Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0057(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0296/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.19
CRE 23/11/2010 - 6.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0421

Rozpravy
Utorok, 23. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: David Casa (A7-0325/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, dôverovali by ste hospodárskemu prognostikovi, ktorý nedávno povedal, že euro urobilo viac pre presadzovanie rozpočtovej disciplíny vo zvyšku Európy než akékoľvek množstvo napomenutí Medzinárodného menového fondu alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj? Alebo že euro už teraz prinieslo veľkú vnútornú stabilitu pre eurozónu? Alebo že ak sa zbavíme libry a prijmeme euro, zároveň sa tak zbavíme kríz libry a jej nadhodnocovania. A že nám to poskytne skutočnú kontrolu nad naším hospodárskym priestorom.

Všetky tieto tri výroky pochádzajú z úst našich bývalých kolegov v tomto Parlamente, Nicka Clegga a Chrisa Huhneho, ktorí sú teraz, nanešťastie, ministrami britskej vlády. Na druhej strane sa ukázalo, že my, ktorí sme proti zavedeniu eura – miernejšie sa to nedá povedať –, sme mali úplnú pravdu. Vždy sme hovorili, že kurz, ktorý Európska centrálna banka určuje na základe potrieb kľúčových krajín, bude mať katastrofálne dôsledky pre okrajové krajiny.

Nečakám žiadny prejav pokory od tých, ktorí to tak strašne zbabrali. Som si istý, že ich vo vysielaní BBC budú stále opakovane uvádzať ako nezávislých expertov, a som si istý, že nás budú naďalej vykresľovať ako doktrinárskych zástancov tvrdej línie. Verte mi, vôbec ma to neteší. Jeden môj priateľ práve povedal, že nie je nič iritujúcejšie, ako keď je niekto múdry v priebehu udalostí. Nabudúce nás však, prosím, počúvajte. Jednotná mena núti štáty prijímať zlú menovú politiku, ktorá má katastrofálne dôsledky pre prijímateľov finančnej pomoci aj pre tých, ktorí ju poskytujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, stotožňujem sa s obavami, ktoré práve vyjadril môj kolega v súvislosti s touto posadnutosťou harmonizáciou. Keď sa pozrieme na kroky, ktoré sa robia smerom k spoločnému daňovému základu pre DPH, počúvame poslancov v tomto Parlamente, ako argumentujú za stále väčšiu harmonizáciu v oblasti daní, pričom zabúdajú, že to, čo tu na úrovni EÚ skutočne potrebujeme, je viac hospodárskej súťaže v oblasti daní. To isté potrebujeme aj na globálnej úrovni, aby sme zaistili, že pokiaľ ide o hospodárstvo a hospodársku konkurencieschopnosť, nebudeme zdaňovať výrobnú kapacitu a výrobnú silu našich občanov. Namiesto toho by sme mali zaistiť v krajine dostatok podnikateľov a novátorov a najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je pomocou hospodárskej súťaže v oblasti daní.

Táto posadnutosť harmonizáciou nás priviedla k spoločnej mene, ktorá neberie do úvahy vnútroštátne rozdiely a rozdiely v hospodárskych cykloch. Preto krajiny trpia. Čiastočne preto trpí aj Írsko. Je čas, aby sme sa viac posunuli smerom k hospodárskej súťaži a nie smerom k spoločným daňovým základom.

 
  
  

Správa: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, správa skúma výročnú správu a činnosť vykonanú v tomto roku. Hospodárske, finančné a čoraz viac aj politické kroky sú stále vo veľkej miere ovplyvňované medzinárodnou finančnou krízou.

Udalosti v Grécku a v iných krajinách tejto oblasti majú, prirodzene, rôznorodé príčiny. Problémy vo veľkej miere pochádzajú zvnútra, pretože sú zapríčinené nedostatkom štrukturálnych reforiem.

Niet najmenšej pochybnosti o tom, že európska menová únia nefunguje takým spôsobom, ako bola navrhnutá. Zásady Paktu stability a rastu sa nie vždy dodržiavali a porušenia, ktoré sa najskôr zdali byť zanedbateľné, sa po čase ukázali byť vážnou hrozbou pre pakt ako taký.

Musíme sa teda z tejto situácie poučiť. Musíme zaistiť opätovnú rovnováhu európskej menovej únie, dosiahnuť väčšiu transparentnosť a účinnejšie riadenie krízy na finančných trhoch a znovu získať dôveru verejnosti. Je to obrovská výzva, ale aj príležitosť, ktorej sme povinní sa chopiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, je nám jasné, akým spôsobom sa Írska republika kvôli euru dostala do súčasnej nepríjemnej situácie. Už v roku 2001 írski ekonómovia naliehavo upozorňovali na to, že Írsko zúfalo potrebuje zvýšiť úrokové sadzby, aby zastavilo neudržateľný rast. Írske úrokové sadzby však, samozrejme, neexistovali. Bola tu len Európska centrálna banka, ktorá tým, že dávala kľúčovým členom to, čo potrebovali, tým okrajovým dávala dvojnásobnú dávku toho, čo nepotrebovali, a to umelo vytvorené lacné peniaze.

Problémy Írska budú pokračovať dovtedy, kým bude mať jednotnú menu. Finančná pomoc mu umožní vliecť sa ďalej až dovtedy, kým jeho menová politika znovu nebude potrebovať odkloniť sa od zvyšku eurozóny. Je to nepochopiteľné, že v čase, keď naša vlastná krajina už dlhuje 850 miliárd GBP, by sme si mali požičať ďalších 7 miliárd GBP, aby sme ich poslali do Írska. Tie peniaze nielenže budú zbytočné, ale budú dokonca na škodu, pretože Írska republika takto uviazne v súčasnom stave nespokojnosti.

Ak im chceme pomôcť, mohli by sme ponúknuť našim priateľom a susedom oveľa rýchlejšiu a praktickejšiu pomoc tým, že by sme im umožnili dočasnú menovú úniu s librou, aby mohli so svojimi pôžičkami nakladať tak, akoby boli denominované v librách, a umožniť im tak znovu dosiahnuť stratený rast.

 
  
  

Správa: Christian Ehler (A7-0308/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, chcela by som zdôrazniť význam výcviku. Z iných hľadísk je tento návrh uznesenia vynikajúci, ale chcela by som poukázať na to, že z rodového hľadiska by sa mali EÚ a ďalšie krajiny podieľajúce sa na týchto civilných operáciách krízového riadenia pozrieť na sever a zobrať si príklad v otázkach výcviku aj od Švédska a Fínska.

Chcela by som takisto zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby spolupráca skutočne fungovala a aby sme uskutočňovali prieskumy a štúdie o tom, nakoľko sú tieto operácie úspešné. V súčasnosti tento systém stále nefunguje tak, ako by mal.

 
  
  

Správa: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcem vysvetliť dôvod, prečo som hlasoval proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 30 a 31 k článku 5 správy pána Gallaghera. Bolo to z veľmi jednoduchého dôvodu – oddelilo by to celkový povolený výlov (TAC) Biskajského zálivu od ostatnej oblasti. Zdôvodňovalo sa to jednoducho tým, že v tomto konkrétnom regióne je veľa malých miestnych rybárskych lodí, ktoré nemajú veľký vplyv na populáciu makrel v týchto vodách.

Ja chcem argumentovať tým, že každé pobrežné spoločenstvo v takmer každej krajine by mohlo povedať to isté s cieľom chrániť záujmy svojich rybárov. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo nehovorí nič o tom, že by sme mohli oddeliť jednotlivé populácie rýb. Ryby sú nestálym druhom, presúvajú sa z miesta na miesto a takéto oddeľovanie nie je v súlade s Lisabonskou zmluvou.

Plán dlhodobého riadenia populácie rýb v severnom Atlantiku by sa nemal meniť. Ak máme spoločnú politiku rybného hospodárstva, mala by byť spoločná pre všetkých bez výnimiek. Jej dlhodobé dôsledky sú dosť značné.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 30 a 31, pretože tak rozloženie podľa oblastí celkového povoleného výlovu (TAC), ako aj zriadenie týchto oblastí TAC musia brať do úvahy charakteristiku a ciele jednotlivých flotíl – malých a priemyselných flotíl –, aby možnosti rybolovu, ktoré mali doteraz, ostali zachované.

Ich zmena by znamenala zmeny rybolovného rámca a mohla by dokonca viesť k sporom s miestnymi rybármi, ktorí využívajú najmä stavridu ostrobokú na poskytovanie kvalitných rýb pre verejnosť.

Celkový povolený výlov (TAC) sa musí diferencovať podľa jednotlivých oblastí, a to v prípade stavridy ostrobokej, ako aj v prípade iných populácií rýb, ktoré sú tiež zahrnuté v spoločnej politike rybného hospodárstva.

 
  
  

Správa: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, problém s ubúdajúcimi populáciami rýb sa netýka len nás Európanov, ale aj rybárov a spotrebiteľov na celom svete. Nedostatok vhodných lovísk rýb ohrozuje potravinovú bezpečnosť. Môže to tiež narušiť rovnováhu vodných ekosystémov a v dôsledku toho celkové životné prostredie na našej planéte.

V súvislosti so zmenou klímy je Baltské more zvlášť ohrozené vyhynutím niektorých druhov rýb a chyby v európskych právnych predpisoch v oblasti rybného hospodárstva, ktoré zavádzajú zákaz rybolovu, túto situáciu zhoršujú. Preto je veľmi dôležité vykonať primeranú revíziu spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorá zaistí trvalo udržateľný rybolov vo vodách nášho regiónu. Preto som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu. Aj mňa znepokojuje to, že je potrebné, aby sme zaistili prežitie populácií rýb a aby bol rybolov skutočne trvalo udržateľný, a to aj v Baltskom mori. Znižovanie populácií rýb je v súčasnosti hlavným dôvodom na obavy. V tejto správe sme sa, samozrejme, zamerali hlavne na platesu bradavičnatú a kalkana veľkého a išlo tu hlavne o technickú reformu, ktorá bola potrebná po tom, čo nadobudla platnosť Lisabonská zmluva. Inými slovami, potvrdili sme starý systém.

Teraz by sa mal rozsah tejto diskusie rozšíriť. Znepokojuje ma stav populácie divého lososa, najmä v regióne Baltského mora, a myslím si, že by sme mali zabezpečiť, aby sa aj tieto populácie mohli obnoviť, a že by sme mali začať venovať značnú pozornosť zabezpečeniu toho, aby sa rybolov v Baltskom mori vykonával trvalo udržateľným spôsobom.

 
  
  

Správa: João Ferreira (A7-0184/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, návrh Komisie, aby sa z procesu udeľovania povolení vyňali introdukcie a premiestnenia do uzavretých akvakultúrnych zariadení, mala doplniť presnejšia definícia požiadaviek, ktoré tieto zariadenia musia dodržiavať. Preto správa pána Ferreira dostala moju plnú podporu.

Predsa len by som však využil túto príležitosť na zdôraznenie nedostatku primeranej podpory pre vedecký výskum a technologický rozvoj v oblasti chovu pôvodných druhov. Väčšia podpora tohto odvetvia je nevyhnutná pre trvalo udržateľný rozvoj európskeho poľnohospodárstva. Iba takýmto spôsobom budeme môcť diverzifikovať výrobu a dodávku potravín, zaručiť zlepšenie kvality a väčšiu bezpečnosť životného prostredia.

 
  
  

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, jednotný trh je jedným z pilierov Európskej únie. Niet pochybností o tom, že za rovnakých všeobecných podmienok môžu podniky vyrábať a predávať svoje výrobky a služby bez podpory verejných financií, ale nie všetky odvetvia a nie všetky oblasti fungujú za rovnakých podmienok. Je preto spravodlivé, tak ako v tomto prípade, aby sa korigovala situácia hospodárskeho znevýhodnenia a aby sa umožnilo výrobným podnikom udržať sa na trhu a zachovať úroveň zamestnanosti, ako napríklad v regióne Sulcis, kde by inak zostalo bez práce, bez príjmu a bez dôstojnosti 500 rodín.

Musíme si uvedomiť, že keď hovoríme o uhlí, hovoríme o oblastiach, ktoré nemajú inú alternatívu ako bane a ktoré by mali dostať možnosť zaviesť výrobné technológie, ktoré budú konkurencieschopné a kompatibilné s voľným trhom a so životným prostredím. Logicky je teda posunutie termínu na rok 2018 nevyhnutné na zaistenie toho, aby inštitúcie a spoločnosti urobili okamžité kroky na rozvoj technologických, finančných podmienok a podmienok environmentálnej kompatibility, ktoré budú v súlade s úlohami, ktoré nás čakajú.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, keď hovoríme o štátnej pomoci, musíme tiež pamätať na to, že v niektorých prípadoch táto pomoc môže narušiť hospodársku súťaž.

Keď v súvislosti s jednotným trhom hovoríme konkrétne o uhoľných baniach a pomoci pre ne, musíme povedať, že my v Európe by sme sa mali snažiť o udržateľnejšiu budúcnosť. Uhlie je teraz jedným z najškodlivejších fosílnych palív: v dôsledku rôznych emisií v skutočnosti zabije za rok stovky tisícov živočíchov. Z tohto dôvodu dúfam, že my v Európe sa dostaneme do situácie, že budeme postupne znižovať používanie uhlia ako zdroja energie a prejdeme na používanie obnoviteľných zdrojov energie. Chápem, že to bude znamenať, že bude potrebné určité obdobie prechodu v oblastiach, kde je výroba uhlia úzko spätá so zamestnanosťou, ale v podstate by sme sa mali pohnúť viac smerom k obnoviteľným technológiám a zdrojom energie.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, nemyslím si, že EÚ by mala podporovať znečisťujúce uhoľné bane. Mali by sme podporovať získavanie obnoviteľnej energie a jej výrobu. Nemôžeme stláčať plynový pedál a zároveň brzdiť. V tejto otázke súhlasím so Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ale v konečnom hlasovaní som sa pomýlila. Túto chybu som formálne opravila, ale chcela som to povedať aj tu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Vážený pán predsedajúci, chcem sa vyjadriť, pretože Poľsko je jednou z tých krajín, ktoré museli čeliť najväčším problémom v súvislosti s náhlym znížením výdavkov a ťažobného potenciálu uhoľného priemyslu. Pred desiatimi rokmi sme zaviedli radikálny program zatvárania baní, ale ako náhrada poľského uhlia sa dováža 10 miliónov ton uhlia z Ruska. Chcem vás uistiť, že emisie CO2 z poľského uhlia sú rovnaké ako emisie z ruského uhlia. Je však dobré, že máme program vnútroštátnej podpory a že Komisia to umožňuje. Podporil som túto správu. Som však toho názoru, že musíme zachovať rovnováhu. Cieľom nie je zatvárať bane len preto, aby sme zatvárali bane; cieľom je zaistiť energetickú bezpečnosť – a k baniam sa správame tak, akoby to boli podniky.

 
  
  

Správa: Eva Joly (A7-0315/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ sa vďaka kvalitnej práci podarilo presadiť sa ako kľúčovému hráčovi v rámci medzinárodnej spolupráce medzi severom a juhom.

Posilnenie parlamentného rozmeru spolupráce sa ukázalo ako nevyhnutné v snahe zaistiť správne využívanie finančných prostriedkov, uspokojiť potreby ľudí a dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia s ohľadom na zdravotníctvo a vzdelávanie.

Pred časom Európska komisia zaviedla postup predkladania národných a regionálnych strategických dokumentov na parlamentné preskúmanie Európskym parlamentom aj národnými parlamentmi.

Hlasoval som za túto správu, pretože chcem podporiť prácu, ktorú doteraz vykonal tento Parlament, ktorý má ešte dôležitejšiu úlohu dnes, keď dohliadame na rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve.

V roku 2009 Európska komisia predložila spolu s krajinami AKT niektoré návrhy na druhé preskúmanie dohody o partnerstve a ja dúfam, že môžeme zaručiť jej pokračovanie a rozvoj ako nevyhnutnej inštitúcie v tomto procese spolupráce a demokratizácie zvyšku sveta.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predovšetkým by som chcela zablahoželať pani Jolyovej k jej správe.

V súčasnosti žijeme vo svete, v ktorom sa zdá, akoby sa ľudské dejiny vyvíjali v oddelených stopách. Na niektorých kontinentoch ľudia trávia dni vyhrievaním sa na výslní inovácií, technológie a objektívneho blahobytu, zatiaľ čo v iných trávia ľudia hodiny od svitu do mrku v zúfalej snahe nájsť minimálne prostriedky na prežitie.

V roku 2009 sa Spoločné parlamentné zhromaždenie aktívne snažilo zaistiť, aby sa jeho početné návrhy pretransformovali do hmatateľných záväzkov a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť. Európska únia dokázala, že je rozhodnutá podniknúť včasné, cielené a koordinované kroky na podporu najviac postihnutých krajín, najmä tých najchudobnejších a najzraniteľnejších.

Dvadsiate plenárne zasadnutie AKT – EÚ sa uskutoční 1. decembra v Kinshase. Na tomto zasadnutí sa bude diskutovať o dôležitej správe o rozvojových cieľoch tisícročia. Ako spravodajkyňa a tiež podpredsedníčka zhromaždenia budem plne odhodlaná zaistiť, aby prijaté opatrenia neboli len prázdnymi slovami, ale aby sa stali pevným záväzkom pokračovať na ceste k spravodlivejšiemu svetu a predovšetkým k svetu bez chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ dokázalo, že je dôležitým nástrojom pre budovanie otvoreného a demokratického dialógu, ktorý úspešne zahŕňa národné parlamenty krajín AKT, miestne orgány a mimovládne organizácie.

Súhlasím so všeobecným prístupom správy a považujem výzvu Komisii, aby poskytovala viac informácií parlamentom krajín AKT, za mimoriadne užitočnú. Je nevyhnutné aktívne zapájať tieto parlamenty do prípravy národných rozvojových stratégií.

Pani Jolyovú podporujem. Skôr ako však budeme hovoriť o zavedení dane z medzinárodných finančných transakcií, musíme vykonať štúdiu o jej možnom dosahu.

 
  
  

Správa: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, cieľom Štokholmského programu, ktorý minulý rok v decembri prijala Európska rada, je vytvoriť európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý sa má dosiahnuť v priebehu nasledujúcich piatich rokov s cieľom zaistiť, aby občania mohli využívať všetky svoje základné práva.

Hlavným cieľom právnych predpisov Únie preto musí byť uľahčiť mobilitu a zaručiť, aby práve títo občania mohli čo najskôr vytvoriť európsky justičný priestor.

Akčný plán, ktorý navrhla Európska komisia, predpokladá súbor opatrení, ktoré vychádzajú z nových nástrojov, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva s cieľom zosúladiť potreby občanov jednotného trhu a rozličné tradície v súdnictve členských štátov.

Hlasoval som za túto správu, pretože po uvedení potrebných predpokladov vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali aktívne ju vykonávať, pričom zdôrazňuje oblasti, ktoré musia byť prioritou, a to konkrétne občianske aspekty, vzájomné uznávanie úradných dokumentov a rozsudkov, spoločný referenčný rámec, majetok dlžníkov a spoločné vzdelávanie v súdnictve.

Znovu zdôrazňujem svoje presvedčenie, že Európsky parlament musí byť zapojený do tohto procesu harmonizácie po tom, ako sa dôkladne preskúmajú právne systémy platné na vnútroštátnej úrovni. V súčasnosti je harmonizácia právnych systémov a príslušného rozsahu pôsobnosti občianskeho a trestného práva v rôznych veciach prepojená a stala sa neoddeliteľnou súčasťou diskusií v rámci medzinárodných obchodných rokovaní, pretože v súvislosti s tým vzniká celý rad právnych otázok, ktorá zatiaľ neboli vyriešené.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážený pán predsedajúci, európska spolupráca v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS) je naďalej citlivou otázkou, ktorá sa musí riešiť opatrne. Môže byť potrebná spolupráca medzi súdnymi orgánmi, aby sme zabránili zločinu a na európsky vnútorný trh vniesli spravodlivosť a právnu istotu. Spolupráca v rámci PSBS však so sebou prináša skryté riziko, že Európa sa bude zaoberať otázkami, ktoré v skutočnosti patria do pôsobnosti členských štátov. V odseku 40 v správe pána Berlinguera sa zdôrazňuje vzájomné uznávanie sobášov a rodinného práva bez toho, aby sa spomenul článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tento článok stanovuje, že každému členskému štátu zostáva právomoc rozhodovať v otázkach rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami. Nepodporil som túto správu, pretože táto európska zásada nebola dôsledne dodržaná a zároveň preto, lebo pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskych konzervatívcov a reformistov v tomto ohľade bol odmietnutý.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Pri hlasovaní som sa zdržal, pretože nie som presvedčený, že subsidiarita členských štátov je rešpektovaná v oblasti rodinného práva. Európska únia musí plne rešpektovať pri vytváraní právnych predpisov rozdelenie právomocí medzi Úniou a medzi členskými štátmi. Z tohto dôvodu plne podporujem taký prístup, ktorý dôsledne zohľadňuje rôzne právne prístupy a ústavné tradície vychádzajúce zo špecifických podmienok jednotlivých štátov, a to predovšetkým v oblastiach, ktoré sa týkajú základných hodnôt danej spoločnosti, akými sú napríklad hodnoty vyjadrené v právnych predpisoch rodinného práva.

Cieľom prístupu Únie by malo byť lepšie pochopenie a zabezpečenie potrieb všetkých občanov vo všetkých štátoch, a nie vytvorenie nejakej jednofarebnej spoločnosti. Preto je nevyhnutné násilne nepresahovať nutný rámec opatrení, ktoré by mohli ohroziť základné hodnoty členských štátov v konkrétnych oblastiach občianskeho a rodinného práva.

 
  
  

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, chcem povedať, že uhlie je surovinou, ktorá je veľmi dôležitá pre blahobyt spoločnosti a energetickú bezpečnosť. Napriek tomu, že sa vykonal výskum, a napriek hľadaniu alternatívnych zdrojov energie dopyt po uhlí naďalej rastie. Je preto zrejmé, že by sme mali vynaložiť úsilie na to, aby sme zaistili trvalý prístup k zásobám uhlia.

Keď však baňa začne byť stratová, jej prevádzkovanie s využitím štátnej pomoci narúša trh, zasahuje do hospodárskej súťaže a v dôsledku toho destabilizuje hospodárstvo danej krajiny. Potrebujeme preto vhodné právne predpisy, ktoré nám umožnia zaistiť účinné a zároveň bezpečné zatvorenie takejto bane. Návrh nariadenia zabezpečuje dosiahnutie týchto cieľov, pričom zaručuje zachovanie hospodárskej súťaže na trhu s energiou a podporu rozvoja úzko súvisiacich priemyselných odvetví. Samozrejme, správu som podporil.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Reimer Böge (A7-0328/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu svojho nemeckého kolegu pána Bögeho o návrhu rozhodnutia o mobilizácii Fondu solidarity EÚ do výšky 13 miliónov EUR s cieľom pomôcť Írsku, ktoré postihli v roku 2009 veľké povodne. Táto suma pomoci sa mi zdá smiešne nízka (2,5 % odhadovanej celkovej škody vo výške 500 miliónov EUR) a prichádza príliš neskoro. Mali by sme si položiť otázku, či namiesto poskytovania smiešne nízkych súm by sme nemali využiť časť týchto peňazí na financovanie Európskej jednotky civilnej ochrany, ktorá by prišla na pomoc štátom zasiahnutým katastrofami, na odstránenie ktorých nemajú vybavenie (požiare, povodne, prírodné katastrofy, cezhraničné katastrofy atď.), alebo pri uskutočňovaní medzinárodnej spolupráce v prípade vážnych katastrof, ako napríklad tej, ku ktorej došlo na Haiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Plne súhlasím s tým, čo sa v správe hovorí o podpore rozhodnutia Komisie o pridelení 13,02 milióna EUR z Fondu solidarity EÚ v prospech Írska určených na opravu infraštruktúry a zavedenie opatrení na predchádzanie povodniam v postihnutých oblastiach.

Povodne v novembri 2009 v Írsku spôsobili v postihnutých oblastiach značné škody na domoch, poľnohospodárskych a priemyselných podnikoch, infraštruktúre, cestách a vodných zdrojoch. Tieto peniaze z Komisie pomôžu uhradiť niektoré náklady, ktoré vznikli v čase krízy. Takisto je nesmierne dôležité, do akej miery budú tieto peniaze nasmerované do investícií na zavedenie opatrení na predchádzanie povodniam v dotknutých oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Hlasoval som za poskytnutie finančných prostriedkov Írsku z Fondu solidarity EÚ. V roku 2009 viedli dlhotrvajúce dažde k veľkým povodniam, ktoré spôsobili vážne škody v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch, podnikom, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre. Podpora pre Írsko bola schválená vďaka výnimke, pretože rozsah škôd zapríčinených povodňami nespĺňa požiadavky Fondu solidarity. So zmenou klímy v Európe a na celom svete sa zvyšuje počet prírodných katastrof, v dôsledku ktorých dochádza k stratám ľudských životov a k veľkým škodám. Európska únia musí preto zaviesť opatrenia, aby mohla včas poskytovať potrebné finančné prostriedky, keď sa vyskytnú takéto katastrofy. Európsky parlament vo svojom marcovom uznesení jasne vyjadril svoj postoj, že na účinnejšie riešenie problémov spôsobených prírodnými katastrofami potrebujeme nové nariadenie o Fonde solidarity. Som presvedčený, že cieľom revízie nariadenia musí byť zavedenie dôslednejšieho a flexibilnejšieho opatrenia, ktorého uplatňovanie nám umožní účinnejšie reagovať na nové výzvy zmeny klímy a rýchlo poskytovať pomoc obetiam prírodných katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark, Trevor Colman a Nigel Farage (EFD), písomne. – Vzhľadom na nelegitímnosť, nedemokratickú štruktúru, korupciu a megalomanskú skrytú motiváciu Európskej únie vo všeobecnosti a zvlášť Komisie my zo Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) nemôžeme ospravedlňovať monopolizáciu verejných prostriedkov Komisiou na akýkoľvek účel. Sme preto presvedčení, že akékoľvek peniaze, ktoré Komisia určí na nápravu škôd spôsobených minuloročnými povodňami v Írsku, nebudú správne využité a iba zakryjú potrebu uvoľniť finančné prostriedky, ktoré by mali správne vyplatiť a usmerniť demokraticky zvolené vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Fond solidarity EÚ, ktorého účelom je pomáhať krajinám, ktoré sa musia vyrovnať s následkami prírodných katastrof, sa od svojho vzniku pred ôsmimi rokmi mobilizoval 33-krát. Ukázalo sa, že je užitočný, a jeho mobilizácia v dôsledku povodní v Írsku v roku 2009, na ktoré si všetci pamätajú, je podľa môjho názoru úplne oprávnená.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne.(BG) Chcel by som vysvetliť, prečo som hlasoval za tento návrh. Som presvedčený, že je absolútne nevyhnutné, aby sme v takýchto prípadoch preukázali pochopenie, pretože niečo podobné by sa mohlo stať komukoľvek z nás. Takýmto konaním dokazujeme svoju jednotu a empatiu v časoch prírodných katastrof. Som si istý, že naša pomoc sa využije najlepším možným spôsobom a pomôže prekonať následky povodní v Írsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Pokladám žiadosť Írska o pomoc z Fondu solidarity po prívalových dažďoch, ktoré v novembri 2009 viedli k veľkým povodniam, za dôležitú a vítanú. Povodne spôsobili vážne škody v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch, podnikom, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Súhrnne som hlasoval za túto správu, keďže Írsko podalo žiadosť o pomoc a mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v dôsledku katastrofy spôsobenej veľkými povodňami v novembri 2009, a vzhľadom na skutočnosť, že tieto povodne spôsobili veľké škody na mnohých domoch, poľnohospodárskym podnikom, v cestnej a vodohospodárskej infraštruktúre a že finančná pomoc, ktorú fond poskytne, umožní írskym orgánom kompenzovať časť nákladov spojených s odstraňovaním následkov katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v prospech Írska v dôsledku povodní, ktoré spôsobili veľké škody v poľnohospodárskom odvetví, na domoch a podnikoch, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre. Hoci celkové straty nedosiahli bežnú prahovú hodnotu, žiadosť Írska zahŕňa kritérium „výnimočnej regionálnej katastrofy“, ktoré ustanovuje podmienky pre mobilizáciu Fondu solidarity „vo výnimočných prípadoch“. Bolo by vhodné, keby Rada odblokovala nové nariadenie o Fonde solidarity, ktoré schváli Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už uviedol, som presvedčený, že solidarita medzi členskými štátmi EÚ a najmä európska podpora pre štáty postihnuté katastrofami je jasným znakom toho, že EÚ už nie je iba zónou voľného obchodu. V čase, keď mnohí spochybňujú životaschopnosť nášho spoločného projektu, nástroje osobitnej pomoci, ako je Fond solidarity EÚ, dokazujú, že sme schopní sa v ťažkostiach zjednotiť, dokonca aj v situáciách, ktoré kladú vysoké požiadavky na ľudské a materiálne zdroje. Povodne, ku ktorým došlo v novembri 2009, vážne zasiahli Írsko a spôsobili veľké škody odhadované na viac ako 520 miliónov EUR. Som preto presvedčený, že mobilizácia fondu je úplne odôvodnená s cieľom pomôcť tým, ktorí boli najviac postihnutí touto prírodnou katastrofou, a blahoželám predsedníčke Výboru pre regionálny rozvoj k rýchlosti, s akou poskytla jeho stanovisko, čím sa predišlo zbytočnému zdržaniu v parlamentnom postupe.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa umožňuje mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na pomoc Írsku, aby mohlo odstrániť škody spôsobené dlhotrvajúcim dažďom a povodňami v roku 2009. Povodne spôsobili vážne škody v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch, podnikom, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre. Hoci celkové straty nedosiahli bežnú prahovú hodnotu, žiadosť Írska zahŕňa kritérium „výnimočnej regionálnej katastrofy“, ktoré ustanovuje podmienky pre mobilizáciu Fondu solidarity „vo výnimočných prípadoch“.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa schvaľuje mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na pomoc Írsku, aby mohlo odstrániť škody spôsobené dažďom a povodňami v roku 2009. V posledných rokoch zasiahol členské štáty EÚ pomerne veľký počet katastrof. V priebehu prvých šiestich rokov existencie Fondu solidarity EÚ dostala Komisia 62 žiadostí o finančnú podporu z 21 krajín. Približne tretina z nich patrila do kategórie „katastrof veľkých rozmerov“. Mnohé z týchto žiadostí nedostali žiadnu podporu. V prípade ďalších katastrof neboli podané žiadosti o mobilizáciu fondu, hoci ich dôsledky pre postihnuté obyvateľstvo, životné prostredie a hospodárstvo boli značné a v mnohých prípadoch dlhodobé.

Pravidlá pre mobilizáciu tohto fondu sa musia upraviť, aby umožňovali flexibilnejšiu a včasnú mobilizáciu, aby sa mohol využiť pre širšie spektrum katastrof so značnými dôsledkami a aby sa skrátilo časové obdobie medzi tým, keď došlo ku katastrofe, a sprístupnením finančných prostriedkov. Je však potrebné poukázať aj na to, že v prvom rade sa musíme angažovať za to, aby sme predchádzali katastrofám a aby sa zaviedli do praxe odporúčania, ktoré nedávno schválil Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Vítam rozhodnutie Európskeho parlamentu schváliť žiadosť írskej vlády o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ na odstraňovanie následkov povodní. Povodne v Írsku spôsobili v krajine veľké škody, najmä na severozápade. Írsko dostane z Fondu solidarity EÚ 13 miliónov EUR. Tieto peniaze sa použijú na pokrytie časti nákladov, ktoré museli zaplatiť miestne orgány v čase krízy koncom roku 2009.

Celkové náklady na spôsobené škody sú 520,9 milióna EUR a – verte či nie – táto suma je pod bežnou prahovou hodnotou, ktorá platí pre Fond solidarity. Európska komisia však odsúhlasila poskytnutie 13 miliónov EUR pre Írsko, pretože uznala, že povodne, ktoré koncom roka 2009 zasiahli Írsko, boli výnimočnou regionálnou katastrofou.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), písomne. – S radosťou som podporil tento návrh a chcem vyjadriť vďačnosť našej krajiny za poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu solidarity, ktoré boli vyčlenené pre našu krajinu v dôsledku povodní z novembra 2009. Minulý týždeň som sa zúčastnil na Fóre pre povodne v Írsku a zazneli tam mnohé vyjadrenia vďačnosti, keď som spomenul, že sa dnes bude o tomto návrhu hlasovať v Parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie. V skutočnosti som presvedčený, že fond je cenným nástrojom, ktorý Európskej únii umožňuje preukázať solidaritu s obyvateľmi v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami prostredníctvom poskytnutia finančnej pomoci, čo podporuje zaistenie rýchleho návratu do normálnych životných podmienok.

Žiadosť, ktorú sme dnešným hlasovaním schválili, podalo Írsko a týka sa silných dažďov, ktoré spôsobili veľké povodne v novembri 2009. Povodne spôsobili vážne škody v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch, podnikom, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre. Írske orgány odhadujú celkové priame škody spôsobené katastrofou na 520,9 milióna EUR.

Hoci je to pod bežnou prahovou hodnotou, ktorá je stanovená v nariadení, Komisia preskúmala žiadosť na základe kritéria takzvanej „výnimočnej regionálnej katastrofy“. Na základe tohto kritéria môže región využiť pomoc z fondu v prípade, že bol tento región postihnutý katastrofou, najmä prírodnou katastrofou, ktorá postihla väčšiu časť jeho obyvateľstva a má vážne a trvalé dôsledky pre životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu. Nakoniec by som chcel dodať, že mobilizáciou fondu sa poskytne celkovo suma 13 022 500 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam túto správu, ktorá schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov EÚ na pomoc pre obete povodní v Írsku. Írsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity EÚ v dôsledku silných dažďov, ktoré v novembri 2009 viedli k veľkým povodniam. Povodne spôsobili vážne škody v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch, podnikom, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre. Po preskúmaní žiadosti Komisia navrhla mobilizovať Fond solidarity EÚ v celkovej sume 13 022 500 EUR. Stojí za zmienku, že tento návrh na mobilizáciu fondu je prvým, ktorý bol schválený v roku 2010, a navrhnutá suma ponechá prinajmenšom 98 % prostriedkov Fondu solidarity EÚ k dispozícii na rozdelenie v roku 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoju výrobu a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. V minulosti EGF využili aj iné krajiny a je teraz správne poskytnúť túto pomoc Írsku, ktoré požiadalo o poskytnutie pomoci z tohto fondu v dôsledku silných dažďov, ktoré v novembri 2009 spôsobili povodne. Povodne spôsobili vážne škody v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch, podnikom, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V posledných rokoch sme boli svedkami narastajúceho počtu environmentálnych katastrof. Najmä silné dažde často zapríčiňujú povodne, ktoré majú ničivé dôsledky na životné prostredie a spôsobujú škody, ktorých náprava stojí obrovské množstvo peňazí.

Fond solidarity EÚ sa mobilizuje s cieľom odstrániť škody zapríčinené povodňami v Írsku v roku 2009 (škody v poľnohospodárskom odvetví, na domoch a podnikoch, v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre). Celkové náklady na odstránenie škôd, ktoré sú priamym dôsledkom katastrofy, sa odhadujú približne na 520 miliónov EUR. Príspevok 13 miliónov EUR z rozpočtu EÚ pomôže pri prácach na obnove. Hlasoval som za poskytnutie tejto pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Komisia urobila správne, keď zmobilizovala 13 022 500 EUR z Fondu solidarity so súčasným predložením návrhu na opravný rozpočet (NOR č. 8/2010) a reagovala tak na predloženie žiadosti Írska o pomoc v súvislosti s povodňami z novembra 2009, ktoré zapríčinili veľké škody na vnútroštátnej infraštruktúre vo výške približne 520,9 milióna EUR. Národné katastrofy a kalamity musia byť prioritou a dúfam, že v budúcnosti bude Európska komisia konať bezprostrednejšie a rýchlejšie.

K povodniam v Írsku došlo v novembri 2009 a Parlament poskytol svoje schválenie až dnes, viac ako rok po týchto udalostiach. V regióne Benátska nedávno zažili povodne a ja veľmi dúfam, že reakcia Komisie bude rýchlejšia a včasnejšia než v minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Bögeho, pretože som presvedčený, že Európska únia je povinná poskytovať pomoc a podporu regiónom postihnutým prírodnými nešťastiami a katastrofami.

Som presvedčený, že koncepcia solidarity súvisí s myšlienkou a hodnotami, ktoré sú základom Európskej únie. Je jednou zo základných hodnôt, ktoré viedli k vytvoreniu Únie a zaistili jej dlhodobú prosperitu a rozširovanie. To je jeden z dôvodov, prečo je pridelenie prostriedkov nielen oprávnené a odôvodnené, ale je takmer povinnosťou.

Dúfam teda, že takáto pomoc bude poskytnutá aj talianskym regiónom, ktoré nedávno vážne postihli povodne, čo miestne hospodárstvo položilo na kolená.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Súhlasím s pánom Bögem, ktorému blahoželám, že je potrebné mobilizovať Fond solidarity EÚ v prospech Írska na základe bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. marca 2006. Táto dohoda umožňuje mobilizáciu prostriedkov z Fondu solidarity do ročného stropu 1 miliardy EUR. Tento návrh na mobilizáciu fondu je prvým v roku 2010.

Podporujem a zdôrazňujem spravodajcove odporúčania Komisii a vzhľadom na zložitú hospodársku situáciu v Európe a najmä v Írsku súhlasím s tým, že musíme preukázať solidaritu.

Napokon by som chcel zdôrazniť, že vzhľadom na to, že ku katastrofe došlo aj v severnom Taliansku, musíme urobiť okamžité kroky aj na podporu týchto zasiahnutých regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Podporili sme toto uznesenie vzhľadom na skutočnosť, že Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v prospech Írska na základe bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Táto dohoda umožňuje mobilizáciu Fondu solidarity do ročného stropu 1 miliardy EUR. Tento návrh na mobilizáciu Fondu solidarity je prvým v roku 2010.

Súbežne s týmto návrhom Komisia predložila návrh na opravný rozpočet (NOR č. 8/2010 z 24. septembra 2010) s cieľom zapracovať do rozpočtu na rok 2010 príslušné viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ako je stanovené v bode 26 medziinštitucionálnej dohody. Írsko požiadalo o pomoc z fondu v dôsledku silných dažďov, ktoré viedli k veľkým povodniam v novembri 2009. Tieto povodne zapríčinili veľké škody v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch, podnikom a v cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Súčasný návrh na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ hovorí o potrebe poskytnúť pomoc Írsku v dôsledku povodní z novembra 2009, ktoré zapríčinili obrovské straty v poľnohospodárstve a priemysle, v infraštruktúre, najmä v cestnej a vodohospodárskej sieti, a na obytných budovách. Vzhľadom na to a pripomínajúc katastrofu, ktorá zasiahla ostrov Madeira vo februári 2010, a následky búrky Xynthia na Európu, vítam návrh Komisie na udelenie celkovej sumy 13 022 500 EUR na pomoc Írsku, ktorá je založená na kritériu „výnimočnej regionálnej katastrofy“. Toto kritérium sa využíva vtedy, keď sa preukáže, že spôsobené škody postihli väčšiu časť obyvateľstva regiónu a že mali vážne a trvalé dôsledky pre životné podmienky a hospodársku stabilitu daného regiónu. Chcel by som však opätovne zdôrazniť potrebu revízie súčasného systému Fondu solidarity s cieľom umožniť jeho rýchlejšie a účinnejšie využívanie pri zmierňovaní trvalých dôsledkov prírodných katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písomne. – Hlasoval som za podporu mobilizácie Fondu solidarity EÚ: Írsko – povodne v novembri 2009. V prípade našej krajiny Poľska rozsiahle povodne zničili toľko spoločenstiev a rodín, že je nevyhnutné poskytnúť podporu našim priateľom v Írsku. Finančné prostriedky budú pridelené z Fondu solidarity, ktorý je určený pre veľké katastrofy, ako je táto. Finančné prostriedky dostanú spoločenstvá, ktoré boli najvážnejšie postihnuté, a podpora bude pridelená rodinám a podnikom najviac zasiahnutým povodňami a pomôže im pri obnove a kompenzácii časti strateného zisku v dôsledku škôd, ktoré utrpeli. Je dôležité, aby EÚ naďalej podporovala svoje členské štáty v čase núdze a skutočne uplatňovala myšlienku solidarity.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0318/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Ako člen Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci som jednoducho musel hlasovať za šesť uznesení predložených pani Materovou, aby som pomohol holandským pracovníkom, ktorých prepustili v priamom dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je účinným nástrojom zameraným na dlhodobé opätovné zaradenie pracovníkov, ktorí trpia škodlivými vplyvmi globalizácie. Preto sa domnievam, že použitie tohto nástroja je v konkrétnych prípadoch plne oprávnené. Počas diskusií o rozpočte niektorí ľudia požadovali, aby sa Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii okamžite zrušil: v tomto prípade vidíme, že je v určitých prípadoch stále veľmi užitočný, keďže dôsledky celosvetovej krízy dnes stále pociťujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Tu je vysvetlenie môjho hlasovania. Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Súhlasím aj so žiadosťou adresovanou inštitúciám zapojeným do procesu, aby vynaložili potrebné úsilie a urýchlili mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (ESF).

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby musí byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu je nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné účinne realizovať nástroje na podporu takto postihnutých pracovníkov a preškoliť ich s cieľom pomôcť pri ich rýchlom opätovnom vstupe na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať na individuálnom základe. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že to nie je náhrada za zodpovednosti, ktoré bežne prináležia spoločnostiam, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu spoločností. Hlasujem za túto správu vzhľadom na požiadavku Holandska o pomoc v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Prípady prepustenia 821 pracovníkov v 70 podnikoch v polygrafickom odvetví v holandských regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland ukazujú, že celosvetová hospodárska a finančná kríza neušetrí odvetvia, ktoré sa na prvý pohľad zdajú pred jej vplyvom chránené. To poukazuje na znepokojujúci pokles počtu tlačiarenských a nakladateľských podnikov v Holandsku a následne pokles hospodárstva ako celku. Európska komisia posúdila túto žiadosť pre tlačiarenské podniky a podniky na reprodukciu záznamových médií ako oprávnenú a veľkou väčšinou ju podporil aj príslušný parlamentný výbor. Preto sa domnievam, že sú splnené všetky podmienky, aby som v tomto prípade mohol podporiť mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Dúfam, že táto dočasná pomoc pomôže prepusteným pracovníkom úspešnejšie sa začleniť na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym jednotlivcom a rodinám prispievaním k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju popri súčasnom rozvíjaní nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby spoločností a oživia hospodárstvo. Tento plán na zásah v Holandsku, ktorý má pomôcť 821 ľuďom, ktorých prepustili zo 70 podnikov pôsobiacich v regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland, patrí do rovnakého rámca. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoj vplyv pri vykonávaní opatrení, ktoré urýchlia a zlepšia mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) V súvislosti so zatvorením stoviek ďalších podnikov v Európe bolo predložených ďalších šesť žiadostí o mobilizáciu Fondu solidarity. Dohromady bolo prepustených viac ako 3 000 pracovníkov. Pôvodné odhady počtu ľudí, ktorí by mali mať úžitok z fondu, pochádzajúce z času jeho vzniku sa už dávno prekonali. Bez ohľadu na systematickú mobilizáciu tohto nástroja treba jasne skoncovať s neoliberálnou politikou, ktorá pred našimi očami vedie k skutočnej hospodárskej a sociálnej katastrofe v mnohých krajinách Európskej únie. Táto katastrofa si skutočne vyžaduje paliatívnu starostlivosť, v prvom rade však treba riešiť príčiny.

Každá nová žiadosť o mobilizáciu tohto fondu zvyšuje naliehavosť opatrení, ktoré obhajujeme a ktoré sú zamerané na účinný boj proti nezamestnanosti, oživenie hospodárskej činnosti, odstránenie pracovných miest, ktoré nie sú bezpečné, a skrátenie pracovného času bez znižovania miezd. Tieto opatrenia bojujú aj proti presídľovaniu podnikov. Napokon, tak ako pri iných príležitostiach, nesmieme zabudnúť poukázať na nespravodlivosť nariadenia, ktoré ponúka väčšie výhody krajinám s vyššími príjmami, najmä tým, ktoré majú vyššie úrovne platov a podpory v nezamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený v roku 2006 na poskytovanie praktickej podpory pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presídľovaním podnikov, alebo v súvislosti so zmenou a doplnením z roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom vstupe na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týka požiadavky o pomoc 821 pracovníkom prepusteným zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II v celkovej sume 2 890 027 EUR financovanej z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam túto správu, ktorá podporuje návrh Komisie na mobilizáciu 2 890 027 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených v dôsledku hospodárskej krízy na trh práce. Táto žiadosť sa týka 821 prepustených pracovníkov zo 70 podnikov (v oblasti tlače a reprodukcie záznamových médií) počas obdobia deviatich mesiacov. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii vznikol, aby pomohol zmierniť takého nešťastné udalosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet spoločností presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a tento fond je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť pomoc Holandsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku súčasného procesu globalizácie svetových trhov, na trh práce. Žiadosti o pomoc z fondu EGF posudzuje Komisia, ktorá v tomto prípade súhlasila s oprávnenosťou žiadosti. Teraz je potrebný súhlas rozpočtového orgánu.

Žiadosť, ktorú správa skúma, je devätnástou v rámci rozpočtu na rok 2010 a týka sa mobilizácie EGF v sume 453 632 EUR (chápeme, že ročný objem finančných prostriedkov nesmie prekročiť 500 miliónov EUR), ktorú Holandsko žiada pre 140 prepustených pracovníkov v tlačiarenskom odvetví v regióne Drenthe. Hospodárska kríza spôsobuje mnohým podnikom ťažkosti a čoraz viac zamestnancov prichádza o prácu. Musíme týchto pracovníkov chrániť. Preto som nemohol hlasovať inak než za.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Z mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii bude mať úžitok 70 rozličných podnikov a zachráni 821 pracovných miest. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Opäť sa nachádzame v tejto rokovacej sále, aby sme schválili výnimočné vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci našich hraníc. Len na dnešnom rokovaní schvaľujeme šesť vyčlenení finančných prostriedkov. Hovorím to s ľútosťou, keďže tento druh opatrení sa spája s krízovými situáciami a so sériou problémov, ktoré majú nepríjemné následky na hospodárstvo, trh práce, pracovníkov a ich rodiny. Našťastie však máme k dispozícii tento zdroj.

Presne v prípadoch takýchto situácií Európska únia potvrdzuje svoje hodnoty a kvality, ktoré ju robia výnimočnou. Európska solidarita a obrana európskych potrieb sú hodnoty, ktoré treba zabezpečiť a chrániť. Toto je posolstvo, ktoré chce Parlament a Európska únia vyjadriť, a dúfam vo väčšiu mieru citlivosti pri vysielaní tohto posolstva nielen s cieľom bojovať proti lenivej protieurópskej demagógii, ale aby sa ukázalo, aká skutočne dôležitá je podpora a pomoc na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti.

V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku hospodárskej a finančnej krízy „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému začleneniu týchto pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii fondu EGF na poskytnutie pomoci prepusteným pracovníkom. V decembri 2009 Holandsko predložilo žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súvislosti s prepustením pracovníkov v ôsmich regiónoch z podnikov pôsobiacich v polygrafickom odvetví. Žiadosť sa týka 821 prepustených pracovníkov zo 70 podnikov v oblasti tlače a reprodukcie záznamových médií. K prepusteniu pracovníkov došlo v období medzi 1. aprílom a 29. decembrom 2009 v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland.

Hospodárska a finančná kríza spôsobila tiež pokles dopytu v tlačiarenskom a nakladateľskom odvetví o približne 32 % v oblasti tlačených reklamných materiálov a medzi 7,5 % a 18,2 % v oblasti časopisov a novín. Tlačiarenské a nakladateľské odvetvie v Holandsku prešlo výrazným procesom reštrukturalizácie, aby bolo schopné naďalej konkurovať podobným odvetviam v Turecku, Číne a Indii. Som presvedčená, že postup na prideľovanie týchto finančných prostriedkov sa musí zjednodušiť, aby sa postihnutým spoločnostiam zjednodušil prístup k fondu EGF.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0321/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Tu je vysvetlenie môjho hlasovania. Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 140 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Drenthe na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Súhlasím tiež, že pomoc EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani nefinancuje reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Napriek tomu, že som podporil všetky požiadavky na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré Holandsko predložilo v súvislosti s vážnou vlnou prepúšťania, ktorá postihla dve oblasti polygrafického odvetvia – odvetvie tlače a reprodukcie záznamových médií a nakladateľské odvetvie –, domnievam sa, že by holandské orgány mohli poskytnúť podrobnejšie informácie o rozsahu opatrení a ich primeranosti, aby sme tieto opatrenia mohli účinnejšie zhodnotiť. Dúfam, že sa odvetvie dokáže zotaviť a že si prepustení pracovníci, najmä tí starší, budú môcť znova vybudovať svoje životy a pokračovať na svojom mieste na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym jednotlivcom a rodinám prispievaním k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju popri súčasnom rozvíjaní nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby spoločností a oživia hospodárstvo.

Tento plán na zásah v Holandsku, ktorý má pomôcť 140 ľuďom, ktorých prepustili z dvoch podnikov pôsobiacich v regióne Drenthe, patrí do rovnakého rámca. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoj vplyv pri vykonávaní opatrení, ktoré urýchlia a zlepšia mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený v roku 2006 na poskytovanie praktickej podpory pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presídľovaním podnikov, alebo v súvislosti so zmenou a doplnením z roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom vstupe na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týka požiadavky o pomoc 140 pracovníkom prepusteným z dvoch podnikov zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Drenthe na úrovni NUTS II v celkovej sume 453 632 EUR financovanej z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá podporuje žiadosť o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súvislosti s prepustením 140 pracovníkov z 2 podnikov (tlač a reprodukcia záznamových médií) počas obdobia deviatich mesiacov v divízii Drenthe v Holandsku. Je to súčasť balíka šiestich vzájomne súvisiacich žiadostí, ktoré sa týkajú prepúšťania v ôsmich rôznych regiónoch Holandska. Tlačiarenské a nakladateľské odvetvie zaznamenalo v dôsledku hospodárskej krízy výrazný pokles dopytu. Vítam solidaritu, ktorú preukazujeme pracovníkom, ktorí zažívajú ťažké časy.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrhy správ pani Materovej o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prospech Holandska, pretože si myslím, že Európska únia musí prepusteným pracovníkom ponúknuť podporu, poskytnúť im dynamickú a účinnú finančnú pomoc. Na pozadí súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy sa naše kroky musia zamerať na poskytnutie pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Všetci si uvedomujeme, že prioritou musí byť ochrana občanov EÚ pred vplyvmi globalizácie a hospodárskej recesie. Myslím si, že Únia môže výrazne prispieť v boji proti vplyvu hospodárskej krízy a znížiť nezamestnanosť v radoch svojich občanov.

Pri tejto príležitosti by som chcel upozorniť na skutočnosť, že členské štáty EÚ môžu a musia žiadať o pomoc poskytovanú z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že naša krajina, Rumunsko, je v krízových situáciách príkladom solidarity v Európskej únii, či už hovoríme o Grécku, Holandsku atď., čo len potvrdzuje skutočnosť, že sme spolu jedna veľká rodina: rodina zjednotenej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet spoločností presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov.

Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc Holandsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením 140 pracovníkov z dvoch podnikov zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Drenthe na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V dôsledku globalizačných opatrení rastie počet ľudí, ktorí prichádzajú o prácu. V deväťmesačnom referenčnom období od 1. apríla 2009 do 29. decembra 2009 prišlo o prácu 140 pracovníkov dvoch spoločností v holandskom regióne Drenthe. Teraz dochádza k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na poskytnutie príspevku vo výške 453 632 EUR. Hlasoval som za túto správu, pretože umožňuje fondu EGF plniť svoje povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Z mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii budú mať úžitok dva rozličné podniky a zachráni 140 pracovných miest. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Táto žiadosť sa zakladá na článku 2 písm. c) nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a je súčasťou väčšieho balíka šiestich vzájomne súvisiacich žiadostí, ktoré sa všetky týkajú prepúšťania pracovníkov v ôsmich rôznych regiónoch na úrovni NUTS II v Holandsku zo spoločností pôsobiacich v polygrafickom odvetví, ktoré tvrdo zasiahla hospodárska a finančná kríza. Konkrétnejšie ide o prepustenie 140 pracovníkov z dvoch podnikov zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Drenthe na úrovni NUTS II, regióne, ktorý čelí veľmi zložitej situácii, pretože má tretiu najvyššiu mieru nezamestnanosti v Holandsku (7,5 %) a pretože má príjem per capita výrazne nižší ako národný priemer. Preto sa domnievam, že sú v tomto prípade splnené všetky podmienky na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, a dúfam, že prepusteným pracovníkom bude rýchlo a účinne poskytnutá pomoc.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0323/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Tu je vysvetlenie môjho hlasovania. Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 129 pracovníkov z deviatich podnikov zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Limburg na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament.

Rovnako súhlasím s návrhom Komisie, ktorý sa týka alternatívneho využitia nevyužitých prostriedkov Európskeho sociálneho fondu ako zdroja výdavkových rozpočtových prostriedkov na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s častými pripomienkami Parlamentu, že fond EGF bol vytvorený samostatne ako špecifický nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi a že je preto nevyhnuté určiť príslušné rozpočtové riadky na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Oblasť tlače a reprodukcie záznamových médií, ktorá tvorí súčasť polygrafického odvetvia, je v Holandsku značne oslabená, ako to dokazujú rozličné žiadosti o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Ani región Drenthe, ktorý má tretiu najvyššiu mieru nezamestnanosti v krajine, neostal voči tomuto trendu imúnny. Stojí za to zdôrazniť potrebu, aby bola mobilizácia tohto fondu rýchla a účinná bez nadmernej byrokracie, aby tak prispievala k lepšiemu vzdelávaniu prepustených pracovníkov a uľahčovala im ich opätovný vstup na trh práce v lepších podmienkach, než mali, keď opúšťali trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym jednotlivcom a rodinám prispievaním k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju popri súčasnom rozvíjaní nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby spoločností a oživia hospodárstvo.

Tento plán na zásah v Holandsku, ktorý má pomôcť 129 ľuďom, ktorých prepustili z 9 podnikov pôsobiacich v regióne Limburg, patrí do rovnakého rámca. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoj vplyv pri vykonávaní opatrení, ktoré urýchlia a zlepšia mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený v roku 2006 na poskytovanie praktickej podpory pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presídľovaním podnikov, alebo v súvislosti so zmenou a doplnením z roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom vstupe na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týka požiadavky o pomoc 129 pracovníkom prepusteným z deviatich podnikov zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Limburg na úrovni NUTS II v celkovej sume 549 946 EUR financovanej z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Podporujem toto opatrenie európskej solidarity so 129 pracovníkmi z 9 podnikov (tlač a reprodukcia), ktorým hrozí prepustenie. Suma vo výške 549 946 EUR im poskytne pomoc, aby opäť vstúpili na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet spoločností presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov.

Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť pomoc Holandsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením 129 pracovníkov z deviatich podnikov zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Limburg na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V dôsledku ďalekosiahlych účinkov globalizácie čoraz viac ľudí prichádza o svoje pracovné miesta. Prepúšťanie sa stáva čoraz bežnejším. V období medzi 1. aprílom 2009 a 29. decembrom 2009 bolo prepustených 129 pracovníkov výrobcu strojov a zariadení v holandskom Limburgu. Teraz bola na pomoc postihnutým podaná žiadosť o príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v sume 549 946 EUR. Hlasoval som za túto správu, ktorá zabráni, aby prepustení ľudia trpeli ďalšími finančnými problémami.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii môže zachrániť 129 pracovných miest v deviatich podnikoch. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Táto žiadosť sa zakladá na článku 2 písm. c) nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a je súčasťou väčšieho balíka šiestich vzájomne súvisiacich žiadostí, ktoré sa všetky týkajú prepúšťania pracovníkov v ôsmich rôznych regiónoch na úrovni NUTS II v Holandsku zo spoločností pôsobiacich v polygrafickom odvetví, ktoré tvrdo zasiahla hospodárska a finančná kríza. Konkrétnejšie ide o prepustenie 129 pracovníkov z deviatich podnikov zaradených do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Limburg na úrovni NUTS II, regióne, ktorý čelí veľmi zložitej situácii, pretože má druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti v Holandsku (8 %) a pretože má príjem per capita výrazne nižší ako národný priemer. Preto sa domnievam, že sú v tomto prípade splnené všetky podmienky na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, a dúfam, že prepusteným pracovníkom bude rýchlo a účinne poskytnutá pomoc.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0322/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 650 pracovníkov zo 45 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Gelderland a Overijssel na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Súhlasím tiež s pozíciou Parlamentu, v ktorej ľutuje vážne chyby Komisie pri vykonávaní programov v oblasti konkurencieschopnosti a inovácie najmä počas hospodárskej krízy, ktorá výrazne zvyšuje potrebu takejto podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V 45 podnikoch v oblasti tlače a záznamových médií v rámci polygrafického odvetvia prišlo v holandských regiónoch Gelderland a Overijssel o prácu 650 pracovníkov, ktorí sa pridali k ďalším pracovníkom a podnikom v ťažkej situácii v celej krajine. Vzhľadom na všetky podané žiadosti o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je dôležité, aby sme sa uistili, ako budú pracovníci vedení a aký rozsah nových pracovných miest a impulzov na začatie samostatne zárobkovej činnosti je udržateľný, alebo či narazia na rovnaké riziká ako tí, ktorí zlyhali. Vynaliezavosť a podnikavosť sú dlhé roky charakteristickými vlastnosťami holandskej spoločnosti a zaslúžia si, aby sme na ne v ťažkých časoch, ktoré zažívame, pamätali a obnovovali ich.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym jednotlivcom a rodinám prispievaním k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju popri súčasnom rozvíjaní nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby spoločností a oživia hospodárstvo.

Tento plán na zásah v Holandsku, ktorý má pomôcť 650 ľuďom, ktorých prepustili zo 45 podnikov pôsobiacich v regiónoch Gelderland a Overijssel, patrí do rovnakého rámca. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoj vplyv pri vykonávaní opatrení, ktoré urýchlia a zlepšia mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený v roku 2006 na poskytovanie praktickej podpory pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presídľovaním podnikov, alebo v súvislosti so zmenou a doplnením z roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom vstupe na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týka požiadavky o pomoc 650 pracovníkom prepusteným zo 45 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch regiónoch Gelderland a Overijssel na úrovni NUTS II v celkovej sume 2 013 619 EUR financovanej z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam správu, ktorá podporuje plány na uvoľnenie sumy 2 013 619 EUR na pomoc pracovníkom regiónu Overijssel prepustených v dôsledku poklesu v tlačiarenskom odvetví. Podpora z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii by mala pomôcť pracovníkov opätovne sa začleniť na trh práce a som rád, že vidím európsku solidaritu v akcii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet spoločností presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov.

Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a tento fond je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť pomoc Holandsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prípadmi prepustenia 650 pracovníkov zo 45 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Gelderland a Overijssel na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V deväťmesačnom referenčnom období od 1. apríla 2009 do 29. decembra 2009 prišlo o prácu 650 pracovníkov 45 podnikov v dvoch holandských regiónoch Gelderland a Overijssel. Prepúšťanie bolo dôsledkom hospodárskej krízy a štrukturálnych zmien v modeloch svetového obchodu. Aby sa zlepšili vyhliadky ľudí, ktorí stratili svoje pracovné miesta, na zásahy v takýchto prípadoch sa vytvoril Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s ročnými finančnými prostriedkami vo výške 500 miliónov EUR. Hlasoval som za túto správu, pretože prepustení pracovníci si zaslúžia podporu z fondu EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii môže zachrániť 650 pracovných miest v 45 rozličných podnikoch. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 650 pracovníkov zo 45 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Gelderland a Overijssel na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku hospodárskej a finančnej krízy „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému začleneniu týchto pracovníkov do trhu práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0319/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 720 pracovníkov zo 79 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Utrecht na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Rovnako súhlasím s návrhom Komisie, ktorý sa týka alternatívneho využitia nevyužitých prostriedkov Európskeho sociálneho fondu ako zdroja výdavkových rozpočtových prostriedkov na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s častými pripomienkami Parlamentu, že fond EGF bol vytvorený samostatne ako špecifický nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi a že je preto nevyhnuté určiť príslušné rozpočtové riadky na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Kríza v polygrafickom odvetví v Holandsku ovplyvnila množstvo regiónov krajiny vrátane regiónov Noord Holland a Utrecht. V tomto prípade prepustili 720 pracovníkov v 79 podnikoch. Toto je jedna zo šiestich žiadostí, ktoré Holandsko podalo, a ktorá získala podporu Európskej komisie a Výboru pre rozpočet. Aj ja ju podporujem a dúfam, že sa odvetvie dokáže samo reorganizovať a že si prepustení pracovníci nájdu nové pracovné miesta či už v oblasti tlače a záznamových médií, alebo v iných, na ktoré majú predpoklady, alebo sa na ne môžu rekvalifikovať. Poskytnutá podpora môže byť krokom k tomuto cieľu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym jednotlivcom a rodinám prispievaním k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju popri súčasnom rozvíjaní nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby spoločností a oživia hospodárstvo.

Tento plán na zásah v Holandsku, ktorý má pomôcť 720 ľuďom, ktorých prepustili zo 79 podnikov pôsobiacich v regiónoch Noord Holland a Utrecht, patrí do rovnakého rámca. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoj vplyv pri vykonávaní opatrení, ktoré urýchlia a zlepšia mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je jedna zo správ o šiestich žiadostiach Holandska na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených v dôsledku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy na trh práce. Týchto šesť žiadostí má isté špecifické prvky, ktoré je treba zdôrazniť spolu s oneskorením procesu schválenia Európskou komisiou, čo sa dnes, bohužiaľ, pokladá za normálne. Tieto špecifické prvky sa vzťahujú na obsah týchto šiestich žiadostí, ktoré sa všetky týkajú prepúšťania v ôsmich rôznych regiónoch Holandska v malých podnikoch polygrafického odvetvia, najmä v tlači a reprodukcii záznamových médií a v nakladateľských činnostiach. Tentoraz sa v prospech Holandska mobilizoval fond EGF v celkovej sume 2 266 625 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne. (FR) Máme tu prípad zhody okolností: Parlament bol dnes požiadaný o vyslovenie svojho stanoviska k šiestim žiadostiam o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktoré podalo Holandsko, zatiaľ čo rokovania o rozpočte na rok 2011 stoja na mŕtvom bode pre odmietanie Holandska a dvoch ďalších členských štátov zapojiť sa do zodpovedného a konštruktívneho dialógu o budúcnosti európskeho rozpočtu. Myslím si, že dnešné hlasovanie je preto príležitosťou zdôrazniť, že európsky rozpočet nie je len účtovný nástroj, ktorý každého znepokojuje: v prvom rade a predovšetkým je to „sila“ Európskej únie, ktorá jej umožňuje dennodenne chrániť jej občanov a nezamestnaných pracovníkov najmä prostredníctvom fondu EGF.

Hlasovanie o vyčlenení pomoci z fondu EGF pre holandských pracovníkov sa dá využiť ako protestné hlasovanie proti holandskej vláde, ktorá na jednej strane kritizuje to, z čoho má na druhej strane prospech. Namiesto toho to bola pre Parlament príležitosť pripomenúť si, že zásada solidarity musí byť základom, na ktorom sa robia všetky rozhodnutia EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený v roku 2006 na poskytovanie praktickej podpory pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presídľovaním podnikov, alebo v súvislosti so zmenou a doplnením z roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom vstupe na trh práce. Dnešné hlasovanie sa týka požiadavky o pomoc 720 pracovníkom prepusteným zo 79 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch regiónoch Noord Holland a Utrecht na úrovni NUTS II v celkovej sume 2 266 625 EUR financovanej z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Som rád, že suma 2 266 625 EUR bola poskytnutá z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na podporu opätovného vstupu pracovníkov, ktorí boli prepustení v oblasti tlačiarenského odvetvia v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy, na trh práce. Táto žiadosť sa týka 720 prepustených pracovníkov zo 79 podnikov v holandskej divízii Noord Holland a Utrecht.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet spoločností presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov.

Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť pomoc Holandsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením 720 pracovníkov zo 79 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Utrecht na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Z mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii bude mať úžitok 79 rozličných podnikov a zachráni 720 pracovných miest. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 720 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Utrecht na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku hospodárskej a finančnej krízy „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému začleneniu týchto pracovníkov do trhu práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0320/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 598 pracovníkov z ôsmich podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 58 (Nakladateľské činnosti), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Zuid Holland na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Súhlasím aj so žiadosťou adresovanou inštitúciám zapojeným do procesu, aby vynaložili potrebné úsilie a urýchlili mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (ESF).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Každý, kto sleduje počty a geografickú distribúciu prepúšťania v polygrafickom odvetví Holandska, ktoré je dôvodom rozličných žiadostí o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), bude určite znepokojený, keď uvidí, aké je rozsiahle a rozšírené. Len v susediacich regiónoch Noord Holland a Zuid Holland stratilo počas obdobia deviatich mesiacov pracovné miesta 598 pracovníkov v nakladateľskom odvetví. Hospodárska súťaž s tretími krajinami je spolu s finančnou a hospodárskou krízou, ktoré plienia celú Európu, mimoriadne dôležitým faktorom v tom, čo sa deje, pričom je jasné, že treba hľadať riešenia na bezprostredné problémy obyvateľov: ich opätovné začlenenie do trhu práce a ich strednodobé a dlhodobé živobytie. Fond EGF má paliatívnu úlohu a môže slúžiť ako impulz, zjavne však sám nedokáže vyriešiť vážne problémy, ktoré postihujú mnohé rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym jednotlivcom a rodinám prispievaním k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju popri súčasnom rozvíjaní nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby spoločností a oživia hospodárstvo.

Tento plán na zásah v Holandsku, ktorý má pomôcť 598 ľuďom, ktorých prepustili z 8 podnikov pôsobiacich v regiónoch Noord Holland a Zuid Holland, patrí do rovnakého rámca. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoj vplyv pri vykonávaní opatrení, ktoré urýchlia a zlepšia mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený v roku 2006 na poskytovanie praktickej podpory pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presídľovaním podnikov, alebo v súvislosti so zmenou a doplnením z roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom vstupe na trh práce. Dnešné hlasovanie sa týka požiadavky o pomoc 598 pracovníkom prepusteným z ôsmich podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 58 (Nakladateľské činnosti), pôsobiacich v dvoch regiónoch Noord Holland a Zuid Holland na úrovni NUTS II v celkovej sume 2 326 459 EUR financovanej z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Napokon musím zdôrazniť, že dnešné prijatie šiestich správ naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam túto správu a podporu, ktorú Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje prepusteným pracovníkom. Tento návrh sa týka poskytnutia pomoci vo výške 2 326 459 EUR 598 pracovníkom z 8 podnikov v tlačiarenskom odvetví a v odvetví reprodukcie médií, ktorí stratili svoje pracovné miesta v dôsledku hospodárskej krízy. Toto je dôležitý príklad európskej solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet spoločností presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov.

Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a tento fond je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť pomoc Holandsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením 598 pracovníkov z ôsmich podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 58 (Nakladateľské činnosti), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Zuid Holland na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Počas deväťmesačného referenčného obdobia od 1. apríla 2009 do 29. decembra 2009 prišlo o prácu 598 pracovníkov v celkovo ôsmich podnikoch v regiónoch Noord Holland a Zuid Holland. Každý jeden z týchto pracovníkov bol obeťou globalizácie. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol na to, aby zmierňoval vplyv sociálnej nespravodlivosti tohto druhu. Hlasoval som za túto správu, pretože sa splnili všetky požiadavky na mobilizáciu fondu EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Z mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii bude mať úžitok osem rozličných podnikov a tento fond zachráni 598 pracovných miest. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 598 pracovníkov z ôsmich podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 58 (Nakladateľské činnosti), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Zuid Holland na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku hospodárskej a finančnej krízy „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému začleneniu týchto pracovníkov do trhu práce.

 
  
  

Správy: Barbara Matera (A7-0318/2010), (A7-0319/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 500 miliónov EUR ročne so zámerom poskytovať finančnú podporu pracovníkom postihnutým významnými štrukturálnymi zmenami v modeloch svetového obchodu. Podľa odhadov by túto podporu mohlo každoročne využiť 35 000 až 50 000 pracovníkov. Tieto peniaze sa môžu použiť na financovanie pomoci pri hľadaní nového zamestnania, odborného vzdelávania prispôsobeného potrebám príslušnej osoby, pomoci pri začatí podnikania alebo založení vlastnej firmy, mobility a podpory pre znevýhodnených alebo starších pracovníkov. Hlasoval som za túto správu, pretože uvoľnenie finančných prostriedkov je plne odôvodnené.

 
  
  

Správy: Barbara Matera (A7-0328/2010), (A7-0318/2010), (A7-0321/2010), (A7-0323/2010), (A7-0322/2010), (A7-0319/2010), (A7-0320/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne.(PT) Pokiaľ ide o žiadosť o pomoc, ktorú predložilo Holandsko v súvislosti s prepustením 140 zamestnancov v dvoch podnikoch v regióne Drenthe, ktoré podľa klasifikácie NACE rev. 2 patria do divízie 18 (tlač a reprodukcia záznamových médií), na odôvodnenie svojho hlasovania za túto správu sa odvolávam na všetky dôvody, ktoré uvádzam vo svojom vyhlásení týkajúcom sa správy A7-0318/2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Zdržal som sa hlasovania o všetkých správach pani Materovej o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorých cieľom je pomôcť rôznym holandským regiónom, hoci nie preto, lebo som proti týmto plánom, ale so zámerom vyslať varovanie holandskej vláde, ktorej politika je populistická a protieurópska. Holandsko je proti zvyšovaniu európskeho rozpočtu, ale bez zábran prijíma európsku pomoc. Holandsko je navyše po Nemecku druhou krajinou, ktorá najviac profituje z vnútorného trhu. Prišiel čas, aby sa holandská politika vrátila k svojim koreňom. Holandsko je napokon jedným zo zakladajúcich členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Rovnako ako niekoľkokrát predtým sme podporili tento text, ktorý: 1. žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF; 2. pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce; 3. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Parlament podporil balík šiestich žiadostí Holandska na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Samozrejme, aj ja som hlasovala za holandské žiadosti, pretože je dôležité, aby sme poskytli rýchlu podporu občanom členského štátu, ktorí prišli o zamestnanie. Práve na to bol fond EGF vytvorený. Týchto šesť žiadostí som však podporila pomerne zdráhavo, a to vzhľadom na mimoriadne obštrukčný postoj holandskej vlády počas rokovaní o rozpočte, ktoré sa uskutočnili minulý pondelok v Bruseli. Podľa môjho názoru plošné odmietnutie možnosti serióznej diskusie o zapojení Parlamentu v budúcom finančnom rámci a žiadosť, aby Parlament hlasoval za finančnú pomoc pre Holandsko, sú dve úplne nezlučiteľné veci.

 
  
  

Správa: Paolo De Castro (A7-0305/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Dámy a páni, správa Komisie nekonštatuje žiadne porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o nemecký monopol na alkohol na vnútornom trhu. Preto podporujem tento návrh. Správa tiež zdôrazňuje význam týchto ustanovení pre vidiecke hospodárstvo v Nemecku, najmä pre malé liehovary.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Vzhľadom na význam zapojenia sa všetkých malých liehovarov do nemeckého monopolu na alkohol a vzhľadom na potrebu ďalšieho posunu k trhu, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že predložené správy nepreukázali žiadne porušenie pravidiel hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, sa domnievam, že predĺžené obdobie trvania monopolu by sa malo skončiť najneskôr do roku 2013, keď nadobudne platnosť nová spoločná poľnohospodárska politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že malé nemecké liehovary potrebujú viac času na prispôsobenie sa, aby prežili na voľnom trhu. Súhlasím s návrhom Európskej komisie na predĺženie o niekoľko ďalších rokov, aby sa dokončil proces zrušenia monopolu a pomoci a aby sa umožnilo jeho definitívne ukončenie v roku 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Podobne ako spravodajca považujem za poľutovaniahodné, že spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 zdedí tieto staré situácie, napríklad osobitný režim v rámci nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov, pokiaľ ide o pomoc priznanú v rámci nemeckého monopolu na alkohol. Napriek tomu chápem, že predĺženie lehoty na ukončenie monopolu je potrebné vzhľadom na hospodárske potreby nemeckého vidieckeho hospodárstva, a to najmä v niektorých spolkových krajinách. Európske pravidlá by mali byť predvídateľné a nestranné, zároveň by však mali zavádzať pružnosť potrebnú na splnenie osobitných potrieb trhov a európskej verejnosti, v tomto prípade majiteľov liehovarov v Nemecku.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Súhlasím so stanoviskom Komisie, keďže sa nepreukázalo žiadne porušenie pravidiel hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Rada sa zhodla na podpore pre tento návrh, ktorý je dôležitý pre vidiecke hospodárstvo v Nemecku. Návrh Komisie je doplnený o plán znižovania množstva alkoholu vyrobeného v rámci monopolu až do jeho úplného zrušenia 1. januára 2018.

Podľa článku 182 ods. 4 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov môže Nemecko na základe výnimky z pravidiel o štátnej pomoci poskytovať štátnu pomoc v rámci nemeckého monopolu na alkohol pre výrobky, ktoré sa po ďalšej transformácii v rámci monopolu uvádzajú na trh ako etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu. Celková suma, ktorá sa môže poskytnúť ako štátna pomoc, je obmedzená na 110 miliónov EUR ročne a je určená najmä poľnohospodárom dodávajúcim suroviny a liehovarom, ktoré tieto suroviny používajú. Skutočne využitý rozpočet je však nižší ako táto suma a od roku 2003 sústavne klesá. Veľký počet liehovarov sa už okrem toho pripravuje na vstup na voľný trh zakladaním družstiev, investovaním do energeticky účinnejšieho zariadenia a zvyšovaním podielu priameho predaja svojho alkoholu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme za túto správu napriek tomu, že nesúhlasíme s argumentmi, ktoré na odôvodnenie predĺženia pomoci predložila Komisia a spravodajca. Komisia aj spravodajca sa domnievajú, že tých niekoľko intervenčných opatrení, ktoré ešte existujú, sa má úplne zrušiť a poľnohospodárstvo sa má vystaviť „voľnému trhu“. Obmedzujú sa preto na tvrdenie, že „na to, aby sa proces prispôsobovania uľahčil a aby sa liehovarom umožnilo prežiť na voľnom trhu, bude potrebný dlhší čas”. Na rozdiel od pozície spravodajcu sa domnievame, že zasahovanie na trhu a regulačné nástroje by v skutočnosti mali byť pravidlom, a nie výnimkou.

To je jediný spôsob, ako zaručiť živobytie pre poľnohospodárov, a najmä malých a stredných výrobcov. Preto je to jediný spôsob, ako zaručiť budúcnosť malým a stredným poľnohospodárom, ako aj právo vyrábať a právo každej krajiny na potravinovú bezpečnosť a potravinovú sebestačnosť. Namiesto výnimky pre Nemecko a pre jeho osobitný výrobok by sa malo uvažovať o zásahoch aj v iných krajinách a pri iných výrobkoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne.(DE) Predovšetkým by som sa chcel úprimne poďakovať predsedovi výboru pánovi De Castrovi a tieňovej spravodajkyni Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) pani Jeggleovej za ich usilovnú prácu. Posledné predĺženie nemeckého monopolu na alkohol, ktoré bolo dnes prijaté, predstavuje významný krok vpred. Poskytuje najmä našim ovocným liehovarom možnosť bezpečného plánovania budúcnosti po roku 2010.

To je dôležité, pretože im to dáva možnosť pripraviť sa na prechod na voľný trh a zachovať jednu z jedinečných kultúrnych krajín Nemecka. Teraz je však nevyhnutné intenzívne využiť toto obdobie na zavedenie potrebných opatrení na prispôsobenie sa, pretože k ďalšiemu predĺženiu monopolu už nepríde. To je odkazom dnešnej správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Rád by som vyjadril podporu tejto správe, a to najmä preto, lebo pomoc nemeckej vlády v rámci monopolu na alkohol je určená predovšetkým poľnohospodárom a malým liehovarom. Táto pomoc nevykazuje žiadne známky porušovania zásad hospodárskej súťaže a je formou podpory pre najmenšie podniky. Napriek tomu, že pomoc sa poskytuje primeraným spôsobom, podporujem návrh na zverejňovanie informácií o všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto pomoci. Nesmie prísť k žiadnemu porušovaniu predpisov, pretože by to bolo nespravodlivé voči iným, často omnoho slabším výrobcom v horšej situácii. Mám však určité pochybnosti o tom, či takáto podpora, ktorú svojmu hospodárstvu poskytuje jeden členský štát, nezníži stabilitu na európskom trhu. Nástroj tohto druhu by sa mal rozšíriť na ďalšie členské štáty, aby aj ony mohli podporovať svoje hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Koncepcia nemeckého monopolu na alkohol sa má postupne ukončiť. Postihnutí poľnohospodári sa pripravili na otvorenie trhu. To znamená, že táto pomoc sa už plne nevyužíva a v rámci prípravy na otvorenie trhu sa prijali opatrenia ako zakladanie družstiev a zmeny v spôsoboch priameho predaja. Na prijatie týchto opatrení je však potrebný dostatok času. Tento režim napokon nie je určený veľkým podnikom, ale množstvu malých poľnohospodárov vo vidieckych oblastiach. Preto podporujem predĺženie tohto režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. Nemecké orgány môžu v súčasnosti na základe výnimky z pravidiel o štátnej pomoci poskytovať štátnu pomoc v rámci nemeckého monopolu na alkohol výrobkom, ktoré sa predávajú ako alkohol poľnohospodárskeho pôvodu. Súčasná výnimka sa končí 31. decembra 2010 a návrh nariadenia predlžuje uplatňovanie tejto výnimky a navrhuje, aby sa monopol výroby a predaja postupne znižoval tak, aby napokon zanikol k 1. januáru 2018. Vítam toto vyraďovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Sústavné úsilie o fungujúci jednotný trh je nezlučiteľné s prítomnosťou monopolov v ktoromkoľvek odvetví. V konkrétnom prípade nemeckého monopolu na alkohol existujú určité zmierňujúce okolnosti, ktoré stále umožňujú jeho existenciu. V súlade s odporúčaniami tejto správy však musíme smerovať k úplnému zrušeniu poľnohospodárskych liehovarov s colnou uzáverou od roku 2013 a malých liehovarov s paušálnou platbou od roku 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Či a v akej forme zostane zachovaný nemecký monopol na alkohol a aké zmeny sa v ňom vykonajú, bude mať vplyv najmä na malé a stredné podniky (MSP). EÚ neustále deklaruje, že chce poskytovať väčšiu podporu malým a stredným podnikom, ktoré sú motorom hospodárstva a hlavným poskytovateľom pracovných miest. V tejto súvislosti potrebujeme právnu istotu, a preto aj predĺženie monopolu na dlhšie obdobie. To je jediný spôsob, ako malým a stredným podnikom umožniť vykonanie potrebných nákupov, aby sa mohli pripraviť na nadchádzajúcu dereguláciu, napríklad zakladaním družstiev, modernizáciou zariadení alebo rozširovaním činností priameho predaja. Otázka monopolu sa, samozrejme, mohla spojiť s ukončením spoločnej poľnohospodárskej politiky a s novými predpismi, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2013.

Na to však neboli žiadne naliehavé dôvody. Dôležité je vytvoriť proces prispôsobenia sa, ktorý umožní prežitie liehovarov po ukončení monopolu. V tejto otázke súhlasím so spravodajcom. Nie som však za vnútorný postup, ktorý dostatočne nespĺňa požiadavky transparentnosti a demokracie. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Podporujem tento návrh, domnievam sa však, že je potrebné zohľadniť celú škálu činiteľov.

Predovšetkým sa domnievam, že sa malo pravidelne vykonávať posudzovanie vplyvov a že obdobie predĺženia monopolu nemalo presiahnuť rok 2013, čiže dátum nadobudnutia platnosti novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Keďže pre malé liehovary je účasť na monopole dôležitá a potrebujú ďalšie obdobie na prechod k trhu a keďže predložené správy nepreukázali porušenie pravidiel hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, podporujem toto predĺženie.

Dúfam však, že podobné detaily sa zohľadnia v rámci reformy novej SPP a že sa nájde vyvážené riešenie na otvorenie trhu, ktoré zároveň ochráni tradičné miestne činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že potreby nemeckého vidieckeho hospodárstva sú dostatočným dôvodom na predĺženie pôvodného obdobia platnosti výnimky ustanovenej v článku 182 ods. 4 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov s cieľom zabezpečiť malým liehovarom čo najlepšie podmienky na primeranú prípravu ich vstupu na voľný trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Naša skupina podporila tento text a postoj spravodajcu v tom zmysle, že je za predložený návrh, ale zároveň sa domnieva, že pri vykonávaní tohto nariadenia treba zohľadniť niekoľko bodov. Spravodajca sa domnieva, že sa malo vykonávať pravidelné posudzovanie vplyvov a že obdobie predĺženia monopolu nemalo presiahnuť rok 2013, čiže dátum nadobudnutia platnosti novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Keďže pre malé liehovary je účasť na monopole dôležitá a potrebujú ďalšie obdobie na prechod k trhu a keďže predložené správy nepreukázali porušenie pravidiel hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, spravodajca je pripravený podporiť tento návrh.

 
  
  

Správa: Vital Moreira (A7-0316/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, ktorá povoľuje pridanie ďalších 718 farmaceutických a chemických výrobkov na súčasný zoznam 8 619 výrobkov, ktorým prináleží výhoda oslobodenia od colných poplatkov pri dovoze do EÚ, ktoré sa má zaviesť od 1. januára 2011, pretože považujem za nevyhnutné, aby sa oslobodenie od colných poplatkov začalo uplatňovať hneď na budúci rok vzhľadom na to, že USA podmienia zavedenie aktualizácie nadobudnutím platnosti 1. januára.

Rád by som spravodajcovi zablahoželal k jeho vynikajúcej správe, ktorá dokazuje, aké kľúčové je štvrté preskúmanie (Pharma IV), ktoré sa začalo v roku 2009, pre udržanie tempa s rýchlo sa meniacim prostredím výrobkov vo farmaceutickom priemysle. Keďže zoznamy zostavuje toto odvetvie a konsenzuálne o nich rozhodujú zúčastnené strany, vítam dohodu všetkých členských štátov, ktoré podporili predchádzajúce preskúmania, ako aj portfólio výrobkov štvrtého preskúmania.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Blahoželám pánovi spravodajcovi Moreirovi k tomu, že zdôraznil potrebu pravidelného preskúmania zoznamu farmaceutických a chemických výrobkov, ktoré vstupujú do Európskej únie bez colných poplatkov.

Podporujem toto opatrenie, za ktoré som aj hlasoval, pretože výrobný scenár, podľa ktorého farmaceutický priemysel funguje, sa odvíja takým zúrivým tempom, že zoznam, ktorý v súčasnosti obsahuje viac než 8 000 výrobkov, sa musí sústavne aktualizovať. Všetky členské štáty, ktoré už podporili aj predošlé úpravy, súhlasili s návrhom na rozšírenie tohto zoznamu o 718 nových výrobkov. Na záver chcem povedať, že podporujem zavedený mechanizmus, ktorý chráni záujmy a zdravie európskych spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Som za túto správu pod podmienkou, že sa uskutočnia primerané vedecké skúšky a že sa rozšíri zoznam liekov, medziproduktov a aktívnych zložiek, na ktoré sa vzťahuje dohoda o oslobodení od colných poplatkov.

Návrh vysiela dôrazný signál trhom. V skutočnosti slúži najmä na potvrdenie záväzku určitých dôležitých členov Svetovej obchodnej organizácie voči voľnému trhu. Jeho účinkom je aj rozšírenie hraníc potenciálneho trhu pre výsledky niektorých vedeckovýskumných odvetví, čiže zároveň podpora investícií v týchto odvetviach, a tým aj podpora boja proti chorobám, na ktoré zatiaľ neexistujú účinné lieky. Návrh napokon slúži ako príklad pre tie krajiny, v ktorých farmaceutické výrobky predstavujú nevyhnutnú výdavkovú položku na zaručenie budúcnosti mladších generácií, a zároveň ako výzva na zaujatie postoja v prospech prijatia politík rozvoja a tvorby blahobytu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu, pretože som za pridanie ďalších 718 farmaceutických a chemických výrobkov na zoznam výrobkov, ktoré sú pri dovoze do EÚ oslobodené od colných poplatkov. Preskúmanie tohto zoznamu výrobkov je nevyhnutné ako reakcia na rýchlo sa meniace prostredie výrobkov vo farmaceutickom priemysle.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Keďže obchodovanie s farmaceutikami nie je dôležité len pre verejné zdravie, ale aj pre hospodárstvo, vítam rozhodnutie zaradiť 718 nových látok na zoznam výrobkov oslobodených od colných poplatkov. Farmaceutický priemysel tento režim jednomyseľne podporuje, pretože odstraňuje poplatky za vstupy a medziprodukty, ktoré sa musia uhrádzať dokonca aj v spojení s obchodovaním v rámci firiem, a tým zjednodušuje medzinárodný obchod s týmito výrobkami a prináša výhody farmaceutickým firmám. Tento režim by sa v konečnej analýze mohol odraziť v maloobchodných cenách liekov, ktoré sa predávajú verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh vyzval Radu a Parlament, aby povolili pridanie ďalších 718 farmaceutických a chemických výrobkov na súčasný zoznam 8 619 výrobkov, ktoré sú pri dovoze do EÚ oslobodené od colných poplatkov. Táto otázka nie je sporná, pretože sa na nej zhodli zúčastnené strany a má podporu členských štátov.

Zoznamy zostavuje odvetvie a konsenzuálne o nich rozhodujú zúčastnené strany. Pridanie výrobkov je nevyhnutné ako reakcia na rýchlo sa meniace prostredie výrobkov vo farmaceutickom priemysle. Predpokladaným dátumom uplatňovania je 1. január 2011. USA podmienili uplatňovanie aktualizácie jej zavedením od 1. januára. Očakáva sa, že tento príklad budú nasledovať aj ďalší účastníci s výnimkou Japonska, ktoré oznámilo očakávané oneskorenie uplatňovania o šesť mesiacov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) týkajúce sa oslobodenia farmaceutických zložiek od colných poplatkov podporuje celý farmaceutický priemysel. Tento priemysel je pre Škótsko dôležitý a v celej krajine zamestnáva asi 5 000 osôb. EÚ ako celok je kľúčovým výrobcom a používateľom farmaceutických výrobkov, preto som rád podporil túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Tento návrh vyzýva Radu a Parlament, aby povolili pridanie ďalších 718 farmaceutických a chemických výrobkov na súčasný zoznam 8 619 výrobkov, ktoré sú pri dovoze do EÚ oslobodené od colných poplatkov. Hlasoval som zaň.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Obchodovanie s farmaceutickými výrobkami je dôležitou súčasťou svetového obchodu. Zaradenie ďalších 718 látok na zoznam výrobkov oslobodených od colných poplatkov je prospešným opatrením z hospodárskeho hľadiska aj z hľadiska verejného zdravia. Rozhodnutie pridať tieto výrobky do zoznamu súčasných 8 619 výrobkov môže mať dosah aj na konečnú cenu liekov, čo je prospešné pre každého.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) V rámci dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa EÚ, USA, Japonsko, Kanada, Švajčiarsko, Nórsko a Macao v Číne rozhodli znížiť clá na určité farmaceutické výrobky a aktívne zložky na nulu. Zoznam výrobkov sa, samozrejme, neustále dopĺňa a rozširuje, aby sa udržal krok s výsledkami výskumu a najnovším vývojom vo farmaceutickom svete. Zoznam výrobkov oslobodených od colných poplatkov, ktorý pôvodne obsahoval 6 000 položiek a ktorý zostavilo toto odvetvie a preskúmali príslušné štáty, sa teraz rozšíri na viac než 8 600 farmaceutických a chemických výrobkov.

Dôvody na oslobodenie farmaceutických a chemických látok a aktívnych zložiek od colných poplatkov sú dôležité. Celý systém je však veľmi komplikovaný a povedie k ďalšej byrokracii colných orgánov. Postupné rozširovanie tohto zoznamu, v aktuálnom prípade o viac ako tretinu, bude znamenať, že colné systémy v určitom bode dosiahnu hraničnú kapacitu na ukladanie údajov. Žiadam preto zjednodušenie základnej zásady a z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Zároveň s blahoželaním pánovi spravodajcovi Moreirovi, s ktorým súhlasím, pokiaľ ide o potrebu pravidelného preskúmavania so zámerom aktualizovať zoznamy farmaceutických výrobkov spôsobilých na oslobodenie od colných poplatkov, musím zdôrazniť, že vďaka zavedeniu nových mechanizmov získajú výhody koneční spotrebitelia.

Skutočne som hlasoval za túto správu, pretože sa domnievam, že pravidelné preskúmavanie zoznamu farmaceutických výrobkov oslobodených od colných poplatkov je dôležité vzhľadom na rýchlo sa meniace prostredie výrobkov vo farmaceutickom priemysle. Predchádzajúce preskúmania podporili všetky členské štáty, ktoré podporujú aj portfólio výrobkov v rámci štvrtého preskúmania. Preto schvaľujem vykonanú prácu a potvrdzujem svoje hlasovanie za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Pridanie ďalších 718 látok na súčasný zoznam 8 619 výrobkov, ktoré sú pri dovoze do EÚ oslobodené od colných poplatkov, je výsledkom dohody farmaceutického priemyslu a ďalších zúčastnených strán v rámci procesu preskúmania, a preto si zaslúži moju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Tento text sa v zásade týka návrhu, ktorý vyzýva Radu a Parlament, aby povolili pridanie ďalších 718 farmaceutických a chemických výrobkov na súčasný zoznam 8 619 výrobkov, ktoré sú pri dovoze do EÚ oslobodené od colných poplatkov. Ide o pomerne odborný text. Naša skupina zaň hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) Sme za návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje oslobodenie od colných poplatkov pre určité aktívne zložky, pretože sa týka farmaceutických a chemických výrobkov, ktoré sú nevyhnutné pre farmaceutický priemysel. Preskúmanie je nevyhnutné na zaradenie nových a na vyradenie niektorých súčasných výrobkov. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe dohody zainteresovaných strán a s jednomyseľným súhlasom všetkých účastníkov a všetkých členských štátov.

 
  
  

Správa: Herbert Reul (A7-0306/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Súhlasím s tým, že dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou by sa mala obnoviť na ďalšie päťročné obdobie. Toto rozhodnutie poskytne Spoločenstvu aj Ukrajine príležitosť na pokračovanie, rozvíjanie a posilňovanie spolupráce v oblastiach spoločných vedecko-technických záujmov. Cieľom tejto spolupráce je pomôcť Ukrajine k aktívnejšej účasti v Európskej výskumnej oblasti. Takáto spolupráca pomôže Ukrajine podporiť systémy riadenia v oblasti vedeckého výskumu, ako aj reformu a reštrukturalizáciu výskumných inštitúcií, a tým vytvoriť podmienky na vznik konkurencieschopnej hospodárskej a znalostnej spoločnosti.

Ukrajina aj Európska únia by mali zo svojho vedecko-technického pokroku získať vzájomné výhody prostredníctvom vykonávania osobitných programov v oblasti výskumu. V rámci uplatňovania tohto rozhodnutia bude možná výmena osobitných poznatkov a odovzdávanie praktických skúseností v prospech vedeckého spoločenstva, priemyslu a občanov. Preto vyjadrujem rozhodný súhlas s tým, aby Ukrajina a Európska únia v tejto oblasti naďalej úzko spolupracovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vedecko-technická spolupráca medzi Európskym spoločenstvom a ďalšími krajinami je nevyhnutná pre technický rozvoj so všetkými jeho výhodami, napríklad aj z hľadiska zlepšovania kvality života ľudí. Preto som hlasovala za obnovenie dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou bola podpísaná v Kodani 4. júla 2002 a nadobudla platnosť 11. februára 2003. Vzhľadom na význam vedecko-technických odvetví pre EÚ, jej kapacity v týchto oblastiach a významnú úlohu, ktorú môže zohrávať po boku Ukrajiny, sa domnievam, že obnovenie tejto dohody je v záujme Únie v zmysle ďalšieho presadzovania spolupráce s Ukrajinou vo vedecko-technických oblastiach, ktoré sú ich spoločnými prioritami a ktoré obom stranám prinášajú výhody. Dúfam, že dohoda, ktorá bola práve obnovená, bude aj naďalej výhodná pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou bola uzavretá v Kodani 4. júla 2002 a nadobudla platnosť 11. februára 2003 s cieľom podporovať, rozvíjať a uľahčovať činnosti spolupráce v oblastiach spoločných záujmov, napríklad v oblasti vedecko-technického výskumu a vývoja. Hlasoval som za túto dohodu, pretože sa domnievam, že jej obnovenie výrazne prispeje k vytvoreniu spoločnej Európskej výskumnej oblasti v tom zmysle, že slúži ako katalyzátor strategického partnerstva medzi EÚ a Ukrajinou. Preto dúfam, že jej obnovenie prinesie ovocie obom stranám.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá sa týka opätovných konzultácií Parlamentu v súvislosti s predošlými rozhodnutiami Rady o obnove dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Na samite, ktorý sa uskutočnil na Ukrajine v novembri 2008, obe strany potvrdili záujem o obnovenie dohody na ďalších päť rokov, čo veľmi vítam.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne.(RO) Vítam, že Európsky parlament prijal návrh rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje obnovenie dohody o vedecko-technickej spolupráci s Ukrajinou. Význam týchto odvetví pre hospodársky a spoločenský rozvoj Európskej únie a Ukrajiny sa potvrdzuje prostredníctvom spolupráce v rôznych oblastiach spoločných záujmov: v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, zdravotníctva, ekologickej energie, informačnej spoločnosti, priemyslu a poľnohospodárstva atď. K zvýšeniu finančnej účinnosti vykonávaných projektov a k obmedzeniu duplicity vynaloženého úsilia a využívaných zdrojov môže prispieť nielen prístup k výskumnej infraštruktúre, ale aj výmena dvojstranných a mnohostranných skúseností medzi vedcami v EÚ a na Ukrajine.

Ukrajinské vedecké spoločenstvo musí vážne posúdiť konkurenčné výhody, ktoré získava vďaka spolupráci s EÚ, a musí využívať európske finančné prostriedky na rozvoj vlastných silných stránok, a nielen ako alternatívny zdroj financovania. Vedecká spolupráca je nepochybne kľúčovým prvkom Európskej výskumnej oblasti a dláždi cestu pre prístup k celosvetovým sieťam v tomto odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou, ktorá je v platnosti od februára 2003, je úspešná a zohráva na oboch stranách významnú úlohu. Jej obnovenie je preto potvrdením tohto úspechu a dúfame, že to tak bude aj v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Ukrajina sa dlhé roky nachádzala v stave ústavného a politického zmätku. Konečne má prezidenta, ktorý dokáže prijímať rozhodnutia. Podporujem zámer pána Janukoviča nastoliť na Ukrajine poriadok. Musíme využiť všetky dostupné možnosti, aby sme ukrajinskému priemyslu pomohli k čo najrýchlejšej integrácii do Európskej únie. Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou je v tejto súvislosti výhodná pre obe strany. Po druhé, predstavuje významný politický signál pre všetky politické sily na Ukrajine, že podporujeme politiku nastolenia poriadku v oblasti práva a právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) V dnešnom modernom svete, v ktorom sú výdobytky technického vývoja rýchlo prekonané, bude zjednodušenie spolupráce vo vedecko-technickej oblasti prospešné pre obidve strany. Keďže obnovenie tejto dohody očividne prináša obom stranám hospodárske a spoločenské výhody, je aj v záujme Európskej únie. Náklady na vykonávanie tejto dohody vo forme školení, seminárov, stretnutí atď. sa budú účtovať príslušným rozpočtovým riadkom konkrétnych programov v rozpočte EÚ.

Obnovenie dohody o vedecko-technickej spolupráci s Ukrajinou som podporil s cieľom presadzovať technický pokrok zoči-voči konkurencii v globalizovanom svete a vzhľadom na výhody, ktoré technický rozvoj prináša nielen v našom každodennom živote, ale napríklad aj v oblasti medicíny.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že obnovenie dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou umožní obom stranám dosiahnuť významný pokrok a vzájomné výhody.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne.(ES) Obnovenie dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou je mimoriadne dôležité z hľadiska ďalšieho zjednodušenia spolupráce v spoločných prioritných oblastiach vedy a techniky, ktoré obom stranám prinášajú spoločensko-hospodárske výhody. Preto som na plenárnom zasadnutí podporila schválenie obnovenia tejto dohody Parlamentom v súlade s naším rozhodnutím vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku.

Táto dohoda má Ukrajine a Európskej únii umožniť vzájomné výhody vyplývajúce z vedecko-technického pokroku dosiahnutého prostredníctvom programov v oblasti výskumu a zároveň umožniť prenos poznatkov v prospech vedeckého spoločenstva, priemyslu a Európanov.

Pokiaľ ide o konkrétne výsledky, obnovenie dohody umožní ďalšiu výmenu informácií medzi EÚ a Ukrajinou o ich politikách v oblasti vedy a techniky. Ukrajine umožní aj účasť v niektorých oblastiach európskeho rámcového programu pre výskum a technický rozvoj a v rámci programov mobility umožní tiež odborné vzdelávanie výskumných pracovníkov a odborníkov oboch strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Toto bolo veľmi jednoduché hlasovanie. Dalo sa len súhlasiť, a tak sme súhlasili.

 
  
  

Správa: Herbert Reul (A7-0303/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Vedecko-technická spolupráca medzi Európskou úniou a ďalšími krajinami je nevyhnutná pre technický rozvoj so všetkými jeho výhodami, napríklad aj z hľadiska zlepšovania kvality života ľudí. Preto som hlasovala za obnovenie dohody medzi EÚ a Faerskými ostrovmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) EÚ a Faerské ostrovy dokončili rokovania o uzavretí dohody o vedecko-technickej spolupráci, ktoré sa začali 13. júla 2009. Dohoda je založená na zásadách vzájomnej výhodnosti, možnosti vzájomného prístupu k programom a činnostiam dôležitým na účely dohody, nediskriminácie, účinnej ochrany duševného vlastníctva a spravodlivého spoločného využívania práv duševného vlastníctva. Dohoda o pridružení vo vedecko-technickej oblasti napomôže vytvorenie štruktúry a zlepšenie spolupráce EÚ a Faerských ostrovov v týchto otázkach prostredníctvom pravidelných zasadnutí spoločného výboru, v ktorom sa môžu plánovať konkrétne činnosti spolupráce. Dúfam, že dohoda, ktorá bola práve prijatá, bude výhodná pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) EÚ a Faerské ostrovy dokončili rokovania o uzavretí dohody o vedecko-technickej spolupráci, ktorej cieľom je zjednodušiť voľný pohyb a pobyt výskumných pracovníkov zapojených do činností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a zjednodušiť cezhraničný pohyb tovaru, ktorý sa používa v rámci týchto činností. Hlasoval som za túto dohodu, pretože sa domnievam, že jej obnovenie výrazne prispeje k vytvoreniu spoločnej Európskej výskumnej oblasti. Preto dúfam, že obnovenie tejto dohody prinesie ovocie obom stranám.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písomne.(FR) Hlasoval som proti dohode medzi Európskou úniou a vládou Faerských ostrovov o vedecko-technickej spolupráci, nie však preto, že som proti vedeckej spolupráci medzi Úniou a Faerskými ostrovmi, ale preto, lebo sa domnievam, že treba začať vyvíjať tlak na Faerské ostrovy, aby raz a navždy skoncovali s opakovaným vraždením delfínov krátkoplutvých, ktorých sa každoročne zabije takmer 1 000. Kým sa budú páchať tieto masakre, budem vždy hlasovať proti každej dohode a každému režimu finančnej pomoci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Komisia v júni 2010 uzavrela v mene Únie rokovania s vládou Faerských ostrovov o dohode o vedecko-technickej spolupráci. Hlasoval som za správu, ktorou sa tento návrh schvaľuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Faerských ostrovov, ktorá je v platnosti od júla 2009, je úspešná a zohráva na oboch stranách významnú úlohu. Jej obnovenie je preto potvrdením tohto úspechu a dúfame, že to tak bude aj v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Nadobudnutie platnosti dohody medzi Európskou úniou a vládou Faerských ostrovov o vedecko-technickej spolupráci umožní Faerským ostrovom plne sa zúčastňovať na siedmom rámcovom programe Európskej únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností. Napriek tomu, že vedecké spoločenstvo Faerských ostrovov je malé, ich vedci sa už úspešne podieľali na projektoch financovaných Európskou úniou. Majú odborné znalosti v oblastiach výskumu, ktoré sú spojené so zemepisnou polohou Faerských ostrovov, najmä v oblasti morských zdrojov a životného prostredia. Dohoda poskytne týmto vedeckým pracovníkom možnosť pracovať v iných oblastiach, napríklad v oblasti energetiky, potravinárstva, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a biotechnológií. Pravidelné stretnutia pomôžu určiť spoločné priority z hľadiska výskumu, ako aj oblasti, v ktorých môže byť spoločné úsilie výhodné pre obe strany. Okrem toho bude dohoda presadzovať mobilitu študentov a vedeckých pracovníkov z oblasti vyššieho vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Európska únia si stanovila ambiciózne ciele v oblasti technológií, a to nielen v spojení s lisabonskou stratégiou. Tieto ciele boli nedávno posilnené v pláne na blízku budúcnosť, ktorým je stratégia Európa 2020. Spolupráca v oblasti vedy a techniky sa tak stáva ešte dôležitejšou. Na tomto pozadí by sme mali privítať skutočnosť, že sa dosiahlo viacero dohôd s ďalšími krajinami, ktorých cieľom je presadzovať túto spoluprácu napríklad prostredníctvom školení, stretnutí a seminárov. Táto otázka je pre EÚ natoľko významná, že v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností sa sprístupnila možnosť dotácií.

Teraz sa chystáme obnoviť našu dohodu so severoatlantickým súostrovím Faerských ostrovov. Na rozdiel od Dánska Faerské ostrovy nie sú členom Európskej únie a nie sú súčasťou colnej únie. Namiesto toho vytvorili jednotnú hospodársku oblasť s Islandom. Na podporu technického pokroku som hlasoval za obnovenie dohody o vedecko-technickej spolupráci s Faerskými ostrovmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uzatvorenie dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Faerských ostrovov, pretože som presvedčený, že spojenie nášho úsilia v tejto strategickej oblasti môže byť výhodné pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – So zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11365/2010), návrh Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Faerských ostrovov, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k siedmemu rámcovému programu Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (05475/2010), a na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0184/2010),

a zároveň so zreteľom na článok 81, článok 90 ods. 8 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlamentu a na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0303/2010) sme súhlasili s týmito bodmi:

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Faerských ostrovov.

 
  
  

Správa: Herbert Reul (A7-0302/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne.(BG) Inovácie a globalizácia sú dva hlavné zdroje hospodárskeho rozvoja vo svete. Majú priamy účinok na produktivitu, zamestnanosť a blahobyt občanov a poskytujú príležitosť na vyriešenie niektorých celosvetových problémov, napríklad zdravotnej starostlivosti a životného prostredia. Keďže ich úloha je čoraz zrejmejšia a ich vlastnosti sú čoraz jasnejšie, politiky sa im musia prispôsobiť. Japonsko je krajinou s tradíciami v oblasti vedy a techniky. Preto som hlasoval za spoluprácu s touto krajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Vedecko-technická spolupráca medzi Európskym spoločenstvom a ďalšími krajinami je nevyhnutná pre technický rozvoj so všetkými jeho výhodami, napríklad aj z hľadiska zlepšovania kvality života ľudí. Preto som hlasovala za uzatvorenie dohody v tejto veci medzi EÚ a vládou Japonska.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Význam vedy a techniky pre rozvoj Európy a Japonska a skutočnosť, že oba tieto subjekty čelia podobným problémom týkajúcim sa hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti priemyslu, zamestnanosti, trvalo udržateľného rozvoja a zmeny klímy viedli k tomu, že EÚ aj Japonsko vyjadrili túžbu zlepšiť a zintenzívniť vzájomnú spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu, napríklad v oblasti vedy a techniky. V roku 2003 sa začali rokovania o budúcej dohode o vedecko-technickej spolupráci, ktoré viedli k návrhu textu, o ktorom sme práve hlasovali. Nesmieme zabudnúť, že toto partnerstvo by mohlo Európe priniesť najvyššie výhody, pretože Japonsko je jednou z vedúcich krajín sveta, pokiaľ ide o investície v oblasti výskumu, ktoré v roku 2008 predstavovali 3,61 % hrubého domáceho produktu, pričom viac než 81,6 % pochádzalo zo súkromného sektora. Dúfam, že dohoda, ktorá bola práve prijatá, bude výhodná pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Európska únia a Japonsko čelia spoločným problémom v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti priemyslu, zamestnanosti, sociálnej a regionálnej súdržnosti a trvalo udržateľného rozvoja, pričom najdôležitejším problémom je zrejme potreba prispôsobiť hospodárstva starnúcej spoločnosti a súčasnej finančnej kríze.

Majú aj podobné priority v oblasti výskumu, napríklad vedy o živote a vedy o komunikácii, táto dohoda preto poslúži na rozšírenie spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, napríklad v oblasti vied o živote, informačných a komunikačných technológií a ekologických technológií spojených so zmenou klímy a obnoviteľnou energiou. Hlasoval som za túto dohodu, pretože sa domnievam, že jej prijatie výrazne prispeje k vytvoreniu spoločnej Európskej výskumnej oblasti v tom zmysle, že poslúži ako katalyzátor strategického partnerstva medzi EÚ a Japonskom, ktoré je už jednou z vedúcich krajín, pokiaľ ide o investície v oblasti výskumu (ktoré v roku 2008 dosiahli 3,61 % hrubého domáceho produktu, pričom viac ako 81,6 % z toho pochádzalo zo súkromného sektora).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Komisia rokovala o dohode o vedecko-technickej spolupráci s Japonskom, ktorá bola podpísaná 30. novembra 2009. Vítam správu, ktorá schvaľuje túto dohodu, ale domnievam sa, že EÚ musí ďalej pracovať na zintenzívnení svojho vzťahu s Japonskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom bola predmetom rokovaní od roku 2003, no uzatvorená bola až teraz. Vzhľadom na mimoriadne postavenie Japonska z hľadiska vedecko-technického výskumu má dohoda, ktorá bola práve podpísaná, obrovský význam pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Táto dohoda dáva Európskej únii zelenú na využívanie technológií z Japonska, ktoré je jednou z najpokrokovejších priemyselných krajín. Zo strany Európskej únie ide o veľký krok vpred. Chcel by som však vysloviť nádej, že táto spolupráca bude obojsmerná, keďže skúsenosti z práce s japonskými firmami naznačujú, že japonská strana sa nie vždy drží tejto zásady. Hlasujem za v nádeji, že táto spolupráca neprinesie výhody len Japonsku, ale aj Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Japonsko je vzorom v oblasti technického rozvoja. Japonské technológie sú vždy na najvyššej úrovni, či už ide o systémy hybridného pohonu alebo o výrobky určené na zábavu. Táto krajina je známa tým, že svoje výrobky na vysokej technologickej úrovni nielen vyváža, ale že sú veľmi dôležité aj pre jej občanov. V Japonsku je už napríklad možné vykonávať bezpečné platby za tovar a služby prostredníctvom mobilného telefónu. Nedostatok takzvaných vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné pre elektronické súčiastky najnovších technologických výrobkov, je výsledkom čínskej stratégie, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby bol týchto látok nedostatok, a tým umelo udržiavať ich vysoké ceny. Vďaka tomu všetkému sa urýchli hľadanie alternatív.

Spolupráca v oblasti vedy a techniky a obnovenie príslušnej dohody si zaslúži našu podporu nielen z týchto dôvodov. Úlohu tu zohrávajú aj požiadavky lisabonskej stratégie a stratégie Európa 2020, kde si Európska únia stanovila ambiciózne ciele v oblasti technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Európa a Japonsko čelia spoločným problémom v oblasti hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja, takže uzatvorenie tejto dohody je dôvodom na oslavu, pretože dohoda umožňuje rozšírenie ich spolupráce v oblasti vedy a techniky so značnými výhodami pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne.(ES) EÚ a Japonsko čelia veľmi podobným problémom v oblasti hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti priemyslu.

Potreba spoločensko-hospodárskych úprav vzhľadom na starnutie obyvateľstva a súčasnú hospodársku krízu navyše znamená, že oba subjekty riešia podobné situácie a majú podobné priority v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Vzhľadom na potrebu maximálneho využitia potenciálu spolupráce týchto dvoch strán vo vedecko-technickej oblasti budem hlasovať za odporúčanie, ktoré dáva súhlas Parlamentu na uzatvorenie dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi EÚ a Japonskom.

Dohoda, ktorej trvanie je naplánované na päť rokov, má obom stranám priniesť vzájomné výhody a ustanovuje pravidelné stretnutia EÚ a Japonska, ktorých cieľom je plánovanie konkrétnych činností spolupráce vrátane koordinovaných výberových konaní. To všetko má Európskej únii a Japonsku, ktoré už spolupracujú na významných projektoch, napríklad na projekte medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora, umožniť ďalšiu konsolidáciu vzájomnej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, akými sú vedy o živote, informačné a komunikačné technológie, výrobné technológie a životné prostredie vrátane zmeny klímy a obnoviteľných zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto hlasovaním Európsky parlament so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11363/2010), so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci (13753/2009), so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0183/2010), so zreteľom na článok 81, článok 90 ods. 8 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku, so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0302/2010): 1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Japonska.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne.(DE) Hlasoval som za túto správu, pretože ju považujem za správnu a potrebnú na uvoľnenie prostriedkov z Fondu solidarity pre obete záplav, ktoré sa objavili v minulých rokoch. Finančné prostriedky EÚ v tomto prípade pomôžu priamo postihnutým.

 
  
  

Správa: Herbert Reul (A7-0304/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vedecko-technická spolupráca medzi Európskym spoločenstvom a ďalšími krajinami je nevyhnutná pre technický rozvoj so všetkými jeho výhodami, napríklad aj z hľadiska zlepšovania kvality života ľudí. Z tohto dôvodu som hlasovala za uzatvorenie dohody v tejto oblasti medzi ES a Jordánskym hášimovským kráľovstvom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Vedecká a technologická spolupráca medzi Európskou úniou a Jordánskom je jednou z priorít v oblasti spolupráce medzi EÚ a stredozemskými krajinami prostredníctvom Európskej susedskej politiky a stratégie EÚ, zameranej na posilňovanie väzieb medzi susedskými krajinami. Je tiež v úzkom súlade s výkonným programom jordánskej vlády v oblasti presadzovania procesu trvalej sociálno-hospodárskej reformy v tejto krajine. Myslím si, že pre obe strany je prospešné spolupracovať na spoločnom výskume, technickom rozvoji a demonštračných činnostiach v rôznych oblastiach spoločného záujmu, pričom ovocie tejto spolupráce sa využije v súlade s ich spoločnými hospodárskymi a sociálnymi záujmami.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) EÚ rozvíja úzke partnerstvo s Jordánskom, krajinou, ktorá si dáva za cieľ pôsobiť ako umiernená a reformná sila v politicky búrlivom regióne. EÚ sa snaží podporovať Jordánsko v jeho úsilí prostredníctvom partnerstva, ktoré zdôrazňuje úzku spoluprácu v oblasti demokratickej reformy a hospodárskej modernizácie. Ako predsedu Delegácie pre vzťahy s krajinami Mašreku ma teší, že môžem hlasovať za túto správu, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu vo vede a technológiách medzi Európskou úniou a Jordánskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Od roku 2008 EÚ a Jordánsko rokujú o dohode o vedeckej a technologickej spolupráci, ktorá sa teraz musí prijať. Partnerstvo s Jordánskom má veľký význam z hľadiska vzťahov medzi Európou a stredozemskými krajinami, pretože okrem svojho veľkého potenciálu môže byť táto krajina aj platformou pre vedeckú spoluprácu s ďalšími krajinami regiónu. Jordánsko má navyše aj dobre rozvinutú sieť univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania a dobre vybavené výskumné centrá a centrá technologických aplikácií v oblastiach, ktoré sú pre Európu veľmi dôležité, napríklad v poľnohospodárstve či agronómii. Táto krajina je tiež dobre integrovaná do medzinárodných a regionálnych vedeckých sietí. Dúfam, že dohoda, ktorá bola práve prijatá, bude výhodná pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vedecká a technologická spolupráca medzi Európskou úniou a Jordánskom je jednou z priorít Euro-stredomorskej dohody o pridružení, ktorá platí od roku 2002. Hlasoval som za túto správu, keďže jej obnovenie podľa mňa prispieva k posilneniu vytvárania spoločnej Európskej výskumnej oblasti, lebo slúži ako katalyzátor strategického partnerstva medzi EÚ a Jordánskom, ktoré môže mať vďaka svojej strategickej polohe na Blízkom východe vplyv na presadzovanie vedeckej spolupráce s krajinami v tomto regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Komisia dosiahla dohodu o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Jordánskom. Dohoda bola podpísaná 30. novembra 2009. Hlasoval som za túto správu, ktorá dohodu schvaľuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) O dohode o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom sa rokuje od roku 2008 a až teraz bola uzatvorená. Táto dohoda je dôležitá z hľadiska možností, ktoré prináša v oblasti výmeny medzi Európou a týmto blízkovýchodným kráľovstvom. Treba tiež zdôrazniť, že Jordánsko sa intenzívne rozvíja z hľadiska vysokého školstva, čo môže výrazne prispieť k úspechu tejto spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Napriek tomu, že otázky životného prostredia sú zatienené konfliktom na Blízkom východe, v týchto regiónoch budú zrejme potrebné pokročilejšie technologické riešenia. Stratégie Jordánska aj Izraela v oblasti pitnej vody vedú k postupnému slabnutiu toku rieky Jordán a k nárastu znečistenia vody. Z tohto dôvodu tam bude vysoký dopyt po technologickom rozvoji, napríklad v oblasti zariadení na čistenie a spracovanie odpadových vôd.

Vedecko-technická spolupráca je dôležitá z hľadiska možnosti výmeny vedomostí a vytvorenia základov nového technologického rozvoja. Z tohto dôvodu som hlasoval za obnovenie dohody s Jordánskym kráľovstvom.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Spolupráca v oblasti vedeckého a technologického výskumu medzi Európskou úniou a Jordánskom je identifikovaná ako priorita v rámci Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorá platí od roku 2002. Preto sa domnievam, že uzatvorenie tejto dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Jordánskom by sme mali privítať, pretože je ďalším krokom smerom k posilneniu tohto partnerstva. Dúfam, že spájanie síl v týchto strategických oblastiach bude prospešné pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne. (ES) Vedecká a technologická spolupráca medzi EÚ a Jordánskom predstavuje prioritu v rámci Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi týmito dvoma stranami, ktorá nadobudla platnosť v roku 2002.

Rokovania o podpísaní dohody medzi EÚ a Jordánskom o vedeckej spolupráci sa teda začali v roku 2007. Schválenie uzatvorenia tejto dohody Parlamentom je krokom správnym smerom. Moja podpora uzatvorenia dohody vychádza z presvedčenia, že EÚ sa takto priblíži Jordánsku, ktoré má významné kapacity v oblasti vedy a technológií. Jordánsko má rozsiahlu sieť univerzít a výskumných centier.

Okrem toho dúfame, že Jordánsko bude pôsobiť ako katalyzátor vedeckej spolupráce v tomto regióne. Má strategické plánovanie pre výskum a má možnosti spolupracovať na medzinárodnej úrovni v odvetviach, ako sú okrem iných energetika, udržateľný rozvoj, zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.

Tieto oblasti zodpovedajú európskym prioritám stanoveným v siedmom rámcovom programe. Z tohto dôvodu je dôležité túto dohodu schváliť, pretože to umožní EÚ priblížiť sa svojmu stredozemskému partnerovi v oblasti vedy a technológií a dosiahnuť tak obojstranný prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto hlasovaním Európsky parlament so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11362/2010), so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci (11790/2009), so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6, druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0182/2010), so zreteľom na článok 81, článok 90 ods. 8 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku, so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0304/2010) 1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

 
  
  

Správa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože sa týka uznesenia prijatého Parlamentom 25. februára a Zelenej knihy o reforme spoločnej rybárskej politiky v súvislosti s potrebou regionálnej spolupráce a udržateľnosti rybolovu mimo vôd EÚ. Toto uznesenie ruší dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorá nadobudla platnosť 9. októbra 2006 na trojročné obdobie, a zabezpečuje kontinuitu rybolovných činností flotily Spoločenstva, čo je v mimoriadnom záujme EÚ, pretože to prispieva k životaschopnosti jej odvetvia lovu tuniakov v Tichom oceáne. Umožňuje tiež významné obmedzenie možností lovu tuniaka vo východnom Atlantiku z dôvodu ochranných a riadiacich opatrení prijatých Medziamerickou komisiou pre tropické tuniaky (IATTC).

Ďalej treba povedať, že táto dohoda poskytne Šalamúnovým ostrovom garantovaný príjem, ktorý sa použije na podporu plnenia ich vlastnej politiky rybolovu, čím prispeje k dodržiavaniu zásady udržateľnosti a dobrého riadenia rybolovných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Gratulujem pani Patrãovej Nevesovej k tomu, že upriamila pozornosť tohto Parlamentu na obnovenie dohody o partnerstve so Šalamúnovými ostrovmi.

Novou Lisabonskou zmluvou získal Európsky parlament väčšie právomoci v oblasti dohôd o partnerstve v sektore rybolovu a vďaka reforme spoločnej rybárskej politiky nové dohody obsahujú aj záväzok podporovať zodpovedný a udržateľný rybolov všade vo svete.

Hlasoval som za túto správu, pretože táto dohoda zahŕňa aj podporu spolupráce na subregionálnej úrovni, čo je v súlade s európskym cieľom posilňovania rámca regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu, čím sa skvalitní riadenie v oblasti rybolovu.

Takisto som presvedčený, že vzťahy Európskej únie so Šalamúnovými ostrovmi, kde je more plné tuniakov, predstavujú aj významný hospodársky záujem. Takýmto spôsobom je možné podporovať hospodársku efektívnosť dodávateľského reťazca Európskej únie pre lov tuniakov v Tichom oceáne, čo zaručí prístup k 4 000 tonám týchto rýb. Pre toto odvetvie a európsky trh to nie je zanedbateľné množstvo a predstavuje čiastočnú kompenzáciu za predpokladané obmedzenie možností lovu tuniaka vo východnom Atlantiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písomne.(DA) My štyria dánski sociálni demokrati v Európskom parlamente sme sa rozhodli hlasovať proti dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi. Naše rozhodnutie vychádza z reálnych obáv, že tuniak bude nadmerne lovený. Najmä dva druhy – tuniak žltoplutvý a tuniak zavalitý – sú ohrozené, preto by sa ich lov mal, pokiaľ možno, prerušiť. Tieto dohody o rybolove ohrozujú populácie rýb, pretože umožňujú akékoľvek lovenie rýb, ak príslušný európsky rybár poskytne finančnú kompenzáciu za každú tonu vyloveného tuniaka. To veľmi pravdepodobne povedenie k nekontrolovateľnému nadmernému rybolovu a v najhoršom prípade to môže aj ohroziť prežitie tuniaka v tomto regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Lisabonská zmluva posilňuje právomoci Európskeho parlamentu v oblasti dohôd o partnerstve v sektore rybolovu (DPR), keď vyžaduje predchádzajúce schválenie Parlamentom. Z tohto dôvodu som hlasovala za správu o DPR medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi, pretože som presvedčená, že presadzuje cieľ podpory zodpovedného, udržateľného rybolovu, čím slúži legitímnym záujmom oboch strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne.(SV) My sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať proti dohode o partnerstve v sektore rybolovu so Šalamúnovými ostrovmi. Domnievame sa, že monitorovanie plnenia dohody je nedostatočné a že dohoda nevenuje dostatok pozornosti životnému prostrediu v súvislosti s nadmerne lovenými populáciami rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) EÚ má v súčasnosti v platnosti 16 dohôd o partnerstve v sektore rybolovu (DPR). Ich prostredníctvom má flotila EÚ prístup k populáciám rýb, ktoré z nejakého dôvodu jej partneri nemôžu alebo nechcú loviť. Momentálne sa snažíme obnoviť DPR so Šalamúnovými ostrovmi na ďalšie tri roky. Ako povedala pani spravodajkyňa, „EÚ navrhuje poskytnúť Šalamúnovým ostrovom rovnakú finančnú podporu ako podľa predchádzajúcej dohody, a to aj napriek tomu, že sa udelí menej povolení na rybolov a objem povoleného úlovku je nižší“. To je zvlášť dôležité, najmä keď zoberieme do úvahy, že podľa predchádzajúcej verzie DPR štyri portugalské plavidlá s povrchovými dlhými šnúrami lovili vo výhradnej hospodárskej zóne Šalamúnových ostrovov, čo už teraz nie je možné, pretože pre tieto plavidlá neboli dohodnuté žiadne možnosti rybolovu. Je však pravda, že bola pridaná doložka, ktorá v prípade potreby umožňuje zaradenie nových možností rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Reforma spoločnej rybárskej politiky (SRP) z roku 2002 zaviedla koncepciu partnerstva s cieľom podpory rozvoja sektora rybolovu v partnerských krajinách. Od roku 2004 sa tieto dohody nazývajú „dohody o partnerstve v sektore rybolovu“ (DPR). Lisabonská zmluva dala Parlamentu väčšie právomoci v oblasti DPR. Podľa článku 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) musí teraz Parlament vopred schváliť uzavretie dohody.

Vo februári 2004 Šalamúnove ostrovy a Európske spoločenstvo podpísali trojročnú DPR, ktorá nadobudla platnosť 9. októbra 2006. Súhlasím s tým, že táto dohoda by sa mala zrušiť a nahradiť novou verziou, ktorá spája tri dohody s krajinami z oblasti stredného a západného Tichomoria, do ktorých patrí aj dohoda o partnerstve s Kiribati a s Mikronézskymi federatívnymi štátmi. Podľa dohôd s africkými a tichomorskými krajinami je časť finančného príspevku EÚ určená na podporu politík rybolovu týchto krajín, založených na zásade udržateľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Podpísanie dvojstranných dohôd o sektore rybolovu medzi EÚ a tretími krajinami zaručuje flotile EÚ prístup k zdrojom rýb, ktoré sú významné z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska, a zároveň poskytuje týmto krajinám finančné prostriedky, ktoré často predstavujú veľkú časť ich rozpočtov dostupných na účely vykonávania politík v rôznych oblastiach, nielen v oblasti politiky rybolovu. Platí to aj pre túto dohodu. Hlasovali sme za túto správu, stále však máme vážne výhrady v súvislosti s tým, ako bola dohoda doteraz plnená, a s niektorými z nich sa celkom oprávnene stotožňuje aj pani spravodajkyňa.

Okrem iného mám na mysli skutočnosť, že v čase platnosti dohody sa nikdy nestretol spoločný výbor, že neboli stanovené podmienky, podľa ktorých by sa vykonávali zodpovedné postupy rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Šalamúnových ostrovov, a že sa nepodarilo stanoviť spôsob, akým sa bude monitorovať objem úlovku. Tieto neúspechy výrazne ohrozujú plnenie cieľov dohody a po jej obnovení sa už nesmú opakovať. Komisia sa zaviazala urobiť všetko pre to, aby predišla opakovaniu tejto situácie: teraz musí tento záväzok splniť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za tento návrh o dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi, ale s vážnymi výhradami. Politika rozvojovej spolupráce a spoločná rybárska politika EÚ sa musia dať do koherentného, dopĺňajúceho sa a koordinovaného vzťahu, aby spoločne pomohli znížiť chudobu v krajinách s nevyužitými rybolovnými zdrojmi, ktoré chcú tieto krajiny využívať udržateľným spôsobom, a zároveň rozvíjať svoje miestne komunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ má viacero dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, ktoré jej poskytujú prístup do rôznych rybolovných zón výmenou za finančné prostriedky pre hospodárstva krajín, ktoré s ňou uzatvárajú tieto partnerstvá. Toto je spôsob, akým EÚ pomáha rozvojovým krajinám a zároveň sprístupňuje rybolovné oblasti dobrej kvality rybárom z EÚ. Podporuje tým ich hospodársku činnosť, čo je dôležité pre hospodárstvo EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) V tomto konkrétnom prípade existujú dva problémy, ktoré sa musia metodicky a cielene vyriešiť. Prvým sú rybolovné kvóty a druhým je výmena vedomostí a skúseností v oblasti technológií spracovania a ochrany populácií rýb a produkcie v Tichom oceáne. Dúfam, že všetky aspekty uvedené v dohode sa zamerajú na posilnenie spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Dvojstranné dohody o sektore rybolovu medzi Európskou úniou a tretími krajinami prinášajú EÚ významné hospodárske výhody. Momentálne sa rokuje o novej dohode medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi. Nevýhodami novej dohody sú zvýšenie príspevku, ktorý musia platiť majitelia lodí, nižšia úroveň výnosnosti pre EÚ v porovnaní s inými dohodami o love tuniaka a rovnaká finančná podpora zo strany EÚ výmenou za nižšie rybolovné kvóty.

Podľa spravodajkyne medzi prínosy tejto dohody patrí skutočnosť, že Šalamúnove ostrovy potrebujú devízové rezervy na udržanie svojej makroekonomickej stability, že dohodnutá referenčná tonáž 4 000 ton rýb predstavuje pre EÚ pomerne veľké množstvo a že je potrebné využiť spoluprácu na regionálnom základe ako nástroj dosiahnutia udržateľnosti rybolovu mimo vôd EÚ. Zdržal som sa hlasovania, pretože výhody pre EÚ nie sú vzhľadom na náklady dostatočne jasné.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh na uzatvorenie dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi, lebo som presvedčený, že táto dohoda v zásade vyhovuje záujmom oboch strán. Domnievam sa, že spolupráca na regionálnom základe je skvelým spôsobom, ako dosiahnuť udržateľnosť mimo vôd EÚ a posilniť riadenie rybolovu.

Táto dohoda okrem toho, že vytvorí stabilný právny rámec pre obe strany, prinesie týmto ostrovom garantovaný príjem počas minimálne troch rokov, ktorý sa čiastočne použije na financovanie plnenia ich vlastnej politiky rybolovu. Zachovanie vzťahov v oblasti rybolovu so Šalamúnovými ostrovmi je v mimoriadnom záujme EÚ, pretože pomôže zlepšiť životaschopnosť sektora lovu tuniaka EÚ v Tichom oceáne prostredníctvom poskytnutia prístupu k veľkému množstvu rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Gratulujem pani Patrãovej Nevesovej k tomu, že upriamila pozornosť tohto Parlamentu na obnovenie dohody o partnerstve so Šalamúnovými ostrovmi.

Hlasoval som za túto správu, pretože podľa tejto dohody sa bude podporovať spolupráca na subregionálnej úrovni, čo je v súlade s európskym cieľom posilňovania regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu, čím sa skvalitní riadenie v oblasti rybolovu. A nakoniec, podporujem odporúčania spravodajkyne Komisii najmä s cieľom zaistiť, aby sa s Európskym parlamentom a Radou zaobchádzalo rovnako v súvislosti s právom na riadne informovanie, aby mohli primerane monitorovať a vyhodnocovať plnenie medzinárodných dohôd o rybolove.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uzatvorenie tejto dohody o partnerstve v sektore rybolovu, pretože sa domnievam, že v zásade vyhovuje záujmom oboch strán, a to na jednej strane tým, že poskytuje EÚ prístup k 4 000 tonám tuniaka ročne, čo nie je pre odvetvie a trh EÚ zanedbateľné množstvo, a na druhej strane tým, že poskytuje Šalamúnovým ostrovom značné finančné prostriedky, ktoré čiastočne použije na plnenie vlastnej sektorovej politiky rybolovu. Domnievam sa však, že sa musí urobiť všetko na odstránenie problémov, na ktoré správa správne poukazuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Platnosť dohody o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Šalamúnovými ostrovmi uplynula v októbri 2009. Nový protokol je platný od 9. októbra 2009 do 8. októbra 2012 a predbežne sa už uplatňuje do ukončenia postupu súhlasu Európskeho parlamentu. Podľa článku 43 ods. 2 a článku 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Európsky parlament udeliť alebo neudeliť súhlas. Hoci väčšina EP hlasovala za správu, naša skupina Zelených/Európskej slobodnej aliancie hlasovala proti.

 
  
  

Správa: David Casa (A7-0325/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Stotožňujem sa s obavami pána spravodajcu v súvislosti s tým, že Komisia by mala preskúmať nielen konkrétnu otázku štandardnej sadzby a iných sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH), ale aj širšiu problematiku novej stratégie DPH vrátane jej rozsahu a odchýlok. Systém DPH vzhľadom na svoju rastúcu zložitosť z hľadiska sadzieb nedrží krok s vývojom vnútorného trhu, čím znevýhodňuje podniky, najmä malé a stredné podniky. Treba pripomenúť, že Parlament varoval Komisiu, že systém DPH v podobe, v akej je momentálne navrhnutý a uplatňovaný členskými štátmi, má nedostatky, ktoré využívajú podvodníci, čo vedie k daňovým stratám v miliardách eur. Vítam zámer Komisie vypracovať zelenú knihu o preskúmaní systému DPH s cieľom vytvoriť priaznivejšie prostredie pre podnikanie a jednoduchší, ale spoľahlivejší systém pre členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu. Týmto návrhom Komisia navrhuje predĺžiť platnosť súčasnej požiadavky, aby krajiny EÚ uplatňovali minimálnu štandardnú sadzbu DPH vo výške 15 %, o 5 rokov. Návrh preto nebude mať žiadne dôsledky z hľadiska daňových sadzieb. Komisia navrhuje, aby sa toto predĺženie začalo uplatňovať od 1. januára 2011 počas obdobia končiaceho 31. decembrom 2015. Aby sa zachovala dosiahnutá miera harmonizácie sadzieb, Komisia dvakrát predložila návrhy, na základe ktorých by sa ustanovilo rozmedzie štandardnej sadzby minimálne 15 % a maximálne 25 %. Toto rozmedzie sa určilo na základe sadzieb, ktoré v praxi uplatňujú členské štáty, pričom miera štandardnej sadzby sa vždy pohybovala medzi 15 % a 25 %. Rada tieto návrhy o zblížení sadzieb v oboch prípadoch zmenila a doplnila tak, že ponechala len zásadu minimálnej sadzby. Súhlasím s Komisiou, že účelom rozšírenia nie je len zaručiť podnikom potrebnú právnu istotu, ale aj im umožniť ďalšie posúdenie primeranej výšky štandardnej sadzby DPH na úrovni EÚ. Domnievam sa, že v budúcej zelenej knihe o preskúmaní systému DPH by Komisia mala preskúmať nielen konkrétnu otázku štandardnej sadzby DPH a iných sadzieb, ale aj širšiu problematiku novej stratégie DPH vrátane jej rozsahu a odchýlok.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Gratulujem spravodajcovi pánovi Casovi k vypracovaniu tejto správy, ktorá nám umožňuje nanovo sa pozrieť na takú zásadnú tému, akou je harmonizácia DPH a daní.

Podporujem spravodajcu v jeho tvrdení, že súčasný systém DPH čiastočne v dôsledku rastúcej zložitosti nedrží krok s rastom vnútorného trhu a dostáva spoločnosti a malé a stredné podniky do nevýhody, pretože výrazne ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť. Súčasné daňové zákony majú tiež mnohé medzery, ktoré môžu neplatiči daní využiť na získanie nezákonných výhod.

Preto podporujem návrh Komisie odložiť vytvorenie spoločného systému DPH s cieľom poskytnúť podnikom potrebnú právnu istotu, ale zároveň vyzývam Komisiu, aby čo najskôr dokončila analýzu a s účasťou tohto Parlamentu vypracovala zelenú knihu o preskúmaní systému DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Súhlasím s návrhom Komisie na predĺženie platnosti súčasnej požiadavky, aby členské štáty EÚ uplatňovali minimálnu štandardnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 15 %, o päť rokov na základe článku 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby sa nová stratégia DPH zamerala na zníženie administratívnej záťaže, odstránenie daňových prekážok a zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky a podniky náročné na pracovnú silu, a na súčasné zabezpečenie odolnosti systému proti podvodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že v čase, keď sa má opäť predĺžiť prechodné stanovenie pätnásťpercentnej úrovne, je potrebná prísna kontrola minimálnej sadzby DPH. Ďalej si myslím, že viac by nás mala znepokojovať skutočnosť, že čoraz vyšší počet vlád v krajinách EÚ zvyšuje sadzbu DPH na maximálny limit s cieľom bojovať proti problémom spôsobeným hospodárskou krízou. Toto opatrenie dokazuje, že chýbajú životaschopné riešenia, a obmedzuje hospodárstvo a životy ľudí. Preto naliehavo žiadam, aby sme sa vyhli nadmernému zdaneniu a zamerali sa na prijatie definitívneho systému daňovej harmonizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že Európska únia potrebuje novú stratégiu DPH. EÚ to musí využiť s cieľom obmedziť byrokraciu a odstrániť finančné prekážky, ktoré blokujú rozvoj malých a stredných podnikov. Taktiež si myslím, že predĺženie prechodného stanovenia minimálnej sadzby DPH do 31. decembra 2015 môže zabrániť štrukturálnej nerovnováhe v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Obnovenie minimálnej štandardnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 15 % v členských štátoch, ktoré navrhuje Komisia, vychádza z právnej istoty. V žiadnom prípade nie som proti tejto zásade, takže som hlasoval za tento návrh. Musím však zdôrazniť, že v súvislosti s touto daňou sú naliehavo potrebné hlbšie opatrenia. Tieto opatrenia sa musia zamerať na fiškálnu konkurencieschopnosť Európskej únie a potrebnú ochranu malých a stredných podnikov. Je čoraz jasnejšie, že daňové politiky nie sú neutrálne. Úspech DPH nemôže a nesmie zabrániť tomu, aby sa prispôsobovala novým časom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V tomto návrhu, ktorý vychádza z článku 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), Komisia navrhuje predĺžiť platnosť súčasnej požiadavky, aby členské štáty EÚ uplatňovali minimálnu štandardnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 15 %, o päť rokov. Návrh preto nebude mať žiadne dôsledky z hľadiska daňových sadzieb.

Komisia navrhuje, aby sa toto predĺženie začalo uplatňovať od 1. januára 2011 počas obdobia končiaceho 31. decembrom 2015. Účelom tohto predĺženia nie je len poskytnúť podnikom potrebnú právnu istotu, ale aj umožniť im lepšie posúdenie primeranej výšky štandardnej sadzby DPH na úrovni EÚ. Súčasný systém DPH, ktorý je čoraz zložitejší, a to nielen z hľadiska sadzieb, nedrží krok s vývojom vnútorného trhu a znevýhodňuje tým európske podniky, najmä malé a stredné podniky. Navyše, ako upozornil Parlament, systém DPH v podobe, v akej je momentálne navrhnutý a uplatňovaný členskými štátmi, má nedostatky, ktoré podvodníci využívajú vo svoj prospech, čo vedie k daňovým stratám v miliardách eur.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa sa týka návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o minimálnej štandardnej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 15 %, pričom aktuálne obdobie – ktoré má uplynúť na konci tohto roka – sa predlžuje o ďalších päť rokov, pretože sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o definitívnej štandardizácii sadzieb DPH.

Spravodajca však využil príležitosť a dal Rade určité odporúčania, konkrétne v súvislosti s novou stratégiou DPH, ktorá by sa podľa neho mala zamerať na „odstránenie daňových prekážok a zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky a podniky náročné na pracovnú silu, a na súčasné zabezpečenie odolnosti systému proti podvodom“. Využil tiež túto príležitosť a trval na tom, aby Rada pokročila smerom k definitívnemu systému pred 31. decembrom 2015 a aby Komisia predložila legislatívne návrhy na zmenu súčasnej prechodnej sadzby do roku 2013.

Túto problematiku budeme mimoriadne pozorne sledovať vzhľadom na možné negatívne dôsledky, ktoré by mohol mať návrh v roku 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá skúma návrh Komisie predĺžiť platnosť požiadavky, aby krajiny EÚ uplatňovali minimálnu štandardnú sadzbu DPH vo výške 15 %, o 5 rokov do 31. decembra 2015. V normálnych časoch je to žiaduce, ale v súčasnej hospodárskej kríze je to ešte potrebnejšie. Súťaž v oblasti daní, ktorá spôsobila pokles sadzieb DPH, by zruinovala krajiny, ktoré sa snažia zachovať prijateľnú úroveň verejných služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Mali by sme pamätať na to, že súčasný systém DPH, ktorý je čoraz zložitejší, a to nielen z hľadiska sadzieb, nedrží krok s vývojom vnútorného trhu. To znevýhodňuje európske podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP).

Navyše, ako v minulosti upozornil Parlament, systém DPH v podobe, v akej je momentálne navrhnutý a uplatňovaný členskými štátmi, má nedostatky, ktoré podvodníci využívajú vo svoj prospech, čo spôsobuje straty z daňových príjmov v miliardách eur. Nová stratégia DPH by sa preto mala zamerať na reformu pravidiel DPH takým spôsobom, ktorý aktívne presadzuje ciele vnútorného trhu. Nová stratégia DPH by sa mala zamerať na zníženie administratívnej záťaže, odstránenie daňových prekážok a zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre MSP a podniky náročné na pracovnú silu, a na súčasné zabezpečenie odolnosti systému proti podvodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Toto je mimoriadne dôležitá otázka z hľadiska rozvoja európskeho podnikania ako takého. Musí sa vytvoriť harmonizovaný systém sadzieb DPH platný pre všetky krajiny Európskej únie. Musí existovať rozsiahly dlhodobý daňový systém pre všetky typy podnikania a priemyselných odvetví. Až potom budeme môcť počítať s úspechom fiškálnej politiky. V Lotyšsku v súčasnosti jednotliví politici nedokážu pochopiť nebezpečenstvo nestabilného daňového systému a upchávajú rozpočtový deficit neustálou novelizáciou daňových právnych predpisov. To výrazne ohrozuje budúce znižovanie daňového zaťaženia a vedie k masovej likvidácii malých a stredných podnikov. Domnievam sa, že iniciatíva Európskej komisie prichádza práve včas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Minimálne sadzby dane z pridanej hodnoty sú jedným z aspektov snahy harmonizovať európske daňové sadzby. Voči týmto opatreniam smerom k harmonizácii však musíme protestovať. Na jednej strane môžu viesť k pokusom zaviesť daňovú suverenitu pre EÚ cez zadné vrátka a na druhej strane právne predpisy takéhoto druhu predstavujú zasahovanie do suverenity členských štátov. Členské štáty si musia zachovať právomoc stanovovať vlastné daňové sadzby, pretože každá krajina musí sama rozhodnúť o svojich prioritách, a to závisí od toho, do akej miery štát míňa peniaze v rôznych oblastiach. Toto všetko je tiež prejavom historického vývoja Európy. Musíme odmietnuť výzvy na minimálne daňové sadzby, aby sme obmedzili tlak na konformitu, množstvo byrokracie v EÚ a bruselský centralizmus.

Som jednoznačne proti predĺženiu povinného platenia minimálnej štandardnej sadzby DPH vo výške 15 % na ďalších päť rokov. EÚ by sa mala sústrediť na spoluprácu v oblasti daňových podvodov, pretože najmä v systémoch dane z pridanej hodnoty sa strácajú miliardy eur. V tejto oblasti je niekoľko prístupov, o ktorých stojí za to ďalej diskutovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Správa predlžuje platnosť prechodného systému zavedeného smernicou Rady 92/77/EHS, ktorá zaviedla minimálnu sadzbu DPH a stanovila, že štandardná sadzba nemôže byť nižšia ako 15 %.

Dnes je bežnou praxou stanovovať minimálne sadzby, pretože v Únii sme zatiaľ nedosiahli trvalý systém daňovej harmonizácie pre nepriame zdanenie. Čo sa týka DPH, umožňuje nám to zabrániť tomu, aby čoraz výraznejšie rozdiely medzi štandardnými sadzbami uplatňovanými v členských štátoch spôsobovali štrukturálnu nerovnováhu a narušovali hospodársku súťaž. Štandardné sadzby, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, sú v rozmedzí 15 % až 25 %, čo je dostatočné na zaručenie správneho fungovania vnútorného trhu.

Odklad umožní poskytnúť spoločnostiam potrebnú právnu istotu, ale aj vykonať ďalšie hodnotenia v súvislosti s uspokojujúcou úrovňou sadzieb DPH v celej EÚ. Komisia je tiež vyzvaná na to, aby čo najrýchlejšie vydala zelenú knihu o novej stratégii DPH a začala konzultácie o budúcej daňovej harmonizácii. Hlasoval som za túto správu v očakávaní systému daňovej harmonizácie, ktorý bude viesť k jednotnej sadzbe DPH v celej Únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Casu, ktorému gratulujem k vykonanej práci a k spolupráci vo Výbore pre hospodárske a menové veci.

Cieľom správy je predĺžiť platnosť súčasnej požiadavky, aby krajiny EÚ uplatňovali minimálnu štandardnú sadzbu DPH vo výške 15 %, o 5 rokov. Okrem poukázania na význam minimálnej štandardnej sadzby ide správa ešte ďalej a zdôrazňuje potrebu vytvoriť novú stratégiu DPH, pretože súčasný systém, ktorý je čoraz zložitejší, a to nielen z hľadiska sadzieb, nedrží krok s vývojom vnútorného trhu.

Ako povedal aj pán Monti vo svojej správe o opätovnom naštartovaní jednotného trhu, neexistencia jednotných sadzieb a rôzne životné náklady v jednotlivých členských štátoch môžu vytvoriť podmienky, ktoré budú narúšať ducha jednotného trhu. To znevýhodňuje európske podniky, a najmä MSP.

Navyše v európskom systéme DPH v podobe, v akej je momentálne navrhnutý a uplatňovaný členskými štátmi, často dochádza k cezhraničným podvodom, čo spôsobuje straty z daňových príjmov v miliardách eur.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Gratulujem spravodajcovi pánovi Casovi k vypracovaniu tejto správy, ktorá nám umožňuje opäť sa venovať zásadnej otázke harmonizácie DPH a daní.

Súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, že súčasný systém DPH nedrží krok s vývojom vnútorného trhu, ale naopak znevýhodňuje podniky a MSP, pretože výrazne ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť.

Preto podporujem návrh Komisie na predĺženie s cieľom vytvoriť spoločný systém DPH, ktorý by poskytol podnikom potrebnú právnu istotu, a zároveň naliehavo vyzývam Komisiu, aby čo najskôr dokončila svoje analýzy a s pomocou tohto Parlamentu vypracovala zelenú knihu o preskúmaní systému DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu. Jednako však musím povedať, že opätovný odklad definitívnej regulácie dane z pridanej hodnoty (DPH) je typický pre mŕtvy bod, v ktorom sa európska integrácia ocitla. Aj keby v blízkej dobe Komisia predložila návrh na revíziu systému DPH, všetci vieme, že rozdielne záujmy jednotlivých členských štátov, ktoré vyjadrili v Rade, nakoniec zablokujú návrh na výraznejšie zjednotenie sadzieb. Bolo by dobré, keby sme pamätali na to, že i keď je DPH regresívna daň, bola a aj naďalej je núdzovým daňovým opatrením v službách úsporných opatrení, ktoré zaviedli Rada a Komisia.

Tlak na takzvanú „konsolidáciu rozpočtov“ členských štátov je teraz hlavnou prekážkou konvergencie sadzieb DPH. Ak si spomenieme na to, že návrh na „európsku DPH“, ktorý predložila Komisia a ktorý mal byť zdrojom príjmov Únie, bol okamžite odmietnutý viacerými členskými štátmi, budeme musieť uznať, že žiadať Komisiu o „novú stratégiu DPH“ má zrejme len malý zmysel.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, ktorá sa týka návrhu Komisie na predĺženie platnosti súčasnej požiadavky, aby členské štáty EÚ uplatňovali minimálnu štandardnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 15 %, o päť rokov. V súlade s tým, čo povedal spravodajca, je dôležité uznať, že samotný systém DPH potrebuje dôkladné prepracovanie, aby aktívne podporoval ciele vnútorného trhu a pomohol tak vytvoriť priaznivejšie podnikateľské prostredie najmä pre malé a stredné podniky. Z celého srdca preto vítam avizovaný úmysel Komisie vypracovať zelenú knihu o preskúmaní systému DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Väčšina tohto Parlamentu hlasuje za tento text, v ktorom sa píše, že Európsky parlament so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0331), so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C7-0173/2010), so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku a so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0325/2010) schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie; vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; vyzýva Radu, aby informovala Európsky parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu; žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), písomne. (ET) Túto správu o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a trvaní povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu treba určite privítať. Pevne stanoví minimálnu štandardnú sadzbu na 15 % až do konca roku 2015. Hoci Európska Komisia opakovane navrhovala stanovenie maximálnej sadzby na 25 %, Európska rada to nepodporila. Zároveň však súčasná štandardná sadzba v žiadnom členskom štáte neprekračuje 25 %. Estónsko so štandardnou sadzbou DPH 20 % patrí medzi 19 členských štátov, kde je táto sadzba 20 % alebo viac. V tejto súvislosti by som chcela poukázať na to, že som dôrazne podporovala zníženie 15 % minimálnej sadzby, čo by každému členskému štátu umožnilo rozhodnúť o výške jeho sadzby. Okrem toho táto správa zabezpečuje právnu istotu pre našich podnikateľov, ktorí budú vedieť, že v nasledujúcich piatich rokoch budú európske právne predpisy brániť zvýšeniu štandardnej sadzby DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Návrh Európskej komisie umožňuje predĺžiť platnosť súčasnej požiadavky, aby členské štáty EÚ uplatňovali minimálnu štandardnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 15 %, o päť rokov do 15. decembra 2015. Cieľom je zachovať harmonizovanú fiškálnu štruktúru s dvoma povinnými sadzbami DPH a harmonizáciou v rozpätí 10 %: inými slovami, medzi 15 % a 25 %. Členské štáty sa zaväzujú k tomu, že nebudú rozširovať súčasné rozpätie za hranicu súčasnej najspodnejšej štandardnej sadzby, ktorú uplatňujú. Súhlasím so spravodajcom, že súčasný systém DPH, ktorý je čoraz zložitejší, nedrží krok s vývojom vnútorného trhu. Taktiež dúfam, že v budúcnosti bude Európska komisia analyzovať nielen túto otázku štandardnej sadzby DPH, ale aj všeobecnú problematiku revízie súčasného systému vrátane jeho rozsahu a odchýlok, a že sa zaviaže vypracovať pre túto daň novú stratégiu. Z vyššie uvedených dôvodov som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), písomne. (NL) Samozrejme, hlasovala som za správu pána Casu. Navyše súhlasím nielen so stanoviskom spravodajcu, pokiaľ ide o smernicu, ale aj s obsahom poznámok k jeho správe. Už od roku 1993 funguje v Európskej únii prechodný systém DPH. Pokusy zaviesť takzvaný definitívny systém doteraz zlyhávali. To však nie je dôvod, prečo by sme sa o to nemali aj naďalej pokúšať.

Systém DPH nie je len otázkou sadzieb a rozsahov, ale aj jednoduchej, právne istej schémy, ktorá by dobre fungovala na vnútornom trhu, bola by prispôsobená potrebám MSP a odolávala by podvodom. Skutočnosť, že Komisia má v pláne ujať sa tejto témy, je dobrou správou. Chcela by som povzbudiť príslušného komisára, aby sa podujal riešiť túto náročnú problematiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Domnievam sa, že v rámci novej stratégie DPH by sa zvláštna pozornosť mala venovať reforme pravidiel DPH pri dodržiavaní zásad, ktoré aktívne podporujú dosahovanie cieľov vnútorného trhu. Ako povedal spravodajca, súčasný systém DPH, ktorý je čoraz zložitejší, a to nielen z hľadiska sadzieb, nedrží krok s vývojom vnútorného trhu. V januári 2009 sa sadzba DPH v Litve zvýšila z 18 na 19 % a v septembri na 21 %. Dôležité je, aby budúce zmeny nepoškodzovali záujmy zahraničných investorov v Litve. Musíme poskytovať výhodné príležitosti daňového plánovania.

Podľa novej stratégie DPH by sme sa mali snažiť znížiť administratívnu záťaž, odstrániť daňové prekážky a zlepšiť podnikateľské prostredie najmä pre malé a stredné podniky. Pred prijatím konečného rozhodnutia by Komisia mala v plnej miere konzultovať s verejným a súkromným sektorom. Počas týchto konzultácií by sa malo rokovať o sadzbách DPH, ako aj o širších problémoch, napríklad o cieli stanoviť maximálnu sadzbu a vytvoriť alternatívy k štruktúre DPH a k operačnému rámcu. Preto sa teším na zelenú knihu Komisie o preskúmaní systému DPH.

 
  
  

Správa: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za výročnú správu Európskej centrálnej banky (ECB), pretože si myslím, že opatrenia na udržanie nízkej inflácie tesne pod úrovňou 2 % a zároveň na zvyšovanie likvidity na trhoch zachránili mnohé finančné inštitúcie pred zrútením. Uvedomujem si však, že sa nevyužil plný potenciál opatrení Európskej centrálnej banky (ECB) na hospodársku obnovu, pretože likvidita sa nie vždy premietla do reálnej ekonomiky. Je potrebné pripomenúť, že na začiatku išlo o finančnú krízu. Z nej sa neskôr stala aj hospodárska kríza.

Vlády členských štátov a ECB museli reagovať na najzávažnejšiu krízu od 30. rokov 20. storočia. Boli sme svedkami zníženia hrubého domáceho produktu, oslabenia hospodárskej činnosti a rastu rozpočtových deficitov, výsledkom čoho bolo zníženie daňových príjmov a vznik neudržateľného verejného dlhu. Dosiahnutie číselných hodnôt porovnateľných s hodnotami v predkrízovom období je zložité. Táto situácia je výsledkom nedostatočných štrukturálnych reforiem v rámci EÚ, čo je mimoriadne zrejmé z udalostí v Grécku a v ďalších krajinách eurozóny. Preto si myslím, že je dôležité zaoberať sa slabými stránkami finančného systému na celosvetovej úrovni, vyvodiť z krízy všetky ponaučenia a zvýšiť kvalitu riadenia rizika a transparentnosť finančných trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky ukazuje, že Európsky parlament je najvytrvalejším obhajcom a zástancom útoku zo strany kapitálu na pracovníkov v celej Európskej únii. V podstate sa v nej opakujú rozhodnutia októbrového samitu EÚ namierené proti radovým občanom s cieľom vytvoriť riadený konkurzný mechanizmus, zaviesť prísnejšie podmienky v rámci Paktu stability a rastu, dôsledne ho uplatňovať a ukladať pokuty členským štátom, ktoré nedodržia tieto podmienky. Víta finančný balík sprístupnený pre burzu a ďalšie odvetvia kapitálu na úrovni EÚ a členských štátov, ktorý má zaručiť jeho ziskovosť aj počas kapitalistickej krízy. Podporuje všetky barbarské opatrenia proti robotníckej triede a radovým občanom, ktoré uplatňujú buržoázne vlády vo všetkých členských štátoch EÚ. Aby politickí predstavitelia kapitálu dostali EÚ z kapitalistickej hospodárskej krízy, navrhujú zintenzívnenie kapitalistickej reštrukturalizácie vo všetkých členských štátoch, aby sa tak zachovala ziskovosť monopolných skupín na úkor pracovníkov, ktorí sa vyzývajú na to, aby za krízu zaplatili. Írsko predstavuje najnovší a, samozrejme, nie posledný príklad tragických dôsledkov pre pracovníkov, ktoré máme k dispozícii. Tie sú výsledkom podpory zvrchovanosti monopolov a ich ziskovosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Hlasoval som za uznesenie o výročnej správe Európskej centrálnej banky na základe vynikajúcej správy nášho nemeckého kolegu pána Balza. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa ECB stala európskou inštitúciou. Keďže ide o nezávislú inštitúciu, nemôže byť ľahostajná k želaniam európskych občanov, ktorých zastupujú ich parlamenty, ani k želaniam vlád členských štátov. Z uvedeného dôvodu podporujem požiadavku na transparentnosť činnosti a rozhodovania zo strany ECB. ECB počas krízy upravila úrokovú mieru na 1 % a v priebehu roka 2009 pokračovala v prijímaní bezprecedentných neštandardných opatrení na podporu úverov. Tieto opatrenia boli úspešné. Podporujem myšlienku, že zrušenie týchto opatrení sa musí vhodne načasovať a starostlivo koordinovať s vládami jednotlivých štátov. Pomohlo by predovšetkým to, keby ECB neuskutočnila regionálne, ale globálne posúdenie inflácie v rámci svojej menovej politiky a stanovila intervenčné kurzy s cieľom prekonať krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) V uznesení Európskeho parlamentu o výročnej správe ECB za rok 2009 sa uvádza, že zásady Paktu stability a rastu sa v minulosti nie vždy dôkladne dodržiavali, a preto je potrebné zaručiť jednotnejšie a účinnejšie uplatňovanie tohto paktu v členských štátoch v budúcnosti. Podporil som toto uznesenie a som presvedčený, že pre menovú úniu je potrebná výrazná koordinácia hospodárskych politík a odstránenie súčasných rozdielov v oblasti makroprudenciálneho dohľadu prostredníctvom zriadenia Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). Myslím si, že s koncepciou, aby ESRB len vydával varovania a odporúčania bez skutočného presadzovania, nebude možné dodržiavať zásady účinného vykonávania a zodpovednosti, a ESRB nemôže sám vyhlásiť stav núdze. Z uvedeného dôvodu je potrebné ESRB udeliť väčšie právomoci. Dôležité je najmä vyzvať Európsku komisiu, aby sa neobmedzovala len na zmenu a doplnenie nariadenia o ratingových agentúrach, čím by sa zvýšila zodpovednosť týchto agentúr, ale aby predložila návrh na vytvorenie Európskej ratingovej agentúry, ktorá by zjednodušila objektívne posúdenie hospodárskej a finančnej pozície členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za toto uznesenie Parlamentu, pretože súhlasím, že finančná kríza je v niektorých krajinách eurozóny vážnym problémom a odráža jej určitú nefunkčnosť. Som tiež presvedčená, že to poukazuje na potrebu reformy a výraznejšej koordinácie jednotlivých hospodárskych politík. Súhlasím aj s výzvou na neobmedzené a jednotnejšie uplatňovanie Paktu stability a rastu. Domnievam sa totiž, že pakt by mal byť doplnený o rozvoj systému včasného varovania v záujme odhalenia možných nezrovnalostí, napríklad v podobe takzvaného európskeho semestra, s cieľom nielen zlepšiť dohľad a posilniť koordináciu hospodárskej politiky na zabezpečenie konsolidácie verejných financií, ale takisto – a to nad rámec rozpočtového rozmeru – riešiť ďalšie prípady makroekonomickej nerovnováhy a posilniť postupy presadzovania pravidiel.

Menová únia potrebuje dôraznú a posilnenú koordináciu v oblasti hospodárskych politík. Rada by som vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy na posilnenie Paktu stability a rastu tým, že zahrnie konkrétne ciele zamerané na prekonávanie rozdielov v oblasti konkurencieschopnosti medzi európskymi ekonomikami, aby stimulovala rast vytvárania pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Veľmi oceňujem úsilie Európskej centrálnej banky. Som skutočne presvedčená, že ECB preukázala, že dokáže dosiahnuť ciele, ktoré si stanovuje, a že úroveň jej technických odborných znalostí je vždy primeraná situáciám, ktoré bolo potrebné riešiť vrátane obdobia súčasnej závažnej krízy.

Avšak samotná existencia neočakávaných zmien kľúčových makroekonomických ukazovateľov by nás mala doviesť k tomu, aby sme sa zastavili a zamysleli nad prechodnými mechanizmami, ktoré fungujú medzi menovou politikou a reálnou ekonomikou. Preto si myslím, že je potrebné nielen vytvoriť ďalšie orgány dohľadu a kontrolné orgány na podporu ECB, ale aj, a to predovšetkým, pokryť tie oblasti zodpovednosti, ktoré doteraz neboli považované za dôležité.

Zdrojom obáv je predovšetkým nadchádzajúci vstup Estónska do eurozóny. Rozšírenie menovej únie si v skutočnosti vyžaduje väčšiu vnútornú súdržnosť. Okrem makroekonomického fungovania tohto pobaltského štátu v súlade s normami, ktoré vyžaduje EÚ, je potrebné dosiahnuť väčšiu konvergenciu krajín eurozóny, v neposlednom rade s cieľom zvýšiť schopnosť konať zo strany inštitúcií, ktoré zabezpečujú jej stabilitu a hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za výročnú správu ECB za rok 2009. ECB pokračovala vo svojej politike z roku 2008 a stanovila si cieľ udržať mieru inflácie tesne pod úrovňou 2 % a zároveň zvyšovať likviditu na trhoch. ECB preto upravila úrokovú mieru na 1 % a v priebehu roka 2009 pokračovala v prijímaní neštandardných opatrení zavedených v roku 2008. Päť kľúčových prvkov rozšírenej podpory úverov zahŕňalo plné prideľovanie s pevnou sadzbou, rozšírenie zoznamu záruk, dlhšie lehoty splatnosti na refinancovanie, poskytovanie likvidity v cudzích menách a podporu finančného trhu prostredníctvom obozretného, ale významného programu nákupu krytých dlhopisov. Je nevyhnutná úzka koordinácia s vládami krajín EÚ týkajúca sa ich vlastných programov, najmä vzhľadom na krízu, ktorá zasiahla Grécko a teraz aj Írsko, a vzhľadom na nepriaznivé vyhliadky šírenia sa takýchto kríz.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za výročnú správu ECB za rok 2009, pretože si myslím, že navrhuje množstvo opatrení, ktoré by mohli byť prospešné pre hospodárstvo Európskej únie. Uvedené opatrenia zahŕňajú vytvorenie trvalého mechanizmu ochrany eurozóny pred špekulatívnymi útokmi, sledovanie činnosti súčasných ratingových agentúr a možné vytvorenie Európskej ratingovej agentúry. Ako spravodajca za našu politickú skupinu som zdôraznil aj obmedzenia Paktu stability a rastu v jeho súčasnej podobe. Pakt je potrebné doplniť o systém včasného varovania, ktorý posilní koordináciu hospodárskych politík v rámci Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože vzhľadom na nefunkčnosť, ktorú v súčasnom systéme spôsobila finančná kríza, obhajujem reformu a výraznejšiu koordináciu hospodárskych politík v rámci eurozóny. V návrhoch zameraných na posilnenie Paktu stability a rastu sa musia zohľadniť rozdiely v oblasti konkurencieschopnosti medzi európskymi ekonomikami, aby sa stimuloval rast, ktorý venuje osobitnú pozornosť vytváraniu pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Kríza, ktorej čelíme, predstavuje príležitosť na revíziu a zlepšenie toho, čo bolo v minulosti nesprávne. Posilnenie Paktu stability a rastu a dohľad nad jeho dodržiavaním sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zabránilo nerovnováhe v eurozóne. Vytvorenie Európskeho výboru pre systémové riziká a nahradenie výborov dohľadu tromi novými orgánmi dohľadu predstavujú opatrenia, ktoré budú prospešné z hľadiska kvalitnejšieho hospodárskeho dohľadu. Súhlasím so spravodajcom, keď hovorí o potrebe prezieravosti v súvislosti s iniciatívami na reguláciu finančných trhov. To sme aj tvrdili: kvalitnejšia regulácia nemusí nutne znamenať väčšiu reguláciu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Na základe Lisabonskej zmluvy získala Európska centrálna banka (ECB) štatút inštitúcie EÚ. To zvyšuje zodpovednosť Parlamentu ako inštitúcie EÚ, prostredníctvom ktorej sa ECB zodpovedá európskej verejnosti. Výročná spáva ECB za rok 2009 sa zaoberá predovšetkým reakciou ECB na krízu, stratégiou východiska z krízy a témami riadenia. Finančná kríza, ktorá sa začala približne pred dvoma rokmi hypotekárnou krízou v USA, sa rýchlo rozšírila do EÚ a zmenila sa aj na hospodársku krízu, ktorá zasiahla reálnu ekonomiku. Reálny HDP v eurozóne v roku 2009 klesol o 4,1 %, priemerný všeobecný deficit verejných financií sa zvýšil na úroveň približne 6,3 % a pomer verejného dlhu k HDP vzrástol zo 69,4 % v roku 2008 na 78,7 % v roku 2009.

ECB konala správne a upravila úrokové sadzby na 1 % a pokračovala v prijímaní zásadných a bezprecedentných neštandardných opatrení na podporu úverov. Tieto kroky zachránili mnohé finančné inštitúcie pred zrútením. Likvidita sa však nie vždy premietla do reálnej ekonomiky. Kríza už jasne ukázala, že je potrebná väčšia transparentnosť a lepšie riadenie rizika na finančných trhoch, stabilné verejné financie a že je naliehavo potrebné opätovne dosiahnuť dôveryhodnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Medzinárodný finančný systém je skutočne bez morálky a etiky. Najnovší vývoj krízy v Írsku uistil banky v tom, že budú môcť pokračovať v štedrom odmeňovaní svojich akcionárov a v podstupovaní rizika z dlhodobého hľadiska. Vždy tu totiž budú členské štáty a európski daňoví poplatníci, ktorí ich zachránia. Privatizácia ziskov a verejné vlastníctvo obrovských strát... Výhodné za všetkých okolností... Je to paradoxné a skutočne škandalózne, že zmätok na burze, ktorý spôsobil írsky štátny dlh, je priamym dôsledkom pomoci, ktorú krajina poskytla svojim bankám, pomoci, následkom ktorej je jej deficit vyšší ako kedykoľvek predtým a ktorá spôsobila prudký nárast dlhu. Navyše, práve banky, ktoré zachránila, alebo ich sesterské banky v súčasnosti špekulujú proti nej Avšak hlavné ponaučenie, ktoré vyplýva z celej tejto situácie, je, že euro je mlynským kameňom na krku členských štátov a že politika Európskej centrálnej banky, ako napríklad výmenný kurz eura, je zameraná výhradne na Nemecko. Najlepšie dopadli tie členské štáty, ktoré si zachovali určitú pružnosť v súvislosti s vlastnou menou a jej výmenným kurzom. Je to ich národná mena! Je najvyšší čas, aby sa z tejto situácie každý poučil.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Táto iniciatíva Parlamentu je v tomto roku mimoriadne dôležitá, pretože dáva poslancom Európskeho parlamentu šancu, aby vyjadrili svoj názor na reakciu Európskej centrálnej banky na krízu bankovníctva. Výsledok nášho hlasovania o tejto správe nám tiež poskytuje príležitosť vyjadriť sa o niektorých ďalších hľadiskách súčasnej hospodárskej situácie, ako sú napríklad príčiny krízy, riadenie a reforma finančného trhu. Je dôležité, aby v súvislosti s takouto dôležitou témou zaznel hlas ľudu Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), písomne. (DE) Hlasoval som za podporu výročnej správy Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2009, pretože jednoznačne zdôrazňuje dôsledné opatrenia prijaté zo strany ECB a jej hlavný cieľ udržať cenovú stabilitu. Počas krízy v roku 2009 ECB konala a reagovala účinne. Nezávisle a odhodlane položila základy trvalej atmosféry dôvery. Náš najdôležitejší návrh na zlepšenie by sa mal dôsledne uviesť do praxe. Inými slovami, ECB by mala zvýšiť transparentnosť svojej činnosti s cieľom ďalej posilniť svoju legitímnosť. Nová Lisabonská zmluva, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, zmenila ECB na orgán Európskej únie. Tento krok veľmi vítam, pretože ECB sa v prvom rade zodpovedá Parlamentu. Túto skutočnosť si mnoho ľudí neuvedomuje. ECB musí byť aj naďalej schopná zachovať nezávislosť svojich rozhodnutí týkajúcich sa finančnej politiky od politického vplyvu a odôvodniť ich občanom, ktorých zastupujeme.

ECB bola a je spoľahlivý spojenec pri hľadaní rovnováhy medzi stabilnými verejnými financiami a potrebným znížením dlhu v členských štátoch. Neustále zdôrazňuje skutočnosť, že eurozóna potrebuje vplyvný pakt stability. Musí sa dôsledne uplatňovať a nesmie sa obchádzať či spochybňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, v ktorej sa preskúmala výročná správa ECB za rok 2009. Naša skupina (Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D)) využila správu na presadenie našich základných makroekonomických politík vrátane koordinácie makroekonomických politík zo strany členských štátov, trvalého rámca na krízové riadenie, posilneného Paktu stability a rastu, možnosti vytvorenia Európskej ratingovej agentúry, úverov pre MSP a flexibilného východiska z vládnej podpory po kríze.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Závažnú hospodársku krízu, ktorá sa rozšírila po celom svete, sme v EÚ intenzívne pocítili. Európska centrálna banka reagovala na krízu účinne, hoci v niektorých prípadoch niesla vinu za to, že konala neskoro alebo nie dostatočne rozhodne, najmä pokiaľ ide o politiku znižovania úrokových sadzieb, ktorá bola v Spojenom kráľovstve a v americkej centrálnej banke (US Federal Reserve) radikálnejšia a účinnejšia.

Z chýb, ktoré sme urobili, sa musíme poučiť, aby sme sa im v budúcnosti mohli vyhnúť. Finančná kríza v niektorých krajinách v rámci eurozóny je preto pre eurozónu ako celok vážnym problémom a odráža jej nefunkčnosť. Poukazuje to na potrebu reformy a výraznejšej koordinácie hospodárskych politík v eurozóne. Túto úlohu musia riešiť všetky štáty, ktoré patria do eurozóny, aby sa ju v konečnom dôsledku podarilo konsolidovať a podarilo sa jej uniknúť pred tlakom, pod ktorým sa v súčasnom období nachádza.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) V správe pán Balza sa nepodarilo objasniť otázku spôsobu dohľadu a regulácie transakcií a menovej politiky zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) počas krízy. Predstavuje len pokus o zaobalenie činnosti banky do vágnych a opatrných fráz. V skutočnosti je nevyhnutné nielen definovať stav vecí, ale aj predísť akýmkoľvek príznakom, ktoré ohrozujú rozvoj hospodárstva. Len tak bude možné uskutočniť prípravy načas a úplne sa vyhnúť finančným dlhom, akými sú rozpočtový deficit Grécka vo výške 110 miliárd EUR, rozpočtový deficit Maďarska vo výške 28 miliárd EUR a rozpočtový deficit Lotyšska vo výške 7,8 milióna EUR. Aj napriek tomu si však myslím, že správa ECB ako celok predstavuje pozitívny krok.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Balza, s ktorým som mal príležitosť spolupracovať na tejto otázke vo Výbore pre hospodárske a menové veci.

Európska centrálna banka zohrala počas hospodárskej krízy v posledných rokoch dôležitú a zásadnú úlohu a jej predstavitelia boli často nápomocní pri poukazovaní na problémy v eurozóne. Členské štáty nie vždy počúvali, avšak koordináciu zo strany inštitúcie so sídlom vo Frankfurte možno považovať len za pozitívnu. Balík pomoci, ktorý bol zostavený a poskytnutý Grécku, ako aj rýchle reakcie by neboli možné bez autority a bez orgánu, akým je ECB.

Navyše, ECB nedávnym prijatím balíka o európskych orgánoch dohľadu získa väčšie právomoci a autoritu pri sledovaní a zdôrazňovaní nezrovnalostí v systéme. Je to nevyhnutné a pre ECB je rovnako nevyhnutné si tiež udržať nezávislosť a nebyť pod vplyvom žiadneho z členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Výročná správa ECB sa zaoberá reakciou na krízu a stratégiou východiska z nej, ktoré banka uplatňovala v priebehu roka 2009. Na druhej strane v tejto správe, za ktorú som hlasoval, prikladá Európsky parlament mimoriadny význam postupnému ukončovaniu núdzových opatrení ECB, ktoré sa prijímali v roku 2008 v dôsledku finančnej krízy (úrokové sadzby vo výške 1 %, kvantitatívne uvoľňovanie a inflácia pod úrovňou 2 %).

Pre Grécko a ďalšie štáty v eurozóne je to mimoriadne dôležité, pretože v týchto prípadoch sa recesia v roku 2009 nielenže neskončila, ale naopak, prerástla do závažnej rozpočtovej krízy. Znamená to, že pri akejkoľvek zmene stanoviska ECB bude potrebné zohľadniť novú situáciu a uplatňovať ho v úzkej spolupráci s členskými štátmi, ktoré sú v súčasnosti zasiahnuté krízou štátneho dlhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasujem proti tejto správe. Prehliada alebo prinajmenšom podceňuje účinok hospodárskeho poklesu v prípade politiky zameranej na zníženie verejných výdavkov, ktorá prebieha súčasne vo väčšine členských štátov EÚ, ako aj to, že EÚ spôsobovala výraznú recesiu, ktorá sa začala v roku 2008. Prijať túto správu znamená hlasovať za to, že sa vzdáme politiky koordinovaného stimulu, ktorá sa uplatňovala v roku 2009. Neoliberálna ideológia, ktorá prevláda v Európskej centrálnej banke (ECB), čo znamená, že existuje neustále riziko inflácie, dokonca aj v prípade značne nevyužitej výrobnej kapacity, robí z eurozóny rukojemníka finančných trhov. Táto ideológia sa vrátila, aby sme si pripomenuli, že úsporné opatrenia nestačia a že je potrebné nominálne zníženie miezd a ďalšia deregulácia trhu práce.

Keďže pokles celkového dopytu ovplyvní v roku 2011 plnenie rozpočtu zo strany Grécka a Írska, ECB nám potom oznámi, že úsporná politika bola správna, ale že nebola dostatočne rozsiahla alebo dôsledná. Táto správa je skutočným intelektuálnym podvodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska a finančná kríza poukázala na potrebu zaviesť reformy EÚ, ktoré dokážu posilniť dohľad a koordináciu hospodárskych politík v eurozóne a obnoviť dôveru v európske verejné financie.

V tomto smere sa prijímajú dôležité opatrenia, a to predovšetkým prostredníctvom zriadenia Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), ktorý odstráni súčasné rozdiely v oblasti makroprudenciálneho dohľadu nad finančným systémom EÚ. Je však nevyhnutné presadiť návrhy na posilnenie Paktu stability a rastu s cieľom zaručiť konsolidáciu rozpočtu a tiež riešiť ďalšie prípady makroekonomickej nerovnováhy a posilniť postupy presadzovania pravidiel. Táto správa, za ktorú som hlasoval, tiež upozorňuje na skutočnosť, že úsporné balíky prijaté vládami členských štátov by nemali ohroziť ich schopnosť presadzovať hospodársku obnovu, ktorá kladie dôraz na zabezpečenie rovnováhy medzi procesom konsolidácie verejných financií a uspokojovaním potreby investovania do pracovných miest a udržateľného rozvoja a využíva opatrenia a nástroje, ktoré môžu usmerniť straty spôsobené verejnosti a v dohľadnej dobe ich ukončiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Táto správa hodnotí výročnú správu Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2009 a prácu vykonanú ECB počas neho. Keďže vyhlásenie Európskeho parlamentu o výročnej správe ECB za rok 2008 bolo oneskorené z dôvodu volieb v roku 2009, od posledného vyhlásenia Európskeho parlamentu o činnosti ECB neuplynulo veľa času. Správa o roku 2008 sa zaoberala najmä činnosťou ECB v období finančnej a hospodárskej krízy. Odvtedy sa situácia, žiaľ, nezmenila. Hospodárske, finančné a čoraz viac aj politické kroky sú stále vo veľkej miere ovplyvnené krízou. Výročná správa ECB za rok 2009 sa preto ešte stále zaoberá najmä reakciou ECB na krízu, stratégiou úniku z krízy a témami riadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. – (PL) Činnosť Európskej centrálnej banky sa v poslednom období sústreďovala na boj proti finančnej kríze a na pokusy o obnovenie stability hospodárskej a menovej únie. Vyrovnávanie sa s dôsledkami takejto závažnej krízy si vyžaduje, aby jednotlivé krajiny prijali nový model hospodárskeho riadenia. Európska centrálna banka by mala podporovať opatrenia, ktoré povedú k obnove rozpočtovej rovnováhy prostredníctvom podpory splatenia súčasných úverov a nie prostredníctvom predlžovania nových úverov nadmerne zadlženým hospodárstvam.

Finančná kríza v jednotlivých členských štátoch Európskej únie predstavuje výraznú hrozbu pre stabilitu eura. Poukazuje aj na nedostatky v činnosti eurozóny a upozorňuje na potrebu reformy a účinnejšej hospodárskej konsolidácie v krajinách Únie. Je potrebné dbať aj na rozvoj mechanizmov prevencie v prípade zhoršenia súčasnej krízy alebo v prípade jej posunu do novej fázy. Európska únia a eurozóna môžu byť po prekonaní krízy dokonca ešte silnejšie ako predtým. Zo skúseností v uplynulých mesiacoch však musíme vyvodiť správne závery. Som presvedčený, že úloha Európskej centrálnej banky a vlád jednotlivých členských štátov EÚ bude mať v tomto procese zásadný význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Výročná správa Európskej centrálnej banky (ECB) je v prvom rade preskúmaním spôsobu, akým ECB reagovala na finančnú a hospodársku krízu. ECB reagovala rýchlo a zasiahla úspešne. Prostredníctvom súboru mimoriadnych opatrení sa jej podarilo zmierniť nedostatok likvidity na trhoch. V súčasnosti je však potrebné tieto opatrenia opatrne a postupne zrušiť, pretože opatrenia, ktoré sú definované ako „mimoriadne“, sa nesmú stať pravidlom. Banky a medzičasom aj členské štáty, ktoré sa z dôvodu straty dôvery aktérov na finančných trhoch začali spoliehať na zásah zo strany ECB ako prostredníka pri získavaní finančných prostriedkov, musia znova dosiahnuť nezávislosť. Centrálna banka neustále zdôrazňuje skutočnosť, že je nezávislá, avšak v súčasnej kríze sa zdá, že táto skutočnosť už nie je dostatočne dôležitá na to, aby sme o nej mohli hovoriť ako o nezávislosti. V dôsledku obrovskej kapitálovej injekcie v Írsku v podobe naliehavých pôžičiek pre írsky systém bankovníctva a kúpy štátnych dlhopisov sa samotná ECB v súčasnosti spolieha na to, že Írsko prijme záchranný balík EÚ a bude tak môcť znova splácať svoje pôžičky od ECB. ECB sa musí postaviť proti akémukoľvek úsiliu o to, aby sa zmenila na politický orgán.

 
  
  

Správa: Christian Ehler (A7-0308/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) V správe Európskeho parlamentu o rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí EÚ sa zdôrazňuje ohavná imperialistická stránka EÚ a politických zástupcov kapitálu. Ide o hrozivú príručku na realizáciu imperialistických zásahov EÚ a na páchanie zločinov proti ľudskosti. Otvorene sa v nej podporuje „nová doktrína“ NATO na „prepojenie vonkajšej a vnútornej bezpečnosti“ a obsahuje výzvu pre EÚ, aby organizovala a plánovala svoje civilné a vojenské jednotky a mohla tak priamo zasahovať a využívať kombinované civilné a vojenské prostriedky vo všetkých kútoch planéty v mene takzvaného krízového riadenia a „na udržanie mieru“. Politickí predstavitelia monopolov bez toho, aby vážili slová, navrhujú súbor opatrení na zvýšenie účinnosti vojenských misií EÚ, aby tak posilnili svoju pozíciu v boji medzi imperialistami, ktorý mimoriadne intenzívne zúri na celosvetovej úrovni aj v rámci EÚ. Návrhy zahŕňajú vytvorenie stáleho operačného štábu EÚ vo forme „spoločného štábu krízového riadenia“, nové „integrované policajné jednotky“, lepšie využitie Európskej žandárskej jednotky, nové „oddiely civilného nasadenia“, užšiu spoluprácu s NATO, zaručenie toho, že NATO sa bude môcť spoľahnúť na „civilné spôsobilosti EÚ“, a harmonizáciu „rozvoja spôsobilostí“ EÚ so štandardmi NATO.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Neustále rastúca vzájomná závislosť medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou je čoraz jasnejšia. Za týchto okolností predstavuje rozvoj politík a spôsobilostí krízového riadenia a predchádzanie konfliktom skutočnú investíciu do bezpečnosti občanov Európskej únie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mala byť hlavným aktérom pri navrhovaní skutočne komplexného európskeho prístupu k civilnému a vojenskému krízovému riadeniu na európskej úrovni a k predchádzaniu konfliktom a mala by poskytnúť EÚ náležité štruktúry, ľudské a finančné zdroje, aby mohla plniť svoje povinnosti. Pri zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) musí dôjsť aj k presunu štruktúr spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) vrátane riaditeľstva pre plánovanie krízového riadenia, útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií, Vojenského štábu EÚ a Situačného centra do ESVČ pod priamym riadením a zodpovednosťou vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Zaručenie integrácie a súdržného fungovania týchto štruktúr je priamou povinnosťou vysokej predstaviteľky. Na zaručenie rozvoja komplexného prístupu EÚ je potrebná úzka spolupráca ESVČ so všetkými relevantnými útvarmi v rámci Komisie, najmä s tými, ktoré sa zaoberajú otázkami rozvoja, humanitárnej pomoci, civilnej ochrany a verejného zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Blahoželám spravodajcovi pánovi Ehlerovi k tomu, že upozornil tento Parlament na tému, ktorá má pre Európsku úniu zásadný význam, konkrétne na otázku civilno-vojenskej spolupráce.

Hlasoval som za túto správu, pretože podporujem potrebu užšej spolupráce medzi civilnými a vojenskými spôsobilosťami s cieľom poskytnúť účinné reakcie na súčasné krízy a bezpečnostné hrozby vrátane prírodných katastrof.

Schvaľujem aj myšlienku vypracovania bielej knihy Európskej únie o bezpečnosti a obrane založenej na systematických a dôkladných kontrolách bezpečnosti a obrany vykonávaných členskými štátmi podľa spoločných kritérií a spoločného harmonogramu, ktorá by jednoznačnejšie vymedzila bezpečnostné a obranné ciele, záujmy a potreby Únie vo vzťahu k dostupným prostriedkom a zdrojom.

Aj nedávna núdzová situácia na Haiti zdôraznila, že je potrebné, aby Európska únia dokázala ponúknuť lepšiu koordináciu a rýchlejšie nasadzovanie vojenských prostriedkov v súvislosti s odstraňovaním následkov katastrof, najmä spôsobilostí v rámci leteckej dopravy. Vzhľadom na dôležitosť týchto misií považujem za potrebné, aby sa financovanie zvažovalo rýchlejšie a aby sa v záujme transparentnosti vytvorila jedna rozpočtová položka pre každú misiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Spravodajca úspešne presadzuje potrebu lepšej koordinácie a rozdelenia úloh medzi civilné a vojenské jednotky v oblasti krízového riadenia. Rozdiel medzi strategickým a operačným rozmerom je v súčasnosti stále nejednoznačný. Preto podporujem návrh spravodajcu na vytvorenie stáleho štábu zodpovedného za operačné plánovanie a uskutočňovanie vojenských operácií. Čo sa týka rozvoja civilno-vojenských spôsobilostí, členské štáty by si mali stanoviť ciele, ktoré zodpovedajú ich zdrojom z hľadiska vysielania personálu. Bolo by dobré vybudovať aj skutočnú finančnú solidaritu medzi členskými štátmi. Na záver chcem uviesť, že veľkou výhodou by bola väčšia synergia medzi civilným a vojenským výskumom, pretože by pomohla zabrániť opakovaniu, zdvojovaniu a tým aj zbytočným nákladom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Klasici hovorili: „Si vis pacem, para bellum” („Ak chceš mier, pripravuj vojnu.“). Našťastie, preteky v zbrojení máme už za sebou. Avšak zásada, v súlade s ktorou je znenie tohto latinského citátu, je dôležitá aj v súčasnosti. Nemôže dôjsť k serióznemu a spoľahlivému záväzku zabezpečiť mier, ak neexistujú platné podmienky na jeho presadzovanie, ktoré by boli v súlade so skutočnými objektívnymi pravidlami.

Ide predovšetkým o to, že EÚ ako dôležitá hospodárska a politická mocnosť by mala bez toho, aby vyvíjala úsilie o zasahovanie do každého sporu, ku ktorému môže dôjsť, dať najavo najmä svoju prítomnosť v prípadoch, ktorých sa týkajú záujmy akéhokoľvek druhu. V prípade potreby by mala na obnovenie poriadku a opätovné zavedenie mierových podmienok ako predpoklad na riešenie konfliktov využiť aj vojenské prostriedky. Z toho vyplýva, že autoritu, dôveryhodnosť a súdržnosť Európy môže zvýšiť len jej väčšia autonómia a užšie vzťahy s NATO a s ďalšími existujúcimi orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Chceme, aby zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) prispelo k navrhnutiu skutočne komplexného európskeho prístupu k civilnému a vojenskému krízovému riadeniu na európskej úrovni, ako aj k predchádzaniu konfliktom a budovaniu mieru, a poskytlo EÚ náležité štruktúry, ľudské a finančné zdroje, aby mohla plniť svoje povinnosti v súlade s Chartou OSN. Vzhľadom na to, že za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti zodpovedá v prvom rade Bezpečnostná rada OSN, je potrebné rozvinúť úzku spoluprácu medzi EÚ a OSN v oblasti civilného a vojenského krízového riadenia, najmä v rámci operácií humanitárnej pomoci, kde vedúcu úlohu zohráva Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UNOCHA). Zároveň je vhodné, aby sa táto spolupráca posilnila najmä v zónach, kde jedna organizácia preberá zodpovednosť od druhej, najmä vzhľadom na zmiešané skúsenosti z Kosova.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože zastávam názor, že účinné reakcie na súčasné krízy a bezpečnostné hrozby vrátane prírodných katastrof si často vyžadujú využitie civilných aj vojenských spôsobilostí a užšiu spoluprácu medzi nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Žijeme vo svete, v ktorom po prvé, sa čoraz menej očakáva konvenčný útok na EÚ alebo na ktorýkoľvek jej členský štát, a po druhé, vo svete sa objavuje čoraz viac hrozieb, či už sú to hrozby zo strany medzinárodného terorizmu, počítačové útoky na dôležité systémy informačných technológií, útoky na európske ciele prostredníctvom striel dlhého doletu alebo pirátstvo v medzinárodných vodách. Pre EÚ ako spoločenstvo so záväzkom zachovávať mier, predchádzať konfliktom, vykonávať obnovu po skončení konfliktov a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť je preto nevyhnutné, aby bola schopná konať ako svetový aktér v tejto oblasti a zaručiť bezpečnosť svojich občanov na svojom území. Som preto presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa EÚ zaviazala k spolupráci v rámci Organizácie Spojených národov a v rámci euroatlantického priestoru aj s organizáciou NATO, ktorá tento víkend schválila svoju novú strategickú koncepciu zameranú na posilnenie schopnosti Aliancie riešiť nekonvenčné hrozby a posilnenie jej väzieb s Európskou úniou. Jej súčasťou je zlepšovanie „praktickej spolupráce v operáciách krízového manažmentu siahajúcej od koordinovaného plánovania až po vzájomnú podporu v priestore pôsobenia“.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) EÚ sa zaviazala vymedziť a vykonávať spoločné politiky a činnosti s cieľom zachovávať mier, predchádzať konfliktom, konsolidovať obnovu po skončení konfliktov a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov. EÚ už prostredníctvom civilného krízového riadenia predstavuje zreteľný prínos ku globálnej bezpečnosti, v ktorom sa odrážajú jej základné hodnoty a zásady. Zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by malo prispieť k ďalšiemu rozvoju skutočne komplexného európskeho prístupu k civilnému a vojenskému krízovému riadeniu, k predchádzaniu konfliktom a budovaniu mieru a poskytnúť EÚ náležité štruktúry, personálne obsadenie a finančné zdroje, aby mohla plniť svoje povinnosti na medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť potrebu urýchleného zabezpečenia finančných prostriedkov pre civilné misie a zjednodušenia rozhodovacích postupov a vykonávacích ustanovení. To znamená, že Rada musí po konzultácii s Parlamentom urýchlene prijať primerané rozhodnutia týkajúce sa vytvorenia počiatočného fondu, ako sa uvádza v článku 41 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa predstavuje dobrý obraz krízy kapitalizmu a „napínanie svalov“, ktorým chce na túto krízu EÚ reagovať v partnerstve s NATO a USA.

Hovorcovia záujmov veľkého kapitálu, väčšina poslancov tohto Parlamentu, sa už od začiatku usilujú zatajiť historické a súčasné povinnosti EÚ v súvislosti s existujúcimi bezpečnostnými problémami sveta. V tomto uznesení sa tak z uvedeného dôvodu zachováva tvrdenie o preventívnych vojnách spolu so zavádzajúcim argumentom, že „bezpečnosť“ občanov krajín EÚ je zaručená intervenčnou politikou, pričom sa narúša zvrchovanosť krajín a národov a vedú sa vojny, kdekoľvek a kedykoľvek sú v stávke záujmy hospodárskych skupín EÚ. Táto tendencia zriadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť len vzrastie.

V skutočnosti je stále zrejmejšie, že EÚ je v súčasnosti súčasťou hrozby, ktorá visí nad ľuďmi. V období, keď sa pracujúcim odoberajú dôležité práva a keď sa ľuďom ukladajú tvrdé opatrenia pod zámienkou nedostatočných zdrojov, by sa malo poskytovanie finančných prostriedkov na nákup zbraní a posilňovanie zbrojného priemyslu odsúdiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), písomne. – Pokiaľ ide o hlasovanie o uznesení o správe pána Ehlera, labouristickí poslanci EP vyjadrili veľkú radosť z toho, že ho môžu podporiť. Ja a moji kolegovia z Labouristickej strany s radosťou podporujeme pozitívnu civilno-vojenskú spoluprácu a rozsiahlejšie budovanie kapacít s cieľom pomôcť zachovať mier, predchádzať konfliktom a konsolidovať obnovu po skončení konfliktov. V tomto období finančného zápasu v celej Európe však máme pochybnosti o potrebe vytvoriť stály operačný štáb EÚ a o pridanej hodnote, ktorú by mal pre doteraz vykonanú prínosnú prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam niektoré hľadiská tejto správy, ktorá sa zaoberá civilno-vojenskou spoluprácou a rozvojom civilno-vojenských spôsobilostí. Vítam predovšetkým spoluprácu v oblasti humanitárnych kríz a prírodných katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je potrebné poskytnúť účinné reakcie na súčasné krízy a bezpečnostné hrozby vrátane prírodných katastrof, preto často musíme byť schopní využiť civilné aj vojenské spôsobilosti a potrebujeme užšiu spoluprácu medzi nimi. Rozvoj komplexného prístupu EÚ a jej spôsobilostí v oblasti kombinovaného vojenského a civilného krízového riadenia sú charakteristickými prvkami spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a predstavujú jej kľúčovú pridanú hodnotu. Zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) prispieva k ďalšiemu rozvoju skutočne komplexného európskeho prístupu k civilnému a vojenskému krízovému riadeniu, k predchádzaniu konfliktom a budovaniu mieru a k poskytovaniu náležitých štruktúr pre EÚ, personálneho obsadenia a finančných zdrojov, aby mohla plniť svoje medzinárodné povinnosti v súlade s Chartou OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hlasoval som proti správe o civilno-vojenskej spolupráci a rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí. V správe sa veľmi podrobne opisuje aktuálny vývoj bezpečnostnej politiky. Podľa môjho názoru však neposkytuje jasné, rozhodné a pozitívne odpovede na dôležité otázky, ako je napríklad to, či EÚ dokáže z dlhodobého hľadiska stáť na vlastných nohách alebo či si zachová úzke vzťahy s NATO, a teda či prenesie svoje povinnosti v oblasti zahraničnej politiky na USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. – Keďže občianske a etnické vojny postupne nahrádzajú vojny medzi štátmi a dominujú na scéne konfliktov 21. storočia, hranica medzi udržaním a budovaním mieru je stále menej jasná. Premenlivý charakter konfliktov si vyžaduje rozsiahlejšiu spoluprácu civilno-vojenských spôsobilostí. Veľmi úspešná Acehská pozorovateľská misia (APM) v rokoch 2005 až 2006, ktorá prebiehala pod vedením EÚ, predstavuje dôležitý príklad a pripomenutie toho, ako dokážu civilno-vojenské synergie včas a účinne zabezpečiť mier a vybudovať dôveru v nestabilnom prostredí. Kým pracovná skupina na odzbrojovanie, v ktorej prevládali vojenskí odborníci, sledovala rýchly a úspešný proces odzbrojovania, civilná skupina APM pracovala na zmene tohto procesu na platformu pre ďalší politický dialóg a na tom, aby obe strany spoľahlivo prijali záväzok trvalého mieru. Uplatňovanie občianskych a vojenských odborných znalostí by sa nemalo obmedzovať technickým označovaním povahy operácií. Naopak, malo by sa o ňom rozhodovať na základe primeranosti a nákladovej efektívnosti. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri uľahčení ďalšieho rozvoja neagresívneho, avšak súdržného a kompetentného charakteru zahraničných politík EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Ehlera, pretože som presvedčený, že ide o dôležitú otázku a že táto správa sa ňou zaoberá serióznym spôsobom a berie do úvahy viacero hľadísk.

Spolupráca, ako sa uvádza v správe, predstavuje typickú činnosť v oblasti mierových operácií, v rámci ktorých vojenská zložka spolupracuje s civilnou (miestne orgány, národné, medzinárodné a mimovládne organizácie a agentúry) s cieľom obnoviť prijateľné životné podmienky a začať obnovu. Podobné činnosti pomáhajú zabezpečiť a udržať plnú spoluprácu medzi vojenskými jednotkami, civilným obyvateľstvom a miestnymi inštitúciami s cieľom vytvoriť podmienky potrebné na pomoc pri dosahovaní stanovených cieľov. Z uvedeného dôvodu je pre Európsku úniu dôležitá podpora a presadzovanie tohto druhu spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že na to, aby EÚ plnila svoje povinnosti, pokiaľ ide o zachovanie mieru, predchádzanie konfliktom, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a pomoci obyvateľstvu, ktoré čelí katastrofám, je nevyhnutné podporiť lepšiu koordináciu medzi civilnými a vojenskými zdrojmi a zaručiť dostupnosť potrebných zdrojov na posilnenie ich schopností krízového riadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Zdržali sme sa hlasovania o tejto správe, pretože podľa nás sa v nej aj naďalej sústreďuje príliš veľa úsilia na vojenské kapacity a príliš málo úsilia na civilné činnosti a prevenciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), písomne. (PL) Parlament znova vyjadril svoju dôraznú podporu rozvoju spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ aj napriek tomu, že sa neustále odmieta jeho aktívna úloha na jej formovaní. Všetci si uvedomujeme pridanú hodnotu tejto politiky, ktorá predstavuje predovšetkým príležitosť kombinovať vojenské a civilné spôsobilosti, hoci v praxi, ako sa zdôrazňuje v správe, je ešte potrebné vykonať veľa práce. Podporujem integráciu inštitucionálnych štruktúr v rámci tejto politiky do Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, hoci by som rád zopakoval slová spravodajcu, ktorý zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce ESVČ so štruktúrami, ktoré zostanú v rámci Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Zásadu širšej civilno-vojenskej spolupráce v určitých činnostiach by sme jednoznačne podporili. Zámer tejto správy je však úplne iný. Zaoberá sa najmä presadzovaním ambícií EÚ v oblasti obrany s cieľom podporovať integráciu EÚ. Nepodporujeme tieto ciele, a to najmä myšlienku bielej knihy EÚ o obrane, ktorá by mala „jasne identifikovať príležitosti pre spoločné využívanie zdrojov v oblasti obrany na úrovni EÚ“, požiadavku na zvýšenie personálu s cieľom obsadiť zdvojené vojenské štruktúry EÚ, požiadavku vytvoriť „stály operačný štáb zodpovedný za operačné plánovanie a uskutočňovanie vojenských operácií EÚ“ a myšlienku vedúcej skupiny národov s cieľom presadiť integráciu v oblasti obrany využitím mechanizmu Lisabonskej zmluvy týkajúceho sa „stálej štruktúrovanej spolupráce“. Príkladov je omnoho viac. Zo všetkých týchto dôvodov sme hlasovali proti uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Lisabonská zmluva zmenila zavedenie spoločnej obrannej politiky na jeden z konkrétnych cieľov EÚ. Zámerom je zlepšiť schopnosť Európskej únie vykonávať úlohu v oblasti krízového riadenia prostredníctvom umožnenia účinnejšieho poskytovania a využívania finančných, civilných a vojenských zdrojov. Vojenské spôsobilosti sa budú rozvíjať na úrovni EÚ medzi tými členskými štátmi, ktoré majú záujem, prostredníctvom stálej štruktúrovanej spolupráce (PSC). Správa pána Ehlera obsahuje výzvu na stanovenie podmienok vojenskej spolupráce a na jasné vymedzenie PSC. Mňa ako Rakúšanku veľmi zaujímajú jasné vymedzenia, predovšetkým pokiaľ ide uplatňovanie doložky o solidarite, ako sa uvádza v článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a doložky o vzájomnej pomoci, ako sa uvádza v článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii. Výzvu na uplatňovanie týchto doložiek obsahuje aj správa. V doložke o vzájomnej pomoci sa uvádza konkrétne to, že ňou nie je dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov, čo zaručuje zachovanie neutrality.

Doložka o solidarite ponecháva, rovnako ako predtým, rozhodnutie o tom, či a v akej forme je štátu potrebné poskytnúť pomoc zo strany EÚ, na vnútroštátne orgány. Avšak občanov Rakúska množstvo rozličných správ v médiách veľmi znepokojilo, a preto je potrebné poskytnúť definitívne informácie o týchto nových vojenských zložkách EÚ.

 
  
  

Správa: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov, pretože by mala prispieť k zachovaniu zásoby biomasy na úrovniach, ktoré umožnia jej udržateľné využívanie na základe vedeckých odporúčaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na význam lovu sardely v Biskajskom zálive škodu spôsobenú zastavením rybolovu skupinám, ktoré sú od neho závislé (rybárom, opravárom sietí, konzervárenskému priemyslu atď.), a vzhľadom na skutočnosť, že stratu príjmov kompenzačná pomoc udelená členskými štátmi nepokryla, je nevyhnutné ustanoviť dlhodobý plán na obnovu zásoby sardely, aby rybári mohli začať využívať tieto zdroje bez ohrozenia tohto veľmi dôležitého druhu pre európske odvetvie rybolovu a konzervárenský priemysel. Pokiaľ ide o desaťpercentné zníženie rybolovných kvót a o spôsob výpočtu využívania, som presvedčený, že takéto opatrenia sú neprimerané, pretože sa v nich zabúda na možný hospodársky a sociálny vplyv na dotknuté odvetvia priemyslu a obyvateľstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto návrhu uznesenia je ustanoviť dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov. Lov sardely v Biskajskom zálive je zastavený od roku 2005 z dôvodu zlého stavu zásoby sardely. Na zvýšenie zásoby sardely v Biskajskom zálive na úroveň, ktorá umožní jej trvalo udržateľné využívanie, je potrebné zaviesť dlhodobé opatrenia na riadenie s cieľom zabezpečiť, aby využívanie tejto zásoby bolo v súlade s trvalo udržateľným využívaním. Zaručí sa tak, pokiaľ je to možné, stabilita rybolovu, pričom sa zachová nízke riziko kolapsu zásoby. V tejto správe vítam viac schválenie dlhodobého plánu než ad hoc opatrenia na rozdelenie rybolovných príležitostí s cieľom zaručiť stabilitu rybolovu a posilniť monitorovanie a dohľad. Súhlasím s podporou príslušných regionálnych správnych orgánov činných v zabezpečovaní monitorovania, inšpekcií a dozoru, pretože majú bližšie k tomu, čo sa deje. Súhlasím tiež s potrebou vypracovať a uverejniť správu pred začiatkom rybárskej sezóny.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Znepokojujúci stav ochrany zásoby sardely v Biskajskom zálive viedol v roku 2005 k zastaveniu rybolovu. Výsledkom tohto zastavenia, ktoré malo nevyhnutné tragické hospodárske a sociálne dôsledky, je obnova zásoby sardely, ktorá umožňuje začať jej ďalšie využívanie. Podobným dôsledkom v tomto a ďalších prípadoch je vždy potrebné zabrániť a zmierniť ich. Sme presvedčení, že rozhodnutia o zastavení rybolovu, jeho obnovení a o stanovení podmienok na využívanie jeho zdrojov musia byť vždy založené predovšetkým na vedeckých poznatkoch a odporúčaniach o stave týchto zdrojov. Preto je nevyhnutné, aby boli tieto poznatky čo najdôslednejšie a najaktuálnejšie. Znamená to, že na tento účel je potrebné dostatočné financovanie, predovšetkým prostredníctvom finančných nástrojov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Dlhodobé plány tvoria dôležitý nástroj riadenia rybného hospodárstva, ktorý umožňuje nevyhnutnú ochranu rybolovných zdrojov na trvalo udržateľnej úrovni v kombinácii so zárukou strednodobej perspektívy využívania týchto zdrojov, čo je nevyhnutné pre hospodársku a sociálnu stabilitu rybolovu a miestnych komunít, ktoré sú od neho závislé.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Lov sardely v Biskajskom zálive je zastavený od roku 2005 z dôvodu zlého stavu tejto zásoby. Táto správa sa podrobne zaoberá cieľmi udržať biomasu zásoby sardely v Biskajskom zálive na takej úrovni, ktorá umožňuje jej udržateľný výnos na základe vedeckých odporúčaní, pričom zabezpečí čo najväčšiu stabilitu a výnosnosť v sektore rybolovu. Tento plán sa podobá ďalším dlhodobým plánom v oblasti pelagického rybolovu (ako je napríklad nedávno odsúhlasený plán pre zásoby sleďa rozmiestnené na západ od Škótska) v tom, že poskytuje pravidlo kontroly lovu na využívanie pri dosahovaní vysokých dlhodobých výnosov a zároveň poskytuje ochranu pred rizikom kolapsu zásoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zastavenie lovu sardely v Biskajskom zálive od roku 2005 spôsobilo veľké ťažkosti hospodárskym subjektom, ktorých živobytie závisí od tejto hospodárskej činnosti. V súčasnosti, päť rokov po zastavení lovu, sa zásoba tohto druhu v Biskajskom zálive obnovila na prijateľné úrovne, preto je v súčasnosti možné obnoviť jeho lov. Ten však musí byť založený na dlhodobom pláne s cieľom udržať zásobu sardely nad úrovňou, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo vyhynutia, aby sa táto činnosť mohla znova pridať k uvedenému hospodárskemu odvetviu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hoci sa zaviedli pre rybolov sardely v Biskajskom zálive kvóty, netýka sa to druhov žijúcich pri hladine a tuniaka. Počet rybárskych lodí v tejto oblasti sa znížil z 391 plavidiel v roku 2005 na 239 plavidiel v roku 2009, čo výrazne ovplyvnilo hospodárstvo v tejto oblasti. Zásoba sardely sa však podľa spravodajkyne ešte neobnovila. Je potrebný nový plán riadenia s cieľom vyriešiť tento problém, ktorý súvisí so zásobou sardely a o ktorom nie je potrebné každý rok opätovne rokovať.

Spravodajkyňa je presvedčená, že v novom pláne by sa mali vymedziť aj kontrolné mechanizmy používané na kontrolu miery úlovkov. Zdržal som sa hlasovania, pretože spravodajkyňa vysvetlila, že články v tomto pláne, ktoré sa týkajú kontroly, budú pravdepodobne zmenené a doplnené novým nariadením Rady o kontrole a že presne nevie, čoho sa budú týkať.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Lov sardely v Biskajskom zálive je zo sociálno-ekonomického hľadiska veľmi dôležitý. Od roku 2005 je tento lov zastavený a veľkosť rybárskej flotily sa znížila z 391 plavidiel v roku 2005 na 239 plavidiel v roku 2009, čo má priamy vplyv na viac ako 2500 rodín. Toto zastavenie spôsobilo dotknutým skupinám (rybárom, opravárom sietí, konzervárenskému priemyslu atď.) veľké škody. Stratu príjmov kompenzačná pomoc udelená členskými štátmi nepokryla.

Uvedením tohto plánu by sa umožnilo vyňať riadenie zásob sardely z politických rokovaní, ktoré sa uskutočňujú každý rok v decembri, a nasmerovať toto riadenie tak, aby sa z dlhodobého hľadiska podarilo dosiahnuť ciele riadenia európskych zdrojov, čím sa zabezpečí ich trvalá udržateľnosť a maximálne výnosy.

Pravidlo využívania vymedzuje TAC (čiže hodnotu povoleného výlovu) na každý rok (od júla do júna ďalšieho roku) tesne po hodnotení stavu v súlade s každoročnými májovými sezónami, čím sa okamžite táto informácia maximálne zužitkuje. Všetky zainteresované výrobné a miestne podniky očakávajú opätovné obnovenie tohto rybolovu a výrazne prispeli k vypracovaniu tejto správy. Z uvedených dôvodov som sa rozhodol hlasovať za toto ustanovenie ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Lov sardely v Biskajskom zálive je zo sociálneho a ekonomického hľadiska veľmi dôležitý. Tento lov bol však päť rokov zastavený a to malo priamy vplyv na rybárov a ich rodiny, ako aj na príjem týkajúci sa tohto odvetvia zamestnanosti, do ktorého patria opravári sietí a konzervárenský priemysel. Túto veľkú stratu príjmov však pomoc udelená členskými štátmi, bohužiaľ, nepokryla. Toto zastavenie je potrebné preskúmať a zaviesť dlhodobý plán s cieľom nájsť riešenie, v ktorom sa zohľadnia rozličné požiadavky.

Z uvedeného dôvodu som hlasoval za správu pani Bilbaovej Barandicovej. Urobil som tak v prvom rade preto, že sa v nej zavádza pravidlo využívania, ktorým sa na základe zásad obozretnosti maximalizujú úlovky a zabezpečia sa maximálne hospodárske hodnoty pre tento rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Lov sardely v Biskajskom zálive je zo sociálno-ekonomického hľadiska veľmi dôležitý a jeho zastavenie v roku 2005 spôsobilo dotknutým skupinám (rybárom, opravárom sietí, konzervárenskému priemyslu atď.) veľké škody. Hlasoval som za túto správu, pretože som presvedčený, že ustanovenie dlhodobého plánu vyrieši potrebu racionalizácie využívania tohto zdroja, zaručí dlhodobú udržateľnosť rybolovu a zároveň zníži riziko kolapsu zásoby sardely.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Táto rozprava o situácii zásoby sardely a pláne obnovy je, ako bolo uvedené, zlomovým bodom pre tento druh a pre vzťahy medzi Radou, Parlamentom a Komisiou.

Naša skupina od začiatku podporovala obozretné návrhy Komisie v súvislosti s touto otázkou, najmä pokiaľ ide o: 1) pravidlo využívania (ktoré by podľa nás nemalo presiahnuť hodnotu 0,3), 2) skutočnosť, že celkový povolený výlov (TAC) by mal zohľadňovať aj živú návnadu a 3) skutočnosť, že akékoľvek zníženie TAC, ak bude potrebné, by malo dosiahnuť úroveň najmenej 25 %.

Tieto tri otázky nakoniec prijala väčšina členov Výboru pre rybné hospodárstvo a verím, že to tak bude aj počas hlasovania na plenárnom zasadnutí. Je zjavné, že ide o vzorový prípad, a verím, že sa ponaučíme a že tentoraz budeme konať ako holistickí lekári, ktorí liečia, a nie ako forenzní lekári.

 
  
  

Správa: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože opatrenia predložené Komisiou na monitorovanie a dohľad nad rybárskymi oblasťami považujem za nevyhnutné. Toto uznesenie je snahou o riešenie nedostatku informácií o populácii stavridy ostrobokej stanovením pravidiel pre plavidlá zapojené do lovu stavridy ostrobokej týkajúcich sa ročného stropu maximálnych povolených vykládok a výlovu z vymedzených oblastí.

Hlavní účastníci odvetvia, ktorých sa tento plán týka, sú vlastníci, prevádzkovatelia a členovia posádok plavidiel na lov pelagických druhov pohybujúcich sa v oblasti rozšírenia západnej populácie stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne, konkrétne v Severnom mori, v západnej časti Britských ostrovov, v západnej časti Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Británie, v Biskajskom zálive a vo vodách na sever a severozápad od Španielska. Hlavným cieľom je zabezpečiť také využívanie živých vodných zdrojov, ktoré zaistí udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky. Je tiež dôležité spomenúť, že Portugalsku sa podarilo ochrániť svoje záujmy v oblasti rybolovu a využíva historické právo lovu v týchto oblastiach. Chcel by som vyzdvihnúť pozitívne riešenie v prospech drobného pobrežného rybolovu, ktorý je plne v súlade s ochranou zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Západná populácia je z hospodárskeho hľadiska najvýznamnejšou populáciou stavridy ostrobokej žijúcej vo vodách EÚ. Z toho dôvodu musíme rozmýšľať rovnako z hľadiska dlhodobého využívania živých vodných zdrojov, ktoré nám poskytne podmienky potrebné na trvalú udržateľnosť a rozvoj, ako aj z hľadiska sociálneho – vo vzťahu k vlastníkom, prevádzkovateľom a posádkam rybárskych plavidiel. Preto súhlasím s návrhom Komisie ustanoviť dlhodobý plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a spôsob výlovu tejto populácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu ustanoviť dlhodobý plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov, pretože tento návrh prispieva k zabezpečeniu hospodársky, environmentálne a sociálne udržateľného využívania jej populácie. Tento návrh, ktorý je pre Portugalsko dôležitý, zohľadňuje aj špecifický charakter a účely zúčastnených flotíl, v neposlednom rade drobných flotíl, ktoré dodávajú vysokokvalitné čerstvé ryby širokej verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Chrániť rybolov a zároveň hospodárske a sociálne záujmy – pred záujmami potravinárstva – nie je to isté ako chrániť právo lovu bez pravidiel a obmedzení. Vieme, že zdroje rybného hospodárstva sú obmedzené a intenzívny rybolov spôsobuje, že vyčerpaná populácia sa nestíha rozmnožovať v dostatočnom množstve. Preto je dôležité vypracovať plány na udržanie a zachovanie populácie rýb, snažiť sa zladiť hospodárske a sociálne záujmy so zachovaním druhov, čo má zásadný význam pre dlhodobé udržanie možností rybolovu. Táto správa spolu s predloženými a prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi chráni tradičný rybolov stavridy ostrobokej a predovšetkým umožňuje tridsiatim portugalským plavidlám naďalej loviť v Biskajskom zálive, čo má mimoriadny význam pre národné záujmy, ako v súvislosti s touto správou jasne zdôraznila pani Patrãová Nevesová, tieňová spravodajkyňa Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh je snahou o riešenie nedostatku informácií o populácii stavridy ostrobokej stanovením pravidiel pre plavidlá zapojené do lovu stavridy ostrobokej, pričom berie do úvahy ročný strop maximálnych povolených vykládok a výlovu stavridy ostrobokej z vymedzených oblastí. Tieto pravidlá vychádzajú z najspoľahlivejších vedeckých a biologických ukazovateľov o vývoji tejto populácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Som rád, že sa prihliada na činnosť malých flotíl, ktoré sa tradične špecializujú na rybolov na účely spotreby čerstvých rýb na miestnej úrovni, takže oblasti rybolovu by sa nemali vytvárať príliš ďaleko od pobrežia. Chcel by som zdôrazniť významnú úlohu Parlamentu v súvislosti so zrušením, zmenou a doplnením delegovaných aktov Komisie v tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Viacročné plány tvoria dôležitý nástroj rybného hospodárstva, ktorý umožňuje zachovanie rybolovných zdrojov na udržateľnej úrovni v kombinácii so zárukou strednodobej perspektívy využívania týchto zdrojov, čo je nevyhnutné pre hospodársku a sociálnu stabilitu rybolovu a miestnych komunít, ktoré sú od rybolovu závislé. Preto vítame prijatie tejto správy, ako aj prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu predloženého našou skupinou v súvislosti s rozdelením zón celkového povoleného výlovu (TAC), čo považujeme za mimoriadne dôležité pre hospodársky a sociálne spravodlivý prístup k regulácii zásob. Po stanovení limitov pre rybolov by sa pobrežný a drobný rybolov, ktorého účelom je dodávať verejnosti čerstvé ryby na priamu spotrebu, nemal posudzovať rovnako ako priemyselný rybolov, ktorý sa zameriava na priemyselné spracovanie a vývoz.

Aby hospodárstvo rybných zdrojov skutočne prihliadalo na biologické, environmentálne, ako aj hospodárske a sociálne otázky, pri stanovení TAC sa musí brať do úvahy špecifickosť flotíl a účel využitia rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Táto správa stanovuje dlhodobý plán hospodárenia s jednou z najdôležitejších populácií rýb v Európe. Dlhodobý plán pre populáciu stavridy ostrobokej zabezpečí, že jej zásoby v budúcnosti dosiahnu maximálnu udržateľnú úroveň. Návrh, ktorý pôvodne predložila pelagická regionálna poradná rada, vyzdvihuje význam európskeho pelagického sektora v oblasti trvalo udržateľného hospodárenia s populáciou rýb.

Poslanci zo Španielska a Portugalska chceli vytvoriť dve oblasti pre celkový povolený výlov, ale toto odporúčanie nedáva zmysel a bolo by v neprospech írskych pelagických flotíl. V konečnom hlasovaní sa mi tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podarilo zmeniť.

Táto správa je jednou z prvých legislatívnych iniciatív v oblasti rybolovu, prijatých podľa Lisabonskej zmluvy, a preto došlo k istému procedurálnemu meškaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – V našom volebnom obvode vzrástol význam stavridy ostrobokej. V minulom roku len zahraničné lode vyložili v škótskych prístavoch ryby v hodnote 2 miliónov GBP. Tento údaj potvrdzuje, že stavrida ostroboká má pre mnohé krajiny veľký význam a že je dôležité, aby sa s jej populáciou hospodárilo náležitým spôsobom. Plne súhlasím s pánom Gallagherom, že západná populácia by sa mala posudzovať ako jedna populácia, a myslím si, že krajiny zaoberajúce sa rybolovom by mali mať právo podieľať sa na riadení toho dôležitého zdroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Cieľom návrhu je zabezpečiť také využívanie živých vodných zdrojov, ktoré umožní trvalo udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky. Keďže návrh je stále v prvom čítaní, v ďalších fázach bude možné predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Všeobecné smerovanie tohto návrhu je pozitívne, a preto by sme mali dať možnosť vyjadriť názor aj ostatným.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Návrh ustanovuje dlhodobý plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov. Komisia vytvorila právny nástroj riadenia populácie stavridy ostrobokej na základe dostupných ochranných referenčných bodov a úvah o dlhodobej udržateľnosti. Cieľom návrhu je zabezpečiť také využívanie živých vodných zdrojov, ktoré umožní trvalo udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Stanovenie dlhodobého plánu pre západnú populáciu stavridy ostrobokej a na ňu zameraný rybolov má rozhodujúci význam pre účinné a náležité využívanie zdrojov rybolovu. Týmto spôsobom a za predpokladu, že sa budú dodržiavať pravidlá, zabránime kolapsu populácie rýb a tieto zdroje bude možné udržateľne využívať. V tejto správe je dôležité aj to, že Portugalsko má možnosť loviť ryby v množstvách porovnateľných s minulým obdobím, pretože to má zásadný význam pre udržanie zdravého rybného hospodárstva, ktoré v poslednom čase čelilo mnohým prekážkam.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V čase, keď sme svedkami čoraz intenzívnejšieho nadmerného rybolovu, musíme viac diskutovať o zavedení kvót výlovu a následne o dodržiavaní a kontrole týchto kvót. Vedcom sa však v prípade stavridy ostrobokej zatiaľ nepodarilo presne zistiť množstvo populácie. V dôsledku toho sú všetky prijaté opatrenia založené na odhadoch. Aj napriek tomu musíme tieto odhady využiť na stanovenie povoleného výlovu. Zdržal som sa hlasovania, pretože táto správa sa nezameriava dostatočne podrobne na hospodársku stránku výlovu stavridy ostrobokej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Gallaghera, pretože podporujem jej obsah a myšlienku.

Keďže veda sa neustále vyvíja, som presvedčený, že údaje používané na stanovenie biologických referenčných hodnôt by mohli byť predmetom nového a odlišného vedeckého odporúčania. Za týchto okolností je samozrejmé, že plán by mal poskytnúť možnosť prispôsobenia referenčných faktorov.

Čo sa týka oblasti prístupu pre plavidlá na lov stavridy ostrobokej, súhlasím s pánom spravodajcom. Malo by sa vytvoriť pružnejšie pravidlo než to, ktoré navrhuje Komisia. Musí existovať možnosť, aby plavidlá loviace v určitej oblasti mohli vyložiť úlovok v prístave v inej oblasti. Preto si myslím, že systém, podľa ktorého musí kapitán rybárskeho plavidla viesť záznamy o úlovkoch a polohe, sú realizovateľné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Viacročné plány sú základným nástrojom, ktorý zabezpečí, aby využívanie zdrojov rybolovu prebiehalo v súlade s trvalo udržateľnými hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi podmienkami. Preto som podporil správu o návrhu, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne, a vítam skutočnosť, že bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh pani Patrãovej Nevesovej, ktorý má zásadný význam pre zabezpečenie ochrany drobného rybolovu a zároveň aj záujmov Portugalska v tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Spor medzi inštitúciami sa týka toho, ktorá časť plánu pre rybné hospodárstvo sa vzťahuje na stanovenie TAC, preto je výlučne v kompetencii Rady. Niektoré členské štáty si myslia, že o celom pláne by mala rozhodovať samotná Rada, ale tento názor nemá veľkú podporu, dokonca ani zo strany právnej služby Rady. Väčšina sa domnieva, že o matematickom pravidle, ktoré stanovuje TAC, by sa malo rozhodovať skôr v Rade ako v spolurozhodovacom postupe. Dňa 1. decembra 2009, keď nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, Výbor pre rybné hospodárstvo uskutočnil indikatívne hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predložil pán Gallagher a ďalší poslanci, ale konečné hlasovanie o návrhu správy v znení zmien a doplnení sa neuskutočnilo. Cieľom indikatívneho hlasovania bolo dať spravodajcom (pánovi Gallagherovi v súvislosti so správou o stavride ostrobokej a pani Bilbaovej Barandicovej v súvislosti so správou o sardele) politický mandát na rokovanie s Radou. Po takmer ročnom váhaní Rady sa Výbor pre rybné hospodárstvo napokon rozhodol pristúpiť k riadnemu hlasovaniu vo výbore s cieľom vyvinúť tlak na Radu, aby začala konať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Z hospodárskeho hľadiska je západná populácia stavridy ostrobokej najdôležitejšou populáciou vo vodách EÚ. Návrh Európskej komisie ustanovuje dlhodobý plán pre túto populáciu a na ňu zameraný rybolov. Je potrebné zabezpečiť také využívanie živých vodných zdrojov, ktoré umožní trvalo udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky. Tento návrh by dokonca mohol byť vzorom pre budúce viacročné plány zaoberajúce sa reguláciou možností rybolovu vo vodách Európskej únie. Podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené parlamentným Výborom pre rybné hospodárstvo, ktoré pri stanovení biologických referenčných hodnôt poskytujú väčšiu pružnosť a pri výpočte celkového množstva odberu stanovujú dolnú a hornú hranicu. Podporujem aj lepšiu koordináciu právnych predpisov prostredníctvom zriadenia systému kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Preto hlasujem za túto správu.

 
  
  

Správa: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Výbor pre ochranu morského prostredia Medzinárodnej námornej organizácie klasifikoval Baltské more ako „osobitne citlivú morskú oblasť“. Týmto sa Baltské more radí medzi najvzácnejšie a najcitlivejšie morské ekosystémy na svete. Hlasoval som za ustanovenia obsiahnuté v dokumente, podľa ktorých musíme dláždiť cestu trvalo udržateľnému využívaniu populácií rýb bez toho, aby bolo nutné akýmkoľvek spôsobom znižovať obchodné normy. V záujme toho, aby sa efektívne predchádzalo vyhodeniu nadmerného počtu mladých jedincov a exemplárov nedosahujúcich predpísanú veľkosť a patriacich k cieľovým alebo necieľovým druhom, je nevyhnutné, aby odvetvie rybolovu bolo povzbudzované k používaniu najlepšieho rybárskeho výstroja z hľadiska selektivity a aby sa nelovilo v oblastiach s výskytom veľkých množstiev jedincov nedosahujúcich predpísanú veľkosť a iných než cieľových druhov. Musíme začať s revíziou systému odpadu z výlovu a myslím si, že to bude jednou z najdôležitejších tém v roku 2011, keďže diskutujeme o reforme spoločnej rybárskej politiky EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne. (BG) Všetci s veľkým znepokojením sledujeme vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie, masový výlov ubúdajúcich populácií rýb a nekontrolovaný priemyselný rybolov. Z toho dôvodu hlasujem za zavedenie trvalo udržateľného využívania živých vodných zdrojov a za revíziu chránených oblastí v Baltskom mori.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože vyzýva na obmedzenie lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora. Vzniká naliehavá potreba zastaviť priemyselný rybolov v Baltskom mori. So zreteľom na nedostatok spoľahlivých vedeckých údajov, na základe ktorých by sa dali vyhodnotiť úlovky rýb v priemyselnom rybolove, je rozhodujúce, aby sa okamžite zaviedla kompletná dokumentácia výlovov, ako aj plný monitoring na plavidlách, ktoré tento druh rybolovu prevádzkujú. Súhlasím so stanoviskom Európskeho parlamentu, že v rámci spoločnej rybárskej politiky je nevyhnutné prijať okamžité kroky na vyriešenie otázky priemyselného rybolovu v Baltskom mori so zreteľom na to, že z ekologického hľadiska takýto rybolov poškodzuje ekosystém Baltského mora.

Musíme brať do úvahy skutočnosť, že Baltské more patrí k najvzácnejším morským ekosystémom na svete a že región Baltského mora bol klasifikovaný ako „osobitne citlivá morská oblasť“. Navyše klíma v Baltskom mori sa mení a rôzne druhy rýb sa jej prispôsobujú, čo znamená aj ich presun a zmenu ich neresísk. Preto súhlasím s výzvou Parlamentu, aby Komisia uskutočnila revíziu chránených oblastí v Baltskom mori.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Pre Európsku úniu a najmä pre krajiny, ako je Portugalsko, pre ktoré majú more a rybolov veľký význam, ako aj pre masový rybolov a konzervárenský priemysel, je dôležité udržať rybolov ako životaschopnú a trvalo udržateľnú hospodársku činnosť. Portugalsko potrebuje rybolov, a preto potrebuje, aby nás more mohlo naďalej zásobovať rybami a aby sa ich populácia mohla rozmnožovať. Práve z tohto dôvodu súhlasím s pánom spravodajcom, ktorý hovorí, že „v záujme toho, aby sa efektívne predchádzalo vedľajším úlovkom a aby sa obmedzilo vyhodenie nadmerného počtu mladých jedincov a exemplárov nedosahujúcich predpísanú veľkosť a patriacich k cieľovým alebo necieľovým druhom, je absolútne nevyhnutné, aby bolo odvetvie rybolovu povzbudzované k používaniu najlepšieho rybárskeho výstroja z hľadiska selektivity a aby sa nelovilo v oblastiach s výskytom veľkých množstiev jedincov nedosahujúcich predpísanú veľkosť a iných než cieľových druhov“.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V záujme toho, aby sa predchádzalo triedeniu a vyhodeniu nadmerného počtu mladých jedincov a exemplárov nedosahujúcich predpísanú veľkosť, je absolútne nevyhnutné, aby bolo odvetvie rybolovu povzbudzované k používaniu najlepšieho rybárskeho výstroja z hľadiska selektivity a aby sa nelovilo v oblastiach s výskytom veľkých množstiev jedincov nedosahujúcich predpísanú veľkosť a iných než cieľových druhov.

Myslím si, že úplný zákaz odpadu z výlovov platesy bradavičnatej či iných platesových rýb je neprimeraný, pretože toto opatrenie bude mať negatívny dosah na ich populácie. Zákaz odpadu z výlovu by mohol byť zneužitý na legalizáciu masových výlovov tresky obyčajnej nedosahujúcej predpísanú veľkosť v Baltskom mori. Treba zdôrazniť, že Výbor pre ochranu morského prostredia Medzinárodnej námornej organizácie klasifikoval Baltské more ako „osobitne citlivú morskú oblasť“.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za správu, ktorá podporuje návrh na zjednodušenie administratívy, ale neprináša zásadné zmeny, pokiaľ ide o obmedzenie lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Rybolov musí byť dlhodobo trvalo udržateľnou hospodárskou činnosťou a to je možné dosiahnuť iba obozretným riadením zdrojov rybného hospodárstva. Obavy pána spravodajcu sú preto oprávnené a prihliadajú na potrebu ochrany druhov a zachovania biodiverzity. Z tohto dôvodu súhlasím so zákazmi a obmedzeniami, ktoré sme tu prijali.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Vzhľadom na obmedzenú populáciu rýb v Baltskom mori musíme výlov vzácnych druhov rýb prísne regulovať. Na tento účel je dôležité jasne definovať úlohy kompetentných organizácií Európskej únie s cieľom zaviesť monitorovanie a stanoviť obmedzenia v súvislosti s nerozumným využívaním morských zdrojov. Je nevyhnutné stanoviť kvóty v úsilí obnoviť zdroje rybolovu v Baltskom mori. Všetkým, ktorí sa angažujú v rybolove, treba vyslať jasný signál, že nerozumné využívanie zdrojov rybolovu môže mať katastrofálne následky.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V súčasnosti sa napríklad v Baltskom mori loví menej tresky ako pred 15 rokmi, ryby sú menšie a menej kvalitné. Jednou z hlavných príčin tohto poklesu je priemyselný rybolov a spôsob zaobchádzania s vedľajšími úlovkami. Tradičný drobný pobrežný rybolov je za istých okolností schopný zaručiť trvalo udržateľné riadenie populácie rýb. Zdržal som sa hlasovania, pretože v správe sa jasne uvádza, že v tejto oblasti neexistujú žiadne spoľahlivé vedecké údaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za toto uznesenie.

Skúsenosti získané z využitia systému odpadu z výlovu v Baltskom mori dokazujú, že systém funguje dobre a v prípade istých druhov rýb sa dá uskutočňovať. Druhy, ktoré tvoria vedľajšie úlovky, môžu mať nízku trhovú hodnotu, môžu byť úplne nevhodné na ľudskú konzumáciu, prípadne by ich vykládka mohla byť nezákonná. Preto vytvárame základy trvalo udržateľného využívania populácií rýb bez toho, aby bolo nutné akýmkoľvek spôsobom znižovať obchodné normy. V záujme toho, aby sa efektívne predchádzalo vedľajším úlovkom a aby sa obmedzilo vyhodenie nadmerného počtu mladých jedincov a exemplárov nedosahujúcich predpísanú veľkosť a patriacich k cieľovým alebo necieľovým druhom, je absolútne nevyhnutné, aby bolo odvetvie rybolovu povzbudzované k používaniu najlepšieho rybárskeho výstroja z hľadiska selektivity a aby sa nelovilo v oblastiach s výskytom veľkých množstiev jedincov nedosahujúcich predpísanú veľkosť a iných než cieľových druhov.

Mali by sa zaviesť aj pohyblivé obdobia uzavretia rybolovu v závislosti od stupňa pripravenosti rýb na trenie. Klíma v Baltskom mori sa mení a rôzne druhy rýb sa jej prispôsobujú, čo znamená aj ich presun a zmenu ich neresísk. Vzhľadom na tieto okolnosti sa revízia chránených území zdá byť nevyhnutná.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za správu, pretože podľa môjho názoru je nevyhnutné podporovať trvalo udržateľné riadenie morských zdrojov v súlade s cieľom zachovať populáciu rýb v Baltskom mori, ktoré je jedným z najcennejších a najcitlivejších ekosystémov na svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Podrobné technické pravidlá pre rybolov v Baltskom mori (veľkosť oka sietí, uzatvorené oblasti atď.) sú uvedené v nariadení Rady č. 2187/2005. Pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy však Rada často prijímala urýchlené opatrenia, aby sa tieto pravidlá čo najskôr schválili a začlenili do nariadenia o kvótach. Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1226/2009, ktoré určuje kvóty na rok 2010, obsahuje ustanovenia týkajúce sa technických opatrení, a to článok 7 o zákaze triedenia a ustanovenie v prílohe III o obmedzení lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je už takýto postup nezákonný, preto sa nariadenie Rady č. 2187/2005 musí zmeniť a doplniť. To je jediným účelom tohto návrhu, ktorý bol vo Výbore pre rybné hospodárstvo jednomyseľne prijatý.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) V budúcom roku sa Európsky parlament plánuje zaoberať reformou spoločnej politiky rybného hospodárstva (SRP). Súhlasím s tým, že súčasťou tohto procesu musia byť opatrenia na zlepšenie trvalo udržateľného využívania zdrojov rybolovu a účinné riadenie morských zdrojov. Ako uviedla Medzinárodná námorná organizácia, Baltské more je „osobitne citlivá morská oblasť“. Týmto sa Baltské more radí medzi najcitlivejšie morské ekosystémy na svete, ale nesmieme zabúdať ani na ľudskú stránku tejto problematiky, ktorá sa v správe nespomína. V Litve má rybné hospodárstvo starodávnu tradíciu. Napriek tomu, že odvetvie rybolovu nemá zásadný podiel na tvorbe HDP Litvy, pre litovské hospodárstvo má mimoriadny význam. Regióny Litvy, ktoré sú závislé od rybolovu, boli v dôsledku poklesu úrovne rybolovu a politiky zachovania populácie v posledných rokoch vystavené vážnym hospodárskym a sociálnym problémom.

V Litve je čoraz väčší problém zarábať si na živobytie činnosťami spojenými s rybolovom. Táto práca je pre mladých nezaujímavá pre nízke príjmy. Z toho dôvodu musia Litva a ďalšie členské štáty EÚ naďalej uplatňovať väčšinu politík vytvorených Európskym fondom pre rybné hospodárstvo. Takáto pomoc prispeje k vytvoreniu nových pracovných miest, zvýši hodnotu produktov rybolovu, podporí ekoturistiku atď.

 
  
  

Správy: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/010), Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010), Marek Józef Gróbarczyk (A7-095/2010), João Ferreira (A7-0184/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons a Nick Griffin (NI), písomne. – Zdržali sme sa hlasovania o správach pani Bilbaovej Barandicovej a pánov Gallaghera a Ferreiru, pretože nástroj, ktorý obsahujú, prináša nielen pozitívne, ale aj negatívne návrhy. Hlasovali sme však za správu pána Gróbarczyka, hoci o niektorých jej častiach sme mali pochybnosti (napríklad v súvislosti s názorom, že systém odpadu z výlovu v prípade istých druhov rýb funguje – sme zásadne proti systému odpadu z výlovu). Hlasovali sme za túto správu, pretože sľúbila revíziu systému odpadu z výlovu. Ide o to, čo môžeme očakávať v rámci hraníc spoločnej politiky rybného hospodárstva.

 
  
  

Správa: João Ferreira (A7-0184/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) S predloženými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi v podstate súhlasím vzhľadom na to, že introdukcia cudzích druhov je jedným z hlavných prvkov, ktoré prispievajú k narúšaniu ekosystémov, a popri ničení prirodzených biotopov je jednou z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni, čo uznala aj Komisia. Preto podporujem návrhy, ktoré stanovujú podmienky pre introdukciu cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov prísnym vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať, ako aj potrebnú kontrolu zariadení, aby sa zabezpečilo, že budú skutočne zohľadnené a dodržané všetky technické požiadavky navrhnuté odborníkmi.

Práve v čase zavádzania novej európskej stratégie v tejto oblasti si akvakultúra vyžaduje, aby sa výrazne podporil vedecký rozvoj a technický pokrok v oblasti chovu pôvodných druhov s cieľom umožniť väčšiu diverzifikáciu. Súhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré zabezpečujú zapojenie Parlamentu do tejto oblasti prispôsobením starých komitologických ustanovení Zmluve o fungovaní Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) V prvom rade by som chcel zablahoželať spravodajcovi pánovi Ferreirovi k vypracovaniu tejto správy, ktorú som v hlasovaní podporil.

Nedávne výskumy odhalili potrebu rozvíjať európske odvetvie akvakultúry a zintenzívniť vedecký výskum v oblasti chovu pôvodných druhov. Týmto spôsobom bude možné zaručiť vyššiu bezpečnosť, kvalitu a diverzifikáciu výrobkov ponúkaných spotrebiteľom, a teda zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia.

Pokiaľ ide o zavádzanie cudzích druhov v uzavretých akvakultúrnych systémoch, ktoré sa podľa Komisie týka predovšetkým „akvakultúrnych a chovateľských postupov“, som presvedčený, že tieto postupy musí sprevádzať prísna kontrola týchto zariadení, systémov a činností súvisiacich s prepravou týchto živočíchov s cieľom zabrániť akýmkoľvek únikom, ktoré by mohli narušiť pôvodné ekosystémy a prirodzené biotopy a ktoré predstavujú jednu z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre, pretože táto správa umožní sprísniť požiadavky, ktoré musia spĺňať uzavreté akvakultúrne zariadenia a doprava týchto druhov, s cieľom minimalizovať dosah na ekosystémy a biologickú diverzitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európske odvetvie akvakultúry zahŕňa viac ako 16 500 spoločností. Globálny ročný obrat tohto odvetvia prevyšuje 3,5 miliardy EUR a priamo i nepriamo zamestnáva približne 64 000 ľudí. Navyše tým, že populácia rýb sa stáva čoraz vzácnejšou, akvakultúra vytvára množstvo príležitostí pre európske odvetvia priemyslu. Uľahčenie procesu zavádzania cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre, ako je navrhované, musí byť vykompenzované prísnym vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať, ako aj potrebnou kontrolou zariadení, aby sa zabezpečilo, že budú skutočne zohľadnené a dodržané všetky technické požiadavky navrhnuté odborníkmi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Komisie k súčasnému nariadeniu sa zakladá na výsledkoch projektu IMPASSE, koordinovanej činnosti zameranej na environmentálne vplyvy cudzích druhov v akvakultúre. V tomto projekte sa navrhuje operatívne vymedzenie uzavretého akvakultúrneho zariadenia, ktoré by bolo podrobnejšie a vyčerpávajúcejšie v porovnaní so súčasným vymedzením, podľa ktorého „by sa riziko v súvislosti s cudzími druhmi dalo výrazne znížiť, možno až na prijateľnú úroveň, ak sa možnosti úniku cieľových a necieľových organizmov budú obmedzovať v priebehu dopravy a prostredníctvom presne stanovených protokolov v prijímajúcom zariadení“. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že introdukcie a premiestnenie do uzavretých akvakultúrnych zariadení musíme vyňať z procesu udeľovania povolení, čím oslobodíme prevádzkovateľov od administratívnej formality.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Pokiaľ ide o základnú problematiku správy, ako sme uviedli počas rozpravy – uľahčenie procesu zavádzania cudzích druhov v akvakultúre v „uzavretých zariadeniach“ musí byť vykompenzované čo najprísnejším vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať v súlade s aktuálnymi technickými a vedeckými informáciami. Taktiež sa musí zabezpečiť kontrola týchto zariadení pred otvorením a počas prevádzky. Trvalo udržateľný rozvoj akvakultúry si vyžaduje, aby sa výrazne podporil vedecký rozvoj a technický pokrok v oblasti chovu pôvodných druhov. Pôvodné druhy sa musia uprednostňovať pred cudzími druhmi, čo umožní diverzifikáciu potravinovej produkcie a ponuky, zvýši kvalitu a zároveň zaručí vyššiu bezpečnosť životného prostredia.

Pokiaľ ide o proces predkladania správy, vítam skutočnosť, že Komisia do svojho nariadenia zapracovala návrhy prijaté vo Výbore pre rybné hospodárstvo. Mrzí ma iba to, že Komisia považovala za nevyhnutné formálne predložiť nový návrh, čo viedlo k omeškaniu formalizovania dohody v prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hoci akvakultúru považujeme za významný zdroj pracovných príležitostí a potravín, je dôležité, aby sme chránili životné prostredie pred potenciálnym nebezpečenstvom. Súčasné právne predpisy sa o to snažia a dnešný návrh nenaruší toto úsilie. Preto som správu podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Napriek tomu, že zásoby rýb vo svetových oceánoch sa pomaly vyčerpávajú a výnosy z rybolovu sa približujú k svojej hranici, význam chovu rýb a mäkkýšov v akvakultúre v posledných rokoch narastá. Výroba v odvetví akvakultúry v dôsledku toho narastá, čomu sa v tejto správe venovala dostatočná pozornosť. Pomer akvakultúrnych zariadení vytvorených vo vnútrozemí, ako sú rybníky alebo prietokové systémy, predstavuje v porovnaní s ostatnými potravinárskymi sektormi vyššiu mieru rastu a výroba v týchto zariadeniach už prevyšuje výrobu v morských zariadeniach. Najmä rybnikárstvo má dlhodobú tradíciu: ryby a kôrovce sa chovajú stáročia, väčšinou v umelých rybníkoch. Uzavreté akvakultúrne systémy jednoznačne poskytujú množstvo ekologických výhod a riešia problém v súvislosti s antibiotikami. Podporujem správu, ktorá žiada, aby uzavreté akvakultúrne zariadenia splnili dôležité rámcové podmienky, a jasne stanovuje kritériá pre introdukciu cudzích druhov rýb. Aby sme zabránili narušeniu pôvodných ekosystémov optimálnou introdukciou cudzích druhov, je dôležité podporiť uzavretý systém chovu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Správa pána Ferreiru sa zaoberá pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom nariadenia Rady č. 708/2007, ktorý vytvára rámec pre akvakultúrne postupy vo vzťahu k cudzím a lokálne sa nevyskytujúcim druhom. Tento návrh sa v súčasnosti reviduje na základe dokončenia takzvaného projektu IMPASSE, ktorého cieľom bolo vypracovať usmernenia pre ekologicky šetrné postupy introdukcie a premiestnenia druhov v akvakultúre. Hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), písomne. (PT) Introdukcia cudzích druhov je jednou z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni a narušenia ekosystémov na Zemi. Proces zavádzania cudzích druhov musí byť preto vykompenzovaný prísnym vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať, ako aj kontrolou zariadení. To isté platí aj o bezpečnostných opatreniach pri preprave cieľových a necieľových druhov. Preto som hlasovala za správu. Myslím si však, že treba zintenzívniť výskum a vývoj na účely chovu pôvodných druhov s cieľom znížiť riziko spojené so zavádzaním cudzích druhov a podporiť trvalo udržateľnejšiu produkciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Introdukcia cudzích druhov je jedným z hlavných prvkov, ktoré prispievajú k narúšaniu ekosystémov, a popri ničení prirodzených biotopov je jednou z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni. Uľahčenie procesu zavádzania cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre musí byť vykompenzované prísnym vymedzením pravidiel, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať podľa výsledkov projektu IMPASSE, ako aj potrebnou kontrolou zariadení, aby sa zabezpečilo, že budú skutočne zohľadnené a dodržané všetky technické požiadavky navrhnuté odborníkmi.

Trvalo udržateľný rozvoj európskej akvakultúry si vyžaduje, aby sa výrazne podporil vedecký rozvoj a technický pokrok v oblasti chovu pôvodných druhov s cieľom umožniť diverzifikáciu potravinovej produkcie a ponuky a zvýšenie kvality a zároveň zaručiť vyššiu bezpečnosť životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Popri ničení prirodzených biotopov je introdukcia cudzích druhov do ekosystémov jednou z príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni. V akvakultúrach vymiera čoraz viac druhov, čo vedie k dlhodobému poškodeniu celého ekosystému. Keďže správa sa dostatočne podrobne nevenuje aktuálnym problémom, hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Introdukcia cudzích druhov je jedným z hlavných prvkov, ktoré prispievajú k narúšaniu ekosystémov, a popri ničení prirodzených biotopov je jednou z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni. Cudzie druhy sa dostávajú do pobrežných morí a vnútrozemských vôd Európy vo významnej miere vďaka „akvakultúrnym a chovateľským postupom“.

Uľahčenie procesu zavádzania cudzích druhov v akvakultúre musí byť vykompenzované prísnym vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať, ako aj potrebnou kontrolou zariadení, aby sa zabezpečilo, že budú skutočne zohľadnené a dodržané všetky technické požiadavky navrhnuté odborníkmi.

Trvalo udržateľný rozvoj európskej akvakultúry si vyžaduje, aby sa výrazne podporil vedecký rozvoj a technický pokrok v oblasti chovu pôvodných druhov s cieľom umožniť diverzifikáciu potravinovej produkcie a ponuky a zvýšenie kvality a zároveň zaručiť vyššiu bezpečnosť životného prostredia. Preto dúfam, že budeme mať silnú podporu, aby sme tento cieľ splnili.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože výsledky projektu IMPASSE ukázali, že „by sa riziko v súvislosti s cudzími druhmi dalo výrazne znížiť, možno až na prijateľnú úroveň, ak sa možnosti úniku cieľových a necieľových organizmov budú obmedzovať v priebehu dopravy a prostredníctvom presne stanovených protokolov v prijímajúcom zariadení“. Preto je úplne logické vyňať introdukcie do uzavretých akvakultúrnych zariadení z procesu udeľovania povolení.

Zníženie tejto administratívnej záťaže a nákladov spojených so žiadosťami o vydanie povolenia je pre odvetvie akvakultúry dôležitým stimulom. Za predpokladu, že sa doplní prísnym vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať, ako aj potrebnou kontrolou dodržiavania predpisov, introdukcia nebude mať negatívny vplyv na nevyhnutnú ochranu biologickej diverzity a životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Návrh Komisie sa zaoberá pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi nariadenia o využívaní cudzích druhov v akvakultúre na základe projektu IMPASSE, ktorý sa zameriava na environmentálne vplyvy cudzích druhov. V tomto projekte sa navrhuje operatívne vymedzenie uzavretého akvakultúrneho zariadenia, ktoré je podrobnejšie a vyčerpávajúcejšie v porovnaní so súčasným vymedzením a podľa ktorého by sa riziko v súvislosti s cudzími druhmi dalo výrazne znížiť. Vzhľadom na uvedené výsledky Komisia navrhuje, aby sa z procesu udeľovania povolení vyňali introdukcie a premiestnenia do uzavretých akvakultúrnych zariadení, čím by sa prevádzkovatelia oslobodili od tejto administratívnej formality. Ako pán spravodajca uvádza, introdukcia cudzích druhov je jedným z hlavných prvkov, ktoré prispievajú k narúšaniu ekosystémov, a popri ničení prirodzených biotopov je jednou z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni. Mnohé z týchto introdukcií do pobrežných morí a vnútrozemských vôd Európy sa realizujú vďaka „akvakultúrnym a chovateľským postupom“. Vzhľadom na to pán spravodajca predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom sa uvádza, že za „uzavreté akvakultúrne zariadenia“ sa považujú iba vnútrozemské zariadenia, aby sa zamedzilo prípadnému úniku rýb. Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkali komitologických ustanovení.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre narúša prírodné ekosystémy, ktoré si zaslúžia ochranu zo strany EÚ, a spôsobuje najmä stratu biologickej diverzity na svetovej úrovni. Projekt IMPASSE je koordinovaná činnosť zameraná na environmentálne vplyvy cudzích druhov v akvakultúre. Tento projekt ukázal potrebu zabrániť úniku týchto druhov a biologického materiálu počas prepravy. Vítam túto správu Európskeho parlamentu, pretože sa zaviazala k biologickej bezpečnosti a zároveň k zjednodušeniu administratívnych formalít v súvislosti s procesom udeľovania povolení na introdukcie a premiestnenie do uzavretých akvakultúrnych zariadení. Jasné a presné vymedzenie pojmu „uzavreté akvakultúrne zariadenie“, ako aj pravidelná aktualizácia zoznamu týchto zariadení členskými štátmi, bude viesť k trvalo udržateľnému rozvoju tohto odvetvia. Členské štáty musia samy kontrolovať tieto zariadenia, ako aj spôsob prepravy spomínaných druhov. Podporujem aj záväzok zintenzívniť vedecký rozvoj a technický pokrok ako spôsob zníženia škodlivých účinkov tohto odvetvia na prírodné ekosystémy. Napokon by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že toto nariadenie bolo zmenené a doplnené v riadnom legislatívnom postupe spolurozhodovania, ako je stanovené v Lisabonskej zmluve.

 
  
  

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana UKIP je proti tomu, aby EÚ akýmkoľvek spôsobom riadila náš priemysel, pretože o budúcnosti a akomkoľvek možnom dotovaní uhoľných baní by mali rozhodovať zvolené národné vlády. V tomto prípade však EÚ vytvára pre vlády osobitné postupy mimo bežných pravidiel štátnej pomoci v záujme väčšej pružnosti pri riadení dotácií pre uhoľné bane. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 25 a 36 požadujú dlhšie obdobie pre uplatňovanie takejto pružnosti pred uplatnením bežných zákonov o štátnej pomoci – čo strana UKIP môže do určitej miery podporiť. Strana UKIP sa zdržala hlasovania o týchto dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a pri konečnom hlasovaní, pretože hoci nepodporujeme žiadne právne predpisy EÚ o štátnej pomoci (pretože o úrovni dotácií by mali rozhodovať národné vlády), poskytnutie väčšej pružnosti členským štátom a predĺženie tohto obdobia je pozitívnym krokom a je to aj lepšie z hľadiska demokratickej zodpovednosti, lebo sa tým do rúk národných vlád vracajú právomoci na prijímanie takýchto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Podporil som túto správu. Hoci predstavuje len malú časť trhu s energiou EÚ, zabezpečuje uhoľný priemysel pracovné miesta pre občanov, ktorí v ňom pracujú, a hospodársky rozvoj v riedko obývaných a odľahlých regiónoch, kde pôsobí väčšina uhoľných spoločností. Súhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, podľa ktorých sa termín na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie predĺži do roku 2018 s možnosťou nechať bane otvorené, ak sa im v stanovenom termíne nepodarí stať konkurencieschopnými. Po zatvorení baní neschopných konkurencie bude dôležité zaručiť potrebné dlhodobé financovanie na zabezpečenie ochrany životného prostredia a sanácie bývalých ťažobných lokalít. V niektorých regiónoch sú bane jedinou formou priemyslu a ich zatvorenie bude znamenať, že veľa ľudí príde o zamestnanie. Je preto nevyhnutné zabezpečiť im po dobu niekoľkých rokov pomoc a rôzne opatrenia trhu práce, ako je rekvalifikácia, aby sa vytvorili podmienky pre ich návrat na trh práce. Preto som podporil návrh Európskej komisie vyčleniť takúto pomoc do roku 2026.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu pána Rapkaya, pretože podporujem okrem iných opatrení predĺženie termínu na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie. V tejto súvislosti si myslím, že to bude pokus predísť masovej vlne strát pracovných miest, pričom z členských štátov EÚ by sa nové nariadenie najviac dotklo Rumunska, Španielska a Nemecka. Myslím si, že prevádzka baní neschopných konkurencie by mala byť zastavená v súlade s plánom zatvorenia, iba ak sa im k stanovenému termínu nepodarí dosiahnuť ziskovosť.

Chcem podporiť postupné znižovanie pomoci na pokrytie strát v rámci jasne definovaného plánu zatvorenia baní. Od 1. januára 2011 bude do plánu zatvorenia zahrnutá polovica baní prevádzkovaných v Rumunsku. Na základe týchto skutočností sa domnievam, že pomoc bude treba skôr nasmerovať na kompenzovanie sociálnych a environmentálnych dôsledkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Bufton, Derek Roland Clark, Trevor Colman a Nigel Farage (EFD), písomne. – Strana UKIP je proti tomu, aby EÚ akýmkoľvek spôsobom riadila náš priemysel, pretože o budúcnosti a akomkoľvek možnom dotovaní uhoľných baní by mali rozhodovať zvolené národné vlády. V tomto prípade však EÚ vytvára pre vlády osobitné postupy mimo bežných pravidiel štátnej pomoci v záujme väčšej pružnosti pri riadení dotácií pre uhoľné bane. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 25 a 36 požadujú dlhšie obdobie pre uplatňovanie takejto pružnosti pred uplatnením bežných zákonov o štátnej pomoci, čo strana UKIP môže do určitej miery podporiť. Strana UKIP sa zdržala hlasovania o týchto dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a pri konečnom hlasovaní, pretože hoci nepodporujeme žiadne právne predpisy EÚ o štátnej pomoci, pretože o úrovni dotácií by mali rozhodovať národné vlády, poskytnutie väčšej pružnosti členským štátom a predĺženie tohto obdobia je pozitívnym krokom a je to aj lepšie z hľadiska demokratickej zodpovednosti, lebo sa tým do rúk národných vlád vracajú právomoci na prijímanie takýchto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Po konzultáciách s Komisiou bol Európsky parlament požiadaný, aby tento štvrtok 23. novembra rozhodol o otázke štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie. Hlavným kameňom úrazu bol dátum ukončenia tejto štátnej pomoci. Komisia navrhla 1. október 2014. Myslím si, že z dôvodov ochrany životného prostredia je dôležité diverzifikovať naše zdroje výroby energie a podporovať udržateľné výrobné metódy. Rok 2014 sa preto zdá ako rozumný dátum ukončenia pomoci. Avšak vzhľadom na sociálne dôsledky zatvárania baní a ťažkosti spojené s presunom baníkov musí proces zatvárania sprevádzať poskytovanie podpory. Väčšina poslancov Európskeho parlamentu sa preto rozhodla predĺžiť poskytovanie štátnej pomoci do 31. decembra 2018. Rozhodol som sa zdržať tohto záverečného hlasovania, pretože si myslím, že hlavnou prioritou by mali byť trvalo udržateľné zdroje energie, ale zároveň je dôležité mať na zreteli hospodárske a sociálne dôsledky zatvárania baní.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Rozhodol som sa hlasovať za správu pána Bernharda Rapkaya o „štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie“. Táto správa navrhuje odloženie termínu zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie o štyri roky: z roku 2014, ako bolo pôvodne stanovené v návrhu Európskej komisie, do roku 2018.

Okrem toho táto správa nabáda Európsku komisiu k tomu, aby vytvorila stratégiu na rekvalifikáciu pracovníkov, ktorých sa tieto zatvárania dotknú. Musíme mať na zreteli, že niektoré regióny v Európskej únii sú úplne hospodársky a sociálne závislé od odvetvia baníctva vrátane Valea Jiului v Rumunsku. Odvetvie baníctva poskytuje v rámci Európskej únie 100 000 pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Vážne dôsledky pokračujúcej hospodárskej a finančnej krízy pre hospodárstva „rozvinutých“ krajín Západu ukázali, že hospodárska paradigma účinnosti trhov a ich schopnosti samoregulácie sa už nezakladá na realite, pretože realita núti všetkých hospodárskych a trhových aktérov, najmä aktérov finančných trhov, konať zodpovedne a eticky, čo v poslednom čase vôbec nerobili. Finančné narušenie celého hospodárstva ukazuje, že odvetvie priemyslu si vyžaduje obrovskú podporu, keďže je to stále odvetvie, ktoré má pre hospodárstvo kľúčový význam, najmä pre reálne hospodárstvo. Vzhľadom na konkurenčné a porovnateľné výhody a nevýhody jednotlivých regiónov, najmä na medzinárodnej úrovni, nesmieme zabúdať, že banský priemysel je prítomný v oblastiach, v ktorých treba ako predbežný krok podporovať zdravé hospodárske a pracovné alternatívy a v ktorých treba posilniť poskytovanie sociálnej podpory, aby sa zabránilo bolestivému zvyšovaniu počtu nezamestnaných pracovníkov, ktorých je ťažké presunúť. Správa o štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie, o ktorej sme hlasovali, sa podľa mňa aspoň čiastočne nesie v tomto duchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že uhoľným baniam neschopným konkurencie treba poskytovať štátnu pomoc, pretože bez toho by sa bane museli zatvoriť, čo by malo za následok obrovskú vlnu prepúšťania a veľmi vážne sociálne problémy. Poskytnuté prechodné obdobie na dosiahnutie ziskovosti týchto baní alebo ich zatvorenie je dôležité. Jeho úlohou je na jednej strane zabezpečiť poskytovanie profesionálnej rekvalifikácie pre obyvateľstvo zamestnané v banskom priemysle a na strane druhej zabezpečiť postupný prechod na čistejšie zdroje energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne.(SV) My švédski sociálni demokrati z dôvodov súvisiacich tak so životným prostredím, ako aj s hospodárskou súťažou považujeme za nerozumné zachovanie dotovania uhoľných baní neschopných konkurencie. Zároveň považujeme za nevyhnutné realizovanie komplexných iniciatív v oblasti zamestnanosti a životného prostredia v regiónoch postihnutých zatváraním, ku ktorému bude pravdepodobne viesť zastavenie dotácií. Celkovo si myslíme, že návrh Komisie v tejto záležitosti je vyvážený a náležite zohľadňuje obidva tieto aspekty. Poskytovanie dotácií bude postupne zastavené, ale celý proces bude starostlivo riadený a bude sa brať ohľad tak na pracovné miesta, ako aj na životné prostredie. Rozhodli sme sa preto hlasovať jednotne za líniu Komisie.

Pokiaľ ide o to, či by malo byť baniam, ktoré počas obdobia zatvárania dosiahnu ziskovosť, umožnené pokračovať v prevádzke, tak ako Komisia si myslíme, že zahrnutie tejto možnosti by bolo nesprávne. Aby sa poskytovaná pomoc použila správnym spôsobom, jej základom musí byť plán definitívneho zatvorenia. Pokiaľ ide o presný rok, v ktorom by sa malo zatváranie ukončiť, jednoznačne neuprednostňujeme žiaden rok, za vhodnejší však považujeme rok 2014, ktorý navrhuje Komisia, než rok 2018, ktorý navrhuje pán spravodajca.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na neexistenciu konkrétneho nariadenia o poskytovaní štátnej pomoci uhoľnému priemyslu, keďže platnosť súčasného nariadenia skončí 31. decembra 2010, treba stanoviť pravidlá, ktoré by členským štátom, ktoré budú nútené zatvoriť svoje uhoľné bane, umožnili minimalizovať sociálne a hospodárske dôsledky tohto zatvárania. Keďže uhoľné bane sú sústredené v určitých regiónoch (v Nemecku, Španielsku a Rumunsku), sociálne dôsledky súčasného zatvorenia niekoľkých baní by mohli byť veľmi vážne. Z hľadiska zamestnanosti by mohlo byť ohrozených 100 000 pracovných miest baníkov; tí by nemuseli byť schopní nájsť si zamestnanie v iných odvetvia tak rýchlo, ako by to bolo potrebné, a hrozí im teda, že sa stanú dlhodobo nezamestnanými. Presne z tohto dôvodu je cieľom tohto návrhu poskytnúť členským štátom právny rámec, ktorý by im umožnil účinnejšie riešiť možné negatívne dôsledky zatvárania baní, ktoré by mohli nastať v dôsledku postupného zrušenia dotácií, zvlášť dôsledkov na sociálnu oblasť a životné prostredie. Jeho cieľom je tiež minimalizácia deformácií hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Štátnu pomoc európskemu uhoľnému priemyslu upravuje nariadenie Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002, ktorému skončí platnosť 31. decembra 2010. Ak po tomto dátume nebude existovať nový právny rámec umožňujúci určité osobitné druhy štátnej pomoci pre uhoľný priemysel, členské štáty budú môcť poskytovať pomoc iba v rámci obmedzení stanovených všeobecnými pravidlami štátnej pomoci, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia. V porovnaní s nariadením o uhlí sú pri všeobecných pravidlách štátnej pomoci šance uhoľného priemyslu na získanie štátnej pomoci výrazne nižšie. Je preto pravdepodobné, že niektoré členské štáty budú nútené svoje uhoľné bane zatvoriť a čeliť sociálnym a regionálnym dôsledkom tohto rozhodnutia. Chápem, že v dôsledku regionálnej koncentrácie uhoľných baní by mohli byť sociálne dôsledky súčasného zatvorenia niekoľkých baní veľmi vážne. Vzhľadom na zamestnanosť v hospodárskych odvetviach súvisiacich s baníctvom by to mohlo ohroziť až 100 000 pracovných miest. Súhlasím preto s tým, že plán zatvorenia treba predĺžiť do 31. decembra 2018 vrátane konečného zatvorenia výrobných jednotiek, ak sa dovtedy nestanú ziskovými, a za predpokladu, že energetické potreby EÚ si nebudú vyžadovať ich existenciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa hodnotí a pozitívnym spôsobom mení a dopĺňa návrh Európskej komisie na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, ktoré mení obdobie na poskytovanie štátnej pomoci uhoľnému priemyslu. Bez tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu by toto obdobie skončilo 31. decembra 2010.

Nový návrh Európskej komisie teraz navrhuje predĺženie poskytovania pomoci do roku 2014. Európsky parlament však prijal návrh, za ktorý sme hlasovali a ktorý poskytovanie pomoci predĺžil do roku 2018. Cieľom tohto opatrenia je zohľadniť sociálny problém – zabrániť prepúšťaniu zamestnancov a ťažkostiam s ich začlenením do trhu práce – a environmentálny problém spolu s pomocou určenou na riešenie týchto problémov, ktorú návrh presadzuje.

Pozitívne je tiež zaviazanie sa k zaručeniu zachovania uhoľných baní, ktoré sa počas tohto procesu stanú konkurencieschopnými, pri súčasnom zabezpečení ochrany životného prostredia a verejného zdravia.

Zdôraznená je aj potreba sanácie bývalých ťažobných lokalít, konkrétne: odstránenie ťažobných zariadení z bane, zabezpečenie bane, vyčistenie lokality a odstránenie odpadových vôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne. (FR) Hlasoval som za správu pána Rapkaya a za štátne dotácie pre uhoľný priemysel. Uhlie zostáva dôležitou súčasťou svetového energetického mixu. Ak by sa uhlie nemohlo v Európe ďalej ťažiť, museli by sme ho dovážať zo Spojených štátov alebo Austrálie.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne. (DE) Prispôsobenie sa zmenám v sociálnych štruktúrach si vyžaduje čas a veľkú mieru sebadôvery. Preto chcú Európska únia a Nemecko zrušiť dotácie pre uhoľné bane neschopné konkurencie. Obdobie odteraz až do roku 2018 sa využije na zavedenie nevyhnutných reštrukturalizačných opatrení. Je to úspešný kompromis, ktorý je dôkazom predvídavého prístupu všetkých zúčastnených strán.

Vzhľadom na veľký počet ľudí zamestnaných v tomto odvetví je dôležité, aby Európska únia a členské štáty urobili všetko pre to, aby zmiernili negatívne sociálne a regionálne dôsledky tejto zmeny a aby tieto dôsledky minimalizovali. Preto ma veľmi teší, že Európsky parlament dnes tento názor podporil. Umožní to realizáciu zložitých, ale nevyhnutných adaptačných procesov v Európe, a zvlášť v Nemecku, a to vyváženým spôsobom a na zdravom politickom základe.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), písomne. (DE) V otázke pokračovania poskytovania štátnych dotácií neziskovým uhoľným baniam som sa nepridala k postoju, ktorý zaujala moja skupina, a zdržala som sa hlasovania. Podľa mňa je hlasovanie v Parlamente založené na nacionalistických reflexoch a krátkodobom rozmýšľaní. Som proti dotáciám, pretože si myslím, že používanie uhlia sprevádzané emisiami CO2 je v zásade v rozpore so všetkými našimi snahami v oblasti boja proti zmene klímy. Peniaze, ktoré by sme mohli investovať do obnoviteľných zdrojov energie, sa doslova hádžu do bezodnej jamy. Podľa mňa by sme v oblasti výroby energie mali hľadať udržateľné alternatívy.

Taktiež však potrebujeme alternatívne riešenia na trhu práce. Je zrejmé, že v minulosti došlo k chybám a že k politike zamestnanosti sa pristupovalo krátkozrako. Vzhľadom na to, že ide o veľa pracovných miest, uprednostnila by som, keby sa finančné prostriedky poskytli skôr na rekvalifikáciu postihnutých zamestnancov ako na pokračovanie dotovania uhoľného priemyslu. Z tohto dôvodu som sa rozhodla radšej zdržať hlasovania, ako hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s jej základnou myšlienkou, že toto odvetvie potrebuje „prechodné“ nariadenie. Kým uhlie a jeho ťažba v niektorých krajinách významným spôsobom prispievajú k znečisteniu, taktiež sú významným zdrojom zamestnania. Preto by takéto náhle zrušenie tejto pomoci mohlo mať pre niektoré členské štáty v EÚ vážne dôsledky, je však dôležité, aby si odvetvie uvedomilo, že v budúcnosti sa nemôže spoliehať výlučne na túto pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Keďže domáce zdroje energie sú v Európe vzácne, myslím si, že podpora uhoľného priemyslu je opodstatnená v rámci politiky Únie podporovať používanie obnoviteľných palív a palív s nízkym obsahom uhlíka na výrobu energie. Nemyslím si však, že to ospravedlňuje časovo neobmedzenú podporu uhoľných baní, ktoré sa ukážu ako neschopné konkurencie. Vzhľadom na vážne sociálno-hospodárske dôsledky zatvárania baní zvlášť v riedko obývaných regiónoch treba zvážiť možnosť poskytovania pomoci a podpory.

Aby sa však minimalizovala deformácia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu vyplývajúca z pomoci, bude musieť Komisia zabezpečiť vytvorenie, zachovávanie a dodržiavanie účinných podmienok hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, členské štáty budú musieť zabezpečiť program opatrení zameraných na zmiernenie vplyvu používania uhlia na životné prostredie v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie alebo zachytávania a skladovania uhlíka.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. (FR) Proeurópania chcú uľahčiť zatváranie posledných zostávajúcich uhoľných baní v Európe prostredníctvom krátkodobej štátnej pomoci. Vzhľadom na to, že Nemecko a Rumunsko vyrábajú vyše 40 % svojej elektriny spaľovaním uhlia, to znamená, že vyše 100 000 ľudí bude obetovaných na oltári ultraliberalizmu pod zámienkou spravodlivej hospodárskej súťaže a „zelenej“ politickej korektnosti, podľa ktorej by sme mali vyrábať elektrinu pomocou veternej energie. V úsilí o nájdenie „obnoviteľných“ zdrojov energie budú musieť tieto krajiny nepochybne nahradiť uhlie kúpou jadrovej energie od svojich susedov.

Keďže sám som bývalý baník, s veľkými emóciami spomínam na všetky francúzske a európske uhoľné bane, ktoré boli zatvorené a ktorých zatvorenie spôsobilo veľké utrpenie a priviedlo na mizinu celé regióny – regióny, ktoré sa tým stali hospodárskymi a sociálnymi pustatinami a často sa z toho nespamätali. Preto môžem, žiaľ, len konštatovať, že v tejto oblasti, tak ako v mnohých iných sa bruselská Európa nesnaží chrániť náš priemysel, a teda naše pracovné miesta, ale radšej vyhadzuje obrovské sumy peňazí na globalistické projekty, ktoré nemajú žiadny vzťah k problémom našich spoluobčanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), písomne. (DE) Hlasoval som za správu pána Rapkaya, pretože plán na postupné zrušenie dotovania ťažby uhlia do roku 2018, našťastie, podporuje veľká väčšina politických skupín. Príklad Nemecka ukazuje, ako môže dohoda o uhlí medzi ústrednou vládou, spolkovými krajinami, odbormi a vedeniami podnikov viesť k účinnej produkcii uhlia bez potreby prepúšťania. Stotisíc pracovných miest v celej Európe bude teraz bezpečnejších. Aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam, je dôležité uvedomiť si, že nejde o trvalé dotácie a že cieľom nie je pomáhať nekonkurencieschopným podnikom. Ide o uplatnenie zodpovedného prístupu k tradičnému európskemu priemyselnému odvetviu. Uhlie má ľahko zdôvodniteľné využitie buď ako palivo pre výrobu elektriny, alebo ako surovina v chemickom priemysle, zvlášť v časoch, keď sa zásoby zdrojov ako ropa a plyn neustále zmenšujú. Produkcia minimálneho množstva uhlia prispieva k našej energetickej bezpečnosti a chráni nás pred závislosťou od dovozu. Nemá pravdu, kto hovorí, že zrušenie dotácií pre ťažbu uhlia pomôže ochrane životného prostredia.

Z hľadiska klímy je jedno, či používame domáce alebo zahraničné suroviny. Musíme ďalej podporovať uhoľné technológie šetrné k životnému prostrediu a zabezpečiť dodávky energie použitím domácich produktov. Aktívna priemyselná politika nie je vecou minulosti, ale úlohou pre budúcnosť a má byť založená na dôslednej stratégii hospodárskej súťaže a rozumnej sociálnej politike zahrnujúcej bezpečnosť pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), písomne. (RO) Po skončení platnosti nariadenia o uhlí 31. decembra 2010 by niektoré krajiny museli zatvoriť svoje bane na čierne uhlie. Hlasoval som za predĺženie platnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2030, nie do 31. decembra 2026, ako navrhovala Európska komisia. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, žiaľ, nezískal požadovanú väčšinu. Podporu však získal návrh na zmiernenie prudkého znižovania celkového objemu pomoci na zatvorenie udeľovanej členskými štátmi. Okrem tohto bude prevádzka dotknutých výrobných jednotiek súčasťou plánu trvalého zatvorenia s konečným termínom, ktorý mal byť stanovený na 31. decembra 2020, pretože rok 2020 je rokom, ktorý figuruje v kontexte projektov zachytávania, prepravy a skladovania uhlíka, na ktorých sa v súčasnosti pracuje v niektorých členských štátoch.

Konečný termín prijatý väčšinou hlasov je 31. december 2018. Chcel by som zdôrazniť, že tento termín dosiahnutý pre poskytovanie dotácií je v každom prípade úspechom Európskeho parlamentu, pretože došlo k predĺženiu pôvodne stanoveného termínu do roku 2014, navrhovaného Európskou komisiou, o štyri roky.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za správu o štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie. Uhlie je z pravidiel štátnej pomoci vyňaté už celkove 35 rokov. Komisia navrhla ukončenie platnosti tejto výnimky, čo by umožnilo poskytovanie štátnej pomoci len baniam, ktoré sa majú zatvoriť do roku 2014. Každá baňa, ktorá sa k tomuto termínu nezatvorí, musí štátnu pomoc vrátiť a všetky krajiny poskytujúce štátnu pomoc musia zabezpečiť plán zmierňovania zmeny klímy. Nemecko plánuje zatvoriť bane neschopné konkurencie do roku 2018 a pán spravodajca navrhol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa navrhovaný termín predĺžil do roku 2018. Zdalo sa mi rozumné jeho návrh podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože hoci sa týka dôležitých otázok životného prostredia, ako sú zdroje energie a zmena klímy, a hospodárskych otázok, ako je napríklad pretrvanie výrobných jednotiek neschopných konkurencie v hospodárstve, v čase hospodárskej a sociálnej krízy je dôležité postaviť sa za sociálne opatrenia. Nemali by sa prijímať opatrenia, ktoré krízu len vyostria. Na krízu sa má reagovať investovaním a ochranou verejnosti, čo v tomto prípade znamená zabezpečenie podmienok, ktoré umožnia postupné zatváraniu týchto baní, kým nedôjde k predpokladanému vyriešeniu krízy, čo umožní ochranu pracovných miest a boj proti nezamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Pomoc navrhovaná v tejto správe je kľúčová, ak má byť možné pomôcť ľuďom pracujúcim v tomto odvetví, ktorí pravdepodobne prídu o prácu. Okamžite treba prijať opatrenia na rekvalifikáciu pracovníkov, ktorých sa dotknú zatvárania baní, a zároveň treba preskúmať všetky možné spôsoby financovania z regionálnych, vnútroštátnych a európskych fondov.

V dlhodobom časovom horizonte by financovanie opatrení zameraných na ochranu životného prostredia a nákladov vyplývajúcich zo zatvárania baní malo pokračovať aj po roku 2014. Predčasné ukončenie dotovania uhoľného priemyslu členskými štátmi by mohlo v postihnutých regiónoch spôsobiť veľmi vážne ekologické a finančné problémy a mohlo by vyjsť oveľa drahšie ako postupné zrušenie týchto dotácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Je dôležité, aby sme aj naďalej podporovali uhoľný priemysel v Európe a umožnili baniam neschopným konkurencie, aby boli zatvorené postupne. Návrh Komisie však nejde dosť ďaleko. Baníctvo je sústredené len v niekoľkých regiónoch, ktoré budú musieť v priebehu niekoľkých nadchádzajúcich rokov kompletne reštrukturalizovať svoje hospodárstva. V minulosti sme boli mnohokrát svedkami toho, že banské regióny, ktoré sa stali neschopnými konkurencie, postihol v priebehu krátkeho časového obdobia vážny sociálny a hospodársky úpadok. Predtým boli mnohé z týchto regiónov „čiernymi perlami“ hospodárskej výkonnosti v Európe.

Ak im poskytneme čas na to, aby sa prispôsobili zmene okolností, môžu zostať aj naďalej hospodárskymi motormi. Ak ich však necháme v kaši, vzniknú nám značné náklady v súvislosti s nezamestnanosťou a bankrotmi. Argument zelených, že tento proces je škodlivý pre životné prostredie, je úplný výmysel. Domáce uhlie je oveľa šetrnejšie voči životnému prostrediu ako dovážané uhlie. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu, ktorá je veľmi jasne formulovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože opatrenia, ktoré obsahuje, pomôžu, ak ich schváli Rada, predísť vážnym sociálnym dôsledkom v mnohých členských štátoch Európskej únie. Termín, ktorý navrhuje Európska komisia, je príliš blízko a príliš nerealistický. Preto muselo byť poskytovanie dotácií pre produkciu čierneho uhlia predĺžené do roku 2018. Rumunsko, členský štát, z ktorého pochádzam, má s takýmito obrovskými sociálnymi problémami skúsenosti, a preto považujem predĺženie konečného termínu za nevyhnutný a vítaný krok.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), písomne. (PL) Som veľmi spokojný s pozíciou, ktorú dnes zaujal Európsky parlament k správe o štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie.

Treba poznamenať, že štátna pomoc poskytovaná v takýchto prípadoch musí mať mimoriadnu povahu a musí byť v súlade s nariadeniami, ktoré v skutočnosti baniam umožňujú, aby nemuseli byť v dôsledku tejto pomoci zatvorené, a výslovne nevyžadujú vrátenie verejnej pomoci v prípade zatvorenia baní. Nemôžeme sa dostať do situácie, v ktorej by bane finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu využívali na dosiahnutie ziskovosti. Dnes sme navrhli mechanizmus, ktorý má členské štáty prinútiť, aby uplatnili dôsledné obmedzenia na verejnú pomoc a uskutočnili prechod na všeobecné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Rapkaya, pretože súhlasím s predĺžením termínu do roku 2018. Termín do roku 2014, ktorý navrhla Komisia, nie je opodstatnený, a to ani na základe posúdenia vplyvu Komisie.

Na to, aby sa zabezpečilo sociálne prijateľné riešenie bez nutnosti masového prepúšťania vo viacerých členských štátoch, je podľa záverov posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou a podobne ako v nariadení (ES) č.1407/2002 primeraným termínom rok 2018. Nemyslím si, že by sa v týchto krízových časoch mali zatvárať bane a v celej Európe prepúšťať tisíce zamestnancov.

Okrem toho treba povedať, že problém znečistenia by sa nemal riešiť ako súčasť tejto záležitosti. Zatvorením uhoľných baní by sa tento problém v skutočnosti nevyriešil, pretože namiesto toho, aby sa ťažilo uhlie z nich, bude sa dovážať zo zahraničia. Ak chceme nájsť riešenie, ako predísť zmene klímy, musíme ho nájsť v závodoch, ktoré používajú uhlie. Len konverziou týchto typov závodov dôjde k zníženiu emisií.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Som vďačný pánovi Rapkayovi za jeho vynikajúcu prácu a podporujem predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Hlasoval som za správu, pretože súhlasím s opatreniami potrebnými na odvrátenie mimoriadne vážnych sociálno-hospodárskych dôsledkov zatvárania baní zvlášť v riedko obývaných regiónoch.

Keďže domáce zdroje energie sú v Európe vzácne, myslím si, že podpora odvetvia ťažby uhlia je opodstatnená v rámci politiky Únie podporovať používanie obnoviteľných palív a palív s nízkym obsahom uhlíka na výrobu energie. Podporujem preto tieto úsilia, ktoré sú v súlade so širšou stratégiou 20-20-20.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Na základe stanoviska Európskeho parlamentu k návrhu nariadenia sa konečný termín pre dotovanie produkcie uhlia predlžuje do 31. decembra 2018 (o štyri roky dlhšie ako v návrhu Komisie), pričom pomoc je určená len pre čierne uhlie. Odvetvie ťažby uhlia poskytuje približne 100 000 pracovných miest. Bane, ktorých prevádzka závisí od pomoci, sa nachádzajú najmä v Porúrí v Nemecku, severozápadnom Španielsku a vo Valea Jiului v Rumunsku. V Rumunsku sa uhlie na výrobe elektriny podieľa 40 percentami, z čoho väčšinu tvorí čierne uhlie. Konečný termín do roku 2014 (navrhovaný Komisiou) je zvolený náhodne a nie je opodstatnený ani na základe posúdenia vplyvu uskutočneného samotným výkonným orgánom EÚ. Rok 2018 teda ponúka prijateľné riešenie zohľadňujúce aj toto posúdenie vplyvu.

Pán spravodajca presadzuje postupné znižovanie pomoci. Ročný pokles nesmie byť menší ako 10 % pomoci poskytnutej v prvom roku a musí byť založený len na veľmi dôkladne monitorovanom pláne zatvorenia. Hlasovala som za túto správu, pretože uplatňovanie nariadenia formou, ktorú navrhol Európsky parlament, zmierni negatívne sociálne dôsledky takéhoto zatvárania baní, pričom medzi bane postihnuté takýmto opatrením by patrili aj bane vo Valea Jiului.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože hoci sa týka dôležitých otázok životného prostredia, ako sú zdroje energie a zmena klímy, a hospodárskych otázok, ako je napríklad pretrvanie výrobných jednotiek neschopných konkurencie v hospodárstve, v čase hospodárskej a sociálnej krízy je dôležité postaviť sa za sociálne opatrenia. Nemali by sa prijímať opatrenia, ktoré krízu len vyostria. Na krízu sa má reagovať investovaním a ochranou verejnosti, čo v tomto prípade znamená zabezpečenie podmienok, ktoré umožnia postupné zatváranie týchto baní, kým nedôjde k predpokladanému vyriešeniu krízy, čo umožní ochranu pracovných miest a boj proti nezamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Nariadeniu Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel skončí platnosť 31. decembra 2010. V dôsledku toho by boli niektoré členské štáty k tomuto dátumu nútené zatvoriť svoje uhoľné bane a čeliť tak značným sociálnym a regionálnym dôsledkom tohto súčasného zatvorenia. Návrh Komisie poskytoval členským štátom právny rámec, ktorý by im umožnil predĺžiť poskytovanie podpory do 31. decembra 2014, pričom Parlament predĺžil tento termín do roku 2018, čím sa poskytli podmienky na náležité vyriešenie tohto problému zo sociálneho a ekologického hľadiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne. (ES) Ukončenie pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie v roku 2014 – ako navrhla Komisia – by malo vážne sociálno-ekonomické dôsledky v určitých regiónoch EÚ, kde je baníctvo stále významným zdrojom zamestnania. Preto je pozícia Parlamentu, ktorý požaduje jeho odloženie do roku 2018, taká dôležitá.

Moje hlasovanie je vyjadrením môjho presvedčenia, že zatvorenie týchto baní treba odložiť, aby dotknuté regióny a členské štáty – najmä Španielsko, Nemecko a Rumunsko – získali potrebný čas na uskutočnenie nevyhnutnej reštrukturalizácie v tomto krízovom období.

Táto reštrukturalizácia musí zahrnovať, na jednej strane, prechod k trvalo udržateľným hospodárskym činnostiam, ktoré vytvárajú kvalitné pracovné miesta, a na strane druhej, všade, kde je to možné, zavádzanie konkurencieschopnejšej a udržateľnejšej ťažby uhlia a menej znečisťujúceho využitia uhlia.

Aby sa to podarilo, musí Výbor pre priemysel, výskum a energetiku podporovať výskum a inováciu v oblastiach, ako sú zachytávanie a skladovanie CO2 a dosahovanie spaľovacích metód šetrnejších voči životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Má Európska únia pokračovať v dotovaní odvetví priemyslu, ktoré sú predurčené na to, aby nakoniec z Európy vymizli? Na túto ťažkú otázku sme mali odpovedať prijatím správy pána Rapkaya o štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie. Európska komisia navrhla naplánované ukončenie dotácií na rok 2014. Je to rozumný návrh, ktorý zohľadňuje negatívne environmentálne dôsledky pomoci pre uhoľný priemysel a toho, že členské štáty budú musieť zaviesť vhodné opatrenia, napríklad v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a zachytávania a skladovania uhlíka.

Fakty sú jednoznačné: Pomoc vo výške 288 miliónov EUR, celkovo 2,9 miliardy EUR v dotáciách pre uhoľný priemysel v rokoch 2003 až 2008, vôbec neviedla k obmedzeniu straty podielu na trhu ani nezabezpečila 100 000 zamestnancom odvetvia získanie užitočnej podpory pri rekvalifikácii. Je mi preto ľúto, že Európska únia nemala dnes na obed odvahu povedať „nie“ predĺženiu pomoci pre uhoľné bane do konca roku 2018 alebo sa rozhodne prikloniť k novým zdrojom energie, ktoré by poskytovali pracovné miesta pre obyvateľov Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dnešné hlasovanie je v rozpore so záujmami EÚ v oblasti hospodárstva, energetiky a zmeny klímy. Dotovanie uhoľných baní neschopných konkurencie je mrhaním verejných peňazí vo výške miliárd eur, zvlášť v kontexte súčasného tlaku na verejné financie. Predlžovanie poskytovania prevádzkovej pomoci uhoľným baniam nerieši oprávnené obavy pracovníkov v uhoľnom priemysle o svoju budúcnosť. Skôr hrozí, že sa tým oddiali prechod na ekologické hospodárstvo – s budúcim odvetvím energetiky založeným na energetickej účinnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie –, ktoré by zabezpečilo vytvorenie tisícov nových, udržateľných pracovných miest v regiónoch predtým zameraných na ťažbu uhlia.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Aj keď ťažba uhlia nie je významným odvetvím litovského hospodárstva, je táto správa pre našu krajinu dôležitá. Po skončení účinnosti nariadenia (ES) č. 1407/2002 budú niektoré členské štáty nútené rýchlo zatvoriť svoje uhoľné bane a riešiť značné sociálne a regionálne dôsledky súvisiace s týmto zatvorením. Litva vie veľmi dobre, aké problémy treba riešiť po takýchto zatvoreniach. Zatvorenie litovskej jadrovej elektrárne Ignalina viedlo k strate podnikateľských príležitostí a pracovných miest. Okrem toho zasadilo úder našej nezávislosti v oblasti energetiky, pričom nesmieme zabúdať, že Európska únia je založená na energetickej solidarite. V súčasnosti sú Litva a ďalšie pobaltské krajiny energetickými ostrovmi odrezanými od európskych plynových a elektrických sietí. Tento mesiac ma veľmi potešili správy, že Európska komisia podporuje plán prepojenia energetického trhu baltského regiónu.

Dúfam, že projekty, ako boli tie, ktoré sa týkali jadrovej elektrárne Visaginas a prepojenia plynových sietí Litvy a Poľska, získajú finančnú pomoc EÚ. Mala by z toho prospech celá Európa. A nakoniec, musíme mať na zreteli bezpečnosť baníkov v uhoľných baniach a pracovníkov v iných odvetviach energetiky. Nedávne nehody, ku ktorým došlo v Čile a na Novom Zélande, nám nedovolia na to zabudnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − (SK) Ťažba uhlia nie je v Európe efektívna a treba ju dotovať. Ale rovnako neefektívne – ak nie viac – sú aj takzvané alternatívne zdroje energie. Elektráreň spaľujúca uhlie, solárna či veterná elektráreň tak majú jedno spoločné. Elektrina, ktorú vyrobia, je jednoducho príliš drahá. Štáty preto podporujú ťažbu uhlia, alebo kupujú vyrobenú elektrinu za vyššiu cenu, než je tá, ktorú zaplatí konečný spotrebiteľ. Každý spôsob výroby elektrickej energie má svoje plusy, ale aj mínusy. Skúsenosť nás však naučila, že nie je dobré spoliehať sa na jediný zdroj energie. Ak je pre nás prioritou energetická bezpečnosť Európy, potom by bolo chybou vzdať sa jedného z možných zdrojov energie. Štát by nemal podporovať nefungujúce podniky z peňazí daňových poplatníkov. No nie všetky bane, ktoré dnes bez dotácií nie sú schopné prežiť na trhu, sú nevyhnutne odsúdené na zánik. Niektoré z nich sa môžu stať konkurencieschopnými, ak dostanú čas na transformáciu. Správa kolegu Rapkaya im to chce umožniť. Pochádzam z regiónu Prievidza so silnou baníckou tradíciou. Viem, koľko rodín by sa ocitlo v sociálnej núdzi, ak by ich otcovia prišli o prácu v bani. Aj v ich mene som dnes hlasovala za správu, ktorá vytvára priestor pre zachovanie tisícov pracovných miest v tradičnom slovenskom banskom regióne.

 
  
  

Správa: Eva Joly (A7-0315/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia (SPZ) skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) – EÚ v roku 2009. Som totiž presvedčený, že je veľmi dôležité, aby aj naďalej plnilo monitorovaciu úlohu v rokovaniach o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) a podporovalo interakciu medzi poslancami s cieľom vniesť do všetkých procesov väčšiu transparentnosť.

Vzhľadom na to verím, že je veľmi dôležité posilniť parlamentný rozmer činnosti v oblasti spolupráce a uznať, že vytvorenie Africkej únie a rastúca sila SPZ predstavujú bezpochyby výzvu v oblasti spolupráce AKT – EÚ a v dôsledku toho aj pre SPZ AKT – EÚ. Keďže v roku 2009 Komisia a štáty AKT predložili návrhy na druhú revíziu dohody o partnerstve z Cotonou, je veľmi dôležité, aby SPZ dohliadalo na udalosti s cieľom zabezpečiť svoju ďalšiu existenciu a inštitucionálne napredovanie. Táto spolupráca medzi Parlamentom a SPZ sa začala v roku 2007 a minulý rok vyústila do vytvorenia plnohodnotnej delegácie pre vzťahy so SPZ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré hodnotí činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a EÚ v roku 2009. Činnosť tohto zhromaždenia je zvlášť dôležitá, pretože posilňuje demokratické procesy v týchto krajinách. Súhlasím preto s pripomienkami uvedenými v uznesení, podľa ktorých musíme parlamenty intenzívne zapojiť do demokratického procesu a vnútroštátnych stratégií rozvoja. Verím, že revízia dohody o partnerstve z Cotonou prispeje k zvládnutiu nových zmien, ktoré nastali počas desiatich rokov od prvého podpísania tejto dohody, a zvýši zapojenie národných parlamentov, občianskej spoločnosti a súkromného sektora do politického a hospodárskeho života týchto krajín. Súhlasím aj s návrhom, aby bol Európsky rozvojový fond začlenený do rozpočtu EÚ s cieľom zvýšiť konzistentnosť, transparentnosť a účinnosť politiky rozvojovej spolupráce a zaručiť primeranú kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu o činnosti parlamentného zhromaždenia afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a EÚ. Kladná odpoveď komisára pre obchod na žiadosť krajín AKT o preskúmanie sporných prvkov rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve (DHP) je vítaná. Budúce rokovania o DHP, ako aj jej prípadné vykonávanie, by mali podliehať prísnejšej parlamentnej kontrole. Parlamenty krajín AKT by mali vyvíjať tlak smerujúci k svojmu zapojeniu do prijímania a vykonávania vnútroštátnych a regionálnych strategických dokumentov. Ide totiž o hlavné nástroje programovania rozvojovej pomoci. Ak chceme prispieť k riešeniu obáv parlamentného zhromaždenia v súvislosti s následkami súčasnej krízy na rozvojové krajiny, musíme pracovať na dodatočných zdrojoch financovania, najmä na dani z medzinárodných finančných transakcií. Vlády štátov AKT musia na druhej strane ukázať svoju rastúcu angažovanosť v boji proti daňovým rajom, daňovým únikom a nezákonnému úniku kapitálu. Vytvorenie stálej delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Panafrickým parlamentom na začiatku tohto volebného obdobia je veľmi pozitívnym krokom, ktorý prispeje ku konsolidácii čoraz väčšej politickej angažovanosti parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Vítam prijatie tejto správy, pretože Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu (SPZ) sa vďaka kvalitnej práci podarilo presadiť ako kľúčovému hráčovi spolupráce medzi severom a juhom. Zhromaždenie napríklad zohrávalo a stále zohráva kľúčovú úlohu v monitorovaní rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP). Bolo prijatých aj niekoľko dôležitých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, napríklad návrh, ktorý vyzýva SPZ na preskúmanie dodatočných a inovatívnych zdrojov financovania rozvoja, ako je daň z medzinárodných finančných transakcií, a žiada ho aj o riešenie otázky odstránenia daňových rajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009. Som totiž presvedčená, že toto zhromaždenie aj naďalej predstavuje dôležitý rámec na otvorený, demokratický a hĺbkový dialóg medzi Európskou úniou a skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT). Ak má byť proces spolupráce účinnejší a demokratickejší, je potrebné viac zapojiť parlamenty krajín AKT do vypracovávania a navrhovania plánov strategickej spolupráce. Musia sa tiež spolu s európskymi orgánmi aktívnejšie zúčastňovať na rokovaniach o dohodách o hospodárskom partnerstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Hoci nechcem spochybňovať význam činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia (SPZ) AKT – EÚ v roku 2009 ani jeho nepopierateľný príspevok k rozvojovej spolupráci, nemôžem nevyjadriť svoje znepokojenie nad obsahom bodu 6 správy pani Jolyovej: „nabáda SPZ, aby naďalej vyvíjalo činnosť v tejto oblasti a preskúmalo dodatočné a inovatívne zdroje financovania rozvoja, ako je daň z medzinárodných finančných transakcií“. Neverím, že daň z medzinárodných finančných transakcií by mohla skupine afrických, karibských a tichomorských štátov priniesť veľa pozitívneho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Spoločné parlamentné zhromaždenie (SPZ) zasadlo v roku 2009 dvakrát. V tom istom roku Komisia a skupina afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) predložili návrhy na druhú revíziu dohody o partnerstve z Cotonou, o ktorých sa malo rokovať v roku 2010. Keďže proces dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) so sebou prináša regionalizáciu skupiny AKT, je dôležité, aby SPZ mimoriadne pozorne monitorovalo vývoj s cieľom zabezpečiť svoju ďalšiu existenciu a inštitucionálne napredovanie. Rád by som zdôraznil znepokojenie SPZ v súvislosti s následkami súčasnej finančnej krízy, s prijatím uznesenia o vplyve finančnej krízy na štáty AKT v Luande a s uzneseniami o jej vplyve a o riešení krízy v štátoch AKT.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Ak má Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ riadne plniť svoju úlohu v spolupráci medzi severom a juhom a posilňovaní parlamentného aspektu tejto spolupráce, ktorú spomenula pani spravodajkyňa, je potrebné obhájiť niektoré z jeho základných čŕt. Šírka jeho zastúpenia je jeho najväčšou výhodou a zároveň aj základnou požiadavkou, aby mohlo riadne plniť svoju úlohu. Je preto potrebné odmietať všetky pokusy o zúženie jeho reprezentatívnosti z dôvodu znižovania nákladov a zároveň obhajovať pluralitný charakter zhromaždenia, bez ktorého by boli niektoré jeho zásady vážne narušené a niektoré základné ciele vážne ohrozené. Je potrebné zaručiť všetky prostriedky nevyhnutné na dosiahnutie účinnej rozšírenej účasti všetkých poslancov bez ohľadu na to, či zastupujú EÚ alebo osobitne skupinu afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT).

So znepokojením sme preto boli opakovane svedkami toho, že sa nepodarilo zabezpečiť podmienky nevyhnutné na dosiahnutie tejto účasti, najmä pokiaľ ide o tlmočnícke služby. Úradné jazyky EÚ a krajín AKT sa často vynechávajú, ako sa viac než raz stalo v prípade portugalčiny. Je to závažná chyba, ktorú je dôležité napraviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Ako členka Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (africké, karibské a tichomorské krajiny – Európska únia) som rozhodne hlasovala za túto správu o činnosti zhromaždenia v roku 2009. Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ je jedinečná inštitúcia, ktorej sa podarilo presadiť ako kľúčovému hráčovi vo vzťahoch medzi Európou a Afrikou a medzi severom a juhom. Podarilo sa mu preukázať vysokú kvalitu jeho činnosti, ktorá je založená na zásadách spolupráce, konzultácií, transparentnosti a demokratického dialógu a na stále väčšej interakcii medzi poslancami z Európy a krajín AKT. Keďže v Kinšase sa začína 20. zasadnutie tohto zhromaždenia, rada by som vyzvala SPZ, aby pokračovalo vo svojej činnosti a spolupráci. Hlasovala som predovšetkým, samozrejme, za odsek vyzývajúci na úsilie smerujúce k zavedeniu dane z medzinárodných finančných transakcií a odstráneniu daňových rajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), písomne.(PL) Podporil som správu pani Jolyovej o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009. Otázka, ktorú by sme mali podrobnejšie rozobrať, sa týka regionálnych schôdzí SPZ. Niet pochýb o tom, že tieto schôdze sú nevyhnutné. Myslím si však, že by sme pre tieto schôdze mali vytvoriť a objasniť pravidlá.

Mali by sme jasnejšie konkretizovať pracovné metódy, ktoré sa majú používať počas regionálnych schôdzí. Hodnota týchto schôdzí vyplýva zo skutočnosti, že nám umožňujú sústrediť sa viac na regionálne problémy. Lepšie špecifikovanie formálnych postupov posilní príležitosti na to, aby mohli mať regionálne schôdze SPZ AKT – EÚ určitý vplyv. Práve preto by sme sa mali touto problematikou zaoberať. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Skupina, do ktorej v Európskom parlamente patrím, dosť zásadne pozmenila a doplnila pôvodnú správu. Teraz vyzýva vlády štátov AKT, aby prijali silnejšie ustanovenia o zákaze diskriminácie a pomohli bojovať proti daňovým únikom a daňovým rajom. Ak chceme posilniť spoluprácu medzi AKT a EÚ, je potrebné väčšie zapojenie národných parlamentov štátov AKT a občianskej spoločnosti prostredníctvom finančnej a technickej podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za prijatie správy o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009, lebo jeho príspevok k spolupráci medzi severom a juhom považujem za zásadný. SPZ totiž zohrávalo a stále zohráva kľúčovú úlohu v zapájaní miestnych úradov a orgánov do rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve.

Z týchto dôvodov sa pripájam k výzvam kolegov poslancov adresovaným Komisii, aby sa čo najviac usilovala poskytovať včasné informácie o rokovaniach. Zabezpečí sa tým plná účasť Parlamentu na monitorovaní dohôd za pomoci Komisie. A napokon považujem za mimoriadne dôležité, aby Európsky parlament zohrával informovanú úlohu – a nemám na mysli len rokovania v tejto oblasti –, pretože ide o inštitúciu, ktorá je schopná zabezpečiť transparentnosť procesu a vyjadriť potreby miestnych spoločenstiev.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009. Posilnenie parlamentného dohľadu je veľmi dôležité, ak chceme zabezpečiť, že rozvojové fondy EÚ sa budú čo najlepšie využívať a účinne prispievať k dosahovaniu rozvojových cieľov tisícročia. Zhromaždenie zohrávalo a stále zohráva kľúčovú úlohu v monitorovaní rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP). Poslancom EP umožňuje dozvedieť sa z prvej ruky o obavách poslancov z krajín AKT, čím prispieva k lepšiemu dohľadu Európskeho parlamentu nad rokovaniami Komisie a vykonávaním DHP.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Spoločné parlamentné zhromaždenie (SPZ) skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a EÚ zasadlo v roku 2009 dvakrát a na týchto zasadnutiach dospelo k významným rozhodnutiam o rôznych otázkach, najmä o potravinovej a finančnej kríze, situácii v Somálsku, zmene klímy a situácii na Madagaskare. Stretáva sa aj niekoľko pracovných skupín, aby diskutovali o dôležitých témach, medzi ktoré patria: školenia zamerané na zlepšenie správy verejných vecí, stavebné projekty a návrat obyvateľov do miest, zdravotne postihnuté osoby, vidiecky cestovný ruch a práva menšín v Českej republike. Tieto pravidelné stretnutia nadobudli význam, pretože sú rôznorodé a diskutuje sa na nich o otázkach dôležitých pre obe strany s cieľom nájsť riešenia týchto problémov, ktorým čelia najviac znevýhodnené regióny.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Hlasoval som za vynikajúcu správu pani Jolyovej o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktoré je – opakujem – jedinečnou inštitúciou na svete vďaka svojmu zloženiu a ochote spolupracovať s cieľom podporiť vzájomnú závislosť medzi severom a juhom nielen legislatívnymi prostriedkami, ale aj pomocou demokratického dialógu a spolupráce. Rád by som využil túto správu a prihovoril sa za daň z medzinárodných finančných transakcií s cieľom pomôcť niektorým darcom splniť ich záväzky v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci a pomôcť rozvojovým krajinám zaviesť zmeny potrebné na zvládnutie zmeny klímy. Chcel by som zdôrazniť, že Monterreyský konsenzus v roku 2002, následná konferencia v Dauhe v roku 2008 a plenárna schôdza na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia, ktorá sa uskutočnila v septembri 2010 v New Yorku, zaujali súhlasné stanovisko k inovatívnym a alternatívnym zdrojom financovania rozvoja a zdôraznili potrebu vyváženého prístupu k hospodárskym, sociálnym a environmentálnym aspektom rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hlasoval som proti správe o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009, lebo je veľmi vágna a jej znenie je nepresné. Okrem toho neobsahuje žiadne plány na zvýšenie účinnosti rozvojovej spolupráce so skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) v budúcnosti. V súčasnej podobe je rozvojová pomoc v 80 % prípadov neúspešná. Zvýšila len závislosť štátov od vonkajšej pomoci. Musíme týmto štátom pomôcť, aby si vedeli pomôcť sami. Musia dokázať postupne rozvíjať fungujúce národné hospodárstvo. V tejto súvislosti zohráva zásadnú úlohu ich schopnosť uživiť sa. Táto správa však tvrdošijne podporuje súčasný stav, a preto som hlasoval proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Spolupráca s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria patrí medzi najdôležitejšie aspekty zahraničnej politiky Európskej únie. Je mi preto ľúto, že sa dozvedám o finančných problémoch skupiny AKT. Bez ohľadu na tieto problémy je dnes Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ jedným z najvýznamnejších fór na dialóg medzi severom a juhom. Vítam rozvoj regionálnej integrácie medzi africkými krajinami na jednej strane a karibskými krajinami na druhej strane, ktorý uľahčuje účinný dialóg medzi Európskym parlamentom a južnou časťou sveta. Vzhľadom na tieto aspekty a na to, že plne podporujem rozvoj dialógu medzi EÚ a južnými krajinami, som sa rozhodol hlasovať za správu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, pretože som presvedčený, že zhromaždenie zohráva kľúčovú úlohu a usiluje sa hľadať riešenia niekedy zložitých problémov. Hoci jeho úloha je byť poradným orgánom, je to významné fórum a miesto na stretnutia, kde jeho členovia diskutujú a usilujú sa plniť rôzne požiadavky.

Spomedzi všetkých významných prijatých správ a uznesení stačí spomenúť tie, ktoré sa týkali situácie na Madagaskare, zmeny klímy, situácie v Nigeri a druhej revízie dohody z Cotonou. Napokon stojí za zmienku aj uznesenie o následkoch finančnej krízy v krajinách AKT, v ktorom sa zdôrazňuje, že tieto krajiny, žiaľ, hoci vôbec nie sú zodpovedné za svetovú krízu, nakoniec zaplatili najvyššiu cenu, pokiaľ ide o nárast nákladov, pokles pomoci bohatých krajín a vyššiu cenu komodít.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia (SPZ) skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a EÚ v roku 2009. Je dôležité zdôrazniť úlohu SPZ, pretože sa mu podarilo presadiť sa ako kľúčovému hráčovi spolupráce medzi severom a juhom, čím prispelo k posilneniu otvoreného a demokratického dialógu medzi EÚ a skupinou štátov AKT.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Dnes sme v pléne hlasovali o návrhu uznesenia o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009.

Spoločné parlamentné zhromaždenie zasadlo v roku 2009 dvakrát. Pri týchto príležitostiach bolo schválených 10 uznesení a luandské vyhlásenie o druhej revízii dohody o partnerstve z Cotonou. V priebehu roka sa uskutočnili aj dve regionálne schôdze v Guyane (karibský región) a v Burkine Faso (západoafrický región).

Roku 2009 však napriek tomu uškodilo rozhodnutie o radikálnom znížení rozpočtu sekretariátu AKT vyčleneného na misie pracovníkov, ktoré bolo prijaté Radou ministrov AKT v decembri 2008. Toto rozhodnutie významne ovplyvnilo možnosť zabezpečiť služby v súvislosti so schôdzami SPZ na iných miestach než v Bruseli.

V decembri 2009 prijala Rada AKT potrebné revízie, ktoré zaručili, že rozpočtové prostriedky na rok 2010 boli dostatočné na pokrytie dvoch plenárnych zasadnutí, jednej regionálnej schôdze a nanajvýš dvoch ďalších misií. Vzhľadom na tento kontext je vhodné aj naďalej vyvíjať činnosť v tejto oblasti a preskúmať dodatočné a inovatívne zdroje financovania rozvoja, ako je daň z medzinárodných finančných transakcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Oceňujem toto uznesenie vypracované pod vedením pani kolegyne Evy Jolyovej, v ktorom je uvedené, že víta skutočnosť, že SPZ v roku 2009 aj naďalej poskytovalo rámec na otvorený, demokratický a hĺbkový dialóg medzi Európskou úniou a krajinami AKT a že vyzýva na posilnenie politického dialógu, že víta kladnú odpoveď nového komisára pre obchod na žiadosť viacerých krajín a regiónov AKT o preskúmanie sporných otázok, ktoré boli spomenuté počas rokovaní o DHP v súlade s vyhláseniami predsedu Komisie a že zdôrazňuje potrebu podrobného parlamentného monitorovania rokovaní o DHP a jej vykonávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne. – (PL) Ako členka delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ som podporila správu o činnosti SPZ v roku 2009. Mám dobrú mienku o činnosti zhromaždenia v tomto roku, najmä čo sa týka prijatých uznesení o vplyve svetovej krízy na sociálne podmienky a o zmene klímy.

Budúci týždeň sa budeme na 20. zasadnutí zhromaždenia zaoberať okrem iného plnením rozvojových cieľov tisícročia. Ako členka Výboru SPZ pre sociálne veci a životné prostredie si myslím, že v budúcom roku bude veľmi dôležité vypracovať komplexnú analýzu a začať rozsiahlu diskusiu o situácii štátov AKT v oblasti životného prostredia a sociálnych vecí. Preskúmanie existujúcich opatrení nám umožní účinnejšie plánovať ciele na nadchádzajúce roky. V súlade so stanoviskom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru som aj za väčšiu podporu a uznanie afrického sociálneho hospodárstva.

Začlenenie afrického sociálneho hospodárstva do programu EÚ môže priniesť posilnenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami, ako sú Medzinárodná organizácia práce a Svetová banka, a môže viesť aj k zvýšeniu podpory európskej verejnej mienky vo vzťahu k posilneniu vonkajšej pomoci EÚ prostredníctvom väčšieho zapojenia hlavných hráčov európskeho sociálneho hospodárstva. Myslím si, že SPZ by malo aj starostlivejšie preskúmať úlohu afrického sociálneho hospodárstva pri odstraňovaní chudoby. Dúfam, že SPZ sa aktívne zapojí do vykonávania stratégie EÚ – Afrika.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu, ktorá hodnotí prácu vykonanú s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT). Európsky parlament týmto textom upozorňuje na skutočnosť, že úspech Spoločného parlamentného zhromaždenia je spojený s otvoreným, demokratickým a hĺbkovým dialógom medzi Európskou úniou a krajinami AKT.

Správa opakuje aj zásadu všeobecnej platnosti ľudských práv a pripomína Rade, že Európsky parlament opakovane vyzval na začlenenie silnejšieho ustanovenia o zákaze diskriminácie do revidovanej dohody z Cotonou.

Vítam najmä hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý požaduje daň z finančných transakcií ako možnú reakciu na krízu, hoci si nerobím ilúzie o protirečivom hlasovaní Európskeho parlamentu o tejto otázke. Európsky parlament týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vyzýva na preskúmanie dodatočných a inovatívnych zdrojov financovania rozvoja, ako je daň z medzinárodných finančných transakcií, a „ďalej vyzýva SPZ, aby sa zaoberalo otázkou odstránenia daňových rajov“.

Dúfajme, že táto správa nezostane úplne nepovšimnutá a že sa na ňu budú môcť odvolávať všetky európske inštitúcie pri vytváraní ďalších vzťahov s krajinami AKT.

 
  
  

Správa: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Schvaľujem túto správu, v ktorej sa zdôrazňuje článok 67 týkajúci sa rôznych právnych systémov a postupov a prístupu k spravodlivosti, teda otázok, v súvislosti s ktorými by vzájomné uznávanie malo prispieť k lepšej znalosti rôznych právnych systémov a postupov. Som presvedčený, že už došlo k obrovskému pokroku v súvislosti s občianskym súdnictvom v EÚ a že tento veľmi ambiciózny plán na zaujatie prístupu k občianskemu právu, ktorý je strategickejší a menej fragmentovaný, by mal odrážať skutočné potreby občanov a podnikov. Musí tiež zohľadňovať ťažkosti, ktoré vznikajú pri vytváraní právnych predpisov v oblasti spoločnej pôsobnosti s využitím možnosti harmonizácie v prípadoch prekrývania.

Preto je potrebné zachovať dodržiavanie rôznych právnych prístupov a ústavných tradícií jednotlivých členských štátov a súčasne je potrebné vypracovať prístup na úrovni Únie s cieľom vyriešiť všeobecné problémy. Je potrebné spomenúť aj potrebu zabezpečiť fungovanie už existujúcich opatrení a upevnenie dosiahnutého pokroku, aby sme mohli súdržne pristúpiť k správnemu a funkčnému vykonávaniu Štokholmského programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne.(IT) Štokholmský program zavádza ambiciózne európske politiky v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti s cieľom vybudovať Európu občanov.

K jeho cieľom patrí legislatívny návrh na posilnenie spolupráce v oblasti rozhodného práva pre rozvod. V Európe sa 20 % rozvodov týka medzinárodných párov. Takéto rozvody niekedy prekazí nekonečná byrokracia a nedostatok jednoznačných odpovedí zo strany vnútroštátnych systémov. V mnohých prípadoch najviac trpia emocionálnymi stresmi a napätím, ktoré vyplýva zo súdneho konania, deti a slabší z manželov. Vo všetkých prípadoch, v ktorých je to možné, by bolo najlepším riešením vytvorenie systému mediačného konania, konkrétne priateľskej dohody o urovnaní sporu medzi oboma stranami. Z tohto dôvodu by bolo vhodné odvolať sa na pojmy ustanovené v smernici 2008/52/ES Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach a Európskeho kódexu správania pre mediátorov.

Pre všetkých občanov by bolo dôležité aj to, aby získali prístup k aktuálnym, vysokokvalitným informáciám o základných hľadiskách vnútroštátneho práva a práva EÚ a o postupoch, ktoré sa týkajú nielen rozluky a rozvodu, ale aj mediačného konania a ktoré sú v súčasnom období k dispozícii v databáze Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Cieľom Štokholmského programu je vytvorenie európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý zabezpečí občanom základné práva vrátane práva na slobodu podnikania s cieľom rozvíjať podnikanie vo všetkých odvetviach hospodárstva. Odkedy Únia po prvý raz získala právomoc v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a následne sa vytvoril priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, bol dosiahnutý obrovský pokrok v oblasti občianskeho súdnictva a harmonizácia pravidiel medzinárodného súkromného práva postúpila vo veľkej miere dopredu. Je to veľmi dôležité, pretože táto oblasť práva je výborným prostriedkom na vzájomné uznávanie a rešpektovanie iných právnych systémov. Myslím si, že akčný plán, ktorý predložila Európska komisia, je ambiciózny, avšak zároveň je potrebné dôkladne preskúmať účinnosť a dodržiavanie stanovených cieľov opatrení, ktoré už sú zavedené, aby sa uspokojili potreby občanov, podnikov a právnickej obce.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Podporujem návrh Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa na začlenenie textu o jednotnom európskom trhu do uznesenia o občianskom, obchodnom, rodinnom a medzinárodnom súkromnom práve. Podľa môjho názoru jednotný trh pomáha európskemu priestoru z hľadiska slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a prispieva k posilneniu európskeho modelu sociálneho trhového hospodárstva a zároveň ochráni spotrebiteľa. Bulharsko, ktoré je jedným z okrajových štátov EÚ, je často ohrozené dovozom nebezpečného alebo potenciálne nebezpečného falšovaného tovaru. Len nedávno sa na bulharskom trhu objavilo dvadsaťročné jahňacie mäso. A to je len jeden z mnohých prípadov. Vytvorenie európskeho priestoru bezpečnosti, slobody a spravodlivosti posilní jednotný trh, predovšetkým ochranu práv spotrebiteľa. Dámy a páni, naliehavo vás žiadam, aby ste podporili Komisiu v tom, aby zohľadnila túto situáciu a ustanovila právne predpisy, ktoré zaručia riadne fungovanie jednotného trhu v záujme spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za túto správu, pretože Európsky parlament vyzýva Komisiu na čo najúčinnejšie a najrýchlejšie zabezpečenie toho, aby Štokholmský akčný plán skutočne odrážal potreby občanov Európy, najmä pokiaľ ide o slobodu pohybu v celej Európskej únii, zamestnanecké práva, potreby podnikov a rovnaké príležitosti pre všetkých. Chcela by som zdôrazniť, že právo Únie musí slúžiť občanom, a to predovšetkým v oblasti rodinného a občianskeho práva, a preto ma teší, že odkedy Únia po prvý raz získala právomoc v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a následne sa vytvoril priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS), bol dosiahnutý obrovský pokrok v oblasti občianskeho súdnictva.

Je potrebné poznamenať, že cieľom Štokholmského programu je vytvorenie európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý zabezpečí občanom základné práva vrátane práva na slobodu podnikania s cieľom rozvíjať podnikanie vo všetkých odvetviach hospodárstva. Nastal teda čas na zamyslenie sa nad budúcim vývojom PSBS, a preto Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby začala rozsiahlu diskusiu zahŕňajúcu všetky zainteresované strany, a to najmä sudcov a právnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne. (CS) Správa obsahuje celý rad odporúčaní v oblastiach občianskeho, obchodného a rodinného práva, ako aj v oblasti medzinárodného súkromného práva. Zaoberá sa najmä opatreniami, ktoré sú zamerané na zvýšenie vymáhateľnosti práva v prípade cezhraničných sporov a ktoré sa v duchu Štokholmského programu zameriavajú na väčšiu mieru spolupráce medzi justičnými orgánmi členských štátov. V akčnom pláne sa navrhuje aj legislatívna iniciatíva na vypracovanie ustanovenia o zvýšení účinnosti vykonávania rozsudkov, pokiaľ ide o transparentnosť aktivít dlžníkov, a podobné nariadenia o zmrazení bankových účtov. Za prirodzený krok považujem otázku normalizácie informácií o osobnej situácii občanov členských štátov EÚ, pretože odstráni prekážky pri cestovaní.

Správa obsahuje aj výzvu pre Komisiu, ktorá vytvorila arbitrážnu pracovnú skupinu, aby bez uskutočnenia konzultácií neprijímala žiadne legislatívne návrhy, pretože otázky v oblasti arbitráže majú výrazný vplyv na medzinárodný obchod. Opatrenia navrhnuté v správe pomôžu zvýšiť vymáhateľnosť práva v EÚ, a preto som hlasovala za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), písomne.(IT) Zdržal som sa záverečného hlasovania o uznesení pána Berlinguera, pretože bol vypustený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2. Bol mimoriadne dôležitý pre vylúčenie možných nesprávnych výkladov bodu 40, v ktorom sa uvádza, že Parlament „rozhodne podporuje plány, ktoré umožnia vzájomné uznávanie účinkov dokladov o občianskom stave“. Toto vyjadrenie by mohlo ovplyvniť napríklad povinnosť platnú v celej Európskej únii uznávať zväzok osôb rovnakého pohlavia registrovaný v členskom štáte, v ktorom je takýto zväzok povolený.

V skutočnosti musíme rozlišovať medzi účinkami ukončeného súdneho konania (v prípade manželstva) a účinkami úradných dokumentov o registrácii. Tieto dokumenty v plnej miere zodpovedajú dokumentovanému stavu (napríklad, že homosexuálne manželstvo bolo uzatvorené v Holandsku) a toto verejné svedectvo je účinkom úradného dokumentu o rodinnom stave. Avšak účinky úradného dokumentu o registrácii predstavujú niečo iné a ich uznanie (napríklad pozostalostný dôchodok) sa v štátoch, ktoré ich neuznávajú, nepovoľuje. Záležitosti rodinného práva sú v každom prípade súčasťou identity jednotlivých štátov a právo EÚ ich nemôže narúšať. Možnosť rôzneho výkladu ma viedla k tomu, že som sa rozhodol zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Vítam obrovský pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti občianskeho súdnictva, odkedy Únia po prvý raz získala právomoc v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a odkedy bol vytvorený priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Okrem toho by som chcel zablahoželať Komisii k jej veľmi ambicióznemu plánu, v ktorom reaguje na značný počet požiadaviek zo strany Parlamentu. Je nevyhnutné zaujať strategickejší a menej fragmentovaný prístup založený na skutočných potrebách, ktoré majú občania a podniky pri vykonávaní svojich práv a slobôd v rámci jednotného trhu.

Štokholmský akčný plán musí odrážať tieto potreby okrem iného z hľadiska mobility, zamestnaneckých práv, potrieb podnikov a rovnakých príležitostí a zároveň musí podporovať právnu istotu a prístup k rýchlemu a účinnému vykonávaniu spravodlivosti. Nemôžeme prehliadať ťažkosti, ktoré vznikajú pri vytváraní právnych predpisov v oblasti spoločnej pôsobnosti, keď je len v malom množstve prípadov možné využiť harmonizáciu a keď sa treba vyhnúť ich prekrývaniu. Rozdiely medzi právnymi prístupmi a ústavnými tradíciami rôznych právnych systémov môžu slúžiť ako zdroj inšpirácie pre európsku súdnu kultúru. Nemali by však predstavovať prekážku ďalšieho rozvoja európskeho práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) V občianskom práve 27 členských štátov a štátov, ktoré majú do EÚ v blízkej budúcnosti vstúpiť, existujú do dnešného dňa určité rozdiely. Predložený akčný plán predstavuje krok vpred. Uvádza podobnosti a zdôrazňuje rozdiely s cieľom upriamiť pozornosť na potrebu zmenšiť tieto rozdiely.

Som presvedčená, najmä pokiaľ ide o témy, ktorými sa zaoberali výbory, ktorých som členkou, že vytvorenie spoločných pravidiel a uplatňovanie integrovaného systému súdnictva sú nevyhnutné na zaručenie zachovania jednotného trhu. Keďže je potrebné dodržiavať všetky právne tradície a osobitné charakteristiky, súčasné problémy si v skutočnosti vyžadujú spoločné úsilie o harmonizáciu európskych právnych predpisov.

Z uvedeného dôvodu vítam správu, ktorá obsahuje výzvu pre Európsku komisiu, aby sa usilovala o odstránenie právnych prekážok, ktoré bránia uplatňovaniu práv v členských štátoch, a o zmiernenie negatívneho vplyvu týchto prekážok na občanov, ktorí sú zapojení do cezhraničných právnych záležitostí. Oba tieto ciele predstavujú nevyhnutné podmienky zavedenia „európskej súdnej kultúry“, ktorá jediná môže zaručiť vytvorenie spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , písomne. (SV) Vysvetlenie hlasovania: dňa 23. novembra 2010 švédski konzervatívci hlasovali za správu (A7-0252/2010) o právnych aspektoch občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcich sa Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu. Chceli by sme však zdôrazniť svoje presvedčenie, že je potrebné venovať veľkú pozornosť harmonizácii rozličných foriem odbornej prípravy pre právnické profesie v členských štátoch, ako aj to, že takáto harmonizácia nepatrí do rámca Štokholmského programu. Nie sme presvedčení ani o tom, že znalosť dvoch jazykov by mala byť požiadavkou na možnosť vykonávať povolanie právnika. Na záver by sme radi zdôraznili, že autonómia zmluvných strán má v rámci obchodného zmluvného práva mimoriadny význam a že by to tak aj malo zostať.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Štokholmský program predstavuje ďalší nevyhnutný krok pri rozvoji európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je vo väčšej miere zameraný na jednotlivcov. Ide o väčšie zameranie, ktoré prispieva nielen ku komplexnejšiemu pohľadu na občianstvo vrátane dodržiavania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, ale aj k pohľadu na právo a na súdnictvo, ktorý umožňuje jeho dostupnosť v celej Únii. Jednotlivci tak majú možnosť uplatňovať svoje práva bez akýchkoľvek vnútorných hraníc. Ide o zameranie na jednotlivcov, ktoré je potrebné zaručiť celoplošne, aj pokiaľ ide o rastúci fenomén prisťahovalectva a azylu. Ten však musí byť v úplnom súlade s pravidlami občianskeho spolužitia vrátane bezpečnosti. Akčný plán Komisie predstavuje dôsledné stelesnenie Štokholmského programu. Pri rozvoji európskych priestorov slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je však vždy potrebné dodržiavať zásadu subsidiarity, ktorá zaručuje úctu k jednotlivcom a k tradíciám tvoriacim neoddeliteľnú súčasť ich histórie. Zdá sa mi, že správa o právnych aspektoch občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcich sa Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu, o ktorej sme hlasovali, je v súlade s týmito zásadami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že primerané uplatňovanie opatrení plánovaných v rámci Štokholmského programu v súvislosti so zlepšovaním priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti má prvoradý význam. Tento cieľ možno dosiahnuť prostredníctvom zlepšenia súdnej spolupráce medzi členskými štátmi, presadzovaním európskej súdnej kultúry a riešením rozličných otázok nesúladu medzi jednotlivými modelmi procesného práva, ktoré existujú na úrovni členských štátov. V Akčnom pláne Komisie na vykonávanie Štokholmského programu je potrebné zohľadniť všetky hľadiská, ktoré sa uvádzajú v správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože presadzuje konkrétne opatrenia na podporu právnej istoty a prístup k rýchlemu a účinnému vykonávaniu spravodlivosti. V rámci Štokholmského akčného plánu je potrebné zaručiť, že pri výmene osvedčených postupov medzi právnymi systémami sa kladie osobitný dôraz na potreby jednotlivých občanov a podnikov, na zjednodušenie mobility v rámci EÚ, na zamestnanecké práva a rovnaké príležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Oblasti občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva tvoria najcitlivejšie oblasti práva uplatniteľného v každom z členských štátov EÚ. Z uvedeného dôvodu si myslím, že akékoľvek zmeny v týchto oblastiach práva je potrebné vykonať mimoriadne starostlivo a zároveň venovať maximálnu pozornosť zásade subsidiarity. Európski zákonodarcovia musia vždy rešpektovať rozličné právne systémy, konsenzus, ku ktorému sa v súvislosti s nimi dospelo v jednotlivých politických spoločenstvách, a ich legitímne možnosti. Nemôžu a nesmú prehliadať skutočnosť, že sa zaoberajú národmi a štátmi so stabilnými, platnými a hlboko zakorenenými právnymi systémami. Preto odporúčam vykonanie zmien, ktoré sú vhodné a primerané skutočným potrebám ľudí, a prísne kontroly navrhovaných plánov a iniciatív. Keďže starostlivo sledujem prijímanie opatrení v tomto smere, viem, že existujú právne vzťahy, v súvislosti s ktorými sa z dôvodu ich povahy pravdepodobne využívajú právne predpisy viacerých krajín. Uznávam, že väčšina podporovaných opatrení je pozitívna a zameraná na výmenu osvedčených postupov a na vytvorenie skutočného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Štokholmský program, ktorý prijala Rada v decembri 2009, stanovuje priority pre rozvoj európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na nasledujúcich päť rokov. Právo Únie uľahčuje mobilitu a umožňuje verejnosti realizovať svoje právo na slobodu pohybu. Posilňuje tak dôveru v európsky justičný priestor. Akčný plán Komisie na vykonávanie Štokholmského programu zahŕňa využitie nástrojov dostupných po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zameraných na zjednodušenie každodenného života a podnikania občanov EÚ a zosúladenie potrieb verejnosti a vnútorného trhu a rôznorodosti právnych tradícií medzi členskými štátmi. Podporujem túto správu, chcel by som však poznamenať, že prioritu by mali mať niektoré oblasti, ako sú napríklad občianskoprávne veci a vzájomné uznávanie úradných dokumentov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa z vlastnej iniciatívy sa zaoberá rôznymi komplexnými témami založenými na aspektoch občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva v rámci Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu. Výsledkom je, že naše názory na návrhy spravodajcu sú tiež rôznorodé.

Niektoré z nich sa nám zdajú pozitívne, predovšetkým pokiaľ ide o potrebu podporovať diskusiu o problémoch týkajúcich sa námorného, obchodného a rodinného práva. Ide iba o to, že aj v prípade Portugalska existuje jedna nevyriešená otázka, ktorou je špecializácia sudcov v týchto oblastiach. Je prirodzené, že vzhľadom na druh uvedených otázok potrebujú sudcovia na vykonávanie činnosti na súdoch v oblasti rodinného práva osobitnú odbornú prípravu.

Existuje aj niekoľko problémov v obchodných oblastiach. Pravdepodobne by však bolo dôležitejšie zaručiť ochranu ochrannej známky prostredníctvom použitia súdnej právomoci občianskeho a nie trestného súdu. V Portugalsku dochádza aj v tejto oblasti k veľmi veľkým oneskoreniam a uznáva sa, že pre mnohých sudcov je zložité rozhodnúť o veľmi špecifických veciach.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE), písomne. (SV) Vysvetlenie hlasovania: dňa 23. novembra 2010 švédski konzervatívci hlasovali za správu (A7-0252/2010) o právnych aspektoch občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcich sa Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu. Chceli by sme však zdôrazniť svoje presvedčenie, že je potrebné venovať veľkú pozornosť harmonizácii rozličných foriem odbornej prípravy pre právnické profesie v členských štátoch, ako aj to, že takáto harmonizácia nepatrí do rámca Štokholmského programu. Nie sme presvedčení ani o tom, že znalosť dvoch jazykov by mala byť požiadavkou na možnosť vykonávať povolanie právnika. Na záver by sme radi zdôraznili, že autonómia zmluvných strán má v rámci obchodného zmluvného práva mimoriadny význam a že by to tak aj malo zostať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Hlasovali sme proti tejto správe. Vytvorenie 28. režimu v niektorých oblastiach občianskeho práva s cieľom obísť vnútroštátne systémy je neprijateľné aj v prípade, že bude nepovinný. Navyše je vrcholom pokrytectva vyhlásiť, že rôznorodosť týchto systémov je prínosom, keď sa na umožnenie ich konvergencie odporúča aj „regulačné napodobovanie“ alebo, inými slovami, ich konečná normalizácia. Neprijateľné je predovšetkým to, aby sa sloboda pohybu osôb a nediskriminačný prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia krajiny trvalého bydliska využívali ako zámienky na požadovanie vzájomného uznávania dokladov o občianskom stave, pretože skutočným zámerom tohto návrhu je uľahčiť život európskych rodín, ktoré sa presťahovali do inej krajiny EÚ. Skutočným zámerom je vnucovať manželstvo osôb rovnakého pohlavia a prijímanie homosexuálnych párov tým členských štátom, ktoré ich v rámci svojho vlastného práva neuznávajú. Rodinné právo je prísne a výhradne zodpovednosťou členských štátov a tak to musí aj zostať. Musíme však zastaviť jednostranné rozhodnutia nemeckého súdnictva v súvislosti s osobnou starostlivosťou o dieťa v prípade rozvodu osôb odlišných národností a neprimeranou absolútnou mocou inštitúcie Jugendamt odsúdenej v petíciách, ktoré sme dostali.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Teší ma prijatie tejto správy, ktorá víta Štokholmský akčný plán, a konkrétnejšie prvkov, ktoré obsahuje v súvislosti s občianskym právom, obchodným právom, rodinným právom a medzinárodným súkromným právom. Európska únia sa usiluje o vytvorenie „európskeho justičného priestoru“. Základom tohto priestoru je myšlienka, že musí existovať možnosť, aby sa rozsudky rovnako ako ľudia „pohybovali“ v rámci Únie s cieľom pomôcť európskym občanom získať prístup k spravodlivosti. Súčasťou tohto „spoločného justičného priestoru“ je zásada vzájomného uznávania rozsudkov členskými štátmi. Táto otázka vzájomného uznávania je zásadná v oblastiach, ako sú rodinné právo, zmluvné právo, dedičské konania a závety, vlastnícke vzťahy v manželstve a podobne. Tieto oblasti majú zásadný význam v živote každého jednotlivca. Naša správa trvá okrem iného na význame odbornej justičnej prípravy, právneho vzdelávania, vytvárania sietí sudcov a na zavedení výmenných programov. Uvedené ciele plne podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), písomne. – (DE) Hlasoval som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a proti správe pána Berlinguera, pretože si nie som istý, či poskytuje primeranú podporu subsidiarity. Nie som presvedčený o tom, že by sme mali mať možnosť odstrániť dôležité podrobnosti len preto, že ide o veľký balík smerníc. Je to stratégia, ktorá bude mať nepriaznivé dôsledky. Pre mňa je kľúčovým bodom tejto správy odsek 40, ktorý v podobe, aká bola dnes prijatá, vyvolá spolu s ďalšími zložkami Štokholmského programu konflikty právomocí. Konkrétne povedané, existujú pochybnosti o tom, či by sme mali využívať rodinné právo na vzájomné uznávanie dokladov o občianskom stave, inými slovami, sobášnych listov, a teda či by sme mali zohľadňovať rozhodovaciu právomoc členských štátov v súvislosti s vymedzením manželstva na základe postupu uvedeného v článku 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Kým táto otázka nebude zrejmá, existuje riziko rozporu medzi jednoduchými postupmi v rámci občianskeho práva a komplexnými postupmi v rámci cezhraničného rodinného práva. Na vyriešenie tohto konfliktu by postačovala veta zodpovedajúca pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3. Túto podrobnosť však, bohužiaľ, dnes nepodporila väčšina Parlamentu. Aj naďalej zastávam názor, že manželstvo a rodinný život sú osobitne chránené štátom. Predstavujú výhradne záležitosť členských štátov. Z uvedeného dôvodu som hlasoval proti tejto správe z vlastnej iniciatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – V tomto uznesení sa Komisia a Rada vyzývajú na to, aby zaručili plné zapojenie Parlamentu do konzultácií o organizácii a systéme justičného vzdelávania. Táto iniciatíva napomôže koncepciu európskej súdnej kultúry a so všetkými občanmi EÚ sa tak bude zaobchádzať spravodlivo a dôstojne.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o Akčnom pláne na vykonávanie Štokholmského programu, pretože pokrok v súvislosti s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti považujem za mimoriadne dôležitý. Od jeho vzniku došlo v skutočnosti v oblasti súdnictva vrátane oblasti občianskeho súdnictva k obrovskému pokroku.

Som presvedčený, že je potrebné dodržiavať rôzne právne prístupy a ústavné tradície členských štátov. Domnievam sa však tiež, že existenciu týchto rozdielov je potrebné považovať aj za silnú stránku, na ktorú sa treba sústrediť pri dosahovaní ďalšieho rozvoja európskeho práva. V tejto súvislosti je potrebné zapojiť európsku súdnu obec, pretože jej prínos by prostredníctvom výmeny znalostí a štúdia komparatívneho práva posilnil myšlienku skutočnej európskej súdnej kultúry.

Z uvedeného dôvodu plne podporujem návrh na vytvorenie fóra, kde by sudcovia, ktorí často riešia cezhraničné otázky, ako sú prípady v rámci námorného, obchodného a rodinného práva a prípady osobnej ujmy, mohli diskutovať a rozšíriť si svoje znalosti. Na záver chcem vyjadriť svoje presvedčenie, že na základe týchto predpokladov by mal byť Štokholmský akčný plán zameraný na plné uspokojovanie dopytu po európskom súdnictve zo strany jednotlivých občanov a podnikov pri uplatňovaní ich práv a slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne. (FR) Štokholmský program (2010 – 2015) v skutočnosti predstavuje z hľadiska spolupráce v rámci priestoru slobody bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS) budúce základy dominancie Európy v mnohých oblastiach s cieľom odstrániť akékoľvek pretrvávajúce prekážky „slobody pohybu“ medzi členskými štátmi EÚ. Či už ide o základné práva, súkromie, práva menšín, „európske občianstvo“ alebo azylovú a prisťahovaleckú politiku, tento zmätený systém v skutočnosti slúži ako zámienka na podporu federalistických ambícií európskeho byrokratického superštátu. Zastávam názor, že právo a všetky obyčaje a zvyky sú základnou súčasťou ducha a identity občanov a zvrchovaného štátu. Podpora myšlienky nejasnej európskej harmonizácie najmä v súvislosti s občianskym a rodinným právom by znamenala popretie obetí a víťazstiev v priebehu stáročí. Francúzsko v súčasnom období stále využíva niektoré najprísnejšie normy v právnej oblasti a v oblasti sociálnej ochrany. Ak zostane obeťou európskej, globalistickej a ultraliberálnej tvrdohlavosti, nebude preň prínosný žiadny pokrok.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam prijatie tejto správy o Štokholmskom programe, v ktorej sa zdôrazňuje potreba zabezpečiť vzájomné uznávanie úradných dokumentov vydaných správnymi orgánmi členských štátov. Bude k nim patriť zväzok osôb rovnakého pohlavia, čo znamená, že partneri žijúci vo zväzku osôb rovnakého pohlavia môžu v prípade nehody v zahraničí konať ako najbližší príbuzní a že podľa potreby majú rovnaké práva na daňové výhody v prípade, keď žijú alebo pracujú v inom členskom štáte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. (CS) Ciele Štokholmského programu a plánu na jeho vykonávanie sú pozitívne. Podľa môjho názoru je jedným z hlavných dôvodov skutočnosť, že cieľom programu je vytvorenie základu a podmienok, ktoré umožnia občanom EÚ v plnej miere využívať a vymáhať svoje práva a slobody. S vykonávaním Štokholmského programu sa spájajú a naďalej budú spájať určité ťažkosti. Na jednej strane existuje objektívna potreba zjednotiť právne predpisy (napríklad v oblasti práva na slobodu pohybu) a na druhej strane hrozí nebezpečenstvo zneužitia v dôsledku rozličných výkladov jednotných právnych noriem. Možno uvítať iniciatívu Štokholmského programu zameranú na zabezpečenie uznávania úradných dokumentov zo strany členských štátov. Tento mechanizmus sa však nesmie dostať do priameho rozporu so základnými normami členských štátov najmä v oblasti rodinného práva. Vzhľadom na skutočnosť, že rodinné právo odzrkadľuje dlhoročnú tradíciu a ťažko vybojovaný spoločenský konsenzus, je neprijateľné, aby sa v tejto oblasti aj napriek dobre mieneným programom na zjednotenie narúšala zvrchovanosť členských štátov. Ďalší rozvoj by sa mal zamerať na zaručenie toho, aby jednotné právo neviedlo k zmierneniu noriem v oblasti práv (občianskych, sociálnych a podobne), ktoré sú v členských štátoch na rozličných úrovniach. Je potrebné zaručiť aj to, aby zjednocovanie nariadení neviedlo k možnosti otvorenia majetkových práv a k porušovaniu integrity štátu. Je potrebné jasne vymedziť, ako a kto zaručí vymáhateľnosť jednotných európskych nariadení.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Oblasti občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva patria medzi najcitlivejšie oblasti práva uplatniteľného v jednotlivých členských štátoch EÚ. Zdržal som sa hlasovania o tejto správe, pretože som presvedčený, že pri týchto záležitostiach je nevyhnutné vždy zachovávať zásadu subsidiarity, najmä pokiaľ ide o záležitosti, ktoré súvisia s rodinným právom a riešením otázok, ako je vzájomné uznávanie práva v manželských veciach a rodinného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písomne. (HU) Čo chceme zlepšiť na súčasnej úrovni európskej súdnej spolupráce? Prijatý dokument objasňuje najdôležitejšie časti plánov Komisie. Zdôrazňuje úlohy, ktoré máme v nadchádzajúcom období pred sebou, z hľadiska občanov. Ako politik a učiteľ súhlasím s tým, že komunikácia medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania si vyžaduje ďalšie zlepšenie, aby sa nová generácia právnikov dokázala oboznámiť s rozmanitosťou európskej súdnej kultúry už počas vysokoškolského štúdia. Ďalšie zlepšovanie justičného priestoru je v záujme členských štátov. Energia investovaná do vzdelania vplýva na účinnosť súdneho systému. Musíme sa usilovať o zaručenie toho, aby boli všade dostupné zdroje potrebné na odbornú prípravu. Hlavným prínosom pre odstránenie prekážok v cezhraničnej spolupráci môžu byť tí odborníci, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia a primerané jazykové znalosti. Dôveru v systémy členských štátov možno zvýšiť prostredníctvom oboznamovania sa s nimi. Je potrebné vzbudiť záujem študentov o účasť na zahraničných výmenných programoch.

Mimoriadny význam má podpora fór, ktoré sú zamerané na rozvoj odborného dialógu. Predstaviteľom právnických profesií je potrebné poskytnúť príležitosť na nepretržité vyjadrovanie svojho názoru v súvislosti s priestorom založeným na slobode, bezpečnosti a spravodlivosti. Práve oni riešia v praxi dôležité problémy. Práve im adresujeme svoje otázky týkajúce sa výsledkov opatrení, ktoré sa doteraz prijali. Ako zástupcovia záujmov občanov sa musíme snažiť zaručiť, aby EÚ nevyvolávala v mysliach občanov obraz legislatívneho bludiska. Právne predpisy súvisiace so spotrebiteľmi a podnikmi by mali byť skutočne pre nich a o nich.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Odsek 40 správy o právnych aspektoch občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcich sa Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu predstavuje závažný zásah do vnútroštátneho práva, pretože vyzýva na to, aby sa manželstvá osôb rovnakého pohlavia a partnerstvá, ktoré sú uzatvorené v konkrétnom členskom štáte, uznávali vo všetkých ostatných členských štátoch. Na to, aby sa toto opatrenie prepašovalo cez zadné vrátka, sa použila šikovná formulácia. V nemeckej verzii návrhu, a obávam sa, že aj vo verziách mnohých iných jazykov, nie je skutočný cieľ tohto odseku až taký jasný, ako by mal byť. Keďže som zo zásady odporcom manželstiev homosexuálov a najmä tohto nečestného politického štýlu, hlasoval som proti tomuto odseku a proti správe. Správa by sa mohla stať podnetom na cestovný ruch s cieľom uzatvoriť partnerstvo, rovnako ako to bolo v prípade adopcie a umelého oplodňovania.

Uzatvorenie partnerstva v krajine, v ktorej majú práva a nároky rovnakú právnu účinnosť ako v prípade manželstva, umožní partnerom uplatňovať si nároky aj v ich krajine pôvodu, v ktorej sa tieto nároky týkajú len manželstva. Konečným dôsledkom tohto uznesenia by bolo to, že existencia rozličných nariadení v rozličných krajinách by bola úplne absurdná.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Správa sa zaoberá mimoriadne dôležitou témou, ktorou je spôsob, akým EÚ uspokojuje potreby svojich občanov a obchodných spoločností v oblasti práva, najmä pokiaľ ide o cezhraničné občianske a obchodné spory. Mrzí ma však, že v jej texte som nenašiel žiadnu zmienku o opatreniach požadovaných na poskytovanie informácií občanom alebo konateľom spoločností o možnostiach, ktoré im poskytujú európske právne predpisy v súvislosti s presadzovaním ich záujmov v rámci súdnych konaní. O týchto možnostiach existuje len málo informácií, a preto sa nevyužívajú v dostatočnej miere. Je dôležité zamerať sa na sudcov a právnikov. Nie je to však zárukou úplného prístupu občanov k týmto informáciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Hlasoval som za prijatie správy o právnych aspektoch občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcich sa Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu. Odkedy Únia získala právomoci v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a odkedy sa vytvoril priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, za ktorý nesú v súčasnosti spoločnú zodpovednosť EÚ a členské štáty, dosiahol sa v oblasti občianskeho práva obrovský pokrok. Oznámenie Európskej komisie s názvom Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov (KOM(2009)0262) obsahuje návrh ambiciózneho plánu na rozvoj uvedeného priestoru na obdobie rokov 2010 – 2014.

Nemožno pochybovať o tom, že ďalší pokrok v tejto oblasti si bude vyžadovať strategickejší prístup zameraný predovšetkým na potreby občanov a podnikov pri vykonávaní ich práv a slobôd v rámci jednotného trhu. Progresívna harmonizácia, zbližovanie a normalizácia sú potrebné napríklad v oblasti ochrany spotrebiteľa. Je úplne samozrejmé, že na zabezpečenie funkčnosti opatrení, ktoré sa už zaviedli, je potrebné dodržiavať a prispôsobiť úplne odlišné právne systémy a tradície. Som však presvedčený, že ich koexistencia by sa mala pri vytváraní spoločných riešení v oblasti európskych právnych predpisov považovať skôr za silnú stránku a inšpiráciu než za prekážku. Aby sa tieto úlohy splnili, Komisia by mala uskutočniť otvorenú diskusiu s rozličnými predstaviteľmi systému súdnictva, a to najmä s odborníkmi v oblasti práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Berlinguera, pretože sa týka mimoriadne dôležitých hľadísk v súvislosti s možnosťou posunu smerom k Európe občanov a v súvislosti s presadzovaním rozvoja európskej súdnej kultúry.

Správa sa vyváženým a podrobným spôsobom zaoberá najmä otázkami, ktoré sa týkajú odbornej prípravy sudcov, spolupráce medzi justičnými orgánmi, európskeho zmluvného práva, základných práv vrátane práva na slobodu podnikania s cieľom rozvíjať podnikanie vo všetkých odvetviach hospodárstva a vzájomného uznávania úradných dokumentov vydaných členskými štátmi vrátane účinkov dokladov o občianskom stave.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (HU) Štokholmský program je zameraný na zaručenie základných práv občanov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Rozdiely v rôznych právnych systémoch členských štátov však vytvárajú prekážky v rozvoji európskych právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu som hlasoval za uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom sa navrhuje konvergencia a harmonizácia občianskeho, obchodného, rodinného a medzinárodného súkromného práva a ktoré je zamerané na spoluprácu medzi rôznymi právnymi systémami členských štátov prostredníctvom:

• obohatenia spoločnej európskej súdnej kultúry;

• vzdelávania a odbornej prípravy sudcov, prokurátorov a iných súdnych úradníkov s cieľom budovať vzájomné spoznávanie právnych systémov iných členských štátov a riešiť cezhraničné súdne spory;

• vytvorenia pravidelného fóra, kde by sudcovia v oblastiach práva, v ktorých sa často riešia cezhraničné otázky, mohli skúmať oblasti právnych nezrovnalostí alebo ťažkostí s cieľom pestovať vzájomnú dôveru a pochopenie;

• zavedenia európskeho zmluvného práva;

• zavedenia spolupráce medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Štokholmský program prijatý v decembri 2009 stanovuje priority pre rozvoj európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na nasledujúcich päť rokov. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť významné výsledky, ktoré sa už dosiahli, a nádej, že odporúčané opatrenia dokážu pomôcť reagovať na skutočné potreby verejnosti a podnikov prostredníctvom uľahčenia ich mobility a vykonávania ich práv a slobôd na jednotnom trhu bez ohrozenia požiadaviek v rámci zásady subsidiarity a rešpektovania rozmanitosti právnych prístupov a ústavných tradícií jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Dnes sme na plenárnom zasadnutí hlasovali o návrhu uznesenia o pozitívnych právnych aspektoch týkajúcich sa Akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu, inými slovami, za priority Európskej únie v súvislosti s rozvojom priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s osobitným zameraním na aspekty občianskeho, obchodného a medzinárodného súkromného práva.

Balík obsahuje výzvu adresovanú Komisii zameranú na zlepšenie predloženého návrhu v snahe prekonať určité problémy a kritické oblasti, ktoré sa vyskytujú konkrétne v medzinárodnej súdnej praxi. Konkrétne príklady konštruktívneho a pozitívneho prístupu, ktorý môže mať spoločný a široko prediskutovaný návrh uznesenia k európskym právnym predpisom, predstavujú pomoc sudcom na vnútroštátnej úrovni pri technických stránkach navrhovaných opatrení počas fázy koncipovania právnych predpisov a pri zavedení nezávislého európskeho opravného prostriedku, ktorý by okrem iného umožnil aspoň čiastočne vyriešiť problémy vzniknuté v dôsledku rozličných názorov v rámci vnútroštátneho procesného práva.

V takej dôležitej oblasti pre občanov, akou je občianske právo, je potrebné dôsledne dodržiavať a prispôsobiť rozličné právne prístupy a ústavné tradície. Je však potrebné riešiť aj nepriaznivé právne dôsledky, ktoré z tejto rozdielnosti vyplývajú pre občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Uvedené nariadenie je kvalitné. Obsahuje výzvu najmä na využitie všetkých dostupných prostriedkov na obohatenie európskej súdnej kultúry, predovšetkým prostredníctvom právneho vzdelávania a právnej odbornej prípravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), písomne. – (IT) Dúfam, že opatrenia uvedené v akčnom pláne sa vzhľadom na ich význam pre zlepšenie života európskych občanov prijmú v súlade s plánovaným časovým rámcom. Práve Taliansko vždy podporovalo potrebu rozvíjať vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi Únie a je za ďalšie rozšírenie nariadení EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Z tohto hľadiska výrazne podporujeme to, aby sa prístup celého akčného plánu, ktorého základom je zásada vzájomného uznávania rozhodnutí, dosiahol prostredníctvom posilnenia vzájomnej dôvery. Chcel by som zdôrazniť aj potrebu využitia všetkých dostupných prostriedkov na podporu európskej súdnej kultúry, predovšetkým prostredníctvom právneho vzdelávania a právnej odbornej prípravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne. (IT) Chcela by som vyjadriť svoju spokojnosť v súvislosti s významom, ktorý sa prikladá záležitostiam týkajúcim sa občianskeho práva, ako je napríklad legislatívny návrh na posilnenie spolupráce v oblasti rozvodového práva a uznávanie a vydávanie úradných verejných listín týkajúcich sa dedičstva. Mimoriadne ma teší najmä dôraz, ktorý sa kladie na potrebu zaviesť konkrétne opatrenia a programy na podporu účinnej európskej súdnej kultúry založené na prijímaní opatrení v oblasti odbornej prípravy, ktoré sa majú realizovať v rámci programov typu Erasmus pre sudcov a všetkých zákonných prevádzkovateľov.

Opatrenia uvedené v pláne sú veľmi dôležité pre zvýšenie záruk pre európskych občanov v súvislosti s právom. Je však potrebné prijať strategickejší a menej fragmentovaný prístup založený na skutočných potrebách, ktoré majú občania a podniky pri vykonávaní svojich práv. Kým na jednej strane musíme zvážiť ťažkosti pri harmonizovanom vytváraní právnych predpisov v oblasti spoločnej pôsobnosti, na druhej strane potrebujeme rozšíriť nariadenia EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Parametre právnej istoty tak budú čím ďalej, tým jasnejšie a viac podporované. Pripravíme tiež cestu pre vznik skutočnej spoločnej právnej teórie a praxe v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Občania členských štátov budú môcť vďaka Štokholmskému programu uplatňovať svoje práva v celej Európskej únii v oblastiach občianskeho, obchodného a pracovného práva. Program ponúka občanom výhody a väčšiu transparentnosť. Zlepšuje aj ucelenosť nášho systému právnych nariadení v Európskej únii.

Na vybudovanie jednotnejších systémov je však nevyhnutná lepšia koordinácia našich činností a výmena skúseností medzi krajinami Únie. Do veľkej miery sa to týka súdneho systému vrátane mimoriadne dôležitých otázok migrácie a boja proti organizovanému zločinu. Počas súčasných problémov v oblasti hospodárstva bude veľmi dôležitý rozvoj účinných mechanizmov opatrení v oblasti posilnenia jednotného trhu a hospodárskej integrácie. Mám tým na mysli liberálnejšie zásady obchodnej výmeny medzi krajinami Európskej únie a zavedenie právnych predpisov v oblasti obchodnej výmeny medzi tretími krajinami. Z hľadiska účastníkov hospodárskych procesov je potrebné špecifikovať predovšetkým práva na ochranu podnikov a spotrebiteľov a aj naďalej účinne sledovať zavádzanie a presadzovanie právnych nariadení v oblasti jednotného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Odkedy Európska únia dosiahla spoločné právomoci v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, v oblasti občianskeho súdnictva sa dosiahol obrovský pokrok. V článku 67 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je zakotvená dôležitosť rešpektovania rôznych právnych systémov a tradícií v rámci EÚ. V správe pána Berlinguera sa toto rešpektovanie zdôrazňuje ako jedna zo silných stránok EÚ. Subsidiarita je jednou zo základných zásad práva EÚ a je založená na podmienke, že aj podriadený člen dokáže riešiť problémy a plniť úlohy nezávisle. Za oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sú tradične zodpovedné členské štáty. Každý členský štát má vlastné osobitné charakteristiky a tradície, v ktorých sa odráža kultúrna rozmanitosť Európy. Ak však chceme udržať krok s meniacou sa realitou súčasného sveta, je potrebná spoločná zodpovednosť Európskej únie.

V súčasnom období sú pravidlom zmluvy s cezhraničnými dôsledkami a bežné sú aj partnerstvá alebo rodiny, v ktorých každý partner pochádza z iného členského štátu. Uvedené skutočnosti však predstavujú problémy pre vnútroštátne občianskoprávne predpisy, ktoré musíme vyriešiť. Ako odporúča spravodajca, nastal čas na rozvoj európskej súdnej kultúry, ako aj vnútroštátnych súdnych kultúr.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Je škoda, že sa tento parlament rozhodol jednoducho stiahnuť z programu rozpravu o Štokholmskom programe. Tam, kde nie je priestor na rozpravu, nie je priestor ani na kladenie otázok. A ak nepripustíme kritickú výmenu názorov k téme integračného procesu, obavy mnohých občanov v členských štátoch sa len posilnia. Jedna z týchto obáv pozostáva z toho, že povedie k otvoreniu občiansko-právneho štatútu manželstva. Mnohé združenia rodín vo všetkých členských štátoch upozorňujú na to, že mechanizmus Štokholmského programu tak môže byť zneužitý pármi rovnakého pohlavia. Táto otázka sa pritom môže riešiť nielen v rámci postupov občianskeho práva, medzinárodného súkromného práva, ale aj cez zložitú procedúru rodinného práva podľa článku 81 (3) zmluvy o fungovaní EÚ. Ak sa na tento účel zneužije Štokholmský program, pôjde o nepriamu zmenu v legislatíve, teda presne to, proti čomu Únia dlhodobo bojuje. Preto musí Komisia aj Rada verejne vysvetliť, že spoločensko-právne mechanizmy ani Štokholmský protokol nikdy nepovedú k otvoreniu štatútu manželstva pre páry rovnakého pohlavia. Ak chceme budovať silnú Úniu, nesmie to byť za cenu obmedzovania právomocí členských štátov a spoločného dobra. Frakcia ECR podala pozmeňovacie návrhy. ktoré podčiarkujú kompetenčný nárok členských štátov. Ak tieto návrhy nebudú prijaté, budem hlasovať proti predloženej správe.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia