Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (selezionato)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Tale documento non è disponibile nella sua lingua e le viene proposto in un'altra lingua tra quelle disponibili nella barra delle lingue.

 Indice 
 Testo integrale 
Debatten
Maandag 22 november 2010 - Straatsburg Uitgave PB

De publieke omroep in het digitale tijdperk: de toekomst van het duale systeem (korte presentatie)
MPphoto
 

  Ivo Belet, rapporteur. Voorzitter, goedenavond commissaris, collega's, de resolutie die we hier, naar we hopen, nu donderdag gaan goedkeuren, is denk ik een heel belangrijk signaal. Deze bewijst dat er in dit Parlement een groot draagvlak is voor ons typisch Europese mediamodel, waarbij er ruimte is voor zowel de commerciële omroep aan de ene kant, en aan de andere kant de publieke omroepen, de publieke mediabedrijven. Dat model, Voorzitter, is typisch Europees, want je vindt dit niet of nauwelijks in de Verenigde Staten of in Japan, laat staan in China. Dat duale mediamodel heeft in de meeste lidstaten van de Europese Unie bewezen dat het de beste garanties biedt op het vlak van mediapluralisme, op het vlak van onafhankelijke redacties, en ook op het vlak van persvrijheid in het algemeen. Maar helaas staat dat model zwaar onder druk in de Europese Unie. Die druk komt uit verschillende hoeken. Die komt door de zware besparingen waarmee de bevoegde overheden, nationaal of regionaal, worden geconfronteerd, maar ook grote druk vanuit de private mediabedrijven op de publieke omroepen. Zij beschouwen de publieke omroepen als zijnde vertegenwoordigers van oneerlijke concurrentie, met name op het internet. Deze globale situatie heeft tot gevolg dat de openbare omroep in een aantal lidstaten van de Europese Unie zowaar moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Daardoor komt het delicate evenwicht van het duale stelsel op de helling te staan, en raakt in het gedrang. Wij moeten er nu alles aan doen om erover te waken dat ons Europese mediamodel overeind in deze turbulente tijden blijft en dat het mediamodel wordt verankerd, ook in de toekomst. Daarvoor is een aantal ingrepen nodig, en die formuleren we in de resolutie. Het eerste punt, en ik weet niet of dat in dit gremium bekend is, is dat alle lidstaten van de Europese Unie zich destijds in het kader van de Raad van Europa formeel hebben geëngageerd om de persvrijheid te garanderen. Daarbij inbegrepen is een duidelijk omschreven opdracht en een financiering voor de openbare omroep. Een langetermijnfinanciering is belangrijk. Het is tijd dat wij als Europees Parlement alle 27 lidstaten eraan herinneren dat zij die afspraken destijds gemaakt hebben, en dat ze die ook moeten nakomen. Een ander punt: het pluralisme in de media en de persvrijheid in het algemeen, is een wezenlijk onderdeel van onze democratie. Daarom willen we ook de zogenaamde monitor voor mediapluralisme inzetten. Dat is een instrument dat ontwikkeld is, commissaris, op initiatief van de Commissie. Het is een heel handig instrument dat kan dienen als knipperlicht in aantal lidstaten, in een aantal regio’s waar de diversiteit van de media en het mediapluralisme onder druk dreigen te komen. En dan, last but not least, ik denk dat de grootste opdracht voor alle media zich situeert on line, digitaal op het internet. De toenemende zenuwachtigheid – toenemende vijandigheid mogen we zelfs zeggen – ten aanzien van initiatieven van de openbare omroepen op het internet is verontrustend. Sommige collega's in de politiek, en met name in de nationale politiek en ook in de media, lijken te vergeten dat vorig jaar klare afspraken zijn gemaakt over online-activiteiten van de openbare omroep, en het is belangrijk dat die worden gerespecteerd. In het verlengde daarvan, Voorzitter, denk ik dat we ook modellen moeten uitwerken waarbij ook zoekmachines en internetserviceproviders hun bijdrage leveren. Ik rond af. Ik denk dat we niet langer aan de zijlijn mogen blijven staan, anders worden we op een gegeven moment wakker om vast te stellen dat Google en YouTube en ook Apple ons medialandschap hebben overgenomen. Dat is natuurlijk absoluut onwenselijk.

 
Note legali - Informativa sulla privacy