Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 23 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0325/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), в писмена форма. (ET) Настоящият доклад относно общата система на данъка върху добавената стойност и продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка може само да бъде приветствано. То ще фиксира минималната стандартна ставка на 15% до края на 2015 г. Въпреки че Европейската комисия на няколко пъти направи предложение за въвеждане на максимална ставка от 25%, Европейският съвет не го подкрепи. Същевременно в момента стандартната ставка не надвишава 25% в нито една държава-членка. Естония, в която стандартната ставка на ДДС е 20%, е сред 19-те държави-членки, в който ставката е 20% или повече процента. Във връзка с това бих искала да подчертая, че твърдо подкрепям удължаването на изискването за минимална ставка от 15%, която ще даде на всяка държава-членка възможност да реши колко висока трябва да бъде ставката. Освен това докладът гарантира правна сигурност за нашите предприемачи, които ще знаят, че през следващите пет години европейското законодателство няма да позволи повишаване на стандартната ставка на ДДС.

 
Правна информация - Политика за поверителност