Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 11 listopada 2010 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego – 2009 (debata)
 4.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (debata)
 5.Kryzys w sektorze hodowlanym UE (debata)
 6.Oświadczenie przewodniczącego
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 8.Głosowanie
  8.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Irlandia - SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Krzysztofa Liska (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3.Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6.Zbliżający się szczyt UE-USA i Transatlantycka Rada Gospodarcza (B7-0608/2010)
  8.7.Strategia zewnętrzna UE w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) (B7-0604/2010)
  8.8.Partnerstwo na rzecz innowacji (B7-0602/2010)
  8.9.Wzmocnienie OBWE - rola Unii Europejskiej (B7-0603/2010)
  8.10.Wyzwanie demograficzne i solidarność międzypokoleniowa (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11.Realizacja programów ramowych w zakresie badań naukowych (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12.Kryzys w sektorze hodowlanym UE
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokół
 14.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 15.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (694 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2915 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności