Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0064(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0171/2010

Rozpravy :

PV 10/11/2010 - 16
CRE 10/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 11/11/2010 - 8.3
CRE 11/11/2010 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0393

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 11. listopadu 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Pane předsedající, alternativní investiční fondy mají pro hospodářství Evropské unie velký význam. Manažeři těchto fondů se musí řídit právními předpisy a normami, které umožňují poskytování služeb na území členských států, a je nutno provádět přesný a účinný dohled. Musíme proto odstranit veškeré nepřesnosti v právních a správních systémech odpovědných za tyto fondy. Předložené návrhy zvyšují transparentnost a účinnost kontrolních systémů a větší účelnost právních předpisů přispěje k lepší stabilitě a důvěryhodnosti finančních institucí, a v konečném důsledku ke zlepšení situace v evropském hospodářství.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Pane předsedající, dnešní hlasování představuje významný krok vpřed, který udělala Evropská unie v regulaci alternativních investičních fondů. Podle této směrnice musí být manažeři fondů registrováni a pověřeni a musí dodržovat přísné kodexy chování v rámci Evropské unie. To je vlastně poprvé, kdy došlo k regulaci tohoto odvětví, a domnívám se, že dokument, o kterém jsme hlasovali, připravil cestu k dosažení – brzkému dosažení, jak doufám – skutečně jednotného trhu s finančními produkty.

Chtěl bych zdůraznit významnou úlohu Evropského parlamentu, který trval na přísných pravidlech pro větší sledování finančního odvětví, jež se tak zároveň stane – doufám, že se nezlobíte, když řeknu – etičtější. Vzhledem k nedávnému poučení z finanční krize vyvolané nadměrnými spekulacemi ze strany investičních fondů bychom měli tuto směrnici, která veřejnosti poskytuje větší záruky ochrany, přivítat.

Hlasoval jsem pro kompromis, kterého bylo dosaženo, a na závěr bych chtěl využít této příležitosti a blahopřát zpravodaji panu Gauzèsovi k jeho nelehkému úkolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Pane předsedající, v době, kdy jsme na návrhu začínali před 18 měsíci pracovat, by jej mnozí označili za „polotovar“. Byl to jednoznačně návrh, který nikdo neprojednal s odborníky – návrh, který by uzavřel trhy, zkomplikoval evropským investorům investice do mimoevropských fondů, vedl by k nižším výnosům penzijních fondů a zároveň by ovlivnil investice do rozvojových zemí. Byl jsem těmito návrhy velmi znepokojen.

Naštěstí jsme díky skvělé spolupráci se stínovými zpravodaji a také dobře odvedené práci komisaře a belgického předsednictví dospěli k přijatelnému řešení, které nyní funguje a které udržuje trhy otevřené, zvyšuje transparentnost a zajišťuje evropským investorům možnost dalších investic na trzích mimo EU. Musíme nadále pozorně dohlížet na činnost Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA), abychom měli jistotu, že neblokuje přístup k mimoevropským fondům, ale celkově jsme přišli s kompromisem, který je přijatelný napříč sněmovnou.

 
  
  

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Hlasovala jsem pro tento velmi důležitý dokument. Nyní bylo rozhodnutí Evropského parlamentu o zrušení víz pro občany Čínské republiky (Tchaj-wanu) cestující do členských států Evropské unie a států Schengenské dohody přijato tak velkou a výraznou většinou a já upřímně občanům Tchaj-wanu blahopřeji. Napříště budou moci cestovat do členských států EU bez víza. Kromě toho od této chvíle budou moci všichni občané členských států EU včetně Kypru, Bulharska a Rumunska cestovat na Tchaj-wan také bez víza. Domnívám se, že Tchaj-wan a jeho občané si takové rozhodnutí zaslouží a toto rozhodnutí Evropského parlamentu vítám.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, já a moje skupina vítáme skutečnost, že občané Tchaj-wanu mohou nyní volně cestovat do Evropské unie. Nicméně pokud je mi známo, žádný z členských států EU dosud Tchaj-wan neuznal. Nejsem však proti zrušení vízové povinnosti a dle mého názoru je dobře, že občané Tchaj-wanu mohou Evropskou unii navštívit, aniž by museli mít vízum. Ale co nejmladší evropský stát, Kosovo? Celkem 22 členských států EU Kosovo uznalo a pouze pět států tak neučinilo, ale diskuse o vízech s Kosovem ještě ani nezačala. Komise ji stále ještě nevyvolala. Doufám, že paní Malmströmová dialog o vízech s Kosovem konečně zahájí, aby dala najevo, že občané nejmladšího státu Evropy mohou cestovat stejně volně jako občané Tchaj-wanu.

 
  
  

Zpráva: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Pane předsedající, Evropský program oživení energetiky je nástrojem financování investic do energetické účinnosti a do zdrojů obnovitelné energie. Projekty, které mohou být rychle zahájeny a které budou přímo přispívat k ekologičtějšímu hospodářství, se vyplácejí. Dohoda, která na tento program nakonec uvolnila 1,4 miliard švédských korun, představuje krok směrem k Evropě, který spolu s naším spojeným úsilím přispěje k tomu, že šetrnost k životnímu prostředí bude jednodušší a levnější.

Zahájení projektů v oblasti energetické účinnosti vytvoří nová pracovní místa, povede k ekologičtějšímu hospodaření a také oslabí naši závislost na zemích produkujících ropu, což je v této době krize obzvláště důležité. Přesně takto by měla Evropská unie fungovat. Prostřednictvím tohoto typu revolvingového fondu mohou být nevyužité finanční prostředky převedeny na jiné prospěšné projekty. Nicméně trvalo dlouho, než si to Rada uvědomila. Jednání byla velmi obtížná a členské státy dělaly všechno, co bylo v jejich silách, aby se ze svých dřívějších slibů vykroutily. Dnes jsem ráda, že jsme se my, poslanci Evropského parlamentu nevzdali.

V průběhu jednání jsem se snažila zavést jednodušší pravidla a transparentnost v procesu podávání žádostí. Velmi mě proto těší, že dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou se zaměřuje také na udržení správních výdajů na nízké úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy pronesl mimořádný projev, ve kterém prohlásil, že v globalizovaném světě není možné zůstat mimo Evropskou unii. Proto se samozřejmě po celém Norsku klikatí dlouhé fronty na podporu v nezaměstnanosti a ve Švýcarsku dochází k potravinovým nepokojům. Ale dále hovořil ještě o něčem jiném. Řekl, že nebezpečí euroskepticismu dnes spočívá v tom, že moderní vlastenectví je založeno na očerňování jiných zemí, a zde se nemohl mýlit více.

Opravdový vlastenec s jásotem vítá svobodu všech národů a váží si vlastenectví jiných zemí. Když pan Van Rompuy přešel ke svému druhému bodu, a sice že euroskepticismus rovná se nacionalismus rovná se válka, mělo se mu dostat dobré rady, aby se podíval na cíle spojeneckých sil v obou válkách, jejichž konec si dnes připomínáme. Bojovaly za svobodu všech národů, za obnovení svrchovanosti všech evropských zemí. Jen díky jejich vlastenectví se Evropa nesjednotila v tyranii, byla znovu obnovena svrchovanost a nezávislost, a samozřejmě mohla vzniknout Evropská unie. Právě dnes by na to neměl zapomínat.

 
  
  

Návrh usnesení RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Pane předsedající, vítám rozhodnutí prezidenta Baracka Obamy zúčastnit se summitu EU-USA, který se bude konat tento měsíc v Lisabonu, a dnes jsem hlasovala pro usnesení. Je třeba projednat velmi mnoho důležitých otázek. Pořad jednání summitu EU-USA je rozsáhlý jako vždy a obě strany by měly využít příležitosti a pokročit ve společných postojích k otázkám, jako je finanční regulace, změna klimatu, posílení smluv a boj proti terorismu.

Nicméně bodem číslo jedna na pořadu jednání musí být hospodářská obnova. Naše hospodářské partnerství je klíčovou hnací silou celosvětové hospodářské prosperity. Společně naše ekonomiky představují polovinu světového hospodářství. Proto musíme vypracovat společné strategie pro další postup k zajištění stabilního zotavení z krize, včetně regulace finančních trhů, stimulačních balíčků a strategií, které účinně řeší měnovou manipulaci ze strany jiných významných globálních hráčů.

 
  
  

Zpráva: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě Thomase Manna, protože je příkladem politicky korektní zaslepenosti. I přes to, že masové přistěhovalectví v posledních 20 letech mělo a má katastrofální sociálně ekonomické, sociální a politické důsledky, pan Mann chce umožnit další přistěhovalectví ze zemí mimo Evropskou unii.

Za zvláště cynický považuji odstavec 110, kde se uvádí, že „má-li být obyvatelstvo hostitelské země nakloněno přijímání přistěhovalců, je nezbytné poskytnout přesné a komplexní informace“. Převedeno do srozumitelné řeči to vlastně znamená, že budeme mít ještě jednostranněji zaměřenou vládní propagandu směřující k multikulturalismu, který naprosto selhal, a k masovému přistěhovalectví. Konec konců, pokud chcete přesné a úplné informace o přistěhovalecké politice, budete muset v konečném důsledku zhodnotit náklady a přínosy, a to je právě to, co přistěhovalecká lobby nechce.

 
  
  

Návrh usnesení RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). – Pane předsedající, musím říci, že toto usnesení bylo jako kompromis výborné, ale mnohým v této sněmovně připadá, že je příliš rozvláčné a že se přímo nezabývá potřebnými body. Je třeba ho rozdělit a zkrátit, například problematiku Transatlantické hospodářské rady by bylo možno zkrátit, řekněme na desetibodový plán, tříbodový plán či jakkoli, abychom jej skutečně mohli využít, když posléze začneme jednat s vládou a se svými kolegy z Kongresu.

Domnívám se, že musíme projednat i záležitosti, jako je například otázka nulového cla, kdy bychom zapojením do tohoto procesu mohli posílit stávající obchod mezi USA a EU a zvýšit konkurenceschopnost. To by se mohlo týkat zemědělství, ale v každém případě to zlepší cokoli, čím se budeme zabývat.

A konečně Parlament nesmí čekat, až vláda určí, co v rámci Transatlantické hospodářské rady máme dělat. Agendu bychom si měli stanovit sami. Je to všechno velmi pěkné, že se pro toto usnesení hlasuje – a já jsem pro něj hlasoval, protože jsem ho pomáhal vyjednat – ale díky tomu si uvědomuji, že má také svoje slabiny. Domnívám se, že bychom se tedy měli zaměřit na nový Kongres pod vedením Johna Boehnera, který bude, o tom jsem přesvědčen, prohlášen mluvčím, a na Darrella Issu a jeho kolegy, jež pravděpodobně budeme muset přivítat, abychom si v budoucnu s touto věcí dokázali lépe poradit.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, jedna procesní námitka. Dopustil jsem se chyby, co se týče zprávy, a také jsem vypracoval písemné prohlášení o summitu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, a chtěl bych vás proto požádat o povolení ji nyní předložit.

.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Pane předsedající, hlasovala jsem pro toto usnesení, protože podle mého názoru musí Evropský parlament prokázat, že bere vážně otázky bezpečnosti a boj proti terorismu a organizovanému a nadnárodnímu zločinu. Vážně také bereme v úvahu své vztahy s partnery, jako jsou Spojené státy, Kanada a Austrálie.

Poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, musí Evropský parlament připojit svůj souhlas k dohodám mezi EU a třetími zeměmi o přenosu údajů ze jmenné evidence cestujících (PNR), aby tyto dohody mohly být uzavřeny. Tuto pravomoc musíme proto používat odpovědně.

Vzhledem k tomu, že Parlament se již jednou, a to dne 5. května, rozhodl odložit hlasování o žádosti o souhlas s dohodami s USA a Austrálií a že současná dohoda mezi EU a Kanadou o předávání údajů PNR již neplatí, měli bychom mít jistotu, že až přijde čas, dáme těmto důležitým opatřením zelenou, což zvýší bezpečnost v transatlantickém prostoru i mimo něj.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Pane předsedající, iniciativa Unie inovací je pro budoucnost Evropy klíčová. V Poznani, ve Velkopolském vojvodství, kde žiji, pořádají regionální orgány každoročně již poněkolikáté tzv. Světové dny inovace. Jedná se o velmi cennou iniciativu, neboť vzhledem k velmi dobré koordinaci na regionální, národní a evropské úrovni může být tento projekt Unie inovací završen úspěchem. Proto jsem podpořil usnesení o Evropském partnerství pro inovace v rámci stěžejní iniciativy Unie inovací a mám za to, že všichni bychom se měli do inovačního úsilí zapojit, protože, jak jsem řekl, má rozhodující význam pro budoucnost.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Hlasovala jsem pro toto velmi významné usnesení, protože se domnívám, že úloha Evropské unie v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je pro dosažení cílů stanovených OBSE obzvláště důležitá. Kromě toho je nutno zdůraznit, že ačkoliv se jedná o velmi rozdílné struktury, Evropská unie i OBSE se řídí stejnými zásadami a uznávají stejné hodnoty, tedy respekt k lidským právům a demokracii.

Souhlasím s ustanovením usnesení, v němž je Kazachstán vyzván, aby před zasedáním na vysoké úrovni podniknul konkrétní kroky, kterými by zajistil ochranu a dodržování základních hodnot OBSE, jako jsou lidská práva, právní stát a svoboda projevu. Ve stejnou dobu jako summit OBSE se má konat veřejné fórum a já si velmi přeji, aby bylo úspěšné, a proběhlo bez jakýchkoli zádrhelů. Ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že v čele OBSE musí stát země, které respektují lidská práva a brání lidská práva a demokratické hodnoty. Měly by být příkladem pro další členy OBSE.

 
  
  

Zpráva: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Pane předsedo, hlasovala jsem pro toto usnesení, neboť se domnívám, že předkládá užitečné a zajímavé návrhy pro řešení budoucích demografických problémů. Sociální politiky členských států musí věnovat zvláštní pozornost mladým lidem, skutečné hnací síle rozvoje a růstu. Musíme podporovat bezprostřední začleňování mladých lidí na trh práce a jejich neustálé vzdělávání, které podpoří jejich profesní růst.

Také rodina musí být chráněna důraznějšími a zásadními opatřeními, protože opomíjíme-li rodinu, znamená to, že přehlížíme jeden ze základních prvků společnosti. Proto zdůrazňuji důležitost odstavců, které obsahují opatření zaměřená na podporu rodiny.

Kromě toho, máme-li být schopni lepším a účinnějším způsobem zvládat dopady stárnutí, musíme také podporovat modernizaci systémů sociální ochrany a zejména penzijního pojištění. Jak prohlásil Altiero Spinelli, „vytvoření Evropy závisí také na vás“ a nyní je to reálná možnost.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Pane předsedající, demografické změny, k nimž v Evropské unii během posledních několika desetiletí došlo, upozornily na nutnost reformovat systém sociálního a důchodového zabezpečení a zavést účinné přistěhovalecké politiky. Běžnou praxí se stalo povzbuzovat lidi, aby odcházeli do předčasného důchodu, což vedlo k poklesu profesní činnosti u lidí ve věku od 55 do 64 let. Velmi vážným problémem je zároveň nezaměstnanost mezi mladými lidmi, která je vyšší než v kterékoli jiné věkové skupině. Vzhledem k tomu bychom se měli snažit začlenit na trh práce pracovní sílu různých věkových skupin a udržet ji tam. Navíc otevřenější přistěhovalecká politika spojená s účinnou asimilací a integrací by mohla zmírnit následky nedostatečného růstu obyvatelstva. Tuto zprávu jsem samozřejmě podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Pane předsedající, podpořil jsem zprávu Thomase Manna o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě. Jedná se o velmi kvalitní zprávu na téma, které je samo o sobě neobyčejně důležité. Klíčová je otázka zákazu diskriminace na základě věku v přístupu ke zboží a službám. Pokud mluvíme o solidaritě, měli bychom mít vždy na paměti také tuto konkrétní stránku solidarity – solidaritu mezi generacemi.

Starší lidé nesmí trpět diskriminací z důvodu svého věku. Mají plná práva jako členové místního, regionálního, národního a evropského společenství. Evropská unie se stará o své mladé lidi – jsou například jednou z priorit v rozpočtu na příští rok. To je dobře, protože jsou to konec konců právě mladí lidé, kteří budou rozhodovat o budoucnosti Evropy, ale na druhé straně bychom neměli zapomínat na ty, kteří již k budování Evropy významným dílem přispěli.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Pane předsedající, plně podporuji zprávu Thomase Manna. Skutečně jsem přesvědčena, že solidarita mezi generacemi je stejně důležitá jako solidarita mezi členskými státy. Chci zdůraznit tři konkrétní otázky.

Plně souhlasím s odstavcem 24, který hovoří o ukončení povinného odchodu do důchodu, aby si lidé mohli vybrat, kdy chtějí přestat pracovat, ale zároveň odráží snahu zachovat věk, kdy vzniká nárok na důchod, aby lidé, kteří chtějí odejít do důchodu, tu možnost měli a dostávali své dávky.

Obzvláště mě potěšilo, že byla zohledněna řada mých pozměňovacích návrhů týkajících se pečovatelů a rodinných pečovatelů, zejména odstavec 125, který hovoří o rodinných pečovatelích včetně jejich práv rozhodnout se, zda chtějí pečovat, či nikoli, a také o možnosti spojit pečovatelské služby s placeným zaměstnáním a zajistit jim plný přístup k systémům sociálního zabezpečení a starobním důchodům.

Stejně tak však podporuji iniciativu „evropská záruka pro mladé lidi“, která navrhuje, aby všem mladým lidem, kteří byli nezaměstnaní po dobu čtyř měsíců či déle, byla nabídnuta práce, vyučení nebo další odborná příprava atd., a to vše na podporu jejich opětovného začlenění nebo nového začlenění na pracoviště. Jak jsem řekla na začátku, rozhodující je mezigenerační solidarita, zejména v současné hospodářské situaci.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Hlasovala jsem pro tento dokument Thomase Manna, protože odráží problémy vzájemného mezigeneračního působení. O demografických problémech Evropské unie obvykle hovoříme z hlediska mladých lidí. Tento dokument se pokouší spojit specifické charakteristiky všech generací a související problémy ve zdravotnictví, školství, na trhu práce a v podobných oblastech a hledá vyvážená řešení těchto problémů.

Pokud jde o starší generaci, měli bychom být vděčni, že přispěla k rozvoji Evropské unie, hospodářsky i kulturně. Těmto lidem musíme zajistit důstojné stárnutí. Nicméně vzhledem ke stárnoucí Evropě se zdá, že bude poměrně těžké toho dosáhnout. Musíme proto nejen vytvořit podmínky pro lepší rodinnou politiku, ale také vychovávat mladou generaci, která bude schopna vytvářet přidanou hodnotu, a to prostřednictvím vzdělávacího systému a neformálního vzdělávání. Musíme se samozřejmě snažit začleňovat mladé lidi na trh práce. Za tuto zprávu vám proto děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, demografové tvrdí, že k udržení populace je zapotřebí, aby porodnost dosahovala 2,1 živě narozených dětí na jednu ženu. V celé Evropě je jediná země s udržitelnou úrovní reprodukce, a to Albánie, případně Turecko, pokud Turecko počítáme mezi evropské země – jinak žádná. Podle jedné zprávy OSN má Evropa včetně evropské části Ruska během příštích 40 let přijít o 100 milionů obyvatel. Jen v samotném Německu klesne počet obyvatel o 20 milionů.

Nejedná se o úvahy o tom, co by se mohlo stát, pokud něco neuděláme, neboť k poklesu porodnosti již došlo, a tudíž s ním nyní již nemůžeme dělat nic. Jedinou otázkou je, jak se s tím vypořádáme. Jak jsme se dostali až sem? Co nás přivedlo do této situace? Nechceme to příliš zjednodušovat, protože samozřejmě dochází k řadě věcí, které souvisí s měnícími se pracovními modely, rozšířením antikoncepce, rozdílnou úlohou ženy ve společnosti a délkou života.

Nicméně by mě zajímalo, zda jednou částí problému není způsob, jímž se stát rozšířil, vytlačil soukromou sféru a navázal na sebe pracovní místa a povinnosti, které se tradičně plnily v rámci rodiny – péče o děti, výchova a sociální zabezpečení. První generace zajištěná od kolébky až do hrobu veřejnou sociální péčí, jinými slovy generace zbavená tradiční odpovědnosti dospělých, byla také první generací, která rezignovala na rodičovství.

Nyní máme na výběr mezi demografickým zhroucením nebo dovezením 100 milionů lidí, abychom udrželi svůj počet a zaplatili své důchody. To by mělo být v Evropě hlavním tématem a není to téma, které můžeme řešit dohadováním se o změnách v regulaci zaměstnanosti.

 
  
  

Zpráva: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Vítám návrh Komise na zjednodušení procesu rámcových programů pro výzkum. Postupem času se tyto programy díky dobrým příležitostem v nabídkových řízeních rozšířily, zároveň však narostly nejistoty spojené se správou a kontrolou. Potřebujeme nový systém, který má větší důvěru v uchazeče a který kromě posílení procesů vědecko-technického hodnocení také zohledňuje zjednodušení finančních a správních procesů.

Každá finanční transakce s sebou přirozeně nese určitou míru rizika, ale přehnaná administrativní kontrola těchto rizik zároveň zvyšuje celkové náklady celého procesu. Musíme usilovat o to, aby náš výzkum byl přitažlivý a dostupný pro nejlepší světové výzkumné kapacity, evropské podniky a univerzity. Je také třeba co nejrychleji harmonizovat pravidla a postupy, k čemuž by mělo dojít ještě v sedmém rámcovém programu, ale rozhodně při přípravě osmého. Z tohoto důvodu jsem rovněž hlasoval pro tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Pane předsedající, základem hospodářského rozvoje Evropy jsou investice do vzdělání, a to formou investic do lidského kapitálu a inovací, které přispívají k vytváření moderních postupů a technologií. Pokud chceme investovat do inovací, je třeba se zaměřit na podporu výzkumu. Příkladem jsou rámcové programy, o kterých zde byla řeč a které jsou největšími mezinárodními výzkumnými programy na světě. Podporou tohoto typu výzkumu má Evropa možnost zvýšit konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku, vytvořit pracovní místa pro tisíce lidí a zlepšit kvalitu života všech Evropanů.

V zájmu udržení vysokých standardů rámcových programů podpořila zpravodajka co největší možné omezení byrokracie a zjednodušení správních postupů. To by následně umožnilo snadnější přístup k financování tohoto výzkumu v Evropské unii, o což konec konců usilujeme. Není nutno dodávat, že jsem hlasoval pro zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Pane předsedající, usnadnění přístupu k systému podpory, které rámcový program pro výzkum navrhuje, je silným impulsem pro konkurenceschopnost celého evropského výrobního systému . Jsem přesvědčen, že dnešním hlasováním jsme k dosažení tohoto základního cíle výrazně přispěli, zejména pokud jde o systém malých a středních podniků, které tvoří páteř ekonomiky všech členských států. Ve skutečnosti přes vysokou kvalitu své produkce se těmto podnikům často nedaří získat snadný přístup k finančním prostředkům, které jsou nezbytné pro dosažení ještě vyšší úrovně jejich výrobků.

Je rovněž užitečné spolu se zpravodajkou zdůraznit, že hlasování bylo velmi vhodně načasováno, protože následovalo bezprostředně po průběžném hodnocení Sedmého rámcového programu a přípravě osmého. Zpravodajce za její práci děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Hlasovala jsem pro dokument o zjednodušení rámcových programů pro výzkum v Evropské unii. Bohužel musím konstatovat, že chyběla širší diskuse na plenárním zasedání, ale dokument sám o sobě je opravdu významný a jeho přijetí vítám.

Je důležité pro vědce ze všech členských států EU stanovit rovné podmínky a poskytovat stejnou odměnu za vědeckou činnost všem, bez ohledu na životní úroveň v jejich zemi, protože vědecký pokrok je záležitostí Evropské unie jako celku, nejen jednotlivých zemí. V současnosti převládá postoj, že práce vědců z nových členských států je méně hodnotná než práce vědců ze starých členských států. Taková diskriminační praxe je nespravedlivá a nepřijatelná.

Důležité také je, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny výzkumné instituce bez ohledu na jejich velikost a finanční možnosti. To se týká zejména výzkumných institucí v nových členských státech EU. Nikoli velikost organizace, nýbrž vědecký pokrok je hodnotou. Proto je důležité, aby nejen univerzity, ale i neziskové výzkumné ústavy a další vědecké organizace měly možnost podat žádost a zapojit se do výzkumných programů. Blahopřeji proto všem vědeckým pracovníkům a za pomoci mechanismů pro usnadnění výzkumu pokročíme kupředu.

 
  
  

Návrh usnesení RC-B7-0605/2010

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Pane předsedající, pan komisař prohlásil, že je ochoten, pokud to bude nutné, se zabývat podporou trhů a v případě potřeby zasáhnout, ale pro chovatele dobytka potřebujeme určitou jistotu. Rány na ně dopadají ze všech stran, došlo například k obrovskému nárůstu cen, částečně v důsledku spekulací.

Jsem velmi ráda, že jsme prosadili pozměňovací návrh, který požaduje, aby se Komise začala okamžitě zabývat otázkou nahodilé přítomnosti geneticky modifikovaných organismů (GMO) v dovážených výrobcích. Na tuto oblast máme vliv a měli bychom se jí věnovat, a zatím jen sedíme s rukama v klíně a odmítáme se tím zabývat.

Víme také o vysokých nákladech na zajištění souladu s nařízeními EU, takže pro dovoz ze třetích zemí nemáme rovné podmínky. Ale možná jednou z nejdůležitějších otázek je celá oblast potravinového řetězce. Účetní dvůr včera vydal zprávu o odvětví cukru a jedno z jeho doporučení bylo, aby tvorba cen podléhala pravidelnému sledování ze strany Komise a aby Komise a členské státy zajistily správné provádění zákona na ochranu hospodářské soutěže v daném odvětví, a tím zaručily plnění cíle smlouvy zabezpečit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny. Tyto kroky jsou nezbytné nejen v odvětví cukru. To samé je třeba zajistit v celém potravinovém řetězci.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Pane předsedající, hlasoval jsem pro návrh usnesení, protože už léta jsme v Evropě svědky častých krizí, které postihují odvětví chovu hospodářských zvířat.

Příčin je celá řada, například snížení poptávky po skopovém, jehněčím a kozím mase, a částečně jsou na vině velké objemy dovozu masa z třetích zemí. Nepřímé důsledky však zasáhly také odvětví chovu hospodářských zvířat. Mám na mysli problémy v odvětví mléka a mléčných výrobků a problém s kolísáním cen obilovin, kde došlo k vážným spekulacím.

Touto otázkou se budeme muset zabývat s ohledem na reformu SZP po roce 2013 a bude třeba přijmout opatření, jimiž jednou pro vždy omezíme dopad kolísání cen na odvětví zemědělství. Vyzývám proto Komisi, aby vytvořila rychlejší nástroje, které umožní pohotově zvládat krizové situace v rámci všech jednotlivých organizací společného trhu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Pane předsedo, hlasoval jsem pro tuto zprávu a potěšily mě některé poznámky komisaře Cioloşe v jeho dnešním dopoledním vystoupení.

Nicméně chci říci několik věcí. Za prvé, včerejší zpráva Účetního dvora byla usvědčujícím obviněním Komise. Zpráva uvádí, že poté, co bylo vyplaceno 1,2 miliard EUR v náhradách, po uzavření mnoha továren a ztrátě tisíců pracovních míst jsme nyní v zásobování cukrem soběstační pouze z 85 %.

Za druhé, během týdne jsem se zde zúčastnil semináře o zemědělství a stejná situace byla u ryb dovážených do Evropské unie, a to zejména z Vietnamu, přičemž některé z nich mohou dokonce obsahovat škodlivé látky. Totéž platí pro odvětví živočišné výroby, kde jsou třetí země vyvážející komodity do Evropské unie ve srovnání se zeměmi v rámci Evropské unie zvýhodněny.

Při řešení všech těchto otázek musí Evropská unie bezpodmínečně zajistit, aby pro produkty přicházející z třetích zemí platily stejné standardy regulace, stejné kontroly a rovnováhy a stejně přísné prosazování jako pro naše vlastní producenty v rámci Evropské unie.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Barbara Matera (A7-0297/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Irsko požádalo o pomoc pro 850 případů propuštění pro nedostatek práce ze společnosti SR Technics Ireland Ltd, která působí v odvětví letecké dopravy v regionu NUTS III Dublin, hlasovala jsem pro usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise, spolu s příslušnými změnami, které zavedl Parlament. Souhlasím také s požadavkem, aby instituce zapojené do tohoto procesu vyvinuly potřebné úsilí k urychlenému uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), a s postojem Parlamentu, jímž odsuzuje závažné nedostatky v provádění programů pro konkurenceschopnost a inovace ze strany Komise, a to zejména v době hospodářské krize, která výrazně zvyšuje potřebu této podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písemně. – Upřímně vítám skutečnost, že byla schválena finanční pomoc ve výši 7,45 milionů EUR na rekvalifikaci 850 pracovníků propuštěných ze společnosti SR Technics. Podpora poskytovaná z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) je naléhavě zapotřebí pro pracovníky, jejich rodiny a komunitu v severním Dublinu, které hluboce postihlo uzavření této společnosti a následná ztráta více než tisíce kvalifikovaných pracovních míst. Vedl jsem delegaci společnosti SR Technics na schůzce s komisařem Špidlou v polovině roku 2009, kdy nám bylo potvrzeno, že tento fond je k dispozici. Poté uplynulo šest měsíců, než irská vláda o pomoc z EGF požádala, a dalších sedm, než odpověděla na žádost Komise o vysvětlení. Při pomalém a neefektivním zpracování žádosti společnosti Dell hrozí, že značnou část přidělených prostředků bude třeba vrátit do Bruselu, avšak tato skutečnost je zatím přehlížena. Irská vláda musí jednat rychleji a zajistit, aby tato podpora byla přidělena přímo těm, kteří ji potřebují, nebyla použita místo vládního financování a aby nabízené školicí a rekvalifikační programy vyhovovaly potřebám pracovníků. Překvapivě vláda teprve nyní připravuje ustavení koordinátora fondu, čtyři roky po jeho vzniku.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch společnosti SR Technics z Irska, jelikož významným způsobem pomůže pracovníkům postiženým důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu. V zájmu lepší podpory opětovnému začlenění pracovníků na trh práce musí být postup pro zpřístupnění fondu rychlejší a jednodušší. Je proto nutné určit vhodné rozpočtové položky pro provedení těchto převodů.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Irská společnost SR Technics obzvlášť utrpěla dopadem současné hospodářské a finanční krize na odvětví letecké dopravy. Přišla o významné kontrakty na údržbu, a byla tak nucena propustit více než 1 000 zaměstnanců. Ztráta zakázek a konkurence z regionů, která nabízí levnější služby, vyvolávají obavy o životaschopnost této společnosti a dalších jí podobných. Kromě toho, že souhlasím s tím, aby pro řešení této situace byly uvolněny prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, musím vyjádřit znepokojení nad tím, jakým způsobem letecké společnosti omezují údržbu a opravy letadel a jaké by to mohlo mít důsledky pro bezpečnost letecké dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Bylo schváleno další uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v tomto případě na žádost společnosti IE/SR Technics z Irska.

Bohužel, jak zdůraznil parlamentní Výbor pro zaměstnanost a sociální otázky, posouzení této žádosti a její předložení rozpočtovému orgánu se zdrželo o jeden rok, neboť dotčení pracovníci byli propuštěni v dubnu roku 2009.

Nicméně opatření na podporu propuštěných pracovníků zahrnují profesní poradenství, odbornou přípravu k získání základních dovedností, odbornou přípravu nezaměstnaných učňů na pracovišti i mimo něj, další odborné vzdělávání a podporu podnikání.

A konečně je třeba zdůraznit, že Výbor pro zaměstnanost musel upozornit na potřebu představit postoje odborů k těmto případům a tím jim zaručit, že, budou-li si to přát, mohou se zapojit do procesu podávání žádosti a podílet se na provádění opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písemně. (DE) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) nedávno při několika příležitostech prokázal, že je užitečným nástrojem pro boj s nezaměstnaností, která je jedním z častých vedlejších účinků globalizace. Prostřednictvím EGF je možno financovat opatření zaměřená na vytváření pracovních míst, rekvalifikační programy a semináře na podporu začínajících podnikatelů. Z těchto a dalších důvodů zprávu paní Materové plně podporuji. Aby tyto finanční prostředky mohly být také účelně využity, musí být přesně zacíleny a rychle dosáhnout místa určení. Naší prioritou musí být pomoc evropským občanům a to je nutno mít vždy na paměti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Zdržuji se hlasování z úcty k irským pracovníkům, na něž těžce doléhá globalizace. V situaci, do které byli vtaženi neoliberálními politikami prosazovanými Evropskou unií, bychom mohli mít pocit, že nás to opravňuje hlasovat proti ubohé almužně, kterou jim eurokracie neochotně dopřává. Nicméně i to málo, které je poskytováno, jim může v jejich svízelné situaci ulehčit. Logika Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci si tím nezaslouží o nic menší opovržení. Podporuje přesunování pracovních příležitostí, které majitelé SR Technics zavedli, aby zvýšili své zisky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Evropská unie je prostorem solidarity a Evropský fond pro přizpůsobování se globalizaci (EGF) je jeho součástí. Tato podpora je nezbytná pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesunování výroby do jiných zemí, k němuž v souvislosti s globalizací dochází. Rostoucí počet společností přesouvá výrobu a využívá tak snížené náklady na pracovní sílu v řadě zemí, zejména v Číně a Indii, což má škodlivý dopad na země, které respektují práva zaměstnanců. EGF má za úkol pomáhat pracovníkům, kteří se stali oběťmi přemísťování podniků, a má klíčový význam pro usnadnění přístupu k nové práci v budoucnu. V minulosti byl EGF již využit  ve prospěch jiných zemí EU, a proto bychom nyní měli poskytnout tuto pomoc Irsku, které požádalo o podporu pro 850 propuštěných zaměstnanců ze společnosti SR Technics Ireland Ltd působící v odvětví letecké dopravy v regionu NUTS III Dublin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) každým rokem získává finanční prostředky ve výši 500 milionů EUR na finanční podporu pracovníků postižených velkými změnami ve struktuře světového obchodu. Odhady naznačují, že ročně by této podpory mohlo využít 35 000 až 50 000 zaměstnanců. Tyto peníze lze využít na financování pomoci při hledání nových pracovních míst, na financování odborné přípravy přizpůsobené konkrétním potřebám, na podporu při přechodu na samostatnou výdělečnou činnost a při zakládání nových společností a na podporu mobility a znevýhodněných a starších pracovníků. Aby zaměstnanci určité společnosti mohli tuto podporu získat, musí jich být propuštěno minimálně 500 během čtyř měsíců. Irská společnost SR Technics Ireland Ltd má proto plný nárok na poskytnutí finančních prostředků, protože pro propustila 1 135 osob. Hlasuji pro zprávu, protože SR Technics Ireland splňuje všechny požadavky pro získání podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci se v případě irské letecké dopravní společnosti SR Technics týká 1 135 pracovních míst a možná by je to pomohlo zachránit. Proto jsem pro tuto zprávu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Vážení kolegové, opět se nacházíme v situaci, kdy v této sněmovně máme schválit mimořádnou rozpočtovou položku v rámci vlastních hranic. Říkám to s lítostí, neboť toto opatření je dokladem krize a řady problémů v hospodářství a na trhu práce, problémů pracovníků a jejich rodin. Naštěstí však máme takový zdroj k dispozici. Právě v takové situaci se projeví hodnoty Evropské unie a důvody její výjimečnosti. Evropská solidarita a obrana evropských požadavků jsou hodnoty, které je nutno hájit a chránit. Takový vzkaz chce vyslat Evropský parlament a Evropská unie a já doufám, že bude předáván s větší citlivostí, zčásti za účelem boje s primitivní protievropskou rétorikou, a naopak aby se ukázalo, jak skutečně důležitá je podpora a pomoc na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) V souvislosti s žádostí Irska o pomoc pro 850 propuštěných zaměstnanců ze společnosti SR Technics Ireland Ltd, která působí v odvětví letecké dopravy v regionu NUTS III Dublin, jsem hlasovala pro usnesení, protože souhlasím s návrhem Komise spolu s příslušnými změnami předloženými Parlamentem.

Souhlasím také s následujícím:

– je třeba vyzvat instituce  zapojené do procesu, aby vynaložily potřebné úsilí na rychlejší uvolňování finančních prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), a zároveň zdůraznit, že pomoc z EGF se nesmí stát náhradou za opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani sloužit k financování restrukturalizace podniků či jednotlivých odvětví;

– Komise navrhla, po opakovaných připomínkách Parlamentu, že EGF byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a termíny plnění, a je tedy nutné určit vhodné rozpočtové položky pro převody, navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu (ESF) vytvořit alternativní zdroj prostředků na platby;

– s postojem Parlamentu, kdy lituje závažných nedostatků, kterých se dopustila Komise při provádění programů pro konkurenceschopnost a inovace, zejména v době hospodářské krize, což zvyšuje potřebu takové podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) Souhlasím se zpravodajkou a s irskými orgány, které tvrdí, že celosvětová hospodářská a finanční krize má vážné dopady na letecký průmysl a že počet cestujících, počet nalétaných kilometrů a počet letadel v provozu zaznamenaly zřetelný pokles. Proto podporuji evropskou pomoc pro odvětví, které má pro oživení irské a evropské ekonomiky zásadní význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Žádost Irska o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) v případě 850 propuštěných zaměstnanců společnosti SR Technics Ireland Ltd splňuje všechna kritéria způsobilosti stanovená v právních předpisech. V podstatě se podle nařízení (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, dočasně rozšířila působnost EGF, neboť se předpokládalo, že fond bude schopný zasahovat v situacích, jako je tato, která je přímým důsledkem celosvětové finanční a hospodářské krize, pokud v nějakém podniku v některém z členských států dojde v období čtyř měsíců k propuštění minimálně 500 zaměstnanců, včetně pracovníků propuštěných jeho dodavateli nebo navazujícími výrobci. Vzhledem k tomu jsem hlasoval pro usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise, s příslušnými změnami předloženými Parlamentem, a vítám skutečnost, že Komise určila alternativní zdroj prostředků na platby k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu (ESF), v souladu s dřívějšími upozorněními v tomto smyslu ze strany Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Přijetím této zprávy Evropský parlament vyzývá zúčastněné orgány, aby vynaložily potřebné úsilí s cílem urychlit uvolňování prostředků z EGF, a připomíná závazek orgánů zajistit hladký a rychlý postup přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF, který poskytuje jednorázovou časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize. Zdůrazňuje úlohu, kterou může EGF plnit při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro usnesení Evropského parlamentu o uvolnění prostředků z EGF na poskytnutí podpory propuštěným pracovníkům. V říjnu 2009 podalo Irsko žádost o pomoc z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) v souvislosti s propouštěním, k němuž došlo ve společnosti SR Technics působící v odvětví letecké dopravy v regionu Dublin v Irsku. Celosvětová finanční a hospodářská krize vedla k poklesu letecké dopravy, a následně rovněž k vlně masivního propouštění v tomto odvětví. V Irsku bylo od dubna do srpna 2009 propuštěno 1 135 zaměstnanců, z toho 850 ze společnosti SR Technics Ireland Ltd. Přestože uznávám důležitou úlohu, kterou sehrává EGF při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce, což potvrzuje zhruba 11 žádostí schválených jen v roce 2010, v celkové výši více než 30 milionů EUR, domnívám se, že tento nástroj není stále dostatečně známý a ze strany členských států využívaný. Vyzývám také Evropskou komisi, aby provedla analýzu propouštění, k němuž došlo v době hospodářské krize ve veřejném sektoru, a vytvořila podobný nástroj, jako je EGF, který bude podporovat pracovníky propuštěné ve veřejném sektoru v různých členských státech.

 
  
  

Zpráva: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Úkolem Evropského parlamentu je hájit nezávislost mandátu svých poslanců, a s touto nezávislostí není možno hazardovat. V tomto případě je poslanec Evropského parlamentu v podstatě obviněn z trestných činů souvisejících s jeho manažerskou a účetní činností na pozici předsedy správní rady polského sdružení Mládežnická karta a společnosti Campus Sp., a to v období před svým zvolením do Parlamentu. Trestné činy, z nichž je obviněn, nemají nic společného s jeho působením ve funkci poslance Evropského parlamentu a v tomto případě bychom proto měli přistoupit ke zbavení imunity. Proto jsem hlasoval, tak jak jsem hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Polský občan a poslanec Evropského parlamentu pan Krzysztof Lisek byl obviněn okresním prokurátorem v polském Košalinu ze tří trestných činů. Podle polského práva se jedná o nezákonnou finanční činnost, která je trestná. Aby mohl být pan Lisek trestně stíhán podle polského práva, byla podána žádost o zbavení imunity. Jelikož platné právní předpisy Evropské unie jasně stanoví, jakým způsobem se má zacházet s imunitou poslanců Evropského parlamentu a jak si počínat při zbavování imunity, je nutno provést hlasování. Hlasuji pro to, aby pan Lisek byl imunity zbaven, za prvé protože mu to pomůže, a za druhé protože to je jediný způsob, jak může reagovat na obvinění vznesená vůči němu v jeho vlasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro navrhované zbavení imunity, protože se domnívám, že předložené žádosti by mělo být vyhověno – za předpokladu, že je odůvodněná, a to i na základě důvodného podezření – v zájmu důstojnosti institucí a rovněž všech zúčastněných.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Vzhledem k tomu, že Krzysztof Lisek je v podstatě obviněn z trestných činů souvisejících s jeho manažerskou a účetní činností na pozici předsedy správní rady polského sdružení Mládežnická karta a Campus Sp. v období před svým zvolením do Evropského parlamentu a vzhledem k tomu, že trestné činy, ze kterých je pan Lisek obviněn, nemají nic společného s jeho působením ve funkci poslance Evropského parlamentu a vzhledem k tomu, že nebyl předložen žádný přesvědčivý důkaz o existenci nějakého úmyslu jej poškodit, Evropský parlament se dnes rozhodl pana Liseka poslanecké imunity zbavit.

 
  
  

Zpráva: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písemně. – Hlasoval jsem proti Gauzèsově zprávě o směrnici AIFM, protože znevýhodňuje nejvýznamnější část nejdůležitějšího britského odvětví – finanční služby. Soustřeďuje všechny prostředky, které ještě nejsou upraveny směrnicí SKIPCP z investičních společností do zajišťovacích fondů, a to v jediném balíčku drahých právních předpisů. Představuje také zátěž pro evropské správce a investory v Evropě, kterou na své správce a investory třetí země nekladou. To nevyhnutelně zapříčiní odchod nadaných lidí z Londýna do zemí mimo EU. Právní předpisy EU jako obvykle vytváří hospodářství nemalé náklady, což nepřiměřeně postihuje malé a střední podniky, a tudíž zvýhodňuje velké hráče. Trestání kapitálových investičních fondů způsobí ztrátu investic ve Velké Británii a v Evropě v době, kdy je větších investic zapotřebí, aby byla v globalizované ekonomice udržena konkurenceschopnost. Směrnice se uplatňuje od nízké prahové hodnoty, což ovlivní zvláště kapitálové investiční fondy, neboť malé fondy budou brzy spadat do oblasti působnosti směrnice, jakmile uskuteční malý objem investic. Kapitálové požadavky zvláště zatíží kapitálové investiční fondy a rizikový kapitál, který je nutný k vytvoření nových pracovních míst v nově vznikajících podnicích.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že správci alternativní investičních fondů představují kolem 1 000 miliard dolarů aktiv, a hrají tudíž důležitou roli ve financování evropské ekonomiky, a vzhledem k tomu, že finanční krize vznikla na investičním trhu, byť tyto fondy s počátkem krize přímo nesouvisely, považuje se za nezbytné regulovat všechny subjekty zapojené ve finančních službách, a především regulovat tyto vysoce rizikové fondy. To ochrání investory a podpoří stabilitu trhu. Taková regulace je klíčová, neboť regulace na evropské úrovni nahrazuje regulaci na úrovni vnitrostátní a stanovuje podmínky zohlednění specifik jednotlivých fondů, na něž se vztahuje, a to na základě jejich systémového rizika. V době krize se zvažuje vytvoření pravidel chování pro veškeré finanční služby, neboť vytvořením rámce společných evropských pravidel podporují skutečnou jednotu trhu. Pravidla navržená touto směrnicí zajišťují větší transparentnost správy samotných fondů, jakož i způsob, jakým jsou v rámci Evropské unie uváděny na trh – prostým povolením členskými státy – a ve třetích zemích.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen a Derek Roland Clark (EFD), písemně. – Hlasoval jsem proti Gauzèsově zprávě o směrnici o správcích AIF, protože znevýhodňuje značnou část nejvýznamnějšího britského hospodářství – finanční služby.

Soustřeďuje všechny prostředky, které ještě nejsou upraveny směrnicí SKIPCP z investičních společností do zajišťovacích fondů, a to v jednom balíčku drahých právních předpisů. Vytvořila také zátěž pro evropské správce a investory v Evropě, kterou třetí země na své správce a investory neuvalují. To nevyhnutelně zapříčiní odchod nadaných lidí z Londýna do zemí mimo EU. Právní předpisy EU jako obvykle vytváří hospodářství nemalé náklady, což nepřiměřeně postihuje malé a střední podniky, a tudíž zvýhodňuje velké hráče.

Trestání kapitálových investičních fondů způsobí ztrátu investic ve Velké Británii a v Evropě v době, kdy jsou větší investice zapotřebí, aby byla udržena konkurenceschopnost v globalizované ekonomice. Směrnice se uplatňuje od nízké prahové hodnoty, což ovlivní zvláště kapitálové investiční fondy neboť malé fondy budou brzy spadat do oblasti působnosti směrnice, jakmile uskuteční malý objem investic. Kapitálové požadavky zvláště zatíží kapitálové investiční fondy a rizikový kapitál, který je nutný k vytvoření nových pracovních míst v nově vznikajících podnicích.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Finanční krize, jež zasáhla Evropskou unii, pramení z „bezuzdné“ činnosti množství investičních fondů, zejména fondů ze Spojených států. Alternativní či zajišťovací fondy charakterizují agresivní spekulace. To je asi jedna z hlavních příčin katastrofy, jejíž dopady dnes pociťujeme. Abychom ochránili evropský trh před další podobnou přemírou těchto alternativních fondů, hlasovala jsem pro zprávu svého kolegy, pana Gauzèse. Tento text je v rámci finanční regulace významným krokem kupředu. Tímto hlasováním posilujeme pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Tento evropský orgán pro finanční trhy bude zřízen k 1. lednu 2011 a bude za přísných podmínek vydávat „průkaz“ umožňující činnost správcům alternativních fondů se sídlem v Evropské unii. Směrnice vyžaduje, aby byli registrováni či měli povolení, dodržovali provozní a organizační požadavky a dodržovali pravidla chování a transparentnosti. Příslušné orgány členských států a orgán ESMA budou nad nimi vykonávat dohled a budou moci ukládat sankce. Později budou správci fondů usazeni mimo Evropskou unii podléhat stejným pravidlům, která se vztahují na evropské fondy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Chtěl bych poblahopřát panu Gauzèsovi k jeho vynikající práci. Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, neboť mám pocit, že je nezbytné poskytnout evropským střadatelům jasné a bezpečné finanční nástroje. Jsem přesvědčen, že se musíme pokusit vyhnout se další nestabilitě trhu přísnou a konkrétní regulací. Zpráva, o níž jsme dnes hlasovali, je proto součástí širšího rámce hospodářského a finančního řízení uplatňovaného Evropskou unií. Oprávněná regulace investičních fondů je tudíž také účinným nástrojem pro předcházení systémovému selhání, kupříkladu nadměrnému vystavení subjektů systémového významu riziku. Rovněž podporuji myšlenku evropského „průkazu“, který se realizuje prostřednictvím povolení a dohledu nad všemi správci alternativních fondů založených a fungujících v rámci Unie. Konečně, vítám požadavky na informace, které mají být poskytovány orgánům provádějícím monitorování, aby byla zajištěna větší transparentnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Nedávné problémy na finančních trzích ukázaly, že postupy správců alternativních investičních fondů jsou citlivé vůči některým či dokonce mnohým rizikům dopadajícím na investory, další hráče na trhu a na trhy samotné. Hlasovala jsem ve prospěch stanoviska Parlamentu a souhlasím, že je nutné zajistit, aby činnost správců alternativních investičních fondů podléhala přísné kontrole řízení. Správci alternativních investičních fondů by měli být vedeni a organizováni tak, aby se minimalizovaly střety zájmů. Souhlasím, že organizační požadavky stanovené stávající směrnicí by neměly ovlivňovat systémy a kontroly stanovené vnitrostátními právními předpisy pro registraci osob zaměstnaných v rámci investičních podniků či osob, které pro ně pracují. Je třeba ujasnit pravomoci a povinnosti příslušných orgánů zodpovědných za provádění této směrnice a posílit mechanismy potřebné k zajištění účinné přeshraniční spolupráce v oblasti monitorování.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písemně. (EL)

Přebujelý finanční systém, jeho spekulativní činnost a nedostatečná transparentnost způsobily finanční krizi. Tuto krizi – stejně jako všechny krize – je třeba řešit strukturálními změnami, jiným modus operandi a překážkami, přes které se toxické produkty nedostanou do ekonomiky. Stejně tak jsou důležitá opatření dohledu, která je třeba zjednodušit. Nicméně, ani směrnice Komise ani zpráva Evropského parlamentu nezaručí skutečný dohled a kontrolu nad zajišťovacími fondy a kapitálovými investicemi. Tato zpráva obsahuje mnoho výjimek a podmínek dohledu, a tudíž by spekulace a nedostatečná transparentnost přetrvávaly. Proto jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písemně. (FR) Ačkoliv růst v Evropské unii stále trpí následky hospodářské krize z roku 2008, hlasovala jsem ve prospěch zprávy pana Gauzèse, protože pomáhá racionalizovat finanční systém zavedením lepší kontroly investičních fondů. Spekulativní fondy skutečně patrně napomáhaly zhoršení finanční krize. Vytvořením systému „evropského průkazu“ zavádí Evropská unie určitý „kodex chování“ pro finanční subjekty, které nyní budou muset být v souladu s určitými podmínkami v evropském prostoru. Jednotný trh tudíž bude transparentnější a výkonnější.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písemně. (FR) Evropská unie bude po hlasování Parlamentu konečně upravovat činnost nejspekulativnějších investičních fondů. Uplynula dlouhá doba od zprávy z vlastního podnětu Poula Rasmussena, který v roce 2008 navrhl přísně omezit tyto „finanční černé díry“. Bylo třeba projít finanční krizí, aby členské státy a většina v Parlamentu souhlasila s přijetím závazných právních předpisů pro alternativní fondy. Tyto fondy, ať mají sídlo v Evropě, či nikoliv, budou poprvé podrobeny kontrole, omezení činnosti a vyšší transparentnosti. Již nebude možné rozdělovat podniky a dojde k rozšíření pravomocí dohledu Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy. Je třeba učinit ještě mnoho pro to, aby bylo v Evropě účinně dohlíženo na financování. Nikoliv vnitrostátní orgány, ale orgán ESMA by měl být jediným odpovědným orgánem a podniky by měly být ještě lépe chráněny před spekulací. Nebýt námitek konzervativců, Unie mohla přijmout přísnější a účinnější právní předpisy. Toto je jen první krok. Text, který jsme přijali, bude za čtyři roky revidován. To bude příležitost k dalšímu pokroku na základě hodnocení v ochraně hospodářství a zaměstnanosti před škodou způsobenou spekulacemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně. (FR) Stále se zavádí nová pravidla pro lepší správu ekonomických záležitostí, ale zůstávají nedostatečná. Naprostá většina Parlamentu přijala zprávu o alternativních fondech a kapitálových investicích a nadále zavádí nová pravidla pro lepší správu ekonomických záležitostí. Správci alternativních investičních fondů, představujících téměř 1000 miliard dolarů v aktivech, hrají významnou roli ve financování evropského hospodářství. I když tyto fondy nejsou přímou příčinou finanční krize, jejich správa nesmí uniknout nutné regulaci všech subjektů ve finančních službách. Parlament obdržel zařazení nových kapitol o „asset stripping“ a placení a výrazně ovlivnil pravidla upravující systém průkazů, zodpovědnost depozitáře, požadavky na vlastní prostředky a využití pákového efektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Toto je první evropská směrnice, která bude regulovat vysoce rizikové investiční fondy – zajišťovací fondy – a vrcholí jí více než roční vyjednávání. Jak je ve zprávě uvedeno, nová pravidla si kladou za cíl kontrolovat činnost správců a zajistit větší transparentnost při správě těchto fondů, chránit investory a podporovat stabilitu finančních trhů.

Upřímně řečeno jsme se ale nedobrali jádra problému. Tyto spekulativní fondy nebyly zrušeny a trh s deriváty stále funguje, stále tedy existují mechanismy umožňující spekulace. Propásli jsme skvělou příležitost k řádné regulaci finančních trhů. Rada a většina Evropského parlamentu podlehly tváří v tvář obrovskému tlaku finanční lobby.

Finanční krize ukázala, že důvodem nefunkčnosti světového finančního systému je zejména nadměrné vystavení riziku – tyto fondy jsou toho příkladem – a zadruhé, systémy řízení těchto rizik jsou příliš slabé. Nové evropské právní předpisy stanovují společné požadavky pro povolení a dohled nad zajišťovacími fondy, ale zdaleka nezabraňují pokračování závažných systémových rizik. Nemůžeme tudíž hlasovat pro tento návrh.

Probíhá nicméně diskuse a jednání o nových směrnicích, lze se tudíž ještě dobrat jádra problému a zrušit tyto spekulativní fondy. Uvidíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Hlasoval jsem ve prospěch kompromisu, jehož bylo po měsících vyjednávání dosaženo, a který se týká regulace správců alternativních investičních fondů. I přes jeho nedostatky jsem hlasoval pro, neboť by bylo nepřijatelné, aby některé investiční fondy nadále jednaly naprosto beztrestně, víme-li, že napomáhaly zhoršení a rozšíření krize. Lituji zejména slabého ustanovení o pákovém efektu, slabé záruky extrateritoriálních fondů, které budou moci získat průkaz, a nedostatečné povinnosti kapitálových investičních fondů, které jsou často odborníky na odstraňování majetku nekótovaných společností. Odsuzuji skutečnost, že musíme tolerovat tyto dravce, kteří v celé EU působí na základě registrace a pod minimální kontrolou. Nicméně, co více jsme mohli očekávat od textu, který je zaměřen na regulaci nikoliv spekulativních fondů, ale jejich správců, a který se snaží řídit rizika spíše než předcházet této spekulaci?

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Hlasovala jsem ve prospěch textu o správcích alternativních fondů, protože je velmi důležité právně ošetřit tuto část finančních trhů, jejichž strategie jsou mimořádně rizikové a škodí zaměstnanosti a reálné ekonomice. Byl učiněn chvályhodný pokrok, kupříkladu byl zaveden dohled nad odměnami správců fondů, aby neúměrné riskování nebylo ani podporováno ani odměňováno. Tato směrnice jasně míří správným směrem, byť má některé závažné nedostatky. Zejména je škoda, že dohled je ponechán na vnitrostátních orgánech, nikoliv na Evropském orgánu pro cenné papíry a trh (ESMA), jenž byl vytvořen nedávno, během hlasování o balíčku o finančním dohledu. Musíme být ostražití a již nyní připravovat další kroky k tomu, aby trhů opět sloužily hospodářství a aby se zabránilo dalším finančním krizím.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Tato směrnice představuje jednu z prvních legislativních reakcí EU na finanční krizi. Je krokem k novému regulačnímu rámci a rámci dohledu nad finančními trhy. Je prvním krokem správným směrem v legislativním procesu, který bude snad zanedlouho dokončen. Tyto systémy je třeba zavést, aby se zabránilo opakování finanční krize z roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů, neboť se domnívám, že správci fondů musí být registrováni a musí dodržovat určitá základní pravidla chování. Tito správci ve skutečnosti spravují zhruba 1000 miliard dolarů, a hrají tudíž vedoucí úlohu ve financování evropského hospodářství. Tato činnost, jak zpráva dobře popisuje, se týká velmi různorodých subjektů a produktů, jako například alternativních a kapitálových investičních fondů, nemovitostních a surovinových fondů. Je tedy prioritou přijmout opatření na evropské úrovni, která by měla podobu efektivního a konkrétního nařízení, jež by se vztahovalo na všechny subjekty poskytující finanční služby. Nařízení, jež by zaručilo větší stabilitu finančního systému a lepší ochranu investorů, nástroje, který lze použít pro vytvoření skutečně jednotného trhu evropských finančních produktů.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písemně. (FR) Gauzèsova zpráva je bohužel promarněnou příležitostí v dosažení efektivní regulace spekulativních fondů figurujících na počátku krize. Navzdory ničivému vlivu, který hrály, a riziku, jež tyto fondy vnášejí do současné finanční architektury, podlehly Rada a Parlament intenzivnímu lobbování finančního odvětví a zachovaly tyto velmi lukrativní nástroje, z nichž těží menšina. Hlasoval jsem proto proti této zprávě, která povoluje nabízení alternativních fondů sídlících mimo EU, které nejsou v souladu s novými evropskými předpisy. Zeje zde propast, která ničí veškerý pokrok dosažený tímto novým právním předpisem.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písemně.(PL) Dámy a pánové, dnešní hlasování je významným pokrokem v oblasti právních předpisů o alternativních investičních fondech. Především to znamená vyšší transparentnost, důležitá pravidla pro regulaci finančního sektoru a účinnější právní předpisy. Myslím, že v době, kdy všechny státy bojují s finančními potížemi, mohou mít alternativní investice, jsou-li správně chápány a užívány, příznivý účinek a mohou přispět ke zlepšení ekonomické situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně. (FR) Chci pochválit vynikající zprávu pana Gauzèse o směrnici o správcích alternativních investičních fondů. Díky této zprávě bude možno zavést vyšší transparentnost, dohled a kodexy chování v regulaci finančních trhů. Je to první úspěšný krok, jenž bude, jak doufám, následován dalšími iniciativami, které celkově a jasně zreformují finanční systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Hlasoval jsem proti tomuto textu a pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu, které obsahuje. Oproti tomu, co tvrdí, tento text neupravuje nic. Hlasovat v jeho prospěch by znamenalo provolat vítězství finančnímu lobby nad obecným zájmem lidu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Finanční krize, jež nastala roku 2007, byla vedena velkými investičními bankami, jež ve svém portfoliu měly celou řadu alternativních investičních či zajišťovacích fondů. Nebyly pod dohledem a často sestávaly z majetku pochybné hodnoty. Tato situace se projevila v krizi a nyní je nutné přijmout konkrétní opatření, aby bylo zajištěno, že v budoucnu nenastane další krize způsobená finančními mechanismy, které nikdo neovládá a které často nelze vyčíslit. Tato směrnice schvaluje celou řadu norem, které, budou-li plněny, zajistí větší transparentnost finančních mechanismů a umožní jejich kotrolu. Tyto mechanismy tudíž budou dalším zdrojem financování evropského hospodářství, spíše než příčinou jeho zhroucení.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. (LV) Domnívám se, že s ohledem na negativní důsledky celosvětové hospodářské krize je správné, že se Evropský parlament snaží kontrolovat činnost alternativních investičních fondů. Vzhledem k obrovskému obratu těchto fondů ve výši 1000 miliard EUR, by jakékoliv pochybení v jejich používání mělo velmi negativní dopad na evropskou finanční stabilitu. Tato směrnice je nesmírně důležitá a aktuální, neboť spekulanti a nepoctiví investoři na finančních a kapitálových trzích budou tyto fondy vždy využívat pro své osobní obohacení. Tato směrnice stanovuje určitá omezení a nabízí EU možnost bránit nehoráznému zneužívání těchto fondů. Doufám, že je to teprve první krok tímto směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Investiční fondy pomáhají financovat evropskou ekonomiku. Systémová rizika spojená s různými typy fondů, jako například kapitálové investiční fondy, nemovitostní fondy a surovinové fondy jsou nicméně jiné. Přísnější předpisy zaváděné ve finančním sektoru po bankovní a finanční krizi musí zahrnovat všechny druhy finančních nástrojů. Na jednu stranu je třeba snížit riziko ztráty a minimalizovat možnost špatných rozhodnutí na úrovni správců. Na druhou stranu to nesmí vyústit do přílišné byrokracie. Potřebujeme předpisy o krátkém prodeji, protože hrál svou roli ve finanční krizi. Proto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Správci alternativních investičních fondů, kteří spravují kolem 1000 miliard amerických dolarů v aktivech, hrají ve financování evropského hospodářství významnou roli. Tento sektor se skládá ze široké škály subjektů a finančních produktů, včetně alternativních fondů, kapitálových investičních fondů a nemovitostních fondů. Je důležité vzít v úvahu zvláště systémová rizika kapitálových investičních fondů. Správa těchto fondů by neměla být vyňata z předpisů upravujících celý sektor finančních služeb. Současná finanční krize ukazuje, že nefunkčnost světového finančního systému je částečně způsobena klíčovými subjekty v systému, které jsou příliš vystaveny riziku, a částečně nedostatečným systémem řízení těchto rizik. Návrh Komise a tato zpráva se snaží dosáhnout větší stability finančního systému a zvýšit ochranu investorů. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch stanoviska Parlamentu, neboť se domnívám, že:

- současná směrnice neupravuje alternativní investiční fondy, které mohou nadále být regulovány a monitorovány na vnitrostátní úrovni,

- je třeba zajistit, aby činnost správců alternativních investičních fondů podléhala přísné kontrole řízení,

- měla by být zavedena výslovná povinnost provádění politik a postupů, jež jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik pro kategorie zaměstnanců, jejichž činnost má podstatný dopad na rizikový profil jimi vedených alternativních investičních fondů

- informace a požadavky na zveřejňování informací a konkrétní záruky proti „asset stripping“ by měly být předmětem obecné výjimky pro kontrolu malých a středních podniků (MSP),

- je třeba vyjasnit pravomoci a povinnosti příslušných orgánů zodpovědných za provádění této směrnice a posílit mechanismy potřebné k zajištění účinné přeshraniční spolupráce v oblasti monitorování.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) V Evropě jsou správci alternativních investičních fondů odpovědni za správu značného objemu investovaných prostředků. Představují významnou část obchodování na trzích s finančními nástroji a mohou mít značný vliv na trhy a společnosti, do kterých investují. Jsem si jist, že vliv správců alternativních investičních fondů na trhy, na nichž působí, je značný, ale nedávné finanční problémy upozornily na skutečnost, že činnost správců investičních fondů může rovněž přispět k rozšíření rizik v celém finančním systému a ekonomice. Cílem této směrnice musí být také vytvoření pobídek pro převod extrateritoriálních fondů do Unie, tudíž zaručení výhod v oblasti regulace a ochrany investorů a zároveň stanovení správné výše příjmů správců, fondy a alternativní investory. Rád bych na tomto jednání zdůraznil, že nekoordinované vnitrostátní na taková rizika nijak nepřispívají k jejich účinnému řízení.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasuji proti přijetí této zprávy, protože se spokojuje s pouhou regulací chování společností správců alternativních investičních fondů, aniž by se zabývala povahou či složením příslušných finančních produktů. Závazek ke „kreativitě“ finančního odvětví opomíjí vnitřně destabilizující obrovskou škálu spekulací, jež mají kritický dopad na tento druh fondů. Navrhované předpisy jsou také mimořádně slabé. Obsahují tolik výjimek a odchylek na evropské úrovni, že vlastně neukončují existenci rozdílných vnitrostátní přepisů o regulaci, které jsou nyní v platnosti. Zpráva také jasně nečiní rozdíl mezi těmi, kteří pracují s tímto druhem fondů, a těmi, kteří provádějí tradiční bankovní činnosti, ani neznemožňuje činnost spekulativních fondů v daňových rájích. Namísto toho stanovením „prahových hodnot“ na hodnotu „systémově důležitých“ aktiv vytváří cestu pro formální roztříštěnost procesů, které odstraní mnoho investičních společností, na než se má vztahovat oblast působnosti této směrnice. Bezpečnost evropských veřejných finančních aktiv je veřejným statkem, jehož význam je příliš velký na to, aby byl vystaven nesmělosti této navrhované směrnice.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Finanční krize ukázala, že je třeba podrobit činnost různých hráčů na finančních trzích přísné kontrole, zejména subjektů zapojených do správy alternativních investičních fondů a výkonu administrativních činností v nich. Ve skutečnosti je dopad správců alternativních investičních fondů na trhy, na nichž působí, velmi prospěšný, ale nedávné problémy na finančních trzích ukázaly, že jejich činnost je citlivá na celou řadu rizik a jejich řádná správa vyžaduje soudržný rámec v celé Evropské unii. Zavedení harmonizovaného regulačního rámce a rámce pro monitorování na úrovni Společenství je skutečně prokazatelně vhodné pro přeshraniční povahu rizik spojených s činností správců alternativních investičních fondů, což napomáhá posílit vnitřní trh. Hlasoval jsem proto ve prospěch postoje Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písemně. (IT) Rád bych poblahopřál panu Gauzèsovi k jeho skvělé práci. Směrnice EU o zajišťovacích fondech, kapitálových investičních fondech a dalších alternativních investičních fondech, jež byla představena Evropskou komisí v dubnu 2009, reaguje na finanční krizi a je v souladu s pokyny dohodnutými na summitu G20, byla konečně převážnou většinou schválena. Je krokem vpřed v evropské snaze o funkční finanční řízení od začátku roku 2011. Tato nová pravidla by do mezinárodního finančního systému vnesla zodpovědnost a transparentnost a umožnila by omezení spekulace. Aby mohli působit na trhu EU, budou podle směrnice investoři do spekulativních fondů v zemích mimo EU (správci zajišťovacích fondů často sídlí v daňových rájích) nuceni dodržovat stejné podmínky stanovené všem evropským společnostem. Aby získaly tento „evropský průkaz“ od příslušných orgánů dohledu v EU, budou správci alternativních fondů muset přijmout jasná pravidla, omezení spekulací a větší transparentnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Verts/ALE hlasovali proti přijetí této zprávy, byť zelení poslanci hlasovali ve prospěch Gauzèsovy zprávy v Hospodářském a měnovém výboru. Důvodem k tomu bylo, že v době hlasování ve výboru byl tento text mnohem ambicióznější než jeho konečná podoba po dohodě s Radou. Text je sice prvním krokem správným směrem, protože dříve nebylo stanoveno, aby zajišťovací fondy byly transparentní. Znění textu vydané Radou nicméně nesplňuje některé klíčové požadavky Parlamentu a oslabuje některá ujednání, která Komise předpokládala ve svém původním návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písemně. – Jsem ráda, že byla dokončena směrnice o správcích AIF a že otázka investičních společností byla vzata v úvahu, a tudíž bude věnována větší pozornost předkládaným legislativním návrhům.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písemně. (FR) Skupina Konfederace Evropské sjednocené levice – Severská zelená levice hlasovala proti této zprávě o spekulativních fondech.

Přes značný počet stran a nepochybnou energii, kterou její zpravodaj musel vynaložit, je tato zpráva strašně slabá. Její obsah skutečně neodpovídá výzvám, kterým musíme čelit.

Oznámené návrhy jsou dokonce často v rozporu s tím, jak by se mělo postupovat, aby se zabránilo opakování finanční krize v oblasti hypotečních úvěrů z podzimu 2008.

Zpráva tedy neumožní Evropskému parlamentu vyvinout tlak na Komisi a Radu a přimět je k zastavení politiky rozpočtových omezení, která postupně ničí všechny nástroje naší sociální politiky.

To je špatný signál, který budeme vysílat v předvečer summitu G20, jemuž bude předsedat Nicolas Sarkozy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písemně. (SK) Je správné, snažíme-li se poučit z chyb, které vedly k celosvětové finanční krizi. Ovšem v některých odvětvích je regulace nevyhnutelná, osobně dávám přednost transparentnosti a povinnosti informovat. Pokud by banky byly povinny informovat klienty o tom, jak nakládají s jejich penězi a co to pro ně znamená, krize by nemohla nastat. Regulace omezující aktivity podnikatelských subjektů by měla být řešením jen tehdy, když případný omyl nelze napravit – například jde-li o zdraví či život člověka. Buďme proto opatrní, když regulujeme. Úlohou veřejných institucí není zbavit lidi zodpovědnosti za jejich rozhodnutí, ale zabezpečit, aby měli při rozhodování potřebné informace. Nezapomínejme, že přirozená podpora výzkumu a vzdělávání pochází právě ze soukromých zdrojů, z investičních fondů, které půjčují peníze slibným podnikatelským projektům, investují do vývoje nových technologií, to vše s vědomím a vyvažováním případných rizik. Sníží-li naše snaha o jistotu chuť investorů hledat nové příležitosti v EU, zůstaneme navždy závislí na neefektivních a byrokratických programech veřejných investic. Naše zaostávání v oblasti technologií se tak bude dále prohlubovat. Předloženou zprávu vnímám jako kompromis, který zohledňuje některé mé obavy z regulace tohoto sektoru. Proto jsem ji podpořila.

 
  
  

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Nařízení (ES) č. 539/2001 stanovuje seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti při vstupu do Evropské unie. Až donedávna byly v příloze I tohoto nařízení začleněny i ostrovy Tchaj-wan a Severní Mariany, a podléhaly tudíž této vízové povinnosti. Vzhledem k tomu, že Tchaj-wan pro Unii nepředstavuje žádné riziko nedovolené přistěhovalectví nebo ohrožení veřejného pořádku, a vzhledem k tomu, že státní příslušníci Severních Marian jsou jakožto držitelé amerických pasů státními příslušníky Spojených států, bylo zapotřebí převést tato území z restriktivního režimu přílohy I do méně restriktivního režimu přílohy II. Podpořila jsem proto stanovisko zpravodaje ve smyslu umožnění tohoto převodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písemně. (RO) Skutečnost, že zpráva Agustina Díaz de Mery byla přijata velkou většinou zdůrazňuje, jak prospěšné je rozhodnutí zrušit vízovou povinnost pro Tchaj-wan. Evropský parlament tudíž potvrzuje důvěru, kterou vkládá do důležitého procesu demokratizace, k němuž v posledních letech dochází. Chtěla bych zdůraznit pozoruhodný ekonomický pokrok Tchaj-wanu. Objem obchodu Tchaj-wanu s EU je značný a jeho ekonomika, s ročním růstem přes 13 % je na 25. pozici ve světě. Tento neustálý rozvoj snižuje možnost, že EU bude čelit přílivu nelegálních přistěhovalců z Tchaj-wanu. Jsem proto přesvědčena, že jedním z klíčových rysů dvoustranné spolupráce musí být usnadnění pohybu osob. Rozhodnutí zrušit vízovou povinnost pro občany Tchaj-wanu bere v potaz i splnění technických podmínek bezpečnosti cestovních dokumentů. V roce 2008 byly zavedeny biometrické pasy, což je jedno z dosavadních konstruktivních opatření. Doufám, že rozhodnutí Evropského parlamentu bude schváleno Radou a že nové ustanovení vstoupí v platnost ještě v letošním roce. Konečně, myslím, že rozhodnutí tchajwanských orgánů zrušit vízovou povinnost pro občany Rumunska, Bulharska a Kypru je vzhledem k nutnosti respektovat kritéria vzájemnosti vhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Toto nařízení obsahuje seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic Unie víza, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Rozhodnutí, zda by se vízová povinnost měla či neměla na třetí země vztahovat, se přijímá pro každou jednotlivou zemi zvlášť. Tento návrh chce zrušit vízovou povinnost pro občany Tchaj-wanu a Evropský parlament jej podpořil. Je třeba společnou přistěhovaleckou politiku tvořit současně s vývojem obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie a Tchaj-wanu. V hospodářství zaznamenal Tchaj-wan v posledních letech významný růst a jeho příjem na jednoho obyvatele je nyní nejvyšší na světě. Tchaj-wan je také výborným partnerem pro spolupráci v oblasti vědy, investic, nových technologií, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu. Proto zrušení vízové povinnosti pro Tchaj-wan posílí obchodní a hospodářské vztahy s EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch, neboť věřím, že Tchaj-wan by měl být převeden na pozitivní seznam, aby mohl být osvobozen od vízové povinnosti. Vzhledem ke stávajícím obchodním vztahům EU a Tchaj-wanu myslím, že toto rozhodnutí bude mít pozitivní dopad. Většina zemí v této oblasti a na podobné úrovni rozvoje již tuto výjimku získala a posiluje se tím rozhodnutí EU upřednostňovat politiky, jež přispívají k hospodářskému růstu a vytváření více a lepších pracovních míst, spolu s politikami, jež podporují konkurenceschopnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Podporuji zavedení bezvízového styku pro cestování státních příslušníků Tchaj-wanu, a tudíž podporuji převod této země na pozitivní seznam. Toto rozhodnutí kladně ovlivní hospodářské vztahy EU s Tchaj-wanem, který je naším 19. nejvýznamnějším obchodním partnerem. EU je také nejvýznamnějším zahraničním investorem v Tchaj-wanu. Měl by také být podpořen cestovní ruch. EU je již jednou z nejvýznamnějších destinací tchajwanských občanů. Nezvýší se naopak riziko nedovoleného přistěhovalectví, neboť v letech 2006–2008 se v EU nacházelo v průměru 45 osob, což je velmi málo, ani není ohrožena veřejná bezpečnost. Bude zvýšena oblastní soudržnost, neboť drtivá většina zemí tohoto regionu a subjekty s podobnou úrovní hospodářského vývoje již z tohoto bezvízového styku těží: Hongkong, Macao, Japonsko, Jižní Korea a Singapur. Vítám, že Tchaj-wan přijal opatření nezbytná k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti pasů a občanských průkazů a zavedení biometrických pasů, jakož i opatření proti nerovnému přístupu k různým členským státům EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Velmi mne těší, že mohu hlasovat ve prospěch uznání EU, že jsou v případě Tchaj-wanu splněny podmínky pro liberalizaci vízového systému. Tchaj-wan v posledních desetiletích prošel výraznou demokratizací a značným hospodářským růstem, a dnes se pohybuje na 25. příčce ve světě. EU udržuje s Tchaj-wanem hospodářské a obchodní vztahy a spolupráci v oblasti výzkumu, vědy, technologií, vzdělávání a životního prostředí. S ohledem na to podporuje liberalizace víz pro Tchaj-wan posílení bilaterálních vztahů a partnerství v různých oblastech a je podporou vzájemného růstu v oblasti cestovního ruchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Hlasoval jsem ve prospěch této nové změny nařízení (ES) č. 539/2001, jež požaduje převední Severních Marian (USA) a Tchaj-wanu na bílý seznam zemí, kterým byla zrušena vízová povinnost pro vstup do Evropské unie, neboť se domnívám, že evropským občanům je tak poskytnuta větší svoboda pohybu. Zároveň doufám, že Tchaj-wan dodrží svůj závazek a odstraní Rumunsko a Bulharsko ze seznamu zemí, které stále podléhají vízové povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Každý, kdo někdy cestoval mimo Evropskou unii, si nemůže nevšimnout, jak svoboda pohybu, jíž se v EU těšíme, výrazně zlepšila naše životy. Zrušení vnitřních hranic je důležitým podnětem k pohybu zboží a osob. Relativně snadné cestování v rámci Evropské unie zvýrazňuje význam vnějších hranic a potřebu bez okolků přijmout adekvátní politiku vstupu do Evropy, a to především pro potřeby občanů členských států. Třebaže bychom měli vždy jednat s těmi, kteří chtějí vstoupit do našich států lidsky a dodržovat jejich lidská práva, myslím, že EU má právo důkladně posoudit, které země mohou být uvedeny na pozitivním seznamu. Proto se mi začlenění Tchaj-wanu do tohoto seznamu jeví jako rozumné, uvážím-li úroveň lidského a ekonomického rozvoje tohoto ostrova spolu s faktem, že tam řádně funguje právní stát.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Začlenění Tchaj-wanu na seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti, je jasnou provokací Čínské lidové republiky a porušením suverenity jejích institucí na jejím území. Je to hanebný pokus o oddělení a porušení územní celistvosti Číny.

Potvrzení tohoto rozhodnutí bude znamenat tiché uznání Tchaj-wanu, a bude tedy porušením mezinárodního práva a Charty OSN ze strany EU, protože Tchaj-wan nikdy nebyl suverénním státem, což opakovaně uznalo Valné shromáždění OSN, které nikdy nepřipustilo účast této země v OSN.

Nyní, kdy se zhoršuje krize kapitalismu, většina v této sněmovně opět vysílá signál, že účel světí prostředky. V tomto případě je účelem pokus o potlačení mimořádného hospodářského rozvoje Číny, včetně podpory vnitrostátního separatismu. Jde o další americky laděný způsob, jak porušit suverenitu Číny, podobně jako když nedávno vyšlo najevo, že členský stát prodával zbraně údajným tchajwanským „orgánům“.

Je nepřijatelné, aby většina v této sněmovně nadále schvalovala porušování svrchovanosti států a jejich územní celistvosti, jak tomu bylo v případě Kosova a Srbska a jak se nyní děje v případě jižního Súdánu ve vztahu k Súdánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písemně. (FR) Evropský parlament dne 11. listopadu hlasoval ve prospěch převedení Tchaj-wanu na seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti při překračování vnějších hranic členských států, a já rozhodně přijetí tohoto usnesení vítám. Zaprvé, mnoho jiných zemí v dané zeměpisné oblasti (Hongkong, Macao, Japonsko, Jižní Korea …) se již nějakou dobu těší z úplného zrušení vízové povinnosti. Liberalizace víz je navíc skvělým způsobem, jak podporovat vztahy a sbližování lidí, občanů: studentů, vědeckých pracovníků, obyčejných turistů atd., a jsem přesvědčena, že bude podporovat užší spolupráci na poli vzdělávání, kultury, výzkumu, dokonce i turistického ruchu mezi Evropskou unií a Tchaj-wanem.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít vízum, je sestaven na základě pečlivého posouzení situace v dané zemi, berou se v potaz bezpečnostní otázky, nedovolené přistěhovalectví, vnější vztahy Evropské unie a zásada vzájemnosti. Pochopitelně, vzhledem k tomu, že uvedená kritéria se časem mění, právní předpisy v této věci stanovují postup revize seznamu zemí, lze tudíž změnit počet zemí, jež jsou vyňaty z vízové povinnosti. Návrh pana Díaz de Mera García Consuegry, který byl dnes schválen, se týká převedení ostrova Tchaj-wan na tento seznam. V posledních desetiletích prošel Tchaj-wan zásadním demokratizačním procesem, který vedl k navázání důležitých hospodářských a obchodních vztahů s Evropskou unií. Proto věřím, že dnešní rozhodnutí bylo významné a může zdůraznit soulad EU s nedávno přijatými rozhodnutími, v důsledku čehož je Tchaj-wan čtvrtým nejvýznamnějším asijským partnerem EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), písemně.(PL) Tchaj-wan v posledních desetiletích prošel mnoha změnami. Institucionální reformy, dynamická občanská společnost a dodržování svobod a občanských práv přispěly k politické stabilizaci Tchaj-wanu. Tchaj-wan je navíc činný v mnoha oblastech na mezinárodní úrovni, a to včetně podpory obětí přírodních katastrof. Tchaj-wan dnes vykazuje značný hospodářský růst a nízkou nezaměstnanost. Od 50. let Tchaj-wan prošel mnoha úspěšnými reformami. Z politického hlediska byl dokončen dalekosáhlý proces demokratizace. Změny v 80. letech vedly k prvním demokratickým volbám v roce 1996. EU udržuje s Tchaj-wanem rozsáhlé hospodářské a obchodní vztahy. EU je největším zahraničním investorem na Tchaj-wanu. Tchaj-wan je čtvrtým největším obchodním partnerem v Asii. Funguje také spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání, kultury a životního prostředí. Počet ilegálních přistěhovalců do EU z Tchaj-wanu je velmi nízký. Občané většiny členských států EU, kromě Kypru, Rumunska a Bulharska, nepotřebují ke vstupu na Tchaj-wan vízum. Občané těchto tří států mají být rovněž velmi brzy zahrnuti do bezvízového režimu. Jsem si jist, že zrušení vízové povinnosti pro tchajwanské občany přispěje k dalšímu zlepšení obchodních vztahů a vztahů v oblasti výzkumu, vzdělávání, kultury a životního prostředí, a ke zvýšení cestovního ruchu mezi EU a Tchaj-wanem.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, protože návrh si klade za hlavní cíl vytvořit společnou přistěhovaleckou politiku, a tudíž zároveň posílit obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Tchaj-wanem.

Po prvních demokratických volbách v roce 1996 se Tchaj-wan pustil do důležitého procesu demokratizace důležitými institucionálními reformami s cílem zajistit dodržování občanských svobod a práv občanů, které pomohly upevnit jeho politickou stabilitu. Z ekonomického hlediska se těší významnému růstu a udržuje silné ekonomické a obchodní vztahy s Evropskou unií, spolupracuje v oblasti výzkumu, vědy, technologií, vzdělávání, kultury a životního prostředí.

Zrušení víz je odůvodněno nízkou mírou rizika nedovoleného přistěhovalectví občanů tohoto ostrova do Evropské unie. Liberalizace víz pro Tchaj-wan posílí naše obchodní vztahy a podpoří užší spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí a výzkumu a také podpoří cestovní ruch v obou směrech. Dlužíme to občanům Tchaj-wanu, částečně ve jménu regionální soudržnosti, protože jsme již výjimku z vízové povinnosti udělili jiným zemím a subjektům ve stejné zeměpisné oblasti a s podobnou úrovní hospodářského rozvoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Kritéria stanovená pro třetí země, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, jsou posuzována jednotlivě. Přihlíží se například k situaci země v otázkách nedovoleného přistěhovalectví, veřejného pořádku a bezpečnosti, a vnějších vztahů EU, regionální soudržnosti a k zásadě vzájemnosti. Komisi jsou při revizi seznamu nápomocny členské státy. Ty na svou zodpovědnost uvádí třetí země buď na pozitivní či negativní seznam. Členské státy podávají informace Komisi, která získává cenné údaje od Střediska pro informace a diskusi v oblasti hranic a přistěhovalectví (CIREFI), což napomáhá Komisi v rozhodování. Zařazení Tchaj-wanu na pozitivní seznam je zcela spravedlivé a odměňuje ekonomický a demokratický pokrok, jehož tato země dosáhla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. (LV) Jsem v této souvislosti znepokojen tím, že vztahy mezi Tchaj-wanem a Čínou nebyly řádně upraveny. Tím, že občanům Tchaj-wanu umožníme volně překračovat hranice EU, podněcujeme odcizení ve vztazích Číny a Tchaj-wanu. S ohledem na skutečnost, že Čína hraje ve světové politice významnou roli a že Tchaj-wan nadále zůstává „otevřenou ranou“, neměli bychom činit předčasné a neuvážené kroky. Hlasoval jsem proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Co se týče víz třetích zemí s vízovou povinností, je třeba hodnotit každý případ zvlášť. Dříve byla víza často prodávána. Je třeba, abychom tyto skandály zastavili a zajistili, že jsou dodržována schengenská pravidla. Na vízovou povinnost by se měla vztahovat zásada vzájemnosti, ale příklad USA, které během jednání otevřeně používají vízovou povinnost jako hrozbu, ukazuje, že se tak vždy neděje. Je také důležité rozlišovat mezi různými třetími zeměmi. Tchaj-wan je zvláštní případ. Do této chvíle vykazoval poměrně dobrý hospodářský růst, z čehož EU usuzuje, že riziko nelegálního přistěhovalectví je malé. Nicméně nemohu podpořit to, že lidé bez trvalého pobytu na Tchaj-wanu, kterým chybí doklad totožnosti, jsou kladeni na stejnou úroveň. Z tohoto důvodu jsem nehlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Vážení kolegové poslanci, hlasoval jsem ve prospěch návrhu nařízení, protože jsem přesvědčen, že je správné a vhodné, aby ostrov Tchaj-wan byl převeden na pozitivní seznam. Tchaj-wan je významným obchodním partnerem EU a má vysoké sociální standardy a vysokou životní úroveň, velmi se blížící úrovni většiny nejvyspělejších oblastí EU. Liberalizace vízové povinnosti pro Tchaj-wan posílí obchodní vztahy s Evropskou unií a umožní užší spolupráci v oblastech kultury, vzdělání, životního prostředí a výzkumu, jakož i podpoří růst cestovního ruchu v obou směrech. Nicméně, jak zpravodaj pan Díaz de Mera García Consuegra ukázal, nevěřím, že řada zemí uvedených na seznamu by mohla být zahrnuta na pozitivní seznam, neboť narozdíl od Tchaj-wanu nemají stejné normy a požadavky.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem ve prospěch, protože věřím, že začlenění Tchaj-wanu na seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti, tedy na tzv. „pozitivní seznam“, je správné s ohledem na úroveň rozvoje, kterého Tchaj-wan dosáhl ve smyslu demokratické vlády, hospodářského růstu a vzdělávání. Tím přispívá k posílení obchodních vztahů Evropské unie s touto zemí. Je také třeba zdůraznit, že toto opatření nepředstavuje zvýšené riziko nedovoleného přistěhovalectví nebo riziko pro veřejnou bezpečnost, ale současně by měl být zdůrazněn závazek tchajwanské vlády rozšířit osvobození od vízové povinnosti na všech 27 členských států do konce roku 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Podpořili jsme tento text, jehož hlavním záměrem je změna nařízení ES č. 539/2001, a to osvobodit držitele tchajwanských cestovních pasů od vízové povinnosti při vstupu do EU. Jak je velmi podrobně uvedeno v návrhu Komise, má být osvobození od vízové povinnosti v zásadě určitě podpořeno vzhledem k tomu, že úroveň hospodářského rozvoje, vzdělání a demokratické správy Tchaj-wanu je srovnatelná se státy OECD v dané oblasti – Jižní Koreou a Japonskem. Po desetiletích napětí je nyní politické klima mezi současnou tchajwanskou vládou a Čínskou lidovou republikou velmi pozitivní, jelikož byly zavedeny přímé lety a probíhá nebývalá míra obchodních výměn a pohyb osob, což otevírá prostor pro bezproblémové provedení tohoto opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Tchaj-wan není pro Evropskou unii hrozbou ani z hlediska nedovoleného přistěhovalectví (v letech 2006 až 2008 bylo zachyceno pouhých 45 tchajwanských nelegálních přistěhovalců) ani z hlediska veřejné bezpečnosti.

Jak nás dnes ráno informoval zpravodaj, pan Díaz de Mera García Consuegra, tchajwanské úřady formálně osvobodily všechny občany EU od vízové povinnosti. Souhlasím s panem zpravodajem, neboť je třeba rozvíjet společnou přistěhovaleckou politiku, napomáhat posílení obchodních vztahů s Tchaj-wanem, jenž je pro Evropskou unii čtvrtým asijským partnerem a je to země, kterou lze charakterizovat politickou stabilitou a institucionálními reformami a kde jsou dodržovány občanské svobody a práva občanů.

 
  
  

Zpráva: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Domnívám se, že použití takového typu podpory pro projekty v oblasti energetiky je zásadní, především v době krize, neboť tak prostřednictvím tvorby nových pracovních míst dochází k povzbuzování evropského hospodářství. Domnívám se, že žádost Parlamentu začlenit podporu pro projekty v oblasti energetické účinnosti je případná. Začlenění těchto projektů do určité míry vyžaduje, aby se z převážně přeshraničních projektů přesunula pozornost na projekty regionálnějšího charakteru, což bude mít dalekosáhlý dopad po celé Evropě. Musíme si uvědomit, že náklady na nutné počáteční investice představují pro regionální malé a střední podniky jeden z hlavních problémů při investování do projektů obnovitelné energie. To je v tomto nařízení zmíněno. Poskytnutí technické podpory pro provádění těchto projektů je vítaným krokem. Rád bych také zdůraznil bod, ve kterém se zpravodajka zmiňuje, že rozpočtové problémy, s nimiž se regionální orgány potýkají v době krize, nesmí znemožňovat jejich přístup k finančním prostředkům. Co se týká oblasti působnosti, domnívám se, že zamýšlená podpora pro projekty decentralizovaných zdrojů obnovitelné energie vybudované v místním prostředí a jejich začlenění do elektrických rozvodných sítí je rovněž důležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 zavedlo Evropský program oživení energetiky (EEPR) s cílem přispět k hospodářskému oživení poskytnutím částky 3,98 miliard EUR na roky 2009 a 2010. Je-li podpora investic do udržitelné energetiky zaměřena na místní úroveň, je nejefektivnější a nejprospěšnější. Proto jsem hlasovala pro toto znění. Stanoví vytvoření finančního nástroje na podporu projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných energií, které mají rychlý, měřitelný a významný dopad na obnovu hospodářství Unie, na lepší zabezpečení dodávek energie a na snížení emisí skleníkových plynů. Příjemci tohoto nástroje jsou veřejné orgány, pokud možno na místní a regionální úrovni, a veřejné či soukromé subjekty jednající jménem těchto veřejných orgánů.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Blahopřeji paní zpravodajce k její vynikající práci a k dosaženým povzbudivým výsledkům. Hlasoval jsem pro toto opatření, protože se domnívám, že zavedení ad hoc finančního nástroje, jehož cílem je snížit energetickou závislost a využívat obnovitelné a místní zdroje energie (i když se jedná pouze o částku 146 milionů EUR), je pro mou parlamentní skupinu významným příkladem, jak postupovat, aby byl ozpočet Evropské unie využíván promyšleněji. Jsem vskutku přesvědčen, že tento finanční nástroj je ještě významnější vzhledem k finanční krizi, neboť může podnikům pomoci krizi efektivněji překonat, a v budoucnu by se mohl stát pilotním projektem pro vytvoření štědřejšího energetického fondu. Také se domnívám, že toto opatření je užitečné tím, že umožňuje zavádění projektů, které budou moci přispět k hospodářskému oživení a k dosažení energetických cílů stanovených pro boj se změnou klimatu. Upřednostňování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie představuje zásadní krok vpřed. Na závěr bych chtěl říci, že doufám, že budou tyto programy spravedlivě rozmístěny, co se týče zeměpisné polohy, a že bude efektivněji definována celá právní struktura (včetně složení komise pro přidělování projektů).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Rozvoj dalších zdrojů obnovitelné energie a podpora energetické účinnosti přispějí k ekologicky šetrnějšímu růstu, a zajistí tak konkurenceschopné a udržitelné hospodářství a umožní boj se změnou klimatu. Podporou těchto politik vytvoří EU nová pracovní místa a příležitosti na „zeleném“ trhu, čímž povzbudí rozvoj konkurenceschopného, zajištěného a udržitelného hospodářství. Je nezbytně nutné navýšit veřejné finanční prostředky s ohledem na rozvoj projektů v oblasti úspor energie, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Evropa musí ještě vytvořit podmínky, aby získala více investic ze soukromého sektoru do vědeckého výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací v oblasti energetiky. Chtěla bych také upozornit na to, že zabezpečení dodávek energie, boj se změnou klimatu a životní prostředí představují prioritní oblasti v osmém rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj. Pouze tímto způsobem bude možné zachovat konkurenceschopnost našeho průmyslu a podporovat růst a tvorbu pracovních míst.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (ECR), písemně. – Konzervativní poslanci se domnívají, že v současné finanční a hospodářské situaci musí návrhy na nové výdaje EU projít velmi přísnou kontrolou. U tohoto konkrétního nástroje jsme měli obavy ohledně rozpočtových zásad evropského rozpočtu a ohledně rozpočtové kázně. Konzervativní poslanci EP si však uvědomují potenciální přidanou hodnotu tohoto návrhu a jeho zaměření na prioritní oblasti politiky. Proto tedy mohou konzervativní poslanci EP podpořit tento kompromisní návrh jako výjimku, která v žádném případě nevytváří precedens.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Nejlepší reakcí na pokles poptávky, což je situace, která v posledních letech postihuje světové hospodářství, je povzbudit oběh stávající nabídky peněz. Veřejný sektor je jistě nejlepší oblastí pro opatření, jimiž je možné toho dosáhnout. Můžeme tedy doufat, že toto odvětví získá podporu, a bude tak moci ušetřit tím, že vyšle evropské hospodářství na zdárnou cestu efektivní spotřeby a zároveň bude vytvářet pracovní místa, jež nebude možné přemístit. Musíme však zdůraznit, že toto ustanovení naléhavě potřebujeme. Předpovědi napovídají, že takové opatření by mohlo být brzy považováno za jedno z mnoha opatření plánovaných na oživení hospodářství, a mohlo by se mu tedy dostat menší pozornosti. Okamžité jednání by zabránilo nebezpečí vzniku této situace a zároveň by se tím zajistila větší efektivita.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Místním a regionálním orgánům musí být umožněn lepší přístup k získání finančních prostředků na investice do projektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Domnívám se, že výměny zkušeností mezi místními a regionálními orgány jednotlivých členských států povedou k rozvoji uskutečnitelných projektů v oblasti energetické účinnosti, jež budou zároveň respektovat závazky pro boj se změnou klimatu. Evropská unie však musí provést finanční mechanismy, které jsou požadovány pro dosažení cílů strategie EU 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Z celkového pohledu hlasuji pro návrhy předložené v této zprávě, jejichž cílem je oživení evropského hospodářství prostřednictvím větší finanční pomoci pro projekty v oblasti energetiky. Vítám návrh, aby byly nevyčerpané prostředky z Evropského programu oživení energetiky (EERP) přiděleny novému finančnímu nástroji na podporu projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Finanční pobídky zajistí, že tyto projekty budou nejen schopné podpořit oživení evropského hospodářství, ale přispějí též k lepšímu zabezpečení dodávek energie a ke snížení emisí skleníkových plynů v EU. Možné zvýšení účinnosti díky využívání těchto prostředků na místní a regionální úrovni představuje další pozitivní hledisko této iniciativy. To umožní pracovat s vedlejšími účinky, jako je zlepšení dynamiky místních a regionálních hospodářství prostřednictvím malých a středních podniků, sociální začlenění nebo atraktivita regionu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože prosazuje, aby byla do Evropského programu oživení energetiky začleněna opatření na podporu projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie. Poskytnutí financí na projekty energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie povzbudí hospodářské oživení, vytvoří pracovní příležitosti a napomůže v boji se změnou klimatu a může to být důležitý způsob reakce na finanční krizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Energetická závislost EU je dobře známým faktem, stejně jako způsob, jakým se s ní členské státy snaží vypořádat, tedy že rozrůzňují metody výroby energie a začínají používat obnovitelné zdroje. Tyto snahy dramaticky zpomalilo vypuknutí hospodářské a finanční krize, v níž se nyní nacházíme. Program na poskytováí pomoci Unie v oblasti energetiky zaměřený na podporu hospodářského oživení by mohl představovat způsob, jak tento trend poslední doby zvrátit a opět se chopit iniciativy, a zvýšit tak energetickou soběstačnost členských států. Dobře víme, že takové projekty mají značně vysoké vstupní náklady a že podpora těch, kteří na sebe vezmou riziko a do této oblasti investují, nabízí výhody celé společnosti. Toto odvětví má potenciál nejen chránit životní prostředí, ale také vytvořit více pracovních míst v Evropě, která chce být méně závislá na okolním světě. Doufám, že tento program přinese své ovoce, bude opravdu sloužit zamýšlenému účelu a bude se moci vyvarovat byrokracie a nadbytečným výdajům.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Toto je změna nařízení o zavedení Evropského programu oživení energetiky, které stanovilo přidělení finančních prostředků na roky 2009 a 2010 ve výši 3,98 miliard EUR. Chtěla bych vám připomenout, že tato částka nebyla vyčerpána a že právě nyní vzniká na návrh Komise iniciativa pro financování udržitelné energetiky, v níž mají být zbylé finanční prostředky použity.

Nevyužité prostředky – 146 milionů EUR – budou převedeny do tohoto nového finančního nástroje a budou použity na projekty udržitelné energie, především v městských oblastech. Konkrétně pokryjí:

– veřejné a soukromé budovy s použitím řešení z oblasti obnovitelných zdrojů energie a/nebo energeticky účinných řešení;

– investice do vysoce energeticky účinné kombinované výroby tepla a elektřiny, včetně mikrogenerace, a do sítí dálkového vytápění či chlazení, zejména z obnovitelných zdrojů energie;

– decentralizované zdroje obnovitelné energie vybudované v místním prostředí a jejich začlenění do elektrických rozvodných sítí;

– mikrogeneraci z obnovitelných zdrojů energie;

– čistou městskou dopravu podporující zvýšenou energetickou účinnost a integraci obnovitelných zdrojů energie s důrazem na veřejnou dopravu, dopravní prostředky na elektrický a vodíkový pohon a snížení emisí skleníkových plynů

– místní infrastrukturu včetně účinného osvětlení venkovní veřejné infrastruktury.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Chtěl bych poděkovat autorce zprávy za vynikající legislativní iniciativu. Podpořil jsem ji, protože prostředky na projekty v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie pomohou povzbudit hospodářské oživení, vytvořit pracovní místa a podpořit sociální integraci a atraktivitu regionu. Tyto projekty jsou nejefektivnější, jsou-li realizovány na obecní, regionální a místní úrovni. V řádně odůvodněných případech však může být efektivnější zaměřit se na vnitrostátní úroveň. Jelikož současná finanční a hospodářská krize a z ní vyplývající nižší rozpočtové příjmy zvlášť negativně ovlivňují finanční situaci orgánů místní a regionální samosprávy, mělo by být zajištěno, aby obtížná rozpočtová situace nebránila těmto orgánům v přístupu k uvedeným finančním prostředkům. Jsem rád, že je požadován krátkodobý hospodářský dopad a že doba od přijetí žádosti o schválení projektu do konečného rozhodnutí o něm by neměla být delší než šest měsíců. Dobře víme, že závislost EU na zemích dodávajících ropu a zemní plyn se zvyšuje. Projekty na renovaci budov, projekty plynárenských a elektrizačních infrastruktur, propojovacích vedení, větrných elektráren a projekty zaměřené na zachycování a ukládání uhlíku jsou v některých zemích realizovány velmi pomalu. Prostředky, jež nebyly v těchto projektech použity, mohou být přiděleny do této oblasti. Tato zpráva má zvláštní význam pro Litvu, která je stále více závislá na energii z Ruska. Doufám tedy, že vláda udělá maximum, aby získala finanční prostředky a že tyto prostředky bude směřovat na místní úroveň s cílem vytvořit přidanou hodnotu, přímý zisk pro občany, a sníží tím energetickou chudobu. Doufám též, že se zpráva neztratí v záplavě byrokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Zlepšení energetické účinnosti a lepší zabezpečení dodávek energie jsou pro EU hlavní priority. Strategie Evropa 2020 má ohledně dosažení cílů v těchto oblastech velké ambice. Využití nevyčerpaných prostředků na podporu projektů vztahujících se k energetické účinnosti a obnovitelným zdrojům energie v rámci Evropského programu oživení energetiky (EERP) je tedy chvályhodné, zejména za stávající finanční krize. Vznik investičních projektů v těchto oblastech je zásadní pro hospodářský růst a čistší ekonomiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. (LV) Plně podporuji myšlenku, že musíme přidělit 146 milionů EUR na projekty v oblasti energetiky. Pokud budou prostředky použity racionálně, bude to mít znatelný dopad. Zaprvé bude toto rozhodnutí znamenat zelenou pro všechny, kteří se snaží o významné omezení nákladů v odvětví výroby, dopravy a transitu. Dojde ke snížení nákladů, což znamená, že se zvýší příjem a následně prostřednictvím vyrovnané fiskální politiky budou země EU schopny rychleji překonat následky celosvětové finanční krize. Přidělení prostředků EU na projekty v oblasti energetiky je vhodnou pobídkou pro vedoucí představitele vlád zemí EU, pro orgány místní samosprávy i pro podniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Výzkum a vývoj jsou zásadní pro zdravý hospodářský růst a jsou nezbytné pro dosažení cílů EU v oblasti změny klimatu či vyšší energetické účinnosti. To je jeden z důvodů, proč se výzkum a inovace nacházejí v centru zájmu strategie Evropa 2020. Na jednu stranu musí být nařízení o dotacích jasná, aby se co nejvíce zabránilo jejich zneužití. Na druhou stranu však nesmí kontroly vést k tomu, že budou malé a střední podniky kvůli složitému postupu přidělování dotací nepřímo vyloučeny. Proto je nutné nařízení o dotacích vždy po několika letech s ohledem na tyto otázky přezkoumat, a pokud to jen bude možné, přistoupit k jejich zjednodušení. Plánovaná revize tento požadavek nesplní, a proto jsem hlasoval proti ní.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť se domnívám, že je zvlášť v období krize důležité podpořit a oživit hospodářství a zároveň se zaměřit na odvětví, jež ještě nejsou nasycená, ale potřebují spíše rozvoj a investice. Souhlasím též s pravidlem, že by tento nástroj měl být omezen na financování opatření, jež mají rychlý, měřitelný a významný dopad na oživení hospodářství v Unii, na lepší zabezpečení dodávek energie a na snížení emisí skleníkových plynů. Probíhající strukturální krize představuje paradoxně velkou příležitost tuto problematiku znovu otevřít. Obtíže, s nimiž se potýkají nejvýznamnější hospodářské systémy, mohou umožnit, aby se Evropa zotavila. To si však žádá vizi, kapacitu a odvahu přijít s novou strategií. Ve stávající situaci je jedinou strategií, u níž je nějaká vyhlídka na úspěch, investovat do inovativních řešení, abychom se odpoutali od současných technologických a vědeckých schémat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť se domnívám, že přidělení nevyužitých finančních prostředků v rámci Evropského programu oživení energetiky (EEPR) na vytvoření speciálního finančního nástroje, který podpoří iniciativy týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, bychom měli uvítat. Poskytnutí financí na takový projekt, který je v naprostém souladu s cíli strategie Evropa 2020, ve skutečnosti klíčovým způsobem přispívá k rozvoji udržitelného hospodářství, k boji se změnou klimatu a k podpoře zaměstnanosti a zároveň představuje velmi vhodnou metodu s ohledem na hospodářskou a finanční krizi, v níž se v současné době nacházíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písemně. (IT) Rád bych poblahopřál paní Van Bremptové za její vynikající práci. Změna právního předpisu o Evropském programu oživení energetiky umožní využít dostupné prostředky na financování projektů, mezi něž patří: renovace veřejných a soukromých budov s cílem zlepšit energetickou účinnost nebo zavést používání obnovitelných zdrojů energie; stavba zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a jejich začlenění do elektrických rozvodných sítí; rozvoj řešení čisté městské dopravy, například dopravních prostředků na elektrický a vodíkový pohon; a rozvoj místní infranstuktury včetně účinného pouličního osvětlení, uchovávání elektrické energie a podpory inteligentních metod měření a inteligentních sítí. Prostředky budou směřovány místním a regionálním orgánům na podporu projektů, jež by měly být z ekonomického i finančního hlediska prokazatelně účinné, aby byla zajištěna návratnost investic v přiměřené lhůtě. Od ledna 2011 do 31. března 2014 bude k dispozici celková částka ve výši 146,34 milionů EUR. Získané příspěvky mohou mít formu půjček, záruk, vlastního kapitálu a dalších finančních produktů. Až 15 % vyplácené částky může být použito na pomoc veřejným orgánům při přípravě projektů, které budou částečně vybrány na základě zeměpisné vyváženosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písemně. (FR) V našich současných obtížných hospodářských podmínkách přispěje tento finanční nástroj tím, že poskytne od nynějška až do roku 2014 částku ve výši 146 milionů EUR nepřidělených prostředků na projekty energetické úspory, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, k podpoře růstu a povzbuzení hospodářského oživení v Evropské unie a zároveň napomůže v boji se změnou klimatu a k prosazování ochrany životního prostředí. Podporuji toto ustanovení a hlasuji pro zprávu mé kolegyně paní Van Bremptové.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – V roce 2009 přijala EU program na podporu hospodářského oživení pro Evropu a poskytla částku ve výši 3,98 miliard na energetické projekty do konce roku 2010. Finanční prostředky Společenství byly přiděleny na tři podprogramy projektů v oblastech planárenské a elektrizační infrastruktury, větrné energie na moři a zachycování a ukládání uhlíku. Díky straně Zelených se nám podařilo vytvořit ustanovení, jež umožní využít nepřidělené prostředky na vytvoření zvláštního finančního nástroje určeného výhradně k podpoře iniciativ v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, především v městském prostředí. Ve snaze podpořit velké množství decentralizovaných investic budou jejich příjemci orgány obecní, místní a regionální samosprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) V takové krizi, jakou nyní procházíme, je nepřijatelné plýtvat finančními prostředky, které Evropská unie dala k dispozici na podporu energetických projetků. Z prostředků vyčleněných na plynárenskou, elektrizační infrastrukturu a infrastrukturu větrné energie nebylo vyčerpáno celých 146 milionů EUR. Toto opatření je určeno na uvolnění dané částky a na financování projektů týkajících se rekonstrukce a zlepšení účinnosti obytných domů a veřejných budov, veřejného osvětlení a systémů městské dopravy. Tyto prostředky mohou vytvořit nová pracovní místa, což přispěje k rozvoji konkurenceschopného a udržitelného hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), písemně. (IT) Dnešním hlasováním bude vytvořen nový a významný fond na financování projektů v odvětví obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti prostřednictvím inovativních finančních nástrojů. Fond má dva cíle: podpořit úsporu energie a zlepšení životního prostředí a zároveň poskytnout nový podnět hospodářskému oživení Evropy. Tento fond bude financovat iniciativy a projekty v oblasti energetiky, avšak bude založen na jiném přístupu než dříve – nebude se již soustředit na přímé dotace, které mnohokrát skončily nešťastně, ale na výnosnosti těchto investic. Pokud bude tento nový systém správně používán, věřím tomu, že dá vzniknout novému sledu příznivých událostí, které povedou k oživení evropského hospodářství. Navíc představuje tento nový nástroj velkou příležotost pro rozvoj místních subjektů, především na jihu Itálie. Tento fond by též mohl být propojen s jinými evropskými fondy, například s Evropským fondem pro regionální rozvoj. Rozhodným hlasováním pro tento nový fond vyjadřuji naději, že by se takový inovativní způsob financování mohl do budoucna rozšířit do mnoha dalších odvětví, například do odvětví silniční, železniční, přístavní a letištní infrastruktury.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Snahy o energetickou účinnost a zabezpečení dodávek energie představují jednu z aktuálních priorit Evropské unie. Rozsah hospodářské a finanční krize, v níž se Evropa v současné době nachází, vede k tomu, že se snažíme nalézt řešení, která by mohla vyváženým způsobem reagovat na požadavky moderní doby, především s využitím aktuálně dostupných finančních prostředků. Vítám iniciativu za to, aby byla nevyužitá částka ve výši 114 milionů EUR přidělená odvětví energetiky jako součást Evropského programu energetického oživení převedena na iniciativy podporující energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, což je v duchu strategie Evropa 2020. Záměrem těchto nových investičních projektů je přispět k vytvoření pracovních míst a ke zvýšení konkurenceschopnosti v daném odvětví. Podporuji to, že zpráva zdůrazňuje význam zvýšení počtu decentralizovaných investic, neboť příjemci iniciativ budou veřejné orgány na různých úrovních samosprávy, ať již na úrovni obecní, regionální či vnitrostátní. Bude tak posílena a zhodnocena úloha jednotlivých zúčastněných stran, a tím se projeví úspěch spolupráce realizované v rámci Paktu starostů a primátorů.

 
  
  

Návrh usnesení RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro toto společné usnesení, protože se domnívám, že transatlantický vztah je pro Evropany nepochybně nejdůležitější zahraniční vztah. Na nadcházejícím summitu EU a USA musí oba partneři spolupracovat na dosažení pokroku v oblasti společné agendy založené na společně sdílených hodnotách, jako je obrana demokracie, právního státu a lidských práv. V období závažné krize a v předvečer zásadního zasedání skupiny G 20 se musí EU a USA, které vzájemně představují polovinu světové ekonomiky, více než kdy předtím snažit úzce spolupracovat na globální hospodářské obnově a na zavedení opatření pro regulaci celosvětového finančního systému. Velké úkoly, před nimiž svět stojí – boj proti změně klimatu, dosažení rozvojových cílů tisíciletí, mírový proces na Blízkém východě, specifická situace Afghánistánu a Iráku a dokonce i nešíření jaderných zbraní, si vyžadují společná opatření. Tato opatření musí být výsledkem zesíleného strategického dialogu a spolupráce mezi EU a USA v rámci stávajících mnohostranných institucí, zejména Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a NATO. To přispěje k nalezení řešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Jedinečný vztah, který spojuje Evropskou unii se Spojenými státy americkými, je jedním ze strategických základních kamenů Evropské unie. Transatlantické partnerství, které představuje polovinu světové ekonomiky a které spojují společné hodnoty demokracie a lidských práv, je navíc i garantem světové stability. Příští summit EU a Spojených států amerických je zásadním okamžikem této spolupráce. Hlasovala jsem pro tento text, protože upozorňuje na náročné úkoly, které tuto spolupráci čekají, a na závazky, které se nad ní klenou. Oživení dialogu mezi našimi dvěma velmocemi a podpora mnohostranných jednání, která charakterizuje politiku nové Obamovy administrativy, podtrhují důležitost tohoto textu. Z tohoto hlediska stanoví toto partnerství hlavní směry pro příští summit, zejména ve věci řešení izraelsko-palestinského konfliktu, problematiky íránského jaderného programu, jaderného odzbrojení a transatlantického paktu bezpečnosti. Konečně také požaduje posílení Transatlantické hospodářské rady a zdůrazňuje nutnost reformy mezinárodního finančního systému, rozvoje spolupráce v oblasti energetiky, životního prostředí, duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele a justiční a policejní spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Podporuji toto usnesení. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se Evropská unie stala důležitým hráčem na mezinárodním poli. Ačkoli jsou EU a USA nadále nejsilnějšími velmocemi globální ekonomiky, závažné důsledky finanční a hospodářské krize vedly ke vzniku integrovanějšího transatlantického trhu, který vytvoří daleko příznivější podmínky pro hospodářský růst a udržitelný sociální rozvoj. Je proto nutné rozvíjet dvoustranou spolupráci ve věci přípravy společné energetické strategie, která by podpořila diversifikaci a bezpečnost energetiky a zásobovacích tras a prosazovala ekologicky účinné hospodářství. Kromě toho je při budování nové kultury podnikání nutné zvýšit využívání inovací, kreativity a informačních a komunikačních technologií a zesílit spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a vědy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že oba partneři jsou pevně odhodláni spolupracovat v zájmu podpory růstu a vytváření pracovních míst ve svých ekonomikách a že Parlament i nadále prosazuje, aby byl do roku 2015 dobudován transatlantický trh založený na principu sociálně tržního hospodářství, jehož dosažení – společně s dokončením jednotného trhu v EU – bude základním faktorem pro znovunastartování hospodářského růstu a globálního hospodářského oživení, hlasovala jsem pro usnesení. Souhlasím s tím, že Transatlantická hospodářská rada (TEC) je nejvhodnějším mechanismem pro řízení transatlantického ekonomického vztahu a že by partneři měli TEC maximálně využít s cílem překonat stávající překážky hospodářské integrace a vytvořit transatlantický trh do roku 2015 na základě principu sociálně tržního hospodářství, což bude pozitivní reakcí na současnou hospodářskou a sociální krizi. Rovněž souhlasím s požadavkem spolupráce v rámci TEC ve všech záležitostech souvisejících s právním prostředním pro průmyslová odvětví, zvláště pak na podporu malých a středních podniků na základě přístupu formulovaným iniciativou EU „Small Business Act“, při zvažování právních předpisů s transatlantickým dopadem.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Partnerství mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií je založeno na společné historii, kultuře, zájmech a hodnotách a na společné odpovědnosti za řešení globálních problémů a společných úkolů. Integrované ekonomiky transatlantického partnerství společně tvoří polovinu světového hospodářství a je hlavním motorem celosvětové ekonomické prosperity. Je naprosto nezbytné, aby na tomto summitu bylo možné nastínit důslednou společnou strategii s novými politikami a nástroji, které budou na strategické úrovni a z hlediska bezpečnosti schopny řešit nové úkoly hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. Doufám, že výsledkem tohoto summitu bude sdělení o tom, že EU a USA musí nebývalým způsobem spolupracovat na reformování svých trhů a finančních institucí, učit se z chyb nedávné hospodářské a finanční krize a vytvářet podmínky pro obnovu a vytváření pracovních míst. Rovněž volám po otevřeném dialogu mezi stranami o možnostech, jak dosáhnout větší tolerance a respektu k rozmanitosti jejich příslušných společenství v kontextu dodržování všech základních lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Dominantní globální postavení, které Spojené státy americké a Evropská unie zaujímají, znamená odpovědnost, které se nemůžeme vyhnout. Nejde o obranu stanovisek, která jsme přijali, nebo jen o marnou snahu bránit historickým procesům pod záminkou zachování této dominance. Spíše jde o prosazování pokroku civilizace, který naše země po desetiletí charakterizuje. Touha dosáhnout blahobytu pro naše národy demokratickými prostředky – prostřednictvím volného trhu, humánnějších pracovních podmínek, fungujících sociálních systémů a všech dalších výdobytků, které naše země činí tím, čím dnes jsou – to má daleko větší váhu než dominantní postavení v tabulce mezinárodní ligy, která může uvádět holé údaje, ale nemůže předávat emoce nebo odrážet kvalitu života. To vše se týká nejen správy globálních hospodářských vztahů, ale i citlivějších otázek, jako je zahraniční nebo environmentální politika (spolu s jejich důsledky pro politiku průmyslovou a energetickou). Dnešní lepší koordinace může přinést zítra lepší svět a my se nehodláme tohoto náročného cíle vzdávat.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písemně. (FR) Vazby, které spojují Spojené státy americké a Evropu, jsou jedinečné a historické. Usnesení, o němž jsme dnes v Parlamentu hlasovali a které jsem podpořila, zdůrazňuje význam ještě větší spolupráce mezi našimi zeměmi a trvalého posilování našich vztahů, zvláště v kontextu hospodářské krize a vzmáhajících se hrozeb terorismu vůči západu. Rovněž vítám, že do usnesení byla začleněna měnová problematika, neboť to naplňuje naše přání provést zásadní přestavbu mezinárodního měnového systému v době, kdy měnové války poškozují růst EU. Proto se jedná o přátelský, ale důrazný vzkaz, který v předvečer zahájení summitu skupiny G 20 vysíláme svým transatlantickým spojencům.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro společný návrh usnesení o nadcházejícím summitu EU a USA a o Transatlantické hospodářské radě, protože považuji za nutné, aby současné předsednictví EU usilovalo o dosažení ambiciózního závazku ze strany Spojených států amerických pro nadcházející summit v Cancúnu. Větší spolupráce ze strany USA je nutná i pro efektivnější sladění jejich systému kvót pro obchodování s emisemi se systémem, který zavedla EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Toto usnesení zcela jasně uvádí cíle nadcházejícího summitu a ohlášené posílení „strategického dialogu“ mezi USA a EU.

Změny, kterými svět prochází (krize kapitalismu a příchod zemí s poměrně silnými ekonomikami, zejména Brazílie, Ruska, Indie a Číny: tzv. „zemí BRIC“), jsou závažnou hrozbou pro imperialistickou hegemonii. USA a EU se snaží „koordinovat“ strategie pomocí celé palety ekonomických, diplomatických a vojenských prostředků s cílem tento vývoj zvrátit. Většina v této sněmovně se od jejich volby neoliberalismu neodchyluje, naopak jej posiluje v naději, že z tohoto summitu vzejdou nové kroky směrem k větší „ekonomické integraci" a vytvoření „transatlantického trhu“. Tyto možnosti povedou spíše k většímu vykořisťování pracujících a lidí obecně, a tím ještě zhorší ekonomické a sociální nerovnosti mezi zeměmi EU.

Získání kontroly nad trhy se zdroji silovým způsobem nebezpečně nabývá na významu spolu s větší „strategickou spoluprací“ v oblasti „transatlantické bezpečnosti“ mezi USA a EU v rámci NATO.

Lidé na volbu vykořisťování a války odpovídají bojem. Jsme přesvědčeni, že při demonstraci proti NATO dne 20. listopadu a při generální stávce nazvanou CGTP-IN a svolanou na 24. listopadu, portugalský lid tento boj proti uvedeným politikám ještě vystupňuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písemně. (IT) Je důležité maximálně využít transatlantické politické a ekonomické vztahy, které se v posledních letech trvale zintenzivňují, což má vliv na investiční volby a kroky podniků. Jsem přesvědčen, že vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými se mohou ještě zlepšit posílením ekonomické spolupráce a pravidel pro ochranu osobních údajů, jak uvádí společný návrh usnesení, který také žádá orgány Spojených států amerických o větší transparentnost z hlediska jejich zahraniční a obranné politiky. Je důležité, aby se vztahy EU-USA posílily, zvláště pokud jde o obchod, a aby zohledňovaly společné hodnoty, jakož i rozdílné postoje, což musí být předmět konstruktivních dialogů.. Celkově mám na společný návrh usnesení kladný názor, a proto hlasuji v jeho prospěch v naději, že poskytne podnět k zesílení spolupráce mezi těmito dvěma důležitými hráči na poli světové politiky a ekonomiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písemně. (FR) Evropská unie a Spojené státy americké jsou dvě oblasti, které závažně postihla hospodářská a finanční krize a v době, kdy její důsledky stále pociťujeme, jsme se v Evropském parlamentu rozhodli znovu potvrdit svou vůli nalézt společnou odpověď na tuto krizi a na potřebu posílit ekonomickou spolupráci, abychom se společně definitivně vymanili z tohoto obtížného období. Jsem proto přesvědčena, že dokončení transatlantického trhu do roku 2015 je dobrým způsobem, jak dále rozvíjet ekonomický vztah mezi našimi dvěma oblastmi a jak lépe čelit nárazovému vývoji globální ekonomiky. Protože Spojené státy americké a EU jsou staří partneři, kteří sdílejí mnoho hodnot (demokracie, dodržování lidských práv), bychom chtěli, aby bylo zřízeno transatlantické vyšetřování ve věci podezření na mučení v Iráku. A konečně nyní, když se hrozba terorismu zdá skutečnější, doufám, že EU a Spojené státy americké budou v této oblasti plně spolupracovat, aniž by však přijímaly opatření, která by mohla příliš narušovat soukromý život jednotlivců. To jsme chtěli vzkázat dnes, kdy se blíží další summit mezi EU a Spojenými státy americkými.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písemně. – Podpořil jsem usnesení o Transatlantické hospodářské radě, kromě některých pozměňovacích návrhů, které předložila skupina ALDE. Při této příležitosti bych chtěl vyzvat oba transatlantické partnery, aby plně a neprodleně využili potenciálu Transatlantické hospodářské rady. Tato rada se stane zásadním nástrojem k překonání stále existujících překážek volného obchodu a k uskutečnění transatlantického trhu volného obchodu během příštích pěti let. Pouze takový trh, který Evropský parlament při několika příležitostech hájil, může být základem dlouhodobé a spolehlivé spolupráce mezi USA a EU. Z politického hlediska by USA a Evropa měly rozhodně usilovat o dohodu o společné agendě pro řešení globálních problémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Vztah EU a USA je jedním z nejdůležitějších vztahů, které EU má. Je to natolik velký obchodní partner, že cokoli, co by nám pomohlo pokročit dále a blíže spolupracovat, je velmi vítáno. Vítám usnesení, které požaduje urovnání rozporů mezi oběma obchodními bloky, jako je bezvízový styk a jmenná evidence cestujících. Toto usnesení rovněž požaduje větší sbližování finančních reforem na obou stranách Atlantiku, což považuji za velice důležité k tomu, abychom se vyvarovali jakékoli další budoucí krize, jako je ta, kterou právě zažíváme.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , písemně. (FR) Podpořila jsem usnesení, v němž Evropský parlament představuje svá doporučení Radě ve věci způsobu, jakým by měly být řešeny transatlantické otázky na nadcházejícím summitu EU a USA. Vzhledem k významu, který je Evropské unii a Spojeným státům americkým ve světové ekonomice připisován, a k současné ekonomické situaci se zdá zásadní, aby oba partneři posílili svou spolupráci s cílem podporovat růst a pracovní místa. Proto jsem podpořila zejména dva ústní pozměňovací návrhy, které předložil můj kolega pan Brok, který zdůraznil nutnost lepší koordinace měnových politik v kontextu transatlantických vztahů. Tyto dva pozměňovací návrhy by měly být posuzovány spolu s debatou, jež v rámci skupiny G 20 začíná na téma rizik, která pro všechny ekonomiky světa představuje „měnová válka“ a jakékoli národní měnové iniciativy, které by mohly vychýlit směnné kurzy. Je třeba předejít veškerým „konkurenčním devalvacím“ a veškerým „konkurenčním podhodnocením“, protože poškozují potřebou mezinárodní hospodářskou a měnovou spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písemně. (FR) Usnesení o transatlantických vztazích v podobě, jaká byla přijata, obsahuje požadavek zvláštního vztahu se Spojenými státy americkými. Zvláštního hospodářského vztahu prostřednictvím vytvoření transatlantického trhu v období do roku 2015 a vztahu politického s cílem „hájit společný cíl“. Tento společný cíl zahrnuje lepší spolupráci v Afghánistánu, daleko intenzivnější integraci v rámci misí Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a schválení amerických požadavků na sdílení bankovních údajů evropských občanů na základě dohody SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. (CS) Pokud jde o připravovanou dohodu mezi Evropskou unií a USA týkající se ochrany osobních údajů při jejich předávání a zpracování v rámci policejní a justiční spolupráce, je třeba položit si jednu zásadní otázku: zda o takovou dohodu mají vyvážený zájem obě strany. Podle mne tomu tak není, zájem USA o získávání údajů o občanech EU je prvořadý. Přihlédneme-li dále k tomu, jak rozdílné jsou systémy ochrany osobních údajů u obou stran, dospějeme snadno k závěru, že uzavření dohody toho druhu je záležitostí zatím téměř vyloučenou - má-li být zaručen standard ochrany osobních údajů daný Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a Listinou základních práv EU. Nadto je zcela nezbytné, aby jednáním o takové dohodě mezi EU a USA předcházelo přijetí pravidel o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a členskými státy, tak jak to stanoví článek 16 Smlouvy o fungování EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Jediným kladem tohoto usnesení je to, že doporučuje obecné zrušení trestu smrti a vyzývá Spojené státy americké, aby přistoupily k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Jinak je nepřijatelné. Jak může Parlament prohlásit, že je pro dokončení velkého transatlantického trhu, toho kolosálního projektu uskutečňovaného za zády evropské veřejnosti? Jak může vítat dohodu SWIFT, předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR), dohodu Otevřené nebe mezi Evropou a Spojenými státy americkými, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a antidemokratické instituce, které stojí za Multidisciplinární skupinou pro mezinárodní boj proti terorismu (GMT)? Hlasoval jsem proti této zradě všeobecného zájmu a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Vztah EU a USA je založen na společném úsilí o demokracii, právní stát a lidská práva, boj proti terorismu a o prevenci šíření zbraní hromadného ničení; to jsou naše společné zájmy a hodnoty. Nesmíme zapomínat, že EU a USA představují téměř polovinu celosvětové ekonomiky: je to nejcelistvější a nejdéle trvající ekonomický vztah na světě a hlavní motor celosvětové hospodářské prosperity. Síla transatlantického vztahu a závazek k němu nabývají na ještě větším významu tváří v tvář současné mezinárodní finanční a hospodářské krizi. To summitu dodává mimořádnou důležitost pro další posilování těchto vztahů, aby bylo možné dosáhnout cílů stanovených pro rok 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel a Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Usnesení o nadcházejícím summitu EU a USA a Transatlantické hospodářské radě má potvrdit transatlantickou agendu a posílit spolupráci EU a USA ve věcech společného zájmu. Tento vztah zůstává pro Evropskou unii hlavní prioritou. Kromě toho, že EU a Spojené státy americké sdílejí řadu společných zájmů a hodnot, jako je prosazování míru, demokracie, dodržování lidských práv, tržní ekonomiky apod., je jejich dvoustranné obchodní a investiční partnerství nejvýznamnější na světě: transatlantická ekonomika dosahuje hodnoty 4 280 miliard USD. Naší realitou je ještě užší ekonomická integrace. Plný význam tohoto vztahu lze rovněž vidět v kontextu rozvojové spolupráce, vzhledem k tomu, že Spojené státy americké a Evropská unie společně zajišťují téměř 80 % rozvojové pomoci. A konečně, naše partnerství je nezbytné k tomu, aby se svět stal stabilnějším místem a aby probíhala jednání o zásadních mnohostranných otázkách, jako je změna klimatu, energetika, hospodářská a finanční krize, krizové řízení, rozvojová spolupráce, regionální záležitosti, zákaz šíření jaderných zbraní a odzbrojení a bezpečnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písemně. (LT) EU a USA mají mnoho styčných bodů a mají dominantní úlohu při řešení globálních problémů. Musíme se však navzájem poučit ze svých osvědčených postupů a posílit naše partnerství, abychom zajistili efektivnost naší činnosti. Tyto problémy, jako je změna klimatu, zdravé životní prostředí a bezpečnost potravin, jsou významné. Obrovská ekologická katastrofa v Mexickém zálivu dala naději, že vláda USA přijme vhodná opatření, aby zajistila péči o životní prostředí a usilovala o řešení otázek změny klimatu. EU musí na konferenci o změně klimatu v Cancúnu hrát aktivní roli. Je důležité, aby se USA staly součástí této dohody, protože někdy převládá dojem, že by bylo snadnější dosáhnout dohody s rozvojovými zeměmi než s USA. Musíme nalézt způsoby, jak podpořit vazby mezi systémem Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU ETS) a regionálními či federálními systémy obchodování v USA. Musíme rovněž usilovat o transatlantické partnerství ve strategických otázkách energetiky – ve věci bezpečnosti dodávek energie a politik směřujících k přechodu na zdroje energie s nízkým obsahem uhlíku. Jedno téma transatlantické spolupráce se týká zdravého životního prostředí – nových potravin a využívání nových technologií při výrobě potravin. Společnost v EU není zcela připravena na inovace, země tedy musí vzájemně respektovat své volby. Silné partnerství EU a USA musí být přínosné pro obě strany a v globálním kontextu. Doufám, že nadcházející summit EU a USA bude představovat krok k tomuto cíli.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Návrh usnesení obsahuje určité kladné prvky a EU by se měla pokusit v těchto oblastech posílit své postavení, například v rámci boje s globální hospodářskou a finanční krizí a spolupráce v dopravě a průmyslu. Na druhé straně má návrh stále určité nedostatky týkající se zejména zahraniční a bezpečnostní politiky, pokud jde o boj s mezinárodním terorismem. Proto jsem se hlasování zdržel.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro usnesení, protože jej považuji za spravedlivý a vyvážený dokument. Je důležité, aby Parlament na tomto summitu s naším největším spojencem jednoznačně vyslovil svůj názor. Transatlantické vztahy vždy byly zásadní součástí evropské zahraniční politiky. I v tomto globalizovaném světě, v němž podle některých odborníků dochází k posunu osy ze západu směrem k mocnostem východu, jsem stále pevně přesvědčen, že vztah EU a USA je klíčový pro stabilitu, růst a prosperitu nejen na obou stranách Atlantiku, ale v celém světě. Máme společné kořeny; sdílíme kulturu, životní styl, názory a trhy; a především jsme vždy pevně zastávali hodnoty, ideály a potřeby, ať ideologické, ekonomické či sociální, které nás postavily na čelní místa světové scény. S ohledem na nový globální scénář a rovnováhu sil však podle mě musíme učinit svou spolupráci s Washingtonem operativnější, a aby mohla EU vystupovat jako důvěryhodný partner, je nutné vysvětlovat nejen myšlenku soudržnosti, ale i schopnost přijímat konkrétní závazky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro toto ustanovení, protože jsem přesvědčena o následujícím:

- Transatlantická hospodářská rada (TEC) představuje nejvhodnější mechanismus řízení transatlantického ekonomického vztahu a partneři by měli využít plný potenciál TEC, aby překonali stávající překážky ekonomické integrace a do roku 2015 vytvořili transatlantický trh, který bude pozitivní reakcí na současné hospodářské a sociální krize.

- TEC by měla být strategičtější, aby reagovala na obavy zúčastněných stran.

- Přístup na základě iniciativy na podporu malých a středních podniků „Small Business Act“ by měl být sledován, protože iniciativa je považována za právní předpis s transatlantickým dopadem.

- Struktury ekonomické a finanční správy, které existovaly na počátku krize, na mezinárodní úrovni a na úrovni USA a EU, nezajistily mezinárodnímu finančnímu systému dostatečnou stabilitu, má se tedy za to, že v důsledku zvyšující se ekonomické a finanční provázanosti je důležité posílit spolupráci mezi předními ekonomikami v oblastech makroekonomické politiky a dohledu.

Rovněž vítám výzvu, aby EU a USA spolupracovaly s Čínou na řešení mezinárodního sporu o směnných kurzech, aniž by uplatňovaly ochranná nebo odvetná opatření, i s ohledem na skutečnost, že v porovnání s USA čelí členské státy EU jiným tržním tlakům, zvláště pokud jde o státní dluhopisy a existenci měnové unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Transatlantické vztahy mezi Evropou a Spojenými státy americkými jsou jedinečné a historické. Usnesení, o němž jsme dnes v Parlamentu hlasovali a které jsem podpořil, zdůrazňuje význam posílení spolupráce a posílení strategického dialogu mezi EU a USA v kontextu hospodářské a finanční krize, jakož i boje se vzmáhající se hrozbou terorismu. Vzhledem k důležitosti mezinárodních otázek je v současné době skutečně nezbytné apelovat na společné zásady, zájmy a hodnoty, aby bylo možné na nadcházejícím summitu EU a USA podniknout rozhodné kroky k prosazení široké společné agendy, která umožní tyto problémy efektivně řešit. Je také nezbytné, aby byl plně využit potenciál Transatlantické hospodářské rady s cílem překonat stávající překážky pro vytvoření transatlantického trhu do roku 2015, jakož i prosadit integrovaný přístup v oblasti dohledu a makroekonomické politiky a v oblasti obchodních vztahů EU a USA se třetími zeměmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písemně. (FR) Transatlantické vztahy jsou pro Evropu nezbytně nutné a já jsem podpořil toto usnesení o budoucích prioritách pro nadcházející summit EU a USA. Zvláště pokud jde o správu věcí veřejných v celosvětovém měřítku, mělo by být zesíleno úsilí zaměřené na provádění reformní agendy OSN. Kromě toho je zásadní dosáhnout zavedení náročného a závazného systému v oblasti emisí skleníkových plynů pro období po roce 2012. Dále je z hlediska finanční stability nezbytná celosvětová srovnatelnost účetních norem a v této oblasti je třeba učinit pokrok. Regulační normy zavedené v jedné oblasti by také měly sloužit jako referenční normy pro oblasti jiné, a tím vést ke stále větší intenzitě finanční regulace.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Zdržel jsem se závěrečného hlasování. Mimo jiné je jeden z hlavních kladných aspektů tohoto usnesení (s nímž ne všichni z naší skupiny souhlasí), na který je třeba upozornit, obsažen v bodě 30, kde EP uvádí, že mezinárodní závazky přijaté v souvislosti s rozvojovými cíli tisíciletí, z nichž mnohé nejsou plněny ve stanovených termínech, lze uznat jedině v případě, že průmyslové země dostojí svým závazkům a do roku 2015 přispějí částkou ve výši 0,7 % svého HDP na zahraniční rozvojovou pomoc. Parlament proto vyzývá EU, USA a ostatní mezinárodní dárce, aby ctili své závazky a přijali nezbytná opatření k urychlení procesu dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písemně. – Vztah Spojeného království a ostatních evropských zemí s USA bude v příštích desetiletích nadále jednou z našich nejdůležitějších strategických priorit. V některých oblastech činnosti může být také EU schopna užitečného přínosu. Proto jsem podpořil usnesení o vztazích EU a USA. Nejsem však nadále přesvědčen o hodnotě SBOP a politika vůči Íránu musí být posílena.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Bezpečnostní požadavky v letecké dopravě vedly EU k tomu, aby s různými státy podepsala dohody o předávání údajů jmenné evidence cestujících (údajů PNR). Kromě toho Lisabonská smlouva činí závaznou Listinu základních práv, a tím chrání osobní údaje evropských občanů. Až dojde na obnovování platnosti těchto dohod o předávání údajů, bude Parlament muset schválit každou novou sjednanou dohodu. V této věci existují dva rozporné požadavky. Na jedné straně boj proti organizované trestné činnosti a terorismu, kterému napomáhají nové komunikační prostředky, a na straně druhé ochrana soukromí a základních svobod, kterou tytéž komunikační prostředky ohrožují. Považovala jsem za důležité nabídnout svou podporu tomuto textu, který chrání transatlantickou spolupráci před organizovanou trestnou činností a terorismem a současně věnuje velkou pozornost zárukám nutným pro svobody evropských občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Podporuji toto usnesení. Teroristické činy, které šokovaly svět, a rostoucí organizovaná trestná činnost v oblasti pašování drog a obchodování s lidmi vyžadují větší úsilí v boji s trestnou činností a terorismem. Aby taková opatření fungovala, musí jít ruku v ruce s účinnější, účelově a rychlejší výměnou údajů jak v Evropě, tak i na celém světě. Hlavním problémem však zůstává otázka ochrany osobních údajů a zajištění toho, aby takové údaje nebyly využity jinak než pro účely prevence, vyšetřování nebo odhalování trestných činů. Podle mého názoru musí Komise zajistit, aby každá dohoda nebo opatření týkající se předávání osobních údajů obstály ve zkoušce právní přiměřenosti a chránily důvěrnost osobních údajů. Jako orgán zastupující občany musí být Evropský parlament v tomto procesu Komisí informován o všech záležitostech týkajících se předávání osobních údajů, aby mohl vyjádřit své stanovisko k plánovaným dohodám. Tak budeme schopni nalézt optimální řešení, aby byly údaje našich občanů užívány pouze v souladu s přísně stanovenými pravidly a aby byla zaručena ochrana osobních údajů občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Cílem Parlamentu je zlepšit ochranu údajů při předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) institucím ve třetích zemích. Je velice důležité, aby bylo užívání osobních údajů efektivní, aby bylo používání informací dostatečně pružné a aby umožňovalo ochranu soukromí osob. Parlament požaduje vypracování standardního vzoru údajů cestujících a záruky toho, že údaje budou předávány a zpracovávány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu. Je velice důležité, aby údaje jmenné evidence cestujících nebyly používány k získávání dalších údajů nebo k profilování a aby nebylo přezkoumání údajů svěřováno jen elektronickému systému, ale aby rozhodnutí činili lidé. S ohledem na to je velmi důležité spolupracovat a vyměňovat si informace s kompetentními a nezávislými institucemi, aby bylo zajištěno, že tyto instituce budou o předávání osobních údajů rozhodovat efektivně a nezávisle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písemně. (EL) Pro účely boje s terorismem je každý občan potenciální terorista, a v důsledku toho jsou osobní údaje občanů zaznamenávány v rozporu se základními lidskými právy a institucionálními zárukami dodržování těchto práv. Pozměňovací návrhy, které předložila skupina Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice a které by situaci o něco zlepšily, byly bohužel zamítnuty. Proto jsem hlasoval proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Svoboda je jednou ze základních hodnot, na nichž tato sněmovna stojí. Tato hodnota je základem, na kterém jsou vybudovány evropské orgány, zdrojem síly, který umožňuje trhu pohánět různorodou a složitou ekonomiku, a vzduchem, který dýchají naši občané při svých cestách za studiem či prací do měst, kam k návštěvě dříve potřebovali pas nebo i vízum. Proto je význam svobody nezpochybnitelný. Problém, na který upozorňuje tento dokument, je spíše vztahem svobody k bezpečnosti. Tento problém nemá žádné jednoduché řešení. Informace je skutečně třeba shromažďovat a analyzovat na správných místech, musíme však stále dávat pozor, abychom předešli možnému zneužití. Kontroly tohoto procesu musí být průběžné a trvalé a musí předcházet jakémukoli úniku údajů. Nemůžeme dovolit, aby to lidé považovali za upouštění od požadavku svobody, stejně jako nemůžeme dopustit, aby tlak na svobodu ohrozil bezpečnost obyvatel Evropy. Podle mého názoru předložený dokument představuje vynikající kompromis pro vyvážení těchto protichůdných zásad.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Vítám přijetí usnesení Evropského parlamentu o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) třetím zemím a o doporučeních Komise Radě, která se týkají zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Austrálií, Kanadou a Spojenými státy, pro které jsem hlasovala. Je to přístup, který správně vyvažuje bezpečnostní požadavky členských států Evropské unie a přísné respektování práv a svobod občanů. Jmenná evidence cestujících je mimořádně citlivá databáze, kterou je proto nutné chránit, aby se předešlo jakémukoli druhu újmy způsobené osobám, jejichž jména se v databázi nacházejí. Myslím, že je důležité, abychom v rámci jednání o dohodách s USA, Austrálií a Kanadou zajistili, aby údaje nebylo možné použít k vytváření profilů pomocí extrahování určitých údajů z evidence. Souhlasím, že existuje rozdíl mezi vyhodnocováním bezpečnostních rizik a vytvářením profilů, které se mohou ukázat jako nepravdivé na základě nesprávného výkladu údajů. Doufám, že dohody, které bude Komise projednávat s příslušnými zeměmi, splní požadavky usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) V současné digitální době se z ochrany údajů, práva na samostatné rozhodování o osobních informacích, práv jednotlivců a práva na soukromí staly hodnoty, které hrají zásadní úlohu a musí být obzvláště pečlivě chráněny. S ohledem na to jsem přesvědčena, že EU musí dodržovat a prosazovat klíčovou zásadu politik ochrany údajů a že jakákoli dohoda nebo politické opatření musí obstát i ve zkoušce právní přiměřenosti, a prokázat tak, že usiluje o dodržení cílů Smlouvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Celkově jsem hlasoval pro to, co tento návrh usnesení navrhuje. Ve jménu boje s globální hrozbou terorismu a jiných forem mezinárodní trestní činnosti a jejich prevence vítám tuto iniciativu a ducha spolupráce a závazků mezi EU, Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou. Nicméně se domnívám, že základní zásadu politiky ochrany údajů představuje přiměřenost. Proto je nutné svědomitě dodržovat a hájit cíl dohod, kterým je zajistit, aby předávání údajů bylo v souladu s evropskými normami pro ochranu údajů. Také bych chtěl zdůraznit význam zahájení jednání o dohodě o předávání a ochraně osobních údajů s USA v rámci rozšířené politické a právní spolupráce. Chtěl bych však zopakovat, že nutnost a přiměřenost jsou základními a hlavními zásadami při zajišťování účinného boje s terorismem.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písemně. (FR) Předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) je důležitý prvek boje s terorismem a mezinárodní trestnou činností. Počet zemí, které od leteckých společností požadují předávání údajů jmenné evidence cestujících, však stále narůstá, a je tedy nutné tento proces pečlivě sledovat, aby bylo zajištěno, že osobní údaje evropských občanů nebudou použity pro jiné účely, než k jakým byly shromážděny, a aby jejich předávání probíhalo v souladu s evropskými normami pro ochranu údajů. Proto plně podporuji usnesení, které dnes Evropský parlament přijal, jehož cílem je zajistit přísný rámec pro předávání údajů cestujících třetím zemím. Tyto země budou muset nabídnout záruky pro oblast užívání, ukládání a shromažďování těchto údajů, což by mělo zabránit zneužívání údajů a zajistit dodržování práv našich občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písemně. (FR) Pro zajištění trvalé bezpečnosti v mezinárodní dopravě, zvláště tváří v tvář riziku, které představuje terorismus, je nezbytné, aby bylo možné vyměňovat si informace o cestujících – údaje jmenné evidence cestujících, které shromažďují letecké společnosti. Stejně tak je však důležité zajistit, aby tato opatření neohrozila základní svobody občanů a nevedla k diskriminaci některých lidí na základě jejich původu nebo náboženského přesvědčení. Proto je nutné lépe zaručit ochranu osobních údajů. Evropský parlament klade jeden jasný požadavek, nežli Komise začne jednat o metodách předávání údajů jmenné evidence cestujících se Spojenými státy americkými, Kanadou a Austrálií: ochrana osobních údajů je příliš citlivé téma na to, aby byla tato jednání vedena výhradně mezi členskými státy za zavřenými dveřmi. Musí být vedena transparentně na úrovni EU. Předávané údaje musí být využívány pouze v rámci přísně definovaných souvislostí a nesmí být předávány třetí zemi. Z údajů, které lze shromažďovat, bude třeba vyloučit mnoho druhů informací, konkrétně informace související s etnickým původem a náboženským přesvědčením.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně. (FR) Ochrana osobních údajů je ve vztazích EU a USA citlivé téma, stejně jako v případě dohody o předávání bankovních údajů (dohoda SWIFT). Nyní se projednává obecná dohoda mezi EU a USA o ochraně údajů i nová dohoda o výměně údajů jmenné evidence cestujících (PNR). Prostřednictvím dnešního hlasování o společném usnesení Parlament zopakoval svůj požadavek, aby shromážděné údaje jmenné evidence cestujících nebyly za žádných okolností používány pro účely zjišťování dalších údajů nebo profilování. Konečně také Parlament znovu vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní důkazy o tom, že „shromažďování, ukládání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících jsou nezbytné“, a rovněž žádá Komisi, aby „se zabývala i možnostmi, které méně narušují soukromí cestujících“. Nebudou-li požadavky Parlamentu dodrženy, bude mít Parlament možnost využít svého práva veta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože si myslím, že Evropská unie musí mít důslednou a jednotnou vizi týkající se podpisu budoucích dohod o jmenné evidenci cestujících. Pomůže to zajistit lepší ochranu osobních údajů a soukromí, a současně i podpořit využívání těchto údajů pro boj s terorismem a závažnou přeshraniční trestnou činností.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože považuji doporučení Komise Radě, která se týkají zmocnění k zahájení jednání o dohodách mezi Evropskou unií a Austrálií, Kanadou a Spojenými státy americkými o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících, za důležité. Tyto dohody by měly zajistit, aby odhodlání bojovat s terorismem a trestnou činností nezpochybnilo ochranu osobních svobod a základních práv, ani práva na soukromí, práva na samostatné rozhodování o osobních informacích a ochranu údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Osobní údaje, jejich ochrana a právo jednotlivce na tuto ochranu jsou témata, která ve stále větší míře přitahují pozornost politických činitelů a občanské společnosti samotné. Dostupné technologické prostředky představují významnou výzvu v oblasti respektování soukromí jednotlivce. I tato koncepce byla zpochybněna kvůli stále narůstajícímu dobrovolnému i nedobrovolnému riziku, kterému jsou Evropané nyní vystaveni. Evropané se rovněž střetávají se vzrůstajícím napětím mezi právem jednotlivce na soukromí a kolektivním právem na bezpečnost. Všechny tyto problémy nabyly po 11. září 2001 znepokojivých rozměrů a zůstávají stále aktuální. Proti terorismu a jiným formám organizované trestné činnosti se bojuje pomocí rychlých a efektivních výměn informací mezi agenturami pro bezpečnost spíše než pomocí konvenčních policejních sil. Bez těchto výměn bychom byli vystaveni koordinované přeshraniční trestné činnosti bez jakékoli možnosti vhodně zasahovat. Ze všech těchto důvodů jsem přesvědčen, že je nezbytné zahájit jednání s našimi partnery, abychom mohli kolektivním hrozbám čelit společně a aby bylo zajištěno, že údaje vyměňované mezi stranami budou v souladu se zásadami vhodnosti a přiměřenosti pro zamýšlené účely.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Toto usnesení sleduje směr, který vytvořily Spojené státy americké ve věci boje s „hrozbou terorismu“, a snaží se tedy k tomuto směru připoutat i členské státy Evropské unie. Namísto boje se základními příčinami problému se této hrozby snaží využít jako záminky pro nepřijatelná omezení práv, svobod a záruk Evropanů. Ti, kdo jsou odpovědní za tuto kapitulaci Evropského parlamentu, který jde proti stanoviskům, která zaujal v minulosti, se nyní snaží ji zjemnit odkazy na údajné zásady „přiměřenosti“ a „nezbytnosti“, jejichž posouzení je vždy sporné a subjektivní. Argument, že nyní existují údaje jmenné evidence cestujících, které jsou již předávány třetím zemím bez jakýchkoli kontrol, neobstojí. Jsou-li údaje užívány nebo zpracovávány nesprávně, je třeba to vyšetřit, ohlásit a důsledně proti tomu bojovat. Toto usnesení představuje kapitulaci, která se jen snaží zahalit zákonností něco, co již se v současnosti ocitá jasně na její hraně.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro usnesení o komplexní strategii pro předávání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě třetím zemím, protože je nezbytné stanovit závazný právní rámec takového předávání údajů, které se stále častěji využívá v rámci boje s terorismem. V rámci přípravy těchto jednání s USA, Kanadou a Austrálií stanovil Parlament své podmínky. Mimo jiné požadujeme, aby údaje nebyly užívány pro účely profilování a aby byla jednání vedena s plnou transparentností ve vztahu k Parlamentu. Kromě toho musí mít poslanci Evropského parlamentu možnost tuto situaci pečlivě sledovat. Ochrana soukromí je citlivé téma, které by nemělo být obětováno ve jménu jiného požadavku, požadavku boje s terorismem. Stejně jako v případě jednání o dohodě SWIFT se Parlamentu podaří ochránit soukromí občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro usnesení o vnější strategii Evropské unie pro údaje jmenné evidence cestujících data (údaje PNR), protože jsem přesvědčena, že uzavření dohod povolujících předávání údajů jmenné evidence cestujících mezi Evropskou unií a Kanadou, Spojenými státy americkými a Austrálií má mimořádný význam pro mezinárodní bezpečnost. Proto vítám doporučení Komise k zahájení jednání o uzavření těchto dohod. Již několik let je zjevné, že výměna těchto údajů pomáhá v boji s terorismem a mezinárodní trestnou činností. Toto mezinárodní předávání údajů jmenné evidence cestujících nabízí donucovacím orgánům v našich zemích cenné prostředky k boji s hrozbou terorismu Dále musím zdůraznit, že nový celosvětový přístup k údajům jmenné evidence cestujících, který Komise představila v říjnu a který má stanovit obecná kritéria týkající se všech dohod o jmenné evidenci cestujících, je dle mého názoru přínosný. Vytvoří strukturovaný a důslednější rámec těchto dohod a zajistí významné záruky z hlediska ochrany osobních údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Toto usnesení je v naprostém rozporu s usnesením, které tato sněmovna přijala v květnu. „Vítá“ návrh, který Komise předložila v září. Tento návrh schvaluje předávání údajů jmenné evidence cestujících třetím zemím a neobsahuje žádné uspokojivé záruky ohledně způsobu, jakým budou údaje používány. A co je horší, považuje za odůvodnitelné uchovávat tyto údaje po neomezenou dobu pro účely profilování. Jaký smysl má pokrytecké kritizování postupu, jenž je základem projektu, který usnesení podporuje? Hlasoval jsem proti tomuto usnesení, které porušuje právo každé lidské bytosti na respektování osobních údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Jmenná evidence cestujících (PNR) je další zbraní v boji proti terorismu. Podle Lisabonské smlouvy musí Parlament pomoci stanovit novou vnější strategii ohledně jednání o nové dohodě o jmenné evidenci cestujících mezi EU, USA, Austrálií a Kanadou. Jako velký obhájce boje proti terorismu je EU připravena jednat o jakékoli dohodě, která by v tomto boji mohla být účinná. Unie však neohrozí občanské svobody a základní práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písemně. (FR) Plně podporuji cíl týkající se předcházení terorismu a jiné závažné mezinárodní trestné činnosti a boje proti nim. Stále více zemí k tomuto účelu používá údaje cestujících. V digitální době je však zásadní věnovat zvláštní pozornost vymáhání a ochraně občanských svobod a základních práv, včetně práva na soukromí a ochranu údajů. Klíčovými zásadami, které je v této oblasti nutno stanovit jako prioritní, jsou nezbytnost a přiměřenost. Shromažďování údajů cestujících nesmí být jen užitečné, musí být i nezbytné. Musí být uplatňována i zásada přiměřenosti, aby se zabránilo tomu, že by plánovaná opatření překročila hranici nutnou k dosažení stanovených cílů. Proto nelze uvažovat o používání údajů pro účely získávání dalších údajů nebo profilování. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost Evropský parlament významně přispěl k úsilí o uzavření těchto dohod, a proto musí být plně a pravidelně informován o veškerém vývoji týkajícím se údajů jmenné evidence cestujících.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V posledních letech byla základní práva ve stále větší míře omezována v rámci údajné války s terorismem. Zdůvodnění této skutečnosti je však mimořádně pochybné. Zatímco jsou cestující prohledáváni téměř až po spodní prádlo a nesmí v zavazadlech vozit pilníky na nehty či deodoranty, kontroly nákladu jsou často ponechány na přepravních společnostech samotných. Má-li se to v budoucnosti změnit, je důležité zachovat rovnováhu mezi svobodou a bezpečností. V případě bezpečnostních kontrol cestujících již tato rovnováha byla ztracena, a proto, jak hysterie okolo terorismu upadá, budou předpisy znovu uvolněny. Stejně pochybná je otázka, zda FBI potřebuje znát jméno, adresu, e-mailovou adresu, číslo kreditní karty a počet kufrů lidí cestujících do USA a zda by mělo být dovoleno tyto údaje uchovávat po dobu až 15 let. Informace by měly být uchovávány pouze v několika málo výjimečných případech. Budou-li základní práva porušována za účelem vytvoření pocitu bezpečí, musí být toto porušování co nejmenší a práva postižených osob musí být posílena. Bohužel, k tomu pravděpodobně nyní nedojde, a proto jsem hlasoval proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Je pravda, že vyhodnocování a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) na mezinárodní úrovni může pomoci v boji s terorismem a organizovanou trestnou činností. Avšak opatření tohoto druhu často způsobují problémy v oblasti ochrany údajů. Proto musí Evropský parlament zaujmout v této věci důsledný postoj (podobně jako v případě dohody SWIFT), aby chránil základní práva občanů EU. V současné době existuje řada předpisů upravujících předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí, s nimiž EU uzavřela dohody. Čím více je zemí, které tyto údaje požadují, tím větší je riziko, že různé systémy budou mít nepříznivý dopad na právní jasnost, ochranu osobních údajů a náklady leteckých společností. Proto musí EU zavést jednotně platné přísné bezpečnostní normy, které v budoucnosti zaručí důsledný přístup. To očekávám od účinné strategie zahraniční politiky EU pro předávání údajů jmenné evidence cestujících. Tento návrh usnesení to nezaručuje, a proto jsem hlasoval proti němu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Schvaluji cíle, které Komise navrhuje ve svém sdělení. Důvody, díky nimž je nutné a užitečné používat a vyměňovat si údaje jmenné evidence cestujících (PNR) se třetími zeměmi pro bezpečnostní účely, je třeba stanovit transparentně a srozumitelně. Současně musí zúčastněné strany prokázat, že jsou si plně vědomy důsledků, které takové kroky mohou mít na soukromý život, a nutnosti provádět je podle souboru jednotných, výslovných a přísných pravidel ochrany údajů, která je třeba vymáhat i při předávání údajů do jiných zemí. Využívání a výměna údajů jmenné evidence cestujících nejen zlepší bezpečnost lidí, ale usnadní i jejich životy a jejich pohyb přes hranice. S údaji jmenné evidence cestujících lze značně omezit policejní kontroly a lze dohlížet na ty cestující, u nichž existuje dobrý důvod se domnívat, že by mohli představovat skutečné riziko, a tím lze ostatním ušetřit zbytečné kontroly a inspekce.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. (EL) Evropský parlament dnes v plénu hlasoval pro společný návrh usnesení o novém sjednávání dohod o jmenné evidenci cestujících a přijetí přísných kritérií pro předávání údajů, aby bylo jako vždy dosaženo zajištění bezpečnosti cestujících při respektování osobních údajů. Hlavním cílem je shromažďovat, předávat a zpracovávat údaje jmenné evidence cestujících v omezeném rozsahu, aby nebylo možné je využít k získávání dalších údajů či k profilování.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro návrh usnesení o údajích jmenné evidence cestujících v rámci zahraniční strategie Evropské unie, protože vytvoření souboru základních společných zásad pro dohody se třetími zeměmi chrání evropské normy pro ochranu údajů. Současně tento návrh usnesení splňuje cíle v souladu s právem a posílení bezpečnosti, zejména boje s terorismem.

Souběžně Evropský parlament znovu opakuje svůj požadavek být průběžně informován o veškerém příslušném vývoji v této oblasti a hraje aktivní úlohu, která je jeho výsadou.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Boj proti terorismu a jiným formám mezinárodní a organizované trestné činnosti není možný bez výměny údajů, která bude efektivnější, lépe řízená a rychlejší, a to jak evropské, tak i na mezinárodní úrovni. To vyžaduje, aby přijatá bezpečnostní opatření neohrozila ochranu občanských a základních svobod nebo maximální rozsah respektování soukromého života a ochrany údajů. V souladu se zásadou přiměřenosti proto bude důležité zajistit, aby byly shromažďovány a zpracovávány pouze údaje pro bezpečnostní účely nepostradatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Několik skupin se shodlo na tomto textu, který v zásadě připomíná odhodlání Parlamentu bojovat s terorismem a organizovanou a mezinárodní trestnou činností a současně i jeho pevné přesvědčení o potřebě chránit občanské svobody a základní práva, včetně práv na soukromí, práva na samostatné rozhodování o osobních informacích a na ochranu údajů. Parlament znovu potvrzuje, že nezbytnost a přiměřenost, které stanoví článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech a články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, jsou klíčovými zásadami při zajišťování efektivity v boji s terorismem. Vítá sdělení Komise o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí a vítá doporučení Komise Radě, která se týkají zmocnění k zahájení jednání o dohodách mezi EU a Austrálií, Kanadou a USA o předávání a užívání údajů jmenné evidence cestujících s cílem předcházet terorismu a jiné závažné mezinárodní trestné činnosti a bojovat s nimi. Také vítá rozhodnutí Rady zahájit jednání souběžně s tím, že délka jednání se může lišit.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) Dne 21. září 2010 představila Evropská komise svůj celosvětový přístup k předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) třetím zemím. Účelem předávání a zpracovávání údajů, jako jsou informace o letenkách, číslo sedadla, údaje o zavazadlech, trase a o způsobu platby, je prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Tento „globální přístup“ má působit jako vodítko pro budoucí jednání se třetími zeměmi. Jednání s USA, Kanadou a Austrálií budou zahájena v krátké době a ostatní země vyjádřily podobné záměry. Návrh usnesení Evropského parlamentu znovu posiluje význam zásady přiměřenosti. Vyváženost potřeb bezpečnosti a svobody je velice citlivá. Vyzýváme Komisi, aby poskytla konkrétní důkazy o tom, že shromažďování, ukládání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících jsou nezbytné pro každý z uvedených účelů, a aby provedla vhodné šetření možných alternativ. Evropský parlament trvá na svém postoji, že údaje jmenné evidence cestujících nesmí být za žádných okolností užívány k získávání dalších údajů či k profilování.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení o inovačních partnerstvích, protože tato partnerství považuji za nezbytný prvek opatření plánovaných v rámci stěžejní iniciativy. V současné době úsporných opatření ve veřejných rozpočtech, významné demografické změny a stále sílící hospodářské soutěže na celosvětové úrovni závisí konkurenceschopnost Evropy, a především naše budoucí životní úroveň, na naší schopnosti začlenit inovace do výrobků, služeb, podniků a sociálních procesů a modelů. Proto považuji za zásadní, že se inovace staly jádrem strategie Evropa 2020. Inovace jsou pro nás nejlepším prostředkem k překonání zásadních sociálních problémů, kterým čelíme, jako je změna klimatu, nedostatek energie a zdrojů nebo zdraví a stárnutí. Je nezbytné, aby odpovědi na tyto problémy k vytvoření spravedlivé Evropy z hlediska ekonomického, sociálního i z hlediska udržitelnosti životního prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vítám iniciativu „Unie inovací”, jejímž cílem je integrovat Evropu z hlediska inovací prostřednictvím dobře koordinované spolupráce na regionální, vnitrostátní i evropské úrovni. Oceňuji evropská inovační partnerství, představují inovativní koncept, jehož cílem je dosáhnout součinnosti mezi existujícími a případně novými evropskými iniciativami a iniciativami členských států v oblasti inovací. Vítám téma navržené pro toto první pilotní partnerství: aktivní a zdravé stárnutí. Některé z nejzávažnějších sociálních problémů Evropy, jako je stárnoucí obyvatelstvo, vyžadují radikální inovace, které zasáhnou několik sektorů. Na stárnutí obyvatelstva musíme reagovat změnou na všech úrovních: od práva na práci a důchody až po nové modely služeb, včetně samostatné osobní péče a nových druhů ubytování. Boj s novými riziky a nerovnostmi vyžaduje inovační přístupy v sociální oblasti, nejen prostřednictvím zavádění nové technologie, ale i prostřednictvím inovačních organizací. Vyzývám Komisi, aby zaručila financování pro partnerství, které sdruží zdroje Evropské unie, členských států, regionů a ostatních veřejných a soukromých subjektů podle jasných a transparentních kritérií.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Je třeba plně využít inovační potenciál Evropy. Nemůže jít jen o zásadní prohlášení a já jsem ráda, že jsme konečně dospěli k návrhu, jako je tento. Nyní se může mnoho činností a myšlenek, které jsou samy o sobě pouze abstrakcí, stát součástí systému a naplnit konkrétní potřeby. Uvedená témata jsou dnes vysoce aktuální a je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby byla zajištěna účast všech příslušných aktérů. Zvláště vítám zjednošení byrokracie a aktivní zapojení malých a středních podniků překypující inovační energií, kterou je pouze třeba uvolnit ku prospěchu celé Unie. Jen doufám, že program bude prováděn vhodným způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Usnesení Evropského parlamentu o evropských inovačních partnerstvích v rámci stěžejní iniciativy Unie inovací je konkrétní iniciativou, jejímž cílem je vypracování integrované evropské inovační politiky. Tato iniciativa je ještě významnější z toho důvodu, že potřebujeme uznat, že jsme po roce 2000 nedosáhli všech svých cílů obsažených v lisabonském programu. Inovace a rozšíření sektoru výzkumu a vývoje se skutečně musí stát jedním z motorů budoucího hospodářského růstu. Vítám zavedení inovačního konceptu evropských inovačních partnerství, který má dosáhnout součinnosti mezi existujícími iniciativami v oblasti inovací. Budeme muset pečlivě sledovat postup prvního pilotního programu v této oblasti, protože se zabývá tématem, které zajímá celou Evropu: dopadem stárnutí obyvatelstva a prodloužením pracovního života. Hlasovala jsem pro přijetí tohoto usnesení, i při zohlednění dalších témat, která budou řešena po vyhodnocení pilotního projektu. Jsou to témata všeobecného zájmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože jsem přesvědčen, že princip inovačních partnerství ve veřejném a soukromém sektoru může podpořit činnosti v oblasti výzkumu a inovací a pomoci oživit poptávku v době krize. Partnerství mají i důležitou úlohu při dosahování cílů strategie Evropa 2020 z hlediska vytváření konkurenceschopnějšího hospodářství a spravedlivější, ekologičtější společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Evropská inovační partnerství představují inovativní koncept, jehož cílem je dosáhnout součinnosti mezi existujícími, případně novými, evropskými iniciativami a iniciativami členských států v oblasti inovací a maximalizovat a urychlit dosahování výsledků a poskytování přínosů společnosti. Proto jsou důležitým nástrojem v době, kdy členské státy bojují s významnými ekonomickými problémy, u nichž by snaha o inovace podle mě mohla být efektivní strategií. Vítám téma navržené pro toto první pilotní partnerství: aktivní a zdravé stárnutí. S tím, jak evropské obyvatelstvo stárne, což je hodnoceno jako nepříznivý faktor, je důležité, aby byla Evropa schopna svého lidského kapitálu řádně využít, zejména lidí, kteří jsou starší, a mají proto více zkušeností a často důležitých znalostí, které mohou předávat.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Koncepce evropských inovačních partnerství je zásadním prvkem závazků v rámci stěžejní iniciativy. Skupina, jíž jsem v Evropském parlamentu členem, skupina S&D, plně schvaluje pilotní evropské inovační partnerství na téma „aktivní a zdravé stárnutí” a předkládá návrhy na dvě další partnerství v oblastech, které by měly okamžitý prospěch z vytvořené přidané hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písemně.(PL) Dámy a pánové, výsledky dnešního hlasování o návrhu usnesení o inovační partnerstvích mě potěšily. Myslím, že práce na tomto dokumentu vedla k vývoji jednoznačného a náročného postoje. Iniciativa Unie inovací je velice důležitá a v současné době představuje nejkonkrétnější pokus o integrovanou evropskou politiku inovací. Chtěla bych zdůraznit, že je důležité v naší práci zohlednit strategii Evropa 2020, protože Evropa 2020 zahrnuje zvýšení pozornosti věnované v budoucnosti výzkumu, inovacím a vzdělávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Inovace jsou jedním z motorů ekonomiky a budou mít rozhodující přínos pro realizaci strategie EU 2020. V usnesení prosazovaná partnerství by mohla mít v tomto ohledu vliv, protože vytvářejí velice důležitou součinnost pro maximalizaci a urychlení inovačních procesů. Rovněž se mi zdá důležité, že je pilotní projekt věnován oblasti aktivního a zdravého stárnutí, protože stárnutí obyvatel Evropy je nepopiratelnou skutečností. EU musí také nadále podporovat ostatní oblasti inovací, nehledě na finanční krizi, kterou nyní procházíme, protože bez inovací bychom nemohli s úspěchem uskutečnit náročné cíle stanovené pro EU ve strategii EU 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Unie inovací je inovační strategií prosazovanou na nejvyšší politické úrovni. Je to jedna z ústředních iniciativ strategie Evropa 2020. Základní myšlenkou je umožnit, abychom mohli vhodným způsobem vyřešit budoucí problémy, jako je změna klimatu, bezpečnost dodávek energie a potravin, zdraví a stárnoucí obyvatelstvo, a abychom je pozvedli na mezinárodní úroveň. V důsledku toho bude možné efektivněji řídit uvolňování blokád způsobených problémy s financováním, roztříštěnými systémy výzkumu a trhy, nedostatečnou podporou inovací ve veřejných zakázkách a pomalou normalizací. Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože společný koncept, jako je koncept inovačních partnerství, přinese prospěch každému členskému státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Přínos nového konceptu inovačních partnerství spočívá v jasně stanoveném rozsahu a oblastech odpovědnosti pro jednotlivé zúčastněné partnery. Zahrnuje rovněž přesně stanovené lhůty provádění jednotlivých projektů spolu s měřitelnými a splnitelnými cíli. Kromě toho nabízí zjednodušené administrativní postupy provádění projektů a zlepšování postupů šíření výsledků výzkumu. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože jsem přesvědčen, že v současné situaci představují inovační partnerství důležitý nástroj při budování Evropy, která bude udržitelná z hlediska ekonomického, sociálního a z hlediska životního prostředí. Rovněž vítám volbu tématu pro první partnerství: aktivní a zdravé stárnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Přijetím tohoto textu Parlament prohlašuje, že iniciativa Unie inovací je dosud nejvýznamnějším a konkrétním pokusem o integrovanou evropskou inovační politiku, jejíž úspěch závisí na velmi dobře koordinované spolupráci na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni za maximálního zapojení všech příslušných subjektů na všech úrovních. Evropská inovační partnerství představují inovativní koncept, jehož cílem je dosáhnout součinnosti mezi existujícími, případně novými evropskými iniciativami a iniciativami členských států v oblasti inovací a maximalizovat a urychlit dosahování výsledků a poskytování přínosů společnosti. Parlament proto vítá navržené téma evropského inovačního partnerství, aktivní a zdravé stárnutí, a postup navržený Komisí, kdy Komise nejdříve provede pilotní projekt s cílem nalézt nejvhodnější formu těchto partnerství předtím, než budou zahájena jakákoli další partnerství, a vyzývá Komisi, aby při provádění prvního pilotního projektu o aktivním a zdravém stárnutí zohlednila sociální inovace, které zlepšují kvalitu života, předcházejí nemocem, zdokonalují sociální sítě mezi veřejnými sektory a sociálními partnery a podporují zavádění nových technologií ve prospěch kvality života.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písemně.(PL) V současné době, kdy se vymaňujeme z krize a stojíme před novými výzvami, které čekají EU po roce 2013, jsou inovace jedním z nejdůležitějších způsobů (ne-li nejdůležitějším), jako upevnit postavení EU ve světě. Inovační využívání zdrojů se může ukázat jako jedna z nejlepších metod odstraňování rozdílů mezi státy či regiony. Rovněž přispěje k zachování rozmanitosti těchto oblastí pomocí používání osvědčených postupů a zkušeností ostatních stran. Vývoj nových druhů výroby nebo služeb a inovační využívání zdrojů přispěje k racionálnímu a efektivnímu rozvoji místních, regionálních a vnitrostátních trhů.

Inovace znamená lidskou tvořivost. Hledáním inovačních řešení přispíváme ke zvýšení blahobytu společnosti. V době, kdy hospodářství, technologie a informační věda procházejí dynamickým rozvojem, nesmíme zapomínat na nejdůležitější faktor – lidský kapitál. Inovace nejsou jen nové výrobní metody nebo nové způsoby použití například místních výrobků. Kromě toho a především se jedná o lidský kapitál. Nalézání nových způsobů zapojení společnosti do vývojových procesů v mnoha oblastech života je nezbytnou podmínkou úspěchu. Spolupráce na nejrůznějších sociálních úrovních se pomalu stává základním požadavkem, zvláště v oblasti výzkumu a vzdělávání. Inovační partnerství jsou dalším (a rovněž velice zřejmým) krokem v rozvíjející se Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Inovace jsou nejlepším způsobem, jak úspěšně zvládnout problémy, kterým Evropská unie v současné době čelí. V době úsporných opatření, demografické změny a sílících hrozeb globalizace je to prostředek k tomu, jak učinit Evropu konkurenceschopnější a vytvářet pracovní místa, ke kterým jsou směřovány všechny naše priority. Cílem stěžejní iniciativy Unie inovací, kterou předpokládá strategie EU 2020, je zahájit inovační partnerství pro zefektivnění výzkumu, vývoje a příchod nových vynálezů na trh, počínaje oblastí zdravého stárnutí jakožto pilotním projektem. Považuji za významné zahrnout i další oblasti, jako jsou mladí lidé, výzkumní pracovníci a malé a střední podniky. Rovněž je žádoucí, aby byla činnost v partnerstvích prováděna lépe, protože máme jedinečný potenciál z hlediska hodnot, kreativity a rozmanitosti. Proto požaduji více investic v lepší kvalitě do vzdělávání, výzkumu a vývoje: tyto priority je třeba nejen chránit před rozpočtovými škrty, ale je třeba jejich rozpočty ještě zvyšovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože iniciativa Unie inovací je konkrétním pokusem o integrovanou evropskou politiku inovací. Cílem prvního navrženého tématu evropských inovačních partnerství, kterým je aktivní a zdravé stárnutí, je přispět ke zlepšení kvality života a ke zdokonalení sociální sítě ve veřejném sektoru. To, zda budou zahájeny další podobné iniciativy, bude záviset na výsledcích tohoto pilotního projektu. Návrh usnesení, který byl dnes přijat, obsahuje návrhy nabízející velký potenciál přidané hodnoty, včetně inteligentních měst zaměřujících se na zlepšení účinnosti a řízení energetiky, dopravy a infrastruktury a včetně tématu surovin, jehož cílem je zajistit bezpečnost dodávek surovin spolu s udržitelnou těžbou a zpracováním, recyklací a nahrazováním. Evropský parlament by také chtěl přispět k úspěšnému provádění této slibné iniciativy, a proto vyzývá Komisi, aby Parlament nejen informovala o pokrocích tohoto pilotního projektu, ale aby také vymezila zapojení Parlamentu při stanovování strategické orientace budoucích partnerství.

 
  
  

Návrh usnesení B7–0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Toto usnesení jsem podpořil. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je nedílnou součástí euroatlantické, euroasijské bezpečnostní struktury s komplexní bezpečnostní koncepcí, jejichž součástí je politicko–vojenský, hospodářský, environmentální a lidskoprávní rozměr. Svým významem je OBSE jedinou organizací, která se kromě jiného zabývá bezpečnostními otázkami v evropském regionu, a přesto nemá mezinárodní právní subjektivitu, což s sebou nese řadu politických a právních problémů. Tato organizace hraje podstatnou úlohu v mnoha otázkách, včetně nešíření zbraní, odzbrojení, hospodářské spolupráce a ochrany a podpory lidských práv. Oslabuje ji však skutečnost, že nemá právní subjektivitu, a problémy s mechanismem rozhodování, a tudíž není vždy schopna na krize reagovat řádným způsobem a včas. Souhlasím s výzvami, které jsou v usnesení vyjádřeny, tedy, že je nutné pokračovat v dialogu o právním rámci OBSE a že Litva, která převezme v příštím období předsednictví, musí zajistit kontinuitu a pokrok v procesu jejího posilování.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Není pochyb o tom, že co se týče posílení evropské politické integrace, je kamenem úrazu bezpečnost. Především bych zdůraznila potřebu řádně uplatňovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která zohlední individuální charakter jednotlivých zemí, a přitom dosáhne míry efektivity úměrné úloze, již Evropská unie sehraje na mezinárodním poli. Zásady míru a svobody vyhlášené v Římské smlouvě a dalších, které po ní následovaly, musí nadále představovat základ jakýchkoli rozhodnutí, jež je třeba učinit. Doposud se prokázalo, že způsob, jímž Organizace pro bezpečnost a spolupráci doposud v Evropě plní své povinnosti, těmto zásadám v plné míře odpovídá, a tudíž by bylo žádoucí, aby se do ní orgány EU více zapojily. Dále se domnívám, že větší míra odpovědnosti může členským státům pomoci k dosažení společných postojů, čímž v těchto oblastech rovněž dojde k upevnění vztahů mezi těmito dvaceti sedmi zeměmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro posílení OBSE, která se musí opírat o soulad tří hlavních pilířů, z nichž organizace vychází: politicko–vojenský, hospodářsko-environmentální a lidskoprávní. Její posílení je nutné pro vytvoření rámce pro dosažení rovnováhy, která zajistí, že žádný ze zmíněných rozměrů nebude podporován na úkor ostatních. Míra efektivity opatření přijatých s cílem odstranit bezpečnostní hrozby a výzvy závisí na správné koordinaci a řádném fungování těchto tří prvků. Organizace OBSE musí být klíčovým činitelem především v reakcích na nové hrozby, jako je organizovaný zločin, terorismus, internetové hrozby, obchodování s lidmi a s drogami, jakož i na činnosti zaměřené na předcházení a řešení konfliktů a na varování před nimi. K dalším důvodům, proč jsem hlasovala pro posílení OBSE, patří aspekt lidských práv, jehož součástí je dodržování práv a základních svobod menšin, což jsou klíčové prvky koncepce OBSE pro integrovanou bezpečnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení, jelikož zastávám názor, že úsilí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) o zmírnění následků tam, kde člověk přispěl ke globálnímu oteplování, je třeba posílit. Efektivnější spolupráce mezi členskými státy a organizací OBSE v boji proti hrozbám a problémům způsobeným hospodářskými a environmentálními faktory může zásadním způsobem přispět k bezpečnosti, stabilitě, demokracii a prosperitě v regionu, jelikož základem samotných konfliktů jsou právě tyto hospodářské a environmentální faktory.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Žijeme ve světě, v němž se bezpečnost stala základní koncepcí, ať v jejím tradičním smyslu slova, který souvisí s obranou, nebo jako bezpečnost hospodářská, environmentální, bezpečnost dodávek energie či bezpečnost dopravy. Z toho důvodu přebírá Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v celosvětovém měřítku klíčovou úlohu, a to jako nedílná součást euroatlantické a euroasijské bezpečnostní struktury, která sahá od Vancouveru po Vladivostok. Souhlasím s posledním doporučením, které se vyjadřuje v tom smyslu, že Parlament by měl zvážit svou účast v Parlamentním shromáždění OBSE a posoudit, zda by bylo možné zřídit stálou delegaci. V tomto okamžiku bych zdůraznil, že si EU nemůže dovolit v rámci organizace OBSE mlčet k citlivým tématům, jako je obrana lidských práv a dodržování mezinárodního práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písemně. (IT) Evropská unie a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) sdílí stejné zásady a hodnoty v oblastech, jako je prosazování lidských práv, prevence konfliktů, rozvoj demokratizace, ochrana menšin, a rovněž v současnějších záležitostech, k nimž patří změna klimatu. K dosažení těchto společných cílů je zcela nezbytné vytvářet mezi EU a OBSE součinnost. Organizace OBSE je jedinou organizací, která nemá mezinárodní právní subjektivitu a zabývá se bezpečnostními otázkami v evropském regionu. v souvislosti s tím je důležité, více než kdykoli dříve, posílit stávající strukturu OBSE tak, aby se zajistila plodná spolupráce s evropskými orgány, obzvláště poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a rovněž s ohledem na blížící se ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zřízení stálé delegace EU v Parlamentním shromáždění OBSE by pomohlo k upevnění spolupráce EU s OBSE a usnadnilo by podrobné sledování činnosti organizace a uplatňování společných zásad a hodnot.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ani jediný aspekt bezpečnosti EU nesmí být zanedbán. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je toho výborným dokladem a rovněž představuje nedílnou součást euroatlantické a euroasijské bezpečnostní struktury, která se vyznačuje globální bezpečnostní koncepcí, jejíž součástí je politicko–vojenský, hospodářsko-environmentální a lidskoprávní rozměr. Členské státy OBSE jsou také velmi různorodé a patří k nim země, které sahají od Vancouveru po Vladivostok. Domnívám se tedy, že je důležité, aby EU vynaložila jisté úsilí a vzhledem ke globálnímu charakteru a rozmanitosti členů OBSE posílila svou úlohu v jejím rámci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Je tomu již několik let, co Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která byla založena v průběhu studené války coby instituce, jejímž posláním je sledovat a budovat důvěru, prochází krizí identity. Podle slov kritiků nevznikla tato organizace k tomu, aby se zabývala výzvami 21. století, jako je např. celosvětová finanční krize a problémy v oblasti životního prostředí, včetně změny klimatu. Třemi hlavními aktéry v OBSE jsou teoreticky USA, Rusko a EU. Situace se během působení nového prezidenta zlepšila, americká zahraniční politika se však stále o multilaterální organizace zajímá jen velmi málo. Zdá se, že zájem Ruska je velmi obdobný a tato země navíc považuje rozšíření EU a NATO za vměšování do své historické sféry vlivu. Výsledkem je situace, kdy Moskva zcela pochopitelně volá po tom, aby se OBSE vydala novým směrem a přesunula svou pozornost od lidských práv a procesu demokratizace k vytvoření evropské bezpečnostní struktury. Rusko má pro EU zásadní význam, nejen z hlediska zásobování energií, ale rovněž jako strategický partner. Chce-li EU své postavení v rámci OBSE změnit, musí se stát protipólem USA, nikoli bezmocným pokladníkem. Na závěr bude třeba zaujmout citlivý přístup nejen ve vztahu k Rusku, ale i ve vztahu ke všem euroasijským státům, které jsou v OBSE zastoupeny, a přitom však nejsou členy EU. Zpráva tyto aspekty zohledňuje, a tudíž jsem hlasoval v její prospěch.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Mezi třemi rozměry Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je třeba zachovat rovnováhu. v každém případě je nutné bezpečnostní hrozby řešit v rámci všech tří rozměrů. Platí to i pro aktuální hrozby, jako je organizovaný zločin, terorismus, internetové hrozby, obchodování s lidmi a drogami, energetická bezpečnost, opatření spojená s mechanismy včasného varování a prevence a řešení konfliktů. Posílení interakce mezi EU a OBSE a podpora jejich součinnosti je tedy rozumná a zároveň prospěšná. Z toho důvodu jsem hlasoval ve prospěch návrhu usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Evropskou unii a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je třeba posílit. Úloha OBSE je důležitá a v celé řadě odvětví nezbytná, především co se týče oblasti bezpečnosti a obrany demokracie. Zmíněné dvě organizace mají různé potřeby, cíle a struktury, přesto je důležité, aby jejich pozice nebyly protichůdné nebo se naopak nepřekrývaly, jelikož by to mohlo vést ke střetu pravomocí. Jejich úlohy jsou odlišné a jasně vymezené, v každém případě však v některých oblastech vyvstává riziko zdvojené práce. Hlasoval jsem ve prospěch tohoto usnesení, protože podporuji jeho obsah i jeho myšlenku. Skutečně se domnívám, že OBSE je zásadní organizací, jejíž postavení se vyhraňuje jako fórum a která zohledňuje vztahy mezi EU a Asií a stejně tak mezi EU a Spojenými státy. Evropská unie díky svým členským státům představuje hlavní osu i základní kameny OBSE, doufám tedy, že v jejím rámci zastává vedoucí úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, neboť chápu, že potenciál OBSE by měl být v plné míře využit. Je tedy třeba se podrobně zabývat způsoby, které umožní Evropské unii převzít více odpovědnosti a skrze něž by se mohla aktivněji podílet na plnění společných cílů.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Přijetím tohoto usnesení Parlament klade důraz na to, že je třeba zachovat rovnováhu mezi třemi rozměry OBSE, důsledně a komplexně je rozvíjet a přitom stavět na tom, čeho již bylo dosaženo. Poukazuje na to, že žádný z těchto rozměrů nemůže být posilován na úkor jiného. Zdůrazňuje, že má-li být řešení bezpečnostních hrozeb a výzev, včetně těch současných, jako je organizovaný zločin, terorismus, internetové hrozby, obchodování s lidmi a drogami, energetická bezpečnost, činnost mechanismů včasného varování a prevence a řešení konfliktů, efektivní, je třeba k němu přistupovat v rámci všech tří rozměrů. Zdůrazňuje, že OBSE by neměla být posilována za cenu oslabování stávajících institucí a mechanismů či na úkor jejich nezávislosti, jelikož ještě neproběhla jejich reforma a nedošlo k dohodě o alternativách, zejména o činnosti Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR). v neposlední řadě vyzývá OBSE, aby ve větší míře posílila svoji schopnost zajišťovat dodržování a plnění zásad a závazků přijatých svými členskými státy v rámci všech tří rozměrů, mimo jiné prostřednictvím podpory mechanismů následné činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Dámy a pánové, jak je mnohým z vás známo, v lednu 2011 převezme Litva předsednictví Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Toto předsednictví by mohlo být jedinečnou příležitostí k tomu, aby má země přijala iniciativy vedoucí k posílení regionální spolupráce, zvýšení energetické bezpečnosti a k boji proti korupci. Rovněž je důležité nepodceňovat lidský rozměr spolupráce v rámci OBSE. Ta zahrnuje i politicko–vojenský rozměr a stejně tak hraje klíčovou roli v podpoře dodržování lidských práv a základních svobod. v této oblasti musí EU rovněž sehrát důležitou roli. Koordinace politik EU a činností OBSE v oblasti lidských práv je naším společným zájmem, na němž se všichni shodneme. Nezapomeňme na okolnosti, za nichž byla OBSE založena. V letošním roce si připomínáme 35. výročí inaugurační konference OBSE a Helsinského závěrečného aktu, který položil základy této organizace. Tato událost je symbolem morálního a politického závazku k dodržování zásad demokracie a lidských práv. Je politováníhodné, že jsme tohoto „helsinského ducha“ v posledních letech nechali vyprchat. To se musí změnit. S velkou netrpělivostí tedy očekávám výsledky summitu OBSE, který se bude konat v prosinci tohoto roku v kazašské Astaně.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v uplynulých deseti letech ztratila značnou míru svého vlivu. V návrhu usnesení se Evropský parlament pochvalně vyjadřuje o činnostech, které OBSE vyvíjela v minulosti, a vyzývá členské státy, Komisi a vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vypracovaly návrhy, jak se Unie může do OBSE efektivně zapojit a konstruktivně přispívat k dosažení společných cílů. Každý, kdo se chce vyhnout vojenským zásahům v případě krizí, musí včas přijímat preventivní politická opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písemně. (SK) Historie nás učí, že ozbrojené konflikty jsou výsledkem neschopnosti bojujících stran hovořit o sporných otázkách a hledat kompromisní řešení. OBSE představuje fórum, v jehož rámci lze tato řešení hledat. Zároveň je v současné době uznávána coby nezávislý rozhodčí při posuzování demokratického průběhu voleb a demokratických standardů. Jsem tedy ve prospěch jejího posílení, zejména ve vztahu k šíření demokracie a dodržování lidských práv. Polní mise OBSE a mise pro sledování míru představují důležitou součást rozšiřování svobodného světa. Z pohledu EU však v některých případech vyvstává otázka zdvojených činností. Hovoříme-li o posílení OBSE, měli bychom současně přemýšlet o tom, do jaké míry může nahradit činnosti zástupců EU v různých regionech, v nichž dochází ke konfliktům. A  stejně tak, pokud oceňujeme práci OBSE v oblasti lidských práv, otvíráme prostor pro diskuzi o tom, do jaké míry se překrývají úlohy OBSE a Rady Evropy. Cílem této diskuse by mělo být dosažení vyšší efektivity ve vynakládání veřejných prostředků, což je v době úsporných opatření nepochybnou prioritou našich voličů.

 
  
  

Zpráva: Thomas Mann (A7–0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro zprávu o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě, jelikož ty za stávající situace, kdy se potýkáme s nebývalými demografickými problémy, jejichž příčinou je zvýšení průměrné délky života a klesající porodnost, představují jeden z nejnaléhavějších úkolů sociální politiky v nadcházejících letech. Je třeba bezodkladně přijmout rozhodnutí, o to více, že se nacházíme v době, kdy je ohrožena dostupnost pracovních míst pro mladé lidi a udržitelnost důchodových systémů pro starší osoby. Mezigenerační solidarita je nezbytná k tomu, aby se příspěvky obou generací mohly v nejlepší míře využít. Jediný způsob, jímž by bylo možné toho dosáhnout, je všem věkovým kategoriím zaručit volný a rovný přístup k zaměstnání, celoživotnímu vzdělávání a k profesnímu růstu. Toho lze dosáhnout za následujících předpokladů: za prvé, že mladým lidem zajistíme zaměstnání, a za druhé tím, že řádně využijeme způsoby, jimiž starší lidé mohou být společnosti nadále prospěšní, zejména co se týče dobrovolné práce a další práce i poté, co dosáhli věku stanoveného pro odchod do důchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Zdůrazňuji, že společnost, která respektuje lidskou důstojnost, vychází z principu spravedlnosti mezi generacemi, a zároveň se domnívám, že tato zpráva je důležitá pro boj proti předsudkům a diskriminaci, ať má jakoukoli podobu a je namířena proti jakékoli skupině ve společnosti. Trvám na tom, že prostředky k řešení demografických změn mohou spočívat v migraci občanů, úspěšné integraci, včetně hospodářského života, a sociálním začlenění. Z těchto důvodů souhlasím s tím, že je nutné zahájit otevřenou diskuzi o různých přistěhovaleckých politikách. Vymýcení předsudků o různých kulturních modelech je nezbytným předpokladem pro úspěšnou integraci přistěhovalců a rovněž doplňuje solidaritu mezi generacemi a kulturami. Zpráva rovněž navrhuje přijmout nová ustanovení proti diskriminaci na základě věku, a to co se týče přístupu ke zboží a ke službám. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro zprávu Thomase Manna.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Podle odhadů Komise hrozí, že demografické změny zásadně změní strukturu obyvatelstva a věkové skupiny. Ukazují, že v roce 2050 klesne počet mladých lidí ve věku 0–14 let ze 100 milionů na 66 milionů. Co se týče počtu obyvatel v produktivním věku, ten dosáhne vrcholu kolem roku 2010 se 331 miliony a následně bude klesat až na 268 milionů v roce 2050. EU se s touto situací musí vyrovnat a nabídnout vhodné řešení, jímž ochrání zaměstnanost starších lidí a rovněž mladých lidí. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, již Evropský parlament navrhnul z vlastního podnětu, v níž vyzývá členské státy, aby zvážily možnost zrušit zákonem stanovený věk pro odchod do důchodu, a skrze niž rovněž vytyčuje hlavní směry politiky, která nám umožní bojovat proti diskriminaci, stanovit celoživotní učení za cíl a podporovat úvahy o nových způsobech organizace práce v podnicích – zejména co se týče snížení stresové zátěže. Toto usnesení navíc obsahuje řadu iniciativ, které například poukazují na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, staví se ve prospěch důstojného důchodu a předkládá návrh na uzavření evropského paktu 50+.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně. (GA) Důrazně podporuji slova této zprávy o zvyšování celkové úrovně dovedností, neboť to zajistí, že každá skupina a každá generace ve společnosti bude mít k dispozici kvalitní vzdělávání a lepší příležitosti k celoživotnímu učení. Vítám skutečnost, že zpráva vyjadřuje uznání tomu, co společnost v EU získává díky všem, kteří se podílí na dobrovolné práci, působí na rozvoj místního společenství a poskytují pečovatelskou službu svému okolí nebo rodině. Dále podporuji iniciativu Evropského parlamentu co se týče přezkumu zdravého stárnutí v EU a předložení akčního plánu na rok 2011, jehož cílem by bylo pomoci zvýšit důstojnost, zdraví a kvalitu života starších lidí. Je třeba Komisi ocenit za výzvu k přijetí opatření v oblasti boje proti porušování práv starších lidí a jejich ochrany ve společnosti a pečovatelských zařízeních.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Tuto zprávu podporuji. v současné době čelíme dvojí krizi – jedna se týká vysoké míry nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a druhá je spojena s otazníkem nad financováním důchodových systémů. Tyto dva jevy jsou navzájem propojené, a tudíž by měly být řešeny současně. Demografické změny jsou zvládnutelné a udržitelné, budeme-li na ně dostatečně připraveni a pokud je budou všichni brát vážně. Hlavní nástroje k zajištění rovnováhy mezi generacemi a k ukončení nespravedlivé diskriminace mají členské státy. v případech, kdy nejsou důchodové systémy, národní rozpočty, zdravotní péče, vzdělávání a politika zaměstnanosti dostatečně sledovány, je třeba provést strukturální reformy a nalézt nová udržitelná řešení. EU by měla zároveň nést odpovědnost za výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, sledování provádění právních předpisů EU v členských státech a za zahájení iniciativy v přijímání nových právních předpisů v těchto oblastech.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písemně. (FR) Zpráva z vlastního podnětu o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě, jejímž zpravodajem je pan Thomas Mann, obsahuje některé velmi dobré body, zejména co se týče významu mezigeneračního paktu pro naši současnou moderní společnost, nezaměstnanosti mládeže a potřeby řešit problémy, s nimiž se potýkají starší lidé, současně s těmi, jimž čelí mladí. Nicméně jsem hlasoval proti usnesení, protože některé další body jsou nepřijatelné, zejména ty, které se týkají důchodů. Bod, v němž se výslovně uvádí, že je třeba průběžně financovaný penzijní systém (pay-as-you-go) nahradit systémem založeným na kapitálových fondech, byl naštěstí velkou většinou v této sněmovně zamítnut. Byl však přijat jiný odstavec, který vyzývá „členské státy, aby znovu prozkoumaly, zda by bylo možné zrušit stanovení věku pro povinný odchod do důchodu“. To je opravdu nemyslitelné! Ano, v důchodovém systému musí být větší flexibilita, avšak jejím základním pilířem musí zůstat stanovený věk odchodu do důchodu! v době, kdy Komise uzavírá konzultace o budoucnosti důchodů v Evropě, je poselství Evropského parlamentu obzvlášť důležité. Z toho důvodu jsem se rozhodl hlasovat proti usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, jelikož musíme usilovat o to, aby mezi generacemi nedocházelo ke konfliktům a konkurenci a aby mezi nimi panovaly rovné příležitosti a solidarita. Nepodpořila jsem však stanovisko zpravodaje Evropského parlamentu, že je třeba zrušit předčasný odchod do důchodu. Starší lidé jsou totiž velmi často k odchodu do předčasného důchodu určitými okolnostmi donuceni, a tudíž se ve všech případech nejedná o jejich rozhodnutí. Kvůli dopadům hospodářské krize představuje možnost odejít do předčasného důchodu často jedinou šanci, jak mohou starší lidé, kteří byli propuštěni, přežít. Z toho důvodu a s ohledem na skutečnost, že vnitrostátní důchodové systémy se v jednotlivých členských státech liší, musíme vzít v úvahu postupy všech členských států, nikoli následovat příklad jednoho nebo několika z nich. Členské státy musí samy dospět k rozhodnutí o zavedení ustanovení o předčasném odchodu do důchodu a přitom přihlédnout k situaci a ke zvykům své země. Ještě jednou bych ráda upozornila na skutečnost, že demografické změny a stejně tak diskriminace na základě věku podkopávají solidaritu mezi generacemi a hospodářský růst. Tato diskriminace starším i mladším pracujícím závažným způsobem omezuje přístup na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) v nedávných letech členské státy EU čelí dramatickému poklesu porodnosti a musely se vyrovnat s narůstajícím stárnutím populace. Prodloužení průměrné délky života je pozitivní, jelikož díky ní jsou lidé po delší dobu tělesně i duševně aktivní. Za těchto okolností je jasné, že se musíme vyrovnat s vyhlídkami na další zhoršení situace, jehož důsledkem bude vznik demografické nerovnováhy, která bude mít dopad na hospodářství a rozpočtové prostředky členských států – a tento vývoj bude mít dozvuk v EU jako celku. Stojíme tedy tváří v tvář možnosti, že finanční zátěž těchto demografických změn pocítí nejvíce budoucí generace. Za této situace je cíl lisabonské strategie dosáhnout toho, aby polovina populace ve věku 55–64 let měla zaměstnání, zcela zásadní, přestože se v tomto roce nepodařilo jej splnit. Chceme-li tento jev zvrátit, musíme urychleně přijmout rázná opatření vycházející z přístupu zaměřeného na celý životní cyklus, díky čemuž se na trh práce dostanou mladí i starší lidé. Podíl lidí, kteří ve věku 15–24 let nemají zaměstnání, je v EU výrazně vyšší než u  kterékoli jiné věkové kategorie. Z toho důvodu bychom měli doporučit návrh na iniciativu „evropská záruka pro mladé lidi“.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) v první řadě bych chtěl panu Mannovi poblahopřát k vypracování této zprávy, jejíž předností je, že navrhuje konkrétní opatření k vytvoření hodnotného dialogu mezi generacemi. Hlasoval jsem v její prospěch, jelikož se domnívám, že vytvoření spravedlivé rovnováhy mezi generacemi je jediným způsobem, jak poskytnout reálné záruky mladé generaci a jak posílit její účast na trhu práce. Rovněž se domnívám, že nastal čas, aby Evropská unie a členské státy prozkoumaly nové otázky, které nastoluje generační problém. Evropa se totiž brzy octne tváří v tvář skutečným problémům, a to kvůli nízkému demografickému růstu, a bude-li se chtít vyvarovat vážnému ohrožení celého evropského systému sociálního zabezpečení, musí ihned přijmout odpovídající politiky. v tomto ohledu si myslím, že je nutné přehodnotit sociální politiku ve prospěch osob ve věku nad šedesát let. Lidé v této věkové skupině do světa práce přináší přidanou hodnotu, pročež by měla být přijata přípravná opatření, jejichž prostřednictvím se do něj budou moci více zapojit. Souhlasím proto s návrhem na přezkum systému sociálního zabezpečení tak, aby si lidé nad šedesát let mohli udržet své pracovní místa i poté, co dosáhli důchodového věku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. (CS) Zpravodaj dle mého názoru zcela správně navrhuje dvě opatření, která se týkají dopadů nerovnosti demografického vývoje na financování sociálních výdajů a na finanční situaci důchodových systémů ve všech členských státech. První opatření směřuje ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí a druhé směřuje k posunutí hranice odchodu do důchodu. Ztotožňuji se s názorem zpravodaje, že starší lidé nejsou pro hospodářství a společnost zátěží, ale naopak velkým přínosem s ohledem na své životní zkušenosti a vědomosti. Zprávu jsem se rozhodla podpořit, neboť kontroverzní část zprávy, která podporovala myšlenku nahrazení současného průběžného systému systémem založeným na kapitálových fondech, byla ze zprávy vypuštěna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písemně. (EL) Hlasoval jsem proti zprávě. K demografickému problému a k solidaritě mezi generacemi přistupuje velmi konzervativním způsobem. v mnoha případech, jako je například téměř neomezené prodloužení pracovního života, vyhazuje práva zaměstnanců v oblasti práce a pojištění do povětří, což by je zcela vyčerpalo. Problém nezaměstnanosti mladých lidí narůstá. Prodloužení předpokládané délky života a zlepšení životní úrovně se stává problémem, spíše než cílem celého lidstva a tudíž i Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) v současnosti se potýkáme s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí a nedostatečně financovanými důchodovými systémy. Musíme najít společné řešení, jelikož mladistvé je třeba považovat za vzácný a zásadní zdroj, jenž má být využit v úsilí o dosažení sociálních a hospodářských cílů, především ve stárnoucí společnosti. Nepodaří-li se nám zvrátit současný trend, odhaduje se, že do roku 2030 vyústí demografické změny v situaci, kdy poměr mezi aktivním a neaktivním obyvatelstvem bude dva ku jedné. Hlavní nástroje na podporu spravedlnosti mezi generacemi sice spadají pod pravomoc členských států, avšak Evropská unie sehrává klíčovou roli co se týče dohledu, sledování správného a efektivního provádění právních předpisů proti diskriminaci a podpory výměny osvědčených postupů a akčních plánů. Pro EU a její členské státy je zcela zásadní, aby prosazovaly uplatňování nových iniciativ podporujících aktivní, zdravé a důstojné stárnutí. Rovněž je nezbytné vytvořit dlouhodobé vyhlídky pro mladé a přijmout opatření, která podpoří mobilitu studentů v průběhu studia, zajistí vysokou kvalitu odborného vzdělávání a vytvoří nová pracovní místa, čímž zaručí jejich úplné zapojení do společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Zpráva spojuje mnoho témat, která mají obrovský význam, obzvláště pro potřebnější skupiny obyvatelstva. Musím zdůraznit průřezový charakter návrhů a podnětů: je třeba se vyrovnat s tím, že svět se stále rychleji mění, což má své důsledky pro systémy sociálního zabezpečení. Jsme si dobře vědomi toho, že jistoty, jichž jsme užívali v minulosti, nelze v budoucnosti zaručit, a že musíme být připraveni vytvořit společnost, které se bude dařit i za okolností, jež se od těch minulých či současných budou lišit. Z celého srdce vítám výzvu k solidaritě a stejně tak definici „mezigenerační spravedlnosti“. Dále mám v úmyslu udělat vše, co bude v mých silách, pro nalezení řešení nejistoty ohledně výše starobního důchodu, která v mé zemi čeká na moji generaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Hlavní nástroje podpory mezigenerační spravedlnosti a proti diskriminaci mají k dispozici členské státy. Očekává se, že počet lidí se v Evropské unii ve věku nad 60 let se nevídaným tempem zvýší, a odhaduje se, že svého vrcholu dosáhne v letech 2015–2035, kdy se k této části obyvatelstva budou každý rok přidávat dva miliony lidí. Vzhledem k těmto faktorům se domnívám, že EU musí vytvořit efektivní politiku s cílem umožnit starším pracovníkům být činnými na trhu práce a zajistit, aby nebyli vystaveni diskriminaci z důvodu svého věku. Skutečně je nezbytné, aby se programů celoživotního vzdělávání v co největší míře účastnily ženy všech věkových kategorií.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Rovnost a solidarita mezi generacemi v Evropské unii se stává jedním z nejdůležitějších úkolů pro evropskou sociální politiku v příštích desetiletích. Hlasoval jsem tedy celkově ve prospěch opatření navrhovaných v této zprávě. Musí dojít k posunu způsobů vnímání společnosti a hospodářství stárnoucí populace. Namísto úvah o zátěži a o synonymech pro zvýšené náklady je třeba přihlédnout k jejich zkušenostem a znalostem, které ze starších lidí činí cenný přínos pro podnikovou kulturu. Za tímto účelem by podniky měly být podněcovány k rozvíjení strategií řízení zohledňujících věkovou strukturu, což jim přinese větší konkurenceschopnost, jelikož využijí zkušeností a předností starších pracovníků. Dále se domnívám, že stárnutí populace představuje významnou příležitost ke zlepšení konkurenceschopnosti a k podpoře potenciálních inovací, což podpoří růst a vytváření pracovních míst. Na závěr bych chtěl vyjádřit své znepokojení nad vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí v EU a poukázat na nutnost vytvořit více pracovních míst a zajistit dlouhodobé vyhlídky, které jim umožní zaručit, že se v plné míře zapojí do společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písemně. (IT) Spravedlnost ve vztazích mezi generacemi představuje nové celosvětové úskalí, které je nutné vhodným způsobem vyřešit. Moderní společnosti se ocitly v období nepřetržitého růstu, kdy nové generace, zejména v posledních několika desetiletích, měly v porovnání s předchozími generacemi lepší podmínky a vyhlídky do budoucnosti. Nyní jsme přesáhli hranice zdánlivě nekonečného růstu a ocitáme se tváří v tvář rozhodnutím mezi právy a omezenými prostředky. Všechny země, počínaje těmi rozvinutými, demokratickými a jejich organizacemi (jako je EU), proto musí odhodlaně, přesvědčivě a důrazně pracovat na politikách, činit rozhodnutí a následně je soudržně provádět, čímž docílí větší rovnováhy mezi současnými a budoucími generacemi a zároveň setře rozdíly a propady mezi těmi, kteří mají práva a prostředky, a těmi, kteří je nemají. Zdá se mi, že zpráva o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě, o níž jsme hlasovali, těmto myšlenkám odpovídá.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písemně. – Tuto zprávu podporuji, jelikož předkládá řadu důležitých návrhů ohledně řešení demografických výzev, jimž jsme vystaveni, a to v duchu solidarity mezi generacemi. Nedostatečné sociální zabezpečení, nepostačující sociální služby a vysoká úroveň nezaměstnanosti mladých lidí přispívají k situaci, kdy jsou manželství uzavírána v pozdějším věku, a to stejné platí i pro založení rodiny, což v důsledku urychluje stárnutí naší populace. Mladí a starší lidé jsou vystaveni různým formám diskriminace na základě věku, zejména co se týče přístupu na trh práce a k některým sociálním službám. Členské státy mají kontrolu nad klíčovými nástroji, jako jsou vnitrostátní rozpočty, důchody a zdravotní péče, a EU může napomoci k přijetí právních předpisů proti diskriminaci, především v oblasti ochrany starších žen na trhu práce. Ženy všech věkových kategorií se kromě toho často starají o mladé a starší závislé osoby. Jejich práce je sama o sobě příkladem mezigenerační podpory a je třeba jí dopřát uznání ze sociálního a ekonomického hlediska, což se však nesmí stát náhradou za rozvoj kvalitních pečovatelských služeb. Stále častěji se objevují netypické a nejisté formy práce, jimiž je ve věku odchodu do důchodu ohroženo právo na důstojný důchod. Tento trend lze zvrátit pouze prostřednictvím hospodářské politiky zaměřené na růst, dodržování práv pracovníků a poskytování kvalitních veřejných služeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), písemně. (DE) Co se týče odstavce 24, který dává starším zaměstnancům možnost na základě svého rozhodnutí nadále pokračovat v práci i poté, co dosáhli věku určeného pro odchod do důchodu, nesmí vést k tomu, aby byl na tyto zaměstnance vyvíjen nátlak a aby se v důsledku toho ve velké míře rozšířila praxe zaměstnávání osob po dosažení důchodového věku. Starším zaměstnancům musí být nadále umožněno ve věku stanoveném zákonem odejít do důchodu, aniž by se vystavili riziku diskriminace.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jak jsem již uvedl, evropská společnost stárne, což je z pohledu hospodářské analýzy často chápáno negativně. v zemích, kde je sociální stát stále silný, znamená obrácení věkové pyramidy, že stále méně lidí přispívá do systému sociální pomoci a stále více lidí je na něm závislých. Zjednodušeně řečeno, čím více starších lidí, tím vyšší výdaje na důchody a na zdravotnictví. Solidární společnost však ke stárnutí nesmí přistupovat tímto způsobem. Je třeba stáří chápat aktivně a hledat způsoby, jimiž lze využít obrovského lidského potenciálu starších lidí, kteří i v konkurenčním tržním prostředí Evropy stále představují přidanou hodnotu díky svým zkušenostem a znalostem. Na druhém konci věkové škále nelze hovořit o stárnutí populace a nezmínit při tom politiky porodnosti, které podporují porodnost v Evropské unii. Průměrná porodnost v EU je 1,5 dítěte, což je jedna z nejnižších na světě; tento trend lze zvrátit pouze zavedením jednoznačných politik, které podpoří rodiny a nebudou postihovat muže a ženy, jež se rozhodnou založit rodinu, a to z hlediska hospodářského, daňového i profesního.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Tato je zpráva plná rozporů. Na jedné se straně velmi lichotivě vyjadřuje o starších lidech. Na druhé straně však její výchozí opatření přináší všeobecné ohrožení práv starších osob a zaměstnanců v praxi. Jsou to například:

– podpora soukromého penzijního připojištění, tedy upřednostnění finančního sektoru, které opomíjí závažné důsledky těchto postupů v minulosti, zejména ve Spojených státech, kde miliony důchodců zůstaly bez prostředků a kde byl stát nucen zasáhnout;

– podpora státního zásahu ve prospěch rozšíření práce na částečný úvazek a práce s pružnou pracovní dobou, která nedbá důsledků, jež tyto postupy přinesou a k nimž patří znehodnocení práce, nízké mzdy, nejistá práce a zvýšený počet zaměstnanců, jejichž příjmy nepřekročí hranici chudoby;

– podpora prodloužení věkové hranice, kdy lze právoplatně odejít do důchodu.

Ze všech zmíněných důvodů jsme hlasovali proti zprávě, přestože jsme si vědomi některých jejích pozitivních aspektů, které jsou však ohroženy prosazovanými neoliberálními politikami.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písemně. (IT) Evropa prochází obdobím finanční, hospodářské a sociální krize a čelí závažnému problému - nezaměstnanosti. Toto úskalí dopadá především na mladé lidi a vytváří obtížnou situaci, která bude mít neblahé následky pro konkurenceschopnost Evropy v budoucnosti. Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení, neboť se domnívám, že Evropská unie by sice měla respektovat zásadu subsidiarity a pravomoci členských států v této oblasti, avšak zároveň by měla vlastním způsobem přispívat k podpoře dialogu mezi různými činiteli, kteří podporují solidaritu mezi generacemi. Pracovní síla budoucnosti se bude skládat z mladých lidí současnosti. Budou-li vstup na trh práce odkládat, přinese jim to opoždění kariéry, nižší mzdy a rozdíl v odměňování mezi generacemi. Musíme ve větší míře pomoci mladým lidem a podporovat jejich zaměstnanost a podnikání. Jedině tímto způsobem můžeme zajistit, že budoucnost mladších generací bude méně nejistá.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, zpráva Thomase Manna sice obsahuje některé dobré návrhy na podporu politik ve prospěch rodiny, sladění pracovního a rodinného života, přístupu starších i mladších pracovníků na trh práce atd., avšak obhajuje názor, že přistěhovalectví může, byť jen dílčím způsobem, vyřešit stárnutí obyvatelstva v našich zemích a dokonce financování důchodového systému, což je škoda. Studie v každé zemi, včetně Francie, dokládají, že tomu tak není, a to nejen z hlediska demografického, ale i z hlediska financí. Dokonce i Michele Tribalatová, francouzská demografka, kterou lze jen stěží obvinit ze sympatií k Národní frontě, došla ke stejnému závěru. v této sněmovně, jak je mi dobře známo, s oblibou věříme tomu, že „Honzův důchod zaplatí Mohamed“, jak hlásí slogan organizace SOS Racisme, a stejně tak důchod pro Karla, Matthewa a Juana. Nicméně to v žádné zemi nemůže být pravda. Thomas Mann by rovněž měl být opatrný, doporučuje-li, aby byly průběžně financované penzijní systémy nahrazeny systémy založenými na kapitálových fondech. Na pozadí současné světové finanční krize právě takové návrhy mohou naše starší lidi přivést na mizinu a jediní, kdo z toho budou mít prospěch, budou lidé jako Bernard L. Madoff.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písemně. (FR) Solidarita mezi generacemi je jedním z hlavních sociálních problémů evropské politiky a vnitrostátních politik v nadcházejících letech, jelikož se musíme vyrovnat se stárnutím evropské populace. Tato zpráva zcela správně klade velký důraz na solidaritu jako hodnotu, na potřebu mezigenerační solidarity a na význam smlouvy mezi generacemi; obsahuje velmi pozitivní pasáže, například co se týče sladění pracovního a rodinného života, pružné pracovní doby, zejména u  žen, přístupu mladých a starších osob k zaměstnání, boje proti diskriminaci atd. Obsahuje však i řadu věcí, s nimiž nesouhlasím; např. bod 24, který vyzývá ke zrušení povinného věku odchodu do důchodu, několik pasáží o organizaci práce s pružnou pracovní dobou a o zjednodušení předpisů v sociální oblasti, a jednu pasáž o zrušení předčasného odchodu do důchodu. Raději jsem se zdržela hlasování o této zprávě. Dále mě potěšilo, že část, v níž zpravodaj vyzývá k nahrazení průběžně financovaného penzijního systému systémem založeným na kapitálových fondech, byla Evropským parlamentem zamítnuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Hlasovala jsem proti zprávě o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě, neboť některé její postoje jsou nepřijatelné. v textu se objevují velmi zajímavé věci, například skutečnost, že zaměstnanost mladých lidí by neměla jít proti tomu, aby se na trhu práce udržely osoby ve věku nad padesát let, nebo důraz kladený na celoživotní vzdělávání a boj proti diskriminaci na trhu práce na základě pohlaví a věku. Text však obsahuje i řadu doporučení ohledně důchodových systémů, s nimiž nemohu souhlasit. Zpráva mimo jiné vyzývá státy ke zrušení zákonem stanoveného důchodového věku a klade velký důraz na to, že je třeba snížit zátěž státního dluhu, což se rovná podpoře penzijních systémů financovaných ze soukromých prostředků, které jsou obzvláště nespravedlivé. Zpráva rovněž vyzývá státy, aby podpořily zaměstnanost rozšířením práce na částečný úvazek, což přinese pouze prohloubení pracovní nejistoty. To jsou některé důvody, které mě vedly, abych hlasovala proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. (CS) Současná nerovnost demografického vývoje má značné dopady na financování sociálních výdajů a na finanční situaci důchodových systémů ve všech členských státech Unie. Ve své nelegislativní zprávě navrhuje Thomas Mann dvojí opatření, na jedné straně zvýšit zaměstnanost mladých lidí a na straně druhé oddálit odchod do důchodu. Podporuji myšlenku zpravodaje, že starší lidé nejsou pro hospodářství a společnost zátěží, ale naopak velkým přínosem díky svým zkušenostem, životní práci a vědomostem. v tomto ohledu souhlasím se zpravodajem, který navrhuje konkrétní opatření pro vytvoření základu pro otevřený dialog a vyzývá Komisi a Radu, aby ve všech členských státech a na úrovni EU zavedly mezigenerační bilance.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písemně. (DE) Zásada spravedlnosti mezi generacemi bude jednou z hlavních politických výzev v několika následujících letech. Demografické změny mají vliv na vztahy v naší společnosti a je velmi důležité, aby jedna generace nežila na úkor jiné. Neplatí to pouze pro finanční a rozpočtovou politiku, ale stejně tak se to týká ochrany životního prostředí, dostupných zdrojů a klimatu. Chceme-li zachovat soudržnost naší společnosti, musíme spravedlnost mezi generacemi chápat jako průřezový úkol, a v důsledku toho přezkoumávat v těchto souvislostech všechna naše politická rozhodnutí. Je důležité, abychom tomuto tématu věnovali pozornost, jelikož díky němu v naší společnosti zachováme pocit solidarity i do budoucna.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), písemně. (DE) Hlasovala jsem pro zprávu o demografické výzvě, ale proti odstavci, který vyzývá členské státy, „aby se zabývaly řízenou migrací pracovních sil (přistěhovalectvím ze třetích zemí do EU)“. Tato formulace dle mého názoru naznačuje kladné hodnocení migrace pracovních sil z třetích zemí. Hlasovala jsem ve prospěch zprávy Thomase Manna, jelikož doporučení změnit způsob financování důchodů, obsažené v původní zprávě, Evropský parlament nepřijal. Důrazně se však stavím proti požadavku podporovat soukromé penzijní připojištění a zajistit, aby důchody ve veřejné správě nebyly v průměru vyšší než srovnatelné důchody v soukromé sféře. Dále nesouhlasím s tím, že by soukromé důchodové fondy měly napříště hrát důležitou úlohu při snižování zátěže vyplývající z poskytování státních důchodů. Dle mého názoru je průběžně financovaný penzijní systém z hospodářského hlediska nejúčelnější a nejudržitelnější.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Irská společnost nevídaným tempem stárne. Tato iniciativa překládá Komisi několik návrhů, které mohou napomoci řešení problémů, s nimiž se v nadcházejících desetiletích budou potýkat země v celé Evropě. Tato zpráva velmi důkladně zdůrazňuje solidaritu mezi generacemi a moudře zajišťuje, aby nikdo nedošel k názoru, že pro stárnutí obyvatelstva a s ním spojené problémy existuje jedno jediné řešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Podpořil jsem zprávu Thomase Manna, neboť se domnívám, že generační problém by měl být prioritou budoucích opatření na evropské úrovni. Mladí lidé jsou zcela nesporně jedním z klíčových zdrojů, do nějž musíme investovat, chceme-li oživit hospodářství Evropské unie jako celku. Dle mého názoru si zaslouží zvláštní pozornost. Rovněž se domnívám, že je třeba zdůraznit význam vzdělávání a politiky zaměstnanosti. Posílení růstu a zaměstnanosti, jehož má být dosaženo prostřednictvím rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem na trhu práce, je dle mého názoru skutečným krokem, jejž je třeba učinit v zájmu dosažení některých důležitých cílů v oblasti růstu, jako je zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení potenciálu k inovacím.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písemně. (FR) Hlasoval jsem proti zprávě Thomase Manna, neboť je prostoupena liberálním myšlením, které využívá stárnutí evropské populace jako záminku pro prosazení reforem veřejných systémů sociální ochrany v Evropě, zejména tím, že podkopává zdravotní péči a průběžně financované penzijní systémy a podporuje jejich privatizaci a odchod do důchodu v pozdějším věku, což odmítám.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písemně.(PL) Dámy a pánové, ráda bych vás upozornila na skutečnost, že jsem podpořila zprávu Thomase Manna o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě, jelikož otázku stárnutí společnosti v členských státech považuji za jeden z nejvážnějších problémů, s nimiž se Evropská unie v současné době potýká. Je to výzva, kterou Evropská unie musí překonat, chce-li vytvořit podmínky podporující mateřství, chce-li navrhnout metody, jimiž lze mnohem lépe než kdy dříve sladit pracovní život s rodinným životem, a chce-li využít příležitostí produktivnějšího života. Rok 2012 má být vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, a tudíž si myslím, že jako poslanci Evropského parlamentu musíme podporovat politiku aktivního stárnutí a upozorňovat na nové demografické výzvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písemně. (IT) Zpráva pana Manna je podrobná, dobře strukturovaná a v plné míře začleňuje návrhy předložené Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví, což problematice rovnosti žen a mužů v této oblasti zaručuje oprávněný a nezbytný význam. Tato sněmovna se stává proslulou tím, že prosazuje konkrétní politiky, jejichž cílem je zajistit důstojnost a kvalitu života všem osobám ve všech našich státech, a zároveň uznává existující rozdíly mezi jednotlivými regiony. Z toho důvodu bych chtěla upozornit na to, že zpráva věnuje velký prostor vyvážení rodinného, pracovního a soukromého života, a zejména úloze, kterou v uplatňování zásady spravedlnosti mezi generacemi připisuje ženám, včetně starších žen, čehož si velmi cením. Na všech úrovních – je důležité, aby se zapojily občanské společnosti spolu se světskými a náboženskými – jsme vyzýváni k tomu, abychom reagovali prostřednictvím vhodných politik a vytvořili pevnou Evropu bez diskriminace osob na základě věku nebo pohlaví, Evropu, která nebude stárnout, aniž by ji střídaly silné nové generace.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Zpráva tvrdí, že prodlužování průměrné délky života se nesmí projevit zhoršením práv pracujících. Avšak právě to od začátku až do konce prosazuje. Prodlužování věku pro odchod do důchodu co nejdále za hranici 64 let, jak to slibuje strategie EU 2020, podpora příležitostné práce, nahrazení průběžně financovaných penzijních systémů systémem založeným na kapitálových fondech, to jsou jen některá opatření, k nimž se Evropský parlament zaváže, pokud tuto zprávu odhlasuje. Já jsem hlasoval proti tomuto nevýslovnému sociálnímu zpátečnictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Demografická výzva a mezigenerační solidarita jsou klíčovými body pro lepší budoucnost. Musíme tedy vytrvale odolávat všemu, co omezuje demografický růst a k čemuž především patří: nedostatečné sociální dávky, pomalé a obtížné začleňování na řádný trh práce, dlouhá období strávená v nejistém nebo dočasném zaměstnání a nepostačující podpora mladých párů – to jsou některé důvody, kvůli nimž mladí lidé odkládají založení rodiny. Stále vyšší průměrná délka života kromě toho znamená, že narůstá počet starších lidí, což má své následky. Z toho důvodu je nutné posílit mezigenerační solidaritu, díky níž bude naše společnost spravedlivější a vyváženější.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel a Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Skutečnost, že průměrná délka života evropských občanů stále roste, je výborná zpráva, která podporuje novou mezigenerační dynamiku a výměnu. Na druhou stranu představuje stárnutí populace z hlediska budoucnosti našich důchodových systémů skutečný oříšek pro ty, kteří činí politická rozhodnutí a zastávají vyrovnané rozpočty. Přidáme-li k tomu nízkou porodnost ve většině ze sedmadvaceti členských států, mezigenerační solidarita se podobá Proustově „madlence“ v tom, jak evropské společnosti vzpomínají na minulost. Parafráze z výborné zprávy Thomase Manna: Evropa musí řešit demografickou výzvu a slavný citát Jeana Bodina: „jediným bohatstvím je člověk“ nyní nabývají zcela na svém významu. Pro zachování spravedlivé a solidární společnosti, tedy takové, která odmítá převádět veřejné dluhy na budoucí generace a podporuje rovnováhu mezi počtem důchodců a ekonomicky aktivním obyvatelstvem, neexistuje jednorázové řešení. Zcela jistě se nevyhneme opatřením za pomoci řady různých přístupů: pružnost v zaměstnání a v odchodu do důchodu, humánní a realistická přistěhovalecká politika a koexistence průběžně financovaného penzijního systému spolu se systémem založeným na kapitálových fondech, což je důvod, proč delegace MR hlasovala proti bodu 99. 

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. (LV) Zprávu Thomase Manna jsem jako celek podpořil, chtěl bych však zdůraznit, že se zabývá příliš mnoha tématy a nenabízí řešení problémů. Otázka diskriminace zranitelných etnických skupin je velmi důležitá a vyžaduje samostatné posouzení. Například v Lotyšsku žije více než 200 tisíc Latgalů, kteří nemohou ve svém jazyce získat ani základní vzdělání. Na tento problém jsme mnohokrát upozorňovali Parlament Lotyšské republiky, avšak nikdo z vládnoucí lotyšské elity ještě není připraven o této otázce ani diskutovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Evropská unie se potýká se stále větším stárnutím obyvatelstva. v roce 2060 připadnou pouze dva dospělí jedinci v produktivním věku na jednu osobou starší 65 let. v současné době tento poměr činí 4:1. V důsledku toho by se starší generace mohla stát zásadní zátěží pro pracující obyvatelstvo, které nese odpovědnost za podporu ekonomiky. Můžeme očekávat prodloužení věku odchodu do důchodu, a tudíž bychom měli pracovní podmínky pro starší lidi upravit tak, aby byly atraktivnější. Starší zaměstnanci by měli mít lepší příležitosti k účasti na trhu práce. Společnost rovněž musí zaujmout jiný přístup, který zajistí, že starší lidé již nebudou vystavováni diskriminaci, například z důvodu omezených schopností. Zdržel jsem se hlasování, ačkoli jsou návrhy ohledně zdravého stárnutí velmi vítané, existují však některé nejasné oblasti, které se týkají problematiky delšího pracovního života.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Naše populace je na poklesu. v důsledku toho také stárne a stává se stále větší zátěží pro důchodové systémy. Chceme-li překonat demografické problémy budoucnosti, potřebujeme k tomu soudržnou politiku uplatňovanou ve prospěch rodiny. Avšak neřízené přistěhovalectví do EU není dobrý přístup. Proto jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy Thomase Manna. Vývoj, jímž Evropská unie a její jednotlivé členské státy prošly za několik uplynulých desetiletí, s sebou přinesl změny a důsledky, které jsou ze sociálního pohledu zcela zjevné a jež vyžadují podporu ze strany evropských orgánů. Koncepce rozvoje je nevyhnutelně spojena s oblastí hospodářskou, sociální a kulturní, do té míry, že hovoříme-li o procesu globalizace a rozvoje, nelze tato odvětví od sebe oddělit. v souvislosti s tím by měla práce evropských orgánů zahrnovat a podporovat nerovnost, která způsobuje nedostatek sociální soudržnosti. Tento společný ideál by přinesl větší sociální soudržnost, menší hospodářské nepoměry a vyvážený rozvoj společnosti z hlediska jednotlivce i celku. Rozvoj a sociální soudržnost nesmí stát v cestě pokroku, ale být jeho nedílnou součástí, což přinese větší míru integrace a soužití ve společnosti. Demografický vývoj ovlivněný stárnutím obyvatelstva v těchto souvislostech znamená, že je třeba urychlit proces a přehodnotit některé sociální struktury a programy tak, aby bylo možné je přizpůsobit těmto novým podmínkám.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. (EL) Díky demografickému problému nabývá na stále aktuálnějším významu celoživotní učení, coby výsledek solidarity mezi generacemi. Znalosti, vzdělávání, odborné vzdělávání a získávání informací nejsou svázány jakoukoli věkovou hranicí. Avšak v rozpočtu na rok 2011 bylo navýšení prostředků na programy celoživotního vzdělávání naprosto ubohé, a to navzdory žádostem obsaženým ve strategii EU 2020 a přes to, že členské státy přislíbily investice do vzdělání ve prospěch všech občanů bez rozdílu věku. Zpráva uznává, že musíme vytvořit nástroje na podporu celoživotního vzdělávání občanů a posílit nástroje stávající, jako je program Grundtvig a Leonardo da Vinci. Návrh je krokem tímto směrem, a z toho důvodu jsem pro něj hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) v Evropské unii žije stále více lidí, jejichž délka života se stále prodlužuje, přičemž porodnost je obecně nízká a věková pyramida je již nyní obrácená, a proto je důležité začít přemýšlet o „demografické výzvě a mezigenerační solidaritě“. Tuto aktuální zprávu jsem tedy uvítala.

Její obsah si obecně zaslouží můj souhlas, zejména co se týče skutečnosti, že důchodci se v budoucnu budou moci rozhodnout, zda si přejí pokračovat v práci nebo ne, což ve skutečnosti odpovídá podpoře pojetí „aktivního stárnutí“, a dále pokud jde o podporu zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří jsou více než čtyři měsíce bez zaměstnání.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) Demografické změny na jednu stranu znamenají, že lidé mají delší průměrnou délku života a déle zůstávají fyzicky i duševně aktivní. Na druhou stranu se porodnost v členských státech již po několik desetiletí drží na nízké úrovni a podíl starší generace na celkovém počtu obyvatel stále roste. Dosáhli jsme nejzazší meze mezigenerační smlouvy. Aktivní stárnutí je proces, kdy jsou v nejvyšší možné míře využity možnosti lidí k tomu, aby zůstali zdraví, podíleli se na životě svých společenstev a s rostoucím věkem zlepšovali kvalitu svého života. Jsem pevně přesvědčen, že rok 2012 by měl být vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, jehož cílem bude zdůraznit přínos mladých a starších osob pro společnost. Z toho důvodu jsem vynaložil veškeré úsilí na to, abych Evropě dodal všechnu podporu nezbytnou k překonání tohoto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) Diskriminace na základě věku podrývá mezigenerační solidaritu a je zakázána Smlouvou, avšak tento problém zůstává nadále rozšířen a značně omezuje přístup starších a mladších pracovníků na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a určitým službám. Hlasovala jsem ve prospěch toho, aby členské státy namísto pouhé podpory opatření zaměřených na ochranu domácí pracovní síly přijaly přísná opatření v boji proti šedé nebo černé ekonomice, která zaměstnává „neregulovanou“ pracovní sílu, jejímiž oběťmi jsou ve většině případů ženy, a má škodlivé dopady na pracovní trh EU, což více než nepříznivě ovlivňuje trh práce v EU. Stejně tak je třeba pomocí konkrétních opatření a sankcí vůči zaměstnavatelům či zprostředkovatelům potírat neohlášenou práci. Rovněž jsem hlasovala pro to, aby členské státy a Komise spolupracovaly i v oblasti dohledu nad pečovatelskými službami a aby za tím účelem členské státy zvážily vytvoření sítě kontaktních míst, jejímž prostřednictvím by bylo možné na vnitrostátní i evropské úrovni získávat informace o službách poskytovaných v oblasti péče a o úrovni jejich kvality a zároveň podávat stížnosti týkající se kvality těchto služeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Rovnost mezi generacemi bude v následujících letech jedním z hlavních úkolů evropské sociální politiky. Tuto aktuální zprávu je tedy třeba uvítat, neboť zdůrazňuje nutnost zachovat solidaritu mezi generacemi a poukazuje na způsoby, jimiž toho lze dosáhnout, zejména co se týče prosazování politiky aktivního stárnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písemně. (DE) Hlasovala jsem pro zprávu o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě, jelikož doporučení změnit způsob financování důchodů, obsažené v původní zprávě, Evropský parlament nepřijal. Důrazně se však stavím proti požadavku podporovat soukromé penzijní připojištění a zajistit, aby důchody ve veřejné správě nebyly v průměru vyšší než srovnatelné důchody v soukromé sféře, a to v případě příspěvků i dávek. Dále by soukromé důchodové fondy neměly hrát důležitou úlohu při snižování zátěže vyplývající z poskytování státních důchodů. Průběžně financovaný penzijní systém nesmí být za žádných okolností nahrazen systémem založeným na kapitálových fondech. Dle mého názoru je průběžně financovaný penzijní systém z hospodářského hlediska nejúčelnější a nejudržitelnější. Hlasovala jsem však proti té části usnesení, která vyzývá členské státy, „aby se zabývaly řízenou migrací pracovních sil (přistěhovalectvím ze třetích zemí do EU)“. Tato formulace dle mého názoru naznačuje kladné hodnocení migrace pracovních sil z třetích zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Skupina Zelených tento text podpořila, protože byl vypuštěn odstavec 99 (o soukromých systémech/systémech založených na kapitálových fondech) a jelikož zbytek textu si získal u  Zelených několik pozitivních bodů. Jsou to například tyto pasáže: veškerá opatření týkající se důchodového věku by měla vycházet z potřeb dotčených osob; práce, učení, pečovatelská činnost či dobrovolnictví se vzájemně doplňují a poskytují cenné zkušenosti v každém věku; je třeba bojovat proti diskriminaci na základě věku a stanovit cíle pro jednotlivé země v oblasti přístupu starších pracovníků, rozdělených podle věkových skupin a pohlaví, k odbornému vzdělávání a celoživotnímu učení. Zaměstnatelnost starších lidí se rovněž odvíjí od jejich samostatnosti a závisí na individuální volbě pracovníků a lepší rovnováze mezi prací a životem. Má-li se předejít nepřiměřené zátěži pro ženy v důsledku zvýšené poptávky stárnoucí společnosti po pečovatelských službách, měly by být práce a pečovatelské služby ve všech členských státech organizovány tak, aby mohly být vykonávány ženami i muži a aby byly ženami i muži také rovnoměrně sdíleny.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Část této zprávy, která navrhuje snížit daňovou a administrativní zátěž společnostem je pozitivní: je to důležitý cíl pro snížení konkurence ze třetích zemí, v nichž jsou daně a výrobní a mzdové náklady znatelně nižší než v Evropě.

Dalším pozitivním bodem je návrh zrušit povinnost odejít do důchodu, neboť průměrný věk narůstá a všeobecně se zlepšuje zdraví, což těm, kteří si to budou přát, umožní nadále pokračovat v práci. Je však škoda, že do některých pasáží byly vloženy pozměňovací návrhy, které jsou pro nás nepřijatelné, ke zprávě se vůbec nevztahují a jejichž cílem je podpořit integraci lidí ze zemí mimo Evropskou unii. Toto rozhodnutí podpořila většina této sněmovny a nás, bohužel, přiměla k tomu, že jsme hlasovali proti přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), písemně. (IT) Chtěl by při této příležitosti zdůraznit, že lidská společnost musí nezbytně vycházet ze zásady spravedlnosti mezi generacemi a že diskriminace na základě věku vážně ohrožuje solidaritu mezi generacemi, vede k chudobě a je podle zakládajících smluv zakázána.

Práce je více než výdělečná činnost a mladí lidí spolu se staršími, včetně jejich práce v rámci rodiny, přispívají ve společnosti k humánnosti naší společnosti a ke stabilizaci služeb a zaměstnání.

V této zprávě vybízíme vlády, aby usnadnily a ocenily dobrovolnickou práci, která poskytuje péči v rámci komunity a v rodině, a urychleně vyjasnily s tím související otázky právní odpovědnosti. Rovněž jsem velmi ocenil skutečnost, že tato zpráva vyzývá členské státy k přijetí opatření, aby se dostalo uznání přehlížené a neoficiální práci v oblasti mezigenerační solidarity, již vykonávají členové rodiny, a především ženy, všech věkových kategorií pečující o starší a mladší příbuzné.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písemně.(PL) Faktem zůstává, že celá Evropa čelí demografickým změnám, k nimž patří stárnutí společnosti, nízká porodnost, migrace obyvatel z chudších do bohatších zemí, delší průměrná délka života, opožděné zapojení na trh práce, rostoucí počet jednočlenných domácností a domácností bez dětí atd. Propojením všech těchto faktorů vzniká obrovská potřeba změny vyplývající z nových demografických výzev a rostoucího významu sdružování generací. Z toho důvodu je zásadní zavést pečlivě promyšlený systém mezigeneračních bilancí a zahájit reformu systému sociální péče a daňového systému v Evropě, která zahrne důchodové systémy, záruky náležité péče o starší generace a vyvarování se procesu, kvůli němuž se vytváří a narůstá dluh mladších generací. Je tedy nezbytné přistoupit k reformě Paktu stability a růstu, aby členské státy mohly splnit své povinnosti a upevnit stabilitu svých důchodových systémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písemně. (FR) Zpráva pana Thomase Manna o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě vrhá světlo na problémy způsobené demografickou změnou, zejména na nezaměstnanost, nejistotu zaměstnání, vzdělávání a na diskriminaci zranitelných skupin. Zdůrazňuje potřebu mezigenerační solidarity a prosazuje některé věcné návrhy, a sice iniciativu s názvem „evropský pakt 50+“, která zahrnuje boj proti diskriminaci na základě věku, cíl úplné zaměstnanosti až do zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu a pomoc při opětovném začleňování starších osob se zdravotním postižením. Při závěrečném hlasování jsem se zdržel, přestože je tato zpráva více než uspokojivá, a to kvůli zachovanému bodu 24, jehož cílem je zrušit povinný věk odchodu do důchodu. Faktem zůstává, že nemáme-li záruky, které našim seniorům umožní odchod do důchodu, nemůžeme jim zaručit klidný konec života. Odmítám připustit, aby naši starší lidé pracovali až do své smrti, jak tomu bylo v 19. století.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Solidarita je jednou z hodnot, jimiž se Evropská unie řídí, je tedy nezbytné ji převést i do oblasti rovnosti generací. Členské státy čelí řadě demografických a sociálních problémů, které se sebou přinášejí nutnost vytvořit solidaritu mezi generacemi. Nebudou-li přijata zvláštní opatření, budou dopady prodloužení délky života a poklesu porodnosti na evropské sociální systémy strašlivé.

Vzhledem ke stávající situaci je Evropský parlament přesvědčen o tom, že je nutné zahájit dialog zaměřený na mezigenerační vztahy. Zpráva se dotýká řady různých odvětví od vzdělávání a zaměstnání – s ohledem na staré i mladé lidi – ke zdravotní politice a sociálním dávkám, k rodině a politice porodnosti, a dokonce k rozvoji systémů sociální péče až k migračním politikám, které mohou vyřešit problémy stárnoucí společnosti.

Doufám, že iniciativy obsažené v této zprávě bude možné realizovat a že spravedlnost a dialog mezi generacemi se v Evropské unii může stát skutečností.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Dámy a pánové, zpráva náležitě uvádí, že trvale klesající počet obyvatel v Evropské unii a ustavičná tendence klesající porodnosti přináší evropskému hospodářství a evropské společnosti řadu výzev. Z těchto důvodů nastanou na trhu práce EU spíše negativní strukturální změny. v Litvě jsou tyto demografické problémy umocněny masovým odchodem mladých lidí za prací v zahraničí. Jsme malý národ a velmi rychle ztrácíme naše nejaktivnější obyvatelstvo ve věku 25–40 let, do jehož výchovy a vzdělávání jsme vložili nemalé investice. Aby Litva mohla překonat tyto demografické problémy, potřebuje nadání, zkušenosti a píli těchto mladých lidí. Podporuji tedy iniciativu „evropská záruka pro mladé lidi“, kterou zpravodaj navrhuje a jež by každému mladému člověku zajistila po uplynutí nejvýše šestiměsíční doby nezaměstnanosti pracovní místo, učňovské místo nebo doplňující vzdělávání. Rovněž bychom měli více usilovat o zvýšení porodnosti: první krok správným směrem je dostupná péče o děti vysoké kvality, vzdělávání a poradenství pro malé děti. Dále je třeba zastavit sociální vyloučení starších lidí. Musíme naše hospodářství a naši společnost přesvědčit o tom, že starší lidé nejsou zátěží. Jejich zkušenosti, úspěchy a bohaté znalosti mohou být všem generacím k užitku.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písemně. (FR) Hlasovala jsem proti této zprávě, která opět dokládá, že většina těch, kteří stojí v čele Evropy, není schopna naslouchat požadavkům evropských občanů.

V těchto záležitostech nepřesahuje pravomoc Evropské unie výlučnou pravomoc členských států, přesto však pan Mann otřásá jak dosaženými sociálními výdobytky, tak zásadou subsidiarity.

Zpráva mimo jiné vyzývá členské státy, aby podporovaly práci i po dosažení zákonem stanoveného důchodového věku a aby členské státy vytvářely pobídky a přizpůsobovaly pracovní místa zdravotnímu stavu osob ve věku nad 60 let, které díky tomu budou moci zůstat déle zaměstnaní.

Tak především, starší lidé musí mít nárok na odpovídající důchod, který jim umožní vést důstojný život.

Dále, k naplnění potřeb zaměstnanců, kteří se blíží ke konci své kariéry, se používají převážně penzijní systémy, a přesto je pan Mann chce zcela jednoduše odstranit.

Nicméně vítám skutečnost, že Evropský parlament odmítl jednu pasáž, která výslovně vyzývá k tomu, aby byl průběžně financovaný penzijní systém nahrazen systémem založeným na kapitálových fondech.

Pan Mann dokonce pod rouškou mezigenerační solidarity cítí potřebu nám připomenout, že se staršími lidmi je třeba zacházet stejně jako s lidskými bytostmi, které mají základní práva. Ještě že nás upozornil.

(Vysvětlení hlasování bylo zkráceno v souladu s článkem 170 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), písemně. (DE) Thomas Mann jako obvykle odvedl velmi dobrou práci, která se zabývá citlivým tématem. Díky tomu jsem mohl hlasovat ve prospěch zprávy. Rád bych do diskuze stručně přidal další hledisko. Jako poslanec Evropského parlamentu původem ze Saska, tedy z regionu, na nějž těžce dopadly demografické změny, jako člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a jako zpravodaj pro zprávu z vlastního podnětu o budoucnosti inovační politiky v EU bych chtěl říci, že na úrovni EU a především v členských státech musíme zcela jistě pokračovat v boji s demografickými změnami a docílit větší přitažlivosti regionů pro mladé lidi, a to zejména prostřednictvím většího hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a rozvoje politiky vzdělávání přizpůsobené místním podmínkám. Chtěl bych však také zdůraznit, že starší pracovníci v malých a středních podnicích mají zvláštní význam pro inovaci. EU konečně připustila, že zejména v malých a středních podnicích nemusí být inovativní jen nové technologické vynálezy, ale že inovace například spočívá ve schopnosti přizpůsobit výrobek tak, aby odpovídal zvláštním podmínkám zákazníka, nebo ve zlepšení postupů nabízení služeb. Zejména v této oblasti jsou to právě starší zaměstnanci, kteří mají bohaté zkušenosti a mohou společnosti dodat na inovativnosti. Z toho důvodu musíme bojovat s diskriminací na pracovišti, která vychází z věku pracovníka. EU a členské státy musí toto hledisko zohlednit ve všech předpisech v sociální a pracovní oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písemně. (SK) Nenechme se zmást terminologií – zpráva, kterou jsme přijali, se více týká hledání nových zdrojů pracovních sil než solidarity. Demografická krize není něco, o čem jsme se dozvěděli včera. Někteří z nás na ni upozorňují již velmi dlouho. Po celá léta hovoříme o tom, že Evropa stárne a vymírá. Teď je tento problém za dveřmi a my horečnatě hledáme její řešení. Chladná logika nám nabízí řadu možností. Oddálení věku odchodu do důchodu, nárůst porodnosti, zapojení většího počtu žen do formálního zaměstnání, posílení přílivu přistěhovalců a jejich začlenění do naší společnosti. To všechno jsme ochotni udělat a stejně o tom hovoří předložená zpráva. Nejsem si však úplně jistá, zda to pomůže – a pokud ano, na jak dlouhou dobu. Tím totiž neřešíme příčiny, ale její důsledky. Chováme se jako účastníci pyramidové hry, kteří si všimli, že základna pyramidy začíná stagnovat. Hledáme nové hráče, kteří by mohli rozšířit základnu. Připisujeme-li však zcela záměrně výrazům jako je „solidarita“ nebo „rovnováha mezi pracovním a soukromým životem“ nový význam, ničíme skutečnou solidaritu a obíráme děti o jejich rodiče. Navzdory tomu jsem hlasovala pro předloženou zprávu. Považuji ji za důležitý příspěvek k zásadní diskuzi o přežití evropské civilizace.

 
  
  

Zpráva: Maria Da Graça Carvalho (A7–0274/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Výzkum má zásadní přínos pro hospodářský růst, vytváření pracovních míst a pro zelenou a udržitelnou energii. Zastávám navýšení finančních prostředků poskytovaných na výzkum v rámci Evropské unie, jelikož je nezbytné vytvořit evropský výzkumný prostor jako záruku nejvyšších standardů odbornosti, efektivity a účinnosti ve výzkumu, což umožní přilákat a udržet nejlepší vědecké pracovníky v Evropě a posílit inovativnost hospodářství EU založené na odborných znalostech. Evropa musí investovat do výzkumu, chce-li vyvíjet nové produkty a služby, které zlepší kvalitu života občanů. Hlasovala jsem pro tento rámcový program, neboť se domnívám, že podporuje výzkumné a akademické obce, organizace občanské společnosti, podniky a odvětví průmyslu v účasti na výzkumných projektech.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Výzkum a vývoj jsou dvěma hlavními výzvami pro budoucnost Evropské unie v současném celosvětovém kontextu. Z toho důvodu jsem podpořila iniciativu Evropského parlamentu, jejímž cílem je zjednodušení provádění rámcových programů Evropské unie pro výzkum. Já i mí kolegové jsme se tedy domnívali, že sdělení Evropské komise o zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum poskytuje zásadní opatření a tvůrčí kroky zaměřené na odstranění překážek, s nimiž se potýkají účastníci rámcových programů. v tomto případě se jedná se o posílení důvěry těch, kteří řídí poskytování evropských finančních prostředků, v kandidáty a o toleranci rizik ve vztahu k účastníkům ve všech fázích projektů, za pomoci pružných evropských pravidel. Usnesení odráží skutečnost, že současný systém je příliš zaměřený na kontrolu, což vede k plýtvání zdroji a nižší účasti. Závěrem jsme uvítali všeobecnou tendenci, která směřuje ke zkrácení průměrné doby potřebné k udělení grantu a doby do obdržení plateb, přestože je stále ještě možné dosáhnout většího pokroku.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně. (GA) Důrazně podporuji slova této zprávy o přijetí opatření, která přinesou zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum v EU. Byrokracie a obtížné administrativní a regulační podmínky dodávají procesu podávání žádosti na složitosti a přispívají k tomu, že malé organizace a malé a středně velké podniky naráží na nesnáze, chtějí-li usilovat o získání finančních prostředků na výzkum, jemuž se věnují. Sama výzkumná obec žádá úpravu pravidel, zjednodušení postupů a požadavků a větší důvěru ve financování výzkumu ze strany EU, je tedy zcela zřejmé, že je třeba usnadnit financování a administraci výzkumů a zajistit, aby výzkum a inovace byly efektivní a v celé Evropě využívané. Toto zjednodušení a efektivita by měly pozitivní dopad na situaci v oblasti výzkumu v EU, a stejně tak by prospěly zúčastněným stranám. Podporuji žádost Parlamentu o zahájení procesu zjednodušování, který by měl přinést stabilitu a právní jistotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Věda, vzdělání a inovace jsou pilíři hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Chce-li Evropa vyvíjet nové výrobky a služby, musí investovat do inovací. Nové výrobky a služby vytvoří nové zdroje zaměstnání a růstu, což učiní Evropu konkurenceschopnější a zlepší kvalitu života v Evropě. Výzkumná obec již delší dobu vyjadřuje obavu z toho, že realizace programů pro výzkum a rozvoj inovací neprobíhá takovou rychlostí, jakou by si přála, a to z důvodu obzvláště složitých byrokratických požadavků. S tímto problémem se potýkají zejména menší organizace, jako jsou malé a střední podniky, začínající podniky zabývající se špičkovými technologiemi, menší instituce, univerzity a výzkumná střediska. Existuje skutečná poptávka po zlepšení a zjednodušení financování a správy výzkumu. v současné době máme k dispozici různá pravidla a postupy pro různé nástroje rámcového programu, což závažným způsobem omezuje příležitosti zúčastněných stran k podávání žádostí. Souhlasím s tím, že při projednávání osmého rámcového programu pro výzkum bychom měli největší pozornost věnovat zjednodušení administrativních postupů s cílem zajistit jednotný výklad a uplatňování pravidel a postupů ve všech programech a pro všechny nástroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Evropská unie si je velmi dobře vědoma toho, že výzkum a inovace jsou klíčové pro budoucnost, jelikož budou vytvářet nejen nové produkty, ale rovněž nová pracovní místa a zdroje a díky tomu přinesou i hospodářský růst. Tento vývoj zcela určitě pomůže posílit konkurenceschopnost Evropy, a tudíž i zlepšit kvalitu života. Nárůst byrokracie, s nímž se musí vyrovnat ti, kdo jsou zapojeni do programů pro výzkum a inovace a chtějí mít přístup k finančním prostředkům, za těchto okolností přinese pouze ztrátu nadšení účastníků, u  nichž se mimo to již nyní zdá, že v tento proces začínají ztrácet důvěru. Současný systém by měl být nahrazen systémem, který v žadatelích vzbuzuje větší důvěru. Jedním z pozitivních kroků by mohlo být zjednodušení postupů pro kontrolu finančních a administrativních aspektů projektů a současně upevnění procesu vědeckého a technologického hodnocení. Pro začátek by mělo být možné zjednodušit postup administrativní kontroly, což vzbudí větší důvěru vědeckých a obchodních obcí. Je třeba nastolit rovnováhu mezi důvěrou a kontrolou a mezi podstupováním rizik a nebezpečím, které rizika přináší, čímž se zajistí řádné řízení finančních prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Chtěl bych paní zpravodajce Carvalhové poblahopřát k práci, kterou odvedla. Jsem pevně přesvědčen o tom, že věda, inovace a výzkum jsou důležitým přínosem pro hospodářský růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. Ne náhodou je výzkum a inovace ústředním bodem iniciativy Evropa 2020. Je tedy načase, aby Evropa do těchto oblastí více investovala: chce-li být Evropská unie konkurenceschopná ve světovém měřítku, musí vyvíjet inovační výrobky a moderní služby. v důsledku toho počet žádostí o finanční podporu každým dnem narůstá, což s sebou nese potřebu celkově zjednodušit požadavky na finanční odpovědnost a sladit pravidla a postupy, které se v současné době vyznačují velkou různorodostí. Hlasoval jsem pro zprávu, protože souhlasím s tím, že musíme rychle reagovat na požadavky vědecké obce ohledně těchto změn. Souhlasím s postojem zpravodajky v tom, že je třeba namísto přístupu založeného na výsledcích, který může snížit vědecké ambice výzkumných pracovníků, zavést systém financování na základě vědeckých kritérií a tudíž na špičkové kvalitě. Zjednodušení administrativy je jednou z hlavních priorit, jíž se Evropa musí zabývat, a posílení mezinárodního aspektu rámcového programu může vytvořit nové příležitosti a možnosti pro spolupráci se třetími zeměmi, včetně zemí rozvojových.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Zpráva navrhuje zjednodušení sledování finančních aspektů a posílení technického a vědeckého hodnocení prostřednictvím srovnávacího hodnocení založeného na špičkové kvalitě. Avšak tím pouze vyznačuje začátek procesu, který nebude jednoduchý. Doporučení bude uplatňovat Komise, a poté, chceme-li tento úkol úspěšně dokončit, musí následovat získání politické podpory Parlamentu a Rady. v budoucnu může být proces zjednodušení rozšířen na další evropské programy, především na strukturální fondy. Programy s jednoduššími pravidly budou transparentnější a účinnější. Ráda bych poděkovala za pomoc svým kolegům, Benoîtu Cerexhovi z belgického předsednictví, paní komisařce Geoghegan–Quinnové a všem, kteří přispěli do veřejné konzultace. Je nezbytně nutné zjednodušit přístup k finančním prostředkům na výzkum, rozvíjet mezi všemi účastníky kulturu hodnocení založenou na partnerství a důvěře, a tím posílit výzkum a inovace v Evropě, která se díky tomu stane atraktivním místem pro práci a šťastný život.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Výzkum a vývoj mají zásadní význam pro dosažení cílů, k nimž se Evropská unie zavázala v rámci strategie EU 2020. Evropské programy v oblasti výzkumu a inovace v posledních letech zaznamenaly významný nárůst, a to jak do počtu podaných žádostí, tak i do přidělených rozpočtových prostředků. Avšak malé a střední organizace jen obtížně zvládají složitost a byrokracii, která je těmto programům vlastní. Přístup k programům a příprava návrhů jsou stále velmi obtížné, zejména pro ty, kteří jsou v tomto oboru noví; administrativní zátěž spojená s řízením projektů a účetnictvím je považována za přílišnou; a průměrná doba mezi přislíbením dotace a jejím reálným proplacením zůstává nadále příliš dlouhá. Pro zjednodušení kontroly finančních a administrativních aspektů projektů a současné posílení procesu vědeckého a technologického hodnocení je naléhavě nutné aktualizovat a zjednodušit mechanismy rámcových programů pro výzkum. Uvítal jsem iniciativu Evropské komise tento současný stav zvrátit a blahopřeji zpravodajce paní Carvalhové k vynikající práci, kterou odvedla tím, že navrhla konkrétní opatření ke zlepšení stávajícího systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Úspory z rozsahu získané prostřednictvím rámcových programů Evropské unie pro výzkum patří k tomu nejvýznamnějšímu, čím orgány EU přispěly k dobrým životním podmínkám a dlouhodobému růstu členských států. v době intenzivní mezinárodní konkurence, jíž jsme nyní svědky, to však nestačí. Vždy je ve skutečnosti nutné sledovat výsledky, hodnotit proveditelnost příležitostí a udržovat úzké vztahy s vědeckou obcí, která prokazuje společnosti obrovské služby. Omezení byrokracie, jímž se zvýší efektivita výběrového řízení, by výzkumným pracovníkům umožnilo zaměřit se na vlastní profesní cíle prostřednictvím zdrojů a dovedností, které by jinak zůstaly nevyužity. Neměli bychom zapomínat, že tyto prostředky jsou vypláceny za účelem efektivního využití. Cena je základním prvkem účinnosti, nelze však připustit zbrzdění výzkumu z toho důvodu, že se výzkumní pracovníci budou muset zabývat byrokratickými požadavky pochybné hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro tuto důležitou zprávu, jejímž cílem je zjednodušit pravidla pro financování a provádění sedmého rámcového programu. O prospěšnosti této zprávy panuje všeobecná shoda, neboť zjednodušení má zásadní význam pro posílení konkurenceschopnosti a dopadu výzkumu v Evropě. Strategie Unie se soustředí na rozvoj znalostní ekonomiky, a tudíž je nezbytné, aby hlavní nástroj Evropy pro financování výzkumu a vývoje přímo reagoval na potřeby a zájmy vědecké obce: • lepší dostupnost programů; • větší přitažlivost evropského výzkumného prostoru; • důraznější zaměření na špičkovou kvalitu; • pevnější základ pro podporu technologické inovace a přenos technologií na evropské společnosti. Zpráva obsahuje jasné pokyny a možnosti, jimiž Komise může sedmý rámcový program zjednodušit. Komise by v tomto úsilí měla pokračovat i při přípravách budoucího osmého rámcového programu tak, aby ve středu zájmu byl uživatel. Evropský výzkum nemůže déle nést zátěž procesních chyb, které doposud ovlivňovaly rámcové programy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum, jelikož se jedná o zásadní prostředek usnadnění vědeckého a vzdělávacího rozvoje. Ten může následně přispět k vytváření nových pracovních míst a k podpoře hospodářského růstu, což povede k větší konkurenceschopnosti EU a ke zlepšení kvality života jejích občanů. Současný systém by měl být nahrazen systémem, který bude v žadatelích vzbuzovat více důvěry. Nárůst počtu žádostí o financování vyvolal posílení kontrolních mechanismů ve snaze zajistit řádné využívání finančních prostředků EU. Je třeba nastolit rovnováhu mezi důvěrou a kontrolou a mezi podstupováním rizik a nebezpečím, které rizika přináší, čímž se zajistí řádné řízení finančních prostředků. K dalším důvodům, které mě vedly k podpoře této zprávy, patří skutečnost, že se zasazuje o to, aby členské státy ve východní Evropě měly co nejsnadnější přístup k příslušným finančním prostředkům, které jim umožní přiblížit úroveň výzkumu k západním standardům.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože se domnívám, že provádění sedmého rámcového programu pro výzkum se neobešlo bez nedostatků, v jejichž důsledku nebylo možné jej převést do praxe za ideálních podmínek. Dle mého názoru poskytne tento návrh Parlamentu řešení nezbytná ke zjednodušení postupů pro přidělování grantů a k tomu, aby se více zapojili drobní podnikatelé a subjekty, kteří do systému vstoupili teprve nedávno, a zároveň posílí součinnost sedmého rámcového programu s dalšími evropskými fondy, včetně strukturálních.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, neboť tvrdím, že výzkum je velmi důležitým přínosem pro hospodářský růst, vytváření pracovních míst a pro udržitelné životní prostředí. Spolu s navrhovanými zjednodušeními by Evropská unie měla vypracovat podrobný plán pro rozvoj výzkumné infrastruktury v jednotlivých členských státech, aby byly v přístupu k financování zajištěny rovné příležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) v první řadě bych rád poblahopřál paní Carvalhové za práci, kterou při této zprávě odvedla, a k výsledku hlasování jak ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, tak v této sněmovně. Tento úspěch je zcela přirozeně výsledkem její práce a jejího osobního odevzdání oblastem inovace, výzkumu a vědy. Je mi známo, že výzkum a inovace jsou zásadním přínosem pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst, které mají za stávající situace klíčový význam pro hospodářskou obnovu EU a kromě toho se podílí na Evropské strategii 2020. Oficiální rozprava o podpoře výzkumu a inovací k dosažení tohoto cíle nestačí. Slovy zpravodajky: „Nedávno podepsalo 13 tisíc výzkumných pracovníků petici, která požaduje větší zjednodušení a důvěru ve financování výzkumu v EU“. Z toho důvodu je důležité, jak uvádí zpravodajka, se posunout směrem ke zjednodušení administrativy a financování. Tato zpráva vytyčuje cestu, kterou se máme vydat: doufám, že se tak stane.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písemně. (FR) Je velmi důležité zajistit výzkumným pracovníkům a investorům pobídky, díky nimž zůstanou v Evropě. Boj proti „odlivu mozků“, musí v Evropské unii zůstat prioritou.

Za tím účelem musíme přetvořit a zjednodušit řízení a financování rámcových programů pro výzkum. Finanční prostředky je třeba přidělovat příměji, což přinese užitek našim podnikům, univerzitám a výzkumným laboratořím.

Přílišné zaměření systému financování na kontrolu výzkumu vede k plýtvání zdroji.

Jak zpráva zdůrazňuje, celková tendence musí směřovat ke zkrácení průměrné doby potřebné na udělení grantu a doby do obdržení plateb, což povzbudí větší účast v těchto výzkumných programech. Nyní je rozhodující, abychom odhodili svěrací kazajku administrativy, která potlačuje efektivní fungování těchto programů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – s nárůstem evropských programů pro výzkum a inovace a počtu subjektů, které žádají o financování, je důležité, aby žadatelé neuvázli v procesu samotném, a tento krok směrem ke zjednodušení programu je velmi vítán.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písemně. (RO) Skutečnost, že jsem hlasoval ve prospěch této zprávy, se zakládá na třech faktorech. Prvním z nich je souvislost s mými předchozími činnostmi. Zmínil jsem se o zvláštní pozornosti, kterou občané věnují výzkumu v oblasti včasného rozpoznání rakoviny a její prevence. Na povrch vyplynulo, že výzkum má klíčový význam pro zlepšení života lidí, ovšem za předpokladu, že jejich propojení je zcela zjevné. Usoudil jsem tedy, že tato zpráva, jejímž cílem je zjednodušit způsob poskytování finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím sedmého rámcového programu, zasluhuje podporu. Druhý faktor se týká významu, který já osobně připisuji malým a středním podnikům jako klíčovým činitelům hospodářského rozvoje a rozvoje celosvětové konkurenceschopnosti Evropské unie. Ustanovení zprávy, která se týkají poskytování přístupu k informacím, usnadnění zapojení malých a středních podniků prostřednictvím rozvoje „jediného kontaktního místa“, pilotního projektu otevřeného přístupu a informačních kampaní, mě přiměla k tomu, že jsem tuto zprávu uvítal a hlasoval pro ni. V neposlední řadě jsem uvítal příspěvky týkající se budoucího osmého rámcového programu, který musí být transparentnější, pružnější a jednoduše dostupný. Chvályhodné jsou i návrhy zprávy ohledně způsobu, jímž lze zjednodušit, vysvětlit a hodnotit výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Je nezbytně nutné zjednodušit přístup k rámcovým programům pro výzkum, aby měli potenciální zájemci motivaci se do nich zapojit a aby se neplýtvalo důležitými finančními prostředky. Nesmíme zapomenout, že výzkum zásadním způsobem přispívá k hospodářskému růstu, vytváření pracovních míst a k výrobě udržitelné energie šetrné k životnímu prostředí. Je proto načase zajistit koordinaci politik v oblasti výzkumu na vnitrostátní, regionální a evropské úrovni, aby na cestě k nákladově efektivním řešením nestály zásadní překážky. To je v současné době realitou, a tudíž musíme přistoupit k rozsáhlejšímu zjednodušení a harmonizaci pravidel a postupů, neboť zjednodušení není izolovaným cílem, ale spíše prostředkem k zajištění přitažlivosti a dostupnosti financování výzkumu v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písemně. (FR) Mezi výzkumnými pracovníky, výzkumnými ústavy, vysokými školami a podniky panuje vzrůstající sklíčenost ohledně rámcových programů pro výzkum kvůli komplikovanosti výběrového řízení Evropské komise. Cílem strategie 2020 je však zlepšit rámcové podmínky a přístup k finančním prostředkům na výzkum a inovace, což zajistí, že se inovativní nápady změní ve zboží a služby, které přinesou růst a vytvoří pracovní místa. Proto by v zájmu efektivity a s cílem podpořit výzkum nejvyšší kvality bylo velmi žádoucí zjednodušit provádění rámcových programů pro výzkum. Tato opatření jsme museli přijmout, abychom zachovali přitažlivost odvětví, aby se nám podařilo přilákat a udržet ty nejlepší vědce v Evropě a abychom si v celosvětové ekonomice zachovali konkurenceschopnost. Vítám návrh zprávy, jehož záměrem je prosazovat rovnováhu mezi důvěrou a kontrolou a mezi podstupováním rizik a jejich předcházením a zároveň zajistit řádné řízení financí.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. (LV) Souhlasím s tím, že musíme zjednodušit financování těchto programů, avšak pod jednou podmínkou – výsledek, jehož bude dosaženo, musí být dán zdarma k dispozici všem státům EU. Jinak nastane následující situace – jeden členský stát EU bude za pomoci finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, tedy společných prostředků EU, pracovat na výzkumném projektu, a jakmile docílí výsledků – ať se jedná o nový výrobek nebo novou technologii – bude je prodávat jiným členským státům EU. To nelze připustit. Je důležité, aby všichni, kteří se podílí na poskytování finančních prostředků, měli přístup k výsledkům výzkumných projektů, které proběhly za podpory společných evropských fondů.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Během hospodářské krize, která se vyvinula z finanční krize, došlo k přerozdělení finančních prostředků v rozsahu 4–5 miliard EUR z rozpočtu EU na energetické projekty, a to z dotací jiných fondů, z nichž ještě bylo možné čerpat peníze, s cílem napomoci oživení ekonomiky. Komise ve své prezentaci o energetické strategii 2020 uvedla, že na rozvoj zastaralé rozvodné sítě v Evropě je třeba v příštích několika letech vynaložit investice ve výši 1 miliardy EUR. Můžeme očekávat, že tyto náklady budou muset zaplatit spotřebitelé, spíše než odvětví energetiky. v tomto ohledu bude důležitým faktorem výzkum v oblasti energetiky za předpokladu, že se zaměří na skutečně nákladově efektivní technologie. Musíme odstranit důraz na jadernou energii, která přináší nebezpečí ekologické katastrofy a v žádném případě není rentabilní vzhledem k nákladům na drahé skladování konečného odpadu, což je problém, jehož řešení doposud nebylo nalezeno. Musíme naši pozornost obrátit k zeleným technologiím. Hlasoval jsem pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Cílem této zprávy je zjednodušit postupy a snížit náklady. Nese to s sebou i pobídky k většímu zapojení soukromého sektoru. Z toho důvodu jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Pohybujeme se v globálním hospodářství, v němž konkurence již nespočívá v místních, vnitrostátních nebo evropských podnicích. Naše podniky, výzkumní pracovníci, vědci a univerzity se všichni nachází v situaci, kdy jsou nuceni čelit konkurenci na celosvětové úrovni a na trzích, které poskytují obrovské množství zdrojů často s mnohem nižšími náklady, než by byly naše vlastní. Z toho důvodu musíme vkládat větší investice do inovací a do výzkumu a naopak je omezit v oblasti převážně nekvalifikované manuální práce, jelikož naše náklady v této oblasti nebudou nikdy moci konkurovat nákladům nových hospodářských velmocí. Musíme vytvářet nové pozice na vysoké úrovni, podporovat udržitelnou mobilitu, zlepšovat úroveň vzdělávání a technických dovedností a sladit je s potřebami trhu práce. Věřím, že příští rámcový program zpřístupní veškeré nezbytné prostředky, které Evropské unii v tomto odvětví zajistí prominentní postavení, špičkovou úroveň a schopnost přilákat prostředky a lidský kapitál. A  to je skutečnou výzvou pro nadcházející léta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Přijetí této zprávy jsem s nadšením uvítala, protože se zabývá podporou výzkumu a inovací, které představují hnací sílu růstu Evropské unie v současnosti i v budoucnosti, a tím vyjadřuje společné pocity nejvíce zasažených lidí: že je nezbytné zjednodušit a sledovat finanční a administrativní aspekty projektů a zároveň posilovat hodnotící procesy v oblasti vědy a techniky.

Tato zpráva Evropského parlamentu musí být patřičně zohledněna v průběhu nezbytného zjednodušování sedmého a osmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a rovněž všech dalších programů, které Evropská komise v oblasti vědy a výzkumu podporuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) Uvítal jsem opatření, která Komise za účelem zjednodušení zavedla již při provádění sedmého rámcového programu, a podporuji Komisi v jejím úsilí o dosažení usnadnění a objasnění pravidel tak, aby se předešlo vzniku protichůdných výkladů a aby se snížilo riziko chyb, díky čemuž klesnou i náklady na provádění auditu. Současná pravidla je třeba zjednodušit a objasnit. S politováním musíme přistupovat k tomu, že vzniklo nadměrné množství výzkumných subjektů, modelů spolupráce a mechanismů řízení, a k následné spletitosti, která způsobuje problémy v transparentnosti vztahu k rozpočtovému orgánu a přináší rozdíly v zacházení s příjemci.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) Věda, vzdělání a inovace jsou pilíři hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Evropa musí investovat do inovací, jestliže chce vyvíjet nové výrobky a služby. Výzkum a inovace tvoří podstatu iniciativy Evropské unie nazvané EU 2020. Pro menší organizace – malé a střední podniky, začínající podniky zabývající se špičkovými technologiemi, menší instituce, univerzity a výzkumná střediska – je však velmi obtížné vyrovnat se s komplikovaným procesem, jímž musí projít, chtějí-li získat přístup k finančním prostředkům vyčleněným pro toto odvětví. Vědecká obec naléhavě vyzývá k harmonizaci pravidel a postupů a k celkovému zjednodušení požadavků na finanční odpovědnost. Nedávno podepsalo 13 tisíc výzkumných pracovníků petici, která požaduje větší zjednodušení a důvěru ve financování výzkumu v EU. Zcela jistě je nutné zjednodušit mechanismus týkající se rámcových programů na podporu výzkumu, technického rozvoje a demonstrace, sedmého a osmého rámcového programu a všech programů Evropské komise na podporu vědy a inovací.

Dle mého názoru je třeba mnohem více výzkumné činnosti věnovat měření dopadu politik v oblasti životního prostředí a klimatu na zaměstnanost a žádám Komisi, aby tuto oblast učinila v rámci osmého rámcového programu prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Chtěl bych začít tím, že poukážu na vynikající práci, kterou na této zprávě odvedla má kolegyně paní Carvalhová, a využiji této příležitosti k tomu, abych jí veřejně poblahopřál. Výzkum hraje zásadní úlohu v hospodářském rozvoji a ve vytváření pracovních míst, a tudíž je důležité se za každou cenu vyhnout nadměrné byrokracii a neodůvodněným průtahům, které vědecké obci znemožňují účast. Proto vítám návrhy na zjednodušení, které byly předloženy s cílem podpořit přitažlivost a dostupnost finančních prostředků poskytovaných na výzkum v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písemně. (ES) Od roku 1984 prošly po sobě následující rámcové programy pro výzkum a technologický rozvoj značným vývojem, přičemž se stále rozrůstají jak z hlediska rozpočtu, tak z hlediska počtu oblastí, které pokrývají, což je jistě pozitivní. Došlo k tomu však za cenu takové míry složitosti pravidel pro účast, že se spolupráce našich nejlepších výzkumných pracovníků ocitla ve vážném ohrožení. Zpráva komplexním a příkladným způsobem pojednává o požadavcích vědecké obce a rovněž zahrnuje závěry semináře o zjednodušení, který v únoru uspořádalo španělské předsednictví. Z toho důvodu jsem hlasovala pro zprávu, v níž se snoubí řada zásad a pokynů k činnosti, k nimž patří úzké propojení této záležitosti s budoucím finančním výhledem po roce 2013, tříletý přezkum finančního nařízení a uplatňování přípustné míry rizika chyb v oblasti výzkumu a které budou mít zásadní vliv na přípravu osmého rámcového programu. Zpráva však obsahuje celou řadu méně významných opatření vedoucích ke zjednodušení, která můžeme začlenit do stávajícího rámcového programu prostřednictvím osvědčených postupů a jež usnadní účast stávajících příjemců, a navíc ji dle mého názoru rovněž posílí.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – My ze skupiny Verts/ALE jsme zprávu podpořili zejména z toho důvodu, že obsahuje některé z našich klíčových bodů, jako jsou organizace občanské společnosti. Viz zpráva Jerzyho Buzka o sedmém rámcovém programu, Pozměňovací návrh 278 (Příloha I, Kapitola IV – Kapacity – Výzkum ve prospěch malých a středních podniků – Činnosti – odst. 1 odrážka 2a (nová)): podpora organizací občanské společnosti nebo sítí organizací občanské společnosti při přebírání výzkumu od těch, kteří jej realizovali; otevřené standardy; zkrácení doby, kterou výzkumní pracovníci stráví byrokratickými postupy; zjednodušení je zásadní pro všechny malé subjekty, včetně malých a středních podniků, nelze však zapomínat na organizace občanské společnosti; otevřená věda a její archivy (odkaz na Berlínskou deklaraci); hledat způsoby, jimiž se sedmý rámcový program pro výzkum a rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace doplňují; mezinárodní spolupráce s rozvojovými zeměmi může vyžadovat zvláštní pravidla.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Zprávu jsem uvítal, jelikož jejím cílem je podpora odvětví výzkumu a naděje na hospodářský růst, jichž lze dosáhnout zjednodušením postupů provádění programů EU. Je důležité zjednodušit jednotlivé fáze přístupu k programu v souladu se zásadami transparentnosti, jednoduchosti, jednotnosti a právní jistoty a usnadnit situaci malých a středně velkých podniků, univerzit, výzkumných ústavů a místních orgánů. Vytvoření webového portálu, k němuž by měli přistup účastníci výzkumu, umožní rychlý přístup k informacím o programu a prostřednictvím výměny osvědčených postupů zlepší koordinaci se třetími zeměmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písemně.(PL) Zprávu o zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum jsem podpořila. Nezjednodušíme-li administrativní formality související s výběrovým řízením a s prováděním, účast soukromého sektoru v rámcových programech nevzroste. Klíčovým kritériem pro hodnocení je spolupráce průmyslu s vědou, a tudíž projekty, které nezahrnují účast partnerů z řad malých a středně velkých podniků, mají jen malou šanci na přijetí.

K problémům, které se objevují nejčastěji, kromě toho patří volba zahraničních partnerů projektů. v této oblasti je nezbytná výraznější pomoc ze strany Komise. Největší překážkou budování inovativního hospodářství je skutečnost, že lidé sedmý rámcový program neznají – nebo se ho bojí. Kvůli komplikovaným postupům se řada institucí zaměřuje především na získávání podpory ze strukturálních fondů. Současné výsledky polských skupin (dle hodnocení polského národního kontaktního místa na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí), nejsou nijak uspokojivé. Míra úspěšnosti účasti polských skupin je 18,56 % a u  přidělených dotací činí 13,72 %, zatímco průměr EU dosahuje 22,28 % v prvním případě a 20,56 % v druhém. Pro polskou vědu je to velká ztráta, jelikož má k dispozici nesmírný výzkumný potenciál a stejně tak vynikající vědecké pracovníky. Dále bychom měli lépe využít možností, které přináší sedmý rámcový program. Zjednodušení provádění sedmého rámcového programu přispěje ke zvýšení inovativnosti a konkurenceschopnosti hospodářství EU na celosvětovém hospodářském poli.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), písemně. (IT) Dnes jsme hlasovali o důležitém dokumentu, který pojednává o zjednodušení postupů pro přístup k rámcovým programům pro výzkum a inovace. Zjednodušení a standardizace právního rámce evropských programů pro výzkum je volba, k níž se musíme rozhodnout. Věda, vzdělání a inovace jsou skutečně základem pro oživení hospodářství a pro vytváření nových pracovních míst. Do výzkumu a inovací musíme investovat, chceme-li se zaměřit na nové výrobky a služby, které posílí konkurenceschopnost Evropy a zároveň zvýší kvalitu života evropských občanů. v posledních letech se oblast působnosti evropských programů pro výzkum a inovaci rozšířila. V důsledku toho narostl počet pravidel a administrativních postupů, což následně přináší více problémů spojených s účastí v evropských výběrových řízeních. Tímto dokumentem žádáme Evropskou komisi o odstranění těchto překážek a o bezodkladné zahájení zjednodušování pravidel pro přístup k finančním prostředkům vyčleněných na výzkum. Hlasoval jsem ve prospěch usnesení s nadějí ve větší sjednocení postupů, které umožní snadnější a otevřenější přístup k evropským finančním prostředkům, neboť ty často zůstávají do značné míry nevyužity, a to částečně z důvodu procesních problémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Dámy a pánové, inovace nemůže existovat bez předpokladů pro výzkum. Inovace ve spojení se špičkovou vědou a vzděláváním představuje jednu z hnacích sil pro vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Evropa musí investovat do inovací, chce-li vyvíjet nové výrobky a služby. Z toho důvodu, jak zpravodajka správně uvádí, je pro nás důležité přispět ke zjednodušení mechanismů pro rámcové programy na podporu výzkumu. Již dlouho čekáme na koordinaci pravidel a postupů a na zjednodušení financování výzkumu. Pro většinu malých organizací (začínající podniky zabývající se špičkovými technologiemi, univerzity a výzkumná střediska) je velmi obtížné se vyrovnat se stávajícími složitými pravidly. Podle letošní evropské tabulky inovačních ukazatelů, která porovnává výsledky všech členských států EU v oblasti inovace, se Litva umístila pod průměrem EU–27. Ukázal se však příznivý pokrok s velkým potenciálem – Litva má jedno z nejrychlejších připojení k internetu a jsou v ní nejrozšířenější mobilní služby na světě. Proto je velmi důležité nadále investovat do rozvoje technologií a zdokonalovat provádění národní a evropské digitální agendy. Díky tomu bude Evropa konkurenceschopnější a zlepší se i kvalita života.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), písemně. (DE) Chtěl bych paní zpravodajce poblahopřát k mnohostranné a velmi úspěšné zprávě. Poukazuje na řadu oblastí, v nichž je prostor pro zlepšení v oblasti zjednodušení administrativních postupů. S radostí jsem hlasoval ve prospěch této zprávy. Chtěl bych stručně zmínit jeden bod, který často slýchám od zástupců malých a středně velkých podniků v oblasti, kterou zastupuji, což jsou jazykové záležitosti. Řada společností, které mají oprávnění žádat o evropské dotace a jejichž nápady přinesou přidanou hodnotu na evropské úrovni, nemá jazykové znalosti na takové úrovni, aby jim umožňovaly projít postupem podávání žádostí v anglickém jazyce. v pokynech pro sedmý rámcový program se pod nadpisem „Tipy pro úspěšné podání žádosti“ zobrazí následující text: „Žádost lze podat ve všech úředních jazycích EU, nicméně předložené žádosti musí vždy být v angličtině“. Znamená to, že projekt, jehož žádost není v anglickém jazyce, nemá šanci na úspěch, a to například i v případě, že společný pracovní jazyk skupiny daných společností není angličtina. Chce-li Evropská komise omezit administrativní práci společností, na něž jsou dotační programy zaměřeny, měla by změnit způsob, jímž její odborníci hodnotí projektové žádosti tak, aby alespoň v počáteční fázi bylo možné projektovou dokumentaci předkládat v jednom ze tří pracovních jazyků Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písemně. (SK) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy, protože chceme-li, aby naše podpora evropského výzkumu byla efektivní, nemůžeme naše přední pracoviště zatěžovat neúnosným administrativním břemenem. Avšak text usnesení a s ním související rozprava opět potvrdila mé přesvědčení, že veřejné prostředky by měly být využívány k zajištění základních veřejných služeb; ostatní činnosti, včetně výzkumu a podnikatelských aktivit, by měly být financovány ze soukromých zdrojů. Úloha tohoto Parlamentu by se měla omezit na dvě oblasti. První z nich je vytvoření základního právního rámce, který tento druh podnikání usnadní. Žádáme-li dnes v tomto usnesení o zjednodušení mechanismů a nástrojů používaných v současném systému veřejných dotací, řešíme následek a nikoli příčinu problému. Protože problém spočívá ve veřejných dotacích. Druhou oblastí je dodržování práv členských států EU. Pokud některé státy zakázaly využívat lidská embrya k výzkumným účelům, pak by na tento výzkum neměly být přidělovány finanční prostředky ze společných zdrojů EU. Je to jako sebrat peníze zatvrzelému nekuřákovi a použít je na dotace pěstování tabáku. Jsem pro zjednodušení podpory výzkumu. Zdá se mi, že naším cílem by mělo být vytvoření příznivých podmínek pro ty, kteří chtějí investovat do nových technologií a inovací, nikoli diskutovat o způsobilosti nákladů a účetních postupů.

 
  
  

Návrh usnesení RC-B7-0605/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení, protože chov hospodářských zvířat prochází v důsledku zvýšení cen krmiv nesmírně obtížným obdobím. Směřujeme pravděpodobně k další komoditní bublině. Ceny na světovém trhu se od června zvýšily v průměru o více než 16 %. Na termínovém trhu se ještě nikdy tolik neobchodovalo a ještě nikdy nešlo o tolik peněz jako nyní. Ve snaze o výhodné transakce vedou extrémně nízké úrokové sazby a příliš velké objemy peněz ke zvýšení obchodních a finančních spekulací s termínovými smlouvami bez jakékoli souvislosti s reálnou ekonomikou. Údaje největší komoditní burzy na světě zaměřené na obiloviny, Chicago Mercantile Exchange, jsou ohromující. U nákupů sóji, kukuřice a pšenice byly zaznamenány rekordní transakce. Praktickým výsledkem je to, že tyto případy nárůstu se promítají do reálných tržních cen, a to i v roce, kdy jsou obiloviny široce dostupné. Tento nárůst cen krmiv obrovským způsobem zhoršuje již tak obtížnou situaci mnoha našich podniků zaměřených na chov hospodářských zvířat, které v důsledku krize nebudou schopny přenést zvýšení těchto cen do cen produktů, které prodávají, a je pravděpodobné, že jej nebudou schopny vstřebat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Evropští výrobci musí splňovat nejpřísnější předpisy v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a v oblasti pracovních podmínek, což ovšem významně zvyšuje jejich náklady, a výrobci jsou tak v konkurenční nevýhodě oproti výrobcům ze třetích zemí. Odvětví živočišné výroby v EU se potýká s vážnými problémy, k nimž patří rostoucí náklady na vstupy, například pohonné hmoty a hnojiva, vysoké náklady na zajištění souladu s předpisy EU, větší konkurence ze strany dovozu z třetích zemí a nízké ceny, které jsou výrobcům vypláceny za masné výrobky. Chce-li Evropská komise chránit evropské producenty a tento důležitý hospodářský sektor, musí zajistit, aby byla společná zemědělská politika po roce 2013 financována odpovídajícím způsobem tak, aby byla garantována životaschopnost všech zemědělců v EU, tedy i chovatelů hospodářských zvířat, a dále musí Komise zajistit podmínky pro spravedlivou hospodářskou soutěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro toto usnesení o krizi v odvětví živočišné výroby, protože jsem přesvědčena, že mechanismy řízení trhu v odvětví živočišné výroby je třeba posílit. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba provést opatření zaměřená na omezení dopadu kolísání cen a cenových spekulací. Domnívám se, že tržní nástroje musí zajistit odpovídající dodávku obilovin pro živočišná krmiva. V této souvislosti by Evropská komise měla navrhnout pružné tržní mechanismy pro zajištění rychlejší odezvy. Podle mého názoru je důležité, aby Evropská unie měla nástroj na posouzení vývoje na trhu v celosvětovém měřítku. Nová Evropská služba pro vnější činnost by mohla poskytnout velmi vhodný nástroj, pomocí něhož by bylo možné předvídat strategické změny ve třetích zemích a propagovat evropský model zemědělství na celém světě. Na závěr bych chtěla poukázat na to, že je potřeba provést posouzení ekonomických dopadů vyplývajících ze zavedení nových předpisů v oblasti dobrých životních podmínek a že před zavedením nových předpisů by měla být plně provedena stávající legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Měli bychom být hrdí na model tržního hospodářství, který se v Evropě v průběhu desetiletí rozvinul. Co se týče primárního sektoru, přechod od hospodářství založeného především na rolnictví a chovu hospodářských zvířat k hospodářství založenému v podstatě na službách, k němuž došlo v mnoha regionech, byl řízen správně. Řízení tohoto přechodu se opíralo o veřejný zásah zaměřený na zajištění stability příjmů podniků a vyloučení cen potravin z konkurenčního tlaku. Bylo možné zachránit mnoho životů a dosáhnout značných úspor ve výdajích na zdravotní péči díky přijímání zdravé a vyvážené stravy. Statistiky nás všechny upozorňují také na nové problémy. Mám na mysli zajištění dodávek potravin, což je faktor, s nímž je nevyhnutelně spojeno všechno ostatní, dále kvalitu a vyváženost potravin, které budou dostupné na trhu v příštích letech. Musím zmínit příjmy tisíců rodin, které žijí z výnosů z těchto činností dotovaných Evropskou unií. Vítám skutečnost, že se tato zpráva zabývá hlavními problémy v odvětví živočišné výroby, a jsem si jista, že budeme nadále dosahovat uspokojivých výsledků v zájmu veřejného zdraví a evropských spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Pro trendy na trhu s potravinami byla v posledních letech charakteristická řada paradoxů. Jedním z nich je to, že zatímco maloobchodní ceny potravin rostou, zemědělci, včetně chovatelů hospodářských zvířat v EU, čelí krizi příjmů, která ohrožuje existenci jejich podniků a přivádí je do chudoby. Musíme si uvědomit, že vysoké standardy kvality, které musí chovatelé hospodářských zvířat dodržovat, něco stojí. V případě, kdy konkurence ze strany dovozu ze třetích zemí, které nemají stanoveny stejně vysoké standardy, není pod kontrolou – dovolte mi, abych vám připomněla incident týkající se sušeného mléka z Číny infikovaného melaminem, způsobí tyto náklady pokles produkce EU v dané oblasti. Chovatelům hospodářských zvířat nejsou projevována adekvátní gesta. Proto je záměr Komise uvolnit množství krmných obilovin jen jedním krokem zaměřeným na pomoc tomuto odvětví, který musí být následován dalšími kroky. Ztohoto důvodu se domnívám, že pokud bude usnesení Komisí přijato a použito, budou doporučení v něm uvedená splňovat požadavky chovatelů. Proto jsem hlasovala pro návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Evropští výrobci jsou vůči producentům ze třetích zemí v konkurenční nevýhodě, protože jejich výrobní náklady jsou vyšší, především kvůli požadavku na dodržování extrémně vysokých standardů v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a pracovních podmínek. Vzhledem k této skutečnosti se domnívám, že Evropská komise musí aktivně zajistit dostatečný přísun obilovin pro zajištění živočišných krmiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písemně. (IT) Rozvoj venkova hraje naprosto zásadní roli v zajišťování životaschopnosti našich území, jednak kvůli svému konečnému produktu a jednak proto, že je tak rozsáhlý. Z tohoto pohledu je odvětví živočišné výroby pro naše společenství jedním z nejvýznamnějších. Kromě důležitých aspektů týkajících se potravin a ekonomických aspektů (kdy je kvalita výrobků zajištěna ekologicky udržitelnými postupy) totiž zemědělství představuje nejrozšířenější formu využívání, ochrany a rozvoje venkovských oblastí. Proto musí Evropská unie – mimo jiné prostřednictvím společné zemědělské politiky, především v její reformované podobě pro období po roce 2013 – i každý členský stát podporovat její další existenci, nejen vyvíjením inovativních technologií určených pro zemědělství a ekonomicky a ekologicky udržitelné hospodaření, ale také posílením jejich obecnější role ochránců životního prostředí a půdy, a chránit je před krizí trhu snížením výrobních nákladů, co nejlepším využitím produktů a větší organizací trhu. Zpráva o krizi v odvětví živočišné výroby v EU, o níž jsme hlasovali, k tomu podle mého názoru směřuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně. (FR) Trhy by se měly řídit skutečným stavem zásob a skutečnými potřebami, a nikoli spekulacemi. Evropský parlament chce přijetím usnesení o krizi chovu hospodářských zvířat v Evropské unii vyslat tento signál Evropské komisi. Parlament bude muset při příští reformě společné zemědělské politiky vzít v úvahu otázku příjmů zemědělců, kteří stále častěji pociťují důsledky spekulací s komoditami a zneužívání dominantního postavení ze strany distributorů. Kromě jednorázové reakce na prudký nárůst cen obilovin, který přivodil krizi v odvětví živočišné výroby, chce Evropský parlament upozornit na otázku, jaké místo má mít podle Evropské unie evropské zemědělství na světovém trhu, tedy na produkci na základě přísných norem, které jsou stanoveny našim obchodním partnerům, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jak jsem již mnohokrát upozorňoval, nadměrná regulace EU by se mohla brzy stát faktorem, který zhoršuje konkurenceschopnost v některých odvětvích, například v odvětví živočišné výroby. Nemohu zapomenout na to, jak v tomto sále hovořil britský zemědělec o svých problémech, protože vzhledem k náročným legislativním požadavkům nemůže masem ze svých hospodářských zvířat konkurovat na trhu. Toto nebezpečí nám hrozí a v návrhu je velmi dobře popsáno. Je také zřejmé, že krize v odvětví by mohla vést k významnému poklesu produkce masa v celé EU, což by způsobilo nejen zánik malých a středních výrobců, ale i krizi dodávek na trh, zvýšení cen a větší závislost na dovozu. Nemohu zapomenout také na produkci mléka, což je pro Portugalsko důležitá záležitost. Proto bych vám chtěl připomenout, že politika bývalé komisařky Fischer-Boelové týkající se kvót na mléko byla silně kritizována a zemědělci se proti ní pevně a vytrvale stavěli. Právě proto znovu vyzývám Komisi, aby tuto problematiku přezkoumala.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Usnesení, o kterém jsme dnes hlasovali, uznává, že odvětví živočišné výroby prochází těžkou krizí, kterou ještě zhoršuje zvýšení cen obilovin, a vyzývá Komisi, aby předložila návrhy opatření, které by odvětví podpořily. Vyzývá rovněž Komisi a Radu, aby zajistily, že společná zemědělská politika po roce 2013 bude mít dostatečné finanční prostředky k zajištění životaschopnosti všech zemědělců EU. Nicméně tím, že obhajuje hlavní směry, které způsobily problémy, s nimiž se v současné době potýká toto odvětví a zejména malí a střední výrobci, se jeví velmi rozporuplně a zdá se být ve velkém rozporu samo se sebou, a dokonce i v rozporu se zájmy těchto výrobců. Usnesení znovu zastává názor, že zemědělství a produkce potravin má být součástí hospodářské soutěže a volného trhu. Upozorňuje rovněž na spekulace s potravinami, k nimž dochází, ale omezuje se pouze na výzvu k boji proti nadměrné spekulaci, a zastává tudíž názor, že nejsou-li spekulace s potravinami přehnané, mohou pokračovat. Opakujeme, co jsme řekli již dříve: je třeba skoncovat se systémem, který chápe potraviny jen jako další komoditu a umožňuje s nimi spekulovat, protože v důsledku toho vzniká napjatá situace v podobě závislosti na dovozu potravin a kolísání cen, což můžeme vidět na současné situaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písemně. (IT) Krizi v odvětví živočišné výroby ovlivnilo zejména zvýšení cen obilovin (především v Itálii a Španělsku, protože v zemích, jako je Velká Británie, je nejrozšířenější pastva dobytka) a následné zvýšení výrobních nákladů. Klesající trend v tomto odvětví je částečně způsoben také objemem dovozu ze třetích zemí. Problémy v tomto odvětví by mohly ohrozit zajištění potravin v EU a dodávky masa pro občany EU. Proto souhlasím s obsahem tohoto společného návrhu usnesení, kterému vyjádřím při hlasování podporu. Zejména se domnívám, že musíme zavést mechanismy kontroly trhu a věnovat větší pozornost obsahu dvoustranných dohod uzavíraných se třetími zeměmi, jako v nedávném případě Mercosuru.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písemně. (DE) Mnoho podniků zaměřených na chov hospodářských zvířat v Evropské unii se nachází v obtížné situaci. Děje se tak především kvůli výraznému nárůstu cen obilí, a následně i krmiv. Proto je důležité, abychom přijali opatření, která chovatelům hospodářských zvířat pomohou překonat toto obtížné období a vyjít z něj v silnější pozici. Kromě zvýšení cen krmiv jsou pro mne důležité dvě věci. První je, že vysoké evropské standardy v oblasti produktů a bezpečnosti, které musí chovatelé hospodářských zvířat splňovat, musí platit také pro dovážené výrobky, které se prodávají v Evropské unii. Přispělo by to k tomu, aby evropští zemědělci neměli vůči výrobcům ze třetích zemí velkou konkurenční nevýhodu, a současně bychom tak zaručili vysokou kvalitu všech výrobků prodávaných v Evropské unii. Druhá věc se týká zjednodušení a větší transparentnosti zemědělské politiky. Zbytečné předpisy zabírají hodně času a stojí hodně peněz. Proto je důležité, aby byly odstraněny. Opravdu by to usnadnilo život všem zemědělcům v celé Evropské unii. Návrh usnesení, který předložil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, zahrnuje řadu dobrých návrhů tohoto typu, které trvale zlepší situaci podniků zaměřených na chov hospodářských zvířat. Očekávám, že se tyto návrhy odrazí v budoucí činnosti Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), písemně. (DE) Jsem zklamána, že pozměňovací návrhy 1 a 2 byly většinou hlasů v Parlamentu přijaty. I přes případné přerušení dodávek nesmíme připustit, aby bylo naše zemědělství kontaminováno geneticky modifikovanými organismy. V důsledku přijetí nepovolených geneticky modifikovaných organismů a zavedení prahové hodnoty „pro náhodné GMO, které ještě nejsou povoleny v Evropské unii“ a které dosud neprošly úplným vědeckým testováním, byla vydána záplava povolení pro GMO v USA a zejména v rozvojových zemích. Vzhledem k testovací kapacitě v těchto zemích se zvyšuje riziko poškození zdraví a životního prostředí. Země mimo EU nyní mají stále vyšší vliv na schvalovací postupy v rámci EU, což vede k dalšímu poklesu bezpečnosti GMO pro zdraví a životní prostředí. Co se dále týče pozměňovacího návrhu 3, který byl přijat, nemyslím si, že by měl být revidován stávající zákaz používání masokostní moučky u nepřežvýkavců, protože by se tím zvýšilo nejen potenciální riziko, které v zemědělství představuje genetické inženýrství, ale také potenciální riziko nového propuknutí bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Domnívám se však, že tato zpráva hraje obecně užitečnou roli v tom, že upozorňuje na krizi v odvětví živočišné výroby v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písemně. (DE) Současná situace v odvětví živočišné výroby je velmi obtížná a některé oblasti nejsou z důvodu vysokých výrobních nákladů výnosné. Na jedné straně zemědělci dostávají od spotřebitelů nižší ceny, zatímco na druhé straně musí čelit velkým výkyvům v cenách krmiva. Je důležité, abychom vážné krizi v odvětví živočišné výroby zabránili tím, že začneme okamžitě používat dostupné nástroje ke stabilizaci trhu. Dalším faktorem, který má dopad na evropské zemědělce, je rostoucí konkurence ze třetích zemí, kde jsou nižší výrobní náklady, a rostoucí tendence v obchodní politice k výměně většího množství potravin dovozu za služby, aniž by byly vyžadovány minimálně stejné výrobní standardy. Podporuji usnesení, které vyzývá k přijetí konkrétních opatření pro odvětví živočišné výroby. Chtěla bych poděkovat paní Herranzové za její iniciativu. Vzhledem ke složité situaci na trhu a vzhledem k zahájení diskusí o budoucnosti zemědělské politiky v EU musí Parlament přijmout jasný závazek k nezbytnému zabezpečení všech oblastí zemědělské výroby, a umožnit jim tak plánovat svou budoucnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Evropští zemědělci žijí již nějakou dobu ve stavu vážné krize. Hlasoval jsem pro usnesení právě proto, aby se mohli vydat cestou, která bude brzy vést k opětovné stabilizaci příjmů lidí, pro něž je chov hospodářských zvířat celoživotní obživou. Jedině lidé, kteří věří ve svou práci, dokáží snášet nynější nelehkou situaci, kdy často žijí v obtížných podmínkách a musí kupovat výrobní prostředky za velmi vysoké ceny. V této souvislosti mi dovolte, abych vyjádřil upřímnou soustrast všem zemědělcům v oblastech Itálie, které byly nedávno postiženy povodněmi, s nadějí, že usnesení, o němž dnes hlasujeme, může přispět také k tomu, aby tuto situaci překonali, a může jim umožnit přijatelným způsobem žít a pracovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písemně. (DE) Evropské odvětví živočišné výroby v současné době prochází velkou krizí, protože kvůli prudkému nárůstu výrobních nákladů se evropští výrobci stále více blíží k prahu pro přežití.

Tyto velmi vysoké výrobní náklady přímo souvisí s vysokými cenami krmiv a s naší závislostí na dovozu obilí a bílkovinných plodin ze třetích zemí.

Očekávám, že Komise do svého progresivního legislativního návrhu týkajícího se budoucnosti společné zemědělské politiky (SZP) začlení účinné tržní nástroje a nezbytné finanční prostředky k zajištění toho, aby byl trh krmiv a obilovin i nadále stabilní a aby chovatelé hospodářských zvířat měli jistotu, že mohou plánovat svou budoucnost.

Potřebujeme také evropský plán týkající se bílkovin, který bude podporovat pěstování bílkovinných plodin a luštěnin a sníží závislost mlékárenského průmyslu na tomto strategickém typu krmiva.

Kromě toho musíme posílit opatření na podporu chovu hospodářských zvířat ve znevýhodněných oblastech, k nimž patří i Lucembursko.

Komise by měla v souvislosti se svými návrhy na produkci mléka postupovat obezřetně, protože 70 % červeného masa vyprodukovaného v EU pochází z dojnic.

V Evropě máme nejpřísnější předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat a hygieny na světě. Proto jsem toho názoru, že stejné požadavky musí být uplatňovány i na dovážené potraviny tak, abychom snížili konkurenční nevýhodu našich výrobců způsobenou nekalou soutěží.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně. (FR) Odvětví živočišné výroby nese následky přísných předpisů vyžadovaných našimi orgány. Tyto předpisy jsou nejpřísnější na světě, pokud jde o bezpečnost a kvalitu potravin, životní prostředí, zdraví a dobré životní podmínky zvířat. Krize v tomto odvětví má nyní bohužel negativní dopad vedoucí k podstatnému snížení příjmů producentů, k čemuž nemůžeme být lhostejní. Měli bychom slíbit alespoň to, co výrobci právem očekávají, tedy platnost těchto předpisů i pro dovoz. Jelikož se zabezpečení dodávek potravin stane dříve nebo později záležitostí celosvětového významu, musí Evropa reagovat tak, aby udržela životaschopnost chovu hospodářských zvířat, když je v ohrožení. Tato investice do budoucnosti je naprosto nezbytná. Hospodářský dopad požadovaných předpisů, konkrétně právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, musí být proto posouzen a začleněn do dlouhodobých plánů pro budoucnost odvětví zemědělství a zejména odvětví živočišné výroby.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Hlasuji pro toto usnesení, protože kvůli rostoucím nákladům na výrobní faktory a nákladům souvisejícím s dodržováním předpisů EU je v současné době ziskovost evropského chovu hospodářských zvířat neudržitelná: ceny, které někteří zemědělci dostávají za základní masné výrobky, jsou nižší než výrobní náklady. Evropský zemědělský sektor je obětován ve prospěch možnosti exportovat jiné druhy výrobků nejrůznějších hospodářských sektorů EU do těchto zemí, především z odvětví živočišné výroby. Toto usnesení podporuje opatření, která by mohla v konečném důsledku pomoci v boji proti krizi v tomto odvětví, kterému vznikají škody v důsledku spekulací na komoditním trhu i důsledného dodržování nařízení EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Krize v odvětví živočišné výroby je nejen důsledkem rostoucích výrobních nákladů. Moderní společnost vyžaduje zdravé potraviny a vysoké standardy hygieny a dobrých životních podmínek zvířat, které jsou používány v malých zemědělských podnicích a ekologických hospodářstvích. Ty způsobují zvýšení výrobních nákladů a spotřebitelé pak volí levnější produkty. Zatímco naši domácí zemědělci musí dodržovat přísné předpisy, je obtížné sledovat normy, které platí pro levné zemědělské produkty z dovozu. Proto potřebujeme spravedlivé ceny a změnu systému zemědělských dotací. Musíme přestat podporovat nadnárodní zemědělské podniky a zemědělce provozující podnikání ve velkém měřítku jako zájmovou činnost a místo toho podporovat malé zemědělce, kteří mohou přežít jen tehdy, když na svém hospodářství pracují na částečný úvazek vedle jiného zaměstnání. Tato zpráva se tímto problémem nezabývá dostatečně podrobně, a proto jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), písemně. (BG) S velkou radostí jsem hlasovala pro usnesení o krizi v odvětví živočišné výroby v EU. Usnesení vyzývá k přijetí zásadních opatření na podporu odvětví živočišné výroby v Evropské unii tím, že se zaměříme na kolísání cen krmiv a přijmeme taková opatření, aby výrobky dovážené do EU splňovaly stejné požadavky jako evropské zboží.

Situace v odvětví živočišné výroby je problémová v celé EU. Odvětví živočišné výroby je konfrontováno s nejrůznějšími potížemi: rostoucími cenami krmiv, spekulacemi na trhu, zvyšováním cen energií a rostoucími výdaji spojenými s prosazováním evropských předpisů. Kvůli všem těmto faktorům je výroba v Evropě dražší. Tyto obtíže platí plošně pro všechny chovatele hospodářských zvířat v celé Evropské unii.

Nicméně kromě těchto problémů se vyskytují i další, s nimiž se potýkají některé nové členské státy, jako je například moje země, Bulharsko. V Bulharsku vlastní půdu pouze 10 % chovatelů, což v důsledku znamená, že pouze těchto 10 % chovatelů může využívat výhod přímých plateb, což krizi v odvětví živočišné výroby v Bulharsku zhoršuje. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na nákup potřebného množství krmiva na zimu bude mnoho bulharských zemědělců nuceno svá zvířata porazit.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro důležité usnesení týkající se odvětví živočišné výroby v naději na to, že pomůže mnoha chovatelům hospodářských zvířat a celému odvětví, které je v krizi kvůli velkým spekulacím na vzestup cen krmiv. Svým hlasem pro usnesení chci podpořit všechny chovatele hospodářských zvířat, kteří čelí bankrotu. Tímto usnesením Parlament v očekávání přijetí změn společné zemědělské politiky vyzývá Evropskou unii, aby uvolnila malé množství uskladněného obilovin pro zvířata s cílem snížit náklady zemědělců a současně omezila nynější velké spekulace a uložila tvrdší cenové kontroly umožňující ochranu zemědělského trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Tento návrh usnesení o krizi v odvětví živočišné výroby v Evropské unii vzešel z poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a pracovalo na něm několik mých kolegů i já osobně. Jsme znepokojeni tím, že evropští výrobci v tomto odvětví zažívají velké potíže, a jsme odhodláni přijmout opatření v naději, že toto obtížné období pomohou překonat. Proto jsem hlasovala pro toto usnesení, protože hlasitě volá o pomoc tomuto odvětví a protože jsem přesvědčena, že nyní započaté kroky by mohly skutečně přispět k rozvoji tohoto odvětví a k jeho udržitelnosti.

V tomto usnesení bych zdůraznila výzvu k zajištění zájmů evropských pracovníků v rámci společné zemědělské politiky po roce 2013 i v rámci dvoustranných jednání, především s Mercosurem. Z obhajovaných opatření bych zdůraznila především následující: účinné a flexibilní mechanismy určené pro trh s masem, boj proti spekulacím s obilovinami a vytvoření záchranné sítě v tomto sektoru, dostatečnou ochranu zemědělských pracovníků v nejvíce znevýhodněných oblastech a větší pravomoce organizací výrobců.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože si myslím, že je dobré upozornit na krizi, kterou odvětví živočišné výroby v současné době zažívá, a na její důsledky. Doufám, že opatření nezbytná k zajištění udržitelnosti a rozvoje tohoto odvětví budou skutečně přijata.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), písemně. (DE) Návrh usnesení o krizi v odvětví živočišné výroby, který byl přijat Evropským parlamentem, vyzývá k zavedení nových mechanismů řízení trhu v odvětví živočišné výroby a k uplatňování bezpečnostních sítí v celém odvětví produkce obilovin. Jsem proti těmto tržním intervencím. Návrh usnesení však obsahuje i důležité liberální požadavky na pragmatické prahové hodnoty pro GMO v dovážených krmivech a na přezkoumání zákazu používání masokostní moučky v krmivech. Proto jsem nehlasovala proti usnesení, ale zdržela jsem se závěrečného hlasování. Chceme-li zajistit dodávky krmiv pro evropské odvětví živočišné výroby, musíme odbourat administrativní překážky, jimž zemědělci čelí, a vytvořit rámec právní jistoty. Zaměříme-li se v odvětví zemědělství na trh, bude to také znamenat, že zemědělci budou moci převzít za své podniky odpovědnost a nebudou muset čekat na neustálé ochranné zásahy do trhu ze strany politiků. Bude-li zemědělská politika založena pouze na individuálních zájmech, výsledkem bude spirála výjimek, které nebude možné financovat a které budou narušovat trh. Zemědělci se tak stanou obětí byrokratického, státem řízeného kontrolního systému. Aby trh mohl fungovat efektivně, potřebujeme jasně vymezený rámec pro celé odvětví zemědělství, nejen pro jednotlivé oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Toto usnesení o odvětví živočišné výroby je dalším požadavkem Parlamentu, abychom vzali v úvahu rostoucí obtíže, kterým čelí evropští zemědělci. Vzhledem k tomu, že zemědělci musí dodržovat stále více předpisů týkajících se sledovatelnosti, hygieny, dobrých životních podmínek zvířat a šetrného přístupu k životnímu prostředí, jejich výrobní náklady nyní rostou nekontrolovatelným tempem: pohonné hmoty, hnojiva a především obiloviny v současné době činí 60 % celkových nákladů. Vyzýváme Komisi a komisaře Cioloşe k přijetí dalších opatření k omezení kolísání cen a vytvoření bezpečnostní sítě. Naši chovatelé hospodářských zvířat musí přežít tlak dovozu a pracovat na trhu, kde panuje spravedlivá hospodářská soutěž. Protože nikdo neplatí za to, aby mohl pracovat, chceme jim prostě umožnit, aby si svou profesí vydělali na živobytí.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Jako Zelení jsme se zúčastnili jednání o společném usnesení na toto téma. Výsledek není nijak ohromující, protože ostatní skupiny trvaly na tom, že je potřeba upozornit na to, že vysoké standardy ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat jsou důvodem nižší konkurenceschopnosti odvětví chovu hospodářských zvířat v EU. Ostatní skupiny také nesouhlasily s tím, že je třeba zohlednit otázky změny klimatu související s živočišnou výrobou. Nicméně usnesení zmiňuje požadavky přijaté ve zprávě poslance Bového, vyzývá k přijetí opatření zaměřených na potlačení spekulací a kolísání cen a poukazuje rovněž na klíčový požadavek zprávy poslance Häuslinga o plánu bílkovinných plodin zaměřeném na snížení závislosti na dovozu bílkovinných plodin (hlavně geneticky modifikované sóji) a na specifické potřeby rozsáhlého chovu hovězího dobytka na pastvinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) V době, kdy se připravují základy pro novou společnou zemědělskou politiku v naději, že bude zachována konkurenceschopnost zemědělských podniků v Evropě ve srovnání s podniky ve třetích zemích, které mají nyní nesporné výhody většího množství půdy a výrazně nižších nákladů na pracovní sílu, se objevila nová hrozba pro naše chovatele hospodářských zvířat v podobě obrovského nárůstu nákladů na živočišná krmiva způsobeného růstem cen obilovin. Komise musí přijmout opatření, která umožní regulovat ceny obilovin, a zabrání tak tomu, aby byl trh ovlivněn jejich nadměrným kolísáním.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písemně. (DA) Nemohu návrh usnesení podpořit, protože nepotřebujeme další podporu pro odvětví zemědělství. Zemědělská podpora již nyní tvoří téměř 40 % celkového rozpočtu EU. Návrh usnesení dále neobsahuje naprosto žádnou kritiku společné zemědělské politiky, kterou je opravdu potřeba omezit do roku 2013, kdy se bude rozhodovat o dalším víceletém finančním rámci.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , písemně.(SV) Zdržela jsem se hlasování o usnesení. Zemědělský sektor nepotřebuje žádné další dotace. Pohlcuje více než 40 % celkového rozpočtu EU. Usnesení nedokázalo zaujmout kritický pohled na podstatu systému společné zemědělské politiky, jejíž podíl výdajů musí být před rozhodováním o novém dlouhodobém rozpočtu v roce 2013 jednoznačně snížen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písemně. (FR) S otevřenou myslí jsem četl původní návrh usnesení o krizi, jíž v současné době čelí odvětví chovu živočišné výroby v EU. Návrh odsuzuje zejména nedostatek transparentnosti v potravinovém dodavatelském řetězci, kvůli čemuž se slabými místy v tomto řetězci stávají výrobci a spotřebitelé , dále odsuzuje extrémní volatilitu trhu zejména v odvětví mléka a mléčných výrobků EU a narušení hospodářské soutěže mezi výrobci v EU a výrobci ze třetích zemí, pro něž platí méně přísné předpisy týkající se kvality a bezpečnosti potravin. Návrh dále znovu připomíná potřebu účinné regulace trhu a silného rozpočtu společné zemědělské politiky po roce 2013. Já však odsuzuji přijetí tohoto usnesení a zejména pozměňovacích návrhů 1, 2 a 3, které otevírají cestu geneticky upravené sóji a kukuřice ze třetích zemí na evropskou půdu a umožňují návrat k používání masokostní moučky v krmivu nepřežvýkavců, takže nelze zaručit bezpečnost potravin. Proto jsem považoval za svou odpovědnost hlasovat proti tomuto společnému usnesení, protože odporuje zásadě předběžné opatrnosti, kterou bychom se měli všichni řídit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Odvětví živočišné výroby v Evropské unii je ve vážném ohrožení způsobeném do značné míry nedávným zvýšením cen obilovin. Dopad spekulací v odvětví obilovin na chov hospodářských zvířat je znepokojující. Nezažíváme pouze nestabilitu trhu v souvislosti s hospodářskou krizí, ale hrozí také vážné riziko výkyvů ve všech oblastech živočišné výroby, z čehož vyplývá, že je potřeba urychleně přijmout řadu opatření, kterými bude možné skutečně bojovat proti krizi, jíž jsme svědky, abychom tak předešli budoucímu negativnímu vývoji. Kromě nezbytných technických pravidel týkajících se bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat by bylo velmi vhodné zavést další zdokonalená opatření, která by mohla zabránit tomu, aby se současná situace zhoršovala. K těmto opatřením patří například intervence v podobě uvolnění zásob obilovin uskladněných, aby bylo možné minimalizovat problém kolísání cen a zabránit zhoršování problematické situace, jíž jsme nyní svědky.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Dámy a pánové, potravinářský sektor je jedním z prioritních odvětví jak v Litvě, tak i v celé Evropské unii. Už jsme viděli, co se může stát s dodávkami a cenami energie, když je EU závislá na dovozu. To se v potravinářském odvětví nesmí stát. Chovatelé hospodářských zvířat jsou vážně ohroženi kvůli nedávnému zvýšení cen obilovin v EU i extrémním klimatickým podmínkám a spekulacím. To znamená, že některá odvětví EU, jako je odvětví vepřového masa (důležité odvětví litevského zemědělství), utrpěla těžkou ránu kvůli cenám krmiv, které představují až 60 % všech výrobních nákladů. Systémy živočišné výroby EU jsou důležité pro zachování obživy. Litva může v důsledku krize v odvětví živočišné výroby čelit vážným následkům. Zemědělský sektor zaměstnává přibližně 8 % našich pracovníků a je důležitou součástí našeho hospodářství. Pšenice a další obiloviny jsou hlavními oblastmi produkce. V EU-27 je více než 130 milionů kusů dobytka. Podle statistik EU počet hospodářských zvířat klesl od roku 1990 o 25 %. Další pokles počtu hospodářských zvířat v EU by mohl způsobit značné změny v produkci, které by narušily dodávky potravin v EU. Takové výkyvy mohou odvětví živočišné výroby závažným způsobem poškodit.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR), písemně. (NL) Jsem proti tomu žádat Komisi, aby přehodnotila zákaz používat masokostní moučku získanou z nepřežvýkavců, jak to chce udělat skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Tento zákaz musí zůstat v platnosti ze dvou důvodů.

Za prvé proto, že tento zákaz nebyl uložen pro nic za nic. Byl zaveden proto, aby byla zastavena krize týkající se BSE. Víme, že pokud tento zákaz zrušíme, vezmeme na sebe určité riziko. Nechci, aby se to stalo. Mnohem víc upřednostňuji bezpečnost potravin pro spotřebitele, a nikoli přijetí rizika, když nevíte, jak je velké a jaký by mohlo mít dopad.

Za druhé jsme v posledních letech viděli, že viry, které se vyskytují v živých zvířatech, mohou rychle mutovat. Pokud bychom měli zrušit zákaz krmení masokostní moučkou získanou z nepřežvýkavců, riskovali bychom, že tento proces mutace viru podpoříme. To nesmíme udělat.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí