Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 11. novembra 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

12. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia