Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2010. gada 22. novembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

15.  Steidzama palīdzība Haiti (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības punkts ir Komisijas paziņojums par steidzamu palīdzību Haiti.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs! Komisiju ļoti satrauc holeras izraisītās situācijas pasliktināšanās Haiti.

Slimnīcās ar katru dienu krasi pieaug bojā gājušo skaits. Hospitalizēto cilvēku skaits drīz pārsniegs 20 000. Pagājušās nedēļas beigās dzīvību bija zaudējuši jau vairāk nekā 1100 cilvēku. Taču ir bažas, ka šie skaitļi nav īpaši precīzi. Mirstības rādītājs ir ļoti augsts un tas liecina, ka cilvēki veselības aprūpes centros nonāk pārāk vēlu.

Holeras ārstēšanas process ir vienkāršs, taču, lai novērstu letālu iznākumu, svarīgākais ir sākt ārstēties savlaicīgi. Holeras slimnieku ārstēšanai ir vajadzīgi arī vērā ņemami cilvēkresursi. Neraugoties uz ievērojamo starptautiskās sabiedrības palīdzības apjomu, Haiti valsts veselības aprūpes sistēma patlaban ir nopietni pārslogota.

Organizācija Médecins sans Frontières kā viena no galvenajiem medicīnas jomas aktīvistiem aicina visas grupas un aģentūras, kuras patlaban darbojas Haiti, palielināt to centienus un rīcības ātrumu.

Pašreiz slimības skarta ir visa valsts. Valsts galvaspilsētā Portoprensā epidēmija izplatās satraucošā ātrumā. Graustu rajoni ir īpaši pakļauti infekcijas riskam, piemēram, Cité Soleil, jo tajos ir nesamērīgi slikti higiēnas apstākļi un ierobežota tīra ūdens pieejamība.

Mēs cenšamies glābt cilvēku dzīvības, nodrošinot slimniekiem tūlītēju ārstēšanu, palielinot tīra ūdens pieejamību, veicinot higiēnas ievērošanu un atbalstot epidemioloģisko uzraudzību, lai noskaidrotu, kur un kādā veidā epidēmija attīstās.

Lai atbalstītu partnerus Haiti, Komisija ir papildinājusi tās sniegto humāno atbalstu ar nepieciešamajiem medicīnas speciālistiem un mobilizētiem līdzekļiem —EUR 12 miljoniem.

Eiropas Komisijas Pārraudzības un informācijas centrs ir aktivizējis arī Eiropas civilās aizsardzības mehānismu, ar kuru jau ir līdzfinansēta Francijas sniegtās praktiskās palīdzības pārvešana.

Nupat kā ir saņemts arī piedāvājums no Austrijas. Šīs nedēļas sākumā uz teritoriju tiks nosūtīta ES civilās aizsardzības un tehniskā atbalsta komanda, kurā būs dalībvalstu eksperti. SANCO ĢD ir nosūtījis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ekspertus, lai viņi novērtētu to, kā labāk nostiprināt epidemioloģisko uzraudzību Haiti. Tiek apsvērta arī turpmāka sadarbība.

Pēc nesenajiem incidentiem, kas saistībā ar pilsoņu nemieriem notika Kaphaitienā (Cap Haitien) un Portoprensā, mēs kopā ar saviem partneriem un attiecīgajām ANO aģentūrām rūpīgi uzraugām drošības situāciju, jo īpaši pirms 28. novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām.

Komisija sazinājās ar ANO ģenerālsekretāra vietnieci humānās palīdzības un neatliekamās palīdzības saskaņošanas jautājumos baronesi V. A. Amos. Mēs pilnībā piekrītam viņas uzsvaram uz to, ka ir būtiski ļaut valsts un starptautisko palīdzības organizāciju darbiniekiem netraucēti turpināt dzīvības glābšanas pasākumus.

Ņemot vērā nopietno un straujo holeras situācijas pasliktināšanos, ir steidzami vajadzīgi papildu ieguldījumi, lai apmierinātu ar veselības aprūpi, ūdeni, sanitāriju, higiēnu un loģistiku saistītās vajadzības. Prioritātes ir medicīnas darbinieki un citi ūdens, sanitārijas un higiēnas speciālisti, kā arī medicīniskie resursi, gultas, ūdens attīrīšanas iekārtas un tabletes. Tādēļ Komisija sazinās ar Beļģijas prezidentūru un dalībvalstīm, lai mudinātu turpināt sniegt ES atbalstu un palīdzēt Haiti šajā ārkārtīgi kritiskajā un sarežģītajā brīdī. ES atbalstu var nogādāt, izmantojot ES Civilās aizsardzības mehānismu.


Haiti un starptautisko palīdzības organizāciju darbinieku nebeidzamie centieni atrisināt teritorijā aktuālās problēmas ir apsveicami, taču ir skaidrs, ka krīze ir tik liela, ka ir nepieciešams vairāk līdzekļu un resursu. Tādēļ mēs patlaban rūpīgi strādājam pie tā, lai kopā ar saviem partneriem palielinātu mūsu ārkārtas palīdzību, tomēr, tā kā situācija strauji saasinās, mūs noteikti gaida grūti laiki.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība pastāvīgi solidarizētos ar Haiti iedzīvotājiem. Tāpēc es aicinu jūs darīt visu iespējamo, lai palielinātu dalībvalstu sniegto atbalstu un novērstu milzīgu cilvēku katastrofu.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Striffler, PPE grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs, Damanaki kundze, dāmas un kungi! Holeras epidēmija jau ir laupījusi dzīvību vairāk nekā 1200 cilvēkiem un inficējusi vairāk nekā 52 000 cilvēku. Tādējādi, neraugoties uz starptautisko organizāciju intensīvo darbību Haiti, situācija ar katru dienu pasliktinās, un epidēmija tuvāko mēnešu laikā varētu inficēt aptuveni 400 000 cilvēku.

Es, protams, esmu gandarīta par Eiropas Komisijas piešķirto EUR 12 miljonu finansējumu, un es atbalstu Georgieva kundzes dalībvalstīm izteikto aicinājumu sniegt praktisku palīdzību nolūkā attīrīt ūdeni un nodrošināt aprīkojumu. Dzeramā ūdens un tualetes telpu nodrošināšana ir vienīgais veids, kā samazināt inficēto cilvēku skaitu.

Viena no prioritātēm ir nomierināt iedzīvotājus, kurus ir iebiedējusi šī valstī nepazīstamā slimība. Ir svarīgi sazināties ar iedzīvotājiem, lai sniegtu viņiem informāciju par slimību un to novērstu, kā arī lai nepieļautu iekšējas vardarbības izplatīšanos, jo īpaši ņemot vērā to, ka valstī norit vēlēšanu process.

Šī jaunā krīze vēlreiz apliecina, ka Haiti valsts iestādes un veselības aprūpes sistēma nespēj šādu situāciju risināt. Šī valsts jau gadiem ir cietusi no neskaitāmām katastrofām. Haiti notikusī zemestrīce apliecināja, ka valsts iestādes ir gandrīz pilnīgi rīcībnespējīgas. Pēc zemestrīces radās patiesa politiskā vēlme atjaunot Haiti par citādu valsti un tika izteikti daudzi solījumi par ziedojumiem. Ir pagājis gandrīz gads, bet atjaunošana ir tikko sākusies un attīstībā iesaistītie cilvēki ir noskaņoti pesimistiski. Eiropas Komisijai ir jākļūst par atjaunošanas procesa vadītāju, lai Haiti beidzot izkļūtu no šī haosa.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, S&D grupas vārdā.(RO) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlreiz izsaku atzinību par Eiropas Savienības ātro humanitāro intervenci. Tomēr es arī uzskatu, ka laikā, kad Haiti valsts nav nekas vairāk par teorētisku fasādi, mūsu galvenajiem centieniem jābūt vērstiem uz minimālas darbspējīgas valsts struktūras izveidi šajā valstī. Tā nespēj pildīt savus pamatpienākumus — izveidot bēgļu nometnes, saglabāt kārtību un nodrošināt higiēniskus apstākļus un dzeramo ūdeni. Šī nestabilitāte ir veicinājusi strauju slimības izplatīšanos un vairāk nekā 1200 cilvēku nāvi.

Haiti ir jākļūst par valsti, kas var kaut ko darīt savu nabadzīgo iedzīvotāju labā. Trīs no četriem Haiti iedzīvotājiem ir spiesti dienā iztikt ar mazāk nekā 2 ASV dolāriem. Vairāk nekā 1,5 miljoni iedzīvotāju mitinās bēgļu nometnēs, radot milzīgu risku sabiedrības veselībai un drošībai.

Es uzskatu, ka pašreiz galvenais riska faktors ir Haiti valsts vājums. Valsts autoritātes trūkuma dēļ sabiedrības neapmierinātība tiek vērsta pret ANO spēkiem. Patiešām, ir risks, ka nevalstiskās organizācijas nevarēs pabeigt savu misiju. Tādēļ 28. novembrī gaidāmās vēlēšanas ir būtiskas un, neraugoties uz dažās aprindās izskanējušiem aicinājumiem, tās nedrīkst atlikt.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, ALDE grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Protams, ir blakusfaktori, kas nenoliedzami ir veicinājuši holeras izplatību Haiti. Tā noteikti nav atbilde, taču tas ir izskaidrojums. Uz šo nelaimi ir jāreaģē divējādi.

Palīdzības organizāciju darbinieki, kas uzturas valstī, mums šobrīd ir apstiprinājuši, ka ir vajadzīgas ziepes, ūdens attīrīšanas vielas un pienācīga izglītošana par higiēnu. Pašreiz notiek arī sagatavošanās darbi ilgākam laika posmam. Valstī, kurā joprojām ir jāizdara vai jāpārveido pilnīgi viss, ir jāveic atjaunošana pēc zemestrīces un par prioritāti jānosaka tādas infrastruktūras izveide, kas uzlabotu gan individuālo, gan kolektīvo higiēnu.

Es ceru, ka astoņus mēnešus pēc Ņujorkas konferences par Haiti atjaunošanu vairs nebūs iespējams par līdz šim panākto nelielo progresu attaisnoties ar līdzekļu trūkumu, jo visi runātāji vienojās, ka humānās palīdzības sniegšana ir jāturpina vēl vairākus mēnešus. Nāksies arī bez aplinkiem nosaukt tos, kas ir vainojami lēnajā progresā.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs! Haiti notiek viena no lielākajām jebkad īstenotajām humānās palīdzības operācijām. Mums ir jāpanāk uzvara cīņā ar šo katastrofu un jāspēj gūt panākumi un palīdzēt Haiti iedzīvotājiem veidot viņu nākotni.

Neveiksme ne tikai izraisītu individuālu katastrofu miljoniem cilvēku, bet arī iedragātu starptautiskās sabiedrības centienus un spēju kopīgi sniegt humāno palīdzību. Es uzskatu, ka mums ir jāapvieno visa mūsu pieredze, visas Haiti un citās vietās gūtās mācības, kā arī pietiekami liels finansējums. Tādēļ es īpaši atzinīgi vērtēju Komisijas paziņojumu par to, ka tā cīņā pret holeru ieguldīs papildu EUR 12 miljonus.

Lai šis atbalsts būtu efektīvs, mums jānodrošina, ka tas nonāk Haiti nekavējoties un tiek saņemts pilnībā, nevis tikai daļēji, kā arī tiek izmantots atbilstošajām iniciatīvām. Mēs arī nedrīkstam atstāt novārtā centienus, kas saistīti ar atjaunošanu pēc zemestrīces, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams apkarot slimību.

Man ir divi jautājumi Komisijai. Pirmkārt, es gribu zināt, vai paredzētā nauda — nauda, kas tika apsolīta —, ir saņemta, izmaksāta un izmantota. Otrkārt, es gribu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par vēlēšanu atcelšanu, jo šis jautājums atkal ir kļuvis aktuāls.

Haiti revolūcijai tā arī nav izdevies nonākt vēstures grāmatās. Cerēsim, ka pašreizējā Haiti grūtā situācija ieies vēsturē kā sākumpunkts ceļā uz labākas nākotnes veidošanu visiem Haiti iedzīvotājiem. Es ceru, ka grāmatās varēs pieminēt arī to, ka tajā nozīmīga loma bija Eiropas Savienībai.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs! Pirms diviem mēnešiem es biju ĀKK ietvaros izveidotās delegācijas uz Haiti vadītāja vietnieks, un šī vizīte visticamāk bija viens no ievērojamākajiem un aizkustinošākajiem notikumiem manā dzīvē. Pirmkārt, tur strādā ārkārtīgi uzņēmīgi cilvēki, kuri mēģina palīdzēt Haiti iedzīvotājiem, un, otrkārt, Haiti pilsoņi ir lepna tauta, un mums to vajadzētu ņemt vērā jau pašā debašu sākumā.

Taču valsts prezidents un premjerministrs mums stāstīja, ka Haiti tautai ir ļoti palaimējies ar labiem sanitārajiem apstākļiem un to, ka valstī nav slimību. Bēdīgākais ir tas, ka šai tautai nu ir uzbrukusi arī slimība. To izārstēt nav īpaši grūti. Taču jums ir jānonāk tur, lai redzētu apstākļus, kuros strādā palīdzības organizāciju darbinieki, un, kad jūs runājat par veselības aprūpes dienestu, atvainojiet, priekšsēdētāja kungs, Haiti nav tāda veselības aprūpes dienesta kā pie mums, un jūs to zināt — viņi ir atkarīgi no Médecins Sans Frontières, Lielbritānijas Sarkanā Krusta un daudzām citām organizācijām no visas pasaules.

Apsverot vēlēšanas, ir taisnība, ka Haiti tās patlaban nav vajadzīgas. Taču, kamēr viņiem nebūs tāda prezidenta un premjerministra, kas var vadīt šo valsti, viņiem nebūs iespējas virzīties uz priekšu. Es vēlos izteikt atzinību — jo, kad biju tur, redzēju to pats savām acīm, — lieliskajiem vīriešiem un sievietēm no Eiropas Komisijas dienesta, kuri šausminošos apstākļos cenšas uzturēt Eiropas klātbūtni Portoprensā un kuri ir paveikuši fantastisku darbu.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos pateikties visiem kolēģiem deputātiem un jo īpaši priekšsēdētāju konferences dalībniekiem par piekrišanu manas grupas ierosinātajām debatēm par Haiti. Tas bija ārkārtas jautājums.

Pagājušajā janvārī pēc zemestrīces starptautiskā sabiedrība cieši saliedējās, lai sniegtu Haiti palīdzību. Taču izskatās, ka palīdzība, ko šī valsts patiešām saņēma, nebija tik liela, kā solīts, lai neteiktu, ka tā bija pietiekami niecīga. Pagājušajā martā Baronese C. Ashton Eiropas Savienības vārdā izteica apņemšanos sniegt palīdzību EUR 1,235 miljardu apmērā, lai palīdzētu Haiti iedzīvotājiem veidot labāku nākotni.

Komisāres kundze, kopš pagājušā gada jūlija NVO un jo īpaši MSF ir paudušas satraukumu un ziņojušas par patogēnajiem apstākļiem, kuros dzīvo simtiem tūkstošu cilvēku. Kopš tā laika situācija gandrīz nav mainījusies, taču cilvēki brīnās, kādēļ holeras epidēmija izplatās tik ātri, un starptautiskā sabiedrība atkal sāk izjust žēlumu. Dzīvību zaudējušo cilvēku skaits jau pārsniedz tūkstoti, un saslimušo skaits nemitīgi pieaug, lai gan speciālisti stāsta, ka pasākumi, kas jāveic, lai novērstu letālu slimības iznākumu, ir salīdzinoši vienkārši. Taču veselības aprūpes darbiniekiem ir maza pieredze cīņā ar šo slimību un veselības aprūpei ir grūti vajadzīgajās vietās saņemt zāles.

Kā gan kāds var nesaprast, kādēļ šādos apstākļos notiek nemieri? Haiti iedzīvotāji jūtas diezgan bezpalīdzīgi. Viņiem ir grūti just uzticību starptautiskajai sabiedrībai. Tādēļ, komisāres kundze, mani jautājumi ir vienkārši —

kur īsti ir palikusi visa palīdzība — ne tikai humānā —, ko Eiropas Savienība solīja Haiti?

Vai jums nešķiet, ka, ja tā būtu nonākusi Haiti ātrāk, būtu bijis iespējams novērst šo jauno traģēdiju?

Kā tas nākas, ka starptautisko konferenču secinājumi atkal, šķiet, ir tikai neizpildīti solījumi?

Kādēļ nav nekādas reakcijas uz prezidenta R. Préval centieniem pievērst MINUSTAH atjaunošanas darbu atbalstīšanai?

Visbeidzot, Haiti iedzīvotāji vēlas, lai vēlēšanas notiek, taču, kādos apstākļos tās notiks un kāda veida atbalstu sniegs Eiropas Savienība?

 
  
  

SĒDI VADA: S. LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Neraugoties uz visiem brīdinājumiem un aicinājumiem neatstāt novārtā Haiti nākotni pēc janvārī notikušās zemestrīces, šķiet, ka pēdējo dienu notikumi liecina par to, ka starptautiskā sabiedrība šo salu ir pametusi svarīgākajā brīdī — atjaunošanas laikā.

Tiešām, pašreiz tur izplatās holera — slimība, par kuru kaut ko zina tikai daži Haiti iedzīvotāji un kurai uzreiz tiek piešķirta mistiska un reliģiska nozīme. Šīs sērgas izplatīšanā ir apsūdzēti Apvienoto Nāciju Organizācijas miera uzturētāji. Uz salas bija vajadzīgs tikai viens nepāliešu karavīrs, lai inficētos vairāki simti vīriešu, sieviešu un bērnu un tiktu ielenkts miera uzturēšanas spēku militārais štābs. Apdraudēti jūtas arī humānās palīdzības sniedzēji, un daudzi no viņiem atstāj valsti.

Spriedze ir ārkārtīgi liela, un uz ielām un pilsētas laukumos joprojām atrodas liela daļa atlūzu, ko radīja 12. janvārī notikusi īpaši postošā zemestrīce. Mēs esam dzirdējuši, ka Haiti nepietiek ūdens un cilvēki tādēļ nevar nomazgāties un pasargāt sevi no infekcijas.

Holeras vibrions izplatās ļoti ātri, un mirušo cilvēku skaits strauji pieaug. Skaitļi jau tika nosaukti, taču es vēlos tos atkārtot — līdz šim slimība ir atņēmusi dzīvību 1130 cilvēkiem, bet slimnīcās uzņemto cilvēku skaits ir pieaudzis līdz vairāk nekā 18 000 mēnesī. Taču slimības simptomus ik dienu konstatē vēl vairākiem tūkstošiem cilvēku.

Starptautiskā sabiedrība vairs nedrīkst kavēties. Risinājums ir jārod nekavējoties, pretējā gadījumā turpmāka inficēšanās uz visiem laikiem paliks uz mūsu sirdsapziņas.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). – Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms vēlos apsveikt komisāri Georgieva par efektīvo saskaņošanas darbu, ko viņa ir uzņēmusies, kā arī par viņas apspriedēm ar baronesi V. A. Amos ANO.

Pašreizējā Parlamenta rīcība ir vieglāka un lētāka, proti, kritizēšana. Es gribētu, lai mēs esam labvēlīgi noskaņoti un izdarām spiedienu tajās jomās, kurās tas ir vajadzīgs. Es to saku visiem šī Parlamenta deputātiem. Mums ir jāizdara spiediens uz mūsu pašu dalībvalstīm, lai tās sniegtu lielāku atbalstu un praktisku palīdzību. Ja ieskatāmies valstu sarakstā, varam konstatēt, ka tās ir valstis — piemēram, Spānija, Īrija, Itālija, Francija, Austrija un Ungārija —, kuras pašlaik piedzīvo smagu ekonomisko situāciju, tomēr tās ir sniegušas lielu atbalstu. Tādēļ es aicinu ikvienu no mums sazināties ar savu valdību un lūgt, lai tā apņemas palīdzēt. Ja rodas jautājumi par to, vai palīdzība tiek vai netiek nogādāta, izdarīsim tā, lai palīdzība tiktu nogādāta.

Visbeidzot, es vēlos pateikties komisārei un izteikt atzinību par apņemšanos sagādāt papildu EUR 12 miljonus. Zemestrīce bija liela traģēdija. Taču pašreizējā traģēdija — holeras epidēmija — ir vēl lielāka.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Vispirms nabadzīgākā un vājāk pārvaldītā Amerikas puslodes teritorija kļuva par šausmīgās zemestrīces epicentru, bet pašreiz šajā valstī, kura saņem vienu no lielākajiem starptautiskās palīdzības apjomiem uz vienu iedzīvotāju, plosās holera. Kādas pretrunas! Tā nav tikai drausmīga neveiksmju virkne — Haiti, tās ielās, kuras ir pilnas ar bērniem un teltīm, kas cieši saslietas starp atkritumiem, neviens nezina, ar ko sākt.

Vietējie politikas pārstāvji bieži vien ir alkatīgi un galveno uzmanību pievērš varas spēlītēm, nevis atjaunošanas centienu kontrolēšanai, savukārt birokrātijas aparātam, ko katastrofāli ietekmēja zemestrīce, ir vāja administratīvā kultūra, un atsevišķos gadījumos tas pat ir licis šķēršļus palīdzības izdalīšanai. Tur darbojas daudzas, bieži vien nemākulīgi vadītas starptautiskās organizācijas, un patiesībā tām nav izdevies pasargāt iedzīvotājus.

Jūnijā es kopā ar Eiropas Parlamenta delegāciju apmeklēju Haiti, un tur redzētais pamesto lauku, nesavākto atlūzu un atkritumu daudzums jau radīja skaidru priekšstatu par to, cik ļoti situācija varētu pasliktināties. Pašreiz tur plosās holera.

Komisija un Humānās palīdzības ģenerāldirektorāts (ECHO) līdz šim ir darījuši to, kas bija paredzēts, taču tagad viņiem ir jādubulto centieni. Es uzskatu, ka Haiti papildus spēcīgiem atjaunošanas pasākumiem pašreiz ir vajadzīga lielāka aizsardzība starptautiskās politikas līmenī.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). – Priekšsēdētāja kungs! Šī ir traģēdija, par ko ir ļoti smagi runāt. Kad pagājušā gada janvārī šī valsts piedzīvoja katastrofu, uz turieni teju fanfaru pavadībā traucās starptautiskās sabiedrības pārstāvji. Militārie helikopteri ieradās pacelt smagās sabrukušo mūru atlūzas. Taču helikopteru tur vairs nav. Tie pēkšņi devās prom. Šīs mūru atlūzas aizšķērso ceļus, tiem nevar piekļūt un viss ceļu tīkls ir iznīcināts. Komisāre Georgieva ir daudz strādājusi, lai saskaņotu šos pasākumus.

Kādēļ tā notika? Kādēļ visi šie cilvēki, tostarp ASV Valsts sekretāre H. Clinton, kura pēkšņi ieradās Haiti janvārī, tikpat pēkšņi no turienes pazuda? Kādēļ tagad tiek lūgts, lai no turienes pazūd ANO? Kad viņi lūgs, lai projām dodas ES? Tas ir smieklīgi. Mums vajag, lai starptautiskā sabiedrība tur atgrieztos un atsāktu strādāt tāpat kā pirms tam, un mums ir jāļauj Haiti vienkāršajiem iedzīvotājiem depolitizēties no tā ārprāta, kas notiek viņu galvaspilsētā.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Es vēlos jums pateikties par ziņojumu par pašreizējo situāciju Haiti, ar ko jūs mūs iepazīstinājāt. Bija paredzams, ka Haiti notiks vēl vienas epidēmijas uzliesmojums. Mēs esam smagi strādājuši kopš gada sākuma un kopš zemestrīces, taču darbs nav virzījies uz priekšu tik ātri, kā cerējām. Mēs esam bieži runājuši par Haiti valdošo situāciju pirms zemestrīces.

Mums noteikti būtu daudz vieglāk, ja Haiti būtu funkcionējoša valsts, taču tā tāda nav un nebūs vēl ilgi. Ir ļoti daudz darāmā. Pašreiz ir vajadzīga steidzama rīcība, jo mēs riskējam, ka valstī būs jauni epidēmijas un vardarbības uzliesmojumi.

Komisāres kundze, patiešām ir nepieciešams Briselē sasaukt vienkopus labākos veselības aprūpes speciālistus un izstrādāt stratēģisku plānu palīdzībai Haiti. Ir jārisina situācija drošības, finanšu un jo īpaši veselības jomā.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Komisāres kundze! Arī es vispirms vēlos jūs apsveikt par nevainojamo darbu Haiti problēmu risināšanā un par visu, ko esat paveikusi Pakistānā. Mēs zinām, ka jūs būsiet klāt ikvienā ārkārtas situācijā.

Šī katastrofa patiešām bija milzīga. Mēs runājam par vairāk nekā 1000 mirušu un 15 000 saslimušu cilvēku, un šie skaitļi turpina pieaugt. Vajadzības ir milzīgas, un mēs redzam, ka ar jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem nepietiek. Kļūst arvien vairāk skaidrs, ka mums patiešām ir vajadzīgi jauni finansējuma līdzekļi, iespējams — un nenoliedzami pirmām kārtām —, tas varētu būt darījumu nodoklis. Mums ir vajadzīgi papildu finansējuma mehānismi, kas var palīdzēt mūsu centienos risināt ar humāno palīdzību saistītās vajadzības, kuras joprojām palielinās.

Mums ir arī jādomā par to, ko varam darīt, lai vairs nepieļautu, ka ANO darbinieki izplata slimības.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Priekšsēdētāja kungs! Šopēcpusdien es saņēmu jaunāko informāciju no Nīderlandes palīdzības organizācijas, kas jau daudzus gadus strādā Haiti, un šī informācija patiesībā apstiprina drūmo, taču faktisko situācijas raksturojumu, ko sniedza Komisija. Vienlaicīgi Nīderlandes palīdzības organizācija mani informēja, ka viņi uzticas Eiropai kā galvenajai palīdzības sniedzējai. Kādu rīcību viņi cer no mums sagaidīt? Tātad, lai gan starptautiskajā ziedotāju konferencē tika solīta milzīga summa, ir saņemta tikai daļa no tās. ANO šobrīd ir prasījusi papildu finansējumu, taču liela daļa no solītajiem līdzekļiem vēl nav saņemta. Tādēļ es ceru, ka Eiropas Savienība uzņemsies vadību, lai panāktu, ka nauda patiešām tiek nosūtīta, jo situācija Haiti ir briesmīga. Protams, prioritātes ir profilakse un tīrs dzeramais ūdens. Es ceru, ka Eiropas Savienība uzņemsies iniciatīvu, lai nodrošinātu Haiti pienācīgus ūdens krājumus. Ir īpaši svarīgi nodrošināt speciālistu palīdzību, ūdens aku rakšanu, tīru dzeramo ūdeni, kā arī medicīnisko aprūpi. Tas viss netiek piegādāts pietiekamā daudzumā. Es aicinu ne tikai Nīderlandes, bet arī Eiropas iestādes nekavējoties sniegt palīdzību Haiti šajā nopietnajā ārkārtas situācijā.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Priekšsēdētāja kungs, komisāre Damanaki! Vispirms es vēlos izteikt atzinību Komisijai par Haiti īstenoto palīdzību.

Tomēr šajā situācijā ir vajadzīga steidzama un daudz spēcīgāka reakcija. Mums vajag vairāk resursu un ciešāku starptautisko apņemšanos, neraugoties uz to, ka pašreizējā ekonomiskā situācija apgrūtina līdzekļu mobilizēšanu. Nevar būt, ka atsevišķu problēmu risināšanai līdzekļi ir pieejami, taču šīs humānās situācijas atvieglošanai naudas nav.

Mums ir vairākas prioritātes veselības un humānās palīdzības jomā — informēt iedzīvotājus par konkrēto slimību, iegādāties teltis, uzlabot sanitāros apstākļus visā teritorijā, kā arī nodrošināt tīra ūdens pieejamību. Visi šie uzdevumi ir steidzami, un ir vajadzīga Komisijas un visu dalībvalstu liela vēlēšanās palīdzēt.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties komisārei Georgieva par Komisijas paveikto darbu. Ir īpaši svarīgi, ka Eiropas Savienības loma Haiti ir nozīmīga un pamanāma. Taču runa ir par ļaudīm, kuri ir mūsu līdzcilvēki. Arī mēs esam par viņiem atbildīgi, jo viņi ir kļuvuši par upuriem nepieredzētai katastrofai — vispirms zemestrīcei un pašreiz holeras epidēmijai.

Ir būtiski, lai mūsu nosūtītā nauda un palīdzība ātri nonāktu galamērķī. Daudzas kristiešu palīdzības organizācijas Haiti ir paveikušas labu darbu, un, šķiet, ka tām ir arī efektīvi kanāli, pa kuriem ātri nogādāt palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Saistībā ar to es ceru, ka arī Komisija var izmantot respektablās humānās palīdzības un kristiešu organizācijas, kuras tik labi strādā Haiti. Tādējādi būs iespējams nogādāt palīdzību galamērķī un panākt labāko iespējamo iznākumu.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos jums visiem par ieguldījumu un apspriedi par jautājumu, kas diemžēl vēl diezgan ilgu laiku būs mums aktuāls. Šī nav viegli atrisināma krīze.

Mums ir pieejami dažādi aprēķini — tostarp mūsu pašu ekspertu aprēķini — par problēmas lielumu tuvāko mēnešu laikā, un es savā ziņā piekrītu tiem, kuri apgalvoja, ka mums jānosūta uz Haiti Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti. Aprēķini liecina, ka pirms šī epidēmijas uzliesmojuma beigām, tiks inficēti aptuveni pusmiljons līdz 720 000 cilvēku.

Amerikas Veselības organizācijas prognozētais aprēķins — 400 000 cilvēku — ir nedaudz zemāks, taču tikpat liels. Tāpēc mums būs jāmobilizējas. Es piekrītu ikvienam, kas runāja par tūlītēju mobilizēšanos un vajadzību nekavējoties sniegt palīdzību.

Ļaujiet man sniegt četrus komentārus. Pirmais komentārs attiecas uz to, kā mēs varam vislabāk palīdzēt. Šobrīd mums ir jānosūta uz Haiti īstas partnerorganizācijas un nekavējoties jāpiešķir tām resursi, ar ko rīkoties. Mums arī jāaicina dalībvalstis sniegt praktisku palīdzību. Kopš ceturtdienas, kad es uzrunāju dalībvalstis, mēs redzam, ka tiek sniegta palīdzība, taču mums vajag vēl vairāk veselības aprūpes speciālistu, ūdens attīrīšanas tablešu un atbalsta informācijas kampaņām, jo — kā jau daudzi runātāji minēja — ir dziļa neizpratne, par to, kāda šī slimība ir un kā to vislabāk ārstēt. Tādēļ tiek nevajadzīgi zaudētas dzīvības, jo cilvēki baidās doties uz ārstniecības centriem — viņi baidās, ka tur inficēsies ar slimību, nevis izārstēsies no tās.

Otrkārt, vairāki runātāji minēja solīto naudu un to, kā norit Haiti atjaunošana. Komisijas izteiktais solījums tiek pildīts. Komisija apņēmās piešķirt EUR 460 miljonus, un šie līdzekļi tiek izsniegti saskaņā ar Komisijas izsludināto grafiku. Turklāt augstā pārstāve un priekšsēdētāja vietniece Cathy Ashton, kā arī komisārs Piebalgs kopā ar dalībvalstīm izvērtēs to, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz naudu, ko solījām nodrošināt. Es jums apliecinu, ka tas tiks apsvērts ļoti nopietni, jo šajā grūtajā brīdī uz spēles ir likta starptautiskās sabiedrības reputācija.

Tomēr — šis ir mans trešais komentārs, un tas ir īpaši svarīgs — Haiti spējas apgūt palīdzību ir ierobežotas, un man šķiet, ka ar dažiem no jums esmu par to runājusi. Kad es pirmoreiz apmeklēju Haiti, man šķita, ka, lai gan šī katastrofa ir šausmīga, tā nav lielākā Haiti problēma. Haiti lielākā problēma ir tā, ka šajā valstī vairākas desmitgades nav notikusi attīstība un nav bijusi funkcionējoša valsts, un no tā papildus visam citam izriet arī funkcionējoša veselības aprūpes dienesta trūkums.

Nometnēs es redzēju, ka cilvēki sastājas rindā pie ārsta ne tādēļ, ka būtu slimi, bet tādēļ, ka nekad dzīvē nebija tādu redzējuši, un viņi izmantoja nometnēs piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Šis pilnīgais funkcionējošas valsts prasmju un spēju trūkums rada problēmas, kas vēl vairāk saasina epidēmiju. Mēs joprojām mēģinām saņemt valdības atļauju izveidot speciālu vietu mirstīgajām atliekām — bez kuras epidēmija, protams, var turpināt izplatīties — un pārvietot tualetes, lai varētu uzlabot sanitāros apstākļus. Tādēļ es nemaz nevaru izteikt, cik būtiski ir saprast, ka Haiti problēmas nav viegli atrisināmas, jo to cēlonis ir desmitiem gadus ildzis attīstības un funkcionējošas valsts trūkums.

Tika uzdots jautājums par vēlēšanām un to, vai tās vajadzētu rīkot. Haiti valsts iestādes vēlas ievērot grafiku. Man ir grūti sniegt atbildi. Es vēl neesmu bijusi Haiti, taču man šķiet, ka vēlēšanu atcelšana vai atlikšana patiesībā varētu destabilizēt jau tā sarežģīto situāciju. Iespējams, ka, rīkojot vēlēšanas, kaut kas tiks iegūts, taču, kā jau minēju, šis viedoklis pamatojas uz to, ko esmu dzirdējusi, nevis redzējusi.

Mans ceturtais komentārs attiecas uz saistībām. Jūs aicinājāt Komisiju uzņemties pietiekami tiešas saistības — mēs to esam izdarījuši un arī turpināsim darīt. Baronese Ashton visticamāk rītdien ieradīsies Haiti, un arī es pati plānoju turp doties, jo šobrīd ir svarīgi nodrošināt mobilizēšanu, precīzu saskaņošanu un, atklāti sakot, arī sniegt cerību vietējiem iedzīvotājiem un mūsu pašu darbiniekiem. Mūsu pašu cilvēki šobrīd piedzīvo lielas grūtības — viņi atrodas vietās, kur Haiti veselības jomas darbinieki ir nobijušies no epidēmijas un vienkārši devušies prom, tādējādi viņiem ir jāaprūpē masveidā pieaugušais slimnieku skaits.

Pašreiz mums ir jāturpina mierīgi darboties Haiti un jāmēģina virzīt procesus cilvēkiem par labu, jo tas viņiem sniedz lielāku cerību. Kāds deputāts minēja, ka Haiti iedzīvotāji ir ļoti stipri. Tā ir, un šajos patiešām grūtajos laikos viņi ir pelnījuši visu iespējamo palīdzību no mums.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Debates ir slēgtas.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika