financial, economic and trade relations with third countries” (i.e. with both developing and non-developing countries), the Committee on International Trade (INTA) was also the lead Committee at the time of adoption of original ICI Regulation enabling INTA not only to analyze this Commission proposal in detail, but also to look at a broader historical and institutional context.

Commission’s proposal for amending the ICI Regulation (COM(2009)0197/2) is proposed in order to significantly extend the geographical scope of the ICI Regulation to include cooperation with developing countries (listed in the Annex of the proposal) and the overall financial framework would be significantly increased in relation thereto. Even though the changes proposed by the Commission may seem few in formal terms, they are substantial as all current references to partner countries (so far covering only industrialised and high-income countries and territories), including their qualitative assessment, would include also the listed developing countries.

 
  
  

Report: Charles Goerens (A7-0285/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu, mas considero que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, ao reduzir drasticamente a margem da rubrica 4 do Quadro Financeiro Plurianual 2007-2013 (QFP), não deixa margem de manobra suficiente para enfrentar e reagir adequadamente a uma potencial crise vindoura.

 

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Exercitând dreptului său de control în cadrul procedurii de comitologie, Parlamentul a evidenţiat o serie de probleme şi a ridicat o serie de obiecţii. Ele privesc în general modul în care Comisia a pus în aplicare instrumentul, precum şi interpretarea pe care aceasta a dat-o unora dintre dispoziţiile fundamentale ale acestuia. Aceste obiecţii stau la baza amendamentelor propuse de comisiile de specialitate ale PE, sesizate de Comisia Europeană. Ele rezolvă problema generată de propunerea Comisiei de a introduce un amendament identic atât în cazul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 (ICD), cât şi în cazul Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 (IEDDO), care intră în competenţa a două comisii diferite ale Parlamentului European, DEVE în cazul ICD şi Comisiei AFET (DROI) în cazul IEDDO, prin divizarea propunerii în două propuneri legislative diferite, pe care urmează să le aprobăm azi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Sunt de acord cu măsurile propuse care pot fi integrate într-o etapă anterioară în cadrul financiar multianual, deoarece problema legată de comerțul cu banane încă persistă.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto a favor da generalidade das propostas contidas neste relatório. Considero que o papel do Parlamento Europeu é eminentemente político face à proposta da Comissão de criar um programa de acompanhamento dos países ACP produtores de bananas. Considero ainda que este programa só se legitima com uma mudança de paradigma da óptica puramente comercial para uma visão mais abrangente e integrada como é a do desenvolvimento e da luta contra a pobreza (meta número um dos ODM). Sendo incompatível, ao abrigo dos acordos firmados entre a UE e a OMC, a celebração de acordos de preferência UE-ACP e comprovados os resultados positivos nos países ACP produtores de bananas de anteriores acordos de preferência, importa apoiar a adaptação, reorganização e competitividade do sector exportador de bananas nestes países. Em sentido lato, estas medidas de acompanhamento para o sector das bananas deverão ter um impacto positivo não só para os produtores, primeiro elo na cadeia de produção, como também em relação aos critérios de luta contra a pobreza. Deste modo, toda a cadeia poderá beneficiar de condições de vida aceitáveis e dignas de um acesso mais facilitado aos mercados.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A cooperação económica, financeira e técnica, bem como o intercâmbio ao nível académico e da investigação entre a União e países terceiros, constitui uma das prioridades da política externa europeia, devendo ser apoiados os esforços desenvolvidos nesse sentido.

A alteração regulamentar proposta pela Comissão alarga o âmbito da sua aplicação a um número elevado de países em desenvolvimento. Tal como é bem explicitado pelo relator na sua exposição de motivos, esta mudança constitui uma oportunidade, mas também é um desafio maior à boa utilização deste instrumento que poderá perder em coerência aquilo que ganhou em abrangência. Este alargamento requer financiamento adicional e, simultaneamente, uma disposição de recursos ainda mais criteriosa e rigorosa, sob pena de dispersar meios que poderiam ser mobilizados para projectos de cooperação consequentes e frutíferos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. As razões que justificam a nossa abstenção neste relatório são as mesmas que a justificaram na votação do relatório sobre a revisão orçamental para estabelecer assistência financeira aos países ACP, que irão ser afectados pela liberalização do comércio de bananas entre a UE e onze países da América Latina. Esta liberalização beneficiará fundamentalmente as multinacionais norte-americanas que dominam o mercado mundial do sector. Quanto aos países ACP, como vários representantes seus já afirmaram, incluindo alguns produtores locais, o montante de 200 milhões de euros que a UE propõe atribuir-lhes não é susceptível de compensar todos os impactos decorrentes destas medidas.

Impõe-se pois questionar: quais os fundamentos da análise de impacto efectuada pela Comissão, na sequência da assinatura do acordo de Genebra? Mais uma vez, os proclamados objectivos da política da UE no domínio do desenvolvimento, nomeadamente ao nível da redução da pobreza, são subordinados aos interesses comerciais dos seus grupos económicos. Infelizmente, pouco significado prático tem, assim, a afirmação de que se visa a melhoria do nível e das condições de vida das populações nas áreas de cultivo e nas cadeias de valorização da banana, nomeadamente pequenos agricultores e pequenas entidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport créant un instrument financier pour la restructuration de la filière banane dans les pays ACP. D'abord, je déplore que cet instrument financier recueille une dotation financière s'élevant à 190 millions d'euros, quand les ACP ont estimé à 500 millions les besoins à minima pour leur permettre de restructurer la filière afin de devenir compétitifs. Enfin, je déplore que ce rapport, sous le couvert de la diversification agricole (objectif pourtant peu soutenu par l'UE dans les Accords de Partenariat Économique en négociation avec les ACP), cherche à encadrer par un instrument financier la disparition rapide (en 3 ans) de la filière banane dans les ACP; cela au profit des producteurs latino-américains déjà leaders sur le marché mondial avec plus de 70 % des parts de marché à l'exportation.

Je n'ai pas non plus souhaité voter contre ce rapport car les pays ACP ainsi que les régions européennes productrices de bananes ont besoin d'aides de toute urgence, pour faire face aux conséquences qui se sont déjà faites sentir suite aux Accords de Genève et autres accords bilatéraux qui ont fait tomber les droits de douane des bananes latino-américaines de 185 euros la tonne à 74 euros la tonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento é mais um argumento muito importante para o reforço do potencial da UE, na resposta a situações de crise ou de crise emergente. Sendo a UE o principal doador de ajuda externa do mundo e responsável por mais de metade da ajuda pública ao desenvolvimento, necessita de instrumentos que lhe permitam abordar as situações de crise, tendo em consideração os objectivos e as prioridades de carácter horizontal e geográfico da UE, tornando, ao mesmo tempo, essas acções complementares com as políticas geográficas comunitárias e com os objectivos e instrumentos. Quando está em causa o desenvolvimento, os objectivos da UE devem ser os da luta contra a pobreza e as suas causas.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Es ist wichtig und richtig, die ärmsten Länder mit gezielter und nachhaltiger Entwicklungshilfe zu unterstützen. Vor Ort muss Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden, um die Migrantenströme aus den Entwicklungsländern in Richtung EU zu verringern. Ich habe daher für den gegenständlichen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu, não obstante considerar que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, ao reduzir drasticamente a margem da rubrica 4 do Quadro Financeiro Plurianual 2007-2013 (QFP), não deixa margem de manobra suficiente para enfrentar e reagir adequadamente a uma potencial crise vindoura.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The aim of the Commission proposal is to support the main banana-exporting countries in Africa, the Caribbean and the Pacific (ACP) via banana accompanying measures (BAMs), which are intended to last four years (2010-2013). Although measures for which funding was provided in the past (special framework of assistance, SFA) were designed to help the ACP countries adjust to changing trends in international competition, we are still faced with similar problems today, and ‘the sustainability of ACP banana exports remains fragile’.

We must therefore look at the issue from the point of view of development aid and combating poverty. Our job in the EP has been to check that the proposed measures seek to attain the main objective of the EU’s development policy, which is to reduce and ultimately eradicate poverty.

 
  
  

Report: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Am votat acest raport deoarece consumatorii europeni au dreptul să cunoască provenienţa produselor pe care le achiziţionează, adică să se bucure de aceleaşi drepturi ca cetăţenii şi consumatorii din alte ţări mari. Prin acest regulament se asigură faptul că, în sfârşit, consumatorii din Uniunea Europeană vor beneficia de aceleaşi drepturi ca milioane de alţi consumatori din lume, chiar dacă acest lucru se întâmplă pentru un număr limitat de categorii de produse. În situaţia în care se manifestă interese divergente, datoria noastră este de a ne proteja consumatorii, indiferent de interesele marilor grupuri de distribuţie sau ale grupurilor de presiune individuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE), par écrit. – Nos citoyens doivent être mieux informés sur l'indication du pays d'origine et pouvoir acheter en connaissance de cause. Les Européens ne savent toujours pas effectivement s'ils achètent des produits réellement fabriqués en Israël ou issus des colonies israéliennes en territoires palestiniens. Une uniformisation des pratiques de marquage d'origine dans l'Union, en particulier pour les produits agricoles provenant d'Israël et des territoires palestiniens, va dans ce sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Sostengo questa relazione perchè ritengo con fermezza che l'indicazione di origine basata su un criterio chiaro ed effettivo sia una informazione necessaria per i consumatori europei che debbono poter scegliere di acquistare un prodotto conoscendo la sua provenienza. L'indicazione della provenienza, infatti, è indicativa di tanti altri fattori altrettanto fondamentali relativi allo o agli Stati nei quali vengono svolte le fasi di lavorazione. Credo che l'Unione europea debba fare un passo in avanti nel garantire una protezione più forte per i consumatori europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – En votant en faveur du rapport sur "l'indication du pays d'origine" de certains produits de pays tiers, le Parlement répond à une attente des consommateurs pour une meilleure transparence des produits. Le consommateur européen aura désormais, comme les consommateurs chinois et américains, le droit de savoir d'où les produits proviennent. Ce projet de règlement permettra aux entreprises européennes de promouvoir leur savoir-faire, leurs méthodes de production traditionnelles et la qualité de leur travail. Enfin, il pose des conditions équitables de concurrence entre les entreprises européennes et les partenaires commerciaux de l'Union européenne qui, eux, sont déjà dotés de ce type de règlementation. Les entreprises européennes fabriquant des produits de qualité et d'excellence disposeront ainsi d'un instrument de protection et de valorisation pour les soutenir face à la concurrence sévère des pays tiers dans certains secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a indicação do país de origem em determinados produtos importados de países terceiros, por considerar importante facultar aos consumidores uma informação correcta, mediante a qual possam exercer a sua liberdade de escolha. Os consumidores europeus têm o direito de conhecer a proveniência dos produtos que compram, de modo a poderem fazer escolhas informadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Se há área na qual a UE tem tido uma intervenção profícua, é a da protecção dos direitos dos consumidores, impondo regras que defendem os seus direitos e lhes garantem informação suficiente para exercer a sua liberdade de escolha em consciência. Este foi um dos padrões a que o consumidor europeu se habituou e ao qual os produtores europeus se adaptaram.

Assim, por uma questão de transparência, de protecção dos consumidores, mas também de protecção dos produtores europeus, é fundamental que os bens importados de países terceiros sejam correctamente identificados como tal, dando conta da sua origem.

Vou, inclusivamente, mais longe: se a Europa é tão restritiva nas regras que impõe aos seus produtores – veja-se o exemplo das regras para criação de animais –, deveria apenas permitir a importação de produtos que cumprissem essas mesmas regras, sob pena de estar a permitir que entrem no mercado produtos de baixo custo, feitos em desrespeito de todo o normativo comunitário, e que, como tal, entram em concorrência desleal com o produto europeu, cuja produção e/ou fabrico é bem mais dispendioso.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O nosso voto favorável à indicação do país de origem em determinados produtos importados de países terceiros prende-se com a necessidade de tornar mais claro o percurso pelo qual passam os produtos até entrarem nos países da UE. É necessário ir mais longe, tendo em conta que esta indicação, isolada, sem o acompanhamento de outras medidas, terá um impacto muito reduzido. Mas é prioritária uma ruptura com as actuais orientações da OMC para permitir aos países darem prioridade ao desenvolvimento da sua produção e do seu mercado, com a fiscalização das mercadorias importadas, impondo critérios mínimos de qualidade e técnicos iguais aos que são exigidos às empresas dentro da UE, o combate ao dumping, a regulação eficaz dos mercados de capitais, penalizando as deslocalizações de empresas, tributando as transacções financeiras e pondo fim aos paraísos fiscais.

É necessário o estabelecimento de relações económicas mais equitativas e mais justas, ao serviço dos povos e dos países, apoiando o desenvolvimento e a cooperação assente na igualdade entre Estados e na construção de alianças e acordos com países de todos os continentes, para combater as profundas injustiças e desigualdades sociais, a fome, as doenças e a pobreza.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Je me réjouis de l'approbation au Parlement - et ce, à une écrasante majorité - de l'introduction d'un système européen de marquage pour les produits importés de pays tiers. Volontaire jusqu'à présent, il deviendra désormais obligatoire au sein de l'Union. Rappelons à cet égard que l'Union n'innove pas dans le domaine, les Etats-Unis, par exemple, ayant introduit une telle obligation depuis 1930 ! Il est en effet aujourd'hui tout à fait indispensable pour les consommateurs à travers l'Europe d'être mieux informés de l'origine des produits qu'ils souhaitent acheter. Seul un système de règles claires pourra les renseigner sur les conditions sociales et environnementales de fabrication, les protéger des risques sanitaires et enfin les aider à faire des choix éclairés. Au-delà des consommateurs, c'est une victoire également pour les entreprises européennes exportatrices qui sont, elles, déjà soumises à des exigences strictes. Avec ce vote, le Parlement européen a signé la défaite d'un système de concurrence déloyale, permettant ainsi aux entreprises européennes qui ont fait le choix de la qualité et de l'emploi de ne pas être injustement pénalisées par des règles plus laxistes pour leurs compétiteurs à travers le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Den europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern steht es ohne Zweifel zu, über Produkte, die aus Drittstaaten in die EU importiert werden, informiert zu sein. Es muss ein Höchstmaß an Transparenz und Recht gegeben sein, um objektive Kaufentscheidungen fällen zu können. Ich befürworte generell ein solches Vorhaben, welches sich zum Ziel setzt, die EU-Bürgerinnen und -Bürger über die Herkunft der verwendeten Rohstoffe, die einzelnen Produktionsschritte, aber auch die vorherrschenden Produktions-, Sozial- und Arbeitsbedingungen des jeweiligen Landes zu informieren. Leider geht der Vorschlag der Kommission an einem solchen Vorhaben vorbei. Eine verpflichtende „made-in“-Regelung in der vorliegenden Fassung sagt nichts über die tatsächliche Herkunft eines Produkts aus oder darüber, unter welchen Bedingungen es produziert und verarbeitet wurde. Selbst namhafte europäische Textilfirmen können trotz freiwilliger Selbstkontrollen nicht ausschließen, dass bei der Produktion durch Kinderarbeit gewonnene Rohstoffe aus drittstaatlichen Betrieben verwendet werden. Unter Produkttransparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher verstehe ich etwas anderes. Der vorliegende Vorschlag geht nicht weit genug und deckt das Informationsbedürfnis der interessierten Endverbraucherinnen und -verbraucher nicht. Aus diesen Gründen konnte ich den Vorschlag der Kommission nicht unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders en Jan Mulder (ALDE), schriftelijk. − De VVD in het Europees Parlement heeft vandaag meegestemd met de ALDE-lijn ten aanzien van oorsprongsaanduiding, met uitzondering van amendement 37 over farmaceutische producten. Wij hebben vóór een verplichte labelling van farmaceutische producten gestemd aangezien wij van mening zijn dat consumenten het recht hebben om te weten waar hun geneesmiddelen e.d. vandaan komen. Tevens is de labelling van belang om namaakmedicijnen beter te kunnen traceren. Van alle namaakproducten in de EU worden onechte medicijnen het vaakst aangetroffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Il Parlamento europeo, che da sempre si è espresso a difesa delle differenze, della cultura e delle tradizioni dei singoli paesi, ritiene che il regolamento per l'obbligatorietà dell'indicazione di origine dei prodotti sia un necessario strumento di chiarezza, capace di mettere i consumatori europei allo stesso livello dei consumatori dei nostri partner commerciali. Esso rappresenta, inoltre, uno strumento per migliorare lo sviluppo delle relazioni commerciali e delle economie tradizionali.

Sono convinto che questa proposta risponda allo scopo di dare ai consumatori una corretta informazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare la loro libertà di scelta nell'acquisto. Da molti anni abbiamo manifestato, in modo chiaro, la nostra volontà di mettere il consumatore, con i suoi diritti, al centro della proposta politica e commerciale, ritenendo che sono le regole che possono dare al mercato globale maggiore rispondenza alla sua funzione, e cioè quella di rendere più forte e omogeneo lo sviluppo nel mondo.

Ci rammarichiamo del fatto che il Consiglio non abbia trovato ancora una posizione comune. Al contrario, noi ci siamo espressi sulla necessità di avere una normativa chiara, con regole certe, che possano finalmente tutelare i nostri produttori ed i nostri consumatori, così come avviene nel resto del mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Grazie alle pressioni che da anni il Governo italiano giustamente porta avanti, finalmente arriva in Parlamento una proposta importantissima che sarà di grande aiuto soprattutto per i consumatori: essi saranno informati meglio sull'origine geografica di alcune categorie di prodotti. Allo stesso tempo l’Europa allinea la propria legislazione a quella dei partner commerciali più influenti. L’obiettivo perseguito e’ quello di assicurare la parità di condizioni tra i produttori europei e quelli di Paesi terzi (Stati Uniti, Giappone, Canada) che peraltro, come detto pocanzi, sono all’avanguardia per quanto riguarda misure di questo tipo. Sarà ora molto più difficile che le merci importate contengano indicazioni di origine fuorvianti o addirittura false. Ho espresso un voto favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A votação expressa vem no sentido de que a designação fabricado em é essencial para a transparência dos mercados e para o devido esclarecimento dos consumidores sobre a origem dos produtos que consomem. É necessário fortalecer a economia comunitária, com a melhoria da competitividade da Indústria da UE na economia mundial. Só conseguiremos ter uma concorrência justa se esta funcionar com regras claras para os produtores, para os exportadores e importadores, tendo também em atenção as premissas sociais e ambientais comuns. Assim sendo, o presente regulamento é um passo importante para que os consumidores da UE tenham finalmente os mesmos direitos que milhões de consumidores em todo o mundo. Embora esta regra ainda não seja passível de ser aplicada a todos os produtos importados pela UE, temos, no entanto, de continuar a evoluir no sentido de que todos os produtos importados devam ter a sua indicação de origem.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La mise en place d'un système européen de marquage pour les produits manufacturés importés de pays tiers devra permettre aux consommateurs de savoir exactement quel est le pays d'origine des produits qu'ils achètent. Ils seront ainsi en mesure d'identifier ces produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité qui sont en général associées à ce pays. Les consommateurs européens ont en effet le droit de connaître la provenance des produits qu'ils achètent et donc de jouir des mêmes droits que les citoyens d'autres pays. Ce règlement aidera par ailleurs à établir des conditions égales avec nombre de nos partenaires commerciaux qui imposent déjà le marquage obligatoire de l'origine sur les marchandises importées. Il est en effet capital de garantir des conditions équitables de concurrence vis-à-vis des producteurs des principaux partenaires de l'Union. Je pense que ces règles pourraient également contribuer à augmenter les exportations des pays en développement, dès lors que nombre de consommateurs européens sont désireux des défendre les entreprises artisanales ou les petites entreprises de ces pays face aux multinationales. Enfin, en raison du caractère spécifique que représentent les produits pharmaceutiques, je partage l'avis selon lequel il ne faut pas les inclure dans la liste.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Ursprungskennzeichnungen sollen den Verbrauchern Informationen verschaffen, um bewusste Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Eine genaue Kennzeichnung erfolgt in einer Vielzahl von Ländern. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Produkte, die mit einem Ursprungsland beworben wurden, eigentlich aus einem ganz anderen Land stammten. Gerade bei Etikettierungen lässt sich leicht tricksen. Eine genauere Kennzeichnung ist zwar prinzipiell zu begrüßen, mit dem vorliegenden Bericht kann ein Etikettenschwindel jedoch anscheinend nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Verfahren sind nicht präzise und lassen Interpretationsspielräume zu. Daher kann ich dem Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes manau, kad vartotojas privalo žinoti, kas yra pasirinktos prekės gamintojas. Informacija, kaip teigiama ir priimtame dokumente, užtikrina saugumą, o vartotojo saugumas ir informavimas turi būti prioritetiniai principai. Europos Sąjungos valstybės narės labai dažnai tėra tik tarpinė grandis – čia iš žaliavos, gaunamos trečiojoje šalyje, yra pagaminamas produktas, taigi sudėtinga pasakyti, kas tikrasis gamintojas. Kilmės šalies nuoroda būtina dar ir dėl to, kad taptų įmanoma apsaugoti smulkius gamintojus, kurie dažnai nukonkuruojami stambių bendrovių, imituojančių originalius dirbinius. Taip pat būtina siekti, kad įsigaliotų bendros aplinkosauginių standartų, kurių laikantis, prekė pagaminta, žymėjimo taisyklės.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gentile Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole con convinzione ed entusiasmo. Quella della collega Muscardini é una relazione fondamentale per l'economia e i consumatori europei e una misura da lungo, troppo tempo attesa dall'intera filiera produttiva e manifatturiera. Non si tratta di misure protezionistiche, ma, anzi, di disposizioni in grado di salvaguardare la salute e la libertà dei nostri consumatori, nonché dei settori produttivi strategici dell'UE. Il regolamento pone in linea la nostra legislazione con quella dei nostri partner commerciali importanti come Stati Uniti, Canada, Cina e Australia. I cittadini europei hanno il diritto di sapere da dove provengono i prodotti che acquistano nello stesso modo come altri consumatori in tutto il mondo. Attraverso il presente regolamento, abbiamo la possibilità di concedere ai consumatori tale diritto, anche se il campo di applicazione del regolamento è limitato ad alcune categorie di beni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o projecto de resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a indicação do país de origem em determinados produtos importados de países terceiros por considerar que os consumidores têm direito a conhecer a proveniência dos produtos que adquirem para poderem optar de forma esclarecida. Esta medida é tanto mais necessária quanto sabemos que, num mundo hoje globalizado, o comércio externo está cada vez mais destituído de fronteiras, pelo que importa assegurar a clara identificação da proveniência, e não só, dos produtos que circulam na UE. Este pode ser também um passo importante para avançar com a rotulagem mais pormenorizada de produtos diversos de forma a não só garantir mais plenamente os direitos dos consumidores, mas também uma reciprocidade nas exigências de produção impostas a produtores comunitários e extracomunitários.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The legislative resolution passed with a surprisingly wide majority of 525 in favour, 49 against, and 44 abstentions. This was mainly due to the fact that, at the last minute, the rapporteur introduced an amendment limiting the time of the regulation to 5 years, subject to further approval. This was mainly in response to the pressure in Council against the entire exercise. Because of that amendment being carried by 393 to 216, Greens/EFA voted abstention on the final amended resolution.

However, Greens/EFA voted in favour of the legislative resolution. In a big surprise, an EDF amendment asking to introduce semi-finished products in the requirement for origin-marking was carried by 328 to 219. On the negative side, some product groups were kicked out from the marking requirement, especially pharmaceuticals and glasses and lenses.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Questa relazione ci vede favorevoli in quanto non possiamo pensare di non tutelare gli imprenditori europei che scelgono di continuare a produrre nell'Unione, garantendo occupazione e benessere. Le norme che prevedono di indicare l'origine del prodotto sono assolutamente in linea con quanto già fanno gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e l'India e con la piena attuazione delle regole sulla trasparenza e la tutela dei consumatori alle quali ci si richiama in molte direttive già approvate.

Ad esempio, riporto il caso differente ma interessante, ai fini della scelta che andiamo ad effettuare, della concorrenza sleale dei prodotti orafi che arrivano dal Giappone, ai quali viene applicato un dazio del 3,5% e che, una volta arrivati in Europa e semplicemente rifiniti, vengono commercializzati con marchio europeo.

Viceversa, i prodotti orafi esportati dall'UE verso la Cina sono gravati da un dazio del 30%. Il problema relativo a questo testo è che sono poche le categorie di manufatti contemplate dall'attuale proposta di regolamento. Il nostro gruppo ha presentato una serie di emendamenti al fine di inserire altre categorie fin da subito. A livello italiano si sta lavorando ad un testo che spingerebbe molto nella direzione dell'obbligatorietà del marchio di origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), per iscritto. − Ho dato un voto favorevole sull'indicazione del Paese di origine di certi prodotti importati da Paesi terzi. Con questo voto ho voluto sottolineare l'impegno del Parlamento europeo nel promuovere l’industria europea di cui, oggi, occorre tutelare e favorire la competitività.

Inoltre, sarà garantito il diritto per i cittadini europei di conoscere l'origine di provenienza dei prodotti acquistati. Tuttavia, non credo che escludere settori di produzione qualificati e riconosciuti, di lunga tradizione e insediamento, come avvenuto con l'occhialistica, rientri nella politica dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Posiadamy szczegółowe przepisy dotyczące znakowania produktów wytwarzanych na obszarze UE. Dostarczamy naszym konsumentom zarówno w obrębie Unii, jak i poza jej obszarem wiedzę na temat miejsca pochodzenia tych produktów. Uważam, iż jak najszybciej musimy wprowadzić przepisy, które będą bezwzględnie wymagały takich samych informacji od państw trzecich wprowadzających swoje towary na rynek UE. Praktyka ta stosowana jest już w wielu dużych krajach trzecich, które są naszymi największymi partnerami handlowymi. W wielu dużych państwach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia czy Arabia Saudyjska, konsumentom zapewnia się ochronę poprzez obowiązek znakowania towarów przywożonych na ich terytorium. Ważne jest, aby konsumenci i producenci naszych głównych partnerów handlowych podlegali takim samym przepisom, co nasi konsumenci i producenci. Wtedy można będzie mówić o sprawiedliwych zasadach gry.

Polityka handlowa może ściśle współgrać z polityką rozwoju. Poprzez znakowanie produktów można przyczynić się do wzrostu wywozu z krajów rozwijających się. Konsumenci europejscy są wrażliwi na pomoc krajom mniej uprzemysłowionym i dzięki posiadanej wiedzy na temat pochodzenia danego produktu, mogą przyczynić się do rozwoju państw biedniejszych. Znakowanie ułatwia wybór konsumentom, którzy często mogą łączyć pochodzenie geograficzne danego produktu z jego wartością rynkową. Normy europejskie są gwarancją poszanowania środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, co wpływa na konkurencyjność naszych produktów.

 
  
  

Report: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Am votat acest raport pentru că, deși organismele naționale de standardizare constituie coloana vertebrală a sistemului european de standardizare, există diferențe semnificative între acestea din punctul de vedere al resurselor, al expertizei tehnice și al implicării părților interesate. Aceste inegalități provoacă un dezechilibru considerabil în ceea ce privește participarea lor la sistemul european de standardizare. Acest raport face o serie de propuneri în vederea îmbunătățirii sistemului în cadrul limitelor sale actuale, bazându-se pe punctele sale forte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La Relazione di iniziativa che abbiamo votato oggi rappresenta una buona sintesi dei diversi punti di vista politici e contiene molte proposte per il miglioramento del sistema di standardizzazione. Si tratta di una materia molto tecnica e complessa, ma gli standard riguardano la nostra vita quotidiana. La maggior parte degli oggetti che utilizziamo ogni giorno rispetta degli standard ben precisi. Da un punto di vista economico politico, l’alleanza tra legislazione comunitaria e normazione si è rivelata decisiva per la libera circolazione delle merci e ha contribuito all’eliminazione delle barriere per il libero commercio, all’interno del mercato unico europeo, armonizzando le norme tecniche. Il sistema attuale funziona piuttosto bene, ma ha bisogno di alcuni miglioramenti, soprattutto relativi alla governance. In particolare, la mia attenzione è rivolta alle PMI che devono poter partecipare attivamente alla formazione degli standard senza subire costi eccessivi e difetti di rappresentanza. Nella prima metà dell'anno prossimo, la Commissione Europea presenterà la proposta di revisione del sistema. Il nostro lavoro continuerà per migliorare il processo di normazione tecnica europea, per il bene dei nostri mercati, delle nostre imprese e dei consumatori europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Cred că este necesar să se dezvolte o abordare strategică a standardizării europene şi să se revizuiască sistemul actual, pentru ca acesta să-şi conserve succesul şi să răspundă nevoilor deceniului următor, permiţând Europei să-şi păstreze un rol de lider în cadrul sistemului mondial de standardizare.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O potencial do mercado único não pode ser explorado em plenitude sem o suporte de um sistema de normalização moderno. Neste sentido, a concretização do Sistema Europeu de Normalização (SEN), que importa emancipar, tem sido fundamental para a concretização do mercado único, nomeadamente através da capacidade de resposta à necessidade crescente de normas capazes de garantir a segurança dos produtos junto dos consumidores, a facilidade de acesso, a protecção do ambiente ou a inovação. Considero que a normalização europeia é um meio importante para promover a inovação e a I&D, contribuindo assim para a competitividade da União. Neste particular, os programas-quadro europeus em favor da inovação e I&D podem ser um válido input no processo de normalização. Considero ainda que a normalização europeia contribui para criar igualdade de condições de concorrência para todos os agentes de mercado, especialmente para as PME e microempresas tão importantes na dinâmica da economia europeia. Todavia, julgo que a União e os Estados-Membros deveriam ter em maior consideração os interesses das PME na elaboração das normas, pois a sua participação no processo de normalização difere não raras vezes do seu peso e importância na economia europeia. Assim, voto globalmente a favor das propostas deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Quando a Comissão manifesta a sua vontade de rever o sistema europeu de normalização, é fundamental reconhecer o contributo que este tem tido para a protecção dos consumidores europeus e para o mercado interno.

Tal como o relator, considero que a revisão do Sistema Europeu de Normalização deve assentar nos pontos fortes do sistema existente, que constituem uma base sólida para a melhoria, abstendo-se de mudanças radicais que possam prejudicar os valores fundamentais do sistema. Na mesma linha de pensamento, o relator apresenta uma série de propostas, com vista a melhorar o sistema dentro de seus limites actuais, e espera outras sugestões.

Esta será uma discussão a acompanhar com interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio presidente, Cari colleghi, ho dato il mio pieno sostegno alla relazione sul futuro della normazione europea, consapevole dell'importanza della stessa, capace di contribuire alla creazione di parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato. La relazione del collega Kožušník mira, infatti, a contribuire in maniera decisiva al dibattito in corso sulla prossima revisione del sistema europeo di normazione. Siamo oggi consapevoli dell'impossibilità di sfruttare pienamente il potenziale del mercato unico senza il sostegno di un moderno processo di normazione. E proprio per tale ragione oggi mandiamo alla Commissione un messaggio che non mira alla completa revisione del sistema - che non necessita di radicali cambiamenti - ma che dimostra l'intenzione di volerne mantenere i molteplici elementi positivi, ai quali affiancarne di nuovi, al fine di trovare il giusto punto di equilibrio tra la dimensione europea, la dimensione nazionale e quella internazionale. La relazione incoraggia, inoltre, la promozione di un'effettiva partecipazione al processo di normazione di tutte le parti interessate, ed in particolare dei rappresentanti delle PMI e di tutti i soggetti che rappresentano il pubblico interesse, tra cui i consumatori. Ritengo, in conclusione, che oggi sia stato effettuato un primo importante passo, utile a sottolineare la necessità di un'azione concreta, rivolta a rendere la standardizzazione europea all'altezza dei bisogni economici dei cittadini dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I welcome this report and the Commission's intention to review the European standardisation system; I hope they pave the way to a modern, integrated standardisation policy. The current system has successful elements but it also contains flaws: surely it cannot be right that the outdated, 13-year-old European Standard EN1384 (Helmets for Equestrian Activities) is still in use today despite concerns before its publication and 2 subsequent upgrade mandates from the Commission. Perhaps at last, with the adoption of this report, we can deliver a result for two-time petitioner, my constituent Peter Downes, whose son suffered fatal head injuries in a horse riding accident and has campaigned tirelessly ever since for an improvement in safety standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O sistema europeu de normalização tem sido fundamental na consecução do mercado único. Tem tido um papel fundamental na resposta à necessidade crescente, na política e na legislação europeias, de normas capazes de garantir a segurança dos produtos, a facilidade de acesso, a inovação, a interoperabilidade e a protecção do ambiente. No entanto, a normalização europeia – para enfrentar as futuras necessidades das empresas e dos consumidores e para concretizar todos os seus potenciais benefícios em prol dos objectivos públicos e sociais – tem de se adaptar aos desafios decorrentes da globalização, das alterações climáticas, da emergência de novas potências económicas e da evolução tecnológica. É assim necessário desenvolver uma abordagem estratégica à normalização europeia e rever o actual sistema, a fim de que possa continuar a ser bem sucedido e responder às necessidades da próxima década, permitindo à Europa manter a sua liderança no sistema de normalização mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die nationalen Normungsorganisationen stellen zwar die Basis des europäischen Normungssystems, hinsichtlich Ressourcen, technischer Expertise und Verpflichtung gegenüber Aktionären bestehen hingegen signifikante Unterschiede, die auch mit den Unterschieden zwischen den Staaten im Zusammenhang stehen. Deshalb wurde eine Harmonisierung und Vereinfachung geplant. Auch wenn die Klein- und Mittelunternehmen auf dem Papier stets als wirtschaftliches Rückgrat der EU bezeichnet werden, sind sie mit einer Vielzahl von bürokratischen Verfahren überlastet. Die angestrebten Verfahren sind nicht geeignet, hier Ungleichheiten zu berücksichtigen, sondern bevorzugen einmal mehr Großunternehmen und Multikonzerne, die sich teure und aufwändige bürokratische Genehmigungsverfahren leisten können. Aus diesem Grund habe ich dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Bericht zielt auf eine totale Harmonisierung des Binnenmarktes ab. Zwar wird anerkannt, dass die Klein- und Mittelbetriebe das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind, die im Bericht vorgesehenen Maßnahmen schaffen jedoch gerade für Kleinunternehmen und Handwerksbetriebe erschwerte Rahmenbedingungen. Ich haber daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gentile Presidente, onorevoli Colleghi, ho espresso il mio voto favorevole sulla relazione Kožušník. La relazione contiene numerose buone proposte e orientamenti per la Commissione europea e rappresenta una buona sintesi tra i diversi punti di vista. Non è necessario cambiare radicalmente l'attuale sistema che funziona bene, ma possono essere introdotti alcuni miglioramenti, soprattutto in materia di "governance ". Ritengo che il sistema di normalizzazione debba rimanere privato e volontario e fondato sul principio della gestione a livello nazionale, ma anche che gli interessi pubblici debbano svolgere un ruolo più attivo nel processo, con una partecipazione concreta ed efficace. Inoltre, è essenziale per garantire la corretta rappresentazione per le PMI, soprattutto a livello nazionale nei comitati tecnici, dove non hanno ostacoli legati alle lingue e ai costi.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα το ψήφισμα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση καθώς διευρύνει τις περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές δικλείδες του υπάρχοντος καθεστώτος. Ωστόσο, συμμερίζομαι την ανησυχία για το γεγονός ότι η Επιτροπή στο κείμενό της αποδίδει μικρή σημασία στην καινοτομία ως καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης των ευρωπαϊκών προτύπων τυποποίησης. Και είναι παράδοξο, η έρευνα και η καινοτομία, που τόσο συχνά επικαλούμαστε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, να μην έχει παρά έναν μικρό ρόλο σε έναν τομέα ιδιαίτερα νευραλγικό για τη προώθηση του ευρωπαϊκού εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. O processo de normalização tem um papel relevante por assegurar a qualidade dos produtos e serviços públicos ou privados, assim como o respeito pelas normas de segurança, ambientais e de responsabilidade social. Este relatório procura implicar as PME e os diversos actores sociais no processo de normalização.

Promove a partilha de informação sobre as novas regulações e incita ainda à difusão destes processos em sites de informação claros, simples e fáceis de usar, disponíveis em todas as línguas oficiais da União Europeia. Mantenho, contudo, algumas reservas relativas à verdadeira representação de todos os actores sociais nos processos de normalização e ainda sobre o processo de financiamento do Sistema Europeu de Normalização.

Voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The purpose of this report is to contribute to the ongoing debate on the review of the European standardisation system. The European Commission is currently working on a ‘Standardisation Package’, which will include a legislative proposal aimed at revising the existing legal framework on European standardisation and an umbrella Communication which will set the standardisation policy for the next decade. In preparation for its ‘Standardisation Package’, the Commission has asked key experts to make strategic recommendations.

These experts have been brought together in the Expert Panel for the Review of the European Standardisation System (EXPRESS), which delivered its recommendations in February 2010 in the form of a report entitled ‘Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020’. The Commission has also undertaken a public consultation on the review of the European standardisation system (held from 23 March to 21 May 2010) and commissioned an Impact Assessment Study (9 March 2010). The forthcoming ‘Standardisation Package’ will also build on the White Paper of 3 July 2009 on Modernising ICT Standardisation in the EU – The Way Forward.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Sono favorevole alla relazione in quanto mira a rivedere il sistema europeo di normazione finalizzato a trovare il giusto equilibrio tra la dimensione europea e quella nazionale. La relazione fissa delle linee guida importanti al fine di seguire una regolamentazione a favore dell'innovazione, stimolando la competitività delle imprese e l'interoperabilità, garantendo la sicurezza dei prodotti e la protezione ambientale ed eliminando gli ostacoli al commercio.

Inoltre, è importante riconoscere il ruolo svolto dagli organismi nazionali di normazione all'interno del sistema normativo nel suo complesso, al fine di garantire una maggior armonizzazione in materia di regolamentazione con i partner commerciali dell'UE.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0571/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. − Eiropas Savienībai ir jāturpina aktīvs dialogs ar Ukrainu par tās pievienošanos mūsu kopienai, lai arī saprotam, ka tā nekļūs par dalībvalsti tuvāko gadu laikā. Mūsu visu interesēs ir redzēt Ukrainu kā ekonomiski attīstītu un politiski stabilu valsti, kuras tuvākie partneri ir meklējami Rietumos. Mēs saprotam, ka to panākt nebūs viegli, jo valstij ir nepieciešams stabilizēt finanšu situāciju un īstenot neskaitāmas reformas, tomēr tas ir izdarāms un ES būtu jāsniedz atbalsts šajā darbā. Ir nepieciešams turpināt konstruktīvu darbu pie ES - Ukrainas Asociācijas līguma un darba aktivizēšanas pie padziļinātā Brīvās tirdzniecības līguma. Ģeogrāfiski Ukraina atrodas ļoti svarīgā vietā, kura ir svarīga arī ES apgādei ar gāzi, tādēļ ir nepieciešams atbalstīt Ukrainas gāzes tranzīta sistēmas modernizāciju, lai mazinātu risku, ka ES valstīm tiek traucēta gāze piegāde, kā tas notika nesenā pagātnē. Vienlaikus mēs nedrīkstam pievērt acis uz demokrātijas pārkāpumiem, kuri kļuvuši nopietnāki kopš Viktora Janukoviča stāšanās prezidenta amatā. Mūsu pienākums ir norādīt uz šiem pārkāpumiem un stingri uzstāt uz Rietumu vērtību ievērošanu Ukrainā, jo šajās vērtībās ir balstīta mūsu kopiena.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0572/2010

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Am votat această rezoluţie deoarece salut progresele pe care Uniunea le-a înregistrat în ultimul an în relaţia cu Republica Moldova. România s-a angajat, încă de la aderarea sa, să fie avocatul Republicii Moldova în interiorul UE. Numărul deputaţilor români din diverse grupuri politice care au semnat rezoluţia înseamnă, în opinia mea, concretizarea acestui angajament iniţial. Asistenţa macrofinanciară de 90 de milioane de euro acordată acestei ţări a fost şi este balonul de oxigen de care Moldova şi cetăţenii ei aveau nevoie pentru a progresa şi, mai ales, pentru a-şi îndeplini angajamentele asumate în domeniul reformelor, al statului de drept, al luptei împotriva corupţiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Rezoluţia privind reformele şi evoluţia din Republica Moldova este o încurajare adresată la momentul potrivit clasei politice şi locuitorilor de dincolo de Prut, în condiţiile în care se apropie scrutinul din 28 noiembrie. Parlamentul European încurajează forţele democratice şi comunităţile etnico-culturale să evite confruntările inutile şi să coopereze pentru un viitor european al acestui stat cu o economie grav afectată de criză şi care se confruntă cu un risc major din punct de vedere politic şi din punctul de vedere al reformelor democratice. UE are datoria de a contribui la asigurarea desfăşurării corecte a alegerilor parlamentare şi de a acţiona mai ferm pentru ca autorităţile separatiste de la Tiraspol să nu poată împiedica participarea cetăţenilor moldoveni din zona transnistreană la vot. De altfel, problema transnistreană este foarte importantă pentru stabilitatea Republicii Moldova şi a întregii regiuni, UE revenindu-i un rol major în implementarea unei soluţii negociate şi durabile. Intensificarea asistenţei macrofinanciare pentru Republica Moldova, încurajarea reformelor structurale, a combaterii corupţiei şi stimularea mediului investiţional, precum şi intrarea cât mai grabnică în faza operaţională a dialogului privind liberalizarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni - sunt elemente esenţiale ale sprijinului european pentru un stat al cărui loc este în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − În ultimul an, Republica Moldova a arătat o voinţă politică reală în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, eforturile de modernizare a acestei ţări trebuie să continue, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol activ în susţinerea acestei dinamici. În acest context, am votat pentru această rezoluţie întrucât consider că este important ca Parlamentul European şi Uniunea Europeană, în general, să transmită un mesaj de încredere Republicii Moldova în contextul apropierii alegerilor parlamentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Moldávia tem empreendido uma convergência positiva com os padrões europeus de liberdade, democracia e boa governação e aparenta vontade de prosseguir esse esforço, circunstância que não posso deixar de saudar.

O período eleitoral que se avizinha constituirá um importante teste à solidez das suas instituições e da sua cultura democrática. Não obstante as indicações positivas, é forçoso recordar que muitas questões estão ainda por resolver, entre as quais avulta a da Transnístria, que ameaçam a sua estabilidade e progresso.

Espero que a União possa contribuir de modo empenhado para uma solução duradoura para este problema.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Tendo em conta o balanço da Política Europeia de Vizinhança (PEV) e a Parceria Oriental lançada em Maio de 2009 que reconhecem as aspirações europeias da República da Moldávia e a importância da Moldávia como país com laços históricos, culturais e económicos profundos com os Estados-Membros da União Europeia, congratulo-me com os progressos realizados no ano passado pela República da Moldávia e confio que o processo eleitoral possa consolidar ainda mais as instituições democráticas e o respeito pelo Estado de direito e pelos direitos humanos na Moldávia. Espero que, para isso, as autoridades moldavas levem a cabo as reformas necessárias e cumpram os seus compromissos de manter a República da Moldávia no rumo de uma integração europeia firme. Destaco ainda o início das negociações sobre o acordo de associação entre a União Europeia e a República da Moldávia, em 12 de Janeiro de 2010, e sublinho os bons resultados que a Comissão está a obter da República da Moldávia neste processo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais uma vez, a maioria do Parlamento tenta interferir nos assuntos internos de um país, tomando partido abertamente pelas forças que na Moldávia dão guarida aos interesses dos grupos económicos da UE, atentando contra a independência e a soberania deste país e a vontade expressa pelo seu povo. A afronta começa logo quando assinala que vê com agrado os progressos realizados no ano passado pela República da Moldávia, pedindo às suas autoridades que levem a cabo as reformas necessárias e cumpram os compromissos assumidos para manter o país no rumo de uma integração europeia.

O que não é dito é que o poder na Moldávia resulta de uma coligação formada na sequência de um autêntico golpe constitucional, que se serviu de um conjunto de manobras provocatórias e desestabilizadoras, para apear do poder o Partido Comunista, que vencera as eleições. E que essa mesma coligação, uma vez no poder, iniciou uma inquietante escalada anticomunista e antidemocrática, numa clara manobra para desacreditar o Partido Comunista.

A posição da maioria do PE coloca em evidência o seu carácter profundamente anticomunista e a sua hipocrisia quando refere a defesa da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias e Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Votei a favor desta resolução comum porque, em face das eleições marcadas para 28 de Novembro de 2010, e tendo em conta as tentativas sectárias das forças da direita de promover a proibição de nomes e símbolos dos seus principais adversários de esquerda, é importante sublinhar a necessidade de que as eleições se realizem no estrito cumprimento das normas internacionais, dando iguais oportunidades a todas as forças políticas. Considero também importante reiterar o apoio à integridade territorial da República da Moldávia e sublinhar o papel que a UE pode e deve ter na ajuda da construção de uma solução para o problema da Transnístria.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il voto favorevole alla proposta di risoluzione presentata dai colleghi del PPE è dovuto principalmente al fatto che si sollecita senza remore ad una risoluzione della questione transnistriana, che rappresenta un elemento fondamentale per promuovere la stabilità politica e la prosperità economica nella Repubblica di Moldova e nella regione. Il Parlamento europeo giustamente sostiene con forza l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e sottolinea la necessità che l'UE svolga un ruolo più incisivo nella ricerca di una soluzione alla questione della Transnistria. In generale la risoluzione analizza in modo corretto i passi che la Repubblica di Moldova deve effettuare per avvicinarsi in maniera più risoluta e credibile a quelli che sono gli obiettivi che l’Unione Europea richiede ad ogni potenziale Stato membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Moldávia tem vindo ao longo dos últimos anos a empreender esforços no sentido de cada vez mais convergir com as referências europeias de liberdade, democracia e boa governação. Os esforços aqui apontados têm sido consistentes e têm demonstrado que a Moldávia se preocupa em continuar o seu caminho em direcção a um possível alargamento. A Moldávia vai enfrentar em breve um período eleitoral que será um bom teste para aferir o grau de consolidação da sua cultura democrática, bem como das suas instituições. Apesar de todos os aspectos positivos já referidos, há, no entanto, ainda algumas questões que têm que ter uma evolução positiva, nomeadamente a questão da Transnístria, que pode de alguma forma provocar alguma instabilidade. A UE tem que continuar a fazer todos os esforços para que as reformas que têm vindo a ser implementadas na Moldávia continuem no bom caminho.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. − Es pilnīgi piekrītu rezolūcijai par Moldovu. Bet vienīgais, ko es neatradu rezolūcijā ir skaidri un gaiši izteikto viedokli par Piedņestras problēmu. Moldova nevarēs kļūt par pilntiesīgu ES locekli, ja miermīlīgi neatrisinās Piedņestras konfliktu. Valsts sadalīšana divās daļās ir nepieņemama. Ja Moldovas valdība grib integrēt Eiropas Savienībā, tai ir nepieciešams sākt dialogu ar Piedņestras valdību, lai pierādītu starptautiskajai kopienai savu leģimitāti visā Moldovas teritorijā.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Entschließung zu den Reformen und den Entwicklungen in der Republik Moldau nimmt sehr gut Bezug auf das Assoziierungsabkommen, das derzeit zwischen der EU und der Republik Moldau ausgehandelt wird. Es soll zu einer erheblichen Verbesserung des gemeinsamen institutionellen Rahmens der EU und der Republik Moldau, zur Vertiefung der Beziehungen in allen Bereichen sowie zur Stärkung der politischen Assoziierung und der wirtschaftlichen Integration unter Einbeziehung gegenseitiger Rechte und Pflichten beitragen. Neben einigen anderen Reformen, die im Text erwähnt werden, räumt man aber insbesondere auch der Visa-Liberalisierung breiten Raum ein. Diese soll möglichst rasch vollzogen werden. Wenn man sich in Erinnerung ruft, mit welchen Problemen das Land noch zu kämpfen hat, ist davon auszugehen, dass dies zu einer massiven Einwanderung in die EU führen wird, weshalb ich gegen den Entschließungsantrag gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Entschließungsantrag zielt auf Visa-Liberalisierungen für die Republik Moldau ab. Die Folgen wären für die Europäische Union ein Anstieg der Migration und der grenzüberschreitenden Kriminalität. Missbrauch würden durch solche Vereinfachungen Tür und Tor geöffnet, einem Kurzzeitaufenthaltsvisum folgt nur zu oft eine dauerhafte Ansiedlung. Ich habe daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Moldova – viena iš tų kaimynių, kuri sėkmingai artėja prie Europos Sąjungos. Reformuojamos teisingumo ir viešojo administravimo sritys, stiprinama kova su korupcija. Juda į priekį vizų su ES liberalizavimo klausimas. Tačiau dar daug neišspręstų problemų, tarp jų ir Padnestrės klausimas. Šalis merdi ekonominėje krizėje. Moldovos piliečiai tikisi konkrečių reformų, kurie pagerintų jų gyvenimą.

Balsavau už šią rezoliuciją, nes joje Europos Komisija raginama toliau siekti visiško vizų liberalizavimo su šia valstybe, kad būtų skatinami žmoniškieji santykiai, toliau remti Moldovą ir pagelbėti šaliai siekti eurointegracinių tikslų. Parlamento rinkimai lapkričio 28 dieną bus didelis išbandymas Moldovai. Tai galimybė parodyti, kad jos piliečiai remiasi tokiomis pačiomis vertybėmis, kaip ir ES gyventojai. Kviečiu politines jėgas šalyje po rinkimų garantuoti politinę tvarką ir stabilumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − With this resolution, the EP welcomes the progress made during the last year by the Republic of Moldova and hopes that the electoral process can further consolidate the democratic institutions and respect for the rule of law and for human rights in Moldova; expects the Moldovan authorities to pursue the reforms needed and fulfil their commitments to keep the Republic of Moldova on track for steady European integration; welcomes the start of negotiations on the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on 12 January 2010 and takes note with satisfaction of the very good results the Commission is obtaining from the Republic of Moldova in this process; and calls on the Commission to present an evaluation of the visa facilitation agreement in place, to advance towards swift agreement on a formal road-map for visa liberalisation and to offer targeted support and assistance to the Moldovan authorities to meet the necessary benchmarks for full visa-free travel; calls on the Council to invite the Commission to proceed to develop the road-map for visa liberalisation, thus entering into the fully operational phase of the visa dialogue based on the Republic of Moldova’s progress following exploratory talks on the four blocks of the visa dialogue.

 
  
  

Report: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a Política Marítima Integrada (PMI) no que toca à avaliação dos progressos realizados e aos novos desafios porque considero que a UE necessita de medidas concretas que mobilizem a economia do mar, incentivando e promovendo o potencial económico dos clusters marítimos, em particular nos Estados-Membros e nas regiões com grande extensão de Zona Económica Exclusiva, como é o caso de Portugal e dos Açores. Considero que um crescimento inteligente, como é preconizado na Estratégia 2020, só pode ser conseguido se forem mobilizadas de uma forma inteligente as diferentes potencialidades contidas na diversidade europeia. Desta forma, considero o reforço da política marítima integrada muito importante para promover o crescimento económico e a criação de novos postos de trabalho sustentáveis nas regiões marítimas, proteger os ecossistemas marinhos, e, especialmente, incentivar o intercâmbio das melhores práticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. É importante que a UE assegure a protecção das suas costas. É ainda necessário que a legislação em vigor reforce a segurança ao nível da exploração e extracção de petróleo. A Agência Europeia de Segurança Marítima, situada em Lisboa, presta apoio e assistência técnica no desenvolvimento e na aplicação da legislação comunitária em matéria de segurança e de protecção marítima, bem como na área da poluição causada por navios. Em Junho deste ano, apresentei, por escrito, aos comissários Oettinger, Kallas e Georgieva, a sugestão de alargar as competências da Agência Marítima Europeia para criar mecanismos de supervisão da segurança das plataformas petrolíferas europeias, localizadas no Mar do Norte, no Mar Negro e no Mediterrâneo, e para que ficasse responsável pela prevenção de desastres ambientais relacionados com a exploração petrolífera. Esta sugestão permite uma economia de escala ao nível de recursos financeiros, humanos e técnicos. Congratulo-me com a resposta dos Comissários, que demonstrou abertura em rever o regulamento da Agência Marítima Europeia, alargando as suas competências em matéria de intervenção em incidentes de poluição marítima. Apelo, novamente, a que a Comissão Europeia alargue as competências da Agência Europeia de Segurança Marítima, de modo a garantir a protecção das nossas costas.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − În condiţiile în care o treime din cetăţenii UE locuiesc în regiunile de coastă, această tendinţă fiind în creştere, cred că provocările climatice trebuie să constituie o preocupare majoră în cadrul politicii maritime europene. De asemenea, prevenirea şi combaterea urmărilor dezastrelor naturale trebuie să fie dublată de grija pentru protejarea mărilor şi a zonelor adiacente în faţa unor posibile accidente industriale, precum recenta catastrofă petrolieră din Golful Mexic. În consecinţă, consider că trebuie să abordăm exploatarea potenţialului mărilor dintr-o perspectivă ecologică şi sustenabilă economic.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Având șapte regiuni ultraperiferice în oceanele Atlantic şi Indian, şi Teritoriile de Peste Mări, Uniunea Europeană deţine primul spaţiu maritim la nivel mondial. În plus, UE mai are un punct forte - tradiţia sa maritimă solidă, tradiţie care necesită elaborarea unei strategii de „creștere economică albastră”, ce trebuie să fie pusă în aplicare în strânsă corelaţie cu strategia UE 2020. O asemenea strategie economică poate dezvolta în continuare potenţialul diverselor sectoare maritime, iar în cadrul acesteia un rol important pot şi trebuie să îl joace autoritățile locale și regionale, comunitățile din zonele de litoral. etc.

Ca şi alte politici europene, Politica Maritimă Integrată poate contribui la atingerea unui obiectiv important – cel de a avea o Uniune competitivă, socială și durabilă, cu un nivel ridicat de locuri de muncă, sectorul maritim putând fi şi mai atractiv pentru tineri sau alte persoane în căutarea unui loc de muncă. Europa trebuie, totodată, să pregătească măsuri de intervenţie în cazul unor catastrofe de genul celei din Golful Mexic şi să propună un plan de acțiune european armonizat pentru prevenirea situațiilor de urgență și pentru combaterea dezastrelor provocate de platformele de foraj, la nivel internațional, în special în cazurile de contaminare transfrontalieră.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre uma política marítima integrada, porque acredito que esta deve preconizar uma maior coerência entre os vários sectores políticos, que permita utilizar as potencialidades dos mares e do sector marítimo de modo ecológico, economicamente sustentável e eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A UE possui 320 000 km de litoral, vivendo um terço dos seus cidadãos – tendência em alta – na orla costeira. As nossas actividades económicas no mar e no litoral produzem 40 % do PIB da UE, observando-se ainda, de acordo com todos os prognósticos, um grande potencial de desenvolvimento por explorar. Com efeito, 40 % do comércio intra-europeu e 95 % das exportações extra-europeias tem lugar por via marítima.

Com apenas uma frase, o relator sintetiza a importância do mar para a Europa. Como português sei-o bem. É também como português, povo que sempre se voltou para o mar e nele encontrou prosperidade e riqueza, que considero fundamental que a Europa tenha uma política marítima que lhe permita aproveitar todas as potencialidades que o mar tem, como recurso económico, energético, como criador de emprego e de riqueza e como motor de competitividade e inovação.

Realço com particular agrado as preocupações com desastres ambientais ocorridos no mar – relembro o caso Prestige ocorrido bem perto da costa norte de Portugal – e a necessidade de regras mais firmes que os evitem nos mares europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O mar oferece rotas comerciais importantes, funciona como um regulador do clima e representa uma fonte de alimento, de energia e de recursos. Em pleno século XXI, o mar assume uma nova identidade e chama a si uma importância geoestratégica e geopolítica ímpar na história da humanidade e é hoje, mais do que nunca, um factor de centralidade para a Europa. A Europa tem de tirar partido desta centralidade. Estados-Membros como Portugal têm de aproveitar a sua relação com o mar e a dimensão da sua zona económica exclusiva, sendo, no caso português, das maiores do mundo.

A União Europeia concentra nas regiões marítimas cerca de 40 % do seu PIB e 40 % da sua população. Estima-se que o volume de negócios directo do sector do turismo marítimo na Europa tenha sido de 72 mil milhões de euros em 2004. Cerca de 90 % do comércio externo da Europa e quase 40 % do seu comércio interno passam pelos seus portos.

Assim, defendo uma estratégia ambiciosa de crescimento azul, devendo, para tal, a Comissão apresentar uma estratégia global e intersectorial, que se fundamente numa vasta investigação das potencialidades e opções políticas e numa ampla consulta das partes interessadas, em prol do crescimento sustentável nas regiões costeiras e nos sectores marítimos até 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório apresenta uma visão geral da PMI ligada aos objectivos da política externa da UE. Discordamos desta abordagem e, bem assim, de vários outros aspectos do relatório, como é o caso da insistência na criação de uma Guarda Costeira Europeia, numa linha federalista, desrespeitadora da soberania e das competências dos Estados-Membros relativamente às suas águas territoriais e zonas económicas exclusivas.

Rejeitamos a proposta de introdução de instrumentos baseados na economia de mercado, como os regimes de comércio de emissões, no sector marítimo – mecanismos que, mesmo sem se aplicarem ao sector marítimo, já demonstraram a sua ineficácia na consecução dos objectivos ambientais que afirmam prosseguir.

Mas reconhecemos os aspectos positivos que contém, como sejam: a proposta de inclusão em foros e acordos internacionais da melhoria das condições de trabalho no mar, da segurança e do desempenho ambiental dos navios; a proposta de implementação da Convenção do Trabalho Marítimo da OIT no direito comunitário; a valorização do transporte marítimo de mercadorias; a preservação de portos pequenos e secundários; o alargamento da rede de transportes marítimos de curta distância; a importância atribuída à melhoria das ligações às regiões ultraperiféricas.

Propõe também a atribuição de uma importância acrescida às ciências do mar no âmbito do 8.° Programa-Quadro de Investigação.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), par écrit. – Elue d'une ville portuaire de Normandie, et membre de l'intergroupe "Mers et zones côtières", j'ai suivi avec attention l'élaboration du rapport sur la PMI. A diverses reprises, j'ai insisté sur la nécessité d'assurer une cohabitation harmonieuse des différents usages de la mer, qui valorise à la fois les activités traditionnelles (comme la pêche, dont, symboliquement, j'ai demandé qu'elle soit citée en premier dans la liste des activités maritimes énumérées dans le rapport), mais aussi qui facilite le développement de nouvelles activités. J'ai ainsi rappelé que le secteur des énergies renouvelables, dont l'éolien off-shore, doit être particulièrement soutenu, car il répond aux objectifs européens de diversification des sources d'approvisionnement énergétique, et peut, d'ici 2020, entraîner un gain de 410000 emplois en Europe, selon une étude de la Commission. Enfin, avec la rapporteure, j'ai amendé le rapport pour interpeller la Commission sur la nécessité d'assurer les moyens financiers de la PMI. Les premiers échanges dans le cadre de la commission sur "les défis politiques et les ressources budgétaires pour après 2013", dont je suis membre, font en effet planer des incertitudes sur le financement à long terme de la politique de cohésion régionale, dont certains programmes concernent la PMI.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – La politique maritime intégrée est un défi majeur pour l'Union européenne. Son achèvement doit permettre le renforcement des activités économiques en mer et le long des côtes, une meilleure prise en compte de l'emploi mais aussi une plus grande protection de l'environnement ainsi que le développement de la recherche et de l'innovation dans le secteur marin. A cet égard, j'ai voté pour ce rapport, qui constitue une avancée remarquable, car il met l'accent sur l'ensemble de ces éléments en adoptant une approche intersectorielle et non fragmentée comme cela pouvait être le cas auparavant.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Zintegrowana polityka morska ma ogromne znaczenie dla gospodarki Unii Europejskiej, gdyż może w istotny sposób poprawić jej konkurencyjność. Przy ustalaniu jej ram należy uwzględnić umocnienie rozwoju gospodarczego, zwiększenie poziomu zatrudnienia w tym sektorze, a także ochrony środowiska. Znaczącym elementem tej strategii powinno być również skonsolidowane podejście do kwestii wzmocnienia roli państw europejskich w dziedzinie badań nad gospodarką morską, rozwoju technologii i inżynierii morskiej oraz rozwój zasobów morskich.

Jednocześnie należy pamiętać o dążeniu do eliminacji takich zagrożeń jak piractwo, nielegalne połowy, czy zanieczyszczenie środowiska. Zintegrowana polityka morska powinna zatem uwzględniać nie tylko konsolidację kilku obszarów działalności morskiej i strategicznej gospodarki morskiej oraz maksymalnego wykorzystania potencjału morskiego, ale także zwrócić uwagę na poprawę warunków pracy na morzu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Unia Europejska wypromowała i przyjeła pakiet morski w poprzedniej kadencji Parlamentu. Był to pakiet obejmujący wszystkie podstawowe obszary gospodarki morskiej. Komisja Transportu i Turystyki zdaje sobie sprawę, że ok. 90% unijnego eksportu i importu odbywa się droga morską. Ważna jest zintegrowana polityka morska obejmująca transport, administrację, ochronę środowiska, gospodarowanie zasobami morza, a także turystykę morską. Są to ważne powody uzasadniające poparcie tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Con questa relazione, accogliamo con favore il pacchetto sulla Politica marittima integrata proposto nel 2009 dalla Commissione europea, perché riteniamo che essa rappresenti un'ambiziosa strategia intersettoriale per lo sviluppo economico, per un elevato livello di occupazione e per la tutela dell'ambiente delle regioni costiere e dei settori marini. Invitiamo, dunque, gli Stati membri ad estendere il mandato dell'EMSA per le ispezioni marittime e a regolamentare le attività di estrazione di petrolio offshore in Europa, in seguito alla recente catastrofe naturale registrata nei mari del Golfo del Messico. Condividiamo l'approccio coordinato e cooperativo con i paesi terzi in materia di sorveglianza marittima, allo scopo di creare un sistema comune volto alla condivisione delle informazioni ed all'integrazione dei diversi servizi di guardia costiera nazionali.

Il Parlamento europeo, inoltre, intende intensificare gli sforzi di ricerca e di sviluppo nell'utilizzo e nell'applicazione delle fonti energetiche rinnovabili; intende migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi (programma Erasmus marittimo) e vuole garantire, infine, un collegamento tra le regioni periferiche marittime. Accogliamo, quindi, con favore la creazione dell'Atlante dei mari e del Forum marittimo e proponiamo la creazione di un Istituto di ricerca marina a livello europeo, rendendo operativa la rete di osservazione dei dati EMODNET.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Uma política marítima integrada é essencial para aproveitar da melhor forma a imensa riqueza que o mar nos proporciona, bem como todo o potencial económico aí existente. Não nos podemos esquecer de que as nossas actividades económicas no mar e no litoral produzem 40 % do PIB da UE, observando-se ainda e mesmo assim, de acordo com vários estudos, um grande potencial de desenvolvimento por explorar. Com efeito, 40 % do comércio intra-europeu e 95 % das exportações extra-europeias têm lugar por via marítima. Apesar destes números e do enorme potencial que ainda existe por explorar, não existe uma política marítima europeia integrada, que permitiria deixar de tratar separadamente as políticas prosseguidas nos domínios do transporte marítimo, da economia marítima, das novas tecnologias, das regiões costeiras, da energia off-shore, da pesca, da vigilância e manutenção da legalidade e da ordem no mar, do turismo, da protecção do ambiente marinho e da investigação marinha. Esta proposta de resolução vem contribuir para que a situação actual venha a ser alterada.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. − Jūrniecības politikai ir jāietver ne tikai obligātie noteikumi par naftas meklēšanu, ieguvi un transportēšanu, bet arī dubultā apjomā jānosedz zaudējumi, kas radušies avāriju gadījumos. Ir nepieciešams arī izstrādāt papildus drošības noteikumus, operatīvās reaģēšanas noteikumus un pasākumus katastrofu novēršanai. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams izveidot fondu, kurā finansiāli būtu jāpiedalās visiem dalībniekiem, kas darbojas jūras vidē. Ja tiks ņemtas vērā visas nianses, varēs aizliegt bīstamas tehnoloģijas, kas izmanto naftas meklēšanai un ieguvei, tas arī stimulēs jaunu drošu un efektīvu tehnoloģiju izstrādi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wenn unterschiedliche Emissionsgrenzwerte für EU-Gewässer vorliegen, konterkariert dies eine integrierte Meerespolitik, die – wie angekündigt – alle Faktoren berücksichtigen will. Da darf man auch nicht auf Unterwasseratomversuche vergessen. Gerade in den ökologisch sensiblen Regionen wird man sich zudem über Fangquoten oder Fangverbotszonen und Regelungen für Aquakulturen hinaus Lösungen hinsichtlich sanftem Küstentourismus, militärischen Übungen, dem Schiffsverkehr, der Öl- und Gasförderung, dem Sand- und Kiesabbau, aber auch Schutzmaßnahmen beispielsweise gegen Umweltkatastrophen wie die jüngste Giftschlammlawine überlegen müssen. Wenn eine europäische Küstensicherheitsbehörde über nationale Küstenbehörden oder die Marine gestellt wird, ist das mit nationalstaatlichen Souveränitätsrechten nicht vereinbar und vergrößert vorhandene Zentralisierungstendenzen. Insgesamt scheint die vorliegende Strategie nicht ausreichend überlegt zu sein, ich habe sie deshalb abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes manau, kad integruota jūrų politika yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugos lygį. Vienas iš svarbiausių principų yra įvairių politikų suderinimas ir būtinybė užtikrinti ekosistemų apsaugos principo, įtvirtinto Pagrindų direktyvoje dėl ES jūrų strategijos, laikymąsi. Ypač pritariu dokumente minimoms jūrų priežiūros ir kontrolės, jūrų aplinkos apsaugos ir mokslinių tyrimų derinimo priemonėms. Atstovaudama Lietuvai, Baltijos jūros regiono šaliai, džiaugiuosi, kad šiame dokumente atkreipiamas dėmesys į kuo platesnius mokslinius tyrimus, skirtus esamai jūrų būklei nustatyti ir įvertinti. Baltijos jūra – viena iš labiausiai ūkinės veiklos žalojamų jūrų, viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Kaip parodė naftos išsiliejimo katastrofa Meksikos įlankoje, jautri jūrų ekosistema gali būti pažeista akimirksniu. Todėl ypač remiu pranešime įtvirtintą raginimą valstybėms narėms imtis aktyvesnių veiksmų, numatant įvairiapusę jūrų apsaugos strategiją.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La relazione Meissner é un testo equilibrato, che tiene conto di una serie di fattori e istanze importanti. La politica marittima é una delle voci più importanti tra le fonti di reddito comunitarie. Solo per dare alcune cifre: genera il 40% del Prodotto interno lordo e rappresenta allo stesso tempo il 40% degli scambi commerciali intracomunitari inoltre, il 95% delle esportazioni extra Unione europea é effettuato via mare. La relazione si concentra su alcuni punti chiave: costituzione di adeguate strutture di governance marittima a livello nazionale e regionale; pianificazione coordinata e transfrontaliera dello spazio marittimo; sorveglianza marittima a tutela degli Stati membri e dell'UE; salvaguardia dell'ambiente marino; elaborazione di una strategia per un turismo costiero e insulare sostenibile; promozione della cantieristica navale europea, già settore di punta, e del trasporto marittimo per raggiungere l'obiettivo ambizioso di una "navigazione verde". Sulla scorta di quanto detto sopra, non ho potuto che esprimere il mio voto favorevole. La comunicazione e l'integrazione dei vari settori che si racchiudono all'interno della politica marittima devono e vanno fatte "parlare" per tutta una serie di ragioni legate all'efficienza, alla competitività e anche al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The EP agrees with the Commission that our ‘strong maritime tradition’ is one of the strengths of Europe. It calls therefore on the European Commission and the Member States to further develop the potential offered by the different maritime sectors by drawing up an ambitious ‘blue growth’ strategy. It considers that Integrated Maritime Policy (IMP) should contribute to achieving a competitive, social and sustainable Union. It takes the view in this regard that the development of IMP must harmoniously incorporate efforts to attain economic development, a high level of employment – particularly by making the sector more attractive for young people through training actions and the launch of a ‘Maritime Erasmus’ – and environmental protection. It states, therefore, that the IMP should be interconnected with the objectives and initiatives of the EU 2020 Strategy. Moreover, the EP asks the Commission, therefore, to come up with an overarching, cross-sectoral strategy for sustainable growth in coastal regions and maritime sectors by 2013, based on a broad investigation of potentials and policy options and on broad stakeholder consultation.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Se da una parte è indubbia la necessità di integrare la politica marittima nell'Unione europea – visto che le attività connesse producono il 40% del PIL dell'Unione europea – è anche corretto regolamentare tali attività tenendo conto dei competitor extra-comunitari. Troppo spesso, le norme riguardanti la pesca, il turismo, i trasporti e la protezione dell'ambiente nel settore si sono sviluppate separatamente e senza tener conto dei rischi legati alla concorrenza sleale dei paesi terzi. Ad esempio, estendere a tutte le zone costiere dell'Europa limiti di emissioni troppo severi può creare distorsioni della concorrenza.

Altri testi sugli argomenti affrontati sono stati discussi e approvati dal Parlamento e necessitano indubbiamente di un coordinamento integrato, come ad esempio la sorveglianza marittima indispensabile al controllo delle attività illecite che spesso avvengono presso le coste dell'Europa e che vanno dal traffico di merci contraffatte al contrabbando, al trasporto di sostanze vietate e alla pesca abusiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Działalność gospodarcza Unii Europejskiej na morzu oraz wybrzeżu generuje obecnie 40% unijnego PKB, a w przyszłości zgodnie z prognozami istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu. Z tego też powodu działalność morska stanowi bez wątpienia bardzo ważną oraz silną stronę Europy. Uważam, że koniecznością jest dalszy rozwój gospodarki morskiej.

Dotychczas unijna polityka morska kreowana była oddzielnie w takich obszarach jak: transport morski, gospodarka morska, nowe technologie, tereny przybrzeżne, energetyka morska, rybołówstwo, kontrola i utrzymanie prawa i porządku na morzu, turystyka, ochrona środowiska morskiego oraz badania morskie. Często te odrębne działania podejmowane są sprzecznie i mają negatywny wpływ na politykę morską jako całość. Oczywiste jest, że zintegrowana polityka morska przyczyni się do dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Dzięki niej możliwe będzie między innymi zapewnienie większej spójności między różnymi dziedzinami polityki, stworzenie lepszych instrumentów regulacyjnych i przekrojowych, wykorzystanie potencjału morskiego oraz potencjału sektora morskiego w sposób ekonomiczny i ekologiczny.

Co więcej, w mojej ocenie istotnym jest uczynienie tego sektora bardziej atrakcyjnym dla młodych ludzi, dzięki prowadzeniu szkoleń oraz działań mających na celu zachęcenie młodzieży do pracy w tym sektorze.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione sulla Politica Marittima integrata riguarda un settore importante dell'economia europea. Le attività marittime, infatti, rappresentano un'importante fonte di reddito dell’Unione, sia in termini di PIL, che in termini di scambi commerciali, interni e esterni. Ritengo opportuno porre l’attenzione su alcune tematiche. In primo luogo, la relazione stabilisce che le strategie future in questo settore siano centrate sulla specificità dei bacini marittimi, e credo sia molto importante tenere conto anche delle peculiarità regionali. La nuova politica marittima, inoltre, punta sullo sviluppo di navi sicure e offre grandi opportunità per il futuro dell’industria navale europea. I nostri mari devono continuare a essere un motore di crescita, e per questo motivo penso sia essenziale che lo sviluppo di una politica marittima integrata, assicuri maggiore coerenza tra le normative che regolano i diversi settori marittimi, e, allo stesso tempo, salvaguardi l'ambiente marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Até à data, as políticas nos domínios dos transportes marítimos, da economia marítima, das novas tecnologias, das regiões costeiras, da energia off-shore, da pesca, da vigilância marítima, do turismo, da protecção do ambiente marinho e da investigação marinha têm evoluído separadamente. Uma abordagem individual conduz muitas vezes a medidas contraditórias e a situações de conflito e de desajustes. É, por isso, desejável uma abordagem integrada que, por um lado, inclua um quadro de governação com todos os níveis de decisão e, por outro, todos os sectores e instrumentos transectoriais.

No contexto de um planeamento coordenado das actividades, apoio a solicitação à Comissão da elaboração de estratégias para as bacias marítimas capazes de ter em conta as especificidades das regiões e de tirar partido dos seus trunfos.

Tal seria uma boa proposta para o caso das Regiões Ultraperiféricas, como é o caso da Madeira, pois permitiria tirar partido das actividades desta Região ligadas ao mar e criar sinergias com as actividades das outras Regiões da bacia marítima em que se integra. As Regiões Ultraperiféricas conferem, aliás, à União Europeia, através do seu território marítimo, a maior Zona Económica Exclusiva do mundo, o que põe desde logo em destaque a importância nestas regiões das actividades marítimas e relacionadas com o mar.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Z satysfakcją przyjąłem wynik dzisiejszego głosowania. Dążenie do zrównoważonej eksploatacji oraz zintegrowane podejście do zarządzania oceanami, morzami i wybrzeżami powinno być jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że wspólna polityka morska przyniesie pozytywne efekty tak w krótkiej, jak i długoterminowej perspektywie czasowej. Usuwanie barier politycznych oraz tworzenie synergii pomiędzy różnymi działaniami mającymi bezpośredni wpływ na europejskie obszary morskie to cele, o których nie możemy zapominać.

Uważam, że Parlament Europejski powinien domagać się wprowadzenia szeregu środków sektorowych, zwłaszcza w kontekście negatywnych społeczno-gospodarczych skutków, jakie dotykają często rybaków w momencie działań podejmowanych na rzecz odnowienia zasobów rybnych lub ochrony ekosystemów.

 
  
  

Report: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley agus Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Tacaím lena bhfuil sa tuarascáil seo maidir le hiarradh ar an gCoimisiún na cainteanna le Mercosur a chur ar ceal go dtí go socraítear ar shainordú nua a ghlacann san áireamh leas na mBallstát uile. Is é an tionscal talmhaíochta an tionscal déantúsaíochta dúchasach is mó in Éirinn agus tá sé ríthábhachtach ó thaobh téarnaimh geilleagraí na tíre de. Ní foláir nach mbaintear an bonn de. Os rud é go bhfuil an earnáil talmhaíochta fíorthábhachtach do gheilleagar na hEorpa ní mór go mbeadh Parlaimint na hEorpa an-bhainteach leis an gcaibidlíocht ábhartha ag gach céim den phróiseas. Anuas ar seo, tacaím leis an leasú atá curtha leis an Tuarascáil maidir le bearta a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbíonn aon allmhairí talmhaíochta a thagann isteach san AE ar chomhchaighdeán táirgíochta le hearraí Eorpacha ó thaobh cosaint tomhaltóirí na hEorpa, leas ainmhithe, cosaint an chomhshaoil agus caighdeáin sóisialta de. Déanann feirmeoirí na hÉireann sárobair chun a chinntiú go mbíonn na hearraí s’acu agus na próisis táirgíochta atá á n-úsáid ar ardchaighdeán, agus tá coibhéis caighdeán ag teastáil chun páirc imeartha cothrom, iomaíocht cheart agus inmharthanacht earnáil talmhaíochta na hEorpa a áirithiú.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Am votat acest raport întrucât Uniunea Europeană și-a consolidat relațiile economice și comerciale cu America Latină, devenind al doilea partener comercial al acesteia în ordinea importanței și principalul partener comercial pentru Mercosur și Chile. Obiectivul unei integrări mai puternice a sferelor economice europeană și latino-americană este acela de a crea o situație reciproc avantajoasă. Este nevoie de o cooperare mai strânsă între UE și țările din America Latină, cu scopul de a insista în comun asupra încheierii cât mai rapide a unui acord OMC echitabil, ambițios și cuprinzător în cadrul Rundei de la Doha, în conformitate cu angajamentele luate în cadrul Declarației de la Madrid.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα κατά της έκθεσης του συναδέλφου, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην ίδια ευρωομάδα και παρά το ότι επέτυχε να περιέχει η έκθεση αρκετά θετικά σημεία. Δυστυχώς, όμως, οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Δεξιάς κατόρθωσαν με τις τροπολογίες τους, να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα που επιχείρησε να δώσει στην έκθεσή του. Δεν θα μπορούσα να υπερψηφίσω την έκθεση όταν, εκτός των άλλων, εκφράζει δυσαρέσκεια για τα "προστατευτικά", όπως τα αποκαλεί μέτρα που έλαβε η Αργεντινή προκειμένου να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση και, εξ' αιτίας αυτού, ζητάει με έμμεσο τρόπο από την Επιτροπή να αποφασίσει κυρώσεις καλώντας την να "εξετάζει τακτικά το θέμα της πρόσβασης στην αγορά με χώρες της Λατινικής Αμερικής" . Δεν θα μπορούσα να παραβλέψω το γεγονός της κυριαρχίας των "κανόνων της αγοράς" και του Ευρωπαϊκού παρεμβατισμού στα εσωτερικά άλλων χωρών και μάλιστα ενάντια σε μέτρα που υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή και προστατεύουν τους πολίτες των χωρών αυτών. Οι εμπορικές συναλλαγές και σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής πρέπει να βασίζονται στην ισότητα, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του περιβάλλοντος κι όχι να επιτρέπουν την προώθηση των συμφερόντων των πιο ισχυρών κρατών και επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − L'Unione Europea si basa su un sistema di valori rispetto ai quali i Paesi latino-americani hanno fatto progressi significativi negli ultimi anni. Tali passi avanti sono sicuramente meritevoli di ulteriori incentivi nell'ambito della Politica Commerciale dell'Unione europea. Se a questo si aggiungono i legami linguistici e culturali che la Storia ci ha lasciato, ne deriva l'opportunità di contribuire, per quanto possibile, allo sviluppo economico e sociale di questi Paesi, per quanto frastagliata la situazione sia. E' inoltre utile per entrambe le parti cogliere le principali determinanti dell'andamento politico di questi Paesi e inserirsi per evitare derive che danneggerebbero gli Stati e noi stessi. Non si può che guardare con favore ad un rafforzamento delle relazioni commerciali, purché vengano monitorate le politiche di sviluppo per continuare a costituire un incentivo al miglioramento.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − În ciuda progreselor economice şi sociale înregistrate în ultimii ani, cazul cel mai spectaculos fiind cel al Braziliei, 1 din 3 latino-americani suferă din cauza sărăciei. Acest flagel afectează într-o măsură mai mare copiii şi adolescenţii Americii Latine, mai mult de jumătate dintre ei fiind privaţi de resurse materiale corespunzătoare, fapt ce riscă să le afecteze parcursul şcolar şi profesional, cu consecinţe pe termen lung asupra societăţilor în care trăiesc. În condiţiile în care politicile comerciale ale UE trebuie să joace un rol important în îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, cred că trebuie să punem un accent mai mare pe susţinerea ţărilor central şi sud-americane în combaterea pauperităţii, creşterea puterii de cumpărare şi dezvoltarea durabilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. – L'amendement déposé avec Albert Dess et 77 autres députés, exige le respect absolu par les produits agricoles importés des normes européennes en matière sanitaire, sociale et de protection des consommateurs, de l'environnement et des animaux. Il est tout de même incroyable d'exiger de la part des agriculteurs européens les normes de production les plus élevées au monde, tout en augmentant en parallèle la quantité de produits agricoles qui peuvent entrer sur le territoire européen sans respecter ces mêmes normes.

Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier d'un niveau de protection homogène, quoi qu'ils achètent, et les agriculteurs doivent être récompensés de leurs énormes efforts, et non soumis à une concurrence de fait déloyale de la part des pays tiers. C'est en tous cas ma conception d'une politique alimentaire et agricole équilibrée. Cette résolution envoie un signe clair à la Commission et aux pays tiers, c'est pourquoi je la soutiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le rapport sur les relations commerciales de l'UE avec l'Amérique latine adopté par le Parlement européen pourrait bien faire jurisprudence. Les accords commerciaux avec l'Amérique latine contiennent un volet agricole extrêmement sensible. C'est pourquoi le Parlement a demandé "que seules puissent être admises dans l'Union européenne les importations de produits agricoles pour lesquelles les normes européennes en matière de protection des consommateurs, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement et les normes sociales minimales sont respectées". Il appartient désormais à la Commission de prendre en compte cette exigence politique du Parlement dans les futurs négociations. Dans le cadre de ces négociations, le Parlement a souhaité qu'une attention particulière soit portée aux régions ultrapériphériques en raison de la concurrence du continent latino-américain sur certains produits, notamment la banane. C'est pourquoi le Parlement a demandé que les filières stratégiques et traditionnelles des RUP soient préservées et fassent l'objet d'une compensation adéquate conformément aux engagements pris par l'UE envers ces régions en 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre as relações comerciais da UE com a América Latina, porque estas devem ser uma prioridade para a UE. A UE é actualmente o segundo parceiro comercial mais importante da América Latina e o principal parceiro comercial do MERCOSUL e do Chile. A política comercial europeia deve desempenhar igualmente um papel importante na realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, bem como dos compromissos internacionais ligados aos direitos humanos, à segurança alimentar e à sustentabilidade ambiental.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Tratado de Lisboa define a política comercial da UE como parte integrante da acção externa geral da União. Nos últimos tempos, tem havido um declínio do comércio UE-ALC em virtude da crescente participação dos países asiáticos no comércio externo ALC, pese embora o facto de que a UE continue a ser o segundo parceiro comercial da América Latina. Embora os acordos de associação entre a União Europeia, por um lado, e o México e o Chile, por outro, tenham originado um aumento substancial do volume das trocas comerciais, as trocas que o México regista com a Europa continuam a ser modestas, se comparadas com as que mantém com os EUA. Defendo por isso a necessidade de ambas as partes desenvolverem um leque mais vasto de actividades económicas nas trocas comerciais. O grosso das importações ALC provenientes da UE são, hoje, produtos industriais (mais de 85 %). Por sua vez, mais de 40 % das exportações da região destinadas à UE são produtos básicos. É por isso necessário mobilizar recursos e assistência técnica para identificar e financiar programas que concedam oportunidades de produção a nível local e regional e acesso sustentável aos mercados globais para as comunidades excluídas e para as pequenas e médias empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Não votámos favoravelmente este relatório devido às suas contradições. Mesmo sendo certo que tem alguns aspectos positivos relativos às novas realidades da América Latina, vários dos seus parágrafos são inaceitáveis.

Por exemplo, destacamos, nos aspectos positivos, o reconhecimento de que todos os países têm o direito de criar os mecanismos necessários para defender a sua segurança alimentar e assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento dos pequenos e médios produtores.

Mas, entretanto, noutro ponto afirma exactamente o contrário quando Lamenta as medidas proteccionistas adoptadas durante a crise financeira por alguns países da América Latina, especialmente a Argentina; exorta a Comissão a abordar regularmente a questão do acesso ao mercado com os países da América Latina. Ou ainda quando se diz Profundamente preocupado com as medidas restritivas recentemente adoptadas pelas autoridades argentinas relativamente aos produtos alimentares importados de países terceiros, incluindo a União Europeia.

De igual modo, não é aceitável o apoio à liberalização do comércio internacional que ressalta de algumas das suas propostas, embora haja, depois, posições diferentes noutros pontos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Die Europäische Union unterhält gute wirtschaftliche Beziehungen auf WTO-Ebene, aber auch auf bi- und multilateraler Ebene zu Staaten in Lateinamerika. Diese Handels- und Wirtschaftbeziehungen müssen vor dem Hintergrund der sensiblen Wirtschaftssektoren der EU auch weiterhin ausgebaut werden. Ich unterstütze deshalb ausdrücklich den eingebrachten Änderungsantrag zu Ziffer 30, der besagt, dass „Agrarimporte in die EU nur dann zugelassen werden dürfen, wenn für diese Importe die europäischen Standards für Verbraucherschutz, Tierschutz, Umweltschutz und Sozialmindeststandards eingehalten werden“. Unsere europäischen Bäuerinnen und Bauern müssen hohe Produktionsstandards einhalten und sollten nicht durch ungleichen Wettbewerb benachteiligt werden. Um kostendeckend wirtschaften zu können, braucht es Planungs- und Einkommenssicherheit. Die gilt es auch vor dem Hintergrund von Freihandelsabkommen zu berücksichtigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Ad eccezione dell’emendamento 32 per cui il PPE ha chiesto un voto separato e per il quale votiamo no, la Relazione è nel complesso da approvare, perché fornisce un utile punto della situazione per quanto concerne i nostri rapporti con l’America Latina. Il Vertice Unione europea/America Latina dello scorso 18 maggio a Madrid ha dato un forte impulso allo sviluppo delle relazioni fra le due parti. Un rapporto che si consolida di anno in anno. Nessuna delle due parti può prescindere dalle relazioni commerciali con l’altro, anche se ovviamente queste devono portare a risultati concreti e ad un miglioramento delle condizioni di vita delle nostre popolazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − Despite agreeing with many elements of this report, I voted against in the final vote. The report explicitly supports the reopening of trade talks with the Mercosur countries. While I support calls to ensure that imports from third countries are produced in a manner consistent with EU standards, an EU-Mercosur Association Agreement will have negative consequences for agriculture in Europe, particularly our livestock sector. The Commission has failed to carry out an impact assessment of an agreement on agriculture in the EU since it relaunched talks with the trade bloc earlier this year.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Sendo a UE o principal investidor e segundo parceiro comercial da América Latina, fornecendo também a maior ajuda ao desenvolvimento, pensamos que tais dados são suficientes para que haja uma estratégia clara e bem definida relativamente às relações comerciais entre a UE e a América Latina. Defendemos a definição de directrizes claras sobre a melhor forma de colaborar para promover a estabilidade política, combater as alterações climáticas, gerir os fluxos migratórios e prevenir catástrofes naturais. Uma boa forma de conseguir concretizar as ajudas de que a América Latina necessita é através da dinamização das relações comerciais entre os dois blocos, que, a concretizar-se, será um dos principais em todo o mundo. É, no entanto, necessário não esquecer as regiões ultraperiféricas da Europa que podem vir a ser afectadas com a importação de determinados produtos agrícolas, nomeadamente a região portuguesa da Madeira no que respeita à importação de bananas. Teremos que encontrar um acordo equilibrado que possibilite o desenvolvimento dos países da América Latina, mas que, ao mesmo tempo, não seja prejudicial para os vários sectores económicos de alguns Estados-Membros, principalmente no sector agro-pecuário.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Lateinamerika hat sich in den letzten paar Jahren zu einer aufstrebenden Wirtschaftsregion entwickelt. Handelsabkommen mit Staaten des südamerikanischen Kontinents sind durchaus zu begrüßen. Da die Europäische Union bereits wichtige Entwicklungsarbeit geleistet hat, sollte sie ihre Position als zweitwichtigster Handelspartner weiter stärken, wie es auch Russland bereits forciert. Allerdings sollte die EU ihr Augenmerk auch darauf richten, mit welchen Ländern gehandelt wird, da die Ausbeutung von Arbeitskräften in vielen Ländern Südamerikas noch immer Standard ist. Ich habe den Bericht abgelehnt, da er zu wenig auf die teils noch prekären Arbeitsverhältnisse in Lateinamerika eingeht und zu wenig Vorschläge zu deren Eindämmung bringt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Berichterstatter spricht sich für eine totale Öffnung der Handelsmärkte zwischen der EU und Lateinamerika aus. Die Probleme rund um das Mercosur-Abkommen werden zudem im Bericht nicht ausreichend geklärt. Ich habe daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gentile presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione, in quanto ritengo che sia importante fornire un segnale alla Commissione della volontà di questo Parlamento di stringere ancora di più i legami con l'America Latina. Il Sud America, per tutta una serie di ragioni storiche, sociali ed economiche, ha molte similitudini con l'Europa. Le relazioni commerciali sono sempre state ottime, ma vanno rafforzate e sostenute anche in virtù delle nuove esigenze di entrambi i continenti. Non bisogna, infatti, dimenticare l'importanza di alcuni Stati che se prima potevano essere considerati in via di sviluppo adesso sono delle vere e proprie potenze economiche mondiali. Sulla base di tutto ciò credo che l'Europa debba continuare a svolgere il suo ruolo di partner commerciale preferito per tutti i paesi dell'area, di guida e di referente privilegiato.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Scholz, διότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής είναι αποτέλεσμα των μεγάλων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και της βελτίωσης του πλαισίου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο περιφερειών αφενός δεν θα ανακόψουν αυτή την πορεία αλλά και αφετέρου, δεν θα επιφέρουν καμία έκπτωση στα ευρωπαϊκά πρότυπα των εισαγόμενων στην Ε.Ε. προϊόντων για την ποιότητα, την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου, συμμερίζομαι την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία όταν συνάπτει ή διευρύνει εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπου εξακολουθούν να διαπιστώνονται παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Outubro de 2010, sobre as relações comerciais da UE com a América Latina por considerar que o mercado livre estimula a economia mundial e poderá ser um importante factor de desenvolvimento para os países da América Latina. Considero, porém, que o mandato que a Comissão Europeia recebeu para conduzir o processo de negociações deveria ser reapreciado por ser já demasiado antigo e desadequado às circunstâncias presentes em que as negociações decorrerão. Nesta reapreciação haveria certamente oportunidade para insistir na necessidade de proceder a estudos prévios à celebração dos acordos acerca do seu impacto no tecido produtivo europeu e, em particular, na agricultura, devendo ainda tomar-se uma posição forte no sentido de não continuar a permitir que os produtos agrícolas continuem a servir de moeda de troca para vantagens comerciais a outros níveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The reason we finally voted against the text was that the more specific proposals to shelter Latin America from speculative attacks and climate change phenomena, discourage aggressive export orientation, avoid environmental dumping and hedge the liberalisation of financial services, got diluted in the process of building compromises, as counterweights to stop even more grotesque Spanish wordings. The appeal to forget the unfortunate Doha Development Agenda (DDA) at the WTO and focus future work towards trade regulation on new challenges was inversed and transformed into a thousand-times-repeated call for a swift conclusion of a fair, ambitious and comprehensive DDA.

The concept of food sovereignty was lost, too. Instead of calling a spade a spade, the report only ‘stresses the importance of...’, after the rejection of any concrete figures, benchmarks and deadlines. This leaves the report without added value, compared to existing documents. On specific demands, it falls behind them.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Questa relazione ci vede favorevoli in quanto pone l'accento sul potenziamento dei legami tra l'UE e i paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Compito deciso dell'Unione europea è quello di agire sulla scena internazionale come attore economico e commerciale, superando la concorrenza con gli Stati Uniti e la Cina, partner presenti nel mercato latinoamericano.

Pochi settori traggono beneficio da queste relazioni commerciali. L'85% delle importazioni nei paesi ALC è costituito da prodotti industriali contro un 40% di esportazioni verso l'UE che è rappresentato da prodotti di base. È opportuno, in una prospettiva di medio-lungo periodo, intensificare le relazioni commerciali nel rispetto di una regolamentazione chiara e trasparente.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. − Uniunea Europeană este înainte de toate un campion în respectarea drepturilor omului. De aceea, consider că trebuie să fim foarte atenți la respectarea drepturilor omului în Columbia înainte de a liberaliza comerțul cu această țară. Pe de altă parte, atunci când este vorba despre importurile de produse alimentare din America Latină, trebuie să ne asigurăm că aceste țări respectă aceleași standarde de calitate și de protecție a animalelor pe care și propriii noștri producători le respectă.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A política comercial comum europeia é uma parte integrante e relevante da acção externa geral da União e que pode ter um papel muito positivo nos objectivos de criação de riqueza e nas relações económicas e políticas entre povos e países dos espaços europeu e latino-americano. Não duvido de que uma integração aprofundada nas áreas económicas possa trazer vantagens para ambas as partes, nomeadamente em termos de criação de mais e de melhor emprego. Porém, conheço os efeitos que os acordos comerciais bilaterais que têm sido celebrados entre a União Europeia e os países da América Latina podem ter para as economias das Regiões Ultraperiféricas.

Na Região de onde provenho, a Madeira, as consequências são particularmente visíveis no que respeita à produção de banana. Defendo, por isso, que este sector de produção e os demais sectores estratégicos e tradicionais da Ultraperiferia sejam preservados.

Para o efeito, e de acordo com o compromisso assumido pela União Europeia para com as suas regiões da Ultraperiferia, estas devem ser objecto de uma compensação adequada e de uma particular atenção concedida às suas vulneráveis economias. Tal salvaguarda destas Regiões é contemplada pelo presente documento e, neste sentido, o mesmo conta com o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 

  President. − God bless your children. With this blessing, I suspend the sitting.

 
Правна информация - Политика за поверителност