Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 22 ноември 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Изявления на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 7.Получени документи: вж. протокола
 8.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 10.Петиции: вж. протокола
 11.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола
 12.Ред на работа:
 13.Годишен доклад на ЕЦБ за 2009 г. - Последно развитие на ситуацията с обменните валутни курсове на международния пазар (разискване)
 14.Обща система на данъка върху добавената стойност и продължителност на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка (разискване)
 15.Спешна помощ за Хаити (разискване)
 16.Дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас – Многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас – Забрана за селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и ограничения за риболова на писия и калкан в Балтийско море, проливите Белти и протока Оресунд – Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (разискване)
 17.Информация относно лекарствените продукти (Кодекс на Общността относно лекарствените продукти) – Информация относно лекарствени продукти (Процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти) (разискване)
 18.Ограничения за използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (разискване)
 19.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 20.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост (член 150)
 22.Публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната система (кратко представяне)
 23.Гражданско-военно сътрудничество и развитие на гражданско-военен капацитет (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (732 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1843 kb)
Правна информация - Политика за поверителност