Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 11 november 2010 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Presentation av revisionsrättens årsrapport – 2009 (debatt)
 4.Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (debatt)
 5.Krisen i EU:s djurhållningssektor (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Irland - SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2.Begäran om upphävande av Krzysztof Liseks parlamentariska immunitet (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3.Förvaltare av alternativa investeringsfonder (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4.Ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6.Det kommande toppmötet EU–Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0608/2010)
  8.7.EU:s yttre strategi för passageraruppgifter (PNR) (B7-0604/2010)
  8.8.Innovationspartnerskap (B7-0602/2010)
  8.9.Stärkandet av OSSE – en roll för EU (B7-0603/2010)
  8.10.Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11.Genomförande av ramprogrammen för forskning (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12.Krisen i EU:s djurhållningssektor
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (661 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2902 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy