Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δρομολογηθείσες μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)
 4.Εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα και αποζημίωση (συζήτηση)
 5.Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (συζήτηση)
 6.Βραβείο Ζαχάρωφ 2010 (αναγγελία του βραβευόμενου)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Μηχανισμός σταθερότητας (A7-0066/2009, Franziska Katharina Brantner) (ψηφοφορία)
  7.2.Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0078/2009, Gay Mitchell) (ψηφοφορία)
  7.3.Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (A7-0188/2010, Kinga Gál) (ψηφοφορία)
  7.4.Χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες (A7-0052/2010, Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  7.5.Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0285/2010, Charles Goerens) (ψηφοφορία)
  7.6.Ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (A7-0273/2010, Cristiana Muscardini) (ψηφοφορία)
  7.7.Το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010, Edvard Kožušník) (ψηφοφορία)
  7.8.Ουκρανία (B7-0571/2010) (ψηφοφορία)
  7.9.Δρομολογηθείσες μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (B7-0572/2010) (ψηφοφορία)
  7.10.Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (A7-0266/2010, Gesine Meissner) (ψηφοφορία)
  7.11.Εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (A7-0277/2010, Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  11.1.Βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε
  11.2.Καμπότζη, ειδικότερα η περίπτωση του Sam Rainsy
  11.3.Βόρειος Καύκασος, ειδικότερα η περίπτωση του Oleg Orlov
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε (B7-0583/2010) (ψηφοφορία)
  12.2.Καμπότζη, ειδικότερα η περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0550/2010) (ψηφοφορία)
  12.3.Βόρειος Καύκασος, ειδικότερα η περίπτωση του Oleg Orlov (B7-0549/2010) (ψηφοφορία)
 13.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1035 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2553 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου