Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 22. november 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 3.Izjave predsedstva
 4.Sestava Parlamenta
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 7.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 8.Brezpredmetne pisne izjave: glej zapisnik
 9.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev): glej zapisnik
 10.Peticije: glej zapisnik
 11.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 12.Razpored dela
 13.Letno poročilo ECB za leto 2009 - Najnovejši dogodki glede mednarodnih menjalnih tečajev (razprava)
 14.Skupni sistem davka na dodano vrednost in trajanje obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (razprava)
 15.Nujna pomoč za Haiti (razprava)
 16.Dolgoročni načrt za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež - Dolgoročni načrt za zahodni stalež šura in ribištvo, ki izkorišča ta stalež - Prepoved višanja vrednosti ulova in omejitev za ribolov iverke in romba v Baltskem morju, Beltih in Soundu - Uporaba tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu (razprava)
 17.Informacije o zdravilih na recept (zakonik Skupnosti o zdravilih) - Informacije o zdravilih na recept (postopki Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil) (razprava)
 18.Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (razprava)
 19.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: glej zapisnik
 20.Sestava odborov in delegacij: glej zapisnik
 21.Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP)
 22.Javna radiotelevizija v digitalni dobi: prihodnost dvojnega sistema (kratka predstavitev)
 23.Civilno-vojaško sodelovanje in razvoj civilno-vojaških zmogljivosti (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 25.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (407 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1959 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov