Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 24. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. − V prvom rade si pán Schulz po incidente z dnešného rána v Parlamente želá urobiť osobné vyhlásenie.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, počas rozpravy o Európskej rade dnes ráno tu došlo k incidentu, ktorý už nechcem opäť rozoberať, pretože som sa stal terčom urážky. Poviem však to, že sú úrovne, na ktorých ma nemožno uraziť a na ktorých to ani nevnímam ako urážku, pretože ak ma niekto chce uraziť, musí mať určitú mieru úprimnosti. Chcel by som však vyjadriť úprimnú vďaku za početné prejavy solidarity, ktoré som odvtedy dostal v tomto Parlamente. Chcel by som sa veľmi poďakovať kolegom poslancom a poslankyniam zo všetkých skupín. Toto je prejavom spoločného, demokratického a európskeho presvedčenia, ktoré má drvivá väčšina tohto Parlamentu. Chcel by som sa vám za toto veľmi úprimne poďakovať.

(súvislý potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Spomenutý incident bol protest pána Blooma, v ktorom pánovi Schulzovi adresoval vojnové narážky. Pán predseda povedal, že toto je neakceptovateľné, a požiadal pána Blooma, aby sa ospravedlnil. Pán Bloom sa vtedy neospravedlnil. Žiadam ho, aby tak urobil teraz. Ak tak neurobí, musí opustiť Parlament.

(hlasný potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD). – Vážený pán predsedajúci, opäť je tu jedno pravidlo pre pána Schulza a iné pravidlo pre všetkých ostatných. Je to hanba. Bol som zvolený – opätovne zvolený – voličmi vo volebnom obvode Yorkshire (vo vašom vlastnom volebnom obvode, ak môžem dodať), aby som hlasoval v tomto Parlamente, s demokratickým mandátom, ktorý vy sám, pán predsedajúci, nemáte, pretože ste zmenili stranu a oni hlasovali za konzervatívcov. Nemám v úmysle ospravedlniť sa a nemám v úmysle opustiť tento Parlament. Budete ma musieť dať vyviesť, pane!

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Pán Bloom, v prvom rade, bol som vylúčený Konzervatívnou stranou za to, že som zaujal postoj k principiálnej otázke úzko súvisiacej so záležitosťami, ktoré ste spomenuli dnes ráno.

(potlesk)

Po druhé, neospravedlnili ste sa za vyjadrovanie, ktoré bolo úplne neprijateľné pre Európsky parlament, a žiadam vás, aby ste odišli.

(hlasný potlesk a tiež výkriky „Procedurálna námietka“ a „Mýlite sa“)

Pán Bloom, je mi to ľúto, ale neprijímam žiadne procedurálne námietky k tejto veci.

Mám jeden návrh. Môžem požiadať bezpečnostné služby o vyvedenie pána Blooma, ale zamýšľam dať o tom hlasovať. Je želaním Parlamentu, aby pán Bloom odišiel? Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruky.

(hlasné protesty a výkriky „Nie!“ od EFD)

Tí, ktorí si želajú, aby pán Bloom zostal, prosím, zdvihnite ruky. Ostatní sa zdržiavajú hlasovania.

(ďalšie hlasné protesty od EFD a výkriky „Buďte ticho!“, ďalší trvajúci hluk a pískanie)

Budem akceptovať jedno vyhlásenie od pána Faragea, vedúceho predstaviteľa tejto skupiny.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD). – Vážený pán predsedajúci, dôvodom hnevu a hluku je, že v skutočnosti neuplatňujeme pravidlá, ktoré tu platia, rovnako. Pán Schulz opakovane urážal nielen mňa, ale aj ďalších poslancov tohto Parlamentu. Povedal, že euroskeptici a tí, ktorí hlasovali proti, otvárajú dvere fašizmu. Danny Cohn-Bendit nás nazval duševne chorými.

Pán predsedajúci, ak je pravidlom, že niečo sa považuje za urážku a poslanca požiadajú odísť, je to spravodlivé. Ale dôvodom na hnev – a ja tiež pociťujem tento hnev – je, že tieto pravidlá sa neuplatňujú rovnako. Pán Schulz pravidelne nazýva iných ľudí fašistami, a keď ho ním nazve niekto iný, tohto poslanca požiadajú, aby odišiel. To nie je správne. To nie je spravodlivé.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Pán Farage, nechcem to predlžovať, ale môžem iba poznamenať, že toto nie je pravda. Dve vystúpenia pána Blooma – jedno zo zadných lavíc a ďalšie z jeho miesta – počuli mnohí ľudia a obidve boli neprijateľné pre parlamentnú pôdu. Parlament chce, aby pán Bloom odišiel. Toto je jeho vôľa. Ak tak neurobí, ľudia si z toho vyvodia jeho prístup k demokratickému procesu.

Pán Bloom, odvolám sa na článok 152. Ak neodídete, nechám vás vyviesť. Diskutoval som o tom s pánom predsedom a mám na to jeho podporu.

(poznámka pána Blooma: „Urobte, čo musíte!“)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, ak môžem, dnes ráno som povedal, že pán Bloom sa správal neprijateľne.

Po druhé, sme v demokratickom parlamente. Rozhodli sme demokraticky, pán Bloom, že máte opustiť tento Parlament. Týmto vás žiadam v mene demokracie a celý tento Parlament súhlasí, aby ste dnes odišli z tohto Parlamentu. Žiadam vás, aby ste tak urobili z úcty k demokratickým právam.

Pán Gollnisch, nemusíte proti mne namietať. Poznáme vaše metódy. Sú neprijateľné, protidemokratické. To je všetko, čo vám chcem povedať.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − V zmysle článku 152 ods. 4 ľutujem, že tento incident bráni dobrému fungovaniu Parlamentu. Z tohto dôvodu mám v úmysle prerušiť rokovanie na päť minút.

(Rokovanie bolo na päť minút prerušené.)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Procedurálna námietka? (nezrozumiteľné pripomienky mimo záznamu a výkriky „Procedurálna námietka!“)

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler (PPE). – Vážený pán predsedajúci, ako vedúci predstaviteľ delegácie pre vzťahy s Kórejským polostrovom žiadam Parlament, aby dôrazne odsúdil včerajší delostrelecký útok KĽDR na juhokórejský ostrov.

(potlesk)

Juhokórejská armáda a najmä civilné obyvateľstvo tohto ostrova utrpeli vážne straty. Dediny boli v plameňoch a obyvateľov bolo treba evakuovať.

Vítame oznámenie, ktoré vydal prezident Kórejskej republiky Li Mjong-bak, že napriek tomuto násilnému činu má v úmysle zabrániť vyhroteniu situácie na Kórejskom polostrove.

Vítame, že vysoká predstaviteľka pani barónka Ashtonová konala v súlade s ostatnými medzinárodnými predstaviteľmi, našimi spojencami a naším strategickým partnerom Kórejskou republikou, keď odsúdila toto jednoznačné porušenie kórejskej dohody o prímerí OSN. Očakávame aj od Číny, že jednoznačne odsúdi tento čin.

Žiadame KĽDR, aby zabránila ďalšiemu vyhrocovaniu situácie a aby uskutočnila všetky potrebné kroky na zachovanie mieru a stability na Kórejskom polostrove. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám obetí.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám, pán Ehler. Teraz poprosím o chvíľu času. Utíšte sa, prosím. Riskujúc, že ma nazvú fašistickým diktátorom, som dnes ráno podnikol určité kroky. Pán Schulz však navrhol, aby som vybral jedného z rečníkov, ktorí oponovali vykázaniu pána Blooma z Parlamentu. Prvou osobou, ktorá dnes ráno požiadala o slovo, bol pán Madlener. Povedal som pánovi Madlenerovi, že ak si vezme slovo, zopakujem poznámky, ktoré pán Bloom adresoval priamo pánovi Schulzovi. Pán Madlener, máte slovo.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi umožnili vzniesť procedurálnu námietku, keďže dôležité na tom je, že pravidlá sa, samozrejme, majú uplatňovať dôsledne a rovnako pre každého. Chcel by som poukázať na nedôslednosť, ktorej sa dopustilo predsedníctvo Parlamentu. Práve ste vykázali pána Blooma pre jeho poznámky na adresu pána Schulza, hoci pán Schulz nazval môjho kolegu pána van der Stoepa fašistom tu v tomto Parlamente a predsedníctvo na to nereagovalo. Pán Schulz sa za to dokonca doteraz neospravedlnil, a preto by pánovi Schulzovi slúžilo ku cti, keby podobne ako pán Bloom teraz opustil Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Teraz vám ďakujem. Ako som povedal, v zmysle dohody s pánom Schulzom a pánom Madlenerom teraz zopakujem poznámky, ktoré veľmi zreteľne vyslovil pán Bloom na adresu pána Schulza dnes ráno a proti ktorým namietal nielen pán predseda, ale aj ja a väčšina Parlamentu.

Pán Bloom povedal pánovi Schulzovi: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer.“ Toto sú neprijateľné slová, ktoré nemôže adresovať jeden poslanec druhému. Zachádzajú oveľa ďalej ako to, čo by sme mohli považovať za prijateľné v tomto Parlamente. Týmto táto vec končí. Budeme sa ňou zaoberať spoločne s predsedníctvom. Teraz chcem presunúť hlasovanie, pretože chcem skončiť do 13.00.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, budem veľmi stručný. Budem rozprávať o článku 152.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nie, ľutujem. Prosím, nedávajte mikrofón pánovi Gollnischovi. Povedal som pánovi Gollnischovi, že môže dostať slovo, keď bude pán predseda najbližšie predsedať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Salatto požiadal o slovo.

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som predsedníctvo upozorniť na problém, ktorý sa netýka tejto záležitosti.

Domnievam sa, že niektorí ľudia ešte plne neporozumeli úlohe Európskeho parlamentu po prijatí Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že tu musím poukázať na kľúčový problém: pán Kallas, komisár pre dopravu, sa opakovane odmietol stretnúť s radou medziskupiny pre vzdušný priestor a vesmír s cieľom diskutovať o projekte nákladovo efektívnych malých lietadiel (CESAR), ktorý ovplyvňuje každého, pokiaľ ide o hospodárstvo, životné prostredie a bezpečnosť. Chcel by som vyzvať predsedníctvo, aby požiadalo pána komisára Kallasa o vysvetlenie programu, ktorý zamýšľa presadzovať v tomto odvetví, ktoré je mimoriadne citlivé a dôležité pre Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia