Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 22 november 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag informerar er härmed om att rådets ordförande och jag på onsdag kommer att underteckna 14 rättsakter som har antagits enligt det vanliga lagstiftningsförfarandet i enlighet med artikel 74 i parlamentets arbetsordning. Titlarna på dessa rättsakter kommer att offentliggöras i protokollet för sammanträdet. De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy