Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 22. listopadu 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství v politických skupinách
 6.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
 7.Předložení dokumentů: viz zápis
 8.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 10.Petice: viz zápis
 11.Převody prostředků: viz zápis
 12.Plán práce
 13.Výroční zpráva ECB za rok 2009 – Poslední vývoj v oblasti mezinárodních směnných kurzů (rozprava)
 14.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (rozprava)
 15.Naléhavá pomoc Haiti (rozprava)
 16.Dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace – Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace – Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu – Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (rozprava)
 17.Informace o léčivých přípravcích (kodex Společenství týkající se humánních léčivých přípravků ) – Informace o léčivých přípravcích (postupy Společenství pro registraci léčivých přípravků a dozor nad nimi) (rozprava)
 18.Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (rozprava)
 19.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 20.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 21.Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
 22.Veřejnoprávní vysílání v digitální době: budoucnost duálního systému (krátké přednesení)
 23.Civilně-vojenská spolupráce a rozvoj civilně-vojenských kapacit (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (458 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (2004 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí