Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0150(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0246/2010

Rozpravy :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 11/11/2010 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0395

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 11. novembra 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, alternatívne investičné fondy sú pre hospodárstvo Únie veľmi dôležité. Správcovia týchto fondov musia dodržiavať právne predpisy a normy, ktoré umožňujú poskytovanie služieb na území členských štátov, a dohľad nad finančnými trhmi musí byť presný a účinný. Aby sme to dosiahli, je potrebné odstrániť všetky nepresnosti v zákonných a správnych systémoch, ktoré sú za tieto fondy zodpovedné. Predložené návrhy zlepšujú transparentnosť a účinnosť systémov dohľadu. Vyššia účinnosť právnych predpisov prinesie ovocie v podobe zlepšenia stability a dôveryhodnosti finančných inštitúcií a v dôsledku toho aj zlepšenia európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dnešné hlasovanie predstavuje pre Európsku úniu významný krok vpred v regulácii alternatívnych investičných fondov. Smernica ustanovuje, že správcovia fondov sa musia zaregistrovať, získať povolenie a dodržiavať prísne kódexy správania v rámci Európskej únie. Je to vlastne prvý prípad regulácie tohto sektora a ja verím, že dokument, ktorý sme odhlasovali, vydláždil cestu k – dúfam, že skorému – dosiahnutiu skutočného jednotného trhu finančných produktov.

Rád by som zdôraznil významnú úlohu Európskeho parlamentu, ktorý trval na prísnych pravidlách na lepšie monitorovanie finančného sektora, ktorý sa tak stane aj – dúfam, že mi prepáčite tento výraz – morálnejším. Ponaučenia z nedávnej minulosti, z finančnej krízy spustenej prílišnými špekuláciami investičných fondov, by nás mali viesť k tomu, že uvítame túto smernicu, ktorá verejnosti poskytuje väčšie záruky ochrany.

Hlasoval som za dosiahnutý kompromis. Na záver by som pri tejto príležitosti rád zablahoželal pánovi spravodajcovi Gauzèsovi k splneniu obrovskej úlohy.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keď sme sa na začiatku pred 18 mesiacmi pozreli na pôvodný návrh, videli sme niečo, čo by mnohí označili za „pokrčenú košeľu“. Jednoznačne išlo o návrh, ktorý nebol konzultovaný so sektorom – návrh, ktorý by uzavrel trhy, v dôsledku ktorého by pre európskych investorov bolo veľmi ťažké investovať do fondov mimo EÚ a ktorý by viedol k nižšej výnosnosti dôchodkových fondov, čo by ovplyvnilo investície v rozvojových krajinách. Tie návrhy ma veľmi znepokojovali.

Našťastie sme vďaka práci tieňových spravodajcov a vynikajúcej spolupráci, ako aj dobrej práci pána komisára a belgického predsedníctva dospeli k prijateľnému riešeniu, ktoré teraz funguje a udržiava trhy otvorené, zvyšuje transparentnosť a zabezpečuje, že európski investori môžu naďalej investovať na trhoch mimo EÚ. Musíme naďalej pozorne sledovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), aby sme zabezpečili, že nebude blokovať prístup k fondom mimo EÚ. Celkovo sme však prišli s kompromisom, ktorý je prijateľný pre celý Parlament.

 
  
  

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Hlasovala som za tento veľmi dôležitý dokument. Keď už teraz Európsky parlament takou obrovskou a významnou väčšinou prijal rozhodnutie o zrušení vízovej povinnosti pre občanov Čínskej republiky (Taiwanu) cestujúcich do členských štátov Európskej únie a štátov schengenského priestoru, srdečne blahoželám taiwanskému ľudu. Odteraz budú môcť cestovať do členských štátov EÚ bez víz. Odo dneška budú môcť navyše aj všetci občania členských štátov EÚ vrátane Cypru, Bulharska a Rumunska cestovať bez víz na Taiwan. Myslím si, že Taiwan a jeho obyvatelia si takéto rozhodnutie zaslúžia, a vítam jeho prijatie Európskym parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, spolu s našou skupinou vítam skutočnosť, že občania Taiwanu môžu odteraz slobodne cestovať do Európskej únie. Ak sú však moje informácie správne, žiadny z členských štátov EÚ Taiwan neuznal. Napriek tomu nie som proti liberalizácii vízového režimu a podľa mňa je dobré, že Taiwančania pri návšteve EÚ nepotrebujú víza. Čo sa však deje s najnovším európskym štátom Kosovom? Kosovo uznalo spolu 22 členských štátov EÚ a len päť štátov ho neuznalo, ale diskusia o vízovom režime s Kosovom sa ani len nezačala. Komisia to ešte nerozbehla. Dúfam, že pani Malmströmová napokon začne diskusiu o vízovom režime s Kosovom, aby bolo jasné, že občania najnovšieho európskeho štátu môžu cestovať rovnako slobodne ako občania Taiwanu.

 
  
  

Správa: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Vážený pán predsedajúci, Európsky energetický program pre obnovu je nástroj, ktorý sa používa na financovanie investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie. Projekty, ktoré sa môžu rýchlo začať a ktoré priamo prispievajú k ekologickejšiemu hospodárstvu, stoja za to. Dohoda, ktorá napokon na program uvoľnila 1,4 miliardy SEK, predstavuje krok smerom k Európe, ktorá naším spoločným úsilím prispeje k tomu, že správať sa ohľaduplne k životnému prostrediu bude jednoduchšie a lacnejšie.

Spustením projektov energetickej účinnosti sa vytvoria nové pracovné miesta, hospodárstvo bude ekologickejšie a budeme môcť aj znížiť svoju závislosť od krajín produkujúcich ropu, čo je v tomto období krízy zvlášť dôležité. Presne takto by EÚ mala fungovať. Pomocou takéhoto revolvingového fondu sa nevyužité peniaze môžu prideliť na ďalšie užitočné projekty. Trvalo však dlho, kým si to Rada uvedomila. Rokovania boli veľmi zložité a členské štáty urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa vyvliekli zo svojich predchádzajúcich sľubov. Dnes som rada, že poslanci EP neustúpili.

Počas rokovaní som sa pokúšala zaviesť do postupu podávania žiadostí jednoduchšie pravidlá a transparentnosť. Veľmi ma preto teší, že dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou je tiež jednoznačne zameraná na udržanie nízkych administratívnych nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, včera mal pán predseda Európskej rady Herman Van Rompuy výnimočný prejav, v ktorom uviedol, že v globalizovanom svete nie je možné byť mimo Európskej únie. Samozrejme, ide o narastajúci počet nezamestnaných v celom Nórsku alebo o potravinové nepokoje v Švajčiarsku. Dodal však aj niečo iné: povedal, že nebezpečenstvo euroskepticizmu dnes spočíva v tom, že moderný patriotizmus je založený na očierňovaní iných krajín. V tom sa však veľmi mýli.

Skutočný patriot víta slobodu všetkých národov a cení si patriotizmus iných krajín. Keď pán Van Rompuy pokračoval druhou poznámkou, že euroskepticizmus sa rovná nacionalizmu a ten sa rovná vojne, možno by preňho bolo dobrou radou, aby sa pozrel na ciele spojeneckých mocností v dvoch vojnách, ktorých ukončenie si dnes pripomíname. Bojovali za slobodu všetkých národov, za obnovenie zvrchovanosti všetkých európskych krajín. Práve vďaka ich patriotizmu sa Európa nezjednotila v tyranii, bola obnovená zvrchovanosť a nezávislosť a bolo možné vytvoriť aj Európsku úniu. Práve dnes by na to mal pamätať.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, vítam rozhodnutie prezidenta Baracka Obamu zúčastniť sa tento mesiac v Lisabone na samite EÚ – USA a dnes som hlasovala za uznesenie. Je veľa dôležitých otázok, o ktorých treba diskutovať. Program samitu EÚ – USA je ako vždy naplnený a obe strany by mali využiť príležitosť na dosiahnutie pokroku v spoločných stanoviskách k otázkam, akými sú finančná regulácia, zmena klímy, prehlbovanie zmlúv a boj proti terorizmu.

Najdôležitejším bodom programu však musí byť hospodárska obnova. Naše hospodárske partnerstvo je kľúčovou hybnou silou svetovej hospodárskej prosperity. Naše hospodárstva predstavujú spolu polovicu svetového hospodárstva. Preto musíme navrhnúť spoločné stratégie na ďalšie opatrenia, aby sme zabezpečili stabilné oživenie po kríze vrátane regulácie finančných trhov, balíkov stimulov a stratégií na účinné zvládanie menových manipulácií zo strany ďalších významných svetových hráčov.

 
  
  

Správa: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pána Manna, pretože ide o príklad politicky korektnej zaslepenosti. Napriek tomu, že masové prisťahovalectvo za posledných 20 rokov má katastrofálne socioekonomické, sociálne a politické následky, pán Mann chce umožniť ešte vyššie prisťahovalectvo z krajín mimo Európskej únie.

Za zvlášť cynický považujem odsek 110, v ktorom sa uvádza, že „vytvorenie priaznivého prostredia na prijatie prisťahovalcov zo strany obyvateľov prijímajúceho štátu priamo závisí od poskytovania presných a globálnych informácií“. Jednoducho povedané, v skutočnosti to znamená, že budeme mať ešte viac jednostranne zameranej vládnej propagandy hlásajúcej multikulturalizmus, ktorý je absolútnym zlyhaním, a masové prisťahovalectvo. Koniec koncov, ak chcete presné a globálne informácie o prisťahovaleckej politike, budete musieť nakoniec uskutočniť analýzu ich nákladov a výnosov a to práve prisťahovalecká loby nechce.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). – Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že ako kompromis bolo toto uznesenie v poriadku. Mnohým v tomto Parlamente sa však zdá, že je príliš zdĺhavé a nevenuje sa priamo bodom, ktoré sú potrebné. Treba ho rozdeliť a skrátiť; problematika Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) by sa dala skrátiť možno na desaťbodový plán, trojbodový plán alebo niečo podobné, ktorý budeme môcť skutočne použiť, keď nakoniec pôjdeme rokovať s americkou vládou a kolegami z Kongresu.

Som presvedčený, že musíme diskutovať aj o otázkach, akou je hra nulových ciel. Ak sa totiž pustíme do takéhoto procesu, môže to podporiť súčasný obchod medzi USA a EÚ a zvýšiť konkurencieschopnosť. Malo by tam patriť aj poľnohospodárstvo, ale v každom prípade nech urobíme čokoľvek, bude to znamenať podporu.

Parlament nakoniec nesmie čakať, kým americká vláda stanoví, čo budeme robiť v rámci TEC. Sami by sme mali určiť program. Hlasovať za uznesenie je síce veľmi pekné – a ja som hlasoval za, pretože som ho pomáhal vyrokovať –, no vďaka tomu si uvedomujem, že má aj slabé stránky. Myslím si, že by sme sa potom mali pozrieť na nový Kongres pod vedením Johna Boehnera, ktorý, ako som si istý, bude vyhlásený za hovorcu, a Darrella Issu a jeho kolegov, ktorých pravdepodobne musíme privítať, aby sme v tejto oblasti v budúcnosti dokázali dosahovať lepšie výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, mám procedurálnu námietku. Pokiaľ ide o správu, dopustil som sa chyby, a mal som aj písomné vyhlásenie o samite Európska únia – Spojené štáty, preto by som vás chcel požiadať, aby ste mi umožnili predstaviť ho teraz.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za toto uznesenie, lebo podľa môjho názoru má Európsky parlament ukázať, že problematiku bezpečnosti, boja proti terorizmu a organizovanej a nadnárodnej trestnej činnosti berie vážne. Vážne berieme aj vzťahy s partnermi, akými sú Spojené štáty, Kanada a Austrália.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy musí teraz Európsky parlament udeľovať súhlas dohodám medzi EÚ a tretími krajinami o prenose údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR), ktoré sa majú uzavrieť. Túto právomoc preto musíme využívať zodpovedne.

Vzhľadom na to, že Parlament sa už raz, 5. mája tohto roka, rozhodol odložiť hlasovanie o žiadosti o udelenie súhlasu dohodám s USA a Austráliou a že súčasná dohoda medzi EÚ a Kanadou o prenose PNR je už neplatná, mali by sme zabezpečiť, že keď príde čas, dáme zelenú týmto významným opatreniam, ktoré posilnia bezpečnosť v transatlantickej oblasti a mimo nej.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, iniciatíva Inovácia v únii je pre budúcnosť Európy mimoriadne dôležitá. V meste Poznań vo Veľkopoľskom vojvodstve, kde žijem, organizujú regionálne orgány už niekoľko rokov výročné podujatie pod názvom Svetové dni inovácie. Je to veľmi hodnotná iniciatíva, pretože práve primeraná koordinácia na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni môže zabezpečiť úspešnosť projektu Inovácia v únii. Podporil som preto uznesenie o európskych partnerstvách v oblasti inovácií v rámci vlajkovej iniciatívy Inovácia v únii a myslím si, že do opatrení zameraných na inovácie by sme sa mali zapojiť všetci, lebo, ako som povedal, sú veľmi dôležité pre budúcnosť.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Hlasovala som za toto veľmi významné uznesenie. Myslím si totiž, že úloha Európskej únie v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je zvlášť dôležitá na dosiahnutie cieľov, ktoré si OBSE stanovila. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že hoci je štruktúra Európskej únie a OBSE veľmi odlišná, vyznávajú rovnaké zásady a hodnoty, čiže dodržiavanie ľudských práv a demokracie.

Súhlasím s ustanovením uznesenia, ktoré vyzýva Kazachstan na podniknutie konkrétnych krokov pred stretnutím na vysokej úrovni s cieľom chrániť a dodržiavať základné hodnoty OBSE – ľudské práva a zásady právneho štátu a slobody prejavu. V rovnakom čase ako samit OBSE sa má uskutočniť aj verejné fórum a ja naozaj chcem, aby prebehlo úspešne bez akýchkoľvek prekážok. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že OBSE musia viesť krajiny, ktoré dodržiavajú ľudské práva a obhajujú ľudské práva a demokratické hodnoty. Mali by byť príkladom pre ďalších členov OBSE.

 
  
  

Správa: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za toto uznesenie, pretože som presvedčená, že obsahuje užitočné a zaujímavé návrhy na riešenie budúcich demografických problémov. Sociálna politika členských štátov sa musí osobitne zamerať na mladých ľudí, ktorí sú skutočnou hybnou silou rozvoja a rastu. Musíme podporovať okamžité začlenenie mladých ľudí na trh práce a ich neustále vzdelávanie zamerané na profesijný rast.

Je potrebné chrániť aj rodinu pomocou rozhodnejších a významnejších opatrení. Ak totiž zabudneme na rodinu, zanedbáme jednu z hlavných zložiek spoločnosti. Zdôrazňujem preto význam odsekov, ktoré obsahujú opatrenia určené na podporu rodiny.

Ak okrem toho chceme dokázať lepšie a účinnejšie zvládnuť účinky starnutia, musíme podporiť aj aktualizáciu systémov sociálnej ochrany a najmä systémov dôchodkového zabezpečenia. Ako povedal Altiero Spinelli, „vytvorenie Európy závisí aj od vás“, a to je teraz reálna možnosť.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, demografické zmeny, ktoré v Európskej únii nastali v priebehu niekoľkých posledných desaťročí, upozornili na potrebu reformy systému sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a rozvoja účinnej migračnej politiky. Podporovanie ľudí v skorom odchode do dôchodku sa stalo bežnou praxou a spôsobilo pokles pracovnej aktivity ľudí vo veku od 55 do 64 rokov. Zároveň je veľmi vážnym problémom miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá je vyššia než v ostatných vekových skupinách. Okrem toho by sme sa mali usilovať začleniť do trhu práce a udržať tam pracovnú silu zahŕňajúcu rôzne vekové skupiny. Otvorenejšia migračná politika spolu s účinnou asimiláciou a integráciou by navyše mohli zmierniť výsledky nedostatočného rastu obyvateľstva. Správu som, samozrejme, podporil.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, podporil som správu pána Manna o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami. Ide o veľmi dobrú správu o problematike, ktorá je sama osebe mimoriadne dôležitá. Otázka zákazu diskriminácie na základe veku v prístupe k tovarom je kľúčovým problémom. Ak hovoríme o solidarite, vždy by sme mali pamätať aj na toto osobitné hľadisko solidarity – solidaritu medzi generáciami.

Starší ľudia nesmú byť diskriminovaní z dôvodu svojho veku. Sú plnoprávnymi členmi miestneho, regionálneho, národného a európskeho spoločenstva. Európska únia sa stará o svojich mladých ľudí – predstavujú napríklad jednu z priorít budúcoročného rozpočtu. Je to dobré, pretože napokon práve mladí ľudia rozhodnú o budúcnosti Európy. Na druhej strane by sme však mali pamätať na tých, ktorí už veľmi významne prispeli k budovaniu Európy.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, plne podporujem správu pána Manna. Som totiž presvedčená, že solidarita medzi generáciami je rovnako dôležitá ako solidarita medzi členskými štátmi. Chcem zdôrazniť tri konkrétne body.

Plne súhlasím s odsekom 24, ktorý hovorí o zrušení veku povinného odchodu do dôchodku, aby si ľudia mohli vybrať, kedy chcú prestať pracovať, zároveň sa však usiluje zachovať vek odchodu do dôchodku, aby tí ľudia, ktorí chcú odísť do dôchodku a poberať dávky, to mohli urobiť.

Osobitne ma potešilo zohľadnenie veľkého počtu mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov o opatrovateľoch a rodinných opatrovateľoch, najmä odsek 125, ktorý sa týka rodinných opatrovateľov vrátane ich práva vybrať si, či chcú opatrovať alebo nie, a tiež možnosti kombinovať opatrovateľstvo s platenou prácou a zabezpečením ich plného prístupu k systémom sociálneho zabezpečenia a starobných dôchodkov.

Rovnako však podporujem iniciatívu na ochranu európskej mládeže, ktorá navrhuje, aby mal každý mladý človek po uplynutí štyroch mesiacov nezamestnanosti právo na pracovnú ponuku, odbornú prípravu, dodatočné odborné školenie atď. To všetko podporí ich opätovnú integráciu alebo integráciu na pracovisku. Ako som uviedla na začiatku, solidarita medzi generáciami je mimoriadne dôležitá najmä v momentálnej hospodárskej situácii.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Hlasovala som za tento dokument pána Thomasa Manna, pretože odráža problémy interakcie medzi generáciami. Obyčajne hovoríme o demografických problémoch Európskej únie z pohľadu mladých ľudí. Tento dokument sa usiluje spojiť osobitné črty všetkých generácií a súvisiace problémy v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, práce a podobne. Zároveň hľadá vyvážené riešenia týchto problémov.

Pokiaľ ide o staršiu generáciu, mali by sme byť vďační za jej príspevok k rozvoju Európskej únie z hospodárskeho i kultúrneho hľadiska. Musíme zaistiť, aby títo ľudia mohli dôstojne zostarnúť. Vzhľadom na starnutie Európy sa však zdá, že bude dosť ťažké dosiahnuť to. Preto nestačí len vytvoriť podmienky na zlepšenie rodinnej politiky, no musíme aj vychovať mladú generáciu, ktorá bude schopná vytvárať pridanú hodnotu, prostredníctvom systému vzdelávania a neformálneho vzdelávania. Samozrejme, musíme vyvinúť úsilie, pokiaľ ide o integráciu mladých ľudí na pracovnom trhu. Preto ďakujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, demografi nám hovoria, že na udržanie populácie je potrebná miera pôrodnosti 2,1 pôrodu živého dieťaťa na ženu. Jedinou krajinou celej Európy, v ktorej reprodukcia dosahuje udržateľnú úroveň, je Albánsko alebo Turecko, ak považujete Turecko za európsku krajinu. To je však všetko. Podľa správy OSN sa v Európe vrátane európskej časti Ruska zníži v nasledujúcich 40 rokoch počet obyvateľov o 100 miliónov. Len v Nemecku poklesne počet obyvateľov o 20 miliónov.

Nejde o prognózy možného vývoja v prípade, že niečo neurobíme. Teraz s tým totiž nemôžeme robiť nič, lebo k poklesu pôrodnosti už došlo. Jediná otázka je, ako sa s tým vyrovnáme. Ako sme sa dostali do tohto štádia? Čo nás sem dostalo? Nechcem príliš zjednodušovať, pretože sa zjavne deje veľa vecí, ktoré súvisia so zmenou pracovných modelov, rozšírením antikoncepcie, odlišnou úlohou žien v spoločnosti a dlhovekosťou.

Zaujímalo by ma však, či problém sčasti nespôsobil spôsob, akým štát rozšíril a vyžmýkal súkromnú sféru a prisvojil si úlohy a povinnosti, ktoré sa tradične zabezpečovali v rámci rodiny – starostlivosť o deti, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Prvá generácia vychovaná so sociálnym zabezpečením od kolísky až po hrob alebo, inými slovami, oslobodená od tradičnej zodpovednosti dospelosti, bola zároveň prvou generáciou, ktorá rezignovala na rodičovstvo.

Teraz si musíme vybrať medzi demografickým kolapsom a dovozom 100 miliónov osôb, ktoré udržia našu populáciu a zaplatia naše dôchodky. To by mala byť v Európe prvoradá otázka, ktorú nevyriešime, ak sa budeme hádať o zmenách regulácie zamestnanosti.

 
  
  

Správa: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Vítam návrh Komisie, podľa ktorého by naše rámcové programy pre výskum mali prejsť procesom zjednodušenia. Postupom času sa tieto programy rozšírili vďaka dobrým tendrom, súčasne sa však zvýšila neistota súvisiaca so správou a kontrolou. Potrebujeme nový systém, ktorý má väčšiu dôveru v uchádzačov a ktorý okrem posilnenia procesov vedeckého a technického vyhodnotenia tiež zohľadňuje zjednodušenie finančných a administratívnych procesov.

Prirodzene, pri každej finančnej transakcii existuje určitý stupeň rizika, ale prehnaná administratívna kontrola takýchto rizík tiež zvyšuje celkové náklady na celý proces. Musíme sa snažiť, aby sme zaručili, že náš výskum bude príťažlivý a prístupný najlepším svetovým výskumníkom, európskym podnikom a univerzitám. Tiež si to vyžaduje čo najrýchlejšie zosúladenie pravidiel a postupov, ktoré by sa dokonca malo uskutočniť ešte počas siedmeho rámcového programu, rozhodne však počas prípravy ôsmeho rámcového programu. Z tohto dôvodu som tiež hlasoval za tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, základom hospodárskeho rozvoja Európy je investovanie do vzdelávania ako forma investície do ľudského kapitálu a inovácií, čo prispieva k vytváraniu moderných metód a technológií. Ak chceme investovať do inovácií, je potrebné sústrediť sa na dotovanie výskumu. Príkladom sú rámcové programy, o ktorých rokujeme a ktoré sú najväčšími medzinárodnými výskumnými programami na svete. Dotovaním tohto druhu výskumu má Európa príležitosť zlepšiť konkurencieschopnosť na globálnej scéne, vytvoriť pracovné miesta pre tisíce ľudí a zlepšiť kvalitu života všetkých Európanov.

S cieľom zachovať najvyššie normy v rámcových programoch podporila pani spravodajkyňa maximálne možné zníženie byrokracie a zjednodušenie administratívnych postupov. Vďaka tomu by mohol byť prístup k financovaniu tohto výskumu v Európskej únii jednoduchší, a to vlastne chceme. Netreba ani pripomínať, že som správu podporil.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Vážený pán predsedajúci, zjednodušenie prístupu k systému podpory plánované v rámcovom programe pre výskum znamená poskytnutie výrazného podnetu konkurencieschopnosti celého európskeho systému výroby. Som presvedčený, že sme dnešným hlasovaním výrazne prispeli k dosiahnutiu tohto zásadného cieľa, a to najmä pre sektor malých a stredných podnikov, ktorý tvorí základ hospodárstva všetkých členských štátov. V skutočnosti napriek vysokej kvalite ich výstupu sú takéto podniky často neúspešné pri získavaní jednoduchého prístupu k prostriedkom, ktoré sú potrebné na ešte väčšie posilnenie ich výrobných noriem.

Je tiež užitočné zdôrazniť, ako to už urobila pani spravodajkyňa, že hlasovanie bolo mimoriadne vhodne načasované, pretože vychádzalo bezprostredne z predbežného vyhodnotenia siedmeho rámcového programu a prípravy ôsmeho rámcového programu. Ďakujem pani spravodajkyni za jej prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Hlasovala som za dokument o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum v Európskej únii. Žiaľ, rada by som zdôraznila, že som zmeškala širšiu diskusiu počas plenárneho zasadnutia, ale samotný dokument je skutočne dôležitý a vítam jeho prijatie.

Je dôležité vytvoriť rovnaké podmienky pre vedcov zo všetkých členských štátov EÚ, aby sa poskytovali rovnaké platby za výskumné činnosti a vedci sa nerozdeľovali podľa životnej úrovne ich krajiny, pretože vedecký pokrok je záležitosťou celej Európskej únie, nie iba jednotlivých krajín. V súčasnosti prevláda postoj, že práca vedcov z nových členských štátov má nižšiu hodnotu ako práca vedcov zo starých členských štátov. Takéto diskriminačné praktiky sú nesprávne a neprijateľné.

Je tiež dôležité zaručiť rovnaké podmienky pre všetky výskumné inštitúcie a nerozdeľovať ich na základe ich veľkosti a finančných možností. Má to mimoriadny význam najmä pre výskumné inštitúcie v nových členských štátoch EÚ. Hodnoty nevytvára veľkosť organizácií, ale vedecký pokrok. Preto je dôležité neposkytovať príležitosti iba univerzitám, ale aj neziskovým výskumným ústavom a iným vedeckým organizáciám, aby mohli predkladať žiadosti a zúčastňovať sa výskumných programov. Preto blahoželám všetkým vedcom a spoločne so zlepšenými mechanizmami výskumu budeme napredovať.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0605/2010

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, pán komisár povedal, že je ochotný sa pozrieť na opatrenia na podporu trhu v prípadoch, keď je to potrebné, a že bude zasahovať, keď to bude nutné, potrebujeme však nejaký druh istoty pre poľnohospodárov, ktorí sa venujú chovu hospodárskych zvierat. Sú napádaní zo všetkých strán, dochádza k obrovskému nárastu cien, a to čiastočne pre špekulácie.

Veľmi ma teší, že sme prijali pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý žiada, aby Komisia okamžite reagovala na problém náhodnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v dovážaných krmivách. Je to niečo, nad čím máme kontrolu a čo by sme mali riešiť. Až doteraz sme však sedeli so založenými rukami a odmietali to riešiť.

Počuli sme aj o vysokých nákladoch na dodržiavanie nariadení EÚ, a preto nemáme rovnaké podmienky pre dovoz z tretích krajín. Pravdepodobne jedným z najzávažnejších problémov je však celá oblasť potravinového reťazca. Včera Dvor audítorov vydal správu o odvetví výroby cukru a jedným z jeho odporúčaní bolo, aby tvorba cien podliehala pravidelnému monitorovaniu zo strany Komisie a aby Komisia a členské štáty zaručili, že právne predpisy o hospodárskej súťaži budú v tomto odvetví správne presadzované, a tým zaručili cieľ zmluvy, aby sa dodávky dostali k spotrebiteľom za rozumné ceny. Toto nemusíme urobiť iba v odvetví výroby cukru. Musíme to urobiť v celom potravinovom reťazci.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za návrh uznesenia, pretože celé roky v Európe vídame časté krízy, ktoré postihujú odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Príčin je mnoho vrátane zníženia dopytu po baranine, jahňacine a kozľacine, a to čiastočne pre veľký objem dovážaného mäsa z tretích krajín. Odvetvie chovu hospodárskych zvierat bolo však tiež postihnuté nepriamymi príčinami. Mám na mysli problémy v sektore mlieka a v mliekarenskom odvetví a problém nestálosti cien obilnín, ktoré ovplyvnili závažné špekulácie.

Vzhľadom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013 bude potrebné riešiť túto záležitosť s odhodlaním a vypracovať opatrenia potrebné na definitívne obmedzenie vplyvu cenových výkyvov v poľnohospodárskom odvetví. Preto vyzývam Komisiu, aby vyvinula rýchlejšie nástroje, ktoré umožnia rýchlo čeliť krízovým situáciám v každej organizácii spoločného trhu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu a potešili ma niektoré body, ktoré uviedol pán komisár Cioloş vo svojom vystúpení dnes ráno.

Chcem však povedať pár slov. Po prvé, včerajšia správa Dvora audítorov bola zatracujúcim obvinením Komisie, ktoré ukazuje, že po 1,2 miliardy EUR vo forme kompenzácií, zatvorení mnohých tovární a strate tisícov pracovných miest sme iba na 85 % sebestační v dodávkach cukru.

Po druhé, počas tohto týždňa som sa tu zúčastnil seminára o poľnohospodárstve a rovnaká situácia sa vzťahuje na ryby prichádzajúce do Európskej únie, najmä z Vietnamu, pričom niektoré z nich môžu byť dokonca znečistené. V odvetví chovu hospodárskych zvierat platí to isté, tretie krajiny vyvážajúce komodity do Európskej únie majú pri tom výhodu v porovnaní s podnikmi v Európskej únii.

Podmienka sine qua non pre Európsku úniu pri riešení všetkých týchto otázok je zaručiť, že rovnaké normy regulácie, rovnaké kontroly a vyváženia a rovnako prísne presadzovanie budú platiť pre produkty prichádzajúce z tretích krajín takisto ako pre našich vlastných výrobcov v Európskej únii.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0297/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Írsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 850 pracovníkov z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin, som hlasovala za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Tiež súhlasím s požiadavkou, aby zúčastnené inštitúcie vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), a so stanoviskom Parlamentu, ktoré odsudzuje vážne nedostatky Komisie pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá výrazne zvyšuje potrebu takejto podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Srdečne vítam schválenie 7,45 milióna EUR pomoci EÚ na pomoc s rekvalifikáciou 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics. Podporu poskytovanú Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) naliehavo potrebujú pracovníci, ich rodiny a spoločenstvo severného Dublinu, ktorí boli hlboko zasiahnutí zatvorením tohto podniku, čo prinieslo stratu viac ako tisíc kvalifikovaných pracovných miest. V polovici roku 2009 som viedol delegáciu podniku SR Technics na stretnutí s pánom komisárom Špidlom, kde nám bola potvrdená dostupnosť tohto fondu. Írskej vláde potom trvalo šesť mesiacov, kým požiadala o podporu z fondu EGF, a ďalších sedem, kým reagovala na požiadavku Komisie o podanie vysvetlenia. Pre pomalé a neefektívne riešenie žiadosti spoločnosti Dell hrozí riziko, že sa veľká časť pridelených prostriedkov vráti do Bruselu, a nevzali si z toho ponaučenie. Írska vláda musí konať rýchlejšie, aby zaručila poskytnutie tejto pomoci priamo tým, ktorí ju potrebujú, a aby zaručila, že sa nepoužije ako náhrada za financovanie zo strany vlády a že ponúknuté programy školení a rekvalifikácie budú vhodné pre potreby pracovníkov. Je zarážajúce, že sa vláda chystá stanoviť koordinátora pre tento fond až teraz, štyri roky po jeho vzniku.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre podnik SR Technics z Írska, ktorý poskytne významnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode. Ak chceme lepšie pomôcť opätovnému začleneniu pracovníkov do trhu práce, bude musieť byť postup na sprístupnenie fondu rýchlejší a jednoduchší. Je preto potrebné určiť vhodné rozpočtové riadky na uskutočňovanie týchto prevodov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Írsky podnik SR Technics utrpel najmä vplyvom súčasnej hospodárskej a finančnej krízy na letecký priemysel. Podnik prišiel o dôležité zmluvy na údržbu, čo ho prinútilo prepustiť viac ako 1 000 pracovníkov. Strata zmlúv a konkurencia z oblastí, ktoré dokážu poskytovať lacnejšie služby, vyvolávajú obavy o životaschopnosť tohto podniku a iných podnikov rovnakého typu. Okrem toho, že súhlasím s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na riešenie tejto situácie, musím vyjadriť svoje obavy z toho, akým spôsobom letecké spoločnosti obmedzujú údržbu a opravy lietadiel, a z účinku, ktorý by to mohlo mať na bezpečnosť letov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Bola schválená ďalšia mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, v tomto prípade na žiadosť podniku IE/SR Technics z Írska.

Bohužiaľ, ako zdôraznil Výbor Parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, preskúmanie tejto žiadosti sa pred predložením rozpočtovému orgánu o rok oneskorilo, keďže pracovníci boli prepustení v apríli 2009.

Podporné opatrenia pre prepustených pracovníkov však zahŕňajú poradenstvo pri voľbe povolania a odbornú prípravu zameranú na získavanie základných zručností, odbornú prípravu pre prepustených učňov na pracovisku aj mimo pracoviska, odborné vzdelávanie a podporu podnikania.

Na záver by sa malo zdôrazniť, že Výbor pre zamestnanosť musel upozorniť na potrebu predložiť stanoviská odborov súvisiace s týmito prípadmi, aby bolo možné zaručiť, že sa môžu, ak si to želajú, podieľať na žiadosti a na vykonávaní príslušných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v poslednom čase pri viacerých príležitostiach ukázal, že je užitočným nástrojom na boj proti nezamestnanosti, ktorá je často jedným z vedľajších účinkov globalizácie. Fond EGF možno použiť na financovanie opatrení na vytváranie pracovných miest, rekvalifikačných programov a seminárov na podporu začínajúcich podnikateľov. Z týchto a aj z ďalších dôvodov bezvýhradne podporujem správu pani Materovej. Ak chceme zaručiť, aby bolo možné peniaze použiť efektívne, musia mať jasné zameranie a musia rýchlo dosiahnuť svoj cieľ. Musíme uprednostňovať pomoc európskym občanom a na to musíme vždy pamätať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Zdržal som sa hlasovania z úcty k írskym pracovníkom, s ktorými sa zle zaobchádza v dôsledku globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnych politík, ktoré obhajuje Európska únia, by sme sa mali cítiť oprávnení hlasovať proti smiešne malej sume, ktorú im eurokracia neochotne dáva. Ale aj to málo, čo dostávajú, môže zmierniť ich útrapy. To však nijako nezmenšuje odsúdeniahodnosť logiky Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje premiestnenia výroby, ktoré vlastníci podniku SR Technics uskutočnili s cieľom zvýšiť si zisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam premiestňovania podnikov, ku ktorému dochádza v súvislosti s globalizáciou. Stále väčší počet podnikov premiestňuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami premiestňovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Fond EGF už v minulosti využili iné krajiny EÚ, preto by sme teraz mali poskytnúť túto pomoc Írsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) dostáva ročne finančné prostriedky vo výške 500 miliónov EUR s cieľom poskytovať finančnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Z odhadov vyplýva, že z tejto podpory by mohlo mať úžitok 35 000 až 50 000 zamestnancov ročne. Peniaze možno použiť na zaplatenie pomoci pri hľadaní nových pracovných miest, školení na mieru, pomoci pri prechode na samostatne zárobkovú činnosť alebo pri zakladaní podniku, pomoci s mobilitou a podpory pre znevýhodnených alebo starších pracovníkov. Aby mohli zamestnanci podniku dostať túto podporu, za obdobie štyroch mesiacov musí byť prepustených aspoň 500 pracovníkov. Preto má írsky podnik SR Technics Ireland Ltd plné právo získať finančné prostriedky, pretože prepustil 1 135 ľudí. Hlasujem za správu, pretože podnik SR Technics Ireland spĺňa všetky požiadavky na získanie podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa v prípade írskeho podniku SR Technics pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy vzťahuje na 1 135 pracovných miest a mohla by pomôcť ich zachrániť. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vážení kolegovia, znova musíme v tomto Parlamente schváliť poskytnutie zvláštnych finančných prostriedkov v rámci vlastných hraníc. Hovorím to s ľútosťou, pretože toto opatrenie znemená krízu a sériu problémov súvisiacich s hospodárstvom, trhom práce, pracovníkmi a ich rodinami. Máme však šťastie, že máme k dispozícii takýto zdroj. Toto je presne typ situácie, v ktorej Európska únia ukazuje svoje hodnoty a dôvody, prečo je výnimočná. Európska solidarita a obrana európskych potrieb sú hodnoty, ktoré musíme brániť a ochraňovať. Toto je signál, ktorý chcú Európsky parlament a Európska únia vysielať, a dúfam, že táto správa bude vysielaná citlivejšie, sčasti s cieľom bojovať proti lenivej protieurópskej rétorike a namiesto nej ukázať, aké skutočne nevyhnutné sú podpora a pomoc na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V kontexte írskej žiadosti o pomoc v súvislosti s prepustením 850 pracovníkov z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin som hlasovala za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament.

Tiež súhlasím s týmito bodmi:

– s požiadavkou, aby zúčastnené inštitúcie vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), a zdôrazňujem, že pomoc z fondu EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani financovať reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

– s návrhom Komisie na alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu (ESF) po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že fond EGF bol zriadený samostatne ako osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

– so stanoviskom Parlamentu, ktoré vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá zvyšuje potrebu takejto podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Súhlasím s pani spravodajkyňou a s írskymi úradmi, keď tvrdia, že globálna hospodárska a finančná kríza mala veľmi vážne následky pre letecký priemysel a že počet pasažierov, precestovaných kilometrov a lietadiel v prevádzke výrazne klesol. Preto podporujem európsku pomoc pre odvetvie, ktoré je nevyhnutné pre opätovné naštartovanie írskeho a európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Írska žiadosť o využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics Ireland Ltd spĺňa všetky kritériá oprávnenosti stanovené právnymi predpismi. V skutočnosti podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, bol rozsah pôsobnosti fondu EGF dočasne rozšírený, pretože sa od neho očakávala schopnosť zasahovať v takýchto situáciách, ktoré sú priamym dôsledkom globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ak je „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov“. Vzhľadom na to som hlasoval za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament, a vítam skutočnosť, že Komisia určila alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu (ESF) v súlade so skoršími upozorneniami v tejto súvislosti zo strany Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Prijatím tejto správy Európsky parlament žiada, aby zúčastnené inštitúcie vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie fondu EGF, a celkove pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy. Zdôrazňuje úlohu, ktorú fond EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii fondu EGF na poskytnutie pomoci prepusteným pracovníkom. V októbri 2009 Írsko predložilo žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s prepustením pracovníkov z podniku SR Technics pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne Dublin v Írsku. Globálna finančná a hospodárska kríza znížila objem činnosti v leteckej doprave, čo viedlo k obrovskej vlne prepúšťania aj v tomto odvetví. V Írsku bolo zaznamenaných 1 135 prepustených pracovníkov v období apríl až august 2009 vrátane 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics Ireland Ltd. Hoci uznávam dôležitú úlohu, ktorú zohráva fond EGF pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce, čo potvrdzuje aj približne 11 žiadostí schválených iba v roku 2010 v celkovej výške viac ako 30 miliónov EUR, som presvedčená, že tento nástroj stále nie je dostatočne dobre známy a využívaný v členských štátoch. Tiež naliehavo žiadam Európsku komisiu, aby analyzovala prepúšťania počas hospodárskej krízy vo verejnom sektore a vyvinula podobný nástroj, ako je fond EGF, ktorý bude podporovať prepustených pracovníkov vo verejnom sektore v rôznych členských štátoch.

 
  
  

Správa: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Obhajoba nezávislosti mandátu poslanca Európskeho parlamentu je zodpovednosťou Parlamentu a táto nezávislosť nesmie byť ohrozená. Poslanec EP je v tomto prípade v zásade obvinený z trestných činov týkajúcich sa jeho manažérskej a účtovníckej činnosti vo funkcii predsedu správnej rady poľského združenia Karty mládeže a spoločnosti Campus Sp. v období pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu. Trestné činy, z ktorých je obvinený, nemajú nič spoločné s činnosťou poslanca Európskeho parlamentu, preto by sme v tomto prípade mali pokračovať a zbaviť ho imunity. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Okresný prokurátor v Koszaline v Poľsku obvinil poľského občana a poslanca Európskeho parlamentu Krzysztofa Liseka z troch trestných činov. Ide o finančné priestupky, ktoré sú podľa poľských právnych predpisov protiprávne. Aby sa umožnilo vyšetrovanie tohto prípadu podľa poľských právnych predpisov, bola predložená žiadosť, aby bol pán Lisek zbavený imunity. Keďže v súčasných právnych predpisoch Európskej únie je jasne uvedené, ako sa postupuje v prípade imunity poslancov Európskeho parlamentu a zbavenia imunity, musí sa uskutočniť hlasovanie. Hlasoval som za zbavenie imunity pána Liseka po prvé, pretože mu to pomôže, a po druhé, pretože to je jediný spôsob, ako môže reagovať na obvinenia, ktoré boli proti nemu vznesené v jeho rodnej krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za navrhované zbavenie imunity, pretože si myslím, že predložená žiadosť by sa mala schváliť – pod podmienkou, že je odôvodnená, aj keď len na základe dôvodného podozrenia – kvôli dôstojnosti inštitúcií a preto, že by to malo byť v záujme všetkých zúčastnených.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Keďže Krzysztof Lisek je v zásade obvinený z trestných činov týkajúcich sa jeho manažérskej a účtovníckej činnosti vo funkcii predsedu správnej rady poľského združenia Karty mládeže a spoločnosti Campus Sp. v období pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu a keďže obvinenia vznesené proti pánovi Lisekovi nemajú nič spoločné s činnosťou poslanca Európskeho parlamentu, a keďže neboli uvedené žiadne pádne dôkazy o existencii fumus persecutionis, Európsky parlament sa dnes rozhodol zbaviť pána Liseka imunity.

 
  
  

Správa: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Hlasoval som proti správe pána Gauzèsa o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov, pretože znevýhodňuje významnú časť najdôležitejšieho odvetvia Spojeného kráľovstva – sektor finančných služieb. Všetky fondy, ktoré nie sú zahrnuté v smernici o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, od spoločností kolektívneho investovania po hedžové fondy, hádže do jedného spoločného vreca drahých právnych predpisov. Pre európskych správcov a investorov v Európe vytvorila smernica takú záťaž, akú na svojich správcov a investorov neuvaľujú ani tretie krajiny. Nevyhnutne to povedie k odlivu talentov z Londýna do krajín mimo EÚ. Právne predpisy EÚ ako zvyčajne zvyšujú náklady odvetviu, ktoré sa neúmerne dotýka malých a stredných podnikov, a uprednostňujú tak veľkých hráčov. Trestanie fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií spôsobí zníženie investícií v Spojenom kráľovstve a v Európe v dobe, kedy sú väčšie investície potrebné na udržanie konkurencieschopnosti v globalizovanom hospodárstve. Uplatňuje sa pri nízkej hraničnej hodnote, čo postihne predovšetkým fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií tak, že malé fondy, keď vykonajú už len malý počet investícií, budú okamžite podliehať pôsobnosti smernice. Kapitálové požiadavky budú mimoriadne ťažké pre verejne neobchodovateľný kapitál a rizikový kapitál. Rizikový kapitál je potrebný na tvorbu nových pracovných miest v začínajúcich podnikoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že správcovia alternatívnych investičných fondov zastupujú aktíva v hodnote približne 1 000 miliárd USD, a preto zohrávajú dôležitú úlohu vo financovaní európskeho hospodárstva, a vzhľadom na skutočnosť, že finančná kríza vznikla na investičných trhoch, hoci tieto fondy nesúviseli priamo so vznikom krízy, považuje sa za potrebné regulovať všetkých aktérov v sektore finančných služieb a najmä regulovať tieto veľmi rizikové fondy. Ochráni to investorov a podporí stabilitu na trhoch. Takáto regulácia je kľúčová, pretože regulácia na európskej úrovni nahrádza reguláciu na vnútroštátnej úrovni a poskytuje podmienky na zohľadnenie špecifických stránok jednotlivých fondov pokrytých smernicou podľa ich systémového rizika. V dobe krízy sa uvažuje o zavedení pravidiel výkonu činnosti pre všetky finančné služby, ako aj o podpore skutočne jednotného trhu vďaka vzniku rámca spoločných európskych pravidiel. Pravidlá navrhnuté v tejto smernici zabezpečujú transparentnejšiu správu samotných fondov a tiež väčšiu transparentnosť toho, ako sa s nimi obchoduje v Európskej únii – prostredníctvom povolenia v jednotlivých členských štátoch – a v tretích krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen a Derek Roland Clark (EFD), písomne. – Hlasovali sme proti správe pána Gauzèsa o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov, pretože znevýhodňuje významnú časť najdôležitejšieho odvetvia Spojeného kráľovstva – sektor finančných služieb.

Všetky fondy, ktoré nie sú zahrnuté v smernici o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, od spoločností kolektívneho investovania po hedžové fondy, hádže do jedného spoločného vreca drahých právnych predpisov. Pre európskych správcov a investorov v Európe vytvorila smernica takú záťaž, akú na svojich správcov a investorov neuvaľujú ani tretie krajiny. Nevyhnutne to povedie k odlivu talentov z Londýna do krajín mimo EÚ. Právne predpisy EÚ ako zvyčajne zvyšujú náklady odvetviu, ktoré sa neúmerne dotýka malých a stredných podnikov, a uprednostňujú tak veľkých hráčov.

Trestanie fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií spôsobí zníženie investícií v Spojenom kráľovstve a v Európe v dobe, kedy sú väčšie investície potrebné na udržanie konkurencieschopnosti v globalizovanom hospodárstve. Uplatňuje sa pri nízkej hraničnej hodnote, čo postihne predovšetkým fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií tak, že malé fondy, keď vykonajú už len malý počet investícií, budú okamžite podliehať pôsobnosti smernice. Kapitálové požiadavky budú mimoriadne ťažké pre verejne neobchodovateľný kapitál a rizikový kapitál. Rizikový kapitál je potrebný na tvorbu nových pracovných miest v začínajúcich podnikoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Finančná kríza, ktorá Európsku úniu tvrdo zasiahla, má svoje korene v „bezuzdnom” konaní mnohých investičných fondov, najmä fondov zo Spojených štátov. Agresívna špekulácia je spomedzi týchto fondov charakteristická pre alternatívne fondy, hedžové fondy. Zdá sa, že to je jednou z hlavných príčin katastrofy, ktorej následkami teraz trpíme. Za správu nášho kolegu pána Gauzèsa som hlasovala, aby sa budúcnosť európskeho trhu ochránila pred excesmi týchto alternatívnych fondov. Tento text predstavuje v oblasti finančnej regulácie veľký krok vpred. Týmto hlasovaním posilňujeme právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Tento Európsky orgán pre finančné trhy bude zriadený 1. januára 2011 a bude za prísnych podmienok vydávať „povolenie“, ktoré bude povoľovať činnosť správcov alternatívnych fondov sídliacich v Európskej únii. Táto smernica od nich požaduje, aby mali povolenie alebo boli registrovaní, aby rešpektovali prevádzkové a organizačné požiadavky a dodržiavali pravidlá výkonu činnosti a transparentnosť. Budú podliehať právomociam dohľadu a príslušné orgány členských štátov a ESMA im budú môcť uložiť sankcie. Neskôr budú pre správcov fondov sídliacich mimo Európskej únie platiť rovnaké pravidlá ako pre európske fondy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Gauzèsovi k jeho vynikajúcej práci. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že európskym sporiteľom musíme poskytnúť jasné a bezpečné finančné nástroje. Som presvedčený, že ďalším narušeniam stability trhu sa môžeme pokúsiť zabrániť jedine pomocou prísnych a konkrétnych pravidiel. Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, je preto súčasťou širšieho rámca hospodárskej a finančnej regulácie, ktorú Európska únia zavádza. V tomto zmysle je opodstatnená regulácia investičných fondov tiež účinným nástrojom, ako zabrániť zlyhaniu systému, čo predstavuje napríklad prípad, keď sú subjekty dôležité pre systém príliš vystavené rizikám. Podporujem tiež myšlienku európskeho povolenia, ktorá spočíva v tom, že všetci správcovia alternatívnych fondov, ktorí sú usadení alebo pôsobia v Únii, musia mať povolenie a podliehajú dohľadu. Na záver dodám, že vítam požiadavky týkajúce sa poskytovania informácií orgánom dohľadu, ktorých cieľom je zabezpečiť väčšiu transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Nedávne problémy na finančných trhoch odhalili, že mnoho stratégií, ktoré používajú správcovia alternatívnych investičných fondov, sú málo odolné voči niektorým alebo dokonca mnohým rizikám, ktoré sa vzťahujú na investorov, ostatné subjekty na trhu a na samotné trhy. Hlasovala som za pozíciu Parlamentu, keďže súhlasím s tým, že je potrebné zabezpečiť, aby konanie správcov alternatívnych investičných fondov podliehalo prísnej kontrole správy a riadenia. Správcovia alternatívnych investičných fondov by mali byť riadení a organizovaní takým spôsobom, aby sa minimalizovali konflikty záujmov. Súhlasím s tým, že organizačné požiadavky stanovené v súčasnej smernici by nemali zasahovať do systémov a kontrol, ktoré predpisujú vnútroštátne právne predpisy pre registráciu jednotlivcov pracujúcich v investičných firmách alebo pre takéto firmy. Je potrebné objasniť právomoci a povinnosti príslušných orgánov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie tejto smernice, a posilniť mechanizmy potrebné na zaistenie účinnej cezhraničnej spolupráce v oblasti monitorovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Finančnú krízu spôsobila bublina finančného systému, špekulatívna činnosť tohto systému a nedostatočná transparentnosť. Táto kríza – ako všetky krízy – sa musí riešiť pomocou štrukturálnych zmien, iným modus operandi, a pomocou prekážok, ktoré zabránia, aby sa do hospodárstva dostali toxické produkty. Dôležité sú tiež opatrenia týkajúce sa dohľadu, ktoré je potrebné začleniť. Ale ani smernica Komisie, ani správa Európskeho parlamentu nezaručujú skutočnú kontrolu a dohľad nad hedžovými fondmi a verejne neobchodovateľnými akciami. Pre mnohé výnimky a pojmy stanovené v správe na účely dohľadu to vyzerá, že špekulácie a nedostatok transparentnosti tu budú aj naďalej. Z toho dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Hoci rast v Európskej únii stále trpí následkami hospodárskej krízy z roku 2008, hlasovala som za správu pána Gauzèsa, pretože prostredníctvom lepšej kontroly investičných fondov pomáha racionalizovať finančný systém. Ukázalo sa, že špekulatívne fondy v skutočnosti krízu prehĺbili. Vytvorením systému európskeho povolenia zavádza Európska únia určitý druh pravidiel výkonu činnosti pre tieto finančné orgány, ktoré teraz v Európe budú musieť spĺňať určité podmienky. V dôsledku toho sa jednotný trh stane transparentnejší a výkonnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písomne. (FR) Vďaka hlasovaniu Parlamentu bude Únia konečne regulovať činnosť najšpekulatívnejších investičných fondov. Prešla dlhá doba, odkedy Poul Rosmussen vo svojej správe z vlastnej iniciatívy v roku 2008 navrhol, aby sa pre tieto „finančné čierne diery“ zaviedli prísne obmedzenia. Až finančná kríza donútila členské štáty a väčšinu Parlamentu, aby súhlasili s prijatím záväzných právnych predpisov týkajúcich sa alternatívnych fondov. Tieto fondy, či už sídlia v Európe alebo nie, budú po prvýkrát podliehať kontrolám, obmedzeniam svojej činnosti a väčšej transparentnosti; už nebude možné rozdrobovať podniky a rozšíria sa právomoci dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Aby bol finančný dohľad v Európe účinný, treba toho ešte veľa urobiť; ESMA by mal byť jediným zodpovedným orgánom v tejto oblasti a nie vnútroštátne orgány a podniky by mali byť ešte viac chránené pred špekuláciou. Keby konzervatívci nemali výhrady, mohla Únia prijať ešte prísnejšie a účinnejšie právne predpisy. Toto je len prvý krok. Text, ktorý sme prijali, sa za štyri roky bude revidovať. Bude to možnosť, ako na základe výsledkov hodnotenia zlepšiť ochranu hospodárstva a pracovných miest pred škodami, ktoré spôsobuje špekulatívna činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Stále sa zavádzajú nové pravidlá pre lepšie hospodárske riadenie, napriek tomu to nepostačuje. Schválenie správy o alternatívnych fondoch a kapitálových investíciách veľkou väčšinou Parlamentu nasvedčuje tomu, že Parlament pokračuje v zavádzaní nových pravidiel pre lepšie hospodárske riadenie. Správcovia alternatívnych investičných fondov, ktoré spravujú aktíva v hodnote takmer 1 000 miliárd USD, zohrávajú vo financovaní európskeho hospodárstva dôležitú úlohu. Hoci tieto fondy nie sú priamo zodpovedné za vznik finančnej krízy, ich správa sa nesmie vyhnúť potrebe regulovať všetkých aktérov v sektore finančných služieb. Parlamentu sa podarilo zahrnúť nové kapitoly o rozpredaji aktív a odmeňovaní a veľkou mierou ovplyvnil pravidlá, ktoré upravujú systém povolenia, zodpovednosť depozitára, požiadavky na vlastné zdroje a využitie prostriedku pákového efektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je prvá európska smernica, ktorá bude upravovať veľmi rizikové investičné fondy – hedžové fondy – a ktorá je vyvrcholením procesu rokovaní, ktorý trval viac ako rok. Ako je v dokumente uvedené, cieľom nových pravidiel je kontrolovať činnosť správcov, zabezpečiť väčšiu transparentnosť správy týchto fondov, chrániť investorov a podporovať stabilitu finančných trhov.

V skutočnosti sme však neprenikli k jadru problému: tieto špekulatívne fondy sa nezrušili a stále existuje trh s derivátmi, čo znamená, že stále existujú mechanizmy umožňujúce špekuláciu. Premárnila sa skvelá príležitosť náležite regulovať finančné trhy. Rada a väčšina Európskeho parlamentu podľahli obrovskému tlaku finančnej loby.

Finančná kríza odhalila, že príčiny porúch globálneho finančného systému sú po prvé, nadmerné podstupovanie rizika – tieto fondy sú toho príkladom – a po druhé, nedostatočná schopnosť systémov riadiť toto riziko. Nové európske nariadenia zavádzajú spoločné požiadavky na udeľovanie povolení a dohľad nad hedžovými fondmi, ale majú ďaleko od toho, aby zabránili pretrvávaniu vážneho systémového rizika. Preto nemôžeme hlasovať za tento návrh.

Diskutuje a rokuje sa však o nových smerniciach, takže ešte stále je možné dostať sa k jadru problému, konkrétne skoncovať s týmito špekulatívnymi fondmi. Uvidíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Hlasoval som za kompromis o regulácii správcov alternatívnych investičných fondov, ktorý sme dosiahli po mesiacoch rokovaní. Hlasoval som zaň napriek tomu, že má svoje chyby, bolo by však neprijateľné umožniť určitým investičným fondom, aby ďalej úplne beztrestne konali, keď vieme, že zhoršili a rozšírili krízu. Osobitne odsudzujem nedobré ustanovenia o pákovom efekte, slabé záruky týkajúce sa zahraničných fondov, ktoré budú môcť získať povolenie, a chabé povinnosti fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií, ktoré sú často odborníkmi na rozpredaj aktív nekótovaných spoločností. Odsudzujem skutočnosť, že musíme tolerovať týchto predátorov, ktorí po registrácii budú môcť pôsobiť v celej EÚ a budú podliehať minimálnym kontrolám. Čo viac by sme však mohli očakávať od textu, ktorého cieľom nie je regulovať špekulatívne fondy, ale ich správcov, a ktorý sa snaží riadiť riziká namiesto toho, aby zabránil takýmto špekuláciám?

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za text o správcoch alternatívnych fondov, pretože je dôležité pomocou zákonov upraviť túto skupinu finančných trhov, ktoré používajú stratégie, ktoré sú mimoriadne riskantné a škodlivé pre zamestnanosť a skutočné hospodárstvo. Dosiahlo sa mnoho chvályhodných zlepšení, ako napríklad dohľad nad odmeňovaním správcov fondov, ktorého cieľom je nepodporovať ani neodmeňovať neúmerné podstupovanie rizika, keď uvediem len jeden príklad. Smernica ide evidentne správnym smerom, napriek tomu, že má niekoľko vážnych nedostatkov. Osobitne ma sklamalo, že dohľad sa prenechal vnútroštátnym orgánom a nie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý bol zriadený, keď sa hlasovalo o balíku opatrení v oblasti finančného dohľadu. Musíme zostať ostražití a musíme hneď plánovať ďalšie kroky, ktorých cieľom bude, aby trhy opäť slúžili hospodárstvu a aby sa zabránilo novým finančným krízam.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Táto smernica je jednou z prvých legislatívnych odpovedí EÚ na finančnú krízu. Táto smernica predstavuje príspevok k novému regulačnému rámcu a k rámcu dohľadu nad finančnými trhmi. Je to prvý pozitívny krok smerom k legislatívnemu postupu, ktorý sa, dúfajme, ukončí v nie príliš ďalekej budúcnosti. Je dôležité, aby tieto systémy fungovali a zabránili návratu regulačnej krízy z roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, pretože si myslím, že správcovia fondov musia byť registrovaní a musia dodržiavať určité základné pravidlá výkonu činnosti. V skutočnosti spravujú obchody v hodnote približne 1 000 miliárd USD a hrajú tak vedúcu úlohu vo financovaní európskeho hospodárstva. Táto činnosť, ako je správe dobre uvedené, sa týka subjektov a produktov, ktoré sú veľmi rôznorodé, ako napríklad alternatívnych fondov, fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií, majetkových fondov a fondov investujúcich do surovín. Tieto charakteristické znaky spôsobujú, že prioritou je podniknúť kroky na európskej úrovni vo forme integrovaných a konkrétnych nariadení zameraných na všetkých aktérov, ktorí poskytujú finančné služby. Nariadenie určené na zaručenie väčšej stability finančného systému a lepšej ochrany investorov; nástroje, ktoré je možné využiť na vytvorenie skutočného jednotného trhu európskych finančných produktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Správa pána Gauzèsa je, bohužiaľ, premárnenou príležitosťou, pokiaľ ide o dosiahnutie účinnej regulácie špekulatívnych fondov, z ktorých pramení kríza. Napriek deštruktívnej úlohe, ktorú zohrali, a riziku, ktoré tieto fondy priniesli do súčasnej finančnej architektúry, podľahli Rada a Parlament intenzívnemu lobovaniu finančného sektora, aby sa zachovali tieto mimoriadne výnosné nástroje, ktoré zvýhodňujú menšinu. Preto som hlasoval proti tejto správe, ktorá umožňuje, že alternatívne fondy sídliace mimo EÚ môžu obchodovať v EÚ bez toho, žeby museli spĺňať nové európske pravidlá. To je veľký nedostatok, ktorý ničí všetok pokrok, ktorý tieto nové právne predpisy dosiahli.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Dámy a páni, dnešné hlasovanie predstavuje dôležitý pokrok v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa alternatívnych investičných fondov. Znamená to predovšetkým zlepšenie transparentnosti, dôležité pravidlá pre reguláciu finančného sektoru a účinnejšie právne predpisy. Myslím si, že v období, keď všetky krajiny zápasia s finančnými problémami, môžu mať alternatívne investície, ak budú správne pochopené a správne použité, prospešný účinok a môžu prispieť k zlepšeniu hospodárskej situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Chcela by som oceniť vynikajúcu správu pána Gauzèsa o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov. Vďaka tejto správe bude možné v oblasti regulácie finančných trhov zlepšiť transparentnosť a zaviesť dohľad a pravidlá výkonu činnosti. Toto je prvý úspešný krok, po ktorom budú, dúfam, nasledovať ďalšie iniciatívy určené na dôkladnú a úplnú reformu finančného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som proti tomuto textu a pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje. V rozpore s tým, čo vyhlasuje, tento text nereguluje nič. Hlasovanie za správu by znamenalo uznanie víťazstva finančnej loby nad všeobecným záujmom ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Finančnú krízu, ktorá sa stala v roku 2007, viedli veľké investičné banky, ktoré vo svojich portfóliách mali viacero alternatívnych investičných fondov, hedžových fondov. Nad týmito fondmi neexistoval dohľad a často pozostávali z aktív pochybnej hodnoty. Táto situácia sa odrazila v kríze a teraz je potrebné urobiť konkrétne opatrenia, aby sa v budúcnosti opäť nevyskytli nové krízy spôsobené finančnými mechanizmami, ktoré nikto nekontroluje a ktoré často nie je možné kvantifikovať. V tejto smernici sú schválené viaceré normy, ktoré, keď sa splnia, zlepšia transparentnosť týchto finančných mechanizmov a umožnia ich kontrolu a budú tak ďalším zdrojom financovania pre európske hospodárstvo a nie dôvodom pre jeho kolaps.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Vzhľadom na negatívne následky hospodárskej krízy na celý svet, považujem za celkom správne, aby sa Európsky parlament snažil a kontroloval činnosť alternatívnych investičných fondov. Keďže tieto fondy majú obrovský obrat vo výške 1 000 miliárd EUR, akákoľvek chyba v ich použití by mohla mať mimoriadne negatívny dosah na európsku finančnú stabilitu. Táto smernica je mimoriadne dôležitá a príhodná, keďže špekulanti na finančnom trhu a burze a nečestní investori sa budú vždy snažiť využiť tieto fondy na svoje osobné obohatenie sa. Smernica zavádza určité obmedzenia a poskytuje EÚ možnosť zabrániť chrapúnskemu využívaniu týchto fondov. Dúfam, že to predstavuje len prvý krok týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Investičné fondy pomáhajú financovať európske hospodárstvo. Ale systémové riziko jednotlivých druhov fondov, ako napríklad fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií, fondov investujúcich do nehnuteľností a komoditných fondov, sa, samozrejme, odlišuje. Prísnejšia regulácia, ktorá sa zavádza vo finančnom sektore v dôsledku bankovej a finančnej krízy, sa musí týkať všetkých typov finančných nástrojov. Na jednej strane je dôležité znížiť riziko strát a minimalizovať možnosť chybných rozhodnutí na úrovni správy. Na druhej strane to nesmie viesť k zavedeniu zbytočnej byrokracie. Potrebujeme regulovať aj predaj nakrátko, keďže vo finančnej kríze zohral určitú úlohu. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Správcovia alternatívnych investičných fondov, ktorí spravujú aktíva v hodnote približne 1 000 miliárd USD, hrajú dôležitú úlohu vo financovaní európskeho hospodárstva. Tento sektor pozostáva z rôznych aktérov a finančných produktov vrátane alternatívnych fondov, fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií a fondov investujúcich do nehnuteľností. Dôležité je zobrať do úvahy najmä osobitné systémové riziká fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií. Správu týchto fondov nemožno vyňať z regulácie, ktorá upravuje celý sektor finančných služieb. Súčasná finančná kríza ukazuje, že dysfunkcie svetového finančného systému pramenia na jednej strane z toho, že kľúčoví aktéri v rámci systému sú nadmerne vystavení rizikám, a na druhej strane z toho, že systémy riadenia týchto rizík majú nedostatky. Návrh Komisie a správa sa usilujú o dosiahnutie väčšej stability vo finančnom systéme a o zvýšenie ochrany investorov. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za pozíciu Parlamentu, pretože sa domnievam, že:

– súčasná smernica nereguluje alternatívne investičné fondy, ktoré môžu byť naďalej regulované a monitorované na vnútroštátnej úrovni;

– je potrebné zabezpečiť, aby činnosť správcov alternatívnych investičných fondov podliehala prísnej kontrole, pokiaľ ide o správu a riadenie;

– pre skupinu pracovníkov, ktorých pracovné aktivity majú významný vplyv na rizikový profil alternatívnych investičných fondov, ktoré spravujú, by mala byť stanovená explicitná povinnosť zaviesť a držať sa stratégií a postupov, ktoré zodpovedajú rozumnému a účinnému riadenia rizika;

– pre požiadavky na poskytovanie informácií a osobitné ochranné opatrenia proti rozpredaju aktív by mala platiť všeobecná výnimka na kontrolu malých a stredne veľkých podnikov;

– je potrebné objasniť právomoci a povinnosti príslušných orgánov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie tejto smernice, a posilniť mechanizmy potrebné na zaistenie účinnej cezhraničnej spolupráce v oblasti monitorovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Správcovia alternatívnych investičných fondov (AIF) v Európe sú zodpovední za správu veľkého objemu investovaných aktív. Ich obchodná činnosť na trhoch s finančnými nástrojmi predstavuje významný podiel a môžu mať významný vplyv na trhy a spoločnosti, na ktorých resp. do ktorých investujú. Som si istý, že vplyv správcov AIF na trhy, na ktorých pôsobia, je významný, ale nedávne finančné ťažkosti jasne ukázali, ako činnosti správcov AIF môžu prispieť aj k rozšíreniu alebo prehĺbeniu rizík v celom finančnom systéme a hospodárstve. Cieľom tejto smernice musí byť aj vytvorenie stimulov pre presun zahraničných fondov do Únie, čo zaistí výhody, pokiaľ ide o reguláciu a ochranu investorov, a zároveň sa stanoví primeraná úroveň príjmov pre správcov, fondy a alternatívnych investorov. Chcel by som na tomto zasadnutí povedať, že nekoordinované vnútroštátne reakcie na takéto riziká sťažujú ich účinné riadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasujem proti tejto správe, pretože sa uspokojila len s reguláciou správania spoločností spravujúcich alternatívne investičné fondy bez toho, že by riešila základné vlastnosti alebo zloženie predmetných finančných produktov. Táto oddanosť „kreativite“ finančného sektora zabúda na skutočne destabilizujúci a nenásytný rozsah špekulácie, ktorá je u tohto druhu fondov mimoriadne dôležitá. Navrhované nariadenia sú tiež nezvyčajne slabé. Obsahujú toľko výnimiek a odchýlok na európskej úrovni, že v skutočnosti vôbec neukončili model rozdielnych vnútroštátnych predpisov, ktoré sú momentálne v platnosti. Tejto správe sa nepodarilo ani jasne odlíšiť ľudí, ktorí pracujú s takýmito fondmi, a pracovníkov vykonávajúcich tradičné bankové činnosti, ani zabrániť činnosti špekulatívnych fondov sídliacich v daňových rajoch. Namiesto toho správa stanovením prahových hodnôt pre „systémovo dôležité“ aktíva otvorila cestu pre procesy formálnej fragmentácie, ktoré odstránia veľký počet investičných spoločností, ktoré mali patriť do pôsobnosti tejto smernice. Bezpečnosť finančného majetku európskej verejnosti je verejným statkom, ktorého význam je príliš dôležitý na to, aby bol vydaný napospas váhavosti navrhovanej smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Finančná kríza vyzdvihla potrebu toho, aby činnosť rôznych aktérov na finančných trhoch podliehala prísnej kontrole, ktorá by sa mala vzťahovať najmä na subjekty pôsobiace v oblasti riadenia a správy alternatívnych investičných fondov. V skutočnosti je vplyv správcov alternatívnych investičných fondov na trhy, na ktorých pôsobia, prevažne prospešný, ale nedávne problémy na finančných trhoch odhalili, že ich činnosť je málo odolná voči mnohým rizikám, a adekvátne riadenie týchto rizík si vyžaduje rámec koordinovaný v celej Európskej únii. Naozaj sa potvrdilo, že zavedenie harmonizovaného regulačného a monitorovacieho rámca na úrovni Spoločenstva je vhodné pre cezhraničný charakter rizík, ktoré neodmysliteľne patria k činnosti správcov alternatívnych investičných fondov, pomáha to upevniť vnútorný trh. Z týchto dôvodov som hlasoval za pozíciu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Gauzèsovi k jeho vynikajúcej práci. Konečne sa výraznou väčšinou schválila smernica EÚ o hedžových fondoch, fondoch investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií a iných alternatívnych investičných fondoch, ktorú Európska komisia predložila v apríli 2009 v reakcii na finančnú krízu a ktorá je v súlade s usmerneniami dohodnutými na samite G20. Pre európsku ambíciu, aby finančné riadenie fungovalo od začiatku roku 2011, predstavuje táto smernica krok vpred. Tieto nové pravidlá by medzinárodný finančný systém spravili zodpovednejším a transparentnejším a umožnili by obmedzenie špekulácie. Podľa tejto smernice budú musieť investori, ktorí investujú do špekulatívnych fondov v krajinách mimo EÚ (správcovia hedžových fondov často sídlia v daňových rajoch), keď budú chcieť vykonávať činnosť na trhu EÚ, dodržiavať rovnaké podmienky, ako platia pre všetky európske podniky. Aby mohli správcovia alternatívnych fondov od príslušných orgánov dohľadu EÚ získať toto európske povolenie, budú musieť preto akceptovať jasné pravidlá, obmedzenia špekulácie a väčšiu transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Skupina zelených/Európska slobodná aliancia hlasovala proti tejto správe, hoci zelení poslanci EP hlasovali vo Výbore pre hospodárske a menové veci za správu pána Gauzèsa. Hlasovali tak z toho dôvodu, že v čase hlasovania v tomto výbore bol text omnoho ambicióznejší ako konečná dohoda, ktorá bola dohodnutá s Radou. Text predstavuje nepochybne prvý krok správnym smerom, keďže hedžové fondy neboli predtým nútené, aby boli transparentné. Verzia textu Rady je však v niektorých kľúčových požiadavkách pre Parlament neuspokojivá a oslabuje niektoré opatrenia, ktoré predložila Komisia vo svojom pôvodnom návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Teší ma, že sa dosiahla konečná dohoda o správcoch alternatívnych investičných fondov, že sa zohľadnila otázka investičných spoločností a že predloženým legislatívnym návrhom sa bude venovať väčšia pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. – (FR) Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice hlasovala proti tejto správe o špekulatívnych fondoch.

Napriek množstvu strán a energie, ktorú spravodajca do tejto správy zrejme vložil, je táto správa neuveriteľne slabá. Jej obsah vôbec nestačí na problémy, s ktorými sa musíme vyrovnať.

Predložené návrhy sú často dokonca v rozpore s tým, čo by sa malo urobiť, aby sa zabránilo opakovaniu finančnej krízy rizikových hypoték z jesene roku 2008.

Táto správa preto Európskemu parlamentu neumožní vyvinúť tlak na Komisiu a Radu, aby prestali s touto politikou rozpočtových obmedzení, ktorá postupne ničí všetky naše nástroje sociálnej politiky.

Toto je zlý signál, ktorý vysielame pred začiatkom samitu G20, ktorému bude predsedať Nicolas Sarkozy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Je správne, ak sa snažíme poučiť z chýb, ktoré viedli ku globálnej finančnej kríze. Hoci v niektorých odvetviach je regulácia nevyhnutná, osobne dávam prednosť transparentnosti a povinnosti informovať. Ak by banky mali povinnosť informovať klientov o tom, ako nakladajú s ich peniazmi a čo to pre nich znamená, kríza by nemohla nastať. Regulácia obmedzujúca aktivity podnikateľských subjektov by mala byť riešením len vtedy, keď prípadný omyl nie je možné napraviť – napríklad ak je v stávke zdravie alebo život človeka. Buďme preto opatrní, keď regulujeme. Úlohou verejných inštitúcií nie je zbaviť ľudí zodpovednosti za ich rozhodnutia, ale zabezpečiť, aby mali pri rozhodovaní potrebné informácie. Majme na pamäti, že prirodzená podpora výskumu a vzdelávania prichádza práve zo súkromných zdrojov, z investičných fondov, ktoré požičiavajú peniaze sľubným podnikateľským projektom, investujú do vývoja nových technológií, to všetko s vedomím a vyvažovaním prípadných rizík. Ak naša snaha o istotu zníži chuť investorov hľadať nové príležitosti v EÚ, zostaneme navždy závislí od neefektívnych a byrokratických programov verejných investícií. Naše zaostávanie v oblasti technológií sa tak bude ďalej prehlbovať. Predloženú správu vnímam ako kompromis, ktorý zohľadňuje niektoré moje obavy z regulácie tohto sektora. Preto som ju podporila.

 
  
  

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Nariadenie (ES) č. 539/2001 stanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri vstupe do Európskej únie. Až doteraz boli ostrov Taiwan a ostrovy Severné Mariány súčasťou prílohy 1 tohto nariadenia, takže pre ne platila vízová povinnosť. Vzhľadom na to, že Taiwan nepredstavuje žiadne riziko nelegálneho prisťahovalectva ani hrozbu pre verejný poriadok v Únii, a vzhľadom na to, že štátni príslušníci ostrovov Severné Mariány sú ako držitelia amerických pasov štátnymi príslušníkmi USA, zdalo sa byť potrebné preradiť tieto teritóriá z reštriktívneho režimu prílohy 1 do menej reštriktívneho režimu prílohy 2. Preto vyjadrujem podporu stanovisku spravodajcu v súvislosti s umožnením tohto preradenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Skutočnosť, že správa Agustína Díaza de Meru bola prijatá veľkou väčšinou, zdôrazňuje pozitíva rozhodnutia zrušiť vízovú povinnosť pre Taiwan. Európsky parlament tým potvrdzuje dôveru, ktorú má voči významnému procesu demokratizácie, ktorý sa začal v posledných rokoch. Chcem zdôrazniť obdivuhodný hospodársky pokrok, ktorý Taiwan dosiahol. Taiwan veľmi intenzívne obchoduje s EÚ a jeho hospodárstvo je 25. na svete, pričom aj naďalej rastie tempom viac ako 13 % ročne. Tento trvalý vývoj znižuje šance, že by EÚ musela čeliť prílevu nelegálnych migrantov z Taiwanu. Preto sa domnievam, že umožnenie pohybu osôb sa musí stať jedným z kľúčových prvkov dvojstrannej spolupráce. Rozhodnutie zrušiť vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov Taiwanu odzrkadľuje aj skutočnosť, že táto krajina splnila technické podmienky týkajúce sa bezpečnosti cestovných dokladov. Zavedenie biometrických pasov v roku 2008 je jedným z konštruktívnych opatrení, ktoré boli doteraz prijaté. Dúfam, že rozhodnutie Európskeho parlamentu schváli aj Rada a že nové ustanovenie nadobudne účinnosť už tento rok. A nakoniec, myslím si, že rozhodnutie taiwanských orgánov zrušiť vízovú povinnosť pre občanov Rumunska, Bulharska a Cypru je dobré vzhľadom na potrebu rešpektovať kritériá reciprocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Toto nariadenie stanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc Únie, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Rozhodnutia o tom, či má vízová povinnosť platiť pre tretie krajiny, alebo nie, sa prijímajú osobitne v každom jednotlivom prípade. Cieľom tohto návrhu je zrušiť vízovú povinnosť pre občanov Taiwanu. Európsky parlament podporil cieľ tohto návrhu. Je veľmi dôležité vytvoriť spoločnú prisťahovaleckú politiku a zároveň rozvíjať obchodné a hospodárske vzťahy medzi Európskou úniou a Taiwanom. Z hospodárskeho hľadiska došlo na Taiwane v posledných rokoch k výraznému rastu a príjem na hlavu obyvateľa je tu v súčasnosti najvyšší na svete. Taiwan je tiež skvelý partner pri spolupráci v oblasti vedy, investícií, nových technológií, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu. Zrušenie vízovej povinnosti pre Taiwan preto posilní obchodné a hospodárske vzťahy s EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že Taiwan by mal byť preradený na pozitívny zoznam krajín oslobodených od vízovej povinnosti. Vzhľadom na jestvujúce obchodné vzťahy medzi EÚ a Taiwanom si myslím, že toto rozhodnutie bude mať pozitívny dosah. Väčšina krajín tohto regiónu, ktoré sú na podobnom stupni rozvoja, je už oslobodená od vízovej povinnosti a toto rozhodnutie posilňuje rozhodnutie EÚ stanoviť ako priority tie politiky, ktoré prispievajú k hospodárskemu rastu, k vytváraniu väčšieho počtu kvalitných pracovných miest a ku konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem oslobodenie štátnych príslušníkov Taiwanu od vízovej povinnosti pri cestovaní, čiže preradenie tejto krajiny na pozitívny zoznam krajín. Toto rozhodnutie bude mať priaznivý hospodársky dosah na vzťahy medzi EÚ a Taiwanom, ktorý je už teraz naším 19. najdôležitejším obchodným partnerom. EÚ je tiež najväčším zahraničným investorom na Taiwane. Malo by to podporiť aj cestovný ruch: EÚ je už teraz jedným z najdôležitejších cieľových regiónov štátnych príslušníkov Taiwanu. Naopak, nezvyšuje sa hrozba pre verejnú bezpečnosť ani riziko nelegálneho prisťahovalectva, pretože priemerná miera v rokoch 2006 – 2008 bola 45 ľudí, čo je veľmi málo. Zvyšuje sa tým regionálna jednotnosť, pretože veľká väčšina krajín a subjektov tohto regiónu s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja už využíva systém bezvízového styku: Hongkong, Macao, Japonsko, Južná Kórea a Singapur. Vítam skutočnosť, že Taiwan prijal opatrenia potrebné na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti pasov a preukazov totožnosti, keď zaviedol biometrické pasy, ako aj ohlásené opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa s rôznymi členskými štátmi EÚ zaobchádzalo rozdielnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) S veľkou radosťou som hlasoval za to, aby EÚ uznala, že na Taiwane sú podmienky na liberalizáciu vízového systému. V posledných desaťročiach Taiwan dosiahol zrejmý pokrok v demokratizácii a výrazný hospodársky rast a dnes je vo svete na 25. mieste. EÚ a Taiwan udržiavajú hospodárske a obchodné vzťahy a spolupracujú v oblastiach vedy, výskumu, technológií, vzdelávania a životného prostredia. Z tohto dôvodu liberalizácia vízového režimu s Taiwanom posilňuje dvojstranné vzťahy medzi EÚ a Taiwanom, partnerstvá v rôznych oblastiach a obojstranný nárast cestovného ruchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto novú zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 539/2001, ktoré umožňuje zaradenie amerických ostrovov Severné Mariány a Taiwanu na biely zoznam krajín, ktorým bola zrušená vízová povinnosť pri vstupe do Európskej únie, pretože sa domnievam, že to poskytuje európskym občanom väčšiu slobodu pohybu. Zároveň dúfam, že aj Taiwan bude rešpektovať svoj záväzok vyňať Rumunsko a Bulharsko zo zoznamu štátov, ktoré majú stále vízovú povinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Každý, kto niekedy cestoval mimo Európsku úniu, si musel všimnúť, ako sloboda pohybu, ktorú máme v rámci EÚ, výrazne zlepšila naše životy. Zrušenie vnútorných hraníc je dôležitým stimulom pre mobilitu tovaru a ľudí. Možnosť pomerne jednoducho cestovať v rámci Únie o to viac zvýrazňuje význam našich vonkajších hraníc a potrebu bez výčitiek prijať takú politiku týkajúcu sa vstupu do Európy, ktorá bude predovšetkým zodpovedať potrebám občanov členských štátov. Hoci by sme vždy mali s tými, ktorí chcú vstúpiť do našich krajín, zaobchádzať ľudsky a rešpektovať ich ľudské práva, domnievam sa, že EÚ má právo dôkladne analyzovať to, ktoré krajiny môžu byť zaradené na pozitívny zoznam krajín. Z tohto pohľadu sa mi zdá zaradenie Taiwanu na spomínaný zoznam rozumné vzhľadom na úroveň ľudského a hospodárskeho rozvoja tohto ostrova, ako aj na skutočnosť, že sa tu riadne dodržiavajú princípy právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Zaradenie Taiwanu na zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti, je jasnou provokáciou Čínskej ľudovej republiky a narúša suverenitu jej inštitúcií na jej území. Je to nehanebný pokus podnietiť rozdelenie a narušenie územnej celistvosti Číny.

Potvrdenie tohto rozhodnutia bude predstavovať tiché uznanie Taiwanu a bude porušením medzinárodného práva a Charty OSN zo strany EÚ, pretože Taiwan nikdy nebol suverénny štát: v skutočnosti to opakovane uznalo aj Valné zhromaždenie OSN, ktoré nikdy neschválilo členstvo tejto krajiny v OSN.

V tomto období zhoršujúcej sa krízy kapitalizmu väčšina tohto Parlamentu opäť vysiela odkaz, že účel svätí prostriedky: v tomto prípade je účelom snaha skrotiť fantastický hospodársky rozvoj Číny aj formou podnecovania separatizmu vnútri jej hraníc. Je to ďalší postoj v súlade s politikou USA, ktorý narúša suverenitu Číny, ako sa to stalo aj nedávno, keď jeden členský štát predával zbrane údajným taiwanským „orgánom“.

Je neprijateľné, že väčšina tohto Parlamentu stále podporuje narúšanie suverenity a územnej celistvosti iných štátov, ako sa to stalo v prípade Kosova vo vzťahu k Srbsku a ako sa to deje aj v prípade južného Sudánu vo vzťahu k Sudánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Európsky parlament 11. novembra hlasoval za preradenie Taiwanu na zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Prijatie tohto uznesenia jednoznačne vítam. Po prvé, mnohé ďalšie krajiny z rovnakej geografickej oblasti (Hongkong, Macao, Japonsko, Južná Kórea atď.) už nejaký čas profitujú z tohto oslobodenia od vízovej povinnosti. Liberalizácia vízového režimu je okrem toho a hlavne vynikajúcim prostriedkom na posilnenie väzieb a zbližovania medzi ľuďmi, medzi občanmi: študentmi, výskumníkmi, bežnými cestujúcimi atď. Som presvedčená, že sa tým podporí užšia spolupráca v oblasti vzdelávania, kultúry, výskumu a dokonca aj cestovného ruchu medzi Európskou úniou a Taiwanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza, sa stanovuje na základe dôkladného preskúmania situácie v každej jednotlivej krajine, pričom sa prihliada na problematiku nelegálneho prisťahovalectva, bezpečnostné otázky, vonkajšie vzťahy Európskej únie a zásadu reciprocity. Je pochopiteľné, že vzhľadom na to, že tieto kritériá sa časom môžu meniť, právne predpisy týkajúce sa tejto oblasti stanovujú postup revízie zoznamu krajín, takže je možné zmeniť počet krajín, ktoré sú oslobodené od vízovej povinnosti. Návrh pána Díaza de Meru Garcíu Consuegru, ktorý bol dnes prijatý, sa týka preradenia ostrova Taiwan na spomínaný zoznam. V priebehu posledných desaťročí prešiel Taiwan veľkým procesom demokratizácie, ktorý viedol k rozvoju dôležitých hospodárskych a obchodných vzťahov s Európskou úniou. Preto sa domnievam, že dnešné rozhodnutie bolo dôležité a môže zdôrazniť, že EÚ koná v súlade s nedávno prijatými rozhodnutiami, vďaka ktorým sa Taiwan stal štvrtým najdôležitejším partnerom EÚ v Ázii.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), písomne.(PL) Počas uplynulých desaťročí prešiel Taiwan mnohými zmenami. Inštitucionálne reformy, dynamika občianskej spoločnosti a rešpektovanie slobôd a občianskych práv prispeli k politickej stabilizácii Taiwanu. Okrem toho je Taiwan aktívny v mnohých oblastiach na medzinárodnej úrovni vrátane pomoci obetiam prírodných katastrof. Taiwan dnes vykazuje rýchly hospodársky rast a nízku nezamestnanosť. Od 50. rokov minulého storočia Taiwan uskutočnil mnoho úspešných reforiem. Z politického hľadiska Taiwan dokončil proces rozsiahlej demokratizácie. Zmeny v 80. rokoch minulého storočia viedli k uskutočneniu prvých demokratických volieb v roku 1996. EÚ a Taiwan udržiavajú rozsiahle hospodárske a obchodné vzťahy. EÚ je najväčším zahraničným investorom na Taiwane. Taiwan je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ v Ázii. Prebieha spolupráca aj v oblastiach výskumu a vzdelávania, kultúry a životného prostredia. Počet nelegálnych prisťahovalcov z Taiwanu do EÚ je veľmi nízky. Občania väčšiny členských štátov EÚ s výnimkou Cypru, Rumunska a Bulharska nepotrebujú na vstup na Taiwan víza. Občania týchto troch členských štátov budú takisto vo veľmi blízkej budúcnosti zahrnutí do systému bezvízového cestovania. Som si istý, že zrušenie vízovej povinnosti pre taiwanských občanov prispeje k ešte výraznejšiemu zlepšeniu obchodných vzťahov a vzťahov v oblastiach výskumu, vzdelávania, kultúry a životného prostredia a k zintenzívneniu cestovného ruchu medzi EÚ a Taiwanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, pretože hlavným cieľom tohto návrhu je vytvoriť spoločnú prisťahovaleckú politiku a zároveň tak pomôcť posilniť obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Taiwanom.

Po prvých demokratických voľbách v roku 1996 začal na Taiwane významný proces demokratizácie s dôležitými inštitucionálnymi reformami zameranými na rešpektovanie občianskych slobôd a práv občanov, ktoré mu pomohli dosiahnuť politickú stabilitu. Z hospodárskeho hľadiska dosiahol výrazný rast a udržiava dôležité hospodárske a obchodné väzby s Európskou úniou, pričom spolupracuje v oblastiach výskumu, vedy, technológií, vzdelávania, kultúry a životného prostredia.

Zrušenie víz je odôvodnené nízkym rizikom nelegálneho prisťahovalectva občanov z tohto ostrova do Európskej únie. Liberalizácia vízového režimu pre Taiwan posilní naše obchodné vzťahy a podporí užšiu spoluprácu v oblastiach kultúry, vzdelávania, životného prostredia a výskumu a tiež zintenzívni cestovný ruch v oboch smeroch. Dlhujeme to občanom Taiwanu, čiastočne aj v mene regionálnej konzistentnosti, pretože sme od vízovej povinnosti už oslobodili ostatné krajiny a subjekty s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja v tejto geografickej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Kritériá stanovené pre tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza, sa kontrolujú prostredníctvom dôkladného preskúmania situácie v každej jednotlivej krajine z hľadiska otázok, ako sú nezákonné prisťahovalectvo, verejný poriadok, bezpečnosť, vonkajšie vzťahy EÚ, regionálna súdržnosť a zásada reciprocity. V priebehu procesu revízie zoznamov pomáhajú Komisii členské štáty. Zaradenie tretej krajiny na pozitívny alebo negatívny zoznam krajín je ich zodpovednosťou. Informácie, ktoré dodávajú členské štáty spolu s cennými údajmi poskytovanými Centrom pre informácie, diskusiu a výmenu v oblasti prekračovania hraníc a prisťahovalectva (CIREFI), pomáhajú Komisii dospieť k príslušným záverom. Zaradenie Taiwanu na pozitívny zoznam krajín je úplne spravodlivé a je odmenou za hospodársky a demokratický pokrok, ktorý táto krajina dosiahla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) V tejto súvislosti ma znepokojuje skutočnosť, že vzťahy medzi Taiwanom a Čínou neboli dostatočne regulované. Tým, že sme umožnili Taiwančanom voľne prekračovať hranice EÚ, podporujeme ochladzovanie vzťahov medzi Čínou a Taiwanom. Vzhľadom na to, že Čína zohráva dôležitú úlohu v globálnej politike a že Taiwan zostáva „boľavým miestom“, by sme nemali podnikať predčasné a nerozvážne kroky. Hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Pokiaľ ide o víza tretích krajín, ktoré majú vízovú povinnosť, je dôležité, aby sa posudzoval každý jednotlivý prípad. V minulosti sa víza často predávali. Je dôležité, aby sme zastavili tieto škandály a zaistili dodržiavanie schengenských pravidiel. Pre vízovú povinnosť by mala platiť zásada reciprocity, ale príklad USA, ktoré otvorene využívajú vízovú povinnosť ako hrozbu počas rokovaní, ukazuje, že nie vždy je to tak. Dôležité je tiež rozlišovať medzi jednotlivými tretími krajinami. Taiwan je zvláštny prípad. Doteraz mal celkom dobrý hospodársky rast, čo vedie EÚ k predpokladu, že je tam nízke riziko nelegálneho prisťahovalectva. Nemôžem však podporiť to, aby sme na rovnakú úroveň dávali aj ľudí bez trvalého pobytu na Taiwane, ktorí nemajú doklady totožnosti. Z tohto dôvodu som nehlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, hlasoval som za tento návrh nariadenia, pretože sa domnievam, že je správne a vhodné, aby bol ostrov Taiwan preradený na pozitívny zoznam krajín. Taiwan je skvelým partnerom EÚ, pokiaľ ide o obchod, a má vysoké sociálne štandardy a vysokú životnú úroveň, ktoré sú veľmi podobné ako v najrozvinutejších regiónoch EÚ. Liberalizácia vízového režimu pre Taiwan posilní obchodné partnerstvá medzi touto krajinou a Európskou úniou, umožní užšiu spoluprácu v oblastiach kultúry, vzdelávania, životného prostredia a výskumu a podporí rast cestovného ruchu v oboch smeroch. Ako však dostatočne preukázal aj spravodajca pán Díaz de Mera García Consuegra, nemyslím si, že ostatné uvedené krajiny by mali byť zaradené na pozitívny zoznam krajín, pretože na rozdiel od Taiwanu nemajú rovnaké štandardy a nespĺňajú rovnaké požiadavky.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že zaradenie Taiwanu na zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci nepotrebujú víza, teda na takzvaný „pozitívny zoznam krajín“, je oprávnené vzhľadom na úroveň rozvoja, ktorý Taiwan dosiahol v zmysle demokratického riadenia, hospodárskeho rastu a vzdelania, a prispeje tak k posilneniu obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a týmto teritóriom. Treba tiež poukázať na to, že toto opatrenie nepredstavuje zvýšené riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva a verejnej bezpečnosti, a zdôrazniť záväzok taiwanskej vlády rozšíriť bezvízový styk na všetkých 27 členských štátov do konca roka 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Podporili sme tento text, pričom hlavným cieľom tejto zmeny a doplnenia nariadenia ES č. 539/2001 je oslobodiť držiteľov taiwanského pasu od vízovej povinnosti pri vstupe do EÚ. Ako bolo veľmi presne uvedené v návrhu Komisie, zásadu bezvízového styku treba určite podporiť vzhľadom na to, že úroveň hospodárskeho rozvoja, vzdelania a demokratického riadenia Taiwanu je porovnateľná s krajinami OECD v tomto regióne – Južnou Kóreou a Japonskom. Po desaťročiach napätia je dnes politické ovzdušie medzi súčasnou taiwanskou vládou a Čínskou ľudovou republikou veľmi priaznivé, čo dokazujú aj zriadenie priamych letov a bezprecedentná úroveň obchodných a osobných výmen medzi týmito krajinami. Takáto situácia predstavuje vhodnú príležitosť na bezproblémovú realizáciu tohto opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Taiwan nepredstavuje hrozbu pre Európsku úniu z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva (len 45 taiwanských nelegálnych prisťahovalcov bolo identifikovaných v rokoch 2006 až 2008) ani z hľadiska verejnej bezpečnosti.

Ako nás dnes ráno informoval spravodajca pán Díaz de Mera García Consuegra, taiwanské úrady oficiálne vyňali všetkých občanov EÚ z vízového režimu. Súhlasím so spravodajcom, pretože je dôležité rozvíjať spoločnú prisťahovaleckú politiku, ktorá pomôže posilniť obchodné vzťahy s Taiwanom, štvrtým najväčším ázijským partnerom Európskej únie a krajinou vyznačujúcou sa politickou stabilitou a inštitucionálnymi reformami, v ktorej sa dodržiavajú občianske slobody a práva občanov.

 
  
  

Správa: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Uplatnenie takejto pomoci v projektoch v oblasti energetiky považujem za významné najmä v období krízy, pretože táto pomoc stimuluje európske hospodárstvo vytváraním nových pracovných miest. Žiadosť Parlamentu o začlenenie pomoci do projektov v oblasti energetickej účinnosti považujem za primeranú. V dôsledku tohto začlenenia je do istej miery nevyhnutné presmerovať pozornosť z predovšetkým cezhraničných projektov na regionálnejšie, ktoré budú mať širší dosah v celej Európe. Musíme pamätať na to, že náklady na nevyhnutné prvotné investície predstavujú jeden z hlavných problémov malých a stredných regionálnych podnikov investujúcich do projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie, ako sa uvádza v tomto nariadení. Zavedenie technickej podpory uskutočňovania týchto projektov je vítané. Chcel by som zdôrazniť aj poznámku pani spravodajkyne, že rozpočtové problémy nesmú regionálnym úradom v čase krízy zabrániť v prístupe k finančným prostriedkom. Čo sa týka rozsahu uplatnenia, považujem za rovnako dôležitú aj plánovanú podporu projektov v oblasti decentralizovaných obnoviteľných zdrojov energie začlenených do miestneho prostredia a ich začlenenie do rozvodných elektrických sietí.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ustanovilo Európsky energetický program pre obnovu s cieľom prispieť k oživeniu hospodárstva vyčlenením finančného balíka vo výške 3,98 miliardy EUR na roky 2009 a 2010. Keď sa investičná pomoc v oblasti trvalo udržateľnej energie sústredí na miestnej úrovni, je účinnejšia a ziskovejšia. Preto som hlasovala za tento text. Text ustanovuje vytvorenie finančného nástroja určeného na podporu iniciatív v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú rýchly, merateľný a výrazný vplyv na hospodársku obnovu Únie, posilnenie energetickej bezpečnosti a zníženie emisií skleníkových plynov. Príjemcami tohto nástroja sú verejné orgány predovšetkým na miestnej a regionálnej úrovni a verejné a súkromné subjekty pôsobiace v mene týchto verejných orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Blahoželám pani spravodajkyni k vynikajúcej práci a dosiahnutiu povzbudivého výsledku. Hlasoval som za toto opatrenie, pretože som presvedčený, že vytvorenie fondu ad hoc na zníženie energetickej závislosti a využívanie obnoviteľnej a miestnej energie (hoci má výšku len 146 miliónov EUR) predstavuje pre náš poslanecký klub významnú informáciu o metóde, ktorú je potrebné použiť v oblasti obozretnejšieho využívania rozpočtu Európskej únie. Som totiž presvedčený, že tento finančný nástroj má ešte väčší význam vzhľadom na finančnú krízu, lebo môže podnikom pomôcť pri účinnejšej obnove a v budúcnosti môže predstavovať pilotný projekt na vytvorenie veľkorysejšieho energetického fondu. Verím tiež, že opatrenie je užitočné na to, aby sa mohli uskutočňovať projekty, ktoré budú môcť prispieť k hospodárskej obnove a dosiahnuť ciele v oblasti energetiky stanovené na boj proti zmene klímy. Uprednostňovanie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie predstavuje významný krok vpred. Napokon dúfam, že programy budú zo zemepisného hľadiska spravodlivo rozdelené a že celá právna štruktúra (a zloženie panelu, ktorý bude rozhodovať) sa zadefinuje účinnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Rozvoj ďalších obnoviteľných zdrojov energie a podpora energetickej účinnosti prispievajú k ekologickému rastu na zabezpečenie konkurencieschopného a udržateľného hospodárstva a boj proti zmene klímy. Podporou týchto politík vytvorí EÚ nové pracovné miesta a príležitosti na ekologickom trhu, čím podporí rozvoj konkurencieschopného, bezpečného a udržateľného hospodárstva. Je mimoriadne dôležité zvýšiť verejné financovanie zamerané na rozvoj úspory energie, energetickej účinnosti a projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Európa si ešte len musí vytvoriť podmienky na početnejšie súkromné investície do vedeckého výskumu, technologického rozvoja a aplikácií v energetike. Chcela by som upozorniť aj na to, že prioritami ôsmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj sú energetická bezpečnosť, boj proti zmene klímy a životné prostredie. Jedine takto budeme môcť udržať konkurencieschopnosť svojho priemyslu a podporovať hospodársky rast a vytváranie pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (ECR), písomne. – Konzervatívni poslanci EP sú presvedčení, že v súčasnej finančnej a hospodárskej situácii je návrhy na nové výdavky EÚ potrebné podrobiť prísnej kontrole. Čo sa týka tohto konkrétneho nástroja, máme obavy vo vzťahu k rozpočtovým zásadám rozpočtu EÚ a k rozpočtovej disciplíne. Konzervatívni poslanci EP však berú na vedomie potenciálnu pridanú hodnotu tohto návrhu a jeho zameranie na prioritné oblasti politiky. Konzervatívni poslanci EP preto môžu podporiť kompromisný návrh ako výnimku, ktorá v žiadnom prípade nesmie byť precedensom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Najlepšou reakciou na taký prepad dopytu ako ten, ktorý zasiahol svetové hospodárstvo v posledných rokoch, je stimulovať obeh existujúcej peňažnej zásoby. Verejný sektor je určite najlepším miestom na prijatie opatrení, ktorými to dosiahneme. Musíme totiž dúfať, že tento sektor sa oživí a v dôsledku toho dosiahne úspory tým, že bude tlačiť európske hospodárstvo po poctivej ceste efektívnej spotreby a zároveň bude vytvárať nepremiestniteľné pracovné miesta. Musíme však zdôrazniť, že toto ustanovenie je veľmi naliehavo potrebné. Podľa predpovedí by sa totiž takéto opatrenie mohlo čoskoro považovať len za jedno z mnohých naplánovaných v rámci obnovy, takže by sa mu mohlo venovať menej pozornosti. Ak budeme konať rýchlo, zabránime tomuto riziku a zároveň sa tým zabezpečí vyššia účinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Je potrebné zlepšiť prístup miestnych a regionálnych verejných orgánov k získavaniu finančných prostriedkov na investície do projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť. Som presvedčená, že výmena skúseností medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi v členských štátoch povedie k rozvoju životaschopných projektov zameraných na energetickú účinnosť, ktoré budú spĺňať aj záväzky v oblasti boja proti zmene klímy. Európska únia však musí zaviesť finančné mechanizmy potrebné na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Celkovo hlasujem za návrhy predstavené v tejto správe zameranej na obnovu európskeho hospodárstva prostredníctvom vyššej finančnej podpory projektov v oblasti energetiky. Vítam návrh na nasmerovanie nevyužitých rozpočtových prostriedkov z Európskeho energetického programu pre obnovu do nového nástroja na podporu energetickej účinnosti, ako aj do projektov v oblasti obnoviteľnej energie. Vďaka finančným stimulom budú môcť tieto projekty nielen prispieť k obnove európskeho hospodárstva, ale aj podporiť bezpečnosť dodávok energie a znižovanie emisií skleníkových plynov v EÚ. Možnosť zvýšenia účinnosti prostredníctvom využívania finančných prostriedkov na miestnej a regionálnej úrovni je ďalším pozitívnym aspektom. Vďaka tomu bude možné riadiť vedľajšie účinky, napríklad zvýšenie dynamiky miestnych a regionálnych hospodárstiev prostredníctvom malých a stredných podnikov, sociálnej integrácie a príťažlivosti regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, lebo presadzuje začlenenie pomocných opatrení pre projekty v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie do Európskeho energetického programu pre obnovu. Financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie bude stimulovať oživenie hospodárstva, vytvorí pracovné príležitosti, pomôže v boji proti zmene klímy a môže sa stať významným spôsobom reakcie na finančnú krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Energetická závislosť EÚ je dobre známa, rovnako ako spôsob, ktorým sa členské štáty pokúšajú riešiť ju pomocou diverzifikácie svojich postupov výroby energie a uprednostňovania obnoviteľnej energie. Toto úsilie dramaticky spomalil príchod hospodárskej a finančnej krízy, v ktorej sme ponorení. Program udeľovania pomoci Únie v oblasti energetiky na podporu hospodárskej obnovy by mohol predstavovať prostriedok na zvrátenie nedávneho trendu a opätovné prevzatie iniciatívy s cieľom zvýšiť energetickú sebestačnosť členských štátov. Je dobre známe, že počiatočné náklady na takýto projekt sú zvlášť vysoké a že je kolektívne výhodné podporovať tých, ktorí na seba berú riziko investovania v tejto oblasti. Tento sektor má potenciál nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest v Európe, ktorá chce znížiť svoju závislosť od vonkajšieho sveta. Dúfam, že program je užitočný, že skutočne slúži na účel, na ktorý bol vytvorený, a že dokáže zabrániť byrokracii a prehnaným výdavkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je pozmeňujúci a doplňujúci návrh nariadenia ustanovujúceho Európsky energetický program pre obnovu, ktorý na roky 2009 a 2010 zabezpečil granty v hodnote 3,98 miliardy EUR. Rada by som vám pripomenula, že táto suma nebola využitá a že teraz sa vytvára iniciatíva na financovanie udržateľnej energetiky navrhnutá Komisiou, ktorá využije finančné prostriedky, ktoré sú ešte k dispozícii.

Nevyužité peniaze – 146 miliónov EUR – budú nasmerované do tohto nového finančného nástroja zameraného na projekty v oblasti udržateľnej energetiky predovšetkým v mestských oblastiach. Použijú sa konkrétne na:

– verejné a súkromné stavby s obnoviteľnými zdrojmi energie a/alebo energeticky účinnými riešeniami;

– investície do energeticky veľmi účinných zariadení na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie vrátane mikrokogenerácie a do diaľkových vykurovacích/chladiacich sietí, najmä na energiu z obnoviteľných zdrojov;

– decentralizované obnoviteľné zdroje energie začlenené do miestneho prostredia a ich začlenenie do rozvodných elektrických sietí;

– mikrokogeneráciu z obnoviteľných zdrojov energie;

– čistú mestskú dopravu na podporu zvýšenej energetickej účinnosti a integráciu obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na verejnú dopravu, elektrické a vodíkové vozidlá a znížené emisie skleníkových plynov;

– miestnu infraštruktúru vrátane účinného osvetlenia vonkajšej verejnej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Chcel by som poďakovať autorke správy za vynikajúcu legislatívnu iniciatívu, ktorú som podporil, lebo financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie prispeje k stimulácii hospodárskej obnovy Únie, vytváraniu pracovných miest a podpore sociálnej integrácie a príťažlivosti regiónov. Tieto projekty sú najúčinnejšie, keď sa uskutočňujú na komunálnej, regionálnej a miestnej úrovni, no v riadne odôvodnených prípadoch môže byť účinnejšie zamerať sa na národnú úroveň. Keďže momentálna finančná a hospodárska kríza a z nej vyplývajúce zníženie rozpočtových príjmov majú zvlášť negatívny vplyv na financie miestnych a regionálnych orgánov, malo by sa zabezpečiť, aby zložitá rozpočtová situácia nebránila týmto orgánom v prístupe k finančným prostriedkom. Som rád, že sa požaduje krátkodobý hospodársky vplyv a že doba medzi prijatím žiadosti na projekt a finančným rozhodnutím by nemala prekročiť šesť mesiacov. Ako vieme, závislosť EÚ od krajín dodávajúcich ropu a plyn narastá. V niektorých krajinách trvá dlho, kým sa pohnú vpred projekty renovácie budov, projekty plynárenskej a elektrickej infraštruktúry, prepojenia, veterné parky a projekty zachytávania a skladovania uhlíka. Nevyužité finančné prostriedky z týchto projektov sa môžu prideliť do tejto oblasti. Správa je zvlášť dôležitá pre Litvu, ktorej závislosť od energie z Ruska narastá. Dúfam preto, že vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby získala financovanie, a že zameria finančné zdroje na miestnu úroveň s cieľom vytvoriť pridanú hodnotu, priamy prínos pre občanov, a tým zníži energetickú chudobu. Dúfam tiež, že správa sa neutopí v byrokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zlepšenie energetickej účinnosti a bezpečnosti je hlavnou prioritou EÚ. Stratégia Európa 2020 je veľmi ambiciózna, čo sa týka dosiahnutia cieľov v týchto oblastiach. Využitie nadbytočných finančných prostriedkov na podporu projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu je preto chvályhodné najmä vzhľadom na finančnú krízu. Vznik investičných projektov v týchto oblastiach je mimoriadne dôležitý pre hospodársky rast a ekologickejšie hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Úplne podporujem myšlienku, že musíme vyčleniť 146 miliónov EUR na projekty v oblasti energetiky. Ak sa finančné prostriedky použijú rozumne, bude to mať hmatateľný účinok. Toto rozhodnutie bude najprv predstavovať zelenú pre všetkých, ktorí sa usilujú o výrazné zníženie nákladov v odvetví výroby, dopravy a tranzitu. Náklady sa znížia, čo znamená, že príjmy narastú, a ak budú krajiny EÚ následne uskutočňovať vyváženú daňovú politiku, dokážu rýchlejšie prekonať následky globálnej finančnej krízy. Pridelenie finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti energetiky je dobrým stimulom pre vedúcich predstaviteľov vlád, miestnych orgánov a podnikov v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Výskum a vývoj sú základom zdravého hospodárskeho rastu a sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy alebo zvyšovania energetickej účinnosti. Aj z tohto dôvodu sú výskum a inovácie jadrom stratégie Európa 2020. Na jednej strane je dôležité, aby boli nariadenia o dotáciách jasné, čím sa v najvyššej možnej miere zabráni zneužívaniu. Na druhej strane však kontroly nesmú vyústiť do toho, že malé a stredné podniky budú nepriamo vylúčené v dôsledku zložitosti postupu prideľovania dotácií. Nariadenia o dotáciách je preto každých niekoľko rokov potrebné revidovať so zreteľom na tieto body a tiež zjednodušovať, vždy keď je to možné. Plánovaná revízia nesplní túto požiadavku, preto som hlasoval proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, lebo som presvedčený, že zvlášť v období krízy je dôležitá na podporu a oživenie hospodárstva, pričom sa zároveň sústredí na odvetvia, ktoré zatiaľ nie sú nasýtené, ale vyžadujú si rozvoj a investície. Súhlasím aj s pravidlom, že nástroj by sa mal obmedziť na finančné opatrenia, ktoré majú rýchly, merateľný a výrazný vplyv na hospodársku obnovu v rámci Únie, zvýšenie energetickej bezpečnosti a zníženie emisií skleníkových plynov. Prebiehajúca štrukturálna kríza je, paradoxne, významnou príležitosťou na opätovné prerokovanie tejto problematiky. Ťažkosti, ktorým boli vystavené hlavné hospodárske systémy, môžu umožniť oživenie v Európe. Na to však bude potrebná vízia, schopnosť a odvaha novej stratégie. V momentálnej situácii je jedinou stratégiou, ktorá má určité predpoklady na úspech, investovanie do inovatívnych riešení s cieľom odpútať sa od súčasných technologických a vedeckých paradigiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, lebo som presvedčený, že je potrebné uvítať vyčlenenie nevyužitých finančných prostriedkov v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu na vytvorenie osobitného finančného nástroja na podporu iniciatív v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie. Financovanie takéhoto projektu, ktorý je v úplnom súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, je totiž kľúčovým príspevkom k rozvoju udržateľného hospodárstva, boju proti zmene klímy a podpore zamestnanosti. Zároveň predstavuje mimoriadne vhodnú metódu vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu, ktorú v súčasnosti prežívame.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Chcel by som pani Van Bremptovej zablahoželať k vynikajúcej práci, ktorú vykonala. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh právneho predpisu o Európskom energetickom programe pre obnovu umožní využitie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, na financovanie projektov v týchto oblastiach: rekonštrukcia verejných a súkromných stavieb s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť alebo prejsť na obnoviteľné zdroje energie; výstavba zariadení na výrobu obnoviteľnej energie a ich začlenenie do rozvodných elektrických sietí; rozvoj riešení čistej mestskej verejnej dopravy, napríklad vozidiel na elektrický alebo vodíkový pohon; a rozvoj miestnej infraštruktúry vrátane účinného pouličného osvetlenia, skladovania elektrickej energie a zabezpečenia inteligentného merania a inteligentných sietí. Finančné prostriedky budú zamerané na podporu miestnych a regionálnych orgánov pri projektoch, ktoré by sa mali ukázať ako hospodársky a finančne účinné, čím sa zabezpečí včasná návratnosť investícií. Od januára 2011 do 31. marca 2014 by malo byť k dispozícii spolu 146,34 milióna EUR. Získané príspevky by mohli mať podobu pôžičiek, záruk, kapitálu alebo iných finančných produktov. Až 15 % vyplatených súm by sa mohlo použiť na pomoc pri príprave projektov verejnými orgánmi, pričom projekty budú čiastočne vybraté na základe geografickej rovnováhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) V ťažkej hospodárskej situácii, v ktorej sa nachádzame, prispeje tento finančný nástroj, ktorý do roku 2014 umožní vyčlenenie nevyužitých prostriedkov v hodnote 146 miliónov EUR na projekty v oblasti úspory energie, energetickej účinnosti a obnoviteľných energií, k podpore rastu a povzbudeniu hospodárskej obnovy v rámci Európskej únie a zároveň k boju proti zmene klímy a presadzovaniu ochrany životného prostredia. Podporujem toto opatrenie a hlasujem za správu pani kolegyne poslankyne Van Bremptovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – V roku 2009 prijala EÚ program podpory hospodárskej obnovy v Európe (Európsky energetický program pre obnovu), keď na projekty v oblasti energetiky vyčlenila do konca roku 2010 sumu 3,98 miliardy EUR. Finančné prostriedky Spoločenstva boli pridelené do troch podprogramov zameraných na projekty plynárenskej a elektrickej infraštruktúry, projekty výroby veternej elektrickej energie na mori a projekty zachytávania a skladovania uhlíka. Vďaka zeleným sa nám podarilo získať právnu úpravu, ktorá umožní použitie nevyužitých prostriedkov na vytvorenie špecializovaného finančného nástroja na podporu energetickej účinnosti a obnoviteľných iniciatív najmä v mestskom prostredí. Príjemcami budú obecné, miestne a regionálne verejné orgány, aby sme podporili veľké množstvo decentralizovaných investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Počas krízy, akou je tá, ktorou prechádzame, je neprijateľné mrhať zdrojmi, ktoré Európska únia poskytla na podporu projektov v oblasti energetiky. Z finančných prostriedkov vyčlenených na plynárenskú, elektrickú a veternú energetickú infraštruktúru ostalo nevyužitých dobrých 146 miliónov EUR. Toto opatrenie je určené na uvoľnenie tejto sumy a financovanie projektov zameraných na reštrukturalizáciu a zlepšenie účinnosti domov a verejných stavieb, pouličného osvetlenia a mestských dopravných systémov. Tieto finančné prostriedky vytvoria nové pracovné miesta, čo prispeje k rozvoju konkurencieschopného a udržateľného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), písomne. (IT) Dnešným hlasovaním vytvárame nový a dôležitý fond na financovanie projektov v odvetví obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov. Fond má dva ciele: podporiť úsporu energie a zlepšiť životné prostredie a zároveň dať nový impulz hospodárskej obnove Európy. Fond bude financovať iniciatívy a projekty v oblasti energetiky, pričom jeho filozofia bude iná než v minulosti. Nebude sa už zameriavať na priame dotácie, ktoré sa mnohokrát ukázali ako zničujúce, ale na ziskovosť investícií. Ak sa bude tento nový vzorec správne používať, verím, že odštartuje príchod nového poctivého cyklu oživenia európskeho hospodárstva. Nový finančný nástroj okrem toho predstavuje významnú príležitosť na rozvoj miestnych subjektov najmä na juhu Talianska. Fond je totiž možné začleniť aj do ďalších európskych fondov, napríklad do Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Rozhodným hlasovaním za tento nový fond vyjadrujem nádej, že tento inovatívny druh financovania by sa v budúcnosti mohol rozšíriť aj do mnohých ďalších odvetví počnúc cestnou, železničnou, prístavnou a letiskovou infraštruktúrou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Angažovanosť v oblasti energetickej účinnosti a bezpečnosti je v súčasnosti jednou z priorít Európskej únie. Rozsah hospodárskej a finančnej krízy, ktorou Európa momentálne trpí, vedie k hľadaniu riešení, ktoré dokážu priniesť vyváženú reakciu na požiadavky moderného sveta najmä využitím existujúcich finančných zdrojov. Vítam iniciatívu na nasmerovanie nevyužitej sumy 114 miliónov EUR vyčlenenej pre odvetvie energetiky v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu do iniciatív na podporu energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v duchu stratégie EÚ 2020. Zámer je taký, že tieto nové investičné projekty majú prispieť k vytváraniu pracovných miest a zvýšeniu konkurencieschopnosti odvetvia. Podporujem dôraz, ktorý správa kladie na význam zvyšovania decentralizovaných investícií, pretože príjemcami iniciatív budú verejné orgány na rôznych úrovniach verejnej správy, či už komunálnej, regionálnej alebo národnej. Úloha jednotlivých zainteresovaných strán teda bude posilnená a jej hodnota vyššia, čo bude dôkaz úspešnej koordinácie v rámci dohody starostov.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za toto spoločné uznesenie, pretože sa domnievam, že budúci transatlantický vzťah je pre Európanov nepochybne najdôležitejším zahraničným vzťahom. Na nadchádzajúcom samite EÚ – USA musia obaja partneri sústrediť spoluprácu na prehĺbenie spoločného programu založeného na spoločných hodnotách, akými sú napríklad ochrana demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Počas obdobia vážnej krízy a v predvečer mimoriadne dôležitého stretnutia G20 musia EÚ a USA, ktoré spoločne predstavujú polovicu svetového hospodárstva, spolupracovať intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým so zameraním na globálnu hospodársku obnovu a na vypracovanie opatrení na reguláciu svetového finančného systému. Musíme podniknúť spoločné kroky v súvislosti s hlavnými problémami, ktorým čelí celý svet, ako sú boj proti zmene klímy, dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, mierový proces na Blízkom východe, konkrétna situácia v Afganistane a Iraku, ako aj nešírenie jadrových zbraní. Tieto kroky musia byť výsledkom intenzívnejšieho strategického dialógu a spolupráce medzi EÚ a USA v rámci existujúcich multilaterálnych inštitúcií, predovšetkým Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a NATO. Týmto spôsobom budeme schopní nájsť riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Jedinečný vzťah, ktorý spája Európsku úniu s USA, je jedným zo základných strategických pilierov Európskej únie. Transatlantické partnerstvo, ktoré spoločne predstavuje polovicu svetového hospodárstva a ktoré spájajú spoločné hodnoty demokracie a ľudských práv, plní navyše funkciu garanta svetovej stability. Nadchádzajúci samit EÚ – USA je kľúčovým okamihom tejto spolupráce. Hlasovala som za tento dokument, pretože sa zameriava na problémy, ktoré hrozia tejto spolupráci, a na záväzky, ktorým podlieha. Oživenie dialógu medzi týmito dvomi veľmocami a podpora multilaterálnych rokovaní, ktorá charakterizuje politiku novej Obamovej vlády, zdôrazňujú význam tohto dokumentu. Z tohto hľadiska poskytuje usmernenia pre ďalší samit, predovšetkým v súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom, iránskou jadrovou otázkou, jadrovým odzbrojením a transatlantickým bezpečnostným paktom. A nakoniec požaduje posilnenie Transatlantickej hospodárskej rady a zdôrazňuje potrebu reformy medzinárodného finančného systému, rozvoj spolupráce v oblasti energetiky, životného prostredia, duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa a nadviazanie justičnej a policajnej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(LT) Podporujem toto uznesenie. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa Európska únia stala dôležitým hráčom na medzinárodnej scéne. Keďže EÚ a USA sú naďalej najsilnejšími veľmocami v rámci svetového hospodárstva, vážne následky finančnej a hospodárskej krízy prispeli k vytvoreniu integrovanejšieho transatlantického trhu, ktorý by poskytol priaznivejšie podmienky na hospodársky rast a trvalo udržateľný sociálny rozvoj. Preto je nevyhnutné rozvinúť bilaterálnu spoluprácu, pokiaľ ide o vypracovanie spoločnej energetickej stratégie, ktorá by podporila diverzifikáciu a bezpečnosť energetických zdrojov a dodávkových ciest a ekologicky účinné hospodárstvo. Pri vytváraní novej obchodnej kultúry je navyše potrebné zvýšiť mieru využitia inovácií, tvorivosti a informačných a komunikačných technológií, ako aj zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu a vedy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Keďže obaja partneri sa zaviazali k spolupráci v záujme podpory rastu a vytvárania pracovných miest vo svojich hospodárstvach a keďže Parlament naďalej presadzuje dokončenie transatlantického trhu založeného na zásade sociálneho trhového hospodárstva do roku 2015, ktorého dosiahnutie bude spolu s dokončením jednotného trhu EÚ základným prvkom opätovne nadobudnutého rastu a globálnej hospodárskej obnovy. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s tým, že Transatlantická hospodárska rada (TEC) je najvhodnejším mechanizmom riadenia transatlantického hospodárskeho vzťahu, pričom partneri by mali využívať jej plný potenciál s cieľom prekonať existujúce prekážky hospodárskej integrácie a do roku 2015 dosiahnuť transatlantický trh založený na zásade sociálneho trhového hospodárstva, čo bude pozitívnou odpoveďou na súčasnú hospodársku a sociálnu krízu. Súhlasím tiež s požiadavkou týkajúcou sa spolupráce v rámci TEC vo všetkých otázkach, ktoré majú vplyv na regulačné prostredie pre priemysel, a najmä malé a stredné podniky (MSP), ako aj s požiadavkou, aby sa pri úvahách o právnych predpisoch s transatlantickým dosahom postupovalo v súlade s koncepciou iniciatívy EÚ Small Business Act.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Partnerstvo medzi USA a Európskou úniou je založené na spoločnej histórii, kultúre, záujmoch a hodnotách, pričom tieto dve veľmoci sa delia aj o zodpovednosť za riešenie globálnych otázok a spoločných problémov. Integrované hospodárstva týchto veľmocí predstavujú spoločne približne polovicu svetového hospodárstva: toto transatlantické partnerstvo je hlavným hnacím motorom svetovej hospodárskej prosperity. Je nevyhnutné, aby na tomto samite bola navrhnutá ucelená spoločná stratégia vrátane nových politík a nástrojov, prostredníctvom ktorých bude možné reagovať na nové problémy týkajúce sa hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest na strategickej úrovni, ako aj z hľadiska bezpečnosti. Dúfam, že posolstvom tohto samitu bude, že EÚ a USA musia nadviazať bezprecedentnú spoluprácu v záujme reformy trhov a finančných inštitúcií, pričom sa poučia z chýb nedávnej hospodárskej a finančnej krízy a vytvoria podmienky na obnovu a vytváranie pracovných miest. Ďalej vyzývam obe strany, aby viedli otvorený dialóg v súvislosti s dosiahnutím vyššej miery tolerancie a rešpektovania rozmanitosti v rámci oboch spoločenstiev, predovšetkým pokiaľ ide o rešpektovanie všetkých základných ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Dominantná globálna pozícia USA a Európskej únie je spojená so zodpovednosťou, ktorej sa nemôžeme vyhýbať. Nejde o ochraňovanie pozícií, ktoré sme zaujali, ani o márne pokusy brániť historickým procesom pod zámienkou zachovania tejto dominancie. Ide skôr o presadzovanie civilizačných pokrokov, ktoré celé desaťročia charakterizovali naše krajiny. Túžba dosiahnuť blahobyt našich národov demokratickými prostriedkami, prostredníctvom voľného trhu, humánnejších pracovných podmienok, fungujúcich sociálnych systémov a všetkých ostatných pokrokov, ktoré z našich krajín robia to, čím sú dnes, má oveľa vyššiu hodnotu ako dominantná pozícia v medzinárodnej ligovej tabuľke, ktorá síce poskytuje holé údaje, ale neodzrkadľuje emócie ani kvalitu života. Toto všetko sa týka nielen riadenia svetových hospodárskych vzťahov, ale aj citlivejších otázok, napríklad v oblasti zahraničnej politiky alebo politiky životného prostredia (vrátane ich vplyvu na priemyselnú a energetickú politiku). Vyššia miera koordinácie dnes môže prispieť k vytvoreniu lepšieho zajtrajška, pričom nemáme v úmysle vzdať sa tohto ambiciózneho cieľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne.(FR) Väzby, ktoré spájajú USA a Európu, sú jedinečné a historické. Uznesenie, o ktorom dnes v Parlamente hlasujeme a ktoré som podporila, zdôrazňuje význam čoraz väčšej spolupráce medzi našimi krajinami a neustáleho posilňovania našich vzťahov, predovšetkým v súvislosti s hospodárskou krízou a teroristickými hrozbami proti Západu. Oceňujem aj skutočnosť, že v uznesení je zahrnutá aj menová otázka, keďže predstavuje našu túžbu prepracovať medzinárodný menový systém v čase, keď menové vojny škodia rastu EÚ. Ide teda o priateľské, ale rázne posolstvo, ktoré vysielame našim transatlantickým spojencom v predvečer otvorenia samitu G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady, pretože sa domnievam, že je nevyhnutné, aby sa súčasné predsedníctvo EÚ pokúsilo dosiahnuť ambiciózny záväzok USA na nadchádzajúcom samite v Cancúne. Zo strany USA je tiež nevyhnutná intenzívnejšia spolupráca so zameraním na účinnejšie zosúladenie vlastného systému obchodovania s emisnými kvótami so systémom, ktorý zaviedla EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Toto uznesenie je pomerne jednoznačné, pokiaľ ide o ciele nadchádzajúceho samitu a ohlásené zintenzívnenie „strategického dialógu“ medzi USA a EÚ.

Zmeny, ktorými svet prechádza, kríza kapitalizmu a nástup krajín s pomerne silným hospodárstvom, predovšetkým Brazílie, Ruska, Indie a Číny, takzvaných krajín BRIC, predstavujú vážnu hrozbu pre imperialistickú hegemóniu. USA a EÚ sa snažia „skoordinovať“ stratégie, pričom na tento účel využívajú široké spektrum hospodárskych, diplomatických a vojenských prostriedkov s cieľom zvrátiť tento vývoj. Väčšina tohto Parlamentu sa neodkláňa od neoliberálnej voľby, ale ju zintenzívňuje vo viere, že z tohto samitu vyplynú nové kroky zamerané na väčšiu „hospodársku integráciu“ a vytvorenie „transatlantického trhu“. Tieto možnosti spravidla vedú k väčšiemu vykorisťovaniu pracovníkov a ostatných ľudí, čím prehlbujú hospodársku a sociálnu nerovnosť medzi krajinami EÚ.

Význam možnosti zabezpečenia dominantného postavenia na trhu so zdrojmi vojenskou cestou, ako aj väčšia „strategická spolupráca“ so zameraním na „transatlantickú bezpečnosť“ medzi USA a EÚ v rámci NATO prudko narastajú.

Ľudia reagovali na voľbu vykorisťovania a vojny odporom. Dúfame, že občania Portugalska prostredníctvom demonštrácie proti NATO, ktorá sa bude konať 20. novembra, a prostredníctvom generálneho štrajku, ktorý naplánovala organizácia CGTP-IN na 24. novembra, posunú boj proti týmto politikám o úroveň vyššie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Je nevyhnutné, aby sme čo najviac využili transatlantické politické a hospodárske vzťahy, ktoré sa počas predchádzajúcich rokov neustále posilňovali a ktoré majú vplyv na voľbu investícií a činnosť podnikov. Domnievam sa, že vzťahy medzi Európskou úniou a USA sa môžu ešte zlepšiť, ako sa uvádza v spoločnom návrhu uznesenia, a to posilnením hospodárskej spolupráce a pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov a požadovaním vyššej miery transparentnosti orgánov USA v súvislosti so zahraničnou a obrannou politikou tejto krajiny. Je nevyhnutné zintenzívniť vzťahy medzi EÚ a USA, predovšetkým v oblasti obchodu, pričom tieto vzťahy musia zohľadňovať spoločné hodnoty aj protichodné názory oboch krajín, v súvislosti s ktorými je nutné nadviazať konštruktívny dialóg. Vo všeobecnosti mám na tento spoločný návrh uznesenia pozitívny názor, a preto zaň budem hlasovať s vierou, že bude podnetom pre zvýšenie spolupráce medzi týmito dvomi dôležitými hráčmi na svetovej politickej a hospodárskej scéne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Európska únia a USA sú dvomi oblasťami, ktoré vážne postihla hospodárska a finančná kríza, a v čase keď sú jej účinky ešte stále badateľné, sme zo strany Európskeho parlamentu chceli opätovne zdôrazniť náš záujem o to, aby sme našli spoločné riešenie tejto krízy, ako aj potrebu posilniť hospodársku spoluprácu s cieľom definitívne spoločne prekonať toto ťažké obdobie. Domnievam sa, že v tejto súvislosti je dokončenie transatlantického trhu do roku 2015 dobrým spôsobom ďalšieho rozvoja hospodárskeho vzťahu medzi týmito dvomi oblasťami a nadobudnutia sily v súvislosti s nevyspytateľným kolísaním svetového hospodárstva. Keďže USA a EÚ sú starými partnermi, ktorí majú mnoho spoločných hodnôt (demokracia, rešpektovanie ľudských práv), chceli by sme, aby sa začalo transatlantické vyšetrovanie, ktoré by ozrejmilo podozrenia z mučenia v Iraku. A nakoniec, teraz, keď je teroristická hrozba jednoznačnejšia, dúfam, že EÚ a USA budú v tejto oblasti plne spolupracovať, ale bez toho, aby prijímali opatrenia, ktoré by príliš narúšali súkromie občanov. Na to sme chceli poukázať v čase blížiaceho sa samitu medzi EÚ a USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Podporil som uznesenie o zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady s výnimkou niektorých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzvať oboch transatlantických partnerov, aby v plnej miere a bezodkladne využili potenciál Transatlantickej hospodárskej rady. Táto rada sa stane kľúčovým nástrojom na prekonanie pretrvávajúcich prekážok voľného obchodu a na uskutočnenie transatlantického trhu voľného obchodu v rámci nasledujúcich piatich rokov. Len takýto trh, ktorý Európsky parlament presadzoval pri mnohých príležitostiach, môže byť základom dlhodobej a spoľahlivej spolupráce medzi USA a EÚ. Z politického hľadiska by USA a Európa mali vynaložiť cielené úsilie s cieľom dosiahnuť dohodu o spoločnom programe zameranom na riešenie svetových problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Vzťah medzi EÚ a USA je jedným z najdôležitejších vzťahov EÚ. Ide o takého veľkého obchodného partnera, že uvítame čokoľvek, čo nám pomôže pohnúť sa vpred a nadviazať užšiu spoluprácu. Oceňujem uznesenie, ktoré požaduje odstránenie rozdielov medzi týmito dvomi obchodnými zónami v súvislosti s otázkami, ako je napríklad zrušenie vízovej povinnosti a osobný záznam o cestujúcom (PNR). Toto uznesenie požaduje aj lepšie zbližovanie finančných reforiem na oboch stranách Atlantiku, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité, ak sa chceme vyhnúť budúcim krízam podobným tej, ktorú v súčasnosti zažívame.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), písomne. (FR) Podporila som uznesenie, v ktorom Európsky parlament predkladá odporúčania Rade v súvislosti so spôsobom riešenia transatlantických otázok na nadchádzajúcom samite EÚ – USA. Vzhľadom na význam Európskej únie a USA vo svetovom hospodárstve a súčasnú hospodársku situáciu je nevyhnutné, aby títo dvaja partneri zintenzívnili spoluprácu v záujme podpory rastu a vytvárania pracovných miest. Preto som podporila predovšetkým dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil kolega pán Brok a ktoré zdôraznili potrebu lepšej koordinácie menových politík v rámci transatlantických vzťahov. Tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by sa mali zohľadňovať v spojení s diskusiou, ktorú začína viesť skupina G20 v súvislosti s rizikami, ktoré hrozia všetkým svetovým hospodárstvam z dôvodu „menovej vojny“ a akýchkoľvek vnútroštátnych menových iniciatív, ktoré by mohli spôsobiť nerovnováhu výmenných kurzov. Mali by sme sa vyhýbať akýmkoľvek „konkurenčným devalváciám“ a „konkurenčným podhodnoteniam“, pretože škodia nevyhnutnej medzinárodnej hospodárskej a menovej spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Prijaté uznesenie o transatlantických vzťahoch je žiadosťou o výnimočný vzťah s USA. Výnimočný hospodársky vzťah založený na transatlantickom trhu, ktorý sa bude budovať počínajúc dnešným dňom do roku 2015, a politický vzťah zameraný na „ochranu spoločného záujmu“. Tento spoločný záujem zahŕňa zlepšenie spolupráce v Afganistane, oveľa intenzívnejšiu integráciu v rámci misií Severoatlantickej aliancie a podriadenie sa americkým požiadavkám zameraným na poskytovanie bankových údajov európskych občanov prostredníctvom dohody SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. (CS) Pokiaľ ide o návrh dohody medzi Európskou úniou a USA týkajúcej sa ochrany osobných údajov pri ich prenose a spracovaní v rámci policajnej a justičnej spolupráce, mali by sme si položiť zásadnú otázku, a to či majú obidve strany vyvážený záujem o takúto dohodu. Podľa mňa to tak nie je, pretože záujem USA o získavanie údajov o občanoch EÚ je prvoradý. Ak sa sústredíme na rozdiely medzi systémami ochrany osobných údajov oboch strán, ľahko dospejeme k záveru, že uzatvorenie dohody tohto druhu je takmer vylúčené, ak sa má zachovať štandard ochrany osobných údajov vyplývajúci z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a Charty základných práv Európskej únie. Okrem toho je úplne nevyhnutné, aby rokovaniam o takejto dohode medzi EÚ a USA predchádzalo prijatie pravidiel o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami EÚ a členských štátov, ako sa uvádza v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Jediným prínosom tohto uznesenia je to, že odporúča všeobecné zrušenie trestu smrti a vyzýva USA, aby pristúpili k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu. Odhliadnuc od tohto je to neprípustné. Ako sa môže Parlament zasadzovať za dokončenie rozsiahleho transatlantického trhu, kolosálneho projektu realizovaného za chrbtom európskej verejnosti? Ako môže podporovať dohodu SWIFT, prenos údajov osobného záznamu o cestujúcom (PNR), dohodu medzi Európou a USA o otvorenom nebi, obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a nedemokratické inštitúcie, ktoré stoja za Multidisciplinárnou skupinou pre medzinárodnú činnosť proti terorizmu (GMT)? Hlasoval som proti tejto zrade všeobecného záujmu a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Vzťah medzi EÚ a USA je založený na spoločnom záväzku týkajúcom sa demokracie, právneho štátu a ľudských práv, boja proti terorizmu a predchádzania šíreniu zbraní hromadného ničenia, pričom ide o spoločné záujmy a hodnoty. Nemôžeme zabúdať na to, že EÚ a USA predstavujú takmer polovicu svetového hospodárstva, pričom ide o najintegrovanejší a najdlhší hospodársky vzťah na svete a hlavný hnací motor svetovej hospodárskej prosperity. Sila tohto transatlantického vzťahu a záväzok voči nemu majú ešte väčší význam v súvislosti so súčasnou medzinárodnou finančnou a hospodárskou krízou. Z tohto dôvodu má tento samit o to väčší význam pri ďalšom posilňovaní týchto vzťahov v záujme dosiahnutia cieľov naplánovaných do roku 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Uznesenie o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady má opätovne zdôrazniť transatlantický program a posilniť spoluprácu medzi EÚ a USA v oblastiach spoločného záujmu. Tento vzťah je aj naďalej hlavnou prioritou Európskej únie. Okrem toho, že EÚ a USA majú mnoho spoločných záujmov a hodnôt, ako napríklad presadzovanie mieru, demokraciu, rešpektovanie ľudských práv a trhové hospodárstvo, sú účastníkmi najvýznamnejšieho bilaterálneho obchodného a investičného vzťahu na svete, keďže hodnota transatlantického hospodárstva dosahuje 4 280 miliárd USD. Žijeme v realite čoraz užšej hospodárskej integrácie. Celkový význam tohto vzťahu je očividný aj v súvislosti s rozvojovou spoluprácou, keďže USA a EÚ spoločne poskytujú takmer 80 % rozvojovej pomoci. Nakoniec by som chcel uviesť, že naše partnerstvo je nevyhnutné na dosiahnutie väčšej stability sveta, ako aj na diskusiu o hlavných multilaterálnych otázkach, ako sú napríklad zmena klímy, energetika, hospodárska a finančná kríza, krízový manažment, rozvojová spolupráca, regionálne záležitosti, nešírenie jadrových zbraní a jadrové odzbrojenie, ako aj bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne.(LT) EÚ a USA majú mnoho styčných bodov a zohrávajú dominantnú úlohu pri riešení globálnych problémov. Musíme si však navzájom osvojiť osvedčené postupy a posilniť naše partnerstvo s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení. Tieto problémy sú relevantné, pokiaľ ide o zmenu klímy, zdravé životné prostredie a potravinovú bezpečnosť. Obrovská ekologická katastrofa v Mexickom zálive nám ponúkla nádej, že vláda USA prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť starostlivosť o životné prostredie a činnosť zameranú na riešenie problémov v súvislosti so zmenou klímy. EÚ musí na konferencii o zmene klímy v Cancúne zohrávať aktívnu úlohu. Je nevyhnutné, aby sa USA zúčastnili na tejto dohode, pretože niekedy máme dojem, že by bolo jednoduchšie dosiahnuť dohodu s rozvojovými krajinami ako s USA. Musíme nájsť spôsoby zamerané na podporovanie väzieb medzi systémom EÚ na obchodovanie s emisiami a regionálnymi alebo federálnymi systémami obchodovania v USA. Musíme sa tiež usilovať o dosiahnutie transatlantického partnerstva zameraného na strategické energetické otázky, bezpečnosť dodávok energie a politiky, prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť pokrok v oblasti nízkouhlíkových zdrojov energie. Jedna z otázok transatlantickej spolupráce sa týka zdravého životného prostredia – nových potravín a používania nových technológií vo výrobe potravín. Spoločnosť EÚ nie je úplne pripravená na inovácie, takže krajiny musia navzájom rešpektovať svoje voľby. Silné partnerstvo medzi EÚ a USA musí byť prospešné pre obe strany, ako aj na celosvetovej úrovni. Dúfam, že nadchádzajúci samit EÚ – USA nás posunie bližšie k tomuto cieľu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Návrh uznesenia zahŕňa niekoľko pozitívnych bodov, pričom EÚ by sa mala pokúsiť posilniť svoje postavenie v týchto oblastiach, ako sú napríklad boj proti globálnej hospodárskej a finančnej kríze a spolupráca v oblasti dopravy a priemyslu. Na druhej strane sa v tomto uznesení ešte stále nachádza niekoľko nedostatkov, pokiaľ ide o zahraničnú a bezpečnostnú politiku, predovšetkým v súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. – (IT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že ide o spravodlivý a vyvážený dokument. Je dôležité, aby Parlament prejavil svoj názor na tomto významnom samite s naším najväčším spojencom. Transatlantické vzťahy boli odjakživa kľúčovou súčasťou európskej zahraničnej politiky. Som presvedčený, že dokonca aj v globalizovanom svete, v ktorom niektorí odborníci pozorujú posun osi zo západu smerom k východným veľmociam, je vzťah medzi EÚ a USA kľúčom k stabilite, rastu a prosperite, a to nielen na oboch stranách Atlantiku, ale aj v rámci celého sveta. Našou spoločnou črtou sú silné korene, máme spoločnú kultúru, životný štýl, vyhliadky a trhy a predovšetkým sme odjakživa boli poprednými zástancami hodnôt, ideálov a potrieb, či už ideologických, hospodárskych alebo sociálnych, čím sme sa dostali na vedúcu pozíciu na celosvetovej úrovni. Pokiaľ však ide o nový globálny scenár a rozloženie síl, domnievam sa, že musíme nadviazať operatívnejšiu spoluprácu s Washingtonom, pričom ak sa chce EÚ presadiť ako dôveryhodný partner, musí preukázať nielen zdanlivú súdržnosť, ale aj schopnosť prijímať konkrétne záväzky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že:

- Transatlantická hospodárska rada (TEC) je najvhodnejším mechanizmom riadenia transatlantického hospodárskeho vzťahu, pričom partneri by mali využívať plný potenciál TEC s cieľom prekonať existujúce prekážky hospodárskej integrácie a do roku 2015 dosiahnuť transatlantický trh, čo bude pozitívnou odpoveďou na súčasnú hospodársku a sociálnu krízu,

- TEC by mala pri riešení obáv zúčastnených strán konať strategickejšie,

- pri úvahách o právnych predpisoch s transatlantickým dosahom by sa malo postupovať v súlade s koncepciou iniciatívy „Small Business Act“,

- hospodárske a finančné správne štruktúry, ktoré existovali na začiatku krízy či už na medzinárodnej úrovni, v USA, alebo v rámci Európskej únie, nepriniesli do medzinárodného finančného systému dostatočnú stabilitu, takže s narastajúcou vzájomnou ekonomickou a finančnou závislosťou je nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi hlavnými hospodárstvami v oblasti makroekonomickej politiky a dohľadu.

Tiež oceňujem výzvu, aby EÚ a USA spolupracovali s Čínou pri riešení medzinárodného sporu týkajúceho sa výmenných kurzov bez toho, aby uplatňovali protekcionistické alebo odvetné opatrenia, so zohľadnením skutočnosti, že členské štáty EÚ sú v porovnaní s USA pod rôznymi tlakmi trhu, najmä pokiaľ ide o štátne dlhopisy a existenciu menovej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Vzťah, ktorý spája Európu a USA, je jedinečný a historický. Uznesenie, ktoré dnes prijal Európsky parlament a za ktoré som hlasoval, zdôrazňuje význam posilňovania spolupráce a zintenzívňovania strategického dialógu medzi EÚ a USA v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou, ako aj význam boja proti hrozbe terorizmu. So zreteľom na význam súčasných medzinárodných otázok je v skutočnosti nevyhnutné opierať sa o spoločné zásady, záujmy a hodnoty, aby na nadchádzajúcom samite EÚ – USA bolo možné prijať rozhodné opatrenia zamerané na prehĺbenie rozsiahleho spoločného programu, na základe ktorého bude možné účinne reagovať na tieto problémy. Je tiež nevyhnutné využívať plný potenciál Transatlantickej hospodárskej rady s cieľom prekonať existujúce prekážky vytvorenia transatlantického trhu do roku 2015, ako aj presadzovať integrovaný prístup v oblasti dohľadu a makroekonomickej politiky, ako aj v oblasti obchodných vzťahov EÚ a USA s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Transatlantické vzťahy majú pre Európu kľúčový význam, preto som podporil toto uznesenie o budúcich prioritách nadchádzajúceho samitu EÚ – USA. Predovšetkým pokiaľ ide o globálne riadenie, malo by sa zintenzívniť úsilie zamerané na implementáciu reformného programu OSN. Okrem toho je nevyhnutné dosiahnuť ambiciózny a záväzný systém na obdobie po roku 2012 vzťahujúci sa na emisie skleníkových plynov. So zreteľom na finančnú stabilitu je ďalej nevyhnutná porovnateľnosť účtovných noriem na celosvetovej úrovni, pričom v súvislosti s touto otázkou je nutné dosiahnuť pokrok. Regulačné normy zavedené v jednej oblasti by navyše mali slúžiť ako referencia pre iné oblasti, čím by sa zabezpečilo neustále zväčšovanie hustoty medzinárodnej finančnej regulácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Zdržal som sa konečného hlasovania. Jedno z hlavných pozitívnych hľadísk (s ktorým nesúhlasia všetci členovia našej skupiny) tohto uznesenia, ktoré je okrem iného nutné zdôrazniť, sa nachádza v odseku 29, kde EP uvádza, že medzinárodné záväzky v oblasti rozvojových cieľov tisícročia, z ktorých viaceré zaostávajú za plánom, sa môžu dosiahnuť do roku 2015, len ak budú industrializované krajiny dodržiavať svoje záväzky a poskytovať 0,7 % zo svojich HDP na zahraničnú rozvojovú pomoc. Parlament preto vyzýva EÚ a USA, ako aj ostatných medzinárodných darcov, aby dodržiavali svoje záväzky a prijali opatrenia na urýchlenie pokroku s cieľom dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia do roku 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Vzťah Spojeného kráľovstva a ostatných európskych krajín s USA bude aj počas nasledujúcich desaťročí naďalej našou najdôležitejšou strategickou prioritou. V niektorých oblastiach činností bude EÚ pravdepodobne tiež schopná vo významnej miere prispieť k vytýčenému cieľu. Z tohto dôvodu som podporil uznesenie o vzťahoch EÚ a USA. Nepresvedčila ma však hodnota spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, pričom je nutné posilniť politiku vo vzťahu k Iránu.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Požiadavky na bezpečnosť leteckej dopravy viedli EÚ k podpísaniu dohôd o výmene osobných záznamov o cestujúcich (PNR) s viacerými štátmi. Na základe Lisabonskej zmluvy je okrem toho záväzná Charta základných práv, ktorá chráni osobné údaje európskych občanov. Keď príde na obnovenie týchto dohôd o výmene, Parlament bude musieť schváliť každú novú prerokovanú dohodu. V tomto smere existujú dve protichodné požiadavky. Na jednej strane boj proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podporovaný novými komunikačnými médiami a na druhej strane ochrana súkromia a základných slobôd, ktorú ohrozujú tie isté komunikačné médiá. Považovala som za dôležité podporiť tento text, ktorý zachováva transatlantickú spoluprácu namierenú proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu a zároveň sa do veľkej miery venuje zárukám nevyhnutným pre slobody európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem toto uznesenie. Teroristické činy, z ktorých je šokovaný celý svet, a narastajúca organizovaná trestná činnosť v oblasti obchodovania s drogami a ľuďmi si vyžadujú zlepšenie úsilia zameraného na boj proti trestnej činnosti a terorizmu. Ak majú takéto opatrenia fungovať, musia ísť ruka v ruke s účinnejšou, cielenejšou a rýchlejšou výmenou údajov v Európe a na celom svete. Hlavný problém však stále predstavuje otázka ochrany osobných údajov, ktorá zabezpečí, že takéto údaje sa nepoužijú na iný účel než na prevenciu, vyšetrovanie alebo odhaľovanie trestných činov. Komisia musí podľa môjho názoru zabezpečiť, aby všetky dohody a opatrenia o prenose osobných údajov vyhovovali aj skúške právnej proporcionality a chránili dôverný charakter osobných údajov. Komisia musí v tomto procese informovať Európsky parlament ako inštitúciu zastupujúcu občanov o všetkých otázkach týkajúcich sa prenosu osobných údajov, aby mohol vyjadriť svoj postoj k plánovaným dohodám. Takto budeme môcť nájsť optimálne riešenia, aby sa údaje našich občanov používali len v súlade s prísne regulovanými pravidlami a aby sa zaručila ochrana ich osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Cieľom Parlamentu je posilnenie ochrany údajov pri prenose osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do inštitúcií v tretích krajinách. Je veľmi dôležité, aby sa osobné údaje využívali účinne, aby bolo používanie informácií dostatočne flexibilné a aby umožňovalo aj ochranu súkromia ľudí. Parlament žiada, aby bol vytvorený štandardný model údajov o cestujúcich a aby sa zaručil prenos a spracovanie údajov na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania. Je veľmi dôležité, aby sa údaje PNR nepoužívali na získavanie údajov alebo vytváranie profilov a aby sme skúmanie údajov nezverili len elektronickému systému, ale aby rozhodnutia prijímali ľudia. Vzhľadom na to je veľmi dôležitá spolupráca a výmena informácií s príslušnými nezávislými inštitúciami, aby sa zabezpečilo ich účinné a nezávislé rozhodovanie o prenose osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Na účely boja proti terorizmu je každý občan potenciálny terorista a v dôsledku toho sa zaznamenávajú ich osobné údaje v rozpore so základnými ľudskými právami a inštitucionálnymi zárukami, ktoré majú zabezpečiť ich dodržiavanie. Žiaľ, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica a ktoré by istým spôsobom zlepšili situáciu, boli zamietnuté. Preto som hlasoval proti návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Sloboda je jednou zo základných zásad, na ktorých je založený tento Parlament. Táto hodnota je základom, na ktorom sú vybudované európske inštitúcie, zdrojom energie, vďaka ktorému môže trh poháňať rôznorodé a zložité hospodárstvo, a vzduchom, ktorý dýchajú naši občania, keď cestujú za štúdiom alebo za prácou do miest, do ktorých sa kedysi mohli dostať len s pasom, ba dokonca s vízom. Preto niet pochýb o jej význame. V tomto dokumente sa zdôrazňuje skôr jej vzťah k bezpečnosti. Tento problém nemá jednoduché riešenie. Informácie je totiž potrebné zhromažďovať a analyzovať na správnych miestach, no musíme naďalej obozretne predchádzať ich zneužívaniu. Kontroly tohto postupu musia byť nepretržité a sústavné a musia zabrániť akémukoľvek úniku údajov. Nesmieme pripustiť, aby to ľudia považovali za úsilie rezignovať na slobodu, rovnako ako nesmieme pripustiť, aby tlak v prospech slobody ohrozil bezpečnosť ľudí v Európe. Dokument podľa môjho názoru predkladá vynikajúci kompromis na vyváženie týchto dvoch protichodných zásad.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Vítam prijatie uznesenia o všeobecnom prístupe k prenosu údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín Európskym parlamentom a odporúčaní Komisie adresovaných Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi, za ktoré som hlasovala.

Tento prístup predstavuje správnu rovnováhu medzi požiadavkami na bezpečnosť členských štátov Európskej únie a prísnym dodržiavaním práv a slobôd občanov. Osobné záznamy o cestujúcich sú mimoriadne citlivou databázou, ktorú je preto potrebné chrániť, aby sa zabránilo spôsobeniu akejkoľvek ujmy osobám, ktorých mená sa v nej nachádzajú. Myslím si, že je potrebné, aby sme v rámci rokovaní o dohode s USA, Austráliou a Kanadou zabezpečili, že údaje sa nebudú môcť používať na vytváranie profilov vyberaním určitých údajov zo záznamov. Súhlasím s tým, že je rozdiel medzi hodnotením bezpečnostných rizík a vytváraním profilov, ktoré sa môžu ukázať ako nesprávne, založené na nesprávnom výklade údajov. Dúfam, že dohody, o ktorých bude Komisia rokovať s príslušnými krajinami, budú spĺňať požiadavky uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) V momentálnej digitálnej dobe sa ochrana údajov, právo na informačné sebaurčenie, osobné práva a právo na súkromie stali hodnotami, ktoré zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu a musia byť s osobitnou starostlivosťou chránené. Vzhľadom na to som presvedčená, že EÚ musí v politike ochrany údajov dodržiavať a presadzovať kľúčovú zásadu a že všetky dohody a politické opatrenia musia vyhovovať aj skúške právnej proporcionality, ktorou sa preukáže, že sú zamerané na dosiahnutie cieľov zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som jednoznačne za návrhy predložené v návrhu tohto uznesenia. V mene boja proti celosvetovej hrozbe terorizmu a ďalších foriem nadnárodnej trestnej činnosti a ich prevencie vítam túto iniciatívu a atmosféru spolupráce a angažovanosti medzi EÚ, Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou. Proporcionalitu však považujem za základnú zásadu politiky ochrany údajov. Je preto potrebné usilovne dodržiavať a obhajovať cieľ dohôd, ktorým je zabezpečiť, že prenos údajov bude v súlade s európskymi normami na ochranu údajov. Zdôraznil by som aj význam opätovného otvorenia rokovaní o dohode o prenose a ochrane osobných údajov s USA v kontexte rozšírenej politickej a právnej spolupráce. Zopakoval by som však, že nevyhnutnosť a proporcionalita sú zásadnými a základnými zásadami pri zabezpečovaní účinného boja proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Prenos údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) je dôležitým prvkom boja proti terorizmu a nadnárodnej trestnej činnosti. Počet krajín, ktoré požadujú prenos údajov PNR leteckými spoločnosťami, však neustále rastie. Preto je potrebné podrobné sledovanie, aby sa zabezpečilo, že osobné informácie európskych občanov sa nepoužijú na iný účel než na ten, na ktorý boli získané, a že ich prenos bude v súlade s európskymi normami na ochranu údajov. Plne preto podporujem uznesenie, ktoré dnes prijal Európsky parlament a ktoré je zamerané na poskytnutie prísneho rámca na prenos údajov o cestujúcich do tretích krajín. Tieto krajiny budú musieť poskytnúť záruky, pokiaľ ide o používanie, uchovávanie a zber takýchto údajov, ktoré by mali zabrániť ich zneužívaniu a zabezpečiť dodržiavanie práv našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písomne. (FR) Ak chceme zabezpečiť stálu bezpečnosť medzinárodnej dopravy najmä vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje terorizmus, je mimoriadne dôležité, aby krajiny boli schopné vymieňať si informácie o cestujúcich – údaje PNR zozbierané leteckými spoločnosťami. Rovnako dôležité však je zabezpečiť, aby tieto opatrenia neohrozovali základné slobody občanov a nevyústili do diskriminácie niektorých osôb pre ich pôvod alebo náboženstvo. Preto je potrebné lepšie zaručiť ochranu osobných údajov. Európsky parlament musí predložiť jednu jednoznačnú požiadavku, skôr než Komisia začne rokovať o metódach výmeny údajov PNR so Spojenými štátmi, Kanadou a Austráliou: ochrana osobných údajov je príliš citlivou témou na to, aby sa tieto rokovania odohrávali výlučne medzi členskými štátmi za zatvorenými dverami. Musia sa viesť transparentne na úrovni EÚ. Prenášané údaje sa musia používať len v prísne definovanom kontexte a nesmú sa prenášať do tretej krajiny. Mnohé druhy informácií bude potrebné vylúčiť z údajov, ktoré je možné zbierať, najmä informácie súvisiace s etnickým pôvodom a náboženským presvedčením.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Ochrana osobných údajov je citlivou otázkou vo vzťahoch medzi EÚ a USA, tak ako v prípade dohody o prenose bankových údajov (dohody SWIFT). V súčasnosti sa rokuje o všeobecnej dohode medzi EÚ a USA o ochrane údajov, ako aj o novej dohode o výmene údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR). Dnešným hlasovaním o spoločnom uznesení Parlament zopakoval svoju požiadavku, aby sa zozbierané informácie PNR za žiadnych okolností nesmeli používať na účely využívania údajov alebo vytvárania profilov. Parlament napokon opäť žiada Komisiu o poskytnutie konkrétneho dôkazu, že „zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich je potrebné“. Komisiu tiež vyzýva, aby „hľadala aj alternatívy, ktoré znamenajú menší zásah do súkromia“. Ak názor Parlamentu nebude zohľadnený, Parlament bude mať možnosť využiť svoje právo veta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že Európska únia potrebuje súdržnú a jednotnú víziu, pokiaľ ide o podpis budúcich dohôd o PNR. Prispeje to k zabezpečeniu lepšej ochrany osobných údajov a súkromia a zároveň sa podporí využitie týchto údajov v boji proti terorizmu a závažnej cezhraničnej trestnej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože považujem za dôležité odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohodách medzi Európskou úniou a Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi o prenose a používaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich. Tieto dohody by mali zabezpečiť, že odhodlaním v boji proti terorizmu a trestnej činnosti sa nespochybní ochrana občianskych slobôd a základných práv a najmä nie právo na súkromie, informačné sebaurčenie a ochranu údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Osobné údaje, ich ochrana a právo jednotlivca na tú istú ochranu sú témy, ktoré stále viac priťahujú pozornosť politikov prijímajúcich rozhodnutia a samotnej občianskej spoločnosti. Dostupné technologické prostriedky predstavujú pri dodržiavaní práva jednotlivca na súkromie významnú výzvu. Aj tento koncept je spochybnený rastúcim dobrovoľným a nedobrovoľným vystavením riziku, s ktorým sa Európania v súčasnosti stretávajú. Európania sú tiež svedkami narastajúceho napätia medzi právom jednotlivca na súkromie a kolektívnym právom na bezpečnosť. Všetky tieto problémy nadobudli po 11. septembri 2001 znepokojivé rozmery a sú stále aktuálne. Proti terorizmu a ďalším formám organizovanej trestnej činnosti sa dnes bojuje viac rýchlou a účinnou výmenou informácií medzi bezpečnostnými agentúrami než konvenčnými policajnými zložkami. Bez tejto výmeny by sme boli vystavení koordinovanej cezhraničnej trestnej činnosti bez šance na primeranú reakciu. V dôsledku všetkých týchto dôvodov som presvedčený, že je dôležité začať rokovať s našimi partnermi, aby sme mohli spoločne čeliť kolektívnemu nebezpečenstvu a zabezpečiť, že výmena údajov medzi stranami bude v súlade so zásadami primeranosti a proporcionality vo vzťahu k zamýšľanému cieľu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Toto uznesenie nadväzuje na dynamiku, ktorú odštartovali Spojené štáty v súvislosti s bojom proti „hrozbe terorizmu“. Usiluje sa teda zaviazať členské štáty Európskej únie k tej istej dynamike. Namiesto boja proti prvotným príčinám problému sa pokúšajú využiť túto hrozbu ako zámienku na neprijateľné obmedzenie práv, slobôd a záruk Európanov. Tí, čo sú zodpovední za túto kapituláciu Európskeho parlamentu, ktorá je v protiklade so stanoviskami zaujatými v minulosti, sa teraz usilujú zmierniť ju odvolávaním sa na údajné zásady „proporcionality“ a „nevyhnutnosti“, ktoré sú vždy diskutabilné a ich hodnotenie je subjektívne. Argument, že už teraz sa niektoré údaje z osobných záznamov o cestujúcich prenášajú do tretích krajín bez akejkoľvek kontroly, neobstojí. Ak sa údaje používajú alebo spracúvajú nevhodným spôsobom, treba to prešetriť, nahlásiť a intenzívne proti tomu bojovať. Toto uznesenie predstavuje kapituláciu, ktorá sa len usiluje vydávať za zákonné niečo, čo je v tejto chvíli jednoznačne na okraji zákonnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie o všeobecnej stratégii v oblasti prenosu údajov o cestujúcich v leteckej doprave do tretích krajín. Je totiž nevyhnutné vytvoriť záväzný právny rámec na tieto prenosy, ktoré sa stále viac využívajú v rámci boja proti terorizmu. V priebehu prípravy tohto rokovania s USA, Kanadou a Austráliou stanovil Parlament podmienky. Okrem iného žiadame, aby sa údaje nepoužívali na účely vytvárania profilov a aby rokovania vo vzťahu k Parlamentu prebiehali úplne transparentne. Poslancom EP musí byť navyše umožnené podrobne monitorovať situáciu. Ochrana súkromia je citlivá problematika, ktorú by sme nemali obetovať pre ďalšiu požiadavku, požiadavku boja proti terorizmu. Rovnako ako pri rokovaniach o dohode SWIFT, Parlamentu sa podarí ochrániť súkromie občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie o vonkajšej stratégii EÚ týkajúcej sa údajov z osobných záznamov o cestujúcich (údaje PNR). Som totiž presvedčená, že uzatváranie dohôd umožňujúcich prenos údajov PNR medzi Európskou úniou a Kanadou, Spojenými štátmi a Austráliou má pre medzinárodnú bezpečnosť prvoradý význam. Vítam preto odporúčanie Komisie, aby sa začali rokovania zamerané na uzatvorenie týchto dohôd. Už niekoľko rokov je totiž jasné, že výmena týchto údajov pomáha v boji proti terorizmu a medzinárodnej trestnej činnosti. Tieto medzinárodné prenosy údajov PNR poskytujú orgánom činným v trestnom konaní našich krajín cenné prostriedky na boj proti hrozbe terorizmu. Okrem toho musím zdôrazniť, že nový všeobecný prístup k údajom PNR predstavený Komisiou v októbri a zameraný na stanovenie osobitných všeobecných kritérií pre všetky dohody o PNR je podľa mňa veľmi pozitívny. Vytvorí pre tieto dohody štruktúrovanejší a jasnejší rámec a poskytne významné záruky v oblasti ochrany osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Toto uznesenie je v úplnom rozpore s uznesením, ktoré tento Parlament prijal v máji. „Víta“ návrh, ktorý predložila Komisia v septembri. Ten návrh podporuje prenos údajov PNR do tretích krajín a neobsahuje uspokojivé záruky, pokiaľ ide o spôsob využívania údajov. Čo je ešte horšie, považuje za odôvodnené uchovávať tieto údaje neobmedzený čas na účely vytvárania profilov. Aký má zmysel, že toto uznesenie pokrytecky blokuje postup predstavujúci jadro projektu, ktorý uznesenie podporuje? Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, ktoré porušuje právo každej ľudskej bytosti na ochranu jej osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Osobné záznamy o cestujúcich (PNR) sú ďalšou zbraňou v boji proti terorizmu. Na základe Lisabonskej zmluvy má Parlament prispieť k vytvoreniu novej vonkajšej stratégie, pokiaľ ide o rokovania o novej dohode o PNR medzi EÚ, USA, Austráliou a Kanadou. Ako významná zástankyňa boja proti terorizmu je EÚ pripravená rokovať o akejkoľvek dohode, ktorá môže byť v tomto boji účinná. Únia však neohrozí občianske slobody a základné práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Plne podporujem cieľ prevencie a boja proti terorizmu a ďalšej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. Stále viac krajín na tento účel využíva údaje o cestujúcich. V digitálnom veku je však mimoriadne dôležité venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu a ochrane občianskych slobôd a základných práv vrátane práva na súkromie a ochranu údajov. Kľúčovými zásadami, ktoré musia byť v tejto oblasti prvoradé, sú nevyhnutnosť a proporcionalita. Zber údajov o cestujúcich nesmie byť len užitočný, musí byť aj nevyhnutný. Na zásadu proporcionality sa treba odvolávať aj pri zabránení tomu, aby plánované opatrenia nepresiahli rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov. Používanie údajov na účely využívania údajov alebo vytvárania profilov teda nemôže prichádzať do úvahy. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament významným spôsobom prispel k úsiliu o uzavretie týchto zmlúv, a preto musí byť úplne a pravidelne informovaný o celom vývoji v súvislosti s údajmi PNR.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V ostatných rokoch sa v rámci takzvanej vojny proti terorizmu stále viac obmedzujú základné práva. Dôvody, ktoré sú za tým, sú mimoriadne diskutabilné. Zatiaľ čo cestujúci sú podrobovaní prehliadkam až takmer po spodnú bielizeň a v batožine nesmú mať pilník na nechty ani dezodorant, kontroly nákladu sa často ponechávajú na samotné dopravné spoločnosti. Ak sa to má v budúcnosti zmeniť, je dôležité zachovať rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou. V prípade kontrol cestujúcich už táto rovnováha bola narušená, a preto keď sa hystéria okolo terorizmu upokojí, nariadenia sa znovu uvoľnia. Rovnako otázne je, či v prípade osôb cestujúcich do USA musí FBI poznať ich meno, adresu, e-mailovú adresu, číslo kreditnej karty a počet batožín a mať možnosť uchovávať tieto údaje až 15 rokov. Informácie by malo byť potrebné uchovávať len v niekoľkých výnimočných prípadoch. V prípade, že sa pri zaisťovaní pocitu bezpečnosti porušia základné práva, toto porušenie musí byť čo najobmedzenejšie a musia sa posilniť práva dotknutých osôb. Žiaľ, v súčasnosti to nie je pravdepodobné, a preto som hlasoval proti návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Je pravda, že hodnotenie a spracovanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na medzinárodnej úrovni môže prispieť k boju proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Takéto dohody však často spôsobujú problémy v oblasti ochrany údajov. Európsky parlament preto musí prijať k tejto otázke súdržný prístup (podobne ako v prípade dohody SWIFT) s cieľom chrániť základné práva občanov EÚ. V súčasnosti existuje množstvo nariadení upravujúcich prenos údajov PNR do tretích krajín, s ktorými EÚ uzatvorila dohody. Čím viac krajín požaduje tieto údaje, tým vyššie je riziko, že rozdielnosť systémov bude mať negatívny vplyv na právnu jednoznačnosť, ochranu osobných údajov a náklady leteckých spoločností. EÚ musí preto jednotne zaviesť prísne bezpečnostné normy, ktoré v budúcnosti zaručia jasný prístup. Práve toto očakávam od účinnej stratégie zahraničnej politiky EÚ v oblasti prenosu údajov PNR. Tento návrh uznesenia to nezaručuje, preto som hlasoval proti nemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Podporujem ciele, ktoré Komisia navrhuje vo svojom oznámení. Dôvody, pre ktoré je nevyhnutné a užitočné používať a vymieňať si údaje z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) s tretími krajinami na účely bezpečnosti, musia byť transparentné a zrozumiteľné. Zároveň musia zainteresované strany preukázať, že si plne uvedomujú možný dosah takýchto opatrení na súkromný život, ako aj to, že sa musia uskutočňovať na základe série jednotných, explicitných a prísnych pravidiel ochrany údajov, ktoré je potrebné uplatňovať aj v prípade prenosu údajov do ďalších krajín. Používanie a výmena údajov PNR nezlepšia len bezpečnosť ľudí, ale uľahčia im aj život a pohyb cez hranice. Vďaka údajom PNR sa môžu významne obmedziť policajné kontroly a dohľad sa sústredí na tých cestujúcich, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, že by mohli predstavovať skutočné riziko. Ostatní tak budú ušetrení zbytočných kontrol a prehliadok.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Európsky parlament dnes v pléne odhlasoval spoločný návrh uznesenia o opätovných rokovaniach o dohodách o PNR a o prijatí prísnych kritérií prenosu údajov s cieľom dosiahnuť bezpečnosť cestujúcich, ktorá bude ako vždy založená na ochrane osobných údajov. Hlavným cieľom je zber, prenos a spracovanie údajov PNR na obmedzenom základe, aby sa nemohli využívať na získavanie údajov a vytváranie profilov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o údajoch z osobných záznamov o cestujúcich ako súčasti zahraničnej stratégie Európskej únie. Stanovuje totiž sériu spoločných základných zásad pre dohody s tretími krajinami, čím zachováva európske normy v oblasti ochrany údajov. Zároveň tento návrh uznesenia spĺňa ciele súladu so zákonom, posilnenia bezpečnosti a v neposlednom rade aj boja proti terorizmu.

Európsky parlament súčasne opakuje požiadavku, aby bol neustále informovaný o každom dôležitom vývoji v tejto oblasti, a hrá aktívnu úlohu, ktorá je jeho výsadou.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Boj proti terorizmu a ďalším formám nadnárodnej a organizovanej trestnej činnosti je nemožný bez výmeny údajov, ktorá bude účinnejšia, lepšie vedená a rýchlejšia v rámci Európy i na medzinárodnej úrovni. V dôsledku toho je dôležité, aby prijaté bezpečnostné opatrenia nenarúšali ochranu občianskych a základných slobôd ani maximálne možné dodržiavanie práva na súkromný život a ochranu údajov. V súlade so zásadou proporcionality bude preto dôležité zabezpečiť zber a spracovanie len tých údajov, ktoré sú na bezpečnostné účely nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Viacero skupín sa dohodlo na tomto texte, ktorý v podstate pripomína odhodlanie Parlamentu bojovať proti terorizmu, organizovanej a nadnárodnej trestnej činnosti a zároveň jeho pevnú vieru v potrebu ochrany občianskych slobôd a základných práv vrátane práva na súkromie, informačné sebaurčenie a ochranu údajov. Parlament potvrdzuje, že nevyhnutnosť a proporcionalita v súlade s článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkami 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie sú kľúčovými zásadami pri zabezpečovaní účinnosti boja proti terorizmu. Víta oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu údajov PNR do tretích krajín a víta aj odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohodách medzi EÚ a Austráliou, Kanadou a USA o prenose a používaní údajov PNR s cieľom predchádzať terorizmu a ďalšej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a bojovať proti nim. Víta tiež rozhodnutie Rady začať všetky rokovania v rovnakom čase, pričom pripúšťa, že dĺžka rokovaní môže byť rôzna.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Európska komisia 21. septembra 2010 predstavila svoj všeobecný prístup k prenosom údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín. Cieľom prenosu a spracovania údajov, napríklad informácií o letenke, čísle sedadla, podrobností o batožine, trase a druhu platby je predchádzať trestným činom vrátane terorizmu, vyšetrovať ich, odhaľovať alebo stíhať v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. Tento všeobecný prístup má slúžiť ako usmernenie pre budúce rokovania s tretími krajinami. Rokovania s USA, Kanadou a Austráliou sa onedlho začnú a ďalšie štáty vyjadrili podobné zámery. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu ešte raz potvrdzuje význam zásady proporcionality. Potreba bezpečnosti a potreba slobody sú v citlivej rovnováhe. Žiadame Komisiu o poskytnutie konkrétneho dôkazu, že zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie údajov PNR je potrebné na každý z uvedených účelov, a o uskutočnenie primeraného preskúmania možných alternatív. Európsky parlament trvá na svojom stanovisku, že údaje PNR sa za žiadnych okolností nesmú využívať na získavanie údajov ani na vytváranie profilov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia o európskych partnerstvách v oblasti inovácií, pretože ich považujem za neodmysliteľnú zložku činností, ktoré tvoria záväzok v rámci tejto hlavnej iniciatívy. V súčasnej atmosfére obmedzovania verejných rozpočtových výdavkov, významných demografických zmien a neustále sa zvyšujúcej konkurencie na globálnej úrovni závisí konkurencieschopnosť Európy, a v prvom rade naša budúca životná úroveň, od našej schopnosti integrovať inovácie do výrobkov, služieb, spoločností a sociálnych procesov a modelov. Považujem preto za rozhodujúce, aby sa inovácia stala stredobodom stratégie Európa 2020. Inovácie sú naším najlepším prostriedkom na zvládanie náročných sociálnych problémov, ktorým čelíme, ako sú napríklad zmena klímy, nedostatok energetických a iných zdrojov alebo zdravie a starnutie. Je nevyhnutné, aby odpovede, ktoré na tieto problémy nájdeme, pomáhali vytvárať Európu, ktorá je spravodlivá z hospodárskeho a sociálneho hľadiska a z hľadiska environmentálnej udržateľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Vítam iniciatívu Únia inovácií, ktorej cieľom je pomocou dobre koordinovanej spolupráce na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni integrovať Európu z hľadiska inovácií. Schvaľujem európske partnerstvá v oblasti inovácií, ktoré predstavujú inovačnú koncepciu zameranú na vytváranie súčinnosti medzi existujúcimi, prípadne novými európskymi iniciatívami a iniciatívami členských štátov v oblasti inovácií. Vítam navrhovanú tému tohto prvého pilotného partnerstva: aktívne a zdravé starnutie. Niektoré z najvážnejších sociálnych problémov, ktorým Európa čelí, ako je napríklad starnutie obyvateľstva, si vyžadujú radikálne inovácie, ktoré zasahujú do niekoľkých sektorov. Reakcia na starnutie si vyžaduje zmeny na všetkých úrovniach, od práva na prácu a dôchodkov až po nové modely služieb vrátane starostlivosti poskytovanej vlastnými silami a nových typov ubytovania. Boj proti novým rizikám a nerovnostiam si vyžaduje inovačné prístupy v sociálnej oblasti, nielen prostredníctvom zavádzania nových technológií, ale aj prostredníctvom inovačných organizácií. Vyzývam Komisiu, aby na tento účel podľa jasných a transparentných kritérií zabezpečila financovanie týchto partnerstiev a spojila zdroje Európskej únie, členských štátov, regiónov a ďalších verejných a súkromných aktérov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Potenciál Európy v oblasti inovácií je potrebné využívať v plnej miere. Nemôže ísť iba o deklarovanie zásady. Som rada, že sme konečne dospeli k takému návrhu, ako je predmetný návrh. Veľa snáh a veľký počet nápadov, ktoré samotné zostávajú v abstraktnej rovine, sa teraz môžu stať súčasťou systému a môžu sa realizovať tak, aby spĺňali konkrétne potreby. Tieto témy sú dnes mimoriadne relevantné a je potrebné vykonať všetko možné úsilie, aby sa na nich podieľali všetci príslušní aktéri. Mimoriadne vítam obmedzenie nadmernej byrokracie a aktívne zapojenie malých a stredných podnikov, ktoré sú plné inovačnej energie, ktorú treba len uvoľniť v prospech celej Únie. Verím len, že program sa bude náležite vykonávať.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Uznesenie Európskeho parlamentu o európskych partnerstvách v oblasti inovácií v rámci hlavnej iniciatívy s názvom Únia inovácií je konkrétnou iniciatívou zameranou na vypracovanie integrovanej európskej politiky v oblasti inovácií. Čo je však ešte dôležitejšie, musíme uznať, že sme nedosiahli všetky ciele obsiahnuté v lisabonskom programe z roku 2000. Inovácie a rozmach sektora výskumu a vývoja musia byť naozaj jednou z hybných síl budúceho hospodárskeho rastu. Vítam zavedenie inovačnej koncepcie európskych partnerstiev v oblasti inovácií, ktorá má vytvoriť súčinnosť medzi súčasnými iniciatívami v oblasti inovácií. Bude potrebné dôkladne monitorovať priebeh prvého pilotného programu v tejto oblasti, pretože sa týka témy, ktorá je v záujme celej Európy: dôsledkov pre starnúce obyvateľstvo a predĺženia produktívneho veku. Hlasovala som za prijatie tohto uznesenia a súčasne som vzala do úvahy ďalšie témy, ktoré sa budú riešiť po vyhodnotení pilotného projektu. Ide o témy všeobecného záujmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som presvedčený, že zásada partnerstiev v oblasti inovácií v rámci verejného i súkromného sektora môže posilniť činnosti týkajúce sa výskumu a inovácií a počas krízy môže viesť k obnoveniu dopytu. Inovácie majú zároveň dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020, pokiaľ ide o vytváranie konkurencieschopnejšieho hospodárstva a spravodlivejšej, ekologickejšej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európske partnerstvá v oblasti inovácií sú inovačnou koncepciou zameranou na vytvorenie súčinnosti medzi existujúcimi iniciatívami, prípadne novými európskymi iniciatívami a iniciatívami členských štátov v oblasti inovácií, ako aj na maximalizáciu a urýchlenie dosahovania výsledkov a prínosov pre spoločnosť. Ide preto o dôležitý nástroj v čase, keď členské štáty bojujú s významnými hospodárskymi problémami, pričom ja sa domnievam, že záväzok v oblasti inovácií by mohol predstavovať účinnú stratégiu. Vítam navrhovanú tému tohto prvého pilotného partnerstva: aktívne a zdravé starnutie. Zatiaľ čo európske obyvateľstvo starne, čo sa vníma ako negatívum, je dôležité, aby Európa dokázala dobre využiť svoj ľudský kapitál, najmä ľudí, ktorí sú starší, a preto majú viac skúsenosti a často aj dôležité vedomosti, ktoré môžu odovzdať ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Koncepcia európskeho partnerstva v oblasti inovácií je podstatnou súčasťou záväzkov v rámci hlavnej iniciatívy. Skupina S&D, ktorej som v Európskom parlamente súčasťou, plne podporuje pilotné európske partnerstvo v oblasti inovácií s názvom Aktívne a zdravé starnutie a predkladá návrhy na dve ďalšie partnerstvá v oblastiach, ktorým by veľmi prospela vytvorená pridaná hodnota.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Dámy a páni, s radosťou som si vypočula výsledky dnešného hlasovania o návrhu uznesenia o partnerstvách v oblasti inovácií. Myslím si, že práca na tomto dokumente viedla k vypracovaniu jednoznačného a ambiciózneho stanoviska. Iniciatíva Únia inovácií má veľký význam a v súčasnosti je najkonkrétnejším pokusom o integrovanú európsku politiku v oblasti inovácií. Chcela by som zdôrazniť, že je dôležité zohľadniť stratégiu Európa 2020 pri našej práci, pretože táto stratégia venuje väčšiu pozornosť výskumu, inováciám a vzdelávaniu v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Inovácie sú jednou z hybných síl hospodárstva a rozhodujúcou mierou prispejú k realizácii stratégie EÚ 2020. Partnerstvá, ktoré táto správa podporuje, môžu mať v tomto ohľade významný vplyv, pretože vytvárajú mimoriadne dôležitú súčinnosť v záujme maximalizácie a urýchlenia procesov inovácie. Vidí sa mi dôležité, aby sa tento pilotný projekt venoval oblasti aktívneho a zdravého starnutia, pretože starnutie európskeho obyvateľstva je nepopierateľnou skutočnosťou. Napriek finančnej kríze, ktorú zažívame, musí EÚ aj naďalej podporovať ďalšie oblasti inovácií, pretože bez toho nebudeme schopní úspešne realizovať ambiciózne ciele, ktoré si už EÚ vytýčila v stratégii EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Únia inovácií je stratégiou v oblasti inovácií, ktorá sa presadzuje na najvyššej politickej úrovni. Ide o jednu z ústredných iniciatív stratégie Európa 2020. Myšlienka, ktorá za ňou stojí, nám umožní úspešne a primeraným spôsobom čeliť budúcim problémom, medzi ktoré patrí zmena klímy, energetická a potravinová bezpečnosť, zdravie a starnúce obyvateľstvo, a preniesť tieto otázky na nadnárodnú úroveň. Výsledkom bude, že budeme schopní účinnejšie zvládať prekážky spôsobené finančnými problémami, roztrieštené výskumné systémy a trhy, neprimeranú podporu inovácií pri verejných zákazkách a pomalú štandardizáciu. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože spoločná koncepcia, ako je napríklad táto koncepcia partnerstiev v oblasti inovácií, prinesie výhody každému členskému štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Výhoda novej koncepcie partnerstiev v oblasti inovácií spočíva v jasne vymedzenom rozsahu a sférach kompetencií rozličných zainteresovaných partnerov. Obsahuje aj presné lehoty na realizáciu jednotlivých projektov spolu s merateľnými a dosiahnuteľnými cieľmi. Okrem toho ponúka zjednodušené administratívne postupy pri realizácii projektov a zlepšenie šírenia výsledkov výskumu. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som presvedčený, že v súčasnej situácii predstavujú partnerstvá v oblasti inovácií dôležitý nástroj budovania Európy, ktorá by bola udržateľná z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska. Vítam aj zvolenú tému prvého partnerstva: aktívne a zdravé starnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Parlament prijatím tohto textu vyhlasuje, že iniciatíva Únia inovácií je zatiaľ najvýznamnejším konkrétnym pokusom o integrovanú európsku politiku v oblasti inovácií, ktorej úspech závisí od dobre koordinovanej spolupráce na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, do ktorej sa na každej úrovni v maximálnej miere zapoja všetky relevantné subjekty. Európske partnerstvá v oblasti inovácií predstavujú inovačnú koncepciu zameranú na vytvorenie súčinnosti medzi existujúcimi a v prípade potreby aj novými európskymi iniciatívami a iniciatívami členských štátov v oblasti inovácií a na maximalizáciu a urýchlenie dosahovania výsledkov a prínosov pre spoločnosť. Parlament preto víta prvú navrhovanú tému európskeho partnerstva v oblasti inovácií, ktorá sa týka aktívneho a zdravého starnutia, a prístup, ktorý navrhla Komisia a podľa ktorého sa najprv spustí pilotný projekt a ním sa otestuje najvhodnejší formát pre tieto partnerstvá skôr, než sa vytvoria ďalšie. Vyzýva Komisiu, aby pri uskutočňovaní prvého pilotného projektu o aktívnom a zdravom starnutí využila aj sociálne inovácie, ktoré vedú k vyššej kvalite života, predchádzajú chorobám, zlepšujú sociálne siete v rámci verejných sektorov a medzi sociálnymi partnermi a podporujú zavedenie nových technológií zlepšujúcich kvalitu života.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) V súčasnosti, keď sa dostávame z krízy a stojíme pred novými výzvami, ktoré čakajú EÚ po roku 2013, sú inovácie jedným z najdôležitejších spôsobov – ak nie najdôležitejším spôsobom – konsolidácie postavenia EÚ vo svete. Inovačné využívanie zdrojov sa môže ukázať ako jedna z najlepších metód na odstraňovanie nerovností medzi štátmi alebo regiónmi. Za pomoci osvedčených postupov a skúseností ostatných strán prispeje aj k zachovaniu rozmanitosti týchto oblastí. Rozvoj nových typov výroby alebo služieb a inovačné využívanie zdrojov prispejú k racionálnemu a účinnému rozvoju miestnych, regionálnych a vnútroštátnych trhov.

Inovácie sú podobou ľudskej tvorivosti. Hľadaním inovačných riešení prispievame k zvýšeniu prosperity spoločnosti. V čase, keď hospodárstvo, technológie a informačné vedy prechádzajú dynamickým rozvojom, nesmieme zabúdať na ten najvýznamnejší faktor – ľudský kapitál. Inovácie neznamenajú len nové výrobné metódy alebo nové spôsoby využitia napríklad miestnych výrobkov. Okrem tohto a v prvom rade ide o ľudský kapitál. Hľadanie nových spôsobov, ako zapojiť spoločnosť do procesov rozvoja v mnohých oblastiach života, je nevyhnutnou podmienkou úspechu. Spolupráca na rozličných spoločenských úrovniach sa pomaly stáva nevyhnutnou podmienkou, najmä v oblasti výskumu a vzdelávania. Partnerstvá v oblasti inovácií sú ďalším krokom – a krokom veľmi zrejmým – v rozvíjajúcej sa Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Inovácie sú najlepším spôsobom úspešného zvládania náročných problémov, ktorým Európska únia momentálne čelí. V čase šetrenia, demografických zmien a hrozieb, ktoré prináša globalizácia, ide o prostriedok, ktorého cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a vytváranie pracovných miest. Na tento cieľ sa sústreďujú všetky priority. Cieľom hlavnej iniciatívy s názvom Únia inovácií zakotvenej v stratégii EÚ 2020 je nadviazanie partnerstiev v oblasti inovácií s cieľom racionalizovať výskum, vývoj a uvádzanie vynálezov na trh, pričom úvodný, pilotný projekt sa týka oblasti zdravého starnutia. Zdá sa mi podstatné, aby iniciatíva obsiahla aj ďalšie oblasti, ako sú napríklad mladí ľudia, výskumníci a malé a stredné podniky. Je žiaduce, aby sa v partnerstvách pracovalo lepšie, pretože máme jedinečný potenciál z hľadiska hodnôt, tvorivosti a rozmanitosti. Z týchto dôvodov vyzývam na vyššie a lepšie investície do vzdelávania, výskumu a vývoja. Tieto priority musíme chrániť nielen pred rozpočtovými škrtmi, ale ich rozpočty musíme dokonca zvýšiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu, pretože iniciatíva Únia inovácií je konkrétnym pokusom o integrovanú európsku politiku v oblasti inovácií. Prvá navrhovaná téma pre európske partnerstvo v oblasti inovácií, ktorá sa týka aktívneho a zdravého starnutia, je zameraná na dosiahnutie lepšej kvality života a zlepšenie sociálnych sietí v rámci verejného sektora. To, či sa spustia ďalšie podobné iniciatívy, bude závisieť od výsledkov tohto pilotného projektu. Návrh uznesenia, ktorý bol dnes prijatý, obsahuje návrhy, ktoré ponúkajú veľký potenciál pridanej hodnoty vrátane návrhu inteligentných miest, ktorý je zameraný na zlepšenie účinnosti a riadenia v oblasti energetiky, dopravy a infraštruktúry, ako aj návrhu týkajúceho sa surovín, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť dodávok surovín vrátane trvalo udržateľnej ťažby a spracovania, recyklácie a alternatív. Európsky parlament by tiež chcel prispieť k úspešnej realizácii tejto sľubnej iniciatívy, a preto vyzýva Komisiu, aby Parlament nielen informovala o priebehu tohto pilotného projektu, ale aby načrtla aj účasť Parlamentu na určovaní strategickej orientácie budúcich partnerstiev.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som toto uznesenie. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je neoddeliteľnou súčasťou euroatlantickej a euroázijskej bezpečnostnej štruktúry s komplexnou bezpečnostnou koncepciou zahŕňajúcou politický a vojenský, hospodársky a environmentálny a ľudský rozmer. OBSE je však napriek svojmu významu jedinou organizáciou, ktorá na rozdiel od ostatných organizácií zaoberajúcich sa bezpečnostnými otázkami nemá medzinárodnú právnu subjektivitu, pričom táto situácia má mnohé politické a praktické právne dôsledky. Táto organizácia má zohrávať zásadnú úlohu pri mnohých otázkach vrátane nešírenia jadrových zbraní, odzbrojenia, hospodárskej spolupráce a ochrany a presadzovania ľudských práv. Ale chýbajúca právna subjektivita a problémy s rozhodovacím mechanizmom túto organizáciu oslabujú, pretože nie vždy dokáže reagovať na krízy primeraným spôsobom a včas. Súhlasím s návrhmi obsiahnutými v tomto uznesení, ktoré sa týkajú potreby pokračovať v dialógu o právnom rámci OBSE, a s výzvou voči Litve, ktorá bude OBSE predsedať v roku 2011, aby prispela ku kontinuite a pokroku v procese posilňovania OBSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Niet pochýb o tom, že bezpečnosť je kameňom úrazu v prípadoch, keď ide o posilnenie procesu politickej integrácie EÚ. V prvom rade je potrebné zdôrazniť potrebu náležitého vykonávania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá berie do úvahy špecifický charakter jednotlivých krajín a napriek tomu dosahuje určitú úroveň účinnosti úmernú úlohe, ktorú Európska únia bude zohrávať na medzinárodnej scéne. Zásady mieru a slobody, ktoré hlása Rímska zmluva a ďalšie zmluvy, ktoré po nej nasledovali, musia aj naďalej tvoriť základ všetkých rozhodnutí, ktoré je potrebné uskutočniť. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zatiaľ ukázala, že spôsob, akým si plní svoje povinnosti, je úplne zlučiteľný s týmito zásadami, a preto by bola žiaduca väčšia účasť inštitúcií EÚ v tejto organizácii. Tiež verím, že prevzatie väčšej zodpovednosti môže členským štátom pomôcť pri dosahovaní spoločných stanovísk, a tak aj konsolidovať vzťahy medzi 27 krajinami, pokiaľ ide o tieto témy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za posilnenie OBSE, ktoré musí vychádzať zo súladu medzi tromi hlavnými piliermi, na ktorých je organizácia vybudovaná: politického a vojenského, hospodárskeho a environmentálneho a ľudského rozmeru. Toto posilnenie OBSE musí vytvoriť rámec pre dosahovanie rovnováhy, pričom žiadne z týchto hľadísk nemá väčšiu podporu na úkor hľadísk ostatných. Účinnosť krokov podnikaných proti bezpečnostným hrozbám a problémom závisí od dobrej koordinácie a riadenia týchto troch zložiek. OBSE musí byť kľúčovým činiteľom najmä pri reakciách na nové hrozby, ako sú organizovaný zločin, terorizmus, internetové útoky, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami, ako aj pri činnostiach zameraných na varovanie, predchádzanie konfliktom a ich riešenie. Ďalším dôvodom, prečo som hlasovala za posilnenie OBSE, je hľadisko ochrany ľudských práv, ktoré zahŕňa dodržiavanie práv menšín a základných slobôd, ktoré sú kľúčovými prvkami v integrovanej bezpečnostnej koncepcii OBSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože podporujem zintenzívnenie snáh Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorých cieľom je obmedzenie príspevku ľudských činností ku globálnemu otepľovaniu. Účinnejšia spolupráca medzi členskými štátmi a OBSE v oblasti boja proti hrozbám a problémom spôsobeným hospodárskymi a environmentálnymi faktormi by mohli rozhodujúcou mierou prispieť k bezpečnosti, stabilite, demokracii a prosperite v regióne, pretože konflikty majú svoj pôvod v hospodárskych a environmentálnych faktoroch.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Žijeme vo svete, v ktorom sa bezpečnosť stala základnou koncepciou, či už ide o bezpečnosť v tradičnom zmysle, ktorá sa vzťahuje na obranu, alebo o hospodársku či environmentálnu bezpečnosť, bezpečnosť dodávok energie a bezpečnosť dopravy. Z tohto dôvodu preberá Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) kľúčovú úlohu v globálnejšom rozsahu ako nedeliteľná súčasť euroatlantickej a euroázijskej bezpečnostnej štruktúry, ktorá sa rozprestiera od Vancouveru po Vladivostok. Súhlasím s finančným odporúčaním v tom zmysle, že Parlament by mal zvážiť svoju účasť na Parlamentnom zhromaždením OBSE a preskúmať možnosť vytvorenia stálej delegácie. Teraz by som chcel zdôrazniť, že EÚ musí v OBSE upozorňovať na citlivé otázky, ako sú ochrana ľudských práv a dodržiavanie medzinárodného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Európska únia a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) majú spoločné zásady a hodnoty v oblastiach, ako sú presadzovanie ľudských práv, predchádzanie konfliktom, rozvoj demokratizácie, ochrana menšín, ako aj v súvislosti s výzvami z nedávnejšej minulosti, napríklad v súvislosti so zmenou klímy. V záujme dosahovania spoločných cieľov je nevyhnutné rozvíjať súčinnosť medzi EÚ a OBSE. OBSE je jedinou organizáciou, ktorá nemá medzinárodnú právu subjektivitu a súčasne zasahuje v prípade bezpečnostných problémov v európskom regióne. V tomto ohľade je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým posilniť existujúcu štruktúru OBSE, a tak zabezpečiť plodnú spoluprácu s európskymi inštitúciami, najmä po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, a tiež vzhľadom na nadchádzajúce zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vytvorenie stálej delegácie EÚ v Parlamentnom zhromaždení OBSE by pomohlo posilniť spoluprácu medzi EÚ a OBSE a uľahčilo by dôsledné monitorovanie činností tejto organizácie a uplatňovanie spoločných zásad a hodnôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nemôžeme si dovoliť zanedbať žiadne hľadisko bezpečnosti EÚ. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je odrazom tejto skutočnosti, pretože je neoddeliteľnou súčasťou euroatlantickej a euroázijskej bezpečnostnej štruktúry, ktorá sa vyznačuje globálnou bezpečnostnou koncepciou zahŕňajúcou politický a vojenský, hospodársky a environmentálny a ľudský rozmer. Členovia OBSE sú tiež veľmi rozmanití, patria medzi nich krajiny, ktoré sa rozprestierajú od Vancouveru až po Vladivostok. Preto sa domnievam, že vzhľadom na globálny charakter a rozmanitosť členov tejto organizácie je dôležité, aby EÚ vyvinula úsilie s cieľom posilniť svoju úlohu v OBSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá bola založená počas studenej vojny ako inštitúcia určená na monitorovanie a budovanie dôvery, prechádza krízou identity. Organizácia podľa kritikov nie je vybavená na to, aby zvládala problémy 21. storočia, ako sú napríklad globálna finančná kríza a environmentálne problémy vrátane zmeny klímy. Teoreticky sú tromi hlavnými aktérmi v OBSE USA, Rusko a EÚ. Napriek tomu, že situácia sa pod vplyvom nového predsedu mierne zlepšila, americká zahraničná politika má veľmi malý záujem o viacstranné organizácie. Zdá sa, že záujem Ruska je podobne malý, pričom expanziu EÚ a NATO vníma ako narúšanie jeho historickej sféry vplyvu. V dôsledku toho je pochopiteľné, že Moskva vyzýva OBSE, aby sa vydala novým smerom a svoje zameranie presunula z ľudských práv a procesu demokratizácie na budovanie európskej bezpečnostnej štruktúry. Rusko je pre EÚ veľmi významné nielen z dôvodu dodávok energie, ale aj ako strategický partner. Ak chce EÚ zmeniť svoju úlohu v rámci OBSE, musí sa stať protipólom USA a nie bezmocným pokladníkom. A napokon, citlivý prístup bude potrebný nielen vo vzťahu k Rusku, ale aj vo vzťahu k všetkým euroázijským štátom, ktoré sú v OBSE zastúpené, ale súčasne nie sú členmi EÚ. Keďže správa tento aspekt zohľadňuje, v hlasovaní som ju podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Je potrebné zachovať rovnováhu medzi tromi rozmermi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Bezpečnostné hrozby je v každom prípade potrebné riešiť vo všetkých troch rozmeroch. Vzťahuje sa to aj na súčasné hrozby, ako sú organizovaný zločin, terorizmus, internetové hrozby, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami, energetická bezpečnosť, ako aj činnosti týkajúce sa mechanizmov včasného varovania a predchádzania konfliktom a ich riešenia. Posilnenie interakcie a podpora súčinnosti medzi EÚ a OBSE sú tak rozumné, ako aj užitočné. Z tohto dôvodu som hlasoval za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Európsku úniu a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je nutné posilniť. Úloha OBSE je dôležitá a neodmysliteľná v celom rade sektorov, najmä pre úlohu, ktorú zohráva v oblasti bezpečnosti a ochrany demokracie. I keď majú tieto dve organizácie rozličné potreby, ciele a štruktúry, je dôležité, aby sa nevyskytovali rozporné stanoviská a nedochádzalo k prekrývaniu právomocí, ktoré by mohli vyvolať konflikty v oblasti právomocí. Ich úlohy sú vytýčené a rozdielne, v každom prípade však v niektorých oblastiach existuje riziko duplicity. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože podporujem jeho obsah aj prístup. Naozaj som presvedčený, že OBSE je dôležitá organizácia, ktorá sa sama stavia do úlohy fóra a zohľadňuje vzťahy medzi EÚ a Áziou, ako aj vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi. Vzhľadom na členské štáty je Európska únia zjavne pilierom i základom OBSE, takže verím v jej vedúcu úlohu v tejto organizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že by sa mal využívať celý potenciál OBSE. Potrebná je preto hlbšia úvaha o tom, ako môže Európska únia prevziať väčšiu zodpovednosť a aktívnejšie sa zúčastňovať na dosahovaní spoločných cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Parlament prijatím tohto uznesenia poukazuje na potrebu zachovať rovnováhu medzi tromi rozmermi OBSE, premyslene a komplexne ich rozvíjať a budovať na tom, čo sa už podarilo dosiahnuť. Upozorňuje na to, že žiadny z rozmerov sa nesmie posilňovať na úkor iného. Zdôrazňuje, že ak má byť činnosť skutočne účinná, bezpečnostné hrozby a problémy by sa mali riešiť vo všetkých troch rozmeroch. Platí to aj pre súčasné hrozby, ako sú organizovaný zločin, terorizmus, internetové hrozby, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami, energetická bezpečnosť, ako aj činnosti týkajúce sa mechanizmov včasného varovania a predchádzania konfliktom a ich riešenia. Zdôrazňuje, že posilnenie OBSE by sa nemalo udiať za cenu oslabenia existujúcich inštitúcií a mechanizmov ani ovplyvniť ich nezávislosť, ak ešte neprešli reformou alebo zatiaľ neboli dohodnuté alternatívy, a to najmä pokiaľ ide o prácu Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Napokon vyzýva OBSE, aby ďalej posilňovala svoju schopnosť zabezpečiť dodržiavanie a plnenie zásad a záväzkov, ktoré na seba prevzali jej členské štáty vo všetkých troch rozmeroch, medziiným posilnením mechanizmu následných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, ako už mnohí z vás vedia, Litva v januári 2011 prevezme predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Toto predsedníctvo by mohlo byť jedinečnou príležitosťou pre našu krajinu, aby podnikla iniciatívy na posilnenie regionálnej spolupráce, zvýšenie energetickej bezpečnosti a boj proti korupcii. Takisto je dôležité nepodceňovať ľudský rozmer spolupráce v rámci OBSE. OBSE okrem politického a vojenského rozmeru zohráva kľúčovú úlohu aj pri presadzovaní dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. EÚ musí v tejto oblasti tiež zohrávať významnú úlohu. Koordinácia činností EÚ a OBSE v tejto oblasti ľudských práv je v spoločnom záujme, s ktorým sa všetci stotožňujeme. Nezabúdajme na okolnosti, za ktorých bola OBSE založená. Tento rok si pripomíname 35. výročie inauguračnej konferencie OBSE a Helsinského záverečného aktu, ktorými sa položili základy tejto organizácie. Táto udalosť symbolizuje morálny a politický záväzok voči zásadám demokracie a ľudských práv. Je poľutovaniahodné, že duch Helsinského záverečného aktu sa v uplynulých rokoch oslabil. To sa musí zmeniť. Netrpezlivo preto očakávam výsledky decembrového samitu OBSE v Astane.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu, pretože Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v priebehu posledných desiatich rokov stratila veľkú časť svojho vplyvu. V návrhu uznesenia Európsky parlament oceňuje činnosti OBSE v minulosti a vyzýva členské štáty, Komisiu a vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby predložili návrhy, ako by sa Únia mohla účinne zapájať v rámci OBSE a konštruktívne prispieť k dosahovaniu spoločných cieľov. Každý, kto sa chce vyhnúť vojenským zásahom v krízach, musí včas podniknúť preventívne politické opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) História nás učí, že ozbrojené konflikty sú vyvrcholením neschopnosti zúčastnených strán hovoriť spolu o problémových otázkach a hľadať kompromisné riešenia. OBSE predstavuje pôdu na hľadanie takýchto riešení. Zároveň je dnes OBSE rešpektovaná ako nezávislý arbiter pri posudzovaní demokratického priebehu volieb a kvality demokracie. Preto podporujem posilnenie OBSE, predovšetkým vo vzťahu k šíreniu demokracie a dodržiavaniu ľudských práv. Monitorovacie a poľné misie OBSE sú dôležitou súčasťou rozširovania slobodného sveta. Z pohľadu EÚ tu však vyvstáva otázka duplicity niektorých činností. Ak preto hovoríme o posilnení OBSE, mali by sme sa zároveň zamyslieť nad tým, do akej miery môže OBSE nahradiť aktivity zastúpení EÚ v jednotlivých konfliktných regiónoch. A pokiaľ oceňujeme prácu OBSE na poli ľudských práv, otvára sa priestor na diskusiu o tom, do akej miery sa dnes prekrývajú úlohy OBSE a Rady Európy. Cieľom takejto diskusie by malo byť dosiahnutie vyššej efektivity vo vynakladaní verejných prostriedkov, ktorá je v období šetrenia nepochybne jednou z priorít našich voličov.

 
  
  

Správa: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože v súčasnej situácii nebývalých demografických problémov, ktoré sú spôsobené predlžovaním očakávanej dĺžky života a poklesom miery pôrodnosti, predstavujú jednu z najnaliehavejších výziev sociálnej politiky nasledujúcich rokov. Rozhodnutia je potrebné prijať okamžite, najmä v období, keď je ohrozená dostupnosť pracovných miest pre mladých ľudí a udržateľnosť dôchodkových systémov pre starších ľudí. Je nevyhnutné dosiahnuť solidaritu medzi generáciami s cieľom umožniť optimalizáciu prínosov obidvoch generácií. Jediný možný spôsob dosiahnutia tohto cieľa spočíva v zabezpečení voľného a rovnakého prístupu k pracovnými miestam, celoživotnej odbornej príprave a kariérnemu rastu pre všetky vekové kategórie. Tento cieľ bude možné dosiahnuť po prvé prostredníctvom zabezpečenia pracovných miest mladým ľuďom a po druhé prostredníctvom dôsledného využitia prínosu, ktorý starší ľudia stále v spoločnosti predstavujú, predovšetkým v súvislosti s dobrovoľnou prácou a prácou, v ktorej pokračujú po dosiahnutí veku povinného odchodu do dôchodku.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Kým zdôrazňujem, že spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť, je založená na zásade rovnosti medzi generáciami, som presvedčená, že táto správa je dôležitá, pokiaľ ide o boj proti predsudkom a diskriminácii v každej forme, ktoré sú namierené proti akejkoľvek spoločenskej skupine. Trvám na tom, že migrácia občanov, ich úspešná integrácia vrátane hospodárskej integrácie a ich sociálne začlenenie môžu poskytnúť spôsob riešenia otázky demografických zmien. Z uvedených dôvodov súhlasím s potrebou otvorenej rozpravy s cieľom diskutovať o rozličných politikách v oblasti prisťahovalectva. Odstránenie predsudkov o rôznych kultúrnych modeloch je nevyhnutným predpokladom úspešnej integrácie prisťahovalcov a obohacuje aj solidaritu medzi generáciami a kultúrami. Správa tiež obsahuje návrh na prijatie nových ustanovení proti vekovej diskriminácii v oblasti prístupu k tovaru a službám. Preto som hlasovala za správu pána Thomasa Manna.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Podľa odhadov Komisie môžu demografické zmeny od základov zmeniť štruktúru populácie a vekové skupiny. Počet mladých ľudí vo veku 0 až 14 rokov by tak v roku 2050 klesol zo 100 miliónov na 66 miliónov. Pokiaľ ide o obyvateľstvo v produktívnom veku, ich počet by kulminoval približne v roku 2010 na úrovni 331 miliónov a následne by sa pravidelne znižoval na úroveň približne 268 miliónov, ktorú by dosiahol v roku 2050. V tejto situácii musí EÚ poskytnúť vhodné riešenie a chrániť tak zamestnanosť medzi staršími, ale aj medzi mladými ľuďmi. Hlasovala som za túto správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorou sa členské štáty vyzývajú na to, aby zvážili možnosť zrušenia veku povinného odchodu do dôchodku, a ktorá však poskytuje aj všeobecné zásady politiky, ktorá nám umožňuje bojovať proti diskriminácii, stanoviť celoživotné vzdelávanie ako cieľ, podporovať úvahy o nových spôsoboch organizácie práce v podnikoch, a to najmä v súvislosti so znižovaním stresu. Toto uznesenie navyše obsahuje mnoho iniciatív, v ktorých sa zdôrazňuje napríklad boj proti nezamestnanosti mládeže alebo podporuje slušný dôchodok a navrhuje sa prijatie Európskeho paktu pre osoby staršie ako 50 rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE) , písomne. (GA) Dôrazne podporujem vyjadrenia v tejto správe o dosiahnutí vyššej úrovne schopností, aby sa každá skupina a generácia v spoločnosti stretávala s kvalitným vzdelávaním a lepšími možnosťami celoživotného vzdelávania. Vítam to, že v správe sa uznáva osoh a prínos, ktoré pre spoločnosť EÚ vytvorili všetci ľudia zapojení do dobrovoľnej práce. Usilovali sa o rozvoj miestnej komunity a o poskytovanie opatrovateľských služieb v komunite alebo v rodine. Okrem toho podporujem iniciatívu Európskeho parlamentu v súvislosti so snahou o preverenie oblasti zdravého starnutia v EÚ a vypracovaním akčného plánu v roku 2011, ktorý by bol zameraný na pomoc pri zvyšovaní dôstojnosti, zdravia a kvality života starších ľudí. Komisiu je potrebné pochváliť za jej výzvu na boj proti porušovaniu práv starších osôb a na ochranu starších ľudí v spoločnosti a v opatrovateľských ústavoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem túto správu. V súčasnosti čelíme dvojnásobnej kríze, ktorá zahŕňa vysokú mieru nezamestnanosti mládeže a pochybnosti v súvislosti s financovaním dôchodkových systémov. Tieto dva javy navzájom súvisia, a preto by sa mali posudzovať spoločne. Demografické zmeny sú zvládnuteľné a udržateľné, ak na ne budeme dostatočne pripravení a budeme ich brať vážne. Hlavné nástroje na zabezpečenie rovnováhy medzi generáciami a na ukončenie nespravodlivej diskriminácie sú v právomoci členských štátov. Tam, kde neprebieha dostatočné monitorovanie dôchodkových systémov, vnútroštátnych rozpočtov, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a politiky zamestnanosti, by sa mali uskutočniť štrukturálne reformy a nájsť nové udržateľné riešenia. EÚ by mala byť zároveň zodpovedná za výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, monitorovanie vykonávania právnych predpisov EÚ v členských štátoch a za prevzatie iniciatívy pri prijímaní nových právnych predpisov v uvedených oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Správa z vlastnej iniciatívy pána Manna obsahovala niektoré veľmi dobré postrehy o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, najmä pokiaľ ide o dôležitosť medzigeneračnej zmluvy v našich moderných spoločnostiach, nezamestnanosť mládeže a potrebu riešiť problémy starších a zároveň aj mladých ľudí. Hlasoval som však proti uzneseniu, pretože niektoré odseky boli neprijateľné, najmä tie, ktoré sa týkajú dôchodkov. Veľká väčšina v tomto Parlamente však, našťastie, zamietla odsek, v ktorom sa výslovne uvádza potreba nahradiť priebežne financovaný dôchodkový systém dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním. Ďalší odsek, ktorý vyzýva „členské štáty, aby opäť preskúmali vhodnosť zrušenia veku povinného odchodu do dôchodku“ však bol prijatý. To je naozaj nemysliteľné! Dôchodkové systémy musia byť, samozrejme, flexibilnejšie, ale vek odchodu do dôchodku musí zostať ich základným pilierom! V čase, keď Komisia dokončuje svoje konzultácie o budúcnosti dôchodkov v Európe, je odkaz Parlamentu zvlášť dôležitý. Z tohto dôvodu som sa rozhodol hlasovať proti uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože naším cieľom nesmie byť dosiahnutie rozporu a konkurencie medzi generáciami, ale vytvorenie rovnakých príležitostí a dosiahnutie solidarity. Nepodporila som však stanovisko spravodajcu Európskeho parlamentu o odstránení predčasného odchodu do dôchodku. V skutočnosti sa veľmi často stáva, že starší ľudia sú nútení odísť do dôchodku predčasne z dôvodu určitých okolností a nie preto, že chcú. Vzhľadom na dôsledky hospodárskej krízy je možnosť predčasného odchodu do dôchodku často jedinou šancou na prežitie starších ľudí, ktorí boli prepustení z práce. Preto vzhľadom na to, že dôchodkové systémy sa v členských štátoch líšia, musíme zohľadniť prax všetkých členských štátov a nenasledovať príklad jednej alebo iba niekoľkých krajín. Rozhodnutie o vykonávaní ustanovení o predčasnom odchode do dôchodku musia prijať samotné členské štáty a zohľadniť pritom situáciu a prax vo svojej krajine. Ešte raz by som chcela upozorniť na to, že demografické zmeny a veková diskriminácia narúšajú medzigeneračnú solidaritu a hospodársky rast. Táto diskriminácia výrazne obmedzuje prístup starších a mladších pracovníkov na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Členské štáty EÚ čelili v posledných rokoch dramatickému poklesu miery pôrodnosti a museli sa vyrovnať s čoraz výraznejším starnutím obyvateľstva. Zvýšenie očakávanej dĺžky života je pozitívny pokrok a ľudia sú pritom telesne i duševne dlhšie aktívni. Za týchto okolností je jasné, že sa musíme pripraviť na ešte výraznejšie zhoršenie situácie, ktorá vyústi do demografickej nerovnováhy. Tá bude mať vplyv na hospodárstva a rozpočtové prostriedky členských štátov a tento vývoj má dôsledky aj pre EÚ ako celok. Z uvedeného dôvodu je možné, že finančnú záťaž vyplývajúcu z týchto demografických zmien budú niesť budúce generácie. V tejto situácii je jeden z lisabonských cieľov, ktorý spočíva v dosiahnutí zamestnanosti polovice obyvateľstva vo veku od 55 do 64 rokov, absolútne nevyhnutný, aj keď sa v tomto roku nedosiahol. Aby sme tomu zabránili, musí sa urýchlene a rozhodne posilniť účasť mladých i starších ľudí na trhu práce, a to spôsobom orientovaným na životný cyklus. Podiel nezamestnaných medzi osobami vo veku 15 – 24 rokov je výrazne vyšší, ako vo všetkých ostatných vekových skupinách v EÚ. Preto by sa malo odporučiť prijatie návrhu v súvislosti s iniciatívou na ochranu európskej mládeže.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Najprv by som rád zablahoželal pánovi Mannovi k vypracovaniu tejto správy, ktorá je prínosom v súvislosti s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie užitočného dialógu medzi generáciami. Hlasoval som za správu, pretože som presvedčený, že vytvorenie spravodlivej rovnováhy medzi generáciami je jediným spôsobom poskytnutia skutočných záruk mladšej generácii a zvýšenia jej účasti na trhu práce. Som tiež presvedčený, že nastal čas, aby Európska únia a členské štáty preskúmali nové otázky, ktoré vyvoláva generačný problém. Európa bude v skutočnosti čoskoro riešiť ozajstné problémy z dôvodu nízkeho demografického rastu a je potrebné okamžite prijať vhodné politiky, aby nedošlo k ohrozeniu celého európskeho systému sociálneho zabezpečenia. V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné opätovne prehodnotiť sociálnu politiku v prospech ľudí starších ako šesťdesiat rokov. Ľudia v tejto vekovej skupine vytvárajú pridanú hodnotu vo svete práce, a preto by sa mali prijať prípravné opatrenia zamerané na ich dôslednejšie zapojenie. Súhlasím teda s návrhom na preverenie systému sociálneho zabezpečenia s cieľom umožniť ľuďom starším ako šesťdesiat rokov udržať si pracovné miesta po dosiahnutí dôchodkového veku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne. (CS) Podľa môjho názoru spravodajca pomerne správne navrhuje dve opatrenia v súvislosti s dôsledkami rozdielneho demografického vývoja na financovanie sociálnych výdavkov a finančný stav dôchodkových systémov vo všetkých členských štátoch. Prvé opatrenie je zamerané na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a druhé na oddialenie veku odchodu do dôchodku. Súhlasím s názorom spravodajcu, že starší ľudia nie sú príťaž pre hospodárstvo a spoločnosť, ale naopak, predstavujú veľký prínos vďaka svojim životným skúsenostiam a vedomostiam. Rozhodla som sa hlasovať za správu, pretože kontroverzná časť, ktorá podporovala predstavu náhrady súčasného priebežne financovaného systému systémom založeným na kapitálovom financovaní, bola zo správy vyňatá.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som proti správe. Demografickému problému a otázke solidarity medzi generáciami sa venuje veľmi konzervatívnym spôsobom. V mnohých prípadoch, akým je napríklad takmer neobmedzené predĺženie pracovného života, sa pracovné práva a právo na poistenie pracovníkov stávajú tiež neobmedzenými, čo vedie k ich úplnému vyčerpaniu. Problém nezamestnanosti mládeže sa stáva závažnejším. Predĺženie očakávanej dĺžky života a zvýšenie životnej úrovne sa stáva problémom a nie cieľom celého ľudstva, a teda aj celoeurópskym cieľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) V súčasnosti riešime otázku vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí a nedostatočného financovania systémov dôchodkového zabezpečenia. Musíme nájsť spoločné riešenie, keďže mládež je potrebné považovať za vzácny a základný zdroj, ktorý je nevyhnutné mobilizovať v snahe o dosiahnutie sociálnych a hospodárskych cieľov najmä v starnúcej spoločnosti. Ak sa nám nepodarí zvrátiť súčasný vývoj, odhaduje sa, že do roku 2030 bude v dôsledku demografických zmien pomer medzi aktívnym a neaktívnym obyvateľstvom dva k jednej. Keďže hlavné nástroje na presadzovanie rovnosti medzi generáciami patria do pôsobnosti členských štátov, EÚ zohráva zásadnú úlohu v súvislosti s dohľadom, monitorovaním správneho a účinného vykonávania antidiskriminačných právnych predpisov Únie a v súvislosti s podporou výmeny najlepších postupov a akčných plánov. Je nevyhnutné, aby EÚ a členské štáty podporovali nové iniciatívy zamerané na podporu aktívneho, zdravého a dôstojného starnutia. Je tiež potrebné vytvoriť dlhodobú perspektívu pre mladých ľudí a prijať opatrenia na podporu ich mobility počas štúdia, zabezpečenie vysokokvalitnej odbornej prípravy a vytváranie nových pracovných miest a zaručiť tak ich plnohodnotné zapojenie do spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) V správe sa spájajú mnohé témy, ktoré majú obrovský význam najmä pre menej majetné časti obyvateľstva. Musím zdôrazniť komplexnosť návrhov a iniciatív. Musíme sa vyrovnať so svetom, ktorý sa stále rýchlejšie mení, s výraznými dôsledkami na sociálne systémy a systémy sociálneho zabezpečenia. Dobre si uvedomujeme, že záruky, ktoré sme mali v minulosti, nemožno zabezpečiť do budúcnosti a musíme byť pripravení vytvoriť spoločnosť, ktorá je schopná prosperovať aj za okolností, ktoré už nie sú podobné tým súčasným alebo minulým. Úprimne vítam výzvu na solidaritu, ako aj vymedzenie „rovnosti medzi generáciami“. Mám tiež v úmysle vykonať všetko, čo je v mojich silách, a nájsť riešenie v súvislosti s neistotami, ktoré sa týkajú výšky starobného dôchodku, ktorý bude poberať moja generácia v našej krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Členské štáty majú k dispozícii hlavné nástroje na presadzovanie rovnosti medzi generáciami a odstránenie diskriminácie. Počet ľudí v Európskej únii starších ako 60 rokov sa zvyšuje nebývalou rýchlosťou. Odhaduje sa, že keď k tejto časti obyvateľstva pribudnú každý rok ďalšie dva milióny, dosiahne svoj vrchol v rokoch 2015 až 2035. Vzhľadom na uvedené faktory som presvedčená, že EÚ musí navrhnúť účinnú politiku, aby sa pracovníci mohli udržať na trhu práce a aby neboli predmetom vekovej diskriminácie. Rozhodne sa musí dosiahnuť čo najväčšie zapojenie žien všetkých vekových skupín do programov celoživotného vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Rovnosť a solidarita medzi generáciami v Európskej únii sa v nasledujúcich desaťročiach dostávajú medzi najdôležitejšie problémy európskej sociálnej politiky. Preto vo všeobecnosti hlasujem za opatrenia navrhnuté v tejto správe. Musíme dosiahnuť zmenu modelu, ktorý sa týka toho, ako spoločnosti a hospodárstva vnímajú otázku starnutia obyvateľstva. Namiesto toho, aby sme ich vnímali ako príťaž a synonymum zvýšených nákladov, ich skúsenosti a vedomosti znamenajú, že starší ľudia by sa mali považovať za hodnotný prínos v obchodnej kultúre. Z uvedeného dôvodu by malo dochádzať k podpore podnikov, pokiaľ ide o rozvoj stratégií pre otázky týkajúce sa veku, ktoré by zvýšili ich konkurencieschopnosť tým, že využijú skúsenosti a osobitné kvality starších pracovníkov. Som tiež presvedčený, že otázka starnutia obyvateľstva poskytuje významnú príležitosť na zlepšenie konkurencieschopnosti a podporu prípadných inovácií a tým prispieva k rastu a vytváraniu pracovných miest. Na záver by som rád vyjadril svoju obavu týkajúcu sa vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ a potreby vytvorenia väčšieho množstva pracovných miest a dosiahnutia dlhodobej perspektívy, ktorá im umožní zabezpečiť ich plnohodnotné zapojenie do spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Rovnosť vo vzťahoch medzi generáciami predstavuje nový celosvetový problém, ktorý je potrebné primerane riešiť. Moderné spoločnosti prechádzali obdobím neustáleho rastu, v ktorom predovšetkým v niekoľkých posledných desaťročiach mali nové generácie lepšie podmienky a perspektívu do budúcnosti než minulé generácie. Situácia v súčasnosti prekročila hranice zdanlivo neustáleho rastu a my sa nachádzame v stave, keď musíme diskutovať o dodržiavaní práv a obmedzených zdrojoch. Všetky krajiny počnúc rozvinutými a demokratickými krajinami a ich príslušné zoskupenia (ako je napríklad EÚ) musia preto pracovať odhodlane, jednoznačne a neúprosne s cieľom vypracovať politiky, prijať rozhodnutia a účinne ich zaviesť a dosiahnuť tak väčšiu rovnováhu medzi súčasnými a budúcimi generáciami, aby sa mohli znížiť rozdiely a odstup medzi tými, ktorí môžu, a tými, ktorí nemôžu uplatňovať práva, ako aj medzi tými, ktorí majú, a tými, ktorí nemajú zdroje. Domnievam sa, že správa o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, o ktorej sme hlasovali, je v súlade s uvedenými cieľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá obsahuje niekoľko dôležitých návrhov na riešenie demografických výziev, s ktorými sa stretávame, v duchu solidarity medzi generáciami. Nedostatočné ustanovenia v oblasti sociálneho zabezpečenia, neprimerané sociálne služby a vysoká úroveň nezamestnanosti mladých ľudí prispievajú k uzatváraniu manželstiev a pôrodom vo vyššom veku a urýchľujú tak starnutie nášho obyvateľstva. Mladí aj starší ľudia sa stretávajú s rôznymi formami vekovej diskriminácie, najmä pokiaľ ide o prístup na trh práce a niektoré sociálne služby. Kým členské štáty rozhodujú o hlavných nástrojoch, akými sú napríklad vnútroštátne rozpočty, dôchodky a zdravotnícke služby, EÚ môže podporovať prijatie právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii predovšetkým s cieľom chrániť staršie ženy na trhu práce. Ženy v každom veku sa navyše často starajú o mladé a staršie závislé osoby. Ich práca ako taká je príkladom medzigeneračnej podpory a potrebuje sociálno-ekonomické uznanie, hoci nie ako náhrada pri rozvoji kvalitných opatrovateľských služieb. Keďže sa netypické a neisté formy práce stávajú čoraz bežnejšími, je ohrozené právo na slušný dôchodok v dôchodkovom veku. Tento vývoj možno zastaviť iba prostredníctvom hospodárskych politík zameraných na rast, dodržiavania práv pracovníkov a poskytovaním kvalitných verejných služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), písomne. (DE) Pokiaľ ide o odsek 24, poskytnutie možnosti pokračovať v práci po dosiahnutí veku povinného odchodu do dôchodku, ak si to starší zamestnanci želajú, nesmie viesť k tomu, aby bol na týchto zamestnancov vyvíjaný nátlak, čím dôjde k rozšíreniu praxe zamestnávania ľudí po dosiahnutí dôchodkového veku. Starší zamestnanci musia byť stále schopní odísť do dôchodku vo veku stanovenom v zákone bez toho, aby boli vystavení riziku diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už uviedol, európska spoločnosť starne. Tento jav sa v ekonomickej analýze často považuje za negatívny. Obrátenie demografickej pyramídy v krajinách, kde je sociálny štát stále silný, znamená, že je čoraz menej ľudí, ktorí prispievajú do systému sociálnej pomoci, a čoraz viac tých, ktorí sú od neho závislí. Povedané priamo, väčšie množstvo starších ľudí znamená zvýšené náklady v oblasti dôchodkov a zdravia. Spoločnosť solidarity však nemôže k otázke starnutia pristupovať týmto spôsobom. Je nevyhnutné prijať riešenia v otázke aktívneho starnutia a nájsť spôsoby využitia obrovského ľudského potenciálu starších ľudí, ktorí dokonca aj na takom konkurencieschopnom trhu, ako je európsky, stále predstavujú pridanú hodnotu vďaka svojim väčším skúsenostiam a vedomostiam. Na druhej strane sa nemôžeme venovať otázke starnutia obyvateľstva bez toho, aby sme diskutovali o politikách v oblasti pôrodnosti, ktoré podporujú pôrodnosť detí v Európskej únii. Priemerná miera pôrodnosti v EÚ je 1,5 dieťaťa a radí sa tak k najnižším vo svete. Tento vývoj možno zvrátiť iba prostredníctvom rozsiahlych politík na podporu rodín, ktoré nebudú z ekonomického, daňového a profesionálneho hľadiska znevýhodňovať mužov a ženy, ktorí sa rozhodnú mať deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je plná rozporov. Na jednej strane sa o starších ľuďoch vyjadruje veľmi lichotivo. Na druhej strane však predkladá základné opatrenia, ktoré v skutočnosti ohrozujú práva starších ľudí a práva pracovníkov vo všeobecnosti. Uvediem niekoľko príkladov:

– podpora súkromných dôchodkových systémov, teda uprednostňovanie finančného sektora a prehliadanie vážnych dôsledkov, ktoré už uvedené postupy spôsobili, najmä v Spojených štátoch, kde zanechali milióny dôchodcov v núdzi a prinútili zasiahnuť štát;

– podpora zásahu zo strany štátu s cieľom zvýšiť prácu na čiastočný úväzok a prácu s pružným pracovným časom, prehliadanie dôsledkov uvedených postupov, akými sú napríklad znižovanie hodnoty práce, nízke mzdy, neistá práca a zvýšený počet pracovníkov s príjmami pod hranicou chudoby;

– podpora zvyšovania veku, v ktorom je možné požiadať o dôchodok.

Z týchto dôvodov sme hlasovali proti správe, aj keď uznávame, že obsahuje určité pozitívne aspekty, ktoré sú však ohrozené neoliberálnymi politikami, ktoré sa v správe obhajujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Európa v tomto období finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy čelí vážnemu problému – nezamestnanosti. Táto problematická situácia má mimoriadne nepriaznivý vplyv najmä na mladých ľudí a vytvára znepokojujúcu situáciu, ktorá bude mať obrovské dôsledky pre budúcu konkurencieschopnosť Európy. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože keďže uznávame zásadu subsidiarity a právomoci členských štátov v tejto oblasti, domnievam sa, že Európska únia by mala sama prispieť prostredníctvom podpory dialógu medzi rôznymi stranami v otázke solidarity medzi generáciami. Budúcu pracovnú silu budú tvoriť mladí ľudia súčasnosti. Ak presunú svoj vstup na trh práce, spôsobí to neskorý začiatok kariéry, nižšie mzdy a rozdiely v odmeňovaní v porovnaní s inými generáciami. Musíme mladým ľuďom viac pomáhať a podporovať podnikanie a ich zamestnanosť. Iba týmto spôsobom môžeme zabezpečiť istejšiu budúcnosť pre mladšie generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je škoda, že správa pána Manna síce obsahuje niektoré kvalitné návrhy týkajúce sa podpory rodinných politík, zosúladenia pracovného a rodinného života, prístupu starších a mladších pracovníkov na trh práce a iných otázok, ale zároveň obhajuje prisťahovalectvo ako riešenie, aj keď iba čiastočné, problematiky starnutia obyvateľstva v našich krajinách a dokonca aj ako riešenie problematiky financovania dôchodkov. V každej krajine vrátane Francúzska štúdie ukazujú, že uvedený prístup nie je riešením, nielen pokiaľ ide o demografické zmeny, ale ani v súvislosti s financovaním. Dokonca aj francúzska demografka pani Tribalatová, ktorú možno sotva považovať za sympatizantku Národného frontu, dospela k rovnakému záveru. Dobre si uvedomujem, že v tomto Parlamente radi veríme tomu, že podľa sloganu organizácie SOS Racisme Mohamed zaplatí Mauricove a aj Karlove, Matthewove a Juanove dôchodky. To však nie je pravda. Pán Mann by mal byť opatrný aj pri odporúčaní s cieľom nahradiť naše priebežne financované dôchodkové systémy dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním. Vzhľadom na súčasnú svetovú finančnú krízu ide o návrh, ktorý by mohol zničiť našich starších ľudí, pričom by z toho mali prospech iba osoby podobné Madoffovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Vzhľadom na to, že dochádza k starnutiu európskeho obyvateľstva, je otázka solidarity medzi generáciami v nasledujúcich rokoch jednou z hlavných sociálnych úloh európskej politiky a vnútroštátnych politík. V tejto správe sa celkom odôvodnene dôsledne zdôrazňuje hodnota solidarity, potreba medzigeneračnej solidarity a dôležitosť zmluvy medzi generáciami. Správa obsahuje veľmi pozitívne časti. Ide napríklad o časť o zosúladení pracovného a rodinného života, pružnej pracovnej dobe najmä v prípade žien, o prístupe k zamestnaniu zo strany mladých a starších ľudí, boji proti diskriminácii a podobne. Uvedená správa však obsahuje mnoho vyjadrení, s ktorými nesúhlasím. Ide napríklad o odsek 24, ktorý vyzýva na zrušenie veku povinného odchodu do dôchodku, a o niektoré časti o pružnej organizácii práce a jednoduchších právnych predpisoch v sociálnej oblasti a ďalej o časť o zrušení programov predčasného odchodu do dôchodku. Okrem toho som sa radšej zdržala hlasovania o tejto správe. Mám navyše radosť, že Európsky parlament predsa len zamietol časť, ktorá vyzýva na to, aby sa priebežne financovaný dôchodkový systém nahradil dôchodkovým systémom s kapitálovým financovaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som proti správe o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože obsahovala neprijateľné postoje. Text obsahuje mimoriadne zaujímavé vyjadrenia. Jedno sa týka napríklad toho, že zamestnanosť mladých by sa nemala stavať do protikladu s udržaním osôb starších ako 50 rokov na trhu práce. Rovnako zaujímavý je aj dôraz na celoživotné vzdelávanie a na boj proti diskriminácii z dôvodu veku a pohlavia na trhu práce. Správa však tiež obsahuje mnoho odporúčaní, ktoré sa týkajú dôchodkových systémov. Uvedené odporúčania nemôžem podporiť. Text správy okrem iného vyzýva štáty, aby zrušili zákonný vek odchodu do dôchodku a kládli veľký dôraz na potrebu znížiť záťaž verejného dlhu, čo sa rovná podpore súkromne financovaných dôchodkových systémov, ktoré sú mimoriadne nespravodlivé. Správa tiež vyzýva štáty na zvýšenie miery zamestnanosti prostredníctvom častejšieho uplatňovania práce na čiastočný úväzok, čím sa iba prehĺbi neistota z hľadiska práce. Toto sú niektoré dôvody môjho hlasovania proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písomne. (CS) Súčasný rozdielny demografický vývoj má významný vplyv na financovanie sociálnych výdavkov a finančný stav dôchodkových systémov vo všetkých členských štátoch. Pán Thomas Mann vo svojej nelegislatívnej správe navrhuje dve opatrenia. Na jednej strane ide o zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a na druhej o oddialenie veku odchodu do dôchodku. Súhlasím s názorom spravodajcu, že starší ľudia nie sú príťažou pre hospodárstvo a spoločnosť, ale naopak, predstavujú veľký prínos vďaka svojim životným skúsenostiam a vedomostiam V tejto súvislosti súhlasím so spravodajcom, ktorý navrhuje prijatie konkrétnych opatrení na vytvorenie základu otvoreného dialógu a vyzýva Komisiu a Radu na dosiahnutie medzigeneračnej rovnováhy vo všetkých členských štátoch a na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne. (DE) Uplatňovanie zásady rovnosti medzi generáciami bude jednou z hlavných politických úloh niekoľkých nasledujúcich rokov. Vzhľadom na to, že demografické zmeny ovplyvňujú vzťahy v našej spoločnosti, je mimoriadne dôležité, aby jedna generácia nežila na úkor druhej. Týka sa to nielen finančnej a rozpočtovej politiky, ale aj otázky ochrany životného prostredia, dostupných zdrojov a otázky klímy. Aby sme zabezpečili súdržnosť našej spoločnosti, musíme dosiahnutie rovnosti medzi generáciami považovať za hlavnú úlohu. V dôsledku toho musíme v tejto súvislosti preveriť všetky naše politické rozhodnutia. Je dôležité, aby sme tejto problematike venovali pozornosť a zachovali tak v budúcnosti v našej spoločnosti zmysel pre solidaritu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o demografických výzvach, ale proti odseku, ktorý vyzýva členské štáty na to, „aby sa zamysleli nad regulovaným prisťahovalectvom pracovných síl (prisťahovalectvo z tretích krajín do EÚ)“. Podľa môjho názoru uvedená formulácia naznačuje kladný postoj k prisťahovalectvu pracovných síl z tretích krajín. Hlasovala som za správu pána Manna, pretože Európsky parlament neprijal odporúčanie zmeniť spôsob financovania dôchodkov v pôvodnej správe. Mám však výrazné námietky voči požiadavke podporiť poskytovanie súkromného dôchodkového pripoistenia a zabezpečiť, aby priemerné dôchodky v štátnom sektore neboli štedrejšie ako porovnateľné dôchodky v súkromnom sektore. Okrem toho nesúhlasím s tým, aby súkromné dôchodkové fondy v budúcnosti zohrávali dôležitejšiu úlohu pri znižovaní záťaže vyplývajúcej z poskytovania štátnych dôchodkov. Podľa môjho názoru je priebežne financovaný dôchodkový systém z ekonomického hľadiska najprijateľnejší a najudržateľnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Írska spoločnosť starne nebývalým tepom. Táto iniciatíva obsahuje niekoľko návrhov Komisii, ktoré by pomohli riešiť problémy, ktorým budú v nasledujúcich desaťročiach čeliť krajiny v celej Európe. Táto správa opatrne zdôraznila solidaritu medzi generáciami a rozumným spôsobom uisťuje v tom, že nikto sa nedomnieva, že otázka starnutia spoločnosti a problémy, ktoré zahŕňa, majú len jediné riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Podporil som správu pána Manna, pretože som presvedčený, že generačný problém by mal byť prvoradou politikou v rámci budúcich európskych opatrení. Mladí ľudia sú nepochybne hlavným zdrojom, do ktorého musíme investovať, aby sme oživili hospodárstvo Európskej únie ako celku. Podľa môjho názoru si zaslúžia osobitnú pozornosť. Domnievam sa tiež, že je dôležité zdôrazniť význam vzdelávania a politiky zamestnanosti. Podľa môjho názoru predstavuje posilnenie rastu a zamestnanosti, ktoré sa má dosiahnuť prostredníctvom rovnakého prístupu k možnostiam vzdelania a na pracovný trh, v skutočnosti krok, ktorý je potrebné vykonať na dosiahnutie niektorých dôležitých cieľov rastu. Takým je napríklad zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som proti správe pána Manna, pretože obsahuje množstvo liberálnych postojov, ktoré využívajú starnutie európskeho obyvateľstva ako ospravedlnenie s cieľom obhájiť reformy verejných systémov sociálneho zabezpečenia v Európe najmä oslabením systémov zdravotnej starostlivosti a priebežne financovaných dôchodkových systémov, podporou ich privatizácie a posunutím veku odchodu do dôchodku. Tento prístup odmietam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Dámy a páni, rada by som vás upozornila na to, že som podporila správu pána Manna o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože sa domnievam, že jedným z najzávažnejších problémov Európskej únie je v súčasnosti otázka starnutia spoločnosti v členských štátoch. Ide o úlohu, ktorú musí Európska únia splniť, ak sa vytvoria podmienky, ktoré podporujú materstvo, ak sa budú vytvárať čoraz lepšie metódy na zosúladenie pracovného a rodinného života a ak sa správne využijú príležitosti, ktoré ponúka produktívnejší život. Rok 2012 sa má ustanoviť za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Domnievam sa teda, že my poslanci Európskeho parlamentu musíme podporovať politiku aktívneho starnutia a upozorňovať na nové demografické výzvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Správa pána Manna je podrobná, dobre štruktúrovaná a v plnej miere zahŕňa návrhy Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Zároveň prisudzuje otázke pohlavia náležitý a potrebný význam v tejto oblasti. Tento Parlament začína byť známy zavádzaním konkrétnych politík zameraných na zlepšenie rovnocennosti a kvality života pre každého vo všetkých našich krajinách, pričom uznáva aj známe rozdiely medzi regiónmi. Preto oceňujem a upozorňujem na priestor venovaný zosúladeniu rodinného života s pracovným a súkromným životom, konkrétne na priestor a úlohu, ktoré sú prisudzované ženám vrátane starších žien pri uplatňovaní zásady rovnosti medzi generáciami. Vyzývajú nás na všetkých úrovniach, pričom je dôležité, že je zapojená občianska spoločnosť, ako aj sekulárne a náboženské združenia, aby sme reagovali prijatím vhodných politík a vytvorili tak silnú Európu bez diskriminácie z dôvodu veku alebo pohlavia, Európu, ktorá nezostarne bez toho, aby bola svedkom nástupu silných nových generácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) V tejto správe sa tvrdí, že rastúca očakávaná dĺžka života nesmie obmedziť práva zamestnancov. Toto tvrdenie obhajuje od začiatku do konca. Čo najväčšie zvýšenie veku odchodu do dôchodku po dosiahnutí 64 rokov, ako je to uvedené v stratégii EÚ 2020, podpora príležitostnej práce, náhrada priebežne financovaných dôchodkových systémov dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním sú niektoré opatrenia, na ktorých prijatie sa Európsky parlament v prípade hlasovania za túto správu zaviaže. Hlasujem proti tomuto nevýslovnému sociálnemu úpadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Problematika demografických výziev a solidarita medzi generáciami predstavujú kľúčové body lepšej budúcnosti. Musíme preto odhodlane odolávať všetkým faktorom, ktoré znižujú demografický rast. Predovšetkým neprimerané sociálne dávky, pomalá a náročná integrácia do samotného trhu práce, dlhé obdobia strávené v neistom alebo dočasnom zamestnaní a nedostatočná podpora pre mladé páry patria medzi dôvody, pre ktoré si mladí ľudia čoraz neskôr zakladajú rodiny a majú deti. Čoraz vyššia očakávaná dĺžka života navyše prináša nárast počtu starších ľudí a dôsledky, ktoré vyplývajú z tejto situácie. Solidarita medzi generáciami sa preto musí posilniť, aby sme vytvorili spravodlivejšiu a vyváženejšiu spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel a Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Neustále sa zvyšujúca očakávaná dĺžka života európskych občanov je vynikajúca správa. Uprednostňuje sa tým medzigeneračná dynamika a výmena. Na druhej strane, ak nad uvedeným javom uvažujeme v súvislosti s budúcnosťou našich dôchodkových systémov, starnutie obyvateľstva spôsobuje skutočné ťažkosti činiteľom, ktorí prijímajú politické rozhodnutia, a tým, ktorí obhajujú vyrovnané rozpočty. Ak k tomu pridáme nízku mieru pôrodnosti v mnohých z 27 členských štátov, medzigeneračná solidarita sa podobá proustovskej magdalénke s európskymi spoločnosťami, ktoré hľadajú stratený čas. Parafrázujem vynikajúcu správu pána Manna: Európa sa musí vedieť vyrovnať s demografickými výzvami. Známy výrok Jeana Bodina „jediným bohatstvom je človek“ teraz dáva ohromný zmysel. Aby sme zachovali spravodlivú spoločnosť, v ktorej sa uplatňuje solidarita, inými slovami, spoločnosť, v ktorej odmietame zaťažovať budúce generácie našimi verejnými dlhmi a v ktorej sa uprednostňuje rovnováha medzi počtom dôchodcov a aktívnym obyvateľstvom, máme iba jediné riešenie. Nevyhnutne si bude vyžadovať opatrenia, ktoré budú obsahovať niekoľko prístupov. Ide o pružnosť v súvislosti s prácou a dôchodkami, humanisticky zameranú a realistickú politiku v oblasti prisťahovalectva a zrejmé vzájomné dopĺňanie priebežne financovaného dôchodkového systému a dôchodkových systémov s kapitálovým financovaním, dôvod, pre ktorý delegácia strany Mouvement Réformateur hlasovala v tejto súvislosti proti odseku 99.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Celkovo som správu pána Manna podporil, ale rád by som zdôraznil, že sa týka príliš veľkého množstva tém a neponúka riešenia problémov. Otázka diskriminácie zraniteľných etnických skupín je veľmi dôležitá a vyžaduje si osobitné hodnotenie. V Lotyšsku napríklad žije viac než 200 000 Latgalcov, ktorí nemajú prístup dokonca ani k základnému vzdelaniu vo svojom jazyku. Na túto otázku sme v národnom parlamente Lotyšskej republiky upozornili mnohokrát, ale stále sa nenašiel nikto z lotyšskej vládnej elity, kto by bol pripravený o tejto problematike aspoň diskutovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Obyvateľstvo Európskej únie starne čoraz rýchlejšie. Do roku 2060 budú iba dvaja dospelí v produktívnom veku na každú osobu vo veku nad 65 rokov. Súčasný pomer je 4 : 1. V dôsledku toho by sa staršia generácia mohla stať veľkou záťažou pre obyvateľov v produktívnom veku, ktorí nesú zodpovednosť za podporu hospodárstva. Keďže musíme očakávať zvýšenie veku odchodu do dôchodku, pracovné podmienky pre starších ľudí by sa mali prispôsobiť a zatraktívniť. Starším zamestnancom by sa mali poskytnúť lepšie príležitosti na účasť na trhu práce. V spoločnosti tiež musíme zaviesť nový prístup a zabezpečiť tak odstránenie diskriminácie starších ľudí napríklad z dôvodu ich obmedzených schopností. Zdržal som sa hlasovania, pretože hoci sú návrhy v súvislosti so zdravým starnutím veľmi vítané, stále existujú niektoré nejasné oblasti týkajúce sa otázky dlhšieho pracovného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Počet nášho obyvateľstva sa znižuje, dôsledkom čoho je aj jeho starnutie. Tým sa čoraz viac zaťažujú dôchodkové systémy. Aby sme prekonali demografické výzvy budúcnosti, musíme zaviesť jednotnú rodinnú politiku. Nekontrolované masové prisťahovalectvo do EÚ je však nesprávne riešenie. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Manna. Rozvoj v Európskej únii a jej jednotlivých členských štátoch v posledných desaťročiach priniesol zmeny a dôsledky, ktoré sú viditeľné zo sociálneho hľadiska a ktoré si vyžadujú podporu zo strany európskych inštitúcií. Koncepcia rozvoja nevyhnutne súvisí s hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi záležitosťami do tej miery, že uvedené oblasti nie je možné oddeliť, pokiaľ ide o proces globalizácie a rozvoja. V tejto súvislosti by sa v rámci úsilia európskych inštitúcií malo zabrániť a odolávať tejto nerovnosti, ktorá spôsobuje nedostatok sociálnej súdržnosti. Tento spoločný ideál by priniesol väčšiu sociálnu súdržnosť, nižšiu ekonomickú nerovnosť a vyrovnaný individuálny a kolektívny rozvoj spoločnosti. Rozvoj a sociálna súdržnosť nesmú byť nepriateľmi pokroku, ale jeho integrálnou súčasťou, aby sa tak dosiahla intenzívnejšia integrácia a spolunažívanie v spoločnosti. V tejto súvislosti demografické výzvy z dôvodu starnutia obyvateľstva znamenajú, že musíme urýchliť tento proces a opätovne zvážiť vytvorenie niektorých sociálnych štruktúr a programov s cieľom prispôsobiť ich tejto novej situácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Vzhľadom na demografické problémy je dôležitosť celoživotného vzdelávania ako výsledku solidarity medzi generáciami omnoho aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Vedomosti, vzdelávanie, odborná príprava a informácie nepoznajú vekové hranice. V rozpočte na rok 2011 bol však nárast rozpočtových prostriedkov na programy celoživotného vzdelávania poľutovaniahodný aj napriek nárokom v stratégii EÚ 2020 a napriek sľubu členských štátov v súvislosti s investíciou do vzdelávania pre všetkých občanov bez ohľadu na vek. V správe sa uznáva potreba vytvoriť nástroje na podporu neustáleho vzdelávania občanov a posilniť tie, ktoré sa už využívajú, ako napríklad programy Grundtvig a Leonardo da Vinci. Tento návrh je krok spomínaným smerom. Preto som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Je dôležité, aby sme V Európskej únii, kde čoraz viac ľudí žije čoraz dlhšie, kde je miera pôrodnosti vo všeobecnosti nízka a kde je demografická pyramída už obrátená, uvažovali o „demografických výzvach a solidarite medzi generáciami“. Vítam preto túto aktuálnu správu.

Jej obsah si navyše zaslúži môj súhlasný postoj, najmä pokiaľ ide o budúcu výsadu starších občanov pokračovať v pracovnom živote, ak si to želajú, čo je v podstate v súlade so súčasnou podporou „aktívneho starnutia“, a tiež pokiaľ ide o podporu schopnosti mladých ľudí, ktorí hľadajú prácu dlhšie než štyri mesiace, pracovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Na jednej strane demografické zmeny znamenajú, že u ľudí sa, našťastie, zvyšuje očakávaná dĺžka života a sú dlhšie fyzicky a duševne aktívni. Na druhej strane miery pôrodnosti v členských štátoch zostali desaťročia na nízkych úrovniach a staršie generácie predstavujú čoraz vyšší podiel obyvateľstva. Medzigeneračná zmluva je na pokraji svojich možností. Aktívne starnutie je proces optimalizácie možností ľudí zachovávať si v pokročilom veku zdravie, zúčastňovať sa na živote vo svojom spoločenskom prostredí a zlepšovať kvalitu svojho života. Som pevne presvedčený, že rok 2012 by mal byť vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami s cieľom vyzdvihnúť prínos mladých a starších ľudí pre spoločnosť. Z uvedeného dôvodu som urobil, čo bolo v mojich silách, aby som poskytol všetku podporu potrebnú na to, aby Európa splnila túto úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Veková diskriminácia oslabuje medzigeneračnú solidaritu, ktorá je na základe zmluvy zakázaná, ktorá je však stále rozšírená a predstavuje závažnú prekážku vstupu starších a mladších pracovníkov na trh práce a prístupu k systému sociálneho zabezpečenia a k niektorým službám. Hlasovala som za prijatie dôsledných opatrení zo strany členských štátov s cieľom bojovať proti šedému alebo čiernemu hospodárstvu, ktoré pretrváva vďaka „neohlásenej“ pracovnej sile. Obeťami tohto javu sú vo väčšine prípadov ženy. To viac než negatívne vplýva na pracovný trh EÚ. Nestačí, ak členské štáty budú iba podporovať opatrenia zamerané na ochranu svojich vlastných pracovníkov. Zároveň musíme bojovať proti neohlásenej práci konkrétnymi opatreniami a sankciami proti zamestnávateľom alebo sprostredkovateľom. Hlasovala som aj za to, aby členské štáty a Komisia spolupracovali tiež v oblasti dohľadu nad službami opatery. V rámci tejto spolupráce by členské štáty mohli v oblasti vnútroštátnych služieb opatery zvážiť vytvorenie siete kontaktných miest pre celoštátnu opateru, prostredníctvom ktorej by bolo na vnútroštátnej i európskej úrovni možné získať informácie o poskytovaných službách opatery a ich kvalitatívnej úrovni, ako aj podávať sťažnosti na kvalitu týchto služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Dosiahnutie rovnosti medzi generáciami bude v nasledujúcich rokoch jednou z hlavných úloh európskej sociálnej politiky. Táto aktuálna správa by preto mala byť určite vítaná. Zdôrazňuje totiž potrebu zabezpečiť solidaritu medzi generáciami a upozorňuje na spôsoby dosiahnutia tohto cieľa, najmä pokiaľ ide o podporu politík aktívneho starnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože odporúčanie na zmenu spôsobu financovania dôchodkov v pôvodnej správe Európsky parlament neprijal. Dôrazne nesúhlasím s požiadavkou podporovať poskytovanie súkromného dôchodkového pripoistenia a zabezpečiť, aby priemerné dôchodky v štátnom sektore neboli štedrejšie – pokiaľ ide o príspevky aj dávky – ako porovnateľné dôchodky v súkromnom sektore. Okrem toho by súkromné dôchodkové fondy nemali v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu pri znižovaní záťaže vyplývajúcej z poskytovania štátnych dôchodkov. Priebežne financovaný dôchodkový systém nesmie byť za žiadnych okolností nahradený dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním. Podľa môjho názoru je priebežne financovaný dôchodkový systém z ekonomického hľadiska najprijateľnejší a najudržateľnejší. Hlasovala som však proti tej časti uznesenia, ktorá vyzýva členské štáty, „aby sa zamysleli nad regulovaným prisťahovalectvom pracovných síl (prisťahovalectvo z tretích krajín do EÚ)“. Podľa môjho názoru uvedená formulácia naznačuje kladný postoj k prisťahovalectvu pracovných síl z tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – My zelení sme správu podporili preto, že odsek 99 (o súkromných dôchodkových systémoch/systémoch s kapitálovým financovaním) bol vylúčený, a preto, že vo zvyšnej časti dokumentu sa zohľadňujú niektoré kladné body zo strany zelených. Ide napríklad o to, že opatrenia týkajúce sa veku odchodu do dôchodku by mali vychádzať z potrieb dotknutých osôb; obdobia strávené prácou, učením sa, poskytovaním služieb opatery alebo dobrovoľníckou činnosťou sa navzájom dopĺňajú a v každom veku sú zdrojom cenných skúseností; ďalej je nevyhnutné bojovať proti vekovej diskriminácii a určiť ciele v oblasti prístupu k odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu starších pracovníkov podľa vekových skupín a pohlavia, ktoré by boli špecifické pre jednotlivé krajiny. Schopnosť pracovať vo vyššom veku závisí aj od samostatnosti a možnosti individuálneho výberu pre pracovníkov a lepšieho zosúladenia rodinného a pracovného života. Aby sa predišlo uvaľovaniu neprimerane veľkého bremena na ženy z dôvodu rastúceho dopytu po službách opatery v starnúcej spoločnosti, mali by byť práca a služby opatery zladené vo všetkých členských štátoch a mali by byť rovnomerne rozdelené medzi ženy a mužov.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Časť tejto správy, ktorá sa týka návrhu na zníženie daňovej a administratívnej záťaže pre spoločnosti, je pozitívna. Je to dôležitý cieľ súvisiaci so znížením konkurencie z tretích krajín, kde sú daňové a výrobné náklady, ako aj náklady na pracovnú silu značne nižšie než v Európe.

Pozitívna je aj z hľadiska návrhu na obmedzenie povinností v súvislosti so starobným dôchodkom, a to z dôvodu zvýšenia priemerného veku aj zlepšenia zdravia, pričom sa umožňuje ďalej pracovať tým, ktorí si to želajú. Je škoda, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré považujeme za neprijateľné, sa využili na vloženie častí, ktoré sa vôbec netýkajú správy a ktorých cieľom je podporovať integráciu ľudí z krajín mimo Európskej únie. Toto rozhodnutie, ktoré podporila väčšina v tomto Parlamente, nás, nanešťastie, núti hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), písomne. (IT) Využívam túto príležitosť, aby som zdôraznil, že ľudská spoločnosť je nevyhnutne založená na zásade rovnosti medzi generáciami a že veková diskriminácia ohrozuje solidaritu medzi nimi, vedie k chudobe a zakazuje sa v zakladajúcich zmluvách.

Práca je viac než len platené zamestnanie a mladí aj starší ľudia aj svojou prácou v rodine výrazne prispievajú k tomu, aby bola naša spoločnosť humánnejšia a aby sa zvýšila stabilita služieb a stabilita na pracoviskách.

V tejto správe vyzývame vlády, aby uľahčili a uznali dobrovoľnú prácu, ktorá poskytuje opateru v komunite a rodine, a urýchlene vyjasnili otázky právnej zodpovednosti v tomto smere. Oceňujem túto správu aj preto, že vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na uznanie neviditeľnej a neformálnej práce, ktorú vykonávajú rodinní príslušníci, najmä ženy, všetkých vekových skupín v rámci opatery starších a mladších rodinných príslušníkov, v súvislosti so solidaritou medzi generáciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Je pravda, že demografické zmeny sa týkajú celej Európy. Zahŕňajú starnutie spoločnosti, nízke miery pôrodnosti, sťahovanie obyvateľstva z chudobnejších do bohatších krajín, zvyšovanie očakávanej dĺžky života, oneskorený vstup na trh práce, rastúci počet domácností jednotlivcov a domácností bez detí a podobne. Všetky uvedené faktory spolu vytvárajú obrovskú potrebu zmeny, ktorá sa pred nami objavuje z dôvodu nových demografických výziev a rastúcej úlohy spojenia generácií. Je čoraz nevyhnutnejšie zaviesť dôsledne premyslený systém medzigeneračného účtovníctva spolu s reformou systému sociálnej starostlivosti a daňového systému v Európe vrátane dôchodkových systémov, záruk primeranej opatery o staršiu generáciu a vyhýbania sa procesu, ktorý vytvára rastúci dlh pre mladé generácie. Preto je nevyhnutné reformovať Pakt stability a rastu, aby mohli členské štáty splniť svoje povinnosti a viac stabilizovať svoje dôchodkové systémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Správa pána Manna o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami vysvetľuje úlohy vyplývajúce z demografických zmien. Ide najmä o otázky nezamestnanosti, neistoty zamestnania, vzdelania a diskriminácie, ktoré vplývajú na zraniteľné skupiny. Upozorňuje na potrebu medzigeneračnej solidarity a obsahuje niektoré konštruktívne návrhy, predovšetkým iniciatívu, ktorá sa týka Európskeho paktu pre osoby staršie ako 50 rokov, ktorý zahŕňa boj proti vekovej diskriminácii, cieľ plnej zamestnanosti do zákonného veku odchodu do dôchodku a pomoc pri opätovnej integrácii starších zdravotne postihnutých ľudí. Dôvod, pre ktorý som sa zdržal záverečného hlasovania, keď bola táto správa viac než uspokojivá, spočíva v zachovaní odseku 24, ktorý obsahuje návrh na zrušenie veku povinného odchodu do dôchodku. Skutočnosť je taká, že ak nemáme záruky, ktoré umožňujú našim starším občanom odísť do dôchodku, nemôžeme im viac zabezpečiť dôstojný koniec života. Odmietam byť svedkom toho, ako naši starší ľudia pracujú až do smrti, ako to bolo v 19. storočí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Solidarita je jednou z hodnôt, ktorými sa Európska únia riadi, takže je nevyhnutné uvedomiť si to v súvislosti s otázkou rovnosti medzi generáciami. Členské štáty čelia množstvu demografických a sociálnych výziev, na základe ktorých je potrebné dosiahnuť solidaritu medzi generáciami. Ak nebude možné prijať konkrétne opatrenia, zvýšená očakávaná dĺžka života a nižšia miera pôrodnosti budú mať vážne dôsledky pre európske sociálne systémy.

Vzhľadom na súčasnú situáciu je Európsky parlament presvedčený o potrebe začať dialóg zameraný na medzigeneračné vzťahy. Správa sa týka mnohých odvetví. Prechádza od oblasti vzdelávania k oblasti zamestnanosti v súvislosti so starými aj mladými ľuďmi. Venuje sa politike v oblasti zdravotníctva a otázke sociálnych dávok, ďalej politike v oblasti rodiny a miery pôrodnosti a dokonca rozvoju systémov sociálneho zabezpečenia. Vyvrcholením sú migračné politiky s cieľom vyriešiť problémy starnúcej spoločnosti.

Dúfam, že je možné uplatňovať iniciatívy obsiahnuté v tejto správe a že rovnosť a dialóg medzi generáciami sa môže stať v Európskej únii skutočnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, v správe sa správne poukazuje na to, že neustály pokles obyvateľstva v Európskej únii a nepretržitá tendencia nízkych mier pôrodnosti spôsobujú európskemu hospodárstvu a spoločnosti mnoho problémov. Z uvedených dôvodov postihnú trh práce EÚ väčšinou negatívne štrukturálne zmeny. V Litve sú tieto demografické problémy navyše spojené s masovým odchodom mladých Litovčanov za prácou do zahraničia. Sme malý národ a rýchlo strácame najaktívnejších ľudí vo veku 25 až 40 rokov. Do ich výchovy a vzdelania sme pritom veľa investovali. Litva potrebuje schopnosti, skúsenosti a usilovnosť týchto mladých ľudí, aby prekonala spomínané demografické problémy. Podporujem preto prijatie iniciatívy na ochranu európskej mládeže, ktorú spravodajca navrhuje. Podľa nej by sa všetkým mladým ľuďom v EÚ ponúklo pracovné miesto, učňovské miesto alebo dodatočná odborná príprava, a to po šiestich mesiacoch nezamestnanosti. Viac úsilia by sa malo venovať aj zvýšeniu miery pôrodnosti. Dostupnosť kvalitnej starostlivosti o deti, vzdelania a mentorstva pre malé deti je prvým krokom správnym smerom. Musíme tiež zastaviť sociálne vylúčenie starších ľudí. Musíme presvedčiť naše hospodárstvo a spoločnosť, že starší ľudia nepredstavujú záťaž. Ich skúsenosti, úspechy a bohaté vedomosti môžu byť užitočné pre všetky generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasovala som proti tejto správe, ktorá znova ukazuje, ako vládnuce väčšiny v Európe nevedia reagovať na požiadavky európskych občanov.

Aj keď v týchto záležitostiach nemá Európska únia žiadne právomoci nad výlučnými právomocami členských štátov, pán Mann oslabuje sociálne úspechy aj zásadu subsidiarity.

V správe sa okrem iného členské štáty podnecujú, aby podporovali prácu po dovŕšení dôchodkového veku. Spravodajca chce, aby členské štáty podnecovali ľudí starších ako 60 rokov, aby zotrvali v pracovnom pomere dlhšie pomocou prispôsobenia pracovísk ich zdravotnému stavu.

Starší ľudia musia mať predovšetkým právo na slušný dôchodok, ktorý im umožní žiť dôstojne.

Na zabezpečenie opatrení s cieľom uspokojiť potreby pracovníkov, ktorí sa blížia ku koncu svojej kariéry, sa navyše väčšinou využívajú programy predčasného odchodu do dôchodku a pán Mann ich chce jednoducho zrušiť.

Vítam však to, že Európsky parlament odmietol jednu časť, v ktorej sa vyslovene vyzýva na náhradu priebežne financovaného dôchodkového systému dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním.

Pod maskou medzigeneračnej solidarity pán Mann dokonca pociťuje potrebu pripomenúť nám, že k starším ľuďom musíme pristupovať rovnako ako k ľudským bytostiam so základnými právami. Správna poznámka.

(Vysvetlenie hlasovania bolo prerušené v súlade s článkom 170 rokovacieho poriadku.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), písomne. (DE) Ako vždy, pán Mann vykonal veľmi dobrú prácu v súvislosti s citlivou témou. Preto som mohol hlasovať za správu. V rámci diskusie by som chcel v krátkosti spomenúť ešte jedno hľadisko. Ako poslanec Európskeho parlamentu zo Saska, regiónu, ktorý vážne postihli demografické zmeny, a ako člen Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a spravodajca správy z vlastnej iniciatívy o budúcej inovačnej politike v EÚ, by som rád uviedol, že na úrovni EÚ a predovšetkým v členských štátoch musíme, samozrejme, pokračovať v boji proti demografickým zmenám a dosiahnuť väčšiu príťažlivosť regiónov pre mladých ľudí, a to najmä zvýšením hospodárskeho rastu, vytváraním pracovných miest a vypracovaním individuálnej politiky v oblasti vzdelávania. Okrem toho by som však v súvislosti s inováciami rád zdôraznil osobitný význam starších pracovníkov v malých a stredných podnikoch. EÚ konečne uznala, že najmä v malých a stredných podnikoch nie sú inovačné len technologické vynálezy, ale napríklad aj schopnosť prispôsobiť výrobok tak, aby vyhovoval osobitnej situácii zákazníka alebo zlepšil postupy v službách. Práve v tejto oblasti majú starší zamestnanci bohaté skúsenosti a môžu do spoločnosti priniesť inovačné postupy. Z uvedeného dôvodu musíme bojovať proti vekovej diskriminácii na pracovisku. EÚ a členské štáty to musia zohľadniť vo všetkých svojich právnych predpisoch v sociálnej oblasti a v oblasti pracovného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Nenechajme sa zmiasť terminológiou – správa, ktorú sme prijali, je viac o hľadaní nových zdrojov pracovnej sily, než o solidarite. Demografická kríza nie je niečím, čo sme objavili včera. Poniektorí z nás na ňu upozorňujú dlhé roky. Roky hovoríme, že Európa starne a vymiera. Ale teraz je už predo dvermi a my horúčkovito hľadáme riešenia. Chladná logika nám ich ponúka viacero. Oddialenie odchodu starších ľudí do dôchodku, zvýšenie pôrodnosti, zapojenie väčšieho počtu žien do formálneho pracovného procesu, zvýšenie prílevu imigrantov a ich integrácia do našej spoločnosti. To všetko sme ochotní urobiť, o tomto všetkom hovorí predložená správa. Nie som si však celkom istá, či to pomôže – a ak, tak dokedy. Pretože neriešime príčinu, ale následky. Správame sa ako účastníci pyramídovej hry, ktorí vidia, že základňa pyramídy začína stagnovať. Hľadáme ďalších hráčov, o ktorých by sme mohli túto základňu rozšíriť. Ale tým, že slovám ako "solidarita" či "zosúladenie pracovného a rodinného života" dávame cielene nový význam, zabíjame skutočnú solidaritu a oberáme deti o ich rodičov. Napriek tomu som hlasovala za predloženú správu; vnímam ju totiž ako dôležitý príspevok do zásadnej diskusie o prežití európskej civilizácie.

 
  
  

Správa: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Výskum významne prispieva k hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej energie. Súhlasím so zvýšením financovania výskumu v Európskej únii, keďže je nevyhnutné vytvoriť európsky výskumný priestor, ktorý zabezpečí najvyššie normy vynikajúcej kvality, účinnosti a efektívnosti vo výskume, aby bolo možné prilákať najlepších vedcov a udržať ich v Európe a podporiť inovačnú znalostnú ekonomiku EÚ založenú na znalostiach a skúsenostiach. Európa musí investovať do výskumu a vyvinúť tak nové produkty a služby, ktoré zvýšia kvalitu života občanov. Hlasovala som za tento rámcový program, pretože som presvedčená, že znamená podporu zapájania sa výskumníkov, akademickej obce, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov a priemyselného odvetvia do výskumných projektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Výskum a vývoj predstavujú v súčasnej celosvetovej situácii dve hlavné výzvy pre budúcnosť Európskej únie. Preto som podporila iniciatívu Európskeho parlamentu zameranú na zjednodušenie realizácie rámcových programov Európskej únie pre výskum. Spolu s kolegami poslancami sme tak usúdili, že v oznámení Európskej komisie o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum sa navrhujú dôsledné a tvorivé opatrenia zamerané na odstránenie prekážok, s ktorými sa stretávajú účastníci rámcových programov. Ide o podporu dôvery pri riadení európskeho financovania voči kandidátom a o zvýšenie ich tolerancie rizika v súvislosti s účastníkmi vo všetkých fázach projektov s využitím pružných európskych pravidiel. Uznesenie odzrkadľuje to, že súčasný systém je nadmerne zameraný na kontrolu, čo vedie k plytvaniu so zdrojmi a nízkej účasti. Na záver chcem uviesť, že aj napriek ďalšiemu pokroku, ktorý je vždy možné dosiahnuť, vítame celkový trend smerujúci k skracovaniu priemerného času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a času do prevzatia platieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Dôrazne podporujem vyjadrenia v tejto správe o prijatí opatrení na zjednodušenie realizácie rámcových programov EÚ pre výskum. Byrokracia a obmedzujúce administratívne podmienky a podmienky stanovené v pravidlách prehlbujú zložitosť procesu spracovania žiadosti a znásobujú problém malých organizácií a malých a stredných podnikov, ktoré sa snažia získať financovanie výskumu, do ktorého sú zapojené. Keďže samotní výskumní pracovníci požadujú prispôsobenie pravidiel, zjednodušenie postupov a požiadaviek a väčšiu dôveru pri riadení financovania výskumu zo strany EÚ, v súčasnosti je pomerne zrejmá potreba zefektívniť financovanie a správu výskumu a zabezpečiť tak to, aby boli výskum a inovácie účinné a rozšírené v celej Európe. Toto zjednodušenie a zefektívnenie by pozitívne ovplyvnilo stav výskumu v EÚ a bolo by aj prínosom pre zúčastnené strany. Podporujem žiadosť Parlamentu o realizáciu zjednodušenia procesu na dosiahnutie stability a právnej istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Veda, vzdelávanie a inovácie predstavujú piliere hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Európa musí investovať do inovácie, ak sa majú vyvíjať nové výrobky a služby. Tieto produkty a služby vytvoria nové zdroje zamestnania a rastu, čo Európu urobí konkurencieschopnejšou a zlepší kvalitu života v nej. Výskumní pracovníci vyjadrovali určitý čas znepokojenie nad tým, že realizácia výskumných programov a vývoj inovácií nepostupujú tak rýchlo, ako sa dúfalo, z dôvodu mimoriadne zložitých byrokratických požiadaviek. Tento problém sa týka najmä menších organizácií, ako napríklad MSP, začínajúcich podnikov v oblasti špičkových technológií a menších ústavov, univerzít a výskumných centier. Existuje skutočný záujem o zlepšenie a zefektívnenie financovania výskumu a administratívy. V súčasnosti existujú rôzne pravidlá a postupy pre rôzne nástroje rámcového programu, čo vážne obmedzuje príležitosti zúčastnených strán pri predkladaní žiadostí. Súhlasím s tým, že pri diskusii o ôsmom rámcovom programe pre výskum by sa väčšina pozornosti mala venovať zjednodušeniu administratívnych postupov s cieľom zabezpečiť jednotný výklad a uplatňovanie pravidiel a postupov využívaných v rámci všetkých programov a nástrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európska únia si veľmi dobre uvedomuje, že výskum a inovácie majú zásadný význam pre budúcnosť. Nebudú len vytvárať nové produkty, ale aj nové pracovné miesta a zdroje a sprostredkovane aj hospodársky rast. Tento vývoj jednoznačne pomôže podporiť konkurencieschopnosť Európy a následne zlepšiť kvalitu života. Za týchto okolností nárast byrokracie spojený s prístupom k financovaniu v prípade strán zapojených do programov výskumu a vývoja iba prispeje k zmierneniu a zníženiu zanietenia tých účastníkov, ktorí už prejavujú znaky straty dôvery v tento proces. Terajší systém by sa mal nahradiť systémom, ktorý bude v žiadateľoch vzbudzovať väčšiu dôveru. Pozitívny krok by spočíval v zjednodušení procesu monitorovania finančných a administratívnych aspektov projektov a zároveň v konsolidácii procesu vedeckého a technologického hodnotenia. Na začiatok by malo byť možné zjednodušiť proces administratívnej kontroly, čo podnieti väčšiu dôveru vedeckej obce a podnikov. Musíme dosiahnuť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou a medzi riskovaním a nástrahami, ktoré riskovanie zahŕňa, aby sme zabezpečili riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na výskum.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať k úsiliu spravodajkyne pani Carvalhovej. Som pevne presvedčený, že veda, inovácie a výskum sú hlavnou hnacou silou hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v Európe. Nie je náhoda, že výskum a inovácie sú základom stratégie EÚ 2020. Nastal preto čas, aby Európa investovala viac v týchto oblastiach. Aby bola Európska únia konkurencieschopná na svetovej scéne, musí vyvíjať inovačné produkty a moderné služby. V dôsledku toho sa počet žiadostí o financovanie každodenne zvyšuje. Znamená to, že je potrebné všeobecné zjednodušenie požiadaviek na finančnú zodpovednosť spolu s harmonizáciou v súčasnosti veľmi rôznorodých pravidiel a postupov. Hlasoval som za správu, pretože súhlasím s potrebou rýchlej reakcie na podnety výskumných pracovníkov, ktorí žiadajú o uvedené zmeny. Podporujem prístup spravodajkyne v súvislosti so založením systému financovania nie na výsledkoch, čím môže dôjsť k zníženiu vedeckých ambícií výskumníkov, ale na vedeckých kritériách, a teda na špičkovej kvalite. Administratívne zjednodušenie je jednou z hlavných priorít, ktorým sa Európa musí venovať. Väčšia internacionalizácia rámcového programu môže vytvoriť nové príležitosti a možnosti na spoluprácu s tretími krajinami vrátane rozvojových krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) V tejto správe sa navrhuje zjednodušenie monitorovania finančných aspektov a posilnenie technického a vedeckého hodnotenia pomocou partnerského hodnotenia založeného na špičkovej kvalite. Správa je však len začiatkom zložitého procesu. Realizácia odporúčaní bude závisieť od Komisie, a ak sa má táto úloha úspešne splniť, bude potrebné sledovanie tohto procesu a jeho politická podpora zo strany Parlamentu a Rady. V budúcnosti by sa proces zjednodušenia mohol rozšíriť na ďalšie európske programy, predovšetkým na štrukturálne fondy. Programy s jednoduchšími pravidlami budú tiež transparentnejšie a účinnejšie. Tiež by som chcela poďakovať svojim kolegom pánovi Cerexhovi z belgického predsedníctva, pani komisárke Geogheganovej-Quinnovej a všetkým, ktorí prispeli k verejnej konzultácii, za ich pomoc. Je nevyhnutné zjednodušiť prístup k finančným zdrojom určeným na výskum a vytvoriť pritom kultúru hodnotenia založenú na partnerstve vytvorenom na dôvere medzi všetkými zapojenými stranami s cieľom posilniť výskum a inovácie v Európe, čím sa z nej stane miesto atraktívne pre život, prácu a šťastie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Výskum a vývoj sú mimoriadne dôležité pre plnenie cieľov, ku ktorým sa Európska únia zaviazala v rámci stratégie Európa 2020. Európske programy v oblasti výskumu a inovácie sa v uplynulých rokoch výrazne rozširujú, a to tak z hľadiska žiadostí o ne, ako aj z hľadiska pridelených finančných prostriedkov. Pre malé a stredné organizácie je však ťažké zvládnuť zložitosť a byrokraciu sprevádzajúce tieto programy. Prístup k programom a príprava návrhov sú stále veľmi zložité, najmä pre nových uchádzačov. Administratívna záťaž správy projektov a účtovníctva sa považuje za príliš vysokú a priemerná doba medzi získaním dotácie a jej vyplatením zostáva veľmi dlhá. Mechanizmy používané v rámcových programoch pre výskum je preto naliehavo potrebné aktualizovať a zjednodušiť s cieľom zjednodušiť monitorovanie finančných a administratívnych aspektov projektov a súčasne posilniť proces vedeckého a technologického hodnotenia. Vítam iniciatívu Európskej komisie na zvrátenie tohto status quo a blahoželám spravodajkyni pani Carvalhovej k výbornej práci, ktorú vykonala pri navrhovaní konkrétnych opatrení na zlepšenie súčasného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Úspory z rozsahu, ktoré dosiahli rámcové programy Európskej únie pre výskum, patria medzi najvýznamnejšie príspevky inštitúcií EÚ k blahobytu a dlhodobému rastu členských štátov. To však v terajšej dobe silnej medzinárodnej konkurencie nestačí. Skutočne je nevyhnutné stále sledovať výsledky, posudzovať uskutočniteľnosť príležitostí a udržiavať úzke vzťahy s vedeckými kruhmi, ktoré spoločnosti poskytujú obrovské služby. Obmedzenie byrokracie a z toho vyplývajúce zefektívnenie postupov súvisiacich s tendrami by výskumným pracovníkom umožnilo, aby sa sústredili na svoje profesionálne ciele a vyžívali na to prostriedky a zručnosti, ktorými by inak plytvali. Nesmieme zabúdať, že tieto finančné prostriedky sa poskytujú, aby boli využité efektívne. Základným prvkom efektívnosti je prínos, a preto je neprijateľné, aby výskum brzdila skutočnosť, že výskumní pracovníci sa musia zaoberať byrokratickými požiadavkami pochybnej hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto dôležitú správu, ktorej cieľom je zjednodušiť pravidlá týkajúce sa financovania a realizácie siedmeho rámcového programu (7. RP). Panuje široká zhoda v prospech tejto správy ako takej, keďže zjednodušenie je základom pre zvýšenie konkurencieschopnosti a vplyvu výskumu v Európe. V Únii, ktorej stratégia je zameraná na rozvoj znalostnej ekonomiky, je mimoriadne dôležité, aby základný európsky nástroj financovania výskumu a vývoja priamo reagoval na potreby a záujmy vedeckej obce s cieľom dosiahnuť: • zvýšenie dostupnosti programu, • väčšiu atraktívnosť Európskej výskumnej oblasti, • väčšie zameranie sa na špičkovú úroveň, • pevnejší základ podpory technologickej inovácie a prenosu technológií do európskych spoločností. Táto správa poskytuje Komisii jasné usmernenia a možnosti na zjednodušenie 7. RP. Komisia by mala pokračovať v tomto úsilí pri príprave budúceho ôsmeho rámcového programu a zamerať ho na užívateľa. Európsky výskum nemôže naďalej znášať bremeno procedurálnych chýb, ktoré doteraz ovplyvňovali rámcové programy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum, keďže je to základný aspekt podpory rozvoja vedy a vzdelávania. To môže následne pomôcť vytvárať nové pracovné miesta a urýchliť hospodársky rast, a tým zvyšovať konkurencieschopnosť EÚ a zlepšovať kvalitu života jej občanov. Terajší systém by sa mal nahradiť systémom, ktorý bude v žiadateľoch vzbudzovať väčšiu dôveru. Zvýšenie počtu žiadostí o financovanie sprevádza posilňovanie kontrolných mechanizmov v snahe zabezpečiť správne využívanie fondov EÚ. Pri zabezpečovaní riadneho finančného hospodárenia s prostriedkami EÚ určenými na výskum je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou a medzi riskovaním a nástrahami, ktoré riskovanie zahŕňa. Ďalším dôvodom, prečo som hlasovala za túto správu, je podpora nových členských štátov vo východnej Európe, aby mali čo najjednoduchší prístup k príslušným finančným prostriedkom, s cieľom zvýšiť úroveň ich výskumu na západný štandard.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že v realizácii siedmeho rámcového programu (7. RP) pre výskum boli určité nedostatky, ktoré neumožnili jeho uplatňovanie v ideálnych podmienkach. Myslím si, že tento návrh Parlamentu poskytne riešenia potrebné na zjednodušenie postupov prideľovania grantov a umožnenie väčšieho zapojenia malým podnikateľom a tým, ktorí do systému vstúpili len nedávno, ako aj zvýšenie synergie medzi 7. RP a ďalšími európskymi fondmi vrátane štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože tvrdím, že výskum zásadne prispieva k hospodárskemu rastu, vytváraniu pracovných miest a trvalej udržateľnosti životného prostredia. Európska únia by popri zjednodušeniach, ktoré navrhla, mala vypracovať podrobný plán rozvoja výskumnej infraštruktúry v jednotlivých členských štátoch s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti v prístupe k finančným prostriedkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Najskôr chcem zablahoželať pani Carvalhovej k práci, ktorú vykonala na tejto správe, a k hlasom, ktoré získala vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, ako aj v tomto Parlamente. Prirodzene, tento úspech je výsledkom jej práce a angažovanosti v otázkach inovácie, výskumu a vedy. Viem, že výskum a inovácia významne prispievajú k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest, čo je v terajšej situácii mimoriadne dôležité pre hospodárske oživenie EÚ, a tiež prispievajú k stratégii Európa 2020. Na dosiahnutie toho nestačí formálna diskusia o podpore výskumu a inovácie. Ako uvádza pani spravodajkyňa, nedávno 13 000 výskumných pracovníkov podpísalo petíciu, v ktorej žiadajú väčšie zjednodušenie a viac dôvery vo financovanie výskumu EÚ. Preto je dôležité, ako uvádza pani spravodajkyňa, pristúpiť k administratívnemu a finančnému zjednodušeniu. Táto správa ukazuje cestu, ktorou treba ísť. Dúfam, že práve to sa deje.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Je veľmi dôležité motivovať výskumných pracovníkov a investorov, aby zostali v Európe. Boj proti úniku mozgov musí pre Európsku úniu zostať prioritou.

Aby sme to dokázali, musíme zmeniť a zjednodušiť administratívu a financovanie rámcových programov pre výskum. Finančné zdroje musíme prideľovať priamejšie, aby z nich mali úžitok naše podniky, univerzity a výskumné laboratóriá.

Systém financovania výskumu nadmerne zameraný na kontrolu vedie k plytvaniu so zdrojmi.

Ako sa zdôrazňuje v správe, celkový trend musí smerovať ku skracovaniu priemerného času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a času do prevzatia platieb s cieľom podpory ďalšej účasti na týchto výskumných programoch. Rozhodujúce je, aby sme sa zbavili administratívnej zvieracej kazajky, ktorá bráni efektívnemu fungovaniu týchto programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. S rastúcim počtom európskych programov pre výskum a inováciu a žiadateľov o finančné prostriedky je dôležité, aby žiadatelia v tomto procese neuviazli, a snaha zjednodušiť programy je veľmi vítaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Moje hlasovanie za túto správu je založené na troch faktoroch. Prvým je súvislosť s mojou predchádzajúcou činnosťou. Spomenul som mimoriadnu pozornosť, ktorú občania venujú výskumu v oblasti skorého zisťovania a prevencie rakoviny. Je zrejmé, že výskum je nesmierne dôležitý pre zlepšovanie života ľudí, samozrejme, za predpokladu, že je tu zjavná súvislosť. Preto som usúdil, že táto správa, zameraná na zjednodušenie spôsobu prideľovania finančných prostriedkov na výskum, vývoj a inováciu prostredníctvom siedmeho rámcového programu, si zaslúži podporu. Druhý faktor súvisí s významom, ktorý ja osobne prikladám malým a stredným podnikom (MSP) ako kľúčovým prvkom hospodárskeho rozvoja a rozvoja svetovej konkurencieschopnosti Európskej únie. Vďaka opatreniam navrhnutým v správe na zabezpečenie prístupu MSP k informáciám a na zjednodušenie ich účasti zavedením prístupu k zákazníkovi cez jediné kontaktné miesto a pilotného projektu Komisie Open Access, ako aj na vedenie informačných kampaní, vítam túto správu a dávam jej svoj hlas. V neposlednom rade som privítal príspevky týkajúce sa budúceho ôsmeho rámcového programu, ktorý musí byť transparentnejší, pružnejší a ľahšie prístupný. Návrhy na zjednodušenie, vysvetlenie a hodnotenie výsledkov, predložené v tejto správe, sú chvályhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je veľmi dôležité zjednodušiť prístup k rámcovým programom pre výskum, aby mali prípadné zainteresované strany motiváciu zapojiť sa do nich a aby sa nepremrhali významné finančné prostriedky. Nesmieme zabúdať, že výskum zásadne prispieva k hospodárskemu rastu, vytváraniu pracovných miest a rozvoju trvalo udržateľnej a ekologickej energie. Nadišiel preto čas koordinovať vnútroštátne, regionálne a európske politiky pre výskum, aby nevznikali veľké prekážky pri dosahovaní nákladovo efektívnych riešení. Vzhľadom na to musíme dosiahnuť zjednodušenie a zosúladenie pravidiel a postupov, keďže zjednodušenie nie je izolovaným cieľom, ale skôr prostriedkom na zabezpečenie príťažlivosti a prístupnosti financovania výskumu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Medzi výskumnými pracovníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami a podnikmi narastá pesimizmus v súvislosti s rámcovými programami pre výskum v dôsledku komplikovanosti postupu Európskej komisie v oblasti tendrov. Cieľom stratégie EÚ 2020 je však zlepšenie rámcových podmienok a prístupu k finančným prostriedkom pre výskum a inováciu, čo má zabezpečiť, aby sa inovačné myšlienky premenili na tovary a služby a priniesli tak rast a pracovné miesta. Preto v záujme efektívnosti a s cieľom podporovať najkvalitnejší výskum bolo veľmi potrebné zjednodušiť realizáciu rámcových programov pre výskum. Museli sme prijať tieto opatrenia, aby sme si zachovali príťažlivosť a pritiahli a udržali si najlepších vedcov v Európe a aby sme zostali konkurencieschopní v rámci svetového hospodárstva. Vítam návrh správy, ktorá má podporiť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou, medzi riskovaním a predchádzaním riziku a zároveň zaistiť riadne finančné hospodárenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Súhlasím s tým, že musíme zjednodušiť financovanie týchto programov, ale s jednou podmienkou – dosiahnuté výsledky musia byť bezplatne k dispozícii všetkým krajinám EÚ. Inak sa stane toto: jedna krajina EÚ uskutoční výskumný projekt s peniazmi zo štrukturálneho fondu EÚ, a teda zo spoločných zdrojov EÚ, ale potom, po dosiahnutí výsledku – či už to bude nový výrobok alebo nová technológia –, predá tento výsledok ostatným členským štátom EÚ. To je neprijateľné. Je dôležité, aby všetci, ktorí poskytujú finančné prostriedky, mali možnosť bezplatne využívať výsledky výskumných projektov, ktoré sa realizovali s pomocou spoločných prostriedkov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Počas hospodárskej krízy, ktorá sa vyvinula z finančnej krízy, sa z rozpočtu EÚ presunula suma 4 miliardy až 5 miliárd EUR na energetické projekty z iných dotačných fondov, ktoré ešte stále mali k dispozícii peniaze, s cieľom pomôcť obnove hospodárstva. Ako pri predkladaní energetickej stratégie EÚ do roku 2020 uviedla Komisia, do rozvoja zastaranej energetickej siete v Európe bude v priebehu nasledujúcich rokov potrebné investovať 1 bilión EUR. Dá sa očakávať, že túto sumu budú musieť zaplatiť spotrebitelia a nie odvetvie energetiky. Dôležitým faktorom v tomto smere bude výskum v oblasti energetiky za predpokladu, že sa zameria na skutočne nákladovo efektívnejšie technológie. Musíme prestať s kladením dôrazu na jadrovú energiu, ktorá okrem toho, že predstavuje riziko ekologických katastrof, v žiadnom prípade nie je nákladovo efektívna, ak sa započíta cena drahého konečného uskladnenia, čo je problém, ktorý stále nie je vyriešený. Pozornosť musíme venovať ekologickým technológiám. Hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Správa sa usiluje o zjednodušenie postupov a zníženie nákladov. Vytvára aj motiváciu pre väčšie zapojenie súkromného sektora. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Žijeme v prostredí globálnej ekonomiky, kde konkurenciu už nepredstavujú miestne, vnútroštátne alebo európske podniky. Naše podniky, výskumní a vedeckí pracovníci a univerzity musia súťažiť na celosvetovej úrovni na trhoch, ktoré majú k dispozícii obrovské zdroje, často s oveľa nižšími nákladmi, ako sú naše. Preto musíme viac investovať do inovácie a výskumu a menej do prevažne nekvalifikovanej manuálnej práce, keďže naše náklady nebudú nikdy schopné konkurovať nákladom nových hospodárskych veľmocí. Musíme vytvárať nové pracovné miesta na vysokej úrovni, podporovať udržateľnú mobilitu, zvyšovať vzdelanie a technickú zručnosť a dávať ich do súladu s potrebami trhu práce. Dúfam, že nasledujúci rámcový program umožní prístup k všetkým potrebným zdrojom, aby sa zaistilo, že Európska únia bude v tejto oblasti žiarivým príkladom, že bude stále na špici a že bude schopná prilákať zdroje a ľudský kapitál. To je skutočne úloha na nasledujúce roky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Nadšene vítam prijatie tejto správy, pretože sa zaoberá podporou výskumu a inovácie, čo sú motory terajšieho a budúceho rastu Európskej únie, a tým vyjadruje spoločné pocity ľudí, ktorých sa to najviac týka: potrebu zjednodušiť a monitorovať finančné a administratívne aspekty projektov a zároveň súbežne posilňovať proces vedeckého a technického hodnotenia.

Tejto správe Európskeho parlamentu treba venovať primeranú pozornosť pri požadovanom zjednodušovaní siedmeho a ôsmeho rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti a všetkých programov podporovaných Európskou komisiou v oblasti vedy a výskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Vítam zjednodušujúce opatrenia, ktoré už Komisia zaviedla pri realizácii siedmeho rámcového programu, a podporujem Komisiu v jej úsilí o dosiahnutie väčšieho zjednodušenia a sprehľadnenia pravidiel, aby sa predišlo vzniku rozdielnych interpretácií a znížilo riziko chyby, a tým sa znížili náklady na audit. Terajšie pravidlá potrebujú zjednodušenie a sprehľadnenie. Treba vyjadriť poľutovanie nad výrazným zvýšením počtu výskumných inštitúcií, spôsobov spolupráce a mechanizmov riadenia, ako aj z toho vyplývajúcou zložitou situáciou, ktorá spôsobuje problémy v oblasti transparentnosti vo vzťahu k rozpočtovému orgánu a rozdielnemu zaobchádzaniu s príjemcami.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Veda, vzdelávanie a inovácia tvoria piliere hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest. Európa musí investovať do inovácie, ak sa majú vyvíjať nové výrobky a služby. Výskum a inovácia sú základom stratégie Európa 2020. Najmä pre menšie organizácie, ako sú MSP, začínajúce podniky v oblasti špičkových technológií a menšie inštitúcie, univerzity a výskumné centrá, je náročné zvládnuť zložitý proces prístupu k finančným prostriedkom vyčleneným pre túto oblasť. Výskumní pracovníci naliehavo požadujú harmonizáciu pravidiel a postupov a všeobecné zjednodušenie požiadavky na finančnú zodpovednosť. Nedávno 13 000 výskumných pracovníkov podpísalo petíciu, v ktorej žiadajú väčšie zjednodušenie a viac dôvery vo financovanie výskumu EÚ. Určite je potrebné zjednodušiť mechanizmy zapojené do rámcových programov v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, 7. rámcového programu a 8. rámcového programu a všetkých programov výskumu a vývoja Európskej komisie.

Domnievam sa, že je potrebných oveľa viac výskumných aktivít na hodnotenie vplyvu politiky v oblasti životného prostredia a klímy na zamestnanosť, a žiadam Komisiu, aby túto oblasť stanovila ako prioritu v rámci ôsmeho rámcového programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Na úvod chcem zdôrazniť skvelú prácu, ktorú na tejto správe vykonala moja kolegyňa pani Carvalhová, čo mi dáva príležitosť verejne jej zablahoželať. Keďže výskum hrá kľúčovú úlohu v hospodárskom rozvoji a vo vytváraní pracovných miest, je dôležité zbaviť sa za každú cenu nadmernej byrokracie a neodôvodnených omeškaní, ktoré bránia vedeckej obci v zapájaní sa. Preto vítam predloženie zjednodušujúcich návrhov s cieľom podporiť príťažlivosť a dostupnosť financovania výskumu z prostriedkov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne. (ES) Rámcové programy pre výskum a technický rozvoj sa postupne od roku 1984 výrazne vyvíjali, pričom rástli z hľadiska rozpočtu, ako aj počtu oblastí, pre ktoré boli určené, čo je určite pozitívna skutočnosť. To sa však dialo za cenu takej zložitosti pravidiel pre účasť, že je vážne ohrozená spolupráca našich najlepších výskumných pracovníkov. Správa sa komplexne a príkladne venuje požiadavkám vedeckej obce a tiež záverom seminára o zjednodušovaní, ktorý vo februári zorganizovalo španielske predsedníctvo. Preto som hlasovala za túto správu, ktorá posilňuje súbor zásad a smerov činnosti, ako sú úzke prepojenie tejto problematiky s budúcnosťou finančného výhľadu na obdobie po roku 2013, preskúmanie finančnej regulácie každé tri roky a uplatňovanie systému prípustného rizika chyby v oblasti výskumu. Tieto kroky budú podstatné pre prípravu ôsmeho rámcového programu. Je tu však aj súbor menej významných zjednodušujúcich opatrení, ktoré môžeme zaviesť do terajšieho rámcového programu prostredníctvom osvedčených postupov a ktoré nielen uľahčia účasť súčasným príjemcom, ale som presvedčená, že túto účasť aj posilnia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii sme túto správu podporili najmä preto, že sa týka niektorých našich kľúčových otázok, ako sú organizácie občianskej spoločnosti. Pozrite si správu pána Buzeka o siedmom rámcovom programe, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278 (príloha I kapitola IV – Kapacity – Výskum v prospech MSP – Aktivity – odsek 1 zarážka 2a (nová)): podpora organizácií občianskej spoločnosti alebo sietí organizácií občianskej spoločnosti pri objednávaní výskumu od aktérov výskumu; otvorené normy; zníženie straty času výskumných pracovníkov pri byrokratických postupoch; zjednodušenie je veľmi dôležité pre všetky malé subjekty vrátane MSP, ale netreba zabúdať na organizácie občianskej spoločnosti; otvorená veda a zdroje (odkaz na Berlínske vyhlásenie); hľadanie komplementárnosti medzi rámcovým programom a programom pre konkurencieschopnosť a inovácie; medzinárodná spolupráca s rozvojovými krajinami si môže vyžadovať osobitné pravidlá.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Vítam túto správu preto, že jej cieľom je podpora odvetvia výskumu zjednodušením postupov realizácie programov EÚ, s vyhliadkou hospodárskeho rastu. Dôležité je zefektívniť jednotlivé fázy prístupu k programu v súlade so zásadami transparentnosti, jednoduchosti, jednotnosti a právnej istoty, aby sa tieto záležitosti uľahčili malým a stredným podnikom, univerzitám, výskumným inštitúciám a miestnym orgánom. Vytvorenie portálu pre účastníkov výskumu im umožní rýchly prístup k informáciám o programe a zlepší koordináciu s tretími krajinami prostredníctvom výmeny osvedčených postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum. Bez zjednodušenia administratívnych formalít tendrov a realizačného postupu sa nezvýši účasť súkromného sektora v rámcových programoch. Keď berieme do úvahy základné kritérium hodnotenia – spoluprácu priemyslu s vedou –, projekty, ktoré nezahŕňajú účasť partnerov zo sektora malých a stredných podnikov, majú malú šancu na prijatie.

Okrem toho jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich problémov je voľba zahraničných partnerov pre projekty. Tu je stále veľmi dôležitá väčšia pomoc Komisie. Najvážnejšou prekážkou v budovaní inovatívneho hospodárstva je skutočnosť, že ľudia nevedia o existencii siedmeho rámcového programu, alebo sa ho obávajú. Zložité postupy vedú mnohé inštitúcie k tomu, že sa sústreďujú najmä na získavanie podpory zo štrukturálnych fondov. Súčasné výsledky poľských skupín (podľa hodnotenia poľského vnútroštátneho kontaktného strediska na základe údajov poskytnutých Európskou komisiou) nie sú veľmi uspokojivé. Úspešnosť účasti poľských skupín je 18,56 % a z hľadiska pridelených dotácií 13,72 %, v porovnaní s priemerom EÚ 22,28 % a 20,56 %. Je to veľká strata pre poľskú vedu, ktorá má k dispozícii obrovský výskumný potenciál, ako aj skvelých vedeckých pracovníkov. Možnosti, ktoré predstavuje siedmy rámcový program, treba lepšie využiť. Zjednodušenia realizácie 7. RP prispejú k zvýšeniu inovačnej schopnosti a konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ vo svetovej hospodárskej aréne.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), písomne. (IT) Dnes hlasujeme o dôležitom dokumente o postupoch zjednodušenia prístupu k rámcovým programom pre výskum a inováciu. Zjednodušenie a štandardizácia právneho rámca európskych výskumných programov je voľba, ktorú musíme urobiť. Veda, vzdelávanie a inovácia sú skutočne základom hospodárskej obnovy a vytvárania nových pracovných miest. Ak sa chceme zamerať na nové výrobky a služby, aby sa Európa stala konkurencieschopnejšou a aby sa zároveň zvýšila kvalita života európskych občanov, musíme investovať do výskumu a inovácie. V posledných rokoch sa výrazne zväčšil rozsah európskych programov pre výskum a inováciu. To prinieslo aj nárast počtu pravidiel a administratívnych postupov, ktoré následne spôsobili väčšie problémy pri účasti v európskych tendroch. Prostredníctvom tohto dokumentu vyzývame Európsku komisiu, aby odstránila tieto prekážky a okamžite začala zjednodušovať pravidlá prístupu k financovaniu výskumu. Hlasoval som za toto uznesenie v nádeji na dosiahnutie väčšej procesnej jednotnosti s cieľom umožniť ľahší a otvorenejší prístup k európskym prostriedkom, ktoré často zostávajú vo veľkej miere nevyužité, čiastočne z dôvodu procedurálnych problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Vážené dámy, vážení páni, bez dostatočných prostriedkov na výskum nie sú možné inovácie. Inovácia spojená so špičkovou vedou a vzdelávaním je jedným z motorov vytvárania pracovných miest a hospodárskeho rastu. Európa musí investovať do inovácie, ak sa majú vyvíjať nové výrobky a služby. Preto, ako správne poznamenáva pani spravodajkyňa, je pre nás dôležité zjednodušiť mechanizmy zapojené do rámcového programu pre výskum. K zosúladeniu pravidiel a postupov a k zjednodušeniu financovania a administratívy výskumu malo dôjsť už dávno. Zvládnuť zložitosť súčasných pravidiel je náročné pre väčšinu menších organizácií (začínajúce podniky v oblasti špičkových technológií alebo univerzity a výskumné centrá). Podľa tohtoročnej európskej hodnotiacej tabuľky výsledkov inovácie, ktorá porovnáva výkonnosť všetkých členských štátov EÚ v oblasti inovácie, sú výsledky Litvy pod priemerom EÚ-27. Krajina napriek tomu dosiahla výrazný pokrok a má veľký potenciál – Litva má jedno z najrýchlejších internetových pripojení a jednu z najvyšších mier rozšírenia mobilných telefónov na svete. Preto je veľmi dôležité pokračovať v investovaní do rozvoja technológií a zlepšovať realizáciu národnej a európskej digitálnej agendy. To zvýši konkurencieschopnosť Európy a zlepší kvalitu života.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), písomne. (DE) Chcem zablahoželať pani spravodajkyni k mnohostrannej a veľmi úspešnej správe. Upozorňuje na mnohé oblasti, ktoré treba zlepšiť v súvislosti so zjednodušovaním administratívnych postupov. S radosťou som hlasoval za túto správu. Chcel by som pridať jeden krátky bod, o ktorom často počúvam od malých a stredných podnikov v oblasti, ktorú zastupujem, a to je jazyková otázka. Mnohé spoločnosti, ktoré sú oprávnené žiadať o európske dotácie a ktorých nápady prinesú pridanú hodnotu v európskom meradle, nemajú dostatočné jazykové schopnosti na zvládnutie procesu vybavovania žiadosti v angličtine. V usmerneniach siedmeho rámcového programu sa pod titulkom „Tipy pre úspešnú žiadosť“ uvádza tento text: „Hoci je možné žiadosť predložiť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ, žiadosti by sa vždy mali predkladať v anglickom jazyku“. To znamená, že projekt so žiadosťou, ktorá nie je v anglickom jazyku, nemá šancu, aj keď napríklad spoločným pracovným jazykom príslušnej skupiny spoločností nie je angličtina. S cieľom znížiť množstvo administratívnej práce pre spoločnosti, na ktoré sú dotačné programy zamerané, Európska komisia by mala zmeniť spôsob preskúmavania žiadostí odborníkmi tak, aby sa aspoň v úvodnej fáze mohla projektová dokumentácia predkladať v jednom z troch pracovných jazykov Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Hlasovala som za predložené uznesenie, pretože ak chceme, aby mala naša podpora európskeho výskumu zmysel, nesmieme naše popredné pracoviská zaťažiť neúnosným bremenom administratívy. Ale text uznesenia aj diskusia k nemu ma opäť utvrdili v presvedčení, že verejné zdroje by mali byť využívané na zabezpečenie základných verejných služieb; ostatné činnosti, vrátane výskumných a podnikateľských, by mali byť financované zo súkromných zdrojov. Úloha tohto parlamentu by sa mala obmedziť na dve oblasti. Tou prvou je vytvorenie základného legislatívneho rámca, ktorý by tento druh podnikania uľahčoval. Ak dnes v uznesení žiadame zjednodušenie mechanizmov a nástrojov, ktoré sa využívajú v existujúcom systéme verejných dotácií, riešime následok, nie príčinu problému. Pretože problémom sú samotné verejné dotácie. Druhou oblasťou je rešpektovanie práva členských štátov EÚ. Ak je v niektorých štátoch zakázané využívať na výskumné účely ľudské embryá, nemalo by byť možné financovať takýto výskum zo spoločných prostriedkov EÚ. Je to ako zobrať peniaze presvedčeného nefajčiara a dotovať z nich pestovanie tabaku. Som za zjednodušenie podpory výskumu. No zdá sa mi, že by sme sa mali skôr zamerať na vytvorenie priaznivého prostredia pre tých, ktorí chcú investovať do nových technológií a inovácií, než diskutovať o oprávnených nákladoch a účtovných postupoch.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0605/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože chov hospodárskych zvierat prechádza mimoriadne ťažkým obdobím v dôsledku zvyšovania cien krmiva. Zrejme smerujeme k ďalšej komoditnej bubline. Ceny na medzinárodnom trhu od júna vzrástli v priemere už o viac ako 16 %. Nikdy nebolo toľko rokovaní na termínových trhoch a nikdy nebolo v hre toľko peňazí. Mimoriadne nízke úrokové sadzby a príliš veľa peňazí pri hľadaní dobrých obchodov vedie k nárastu obchodných a finančných špekulácií s termínovými zmluvami, bez akéhokoľvek kontaktu s reálnym hospodárstvom. Údaje z najväčšej svetovej burzy s obilninami Chicago Mercantile Exchange sú ohromujúce. Rekordné transakcie sa uskutočňujú pri nákupoch sóje, kukurice a pšenice. Praktickým výsledkom je premietnutie tohto zvyšovania do reálnych trhových cien, dokonca aj v roku, keď sú obilniny široko dostupné. Toto zvyšovanie cien krmiva spôsobuje obrovské škody v tejto už aj tak ťažkej situácii mnohých našich poľnohospodárskych podnikov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat, ktoré v dôsledku krízy nedokážu preniesť toto zvyšovanie cien na svoje výrobky a zrejme ho nebudú schopné ani absorbovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Európski výrobcovia musia spĺňať najprísnejšie nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a kvality potravín, životného prostredia, zdravia a dobrých životných a pracovných podmienok zvierat, čo výrazne zvyšuje výrobné náklady a prináša im konkurenčné znevýhodnenie voči výrobcom z tretích krajín. Odvetvie chovu hospodárskych zvierat v EÚ čelí vážnym problémom vrátane rastu cien vstupov, ako sú palivá a hnojivá, vysokých nákladov súvisiacich s dodržiavaním nariadení EÚ, väčšej konkurencie dovozu z tretích krajín a nízkych cien, ktoré výrobcovia dostávajú za mäsové výrobky. Aby Európska komisia ochránila európskych výrobcov a toto dôležité odvetvie hospodárstva, musí zabezpečiť, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) po roku 2013 bude primerane financovaná s cieľom zaručiť životaschopnosť všetkých poľnohospodárov v EÚ vrátane tých, ktorí sa venujú chovu hospodárskych zvierat, a že budú vytvorené podmienky na spravodlivú hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za toto uznesenie o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat, pretože sa domnievam, že je potrebné posilniť mechanizmus riadenia trhu v tomto odvetví. S týmto vedomím je potrebné zaviesť opatrenia na obmedzenie vplyvu kolísania cien a špekulácií. Myslím si, že trhové nástroje musia zaručiť primerané dodávky obilnín na kŕmenie hospodárskych zvierat. Európska komisia by mala v tejto súvislosti navrhnúť pružné trhové mechanizmy, ktoré budú rýchlejšie reagovať. Podľa mňa je pre Európsku úniu dôležité mať nástroj na globálne hodnotenie trendov na trhoch. Nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mohla poskytnúť mimoriadne vhodný nástroj, schopný pomôcť predvídať strategické zmeny v tretích krajinách a podporiť európsky model poľnohospodárstva na celom svete. Na záver chcem upozorniť, že je potrebné posudzovať hospodársky vplyv zavádzania nových nariadení o dobrých životných podmienkach zvierat a že pred zavádzaním nových nariadení by sa mali plne uplatňovať platné právne predpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Na model trhového hospodárstva, ktorý sa v Európe za desaťročia vyvinul, by sme mali byť hrdí. Čo sa týka primárneho sektora, prechod v mnohých regiónoch od hospodárstva založeného na poľnohospodárstve venujúcom sa rastlinnej výrobe a chovu hospodárskych zvierat k hospodárstvu založenému najmä na službách bol správne riadený. Riadenie tohto prechodu malo oporu vo verejných intervenciách, ktorých cieľom bolo zabezpečiť spoločnostiam príjmovú stabilitu a vyňať ceny potravín spod konkurenčného tlaku. Zavedením zdravej, vyváženej stravy je možné zachrániť mnoho životov a dosiahnuť výrazné úspory vo výdavkoch na zdravotníctvo. Štatistiky dávajú každému do pozornosti aj nové témy. Hovorím o ochrane zásobovania potravinami, čo je faktor, s ktorým sa spája všetko ostatné, a o kvalite a vyváženosti potravín, ktoré budú dostupné na trhu v nasledujúcich rokoch. Musím spomenúť príjmy tisícov rodín, ktoré žijú z výnosov týchto činností, dotovaných EÚ. Vítam skutočnosť, že táto správa sa zaoberá hlavnými problémami v odvetví chovu hospodárskych zvierat, a som si istá, že naďalej budeme dosahovať uspokojivé výsledky v prospech verejného zdravia a európskych spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Trendy na trhoch s potravinami v uplynulých rokoch charakterizovala séria paradoxov. Jeden z nich je, že kým ceny potravín v obchodoch rástli, poľnohospodári vrátane tých, ktorí sa venujú chovu hospodárskych zvierat v EÚ, čelia príjmovej kríze, ktorá ohrozuje existenciu ich podnikov a tlačí ich do chudoby. Musíme si uvedomiť, že prísne normy kvality uvalené na poľnohospodárov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat nie sú zadarmo. V prípade, že konkurencia dovozov z tretích krajín, ktoré nepodliehajú rovnako prísnym normám, sa neudrží pod kontrolou – dovoľte mi pripomenúť incident so sušeným mliekom z Číny, ktoré bolo kontaminované melamínom –, tieto náklady spôsobia pokles výroby v danej oblasti. V prospech poľnohospodárov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat sa robia nedostatočné gestá. Preto zámer Komisie uvoľniť množstvo kŕmnych obilnín je iba prvým krokom na pomoc tomuto odvetviu, za ktorým musia nasledovať aj ďalšie. Domnievam sa, že ak Komisia prijme odporúčania obsiahnuté v uznesení a bude ich realizovať, splnia sa požiadavky poľnohospodárov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat. To je dôvod, prečo som hlasovala za návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Európski výrobcovia sú konkurenčne znevýhodnení voči výrobcom z tretích krajín, keďže ich výrobné náklady sú vyššie najmä v dôsledku požiadavky dodržiavať mimoriadne prísne normy v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia a pracovných podmienok. Vzhľadom na túto skutočnosť si myslím, že Európska komisia musí aktívne zabezpečiť primerané dodávky obilnín na kŕmenie hospodárskych zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Rozvoj vidieka má rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní našich oblastí nažive, vďaka koncovému produktu a tiež preto, že je taký rozšírený. V tomto kontexte je chov hospodárskych zvierat jedným z najvýznamnejších odvetví pre naše spoločenstvá. Poľnohospodárstvo popri potravinových a hospodárskych aspektoch (aj keď dôležitých a kvalitu výrobkov v tejto súvislosti zabezpečujú ekologicky trvalo udržateľné postupy) určite predstavuje najrozšírenejší spôsob využívania, ochrany a rozvoja vidieckych oblastí. Preto musí Európska únia – aj prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, predovšetkým v jej reformovanej podobe po roku 2013 – a každý členský štát podporovať jeho pokračujúcu existenciu, nielen prinášaním inovatívnych postupov pre poľnohospodárstvo a hospodársky a ekologicky udržateľné riadenie, ale aj posilnením svojej širšej úlohy ochrancov životného prostredia a pôdy a ochraňovať ich pred trhovou krízou znižovaním výrobných nákladov, maximálnym využívaním ich výrobkov a väčším organizovaním trhu. Zdá sa mi, že správa o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ, o ktorej sme hlasovali, ide týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Trhy by sa mali riadiť realitou zásob a potrieb a nie špekuláciami. To je správa, ktorú chce Európsky parlament prijatím uznesenia o kríze chovu hospodárskych zvierat v Európskej únii poslať Európskej komisii. Podľa Parlamentu bude nasledujúca reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky musieť brať do úvahy otázku príjmu poľnohospodárov, ktorý stále viac ovplyvňujú dôsledky špekulácií s komoditami a distribútori zneužívajúci svoje dominantné postavenie. Okrem jednorazovej reakcie na prudký rast cien obilnín, ktorý urýchlil krízu chovu hospodárskych zvierat, chce Parlament upozorniť na otázku, aké miesto má mať podľa Európskej únie európske poľnohospodárstvo na svetovom trhu, a to, vyrábať podľa prísnych noriem, ktoré platia aj pre našich obchodných partnerov, aby bola zabezpečená spravodlivá hospodárska súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už mnohokrát varoval, nadmerná regulácia zo strany EÚ sa môže rýchlo stať faktorom, ktorý zhorší konkurencieschopnosť v určitých odvetviach, z ktorých jedným je chov hospodárskych zvierat. Nemôžem zabudnúť na britského poľnohospodára, ktorý v tomto Parlamente hovoril o trápení, aké pociťoval, keď videl, že mäso z jeho zvierat nie je na trhu konkurencieschopné. Také boli požiadavky, ktoré na neho kládli právne predpisy. To je riziko, ktoré podstupujeme, a dobre ho vidieť v tomto návrhu. Je tiež úplne jasné, že táto kríza odvetvia by sa mohla skončiť výrazným poklesom výroby mäsa v celej EÚ, čo by viedlo nielen k likvidácii malých a stredných výrobcov, ale aj ku kríze zásobovania trhu, k rastu cien a väčšej závislosti od dovozu. Nesmiem zabudnúť na výrobu mlieka, čo je pre Portugalsko dôležitá otázka, takže vám pripomeniem, že politiku bývalej komisárky Fischerovej-Boelovej v oblasti kvót na mlieko poľnohospodári ostro kritizovali a pevne a vytrvalo jej odporovali. Práve z tohto dôvodu opäť vyzývam Komisiu, aby túto záležitosť prehodnotila.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Uznesenie, o ktorom sa hlasovalo, priznáva, že odvetvie chovu hospodárskych zvierat prežíva vážnu krízu, ktorú zhoršili rastúce ceny obilnín, a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy opatrení, ktoré by mohli pomôcť tomuto odvetviu. Vyzýva tiež Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 bude mať dostatočné finančné prostriedky na zaistenie životaschopnosti všetkých poľnohospodárov v EÚ. Obranou usmernení, ktoré spôsobili problémy, akým teraz čelí toto odvetvie, najmä malí a strední výrobcovia, sa však tento návrh javí ako úplne protirečivý a dokonca v rozpore so záujmami týchto výrobcov. Uznesenie opäť obhajuje vystavenie poľnohospodárstva a výroby potravín konkurencii a voľnému trhu. Zároveň varuje pred prebiehajúcimi špekuláciami s potravinami, ale obmedzuje sa na výzvu bojovať proti nadmerným špekuláciám, a teda vyjadruje názor, že špekulácie s potravinami môžu pokračovať za predpokladu, že nebudú nadmerné. Čo sa nás týka, už sme to povedali predtým a hovoríme to znovu: treba prelomiť systém, ktorý sa k potravinám stavia len ako k ďalšej komodite a umožňuje špekulácie s potravinami. Vedie to k výbušným situáciám z pohľadu potravinovej závislosti a kolísania cien, ku ktorým už dochádza.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Krízu v odvetví chovu hospodárskych zvierat ovplyvnilo najmä zvýšenie cien obilnín (predovšetkým v Taliansku a Španielsku, pretože v krajinách ako Veľká Británia sú najviac rozšírené pasúce sa hospodárske zvieratá) a následný rast výrobných nákladov. Trend poklesu v tomto odvetví je čiastočne vyvolaný objemom dovozu z tretích krajín. Problémy v tomto odvetví by mohli ohroziť potravinovú bezpečnosť v EÚ a dodávky mäsa pre občanov. Preto súhlasím s obsahom tohto spoločného návrhu uznesenia, čo vyjadrím hlasom v jeho prospech. Predovšetkým sa domnievam, že musíme zaviesť trhové kontrolné mechanizmy a viac pozornosti venovať obsahu dvojstranných dohôd, ktoré uzatvárame s tretími krajinami, ako to bolo nedávno v prípade zoskupenia Mercosur.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne. (DE) Mnoho poľnohospodárskych podnikov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat v Európskej únii je v zložitej situácii. Spôsobil to v prvom rade výrazný nárast cien obilnín a následne krmív. Z toho dôvodu je dôležité, aby sme prijali opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárom venujúcim sa chovu hospodárskych zvierat prekonať toto ťažké obdobie v silnejšej pozícii. Okrem rastu ceny krmív sú pre mňa osobitne dôležité dve veci. Prvá je, že prísne európske výrobné a bezpečnostné normy, ktoré musia dodržiavať naše poľnohospodárske podniky venujúce sa chovu hospodárskych zvierat, musia platiť aj pre dovážané výrobky, ktoré sa predávajú v Európskej únii. To by pomohlo zabezpečiť, že európski poľnohospodári nebudú výrazne konkurenčne znevýhodnení oproti výrobcom v tretích krajinách, a zároveň by sa zaručilo, že kvalita všetkých výrobkov predávaných v Európskej únii bude vysoká. Druhý bod sa týka vytvorenia jednoduchšej a transparentnejšej poľnohospodárskej politiky. Zbytočné regulácie zaberajú veľa času a stoja veľa peňazí. Preto je dôležité, aby boli odstránené. To skutočne uľahčí život všetkým poľnohospodárskym podnikom v Európskej únii. Návrh uznesenia, ktorý predložil Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, obsahuje viacero dobrých návrhov tohto druhu, ktoré prinesú sústavné zlepšovanie situácie poľnohospodárskych podnikov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat. Očakávam, že budú zohľadnené v budúcej činnosti Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), písomne. (DE) Sklamalo ma, že väčšina v Parlamente prijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 2. Napriek prerušeniu dodávok, ktoré sme si zavinili sami, nesmieme dovoliť, aby bola naša poľnohospodárska výroba zamorená geneticky modifikovanými organizmami (GMO). Schválenie nepovolených GMO a stanovenie prahu „pre náhodnú prítomnosť GMO, ktoré zatiaľ nie sú v Európskej únii povolené“ a ktoré zatiaľ neprešli úplnými vedeckými skúškami, viedlo k záplave povolení GMO v USA a najmä v rozvojových krajinách. Vzhľadom na možnosti skúšok v týchto krajinách to vedie k zvýšenému riziku poškodenia zdravia a životného prostredia. Krajiny mimo EÚ teraz získavajú rastúci vplyv na povoľovacie postupy v rámci EÚ, čoho výsledkom je neustále znižovanie úrovne zdravotnej a ekologickej bezpečnosti povolených GMO. Navyše, čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 3, ktorý bol prijatý, nemyslím si, že by sa mal prehodnotiť platný zákaz používania mäsovej a kostnej múčky pre neprežúvavce. To by zvýšilo nielen potenciálne riziko, ktoré predstavuje genetické inžinierstvo v poľnohospodárstve, ale aj potenciálne riziko nového vypuknutia bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE). Domnievam sa však, že táto správa hrá celkovo užitočnú úlohu pri upozorňovaní na krízu v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Aktuálna situácia v odvetví chovu hospodárskych zvierat je veľmi zložitá a niektoré oblasti sú nevýnosné v dôsledku vysokých výrobných nákladov. Poľnohospodári na jednej strane majú nižšie spotrebiteľské ceny, zatiaľ čo na druhej strane sú vystavení veľkému kolísaniu cien krmiva. Dôležité je, aby sme okamžitým použitím dostupných nástrojov na stabilizáciu trhu predišli vzniku vážnej krízy v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na európskych poľnohospodárov, je rastúca konkurencia z tretích krajín, kde sú nižšie výrobné náklady, a rastúca tendencia v obchodnej politike vymieňať väčšie množstvá dovozu potravín za služby bez toho, aby sa prinajmenšom vyžadovali rovnaké výrobné normy. Podporujem toto uznesenie, ktoré požaduje prijatie konkrétnych opatrení v mene odvetvia chovu hospodárskych zvierat. Chcela by som pani Herranzovej poďakovať za jej iniciatívu. Vzhľadom na zložitú situáciu na trhu a vyvolanie diskusie o budúcnosti poľnohospodárskej politiky EÚ musí Parlament prijať jednoznačný záväzok, že poskytne všetkým oblastiam poľnohospodárskej výroby nevyhnutnú bezpečnosť, aby im umožnil plánovať budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Európski poľnohospodári už nejaký čas žijú v stave vážnej krízy. Hlasoval som za uznesenie presne z toho dôvodu, aby sme vykročili na cestu, ktorá nás zakrátko dovedie k opätovnej stabilizácii príjmov tých ľudí, pre ktorých je chov hospodárskych zvierat celoživotnou prácou. Iba ľudia, ktorí veria vo svoju prácu, sa vyrovnajú s podmienkami, ktoré sú teraz vážne, často žijú za zložitých okolností a svoje výrobné prostriedky si musia kupovať za veľmi vysoké ceny. V tomto duchu mi dovoľte vyjadriť úprimnú účasť všetkým poľnohospodárom v tých oblastiach Talianska, ktoré postihli povodne, s nádejou, že uznesenie, o ktorom sme dnes hlasovali, tiež môže prispieť k obnove a umožniť im uspokojivý spôsob života a práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (DE) Európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat v súčasnosti prechádza vážnou krízou, pretože prudko rastúce výrobné náklady tlačia európskych výrobcov stále bližšie k hranici prežitia.

Veľmi vysoké výrobné náklady priamo súvisia s vysokými cenami krmiva a s našou závislosťou od tretích krajín v súvislosti s obilninami a bielkovinovými plodinami.

Očakávam, že Komisia zahrnie do svojho perspektívneho legislatívneho návrhu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) účinné trhové nástroje a potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie stability trhu s krmivami a obilninami a na zaručenie bezpečnosti poľnohospodárov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat, aby si mohli plánovať budúcnosť.

Potrebujeme aj európsky plán pre bielkovinové rastliny a strukoviny, aby sme znížili závislosť sektora mlieka vo vzťahu k týmto strategickým druhom krmiva.

Navyše musíme posilniť opatrenia na podporu odvetvia chovu hospodárskych zvierat v znevýhodnených oblastiach vrátane Luxemburska.

Komisia by mala zaujať opatrný postoj vo svojich návrhoch o výrobe mlieka, pretože 70 % červeného mäsa vyrobeného v EÚ pochádza z dojných kráv.

V Európe máme najprísnejšie normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a hygieny na svete. Preto sa podľa mňa musia na dovážané potraviny uplatňovať rovnaké požiadavky s cieľom obmedziť konkurenčné znevýhodnenie našich výrobcov, ktoré spôsobuje nespravodlivá hospodárska súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Odvetvie chovu hospodárskych zvierat znáša následky prísnych nariadení, ktoré požadujú naše inštitúcie, najprísnejších nariadení na svete, čo sa týka bezpečnosti a kvality potravín, životného prostredia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Kríza v tomto odvetví má teraz, nanešťastie, negatívny účinok vedúci k výrazným stratám príjmov výrobcov, ktoré si nemôžeme nevšímať. To najmenej, čo by sme mali sľúbiť, a výrobcovia práve to očakávajú, je reciprocita týchto nariadení pri dovoze. Keď sa skôr či neskôr stane potravinová bezpečnosť otázkou celosvetového záujmu, Európa musí reagovať tak, aby si zachovala životaschopnosť chovu hospodárskych zvierat v čase jeho ohrozenia. Táto investícia do budúcnosti je nesmierne dôležitá. Preto je potrebné posúdiť hospodársky vplyv požadovaných nariadení, najmä právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, a zahrnúť ho do dlhodobého plánovania budúcnosti poľnohospodárskeho odvetvia a najmä chovu hospodárskych zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Hlasujem za toto uznesenie, pretože rastúce náklady na výrobné faktory a náklady vyplývajúce z nariadení EÚ v súčasnosti ziskovosť európskeho chovu hospodárskych zvierat neumožňujú: ceny, ktoré niektorí poľnohospodári dostanú za základné mäsové výrobky, sú pod úrovňou výrobných nákladov. Európske odvetvie poľnohospodárstva je obetované v prospech možnosti EÚ vyvážať iné druhy výrobkov do týchto krajín z veľkej škály hospodárskych odvetví, ale najmä z odvetvia chovu hospodárskych zvierat. Toto uznesenie obhajuje opatrenia, ktoré by mohli zastaviť pomoc v boji proti kríze v tomto odvetví, ktoré ničia špekulácie na komoditných trhoch, ako aj úzkostlivé dodržiavanie nariadenia EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Kríza v odvetví chovu hospodárskych zvierat nie je len výsledkom rastu výrobných nákladov. Moderná spoločnosť si vyžaduje zdravé potraviny a prísne normy týkajúce sa hygieny a dobrých životných podmienok zvierat, čo sa dá nájsť v malých poľnohospodárskych podnikoch a v ekologických poľnohospodárskych podnikoch. To spôsobuje zvýšenie výrobných nákladov a spotrebitelia si potom vyberajú lacnejšie výrobky. Zatiaľ čo domáci poľnohospodári podliehajú prísnym nariadeniam, je ťažké sledovať normy, ktoré platia pre lacné dovozové poľnohospodárske výrobky. Preto potrebujeme spravodlivé ceny a zmenu systému poľnohospodárskych dotácií. Musíme skončiť s podporou nadnárodných poľnohospodárskych podnikov a veľkých rekreačných poľnohospodárov, ako je kráľovná, a namiesto toho podporovať drobných poľnohospodárov, ktorí dokážu prežiť iba prevádzkovaním svojich podnikov na čiastočný úväzok popri inej práci. Správa nerieši tento problém v dostatočnej miere, a preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), písomne. (BG) S radosťou som dnes hlasovala za uznesenie o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ. Uznesenie požadovalo prijatie zásadných opatrení na podporu odvetvia chovu hospodárskych zvierat v Európskej únii upriamením pozornosti na kolísanie cien krmiva a prijatím opatrení s cieľom, aby výrobky dovážané do EÚ spĺňali rovnaké požiadavky, ako spĺňajú európske výrobky.

Problém so stavom odvetvia chovu hospodárskych zvierat sa rozšíril do celej EÚ. Odvetvie chovu hospodárskych zvierat stojí pred tou najširšou škálou problémov: rastúce ceny krmiva, trhové špekulácie, rastúce ceny energií a zväčšujúce sa výdavky spojené s presadzovaním európskych nariadení. Všetky tieto faktory zdražili výrobu v Európe. Tieto ťažkosti zasiahli bez rozdielu všetkých poľnohospodárov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat v celej Európskej únii.

Niektoré nové členské štáty, ako napríklad naša krajina Bulharsko, však ešte navyše čelia ďalším problémom. V Bulharsku iba 10 % poľnohospodárov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat vlastní svoju pôdu, čo znamená, že iba týchto 10 % z nich môže využívať priame platby. Táto situácia ešte zhoršuje krízu v bulharskom odvetví chovu hospodárskych zvierat. Pre nedostatok finančných prostriedkov na nákup potrebného množstva krmiva na zimu budú mnohí bulharskí poľnohospodári nútení utratiť svoje zvieratá.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za dôležité uznesenie o odvetví chovu hospodárskych zvierat v nádeji, že pomôže mnohým poľnohospodárom venujúcim sa chovu hospodárskych zvierat a celému odvetviu, ktoré je v kríze v dôsledku mohutných špekulácií v súvislosti s rastom cien krmiva pre zvieratá. Cieľom môjho hlasovania je pomôcť všetkým poľnohospodárom venujúcim sa chovu hospodárskych zvierat, ktorí stoja pred krachom. Parlament týmto uznesením vyzýva Európsku úniu, ktorú čaká prijatie zmien spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby uvoľnila malé množstvo uskladneného obilia pre zvieratá s cieľom znížiť poľnohospodárom náklady a zároveň obmedziť rozsiahle špekulácie a zaviesť prísnejšiu kontrolu cien na ochranu poľnohospodárskeho trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Návrh uznesenia o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v Európskej únii vyšiel z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a podieľali sa na ňom viacerí moji kolegovia a aj ja osobne. Znepokojuje nás, že európski výrobcovia v tomto odvetví prežívajú vážne ťažkosti, a sme odhodlaní podniknúť kroky s nádejou, že im pomôžeme prekonať toto zložité obdobie. Preto som hlasovala za toto uznesenie, pretože je to hlasné volanie o pomoc pre toto odvetvie a som presvedčená, že teraz začaté kroky by mohli skutočne prispieť k trvalej udržateľnosti a rozvoju odvetvia.

Z tohto uznesenia by som zdôraznila výzvu, aby boli záujmy európskych pracovníkov chránené v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013, ako aj dvojstranných rokovaní, najmä so združením Mercosur. Z presadzovaných opatrení by som zdôraznila: účinné a pružné mechanizmy trhu s mäsom, boj proti špekulantom s obilninami a vytvorenie záchrannej siete v tomto odvetví, primeranú ochranu poľnohospodárskych pracovníkov v najviac znevýhodnených oblastiach a väčšie právomoci pre organizácie výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože považujem za dobrý nápad upriamiť pozornosť na krízu, ktorú v súčasnosti prežíva odvetvie chovu hospodárskych zvierat, a na jej dôsledky. Dúfam, že sa skutočne príjmu opatrenia potrebné na zaručenie trvalej udržateľnosti a rozvoja tohto odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), písomne. (DE) Návrh uznesenia o kríze odvetvia chovu hospodárskych zvierat, ktorý prijal Európsky parlament, vyzýva na zavedenie nových mechanizmov riadenia trhu v odvetví chovu hospodárskych zvierat a záchrannej siete vo všetkých obilninárskych odvetviach. Som proti týmto zásahom do trhov. Návrh uznesenia však obsahuje aj dôležité liberálne požiadavky na stanovenie pragmatického prahu pre GMO v dovážaných krmivách a prehodnotenie zákazu krmív s mäsovou a kostnou múčkou. Preto som nehlasovala proti uzneseniu, ale namiesto toho som sa v záverečnom hlasovaní zdržala. Aby sme zaručili dodávky krmív pre európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat, musíme oslobodiť poľnohospodárov spod záťaže byrokracie a vytvoriť rámec právnej istoty. Zameranie sa na trh v odvetví poľnohospodárstva bude tiež znamenať, že poľnohospodári budú môcť prevziať zodpovednosť za svoje vlastné podniky a nebudú musieť očakávať neustále ochranné zásahy politikov do trhu. Ak je poľnohospodárska politika založená iba na záujmoch jednotlivcov, výsledkom bude špirála výnimiek, ktoré sa nebudú dať financovať a ktoré budú deformovať trh. To urobí z poľnohospodárov obete byrokratického, štátom riadeného kontrolného systému. Aby trh fungoval efektívne, potrebujeme jasne stanovený rámec pre celé odvetvie poľnohospodárstva a nie iba pre jednotlivé oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Uznesenie o odvetví chovu hospodárskych zvierat je iba ďalšou výzvou zo strany Parlamentu, aby sa brali do úvahy rastúce ťažkosti, ktorým čelia európski poľnohospodári. Poľnohospodári sú nútení sťažovať sa na stále väčší počet predpisov o sledovateľnosti, hygiene, dobrých životných podmienkach zvierat a ochrane životného prostredia a ich výrobné náklady teraz nekontrolovateľne špirálovito narastajú: palivá, hnojivá a predovšetkým obilniny, ktoré v súčasnosti tvoria 60 % celkových nákladov. Žiadame Komisiu a pána komisára Cioloşa o viac opatrení na obmedzenie kolísania cien a na vytvorenie záchrannej siete. Naši poľnohospodári venujúci sa chovu hospodárskych zvierat musia vydržať tlak dovozu a pracovať v rámci trhu, na ktorom je hospodárska súťaž spravodlivá. Keďže nik neplatí za prácu, my im jednoducho chceme umožniť, aby sa uživili vo svojej profesii.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Ako Skupina zelených sme sa podieľali na rokovaniach o spoločnom uznesení o tejto téme. Výsledok nie je výrazný, keďže ostatné skupiny vytrvalo poukazovali na prísne normy týkajúce sa životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat ako na príčinu nízkej konkurencieschopnosti v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ. Nesúhlasili ani s tým, aby sa zobrali do úvahy otázky zmeny klímy súvisiace s chovom hospodárskych zvierat. Uznesenie však hovorí o požiadavkách prijatých v správe pána Bového a požaduje opatrenia na obmedzenie špekulácií a kolísania cien. Zároveň zdôrazňuje základnú požiadavku správy pána Häuslinga na plán pre bielkovinové plodiny s cieľom obmedziť závislosť od dovozu bielkovinových plodín (najmä geneticky modifikovanej sóje) a osobitné požiadavky na rozsiahly chov hovädzieho dobytka na pastvinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Práve v čase, keď sa pripravujú základy novej spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom udržať európske poľnohospodárske podniky konkurencieschopné v porovnaní s podnikmi z tretích krajín, ktoré využívajú nepochybné výhody väčšej rozlohy pôdy a značne nižších nákladov na pracovnú silu, objavila sa nová hrozba pre našich poľnohospodárov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat v podobe obrovského nárastu cien krmiva pre zvieratá súvisiaceho s rastom cien obilnín. Komisia musí prijať opatrenia na upokojenie cien obilnín, aby ich nadmerné kolísanie nezačalo ovplyvňovať trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. (DA) Nemôžem podporiť tento návrh uznesenia, pretože nepotrebujeme ďalšiu pomoc pre odvetvie poľnohospodárstva. Poľnohospodárske dotácie už teraz tvoria takmer 40 % celkového rozpočtu EÚ. Návrh uznesenia navyše neobsahuje absolútne žiadnu kritiku spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú skutočne musíme obmedziť pred rokom 2013, kedy sa má rozhodnúť o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne.(SV) Zdržala som sa hlasovania o tomto uznesení. Odvetvie poľnohospodárstva nepotrebuje žiadne ďalšie dotácie. Zhltne viac ako 40 % celkového rozpočtu EÚ. Uznesenie neprináša kritický pohľad na základ systému spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý musí úplne obmedziť svoj podiel na výdavkoch pred rozhodnutím o novom dlhodobom rozpočte v roku 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Nezaujate som sledoval čítanie úvodného návrhu uznesenia o kríze, ktorej v súčasnosti čelí odvetvie chovu hospodárskych zvierat v EÚ. Tento návrh odsudzuje najmä nedostatok transparentnosti v rámci potravinového reťazca, ktorý robí z výrobcov a spotrebiteľov slabé články tohto reťazca, mimoriadnu rozkolísanosť trhu, ktorej čelí najmä odvetvie mlieka v EÚ a deformácie hospodárskej súťaže medzi výrobcami v EÚ a výrobcami z tretích krajín, ktorí podliehajú menej náročným nariadeniam o kvalite a bezpečnosti potravín, a opätovne pripomína potrebu účinnej regulácie trhu a vysokého rozpočtu na spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2013. Úplne však odmietam prijatie tohto uznesenia, a to najmä pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 1, 2 a 3, ktoré umožňujú vstup geneticky modifikovanej sóje a kukurice z tretích krajín na európsku pôdu a návrat k používaniu mäsovej a kostnej múčky v krmive pre neprežúvavce, kde sa nedá zaručiť potravinová bezpečnosť. Preto som zobral do úvahy svoju zodpovednosť a hlasoval som proti tomuto spoločnému uzneseniu, keďže ide proti zásade predbežnej opatrnosti, ktorou by sme sa mali všetci riadiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Odvetvie chovu hospodárskych zvierat v Európskej únii je vo vážnom ohrození, prevažne v dôsledku nedávneho zvýšenia cien obilnín. Vplyv špekulácií, vychádzajúcich z odvetvia obilnín, na chov hospodárskych zvierat vyvoláva obavy. Nezažívame len rozkolísanosť trhu súvisiacu s hospodárskou krízou, ale je tu aj vážna hrozba narušenia rovnováhy vo všetkých častiach odvetvia chovu hospodárskych zvierat. Z toho vyplýva naliehavá potreba prijať sériu skutočných opatrení schopných bojovať proti kríze, ktorej sme svedkami, aby sa predišlo negatívnemu vývoju v budúcnosti. Okrem potrebných technických predpisov pre bezpečnosť potravín a dobré životné podmienky zvierat by bolo žiaduce, keby sa mohli zaviesť ďalšie vylepšené opatrenia schopné predísť tomu, aby sa terajšia situácia vyvinula do niečoho vážnejšieho, napríklad uvoľnenie uskladnených intervenčných zásob obilnín s cieľom minimalizovať problém kolísania cien a predísť tomu, aby sa neľahká situácia, ktorej sme svedkami, zhoršila.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Vážené dámy, vážení páni, potravinárske odvetvie je jedným z prioritných odvetví pre Litvu, ako aj pre celú Európsku úniu. Už sme videli, čo sa môže stať s dodávkami a cenami energií, keď je EÚ závislá od dovozu. To sa nesmie zopakovať v potravinárskom odvetví. Podniky venujúce sa chovu hospodárskych zvierat čelia vážnej hrozbe v dôsledku nedávneho zvýšenia cien obilnín v EÚ, ako aj extrémnych poveternostných podmienok a špekulácií. To znamená, že určité odvetvia v EÚ, napríklad odvetvie bravčového mäsa (dôležitá oblasť litovského poľnohospodárstva), utrpeli úder v dôsledku cien krmív, ktoré predstavujú až 60 % celkových výrobných nákladov. Systémy chovu hospodárskych zvierat v EÚ sú dôležité pre udržanie živobytia. Litvu môžu postihnúť vážne dôsledky krízy v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Odvetvie poľnohospodárstva, ktoré zamestnáva približne 8 % našich pracovníkov, je významnou súčasťou hospodárstva. Pšenica a ďalšie obilniny sú základnými oblasťami výroby. V rámci EÚ-27 sa chová viac ako 130 miliónov kusov hospodárskych zvierat. Podľa štatistík EÚ od roku 1990 klesol počet hospodárskych zvierat o 25 %. Takéto výkyvy môžu spôsobiť vážnu nerovnováhu v odvetví chovu hospodárskych zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR), písomne. (NL) Som proti požiadavke, aby Komisia prehodnotila zákaz používania mäsovej a kostnej múčky z neprežúvavcov v krmive, ako to chce urobiť Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Zákaz musí zostať v platnosti z dvoch dôvodov.

Po prvé, zákaz nebol zavedený len tak, prijatý bol s cieľom zastaviť krízu BSE. Vieme, že ak by sme mali zrušiť tento zákaz, podstúpili by sme určité riziko. Nechcem, aby k tomu došlo. Oveľa viac som zástancom bezpečnosti potravín pre spotrebiteľov: nepodstupovať riziko, ak nevieme, aké je veľké a aké následky môže mať.

Po druhé, v uplynulých rokoch sme videli, že vírusy, ktoré sa objavia v živých zvieratách, môžu rýchlo zmutovať. Ak by sme zrušili zákaz používania mäsovej a kostnej múčky z neprežúvavcov v krmive, riskovali by sme vyvolanie tohto procesu mutácie vírusu. To nesmieme urobiť.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia