Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 11 noiembrie 2010 - BruxellesEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Prezentarea raportului anual al Curţii de Conturi - 2009 (dezbatere)
 4.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (dezbatere)
 5.Criza înregistrată în sectorul zootehnic din UE (dezbatere)
 6.Declaraţia Preşedinţiei
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Irlanda-SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2.Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Krzysztof Lisek (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3.Administratorii fondurilor de investiţii alternative (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzčs)
  8.4.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6.Viitorul summit UE-SUA şi Consiliul Economic Transatlantic (B7-0608/2010)
  8.7.Strategia externă a UE privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) (B7-0604/2010)
  8.8.Parteneriatele pentru inovare (B7-0602/2010)
  8.9.Consolidarea OSCE - rolul Uniunii Europene (B7-0603/2010)
  8.10.Provocările demografice și solidaritatea între generații (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11.Implementarea programelor-cadru de cercetare (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12.Criza înregistrată în sectorul zootehnic din UE
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 12.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 14.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 15.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (711 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (2961 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate