Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 22 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Спешна помощ за Хаити (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията относно спешна помощ за Хаити.

 
  
MPphoto
 

  Мария Даманаки, член на Комисията.(EN) Г-н председател, Комисията е дълбоко загрижена от влoшаващoтo се положение с холерата в Хаити.

Броят на жертвите сред хоспитализираните случаи нараства рязко с всеки изминал ден. Броят на настанените в болници е повече от 20 000 души. В края на миналата седмица над 1 100 души са изгубили живота си. Съществува обаче и опасението, че тези цифри са сериозно занижени. Високият процент на смъртните случаи показва, че хората пристигат твърде късно в здравните центрове.

Лечението при холера е просто, но навременното му приложение е от решаващо значение за ограничаване на жертвите. Лечението на болни от холера пациенти изисква също така и значителни човешки ресурси. Системата на общественото здравеопазване в Хаити сега е сериозно пренатоварена въпреки съществената подкрепа от международната общност.

Международната хуманитарна здравна организация „Лекари без граници“ (Médecins Sans Frontières), от позицията си на медици от фронтовата линия, призовава всички групи и агенции в Хаити да увеличат размера и скоростта на усилията си.

Вече цялата страна е засегната. Епидемията се разпространява с обезпокоителни темпове в столицата Порт-о-Пренс. Бедняшките райони като Сите Солей са особено податливи на заразяване поради изключително лошите хигиенни условия и ограничения достъп до чиста вода.

Вниманието ни е насочено главно към спасяването на човешки животи чрез навременно лечение на засегнатите, увеличаване достъпа до чиста вода, насърчаване към по-добри хигиенни навици и подкрепа на епидемиологичното наблюдение, за да знаем къде и как се разраства епидемията.

Комисията засили своето хуманитарно присъствие със съответните медицински знания и опит и мобилизира средства – 12 млн. евро – в подкрепа на партньорите ни в Хаити.

Европейският механизъм за гражданска защита също беше активиран чрез Центъра за мониторинг и информация към Европейската комисия и вече съфинансира превоза на предоставената от Франция помощ в натура.

Друго предложение от Австрия предстои да бъде изпълнено. Очаква се рано тази седмица екип на гражданска защита и техническа поддръжка на ЕС заедно с експерти от държавите членки да бъдат разположени на място. Експерти от Европейския център за профилактика и контрол са изпратени от Генерална дирекция „Здраве и потребители“, за да се определи най-добрия начин за засилване на епидемиологичния надзор в Хаити, като се обмисля и по-нататъшно сътрудничество.

След последните инциденти, свързани с граждански безредици в Кап-Хаитиен и Порт-о-Пренс, следим отблизо положението със сигурността на нашите партньори и съответните агенции на ООН, особено в навечерието на президентските избори на 28 ноември.

Комисията беше в контакт със заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координацията на спешната помощ, баронеса Amos. Ние напълно я подкрепяме по отношение на това колко важно е да се предостави възможност на националните и международни хуманитарни работници да продължат животоспасяващата си дейност без прекъсване.

Като се има предвид сериозното и бързо влошаващо се положение с холерата, необходимо е спешно да се предприемат по-нататъшни действия, за да се запълнят празнините в здравеопазването, водата, хигиената и логистиката. Приоритетите включват медицински персонал и друг персонал, специализиран във водоснабдителните системи и хигиената, както и медицински консумативи, легла, водопречистващи инсталации и таблетки. Ето защо Комисията поддържа връзка с белгийското председателство и държавите-членки с цел насърчаване по-нататъшната подкрепа на ЕС в помощ на Хаити в този толкова критичен и труден момент. Подкрепата на ЕС може да се управлява от Механизма за гражданска защита на ЕС.


Безкрайните усилия на Хаити и международните хуманитарни работници да се отговори на настоящите предизвикателства на място са похвални, но е ясно че самият мащаб на кризата изисква дори повече средства и ресурси. Затова сега, заедно с нашите партньори, усилено работим върху оптимизиране способността ни да реагираме при извънредни ситуации, но със сигурност предстоят трудни времена поради бързо променящата се ситуация.

Продължаващата солидарност на международната общност с народа на Хаити остава от съществено значение. Ето защо призовавам всички вас да направите всичко възможно за увеличаване на подкрепата на държавите-членки, за да се избегне огромна хуманитарна катастрофа.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Striffler, от името на групата PPE.(FR) Г-н председател, г-жо Даманаки, госпожи и господа, епидемията от холера вече отне над 1 200 живота и повече от 52 000 души са заразени. Следователно, въпреки силното присъствие на международните организации в Хаити, положението се влошава с всеки ден и епидемията може да зарази около 400 000 души през следващите месеци.

Аз, разбира се, съм възхитен от отпуснатите от Европейската комисия 12 млн. евро и подкрепям призива на г-жа Георгиева към държавите-членки да предоставят помощ в натура, така че водата да се пречиства, и да доставят оборудване. Осигуряването на питейна вода и санитарни помещения е единственият начин за намаляване броя на заразените хора.

Едно от приоритетните действия е да бъде успокоено населението, уплашено от тази неизвестна в страната болест. Общуването с населението е от съществено значение, за да се предостави информация за заболяването и как то да бъде избегнато, но и за да се предотврати разпространението на вътрешно насилие, особено след като в страната се провеждат избори.

Тази нова криза за пореден път подчертава неспособността на органите в Хаити, както и на здравната система, да се справят с тази криза. Страната е понасяла многобройни бедствия в продължение на години. Земетресението в Хаити показа почти пълната некомпетентност на местните органи. След земетресението имаше истинска политическа воля Хаити да бъде възстановено по различен начин и имаше много обещания за дарения. Почти година по-късно възстановяването едва е започнало, а хората, участващи в развитието, са настроени песимистично. Европейската комисия трябва да действа като движеща сила в процеса на възстановяване, така че Хаити най-после да излезе от този хаос.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, от името на групата S&D.(RO) Г-н председател, още веднъж приветствам бързината, с която беше осъществена хуманитарната интервенция от страна на Европейския съюз. Същевременно обаче считам, че трябва да съсредоточим нашите усилия в тази страна върху изграждането на минимална действаща държавна структура в момент, когато държавата съществува чисто фиктивно. Тя не е в състояние да изпълнява основните си задължения, като например организиране на лагери за бежанци, поддържане на ред и осигуряване на хигиенни условия и питейна вода. Тази уязвимост е улеснила бързото разпространение на болестта и смъртта на повече от 1 200 души.

Хаити се нуждае от държавно управление, което може да направи нещо за своите бедни. Трима от всеки четирима жители на Хаити преживява с по-малко от два щатски долара на ден. Повече от 1,5 милиона граждани живеят в бежански лагери, които представляват сериозен източник на риск за общественото здраве и безопасност.

Считам, че в момента, слабостта на държавното управление на Хаити е основният рисков фактор. Липсата на власт означава, че недоволството на населението е насочено към силите на ООН. И наистина, неправителствените организации вече рискуват вече да не са в състояние да изпълнят своята мисия. Ето защо изборите на 28 ноември са от жизнено важно значение и не трябва да бъдат отлагани, въпреки призивите на някои кръгове.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, разбира се, че има съпътстващи фактори, които безспорно спомагат за разпространението на холера в Хаити. Това със сигурност не е отговор, но е обяснение. Трябва да удвоим усилията си в отговор на този бич.

За момента действащи на място хуманитарни работници потвърдиха пред нас, че са необходими сапун, вещества за направата на годна за пиене вода, както и провеждането на обучение по хигиена. Също така в настоящия момент се предвижда подготовка в дългосрочен план. В страна, в която всичко все още предстои да се направи или преправи, след земетресението е необходимо възстановяване и от приоритет трябва да е изграждането на инфраструктура, предназначена за подобряването както на индивидуалната, така и на колективната хигиена.

Надявам се че осем месеца след конференцията в Ню Йорк относно възстановяването на Хаити вече няма да е възможно липсата на средства да се цитира като извинение за отбелязания към този момент малък напредък, имайки предвид, че всички говорители се съгласиха, че хуманитарната фаза трябва да продължи за месеци напред. Също така ще бъде необходимо, без прекалено да се увърта, да се посочат отговорните за бавния напредък,.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-н председател, виждаме в Хаити една от най-големите операции за хуманитарна помощ на всички времена. Трябва да сме сигурни, че няма да изгубим в битката срещу тази катастрофа и че успяваме да постигнем резултати и да помогнем на хаитяните да изградят своето бъдеще.

Освен че би бил индивидуална катастрофа за милиони хора, един провал би представлявал засечка в усилията на международната общност и възможностите за провеждане на съвместни действия в областта на хуманитарната помощ. Считам, че трябва да вложим целия си опит, всички извлечени поуки в Хаити и на други места, както и достатъчно пари в тази насока. Ето защо искрено приветствам съобщението на Комисията, че ще вложи допълнителни 12 млн. евро в борбата срещу холерата.

Трябва да сме сигурни, че тази подкрепа веднага ще стигне до Хаити, че ще е пълна, а не частична, и че подкрепяме правилните инициативи, за да е ефективна. Също така трябва да сме сигурни, че не занемаряваме усилията за възстановяване след земетресението, защото без него борбата с болестта ще бъде невъзможна.

Имам два въпроса към Комисията. Първо, бих искала да знам дали заложените пари са преведени – парите, които са били обещани – и дали са били изплатени и усвоени. Второ, бих искала да знам какво мислите за отлагането на изборите, защото това отново е на дневен ред.

Революцията в Хаити никога не е успяла да влезе в учебниците по история. Да се надяваме, че настоящите трудни времена в Хаити ще влязат в учебниците по история като отправна точка за подготвяне на по-добро бъдеще за всички хаитяни. Надявам се, че ще е възможно да се спомене, че ЕС е изиграл положителна роля в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, преди два месеца аз съпредседателствах делегацията на държавите от АКТБ в Хаити и това е може би едно от най-великите и вълнуващи изживявания в моя живот. Първо, хората там са изключително отдадени, опитвайки се да помогнат на хаитяните, и, второ, в началото на това разискване следва да признаем, че народът на Хаити е един много горд народ.

Беше казано обаче от президента и министър-председателя какъв късмет са имали хаитяните, че са имали добри хигиенни условия и не са боледували, а тъжното сега е, че бяха засегнати от болест. Това не е ужасно трудна за лечение болест. Но трябва да сте там, за да видите условията, при които работят хуманитарните работници, и когато говорите за здравни услуги, съжалявам, г-н председател, Хаити все още не разполага със здравни услуги като всички нас и вие го знаете: те зависят от „Лекари без граници“, Британския Червен кръст и много други организации от цял свят.

Що се отнася до изборите, вярно е, че Хаити не се нуждае от избори в този момент. Но докато липсват президент и министър-председател, които да го управляват, Хаити няма да има шанс да продължи напред. Искам да поздравя – защото, докато бях там, видях с очите си – блестящите мъже и жени от Бюрото на Европейската комисия, които при ужасни условия се опитват да представляват европейското присъствие в Порт-о-Пренс и са свършили фантастична работа.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, бих искала преди всичко да благодаря на всички мои колеги и особено на Председателския съвет, за това че се съгласиха на това разискване относно Хаити, предложено от моята група. Положението беше неотложно.

Миналия януари, след земетресението, международната общност се обедини в силна подкрепа за Хаити. Изглежда обаче има празнина, даже пропаст, между дадените обещания и помощта, която всъщност пристигна на място. Миналия март баронеса Аштън пое ангажимент от името на Европейския съюз да се предоставят помощи на стойност 1,235 млрд. евро за подпомагане народа на Хаити да изгради по-добро бъдеще.

От миналия юли неправителствените организации, и по-специално „Лекари без граници“ (MSF), г-жо член на Комисията, алармират и докладват за това как стотици хиляди хора живеят в условия, благоприятстващи зараза. Оттогава положението е почти непроменено и все пак хората се изумяват от бързото разпространение на епидемията от холера, и международната общност отново започва да изпитва състрадание. Вече има над хиляда смъртни случаи в Хаити, а броят на засегнатите хора се увеличава през цялото време, въпреки че специалистите твърдят, че е относително лесно да се предприемат мерки за предотвратяване на фаталния изход от болестта. Въпреки това здравните работници са слабо подготвени за тази болест и съществуват проблеми при набавянето на основни медикаменти, където те са необходими.

При тези обстоятелства, как е възможно да не е ясно защо са избухнали бунтове? Населението на Хаити се чувства съвсем безпомощно. То трудно би могло да продължи да вярва на международната общност. Затова моите въпроси ще бъдат лесни, г-жо член на Комисията:

Къде точно е обещаната от Европейския съюз помощ за Хаити, и не само хуманитарната помощ?

Ако помощта беше пристигнала по-рано, не смятате ли, че последвалата трагедия можеше да бъде избегната?

Как така, за пореден път, международните конференции изглежда доведоха само до неспазени обещания?

Защо усилията на президента Превал да превърне Мисията на ООН за възстановяване на Хаити (MINUSTAH) в подкрепа за възстановяване не среща отзвук?

И накрая, населението на Хаити иска изборите да се проведат, но при какви точно условия ще се провеждат и каква точно подкрепа ще предостави Европейският съюз?

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: STAVROS LAMBRINIDIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, въпреки всички отправени предупреждения да не се пренебрегва бъдещето на Хаити след земетресението през януари, новините от последните дни показват, че островът изглежда е изоставен от международната общност в най-критичния момент – възстановяването.

Действително холерата, за която малко хора в Хаити знаят и на която се приписва мистично, религиозно значение, сега се разпространява. Мироопазващите сили на Организацията на обединените нации са обвинени в разпространението на тази зараза. Необходимо беше да се зарази само един непалски войник и стотици хора, жени и деца, обсадиха Генералния щаб на мироопазващите сили. Застрашени се чувстват и хуманитарните работници и много от тях напускат страната.

Напрежението е изключително високо, а голяма част от причинените вследствие на изключително тежкото земетресение от 12 януари развалини са все още по улиците и градските площади. Получихме сведения, че няма достатъчно вода, вследствие на което е невъзможно за хората да се мият и предпазват от заразяване.

Холерният вибрион се разпространява бързо, а броят на мъртвите расте експоненциално. Данните вече са представени, но аз бих искала да ги повторя: до този момент жертвите са 1 130, а хоспитализациите са достигнали 18 000 за един месец. Ежедневно обаче хиляди други съобщават за симптоми на инфекцията.

Международната общност не може да отлага повече. Трябва веднага да намерим решение, в противен случай по-нататъшното разпространение на инфекцията завинаги ще тежи на нашата съвест.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D).(EN) Г-н председател, бих искал да започна, като поздравя члена на Комисията Георгиева за ефективната и координатна работа, с която тя се е заела, а всъщност и за проведените обсъждания с баронеса Еймъс в ООН.

Най-лесното и евтино нещо, което този Парламент може да направи в момента, е да критикува. Бих искал да сме позитивни и да насочим натиска където е нужно. Обръщам се към всички членове на Парламента. Трябва да окажем натиск върху собствените си държави-членки за предоставяне на повече помощи и повече помощи в натура. Ако разгледате списъка на страните, това са страни – като Испания, Ирландия, Италия, Франция, Австрия, Унгария – които в момента са в тежко икономическо положение, но все пак са се бръкнали дълбоко. Затова призовавам всеки един от нас да се свърже със собствените си правителства и да ги помоли да се ангажират. Ако има съмнение дали помощите стигат до предназначението си, нека изградим нужния капацитет, за стигат те където трябва.

И накрая, бих искал да благодаря на члена на Комисията и да я поздравя за ангажираността й с допълнителните 12 млн. евро. Земетресението е голяма трагедия. Сега дори по-голямата трагедия е епидемията от холера.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, първо, епицентър на едно ужасно земетресение точно в най-бедния и най-зле управляван регион в американското полукълбо, а сега и холера в страната, която получава една от най-високите суми от международна помощ на глава от населението. Какво противоречие! Това не е просто ужасна комбинация от лош късмет: в Хаити, по препълнените с деца улици и палатки, сбутани сред боклук, никой не знае откъде да започне.

Местната политическа класа, често алчна и съсредоточена върху игри за власт, вместо да поеме контрола над възстановителните дейности, както и бюрократичната машина, опустошена от земетресението, има слаба административна култура, а в някои случаи дори пречи на разпределението на помощта. Има много, често зле управлявани международни организации и в действителност те не съумяха да предпазят населението.

При посещението ми в страната с делегацията на Европейския парламент през юни концентрацията от изоставени полета, отпадъците и непочистените отломки бяха ясен знак за това колко лошо може да стане положението. Сега има и холера.

Комисията и Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) до момента са направили нужното, но сега трябва да удвоят усилията си. Считам, че освен от силни възстановяващи действия, Хаити се нуждае и от по-голяма защита на международното политическо равнище.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Г-н председател, това е трагедия, за която трудно може да се говори. Когато бедствието връхлетя през януари миналата година, международната общност нахлу в Хаити с голям шум. Военни хеликоптери дойдоха да вдигат нападалите тежки парчета зидария. Сега ги няма. Изведнъж изчезнаха. Онези късове зидария блокират пътища и пречат на достъпа, а пътната мрежа се разпадна. Членът на Комисията Георгиева усилено се опитва да координира дейностите.

Защо се случи това? Защо всички тези хора, включително държавния секретар г-жа Клинтън, която изведнъж се появи там през януари – внезапно изчезнаха? Защо се иска от Организацията на обединените нации да изчезне? Кога ли ще поискат и ЕС да изчезне? Това е нелепо. Нуждаем се международната общност да бъде там на нивото, на което е работила, и следва да оставим обикновените хаитяни да се деполитизират от абсурдите, случващи се в столицата.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Г-н председател, г-жо член на Комисията, бих искала да Ви благодаря за доклада, който ни представихте, относно настоящото положение в Хаити. Избухването на нова епидемия в Хаити се очакваше. От началото на годината и от земетресението насам работим усилено, но не напредваме толкова бързо, колкото се надявахме. Често говорим за положението в Хаити преди земетресението.

Наистина щеше да е улеснение, ако Хаити беше функционираща държава, но тя не е и няма да бъде още дълго напред във времето. Има още много работа за вършене. Сега са необходими спешни действия, тъй като рискуваме появата на още епидемии и случаи на насилие.

Г-жо член на Комисията, трябва наистина да съберем заедно в Брюксел най-добрите здравни експерти и да изготвим стратегически план за помощ за Хаити. Трябва да се намерят решения в областите, засягащи сигурността, финансите и особено здравето.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Г-жо член на Комисията, и аз бих искал да започна, като Ви поздравя за изключителната работа по въпроса с Хаити и за всичко, което направихте в Пакистан. Знаем, че ще присъствате на всички спешни случаи.

Това наистина е значително бедствие. Става дума за над 1 000 убити и 15 000 болни и броят им продължава да расте. Нуждите са огромни и можем да видим, че парите, които са на Ваше разположение, не са достатъчни. Става все по-ясно, че се нуждаем от нови инструменти за финансиране; може би – и очевидно на първо място – данък сделка. Нуждаем се от други механизми за финансиране, които могат да подкрепят усилията ни да се справим с увеличаващите се хуманитарни нужди.

Следва да вземем предвид и какво може да се направи, за да се предотврати повторното предаване на болести от хората, работещи за ООН.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Г-н председател, този следобед получих най-актуалната информация от нидерландска агенция за помощи, която има присъствие в Хаити в продължение на много години, и тази информация всъщност потвърждава мрачната, но реалистична картина, описана от Комисията. В същото време от нидерландската агенция за помощи ми казаха, че те разчитат на Европа, по-специално, като основен донор. Какво е тогава това, което разчитат на нас да направим? Въпреки че на международната донорска конференция е била обещана огромна сума, само малка част от нея е получена. Сега Организацията на обединените нации е поискала допълнително финансиране, но голяма част от обещаните пари още не са получени. Затова се надявам, че Европейският съюз ще поеме инициативата да гарантира, че парите наистина ще бъдат преведени, защото положението в Хаити тежко. Разбира се, приоритетите са превенцията и чистата питейна вода. Надявам се Европейският съюз да поеме инициативата да се осигури добри доставки на вода за Хаити. От особено значение са експертите, изкопаването на кладенци, чистата питейна вода, както и медицинската помощ. Има недостиг на всички тези ресурси. Обръщам се към Нидерландия, но също така и към европейските институции, да гарантират, че в действителност незабавно ще се притекат на помощ на Хаити в този изключително критичен момент.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Г-н председател, г-жо член на Комисията Даманаки, първо, бих искал да поздравя Комисията за усилията, положени в Хаити.

Въпреки това положението изисква неотложен и много по-осезаем отклик. Нуждаем се от повече ресурси и по-голяма международна ангажираност, независимо от трудностите, свързани с мобилизирането на средства в настоящия икономически контекст. Не е възможно за някои проблеми да има средства на разположение, но не и за настоящата хуманитарна ситуация.

В момента съществуват редица здравни и хуманитарни приоритети: да се информира населението за конкретно заболяване, да се набавят палатки, да се подобри хигиената във всички райони и да се осигури достъп до чиста вода. Всички тези задачи са неотложни и трябва да положим много усилия от страна на Комисията и всички държави-членки.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, бих искал да изкажа благодарността си към члена на Комисията Георгиева за свършената от Комисията работа. Много е важно Европейският съюз да играе много силна и видима роля в Хаити. Все пак става дума за хора, за наши събратя по вид. Ние носим отговорност за тях, тъй като са станали жертва на една безпрецедентна катастрофа: първо земетресение, а сега и епидемия от холера.

Важно е когато там пращаме пари и помощи, те да достигат възможно най-бързо местоназначението си. Много християнски организации за помощи се справят добре с работата си там и се оказва, че те също така разполагат с ефективни канали за доставяне на помощи незабавно на нуждаещите се. В тази връзка се надявам, че Комисията ще се възползва от признатите хуманитарни и християнски организации, които така добре си вършат работата на място. По този начин ще е възможно помощите да достигнат желаното местоназначение за постигане на възможно най-добър резултат.

 
  
MPphoto
 

  Кристалина Георгиева, член на Комисията.(EN) Г-н председател, благодаря на всички за тяхната ангажираност и обсъждане на тема, с която, за съжаление, ще се занимаваме още доста време напред. Това не е лесна за решаване криза.

Получихме някои изчисления за мащаба на проблема през следващите месеци, включително и от нашите собствени специалисти, и в голяма степен съм съгласна с тези, които изказаха мнение, че трябва да използваме в Хаити експерти от Европейския център за контрол на природните бедствия. Прогнозите са, че някъде между половин милион и 720 000 души ще бъдат заразени преди края на тази вълна от епидемии.

Оценката за 400 000 на Панамериканската здравна организация е малко по-ниска, но в същия порядък. Така че ще трябва да се мобилизираме. Съгласна съм с всеки един от вас, който говори за незабавна мобилизация и необходимостта да се помогне веднага.

Позволете ми да отбележа четири неща. Първото е как най-добре можем да помогнем. Сега е време, когато трябва да разположим истински партньорски организации и да им предоставим средства за действие. Трябва също така да призовем държавите-членки да предоставят помощ в натура. От четвъртък, когато отправих обръщението си към държавите-членки, станахме свидетели на пристигащи помощи, но са необходими още усилия по отношение на здравни специалисти, таблетки за пречистване на вода и подкрепа на кампанията за осведомяване, защото, както много хора заявиха тук, съществува широкоразпространено погрешно разбиране за характера на това заболяване и как то да се лекува по най-добрия начин. В резултат на това ненужно умират хора, защото се страхуват да отидат в центровете за лечение: те се страхуват, че там ще се заразят с болестта, а няма да се излекуват от нея.

Второ, някои от изказалите се говориха за обещаните пари и какво се случва с възстановяването на Хаити. Обещаните от Комисията средства бяха отпуснати. Комисията се ангажира с 460 млн. евро и ги отпуска според обявения график, а върховният представител и заместник-председател Кати Аштън и членът на Комисията Пиебалгс се готвят да направят преглед с държавите-членки относно положението с парите, които обещахме да предоставим. Мога да ви уверя, че въпросът ще бъде разгледан много сериозно, защото е под въпрос репутацията на международната общност и то в един много тежък момент.

Въпреки това – и това е третата ми и много важна бележка – съществуват ограничения в капацитета на усвояване в Хаити, за които, считам, че съм говорила с някои от вас. Когато пристигнах в Хаити за първи път, си помислих, че колкото и да е ужасно това бедствие, то не е най-тежкият проблем на Хаити. Най-големият проблем на Хаити е липсата на развитие и липсата на функционираща държава в продължение на много десетилетия, които, наред с другото, говорят и за липсата на действаща здравна служба.

Видях хора, наредени в опашка пред един лекар не защото са болни, а защото не са виждали лекар през живота си и се възползваха от предоставените в лагерите здравни грижи.

Тази пълна липса на качествата и способностите на функционираща държава създава проблеми, които правят тази епидемия по-сериозна. Все още се борим да получим от правителството одобрен за премахването на мъртвите тела терен, без който, епидемията, разбира се, ще се разпростре, както и да се отделят отходни места, за да се подобри хигиенизирането. Така че не мога да подчертая достатъчно ясно колко важно е за нас да разберем, че проблемите на Хаити не са лесни за решаване, защото в основата на проблема е продължаващата от десетилетия липса на развитие и липса на функционираща държава.

Беше отправен въпрос за изборите и дали те все още трябва да бъдат проведени. Властите в Хаити предпочитат да се придържат към графика. Трудно ми е да отговоря. Все още не съм била в Хаити, но моето усещане е, че забавянето или отмяната на изборите може в действителност да дестабилизира една много трудна ситуация. Може и да се постигне нещо с провеждането на изборите, но, както казах, мнението ми се гради на нещо чуто, а не видяно.

Четвъртата ми бележка се отнася до ангажираността. Призовахте Комисията да бъде съвсем пряко ангажирана: ние сме и ще продължаваме да бъдем ангажирани. Баронеса Аштън най-вероятно ще бъде в Хаити утре, като и аз самата планирам да отида там, защото в този момент мобилизацията, добрата координация и, честно казано, вдъхването на надежда на местните хора и на нашите служители са важни. Нашите хора се борят с много трудна ситуация: те се намират на места, където от страх от заразяване длъжностните лица от здравните власти на Хаити просто са си тръгнали, оставяйки ги да се справят със значително увеличаващите се случаи.

Това, което трябва да направим сега, е да запазим хладнокръвие и да поддържаме курса за хората, което им дава най-голяма надежда. Един колега говори за това колко издръжливи са хаитяните. Те наистина са такива и заслужават цялата ни помощ в този толкова труден момент.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

 
Правна информация - Политика за поверителност