Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 21 oktober 2010 - Straatsburg Uitgave PB

12. Stemmingen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid