Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 11. novembra 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ (rozprava)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Vážená pani predsedajúca, súhlasím s tým, čo povedal pán De Castro o mäsovej a kostnej múčke; deregulácia v tejto oblasti je veľmi potrebná. Britské odvetvie chovu hospodárskych zvierat v súčasnosti bojuje s vysokými nákladmi na krmivá a prekážky, ktoré nám kladie Komisia, tomu nijako nepomáhajú. Predovšetkým je to individuálna elektronická identifikácia oviec – pravidlo, ktoré sa neuplatňuje v mnohých iných členských štátoch a jeho dodržiavanie sa nepožaduje ani pri dovoze ovčieho mäsa z tretích krajín.

Blížiaci sa zákaz produkcie vajec v klietkach spôsobuje obrovské deformácie na našom trhu s vajcami, pretože vajcia z klietkového chovu z členských štátov nedodržiavajúcich tento zákaz môžu znížiť cenu našich vajec, ktoré sa produkujú pomocou systémov kolónií s vyššími nákladmi. Máme v tejto oblasti výrobcov, ktorí paralelne prevádzkujú oba systémy, aby sa do stanoveného termínu pokúsili získať späť aspoň časť zo 400 miliónov GBP, ktoré sme minuli na splnenie vašich pravidiel, ktoré, samozrejme, spôsobujú, že na trhu je viac vajec.

Nad celým britským odvetvím chovu hospodárskych zvierat sa vznáša ako ťaživý prízrak otvorenie dvojstranných obchodných rokovaní so zoskupením Mercosur. Britskí chovatelia hospodárskych zvierat budú obetnými baránkami tejto dohody a my s tým nie sme spokojní.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia