Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 11. november 2010 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning for 2009 (forhandling)
 4.Ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (forhandling)
 5.Krisen i EU's husdyrsektor (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Irland - SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2.Anmodning om ophævelse af Krzysztof Liseks parlamentariske immunitet (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3.Forvaltere af alternative investeringsfonde (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4.Ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6.Det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0608/2010)
  8.7.EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger (B7-0604/2010)
  8.8.Innovationspartnerskaber (B7-0602/2010)
  8.9.Styrkelsen af OSCE – EU's rolle (B7-0603/2010)
  8.10.Den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11.Gennemførelse af rammeprogrammerne for forskning (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12.Krisen i EU's husdyrsektor
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 12.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 14.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 15.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (648 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (2853 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik