Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 11 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas. 2009 m. (diskusijos)
 4.Reglamento (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo dalinis keitimas (diskusijos)
 5.Krizė ES gyvulininkystės sektoriuje (diskusijos)
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. „SR Technics“, Airija (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2.Reikalavimas atšaukti Parlamento nario Krzysztofo Liseko imunitetą (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3.Alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4.Reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, dalinis keitimas (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Reglamento (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo dalinis keitimas (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6.Būsimas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas ir Transatlantinė ekonomikos taryba (B7-0608/2010)
  8.7.ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) išorės strategija (B7-0604/2010)
  8.8.Inovacijų partnerystės (B7-0602/2010)
  8.9.ESBO stiprinimas. Europos Sąjungos vaidmuo (B7-0603/2010)
  8.10.Demografinės problemos ir kartų solidarumas (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11.Mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimas (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12.Krizė ES gyvulininkystės sektoriuje
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 12.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)
 13.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 14.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 15.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (655 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (2641 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika