Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 24. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia