Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 22. marraskuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 11.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.EKP:n vuosikertomus 2009 – Kansainvälisten valuuttakurssien viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 14.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskeva velvoite soveltamisajan osalta (keskustelu)
 15.Haitin hätäapu (keskustelu)
 16.Biskajanlahden sardellikantaa ja kyseistä kalakantaa hyödyntävää kalastusta koskeva pitkän aikavälin suunnitelma – Piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotinen suunnitelma – Saaliin arvon keinotekoisen korottamisen kielto sekä kampelan ja piikkikampelan pyyntiä koskevat rajoitukset Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla – Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä (keskustelu)
 17.Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) – Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön lupa- ja valvontamenettelyt) (keskustelu)
 18.Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (keskustelu)
 19.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö ks. pöytäkirja
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 22.Julkinen yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus (lyhyt esittely)
 23.Siviili- ja sotilasyhteistyö sekä siviili- ja sotilasvalmiuksien kehittäminen (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (453 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1996 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö