Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 21. októbra 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2. – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike (rozprava)
 4.Kontajnery stratené na mori a náhrada škôd (rozprava)
 5.Integrovaná námorná politika (rozprava)
 6.Sacharovova cena 2010 (oznámenie držiteľa)
 7.Hlasovanie
  7.1.Nástroj stability (A7-0066/2009, Franziska Katharina Brantner) (hlasovanie)
  7.2.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (A7-0078/2009, Gay Mitchell) (hlasovanie)
  7.3.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (A7-0188/2010, Kinga Gál) (hlasovanie)
  7.4.Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (A7-0052/2010, Helmut Scholz) (hlasovanie)
  7.5.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (A7-0285/2010, Charles Goerens) (hlasovanie)
  7.6.Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (A7-0273/2010, Cristiana Muscardini) (hlasovanie)
  7.7.Budúcnosť európskej normalizácie (A7-0276/2010, Edvard Kožušník) (hlasovanie)
  7.8.Ukrajina (B7-0571/2010) (hlasovanie)
  7.9.Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike (B7-0572/2010) (hlasovanie)
  7.10.Integrovaná námorná politika (A7-0266/2010, Gesine Meissner) (hlasovanie)
  7.11.Obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou (A7-0277/2010, Helmut Scholz) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  11.1.Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe
  11.2.Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho
  11.3.Predkaukazsko, najmä prípad Olega Orlova
 12.Hlasovanie
  12.1.Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe (B7-0583/2010) (hlasovanie)
  12.2.Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho (B7-0550/2010) (hlasovanie)
  12.3.Predkaukazsko, najmä prípad Olega Orlova (B7-0549/2010) (hlasovanie)
 13.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (618 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (2672 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia