Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 24 november 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : B7-0617/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , skriftlig. (PT) Jag är övertygad om att detta resolutionsförslag utgör ett viktigt steg när det gäller att bekämpa varumärkesförfalskning, samtidigt som det i förslaget upprätthålls en nödvändig balans mellan motstridiga värden. I förslaget ifrågasätts inte yttrandefrihet och innovationsfrihet. Grundläggande rättigheter såsom rätten till integritets- och uppgiftsskydd garanteras å andra sidan.

Det finns motstridiga intressen som gör det svårt att uppnå samförstånd. Men det som uppnåtts här med viss framgång är ett avtal som huvudsakligen tillgodoser gemensamma behov. Kommissionen har under dessa förhandlingar tillhandahållit insyn genom att hålla Europaparlamentet informerat – detta bör applåderas! Jag hoppas dessutom att det kommer att bli möjligt under de fortsatta förhandlingarna att få bort de tvetydigheter och utelämnanden som fortfarande påpekas av alla partier. Jag anser att det avtal som ingåtts kommer att stärka det internationella samarbetet i kampen mot varumärkesförfalskning, skapa ett verktyg för att effektivt skydda immateriella rättigheter och säkerställa grundläggande rättigheter. Det är också viktigt att säkerställa respekten för befintliga rättigheter genom repressiva åtgärder och genom att skapa ett omfattande internationellt ramverk av bistånd till de inblandade parterna.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy