Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : B7-0617/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Olen vakuuttunut, että tämä päätöslauselmaesitys on tärkeä askel väärennösten torjumisessa, ja siinä säilytetään tarvittava tasapaino vastakkaisten arvojen välillä. Siinä ei aseteta kyseenalaiseksi sananvapautta ja innovaatiota, ja sillä taataan perusoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Vastakkaiset etunäkökohdat tekevät yksimielisyydestä vaikean, mutta sopimus on melko onnistunut aikaansaannos, jolla pääasiassa vastataan yhteisiin toiveisiin. Komission neuvotteluiden aikana osoittamaa avoimuutta, kun se piti Euroopan parlamentin ajan tasalla, on kiitettävä, ja toivon, että tulevissa neuvotteluissa on mahdollista ratkaista epäselvyydet ja laiminlyönnit, joihin kaikki osapuolet viittaavat. Uskon, että aikaansaadulla sopimuksella vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä väärennösten torjunnassa ja luodaan väline tekijänoikeuksien tehokkaaksi suojelemiseksi ja perusoikeuksien varmistamiseksi. On myös tärkeää varmistaa nykyisten oikeuksien noudattaminen rangaistustoimenpiteiden avulla ja luoda kattava kansainvälinen kehys, jolla osapuolille tarjotaan apua.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö