Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 24. november 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : B7-0617/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , kirjalikult. (PT) Olen veendunud, et resolutsiooni ettepanek kujutab olulist sammu võltsimisvastases võitluses, säilitades samal ajal vajalikku tasakaalu vastandlike väärtuste vahel. See ei sea kahtluse alla sõnavabaduse ega uuendustegevuse ja tagab põhiõigused, nagu õiguse eraelu puutumatusele ja andmekaitse. On vastandlikke huve, mis muudavad konsensuse keeruliseks, kuid see, mis on siin teatava edukusega saavutatud, on leping, kus ühendatakse sisuliselt ühised soovid. Tervitada tuleb läbipaistvust, millele komisjon nendel läbirääkimistel rõhus, teavitades pidevalt Euroopa Parlamenti, ning loodan, et eelseisvatel läbirääkimistel on võimalik lahendada ebamäärasused ja väljajätmised, millele kõik osapooled ikka veel tähelepanu juhivad. Arvan, et saavutatud leping tugevdab rahvusvahelist koostööd võltsimisvastases võitluses, luues vahendi intellektuaalomandi õiguste tõhusaks kaitseks ja põhiõiguste tagamiseks. Samuti on oluline tagada olemasolevate õiguste austamine piiravate meetmete kaudu ja osapooltele osutatava abi laiaulatusliku rahvusvahelise raamistiku loomine.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika