Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0171/2010

Συζήτηση :

PV 10/11/2010 - 16
CRE 10/11/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.3
CRE 11/11/2010 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0393

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομία της Ένωσης. Οι διαχειριστές των οργανισμών αυτών πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία και τα πρότυπα που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια των κρατών μελών, ενώ η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να είναι ακριβής και αποτελεσματική. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εξαλειφθεί κάθε ασάφεια των νομικών και διοικητικών συστημάτων που είναι υπεύθυνα για τους οργανισμούς αυτούς. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν βελτιώνουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εποπτείας, η δε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας θα αποδώσει καρπούς ως προς τη βελτίωση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύθμιση των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Σύμφωνα με την οδηγία, οι διαχειριστές των οργανισμών θα πρέπει να καταχωρούνται σε μητρώο και να έχουν λάβει άδεια, καθώς και να τηρούν αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για την πρώτη φορά που ρυθμίζεται ο τομέας αυτός, και πιστεύω ότι το έγγραφο επί του οποίου ψηφίσαμε άνοιξε τον δρόμο για την επίτευξη –σύντομα, ελπίζω– μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Θα ήθελα να τονίσω τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επέμεινε σε αυστηρούς κανόνες για μεγαλύτερη εποπτεία του χρηματοοικονομικού κλάδου, ο οποίος κατά συνέπεια θα καταστεί επίσης –ελπίζω ότι δεν σας πειράζει να το αναφέρω– περισσότερο ηθικός. Τα διδάγματα του πρόσφατου παρελθόντος, της χρηματοπιστωτικής κρίσης που προκλήθηκε από την υπερβολική κερδοσκοπία των επενδυτικών οργανισμών, πρέπει να μας κάνει να επικροτήσουμε την παρούσα οδηγία, η οποία προσφέρει μεγαλύτερες εγγυήσεις προστασίας για το κοινό.

Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε και, τέλος, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας αυτής για να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Gauzes, για το τιτάνιο έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν εξετάσαμε την αρχική πρόταση για πρώτη φορά, πριν από 18 μήνες, είδαμε ότι πολλοί θα την χαρακτήριζαν «προχειροδουλειά». Επρόκειτο σαφώς για πρόταση επί της οποίας δεν είχε ζητηθεί η γνώμη του κλάδου –μια πρόταση που θα είχε κλείσει αγορές, θα είχε καταστήσει πολύ δύσκολο για τους ευρωπαίους επενδυτές να επενδύουν σε μη κοινοτικά κεφάλαια και θα είχε οδηγήσει σε χαμηλότερη απόδοση για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, επηρεάζοντας και τις επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανησυχούσα πολύ για τις προτάσεις αυτές.

Ευτυχώς, μετά τo έργο μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και την άριστη συνεργασία, καθώς και την καλή δουλειά του Επιτρόπου και της βελγικής Προεδρίας, φτάσαμε σε μια αποδεκτή λύση, η οποία σήμερα λειτουργεί και κρατά τις αγορές ανοικτές, αυξάνει τη διαφάνεια και διασφαλίζει ότι οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν σε αγορές εκτός της ΕΕ. Πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά τον ρόλο της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παρεμποδίζει την πρόσβαση σε μη κοινοτικά κεφάλαια, συνολικά όμως έχουμε καταλήξει σε μια συμβιβαστική λύση που είναι αποδεκτή σε ολόκληρο το Σώμα.

 
  
  

Έκθεση: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του πολύ σημαντικού εγγράφου. Τώρα που η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν) που ταξιδεύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη Σένγκεν έχει υιοθετηθεί από τόσο μεγάλη και σημαντική πλειοψηφία, συγχαίρω ειλικρινά τον λαό της Ταϊβάν. Από εδώ και στο εξής, θα είναι σε θέση να ταξιδεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς θεώρηση. Εξάλλου, από σήμερα, όλοι οι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, θα είναι επίσης σε θέση να ταξιδεύουν στην Ταϊβάν χωρίς θεώρηση. Πιστεύω ότι η Ταϊβάν και ο λαός της αξίζουν την απόφαση αυτή και επικροτώ την παρούσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου και εγώ επικροτούμε το γεγονός ότι οι πολίτες της Ταϊβάν μπορούν πλέον να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, από όσα γνωρίζω, κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχει αναγνωρίσει την Ταϊβάν. Παρ’ όλα αυτά, δεν είμαι αντίθετη με την ελευθέρωση των θεωρήσεων και νομίζω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι οι πολίτες της Ταϊβάν μπορούν να επισκέπτονται την ΕΕ χωρίς να χρειάζονται θεώρηση. Τι συμβαίνει, ωστόσο, με το νεότερο κράτος της Ευρώπης, το Κοσσυφοπέδιο; 22 συνολικά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο και μόνο πέντε δεν το έχουν πράξει, όμως η συζήτηση με το Κοσσυφοπέδιο για τις θεωρήσεις δεν έχει καν αρχίσει. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει το θέμα. Ελπίζω ότι η κ. Malmstrom θα ξεκινήσει επιτέλους τη συζήτηση με το Κοσσυφοπέδιο για τις θεωρήσεις, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι οι πολίτες του νεότερου κράτους της Ευρώπης μπορούν να ταξιδεύουν εξίσου ελεύθερα με τους πολίτες της Ταϊβάν.

 
  
  

Έκθεση: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). (SV) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης αποτελεί μέσο που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα έργα που μπορούν να ξεκινήσουν γρήγορα και θα συμβάλουν άμεσα στην πράσινη ανάπτυξη της οικονομίας αξίζουν τον κόπο. Η συμφωνία, που τελικά απελευθέρωσε 1,4 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες για το πρόγραμμα, αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης η οποία, με τις συντονισμένες προσπάθειές μας, θα συμβάλει στο να καταστεί η φιλική προς το περιβάλλον δράση απλούστερη και φθηνότερη.

Η έναρξη έργων ενεργειακής απόδοσης θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα συμβάλει στην πράσινη οικονομία και θα μας επιτρέψει επίσης να εξαρτώμαστε λιγότερο από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα περίοδο κρίσης. Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να εργάζεται η ΕΕ. Χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να διατεθούν σε άλλα ωφέλιμα έργα μέσω αυτού του τύπου κεφαλαίων κίνησης. Χρειάστηκε χρόνος για να το συνειδητοποιήσει αυτό το Συμβούλιο, όμως. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ δύσκολες και τα κράτη μέλη έκαναν ό,τι μπορούσαν ώστε να προσπαθήσουν να ξεγλιστρήσουν από τις προηγούμενες υποσχέσεις τους. Σήμερα, είμαι ευτυχής που εμείς οι βουλευτές του ΕΚ δεν ενδώσαμε.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προσπάθησα να εισαγάγω απλούστερους κανόνες και διαφάνεια στη διαδικασία εφαρμογής. Συνεπώς, είμαι πολύ ικανοποιημένη που η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επικεντρώνεται επίσης σαφώς στο ζήτημα της διατήρησης χαμηλών διοικητικών δαπανών.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εχθές, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, εκφώνησε μια εξαιρετική ομιλία στην οποία ανέφερε ότι είναι αδύνατο να βρίσκεται κανείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εξ ου, φυσικά, και οι μακρές ουρές για το επίδομα ανεργίας που ξεδιπλώνονται σε ολόκληρη τη Νορβηγία, ή οι ταραχές για τα τρόφιμα στην Ελβετία. Συνέχισε όμως αναφέροντας και κάτι άλλο: δήλωσε ότι το επικίνδυνο όσον αφορά τον ευρωσκεπτικισμό σήμερα είναι ότι ο σύγχρονος πατριωτισμός βασίζεται στον διασυρμό των άλλων χωρών, στο θέμα δε αυτό δεν μπορούσε να εκφράσει περισσότερο λανθασμένη άποψη.

Ο αληθινός πατριώτης χαίρεται για την ελευθερία όλων των λαών και εκτιμά τον πατριωτισμό των άλλων χωρών. Όταν ο κ. Van Rompuy συνέχισε με τη δεύτερη παρατήρησή του, η οποία είναι ότι ευρωσκεπτικισμός ίσον εθνικισμός ίσον πόλεμος, θα ήταν ίσως καλό να εξέταζε τους στόχους των Συμμαχικών Δυνάμεων των δύο πολέμων, τη λήξη των οποίων τιμούμε σήμερα. Αγωνίζονταν για την ελευθερία όλων των εθνών, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Χάρη στον πατριωτισμό τους η Ευρώπη δεν ενώθηκε υπό καθεστώς τυραννίας, αποκαταστάθηκαν η κυριαρχία και η ανεξαρτησία και, μάλιστα, κατέστη δυνατή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα κυρίως, θα έπρεπε να το θυμάται αυτό.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την απόφαση του προέδρου Barack Obama να παραστεί στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ αυτόν τον μήνα στη Λισαβόνα και ψήφισα σήμερα υπέρ του ψηφίσματος. Υπάρχουν τόσα πολλά σημαντικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Η ατζέντα ΕΕ-ΗΠΑ είναι όπως πάντα γεμάτη, και τα δύο μέρη πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία ώστε να προωθήσουν κοινές θέσεις σε θέματα όπως η χρηματοπιστωτική ρύθμιση, η αλλαγή του κλίματος, η εμβάθυνση των συνθηκών και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η οικονομική ανάκαμψη, ωστόσο, πρέπει να είναι το κυρίαρχο θέμα προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη. Η οικονομική εταιρική σχέση μας αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας. Από κοινού, οι οικονομίες μας εκπροσωπούν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταρτίσουμε κοινές στρατηγικές για τις περαιτέρω δράσεις μας, ώστε να διασφαλιστεί σταθερή ανάκαμψη από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, των δεσμών κινήτρων και των στρατηγικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πράξεων χειραγώγησης του νομίσματος από άλλους μεγάλους παγκόσμιους παράγοντες.

 
  
  

Έκθεση: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά της έκθεσης Mann, διότι αποτελεί παράδειγμα πολιτικώς ορθής αυτοτύφλωσης. Παρά το γεγονός ότι η μαζική μετανάστευση κατά τα τελευταία 20 έτη είχε καταστροφικές κοινωνικοοικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, ο κ. Mann θέλει να επιτρέψει ακόμη περισσότερη μετανάστευση από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρήκα ιδιαίτερα κυνική τη σκέψη 110, η οποία αναφέρει ότι «η δημιουργία κλίματος αποδοχής των μεταναστών μεταξύ του πληθυσμού της χώρας υποδοχής, εξαρτάται άμεσα από τη σωστή και περιεκτική πληροφόρηση και την καλλιέργεια νοοτροπίας που αντιστρατεύεται στην ξενοφοβία». Αυτό που εννοεί ουσιαστικά, με απλά λόγια, είναι ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμη περισσότερη μονόπλευρη κυβερνητική προπαγάνδα για την πολυπολιτισμικότητα, η οποία υπήρξε πλήρης αποτυχία, και για τη μαζική μετανάστευση. Σε τελική ανάλυση, εάν θέλετε ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, θα πρέπει τελικά να προβείτε σε ανάλυση κόστους-οφέλους, και αυτό ακριβώς είναι που δεν θέλει η ομάδα πίεσης υπέρ της μετανάστευσης.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). (EN) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να δηλώσω ότι το ψήφισμα αυτό ως συμβιβαστική λύση ήταν πολύ καλό, όμως σε πολλούς σε αυτό το Σώμα φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά μακροσκελές και δεν αντιμετωπίζει κατά τρόπο άμεσο τα σημεία που πρέπει να θίξουμε. Πρέπει να χωριστεί σε τμήματα και να συντομευθεί: τα ζητήματα του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου θα μπορούσαν ίσως να συντομευθούν σε ένα σχέδιο 10 σημείων, ή σε ένα σχέδιο τριών σημείων ή κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί όταν τελικά μιλήσουμε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους συναδέλφους μας του Κογκρέσου.

Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να συζητηθούν ζητήματα όπως ο μηδενικός δασμός και πού μπορούν να ενισχυθούν οι σημερινές συναλλαγές μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα με τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τη γεωργία αλλά, ούτως ή άλλως, πρόκειται να ενισχύσει οτιδήποτε κάνουμε.

Τέλος, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αναμένει να προσδιορίσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ με τι θα ασχοληθούμε στο ΔΟΣ. Πρέπει να καθορίσουμε την ημερήσια διάταξη οι ίδιοι. Είναι καλό που ψηφίσαμε υπέρ –και εγώ ψήφισα υπέρ, επειδή βοήθησα στο να το διαπραγματευτούμε– όμως εξ αιτίας αυτού αντιλαμβάνομαι ότι έχει και τις αδυναμίες του. Νομίζω ότι πρέπει στη συνέχεια να στραφούμε προς το νέο Κογκρέσο υπό τον John Boehner, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα ανακηρυχθεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, και προς τον Darrell Issa και τους συναδέλφους του, τους οποίους πιθανότατα πρέπει να καλωσορίσουμε προκειμένου να είμαστε σε θέση να κλείνουμε καλύτερα τις συμφωνίες μας στο μέλλον ως προς το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό θέμα. Έκανα ένα λάθος σχετικά με την έκθεση, και είχα επίσης γραπτή δήλωση σχετικά με τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να μου επιτρέψετε να την παρουσιάσω τώρα.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού επειδή κατά τη γνώμη μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποδείξει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα ζητήματα ασφαλείας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου και διεθνικού εγκλήματος. Ενεργούμε, επίσης, με υπευθυνότητα, όταν λαμβάνουμε υπόψη τις σχέσεις μας με εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται πλέον να δώσει τη συγκατάθεσή του για τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), με στόχο τη σύναψη των συμφωνιών αυτών. Πρέπει κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή με υπευθυνότητα.

Δεδομένου του γεγονότος ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει μία φορά, στις 5 Μαΐου του τρέχοντος έτους, να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της αίτησης για συναίνεση για τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, και ότι η σημερινή συμφωνία ΕΕ-Καναδά για τη διαβίβαση δεδομένων PNR δεν ισχύει πλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι, όταν έρθει η ώρα, θα δώσουμε το πράσινο φως σε αυτά τα σημαντικά μέτρα, τα οποία θα ενισχύσουν την ασφάλεια στον διατλαντικό χώρο και πέραν αυτού.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Στο Poznań, στην περιφέρεια της Wielkopolska, όπου και ζω, οι περιφερειακές αρχές διεξάγουν εδώ και πολλά χρόνια μια ετήσια εκδήλωση που ονομάζεται «Παγκόσμιες Ημέρες Καινοτομίας». Πρόκειται για πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, ακριβώς επειδή ο κατάλληλος συντονισμός σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει το σχέδιο «Ένωση Καινοτομίας» σε επιτυχία. Ως εκ τούτου, υποστήριξα το ψήφισμα σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», νομίζω δε ότι πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε στη δράση για την καινοτομία διότι, όπως είπα, είναι πολύ σημαντική για το μέλλον.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Υπερψήφισα αυτό το πολύ σημαντικό ψήφισμα επειδή πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από τον ΟΑΣΕ. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι αν και πρόκειται για πολύ διαφορετικές δομές, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο ΟΑΣΕ ακολουθούν τις ίδιες αρχές και αξίες, δηλαδή τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Συμφωνώ με τη διάταξη του ψηφίσματος που ζητεί από το Καζακστάν να προβεί σε συγκεκριμένα βήματα πριν από τη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τη διαφύλαξη και τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών του ΟΑΣΕ –των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης. Ταυτόχρονα με τη διάσκεψη κορυφής του ΟΑΣΕ θα διεξαχθεί δημόσιο φόρουμ, και θα ήθελα πραγματικά να είναι επιτυχές, απαλλαγμένο από κάθε είδους εμπόδια. Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να τονίσω ότι του ΟΑΣΕ πρέπει να ηγούνται χώρες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες. Θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τα άλλα μέλη του ΟΑΣΕ.

 
  
  

Έκθεση: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού επειδή πιστεύω ότι καταθέτει χρήσιμες και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων. Οι κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, την πραγματική κινητήρια δύναμη της εξέλιξης και της ανάπτυξης. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την άμεση ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και τη συνεχή τους εκπαίδευση για την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Πρέπει επίσης να προστατεύεται η οικογένεια μέσω της θέσπισης πιο αποφασιστικών και ουσιαστικών μέτρων, επειδή το να λησμονούμε την οικογένεια ισοδυναμεί με το να παραβλέπουμε μία από τις βασικές συνιστώσες της κοινωνίας. Τονίζω συνεπώς τη σημασία των παραγράφων που περιέχουν μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση της οικογένειας.

Εκτός αυτού, εάν θέλουμε να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε την αναβάθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Όπως είπε και ο Altiero Spinelli, «η δημιουργία της Ευρώπης εξαρτάται και από εσάς», αυτό δε σήμερα αποτελεί πραγματική δυνατότητα.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι δημογραφικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης και ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. Η ενθάρρυνση των πολιτών να λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη έχει καταστεί κοινή πρακτική, αυτό δε προκάλεσε πτώση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ατόμων ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών. Την ίδια στιγμή, πολύ σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η ανεργία των νέων, η οποία είναι υψηλότερη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Ως προς αυτό, πρέπει να προσπαθήσουμε τόσο να συμπεριληφθεί όσο και να διατηρηθεί στην αγορά εργασίας εργατικό δυναμικό που αποτελείται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, μια πιο ανοικτή μεταναστευτική πολιτική σε συνδυασμό με αποτελεσματική αφομοίωση και ενσωμάτωση θα μπορούσε να μετριάσει τα αποτελέσματα της ανεπαρκούς αύξησης του πληθυσμού. Φυσικά, υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα την έκθεση Mann σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Πρόκειται για πολύ καλή έκθεση, σχετικά με ένα θέμα το οποίο είναι, από μόνο του, εξαιρετικά σημαντικό. Το ζήτημα της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί βασικό ζήτημα. Όταν μιλούμε για αλληλεγγύη, πρέπει πάντα να θυμόμαστε και αυτήν τη συγκεκριμένη πτυχή της αλληλεγγύης –την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της ηλικίας τους. Έχουν πλήρη δικαιώματα ως μέλη της τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για τους νέους της –αποτελούν, για παράδειγμα, μία από τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Αυτό είναι καλό διότι σε τελική ανάλυση οι νέοι θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει, όμως, από την άλλη πλευρά, να θυμόμαστε και όσους έχουν ήδη συμβάλει πολύ σημαντικά στην οικοδόμηση της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω πλήρως την έκθεση Mann. Πράγματι, πιστεύω ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι εξίσου σημαντική με την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα να επισημάνω τρία συγκεκριμένα ζητήματα.

Συμφωνώ πλήρως με την αιτιολογική σκέψη 24, όπου γίνεται λόγος για την κατάργηση της υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιλέγουν πότε θέλουν να σταματήσουν την εργασία αλλά, ταυτόχρονα, επιδιώκεται η διατήρηση ηλικίας δυνατότητας συνταξιοδότησης, ώστε αυτοί που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν να μπορούν να το πράξουν και να λαμβάνουν τα επιδόματά τους.

Χάρηκα ιδιαίτερα διαπιστώνοντας ότι ελήφθησαν υπόψη ορισμένες από τις τροπολογίες μου σχετικά με όσους είναι επιφορτισμένοι με την περίθαλψη και με τα άτομα που φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους, ιδίως με την αιτιολογική σκέψη 125, όπου γίνεται λόγος για τα άτομα που φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους και συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα να επιλέγουν εάν επιθυμούν να τα φροντίζουν ή όχι, καθώς και η δυνατότητα συνδυασμού φροντίδας και αμειβόμενης εργασίας και της πλήρους πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Υποστηρίζω, ωστόσο, εξίσου και την πρωτοβουλία «ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους», η οποία προτείνει ότι σε κάθε νέο που είναι άνεργος για τέσσερις μήνες ή περισσότερο θα παρέχεται θέση εργασίας, μαθητεία ή πρόσθετη επιμόρφωση, κλπ., όλα αυτά ώστε να στηριχθεί ή επανένταξη, ή ένταξή τους, στον εργασιακό χώρο. Όπως ανέφερα στην αρχή, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού του Thomas Mann διότι αντανακλά τα προβλήματα της αλληλεπίδρασης των γενεών. Συνήθως μιλάμε για τα δημογραφικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άποψη των νέων. Το παρόν έγγραφο επιχειρεί να συνδυάσει τα ειδικά χαρακτηριστικά όλων των γενεών και τα σχετικά προβλήματα στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και σε συναφείς τομείς, επιδιώκοντας ισορροπημένες λύσεις στα προβλήματα αυτά.

Όσον αφορά την παλαιότερη γενιά, θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τη συμβολή της στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οικονομικά όσο και πολιτιστικά. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να περάσουν τη γεροντική ηλικία με αξιοπρέπεια. Ωστόσο, λόγω της γήρανσης της Ευρώπης, φαίνεται ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Πρέπει, συνεπώς, όχι μόνο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση της οικογενειακής πολιτικής, αλλά και να ανατραφεί μια νέα γενιά η οποία θα είναι σε θέση να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, δηλαδή μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Φυσικά, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες όσον αφορά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ συνεπώς για την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, οι ειδικοί της δημογραφίας αναφέρουν ότι, προκειμένου να διατηρηθεί, ένας πληθυσμός χρειάζεται ποσοστό 2,1 γεννήσεων ζώντων νεογνών ανά γυναίκα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η μόνη χώρα που αναπαράγεται σε επίπεδο βιωσιμότητας είναι η Αλβανία, ή η Τουρκία αν θεωρήσουμε και την Τουρκία ως ευρωπαϊκή χώρα –και καμία άλλη. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εδαφών της Ρωσίας, πρόκειται να χάσει 100 εκατομμύρια άτομα τα επόμενα 40 έτη. Μόνο ο πληθυσμός της Γερμανίας πρόκειται να συρρικνωθεί κατά 20 εκατομμύρια.

Δεν πρόκειται για προβλέψεις σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί εάν δεν κάνουμε κάτι, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε ως προς αυτό τώρα εφόσον η πτώση του ρυθμού των γεννήσεων είναι ήδη γεγονός. Το μόνο ερώτημα είναι πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Πώς φτάσαμε σε αυτό το στάδιο; Τι μας έφερε σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση; Δεν πρέπει βέβαια να υπεραπλουστεύουμε, καθώς συμβαίνουν προφανώς πολλά γεγονότα που σχετίζονται με την αλλαγή των μοντέλων εργασίας, τη διάδοση της αντισύλληψης, τον διαφορετικό ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και τη μακροζωία.

Ωστόσο, αναρωτιέμαι μήπως μέρος του προβλήματος οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το κράτος επεκτάθηκε και συμπίεσε τον ιδιωτικό τομέα, οικειοποιήθηκε δε θέσεις εργασίας και καθήκοντα που παραδοσιακά εκπληρώνονταν στο πλαίσιο της οικογένειας –τη φροντίδα των παιδιών, την εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση. Η πρώτη γενιά που ανατράφηκε σε συνθήκες κοινωνικής πρόνοιας καθ’ όλη της τη ζωή ή, με άλλα λόγια, που απηλλάγη των παραδοσιακών ευθυνών της ενήλικης ζωής, υπήρξε και η πρώτη που αποποιήθηκε τη γονική ιδιότητα.

Αντιμετωπίζουμε πλέον το δίλημμα: δημογραφική κατάρρευση ή εισαγωγή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων που θα διατηρήσουν τον αριθμό των κατοίκων μας και θα πληρώσουν τις συντάξεις μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το κορυφαίο ζήτημα στην Ευρώπη, και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ανταλλαγή επιχειρημάτων σχετικά με τις αλλαγές του κανονισμού για την απασχόληση.

 
  
  

Έκθεση: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα προγράμματα-πλαίσια μας για την έρευνα πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία απλούστευσης. Με την πάροδο του χρόνου, τα προγράμματα αυτά διευρύνθηκαν λόγω των καλών ευκαιριών υποβολής προσφορών αλλά, ταυτόχρονα, οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση και τον έλεγχο αυξήθηκαν. Χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα που θα έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εργολήπτες και που, εκτός από την ενίσχυση των διαδικασιών επιστημονικής και τεχνικής αξιολόγησης, θα λαμβάνει επίσης υπόψη την απλούστευση των οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών.

Φυσικά, σε κάθε οικονομική συναλλαγή ενυπάρχει ένας βαθμός κινδύνου, όμως ο υπερβολικός διοικητικός έλεγχος των κινδύνων αυτών αυξάνει επίσης το συνολικό κόστος της όλης διαδικασίας. Πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να διασφαλιστεί ότι η έρευνά μας είναι ελκυστική και προσβάσιμη στους καλύτερους ερευνητές στον κόσμο, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στα πανεπιστήμια. Αυτό απαιτεί επίσης την εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών το συντομότερο δυνατό, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει ακόμη και κατά τη διάρκεια του έβδομου προγράμματος πλαισίου, σίγουρα δε κατά την προετοιμασία του όγδοου. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα και εγώ υπέρ της εν λόγω πρότασης.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θεμέλιο της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης είναι η επένδυση στην εκπαίδευση ως μορφή επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και σε καινοτομίες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών. Για να γίνει επένδυση στον τομέα της καινοτομίας, είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στην επιδότηση της έρευνας. Συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελούν τα προγράμματα-πλαίσια επί των οποίων συζητήσαμε, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα διεθνή ερευνητικά προγράμματα στον κόσμο. Με την επιδότηση αυτού του είδους έρευνας, η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια σκηνή, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των Ευρωπαίων.

Προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλότατα πρότυπα στα προγράμματα-πλαίσια, η εισηγήτρια υποστήριξε τη μέγιστη δυνατή μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτόν θα επιτευχθεί ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την έρευνα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δε είναι, σε τελική ανάλυση, ό,τι ουσιαστικά επιδιώκουμε. Περιττό να αναφέρω ότι υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, η διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστημα στήριξης που προβλέπεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα ισοδυναμεί με μεγάλη ώθηση στην ανταγωνιστική ικανότητα του συνόλου του ευρωπαϊκού συστήματος παραγωγής. Είμαι πεπεισμένος ότι με τη σημερινή ψηφοφορία συμβάλλουμε σημαντικά στην επίτευξη του βασικού αυτού στόχου, ιδιαίτερα για τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας κάθε κράτους μέλους. Πράγματι, παρά την υψηλή ποιότητα της παραγωγής τους, οι επιχειρήσεις αυτές συχνά δεν κατορθώνουν να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στους πόρους που είναι απαραίτητοι για την περαιτέρω τόνωση των προτύπων παραγωγής τους.

Είναι επίσης χρήσιμο να επισημανθεί, όπως έπραξε και η εισηγήτρια, ότι η ψηφοφορία ήταν εξαιρετικά επίκαιρη, διότι έλαβε χώρα αμέσως μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και την προετοιμασία του όγδοου. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο της.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν παρέστην στις ευρύτερες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, το ίδιο το έγγραφο όμως είναι πραγματικά σημαντικό και επικροτώ την έγκρισή του.

Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους επιστήμονες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, να χορηγηθεί ίση αμοιβή για τις ερευνητικές δραστηριότητες χωρίς να διαχωρίζονται οι επιστήμονες σύμφωνα με το βιοτικό επίπεδο της πατρίδας τους, επειδή η επιστημονική πρόοδος αποτελεί ζήτημα που αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι απλά και μόνο μεμονωμένες χώρες. Προς το παρόν, η άποψη που επικρατεί είναι ότι η εργασία επιστημόνων από τα νέα κράτη μέλη έχει μικρότερη αξία από την εργασία που διεξάγεται από επιστήμονες από τα παλαιά κράτη μέλη. Μια τέτοια πρακτική διακρίσεων είναι λανθασμένη και απαράδεκτη.

Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες για όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και να μην διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος και την οικονομική τους δυνατότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ερευνητικά ιδρύματα στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν δημιουργεί αξία το μέγεθος των οργανισμών, αλλά η επιστημονική πρόοδος. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες όχι μόνο στα πανεπιστήμια, αλλά και στα μη κερδοσκοπικά ερευνητικά ιδρύματα και σε άλλους επιστημονικούς φορείς, να υποβάλλουν αιτήσεις και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Συγχαίρω συνεπώς όλους τους μελετητές, και σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μηχανισμών έρευνας, θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0605/2010

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει μέτρα στήριξης της αγοράς όπου είναι απαραίτητο και ότι θα παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, όμως χρειαζόμαστε κάποιο είδος ασφάλειας για τους κτηνοτρόφους. Δέχονται επίθεση από παντού· υπάρχει τεράστια αύξηση των τιμών, εν μέρει λόγω της κερδοσκοπίας.

Χαίρομαι πολύ που διαπιστώνω ότι εγκρίθηκε η τροπολογία η οποία ζητεί από την Επιτροπή να ασχοληθεί αμέσως με το ζήτημα της τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ σε εισαγόμενες ζωοτροφές. Πρόκειται για θέμα επί του οποίου έχουμε τον έλεγχο και πρέπει να εξετάσουμε, στεκόμαστε όμως αδρανείς και αρνούμαστε να ασχοληθούμε με το θέμα.

Ενημερωθήκαμε επίσης σχετικά με το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Όμως ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα ίσως είναι το σύνολο του τομέα της τροφικής αλυσίδας. Εχθές, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έκθεση σχετικά με τον τομέα της ζάχαρης, και μία από τις συστάσεις του ήταν η διαμόρφωση των τιμών να υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση από την Επιτροπή, η δε Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα προκειμένου να κατοχυρωθεί η επίτευξη του στόχου της συνθήκης για την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές σε λογικές τιμές. Αυτό δεν πρέπει να το πράξουμε μόνο στον τομέα της ζάχαρης. Πρέπει να το πράξουμε σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος διότι εδώ και χρόνια βιώνουμε συχνά στην Ευρώπη κρίσεις που επηρεάζουν τον τομέα της κτηνοτροφίας.

Οι αιτίες είναι πολλές, μεταξύ άλλων η μείωση της ζήτησης κρέατος προβάτου, αμνού και αιγός, εν μέρει λόγω της μεγάλης κλίμακας εισαγωγής κρέατος από τρίτες χώρες. Ο τομέας της κτηνοτροφίας έχει ωστόσο πληγεί και από έμμεσες αιτίες. Αναφέρομαι στα προβλήματα στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και στο πρόβλημα της αστάθειας των τιμών των σιτηρών, οι οποίες υπόκεινται σε έντονη κερδοσκοπία.

Με δεδομένη τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2013, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα με αίσθημα ευθύνης και να καταλήξουμε στα μέτρα που είναι αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αστάθειας των τιμών στον γεωργικό τομέα μια για πάντα. Καλώ συνεπώς την Επιτροπή να αναπτύξει ταχύτερα μέσα που θα επιτρέπουν την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στο πλαίσιο κάθε επιμέρους Κοινής Οργάνωσης Αγοράς γρήγορα.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής και ικανοποιήθηκα με ορισμένες από τις επισημάνσεις του Επιτρόπου Cioloş στην ομιλία του σήμερα το πρωί.

(EN) Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, η χθεσινή έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτέλεσε δριμύ κατηγορητήριο κατά της Επιτροπής, καταδεικνύοντας ότι μετά από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση, το κλείσιμο πολλών εργοστασίων και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, είμαστε κατά 85% μόνο αυτάρκεις σε προμήθεια ζάχαρης.

Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρακολούθησα εδώ κάποιο σεμινάριο για τη γεωργία, και η ίδια κατάσταση ισχύει και για τα ψάρια που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα από το Βιετνάμ, ορισμένα από τα οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μολυσμένα. Το ίδιο ισχύει και στον κτηνοτροφικό τομέα, όπου τρίτες χώρες που εξάγουν βασικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να το πράττουν έχοντας πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διασφάλιση ότι για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες ισχύουν τα ίδια πρότυπα ρύθμισης, οι ίδιοι έλεγχοι και ισορροπίες, καθώς και η ίδια αυστηρή εφαρμογή, όπως και για τους δικούς μας παραγωγούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0297/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Ιρλανδία ζήτησε υποστήριξη για 850 περιπτώσεις απολύσεων στην SR Technics Ireland Ltd, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών στην περιοχή NUTS III του Δουβλίνου, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής, όπως και με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης με το αίτημα τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και με τη θέση του Κοινοβουλίου, το οποίο εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ θερμά την έγκριση 7,45 εκατομμυρίων ευρώ ως κοινοτική ενίσχυση που θα συμβάλει στην επανεκπαίδευση 850 εργαζομένων που απολύθηκαν από την SR Technics. Η υποστήριξη που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι επειγόντως απαραίτητη στους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και την κοινότητα του Βόρειου Δουβλίνου, η οποία πλήττεται βαθιά από το κλείσιμο της εν λόγω εταιρείας που επέφερε την απώλεια περισσότερων από χιλίων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Ήμουν επικεφαλής αντιπροσωπείας της SR Technics που συνάντησε τον Επίτροπο Spidla στα μέσα του 2009, όταν επιβεβαιώθηκε προς εμάς η διαθεσιμότητα του εν λόγω ταμείου. Χρειάστηκαν τότε έξι μήνες στην ιρλανδική κυβέρνηση για να υποβάλει αίτηση για το ΕΤΠ και άλλοι επτά για να απαντήσει στο αίτημα της Επιτροπής για διευκρινίσεις. Ο αργός και αναποτελεσματικός χειρισμός της αίτησης για την Dell ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής στις Βρυξέλλες μεγάλου μέρους του ποσού που διατέθηκε, και το μάθημα αυτό δεν λήφθηκε υπόψη. Η ιρλανδική κυβέρνηση πρέπει να ενεργήσει ταχύτερα ώστε να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται απευθείας σε όσους τη χρειάζονται, ότι δεν χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση της κυβερνητικής χρηματοδότησης, και ότι τα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης που προσφέρονται είναι κατάλληλα για τις ανάγκες των εργαζομένων. Εκείνο που είναι εκπληκτικό, είναι ότι η κυβέρνηση μόλις τώρα ετοιμάζεται να ορίσει συντονιστή για το ταμείο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την SR Technics από την Ιρλανδία, η οποία θα παράσχει σημαντική ενίσχυση στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων αλλαγών στη δομή του παγκόσμιου εμπορίου. Για την καλύτερη ενίσχυση της επανένταξης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, η διαδικασία διάθεσης του ταμείου θα πρέπει να καταστεί ταχύτερη και απλούστερη. Είναι επομένως αναγκαίο να προσδιοριστούν κατάλληλοι τομείς του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση των μεταφορών αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η ιρλανδική εταιρεία SR Technics επλήγη ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στον κλάδο της αεροπορίας: έχασε σημαντικές συμβάσεις συντήρησης, γεγονός που την ανάγκασε να απολύσει περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Η απώλεια συμβάσεων και ο ανταγωνισμός από περιοχές που μπορούν να προσφέρουν φθηνότερες υπηρεσίες δημιουργούν φόβους για τη βιωσιμότητα της εν λόγω εταιρείας, καθώς και άλλων του κλάδου της. Εκτός από τη συμφωνία μου ως προς το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, οφείλω να εκφράσω την ανησυχία μου για τον τρόπο με τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών, καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό για την ασφάλεια των πτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Εγκρίθηκε μία ακόμη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν αίτησης της IE/SR Technics από την Ιρλανδία.

Δυστυχώς, όπως τόνισε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η εξέταση της παρούσας αίτησης καθυστέρησε κατά ένα έτος να υποβληθεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, καθώς οι εργαζόμενοι απολύθηκαν τον Απρίλιο του 2009.

Ωστόσο, τα μέτρα στήριξης των απολυμένων εργαζομένων περιλαμβάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, πρακτική και θεωρητική κατάρτιση για τους μαθητευόμενους, θεωρητική επαγγελματική εκπαίδευση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι η Επιτροπή Απασχόλησης εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να παρουσιάζονται οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά τέτοιου είδους υποθέσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στην αίτηση και την υλοποίηση των μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει αποδείξει πρόσφατα, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, μίας από τις συνήθεις παρενέργειες της παγκοσμιοποίησης. Το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων δημιουργίας θέσεων εργασίας, προγραμμάτων επανακατάρτισης και εργαστηρίων για την υποστήριξη της σύστασης νέων επιχειρήσεων. Για αυτούς και άλλους λόγους, υποστηρίζω ολόψυχα την έκθεση της κ. Matera. Για να διασφαλιστεί επίσης ότι τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, πρέπει να είναι προσεκτικά στοχοθετημένα και να φθάνουν στον προορισμό τους γρήγορα. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των ευρωπαίων πολιτών, αυτό δε θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Απέχω από σεβασμό προς τους ιρλανδούς εργαζομένους που έπεσαν θύματα της παγκοσμιοποίησης. Βλέποντας την κατάσταση στην οποία έχουν βυθιστεί ως αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε κανείς να αισθανθεί ότι έχει το δικαίωμα να καταψηφίσει την ελεημοσύνη που διστακτικά τούς χορηγεί η ευρωκρατία. Τα λίγα, ωστόσο, που τούς δίνονται, ενδέχεται να ανακουφίσουν την ταλαιπωρία τους. Αυτό βέβαια δεν καθιστά τη λογική του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λιγότερο κατάπτυστη. Αντίθετα στηρίζει τις μετεγκαταστάσεις στις οποίες προχώρησαν οι ιδιοκτήτες της SR Technics προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ αποτελεί χώρο αλληλεγγύης, το δε Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) αποτελεί μέρος της αλληλεγγύης αυτής. Η συγκεκριμένη στήριξη είναι απαραίτητη για την παροχή βοήθειας στους ανέργους και τα θύματα των μετεγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών μετεγκαθίστανται, εκμεταλλευόμενες το μειωμένο κόστος εργασίας σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην Κίνα και την Ινδία, με αρνητικές συνέπειες για τις χώρες που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σκοπός του ΕΤΠ είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους που αποτελούν θύματα της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων, είναι δε ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες θέσεις εργασίας στο μέλλον. Το ΕΤΠ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από άλλες χώρες της ΕΕ, θα πρέπει συνεπώς να παράσχουμε τώρα την ενίσχυση αυτή στην Ιρλανδία, η οποία ζήτησε υποστήριξη για 850 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρεία SR Technics Ireland Ltd, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών στην περιοχή NUTS III του Δουβλίνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης σε εργαζόμενους που πλήττονται από τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Εκτιμήσεις επισημαίνουν ότι από τη στήριξη αυτή θα μπορούσαν να επωφεληθούν 35.000 με 50.000 εργαζόμενοι κάθε χρόνο. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση βοήθειας στην εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας, για εξατομικευμένη κατάρτιση, για ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης ή της σύστασης εταιρείας, και για την κινητικότητα και τη στήριξη μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων εργαζομένων. Για να λάβουν τη στήριξη αυτή οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας, πρέπει να έχουν απολυθεί τουλάχιστον 500 εργαζόμενοι εντός περιόδου τεσσάρων μηνών. Συνεπώς, η ιρλανδική εταιρεία SR Technics Ireland Ltd δικαιούται πλήρως χρηματοδότησης, εφόσον έχει προβεί σε 1.135 απολύσεις. Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης, διότι η SR Technics Ireland πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη λήψη στήριξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην περίπτωση της ιρλανδικής εταιρείας αερομεταφορών SR Technics αφορά τις 1.135 θέσεις εργασίας και θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να σωθούν. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Συνάδελφοι, για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε στην αίθουσα αυτή με σκοπό να εγκρίνουμε μια έκτακτη πίστωση εντός των συνόρων μας. Το αναφέρω με λύπη, καθώς το μέτρο αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κρίση και μια σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομία, την αγορά εργασίας, τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Ωστόσο, είμαστε τυχεροί που έχουμε μια τέτοια πηγή στη διάθεσή μας. Ακριβώς σε τέτοιου είδους καταστάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει τις αξίες της και τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζει από το πλήθος. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αναγκών αποτελούν αξίες που πρέπει να υποστηριχθούν και να προστατευθούν. Αυτό είναι το μήνυμα που επιθυμούν να αποστείλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζω δε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθησία στη μετάδοση του μηνύματος αυτού, εν μέρει για την καταπολέμηση της οκνηρής αντιευρωπαϊκής ρητορικής, και για να δειχθεί, αντίθετα, πόσο ουσιαστική είναι η στήριξη και βοήθεια στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στο πλαίσιο του αιτήματος της Ιρλανδίας για υποστήριξη για 850 απολύσεις στην SR Technics Ireland Ltd, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών στην περιοχή NUTS III του Δουβλίνου, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής, όπως και με τις αντίστοιχες τροπολογίες που παρουσίασε το Κοινοβούλιο.

Συμφωνώ επίσης με:

- το να ζητηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), τονίζοντας ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε να χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή τομέων·

- την πρόταση της Επιτροπής για πηγή πιστώσεων πληρωμών εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμανε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που προσφέρονται για τις μεταφορές·

- τη θέση του Κοινοβουλίου, το οποίο εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Συμφωνώ με την εισηγήτρια και με τις ιρλανδικές αρχές που υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και ότι ο αριθμός των επιβατών, των διανυθέντων χιλιομέτρων και των εν υπηρεσία αεροσκαφών έχει υποστεί σαφή μείωση. Συνεπώς, υποστηρίζω την ευρωπαϊκή βοήθεια προς έναν τομέα που είναι ζωτικής σημασίας για την επανεκκίνηση της ιρλανδικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Το αίτημα της Ιρλανδίας για τη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για 850 απολύσεις στην εταιρεία SR Technics Ireland Ltd πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στη νομοθεσία. Πράγματι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε προσωρινά, καθώς αναμενόταν να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε καταστάσεις σαν αυτή, που προέκυψε ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, εάν υπάρχουν «τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος». Με βάση αυτό, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής μετά τις αντίστοιχες αλλαγές που εισήγαγε το Κοινοβούλιο, και επικροτώ το γεγονός ότι η Επιτροπή εντόπισε πηγή πιστώσεων πληρωμών εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), σύμφωνα με προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει προηγουμένως για τον σκοπό αυτόν το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με την έγκριση της έκθεσης αυτής, το ΕΚ ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ και, συνολικά, υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Επίσης, τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ όσον αφορά την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη χορήγηση ενίσχυσης σε απολυμένους εργαζόμενους. Τον Οκτώβριο του 2009, η Ιρλανδία υπέβαλε αίτηση βοήθειας προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) σε σχέση με τις απολύσεις που έγιναν στην εταιρεία SR Technics, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών στην περιοχή του Δουβλίνου της Ιρλανδίας. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει μειώσει τον όγκο της δραστηριότητας των αεροπορικών μεταφορών, γεγονός το οποίο οδήγησε σε τεράστιο κύμα απολύσεων και στον τομέα αυτόν. Στην Ιρλανδία, καταγράφηκαν 1.135 απολύσεις μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2009, 850 εκ των οποίων έγιναν από την εταιρεία SR Technics Ireland Ltd. Αν και αναγνωρίζω τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΠ όσον αφορά την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, ο οποίος επιβεβαιώνεται επίσης από τις 11, αν δεν κάνω λάθος, αιτήσεις που εγκρίθηκαν το 2010 και μόνο, ύψους συνολικά άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, πιστεύω ότι το μέσο αυτό δεν είναι ακόμα αρκετά γνωστό και δεν χρησιμοποιείται επαρκώς από τα κράτη μέλη. Καλώ επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τις απολύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στον δημόσιο τομέα και να αναπτύξει παρόμοιο μέσο με το ΕΤΠ, το οποίο θα στηρίζει τους εργαζόμενους που απολύθηκαν στον δημόσιο τομέα στα διάφορα κράτη μέλη.

 
  
  

Έκθεση: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η υποστήριξη της ανεξαρτησίας της εντολής ενός βουλευτή του ΕΚ αποτελεί ευθύνη του Κοινοβουλίου, η δε ανεξαρτησία αυτή δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή, ο βουλευτής του ΕΚ κατηγορείται κατά βάση για αδικήματα σε σχέση με τις διαχειριστικές και λογιστικές του δραστηριότητες ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Πολωνικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νεολαίας και της Campus Sp. κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος πριν από την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ουδόλως σχετίζονται με τις δραστηριότητές του ως βουλευτή του ΕΚ, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει συνεπώς να προβούμε στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατ' αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ο πολωνός πολίτης και βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Krzysztof Lisek κατηγορείται για τρία εγκλήματα από την περιφερειακή εισαγγελία του Koszalin στην Πολωνία. Πρόκειται για οικονομικά αδικήματα τα οποία κρίνονται παράνομα σύμφωνα με τον πολωνικό νόμο. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διερεύνηση της υπόθεσης εναντίον του κ. Lisek σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο, κατατέθηκε αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Όπως αναφέρει με σαφήνεια η τρέχουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της ασυλίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άρσεων ασυλίας, πρέπει να διεξαχθεί ψηφοφορία. Ψηφίζω υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Lisek, πρώτον, γιατί θα τον βοηθήσει και δεύτερον, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να μπορέσει να απαντήσει στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του στην πατρίδα του.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της προτεινόμενης άρσης της βουλευτικής ασυλίας διότι πιστεύω ότι το αίτημα που κατατέθηκε πρέπει να ικανοποιηθεί –υπό την προϋπόθεση ότι είναι αιτιολογημένο, έστω και με βάση μόνο την εύλογη υποψία– για χάρη της αξιοπρέπειας των θεσμικών οργάνων, καθώς επίσης προς το συμφέρον εκείνων οι οποίοι εμπλέκονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Krzysztof Lisek κατηγορείται κατά βάση για αδικήματα σε σχέση με τις διαχειριστικές και λογιστικές του δραστηριότητες ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Πολωνικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νεολαίας και της Campus Sp. κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος πριν από την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο κ. Lisek ουδόλως σχετίζονται με τις δραστηριότητές του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις για το γεγονός ότι η δίωξη είχε ασκηθεί με στόχο να παρακωλυθεί η δραστηριότητα του βουλευτή («fumus persecutionis»), το ΕΚ αποφάσισε σήμερα να άρει τη βουλευτική ασυλία του κ. Lisek.

 
  
  

Έκθεση: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την έκθεση Gauzes σχετικά με την οδηγία ΔΟΕΕ διότι θέτει σε μειονεκτική θέση σημαντικό μέρος του πιο σημαντικού κλάδου του Ηνωμένου Βασιλείου –των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συγκεντρώνει όλους τους επενδυτικούς οργανισμούς που δεν καλύπτονται ήδη από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, από τις εταιρείες επενδύσεων έως τα επενδυτικά κεφάλαια, σε μια ενιαία μικτή κατηγορία που υπάγεται σε δαπανηρή νομοθεσία. Δημιουργεί, επίσης, φόρτο για τους ευρωπαίους διαχειριστές και επενδυτές στην Ευρώπη, που οι τρίτες χώρες δεν επιβάλλουν στους δικούς τους διαχειριστές και επενδυτές. Αυτό αναπόφευκτα συνεπάγεται απώλεια ταλαντούχων και μετακίνησή τους από το Λονδίνο προς χώρες εκτός της ΕΕ. Ως συνήθως, η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει ακριβές δαπάνες για τον κλάδο, γεγονός το οποίο πλήττει δυσανάλογα τις ΜΜΕ και ως εκ τούτου ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς. Με την επιβολή κυρώσεων στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, θα οδηγήσει σε απώλεια επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, σε μια εποχή κατά την οποία είναι απαραίτητες μεγαλύτερες επενδύσεις προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Εφαρμόζεται με χαμηλό όριο, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, υπάγοντας τους μικρούς επενδυτικούς οργανισμούς γρήγορα στα πλαίσια της οδηγίας, μόλις πραγματοποιήσουν μικρό μόνο αριθμό επενδύσεων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα είναι ιδιαίτερα επαχθείς για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών είναι αναγκαία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε νέες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι οι διαχειριστές των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων αντιπροσωπεύουν στοιχεία ενεργητικού ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και, συνεπώς, παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, και δεδομένου ότι η χρηματοπιστωτική κρίση ανέκυψε στο πλαίσιο της αγοράς επενδύσεων, παρά το γεγονός ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν είχαν άμεση σχέση με τις απαρχές της κρίσης, κρίνεται αναγκαίο να ρυθμιστούν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και ειδικότερα να ρυθμιστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριμένοι οργανισμοί υψηλού κινδύνου: αυτό θα προστατεύσει τους επενδυτές και θα προαγάγει τη σταθερότητα στις αγορές. Η σχετική ρύθμιση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, δεδομένου ότι αντικαθιστά τη ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο με ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβλέπει δε όρους ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων επενδυτικών οργανισμών που καλύπτονται, βάσει του συστημικού τους κινδύνου. Η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξετάζεται σε μια εποχή κρίσης, καθώς προωθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά με το να καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός πλαισίου κοινών ευρωπαϊκών κανόνων. Οι κανόνες που προτείνονται από την παρούσα οδηγία παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη διαχείριση των ίδιων των κεφαλαίων, καθώς και ως προς τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται στην αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης –με τη βοήθεια μιας απλής άδειας σε διάφορα κράτη μέλη– και σε τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen και Derek Roland Clark (EFD), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την έκθεση Gauzes σχετικά με την οδηγία ΔΟΕΕ διότι θέτει σε μειονεκτική θέση σημαντικό μέρος του πιο σημαντικού κλάδου του Ηνωμένου Βασιλείου –των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Συγκεντρώνει όλους τους επενδυτικούς οργανισμούς που δεν καλύπτονται ήδη από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, από τις εταιρείες επενδύσεων έως τα επενδυτικά κεφάλαια, σε μια ενιαία μικτή κατηγορία που υπάγεται σε δαπανηρή νομοθεσία. Δημιουργεί, επίσης, φόρτο για τους ευρωπαίους διαχειριστές και επενδυτές στην Ευρώπη, που οι τρίτες χώρες δεν επιβάλλουν στους δικούς τους διαχειριστές και επενδυτές. Αυτό αναπόφευκτα συνεπάγεται απώλεια ταλαντούχων και μετακίνησή τους από το Λονδίνο προς χώρες εκτός της ΕΕ. Ως συνήθως, η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει ακριβές δαπάνες για τον κλάδο, γεγονός το οποίο πλήττει δυσανάλογα τις ΜΜΕ και ως εκ τούτου ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς.

Με την επιβολή κυρώσεων στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, θα οδηγήσει σε απώλεια επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, σε μια εποχή κατά την οποία είναι απαραίτητες μεγαλύτερες επενδύσεις προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Εφαρμόζεται με χαμηλό όριο, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, υπάγοντας τους μικρούς επενδυτικούς οργανισμούς γρήγορα στα πλαίσια της οδηγίας, μόλις πραγματοποιήσουν μικρό μόνο αριθμό επενδύσεων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα είναι ιδιαίτερα επαχθείς για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών είναι αναγκαία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε νέες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε σκληρά την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις ρίζες της στην «αχαλίνωτη» δραστηριότητα πολλών επενδυτικών οργανισμών, προερχόμενων ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των οργανισμών αυτών, οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων ή επενδυτικά κεφάλαια, χαρακτηρίζονται από επιθετική κερδοσκοπία. Αυτή φαίνεται να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες της καταστροφής, τις συνέπειες της οποίας βιώνουμε σήμερα. Προκειμένου να προστατευθεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς από τις υπερβολές των εν λόγω οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου κυρίου Gauzes. Το παρόν κείμενο αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Με την ψήφο αυτή, ενισχύουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Αυτή η ευρωπαϊκή αρχή για τις χρηματοπιστωτικές αγορές θα συσταθεί την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα παράσχει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, το «διαβατήριο» που θα επιτρέπει τη δραστηριότητα των διαχειριστών των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία απαιτεί να έχουν λάβει άδεια ή να έχουν καταγραφεί, να πληρούν λειτουργικές και οργανωτικές απαιτήσεις και να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και διαφάνειας. Υπόκεινται, κατά την οδηγία, στις εποπτικές εξουσίες και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της ΕΑΚΑΑ. Σε μεταγενέστερο στάδιο, στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς θα υπαχθούν και οι διαχειριστές των επενδυτικών οργανισμών που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς.(IT) Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Gauzes για την εξαιρετική του εργασία. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίσουμε στους ευρωπαίους αποταμιευτές σαφή και ασφαλή χρηματοοικονομικά μέσα. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να επιχειρήσουμε να αποφύγουμε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της αγοράς μόνο μέσω αυστηρής και συγκεκριμένης ρύθμισης. Η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα αποτελεί ως εκ τούτου μέρος του ευρύτερου πλαισίου οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, το οποίο εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια αυτή, η αιτιολογημένη ρύθμιση των επενδυτικών οργανισμών αποτελεί επίσης αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη δυσλειτουργίας του συστήματος όπως είναι, για παράδειγμα, η υπερβολική έκθεση σε κινδύνους σε θέματα συστημικής σημασίας. Στηρίζω επίσης την ιδέα του ευρωπαϊκού «διαβατηρίου», το οποίο υλοποιείται μέσω της χορήγησης άδειας και εποπτείας που ισχύει για όλους τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν εντός της Ένωσης. Τέλος, επικροτώ τις απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εποπτικές αρχές με στόχο τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές απέδειξαν ότι πολλές από τις στρατηγικές που εφαρμόστηκαν από τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων είναι ευάλωτες σε ορισμένους, ή μάλλον σε πολλούς, κινδύνους που επηρεάζουν τους επενδυτές, τους άλλους φορείς της αγοράς και τις ίδιες τις αγορές.

Ψήφισα υπέρ της θέσης του Κοινοβουλίου διότι συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων πρέπει να αντιμετωπίζονται και να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Συμφωνώ ότι οι οργανωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να επηρεάζουν τα συστήματα και τους ελέγχους που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία για την καταγραφή των ατόμων που εργάζονται εντός ή για λογαριασμό επιχειρήσεων επενδύσεων. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι εξουσίες και τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της παρακολούθησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Η υπερτροφία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο κερδοσκοπικός και αδιαφανής ρόλος του ήταν από τις αιτίες τις οικονομικής κρίσης. Η αντιμετώπιση της κρίσης και εν γένει των κρίσεων απαιτεί δομικές αλλαγές, διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του και αποφυγή της διοχέτευσης τοξικών προϊόντων στην οικονομία. Τα μέτρα εποπτείας, που πρέπει να γενικευτούν, έχουν τη σημασία τους. Όμως τόσο με την οδηγία της Κομισιόν όσο και με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εξασφαλίζεται πραγματική εποπτεία και έλεγχος της δράσης των hedge funds και private equity. Με τις πολλές εξαιρέσεις και τους όρους που θέτει η έκθεση για την επιδιωκόμενη εποπτεία, το καθεστώς κερδοσκοπίας και αδιαφάνειας είναι σίγουρο ότι θα συνεχισθεί. Γι' αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίση του 2008, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Gauzes διότι συμβάλλει στον εξορθολογισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα από τον καλύτερο έλεγχο των επενδυτικών οργανισμών. Μάλιστα, οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν εκτεθεί εφόσον συνέβαλαν στην επιδείνωση της κρίσης. Με τη δημιουργία συστήματος «ευρωπαϊκού διαβατηρίου», η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει ένα είδος «κώδικα δεοντολογίας» σχετικά με τα οικονομικά αυτά όργανα, τα οποία θα πρέπει πλέον να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Ως αποτέλεσμα, η ενιαία αγορά θα καταστεί πιο διαφανής και αποτελεσματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), γραπτώς. (FR) Μετά από την ψήφο του Κοινοβουλίου, η Ένωση θα ρυθμίσει, επιτέλους, τις δραστηριότητες των πλέον κερδοσκοπικών επενδυτικών οργανισμών. Πολύς καιρός έχει περάσει από την έκθεση πρωτοβουλίας του Poul Rasmussen η οποία, ήδη από το 2008, πρότεινε την επιβολή αυστηρών ορίων σε αυτές τις «χρηματοοικονομικές μαύρες τρύπες». Χρειάστηκε η χρηματοπιστωτική κρίση για να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση δεσμευτικής νομοθεσίας για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων. Για πρώτη φορά οι οργανισμοί αυτοί, είτε εδρεύουν στην Ευρώπη είτε όχι, θα υπόκεινται σε ελέγχους, περιορισμούς σχετικά με τις δραστηριότητές τους και μεγαλύτερη διαφάνεια· ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων δεν θα είναι πλέον δυνατός, οι δε ελεγκτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών θα επεκταθούν. Πολλά απομένουν να γίνουν για την αποτελεσματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη· η ΕΑΚΑΑ, και όχι οι εθνικές αρχές, θα πρέπει να είναι η μόνη αρμόδια αρχή για το θέμα αυτό, οι δε επιχειρήσεις θα πρέπει να προστατεύονται ακόμη περισσότερο από την κερδοσκοπία. Χωρίς τις επιφυλάξεις των συντηρητικών, η Ένωση θα μπορούσε να έχει υιοθετήσει αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη νομοθεσία. Αυτό είναι απλώς ένα πρώτο βήμα. Το κείμενο που εγκρίναμε θα αναθεωρηθεί σε τέσσερα χρόνια. Αυτή θα είναι μια ευκαιρία να προχωρήσουμε περαιτέρω, με βάση την αξιολόγηση, προκειμένου να προστατεύσουμε την οικονομία και την απασχόληση από τις ζημίες που προκαλούνται από την κερδοσκοπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Νέοι κανόνες για καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όμως αυτή παραμένει πάντα ανεπαρκής. Εγκρίνοντας, με μεγάλη πλειοψηφία, την έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια, το Κοινοβούλιο συνεχίζει την εφαρμογή νέων κανόνων για καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση. Οι διαχειριστές των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν στοιχεία ενεργητικού ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ακόμη και αν τα κεφάλαια αυτά δεν εμπλέκονται άμεσα στις απαρχές της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η διαχείριση τους δεν πρέπει να εξαιρεθεί από την ανάγκη ρύθμισης του συνόλου των φορέων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το Κοινοβούλιο πέτυχε την ένταξη νέων κεφαλαίων σχετικά με την απογύμνωση και εξόφληση αξιών, έπραξε δε πάρα πολλά προκειμένου να επηρεάσει τους κανόνες που ρυθμίζουν το σύστημα του διαβατηρίου, την ευθύνη του θεματοφύλακα, τις απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και την προσφυγή στη μόχλευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή είναι η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία που ρυθμίζει τους επενδυτικούς οργανισμούς υψηλού κινδύνου –τα επενδυτικά κεφάλαια– και αποτελεί το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Όπως αναφέρει το έγγραφο, οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαχειριστών και στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση των οργανισμών αυτών με στόχο την προστασία των επενδυτών και την προώθηση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, δεν έχουμε ακόμη φτάσει στην ουσία του ζητήματος αυτού: οι συγκεκριμένοι κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν καταργήθηκαν και εξακολουθεί να υπάρχει αγορά παραγώγων, με την έννοια δε αυτή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν την κερδοσκοπία εξακολουθούν να υφίστανται. Μια εξαιρετική ευκαιρία για την ορθή ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών χάθηκε. Το Συμβούλιο και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέδωσαν στην τεράστια πίεση του χρηματοοικονομικού λόμπι.

Η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι οι δυσλειτουργίες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος οφείλονται, πρώτον, στην υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο –οι εν λόγω οργανισμοί αποτελούν παράδειγμα αυτού– και, δεύτερον, στην αδυναμία των συστημάτων για τη διαχείριση του κινδύνου αυτού. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θεσπίζουν κοινές απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών και την εποπτεία των επενδυτικών κεφαλαίων, απέχουν όμως πολύ από την εξάλειψη του σοβαρού συστημικού κινδύνου που εξακολουθεί να υφίσταται. Δεν μπορούμε, συνεπώς, να ψηφίσουμε υπέρ της πρότασης αυτής.

Ωστόσο, νέες οδηγίες βρίσκονται υπό συζήτηση και διαπραγμάτευση, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να φτάσουμε στην ουσία του ζητήματος, δηλαδή στο να θέσουμε τέλος στους κερδοσκοπικούς αυτούς οργανισμούς. Θα δούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού που επετεύχθη, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, σχετικά με τη ρύθμιση των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Ψήφισα υπέρ του επειδή, ακόμα και αν έχει ελλείψεις, θα ήταν απαράδεκτο να επιτρέπεται σε ορισμένους επενδυτικούς οργανισμούς να συνεχίζουν να ενεργούν με πλήρη ατιμωρησία, όταν γνωρίζουμε ότι συνέβαλαν στην επιδείνωση και την εξάπλωση της κρίσης. Λυπούμαι, ιδίως, για την αδυναμία των διατάξεων σχετικά με τη μόχλευση, την αδυναμία των εγγυήσεων όσον αφορά τους εξωχώριους επενδυτικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν διαβατήριο, και την αδυναμία των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία συχνά εξειδικεύονται στην απογύμνωση των αξιών μη εισηγμένων εταιρειών. Λυπούμαι για το γεγονός ότι πρέπει να ανεχθούμε αυτά τα αρπακτικά να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, να υπόκεινται δε μόνο σε καταγραφή και ελάχιστους ελέγχους. Ωστόσο, τι περισσότερο θα μπορούσαμε να αναμένουμε από ένα κείμενο που αποσκοπεί όχι στη ρύθμιση των κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά των διαχειριστών τους, και που επιδιώκει να διαχειριστεί τον κίνδυνο και όχι να παρεμποδίσει την εν λόγω κερδοσκοπία;

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του κειμένου για τους διαχειριστές των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων διότι είναι ζωτικής σημασίας να νομοθετήσουμε σχετικά με αυτό το τμήμα των χρηματοπιστωτικών αγορών, που εφαρμόζει στρατηγικές οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και επιβλαβείς για την απασχόληση και την πραγματική οικονομία. Έχει σημειωθεί μεγάλη και αξιέπαινη πρόοδος όπως, για παράδειγμα, με την εποπτεία των αμοιβών των διαχειριστών επενδυτικών οργανισμών, ώστε ούτε να ενθαρρύνεται ούτε να ανταμείβεται η δυσανάλογη ανάληψη κινδύνου, για να παραθέσω ένα μόνο παράδειγμα. Η οδηγία σαφώς οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και έχει κάποιες σοβαρές ελλείψεις. Ειδικότερα, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η εποπτεία επαφίεται στις εθνικές αρχές και όχι στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) που δημιουργήθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σχετικά με τη δέσμη χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, είναι δε ανάγκη να προετοιμάσουμε τώρα κιόλας τα επόμενα βήματα προκειμένου να τεθεί εκ νέου η αγορά στην υπηρεσία της οικονομίας και να προληφθούν νέες χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η οδηγία αυτή αποτελεί μία από τις πρώτες νομοθετικές απαντήσεις της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική κρίση. Αποτελεί επίσης κίνηση προς το νέο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Είναι ένα πρώτο βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για τη νομοθετική διαδικασία, η οποία ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν τα συστήματα αυτά ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της κανονιστικής κρίσης του 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς πιστεύω ότι οι διαχειριστές επενδυτικών οργανισμών πρέπει να καταγράφονται και να τηρούν ορισμένους βασικούς κανόνες δεοντολογίας. Διαχειρίζονται, ουσιαστικά, σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού και, συνεπώς, διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η δραστηριότητα αυτή, όπως περιγράφεται επιδέξια στην έκθεση, αφορά οντότητες και προϊόντα που είναι πολύ διαφορετικά, όπως οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και αμοιβαία κεφάλαια πρώτων υλών. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν ζήτημα προτεραιότητας την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα λάβει τη μορφή εξορθολογισμένης και συγκεκριμένης ρύθμισης που θα απευθύνεται σε όλους τους φορείς παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μιας ρύθμισης που θα αποσκοπεί στην εγγύηση μεγαλύτερης σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και καλύτερης προστασίας των επενδυτών, μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η έκθεση Gauzes αποτελεί, δυστυχώς, μια χαμένη ευκαιρία όσον αφορά την επίτευξη της αποτελεσματικής ρύθμισης των κερδοσκοπικών οργανισμών που βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης. Παρά τον καταστροφικό ρόλο που διαδραμάτισαν και τον κίνδυνο που ενέχουν οι οργανισμοί αυτοί για τη σημερινή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέδωσαν στην έντονη άσκηση πίεσης του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη διατήρηση αυτών των εξαιρετικά κερδοφόρων εργαλείων, που ωφελούν μια μειονότητα. Καταψήφισα συνεπώς την παρούσα έκθεση, η οποία επιτρέπει στα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια που εδρεύουν εκτός της ΕΕ να διατίθενται στην αγορά στο εσωτερικό της χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνονται με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες. Πρόκειται για νομοθετικό κενό που καταστρέφει όλη την πρόοδο που πραγματοποιείται με τη νέα αυτή νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Κυρίες και κύριοι, η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί σημαντική πρόοδο στον τομέα της νομοθεσίας για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει, πάνω απ’ όλα, βελτίωση της διαφάνειας, ουσιαστικούς κανόνες για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αποτελεσματικότερη νομοθεσία. Νομίζω ότι σε μια εποχή όπου όλες οι χώρες παλεύουν με οικονομικές δυσχέρειες, οι εναλλακτικές επενδύσεις, εάν κατανοούνται ορθά και χρησιμοποιούνται σωστά, μπορεί να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και να συνεισφέρουν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την εξαιρετική έκθεση του κ. Gauzes σχετικά με την οδηγία που αφορά τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Χάρη στην έκθεση αυτή θα καταστεί δυνατόν να καθιερωθεί περισσότερη διαφάνεια, εποπτεία και κώδικες δεοντολογίας στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρόκειται για ένα πρώτο επιτυχημένο βήμα, που ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες με σκοπό τη διεξοδική και συνολική μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα το κείμενο αυτό και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει. Αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του, το εν λόγω κείμενο δεν ρυθμίζει τίποτα. Η υπερψήφισή του ισοδυναμεί με απονομή της νίκης στα οικονομικά λόμπι εις βάρος του γενικού συμφέροντος του λαού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η χρηματοπιστωτική κρίση η οποία σημειώθηκε το 2007 οφειλόταν κυρίως στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες που διέθεταν μια σειρά εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων (hedge funds) στο χαρτοφυλάκιό τους. Δεν υπήρχε εποπτεία γι’ αυτές, συχνά δε αποτελούνταν από στοιχεία ενεργητικού αμφίβολης αξίας. Η κρίση αποτύπωσε την κατάσταση αυτή, τώρα δε είναι πλέον απαραίτητο να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν νέες κρίσεις στο μέλλον εξαιτίας χρηματοοικονομικών μηχανισμών που κανείς δεν ελέγχει και που συχνά δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η παρούσα οδηγία εγκρίνει μια σειρά προτύπων τα οποία, εφόσον πληρούνται, θα καταστήσουν τους χρηματοοικονομικούς αυτούς μηχανισμούς περισσότερο διαφανείς και ελέγξιμους και, επομένως, ικανούς να λειτουργούν ως μία ακόμη πηγή χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία, και όχι ως αιτία για την κατάρρευσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Με δεδομένες τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε ολόκληρο τον κόσμο, θεωρώ σωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ελέγξει τη δραστηριότητα των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Δεδομένου του τεράστιου κύκλου εργασιών, ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, των οργανισμών αυτών, οποιοδήποτε λάθος κατά την εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η οδηγία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και επίκαιρη, αφού οι κερδοσκόποι και οι ανέντιμοι επενδυτές της χρηματοπιστωτικής και χρηματιστηριακής αγοράς πάντοτε θα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τους εν λόγω οργανισμούς για τον προσωπικό τους πλουτισμό. Η οδηγία προβλέπει ορισμένους περιορισμούς και προσφέρει στην ΕΕ τη δυνατότητα να εμποδίσει τη χυδαία εκμετάλλευση των εν λόγω οργανισμών. Ελπίζω ότι αντιπροσωπεύει το πρώτο μόνο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι επενδυτικοί οργανισμοί συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, οι συστημικοί κίνδυνοι που ενέχουν τα διάφορα είδη προϊόντων όπως τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity), τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και τα αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων είναι, βεβαίως, διαφορετικοί. Οι αυστηρότερες ρυθμίσεις που εισάγονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα ως αποτέλεσμα της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων. Αφενός, είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος απωλειών και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα λήψης λανθασμένων αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης. Αφετέρου, η ρύθμιση δεν πρέπει να οδηγήσει στην καθιέρωση περιττής γραφειοκρατίας. Χρειαζόμαστε επίσης ρυθμίσεις για τις ακάλυπτες πωλήσεις, επειδή και αυτές διαδραμάτισαν ρόλο στη χρηματοπιστωτική κρίση. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Οι διαχειριστές των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, που αντιπροσωπεύουν στοιχεία ενεργητικού ύψους σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο τομέας αυτός καλύπτει πολύ διαφορετικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, που περιλαμβάνουν οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) και αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη ιδίως οι ειδικοί συστημικοί κίνδυνοι των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η διαχείριση των κεφαλαίων αυτών δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τους κανονισμούς που διέπουν το σύνολο του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει ότι οι δυσλειτουργίες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος προέρχονται, αφενός, από την υπερβολική έκθεση σε κινδύνους των φορέων που έχουν συστημική σπουδαιότητα και, αφετέρου, από τις αδυναμίες των συστημάτων διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Η πρόταση της Επιτροπής και η έκθεση επιδιώκουν την ενίσχυση της σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αύξηση της προστασίας των επενδυτών. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της θέσης του Κοινοβουλίου καθώς πιστεύω ότι:

- η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, οι οποίοι μπορούν να εξακολουθήσουν να ρυθμίζονται και να παρακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο·

- είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο όσον αφορά τη διακυβέρνηση·

- πρέπει να υπάρχει ρητή υποχρέωση να καταρτίζονται και να διατηρούνται πολιτικές και πρακτικές αμοιβών που είναι συμβατές με τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου για τις κατηγορίες εκείνες του προσωπικού τους των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζονται·

- οι απαιτήσεις ενημέρωσης και γνωστοποίησης και οι ειδικές διασφαλίσεις έναντι της απογύμνωσης αξιών θα πρέπει να υπόκεινται σε γενική εξαίρεση όσον αφορά τον έλεγχο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

- είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι εξουσίες και τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της παρακολούθησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Στην Ευρώπη, οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ενός σημαντικού ποσού επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων. Αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των συναλλαγών στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή στις αγορές και τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύουν. Είμαι βέβαιος ότι ο αντίκτυπος των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται είναι σημαντικός, όμως οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες τόνισαν το γεγονός ότι οι δραστηριότητες των διαχειριστών των επενδυτικών οργανισμών μπορεί επίσης να συμβάλουν στην επέκταση και τη διάδοση κινδύνων σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία. Στόχος της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι επίσης η δημιουργία κινήτρων για τη μεταφορά εξωχώριων επενδυτικών οργανισμών στην Ένωση, εξασφαλίζοντας έτσι πλεονεκτήματα όσον αφορά τη ρύθμιση και την προστασία των επενδυτών ενώ ταυτόχρονα καθορίζεται το σωστό επίπεδο εισοδήματος για τους διαχειριστές, τους οργανισμούς και τους επενδυτές εναλλακτικών κεφαλαίων. Θα ήθελα, σε αυτήν τη σύνοδο, να τονίσω ότι οι ασυντόνιστες εθνικές αντιδράσεις στους εν λόγω κινδύνους καθιστούν δύσκολη την αποτελεσματική τους διαχείριση.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω κατά της έκθεσης αυτής, επειδή αρκείται απλώς στη ρύθμιση της συμπεριφοράς των εταιρειών διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων χωρίς να εξετάζει τη φύση ή τη σύνθεση των εν λόγω χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Αυτή η εμμονή ως προς τη «δημιουργικότητα» του χρηματοπιστωτικού κλάδου δεν λαμβάνει υπόψη το εγγενώς αποσταθεροποιητικό και γεμάτο απληστία πεδίο δράσης της κερδοσκοπίας, που είναι κρίσιμης σημασίας όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος οργανισμών. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι επίσης εξαιρετικά αδύναμες. Περιλαμβάνουν τόσο πολλές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μην έρχονται πραγματικά σε ρήξη με το μοντέλο της πολυμορφίας των εθνικών ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα. Η έκθεση δεν προβαίνει επίσης σε σαφή διάκριση όσων εργάζονται στο συγκεκριμένο είδος οργανισμών και όσων εργάζονται σε παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες και δεν παρεμποδίζει τις ενέργειες των κερδοσκοπικών οργανισμών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Αντίθετα, με τον καθορισμό «ορίων» επί της αξίας των «συστημικώς σχετικών» περιουσιακών στοιχείων, ανοίγει τον δρόμο για επίσημες διαδικασίες κατακερματισμού, που θα εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μεγάλο αριθμό εταιρειών επενδύσεων που θα καλύπτονταν από αυτή. Η ασφάλεια των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ευρωπαίων πολιτών είναι δημόσιο αγαθό, η σημασία του οποίου είναι πάρα πολύ μεγάλη για να εκτίθεται στην ατολμία της προτεινόμενης οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την ανάγκη να υποβληθούν οι δραστηριότητες των διαφόρων παραγόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε αυστηρό έλεγχο, κυρίως των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση και τη διοίκηση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Στην πραγματικότητα, η επίδραση των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται είναι σε μεγάλο βαθμό θετική, όμως οι πρόσφατες δυσκολίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατέδειξαν την ευπάθεια των δραστηριοτήτων τους σε μια ολόκληρη σειρά κινδύνων, των οποίων η επαρκής διαχείριση απαιτεί τη θέσπιση συνεκτικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η θέσπιση εναρμονισμένου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλη για τη διασυνοριακή φύση των κινδύνων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Ψήφισα υπέρ της θέσης του Κοινοβουλίου για αυτούς τους λόγους.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς.(IT) Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Gauzes για την εξαιρετική του εργασία. Η οδηγία της ΕΕ για τα επενδυτικά κεφάλαια, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και άλλους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009 ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της G20, εγκρίθηκε τελικά με πολύ ευρεία πλειοψηφία. Αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός για την ευρωπαϊκή φιλοδοξία να τεθεί η χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση σε λειτουργία από τις αρχές του 2011. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα καταστήσουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα περισσότερο υπεύθυνο και διαφανές και θα καταστήσουν δυνατό τον περιορισμό της κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με την οδηγία, οι επενδυτές κερδοσκοπικών οργανισμών που εδρεύουν σε χώρες εκτός της ΕΕ (οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων κατοικούν συχνά σε φορολογικούς παραδείσους), θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν με τους ίδιους όρους που επιβάλλονται σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν εντός της αγοράς της ΕΕ. Για να αποκτήσουν το εν λόγω «ευρωπαϊκό διαβατήριο» από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της ΕΕ, οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων θα πρέπει επομένως να αποδεχθούν σαφείς κανόνες, όρια στην κερδοσκοπία και μεγαλύτερη διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία καταψήφισε την έκθεση αυτή, αν και Πράσινοι βουλευτές του ΕΚ ψήφισαν υπέρ της έκθεσης Gauzes στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Ο λόγος που το έπραξαν ήταν ότι κατά την ψηφοφορία στην εν λόγω επιτροπή, το κείμενο ήταν πολύ πιο φιλόδοξο σε σχέση με την τελική συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο. Το κείμενο αποτελεί, ομολογουμένως, ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι τα επενδυτικά κεφάλαια δεν ήταν προηγουμένως υποχρεωμένα να είναι διαφανή. Ωστόσο, η εκδοχή που εξέδωσε το Συμβούλιο δεν ικανοποιεί το Κοινοβούλιο σε ορισμένες από τις βασικές απαιτήσεις και αποδυναμώνει ορισμένες από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή στην αρχική της πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Χαίρομαι που επετεύχθη συμφωνία για τους ΔΟΕΕ και που το ζήτημα των εταιρειών επενδύσεων ελήφθη υπόψη και θα υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή όταν υποβάλλονται νομοθετικές προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών καταψήφισε την έκθεση αυτή σχετικά με τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Παρά τον αριθμό των σελίδων της και την ενέργεια που φαίνεται να κατανάλωσε ο εισηγητής, η εν λόγω έκθεση είναι εξαιρετικά αδύναμη. Το περιεχόμενό της πραγματικά δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Οι προτάσεις που ανακοινώθηκαν έρχονται μάλιστα συχνά σε αντίθεση με όσα πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί η επανάληψη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις δανειοδοτήσεις αυξημένου κινδύνου (subprime) του φθινοπώρου του 2008.

Η έκθεση συνεπώς δεν θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε να εξαναγκαστούν να σταματήσουν αυτήν τη δημοσιονομική πολιτική συγκράτησης που καταστρέφει σταδιακά όλα τα μέσα της κοινωνικής πολιτικής μας.

Δεν είναι καλό το μήνυμα που αποστέλλουμε την παραμονή της συνόδου κορυφής της G20 υπό την προεδρία του Nicolas Sarkozy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Είναι πολύ σωστό να προσπαθούμε να διδασκόμαστε από τα λάθη που οδήγησαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Αν και η ρύθμιση είναι απολύτως απαραίτητη σε ορισμένους τομείς, εγώ προσωπικά προτιμώ τη διαφάνεια και την υποχρέωση ενημέρωσης. Εάν οι τράπεζες είχαν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους πελάτες πώς χειρίζονται τα χρήματά τους και τι σημαίνει αυτό για αυτούς, η κρίση δεν θα μπορούσε να συμβεί. Η ρύθμιση που περιορίζει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελεί λύση μόνο όταν το εν λόγω σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί –για παράδειγμα, όπου η ανθρώπινη υγεία ή ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί όταν θεσπίζουμε ρυθμίσεις. Ο ρόλος των δημόσιων θεσμών δεν είναι να απαλλάσσουν τους πολίτες από την ευθύνη για τις αποφάσεις τους, αλλά να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται κατά τη λήψη αποφάσεων. Ας μην λησμονούμε ότι η φυσική στήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης προέρχεται από ιδιωτικές πηγές, δηλαδή επενδυτικούς οργανισμούς, οι οποίοι δανείζουν χρήματα σε πολλά υποσχόμενα επιχειρηματικά σχέδια και επενδύουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, πάντα με επίγνωση και στάθμιση των πιθανών κινδύνων. Εάν, στην προσπάθειά μας για ασφάλεια, μειωθεί η επιθυμία των επενδυτών για αναζήτηση νέων ευκαιριών στην ΕΕ, θα συνεχίσουμε για πάντα να εξαρτώμαστε από αναποτελεσματικά και γραφειοκρατικά προγράμματα δημόσιων επενδύσεων. Θα υπολειπόμαστε τότε ακόμη περισσότερο στον τομέα της τεχνολογίας. Θεωρώ την έκθεση που υποβλήθηκε ως συμβιβαστική λύση, η οποία αντιμετωπίζει ορισμένες από τις ανησυχίες μου ως προς τη ρύθμιση στον τομέα αυτόν. Επομένως την υποστήριξα.

 
  
  

Έκθεση: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έως πρόσφατα, η νήσος Ταϊβάν και οι Νήσοι Βόρειες Μαριάνες περιλαμβάνονταν στο Παράρτημα 1 του κανονισμού και υπόκειντο, επομένως, στην εν λόγω υποχρέωση θεώρησης. Δεδομένου ότι η Ταϊβάν δεν συνιστά κανένα κίνδυνο παράνομης εισόδου μεταναστών ή απειλή για τη δημόσια τάξη στην Ένωση, και δεδομένου ότι οι υπήκοοι των Νήσων Βορείων Μαριάνων είναι, ως κάτοχοι αμερικανικών διαβατηρίων, υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά των εδαφών αυτών από το περιοριστικό καθεστώς του παραρτήματος Ι στο λιγότερο περιοριστικό καθεστώς του παραρτήματος II. Κατά συνέπεια, παρείχα τη στήριξή μου στη θέση του εισηγητή για να γίνει η μεταφορά αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Το γεγονός ότι η έκθεση Agustin Diaz de Mera εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία υπογραμμίζει το όφελος της απόφασης για άρση των απαιτήσεων θεώρησης για την Ταϊβάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ως εκ τούτου την εμπιστοσύνη που έχει στη μεγάλη διαδικασία εκδημοκρατισμού η οποία επιχειρείται κατά τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τονίσω την αξιοσημείωτη οικονομική πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν διεξάγει σημαντικό όγκο εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ και η οικονομία της κατέχει την 25η θέση στον κόσμο, εξακολουθεί δε να αναπτύσσεται κατά περισσότερο από 13% ετησίως. Αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη μειώνει τις πιθανότητες να αντιμετωπίσει η ΕΕ τον κίνδυνο εισροής παράνομων μεταναστών από την Ταϊβάν. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας προσώπων πρέπει να καταστεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της διμερούς συνεργασίας. Η απόφαση άρσης της υποχρεωτικής απαίτησης θεώρησης για τους υπηκόους της Ταϊβάν λαμβάνει επίσης υπόψη την τήρηση των τεχνικών όρων για την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων τους. Η καθιέρωση βιομετρικών διαβατηρίων το 2008 είναι ένα από τα εποικοδομητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Ελπίζω ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και ότι η νέα διάταξη θα τεθεί σε ισχύ ήδη από το τρέχον έτος. Τέλος, πιστεύω ότι η απόφαση που ελήφθη από τις αρχές της Ταϊβάν να άρουν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου είναι ορθή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης των κριτηρίων της αμοιβαιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ο κανονισμός αυτός αναφέρει τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Η απόφαση σχετικά με το αν πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεώσεις θεώρησης σε τρίτες χώρες ή όχι λαμβάνεται κατά περίπτωση. Στόχος της πρότασης είναι η κατάργηση των υποχρεώσεων θεώρησης για τους πολίτες της Ταϊβάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τον στόχο της παρούσας πρότασης. Είναι πολύ σημαντική η χάραξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύσσονται οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊβάν. Από οικονομική άποψη, η Ταϊβάν σημείωσε σημαντική ανάπτυξη κατά τα τελευταία έτη, και το κατά κεφαλήν εισόδημα του πληθυσμού της είναι σήμερα το υψηλότερο στον κόσμο. Η Ταϊβάν αποτελεί επίσης εξαίρετο εταίρο με συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, των επενδύσεων, της νέας τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού. Ως εκ τούτου, με την κατάργηση της θεώρησης για την Ταϊβάν θα ενισχυθούν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ επειδή πιστεύω ότι η Ταϊβάν πρέπει να μεταφερθεί στον θετικό κατάλογο για τη χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Δεδομένων των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν, πιστεύω ότι η απόφαση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο. Οι περισσότερες από τις χώρες της περιοχής αυτής που έχουν παρεμφερές επίπεδο ανάπτυξης έχουν ήδη εξασφαλίσει απαλλαγή θεώρησης, η δε απόφαση αυτή ενισχύει την απόφαση της ΕΕ να δοθεί προτεραιότητα σε πολιτικές που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, παράλληλα με πολιτικές που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω τη χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση ταξιδιωτικής θεώρησης για τους υπηκόους της Ταϊβάν, και ως εκ τούτου τη μεταφορά της χώρας στον θετικό κατάλογο. Η απόφαση αυτή θα έχει ευνοϊκό οικονομικό αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν, η οποία είναι ήδη ο 19ος από τους σημαντικούς μας εμπορικούς εταίρους. Η ΕΕ αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην Ταϊβάν. Αυτό θα ενθαρρύνει τον τουρισμό: η ΕΕ αποτελεί ήδη μία από τις πιο σημαντικές περιοχές προορισμού για τους υπηκόους της Ταϊβάν. Δεν αυξάνει, αντιθέτως, τον κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, καθώς το μέσο ποσοστό των ετών 2006-2008 ήταν 45 άτομα, το οποίο είναι πολύ χαμηλό και δεν απειλεί τη δημόσια ασφάλεια. Η απόφαση αυξάνει επίσης την περιφερειακή συνοχή, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών και των οντοτήτων της περιοχής με παρεμφερές επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης απολαύουν ήδη καθεστώτος κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης: το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη. Επικροτώ την έγκριση εκ μέρους της Ταϊβάν των μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας διαβατηρίων και δελτίων ταυτότητας με την εισαγωγή των βιομετρικών διαβατηρίων, καθώς και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν προκειμένου τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ να μην αντιμετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Είμαι στην ευχάριστη θέση να ψηφίσω υπέρ της αναγνώρισης, εκ μέρους της ΕΕ, ότι υφίστανται οι συνθήκες για την ελευθέρωση του συστήματος θεωρήσεων για την Ταϊβάν. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ταϊβάν σημείωσε πρόδηλη διαδικασία εκδημοκρατισμού και σημαντική οικονομική ανάπτυξη, σήμερα δε κατέχει την 25η θέση παγκοσμίως. Η ΕΕ και η Ταϊβάν διατηρούν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και συνεργάζονται στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος. Με βάση τα ανωτέρω, η ελευθέρωση των θεωρήσεων για την Ταϊβάν προάγει τις διμερείς σχέσεις Ταϊβάν-ΕΕ, ενισχύει τις εταιρικές σχέσεις σε διάφορους τομείς και ενθαρρύνει την αμοιβαία αύξηση του τουρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της νέας αυτής τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, η οποία προβλέπει την ένταξη των Βορείων Νήσων Μαριάνων –(κοινοπολιτεία σε πολιτική ένωση με τις ΗΠΑ)– και της Ταϊβάν στον λευκό κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πιστεύω ότι παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης. Ταυτόχρονα, ελπίζω ότι η Ταϊβάν, με τη σειρά της, θα τηρήσει τη δέσμευσή της για την αφαίρεση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας από τον κατάλογο των κρατών που εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όποιος έχει ταξιδέψει ποτέ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να μην έχει παρατηρήσει πώς η ελευθερία κυκλοφορίας που απολαμβάνουμε εντός της ΕΕ έχει βελτιώσει σημαντικά τη ζωή μας. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την κινητικότητα αγαθών και ατόμων. Η δυνατότητα να ταξιδεύουμε σχετικά εύκολα μέσα στην Ένωση καθιστά όλο και πιο σημαντικά τα εξωτερικά μας σύνορα, καθώς και την ανάγκη υιοθέτησης, χωρίς τύψεις, πολιτικής σχετικά με την είσοδο στην Ευρώπη που να είναι κατάλληλη, κατά πρώτο και κύριο λόγο, για τις ανάγκες των πολιτών των κρατών μελών. Ενώ πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζουμε όσους επιδιώκουν την είσοδο στις χώρες μας με ανθρωπιά και να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, πιστεύω ότι η ΕΕ έχει το δικαίωμα να αναλύει επισταμένα ποιες χώρες μπορούν να συμπεριληφθούν στον θετικό κατάλογο. Από την άποψη αυτή, η ένταξη της Ταϊβάν στον προαναφερθέντα κατάλογο μού φαίνεται λογική, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα ανθρώπινης και οικονομικής ανάπτυξης της νήσου, καθώς και το γεγονός ότι το κράτος δικαίου εφαρμόζεται σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ένταξη της Ταϊβάν στον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από τις θεωρήσεις, αποτελεί σαφή πρόκληση για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, παραβιάζοντας την κυριαρχία των θεσμικών της οργάνων επί της επικράτειάς της. Συνιστά επαίσχυντη προσπάθεια αναζωπύρωσης των διαιρέσεων και παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας.

Η επιβεβαίωση της εν λόγω απόφασης θα αποτελέσει σιωπηρή αναγνώριση της Ταϊβάν, θα συνιστά δε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από την ΕΕ, διότι η Ταϊβάν δεν υπήρξε ποτέ κυρίαρχο κράτος: αυτό μάλιστα έχει επανειλημμένα αναγνωριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία δεν αποδέχθηκε ποτέ τη συμμετοχή της χώρας στον ΟΗΕ.

Κατά την περίοδο αυτή επιδείνωσης της κρίσης του καπιταλισμού, η πλειοψηφία του Σώματος αποστέλλει και πάλι το μήνυμα ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα: στην περίπτωση αυτή, σκοπός είναι να προσπαθήσει να περιορίσει την εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη της Κίνας με την προώθηση, μεταξύ άλλων, αποσχιστικών τάσεων εντός των συνόρων της. Η παραβίαση της κυριαρχίας της Κίνας αποτελεί μία ακόμη θέση που ευθυγραμμίζεται με τη στάση των ΗΠΑ, όπως συνέβη επίσης πρόσφατα όταν κράτος μέλος πούλησε όπλα στις υποτιθέμενες «αρχές» της Ταϊβάν.

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Σώματος εξακολουθεί να στηρίζει την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κρατών, όπως συνέβη στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου σε σχέση με τη Σερβία και όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Νοτίου Σουδάν σε σχέση με το Σουδάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 11 Νοεμβρίου υπέρ της μεταφοράς της Ταϊβάν στον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και επικροτώ θερμά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος. Καταρχάς, πολλές άλλες χώρες στην ίδια γεωγραφική ζώνη (Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Ιαπωνία, Νότια Κορέα ...) επωφελούνται ήδη εδώ και αρκετό καιρό από τη συγκεκριμένη απαλλαγή θεώρησης. Έπειτα, και πιο συγκεκριμένα, η απελευθέρωση των θεωρήσεων αποτελεί εξαιρετικό μέσο για την προαγωγή των δεσμών και της προσέγγισης μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των πολιτών: των φοιτητών, των ερευνητών, των απλών ταξιδιωτών, κλπ., είμαι δε πεπεισμένη ότι θα προωθήσει τη στενότερη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της έρευνας, ακόμη και του τουρισμού, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊβάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ο κατάλογος των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης έχει καθοριστεί μέσω σταθμισμένης κατά περίπτωση αξιολόγησης της κατάστασης που επικρατεί στην εν λόγω χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την παράνομη μετανάστευση, ζητήματα ασφάλειας, τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της αμοιβαιότητας. Είναι ευνόητο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κριτήρια ενδέχεται να αλλάζουν με τον καιρό, ότι η νομοθεσία επί του θέματος προβλέπει διαδικασία αναθεώρησης του καταλόγου των χωρών, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αλλάξει ο αριθμός των χωρών που απολαμβάνουν απαλλαγών από την υποχρέωση θεώρησης. Η πρόταση του κ. Diaz de Mera Garcia Consuegra, η οποία εγκρίθηκε σήμερα, αφορά τη μεταφορά της νήσου Ταϊβάν στον εν λόγω κατάλογο. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ταϊβάν βιώνει σημαντική διαδικασία εκδημοκρατισμού, η οποία την οδήγησε στη σύναψη σημαντικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω συνεπώς ότι η σημερινή απόφαση ήταν σημαντική, μπορεί δε να δώσει έμφαση στη συνέπεια της ΕΕ σε σχέση με προσφάτως εγκριθείσες αποφάσεις οι οποίες κατέστησαν την Ταϊβάν τον τέταρτο σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ στην Ασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), γραπτώς.(PL) Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ταϊβάν βιώνει πολλές αλλαγές. Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ο δυναμισμός της κοινωνίας των πολιτών και ο σεβασμός των ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων έχουν συμβάλει στην πολιτική σταθεροποίηση στην Ταϊβάν. Επιπλέον, η Ταϊβάν δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς σε διεθνές επίπεδο, αυτό δε περιλαμβάνει βοήθεια προς τα θύματα φυσικών καταστροφών. Η Ταϊβάν παρουσιάζει σήμερα υψηλή οικονομική ανάπτυξη και χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Από τη δεκαετία του 1950, η Ταϊβάν έχει προβεί σε πολλές επιτυχείς μεταρρυθμίσεις. Σε πολιτικό επίπεδο, η Ταϊβάν ολοκλήρωσε διαδικασία εκτεταμένου εκδημοκρατισμού. Οι αλλαγές της δεκαετίας του 1980 οδήγησαν στις πρώτες δημοκρατικές εκλογές που διεξήχθησαν στη νήσο το 1996. Η ΕΕ και η Ταϊβάν διατηρούν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεγάλης κλίμακας. Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν είναι ο τέταρτος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Ασία. Υπάρχει επίσης συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Οι αριθμοί παράνομων μεταναστών στην ΕΕ από την Ταϊβάν είναι πολύ μικροί. Οι πολίτες των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δεν χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην Ταϊβάν. Οι πολίτες των τριών αυτών κρατών μελών αναμένεται να συμπεριληφθούν, επίσης, σε ρυθμίσεις για ταξίδια χωρίς απαίτηση θεώρησης στο εγγύτατο μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι η κατάργηση της θεώρησης για τους πολίτες της Ταϊβάν θα συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων και των σχέσεων στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, καθώς και στην αύξηση των ταξιδιών για λόγους τουρισμού μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή κύριος σκοπός της πρότασης είναι να αναπτυχθεί μια κοινή πολιτική μετανάστευσης, συμβάλλοντας έτσι ταυτόχρονα στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ταϊβάν.

Μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές το 1996, η Ταϊβάν δρομολόγησε μια σημαντική διαδικασία εκδημοκρατισμού με σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τον σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών, που έχουν συμβάλει στην εδραίωση της πολιτικής της σταθερότητας.

Από οικονομική άποψη, απολαμβάνει σημαντική ανάπτυξη και διατηρεί σημαντικούς οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενη στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Η κατάργηση των θεωρήσεων δικαιολογείται από τον χαμηλό κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης πολιτών από τη νήσο αυτή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελευθέρωση των θεωρήσεων για την Ταϊβάν θα ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις μας και θα προωθήσει τη στενότερη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, του περιβάλλοντος και της έρευνας, ενώ θα ενθαρρύνει και την αύξηση του τουρισμού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το οφείλουμε αυτό στους πολίτες της Ταϊβάν, εν μέρει εν ονόματι της περιφερειακής συνοχής, διότι έχουμε ήδη χορηγήσει απαλλαγή από τις υποχρεώσεις θεώρησης σε άλλες χώρες και οντότητες στην ίδια γεωγραφική περιοχή με παρεμφερές επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Τα κριτήρια που καθορίζονται για τις τρίτες χώρες, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ελέγχονται μέσω σταθμισμένης κατά περίπτωση αξιολόγησης της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα σε σχέση με ζητήματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η δημόσια τάξη και ασφάλεια, καθώς και οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, η εδαφική συνοχή και η αρχή της αμοιβαιότητας. Η Επιτροπή επικουρείται από τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των καταλόγων. Η ένταξη μιας τρίτης χώρας είτε στον θετικό είτε στον αρνητικό κατάλογο είναι δική τους ευθύνη. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη, μαζί με τα πολύτιμα δεδομένα που παρέχει το Κέντρο Πληροφοριών, Προβληματισμού και Ανταλλαγών για τη Διέλευση των Συνόρων και τη Μετανάστευση (CIREFI), βοηθούν την Επιτροπή να καταλήξει σε συμπεράσματα. Η ένταξη της Ταϊβάν στον θετικό κατάλογο είναι απολύτως δίκαιη και επιβραβεύει την οικονομική και δημοκρατική πρόοδο που έχει σημειώσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Όσον αφορά την έκθεση αυτή, με ανησυχεί το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ταϊβάν και της Κίνας δεν έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα. Με το να παρέχουμε τη δυνατότητας στους πολίτες της Ταϊβάν να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα της ΕΕ, ενθαρρύνουμε την αποξένωση στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κίνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια πολιτική, και ότι η Ταϊβάν παραμένει ένα «αγκάθι», δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε πρόωρα και απερίσκεπτα μέτρα. Ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Όσον αφορά το ζήτημα των θεωρήσεων για τρίτες χώρες με υποχρέωση θεώρησης, είναι σημαντικό να εξετάζεται κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Στο παρελθόν, οι θεωρήσεις συχνά πωλούνταν. Είναι σημαντικό να σταματήσουμε τα σκάνδαλα αυτά και να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι κανόνες Σένγκεν. Η αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να εφαρμόζεται στην υποχρέωση θεώρησης, όμως το παράδειγμα των ΗΠΑ, οι οποίες χρησιμοποιούν ανοιχτά την υποχρέωση θεώρησης ως απειλή κατά τις διαπραγματεύσεις, δείχνει ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Η Ταϊβάν είναι ειδική περίπτωση. Μέχρι τώρα, είχε αρκετά καλή οικονομική ανάπτυξη, γεγονός το οποίο οδηγεί την ΕΕ στην υπόθεση ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης. Ωστόσο, δεν μπορώ να υποστηρίξω ισότιμη αντιμετώπιση για άτομα που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ταϊβάν, που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Συνάδελφοι, ψήφισα υπέρ της πρότασης κανονισμού, διότι πιστεύω ότι είναι σωστό και δίκαιο η νήσος Ταϊβάν να μεταφερθεί στον θετικό κατάλογο. Η Ταϊβάν αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο και διαθέτει υψηλά κοινωνικά πρότυπα και βιοτικό επίπεδο, σε μεγάλο βαθμό παρεμφερή με των πιο προηγμένων περιφερειών της ΕΕ. Η ελευθέρωση της υποχρέωσης θεώρησης για την Ταϊβάν θα ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της χώρας αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει τη στενότερη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της έρευνας, ενώ θα προωθήσει και την ανάπτυξη του τουρισμού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, όπως κατέδειξε σαφώς ο εισηγητής κ. Diaz de Mera Garcia Consuegra, δεν πιστεύω ότι το σύνολο των χωρών που παρατίθενται θα πρέπει να περιληφθούν στον θετικό κατάλογο δεδομένου ότι, σε αντίθεση με την Ταϊβάν, δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές και απαιτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ διότι πιστεύω ότι η ένταξη της Ταϊβάν στον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων εξαιρούνται από τις θεωρήσεις, τον λεγόμενο «θετικό κατάλογο», είναι δικαιολογημένη λόγω του επιπέδου ανάπτυξης που έχει επιτύχει η Ταϊβάν σε θέματα δημοκρατικής διακυβέρνησης, οικονομικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής αυτής. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το μέτρο αυτό δεν αντιπροσωπεύει αυξημένους κινδύνους όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση και τη δημόσια ασφάλεια, ενώ πρέπει επίσης να τονιστεί η δέσμευση της κυβέρνησης της Ταϊβάν να επεκταθεί η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και στα 27 κράτη μέλη έως το τέλος του 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίξαμε το κείμενο αυτό, με κύριο στόχο της τροποποίησης του κανονισμού ΕΚ 539/2001 να είναι η απαλλαγή των κάτοχων διαβατηρίων από την Ταϊβάν από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο στην ΕΕ. Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πρόταση της Επιτροπής, η αρχή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει ασφαλώς να υποστηριχθεί, εφόσον το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και δημοκρατικής διακυβέρνησης της Ταϊβάν είναι συγκρίσιμο με το επίπεδο των χωρών του ΟΟΣΑ στην περιοχή – της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Μετά από δεκαετίες έντασης, το πολιτικό κλίμα μεταξύ της κυβέρνησης της Ταϊβάν και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι, σήμερα, πολύ θετικό, όπως καταδεικνύει η δρομολόγηση απευθείας πτήσεων και το πρωτοφανές επίπεδο επιχειρηματικών σχέσεων και προσωπικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, γεγονότα που προσφέρουν μια ευκαιρία για την απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Η Ταϊβάν δεν συνιστά απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από την άποψη της παράνομης μετανάστευσης (μόνο 45 παράνομοι μετανάστες από την Ταϊβάν εντοπίστηκαν μεταξύ 2006 και 2008) ούτε από την άποψη της δημόσιας ασφάλειας.

Όπως πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί από τον εισηγητή, κύριο Diaz de Mera Garcia Consuegra, οι αρχές της Ταϊβάν απάλλαξαν επίσημα όλους τους πολίτες της ΕΕ από την υποχρέωση θεώρησης. Συμφωνώ με τον εισηγητή επειδή είναι σημαντικό να αναπτυχθεί κοινή πολιτική για τη μετανάστευση, που θα συμβάλει στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με την Ταϊβάν, η οποία αποτελεί τον τέταρτο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ασία και μια χώρα που χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπου γίνονται σεβαστές οι πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών.

 
  
  

Έκθεση: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Θεωρώ την εφαρμογή αυτού του είδους συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας απαραίτητη, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης, καθώς τονώνει την ευρωπαϊκή οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θεωρώ ορθό το αίτημα του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθεί η παροχή συνδρομής για έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Έως κάποιο βαθμό, η ένταξή τους καθιστά αναγκαίο να μετατοπιστεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από κατά βάση διασυνοριακά έργα σε πιο περιφερειακά, τα οποία θα έχουν ευρύτερες επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το κόστος της αναγκαίας αρχικής επένδυσης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν επενδύουν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός το οποίο αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. Η θέσπιση τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των έργων αυτών είναι ευπρόσδεκτη. Θα ήθελα να τονίσω, επίσης, την παρατήρηση της εισηγήτριας ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα των περιφερειακών αρχών σε περιόδους κρίσης δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, θεωρώ εξίσου σημαντική την προβλεπόμενη στήριξη έργων που αφορούν αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενταγμένες στις τοπικές συνθήκες και την ενσωμάτωσή τους σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέσπισε το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής 3,98 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2009 και το 2010. Όταν η ενίσχυση για επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια επικεντρώνεται σε τοπικό επίπεδο, είναι πιο αποτελεσματική και κερδοφόρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ του παρόντος κειμένου. Προβλέπει τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου που αποσκοπεί στη στήριξη πρωτοβουλιών για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης, στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι δικαιούχοι του μέσου αυτού είναι δημόσιες αρχές, κατά προτίμηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν για λογαριασμό αυτών των δημόσιων αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Συγχαίρω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο και το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε. Ψήφισα υπέρ του μέτρου αυτού διότι πιστεύω ότι η σύσταση ad hoc ταμείου για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και τη χρήση ανανεώσιμων και τοπικών πηγών ενέργειας (ακόμη και αν ανέρχεται σε 146 εκατομμύρια ευρώ μόνο) αντιπροσωπεύει για την κοινοβουλευτική μου Ομάδα σημαντική ένδειξη σχετικά με τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθηθεί όσον αφορά τη διορατικότερη εφαρμογή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι, μάλιστα, πεπεισμένος ότι το χρηματοδοτικό αυτό μέσο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, επειδή μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν αποτελεσματικότερα, στο μέλλον δε να αποτελέσει πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός πιο γενναιόδωρου ταμείου για την ενέργεια. Πιστεύω επίσης ότι το μέτρο είναι χρήσιμο επειδή επιτρέπει την υλοποίηση έργων που θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων που έχουν θεσπιστεί για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η προτεραιότητα που δίδεται στην ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός. Τέλος, ελπίζω ότι τα προγράμματα θα κατανεμηθούν δίκαια σε γεωγραφικό επίπεδο και ότι το σύνολο της νομικής δομής (και η σύνθεση της επιτροπής ανάθεσης) θα καθοριστούν αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ανάπτυξη νέων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη με σκοπό τη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας, αλλά και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Με τη στήριξη των πολιτικών αυτών, η ΕΕ θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σε μια «πράσινη» αγορά, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, ασφαλούς και βιώσιμης οικονομίας. Η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης με στόχο την ανάπτυξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας. Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη στον τομέα της ενέργειας. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης θέτει την ενεργειακή ασφάλεια, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και το περιβάλλον ως προτεραιότητές του. Μόνο με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί δυνατό να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (ECR), γραπτώς. (EN) Οι συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ θεωρούν ότι στο τρέχον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό κλίμα, οι προτάσεις για νέες δαπάνες της ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο. Όσον αφορά το συγκεκριμένο μέσο, ανησυχούσαμε από την άποψη των δημοσιονομικών αρχών του προϋπολογισμού της ΕΕ και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ωστόσο, οι συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ σημειώνουν τη δυνητική προστιθέμενη αξία που προσφέρει η παρούσα πρόταση και την εστίασή της σε τομείς πολιτικής προτεραιότητας. Οι συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ μπορούν κατά συνέπεια να υποστηρίξουν τη συμβιβαστική πρόταση ως εξαίρεση, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό να δημιουργεί προηγούμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η καλύτερη απάντηση σε μια πτώση της ζήτησης όπως αυτή που έχει πλήξει την παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια είναι η τόνωση της κυκλοφορίας της υπάρχουσας προσφοράς χρήματος. Ο δημόσιος τομέας είναι σίγουρα ο καλύτερος για την ανάληψη δράσης για να επιτευχθεί αυτό. Ελπίζουμε, πράγματι, ότι ο τομέας αυτός θα λάβει μια ώθηση που θα του επιτρέψει να προβεί σε εξοικονομήσεις με το να ωθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να ακολουθήσει τον ορθό δρόμο της αποδοτικής κατανάλωσης, ενώ, ταυτόχρονα, θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας που δεν υπόκεινται σε μετεγκαταστάσεις. Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι η θέσπιση της διάταξης αυτής είναι επειγόντως απαραίτητη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε, πράγματι, να θεωρηθεί σύντομα ως ένα από τα πολλά που προβλέπονται για την ανάκαμψη και συνεπώς θα μπορούσε να του δοθεί λιγότερη προσοχή. Με έγκαιρη δράση θα μπορούσε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να συμβεί αυτό και συγχρόνως θα διασφαλιζόταν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές ώστε να λαμβάνουν χρηματοδότηση για επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Πιστεύω ότι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών των κρατών μελών συμβάλλει στην ανάπτυξη βιώσιμων έργων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία σέβονται επίσης τις δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Γενικά, ψηφίζω υπέρ των προτάσεων που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή με στόχο την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω μεγαλύτερης χρηματοδοτικής ενίσχυσης για έργα στον τομέα της ενέργειας. Επιδοκιμάζω την πρόταση για τη διοχέτευση αδιάθετων πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) προς τη νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση, υποστηρίζοντας έργα για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και την ανανεώσιμη ενέργεια. Μέσω οικονομικών κινήτρων, τα έργα αυτά όχι μόνο θα μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και θα ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Η δυνατότητα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της μέσω της χρησιμοποίησης κεφαλαίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελεί μία ακόμη θετική πτυχή αυτού. Έτσι θα καταστεί δυνατή η διαχείριση των «δευτερογενών επιπτώσεων», όπως η ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η κοινωνική ένταξη ή η ελκυστικότητα των περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή υποστηρίζει την ένταξη μέτρων ενίσχυσης για έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης. Η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα τονώσει την ανάκαμψη της οικονομίας, θα δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης και θα βοηθήσει στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος, μπορεί δε να καταστεί σημαντικός τρόπος για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι γνωστή η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ, το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν με τη διαφοροποίηση των μεθόδων παραγωγής ενέργειας και την επιλογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η προσπάθεια αυτή επιβραδύνθηκε δραματικά από την εμφάνιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οποία είμαστε βυθισμένοι. Ένα πρόγραμμα χορήγησης κοινοτικής βοήθειας στον τομέα της ενέργειας για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο για την αναστροφή της πρόσφατης τάσης και την ανάκτηση της πρωτοβουλίας, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αυτάρκειας των κρατών μελών. Είναι γνωστό ότι αυτό το είδος έργου έχει ιδιαίτερα μεγάλο αρχικό κόστος και ότι υπάρχει συλλογικό πλεονέκτημα όσον αφορά τη στήριξη εκείνων που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να επενδύσουν στον τομέα αυτόν. Ο εν λόγω τομέας έχει δυνατότητες όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας σε μια Ευρώπη που θέλει να είναι λιγότερο εξαρτημένη από τον έξω κόσμο. Ελπίζω ότι το πρόγραμμα θα είναι αποδοτικό, θα εξυπηρετήσει πράγματι τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και θα μπορέσει να αποφύγει τη γραφειοκρατία και τις υπερβολικές δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης, το οποίο προέβλεπε επιχορηγήσεις ύψους 3,98 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2009 και το 2010. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το ποσόν αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε, είναι δε σήμερα υπό σύσταση η Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας που προτείνει η Επιτροπή προκειμένου να κάνει χρήση των κεφαλαίων που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Τα μη δαπανηθέντα χρήματα –146 εκατομμύρια ευρώ– θα διοχετευθούν σε αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο θα διατεθεί για έργα αειφόρου ενέργειας, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Συγκεκριμένα, θα καλύψει:

- δημόσια και ιδιωτικά κτίρια τα οποία περιλαμβάνουν λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και ενεργειακής απόδοσης·

- επενδύσεις σε ενεργειακώς ιδιαίτερα αποδοτικά δίκτυα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας, και τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

- αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενταγμένες στις τοπικές συνθήκες και την ενσωμάτωσή τους σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας·

- συμπαραγωγή πολύ μικρής κλίμακας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

- καθαρές αστικές συγκοινωνίες που τονώνουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στις δημόσιες μεταφορές, στα ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα οχήματα και στις μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

- τοπικές υποδομές, όπου συμπεριλαμβάνεται αποτελεσματικός εξωτερικός φωτισμός δημόσιων υποδομών.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντάκτρια της έκθεσης για την εξαιρετική νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία υποστήριξα, διότι η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα τονώσει την ανάκαμψη της οικονομίας, θα δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη και την ελκυστικότητα των περιφερειών. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα των έργων αυτών επιτυγχάνεται όταν υλοποιούνται σε δημοτικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ενδεχομένως να είναι πιο αποτελεσματική η στόχευση σε εθνικό επίπεδο. Καθώς η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και η συνακόλουθη μείωση εσόδων για τον προϋπολογισμό έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στα οικονομικά των περιφερειακών και τοπικών αρχών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση των αρχών αυτών δεν εμποδίζει τη δυνατότητά πρόσβασής τους στα κεφάλαια. Χαίρομαι που απαιτείται βραχυπρόθεσμος οικονομικός αντίκτυπος και που ο χρόνος μεταξύ της παραλαβής αίτησης για έργο και της τελικής απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Όπως γνωρίζουμε, η εξάρτηση της ΕΕ από χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξάνεται. Σε ορισμένες χώρες, τα έργα ανακαίνισης κτιρίων, τα έργα υποδομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενεργείας, τα έργα διασύνδεσης, τα πάρκα αιολικής ενέργειας, καθώς και τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) παίρνουν πολύ χρόνο για να προχωρήσουν. Οι μη δαπανηθέντες πόροι από τα εν λόγω έργα μπορούν να διατεθούν στον τομέα αυτόν. Η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Λιθουανία, η οποία εξαρτάται όλο και περισσότερο στον τομέα της ενέργειας από τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και θα διοχετεύσει οικονομικούς πόρους στο τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και ένα άμεσο όφελος για τους πολίτες, μειώνοντας έτσι την ενεργειακή πενία. Ελπίζω επίσης ότι η έκθεση δεν θα βουλιάξει μέσα στη γραφειοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την ΕΕ. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι εξαιρετικά φιλόδοξη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε αυτούς τους τομείς. Η χρήση πλεοναζόντων κεφαλαίων για τη στήριξη έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) είναι επομένως αξιέπαινη, ειδικά στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η εμφάνιση επενδυτικών έργων σε αυτούς τους τομείς είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και μια καθαρότερη οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Υποστηρίζω πλήρως την ιδέα ότι πρέπει να διαθέσουμε 146 εκατομμύρια ευρώ σε έργα στον τομέα της ενέργειας. Αυτό θα έχει απτά αποτελέσματα, εάν οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο λογικό. Πρώτον, η απόφαση αυτή θα δώσει το πράσινο φως σε όσους επιδιώκουν σημαντική μείωση κόστους στους τομείς της μεταποίησης, των μεταφορών και της διαμετακόμισης. Θα υπάρξει μείωση κόστους, κάτι που σημαίνει ότι το εισόδημα θα αυξηθεί και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας ισορροπημένη δημοσιονομική πολιτική, οι χώρες της ΕΕ θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν ταχύτερα τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η διάθεση κοινοτικών πόρων για έργα στον τομέα της ενέργειας αποτελεί καλό κίνητρο για τους επικεφαλής των κυβερνήσεων της ΕΕ, τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η έρευνα και ανάπτυξη διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υγιή οικονομική ανάπτυξη και είναι απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος ή την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από τη μία πλευρά, είναι σημαντικό οι κανονισμοί σχετικά με τις επιδοτήσεις να είναι σαφείς, ούτως ώστε να αποτραπεί η κατάχρηση, στο μέτρο του δυνατού. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι έλεγχοι δεν πρέπει να οδηγούν σε έμμεσο αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας επιδότησης. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί για τις επιδοτήσεις πρέπει να αναθεωρούνται κάθε λίγα χρόνια με βάση τα σημεία αυτά και, όπου είναι δυνατόν, πρέπει επίσης να απλουστεύονται. Η σχεδιαζόμενη αναθεώρηση δεν πληροί την απαίτηση αυτή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, να υποστηρίξουμε και να αναζωογονήσουμε την οικονομία ενώ παράλληλα θα εστιάζουμε σε τομείς που δεν έχουν ακόμη κορεσθεί, αλλά αντίθετα απαιτούν ανάπτυξη και επενδύσεις. Επίσης, συμφωνώ με τον κανόνα ότι το μέσο πρέπει να περιορίζεται στη χρηματοδότηση μέτρων που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συνεχιζόμενη διαρθρωτική κρίση αποτελεί, κατά παράδοξο τρόπο, σημαντική ευκαιρία για να επανέλθει το θέμα αυτό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι δυσκολίες που βίωσαν τα μεγάλα οικονομικά συστήματα ενδέχεται να επιτρέψουν στην Ευρώπη να ανακάμψει. Αυτό, όμως, θα απαιτήσει το όραμα, την ικανότητα και το θάρρος μιας νέας στρατηγικής. Στην παρούσα κατάσταση, η μόνη στρατηγική που διατηρεί κάποια προοπτική επιτυχίας είναι η επένδυση σε καινοτόμες λύσεις ώστε να ξεφύγουμε από τα σημερινά τεχνολογικά και επιστημονικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης διότι πιστεύω ότι η διάθεση αχρησιμοποίητων πόρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) για τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού μέσου με σκοπό την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι που αξίζει να επικροτήσουμε. Στην πραγματικότητα, η χρηματοδότηση αυτού του είδους έργων, η οποία είναι απολύτως συμβατή με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμβάλλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης οικονομίας, της καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και της προώθησης της απασχόλησης, ενώ αποτελεί συγχρόνως μια ιδιαίτερα κατάλληλη μέθοδο δεδομένης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την εξαίρετη εργασία που πραγματοποίησε η κ. Van Brempt. Η τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση έργων όπως: Ανακαίνιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή τη στροφή προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· κατασκευή μονάδων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και ενσωμάτωσή τους σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας· ανάπτυξη καθαρών λύσεων δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, όπως τα ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα οχήματα, και ανάπτυξη τοπικών υποδομών, όπου συμπεριλαμβάνονται αποτελεσματικός εξωτερικός φωτισμός, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή έξυπνων μετρητών και ευφυών δικτύων. Οι πόροι θα στοχεύουν στη στήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε έργα που πρέπει να αποδειχθούν οικονομικά και χρηματοδοτικά αποτελεσματικά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απόδοση της επένδυσης σε εύθετο χρόνο. Συνολικά, θα διατεθεί ποσό ύψους 146,34 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ιανουάριο του 2011 έως τις 31 Μαρτίου 2014. Οι ληφθείσες συνεισφορές μπορεί να λάβουν τη μορφή δανείων, εγγυήσεων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Έως 15% των ποσών που καταβλήθηκαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές στην προετοιμασία των έργων, τα οποία θα επιλεγούν εν μέρει βάσει της γεωγραφικής ισορροπίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, αυτό το χρηματοδοτικό μέσο θα συμβάλει, επιτρέποντας να διατεθούν 146 εκατομμύρια ευρώ μη δαπανηθεισών πιστώσεων για έργα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από σήμερα έως το 2014, στην υποστήριξη της ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάκαμψης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Υποστηρίζω αυτήν τη διάταξη και ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της συναδέλφου μου κυρίας Van Brempt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το 2009, η ΕΕ ενέκρινε πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης για την Ευρώπη (ΕΕΠΑ) με τη χορήγηση ύψους 3,98 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενεργειακά έργα μέχρι το τέλος του 2010. Η εν λόγω κοινοτική χρηματοδότηση κατανεμήθηκε σε τρία υποπρογράμματα στους τομείς των έργων υποδομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενεργείας, των εγκαταστάσεων υπεράκτιων πάρκων αιολικής ενέργειας και των έργων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Χάρη στην Ομάδα των Πρασίνων, καταφέραμε να επιτύχουμε διάταξη που επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους μη δαπανηθέντες πόρους για τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού μέσου με στόχο τη στήριξη πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός αποκεντρωμένων επενδύσεων, οι δικαιούχοι θα είναι δημοτικές, τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Σε περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, είναι απαράδεκτο να διασπαθίζονται πόροι που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη ενεργειακών έργων. Από τους πόρους που προορίζονταν για υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής και αιολικής ενεργείας, 146 εκατομμύρια ευρώ έμειναν αχρησιμοποίητα. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποδέσμευση του ποσού αυτού και στη χρηματοδότηση έργων για την αναδιάρθρωση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης οικιών και δημόσιων κτιρίων, του εξωτερικού φωτισμού και των συστημάτων αστικών συγκοινωνιών. Οι πόροι αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), γραπτώς. (IT) Η σημερινή ψηφοφορία κατέληξε στη δημιουργία ενός νέου και σημαντικού ταμείου για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Το ταμείο έχει δύο στόχους: να προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιώσεις όσον αφορά το περιβάλλον και, ταυτόχρονα, να δώσει νέα ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Το ταμείο θα χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες και ενεργειακά έργα υιοθετώντας διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη του παρελθόντος, εφόσον δεν θα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο οι μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, οι οποίες αποδείχθηκε πολλές φορές ότι είναι καταστροφικές, αλλά η αποδοτικότητα της επένδυσης. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, πιστεύω πως η νέα αυτή φόρμουλα θα προαναγγείλει τον ερχομό ενός νέου ενάρετου κύκλου για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιπλέον, το νέο χρηματοδοτικό μέσο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη των τοπικών φορέων, πάνω απ’ όλα των τοπικών φορέων στη νότια Ιταλία. Το ταμείο θα μπορούσε μάλιστα να ενσωματωθεί και σε άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για παράδειγμα. Ψηφίζοντας αποφασιστικά υπέρ του νέου αυτού ταμείου, εκφράζω την ελπίδα μου ότι η παρούσα καινοτόμος μορφή χρηματοδότησης θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί στο μέλλον σε πολλούς άλλους τομείς, ξεκινώντας από τις οδικές, σιδηροδρομικές, λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η δέσμευση για την ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια αποτελεί μία από τις τρέχουσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κλίμακα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που βιώνει σήμερα η Ευρώπη οδηγεί στο να αναζητήσουμε λύσεις που μπορούν να προσφέρουν ισορροπημένη απάντηση στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, κυρίως με τη χρήση υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Επικροτώ την πρωτοβουλία να διοχετευθεί το μη δαπανηθέν ποσό των 114 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε διατεθεί για τον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης, σε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πνεύμα της στρατηγικής ΕΕ 2020. Πρόθεση είναι τα νέα αυτά σχέδια επενδύσεων να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Στηρίζω τη σημασία που αποδίδει η έκθεση στην αύξηση των αποκεντρωμένων επενδύσεων, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των πρωτοβουλιών θα είναι δημόσιες αρχές στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, είτε στο επίπεδο των δήμων, είτε στο περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Έτσι, ο ρόλος των διαφόρων εμπλεκομένων μερών θα ενισχυθεί και θα εκτιμηθεί, καταδεικνύοντας την επιτυχία του συντονισμού που επετεύχθη βάσει του Συμφώνου των Δημάρχων.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτού του κοινού ψηφίσματος διότι θεωρώ ότι η διατλαντική σχέση είναι, χωρίς αμφιβολία, η σημαντικότερη εξωτερική σχέση για τους Ευρωπαίους. Κατά την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, και οι δύο εταίροι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να προχωρήσουμε με κοινή ατζέντα που θα βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η υπεράσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μια περίοδο σοβαρής κρίσης και την παραμονή μιας κρίσιμης συνόδου της G20, η ΕΕ και οι ΗΠΑ, οι οποίες από κοινού αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, πρέπει να αναλάβουν περισσότερο από ποτέ τη δέσμευση να συνεργαστούν στενά για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και για τη θέσπιση μέτρων για τη ρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Απαιτείται κοινή δράση για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος – τον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος, την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις ιδιαίτερες καταστάσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, ακόμη και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η δράση αυτή πρέπει να είναι αποτέλεσμα αυξημένου στρατηγικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στο πλαίσιο των υφισταμένων πολυμερών οργανισμών, ιδίως των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και του ΝΑΤΟ. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η μοναδική σχέση που συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς θεμέλιους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατλαντική συνεργασία, που από κοινού αντιπροσωπεύει το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας και έχει ως συνδετικό κρίκο τις κοινές αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί επιπλέον τον εγγυητή της παγκόσμιας σταθερότητας. Η επόμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ είναι μια κρίσιμη καμπή της συνεργασίας αυτής. Ψήφισα υπέρ του παρόντος κειμένου διότι επισημαίνει τις προκλήσεις που περιμένουν αυτήν τη συνεργασία και τις υποχρεώσεις που επικρέμονται. Η αναβίωση του διαλόγου μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεών μας και η προώθηση πολυμερών διαπραγματεύσεων που χαρακτηρίζει την πολιτική της νέας κυβέρνησης Obama, τονίζουν τη σημασία του εν λόγω κειμένου. Από αυτήν την άποψη, παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη σύνοδο κορυφής, ιδίως σε σχέση με την διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, τον πυρηνικό αφοπλισμό και το σύμφωνο διατλαντικής ασφάλειας. Τέλος, ζητεί να ενισχυθεί το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο και τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ανάπτυξης συνεργασίας όσον αφορά την ενέργεια, το περιβάλλον, την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Υποστηρίζω το ψήφισμα αυτό. Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη σημαντικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή. Ενώ η ΕΕ και οι ΗΠΑ παραμένουν οι ισχυρότερες δυνάμεις στην παγκόσμια οικονομία, οι σοβαρές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης οδήγησαν στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης διατλαντικής αγοράς, η οποία θα δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και αειφόρου κοινωνικής ανάπτυξης. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά την προετοιμασία μιας κοινής στρατηγικής για την ενέργεια, η οποία θα στηρίξει τη διαφοροποίηση και την ασφάλεια της ενέργειας και των οδών εφοδιασμού, προωθώντας μια οικολογικά αποδοτική οικονομία. Επιπλέον, για τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η χρήση των καινοτομιών, της δημιουργικότητας και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και να αυξηθεί η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιστήμης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι οι δύο εταίροι έχουν δεσμευθεί να συνεργασθούν για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις οικονομίες τους, και ότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει την ολοκλήρωση της διατλαντικής αγοράς έως το 2015, με βάση την αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και παράλληλα με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, το παρόν ψήφισμα θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την καινούργια ανάπτυξη και την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος διότι συμφωνώ ότι το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ) αποτελεί τον καταλληλότερο μηχανισμό για τη διαχείριση της διατλαντικής οικονομικής σχέσης και ότι οι εταίροι θα πρέπει να εκμεταλλευθούν το πλήρες δυναμικό του ΔΟΣ για να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα εμπόδια για την οικονομική ολοκλήρωση και να επιτύχουν μια διατλαντική αγορά έως το 2015 με βάση την αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία θα αποτελέσει θετική απάντηση στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση. Συμφωνώ επίσης με την έκκληση για συνεργασία εντός του ΔΟΣ εφ’ όλων των θεμάτων που αφορούν το ρυθμιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και να ακολουθείται η προσέγγιση του «Small Business Act» –προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις– κατά την εξέταση νομοθεσίας με διατλαντική επίπτωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε κοινή ιστορία, πολιτισμό, συμφέροντα και αξίες, ενώ μοιραζόμαστε και την ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων και των κοινών προκλήσεων. Προσθέτοντας τις οικονομίες τους, αντιπροσωπεύουν από κοινού το ήμισυ περίπου της παγκόσμιας οικονομίας: η διατλαντική εταιρική σχέση αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας. Είναι ζωτικής σημασίας να σκιαγραφηθεί μια συνεπής κοινή στρατηγική σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής, με νέες πολιτικές και εργαλεία που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, σε στρατηγικό επίπεδο και από την άποψη της ασφάλειας. Ελπίζω ότι το μήνυμα που θα προκύψει από τη σύνοδο κορυφής θα είναι ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν με πρωτοφανή τρόπο σχετικά με τη μεταρρύθμιση των αγορών και των χρηματοπιστωτικών τους ιδρυμάτων, μαθαίνοντας από τα σφάλματα της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ζητώ επίσης να υπάρχει ανοικτός διάλογος μεταξύ των μερών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερη ανοχή και μεγαλύτερο σεβασμό της ποικιλομορφίας στις αντίστοιχες κοινότητές μας, εντός του πλαισίου του σεβασμού όλων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η δεσπόζουσα παγκοσμίως θέση που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει μια ευθύνη που δεν μπορούμε να αποποιηθούμε. Δεν πρόκειται για θέμα υπεράσπισης των θέσεων που έχουμε υιοθετήσει ή μάταιας προσπάθειας να παρεμποδίσουμε τις ιστορικές διαδικασίες υπό το πρόσχημα της διατήρησης αυτής της δεσπόζουσας θέσης. Πρόκειται, αντίθετα, για ζήτημα υποστήριξης των προόδων του πολιτισμού που χαρακτηρίζουν τις χώρες μας εδώ και δεκαετίες. Η επιθυμία για την επίτευξη ευημερίας για τους λαούς μας με δημοκρατικά μέσα –μέσω της ελεύθερης αγοράς, πιο ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, κοινωνικών συστημάτων που λειτουργούν ομαλά και όλων των άλλων επιτευγμάτων που καθιστούν τις χώρες μας αυτό που είναι σήμερα– μετράει πολύ περισσότερο από τη δεσπόζουσα θέση σε έναν διεθνή πίνακα κατάταξης, που μπορεί μεν να παρέχει ανεπεξέργαστα δεδομένα, όμως δεν μεταφέρει τα συναισθήματα ή δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα ζωής. Όλα αυτά ισχύουν όχι μόνο για τη διαχείριση των παγκόσμιων οικονομικών σχέσεων, αλλά και για πιο ευαίσθητα ζητήματα σε τομείς όπως η εξωτερική ή η περιβαλλοντική πολιτική (μαζί με τις συνέπειές τους για τη βιομηχανική και την ενεργειακή πολιτική). Με μεγαλύτερο συντονισμό σήμερα, μπορεί να δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος αύριο, και δεν είναι πρόθεσή μας να εγκαταλείψουμε τον φιλόδοξο αυτόν στόχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Οι δεσμοί που ενώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη είναι μοναδικοί και ιστορικοί. Το ψήφισμα που ψηφίστηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο, το οποίο υποστήριξα, τονίζει τη σημασία της ολοένα και μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και της συνεχούς ενίσχυσης των σχέσεών μας, ειδικότερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των τρομοκρατικών απειλών κατά της Δύσης. Επικροτώ επίσης το γεγονός ότι στο ψήφισμα έχει περιληφθεί το νομισματικό ζήτημα, εφόσον καταδεικνύει τη βούλησή μας για αναμόρφωση του διεθνούς νομισματικού συστήματος σε μια εποχή που οι νομισματικοί πόλεμοι βλάπτουν την ανάπτυξη της ΕΕ. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα φιλικό, αλλά σταθερό μήνυμα το οποίο αποστέλλουμε στους διατλαντικούς συμμάχους μας την παραμονή της έναρξης της συνόδου κορυφής της G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο διότι θεωρώ απαραίτητο η σημερινή Προεδρία της ΕΕ να προσπαθήσει να επιτύχει μια φιλόδοξη δέσμευση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Κανκούν. Η ενίσχυση της συνεργασίας εκ μέρους των ΗΠΑ είναι επίσης απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη εναρμόνιση του συστήματος ποσοστώσεων εμπορίας εκπομπών της με το σύστημα που εφαρμόζεται από την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν ψήφισμα είναι αρκετά σαφές ως προς τους στόχους της επικείμενης συνόδου κορυφής και την εξαγγελθείσα ενίσχυση του «στρατηγικού διαλόγου» μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Οι αλλαγές που βιώνει ο κόσμος –η κρίση του καπιταλισμού και η εμφάνιση χωρών με αρκετά ισχυρές οικονομίες, ιδίως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα: οι λεγόμενες «χώρες BRIC»– συνιστούν σοβαρή απειλή για την ιμπεριαλιστική ηγεμονία. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ επιδιώκουν να «συντονίσουν» στρατηγικές με τη χρήση ενός οπλοστασίου οικονομικών, διπλωματικών και στρατιωτικών μέσων για την αναστροφή αυτής της εξέλιξης. Η πλειοψηφία σε αυτό το Σώμα δεν αποκλίνει από τη νεοφιλελεύθερη επιλογή της· αντίθετα, την εντατικοποιεί, ελπίζοντας ότι από αυτήν τη σύνοδο κορυφής θα προκύψουν νέα μέτρα για την «οικονομική ολοκλήρωση» και τη δημιουργία της «διατλαντικής αγοράς». Οι επιλογές αυτές τείνουν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων και των λαών, γεγονός που επιδεινώνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η στρατιωτική επιλογή για τη διασφάλιση της κυριαρχίας των αγορών πόρων αποκτά επικίνδυνα μεγαλύτερη σημασία, μαζί με την ενίσχυση της «στρατηγικής συνεργασίας» για τη «διατλαντική ασφάλεια» μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι πολίτες απάντησαν στην επιλογή της εκμετάλλευσης και του πολέμου με αγώνα. Πιστεύουμε ότι με την αντινατοϊκή διαδήλωση στις 20 Νοεμβρίου και τη γενική απεργία την οποία εξήγγειλε το συνδικάτο CGTP-IN για τις 24 Νοεμβρίου, ο λαός της Πορτογαλίας θα κλιμακώσει τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Είναι σημαντικό να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο τις διατλαντικές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, οι οποίες εντείνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, με συνέπειες ως προς την επιλογή των επενδύσεων και τις δράσεις των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο, όπως αναφέρεται στην κοινή πρόταση ψηφίσματος, με την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των κανόνων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ζητώντας από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την εξωτερική και αμυντική τους πολιτική. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο, καθώς και να λάβουν εξίσου υπόψη τόσο τις κοινές αξίες όσο και τις αντίθετες θέσεις, επί των οποίων πρέπει να αναπτυχθεί εποικοδομητικός διάλογος. Η γνώμη μου συνολικά για την κοινή πρόταση ψηφίσματος είναι θετική και, συνεπώς, θα ψηφίσω υπέρ της, με την ελπίδα ότι θα παράσχει ώθηση για την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών σημαντικών παραγόντων της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν δύο περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· και, τη στιγμή που τα αποτελέσματα παραμένουν ακόμη αισθητά, θελήσαμε να επαναβεβαιώσουμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη βούλησή μας να εξευρεθεί κοινή απάντηση σε αυτήν την κρίση και την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική συνεργασία, προκειμένου να εξέλθουμε μαζί οριστικά από τη δύσκολη αυτή περίοδο. Πιστεύω ότι, για τον σκοπό αυτόν, η ολοκλήρωση μιας διατλαντικής αγοράς έως το 2015 αποτελεί έναν καλό τρόπο για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των περιοχών μας και για την ισχυροποίησή μας έναντι των σπασμωδικών κινήσεων της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ αποτελούν παλαιούς εταίρους που μοιράζονται πολλές αξίες (τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), θα θέλαμε να διεξαχθεί διατλαντική έρευνα που θα ρίξει φως στις υποψίες για βασανιστήρια στο Ιράκ. Τέλος, τώρα που η απειλή της τρομοκρατίας φαίνεται να καθίσταται σαφέστερη, ελπίζω ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν πλήρως σε αυτόν τον τομέα χωρίς, ωστόσο, τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να είναι υπερβολικά παρεμβατικά στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Αυτό είναι το σημείο που θα θέλαμε να θίξουμε τώρα που η επικείμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ πλησιάζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα το ψήφισμα σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, εκτός από ορισμένες τροπολογίες που υπέβαλε η Ομάδα ALDE. Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να καλέσω και τους δύο διατλαντικούς εταίρους να χρησιμοποιήσουν πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις τις δυνατότητες του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Αυτό το τελευταίο θα καταστεί σημαντικό μέσο για την εξάλειψη των εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν για το ελεύθερο εμπόριο και για την υλοποίηση της διατλαντικής αγοράς ελεύθερου εμπορίου εντός της προσεχούς πενταετίας. Μόνο μια τέτοια αγορά, την οποία υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ. Από πολιτική άποψη, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να καταβάλουν αποφασιστικές προσπάθειες ώστε να συμφωνήσουν σε μια κοινή ατζέντα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι μία από τις σημαντικότερες σχέσεις που διαθέτει η ΕΕ. Είναι τόσο σημαντικός εμπορικός εταίρος που οτιδήποτε μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και να συνεργαστούμε στενότερα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Επικροτώ το ψήφισμα που ζητεί τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των δύο εμπορικών συνασπισμών σε θέματα όπως η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και τα δεδομένα PNR. Το εν λόγω ψήφισμα ζητεί επίσης καλύτερη σύγκλιση των χρηματοοικονομικών μεταρρυθμίσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γεγονός το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη τυχόν μελλοντικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , γραπτώς. (FR) Υποστήριξα το ψήφισμα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει τις συστάσεις του προς το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν τα διατλαντικά θέματα κατά την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ. Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, φαίνεται αποφασιστικής σημασίας για τους δύο εταίρους να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενέκρινα, ειδικότερα, τις δύο προφορικές τροπολογίες που κατέθεσε ο συνάδελφός μου κύριος Brok, που υπογραμμίζουν την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των νομισματικών πολιτικών στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων. Οι δύο αυτές τροπολογίες θα πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με τη συζήτηση που ξεκινά στο πλαίσιο της G20 σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλες τις οικονομίες του κόσμου από τον «νομισματικό πόλεμο» και με τυχόν εθνικές νομισματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να θέσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες εκτός ισορροπίας. Πρέπει να αποφεύγονται όλες οι «ανταγωνιστικές υποτιμήσεις», διότι βλάπτουν την απαραίτητη διεθνή οικονομική και νομισματική συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το ψήφισμα για τις διατλαντικές σχέσεις που εγκρίθηκε αποτελεί έκκληση για μια ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια οικονομική ειδική σχέση μέσω της δημιουργίας μιας διατλαντικής αγοράς έως το 2015 και μια πολιτική με στόχο την «προάσπιση μιας κοινής υπόθεσης». Αυτή η κοινή υπόθεση περιλαμβάνει αυξημένη συνεργασία στο Αφγανιστάν, πολύ πιο ενεργό συμμετοχή στις αποστολές του Οργανισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ) και την υποταγή στις αμερικανικές απαιτήσεις για τη γνωστοποίηση τραπεζικών στοιχείων ευρωπαίων πολιτών μέσω της συμφωνίας SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Όσον αφορά το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη διαβίβαση και επεξεργασία στοιχείων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, θα πρέπει να θέσουμε ένα θεμελιώδες ερώτημα: κατά πόσο και οι δύο πλευρές έχουν ισορροπημένο συμφέρον από τη συμφωνία. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν συμβαίνει, καθώς προηγείται το συμφέρον των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν στοιχεία για τους πολίτες της ΕΕ. Εάν εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων των δύο μερών ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να συνάψουμε συμφωνία αυτού του είδους –εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τα πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Είναι, άλλωστε, απολύτως απαραίτητο, πριν από τις διαπραγματεύσεις για μια τέτοια συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, να εγκριθούν κανονισμοί για την προστασία των ατόμων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φορείς, θεσμικά όργανα και άλλους οργανισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η μόνη αρετή του ψηφίσματος αυτού είναι ότι συνιστά την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής και καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσχωρήσουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εκτός από αυτό, είναι απαράδεκτο. Πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να τοποθετείται υπέρ της ολοκλήρωσης της μεγάλης διατλαντικής αγοράς, αυτού του κολοσσιαίου έργου που πραγματοποιείται πίσω από τις πλάτες των ευρωπαίων πολιτών; Πώς μπορεί να επικροτεί τη συμφωνία SWIFT, τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), τη συμφωνία περί ανοικτών ουρανών μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τους αντιδημοκρατικούς θεσμούς που κρύβονται πίσω από την πολυτομεακή ομάδα για τη διεθνή δράση κατά της τρομοκρατίας (GMT); Καταψήφισα αυτήν την προδοσία του γενικού συμφέροντος και της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ βασίζεται στην αμοιβαία δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής· αυτά είναι τα κοινά συμφέροντα και οι κοινές αξίες μας. Δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας: είναι η πιο ολοκληρωμένη και πιο μακρόχρονη οικονομική σχέση στον κόσμο και η βασική κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομική ευημερία. Η ισχύς της διατλαντικής σχέσης και η δέσμευση προς αυτή αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία ενόψει της τρέχουσας διεθνούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Αυτό προσδίδει στην παρούσα σύνοδο κορυφής ύψιστη σημασία για την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των σχέσεων έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι που προτείνονται για το 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Το ψήφισμα σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο έχει ως σκοπό να επαναβεβαιώσει τη διατλαντική ατζέντα και να ενισχύσει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η σχέση αυτή παραμένει σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από το γεγονός ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται ορισμένα κοινά συμφέροντα και αξίες, όπως η προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικονομίας της αγοράς, έχουν την πιο σημαντική διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο: η διατλαντική οικονομία είναι αξίας 4,28 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η σχέση μας βαίνει προς μια όλο και στενότερη οικονομική ολοκλήρωση. Η πλήρης σημασία της σχέσης αυτής μπορεί επίσης να διαπιστωθεί στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, δεδομένου ότι από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν περίπου το 80% της αναπτυξιακής βοήθειας. Τέλος, η εταιρική μας σχέση είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου ο κόσμος να καταστεί πιο σταθερός, καθώς και για τη συζήτηση σημαντικών πολυμερών ζητημάτων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η διαχείριση κρίσεων, η αναπτυξιακή συνεργασία, περιφερειακά θέματα, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ο αφοπλισμός, και η ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν πολλά σημεία επαφής και διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων. Ωστόσο, πρέπει να διδαχθούμε καλές πρακτικές ο ένας από τον άλλο και να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων. Τα προβλήματα αυτά έχουν σημασία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, το υγιές περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων. Η τεράστια οικολογική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού έδωσε ελπίδες ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσει μέριμνα για το περιβάλλον και θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος. Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη σύνοδο κορυφής για την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν. Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να συνυπογράψουν τη συμφωνία αυτή, επειδή μερικές φορές υπάρχει η εντύπωση ότι θα ήταν ευκολότερο να επιτευχθεί συμφωνία με τις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι με τις ΗΠΑ. Πρέπει να βρεθούν τρόποι για την προώθηση δεσμών μεταξύ του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS) και περιφερειακών ή ομοσπονδιακών συστημάτων εμπορίας στις ΗΠΑ. Πρέπει να επιδιώξουμε, επίσης, μια διατλαντική εταιρική σχέση για στρατηγικά ζητήματα ενέργειας – για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και πολιτικές ώστε να μεταβούμε προς ενεργειακές πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ένα ζήτημα της διατλαντικής συνεργασίας αφορά το υγιές περιβάλλον –τα νέα τρόφιμα και τη χρήση νέων τεχνολογιών παραγωγής τροφίμων. Η κοινωνία της ΕΕ δεν είναι απολύτως έτοιμη για καινοτομίες, συνεπώς οι χώρες οφείλουν να σέβονται η μία τις επιλογές της άλλης. Μια ισχυρή εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Ελπίζω ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ θα αποτελέσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η πρόταση ψηφίσματος περιλαμβάνει ορισμένα θετικά σημεία και η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει τη θέση της στους τομείς αυτούς, όπως η καταπολέμηση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και η συνεργασία στον τομέα των μεταφορών και της βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, η πρόταση εξακολουθεί να έχει κάποιες ελλείψεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος επειδή πιστεύω ότι πρόκειται για δίκαιο και ισορροπημένο έγγραφο. Είναι σημαντικό να ακουστεί η γνώμη του Κοινοβουλίου για αυτήν τη σημαντική σύνοδο κορυφής με τον μεγαλύτερο σύμμαχό μας. Οι διατλαντικές σχέσεις αποτελούσαν πάντοτε κρίσιμο μέρος της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Ακόμα και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, στον οποίο ορισμένοι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι ο άξονας μετατοπίζεται από την Δύση προς τις δυνάμεις της Ανατολής, εξακολουθώ να είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία, όχι μόνο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ισχυρές κοινές ρίζες· έχουμε κοινό πολιτισμό, τρόπο ζωής, προοπτικές και αγορές· και, πάνω απ’ όλα, είμαστε πάντοτε οι συνήθεις φορείς αξιών, ιδεωδών και αναγκών, ιδεολογικών, οικονομικών ή κοινωνικών, χάρη στα οποία αποκτήσαμε ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Λόγω της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και της ισορροπίας δυνάμεων, ωστόσο, πιστεύω ότι η συνεργασία μας με την Ουάσιγκτον πρέπει να καταστεί περισσότερο λειτουργική, και για να εδραιωθεί η ΕΕ ως αξιόπιστος εταίρος, είναι ζωτικής σημασίας να επιδεικνύει όχι απλώς μια εικόνα συνοχής, αλλά και την ικανότητα ανάληψης συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού καθώς πιστεύω ότι:

- το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ) αποτελεί τον καταλληλότερο μηχανισμό για τη διαχείριση της διατλαντικής οικονομικής σχέσης και ότι οι εταίροι πρέπει να εκμεταλλευθούν το πλήρες δυναμικό του ΔΟΣ για να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα εμπόδια για την οικονομική ολοκλήρωση και να επιτύχουν μια διατλαντική αγορά έως το 2015, η οποία θα αποτελέσει θετική απάντηση στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση·

- το ΔΟΣ πρέπει να επιδεικνύει πιο στρατηγικό πνεύμα ούτως ώστε να καλύπτει τους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

- η προσέγγιση του «Small Business Act» –προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις– πρέπει να παρακολουθείται κατά την εξέταση νομοθεσίας με διατλαντική επίπτωση·

- οι δομές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης που ίσχυαν στην αρχή της κρίσης, είτε σε διεθνές επίπεδο, είτε σε επίπεδο ΗΠΑ και ΕΕ, δεν έδωσαν αρκετή σταθερότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οπότε είναι κατανοητό ότι η εντεινόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική αλληλεξάρτηση καθιστά σημαντική την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σημαντικότερων οικονομιών στους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής και της εποπτείας.

Επικροτώ επίσης την έκκληση προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με την Κίνα για τη διευθέτηση της παγκόσμιας διένεξης επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών χωρίς εφαρμογή προστατευτικών μέτρων ή αντιποίνων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι πιέσεις της αγοράς στις οποίες υπόκεινται τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι διαφορετικές από αυτές που βιώνουν οι ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και την ύπαρξη της νομισματικής ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η σχέση που συνδέει την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μοναδική και ιστορική. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –το οποίο υπερψήφισα– υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας και εντατικοποίησης του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και της καταπολέμησης της τρομοκρατικής απειλής. Δεδομένης της σημασίας των διεθνών θεμάτων κατά την παρούσα εποχή είναι, μάλιστα, ουσιαστικής σημασίας να επικαλεστούμε τις κοινές αρχές, τα συμφέροντα και τις αξίες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ για την προώθηση μιας ευρείας κοινής ατζέντας που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εν λόγω προκλήσεις. Είναι επίσης σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου ώστε να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια για την καθιέρωση της διατλαντικής αγοράς έως το 2015, αλλά και να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της εποπτείας και της μακροοικονομικής πολιτικής, καθώς και στο πεδίο των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Οι διατλαντικές σχέσεις είναι ουσιώδεις για την Ευρώπη και υποστήριξα το ψήφισμα αυτό σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες για την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ. Όσον αφορά ειδικότερα την παγκόσμια διακυβέρνηση, oι προσπάθειες που αποσκοπούν στην εφαρμογή του προγράμματος μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να ενταθούν. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθιερωθεί ένα φιλόδοξο και δεσμευτικό σύστημα σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο μετά το 2012. Επιπλέον, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η συγκρισιμότητα των λογιστικών προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, τα ρυθμιστικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί σε έναν τομέα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για άλλους τομείς, παράγοντας έτσι μια ολοένα και πιο συνεκτική διεθνή χρηματοπιστωτική ρύθμιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Απείχα από την τελική ψηφοφορία. Μεταξύ άλλων, μία από τις κύριες θετικές πτυχές (για την οποία δεν συμφωνεί ολόκληρη η Ομάδα μας) του παρόντος ψηφίσματος, στην οποία πρέπει να δοθεί έμφαση, βρίσκεται στην αιτιολογική σκέψη 29, όπου το ΕΚ αναφέρει ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις σχετικά με τους ΑΣΧ, για πολλούς από τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση, θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνον εφόσον οι βιομηχανικές χώρες διατηρήσουν τις υποσχέσεις τους και συνεισφέρουν το 0,7% του ΑΕγχΠ τους σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μέχρι το 2015. Το Κοινοβούλιο καλεί επομένως την ΕΕ και τις ΗΠΑ, καθώς και άλλους διεθνείς δωρητές, να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και να λάβουν μέτρα προς επιτάχυνση της διαδικασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας έως το 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), γραπτώς. (EN) Η σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών με τις ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τη σημαντικότερη στρατηγική μας προτεραιότητα για τις επόμενες δεκαετίες. Σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας, η ΕΕ ενδέχεται επίσης να μπορεί να συνεισφέρει θετικά. Υποστήριξα επομένως το ψήφισμα για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν έχω πεισθεί για την αξία της ΚΠΑΑ, η δε πολιτική έναντι του Ιράν πρέπει να ενισχυθεί.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τις εναέριες μεταφορές οδήγησαν την ΕΕ να υπογράψει με διάφορα κράτη συμφωνίες για την ανταλλαγή δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (δεδομένων PNR). Επιπλέον, η συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεσμευτικό, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες των ευρωπαίων πολιτών. Όσον αφορά την ανανέωση αυτών των συμφωνιών ανταλλαγής, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε νέα συμφωνία τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απαιτήσεις ως προς το θέμα αυτό. Αφενός, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, που ενισχύθηκε από τα νέα μέσα επικοινωνίας και, αφετέρου, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών ελευθεριών που τα ίδια αυτά μέσα επικοινωνίας θέτουν σε κίνδυνο. Θεώρησα σημαντικό να προσφέρω την υποστήριξή μου σε αυτό το κείμενο, το οποίο δίνει συνέχεια στη διατλαντική συνεργασία κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, ενώ μεγάλο μέρος του είναι αφιερωμένο στις απαραίτητες εγγυήσεις για τις ελευθερίες των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Υποστηρίζω το ψήφισμα αυτό. Οι τρομοκρατικές πράξεις που έχουν συγκλονίσει τον πλανήτη και το επεκτεινόμενο οργανωμένο έγκλημα στους τομείς των ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων απαιτούν βελτίωση των προσπαθειών καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Για να είναι αποτελεσματικές τέτοιες δράσεις, οφείλουν να συμβαδίζουν με μια αποτελεσματικότερη, πλέον επικεντρωμένη και ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων τόσο εντός της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα παραμένει το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η διασφάλιση ότι τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την πρόληψη, την έρευνα ή την ανίχνευση ποινικών αδικημάτων. Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες ή μέτρα για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πρέπει επίσης να συνάδουν με τον νομικό κανόνα της αρχής της αναλογικότητας και να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Ως θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους πολίτες σε αυτήν τη διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί να εκφράσει τη θέση του σχετικά με τις σχεδιαζόμενες συμφωνίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις έτσι ώστε τα δεδομένα των πολιτών μας να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένους κανόνες και να εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Το Κοινοβούλιο έχει ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε φορείς σε τρίτες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό για να είναι η χρήση των προσωπικών δεδομένων αποτελεσματική, για να είναι η χρήση των πληροφοριών αρκούντως ευέλικτη, αλλά και για να καταστεί δυνατή η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Το Κοινοβούλιο ζητεί την κατάρτιση ενιαίου υποδείγματος δεδομένων επιβατών και εγγυήσεις ότι τα δεδομένα θα αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς και επεξεργασίας με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό τα δεδομένα PNR να μην χρησιμοποιούνται για «εξόρυξη δεδομένων» και διαμόρφωση εικόνας προσώπου (profiling) και η επανεξέταση των στοιχείων να μην ανατίθεται απλά σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα αλλά οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ανθρώπους. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με αρμόδια και ανεξάρτητα θεσμικά όργανα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν αποτελεσματικές και ανεξάρτητες αποφάσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας όλοι οι πολίτες είναι δυνάμει ένοχοι με συνέπεια να καταγράφονται τα προσωπικά τους δεδομένα παραβιάζοντας βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και θεσμικά κατοχυρωμένες εγγυήσεις σεβασμού τους. Οι τροπολογίες που πρότεινε η ευρωομάδα της Αριστεράς που θα βελτίωναν κάπως τα πράγματα δυστυχώς δεν έγιναν δεκτές. Γι αυτό ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η ελευθερία είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές επί των οποίων βασίζεται το Σώμα αυτό. Η αξία αυτή αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία οικοδομήθηκαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την πηγή ενέργειας που επιτρέπει στην αγορά να διευθύνει μια ποικίλη και πολύπλοκη οικονομία, καθώς και τον αέρα που αναπνέουν οι πολίτες μας καθώς ταξιδεύουν για σπουδές ή εργασία σε πόλεις που κάποτε ήταν τόποι όπου χρειαζόταν διαβατήριο ή ακόμα και θεώρηση για να φτάσουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, συνεπώς, ως προς τη σημασία της. Το ζήτημα που τονίζεται από το παρόν έγγραφο είναι, αντίθετα, η σχέση της με την ασφάλεια. Δεν υπάρχει εύκολη λύση στο πρόβλημα αυτό. Οι πληροφορίες πρέπει, πράγματι, να συλλέγονται και να αναλύονται στον σωστό τόπο, πρέπει όμως να παραμείνουμε προσεκτικοί για την αποφυγή καταχρήσεων. Οι έλεγχοι της εν λόγω διαδικασίας πρέπει να είναι συνεχείς και αδιάκοποι και να προλαμβάνουν οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να θεωρείται αυτό ως παραγκωνισμός της ελευθερίας, όπως δεν μπορούμε και να επιτρέψουμε η πίεση για ελευθερία να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των λαών της Ευρώπης. Κατά την άποψή μου, το έγγραφο προτείνει έναν εξαιρετικό συμβιβασμό για την εξισορρόπηση των δύο αυτών αντιτιθέμενων αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Επικροτώ την έγκριση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες και σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υπερψήφισα. Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων ασφαλείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αυστηρού σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Οι καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών αποτελούν εξαιρετικά ευαίσθητη βάση δεδομένων, η οποία επομένως πρέπει να προστατεύεται ώστε να αποφευχθεί κάθε είδους ζημία που προκαλείται σε εκείνους, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε αυτή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά, ότι τα δεδομένα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση εικόνας προσώπου με την εξαγωγή ορισμένων στοιχείων από τις καταστάσεις. Συμφωνώ ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και της διαμόρφωσης εικόνας προσώπου που μπορεί να αποδειχθεί ψευδής εξαιτίας της εσφαλμένης ερμηνείας των δεδομένων. Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που πρόκειται να διαπραγματευθεί η Επιτροπή με τις συγκεκριμένες χώρες θα πληρούν τις απαιτήσεις του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Στην ψηφιακή εποχή μας, η προστασία των δεδομένων, το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, τα προσωπικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή έχουν καταστεί αξίες που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο και πρέπει να προστατεύονται με ιδιαίτερη φροντίδα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, πιστεύω ότι η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί και να προωθήσει μια βασική αρχή στις πολιτικές προστασίας των δεδομένων, καθώς και ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες ή πολιτικές πρέπει επίσης να συνάδουν με τον νομικό κανόνα της αρχής της αναλογικότητας, επιδιώκοντας τεκμηριωμένα την επίτευξη στόχων της Συνθήκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα σαφώς υπέρ των όσων προτείνει η παρούσα πρόταση ψηφίσματος. Στο όνομα της καταπολέμησης και πρόληψης της παγκόσμιας απειλής της τρομοκρατίας και άλλων μορφών διεθνικού εγκλήματος, επικροτώ την πρωτοβουλία αυτή και το πνεύμα συνεργασίας και δέσμευσης μεταξύ της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και του Καναδά. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι η αναλογικότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για την προστασία των δεδομένων. Ως εκ τούτου, ο στόχος των συμφωνιών να διασφαλιστεί ότι η διαβίβαση δεδομένων συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων πρέπει να τηρηθεί και να υποστηριχθεί επιμελώς. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία της έναρξης διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία περί διαβίβασης και προστασίας προσωπικών δεδομένων με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της διευρυμένης πολιτικής και νομικής συνεργασίας. Ωστόσο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα αποτελούν θεμελιώδεις και κεφαλαιώδεις αρχές προκειμένου να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Η διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος. Ωστόσο, ο αριθμός των χωρών που ζητούν διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τις αεροπορικές εταιρίες αυξάνεται σταθερά, και έτσι απαιτείται στενή παρακολούθηση για την εξασφάλιση ότι τα προσωπικά στοιχεία των ευρωπαίων πολιτών δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν και ότι η διαβίβασή τους συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποσκοπεί στη θέσπιση αυστηρού πλαισίου για τη διαβίβαση δεδομένων επιβατών προς τρίτες χώρες. Οι χώρες αυτές θα πρέπει να προσφέρουν εγγυήσεις ως προς τη χρήση, την αποθήκευση και συλλογή των δεδομένων αυτών, πράγμα που θα έπρεπε να αποτρέψει την κατάχρησή τους και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πολιτών μας γίνονται σεβαστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), γραπτώς. (FR) Για να κατοχυρωθεί η συνεχής ασφάλεια των διεθνών μεταφορών, ιδίως εν όψει του κινδύνου που συνιστά η τρομοκρατία, είναι ζωτικής σημασίας οι χώρες να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες –τα δεδομένα PNR, τα οποία συλλέγονται από τις αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, είναι εξίσου ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών και δεν καταλήγουν σε διακρίσεις εις βάρος ορισμένων ατόμων λόγω της καταγωγής ή της θρησκείας τους. Γι’ αυτό η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να κατοχυρώνεται καλύτερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να θέσει ένα σαφές αίτημα προτού η Επιτροπή ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τις μεθόδους ανταλλαγής των δεδομένων PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία: η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα για να διεξαχθούν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις αποκλειστικά μεταξύ των κρατών μελών, κεκλεισμένων των θυρών. Πρέπει να διεξαχθούν κατά τρόπο διαφανή, σε επίπεδο ΕΕ. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μέσα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα. Πολλά είδη πληροφοριών θα πρέπει να αποκλειστούν από τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται, μεταξύ άλλων δε οι πληροφορίες σε σχέση με την εθνοτική καταγωγή και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) H προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, όπως και η συμφωνία για τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων (συμφωνία SWIFT). Μια γενική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων είναι υπό συζήτηση, καθώς και μια νέα συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR). Με τη σημερινή ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο επανέλαβε το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο οι πληροφορίες PNR που συλλέγονται δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκμετάλλευσης ή διαμόρφωσης εικόνας προσώπου (profiling). Τέλος, το Κοινοβούλιο καλεί για μία ακόμη φορά την Επιτροπή να παράσχει αντικειμενικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι «η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων PNR είναι αναγκαία» και επίσης διατυπώνει έκκληση προς την Επιτροπή να διερευνήσει λιγότερο παρεμβατικές εναλλακτικές λύσεις». Αν το Κοινοβούλιο δεν εισακουστεί, θα έχει την ευκαιρία να κάνει χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει συνεκτικό και ενιαίο όραμα όσον αφορά την υπογραφή μελλοντικών συμφωνιών PNR. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση καλύτερης προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, ενώ παράλληλα θα προωθήσει τη χρήση των εν λόγω δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του μεγάλου διασυνοριακού εγκλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι θεωρώ σημαντική τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη διαβίβαση και χρήση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας δεν θα θέσει υπό αμφισβήτηση την προστασία των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως δε των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και της προστασίας των δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η προστασία τους και το ατομικό δικαίωμα στην εν λόγω προστασία αποτελούν θέματα που προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών. Τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα συνιστούν σημαντική πρόκληση για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Η έννοια αυτή έχει επίσης αμφισβητηθεί από την αυξανόμενη εκούσια και ακούσια έκθεση στην οποία υπόκεινται πλέον οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν επίσης την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στο δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή και το συλλογικό δικαίωμα στην ασφάλεια. Όλα αυτά τα θέματα έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και παραμένουν επίκαιρα. Η τρομοκρατία και οι άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος καταπολεμούνται σήμερα με την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφάλειας, και όχι από τις συμβατικές αστυνομικές δυνάμεις. Χωρίς τις ανταλλαγές αυτές, θα ήμασταν εκτεθειμένοι σε συντονισμένη, διασυνοριακή εγκληματική δραστηριότητα χωρίς καμία πιθανότητα κατάλληλης αντίδρασης. Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους συλλογικούς κινδύνους από κοινού, να διασφαλιστεί δε ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών συμμορφώνονται με τις αρχές της καταλληλότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν ψήφισμα ακολουθεί τη δυναμική που καθιέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την καταπολέμηση των «τρομοκρατικών απειλών» και έτσι προσπαθεί να συνδέσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ίδια δυναμική. Αντί να καταπολεμούν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την απειλή αυτή ως πρόσχημα για απαράδεκτους περιορισμούς των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εγγυήσεων των Ευρωπαίων. Οι υπεύθυνοι για τη συνθηκολόγηση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία έρχεται σε αντίθεση με θέσεις που ελήφθησαν κατά το παρελθόν, επιδιώκουν τώρα να την εξωραΐσουν αναφερόμενοι στις υποτιθέμενες αρχές της «αναλογικότητας» και της «αναγκαιότητας», οι οποίες εξακολουθούν να είναι υπό συζήτηση και να υπόκεινται σε αξιολόγηση. Το επιχείρημα ότι υπάρχουν ήδη τώρα δεδομένα από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών που διαβιβάζονται σε τρίτες χωρών χωρίς οποιοδήποτε είδος ελέγχου δεν στέκει. Εάν υπάρχουν δεδομένα που χρησιμοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο μη ορθό, αυτό πρέπει να ερευνηθεί, να αναφερθεί και να καταπολεμηθεί σθεναρά. Το ψήφισμα αυτό αντιπροσωπεύει μια συνθηκολόγηση που αποσκοπεί αποκλειστικά στο να περιβάλει με τον μανδύα της νομιμότητας κάτι που αυτήν τη στιγμή σαφώς κινείται στο περιθώριό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την ολοκληρωμένη στρατηγική που αφορά τη διαβίβαση δεδομένων επιβατών αεροπορικών εταιρειών προς τρίτες χώρες, διότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για τις διαβιβάσεις αυτές που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μέρος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εν λόγω διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, το Κοινοβούλιο έθεσε όρους. Μεταξύ άλλων, ζητούμε τα δεδομένα να μην χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαμόρφωσης εικόνας προσώπου (profiling) και οι διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν με πλήρη διαφάνεια σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Επιπλέον, οι βουλευτές του ΕΚ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την κατάσταση αυτή εκ του σύνεγγυς. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής αποτελεί ευαίσθητο θέμα που δεν πρέπει να θυσιάζεται για χάρη μιας άλλης απαίτησης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Όπως έπραξε και κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας SWIFT, το Κοινοβούλιο θα επιτύχει τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για τα δεδομένα από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (δεδομένα PNR), καθώς πιστεύω ότι η σύναψη συμφωνιών που επιτρέπουν τη διαβίβαση δεδομένων PNR μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας είναι υψίστης σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια. Επικροτώ συνεπώς τη σύσταση της Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών. Έχει, μάλιστα, επιβεβαιωθεί εδώ και αρκετά έτη πως η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών συμβάλλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος. Αυτές οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων PNR προσφέρουν στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των χωρών μας πολύτιμα μέσα για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής. Επιπλέον, πρέπει να τονίσω ότι η νέα σφαιρική προσέγγιση στα δεδομένα PNR που παρουσίασε η Επιτροπή τον Οκτώβριο και που αποσκοπούσε στη θέσπιση γενικών κριτηρίων για όλες τις συμφωνίες PNR, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ θετική. Θα δημιουργήσει ένα καλύτερα δομημένο και πιο συνεκτικό πλαίσιο για τις συμφωνίες αυτές και θα προσφέρει σημαντικές εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το παρόν ψήφισμα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάιο. «Εκφράζει την ικανοποίησή του» για την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο. Η πρόταση αυτή συμφωνεί με τη διαβίβαση δεδομένων PNR σε τρίτες χώρες και δεν περιέχει καμία ικανοποιητική εγγύηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Ακόμη χειρότερα, κρίνει αιτιολογημένη τη διατήρηση των δεδομένων αυτών για απεριόριστο χρονικό διάστημα για σκοπούς διαμόρφωσης εικόνας προσώπου (profiling). Ποια είναι η λογική της φαρισαϊκής διαμαρτυρίας του παρόντος ψηφίσματος εναντίον μιας πρακτικής, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που υποστηρίζει; Καταψήφισα το ψήφισμα αυτό, το οποίο παραβιάζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να γίνονται σεβαστά τα προσωπικά του δεδομένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) αποτελούν ένα ακόμη όπλο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλει στον καθορισμό νέας εξωτερικής στρατηγικής σχετικά με τη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας PNR μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Καναδά. Ως μεγάλη υπέρμαχος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η ΕΕ είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να είναι αποτελεσματική στον αγώνα αυτόν. Η Ένωση δεν θα θέσει σε κίνδυνο, ωστόσο, πολιτικές ελευθερίες και θεμελιώδη δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Υποστηρίζω πλήρως τον στόχο της πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος. Όλο και περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τα δεδομένα επιβατών για τον σκοπό αυτόν. Στην ψηφιακή εποχή, ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή και προστασία των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων εκείνα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων. Οι βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον τομέα αυτόν είναι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα. Η συλλογή δεδομένων επιβατών δεν αρκεί να είναι χρήσιμη· πρέπει να είναι και αναγκαία. Πρέπει να γίνεται επίσης επίκληση στην αρχή της αναλογικότητας, ώστε να αποτραπεί τα προγραμματισμένα μέτρα να υπερβαίνουν τα όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Δεν μπορεί συνεπώς να τεθεί ζήτημα χρήσης των δεδομένων για σκοπούς εκμετάλλευσης ή διαμόρφωσης εικόνας προσώπου (profiling). Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε σημαντικά στις προσπάθειες για τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, πρέπει δε ως εκ τούτου να του παρέχεται πλήρης και τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τα δεδομένα PNR.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Κατά τα τελευταία έτη, τα θεμελιώδη δικαιώματα περιορίζονται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Η λογική που υποκρύπτεται είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Ενώ οι επιβάτες ερευνώνται σχεδόν μέχρι τα εσώρουχα και δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν λίμες για τα νύχια ή αποσμητικό στις αποσκευές τους, οι έλεγχοι στα εμπορεύματα επαφίενται συχνά στις ίδιες τις μεταφορικές εταιρείες. Εάν αυτό πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Στην περίπτωση των ελέγχων ασφαλείας επιβατών, η εν λόγω ισορροπία έχει ήδη χαθεί και, συνεπώς, όσο η υστερία που περιβάλλει την τρομοκρατία υποχωρεί, οι κανόνες θα χαλαρώσουν για άλλη μία φορά. Το ίδιο αμφιλεγόμενο είναι και το κατά πόσον το FBI πρέπει να γνωρίζει το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό των αποσκευών των ατόμων που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και κατά πόσον πρέπει να επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων αυτών μέχρι και 15 χρόνια. Οι πληροφορίες χρειάζεται να διατηρούνται μόνο σε λίγες εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα προκειμένου να δημιουργηθεί αίσθηση ασφάλειας, η παράβαση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη και πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα όσων πλήττονται. Αυτό, δυστυχώς, είναι απίθανο να συμβεί επί του παρόντος και, ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Είναι γεγονός ότι η αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε διεθνές επίπεδο μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ωστόσο, συμφωνίες αυτού του είδους προκαλούν συχνά προβλήματα όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εφαρμόσει μια συνεπή προσέγγιση για το θέμα αυτό (κατά τρόπο παρεμφερή με την περίπτωση της συμφωνίας SWIFT), προκειμένου να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Υπάρχει επί του παρόντος μια σειρά κανονισμών που διέπουν τη διαβίβαση δεδομένων PNR σε τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες. Όσο περισσότερες χώρες ζητούν τα δεδομένα αυτά, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ότι τα διαφορετικά συστήματα θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη νομική σαφήνεια, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες. Επομένως, η ΕΕ πρέπει να καθιερώσει ομοιόμορφα υψηλά πρότυπα ασφαλείας, τα οποία θα εγγυώνται μια συνεκτική προσέγγιση στο μέλλον. Αυτό αναμένω από μια αποτελεσματική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τη διαβίβαση δεδομένων PNR. Η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος δεν το εγγυάται και γι’ αυτό την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Συμφωνώ με τους στόχους που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία και χρήσιμη τη χρήση της ανταλλαγής δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) με τρίτες χώρες για λόγους ασφαλείας, πρέπει να καταστούν διαφανείς και κατανοητοί. Ταυτόχρονα, τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν πλήρη επίγνωση των συνεπειών που μπορεί να έχουν οι δράσεις αυτές στην ιδιωτική ζωή και της ανάγκης να πραγματοποιούνται σύμφωνα με ένα σύνολο ενιαίων, σαφών και αυστηρών κανόνων προστασίας δεδομένων, οι οποίοι πρέπει να επιβάλλονται ακόμη και όταν δεδομένα διαβιβάζονται σε άλλες χώρες. Η χρήση και ανταλλαγή δεδομένων PNR όχι μόνο θα βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και θα διευκολύνει τη ζωή και τις κινήσεις τους σε διασυνοριακό επίπεδο. Με τα δεδομένα PNR, οι έλεγχοι της αστυνομίας μπορεί να μειωθούν σημαντικά και η επιτήρηση να περιοριστεί στους επιβάτες για τους οποίους υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικό κίνδυνο, απαλλάσσοντας έτσι τους υπόλοιπους από άσκοπους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κοινό ψήφισμα που υπερψηφίστηκε σήμερα στην ολομέλεια ζητεί την επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών PNR και την υιοθέτηση αυστηρών κριτηρίων διαβίβασης δεδομένων ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια των επιβατών πάντα όμως με γνώμονα το σεβασμό των προσωπικών τους δεδομένων. Κύριος στόχος είναι η συλλογή, η διαβίβαση και η επεξεργασία δεδομένων PNR να γίνεται με περιοριστικό τρόπο χωρίς όμως αυτά να χρησιμοποιούνται για εξόρυξη δεδομένων (data mining) και διαμόρφωση εικόνας προσώπου (profiling).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τα δεδομένα από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) στο πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι, με τη θέσπιση μιας σειράς βασικών κοινών αρχών για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες, προασπίζεται τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η παρούσα πρόταση ψηφίσματος ανταποκρίνεται στους στόχους της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και της ενίσχυσης της ασφάλειας, αν μη τι άλλο με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει το αίτημά του να τηρείται ενήμερο για όλες τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν, και διαδραματίζει ενεργό ρόλο, γεγονός το οποίο αποτελεί αποκλειστικό προνόμιό του.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) H καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων μορφών διεθνικού και οργανωμένου εγκλήματος είναι αδύνατη χωρίς την αποτελεσματικότερη, καλύτερα προσανατολισμένη και ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό καθιστά απαραίτητο τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται να μην θίγουν την προστασία των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών ελευθεριών, ή τον μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ως εκ τούτου, θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για λόγους ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Διάφορες ομάδες συμφώνησαν επί του κειμένου αυτού που βασικά διακηρύσσει εκ νέου την αποφασιστικότητά του Κοινοβουλίου ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου και διεθνικού εγκλήματος και, ταυτόχρονα, την αταλάντευτη πεποίθησή του ως προς την ανάγκη προστασίας των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων εκείνα της ιδιωτικής ζωής, της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και της προστασίας δεδομένων. Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα, όπως ορίζονται με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν κεφαλαιώδεις αρχές προκειμένου να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες και για την σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών αφετέρου για τη διαβίβαση και χρήση δεδομένων PNR προκειμένου για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος. Επίσης εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για ταυτόχρονη έναρξη όλων των διαπραγματεύσεων μολονότι αντιλαμβάνεται ότι ενδέχεται να μην έχουν όλες την ίδια διάρκεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη γενική προσέγγισή της για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες. Σκοπός της διαβίβασης και επεξεργασίας δεδομένων, όπως πληροφορίες εισιτηρίων, αριθμός καθίσματος, λεπτομέρειες αποσκευών, διαδρομή και τύπος πληρωμής, είναι η πρόληψη, η έρευνα, η ανίχνευση ή η δίωξη ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων. Αυτή η «γενική προσέγγιση» έχει σκοπό να λειτουργήσει ως κατευθυντήρια γραμμή για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία θα ξεκινήσουν σύντομα, ενώ και άλλα κράτη έχουν εκφράσει παρόμοιες προθέσεις. Η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη σημασία της αρχής της αναλογικότητας. Οι ανάγκες της ασφάλειας και της ελευθερίας βρίσκονται σε λεπτή ισορροπία. Καλούμε την Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικειμενικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία PNR είναι αναγκαίες για την επίτευξη κάθε δεδηλωμένου σκοπού και να διεξαγάγει επαρκή έρευνα για πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμμένει στη θέση του ότι τα δεδομένα PNR δεν πρέπει επ’ ουδενί να χρησιμοποιούνται για «εξόρυξη δεδομένων» και διαμόρφωση εικόνας προσώπου (profiling).

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τις συμπράξεις καινοτομίας διότι τις θεωρώ ουσιώδες στοιχείο των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της εμβληματικής πρωτοβουλίας. Στο σημερινό κλίμα λιτότητας στους δημόσιους προϋπολογισμούς, σημαντικών δημογραφικών αλλαγών και αυξανόμενου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και, πάνω απ’ όλα, το μελλοντικό βιοτικό μας επίπεδο, εξαρτώνται από την ικανότητά μας να ενσωματώνουμε την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και κοινωνικές διαδικασίες και μοντέλα. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι έχει ζωτική σημασία η τοποθέτηση της καινοτομίας στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η καινοτομία αποτελεί το καλύτερο μέσο που διαθέτουμε για να ανταποκριθούμε στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως η αλλαγή του κλίματος, οι ελλείψεις ενέργειας και πόρων, ή η υγεία και η γήρανση. Είναι σημαντικό οι απαντήσεις που βρίσκονται για τις προκλήσεις αυτές να συμβάλουν στη δημιουργία μιας Ευρώπης δίκαιης από την άποψη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας», στόχος της οποίας είναι η ολοκλήρωση της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας με καλά συντονισμένη συνεργασία σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επικροτώ τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας, οι οποίες αποτελούν μια καινοφανή ιδέα που στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των υφισταμένων και, ενδεχομένως, των νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών στον τομέα της καινοτομίας. Επικροτώ το προτεινόμενο θέμα για την πρώτη αυτή πιλοτική σύμπραξη: «ενεργά και υγιή γηρατειά». Μερικές από τις πιο σοβαρές κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η γήρανση του πληθυσμού, απαιτούν ριζική καινοτομία σε διατομεακό επίπεδο. Η αντιμετώπιση της γήρανσης απαιτεί αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, από το δικαίωμα στην εργασία και τις συντάξεις ως τα νέα μοντέλα υπηρεσιών, μεταξύ άλλων της αυτοδιαχειριζόμενης μέριμνας και των νέων τύπων στέγασης. Ο αγώνας κατά των νέων κινδύνων και των ανισοτήτων απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις στον κοινωνικό τομέα, όχι μόνο μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, αλλά και μέσω καινοτόμων οργανισμών. Καλώ την Επιτροπή να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τις συμπράξεις συγκεντρώνοντας πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειών και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τον σκοπό αυτόν, με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Πρέπει να εκμεταλλευθούμε πλήρως το δυναμικό καινοτομίας της Ευρώπης. Αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς μια δήλωση αρχής, και είμαι ευτυχής που επιτέλους καταλήξαμε σε μια πρόταση όπως η συγκεκριμένη. Πολλές προσπάθειες και ιδέες οι οποίες, από μόνες τους, παραμένουν αφηρημένες, μπορούν πλέον να αποτελέσουν μέρος ενός συστήματος και να ολοκληρωθούν ώστε να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες. Τα θέματα είναι απολύτως επίκαιρα σήμερα, πρέπει δε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμετέχουν όλοι οι συναφείς φορείς. Επικροτώ ιδιαίτερα την μείωση της γραφειοκρατίας και την ενεργό συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες σφύζουν από καινοτόμο ενέργεια που το μόνο που χρειάζεται είναι να ελευθερωθεί ώστε να ωφελήσει το σύνολο της Ένωσης. Ελπίζω μόνο ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» αποτελεί συγκεκριμένη προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της καινοτομίας. Αυτό που την καθιστά ακόμη πιο σημαντική είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε επιτύχει όλους τους στόχους μας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Λισαβόνας από το 2000. Η καινοτομία και η επέκταση του τομέα Ε&Α πρέπει να είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Επικροτώ την εισαγωγή της καινοτόμου ιδέας των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών σε θέματα καινοτομίας. Θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στον τομέα αυτόν, επειδή ασχολείται με ένα θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη: τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και της παράτασης του επαγγελματικού βίου. Ψήφισα υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα περαιτέρω θέματα που θα εξεταστούν αφού αξιολογηθεί το πιλοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού επειδή πιστεύω ότι η αρχή των Συμπράξεων Καινοτομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορεί να δώσει ώθηση σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και να συμβάλει στην αναζωογόνηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας και μιας πιο δίκαιης και πιο πράσινης κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας αποτελούν μια καινοφανή ιδέα που στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των υφισταμένων και, ενδεχομένως, των νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών στον τομέα της καινοτομίας, και στη μεγιστοποίηση και την ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων και πλεονεκτημάτων υπέρ της κοινωνίας. Αποτελούν, επομένως, σημαντικό μέσο σε μια εποχή που τα κράτη μέλη παλεύουν με σημαντικά οικονομικά θέματα, και πιστεύω ότι η δέσμευση στην καινοτομία θα μπορούσε να είναι εδώ μια αποτελεσματική στρατηγική. Επικροτώ το προτεινόμενο θέμα για την πρώτη αυτή πιλοτική σύμπραξη: «ενεργά και υγιή γηρατειά». Ενώ ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει και αυτό θεωρείται αρνητικός παράγοντας, είναι σημαντικό η Ευρώπη να είναι σε θέση να κάνει καλή χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, ιδίως των ατόμων που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία και συνεπώς έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και συχνά σημαντικές γνώσεις να μεταδώσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας αποτελεί ζωτικό μέρος των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της οποίας είμαι μέλος, η Ομάδα S&D, υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πιλοτική Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας με τίτλο «ενεργά και υγιή γηρατειά» και υποβάλλει προτάσεις για δύο επιπλέον συμπράξεις στους τομείς που θα ωφεληθούν άμεσα από την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Κυρίες και κύριοι, χάρηκα όταν πληροφορήθηκα τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας επί της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τις Συμπράξεις Καινοτομίας. Πιστεύω ότι οι εργασίες επί του εγγράφου αυτού οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας σαφούς και φιλόδοξης θέσης. Η Πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» είναι πολύ σημαντική και αποτελεί, επί του παρόντος, την πιο απτή προσπάθεια ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στο έργο μας, επειδή η Ευρώπη 2020 συνεπάγεται μεγαλύτερη προσοχή για την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η καινοτομία αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας και θα συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020. Οι συμπράξεις που προτείνονται εδώ θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή από την άποψη αυτή, δεδομένου ότι δημιουργούν πολύ σημαντικές συνέργειες για τη μεγιστοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών καινοτομίας. Θεωρώ επίσης σημαντικό ότι το πιλοτικό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον τομέα των ενεργών και υγιών γηρατειών, δεδομένου ότι η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσει να στηρίζει άλλους τομείς καινοτομίας παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση την οποία βιώνουμε, διαφορετικά δεν θα πραγματοποιήσουμε με επιτυχία τους φιλόδοξους στόχους που προβλέπονται ήδη για την ΕΕ στη στρατηγική ΕΕ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η «Ένωση Καινοτομίας» είναι μια στρατηγική για την καινοτομία που προωθείται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Αποτελεί μία από τις κεντρικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η βαθύτερη ιδέα είναι να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού, με τον κατάλληλο τρόπο και να τις αναγάγουμε σε διεθνικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα θα είναι να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη διαχείριση εμποδίων που προκαλούνται από προβλήματα χρηματοδότησης, κατακερματισμένα ερευνητικά συστήματα και αγορές, ανεπαρκή στήριξη της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις και αργή τυποποίηση. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, επειδή μια κοινή ιδέα όπως η ιδέα των συμπράξεων καινοτομίας θα αποφέρει οφέλη για κάθε κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Το όφελος της νέας ιδέας των συμπράξεων καινοτομίας έγκειται στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και στους σαφείς τομείς ευθύνης για τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. Περιλαμβάνει επίσης ακριβείς προθεσμίες για την εφαρμογή των μεμονωμένων σχεδίων, μαζί με μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους. Επιπλέον, προσφέρει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την υλοποίηση έργων και τη βελτίωση της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι πιστεύω ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, οι συμπράξεις καινοτομίας αποτελούν σημαντικό μέσο για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης που θα είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Επικροτώ επίσης την επιλογή του θέματος για την πρώτη σύμπραξη: «ενεργά και υγιή γηρατειά».

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με την έγκριση αυτού του κειμένου, το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι η Πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» είναι η πιο σημαντική έως σήμερα συγκεκριμένη προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της καινοτομίας, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την συντονισμένη συνεργασία σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε κάθε επίπεδο. Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας αποτελούν μια καινοφανή ιδέα που στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των υφισταμένων και, ενδεχομένως, των νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών στον τομέα της καινοτομίας, και στη μεγιστοποίηση και την ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων και πλεονεκτημάτων υπέρ της κοινωνίας. Το Κοινοβούλιο επικροτεί ως εκ τούτου το πρώτο προτεινόμενο θέμα για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας με τίτλο «ενεργά και υγιή γηρατειά» και την προτεινόμενη προσέγγιση της Επιτροπής για τη δρομολόγηση, σε ένα πρώτο χρόνο, ενός πιλοτικού προγράμματος, που θα συμβάλει στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τύπου για τη σύσταση αυτών των συμπράξεων πριν τη δρομολόγηση περαιτέρω σχεδίων και καλεί την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού προγράμματος για τα ενεργά και υγιή γηρατειά, να συμπεριλάβει κοινωνικές καινοτομίες που θα στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής, την πρόληψη των ασθενειών, τη βελτίωση των κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα και των κοινωνικών εταίρων, και την προώθηση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Επί του παρόντος, ενώ εξερχόμαστε από την κρίση και βρισκόμαστε ενώπιον των νέων προκλήσεων που περιμένουν την ΕΕ μετά το 2013, η καινοτομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους –αν όχι τον σημαντικότερο– για να εδραιώσουμε τη θέση της ΕΕ στον κόσμο. Η καινοτόμος χρήση των πόρων μπορεί να αποδειχθεί μία από τις καλύτερες μεθόδους για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών ή των περιφερειών. Θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση της πολυμορφίας των περιοχών αυτών με τη χρησιμοποίηση ορθών πρακτικών και την αξιοποίηση της εμπειρίας των άλλων μερών. Η ανάπτυξη νέων τύπων παραγωγής ή υπηρεσιών και η καινοτόμος χρήση των πόρων θα συμβάλουν στην ορθολογική και αποτελεσματική ανάπτυξη των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αγορών.

Η καινοτομία είναι ανθρώπινη δημιουργικότητα. Με την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων συμβάλλουμε στην αύξηση της ευημερίας της κοινωνίας. Σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομία, η τεχνολογία και η επιστήμη των πληροφοριών υπόκεινται σε δυναμική ανάπτυξη, δεν πρέπει να λησμονούμε τον πιο σημαντικό παράγοντα –το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η καινοτομία δεν αφορά μόνο τις νέες μεθόδους παραγωγής ή τις νέες χρήσεις, για παράδειγμα, των τοπικών προϊόντων. Εκτός από αυτό, και πάνω απ’ όλα τα άλλα, είναι ανθρώπινο κεφάλαιο. Η εξεύρεση νέων τρόπων συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες ανάπτυξης σε πολλούς τομείς της ζωής αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας. Η συνεργασία σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα σιγά σιγά καθίσταται μία βασική απαίτηση, ιδίως στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης. Οι συμπράξεις καινοτομίας είναι το επόμενο βήμα –και μάλιστα προφανέστατο- στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η καινοτομία είναι ο καλύτερος τρόπος για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια εποχή λιτότητας, δημογραφικών αλλαγών και απειλών λόγω της παγκοσμιοποίησης, είναι ένα μέσο για να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θέματα επί των οποίων επικεντρώνονται όλες οι προτεραιότητες. Στόχος της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» που οραματίζεται η στρατηγική ΕΕ 2020 είναι η δρομολόγηση συμπράξεων καινοτομίας για τον εξορθολογισμό της έρευνας, της ανάπτυξης και της άφιξης των εφευρέσεων στην αγορά, αρχής γενομένης από τον τομέα της υγιούς γήρανσης ως πιλοτικό πρόγραμμα. Μου φαίνεται σημαντικό να καλυφθούν και άλλοι τομείς, όπως οι νέοι, οι ερευνητές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης επιθυμητό οι εργασίες να υλοποιούνται κατά προτίμηση στο πλαίσιο συμπράξεων, δεδομένου ότι διαθέτουμε μοναδικές δυνατότητες όσον αφορά τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την πολυμορφία. Ζητώ, συνεπώς, περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη: οι προτεραιότητες αυτές όχι μόνο πρέπει να προστατεύονται από τις περικοπές του προϋπολογισμού, αλλά αντίθετα οι προϋπολογισμοί τους πρέπει να αυξάνονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι η Πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» είναι μια συγκεκριμένη προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της καινοτομίας. Το πρώτο προτεινόμενο θέμα για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας με τίτλο «ενεργά και υγιή γηρατειά» στοχεύει στην καλύτερη ποιότητα ζωής και τη βελτίωση των κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα. Το κατά πόσον θα ξεκινήσουν και άλλες παρεμφερείς πρωτοβουλίες θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα του πιλοτικού αυτού προγράμματος. Η πρόταση ψηφίσματος που εγκρίθηκε σήμερα περιέχει προτάσεις που προσφέρουν πολλές δυνατότητες για προστιθέμενη αξία, συμπεριλαμβανομένων των ευφυών πόλεων, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της αποδοτικότητας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών, καθώς και των πρώτων υλών, με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών, μαζί με αειφόρους διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας, ανακύκλωσης και υποκατάστασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε επίσης να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της πολλά υποσχόμενης πρωτοβουλίας και ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή όχι μόνο να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο του πιλοτικού προγράμματος, αλλά και να διευκρινίσει σαφώς τον τρόπο συμμετοχής του Κοινοβουλίου στον καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού των μελλοντικών συμπράξεων.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα το ψήφισμα αυτό. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια στον ευρωατλαντικό, ευρασιατικό χώρο που αποδίδει περιεκτική έννοια στην ασφάλεια, όπου περιλαμβάνονται η πολιτικο-στρατιωτική, η οικονομική και περιβαλλοντική, καθώς και η ανθρώπινη διάσταση. Ωστόσο, παρά τη σπουδαιότητά του, ο ΟΑΣΕ είναι ο μόνος οργανισμός μεταξύ αυτών που ασχολούνται με θέματα ασφαλείας στην ευρωπαϊκή περιοχή ο οποίος στερείται διεθνούς νομικής προσωπικότητας και ως εκ τούτου η κατάσταση αυτή έχει διάφορες πολιτικές και πρακτικές επιπτώσεις νομικής φύσεως. Ο εν λόγω Οργανισμός εξακολουθεί να είναι ουσιαστικός σε μια σειρά από ζητήματα, περιλαμβανομένων της μη διάδοσης, του αφοπλισμού, της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και της προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, η έλλειψη νομικής προσωπικότητας και προβλήματα στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων αποδυναμώνουν τον οργανισμό αυτόν, που δεν είναι πάντοτε σε θέση να ανταποκριθεί στις κρίσεις σωστά ή έγκαιρα. Συμφωνώ με τις προτάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη να συνεχίσουμε τον διάλογο για το νομικό πλαίσιο του ΟΑΣΕ, καθώς και την έκκληση προς τη Λιθουανία που θα αναλάβει την Προεδρία του ΟΑΣΕ το 2011 να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την πρόοδο της διεργασίας ενίσχυσης του ΟΑΣΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ασφάλεια αποτελεί εμπόδιο όσον αφορά την ενίσχυση της διαδικασίας πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Ειδικότερα, αξίζει να υπογραμμιστεί η ανάγκη για ορθή εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των επιμέρους χωρών και παρ’ όλα αυτά θα επιτυγχάνει έναν βαθμό αποτελεσματικότητας ανάλογο με τον ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να διαδραματίσει στη διεθνή σκηνή. Οι αρχές της ειρήνης και της ελευθερίας που διακηρύσσονται στη συνθήκη της Ρώμης και τις άλλες που ακολούθησαν πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση οποιωνδήποτε αποφάσεων πρόκειται να ληφθούν. Έως σήμερα, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) έχει αποδείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο εκτελεί τα καθήκοντά του είναι απόλυτα συμβατός με τις αρχές αυτές και, επομένως, θα ήταν επιθυμητή η μεγαλύτερη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον εν λόγω οργανισμό. Πιστεύω επίσης ότι η ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε κοινές θέσεις, παγιώνοντας έτσι τις σχέσεις μεταξύ των 27 χωρών και στα θέματα αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα για την ενίσχυση του ΟΑΣΕ, που πρέπει να βασίζεται στην αρμονία μεταξύ των τριών βασικών πυλώνων επί των οποίων εδράζεται ο οργανισμός αυτός: τον πολιτικο-στρατιωτικό, τον οικονομικό και περιβαλλοντικό, καθώς και τον ανθρώπινο. Αυτή η ενίσχυση του ΟΑΣΕ πρέπει να δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία κατά την οποία καμία από τις εν λόγω πτυχές δεν θα υποστηρίζεται εις βάρος των άλλων. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται κατά των απειλών και των προκλήσεων για την ασφάλεια εξαρτάται από τον κατάλληλο συντονισμό και τη λειτουργία αυτών των τριών σκελών. Ο ΟΑΣΕ πρέπει να αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανταπόκριση, κυρίως, σε νέες απειλές, όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, οι απειλές στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καθώς και σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην έγκαιρη προειδοποίηση, πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της ενίσχυσης του ΟΑΣΕ είναι η πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων του σεβασμού των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των μειονοτήτων, που αποτελούν βασικά στοιχεία της έννοιας της ολοκληρωμένης ασφάλειας του ΟΑΣΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι υποστηρίζω την εντατικοποίηση των προσπαθειών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για τον μετριασμό της ανθρωπογενούς συμβολής στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του ΟΑΣΕ για την καταπολέμηση των απειλών και των προβλημάτων που προκαλούνται από οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες θα μπορούσε να έχει αποφασιστική συμβολή στην ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευημερία στην περιοχή, δεδομένου ότι υπάρχουν οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που αποτελούν τη βάση των ίδιων των συγκρούσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο η ασφάλεια έχει καταστεί βασική έννοια, είτε πρόκειται για την ασφάλεια με την παραδοσιακή της έννοια που σχετίζεται με την άμυνα, είτε για την οικονομική ή περιβαλλοντική ασφάλεια, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού ή την ασφάλεια των μεταφορών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) αναλαμβάνει ένα καίριο ρόλο σε μια πιο παγκόσμια κλίμακα ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια στον ευρωατλαντικό και ευρασιατικό χώρο που εκτείνεται από το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ. Συμφωνώ με την τελική σύσταση, υπό την έννοια ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να προβληματιστεί για τη συμμετοχή του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ και να μελετήσει τη δυνατότητα θέσπισης μόνιμης αντιπροσωπείας. Αυτήν τη στιγμή, θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΕ δεν μπορεί παρά να υψώσει τη φωνή της στα πλαίσια του ΟΑΣΕ για ευαίσθητα θέματα όπως η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η τήρηση του διεθνούς δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες σε τομείς όπως η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πρόληψη των συγκρούσεων, η ανάπτυξη του εκδημοκρατισμού, η προστασία των μειονοτήτων, καθώς και πιο πρόσφατες προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και του ΟΑΣΕ για την επίτευξη των κοινών αυτών στόχων. Ο ΟΑΣΕ είναι ο μόνος οργανισμός που στερείται διεθνούς νομικής προσωπικότητας, αλλά παρεμβαίνει σε ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικότερο από ποτέ να ενισχυθεί η υπάρχουσα δομή του ΟΑΣΕ ώστε να διασφαλιστεί η γόνιμη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, και ενόψει της επικείμενης δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η θέσπιση μόνιμης αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΟΑΣΕ και θα διευκόλυνε τη στενή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του και την εφαρμογή των κοινών αρχών και αξιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Καμία πτυχή για την ασφάλεια της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) είναι μια καλή έκφραση αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια στον ευρωατλαντικό και ευρασιατικό χώρο που χαρακτηρίζεται από την περιεκτική έννοια που αποδίδει στην ασφάλεια, όπου περιλαμβάνονται η πολιτικο-στρατιωτική, η οικονομική και περιβαλλοντική, καθώς και η ανθρώπινη διάσταση. Τα μέλη του ΟΑΣΕ είναι επίσης πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, περιλαμβάνοντας χώρες που εκτείνονται από το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να ενισχύσει τον ρόλο της στον ΟΑΣΕ λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του και της πολυμορφίας των μελών του.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Για μερικά χρόνια ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο οποίος ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ως οργανισμός παρακολούθησης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διένυε κρίση ταυτότητας. Σύμφωνα με τους επικριτές, ο οργανισμός δεν είναι εξοπλισμένος ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τα περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος. Θεωρητικά, οι τρεις βασικοί συντελεστές του ΟΑΣΕ είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως υπό από την επιρροή του νέου προέδρου, η αμερικανική εξωτερική πολιτική δείχνει πολύ μικρό ενδιαφέρον για τους πολυμερείς οργανισμούς. Η Ρωσία φαίνεται να δείχνει εξίσου μικρό ενδιαφέρον και βλέπει τη διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως εισβολή στην ιστορική σφαίρα επιρροής της. Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό το ότι η Μόσχα ζητά από τον ΟΑΣΕ να λάβει νέα κατεύθυνση και να στρέψει την προσοχή του από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δομής ασφάλειας. Η Ρωσία είναι απαραίτητη για την ΕΕ, όχι μόνο λόγω της προμήθειας ενέργειας, αλλά και ως στρατηγικός εταίρος. Αν η ΕΕ θέλει να αλλάξει τον ρόλο της στον ΟΑΣΕ, θα πρέπει να καταστεί αντίβαρο των ΗΠΑ και όχι ανίσχυρος ταμίας τους. Τέλος, θα απαιτηθεί λεπτή προσέγγιση όχι μόνο σε σχέση με τη Ρωσία, αλλά σε σχέση με το σύνολο των ευρασιατικών κρατών που εκπροσωπούνται στον ΟΑΣΕ και δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ. Δεδομένου ότι η έκθεση λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό, την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Είναι ανάγκη να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Σε κάθε περίπτωση, οι απειλές κατά της ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπίζονται και στις τρεις διαστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις τρέχουσες απειλές όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, οι απειλές στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η ενεργειακή ασφάλεια –καθώς και οι δραστηριότητες που αφορούν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, πρόληψης και διευθέτησης συγκρούσεων. Είναι λογικό, αλλά και ευεργετικό να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση και να προωθηθεί η συνέργεια μεταξύ της ΕΕ και του ΟΑΣΕ. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της εν λόγω πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) πρέπει να ενισχυθούν. Ο ρόλος του τελευταίου είναι σημαντικός και ουσιαστικός σε μια ολόκληρη σειρά από τομείς, ιδιαίτερα για τα όσα συνεισφέρει στον τομέα της ασφάλειας και της προάσπισης της δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτοί οργανισμοί έχουν διαφορετικές ανάγκες, στόχους και δομές, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν αντίθετες θέσεις ή επικαλύψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων. Ο ρόλος του καθενός είναι καθορισμένος και διαφορετικός, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης σε ορισμένους τομείς. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι υποστηρίζω τόσο το περιεχόμενο όσο και το πνεύμα του. Πιστεύω, μάλιστα, ότι ο ΟΑΣΕ αποτελεί βασικό φορέα που αυτοπροσδιορίζεται ως φόρουμ και λαμβάνει υπόψη τόσο τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας όσο και τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σαφές ότι, λόγω των κρατών μελών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τόσο το υπομόχλιο όσο και τη βάση του ΟΑΣΕ, ως εκ τούτου ελπίζω ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο του Οργανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού επειδή αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του ΟΑΣΕ. Απαιτείται, συνεπώς, σοβαρός προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες και να συμμετάσχει αποτελεσματικότερα στην επίτευξη κοινών στόχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με την έγκριση αυτού του κειμένου, το Κοινοβούλιο τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων του ΟΑΣΕ, με τη συνεκτική και σφαιρική ανάπτυξή τους και με βάση τα μέχρι τούδε επιτεύγματα. Επισημαίνει ότι καμία από τις διαστάσεις δεν πρέπει να ενισχυθεί εις βάρος άλλης. Τονίζει ότι οι απειλές και οι προκλήσεις κατά της ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω και των τριών διαστάσεων για να είναι πράγματι αποτελεσματική η δράση, ιδίως δε οι σημερινές –όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, οι απειλές στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η ενεργειακή ασφάλεια– καθώς και οι δραστηριότητες που αφορούν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, πρόληψης και διευθέτησης συγκρούσεων. Τονίζει ότι η ενδυνάμωση του ΟΑΣΕ δεν πρέπει να έχει ως τίμημα την εξασθένιση των υφισταμένων θεσμικών οργάνων και μηχανισμών ή να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους, εφόσον δεν έχουν ακόμη αναμορφωθεί ή δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί εναλλακτικές λύσεις, ιδίως όσον αφορά το έργο του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR). Τέλος, καλεί τον ΟΑΣΕ να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητά του να εξασφαλίζει την τήρηση και την εφαρμογή των αρχών και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα συμμετέχοντα κράτη και στις τρεις διαστάσεις, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και συνέχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κυρίες και κύριοι, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε ήδη, η Λιθουανία θα αναλάβει την Προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) τον Ιανουάριο του 2011. Αυτή η προεδρία θα μπορούσε να αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μου προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι επίσης σημαντικό να μην υποτιμούμε την ανθρώπινη διάσταση στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΣΕ. Εκτός από την πολιτική και στρατιωτική του διάσταση, ο ΟΑΣΕ διαδραματίζει επίσης καίριο ρόλο στην προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτόν. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της ΕΕ και του ΟΑΣΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κοινό συμφέρον όλων μας. Ας μην ξεχνάμε τις περιστάσεις υπό τις οποίες ιδρύθηκε ο ΟΑΣΕ. Εφέτος είναι η 35η επέτειος της εναρκτήριας διάσκεψης του ΟΑΣΕ και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, οπότε και τέθηκαν τα θεμέλια του εν λόγω οργανισμού. Το γεγονός αυτό συμβόλιζε την ηθική και πολιτική δέσμευση στις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το πνεύμα αυτό του Ελσίνκι έχει εξασθενήσει κατά τα τελευταία έτη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αναμένω επομένως τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του ΟΑΣΕ τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην Astana με μεγάλη ανυπομονησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) έχει χάσει μεγάλο μέρος της επιρροής του τα τελευταία δέκα χρόνια. Στην πρόταση ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαίρει τις δραστηριότητες του ΟΑΣΕ στο παρελθόν και καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να υποβάλουν προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση μπορεί να συμμετάσχει αποτελεσματικά στον ΟΑΣΕ και να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίτευξη των κοινών στόχων. Όποιος θέλει να αποφύγει τη στρατιωτική επέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων, πρέπει να λαμβάνει έγκαιρα προληπτικά πολιτικά μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι ένοπλες συγκρούσεις είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των αντικρουόμενων πλευρών να συζητήσουν για επίμαχα ζητήματα και να βρουν συμβιβαστικές λύσεις. Ο ΟΑΣΕ αποτελεί ένα φόρουμ για την αναζήτηση τέτοιων λύσεων. Ταυτόχρονα, ο ΟΑΣΕ γίνεται σήμερα κοινά αποδεκτός ως ανεξάρτητος κριτής για την αξιολόγηση της δημοκρατικής διεξαγωγής εκλογών και των δημοκρατικών προτύπων. Συνεπώς, είμαι υπέρ της ενίσχυσης του ΟΑΣΕ, ιδίως σε σχέση με την εξάπλωση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποστολές παρακολούθησης και οι επιτόπιες αποστολές του ΟΑΣΕ αποτελούν σημαντικό τμήμα της επέκτασης του ελεύθερου κόσμου. Ωστόσο, από τη σκοπιά της ΕΕ, μερικές δραστηριότητες επαναλαμβάνονται εδώ. Αν μιλάμε για την ενίσχυση του ΟΑΣΕ θα πρέπει παράλληλα να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο ο ΟΑΣΕ μπορεί να υποκαταστήσει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων της ΕΕ σε διάφορες περιοχές συγκρούσεων. Επίσης, εφόσον εξυμνούμε το έργο του ΟΑΣΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό προσφέρει τη δυνατότητα να συζητήσουμε τον βαθμό στον οποίο οι ρόλοι του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης αλληλοεπικαλύπτονται. Στόχος της συζήτησης αυτής πρέπει να είναι η επίτευξη υψηλότερης αποδοτικότητας στις δαπάνες των δημοσίων πόρων, πράγμα που σε περίοδο περικοπών δαπανών αποτελεί αναμφίβολα προτεραιότητα για τους ψηφοφόρους μας.

 
  
  

Έκθεση: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών διότι, υπό τις παρούσες συνθήκες των πρωτοφανών δημογραφικών προβλημάτων που προκαλεί η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η μείωση των ποσοστών γεννήσεων, αποτελούν μία από τις πιο επείγουσες προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής των επομένων ετών. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις επειγόντως, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας για τους νέους και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων για τους ηλικιωμένους βρίσκονται σε κίνδυνο. Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτιστοποίηση της συμβολής και των δύο γενεών. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτό να καταστεί δυνατό είναι η κατοχύρωση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση, τη διά βίου κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη για όλες τις ηλικίες. Αυτό θα καταστεί δυνατό, πρώτον, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι έχουν εγγυημένη απασχόληση και, δεύτερον, μέσω της καλής χρήσης της συμβολής που μπορούν ακόμη να παράσχουν οι ηλικιωμένοι στην κοινωνία, ιδίως όσον αφορά την εθελοντική εργασία και τη συνέχιση της εργασίας και πέραν της καθορισμένης ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ενώ τονίζει ότι μια κοινωνία που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια βασίζεται στην αρχή της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι επίσης σημαντική όσον αφορά την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων κάθε μορφής και ενάντια σε κάθε ομάδα στην κοινωνία. Υποστηρίζω ότι η μετανάστευση των πολιτών, η επιτυχημένη ενσωμάτωσή τους, μεταξύ άλλων στην οικονομική ζωή, και η κοινωνική τους ένταξη μπορούν να προσφέρουν το μέσο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής. Για τους λόγους αυτούς, συμφωνώ ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης για να εξεταστούν διάφορες μεταναστευτικές πολιτικές. Η εξάλειψη της προκατάληψης για τα διάφορα πολιτιστικά πρότυπα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη ενσωμάτωση των μεταναστών, η οποία συμπληρώνει επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και των πολιτισμών. Η έκθεση προτείνει επίσης τη θέσπιση νέων διατάξεων κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της έκθεσης Mann.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Οι δημογραφικές αλλαγές απειλούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, να τροποποιήσουν εις βάθος τη δομή του πληθυσμού και τις ηλικιακές ομάδες. Έτσι, ο αριθμός των νέων ηλικίας 0-14 ετών θα μειωθεί από τα 100 εκατομμύρια στα 66 εκατομμύρια το 2050. Όσον αφορά τον οικονομικώς ενεργό πληθυσμό, θα φθάσει στο αποκορύφωμά του στα 331 εκατομμύρια το 2010 και θα μειώνεται στη συνέχεια βαθμιαία έως τα 268 εκατομμύρια περίπου το 2050. Ενώπιον αυτής της κατάστασης, η ΕΕ πρέπει να δώσει την κατάλληλη λύση για την προστασία της απασχόλησης των ηλικιωμένων, αλλά και των νέων. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξάλειψης της νόμιμης ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, αλλά και παρουσιάζει τις γενικές γραμμές μιας πολιτικής που θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, να θέσουμε τη δια βίου μάθηση ως στόχο, να προωθήσουμε τον προβληματισμό σχετικά με νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις –ιδιαίτερα με σκοπό τη μείωση του άγχους. Επιπλέον, το παρόν ψήφισμα περιέχει πολλές πρωτοβουλίες δίνοντας, για παράδειγμα, έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ή υποστηρίζοντας την αξιοπρεπή σύνταξη και προτείνοντας ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για όσους είναι άνω των 50 ετών.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Υποστηρίζω θερμά όσα αναφέρει η παρούσα έκθεση για την αύξηση του επιπέδου ικανοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ποιοτική εκπαίδευση και καλύτερες ευκαιρίες για διά βίου μάθηση για κάθε ομάδα και γενιά στην κοινωνία. Επικροτώ το γεγονός ότι η έκθεση αναγνωρίζει το καλό και το όφελος για την κοινωνία της ΕΕ που οφείλεται σε όλους εκείνους που απασχολούνται σε εθελοντική εργασία, που εργάζονται για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στην κοινότητα ή την οικογένεια. Επιπλέον, υποστηρίζω την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την επιδίωξη επανεξέτασης της υγιούς γήρανσης στην ΕΕ και την υποβολή σχεδίου δράσης για το 2011, το οποίο θα είχε ως στόχο να συμβάλει στην αύξηση της αξιοπρέπειας, της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Η Επιτροπή πρέπει να επαινεθεί για την έκκλησή της για ανάληψη δράσης όσον αφορά την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και όσον αφορά την προστασία των ηλικιωμένων στην κοινότητα και στους οίκους ευγηρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Υποστηρίζω την έκθεση αυτή. Έχουμε σήμερα ενώπιόν μας μια διπλή κρίση, με ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, αφενός, και την αβεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αφετέρου. Τα δύο αυτά φαινόμενα σχετίζονται και, κατά συνέπεια, πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Η δημογραφική αλλαγή επιδέχεται διαμόρφωση και είναι βιώσιμη εάν προετοιμαστεί επαρκώς και αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα από τον καθένα μας. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τα κύρια μέσα διασφάλισης της ισορροπίας μεταξύ των γενεών και τερματισμού των άδικων διακρίσεων. Όπου υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος των συνταξιοδοτικών συστημάτων, των εθνικών προϋπολογισμών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της πολιτικής για την απασχόληση, πρέπει να πραγματοποιηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να εξευρεθούν νέες βιώσιμες λύσεις. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, καθώς και για την ανάληψη πρωτοβουλίας ως προς την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας στους τομείς αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Υπήρχαν μερικά πολύ καλά σημεία στην έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Mann σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ιδίως όσον αφορά τη σημασία του συμβολαίου των γενεών στις σύγχρονες κοινωνίες μας, την ανεργία των νέων και την ανάγκη εξέτασης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι παράλληλα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Ωστόσο, ψήφισα κατά του ψηφίσματος επειδή ορισμένες αιτιολογικές σκέψεις ήταν απαράδεκτες, ιδίως εκείνες που αφορούν τις συντάξεις. Ευτυχώς, η αιτιολογική σκέψη που έκανε ρητή αναφορά στην ανάγκη αντικατάστασης του συστήματος της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) από συστήματα που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια απορρίφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Σώμα. Ωστόσο, μια άλλη αιτιολογική σκέψη, η οποία καλεί «τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη σκοπιμότητα της εξάλειψης της ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης», εγκρίθηκε. Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο! Ναι, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα συντάξεων, όμως η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να παραμείνει ο βασικός πυλώνας του! Τη στιγμή που η Επιτροπή ολοκληρώνει τη διαβούλευσή της σχετικά με το μέλλον των συντάξεων στην Ευρώπη, το μήνυμα του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γι’ αυτό αποφάσισα να καταψηφίσω το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι δεν πρέπει να επιδιώξουμε τη σύγκρουση και τον ανταγωνισμό μεταξύ των γενεών, αλλά τις ίσες ευκαιρίες και την αλληλεγγύη. Ωστόσο, δεν υποστήριξα τη γνώμη του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση πρέπει να εξαλειφθεί. Στην πραγματικότητα, πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι άνθρωποι αναγκάζονται να λάβουν πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω ορισμένων περιστάσεων -δεν είναι θέμα επιλογής. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης είναι συχνά η μόνη ελπίδα επιβίωσης για τους ηλικιωμένους που έχουν απολυθεί. Ως εκ τούτου, δεδομένου του γεγονότος ότι τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα διαφέρουν ανά τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρακτική σε όλα τα κράτη μέλη και να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα μίας ή λίγων μόνο χωρών. Τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει να καταλήξουν σε απόφαση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων πρόωρης συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και την πρακτική στη χώρα τους. Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι τόσο οι δημογραφικές αλλαγές όσο και οι διακρίσεις λόγω ηλικίας υπονομεύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την οικονομική ανάπτυξη. Οι διακρίσεις αυτές περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τόσο για τους ηλικιωμένους, όσο και για τους πιο νέους εργαζόμενους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού λόγω της δραματικής μείωσης του ποσοστού γεννήσεων. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς οι άνθρωποι παραμένουν σωματικά και πνευματικά δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπό τις συνθήκες αυτές, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προοπτική η κατάσταση να γίνει ακόμη σοβαρότερη, με αποτέλεσμα μια δημογραφική ανισορροπία που θα έχει επιπτώσεις στις οικονομίες και τους δημοσιονομικούς πόρους των κρατών μελών, εξέλιξη η οποία θα έχει αντίκτυπο και για την ΕΕ ως σύνολο. Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πιθανότητα οι μελλοντικές γενιές να επωμιστούν το οικονομικό βάρος αυτών των δημογραφικών αλλαγών. Η κατάσταση αυτή καθιστά τον στόχο της Λισαβόνας να απασχολείται το ήμισυ του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών απολύτως ουσιώδη, ακόμη και αν δεν επετεύχθη κατά το τρέχον έτος. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή νέων και ηλικιωμένων ανθρώπων στην αγορά εργασίας με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στο πλαίσιο μιας προσέγγισης προσανατολισμένης προς τον κύκλο της ζωής. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι σημαντικά υψηλότερο απ’ όσο σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες στην ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν είναι ενδεδειγμένη η πρόταση για την πρωτοβουλία «ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους».

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Mann για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, η οποία έχει το πλεονέκτημα να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την καθιέρωση αξιόλογου διαλόγου μεταξύ των γενεών. Ψήφισα υπέρ επειδή πιστεύω ότι η δημιουργία δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των γενεών είναι ο μόνος τρόπος ώστε να δοθούν πραγματικές διαβεβαιώσεις στη νεότερη γενιά και να αυξηθεί η συμμετοχή της στην αγορά εργασίας. Πιστεύω επίσης ότι έφθασε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα νέα ερωτήματα που θέτει η πρόκληση των γενεών. Πράγματι, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει σύντομα σοβαρά προβλήματα λόγω της χαμηλής δημογραφικής της ανάπτυξης, πρέπει δε να υιοθετηθούν αμέσως οι κατάλληλες πολιτικές ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί εκ νέου η κοινωνική πολιτική υπέρ εκείνων που είναι άνω των εξήντα ετών. Οι άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κόσμο της εργασίας και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν προπαρασκευαστικά μέτρα για τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους. Επομένως, συμφωνώ με την πρόταση αναθεώρησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να καταστεί δυνατό όσοι έχουν υπερβεί τα εξήντα έτη να διατηρούν την εργασία τους και αφού συμπληρώσουν την ηλικία συνταξιοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohata (S&D), γραπτώς. (CS) Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο εισηγητής προτείνει δύο μέτρα σχετικά με τις επιπτώσεις της ανομοιογένειας της δημογραφικής ανάπτυξης στη χρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών και την οικονομική κατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Το πρώτο μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της απασχόλησης των νέων και το δεύτερο στη μετάθεση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν βάρος για την οικονομία και την κοινωνία αλλά, αντίθετα, μεγάλο πλεονέκτημα, λόγω της εμπειρίας τους στη ζωή και των γνώσεών τους. Αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης διότι αφαιρέθηκε από την έκθεση το επίμαχο τμήμα που υποστήριζε την ιδέα της αντικατάστασης του τρέχοντος συστήματος συνεχούς πληρωμής από σύστημα που βασίζεται σε κεφάλαια.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση. Αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών με πολύ συντηρητικό τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις όπως π.χ. παράταση του εργάσιμου βίου σχεδόν απεριόριστα, τινάζει στον αέρα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων οδηγώντας στη πλήρη εξάντληση τους. Διογκώνει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Η βελτίωση του προσδόκιμου ορίου και της ποιότητας ζωής. γίνεται πρόβλημα και όχι επιδιωκόμενος πανανθρώπινος -άρα και πανευρωπαϊκός στόχος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα συνταξιοδοτικά συστήματα. Πρέπει να εξευρεθεί κοινή λύση, δεδομένου ότι οι νέοι πρέπει να θεωρούνται πολύτιμος και αναγκαίος πόρος που χρειάζεται να κινητοποιηθεί κατά την επιδίωξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων, ιδιαίτερα σε μια κοινωνία που γηράσκει. Αν δεν επιτύχουμε την αναστροφή της σημερινής τάσης, εκτιμάται ότι έως το 2030 η δημογραφική αλλαγή θα οδηγήσει σε αναλογία 2:1 μεταξύ του οικονομικά ενεργού και οικονομικά ανενεργού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι τα κύρια μέσα για την προώθηση της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εποπτεία, την παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και όσον αφορά την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και σχεδίων δράσης. Είναι σημαντικό η ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν νέες πρωτοβουλίες για την ενεργό, υγιή και αξιοπρεπή γήρανση. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν μακροπρόθεσμες προοπτικές για τους νέους και να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας επαγγελματικής κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση συνδυάζει πολλά θέματα που είναι όλα τεράστιας σημασίας, ιδιαίτερα για τα τμήματα του πληθυσμού με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Πρέπει να τονίσω μια διατομεακή πτυχή των προτάσεων και πρωτοβουλιών: οφείλουμε να συμβιβαστούμε με έναν κόσμο που αλλάζει όλο και ταχύτερα, με σημαντικές επιπτώσεις για τα συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εγγυήσεις που απολαμβάναμε στο παρελθόν δεν μπορούν να κατοχυρωθούν για το μέλλον, πρέπει δε να είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε μια κοινωνία που θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να ευημερεί σε συνθήκες που δεν θα είναι πλέον ίδιες με τις σημερινές ή με εκείνες του παρελθόντος. Επικροτώ θερμά την έκκληση για αλληλεγγύη, καθώς και τον ορισμό της «δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών». Προτίθεμαι, επίσης, να καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε να εξευρεθεί λύση για τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν το ύψος της σύνταξης λόγω γήρατος που θα αντιμετωπίσει η γενιά μου στη χώρα μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Τα κράτη μέλη διαθέτουν τα κύρια μέσα προώθησης της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών και εξάλειψης των διακρίσεων. Ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αυξηθεί με πρωτοφανή ρυθμό και εκτιμάται ότι θα φθάσει στο αποκορύφωμά του μεταξύ 2015 και 2035, όταν δύο εκατομμύρια άνθρωποι θα προστίθενται ετησίως σε αυτήν την ομάδα του πληθυσμού. Λόγω των παραγόντων αυτών, θεωρώ ότι η ΕΕ πρέπει να χαράξει μια αποτελεσματική πολιτική έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να μην υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω ηλικίας. Πρέπει, μάλιστα, να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών από κάθε ηλικιακή ομάδα σε προγράμματα διά βίου μάθησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Η ισότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίστανται μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική κατά τις επόμενες δεκαετίες. Σε γενικές γραμμές, ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ των μέτρων που προτείνονται στην παρούσα έκθεση. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή προτύπου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες και οι οικονομίες αντιμετωπίζουν τη γήρανση του πληθυσμού. Αντί οι ηλικιωμένοι να αντιμετωπίζονται ως επιβάρυνση και συνώνυμο της αύξησης του κόστους, με την εμπειρία και τις γνώσεις τους τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να θεωρούνται πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της επιχειρηματικής κουλτούρας. Για τον σκοπό αυτόν, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν να θεσπίσουν στρατηγικές διαχείρισης των ηλικιών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με την εκμετάλλευση της εμπειρίας και των ειδικών προσόντων των ηλικιωμένων εργαζομένων. Πιστεύω επίσης ότι η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενθάρρυνση του δυναμικού καινοτομίας, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ και την ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να θεσπιστούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές που θα τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), γραπτώς. (IT) Η δικαιοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των γενεών αποτελεί τη νέα παγκόσμια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά. Οι σύγχρονες κοινωνίες βρέθηκαν να κατευθύνουν μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης κατά την οποία, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, οι νέες γενιές είχαν καλύτερες συνθήκες και προοπτικές μπροστά τους από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Τώρα, η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια της φαινομενικά ανεξάντλητης ανάπτυξης και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια συζήτηση περί δικαιωμάτων και περιορισμένων πόρων. Όλες οι χώρες, ξεκινώντας από τις αναπτυγμένες και τις δημοκρατικές και τις συναφείς τους οργανώσεις (όπως η ΕΕ), πρέπει επομένως να εργαστούν κατά τρόπο αποφασιστικό, αποτελεσματικό και πειστικό και να επεξεργαστούν πολιτικές, να προβούν σε επιλογές και να τις εφαρμόσουν με συνέπεια για μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, έτσι ώστε να περιοριστεί ο διαχωρισμός και η απόσταση μεταξύ εκείνων που έχουν δικαιώματα και εκείνων που δεν έχουν, μεταξύ εκείνων που διαθέτουν πόρους και εκείνων που δεν διαθέτουν. Θεωρώ ότι η έκθεση σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών που ψηφίσαμε οδεύει προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την έκθεση αυτή, η οποία παραθέτει μια σειρά σημαντικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Οι ανεπαρκείς διατάξεις πρόνοιας, οι ακατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων συμβάλλουν στην καθυστέρηση του γάμου και της απόκτησης παιδιών, επιταχύνοντας έτσι τη γήρανση των πληθυσμών μας. Τόσο οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι βιώνουν διαφορετικές μορφές διακρίσεων λόγω ηλικίας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Παρόλο που τα βασικά μέσα όπως ο εθνικός προϋπολογισμός και οι υπηρεσίες συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης ελέγχονται από τα κράτη μέλη, η ΕΕ μπορεί να προωθήσει την επίτευξη νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως για την προστασία των ηλικιωμένων γυναικών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι γυναίκες όλων των ηλικιών συχνά φροντίζουν για νέα και ηλικιωμένα εξαρτημένα άτομα. Το έργο τους αποτελεί, από μόνο του, παράδειγμα στήριξης μεταξύ των γενεών και απαιτεί κοινωνικοοικονομική αναγνώριση, αν και όχι ως υποκατάστατο της ανάπτυξης καλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας. Καθώς οι άτυπες και επισφαλείς μορφές εργασίας γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες, το δικαίωμα σε αξιοπρεπή σύνταξη στην ηλικία συνταξιοδότησης απειλείται. Η τάση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με οικονομικές πολιτικές που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την παροχή καλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), γραπτώς. (DE) Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 24, η δυνατότητα που δίδεται στους ηλικιωμένους εργαζόμενους να συνεχίσουν, εάν θέλουν, να εργάζονται μετά την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης, δεν πρέπει να οδηγήσει στην άσκηση πίεσης σε αυτούς τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα την ευρεία διάδοση της πρακτικής της απασχόλησης ανθρώπων μετά την ηλικία συνταξιοδότησης. Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι πρέπει πάντα να μπορούν να συνταξιοδοτούνται στην ηλικία που ορίζει ο νόμος, χωρίς κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως ανέφερα προηγουμένως, η ευρωπαϊκή κοινωνία γηράσκει, γεγονός το οποίο συχνά θεωρείται αρνητικό στην οικονομική ανάλυση. Όπως είναι φυσικό, η αντιστροφή της δημογραφικής πυραμίδας σε χώρες όπου το κράτος πρόνοιας εξακολουθεί να είναι ισχυρό, σημαίνει ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι συνεισφέρουν στο σύστημα κοινωνικής αρωγής και όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Για να το πούμε ωμά, περισσότεροι ηλικιωμένοι σημαίνει αύξηση των δαπανών για συντάξεις και υγεία. Μια κοινωνία αλληλεγγύης, ωστόσο, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη γήρανση κατ’ αυτόν τον τρόπο. Είναι απαραίτητο να εξευρεθούν λύσεις ενεργού γήρανσης και τρόποι ώστε να γίνεται χρήση του ανυπολόγιστου ανθρώπινου δυναμικού των ηλικιωμένων οι οποίοι, ακόμη και σε μια ανταγωνιστική αγορά όπως της Ευρώπης, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία λόγω της μεγαλύτερης εμπειρία και των γνώσεών τους. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μιλάμε για τη γήρανση του πληθυσμού χωρίς να μιλάμε για πολιτικές γεννήσεων που θα ενθαρρύνουν την απόκτηση παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος των γεννήσεων στην ΕΕ ανέρχεται σε 1,5 παιδιά και συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους στον κόσμο· αυτό μπορεί να αντιστραφεί μόνο με δυναμικές πολιτικές για τη στήριξη των οικογενειών, που δεν τιμωρούν από οικονομική, φορολογική και επαγγελματική άποψη τους άνδρες και τις γυναίκες που αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πρόκειται για μια έκθεση γεμάτη αντιφάσεις. Αφενός, χρησιμοποιεί πολύ επαινετική γλώσσα για τους ηλικιωμένους. Αφετέρου, ωστόσο, παρουσιάζει βασικά μέτρα τα οποία, στην πράξη, θέτουν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και των εργαζομένων εν γένει σε κίνδυνο. Ορισμένα σχετικά παραδείγματα είναι:

- η ενθάρρυνση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων που δίνει προτεραιότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, λησμονώντας τις σοβαρές συνέπειες που είχαν ήδη οι πρακτικές αυτές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου άφησαν εκατομμύρια συνταξιούχων άπορους αναγκάζοντας το κράτος να παρέμβει·

- η ενθάρρυνση της κρατικής παρέμβασης για την αύξηση της μερικής απασχόλησης και της ευέλικτης εργασίας, παραγνωρίζοντας τις συνέπειες των πρακτικών αυτών, όπως η υποτίμηση της εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί, η επισφαλής εργασία, καθώς και η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας·

η ενθάρρυνση της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Καταψηφίσαμε την έκθεση για όλους αυτούς τους λόγους, αν και αναγνωρίζουμε ότι έχει ορισμένες θετικές πτυχές οι οποίες, όμως, απειλούνται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υποστηρίζει η έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Καθώς η Ευρώπη διέρχεται αυτήν την περίοδο χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα: την ανεργία. Η δύσκολη αυτή κατάσταση επηρεάζει τους νέους ιδιαίτερα αρνητικά και δημιουργεί μια ανησυχητική κατάσταση, που θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι, ενώ αναγνωρίζω την αρχή της επικουρικότητας και την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει τη δική της συνεισφορά με την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Το μελλοντικό εργατικό δυναμικό θα αποτελείται από τους σημερινούς νέους. Εάν καθυστερήσουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, αυτό συνεπάγεται καθυστέρηση στη σταδιοδρομία, χαμηλότερους μισθούς και μισθολογικές διαφορές σε σύγκριση με τις άλλες γενιές. Πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο τους νέους και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των νέων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα λιγότερο αβέβαιο μέλλον για τις νεότερες γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι κρίμα που η έκθεση του κ. Mann, παρά το γεγονός ότι περιέχει ορισμένα θετικά σημεία που προωθούν φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, τη συμφιλίωση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής, την πρόσβαση των ηλικιωμένων και των πιο νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, κ.λπ., υποστηρίζει τη μετανάστευση ως λύση, έστω και μερική, για τη γήρανση του πληθυσμού των χωρών μας, ακόμη δε και για τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Σε κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, οι μελέτες αποδεικνύουν ότι αυτό δεν ισχύει, όχι μόνο όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά και από την άποψη της χρηματοδότησης. Ακόμη και η κ. Tribalat, γαλλίδα ειδικός της δημογραφίας που δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να κατηγορηθεί ότι συμμερίζεται τις απόψεις του Εθνικού Μετώπου, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. Γνωρίζω καλά ότι σε αυτό το Σώμα μάς αρέσει να πιστεύουμε ότι, σύμφωνα με το σύνθημα της οργάνωσης SOS Racisme, «ο Mohamed θα πληρώσει τη σύνταξη του Maurice» .... και του Karl, του Matthew και του Juan. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια, πουθενά. Ο κ. Mann θα έπρεπε επίσης να είναι προσεκτικός όταν συνιστά να αντικατασταθούν τα συστήματα της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) από συστήματα που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια. Δεδομένου του σημερινού σκηνικού παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, μια τέτοιου είδους πρόταση θα μπορούσε να καταστρέψει τους ηλικιωμένους μας, ενώ οι όμοιοι του κ. Madoff θα ήταν οι μόνοι που επωφελούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι μία από τις κύριες κοινωνικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και των εθνικών πολιτικών για τα επόμενα χρόνια, καθώς αντιμετωπίζουμε τη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Η παρούσα έκθεση ορθώς αποδίδει πολύ μεγάλη έμφαση στην αξία της αλληλεγγύης, στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, στη σημασία του συμβολαίου μεταξύ των γενεών· περιέχει πολύ θετικά τμήματα, για παράδειγμα σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, το ευέλικτο ωράριο εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, την πρόσβαση των νέων και των ηλικιωμένων στην απασχόληση, την καταπολέμηση των διακρίσεων, κ.λπ. Ωστόσο, η έκθεση αυτή περιέχει πολλά σημεία με τα οποία δεν συμφωνώ· για παράδειγμα την αιτιολογική σκέψη 24, η οποία ζητεί την εξάλειψη της ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, διάφορα τμήματα σχετικά με την ευέλικτη οργάνωση της εργασίας και την απλοποίηση της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και ένα τμήμα για την εξάλειψη των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης. Επιπλέον, προτίμησα να απέχω κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της έκθεσης αυτής. Πέραν τούτου, χαίρομαι που το τμήμα το οποίο ζητούσε την αντικατάσταση του συνταξιοδοτικού συστήματος της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) από σύστημα που χρηματοδοτείται από κεφάλαια απορρίφθηκε, εντούτοις, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών διότι περιείχε απαράδεκτες θέσεις. Υπάρχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σημεία στο κείμενο αυτό, όπως το γεγονός ότι η απασχόληση των νέων δεν πρέπει να αντιπαρατίθεται με τη διατήρηση στην αγορά εργασίας των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών, καθώς και η έμφαση που δίδεται στη διά βίου μάθηση και την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας λόγω ηλικίας και φύλου. Ωστόσο, το κείμενο περιέχει επίσης πολλές συστάσεις σχετικά με τα συνταξιοδοτικά συστήματα με τις οποίες δεν μπορώ να συμφωνήσω. Μεταξύ άλλων, το κείμενο καλεί τα κράτη να εξαλείψουν τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη να μειωθεί η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους, γεγονός το οποίο ισοδυναμεί με την ενθάρρυνση συνταξιοδοτικών συστημάτων ιδιωτικής χρηματοδότησης, που είναι ιδιαίτερα άδικα. Η έκθεση καλεί επίσης τα κράτη να αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης με την επέκταση της μερικής απασχόλησης, γεγονός το οποίο χρησιμεύει μόνο στο να καταστήσει την εργασιακή ανασφάλεια χειρότερη. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους καταψήφισα το εν λόγω κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), γραπτώς. (CS) Η σημερινή ανομοιογένεια των δημογραφικών εξελίξεων έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών και την οικονομική κατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Στην μη νομοθετική έκθεσή του, ο Thomas Mann προτείνει δύο μέτρα: αφενός την αύξηση της απασχόλησης των νέων και αφετέρου τη μετάθεση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν βάρος για την οικονομία και την κοινωνία αλλά, αντίθετα, μεγάλο πλεονέκτημα, λόγω της εμπειρίας τους, του έργου της ζωής τους και των γνώσεών τους. Από την άποψη αυτή, συμφωνώ με τον εισηγητή ο οποίος προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία βάσης για ανοιχτό διάλογο και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθιερώσουν ισορροπία μεταξύ των γενεών σε όλα τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), γραπτώς. (DE) Η αρχή της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών θα είναι μία από τις κύριες πολιτικές προκλήσεις των επόμενων ετών. Δεδομένου ότι η δημογραφική εξέλιξη επηρεάζει τις σχέσεις στην κοινωνία μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μία γενιά να μην ζει σε βάρος της άλλης. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά περιλαμβάνει και την προστασία του περιβάλλοντος, τους διαθέσιμους πόρους και το κλίμα. Για να διασφαλιστεί ότι η κοινωνία μας παραμένει συνεκτική, πρέπει να θεωρήσουμε τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών ως κύριο καθήκον. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάζουμε όλες τις πολιτικές μας αποφάσεις υπό το πρίσμα αυτό. Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό προκειμένου να διατηρηθεί η αίσθηση αλληλεγγύης μέσα στην κοινωνία μας στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση, αλλά εναντίον της αιτιολογικής σκέψης που καλεί τα κράτη μέλη «να προβληματιστούν σχετικά με το ενδεχόμενο ρύθμισης της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού (μετανάστευση από τρίτες χώρες στην ΕΕ)». Κατά τη γνώμη μου, η διατύπωση αυτή υπονοεί θετική αξιολόγηση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Mann διότι η σύσταση της αρχικής έκθεσης για αλλαγή του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι συντάξεις δεν εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, έχω έντονες αντιρρήσεις για την απαίτηση να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική συνταξιοδότηση και να εξασφαλιστεί ότι κατά μέσο όρο οι συντάξεις του δημόσιου τομέα δεν θα είναι περισσότερο γενναιόδωρες από τις συγκρίσιμες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, αντιτίθεμαι στο να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία στη μείωση της μελλοντικής επιβάρυνσης για την παροχή κρατικών συντάξεων. Κατά τη γνώμη μου, το σύστημα της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) είναι από οικονομικής άποψης το πιο λογικό και βιώσιμο σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η κοινωνία της Ιρλανδίας γηράσκει με πρωτοφανή ρυθμό. Η πρωτοβουλία αυτή περιέχει διάφορες προτάσεις προς την Επιτροπή που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν τις επόμενες δεκαετίες οι χώρες ολόκληρης της Ευρώπης. Η έκθεση αυτή φρόντισε να δώσει έμφαση στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και προνόησε ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα σκέφτεται πως υπάρχει μία και μόνο λύση για τη γήρανση της κοινωνίας και τα προβλήματα που συνεπάγεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Στήριξα την έκθεση του κ. Mann διότι πιστεύω ότι η πρόκληση των γενεών θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για τη μελλοντική ευρωπαϊκή δράση. Οι νέοι αποτελούν αναμφίβολα βασικό πόρο στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε ώστε να αναζωογονηθεί η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Κατά τη γνώμη μου, αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Πιστεύω επίσης ότι αξίζει να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα της πολιτικής για την εκπαίδευση και την απασχόληση. Πράγματι, η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, που πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ισότιμης πρόσβασης σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και στην αγορά εργασίας είναι, κατά τη γνώμη μου, μέτρο που είναι ανάγκη να ληφθεί για την επίτευξη ορισμένων σημαντικών στόχων της ανάπτυξης όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του δυναμικού καινοτομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ψήφισα κατά της έκθεσης Mann διότι είναι διαποτισμένη με τον φιλελεύθερο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιεί τη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού ως δικαιολογία για να υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις στα δημόσια συστήματα κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη, υπονομεύοντας ιδιαίτερα την υγειονομική περίθαλψη και τα συνταξιοδοτικά συστήματα της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go), ενθαρρύνοντας την ιδιωτικοποίησή τους και τη μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης, την οποία απορρίπτω.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς. (PL) Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ενέκρινα την έκθεση Mann σχετικά με την δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών επειδή πιστεύω ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι το ζήτημα της γήρανσης της κοινωνίας στα κράτη μέλη. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να ξεπεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες που προωθούν τη μητρότητα, να σχεδιαστούν κάποτε καλύτερες μέθοδοι συνδυασμού εργασιακής και οικογενειακής ζωής και να αξιοποιηθούν oι ευκαιρίες που παρουσιάζει μια παραγωγικότερη ζωή. Το 2012 πρόκειται να ανακηρυχθεί ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, και έτσι νομίζω ότι εμείς οι βουλευτές του ΕΚ πρέπει να προωθήσουμε μια πολιτική ενεργού γήρανσης και να επιστήσουμε την προσοχή στις νέες δημογραφικές προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση του κ. Mann είναι λεπτομερής και καλά δομημένη και ενσωματώνει πλήρως τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, αποδίδοντας στη διάσταση του φύλου τη δίκαιη και απαραίτητη σημασία που της αρμόζει στον εν λόγω τομέα. Το παρόν Σώμα είναι γνωστό ότι υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση της ίσης αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής για όλους, σε όλες τις χώρες μας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις γνωστές διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Εκτιμώ συνεπώς και εφιστώ την προσοχή στη σημασία που αποδίδεται στην εξισορρόπηση της οικογενειακής ζωής με την εργασιακή και προσωπική ζωή, και κυρίως στη σημασία και τον ρόλο που αποδίδεται στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων γυναικών, κατά την εφαρμογή της αρχής της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών. Καλούμαστε σε όλα τα επίπεδα –είναι σημαντικό να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, καθώς και κοσμικές και θρησκευτικές ενώσεις– να ανταποκριθούμε, με τις κατάλληλες πολιτικές, στη δημιουργία μιας σταθερής Ευρώπης χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας ή φύλου, μιας Ευρώπης που δεν θα γηράσκει χωρίς να αναδύονται ισχυρές νέες γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό συνιστά, όμως, από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης όσο το δυνατόν περισσότερο πέραν των 64 ετών, όπως υπόσχεται η στρατηγική ΕΕ 2020, η προώθηση της περιστασιακής εργασίας, η αντικατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) από συνταξιοδοτικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια, είναι μερικά από τα μέτρα για τα οποία θα δεσμευθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν ψηφίσει υπέρ της παρούσας έκθεσης. Καταψηφίζω την απερίγραπτη αυτή κοινωνική οπισθοδρόμηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η δημογραφική πρόκληση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι τα βασικά σημεία για ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει, επομένως, να αντισταθούμε σθεναρά σε όλους τους παράγοντες μείωσης της δημογραφικής ανάπτυξης, που είναι: Οι ανεπαρκείς κοινωνικές παροχές, η αργή και δυσχερής φύση της ένταξης στην ίδια την αγορά εργασίας, οι μακρές περίοδοι ανασφαλούς ή προσωρινής απασχόλησης και η έλλειψη στήριξης για τα νεαρά ζευγάρια είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι καθυστερούν να φτιάξουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά. Εξάλλου, το ολοένα υψηλότερο προσδόκιμο ζωής σημαίνει αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών πρέπει συνεπώς να ενισχυθεί, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel και Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Η σταθερή αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ευρωπαίων πολιτών αποτελεί εξαιρετική είδηση που ευνοεί τη δυναμική και την ανταλλαγή μεταξύ των γενεών. Από την άλλη πλευρά, αν το εξετάσουμε από την άποψη του μέλλοντος των συνταξιοδοτικών μας συστημάτων, η γήρανση του πληθυσμού προκαλεί πραγματικό πονοκέφαλο στους φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων και στους υπέρμαχους των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Εάν σε αυτό προστεθεί το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων σε πολλά από τα 27 κράτη μέλη, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών μοιάζει με τη Madeleine του Proust, με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να αναπολούν τα περασμένα. Για να παραφράσω την εξαιρετική έκθεση του κ. Mann: η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο ύψος της δημογραφικής πρόκλησης, η δε γνωστή διατύπωση του Jean Bodin: «ο μόνος πλούτος είναι οι άνθρωποι», αποκτά πλέον σαφές νόημα. Για να διατηρήσουμε μια δίκαιη κοινωνία που λειτουργεί με αλληλεγγύη, με άλλα λόγια μια κοινωνία στην οποία αρνούμαστε να επιβαρύνουμε τις μελλοντικές γενιές με τα δημόσια χρέη μας και στην οποία ευνοείται η ισορροπία μεταξύ του αριθμού των συνταξιούχων και του ενεργού πληθυσμού, υπάρχει μόνο μία λύση. Θα απαιτήσει αναπόφευκτα δράση που θα κάνει χρήση διαφόρων προσεγγίσεων: ευελιξία στην απασχόληση και την συνταξιοδότηση, ανθρωπιστική και ρεαλιστική πολιτική για τη μετανάστευση, καθώς και σαφή συμπληρωματικότητα μεταξύ των συστημάτων της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) και των συστημάτων που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια, αυτός δε είναι ο λόγος για τον οποίο η αντιπροσωπεία του MR καταψήφισε την αιτιολογική σκέψη 99 σχετικά με αυτό το τελευταίο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Υποστήριξα την έκθεση του κ. Mann στο σύνολό της, όμως θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση καλύπτει μάλλον υπερβολικά πολλά θέματα και δεν προσφέρει λύσεις σε προβλήματα. Το ζήτημα των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων εθνοτικών ομάδων είναι πολύ σημαντικό και απαιτεί αυτοτελή αξιολόγηση. Για παράδειγμα, στη Λετονία υπάρχουν πάνω από 200.000 απόγονοι της παλιάς φυλής των Latgallians, στους οποίους δεν παρέχεται ούτε καν πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη γλώσσα τους. Επισημάναμε το θέμα αυτό πολλές φορές στο εθνικό κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λετονίας, όμως κανένας ακόμα από την κυβερνούσα ελίτ της Λετονίας δεν είναι ούτε καν διατεθειμένος να συζητήσει το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη με αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού. Έως το 2060, θα υπάρχουν μόνο δύο ενήλικοι σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών. Σήμερα, η αναλογία είναι 4:1. Κατά συνέπεια, η παλαιότερη γενιά θα μπορούσε να καταστεί σημαντική επιβάρυνση του ενεργού πληθυσμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη στήριξη της οικονομίας. Δεδομένου ότι αναμένεται αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, οι συνθήκες εργασίας για τους ηλικιωμένους πρέπει να προσαρμοστούν και να καταστούν πιο ελκυστικές. Πρέπει να δοθούν καλύτερες ευκαιρίες στους ηλικιωμένους εργαζόμενους για συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Είναι επίσης αναγκαία μια νέα προσέγγιση στην κοινωνία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ηλικιωμένοι δεν θα υφίστανται πλέον διακρίσεις λόγω των μειωμένων δυνατοτήτων τους, για παράδειγμα. Απέχω, διότι παρόλο που οι προτάσεις σχετικά με την υγιή γήρανση είναι πολύ ευπρόσδεκτες, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ασαφή σημεία σχετικά με το θέμα της παράτασης του επαγγελματικού βίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Ο πληθυσμός μας συρρικνώνεται, αποτέλεσμα δε αυτού είναι η γήρανση και, κατά συνέπεια, η ολοένα και μεγαλύτερη επιβάρυνση για τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Για να ξεπεραστούν οι δημογραφικές προκλήσεις του μέλλοντος, χρειάζεται μια συνεπής πολιτική, φιλική προς την οικογένεια. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση προς την ΕΕ αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Mann. Η ανάπτυξη που έλαβε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διάφορα κράτη μέλη της κατά τις τελευταίες δεκαετίες επέφερε αλλαγές και συνέπειες που είναι κοινωνικά εμφανείς και απαιτούν τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η έννοια της ανάπτυξης συνδέεται αναπόφευκτα με οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα στο μέτρο που οι τομείς αυτοί δεν μπορούν να διαχωριστούν όταν κάποιος αναφέρεται στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να περιλαμβάνει και την παροχή υποστήριξης όσον αφορά την ανισότητα αυτή, η οποία προκαλεί έλλειψη κοινωνικής συνοχής. Αυτό το κοινό ιδανικό θα οδηγήσει σε ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μείωση της οικονομικής ανισότητας και μια ισόρροπη ατομική και συλλογική ανάπτυξη της κοινωνίας. Η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν πρέπει να είναι εχθροί της προόδου, αλλά αναπόσπαστο τμήμα της για μια ισχυρότερη ενσωμάτωση και συνύπαρξη στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημογραφική πρόκληση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία και να επανεξετασθούν ορισμένες κοινωνικές δομές και προγράμματα ώστε να προσαρμοστούν στο νέο αυτό τοπίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Tο δημογραφικό πρόβλημα καθιστά πιο επίκαιρη από ποτέ την σημασία της δια βίου μάθησης ως προϊόν αλληλεγγύης των γενεών. Η γνώση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ενημέρωση δεν γνωρίζουν ηλικίες. Παρόλαυτα, στον προϋπολογισμό για το 2011, οι αυξήσεις στα κονδύλια για τα προγράμματα δια βίου μάθησης ήταν πενιχρές παρά τις διακηρύξεις της Στρατηγικής 2020 και παρά την δέσμευση των κρατών μελών για επένδυση στην επιμόρφωση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργήσουμε εκείνα τα εργαλεία που συμβάλλουν στη διαρκή επιμόρφωση των πολιτών και να ενδυναμώσουμε εκείνα που ήδη υπάρχουν - όπως το πρόγραμμα Grundtvig και το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται το ψήφισμα και για αυτόν τον λόγο το υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν όλο και πιο πολύ, στην οποία το ποσοστό γεννήσεων είναι γενικά χαμηλό και στην οποία η δημογραφική πυραμίδα έχει ήδη αντιστραφεί, είναι σημαντικό να προβληματιστούμε σχετικά με τη «δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών». Επομένως, επικροτώ αυτήν την επίκαιρη έκθεση.

Επιπλέον, το περιεχόμενό της αξίζει εν γένει την έγκρισή μου, ιδίως όσον αφορά το μελλοντικό προνόμιο των ηλικιωμένων πολιτών να συνεχίσουν να εργάζονται εφόσον το επιθυμούν, κάτι το οποίο, μάλιστα, ταιριάζει με την προώθηση της «ενεργού γήρανσης», καθώς επίσης όσον αφορά την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων που περνούν περισσότερους από τέσσερις μήνες χωρίς να βρίσκουν δουλειά.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Από τη μία πλευρά, η δημογραφική αλλαγή σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ευτυχώς υψηλότερο προσδόκιμο ζωής και παραμένουν σωματικά και πνευματικά δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά γεννήσεων στα κράτη μέλη παραμένουν εδώ και δεκαετίες σε χαμηλά επίπεδα και οι μεγαλύτερης ηλικίας γενιές αποτελούν ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Το συμβόλαιο των γενεών προσκρούει στα όριά του. Η γήρανση εν ενεργεία είναι μία διαδικασία βελτιστοποίησης των δυνατοτήτων των ανθρώπων να διατηρούν την υγεία τους σε προχωρημένη ηλικία, να συμμετέχουν στη ζωή του κοινωνικού περιβάλλοντός τους και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι το 2012 πρέπει να ανακηρυχθεί σε «ευρωπαϊκό έτος της γήρανσης εν ενεργεία και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών», ούτως ώστε να καταστεί σαφής η συμβολή που προσφέρουν νέοι και ηλικιωμένοι στην κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα εδώ για να δοθεί στην Ευρώπη όλη η υποστήριξη που χρειάζεται για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας υπονομεύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, γεγονός το οποίο απαγορεύεται από τη Συνθήκη αλλά παραμένει διαδεδομένο και περιορίζει σοβαρά την πρόσβαση των ηλικιωμένων και των πιο νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και ορισμένες υπηρεσίες. Ψήφισα υπέρ της υιοθέτησης αυστηρών μέτρων από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας που συντηρείται από το «αδήλωτο» εργατικό δυναμικό, τα θύματα της οποίας είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες, πράγμα που επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά την αγορά εργασίας της ΕΕ, αντί να προωθούνται απλώς μέτρα προστασίας του εγχώριου εργατικού δυναμικού τους. Ταυτόχρονα, η αδήλωτη εργασία πρέπει να καταπολεμηθεί με συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις κατά των εργοδοτών και/ή των μεσαζόντων. Ψήφισα επίσης υπέρ της συνεργασίας των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και όσον αφορά την επιτήρηση των υπηρεσιών παροχής μέριμνας, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέψουν τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου σημείων επαφής για παροχή μέριμνας μέσω του οποίου θα ήταν δυνατόν, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο της ΕΕ, αφενός να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες παροχής μέριμνας και το ποιοτικό τους επίπεδο, αφετέρου δε να υποβάλλονται παράπονα σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η ισότητα μεταξύ των γενεών θα είναι μία από τις κύριες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική τα επόμενα χρόνια. Αυτή η επίκαιρη έκθεση, επομένως, πρέπει σίγουρα να επικροτηθεί, αφού υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και επισημαίνει τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να επιτευχθεί, ιδίως όσον αφορά την προώθηση πολιτικών για την ενεργό γήρανση.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών διότι η σύσταση για αλλαγή του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι συντάξεις από την αρχική έκθεση δεν εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, έχω έντονες αντιρρήσεις για την απαίτηση ενθάρρυνσης της παροχής ιδιωτικών συντάξεων και διασφάλισης ότι, κατά μέσο όρο, οι συντάξεις του δημόσιου τομέα δεν θα είναι πιο γενναιόδωρες, τόσο σε εισφορές όσο και σε παροχές, από τις αντίστοιχες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία δεν πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη μείωση της μελλοντικής επιβάρυνσης για την παροχή κρατικών συντάξεων. Το σύστημα της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αντικατασταθεί από συστήματα που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια. Κατά τη γνώμη μου, το σύστημα της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) είναι από οικονομικής άποψης το πιο λογικό και βιώσιμο σύστημα. Ωστόσο, ψήφισα κατά του τμήματος στο ψήφισμα που καλεί τα κράτη μέλη «να προβληματιστούν σχετικά με το ενδεχόμενο ρύθμισης της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού (μετανάστευση από τρίτες χώρες στην ΕΕ)». Κατά τη γνώμη μου, η διατύπωση αυτή υποδηλώνει μια θετική αξιολόγηση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Εμείς οι Πράσινοι υποστηρίξαμε το κείμενο, διότι η αιτιολογική σκέψη 99 (για τα συστήματα που χρηματοδοτούνται από ιδιώτες/κεφάλαια) διαγράφηκε, το δε υπόλοιπο κείμενο συμπεριέλαβε ορισμένες θετικές παρατηρήσεις των Πρασίνων. Για παράδειγμα, οιαδήποτε μέτρα σχετικά με την ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων· οι χρονικές περίοδοι που αφιερώνονται σε εργασία, μάθηση, φροντίδα ή εθελοντισμό είναι συμπληρωματικές και προσφέρουν πολύτιμη πείρα σε όλες τις ηλικίες· υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω ηλικίας και θέσπισης ειδικών για κάθε χώρα στόχων για την πρόσβαση των ηλικιωμένων εργαζομένων στην κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η ικανότητα απασχόλησης ηλικιωμένων εξαρτάται επίσης από την αυτονομία και τις ατομικές επιλογές των εργαζομένων και την καλύτερη ισορροπία εργασιακής και ιδιωτικής ζωής. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία θα πρέπει η εργασία και η φροντίδα να καταστούν συμβατές σε όλα τα κράτη μέλη και να κατανέμονται εξίσου μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Το τμήμα της έκθεσης αυτής που προτείνει τη μείωση της φορολογικής και διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων είναι θετικό: πρόκειται για σημαντικό στόχο όσον αφορά τη μείωση του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες όπου το φορολογικό, παραγωγικό και εργατικό κόστος είναι αισθητά χαμηλότερο από ό,τι στην Ευρώπη.

Είναι επίσης θετικό το ότι προτείνεται ο περιορισμός των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων γήρατος, τόσο λόγω της αύξησης της μέσης ηλικίας όσο και λόγω της βελτίωσης της υγείας, που επιτρέπει σε όσους το επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Είναι κρίμα που τροπολογίες τις οποίες θεωρούμε απαράδεκτες χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή τμημάτων που δεν είναι καθόλου χρήσιμα για την έκθεση και στόχος των οποίων είναι η ενθάρρυνση της ένταξης ατόμων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή, η οποία υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία του Σώματος, μας αναγκάζει, δυστυχώς, να καταψηφίσουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), γραπτώς. (IT) Δράττομαι της ευκαιρίας για να τονίσω ότι η ανθρωπιστική κοινωνία βασίζεται κατ’ ανάγκη στην αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών και ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας θέτουν σε κίνδυνο την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, οδηγούν σε φτώχεια και απαγορεύονται από τις ιδρυτικές συνθήκες.

Ως εργασία δεν νοείται μόνο η αμειβόμενη απασχόληση και μέσω της εργασίας τους σε επίπεδο οικογένειας τόσο οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι συνεισφέρουν σημαντικά στη διαμόρφωση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας καθώς και στη σταθερή παροχή υπηρεσιών και την ευστάθεια στο χώρο εργασίας.

Στην έκθεση αυτή, καλούμε τις κυβερνήσεις να διευκολύνουν και να αναγνωρίσουν την εθελοντική εργασία που παρέχει φροντίδα στην κοινότητα και στην οικογένεια και να σπεύσουν να αποσαφηνίσουν θέματα νομικής ευθύνης. Επικροτώ επίσης την έκθεση αυτή διότι καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προς αναγνώριση του αόρατου και ανεπίσημου έργου που επιτελούν τα μέλη της οικογένειας, κυρίως γυναίκες, όλων των ηλικιών για τη μέριμνα των ηλικιωμένων και νεότερων μελών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. (PL) Είναι γεγονός ότι ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν τη γήρανση της κοινωνίας, χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, μετακινήσεις πληθυσμών από φτωχότερες προς πλουσιότερες χώρες, αύξηση του προσδόκιμου ζωής, καθυστερήσεις στην είσοδο στην αγορά εργασίας, αύξηση του αριθμού των μονομελών νοικοκυριών και των νοικοκυριών χωρίς παιδιά, κλπ. Όλα αυτά από κοινού δημιουργούν μια τεράστια ανάγκη για αλλαγή, που μας την επιβάλλουν οι νέες δημογραφικές προκλήσεις και ο αυξανόμενος ρόλος της σύγκλισης των γενεών. Έχει καταστεί απαραίτητο να θεσπιστεί ένα καλά μελετημένο σύστημα διαγενεακής λογιστικής παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και του φορολογικού συστήματος στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, εγγυήσεων κατάλληλης φροντίδας για την παλαιότερη γενιά και αποφυγής της διαδικασίας που δημιουργεί το αυξανόμενο χρέος των νεότερων γενεών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μεταρρυθμιστεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να καταστήσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα σταθερότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Η έκθεση του κ. Mann σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών ρίχνει φως στις προκλήσεις που δημιουργούν οι δημογραφικές αλλαγές, ιδίως την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια, την εκπαίδευση και τις διακρίσεις που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες. Υπογραμμίζει την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και διατυπώνει ορισμένες σχετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα την πρωτοβουλία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 50+ που περιλαμβάνει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, τον στόχο της πλήρους απασχόλησης μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και την παροχή βοήθειας για την επανένταξη των ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία. Ο λόγος για τον οποίο απείχα από την τελική ψηφοφορία ενώ η έκθεση ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, είναι επειδή διατηρήθηκε η αιτιολογική σκέψη 24, η οποία επιδιώκει την εξάλειψη της ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. Η αλήθεια είναι ότι, εάν δεν έχουμε εγγυήσεις που επιτρέπουν στους ηλικιωμένους πολίτες μας τη συνταξιοδότησή τους, δεν μπορούμε πλέον να τους διασφαλίσουμε ένα καλό τέλος για τη ζωή τους. Αρνούμαι να επιτρέψω να εργάζονται οι ηλικιωμένοι μας μέχρι να πεθάνουν, όπως συνέβαινε τον 19ο αιώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η αλληλεγγύη είναι μία από τις αξίες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δε εφαρμογή της όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των γενεών είναι απαραίτητη. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μια σειρά από δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις που καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση της γεννητικότητας θα έχουν τρομερές συνέπειες για τα ευρωπαϊκά κοινωνικά συστήματα εάν δεν καταστεί δυνατόν να ληφθούν ειδικά μέτρα.

Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει στην ανάγκη έναρξης διαλόγου με στόχο τις σχέσεις μεταξύ των γενεών. Η έκθεση καλύπτει πολλούς τομείς, από την εκπαίδευση μέχρι την απασχόληση, όσον αφορά τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τους νέους, την πολιτική για την υγεία και τις κοινωνικές παροχές, την πολιτική για την οικογένεια και τη γεννητικότητα, ακόμη και την ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, με αποκορύφωμα τις μεταναστευτικές πολιτικές για την επίλυση των προβλημάτων της γήρανσης της κοινωνίας.

Ελπίζω ότι οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και ότι η δικαιοσύνη και ο διάλογος μεταξύ των γενεών θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κυρίες και κύριοι, η έκθεση ορθά σημειώνει ότι η σταθερή μείωση των πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεχιζόμενη τάση χαμηλών ποσοστών γεννήσεων δημιουργούν πολυάριθμες προκλήσεις για την οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης. Για τους λόγους αυτούς, η αγορά εργασίας της ΕΕ θα βιώσει κατά κύριο λόγο αρνητικές διαρθρωτικές αλλαγές. Στη Λιθουανία, τα εν λόγω δημογραφικά προβλήματα επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο με τη μαζική έξοδο των νέων της Λιθουανίας που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Είμαστε μικρό έθνος και χάνουμε με ταχείς ρυθμούς τους πιο δραστήριους πολίτες μας ηλικίας 25-40 ετών, στην ανατροφή και εκπαίδευση των οποίων πολλά είχαν επενδυθεί. Η Λιθουανία χρειάζεται τις ικανότητες, την εμπειρία και την επιμέλεια των νέων αυτών ώστε να ξεπεράσει τις δημογραφικές προκλήσεις που αναφέρθηκαν. Συνεπώς, υποστηρίζω την πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής εγγύησης για τους νέους που προτείνει ο εισηγητής, η οποία διασφαλίζει σε κάθε νέο που υπήρξε άνεργος για 6 μήνες μία θέση εργασίας, μία θέση μαθητείας ή πρόσθετη επιμόρφωση. Πρέπει επίσης να γίνουν περισσότερα για την αύξηση των ποσοστών γεννήσεων: η πρόσβαση σε παιδική φροντίδα υψηλής ποιότητας, η εκπαίδευση και η καθοδήγηση για τα μικρά παιδιά είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει επίσης να θέσουμε τέλος στον κοινωνικό αποκλεισμό των ηλικιωμένων. Πρέπει να πείσουμε την οικονομία και την κοινωνία μας ότι οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν βάρος. Η εμπειρία, τα επιτεύγματα και ο πλούτος των γνώσεών τους μπορούν να είναι χρήσιμα για όλες τις γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής η οποία, για μία ακόμη φορά, δείχνει πώς οι πλειοψηφίες που κυβερνούν την Ευρώπη είναι ανίκανες να αφουγκραστούν τα αιτήματα των ευρωπαίων πολιτών.

Παρά το γεγονός ότι, για τα θέματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα που να υπερισχύει της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών, ο κ. Mann καταστρέφει τόσο τις κοινωνικές κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί όσο και την αρχή της επικουρικότητας.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εργασία και πέρα από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και επιθυμεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα σε όσους είναι άνω των 60 ετών να παραμένουν στην εργασία περισσότερο μέσω της προσαρμογής των χώρων εργασίας στην κατάσταση της υγείας τους.

Πάνω απ’ όλα, οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε αξιοπρεπή σύνταξη που τους παρέχει τη δυνατότητα να ζήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.

Επιπλέον, για να γίνουν διευθετήσεις προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων που πλησιάζουν στο τέλος της σταδιοδρομίας τους χρησιμοποιούνται κυρίως προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης, και όμως ο κ. Mann, πολύ απλά, θέλει να τα εξαλείψει.

Παρ’ όλα αυτά, επικροτώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το τμήμα που ζητεί ρητά την αντικατάσταση του συστήματος της κατανεμημένης πληρωμής (Pay-as-you-Go) από συστήματα που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια.

Υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, ο κ. Mann αισθάνεται ακόμη και την ανάγκη να μας υπενθυμίσει ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα ως ανθρώπινα όντα με θεμελιώδη δικαιώματα. Το λάβαμε δεόντως υπόψη μας.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύθηκε σύμφωνα με τον κανόνα 170 του Εσωτερικού Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), γραπτώς. (DE) Όπως πάντα, ο κ. Mann έκανε πολύ καλή δουλειά σε ένα ευαίσθητο θέμα. Ως αποτέλεσμα, ήμουν σε θέση να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης. Θα ήθελα εν συντομία να προσθέσω μια ακόμη διάσταση στη συζήτηση. Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Σαξονία, περιοχή που έχει πληγεί σοβαρά από τη δημογραφική αλλαγή, και ως μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και εισηγητής της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη μελλοντική πολιτική για την καινοτομία στην ΕΕ, θα ήθελα να αναφέρω ότι σε κοινοτικό επίπεδο και, κυρίως, σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει, φυσικά, να συνεχίσουμε την καταπολέμηση της δημογραφικής αλλαγής και να καταστήσουμε τις περιφέρειες περισσότερο ελκυστικές για τους νέους, ιδίως με την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της ενδεδειγμένης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων των ΜΜΕ όσον αφορά την καινοτομία. Η ΕΕ αναγνώρισε επιτέλους ότι, ιδίως στις ΜΜΕ, δεν είναι μόνο οι νέες τεχνολογικές εφευρέσεις καινοτόμες, αλλά και, για παράδειγμα, η δυνατότητα προσαρμογής ενός προϊόντος ώστε να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα δεδομένα ενός πελάτη ή η βελτίωση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών. Ειδικά σε αυτόν τον τομέα, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν πολύτιμη εμπειρία και μπορούν να καταστήσουν μια εταιρεία πρωτοποριακή. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις λόγω ηλικίας στον χώρο εργασίας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να το λάβουν υπόψη αυτό σε κάθε κοινωνική και εργατική τους νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Ας μην προκαλούνται συγχύσεις λόγω της ορολογίας –η έκθεση που εγκρίναμε αφορά περισσότερο την εξεύρεση νέων πόρων εργασίας παρά την αλληλεγγύη. Η δημογραφική κρίση δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε χθες. Μερικοί από εμάς εφιστούμε την προσοχή σε αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και χρόνια αναφέρουμε ότι η Ευρώπη γηράσκει και πεθαίνει. Επαφίεται πλέον σε εμάς, και αναζητούμε απεγνωσμένα μια λύση. Η ψυχρή λογική μάς προσφέρει πολλές. Μετάθεση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων, εισαγωγή περισσότερων γυναικών στον τομέα της επίσημης απασχόλησης και αύξηση της εισροής μεταναστών και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μας. Είμαστε πρόθυμοι να τα πράξουμε όλα, η δε έκθεση που υποβλήθηκε τα αναφέρει επίσης όλα. Ωστόσο, δεν είμαι απολύτως βέβαιη ότι θα βοηθήσουν –και αν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή αντιμετωπίζουμε όχι την αιτία, αλλά τις συνέπειες. Συμπεριφερόμαστε σαν να συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα πυραμίδας που διαπιστώνουν ότι η βάση της αρχίζει να παραμένει στάσιμη. Αναζητούμε νέους φορείς ώστε να διευρύνουμε τη βάση. Ωστόσο, αποδίδοντας σκόπιμα μια νέα διάσταση σε έννοιες όπως «αλληλεγγύη» ή «ισορροπία εργασιακής και ιδιωτικής ζωής», καταστρέφουμε την πραγματική αλληλεγγύη και αποσπούμε τα παιδιά από τους γονείς τους. Παρά ταύτα, ψήφισα υπέρ της έκθεσης που υποβλήθηκε. Τη θεωρώ σημαντική συμβολή στην ουσιαστική συζήτηση για την επιβίωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

 
  
  

Έκθεση: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η έρευνα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία καθαρών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είμαι υπέρ της αύξησης της χρηματοδότησης για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας η υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας που θα εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην έρευνα, προκειμένου να προσελκύσει και να συγκρατήσει τους καλύτερους επιστήμονες στην Ευρώπη και να ενισχύσει μια πιο καινοτόμο ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ψήφισα υπέρ του παρόντος προγράμματος-πλαισίου διότι πιστεύω ότι ενθαρρύνει την ερευνητική και πανεπιστημιακή κοινότητα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τον βιομηχανικό τομέα να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν δύο μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημερινό παγκόσμιο πλαίσιο. Ως εκ τούτου υποστήριξα την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποσκοπεί στην απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ εκτιμήσαμε ως εκ τούτου ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας προτείνει σοβαρά και δημιουργικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των εμποδίων που συναντούν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα-πλαίσια. Το θέμα είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη που τρέφει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τους υποψηφίους και να αποκτήσει μεγαλύτερη ανοχή στους κινδύνους έναντι των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια των σχεδίων, με ευέλικτους ενωσιακούς κανόνες. Το ψήφισμα αντανακλά το γεγονός ότι το ισχύον σύστημα είναι υπερβολικά προσανατολισμένο στους ελέγχους, οδηγώντας έτσι σε σπατάλη πόρων και μικρότερη συμμετοχή. Τέλος, επικροτούμε τη γενική τάση προς τη συντόμευση του μέσου χρόνου μέχρι την επιχορήγηση και μέχρι την πληρωμή παρά το γεγονός ότι μπορεί ακόμη να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Υποστηρίζω θερμά όσα αναφέρει η παρούσα έκθεση σχετικά με την ανάληψη δράσης για την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Η γραφειοκρατία και οι επαχθείς διοικητικοί και ρυθμιστικοί όροι αυξάνουν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας υποβολής αίτησης και συμβάλλουν στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μικροί οργανισμοί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνα στην οποία επιδίδονται. Δεδομένου ότι η ίδια η ερευνητική κοινότητα ζητεί την προσαρμογή των κανόνων, την απλοποίηση των διαδικασιών και των απαιτήσεων, καθώς και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας, είναι πλέον σαφές ότι υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού της χρηματοδότησης και της διαχείρισης της έρευνας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι αποτελεσματικές και ευρέως διαδεδομένες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εν λόγω απλοποίηση και η αποτελεσματικότητα θα επηρέαζαν θετικά την κατάσταση της έρευνας στην ΕΕ και θα ήταν επωφελείς και για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υποστηρίζω το αίτημα του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή διαδικασίας απλοποίησης για λόγους σταθερότητας και ασφάλειας δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Η επιστήμη, η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, προκειμένου να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτά θα δημιουργήσουν νέες πηγές απασχόλησης και ανάπτυξης, κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής της. Εδώ και αρκετό καιρό, η ερευνητική κοινότητα έχει εκφράσει την ανησυχία ότι η εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη καινοτομιών δεν προχωρούν με την ταχύτητα που έλπιζαν εξαιτίας των ιδιαίτερα πολύπλοκων γραφειοκρατικών απαιτήσεων. Αυτό αποτελεί πρόβλημα ιδιαίτερα για τους μικρότερους οργανισμούς όπως οι ΜΜΕ, οι νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και τα μικρότερα ινστιτούτα, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Υπάρχει ουσιαστική απαίτηση για βελτίωση και εξορθολογισμό της χρηματοδότησης και διοίκησης της έρευνας. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και διαδικασίες για διάφορα μέσα του προγράμματος πλαισίου, αυτό δε περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων να υποβάλουν αιτήσεις. Συμφωνώ ότι κατά τη συζήτηση του όγδοου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα η μέγιστη προσοχή πρέπει να δοθεί στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε όλα τα προγράμματα και μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πολύ καλά ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το κλειδί για το μέλλον, όπου δεν θα δημιουργήσουν μόνο νέα προϊόντα αλλά και νέες θέσεις απασχόλησης και πόρους και, κατ’ επέκταση, οικονομική ανάπτυξη. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει αδιαμφισβήτητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Υπό τις συνθήκες αυτές, η αύξηση της γραφειοκρατίας που συνδέεται με την πρόσβαση όσων ασχολούνται με προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στη χρηματοδότηση, δεν θα βοηθήσει παρά μόνο στην άμβλυνση και τη μείωση του ενθουσιασμού όσων συμμετέχουν, οι οποίοι ήδη εμφανίζουν σημάδια ότι έχουν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη διαδικασία αυτή. Το ισχύον σύστημα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύστημα που θα εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους αιτούντες. Ένα θετικό βήμα θα ήταν να απλουστευθεί η παρακολούθηση των δημοσιονομικών και διοικητικών πτυχών των έργων, με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας επιστημονικής και τεχνολογικής αξιολόγησης. Πρέπει να μπορέσουμε, καταρχάς, να απλουστεύσουμε τη διαδικασία διοικητικού ελέγχου, γεγονός το οποίο θα εμπνεύσει περισσότερη εμπιστοσύνη στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα. Είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται αυτό, για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Τα συγχαρητήριά μου για το έργο που επιτέλεσε η εισηγήτρια, κ. Carvalho. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι η επιστήμη, η καινοτομία και η έρευνα αποτελούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας «Ευρώπη 2020». Είναι επομένως καιρός η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στους τομείς αυτούς: για να είναι ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και σύγχρονες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των αιτήσεων χρηματοδότησης αυξάνεται σε καθημερινή βάση, γεγονός που σημαίνει ότι είναι αναγκαία γενική απλούστευση των απαιτήσεων δημοσιονομικής ευθύνης, καθώς και εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών που παρουσιάζουν σήμερα μεγάλες διαφορές. Ψήφισα υπέρ διότι συμφωνώ ότι πρέπει να ανταποκριθούμε με ταχύτητα στην ερευνητική κοινότητα, η οποία απαιτεί έντονα τις αλλαγές αυτές. Υποστηρίζω την προσέγγιση που υιοθέτησε η εισηγήτρια να βασιστεί το σύστημα χρηματοδότησης όχι στα αποτελέσματα, πράγμα που μπορεί να μειώσει την επιστημονική φιλοδοξία των ερευνητών, αλλά σε επιστημονικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, στην αριστεία. Η διοικητική απλοποίηση είναι μία από τις μείζονες προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, η δε μεγαλύτερη διεθνοποίηση του προγράμματος-πλαισίου μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασίας με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων αναπτυσσομένων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση προτείνει την απλοποίηση της παρακολούθησης των οικονομικών πτυχών και την ενίσχυση της τεχνικής και επιστημονικής αξιολόγησης μέσω της αξιολόγησης από ομοτίμους με βάση την αριστεία. Ωστόσο, η έκθεση σηματοδοτεί την αρχή μόνο μιας διαδικασίας που δεν είναι απλή. Η εφαρμογή των συστάσεων επαφίεται στην Επιτροπή, για να μπορέσει δε να εκτελέσει το έργο αυτό με επιτυχία, θα πρέπει να παρακολουθείται και να έχει την πολιτική στήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο μέλλον, η διαδικασία απλοποίησης μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, και ιδίως τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Τα προγράμματα με απλούστερους κανόνες θα είναι και πιο διαφανή και αποτελεσματικά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τον κ. Cerexhe της βελγικής Προεδρίας, την Επίτροπο Geoghegan-Quinn, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη δημόσια διαβούλευση, για τη βοήθειά τους. Είναι επιτακτική ανάγκη να απλοποιηθεί η πρόσβαση σε κονδύλια για την έρευνα με την ανάπτυξη νοοτροπίας αξιολόγησης βάσει μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων έτσι ώστε να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία στην Ευρώπη, καθιστώντας την ελκυστικό μέρος να ζεις, να εργάζεσαι και να είσαι ευτυχισμένος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η έρευνα και ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβάλλονται όσο και σε σχέση με την κατανομή του προϋπολογισμού τους. Ωστόσο, είναι δύσκολο για τους μικρομεσαίους οργανισμούς να χειριστούν την πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατία που είναι εγγενείς στα προγράμματα αυτά. Η πρόσβαση στα προγράμματα και η προετοιμασία των προτάσεων εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες, ειδικά για τους νέους συμμετέχοντες· ο διοικητικός φόρτος για τη διαχείριση των έργων και τη λογιστική θεωρείται πολύ υψηλός, και ο μέσος χρόνος μεταξύ της χορήγησης της επιδότησης και της πληρωμής παραμένει πολύ μεγάλος. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να επικαιροποιηθούν και να απλουστευθούν οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στα προγράμματα-πλαίσια έρευνας προκειμένου να απλουστευθεί η παρακολούθηση των δημοσιονομικών και διοικητικών πτυχών των έργων, με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας επιστημονικής και τεχνολογικής αξιολόγησης. Επικροτώ την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιστραφεί η εν λόγω κατάσταση και συγχαίρω την εισηγήτρια, κ. Carvalho, για το άριστο έργο που επιτέλεσε με την υπόδειξη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Οι οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται με τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται στις πιο σημαντικές συνεισφορές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην ευημερία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των κρατών μελών. Αυτό, ωστόσο, δεν επαρκεί σε μια εποχή έντονου διεθνούς ανταγωνισμού όπως η παρούσα. Είναι πάντοτε απαραίτητο, πράγματι, να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα, να αξιολογείται η σκοπιμότητα των ευκαιριών και να διατηρούνται στενές σχέσεις με την επιστημονική κοινότητα που παρέχει στην κοινωνία σπουδαίες υπηρεσίες. Η μείωση της γραφειοκρατίας και ο επακόλουθος εξορθολογισμός των διαδικασιών υποβολής προσφορών θα έδινε στους ερευνητές τη δυνατότητα να εστιάζουν τη δραστηριότητά τους στους επαγγελματικούς τους στόχους, κάνοντας χρήση πόρων και δεξιοτήτων που διαφορετικά θα πήγαιναν χαμένοι. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα κονδύλια αυτά καταβάλλονται για να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Τη στιγμή που η αξία αποτελεί βασική συνιστώσα της αποτελεσματικότητας, είναι απαράδεκτο το γεγονός να παρεμποδίζεται η έρευνα επειδή οι ερευνητές υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικές απαιτήσεις αμφίβολης αξίας.

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της σημαντικής αυτής έκθεσης η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση των κανόνων που αφορούν τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7). Υπάρχει ευρεία συναίνεση υπέρ της εν λόγω έκθεσης, καθώς η απλοποίηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του αντικτύπου της έρευνας στην Ευρώπη. Σε μια Ένωση, η στρατηγική της οποίας εστιάζεται στην ανάπτυξη μιας οικονομίας της γνώσης, είναι σημαντικό το κύριο μέσο της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση της Ε&Α να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και τις ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας: • για τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα του προγράμματος· • για έναν πιο ελκυστικό ευρωπαϊκό χώρο έρευνας· • για μεγαλύτερη εστίαση στην αριστεία· • για μια ισχυρότερη βάση στήριξης της τεχνολογικής καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η έκθεση παρέχει στην Επιτροπή σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και επιλογές για την απλοποίηση του ΠΠ7. Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή κατά την προετοιμασία του μελλοντικού όγδοου προγράμματος-πλαισίου καθιστώντας τον χρήστη επίκεντρο του ενδιαφέροντός του. Η ευρωπαϊκή έρευνα δεν μπορεί να συνεχίσει να φέρει το βάρος των διαδικαστικών σφαλμάτων που επηρέαζαν αρνητικά τα προγράμματα-πλαίσια μέχρι σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της απλοποίησης της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδη πτυχή για τη διευκόλυνση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Το ισχύον σύστημα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύστημα που θα εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους αιτούντες. Η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων χρηματοδότησης αντιμετωπίστηκε με παράλληλη αύξηση των μηχανισμών ελέγχου, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται αυτό, για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των κοινοτικών ερευνητικών κονδυλίων από δημοσιονομικής πλευράς. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης είναι για να ενθαρρυνθούν τα νέα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να έχουν την ευκολότερη δυνατή πρόσβαση στα σχετικά κονδύλια με στόχο την επίτευξη επιπέδου έρευνας ανάλογου με τα δυτικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι πιστεύω ότι υπήρχαν ορισμένες ελλείψεις κατά την εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ7) για την έρευνα που εμπόδισαν να εφαρμοσθεί σε ιδανικές συνθήκες. Νομίζω ότι η παρούσα πρόταση του Κοινοβουλίου θα παράσχει τις λύσεις που απαιτούνται για την απλοποίηση των διαδικασιών καταβολής επιχορηγήσεων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρών επιχειρηματιών και όσων εισήχθησαν πρόσφατα στο σύστημα, αλλά και θα αυξήσει τη συνέργεια μεταξύ του ΠΠ7 και των άλλων ευρωπαϊκών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι θεωρώ ότι η έρευνα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Παράλληλα με τις απλουστεύσεις που προτείνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπονήσει ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης των ερευνητικών υποδομών στα διάφορα κράτη μέλη, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Carvalho για το έργο που επιτέλεσε με αυτήν την έκθεση και για τις ψήφους που έλαβε, τόσο στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας όσο και σε αυτήν την αίθουσα. Η επιτυχία αυτή ήταν φυσικά αποτέλεσμα της δουλειάς και της δέσμευσής της στα θέματα της καινοτομίας, της έρευνας και της επιστήμης. Γνωρίζω ότι η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ στην παρούσα κατάσταση, καθώς και ότι συνεισφέρουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η επίσημη συζήτηση για την παροχή κινήτρων για έρευνα και καινοτομία δεν επαρκεί για να επιτευχθεί αυτό. Όπως αναφέρει και η εισηγήτρια, πρόσφατα, «13.000 ερευνητές υπέγραψαν αναφορά ζητώντας περαιτέρω απλούστευση και εμπιστοσύνη στην κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως αναφέρει και η εισηγήτρια, είναι σημαντικό να στραφούμε προς διοικητική και δημοσιονομική απλούστευση. Η παρούσα έκθεση επισημαίνει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε: ελπίζω να γίνει αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς. (FR) Είναι ζωτικής σημασίας να παράσχουμε κίνητρα στους ερευνητές και τους επενδυτές ώστε να παραμείνουν στην Ευρώπη. Η καταπολέμηση της διαρροής εγκεφάλων πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να συμβεί αυτό, πρέπει να αναμορφωθούν και να απλουστευθούν η διαχείριση και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Οι χρηματοδοτικοί πόροι πρέπει να κατανέμονται πιο άμεσα, προς όφελος των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών μας εργαστηρίων.

Το υπερβολικά προσανατολισμένο στους ελέγχους σύστημα χρηματοδότησης της έρευνας οδηγεί σε σπατάλη πόρων.

Όπως υπογραμμίζεται από την έκθεση, η γενική τάση πρέπει να είναι προς τη συντόμευση του μέσου χρόνου μέχρι την επιχορήγηση και μέχρι την πληρωμή προκειμένου να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω συμμετοχή στα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό να εξαλείψουμε την άσκοπη διοικητική επιβάρυνση που παρακωλύει την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Με την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και την αύξηση του αριθμού εκείνων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι σημαντικό όσοι υποβάλλουν αίτηση να μην τελματώνουν στη διαδικασία, συνεπώς η στροφή προς την απλούστευση του προγράμματος είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η ψήφος μου υπέρ της έκθεσης αυτής βασίζεται σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι η σχέση της με τις προηγούμενες δραστηριότητές μου. Ανέφερα την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδεται εκ μέρους των πολιτών στην έρευνα στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης του καρκίνου. Είναι προφανές ότι η έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, να υπάρχει ορατή σύνδεση. Θεώρησα ως εκ τούτου ότι η παρούσα έκθεση, που αποσκοπεί στην απλούστευση του τρόπου με τον οποίο χορηγούνται κεφάλαια για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, αξίζει να υποστηριχθεί. Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τη σημασία που εγώ προσωπικά αποδίδω στις ΜΜΕ, ως βασικές συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της έκθεσης σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ μέσω της ανάπτυξης της προσέγγισης «ένα πρόσωπο προς τον καταναλωτή» και του πιλοτικού έργου ανοικτής πρόσβασης, καθώς και σχετικά με τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών, με έκαναν να επικροτήσω την έκθεση αυτή και να της δώσω την ψήφο μου. Τέλος, εξέφρασα την ικανοποίησή μου για τις συνεισφορές όσον αφορά το μελλοντικό όγδοο πρόγραμμα-πλαίσιο, το οποίο πρέπει να είναι πιο διαφανές, ευέλικτο και εύκολα προσβάσιμο. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η απλοποίηση, η εξήγηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι αξιέπαινες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι απαραίτητο να απλοποιηθεί η πρόσβαση στα προγράμματα-πλαίσια έρευνας ώστε να υπάρχει κίνητρο για τους πιθανούς ενδιαφερομένους να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για να μην σπαταλούνται σημαντικοί πόροι. Δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι η έρευνα έχει ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Είναι συνεπώς καιρός να συντονιστούν οι εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές έρευνας, ώστε να μην υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη οικονομικών λύσεων. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, πρέπει να στραφούμε προς μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών, δεδομένου ότι η απλούστευση δεν αποτελεί απλώς έναν μεμονωμένο στόχο, αλλά αντίθετα ένα μέσο για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης της έρευνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Παρατηρείται αυξανόμενη αποθάρρυνση μεταξύ ερευνητών, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων όσον αφορά τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας λόγω της σύνθετης φύσης της διαδικασίας υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, η στρατηγική του 2020 αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων πλαίσιο και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορούν να μετατραπούν σε αγαθά και υπηρεσίες, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Ως εκ τούτου, για λόγους αποτελεσματικότητας και με στόχο την προώθηση της άριστης ποιότητας έρευνας, ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να απλοποιηθεί η εκτέλεση των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Ήταν απαραίτητο να λάβουμε τα μέτρα αυτά ώστε να παραμείνουμε ελκυστικοί και να συγκρατούμε τους καλύτερους επιστήμονες στην Ευρώπη, καθώς και για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Επικροτώ το σχέδιο έκθεσης που προτίθεται να προωθήσει την ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, μεταξύ ανάληψης κινδύνου και πρόληψης κινδύνου, με παράλληλη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Συμφωνώ ότι πρέπει να απλοποιηθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, αλλά με μία προϋπόθεση: αφού επιτευχθεί το αποτέλεσμα, πρέπει να διατίθεται δωρεάν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Διαφορετικά, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής: ένα έθνος της ΕΕ θα πραγματοποιήσει το ερευνητικό σχέδιο με κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, δηλαδή με κοινούς πόρους της ΕΕ, όμως στη συνέχεια, αφού επιτύχει το αποτέλεσμα –είτε πρόκειται για νέο προϊόν είτε για νέα τεχνολογία- θα το πουλήσει σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι σημαντικό όλοι όσοι παρέχουν χρηματοδότηση να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν τα αποτελέσματα των ερευνητικών σχεδίων που πραγματοποιούνται με κοινά κονδύλια της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ανακατανεμήθηκαν σε ενεργειακά έργα από άλλα ταμεία επιδοτήσεων, τα οποία εξακολουθούσαν να έχουν χρήματα διαθέσιμα, ως συνδρομή στην ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως εξήγησε η Επιτροπή κατά την παρουσίαση της ενεργειακής στρατηγικής για το 2020, απαιτείται επένδυση ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τη βελτίωση του παρωχημένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται ότι το κόστος της επένδυσης αυτής θα πρέπει να καταβάλουν οι καταναλωτές και όχι ο τομέας της ενέργειας. Σημαντικός παράγοντας ως προς το θέμα αυτό θα είναι η έρευνα σε θέματα ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα επικεντρωθεί στις πραγματικά πιο αποδοτικές οικονομικά τεχνολογίες. Πρέπει να θέσουμε τέλος στην έμφαση που δίδεται στην πυρηνική ενέργεια η οποία, εκτός του κινδύνου περιβαλλοντικών καταστροφών που εγκυμονεί, δεν είναι κατά κανένα τρόπο οικονομική όταν συμπεριληφθεί το κόστος της ακριβής τελικής εναπόθεσης, ενός προβλήματος που δεν έχει ακόμα επιλυθεί. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στις πράσινες τεχνολογίες. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους. Θα δημιουργήσει επίσης κίνητρα για την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία, όπου ο ανταγωνισμός δεν εκπροσωπείται πλέον από τις τοπικές, εθνικές ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές, οι επιστήμονες και τα πανεπιστήμιά μας, όλοι αναγκάζονται να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, με αγορές που έχουν τεράστια ποσά διαθέσιμων πόρων, συχνά με πολύ χαμηλότερο κόστος από το δικό μας. Ως εκ τούτου, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην καινοτομία και την έρευνα και λιγότερο στην κατά βάση ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία, εφόσον το κόστος μας δεν θα είναι ποτέ ανταγωνιστικό σε σύγκριση με το κόστος των νέων οικονομικών δυνάμεων. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες, υψηλού επιπέδου θέσεις, να προαχθεί η βιώσιμη κινητικότητα, να βελτιωθεί η εκπαίδευση και οι τεχνικές δεξιότητες και να συντονιστούν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ελπίζω ότι το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο θα διαθέσει όλους τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στον τομέα αυτόν, ότι βρίσκεται πάντα στην κορυφή και ότι είναι σε θέση να προσελκύει πόρους και ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτή είναι πραγματικά η πρόκληση για τα προσεχή έτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ με ενθουσιασμό την έγκριση της έκθεσης αυτής δεδομένου ότι, με το να ασχολείται με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίες αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της σημερινής και μελλοντικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει τα κοινά συναισθήματα των ανθρώπων που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή: την ανάγκη να απλουστευθούν και να παρακολουθηθούν οι δημοσιονομικές και διοικητικές πτυχές των έργων, με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας επιστημονικής και τεχνολογικής αξιολόγησης.

Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην παρούσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την απαιτούμενη απλούστευση του έβδομου και του όγδοου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, καθώς και όλων των προγραμμάτων που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τα μέτρα απλούστευσης που έχουν ήδη εφαρμοσθεί από την Επιτροπή κατά την εκτέλεση του 7ου προγράμματος-πλαισίου και στηρίζω την Επιτροπή στις προσπάθειές της να απλουστεύσει και να διασαφηνίσει περαιτέρω τους κανόνες προκειμένου να μην υπάρχει πιθανότητα διιστάμενων ερμηνειών και να μειωθεί ταυτόχρονα ο κίνδυνος λαθών, καθώς και το κόστος των ελέγχων. Οι ισχύοντες κανόνες χρειάζονται απλοποίηση και αποσαφήνιση. Εκφράζω τη λύπη μου για τον υπερβολικό αριθμό των οργανισμών έρευνας, των προτύπων συνεργασίας και των μηχανισμών διαχείρισης, καθώς και για την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται αυτό, η οποία δημιουργεί προβλήματα διαφάνειας έναντι των αρχών του προϋπολογισμού, καθώς και διαφορετική μεταχείριση των δικαιούχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Η επιστήμη, η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, προκειμένου να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους μικρότερους οργανισμούς –ΜΜΕ, νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και μικρότερα ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα– να αντιμετωπίσουν τη διαδικαστική πολυπλοκότητα την οποία συνεπάγεται η πρόσβαση στα κονδύλια που προορίζονται για τον τομέα αυτόν. Η ερευνητική κοινότητα ζητεί επειγόντως εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών και γενική απλούστευση των απαιτήσεων δημοσιονομικής ευθύνης. Πρόσφατα, 13.000 ερευνητές υπέγραψαν αναφορά ζητώντας περαιτέρω απλούστευση και εμπιστοσύνη στην κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας. Είναι, ασφαλώς, αναγκαίο να απλουστευθούν οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στα προγράμματα πλαίσια δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, στο ΠΠ7 και στο ΠΠ8 και όλα τα προγράμματα επιστήμης και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιστεύω ότι χρειάζονται πολύ περισσότερες ερευνητικές δραστηριότητες ώστε να μετρηθεί ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών επί της απασχόλησης, ζητώ δε από την Επιτροπή να καταστήσει τον τομέα αυτόν προτεραιότητα του όγδοου προγράμματος-πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας την εξαιρετική εργασία που επιτέλεσε στην έκθεση αυτή η συνάδελφός μου, κυρία Carvalho, γεγονός που μου δίνει την ευκαιρία να την συγχαρώ δημοσίως. Λόγω του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει η έρευνα στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, είναι σημαντικό να αποφευχθούν πάση θυσία η υπερβολική γραφειοκρατία και οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρακωλύουν τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας. Συνεπώς, επικροτώ τις προτάσεις απλούστευσης που παρουσιάζονται με σκοπό την προώθηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης για την έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), γραπτώς. (ES) Από το 1984 τα διαδοχικά προγράμματα-πλαίσια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνονται όσον αφορά τόσο τον προϋπολογισμό, όσο και τον αριθμό των τομέων που καλύπτουν, γεγονός που είναι σίγουρα θετικό. Αυτό συνέβη, ωστόσο, με τίμημα μια τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα των κανόνων συμμετοχής, ώστε η συνεργασία των καλύτερων ερευνητών μας να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Η έκθεση καλύπτει τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας με περιεκτικό και υποδειγματικό τρόπο, όπως και τα συμπεράσματα του σεμιναρίου για την απλοποίηση που διοργάνωσε η ισπανική Προεδρία τον Φεβρουάριο. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της έκθεσης, που ενσωματώνει μια σειρά από αρχές και γραμμές δράσης, όπως η στενή σύνδεση του συγκεκριμένου θέματος με το μέλλον των δημοσιονομικών προοπτικών μετά το 2013, την τριετή αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού και την εφαρμογή του ανεκτού κινδύνου σφάλματος στην περιοχή της έρευνας, τα οποία θα είναι όλα θεμελιώδους σημασίας για την προετοιμασία του όγδοου προγράμματος-πλαισίου. Υπάρχει, ωστόσο, και μια άλλη σειρά λιγότερο σημαντικών μέτρων απλούστευσης που μπορούμε να θεσπίσουμε στο τρέχον πρόγραμμα-πλαίσιο μέσω των ορθών πρακτικών, τα οποία δεν θα διευκολύνουν μόνο τη συμμετοχή των σημερινών δικαιούχων, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι θα ενισχύσουν επίσης την εν λόγω συμμετοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Εμείς, στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, υποστηρίξαμε την έκθεση κυρίως διότι περιλαμβάνει μερικά από τα βασικά μας θέματα, όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Βλ. την έκθεση Buzek για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, τροπολογία 278 (Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV – Ικανότητες – Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ – Δραστηριότητες – παράγραφος 1, εδάφιο 2α (νέο)): υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για να αναθέτουν έρευνα σε ερευνητικούς φορείς· ανοικτά πρότυπα· μείωση της απώλειας χρόνου των ερευνητών σε γραφειοκρατικές διαδικασίες· η απλοποίηση είναι απαραίτητη για όλους τους μικρούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, αλλά και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν πρέπει να λησμονούνται· ανοικτή επιστήμη και αρχεία καταγραφής (αναφορά στη δήλωση του Βερολίνου)· επιδίωξη συμπληρωματικοτήτων μεταξύ του ΠΠ και του CIP· η διεθνής συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να απαιτεί ειδικούς κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Επικροτώ την έκθεση από την άποψη ότι με την προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης, αποσκοπεί στην υποστήριξη του τομέα της έρευνας μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών εκτέλεσης των προγραμμάτων της ΕΕ. Είναι σημαντικό να γίνει εξορθολογισμός των σταδίων πρόσβασης στο πρόγραμμα σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απλότητας, της συνέπειας και της ασφάλειας δικαίου ώστε να διευκολυνθεί η κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ινστιτούτα και τους τοπικούς φορείς. Η δημιουργία δικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες στην έρευνα θα τους επιτρέψει ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προγράμματα και θα βελτιώσει τον συντονισμό με τρίτες χώρες μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Υποστήριξα την έκθεση σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Χωρίς απλοποίηση των διοικητικών διατυπώσεων που συνδέονται με την υποβολή προσφορών και την εφαρμογή της διαδικασίας δεν θα υπάρξει αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στα προγράμματα-πλαίσια. Λαμβάνοντας υπόψη το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση –τη συνεργασία της βιομηχανίας με την επιστήμη– έργα τα οποία δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή εταίρων από τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν μικρές πιθανότητες να αναληφθούν.

Επιπλέον, ένα από τα πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα είναι η επιλογή ξένων εταίρων για τα έργα. Η αύξηση της βοήθειας από την Επιτροπή εξακολουθεί να είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό. Το σημαντικότερο εμπόδιο για την οικοδόμηση μιας καινοτόμου οικονομίας είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του έβδομου προγράμματος-πλαισίου –ή ότι το φοβούνται. Οι πολύπλοκες διαδικασίες αναγκάζουν πολλά ιδρύματα να επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα τρέχοντα επιτεύγματα πολωνικών ομάδων (σύμφωνα με την αξιολόγηση του εθνικού σημείου επαφής της Πολωνίας με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Το ποσοστό επιτυχίας για τη συμμετοχή των πολωνικών ομάδων είναι 18,56%, ενώ για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται είναι 13,72%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 22,28% και 20,56% αντίστοιχα. Πρόκειται για μεγάλη απώλεια για την πολωνική επιστήμη, η οποία έχει στη διάθεσή της σπουδαίο ερευνητικό δυναμικό, όπως επίσης και θαυμάσιο επιστημονικό προσωπικό. Πρέπει να γίνεται καλύτερη χρήση της ευκαιρίας που προσφέρει το ΠΠ7. Οι απλοποιήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του ΠΠ7 θα συμβάλουν στην αύξηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομική σκηνή.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), γραπτώς. (IT) Ψηφίζουμε σήμερα για ένα σημαντικό έγγραφο σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης σε προγράμματα-πλαίσια έρευνας και καινοτομίας. Η απλοποίηση και ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας είναι μια επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, η επιστήμη, η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν τα θεμέλια για την οικονομική αναζωογόνηση και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία εάν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και, συγχρόνως, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Κατά τα τελευταία έτη, τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας έχουν καταστεί σημαντικά ευρύτερα ως προς το πεδίο εφαρμογής. Αυτό επέφερε επίσης αύξηση των κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών οι οποίες, με τη σειρά τους, προκάλεσαν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Με το έγγραφο αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει τα συγκεκριμένα εμπόδια και να ξεκινήσει επειγόντως την απλούστευση των κανόνων για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της έρευνας. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, προσδοκώντας μεγαλύτερη διαδικαστική ομοιομορφία προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευκολότερη και πιο ανοικτή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία συχνά παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητη, εν μέρει εξαιτίας των διαδικαστικών δυσκολιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να υπάρξουν καινοτομίες χωρίς ικανότητα έρευνας. Η καινοτομία που συνδέεται με την επιστήμη αιχμής και την εκπαίδευση αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, προκειμένου να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, όπως ορθώς επισημαίνει η εισηγήτρια, είναι σημαντικό να συμβάλουμε στην απλούστευση των μηχανισμών που εμπλέκονται στα προγράμματα-πλαίσια έρευνας. Ο συντονισμός των κανόνων και των διαδικασιών και η απλούστευση της χρηματοδότησης και της διοίκησης της έρευνας έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό. Είναι δύσκολο για την πλειονότητα των μικρότερων οργανώσεων (νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των σημερινών κανόνων. Σύμφωνα με τον φετινό ευρωπαϊκό πίνακα επιδόσεων καινοτομίας, ο οποίος συγκρίνει την απόδοση της καινοτομίας όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τα ποσοστά της Λιθουανίας βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27. Ωστόσο, εμφάνισε ικανοποιητική πρόοδο και έχει σπουδαίο δυναμικό –η Λιθουανία διαθέτει μία από τις ταχύτερες συνδέσεις στο Διαδίκτυο και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών και να βελτιώσουμε την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών ψηφιακών θεματολογίων. Αυτό θα καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο ανταγωνιστική και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), γραπτώς. (DE) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πολύπλευρη και άκρως επιτυχημένη έκθεσή της. Επισημαίνει ορισμένους τομείς που επιδέχονται βελτίωσης όσον αφορά την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Χάρηκα που ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να προσθέσω μία σύντομη παρατήρηση που ακούω συχνά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή την οποία εκπροσωπώ και αφορά το ζήτημα της γλώσσας. Πολλές εταιρείες που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και οι ιδέες των οποίων θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στη διαδικασία υποβολής αίτησης στην αγγλική γλώσσα. Στις κατευθυντήριες γραμμές του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, υπό τον τίτλο «Συμβουλές για επιτυχημένη αίτηση» εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο: «Παρόλο που είναι δυνατή η υποβολή αίτησης σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, οι αιτήσεις πρέπει πάντα να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα». Αυτό σημαίνει ότι ένα έργο που συνοδεύεται από αίτηση η οποία δεν είναι στην αγγλική γλώσσα δεν έχει πιθανότητες ακόμη και αν, για παράδειγμα, η κοινή γλώσσα εργασίας της ομάδας των εν λόγω εταιρειών δεν είναι η αγγλική. Για να μειωθεί το διοικητικό έργο με το οποίο επιβαρύνονται οι εταιρείες στις οποίες στοχεύουν τα εν λόγω προγράμματα επιδότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται οι αιτήσεις έργου από τους εμπειρογνώμονές της, έτσι ώστε τουλάχιστον κατά το αρχικό στάδιο ο φάκελος του έργου να μπορεί να υποβληθεί σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης διότι δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τις κορυφαίες εγκαταστάσεις μας με αβάστακτο διοικητικό φόρτο, αν θέλουμε η υποστήριξή μας προς την ευρωπαϊκή έρευνα να είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, το κείμενο του ψηφίσματος και η συζήτηση για αυτό επιβεβαίωσαν και πάλι την πεποίθησή μου ότι οι δημόσιοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών· οι υπόλοιπες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, πρέπει να χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές πηγές. Ο ρόλος του Σώματος πρέπει να περιορίζεται σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η δημιουργία ενός βασικού νομοθετικού πλαισίου που θα διευκολύνει αυτό το είδος επιχείρησης. Εάν ζητούμε στο σημερινό ψήφισμα την απλούστευση των μηχανισμών και των μέσων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του σημερινού συστήματος δημόσιων επιχορηγήσεων, δίνουμε μια λύση που αφορά το αποτέλεσμα και όχι την αιτία του προβλήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόβλημα είναι οι δημόσιες επιχορηγήσεις. Ο δεύτερος τομέας είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. Εάν κάποια κράτη απαγορεύουν τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς, μια τέτοια έρευνα δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από τους κοινούς πόρους της ΕΕ. Είναι σαν να παίρνει κανείς χρήματα από έναν φανατικό αντικαπνιστή και να τα χρησιμοποιεί για να επιδοτήσει την καλλιέργεια καπνού. Είμαι υπέρ της απλούστευσης της στήριξης για την έρευνα. Θεωρώ ότι πρέπει να στοχεύσουμε στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για όσους θέλουν να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες αντί να συζητούμε επιλέξιμες δαπάνες και λογιστικές διαδικασίες.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0605/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος επειδή η κτηνοτροφία διέρχεται μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο ως αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών των ζωοτροφών. Βρισκόμαστε μάλλον καθ’ οδόν προς μία ακόμη φούσκα σε βασικά προϊόντα. Οι τιμές στην διεθνή αγορά ανέβηκαν κατά μέσο όρο περισσότερο από 16% από τον Ιούνιο. Ποτέ δεν υπήρξαν τόσο πολλές διαπραγματεύσεις στις προθεσμιακές αγορές, ούτε αφορούσαν τόσο πολλά χρήματα. Εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και πάρα πολλά χρήματα σε αναζήτηση καλών συμφωνιών οδηγούν σε αύξηση των συναλλαγών και της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας για τις προθεσμιακές συμβάσεις, χωρίς καμία επαφή με την πραγματική οικονομία. Τα στοιχεία για το μεγαλύτερο χρηματιστήριο σιτηρών στον κόσμο, το Chicago Mercantile Exchange, είναι εντυπωσιακά. Σημειώνονται ρεκόρ συναλλαγών στις αγορές σόγιας, καλαμποκιού και σιταριού. Στην πράξη το αποτέλεσμα είναι η μεταφορά αυτών των αυξήσεων στις πραγματικές τιμές της αγοράς, ακόμα και μία χρονιά στην οποία τα δημητριακά διατίθενται σε αφθονία. Αυτές οι αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών είναι εξαιρετικά επιζήμιες για την ήδη δύσκολη κατάσταση πολλών από τις κτηνοτροφικές μας μονάδες, που δεν θα είναι σε θέση να μεταφέρουν τις αυξήσεις στα προϊόντα που πωλούν λόγω της κρίσης και δεν είναι πιθανό ότι θα μπορέσουν να τις απορροφήσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και τις συνθήκες εργασίας, γεγονός το οποίο επιβαρύνει σημαντικά το κόστος τους και τούς οδηγεί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό έναντι των παραγωγών τρίτων χωρών. Ο τομέας της κτηνοτροφίας της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων το αυξανόμενο κόστος των εισερχομένων όπως τα καύσιμα και τα λιπάσματα, το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ, η αύξηση του ανταγωνισμού από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και οι χαμηλές τιμές που εισπράττονται από τους παραγωγούς προϊόντων κρέατος. Για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών και του σημαντικού αυτού τομέα της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε η ΚΓΠ να λαμβάνει μετά το 2013 επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα όλων των γεωργών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτρόφων, καθώς και να διασφαλίσει ότι επικρατούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας διότι πιστεύω ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης της αγοράς στον τομέα της κτηνοτροφίας πρέπει να ενισχυθούν. Με αυτό ως δεδομένο, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα ώστε να περιορισθούν οι επιπτώσεις της αστάθειας των τιμών και της κερδοσκοπίας. Πιστεύω ότι τα εργαλεία της αγοράς πρέπει να εγγυώνται επαρκή προμήθεια σιτηρών για τις ζωοτροφές. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει ευέλικτους μηχανισμούς αγοράς ώστε να είναι δυνατή μια ταχύτερη αντίδραση. Κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει ένα μέσο για την αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα μπορούσε να προσφέρει ένα εξαιρετικά κατάλληλο μέσο ικανό να συμβάλει στην πρόβλεψη στρατηγικών αλλαγών σε τρίτες χώρες και στην προώθηση του ευρωπαϊκού μοντέλου γεωργίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω επισημαίνοντας ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της θέσπισης νέων κανονισμών για την καλή διαβίωση των ζώων και να επιβληθεί πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία πριν από την εισαγωγή νέων κανονισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Το μοντέλο της οικονομίας της αγοράς που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών πρέπει να μας κάνει υπερήφανους. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, σε πολλές περιφέρειες έχει γίνει σωστή διαχείριση της μετάβασης από την οικονομία που στηρίζεται κυρίως στη γεωργία και την κτηνοτροφία στην οικονομία που στηρίζεται ουσιαστικά στις υπηρεσίες. Η διαχείριση αυτής της μετάβασης υποστηρίζεται από τη δημόσια παρέμβαση η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας του εισοδήματος για τις επιχειρήσεις και την προστασία των τιμών των τροφίμων από τις πιέσεις του ανταγωνισμού. Μπορούν να σωθούν πολλές ζωές και να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης μέσω της υιοθέτησης υγιούς και ισορροπημένης διατροφής. Οι στατιστικές επίσης εφιστούν την προσοχή όλων σε νέα ζητήματα. Αναφέρομαι στη διασφάλιση των προμηθειών τροφίμων, έναν παράγοντα με τον οποίο αναπόφευκτα συνδέονται όλα τα υπόλοιπα, καθώς και στην ποιότητα και την ισορροπία των τροφίμων που θα είναι διαθέσιμα στην αγορά κατά τα επόμενα έτη. Οφείλω να αναφέρω τα εισοδήματα των χιλιάδων οικογενειών που συντηρούνται με τα έσοδα των εν λόγω δραστηριοτήτων που επιδοτούνται από την ΕΕ. Επικροτώ το γεγονός ότι η έκθεση αυτή εξετάζει τα κύρια προβλήματα στον τομέα της κτηνοτροφίας και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα προς όφελος της δημόσιας υγείας και των ευρωπαίων καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Οι τάσεις στην αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από μια σειρά από παράδοξα. Ένα από αυτά είναι ότι, ενώ οι τιμές των τροφίμων στο ράφι έχουν αυξηθεί, οι γεωργοί, μεταξύ των οποίων οι κτηνοτρόφοι της ΕΕ, αντιμετωπίζουν κρίση εισοδήματος η οποία απειλεί την ύπαρξη των εκμεταλλεύσεών τους και τους εξωθεί στη φτώχεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που επιβάλλονται στους κτηνοτρόφους έχουν κάποιο κόστος. Σε περίπτωση που ο ανταγωνισμός εισαγωγών από τρίτες χώρες οι οποίες δεν επιβάλλουν τα ίδια υψηλά πρότυπα δεν τεθεί υπό έλεγχο –επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το επεισόδιο του επιμολυσμένου με μελαμίνη γάλακτος σε σκόνη από την Κίνα– το κόστος αυτό θα προκαλέσει πτώση της κοινοτικής παραγωγής στον τομέα αυτόν. Οι κινήσεις που γίνονται προς όφελος των κτηνοτρόφων είναι ανεπαρκείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πρόθεση της Επιτροπής να απελευθερώσει μια ποσότητα σιτηρών ζωοτροφών αποτελεί ένα μόνο βήμα με στόχο να βοηθηθεί ο τομέας, βήμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι εάν εγκριθούν από την Επιτροπή και εφαρμοστούν οι συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα, θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των κτηνοτρόφων. Αυτός είναι και ο λόγος που ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Οι ευρωπαίοι παραγωγοί ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό έναντι των παραγωγών τρίτων χωρών διότι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος παραγωγής οφειλόμενο, σε μεγάλο βαθμό, στην ανάγκη τήρησης πολύ υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εγγυηθεί ενεργά επαρκή προμήθεια σιτηρών για τις ζωοτροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), γραπτώς. (IT) Ο ρόλος της αγροτικής ανάπτυξης είναι ουσιαστικής σημασίας για να διατηρηθούν τα εδάφη μας ζωντανά, τόσο λόγω του τελικού προϊόντος της όσο και γιατί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Υπό το πρίσμα αυτό, ο τομέας της κτηνοτροφίας είναι ένας από τους σημαντικότερους για τις κοινότητές μας. Μάλιστα, πέρα από τις διατροφικές και οικονομικές πτυχές (μολονότι είναι σημαντικές, από την άποψη δε αυτή η ποιότητα των προϊόντων εξασφαλίζεται από περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνικές), η γεωργία αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή κατοχής, προστασίας και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση –μεταξύ άλλων και μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής, κυρίως στη μετά το 2013 αναθεωρημένη εκδοχή της– και κάθε κράτος μέλος πρέπει να προωθήσουν τη διατήρηση της ύπαρξής της, όχι μόνο με την προσφορά καινοτόμων τεχνικών για τη γεωργία και την οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση, αλλά και με την ενίσχυση του ευρύτερου ρόλου τους ως θεματοφυλάκων του περιβάλλοντος και της γης και την προστασία τους από την κρίση της αγοράς μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, καθώς και με τη βέλτιστη εκμετάλλευση των προϊόντων τους και την καλύτερη οργάνωση της αγοράς. Θεωρώ ότι η έκθεση σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ που ψηφίσαμε οδεύει προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Οι αγορές πρέπει να λειτουργούν με βάση τα πραγματικά αποθέματα και τις ανάγκες και όχι την κερδοσκοπία· αυτό είναι το μήνυμα που επιθυμεί να αποστείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η προσεχής μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να λάβει υπόψη το θέμα του εισοδήματος των γεωργών, το οποίο εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις συνέπειες της κερδοσκοπίας σε βασικά προϊόντα και από τους διανομείς που καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους. Πέρα από τη μεμονωμένη απάντηση στην απότομη άνοδο των τιμών των σιτηρών η οποία προκάλεσε την κρίση της κτηνοτροφίας, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να εγείρει το ζήτημα της θέσης που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέχει η ευρωπαϊκή γεωργία στην παγκόσμια αγορά, δηλαδή να παράγει με αυστηρά πρότυπα τα οποία επιβάλλονται και στους εμπορικούς εταίρους μας ώστε να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως έχω προειδοποιήσει πολλές φορές, η υπερβολική ρύθμιση της ΕΕ πιθανόν να καταστεί σύντομα παράγοντας που επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητα σε ορισμένους τομείς, με την κτηνοτροφία να είναι ένας από αυτούς. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα όσα έλεγε βρετανός γεωργός σε αυτό το Σώμα σχετικά με το πρόβλημα που είχε όταν διαπίστωνε ότι το κρέας των ζώων του δεν ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί στην αγορά εξαιτίας των απαιτήσεων που του επιβάλλονταν από τη νομοθεσία. Αυτός είναι ο κίνδυνος που διατρέχουμε και επισημαίνεται ορθά στην παρούσα πρόταση. Είναι επίσης σαφές ότι η κρίση του τομέα πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική πτώση της παραγωγής κρέατος σε ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που θα οδηγήσει όχι μόνο στην εξαφάνιση των μικρομεσαίων παραγωγών, αλλά και σε κρίση εφοδιασμού της αγοράς, αύξηση των τιμών και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές. Δεν είναι δυνατό να λησμονήσω και την παραγωγή γάλακτος, η οποία αποτελεί σημαντικό θέμα για την Πορτογαλία, οπότε θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η πολιτική της πρώην Επιτρόπου Fischer-Boel σχετικά με τις ποσοστώσεις γάλακτος επικρίθηκε έντονα και προσέκρουσε στη σταθερή και επίμονη αντίθεση των γεωργών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο καλώ και πάλι την Επιτροπή να επανεξετάσει το εν λόγω ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία αναγνωρίζει τη σοβαρή κρίση που διανύει ο τομέας της κτηνοτροφίας η οποία επιδεινώνεται από την αύξηση των τιμών των σιτηρών, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να στηρίξουν τον τομέα. Καλεί επίσης την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε η κοινή γεωργική πολιτική να λαμβάνει μετά το 2013 επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα όλων των γεωργών της ΕΕ. Ωστόσο, καθώς υπερασπίζεται τις κατευθυντήριες γραμμές που προκάλεσαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο εν λόγω τομέας, ιδίως οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, αποδεικνύεται βαθιά αντιφατικό, έως και αντίθετο προς τα συμφέροντα των συγκεκριμένων παραγωγών. Το ψήφισμα υποστηρίζει για μία ακόμη φορά την έκθεση της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων στον ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά. Προειδοποιεί επίσης για την κερδοσκοπία επί των τροφίμων, περιορίζεται όμως σε έκκληση για την καταπολέμηση της υπερβολικής κερδοσκοπίας και ως εκ τούτου πιστεύει ότι η κερδοσκοπία επί των τροφίμων μπορεί να συνεχιστεί, αρκεί να μην είναι υπερβολική. Από την πλευρά μας, το δηλώσαμε και παλαιότερα και το δηλώνουμε και πάλι: είναι αναγκαία η ρήξη με ένα σύστημα που αντιμετωπίζει τη διατροφή σαν να ήταν απλώς ένα ακόμη εμπόρευμα και επιτρέπει την κερδοσκοπία στα τρόφιμα· αυτό οδηγεί σε εκρηκτικές καταστάσεις επισιτιστικής εξάρτησης και αστάθειας των τιμών, όπως έχει ήδη συμβεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Η κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την αύξηση των τιμών των καλλιεργειών σιτηρών (ιδίως στην Ιταλία και την Ισπανία, εφόσον σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο διαδεδομένα τα ζώα βοσκής) και την επακόλουθη αύξηση του κόστους παραγωγής. Η πτωτική τάση του τομέα οφείλεται επίσης εν μέρει στον όγκο των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Τα προβλήματα του τομέα θα μπορούσαν να θέσουν την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ και τις προμήθειες κρέατος για τους πολίτες της σε κίνδυνο. Επομένως, συμφωνώ με το περιεχόμενο της παρούσας κοινής πρότασης ψηφίσματος, για την οποία θα δώσω θετική ψήφο. Συγκεκριμένα, πιστεύω πως πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο περιεχόμενο των διμερών συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτες χώρες, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της Mercosur.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), γραπτώς. (DE) Πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της τιμής των σιτηρών και, κατά συνέπεια, των ζωοτροφών. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα που θα βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να εξέλθουν από τη δύσκολη αυτή περίοδο ισχυρότεροι. Εκτός από την άνοδο των τιμών των ζωοτροφών, δύο σημεία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα προϊόντων και ασφάλειας με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι κτηνοτροφικές μας εκμεταλλεύσεις πρέπει να εφαρμόζονται και στα εισαγόμενα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα συνέβαλλε στη διασφάλιση ότι οι ευρωπαίοι αγρότες δεν ευρίσκονται σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό έναντι των παραγωγών τρίτων χωρών και, ταυτόχρονα, θα εξασφάλιζε ότι όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλής ποιότητας. Το δεύτερο σημείο αφορά το να καταστεί η γεωργική πολιτική απλούστερη και πιο διαφανής. Οι περιττές διατάξεις απαιτούν πολύ χρόνο και κοστίζουν πολλά χρήματα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αφαιρεθούν. Αυτό θα κάνει πραγματικά ευκολότερη τη ζωή για όλες τις εκμεταλλεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου περιλαμβάνει μια σειρά καλών προτάσεων αυτού του είδους, οι οποίες θα επιφέρουν μόνιμη βελτίωση της κατάστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Αναμένω να τις δω να αντικατοπτρίζονται στις μελλοντικές δραστηριότητες της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), γραπτώς. (DE) Είμαι απογοητευμένη που οι τροπολογίες 1 και 2 εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Παρά την αυτοπροκληθείσα διακοπή εφοδιασμού, δεν πρέπει να επιτρέψουμε η γεωργική μας βιομηχανία να μολυνθεί με ΓΤΟ. Η αποδοχή μη εγκεκριμένων ΓΤΟ και η καθιέρωση κατώτατου ορίου «για την τυχαία παρουσία ΓΤΟ οι οποίοι δεν είναι ακόμη εγκεκριμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και δεν έχουν ακόμη περάσει από πλήρεις επιστημονικές δοκιμές, οδήγησαν σε πληθώρα αδειών ΓΤΟ στις ΗΠΑ και, ιδίως, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Λόγω της ικανότητας ελέγχου στις συγκεκριμένες χώρες, προκύπτει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης βλαβών στην υγεία και το περιβάλλον. Οι χώρες εκτός της ΕΕ διαθέτουν πλέον αυξανόμενη επιρροή επί των πρακτικών αδειοδότησης εντός της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη πτώση των επιπέδων ασφάλειας των εγκεκριμένων ΓΤΟ για την υγεία και το περιβάλλον. Επιπλέον, όσον αφορά την τροπολογία 3 που εγκρίθηκε, δεν είμαι της γνώμης ότι η ισχύουσα απαγόρευση της χρήσης κρεατάλευρων και οστεάλευρων στις ζωοτροφές που προορίζονται για μη μηρυκαστικά πρέπει να επανεξετασθεί. Αυτό θα αυξήσει όχι μόνο τον πιθανό κίνδυνο που συνιστά η γενετική μηχανική για τη γεωργία, αλλά και τον ενδεχόμενο κίνδυνο μιας νέας επιδημίας σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ). Ωστόσο, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή διαδραματίζει συνολικά χρήσιμο ρόλο στην ανάδειξη της κρίσης στον τομέα της κτηνοτροφίας εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Η σημερινή κατάσταση στον κλάδο της κτηνοτροφίας είναι πολύ δύσκολη και ορισμένοι τομείς είναι ασύμφοροι λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής. Αφενός οι γεωργοί εισπράττουν χαμηλότερες τιμές από τους καταναλωτές, ενώ αφετέρου αντιμετωπίζουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των ζωοτροφών. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εμφάνιση σοβαρής κρίσης στον τομέα της κτηνοτροφίας με την άμεση χρήση των διαθέσιμων μέσων για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Ένας άλλος παράγοντας που έχει επιπτώσεις στους ευρωπαίους γεωργούς είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες όπου το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο, καθώς και η αυξανόμενη τάση στην εμπορική πολιτική για ανταλλαγή μεγαλύτερων ποσοτήτων εισαγωγών τροφίμων με υπηρεσίες, χωρίς να απαιτούνται τουλάχιστον τα ίδια πρότυπα παραγωγής. Υποστηρίζω το ψήφισμα που ζητεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εξ ονόματος του τομέα της κτηνοτροφίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Herranz για την πρωτοβουλία της. Στο πλαίσιο της δύσκολης κατάστασης στην αγορά και της συζήτησης που έχει ξεκινήσει όσον αφορά το μέλλον της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει σαφή δέσμευση ότι θα παράσχει σε όλους τους τομείς της γεωργικής παραγωγής την αναγκαία ασφάλεια ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Οι ευρωπαίοι γεωργοί ζουν σε κατάσταση σοβαρής κρίσης εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος ακριβώς για να ξεκινήσουμε την προσπάθεια που θα οδηγήσει στο προσεχές μέλλον στην εκ νέου σταθεροποίηση των εισοδημάτων για όσους ανθρώπους έχουν καταστήσει την κτηνοτροφία έργο της ζωής τους. Μόνο όσοι πιστεύουν στην εργασία τους υπομένουν τις αντίξοες πλέον περιστάσεις, ζώντας συχνά υπό δύσκολες συνθήκες και αναγκαζομένοι να αγοράζουν τα μέσα παραγωγής τους σε υψηλότατες τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ειλικρινή μου συμπάθεια προς όλους τους γεωργούς στις περιοχές της Ιταλίας που επλήγησαν από τις τελευταίες πλημμύρες, με την ελπίδα ότι το ψήφισμα επί του οποίου ψηφίσαμε σήμερα μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάκαμψή τους, παρέχοντάς τους έναν ικανοποιητικό τρόπο ζωής και εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), γραπτώς. (DE) Ο ευρωπαϊκός κτηνοτροφικός κλάδος διέρχεται σήμερα σοβαρή κρίση λόγω της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής το οποίο ωθεί τους ευρωπαίους παραγωγούς όλο και εγγύτερα στο όριο επιβίωσής τους.

Αυτό το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής σχετίζεται άμεσα με τις υψηλές τιμές των ζωοτροφών και την εξάρτησή μας από τρίτες χώρες για τα σιτηρά και τα πρωτεϊνούχα φυτά μας.

Περιμένω από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη μακρόπνοη νομοθετική της πρόταση σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) αποτελεσματικά μέσα της αγοράς και την αναγκαία χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αγορά ζωοτροφών και σιτηρών θα παραμείνει σταθερή και να παρασχεθεί στους κτηνοτρόφους η ασφάλεια ώστε να προγραμματίσουν το μέλλον.

Χρειαζόμαστε επίσης ένα ευρωπαϊκό σχέδιο πρωτεΐνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προωθεί τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τις καλλιέργειες ψυχανθών και που θα μειώσει την εξάρτηση του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά το σημαντικό αυτό είδος ζωοτροφών.

Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στις μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ άλλων στο Λουξεμβούργο.

Η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει προσεκτική προσέγγιση στις προτάσεις της σχετικά με την παραγωγή γάλακτος, δεδομένου ότι το 70% του κόκκινου κρέατος που παράγεται στην ΕΕ προέρχεται από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

Στην Ευρώπη, έχουμε τους αυστηρότερους κανονισμούς καλής διαβίωσης των ζώων και υγιεινής στον κόσμο. Ως εκ τούτου, είμαι της γνώμης ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις και για τα εισαγόμενα τρόφιμα προκειμένου να μειωθεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα των παραγωγών μας λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. (FR) Ο τομέας της κτηνοτροφίας υφίσταται τις συνέπειες των αυστηρών κανονισμών που απαιτούν τα θεσμικά μας όργανα, των αυστηρότερων παγκοσμίως κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων. Δυστυχώς, η κρίση στον τομέα αυτόν έχει πλέον αρνητικό αντίκτυπο που οδηγεί σε σημαντική απώλεια εσόδων για τους παραγωγούς, απέναντι στην οποία δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι. Το ελάχιστο που πρέπει να υποσχεθούμε, και δικαίως αναμένουν οι παραγωγοί, είναι η αμοιβαιότητα των εν λόγω κανονισμών για τις εισαγωγές. Όταν, αργά ή γρήγορα, η ασφάλεια των τροφίμων καταστεί θέμα παγκόσμιας ανησυχίας, η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας όταν αυτή τεθεί υπό απειλή. Η εν λόγω επένδυση στο μέλλον είναι ζωτικής σημασίας. Για τον λόγο αυτόν ο οικονομικός αντίκτυπος των απαιτούμενων κανονισμών, δηλαδή της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, πρέπει να αξιολογείται και να ενσωματώνεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το μέλλον του γεωργικού τομέα, και ειδικότερα του τομέα της κτηνοτροφίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι η αύξηση του κόστους των συντελεστών παραγωγής και οι δαπάνες που συνδέονται με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ καθιστούν πλέον την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας αδύνατη: οι τιμές που εισπράττουν ορισμένοι κτηνοτρόφοι για βασικά προϊόντα κρέατος είναι χαμηλότερες του κόστους παραγωγής. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας θυσιάζεται υπέρ της δυνατότητας της ΕΕ να εξάγει άλλους τύπους προϊόντων στις χώρες αυτές από μια μεγάλη ποικιλία τομέων της οικονομίας, κυρίως όμως από τον τομέα της κτηνοτροφίας. Το παρόν ψήφισμα προτείνει μέτρα που θα μπορούσαν τελικά να διευκολύνουν την καταπολέμηση της κρίσης στον εν λόγω τομέα ο οποίος υφίσταται ζημία από την κερδοσκοπία στις αγορές βασικών προϊόντων, καθώς και από την αυστηρή τήρηση των κανονισμών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της αύξησης του κόστους παραγωγής. Μια σύγχρονη κοινωνία απαιτεί υγιεινή διατροφή, καθώς και τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, που μπορούμε να συναντήσουμε σε μικρής κλίμακας γεωργικές επιχειρήσεις και σε οικολογικές καλλιέργειες. Αυτά προκαλούν αύξηση του κόστους παραγωγής, οι δε καταναλωτές στη συνέχεια επιλέγουν φθηνότερα προϊόντα. Ενώ οι εγχώριοι γεωργοί μας υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς, είναι δύσκολη η παρακολούθηση των προτύπων που ισχύουν για τις φτηνές εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε δίκαιες τιμές και αλλαγή του συστήματος γεωργικών επιδοτήσεων. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη στήριξη των πολυεθνικών αγροτικών επιχειρήσεων και τους μεγάλης κλίμακας γεωργούς από χόμπι όπως η βασίλισσα Ελισάβετ και αντ’ αυτών να στηρίξουμε τους μικρούς γεωργούς οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν μόνο διευθύνοντας τις εκμεταλλεύσεις τους στο πλαίσιο μερικής απασχόλησης, παράλληλα με άλλη εργασία. Η παρούσα έκθεση δεν ασχολείται με το πρόβλημα αυτό κατά τρόπο αρκετά λεπτομερή και, ως εκ τούτου, απείχα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), γραπτώς. (BG) Ψήφισα ευχαρίστως σήμερα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ. Ζητεί τη λήψη μέτρων ζωτικής σημασίας για τη στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εστίαση της προσοχής στην αστάθεια των τιμών των ζωοτροφών και υιοθέτηση μέτρων ούτως ώστε τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Το πρόβλημα με την κατάσταση του τομέα της κτηνοτροφίας υπάρχει σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο τομέας της κτηνοτροφίας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ευρύτατη ποικιλία προκλήσεων: αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, κερδοσκοπία στην αγορά, αύξηση των τιμών ενέργειας και αυξανόμενες δαπάνες που συνδέονται με την επιβολή των ευρωπαϊκών κανονισμών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν καταστήσει την παραγωγή στην Ευρώπη ακριβότερη. Οι δυσκολίες αυτές ισχύουν για όλους τους κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες εκτός από αυτές, τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένα νέα κράτη μέλη όπως η πατρίδα μου, η Βουλγαρία, για παράδειγμα. Στη Βουλγαρία, μόνο το 10% των κτηνοτρόφων έχουν δική τους γη, πράγμα που, συνεπώς, σημαίνει ότι μόνο αυτό το 10% μπορεί να επωφεληθεί από τις άμεσες πληρωμές. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνει την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας στη Βουλγαρία. Λόγω της έλλειψης κεφαλαίων για την αγορά των ποσοτήτων ζωοτροφών που απαιτούνται για τον χειμώνα, πολλοί βούλγαροι γεωργοί θα αναγκαστούν να θανατώσουν τα ζώα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ του σημαντικού ψηφίσματος σχετικά με τον τομέα της κτηνοτροφίας με την ελπίδα να βελτιωθεί η τύχη των κτηνοτρόφων και ολόκληρου του τομέα αυτού, ο οποίος βρίσκεται σε κρίση λόγω της έντονης κερδοσκοπίας για την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών. Η θετική ψήφος μου έχει ως στόχο την υποστήριξη όλων των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πτώχευσης. Με το παρόν ψήφισμα, το Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της έγκρισης των αλλαγών στην κοινή γεωργική πολιτική, να αποδεσμεύσει μικρή ποσότητα αποθεματοποιημένων ζωοτροφών ώστε να μειωθεί το κόστος για τους γεωργούς, με ταυτόχρονη συγκράτηση της σημερινής έντονης κερδοσκοπίας και την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων τιμών για την προστασία της αγοράς γεωργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματο