Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3. Iepazīšanās ar Revīzijas palātas 2009. gada pārskatu (debates)
 4. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (debates)
 5. Krīze ES lopkopības nozarē (debates)
 6. Priekšsēdētāja paziņojums
 7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8. Balsošanas laiks
  8.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Īrija/ SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2. Prasība atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3. Alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru iedzīvotājiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru iedzīvotājiem šī prasība neattiecas (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6. Gaidāmā ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme un Transatlantiskā ekonomikas padome (B7-0608/2010)
  8.7. ES ārējā stratēģija par pasažieru datu reģistru (PDR) (B7-0604/2010)
  8.8.Inovācijas partnerības (B7-0602/2010)
  8.9. EDSO stiprināšana — Eiropas Savienības loma (B7-0603/2010)
  8.10. Demogrāfiskās problēmas un paaudžu solidaritāte (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11. Pētniecības pamatprogrammu īstenošana (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12. Krīze ES lopkopības nozarē
 9. Balsojumu skaidrojumi
 10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11. Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 12. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants) (sk. protokolu)
 13. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 14. Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 15. Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (678 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (2675 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika