Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 22 noiembrie 2010 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal
 3.Declarațiile Președinției
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența grupurilor politice
 6.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 7.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Declarații scrise caduce: consultați procesul-verbal
 9.Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal
 10.Petiții: a se vedea procesul-verbal
 11.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Raportul anual pe 2009 al BCE - Cele mai recente evoluții din domeniul cursurilor de schimb ale valutelor internaționale (dezbatere)
 14.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și obligația de respectare a cotei standard minime (dezbatere)
 15.Ajutor urgent pentru Haiti (dezbatere)
 16.Planul pe termen lung pentru stocul de hamsii din Golful Biscaia și pentru pescăriile care îl exploatează - Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează - Interzicerea respingerii selective și restricțiile la pescuitul de cambulă și de calcan în Marea Baltică și în strâmtorile Belts și Sound - Utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local (dezbatere)
 17.Informații referitoare la medicamente (codul comunitar cu privire la medicamente) - Informații referitoare la medicamente (procedurile comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor) (dezbatere)
 18.Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (dezbatere)
 19.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultați procesul-verbal
 20.Componența comisiilor și delegațiilor: consultați procesul-verbal
 21.Intervenții cu durata de un minut (articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 22.Serviciile publice de radiodifuziune în era digitală: viitorul sistemului dual (prezentare succintă)
 23.Cooperarea civilo-militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultați procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (475 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (2116 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate