Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 24 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : B7-0617/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , в писмена форма. (PT) Убедена съм, че предложението за резолюция представлява важна стъпка в борбата срещу фалшифицирането, като същевременно се запазва необходимият баланс между противоречиви ценности. Предложението не поставя под въпрос свободата на изразяване и иновациите и гарантира основните права като правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните.

Налице са противоположни интереси, които затрудняват постигането на консенсус, но това, което беше постигнато с някакъв успех, е споразумение, което по същество представлява амалгама от общи искания. Прозрачността, приета от Комисията по време на преговорите за информиране на Европейския парламент, е похвална и аз се надявам, че ще бъде възможно по време на предстоящите преговори да се разрешат неяснотите и пропуските, които се посочват от всички страни. Смятам, че постигнатото споразумение ще укрепи международното сътрудничество в борбата срещу фалшифицирането и ще създаде инструмент за ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост и гарантирането на основните права. Също така е от съществено значение да се гарантира зачитане на съществуващите права посредством репресивни мерки и създаването на всеобхватна международна рамка за подпомагане на засегнатите страни.

 
Правна информация - Политика за поверителност