Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 11. november 2010 - Bruxelles EUT-udgave

Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning for 2009 (forhandling)
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen.(DA) Hr. formand! Tak til Revisionsretten for en god beretning. Som vi har hørt, er der overordnet betragtet sket et fald i forekomsten af fejl. Og hvordan skal vi så vurdere det? Det afhænger efter min mening af to ting: dels udgangspunktet, dels forventningerne. Udgangspunktet var katastrofalt ringe. I 2008 blev milliarder af euro udbetalt i strid med reglerne. Derfor var forventningerne også, at der ikke bare skulle ske forbedringer, men at der skulle ske markante forbedringer på alle områder.

Og er det så sket? Ja, på samhørighedsområdet er der sket et klart fald i fejludbetalingerne, hvilket er godt, selv om de stadig ligger uacceptabelt højt. Men på andre områder er der ligefrem sket en stigning, hvilket simpelthen ikke er godt nok.

Forleden i Budgetkontroludvalget og igen i dag forklarede kommissær Šemeta det samlede fald i fejlforekomsterne som et resultat af Kommissionens indsats. Fint for mig. Jeg under gerne Kommissionen den ære. Men så står det altså også klart, hvem der har ansvaret, hvis fejlraten stiger næste år. Tag det bare som en opfordring.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik