Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel EUT-utgåva

Krisen i EU:s djurhållningssektor (debatt)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Fru talman! Jag stöder Paolo De Castros kommentarer om kött- och benmjöl. Det är högst nödvändigt att avreglera detta område. Den brittiska djurhållningssektorn kämpar för närvarande med höga foderkostnader, och det blir inte bättre av de hinder som kommissionen ställer i vår väg. Högst upp på listan står individuell elektronisk identifiering av får – vilket är en regel som inte tillämpas i många andra medlemsstater, och inte heller är ett krav för import av fårkött från tredjeländer.

Det nära förestående förbudet mot burar skapar stora snedvridningar på vår äggmarknad, eftersom ägg från burhöns från icke-förenliga medlemsstater kan säljas till lägre priser än våra ägg från frigående höns som är dyrare att producera. Vi har producenter på detta område som tillämpar båda dessa system samtidigt före tidsfristen för att försöka att kompensera för de 400 miljoner brittiska pund som vi har använt för att följa era regler, vilket naturligtvis leder till fler ägg på marknaden.

EU:s inledande av bilaterala handelssamtal med Mercosur hänger över hela den brittiska djurhållningssektorn som ett mörkt moln. De brittiska djuruppfödarna kommer att bli offerlammen i detta sammanhang och det uppskattar vi inte.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy