Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 24. listopadu 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : B7-0617/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , písemně. (PT) Jsem přesvědčena o tom, že tento návrh usnesení představuje důležitý krok v boji proti padělání, přičemž udržuje potřebnou rovnováhu mezi protichůdnými hodnotami. Nezpochybňuje svobodu slova a inovace a zaručuje základní práva, jako je právo na soukromí a ochrana údajů.

Existují zde sice protichůdné zájmy, které dohodu ztěžují, ale s určitým úspěchem zde bylo dosaženo dohody, jež je především průnikem společných přání. Je třeba pochválit transparentní přístup Komise při informování Parlamentu o těchto jednáních a já doufám, že během nadcházejících jednání bude možné vyřešit dvojsmysly a opomenutí, na které stále všechny strany poukazují. Domnívám se, že dosažená dohoda posílí mezinárodní spolupráci v boji proti padělání tím, že vytvoří nástroj pro účinnou ochranu práv duševního vlastnictví a zaručení základních práv. Je také podstatné zajistit dodržování stávajících práv prostřednictvím represivních opatření a vytvořením komplexního mezinárodního rámce pomoci zainteresovaným stranám.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí