Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 24 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

8. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател – След инцидента от тази сутрин в Парламента г-н Schulz иска да направи лично изявление.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Г-н председател, по време на разискването относно Европейския съвет тази сутрин тук имаше инцидент, към който не бих искал да се връщам отново, защото обидата беше насочена към мен. Все пак ще кажа следното: съществуват граници, които не бива да се прекрачват с обидите, а и не бих прел нещата по този начин, защото, за да може някой да ме обиди, той трябва поне донякъде да бъде искрен. Бих искал обаче да изразя сърдечни благодарности за многобройните жестове на солидарност, които получих в Парламента. Бих искал да благодаря на членовете на ЕП от всички групи. Това е знак за общо, демократично и проевропейско убеждение, което по-голямата част от Парламента споделя. Искрено ви благодаря за това.

(Продължителни ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател – Въпросният инцидент беше протест от г-н Bloom, в който той прави алюзии от времето на войната, насочени към г-н Schulz. Председателят постанови, че това е неприемливо, и покани г-н Bloom да се извини, но той не го направи. Приканвам го да направи това сега. В противен случай трябва да напусне Парламента.

(Силни ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD).(EN) Г-н председател, отново сме свидетели на това, че за г-н Schulz важат едни правила, а за всички останали – други. Срамота! Бях избран и преизбран да гласувам в Парламента от хората от Йоркшир (Вашите собствени избиратели, ако мога да добавя) с демократичен мандат, на който самият Вие, г-н председател, не се радвате, защото си сменихте партийната принадлежност, а те гласуваха за Консерваторите. Нямам намерение да се извинявам, нито пък да напускам залата. Ще трябва да ме изведете оттук, сър.

 
  
MPphoto
 

  Председател – Г-н Bloom, преди всичко аз бях изключен от Консервативната партия за това, че отстоявах твърдо позицията си по въпроси, свързани с тези, които Вие повдигнахте тази сутрин.

(Ръкопляскания)

Второ, Вие не се извинихте, че използвахте изключително неподходящ език за Европейския парламент, и аз Ви моля да напуснете.

(Силни ръкопляскания и възгласи „Нарушение на правилника“ и „Не сте прав“)

Г-н Bloom, съжалявам, но няма да позволя изказване във връзка с нарушение на правилника.

Ще направя предложение. Ще помоля службите за сигурност да отстранят г-н Bloom, но възнамерявам да подложа предложението на гласуване. Така ще разберем дали Парламентът желае г-н Bloom да напусне. Моля, тези от вас, които са „за“, да вдигнат ръка.

(Бурни протести и възгласи „Не!“от групата EFD)

Онези от вас, които желаят г-н Bloom да остане, моля да вдигнат ръце. А сега тези, които се въздържат.

(Бурните протести от страна на групата EFD продължават и в отговор се чува „Запазете тишина!“. Продължителен шум и освирквания)

Приемам едно изявление от г-н Farage, лидера на тази група.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD).(EN) Г-н председател, причината за яда и шума е, че всъщност правилата на тази институция не се прилагат еднакво за всички. Г-н Schulz непрекъснато е сипел обиди не само по мой адрес, но и по адрес на редица членове на ЕП. Казвал е, че евроскептиците и тези, които гласуват с „не“, отварят вратата на фашизма. Имахме случай, при който Danny Cohn-Bendit ни нарече психично болни.

Г-н председател, ако правилата гласят, че когато нещо се счита за обида, съответният член трябва да напусне, това е справедливо. Но недоволството, което споделям, се дължи на това, че тези правила не се прилагат еднакво за всички. Г-н Schulz редовно нарича други хора фашисти, а когато някой нарече него такъв, въпросният колега трябва да напусне. Това не е редно. Това не е справедливо.

 
  
MPphoto
 

  Председател – Г-н Farage, не искам да продължаваме, а само да отбележа, че е нередно. И двете включвания на г-н Bloom – едно от трибуната и едно от неговото място – бяха чути от много хора и двете бяха неприемливи за парламентарните порядки. Парламентът иска г-н Bloom да напусне. Това е неговата воля. Ако г-н Bloom не напусне, то тогава хората ще си направят изводи за отношението му към демократичния процес.

Г-н Bloom, ще се позова на член 152. Ако не напуснете, ще трябва да Ви отстраня. Обсъдих въпроса с председателя и имам неговата подкрепа.

(Възклицание от г-н Bloom: „Допускате грешка!“)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE).(FR) Г-н председател, ако ми позволите, това, което казах тази сутрин, е, че г-н Bloom се държа неприемливо.

Второ, ние се намираме в демократичен парламент. Взехме демократично решение, г-н Bloom, че трябва да напуснете Парламента. Ето защо в името на демокрацията и на всичко, за което се бори Парламентът, Ви приканвам да напуснете залата днес. Направете това от уважение към демократичните правила.

Г-н Gollnisch, не е нужно да ме предизвиквате. Вашите методи са ни добре познати. Те са неприемливи и антидемократични. Това е всичко, което имам да Ви кажа.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател – Съгласно член 152, параграф 4, съжалявам, че този инцидент нарушава нормалната работа на Парламента. Ето защо възнамерявам да прекъсна заседанието за пет минути.

(Заседанието се прекъсва за 5 минути.)

 
  
MPphoto
 

  Председател – Нарушение на правилника? (откъслечни коментари при изключен микрофон и възгласи „Нарушение на правилника!“).

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler (PPE).(EN) Г-н председател, като председател на делегацията за отношения с Корейския полуостров, настоявам Парламентът да заклейми вчерашната артилерийска атака от страна на Корейската народнодемократична република срещу остров Южна Корея.

(Ръкопляскания)

Имам няколко военни и редица цивилни жертви сред населението на остров Южна Корея. Селищата горяха, а населението трябваше да бъде евакуирано.

Одобряваме съобщението на президента на Република Корея Ли Мюн Бак, че въпреки тези насилствени действия, той възнамерява да предотврати ескалацията на напрежението на острова.

Одобряваме и факта, че баронеса Аштън, върховният представител, действа съгласувано с другите международни участници, нашите съюзници и нашите стратегически партньори, Република Корея, за да прекрати явното нарушение на Споразумението за примирие между ООН и Корея. Очакваме също така Китай също категорично да порицае този акт.

Призоваваме Корейската народнодемократична република да предотврати по-нататъшно нарастване на напрежението и да положи всички необходими усилия да поддържа мира и стабилността на Корейския полуостров. Изказваме съболезнованията си на семействата на загиналите.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател – Благодаря Ви, г-н Ehler. А сега, само минутка. Моля, запазете тишина. С риск да бъда обрисуван като фашистки диктатор тази сутрин предприех някои мерки. Г-н Schulz обаче предложи да дам думата на един от ораторите, които се противопоставиха на отстраняването на г-н Bloom от Парламента. Първият човек, който поиска думата тази сутрин, беше г-н Madlener. Уведомих г-н Madlener, че ако той вземе думата, аз ще повторя бележките, отправени от г-н Bloom директно към г-н Schulz. Г-н Madlener, имате думата.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). (NL) Г-н председател, благодаря Ви, че все пак ми позволихте да се изкажа във връзка с нарушение на правилника, тъй като важното тук, разбира се, е, че правилата трябва да се прилагат последователно и еднакво за всички. Бих искал да посоча в какво председателството на Парламента не беше последователно: току-що отстранихте г-н Bloom въз основа на бележките му по адрес на г-н Schulz, въпреки че г-н Schulz нарече колегата г-н Van der Stoep фашист в тази зала и председателството не направи нищо по въпроса. Г-н Schulz дори все още не се е извинил и би било достойно г-н Schulz да напусне Парламента, както г-н Bloom.

 
  
MPphoto
 

  Председател – Така — благодаря Ви. Както казах, съгласно договорката между г-н Schulz и г-н Madlener ще повторя гласно казаното от г-н Bloom по адрес на г-н Schulz тази сутрин, на което председателят и аз се противопоставяме, както и по-голямата част от Парламента, когато беше попитан за това.

Г-н Bloom каза на г- Schulz: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ (Един народ, една държава, един лидер). Неприемливо е един член на ЕП да се обръща към друг по този начин. Тези думи далеч надхвърлиха това, което може да се счита за приемливо в Парламента. С това въпросът е приключен. Ние ще го разгледаме в Бюрото. Сега бих искал да преминем към гласуване, защото искам да приключим до 13,00 ч.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, ще бъда кратък. Искам да се изкажа във връзка с член 152.

 
  
MPphoto
 

  Председател – Не, съжалявам. Моля да не се дава думата на г-н Gollnisch. Казах на г-н Gollnisch, че може да вземе думата следващия път, когато начело на заседанието е председателят на Парламента. Благодаря Ви много. Г-н Salatto поиска думата.

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, освен този въпрос искам да представя пред председателството един проблем.

Струва ми се, че някои хора все още не са разбрали напълно ролята на Европейския парламент след Договора от Лисабон. Считам, че трябва да очертая един основен проблем: членът на Комисията, отговарящ за транспорта, г-н Калас, многократно отказва да се срещне с ръководството на Sky and Space Intergroup, за да обсъдят проекта за рентабилни малки ВС (Cost-Effective Small Aircraft — CESAR), който засяга всички ни от гледна точка на икономика, околна среда и сигурност. Бих искал да приканя председателството да призове члена на Комисията Калас да дойде в Парламента и да обясни с каква програма възнамерява да продължи напред в този сектор, тъй като това е изключително чувствителен и важен въпрос за Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател – Следващата точка е гласуването.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

 
Правна информация - Политика за поверителност