Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 22. november 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1. Istungjärgu jätkamine
 2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3. Presidentuuri avaldused
 4. Parlamendi koosseis
 5. Fraktsioonide koosseis
 6. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 7. Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 10. Petitsioonid (vt protokoll)
 11. Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 12. Tööplaan
 13. Euroopa Keskpanga 2009. aasta aruanne – Viimased arengud rahvusvahelistes valuutakurssides (arutelu)
 14.Ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära miinimumtaseme järgimise kohustuse kestus (arutelu)
 15.Kiireloomuline abi Haitile (arutelu)
 16.Biskaia lahe anšoovisevaru ja selle püügi pikaajaline kava – Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava – Valikulise püügi keeld ning lesta ja hariliku kammelja püügipiirangud Läänemeres, Suur- ja Väike-Beltis ning Sundis – Võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamine vesiviljeluses (arutelu)
 17.Teave ravimite kohta (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevad ühenduse eeskirjad) – Teave ravimite kohta (ühenduse kord ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta) (arutelu)
 18.Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes (arutelu)
 19.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 20.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 21.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 22.Avalik-õiguslik ringhääling digitaalajastul: kaksiksüsteemi tulevik (lühiettekanne)
 23.Tsiviil-sõjaline koostöö ja tsiviil-sõjaliste võimete arendamine (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (427 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1920 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika