Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 24. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : B7-0617/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Som presvedčená, že tento návrh uznesenia predstavuje dôležitý krok v boji proti falšovaniu a zároveň zachováva potrebnú rovnováhu medzi protikladnými hodnotami. Nespochybňuje slobodu prejavu a inovácie a zabezpečuje dodržiavanie základných práv, ako je napríklad právo na súkromie a ochranu údajov.

Existujú aj protikladné záujmy, ktoré komplikujú dosiahnutie konsenzu. Úspešne sme však dosiahli dohodu, ktorá je v podstate vyjadrením spoločných túžob. Transparentnosť, ktorú Komisia počas týchto rokovaní dosiahla v súvislosti s neustálym informovaním Európskeho parlamentu, si zaslúži uznanie. Dúfam, že počas nadchádzajúcich rokovaní bude možné vyriešiť nejednoznačnosti a nedostatky, na ktoré stále upozorňujú všetky strany. Som presvedčená, že dosiahnutá dohoda posilní medzinárodnú spoluprácu v boji proti falšovaniu, vytvorí nástroj na účinnú ochranu práv duševného vlastníctva a zabezpečí dodržiavanie základných práv. Je tiež nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie existujúcich práv prostredníctvom represívnych opatrení a vytvorenie komplexného medzinárodného rámca pomoci zúčastneným stranám.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia