Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 11. marraskuuta 2010 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2009 esittely (keskustelu)
 4.Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 663/2009 muuttaminen (keskustelu)
 5.EU:n karjankasvatusalan kriisi (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlanti - SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2.Krzysztof Lisekin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3.Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 663/2009 muuttaminen (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6.Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttinen talousneuvosto (B7-0608/2010)
  8.7.Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia (PNR) (B7-0604/2010)
  8.8.Innovaatiokumppanuudet (B7-0602/2010)
  8.9.Etyjin vahvistaminen - EU:n rooli (B7-0603/2010)
  8.10.Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11.Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpano (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12.EU:n karjankasvatusalan kriisi
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 12.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (672 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (2734 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö