Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0240(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0196/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 24/11/2010 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0431

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 24. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, pre účinnú ochranu verejného zdravia je veľmi dôležité zabezpečiť, aby pacienti mali široký prístup k vysokokvalitným informáciám o liekoch. Harmonizácia právnych predpisov v tejto oblasti nám umožní zaistiť vysokú úroveň informovanosti európskych pacientov a vyrovnávať rozdiely v zdravotnej situácii vo všetkých členských štátoch. Okrem toho zavedenie podrobnejších právnych predpisov a najmä povinnosti zabezpečiť pacientom prístup k informáciám nám umožní zabrániť farmaceutickým spoločnostiam, aby robili nepoctivú reklamu svojim výrobkom. V súčasnosti tento postup nepodlieha primeranému dohľadu. Je tiež potrebné zaviesť osobitné právne predpisy týkajúce sa farmaceutických prípravkov a účinne presadiť ich uplatňovanie vo všetkých členských štátoch. Podporil som túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem zablahoželať pánovi Fjellnerovi k vynikajúcemu výsledku. Dánski liberáli sa rozhodli hlasovať za smernicu týkajúcu sa informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis. Pre občanov EÚ je dôležité mať prístup k spoľahlivým informáciám o týchto liekoch, a preto sa domnievame, že je to dobrá správa, ktorá stavia pacienta do popredia.

Vzhľadom na to sme cítili povinnosť nehlasovať za samotné nariadenie. Nie je to preto, že by sme nechceli, aby občania EÚ mali prístup k spoľahlivým informáciám o týchto liekoch viazaných na lekársky predpis, ale preto, že časti návrhu odporujú ústave viacerých štátov. Dokonca už predtým, než bol predstavený liekový balík, viaceré krajiny upozorňovali Komisiu na skutočnosť, že existuje právny problém v súvislosti s ich štátnymi ústavami. Predbežná kontrola informácií, ktoré sa majú šíriť medzi širokou verejnosťou, príslušnými orgánmi odporuje definícii slobody prejavu v niektorých krajinách. Preto nemôžeme hlasovať za to, aby Európska agentúra pre lieky kontrolovala určitý druh informácií pred ich šírením medzi širokou verejnosťou. Očakávame však, že Rada aj Komisia budú pred druhým čítaním hľadať spôsoby riešenia tohto problému, a preto dúfame, že potom budeme môcť hlasovať za samotné nariadenie.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, legislatívny návrh, o ktorom sme dnes hlasovali a ktorý som podporila, zdôrazňuje význam farmaceutického priemyslu v jeho chúlostivej úlohe zdroja nepropagačných informácií o vlastných výrobkoch.

Aby boli pacienti lepšie informovaní, farmaceutický priemysel musí nadobudnúť pocit zodpovednosti a túto úlohu musí vykonávať prehľadne a dôsledne, aby tak pomohol zabrániť nadmernej spotrebe liekov, ktorú vyvolávajú obchodné dôvody. Toto hlasovanie, samozrejme, zdôrazňuje význam dostupnosti informácií o liekoch aj cez internet alebo na papieri podľa osobitných predpisov, ktoré majú byť rovnaké vo všetkých členských štátoch.

To však nezbavuje zdravotníckych pracovníkov ich základnej úlohy primárneho a nenahraditeľného zdroja informácií pre občanov o zdraví a liečbe. Sprostredkovateľský vzťah medzi lekárom a pacientom je naďalej jedinečný a nenahraditeľný a verbálna komunikácia sa považuje za základ akejkoľvek liečby. Navyše poskytuje pacientom lepšie informácie o liekoch, ktoré užívajú, a zapája ich do procesu liečby, ktorú majú podstúpiť, čím sa stávajú aktívnymi účastníkmi svojho uzdravenia.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, cieľom správ pána Fjellnera je zosúladiť a doplniť existujúce právne predpisy Európskej únie o danej problematike tým, že ich aktualizujú a umožňujú použiť ich na riešenie problémov, ktoré priniesol technologický rozvoj a ktoré ovplyvňujú oblasť verejného zdravia.

Podľa nášho názoru je stredobodom pacient a jeho právo byť informovaný a mať prístup k vedeckým informáciám. Toto právo sa teraz kvalitatívne aj kvantitatívne zlepšuje a musí sa sledovať, pričom začať treba správnejším a presnejším odlišovaním vedeckých informácií a reklamy.

Správy skutočne využívajú presné a štandardizované kritériá na určenie toho, aké typy informácií sa majú poskytovať, ktoré údaje sú voliteľné a ktoré nie, ako aj cez ktoré kanály môžu byť sprístupnené, čím stanovujú povinnosti pre farmaceutické spoločnosti a členské štáty.

Na základe tejto zhody vyjadrujeme podporu tejto správe, pričom uznávame jej prínos nielen v oblasti zdravia, ale aj v sociálnej oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Ja som hlasoval samozrejme za správu pána Fjellnera, ktorá hovorí o informácii pre pacientov nielen na príbalových letákoch a na jednotlivých obaloch liekov, ale hlavne si všíma chovanie sa farmaceutických spoločností. Donedávna mnohé z nich dávali okrem informácií o lieku aj svoju vlastnú reklamu. Povedal by som, neobjektívne ovplyvňovali pacienta a jeho vedomie, aby si všímal určitý produkt.

Som za to, aby pacient mal čo najlepšie, najaktuálnejšie informácie, ktoré sú schvaľované napríklad pri schvaľovaní nového liečiva a myslím si, že sme k tomu významne prispeli. Samozrejme na internete, ktorý je moderným prostriedkom komunikácie, sa tiež musia tieto kvalitné informácie vyskytovať a mali by byť aj v materinskom jazyku. Som rád, že sme prijatím tejto správy vlastne znížili disparity medzi krajinami Európskej únie, ktoré sú ešte menej rozvinuté v tejto oblasti, a som rád, že vzťah lekár a pacient nebol nijako narušený. To je základný zdroj informácie.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Fjellnerovi za vynikajúcu správu. Treba povedať, že je skutočne veľmi dôležité upraviť platné právne predpisy a aktualizovať ich. Ak hovoríme konkrétne o liekoch a vedeckých údajoch o ich obsahu, je to veľmi dôležité aj pre bezpečnosť pacientov.

Teraz, keď reklama hrá ešte väčšiu úlohu, je nevyhnutné, aby sme stanovili kritériá, ktoré umožnia spotrebiteľom a pacientom, aby si boli plne vedomí a mali istotu, aký druh účinkov tieto lieky majú. Tieto informácie musia byť založené na vedeckých údajoch a nie na fantázii alebo na reklamných postupoch a prostriedkoch. Takéto právne predpisy, ktoré sú aktuálne a dobré pre bezpečnosť pacientov, sú v Európskej únii všeobecne potrebné.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, otázka informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis je citlivá, pretože má vážny vplyv na ochranu práva na zdravie a blaho všetkých občanov.

Európska komisia nám poslala návrh revízie smernice, ktorý hrozil vytvorením medzery v právnych predpisoch umožňujúcej farmaceutickým spoločnostiam využívať na úkor ľudí nejasný rozdiel medzi definíciou informácie a definíciou reklamy na podporu ich liekov viazaných na lekársky predpis.

Samozrejme, stále treba toho veľa urobiť v súvislosti s vhodnou stratégiou pre informácie o liekoch, ale Európsky parlament tentoraz, našťastie, reagoval tak, ako by mal stále. Parlament sa postavil na ochranu občanov a obranu práva pacientov na lepšie informácie a nepodľahol tlaku farmaceutických spoločností.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, obmedzovanie a v niektorých prípadoch predpisovanie alternatívnych liekov, liečivých byliniek, vitamínových a minerálnych doplnkov podávaných vo vysokých dávkach bolo jedným z veľkých škandálov európskej regulácie.

Netuším, aká je účinnosť týchto liekov. Moja manželka na ne prisahá, ja som trochu skeptickejší, ale ako múdro hovorí kráľ Šalamún, je lepšie mať misu horkých bylín v dome, kde je láska, ako v stajni vola a nenávisť. Len zriedkavo sa dá príslovie o horkých bylinách použiť tak výstižne, ako v tomto prípade.

Či sú však bezcenné alebo užitočné, určite nie sú škodlivé zdraviu. Prečo teda Európska únia kriminalizovala činnosť, ktorou sa neškodne zaoberá nejakých 20 miliónov Európanov? Odpoveď: lobing niektorých veľkých farmaceutických spoločností, ktoré videli príležitosť vytlačiť malých bylinkárov z trhu – niečo také sa teraz deje v celom mojom volebnom obvode. Tieto predpisy by nikdy nedokázali pretlačiť cez národné parlamenty. Opäť vidíme, ako sa bruselská mašinéria otvára kšeftom s veľkými spoločnosťami.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som využiť túto príležitosť a namietať proti vášmu rozhodnutiu odmietnuť vstup do rokovacej sály pánovi Bloomovi. Je pravda, že používal neparlamentný jazyk. Tentoraz bol obeťou týchto výrazov samotný pán Schulz. On sám veľmi často používa slovo „fašista“...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Presedajúci. − Vážený pán Claeys, toto nie je procedurálna námietka k správe pána Fjellnera a ja vám nedovolím pokračovať. Povedal som pánovi Gollnischovi, že môže vzniesť procedurálnu námietku, keď bude pán predseda najbližšie predsedať, a tak to bude.

 
  
  

Správa: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Vážený pán predsedajúci, chcela by som hovoriť o správe pána Fjellnera (A7-0289/2010) o zriadení Európskej agentúry pre lieky, ktorá obsahuje viacero dobrých a dôležitých iniciatív. Z toho dôvodu som hlasovala za túto správu. V skutočnosti to bolo pre mňa dosť ťažké, pretože som proti vytváraniu ďalších agentúr EÚ. Všeobecná agentúra pre hodnotenie liekov a poskytovanie informácií širokej verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis pre ľudí aj zvieratá je však podľa mňa úplne opodstatnená, a to najmä preto, lebo lieky sa dnes čoraz viac vyrábajú v rámci EÚ aj mimo jej hraníc.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keď vlani niektorí z nás držali plagáty s nápisom „referendá“, pán Watson povedal, že naše správanie mu pripomína národných socialistov v nemeckom Reichstagu. Samotný pán Schulz povedal, že naše vystupovanie mu pripomenulo Adolfa Hitlera. Vidím, že sa nachádzate v zložitej...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Pán Hannan, vidím, kam týmto smerujete. Povedal som, že na tieto otázky žiadal pán Gollnisch procedurálnu námietku. Túto procedurálnu námietku vznesie, keď bude prítomný pán predseda. Myslím si, že to je primeraný spôsob riešenia tejto situácie. Ak nemáte čo povedať k správe pána Fjellnera, prejdem k pánovi Březinovi.

Počul som, čo ste povedali. Povedali ste, že pán Gollnisch nehovorí za vás. Oznámim to Parlamentu. Pán Gollnisch je členom skupiny nezávislých poslancov. Skupina nezávislých poslancov nie je poslanecký klub, ale on hovorí za významnú časť z nej. Ja to rešpektujem, a preto som navrhol, aby pán Gollnisch vzniesol procedurálnu námietku, keď bude pán predseda prítomný.

Nenavrhnem, aby ste mohli hovoriť, pán Hannan, pretože ak to dovolím vám, potom bude každý chcieť niečo povedať k tejto citlivej a dôležitej otázke, takže ľutujem. Teraz prejdeme k vysvetleniam hlasovania o správe pani Evansovej.

 
  
  

Správa: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). – (CS) Vážený pán predsedajúci, táto smernica nepochybne predstavuje krok vpred na ceste k predchádzaniu vzniku odpadov a k obmedzeniu používania nebezpečných látok. Za trochu sporné ale považujem zaradenie PVC do oblasti pôsobnosti smernice medzi látky určené na prednostné preskúmanie. Ani PVC, teda polyvinylchlorid, ani odpad z neho totiž nie sú právom Európskej únie klasifikované ako nebezpečné. Aj keby sme prijali námietku, že legislatíva o nebezpečných látkach aj štúdie sú staré už 10 rokov a môžu byť teda v niektorých aspektoch prekonané, z uskutočnených výskumov je zrejmé, že odpad z PVC je recyklovateľný a jeho nahrádzanie alternatívnymi materiálmi by mohlo mať v mnohých prípadoch negatívny vplyv na životné prostredie. Nedá sa teda úplne stotožniť s často znejúcim argumentom, že odrádzanie od používania PVC v elektrických a elektronických zariadeniach je odôvodnené emisiami dioxínov vznikajúcich pri vonkajšom spaľovaní. Tento argument totiž úplne ignoruje skutočnosť, že spaľovanie akéhokoľvek druhu odpadu je nežiaducou činnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Vážený pán predsedajúci, elektronické zariadenia sa skôr či neskôr stávajú odpadom, ktorý, žiaľ, stále pozostáva z určitých nebezpečných látok. Členské štáty majú niekedy problém pri nakladaní s takýmito odpadovými elektronickými zariadeniami, preto je veľmi dôležité postupne prechádzať na zásadu, že prevencia je lepšia ako liečba. Zjednocovaním chemikálií prostredníctvom nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) so smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ONL) sa prinajmenšom do istej miery blížime k zjednoteniu ďalších nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Zjavne to nezharmonizuje úplne všetky systémy a členským štátom ostáva určitý priestor na vlastnú interpretáciu, ale táto harmonizácia aspoň odstráni výrazné rozdiely, ktoré v súčasnosti existujú medzi členskými štátmi. Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektronických zariadeniach a opatrenia, ktoré sme dnes prijali, nesmú prekročiť dve hranice. Po prvé, nesmú spôsobiť nadmerné problémy malým podnikom. Po druhé, zoznam zakázaných látok nesmie zastaviť rozvoj technológií. Nesmieme mať predsudky voči látkam, ktoré sa v súčasnosti iba testujú a ktoré môžu v budúcnosti priniesť zvraty vo svete technológie a elektroniky.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasovala som za správu pani Evansovej o prepracovanom znení smernice, pretože naozaj ľutujem skutočnosť, že v kompromisnom texte, ktorý bol prijatý v dôsledku silného tlaku priemyselnej loby, úplne zmizli zmienky o PVC a halogénovaných retardéroch horenia napriek tomu, že všetky štúdie, ktoré vypracovala Komisia už od roku 2000 ukázali, že zneškodňovanie týchto látok predstavuje vážne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Presúvanie nákladov priemyslu na životné prostredie a občanov je prístup, ktorý absolútne nemôžeme podporovať, pretože okrem deformácie voľného trhu predstavuje aj neprijateľný kompromis medzi kvalitou ľudského života a ziskami firiem.

Dúfam že keď sa bude smernica nabudúce aktualizovať, o tri roky, právo občanov na ochranu zdravia a životného prostredia sa dostane úplne do popredia.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, hádam mi dovolíte všeobecnú poznámku, že v otvorenej spoločnosti právo na slobodu prejavu je silnejšie ako právo na ochranu pred urážkami a že v demokracii jedinými ľuďmi, ktorí by mali rozhodovať o tom, či budeme sedieť a prijímať právne predpisy v tomto Parlamente, sú naši voliči.

Vykázanie poslanca môže reálne ovplyvniť výsledok.

Ak sa teraz prestaneme zaujímať o uplatňovanie pravidiel, mali by sme cenzurovať urážlivé poznámky, nech prídu z ktorejkoľvek strany, ale ja si myslím, že je svojvoľné a nespravodlivé dovoliť, aby euroskeptikov nazývali nacistami...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Presedajúci. − Nie, pán Hannan, od všeobecného ste sa odchýlili ku konkrétnemu. Pán Kamall, k správe pani Evansovej, lebo inak vás preruším.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, nepochybujem, že sa ma pokúsite prerušiť, ako zvyčajne, keď sa začne rozprávať o slobode prejavu, ale skutočne chcem hovoriť o nebezpečných látkach a toxicite. Myslím si, že všetci súhlasíme, a ja, pôvodným povolaním inžinier elektroniky, viem o miere nebezpečných a toxických látok v týchto zariadeniach. Je úplne v poriadku, že sa pokúšame riešiť tento problém. Ale chcel by som hovoriť aj o toxicite, ktorá dnes prenikla do diskusie a demokracie tu v Európskom parlamente. Samozrejme, keď nemecký štátny príslušník, socialista hovorí...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán predsedajúci, rada som hlasovala za smernicu o nebezpečných látkach v elektronických a elektrických zariadeniach v kompromisnom znení. Všetkým nám leží na srdci ochrana prírody a verejného zdravia, ale je tiež nutné zachovať si vyvážený postoj. Dnes, keď prežívame hospodársku krízu, nie je múdre zvyšovať finančnú záťaž pre malé podniky a spotrebiteľov veľmi prísnym nariadením. Preto som ocenila, že medziinštitucionálny tím poveril Komisiu preskúmaním pôvodného zoznamu nebezpečných látok namiesto ich okamžitého zákazu, čo by malo negatívny dosah na malé a stredné podniky a tiež na sociálnu a hospodársku situáciu Únie.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0617/2010 (Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia, pretože predstavuje výsledok mimoriadne zložitých rokovaní medzi Európskou komisiou a viacerými tretími krajinami vrátane Kanady, Japonska, Spojených štátov, Austrálie a Mexika.

Boj proti falšovaniu musí byť jednou z našich priorít a cieľom všetkých vnútroštátnych a medzinárodných politík. To znamená, že spolupráca medzi členskými štátmi je veľmi dôležitá, aby sme dosiahli účinné výsledky.

Dosiahnutá dohoda určite nedokáže vyriešiť zložitú situáciu na medzinárodných trhoch, ale predstavuje krok správnym smerom. Našou úlohou je teraz pokračovať v úsilí o občiansku a colnú ochranu našich zemepisných označení, ktoré poškodzuje prinajmenšom nekalá hospodárska súťaž v dôsledku sústavného používania názvov a skratiek pripomínajúcich známe európske značky. Najviditeľnejšie škody určite vznikajú výrobám a výrobcom v odvetviach agropotravinárstva, dizajnu, módy a luxusných výrobkov.

Domnievam sa, že Komisia sa usiluje, aby bol Európsky parlament v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách rokovaní o medzinárodných dohodách. Chcem tu zopakovať našu požiadavku, aby bol verejnosti a Európskemu parlamentu poskytnutý prístup k príslušným textom. Na záver vyzývam Európsku komisiu, aby bol Parlament naďalej v plnom rozsahu a podrobne informovaný o všetkých budúcich iniciatívach, ktoré má Komisia v úmysle prijať v tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Domnievam sa, že osobitnú pozornosť si v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva vyžaduje zaručenie ochrany práva na zdravie, ktoré je úzko spojené so samotným právom na život.

Ostro sa staviam proti tomu, aby bol pod zámienkou vysokej ochrany duševného vlastníctva, ktorá sa v niektorých prípadoch javí až ako prehnaná, odopieraný vlastne prístup k základným liekom širokým vrstvám obyvateľstva, a to predovšetkým v rozvojových krajinách. Vyzývam preto Komisiu, aby presadzovala počas rokovaní v technických záležitostiach spojených s obchodnou dohodou v boji proti falšovaniu základné zásady ochrany verejného zdravia a prístup k liekom.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, boj proti falšovaniu je mimoriadne vážnou záležitosťou. Pred dvadsiatimi rokmi sme sa ešte mohli smiať, keď si niekto kúpil hodinky Rolex za 10 dolárov. Trh v najvyššej cenovej kategórii to nijak neohrozovalo. Dnes je situácia úplne iná. Falšujú sa aj výrobky v nižšej a strednej cenovej kategórii. Falšujú sa tričká, hračky a ochranné odevy, ako aj duševné vlastníctvo. V tomto prípade to nie je len otázka finančných záujmov, ale aj bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia, ako aj sociálnych noriem. Každý, kto chce spravodlivý svet, musí tvrdo bojovať proti falšovaniu.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, situácia, keď nekalá hospodárska súťaž zaplavuje európsky trh falošnými výrobkami z celého sveta, je nespravodlivá a zjavne neprijateľná. Chcel by som upozorniť aj na nedostatočne jasné znenie ustanovení týkajúcich sa zavedenia povinnosti monitorovať poskytovateľov internetových služieb. Odporuje to právu na súkromie a vyzerá to ako pokus o cenzúru. Zároveň to ide proti elektronickému obchodu. Ten je súčasťou hospodárstva, ktorú na jednej strane chceme veľmi dynamicky rozvíjať pomocou stále inovatívnejších metód, zatiaľ čo na druhej strane v tejto oblasti naďalej zavádzame obmedzenia. Rozhodnutia, ktoré sme v tejto záležitosti dnes urobili, situáciu mierne zlepšujú.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán predsedajúci, podporila som spoločné uznesenie o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), aj keď som hlasovala inak než náš poslanecký klub, pretože si zároveň myslím, že musíme na Komisiu naliehať, aby vypracovala analýzy, ktoré rozptýlia posledné otázniky nad vplyvom ACTA na európskych občanov, a aby zacelila informačnú priepasť z minulosti, ktorá vznikla neochotou poskytovať prerokovávané texty. Ide hlavne o stanovisko európskeho ochrancu osobných údajov, štúdie vplyvu na existujúcu európsku legislatívu a uistenie, že výnimky pre poskytovateľov internetového pripojenia budú nedotknuté. Som však veľmi pobúrená, že v dohode zostáva možnosť prehľadávania počítačov a ďalších osobných vecí jednotlivých cestujúcich na hraniciach.

Rada som podporila aj uznesenie Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré ponúklo veľmi kvalitné a vyvážené znenie, ale bez dôležitého tlaku na Komisiu pred dôležitým rokovaním o konečnej podobe dohody.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, predpokladám, že váš prst sa bude vznášať nad tlačidlom. Mnoho ľudí sa ma pýta, čo znamená ACTA, a ja som bol jedným z tieňových spravodajcov Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu.

Viem, že po dnešku sa niektorí budú čudovať nad úrovňou transparentnosti, demokracie a slobody prejavu, ale ja sa chcem zamerať na päť dôvodov, prečo sme nesúhlasili s uznesením. Bol som veľmi vďačný za spoločné uznesenie Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)/Európskych konzervatívcov a reformistov. Po prvé, nezachádza ďalej ako acquis communautaire. Po druhé, Komisia bola transparentná. Po tretie, táto otázka nebola prerokovaná na úrovni Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pretože v prvom rade Čína a India boli proti dohode. Po štvrté, nie je zasiahnutý prevoz generických liekov po EÚ. A nakoniec, ak rozvojové krajiny chcú, môžu sa k dohode ACTA pridať. Túto možnosť si však nezvolili. Je to otvorený mechanizmus, do ktorého sa môžu krajiny zapojiť, keď chcú. Je iba hanbou, že keď ide o tento Parlament, nedodržiavame rovnaké zásady slobody prejavu.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: László Surján (A7-0327/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Po povodniach v roku 2002, ktoré spôsobili veľké ľudské a materiálne škody v Nemecku, Rakúsku, Českej republike a vo Francúzsku, Rada Európskej únie vytvorila nástroj, ktorý umožnil rýchle uvoľnenie finančných prostriedkov na pomoc regiónom postihnutým prírodnými katastrofami. Dnes je to Írsko, ktoré postihli povodne a bude čerpať z týchto finančných prostriedkov. Hlasovala som za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k rozpočtu EÚ, keďže umožňuje vyplatenie pomoci našim írskym priateľom. Toto hlasovanie symbolizuje európsku solidaritu tvárou v tvár prírodným katastrofám. Táto solidarita sa dnes prejavuje v Írsku a zajtra vo Francúzsku. Naša krajina skutočne čoskoro dostane významnú finančnú pomoc na likvidáciu následkov búrky Xynthia vo februári 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Povodne, ku ktorým došlo v novembri 2009, vážne zasiahli Írsko a spôsobili veľké škody odhadované na viac ako 520 miliónov EUR. Opravný rozpočet umožňuje mobilizáciu Fondu solidarity na uhradenie spôsobených škôd v celkovej výške 13 022 500 EUR prostredníctvom viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov. Ako som mal možnosť povedať už včera, myslím si, že uvoľnenie finančných prostriedkov z fondu je plne oprávnené, pretože pomáha tým, ktorí najviac trpia následkami prírodnej katastrofy, a preto je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súlade s rozpočtom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Európska komisia predložila 24. septembra 2010 návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Bol to prvý návrh na mobilizáciu Fondu solidarity v rámci finančného obdobia roku 2010. Táto dohoda umožňuje mobilizáciu prostriedkov z Fondu solidarity do maximálneho ročného limitu 1 miliardy EUR. Treba podotknúť, že cieľom fondu nie je náhrada súkromných škôd, ale obnova infraštruktúry, pričom fond je nástrojom refinancovania.

Írske orgány odhadujú celkové priame škody spôsobené katastrofou na 520,9 milióna EUR. V súvislosti s následkami povodní v Írsku Komisia navrhuje uvoľnenie 13 022 500 EUR z maximálneho ročného limitu 1 miliardy EUR prostredníctvom viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov. Právne požiadavky boli splnené, súhlasím s týmto opravným rozpočtom.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hlasovali sme za mobilizáciu Fondu solidarity EÚ pre Írsko po záplavách, ktoré vlani v novembri zasiahli túto krajinu. Opäť však chceme kritizovať meškanie mobilizácie fondu. Od okamihu katastrofy po chvíľu, keď členský štát skutočne dostane pomoc, uplynie mnoho dlhých mesiacov: v tomto prípade je to viac ako rok. Tento fond, a prípadne aj ďalšie, je potrebné v závislosti od konkrétneho prípadu mobilizovať rýchlejšie, aby sa posúrila účinná a rýchla reakcia na núdzovú situáciu. Schopnosť vyrovnávať sa s následkami katastrof by mala mať rozmer súdržnosti, aby sa znižovali rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a členskými štátmi EÚ. Znovu však zdôrazňujeme, že je dôležité posilniť aj predchádzanie katastrofám a zaviesť do praxe odporúčania, ktoré nedávno schválil Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za schválenie návrhu opravného rozpočtu č. 8/2010, pretože je to veľmi dôležité, ak máme vyčleniť 13 022 500 EUR v rámci mobilizácie Fondu solidarity v prospech Írska v súvislosti so silnými dažďami, ktoré v novembri 2009 spôsobili vážne povodne.

Domnievam sa, že Fond solidarity je cenným nástrojom, ktorý EÚ umožňuje preukázať solidaritu s obyvateľmi v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami prostredníctvom poskytnutia finančnej pomoci, čo podporuje zaistenie rýchleho návratu do čo najnormálnejších životných podmienok. Celkový ročný rozpočet dostupný pre Fond solidarity predstavuje 1 miliardu EUR. V roku 2010 sa v prospech skorších žiadostí zatiaľ nevyčlenili žiadne prostriedky a k dispozícii tak ostáva celá 1 miliarda EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za tento návrh na presun 13 022 500 EUR z Európskeho sociálneho fondu (ESF) do rozpočtového riadka na poskytnutie pomoci Írsku po vážnych povodniach, ktoré ho postihli v novembri 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Tento návrh opravného rozpočtu je úplne opodstatnený, vzhľadom na účel finančných prostriedkov mobilizovaných cez Fond solidarity. Povodne v Írsku počas novembra 2009 spôsobili vážne škody najmä v poľnohospodárskom odvetví, na obytných domoch a podnikoch, cestnej sieti a ďalšej infraštruktúre. Chcel by som však poukázať na meškanie mobilizácie tohto druhu pomoci. Musíme tento proces odbyrokratizovať a urýchliť, aby sme mohli na budúce katastrofické situácie reagovať včas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za, pretože sa domnievam, že každý národ v rámci EÚ sa musí cítiť ako súčasť systému zjednotenej Európskej únie. Bolo by však žiaduce, aby nabudúce pán spravodajca nielen zverejnil vyčlenenie prostriedkov, ale aby tiež objasnil, na aké konkrétne práce a opatrenia sa obrovské finančné prostriedky (13 022 500 EUR) míňali. Inak sa nevyhneme zneužívaniu prostriedkov a ďalším trestným činom. Použitá suma sa musí konkretizovať a odôvodniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Ročný rozpočet dostupný pre Fond solidarity predstavuje 1 miliardu EUR. V tomto kalendárnom roku sa zatiaľ nevyskytla požiadavka na mobilizáciu tohto fondu. Pravidlá mobilizácie fondu, ktorý za žiadnych okolností neslúži na poskytovanie náhrady súkromných škôd, ale skôr na obnovu infraštruktúry, sú presne stanovené. Írsko teraz požiadalo o pomoc, ktorá sa má použiť na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami. Hlasujem za túto správu, pretože tento rok ešte fond nebol mobilizovaný a jeho rozpočet by sa mal využiť naozaj prospešným spôsobom. Navyše, Írsko spĺňa všetky kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu. Ako som už povedal včera pri hlasovaní za správu pána Bögeho, som presvedčený, že Európska únia je povinná poskytovať pomoc a podporu konkrétnym regiónom postihnutým prírodnými nešťastiami a katastrofami. Som presvedčený, že koncepcia solidarity je spojená s myšlienkou a hodnotami, ktoré sú základom Európskej únie. Je jednou zo základných hodnôt, ktoré Úniu vytvorili a zaistili jej dlhodobú prosperitu a rozširovanie. To je jeden z dôvodov, prečo je pridelenie prostriedkov nielen oprávnené a odôvodnené, ale je vlastne povinnosťou. Dúfam teda, že takáto pomoc bude poskytnutá aj talianskym regiónom, ktoré nedávno vážne postihli povodne, čo miestne hospodárstvo položilo na kolená.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Keďže návrh opravného rozpočtu č. 8/2010 k všeobecnému rozpočtu na rok 2010 predstavuje mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v sume 13 022 500 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti so záplavami, ktoré spôsobili škody v Írsku, a zodpovedajúce zníženie platobných rozpočtových prostriedkov v riadku 04 02 01 – Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Cieľ 1 (2000 až 2006) o 13 022 500 EUR, hlasovala som za súhlas s pozíciou Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Chcem sa poďakovať pánovi Surjánovi za výbornú prácu. Hlasoval som za a súhlasím so schválením návrhu opravného rozpočtu č. 8/2010, ktorý poskytuje sumy pomoci Fondu solidarity a Fondu solidarity Európskej únie – členské štáty a presúva sumu 13 022 500 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch z oblasti politiky 4 Zamestnanosť a sociálne veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Vítam tento návrh opravného rozpočtu, ktorý umožňuje mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v sume 13 022 500 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na pomoc pre Írsko v súvislosti so záplavami, ku ktorým došlo počas novembra 2009 a ktoré spôsobili výrazné škody v odvetviach poľnohospodárstva a priemyslu a na infraštruktúre, najmä na cestnej a vodohospodárskej sieti, ako aj v obývaných oblastiach, ktoré dosahujú celkovú sumu viac ako 520 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Podľa článku 37 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia predložiť návrhy opravných rozpočtov v prípade nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností. Pokiaľ ide o jednotlivé body návrhu opravného rozpočtu č. 8/2010, správa, ktorú sme prijali, sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ. Európska komisia predložila 24. septembra 2010 návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity na základe ustanovení bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Podmienky oprávnenosti pre fond sú tu podrobne uvedené, rovnako ako v nariadení Rady č. 2012/2002 o založení Fondu solidarity EÚ. Treba podotknúť, že cieľom fondu nie je náhrada súkromných škôd, ale obnova infraštruktúry, pričom fond je nástrojom refinancovania.

 
  
  

Odporúčanie: Graham Watson (A7-0300/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Európska komisia iniciuje rokovania o revízii európskej susedskej politiky (ESP), aby sa definovali budúce vzťahy EÚ a jej južných a východných susedov. Cieľom iniciatívy východného partnerstva EÚ, ktorou sa zaoberáme, by mala byť podpora spoločných európskych hodnôt s dôrazom na fungovanie demokratických inštitúcií a rešpektovanie ľudských práv a slobôd. Podporil som túto správu, ktorá stanoví všeobecné zásady účasti Moldavskej republiky na programoch Spoločenstva a agentúr. Mám pocit, že uzavretie protokolu umožní postupné otváranie alebo posilňovanie zapojenia Moldavska do určitých programov Spoločenstva, pričom poskytne príležitosť na podporu ďalšieho prepojenia v oblasti kultúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia, techniky a vedy a posilnenie politických vzťahov. Pre Moldavsko je dôležité, aby pokračovalo vo vykonávaní akčného plánu ESP a uskutočňovaní reforiem s cieľom dosiahnuť ciele politickej stability a demokratického rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za odporúčanie pána Watsona, pretože uzavretie protokolu poskytuje Moldavskej republike nové možnosti zapojenia do programov Spoločenstva, o ktoré má záujem. Postupné otváranie programov EÚ a agentúr krajinám, ktoré patria do európskej susedskej politiky, tieto krajiny povzbudí v ich úsilí o realizáciu reforiem a modernizácie. To pomôže podporiť spoluprácu s EÚ vo významných oblastiach, ako sú clá, doprava alebo hospodárska súťaž. Myslím si, že zapojenie Moldavskej republiky do príslušných iniciatív pomôže vytvoriť prepojenie medzi jej domácou a európskou politikou. Zároveň to poskytne impulz procesu rokovania o podpise novej dohody o pridružení. V tomto smere sa už dosiahol uspokojivý pokrok. Vítam aj zámer Rady pokračovať v poskytovaní makrofinančnej pomoci Moldavskej republike a odborného poradenstva vláde v Kišiňove.

Ako zdôraznila aj správa o pokroku zostavená Európskou komisiou, Moldavská republika vyvinula výrazné úsilie o efektívnu realizáciu štrukturálnych reforiem v súlade s odporúčaniami EÚ. Európska integračná platforma súčasnej vlády navyše prispela k bezprecedentnému dynamickému rozvoju vzťahov s EÚ. Rastúce zapojenie Moldavskej republiky do programov Spoločenstva a agentúr je preto prirodzeným krokom v procese prispôsobovania sa európskym normám.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uzavretie protokolu, ktoré umožní Moldavskej republike väčšie zapojenie do určitých programov Spoločenstva, pričom poskytne príležitosť na podporu spolupráce v oblastiach kultúry, vzdelávania, médií, vedy a technológie, ako aj zlepšenie politických vzťahov prostredníctvom východného partnerstva a urýchlenie rokovaní o novej dohode o pridružení. Pre komplexnú realizáciu protokolu a podporu uzatvárania všetkých potrebných memoránd o porozumení je mimoriadne dôležitá politická stabilita a demokratický rozvoj. Terajšia ústavná patová situácia v Moldavskej republike je preto záležitosť, ktorú treba riešiť rýchlo a účinne. Pre Moldavskú republiku je mimoriadne dôležité, aby pokračovala vo vykonávaní akčného plánu ESP a v uskutočňovaní reforiem, ktoré si stanovila v dokumente nazvanom Rethink Moldova. Z hľadiska budúcej stability a prosperity Moldavskej republiky a rozvoja jej vzťahov s EÚ je veľmi dôležité, aby sa voľby konali v súlade s ústavou.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Úsilie Moldavskej republiky pokračovať v ceste do Európy a stať sa súčasťou Únie a jej prípravy na tento krok umožňuje Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Moldavskou republikou, ktorá je zapojená do európskej susedskej politiky. Vítam zapojenie Moldavskej republiky do určitých programov Spoločenstva, čo pomôže podporiť spoluprácu v oblastiach kultúry, vzdelávania, médií, vedy a technológie, ako aj zlepšenie politických vzťahov prostredníctvom východného partnerstva a urýchlenie rokovaní o novej dohode o pridružení.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Nízka účasť na nedávnom referende o spôsobe voľby prezidenta Moldavskej republiky a skutočnosť, že krajinu vedie dočasný prezident, ukazujú problémy v riadení krajiny a rozčarovanie verejnosti. Situácia v Podnestersku sa zhoršuje, čo vytvára určitý tlak na orgány a moldavskú verejnosť. Táto krajina má pred sebou ešte dlhú cestu k inštitucionálnej stabilite a zavedeniu plnohodnotného právneho štátu. Zaslúži si preto osobitnú podporu a pozornosť zo strany Európskej únie. Zapojenie Moldavska do programov EÚ je dôležitým krokom na tejto ceste.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Moldavskou republikou a Európskymi spoločenstvami bola podpísaná 28. novembra 1994 a od roku 2004 je Moldavsko zapojené do európskej susedskej politiky (ESP). Predmetom návrhu odporúčania je účasť Moldavskej republiky na programoch Únie. Rada vydala 18. júna 2007 usmernenia Komisii týkajúce sa rokovania o rámcových dohodách, ktoré sa vzťahujú na základné zásady účasti trinástich susediacich krajín na programoch Únie. Rokovania s Moldavskou republikou sa začali v marci 2008.

Moldavská republika finančne prispeje na konkrétne programy, na ktorých sa zúčastňuje. Tento finančný príspevok sa mení od programu k programu a je stanovený v memorande o porozumení. Podpísanie protokolu umožní Moldavsku postupné otváranie alebo väčšie zapojenie do určitých programov Spoločenstva, pričom poskytne príležitosť na podporu ďalšieho prepojenia v oblasti kultúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia, techniky a vedy, ako aj posilnenie politických vzťahov prostredníctvom východného partnerstva a urýchlenie rokovaní o novej dohode o pridružení. Pre úplnú realizáciu protokolu je veľmi dôležitá politická stabilita a demokracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom bola podpísaná 28. novembra 1994 a od roku 2004 je Moldavsko zapojené do európskej susedskej politiky (ESP).

Rada vydala 18. júna 2007 usmernenia Komisii týkajúce sa rokovania o rámcových dohodách, ktoré sa vzťahujú na základné zásady účasti trinástich susediacich krajín na programoch EÚ a v marci 2008 sa začali rokovania s Moldavskou republikou.

Protokol obsahuje rámcovú dohodu o všeobecných zásadách, ktorými sa riadi účasť Moldavskej republiky na programoch a v agentúrach EÚ. Moldavská republika finančne prispieva na konkrétne programy, na ktorých sa zúčastňuje. Tento finančný príspevok sa mení od programu k programu a je stanovený v memorande o porozumení.

Vynára sa však otázka požiadaviek, ktoré si EÚ kladie v mene „politickej stability a demokracie“, čím sa snaží zasahovať do vnútorných záležitostí krajiny, pričom otvorene stojí na strane tých síl v Moldavsku, ktoré presadzujú záujmy hospodárskych skupín EÚ a útočia na nezávislosť a zvrchovanosť krajiny, ako aj na priania jej ľudu. Preto nesúhlasíme s prijatým uznesením.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Podporil som odporúčanie pána Watsona a vítam pokračujúcu spoluprácu medzi EÚ a Moldavskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. Vždy som trval na európskych cieľoch Moldavskej republiky a podporoval som ich. Verím v pevnú spoluprácu s touto krajinou, ktorá nedávno dokázala, že je pripravená kráčať európskou cestou. Zapojenie Moldavska do určitých programov Spoločenstva podporí túto susediacu krajinu v realizácii reforiem, pričom poskytne príležitosť na podporu ďalšieho prepojenia v oblasti kultúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia, techniky a vedy, ako aj posilnenie politických vzťahov prostredníctvom východného partnerstva a rokovanie o novej dohode o pridružení. Podporujem odporúčanie pána Grahama Watsona, pretože pomáha zapojeniu Moldavska do niektorých programov Európskeho spoločenstva a agentúr, s cieľom posilniť snahu tejto susediacej krajiny o reformy a modernizáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Moldavská republika je jednou z najchudobnejších krajín Európy. Prieskumy ukázali, že drvivá väčšina obyvateľstva krajiny žije v extrémnej chudobe. Vnútorné reformy, ktoré by mohli pomôcť hospodárstvu, zvyčajne zablokujú politické alebo etnické konflikty. Preto by Európska únia mala pomôcť Moldavsku a dosiahnuť zlepšenie situácie krajiny z hľadiska stability, bezpečnosti a prosperity.

Európska politika by mohla vyriešiť ústavný problém, ktorému čelí Moldavská republika, a to by zasa viedlo k ďalším prospešným zmenám. Moldavská republika vyjadruje svoju snahu podieľať sa na programoch európskej susedskej politiky a dôkazom toho sú jej finančné príspevky. Európska únia by mala podporovať takéto krajiny s ešte väčším zaujatím, a tak posilňovanie spolupráce s Moldavskou republikou je úplne odôvodnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. Uzavretie tohto protokolu umožní posilnenie spolupráce s Moldavskom na niektorých programoch. Povedie to k užšej integrácii medzi Moldavskom a EÚ. Keď zvážime počet Moldavcov, ktorí žijú a pracujú v Írsku, a ich prínos do írskej spoločnosti, je to vítaný krok pre budúcnosť Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Základným opatrením na podporu reforiem, modernizácie a na uľahčenie prechodného obdobia v krajinách bezprostredne susediacich s Európskou úniou vrátane Moldavskej republiky je postupné otváranie určitých programov, inštitúcií a agentúr Spoločenstva pre účasť partnerských krajín ESP. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že Európska únia musí podporovať Moldavskú republiku a uľahčiť jej prístup k určitým programom Spoločenstva. To pomôže podporiť dobrú spoluprácu medzi Úniou a Moldavskou republikou v rozličných oblastiach, ako je hospodárstvo, veda, kultúra a vzdelávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu o protokole k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Moldavskom. Hoci mám vážne obavy o ľudské práva v Moldavsku, povzbudili ma nedávne komentáre organizácie Amnesty International, najmä v súvislosti s októbrovou ratifikáciou Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu zo strany Moldavska, čo je veľmi pozitívny krok.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. – (CS) Ako člen delegácie vo Výbore pre parlamentnú spoluprácu EÚ – Moldavsko vítam každý krok, ktorý vedie alebo môže viesť ku konsolidácii politickej situácie v Moldavskej republike a k zlepšeniu životných podmienok jej obyvateľov. Za taký krok by sa mohlo pokladať aj odporúčanie, o ktorého uzavretí dnes hlasujeme a ktorého realizácia by mohla byť posilnením správnej integračnej európskej susedskej politiky. Súhlasím s názorom pána spravodajcu, že súčasná kríza v Moldavskej republike je problémom, ktorý treba rýchlo a predovšetkým zákonnou cestou riešiť. Úplne nejasný a zavádzajúci výraz „európske riešenie“ je potrebné vypustiť. Pán spravodajca má zrejme na mysli riešenie, ktoré zodpovedá dohodám a dokumentu Rady Európy a všeobecne prijatým demokratickým pravidlám. V každom prípade musíme spoločne dôrazne odmietnuť akékoľvek formy vonkajšieho účelového zasahovania do vnútorných záležitostí Moldavskej republiky. Každý iný prístup povedie len k eskalácii napätia v Moldavskej republike a nie k pozitívnemu riešeniu problémov, ktoré čiastočne zavinila aj EÚ svojím nevyváženým postupom v minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Index ľudského rozvoja Moldavska je jeden z najnižších v regióne. Do značnej miery za to môžu politiky zrýchlenej liberalizácie, ktoré sa pripravujú v prospech finančných elít Európskej únie. Zovretie Európskou komisiou a Medzinárodným menovým fondom pri poskytovaní sľubovanej makrofinančnej pomoci situáciu iba zhorší.

V takýchto podmienkach zaváňa cynizmom dovoliť moldavskej vláde, aby nútila svojich obyvateľov financovať také neisté európske programy a agentúry, ako je rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu alebo výskum manažmentu letovej prevádzky v jednotnom európskom vzdušnom priestore (SESAR), keď Moldavsko nie je ešte ani členom Európskej únie. Hlasujem proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Moldavsko sa v uplynulých rokoch usilovalo sústavne sa približovať k európskym normám slobody, demokracie a dobrej správy vecí verejných. Toto úsilie bolo v súlade s preukazovaným záujmom Moldavska pokračovať v ceste k možnému rozšíreniu.

Nedávne voľby neprebehli najlepším možným spôsobom a to, že krajina má v súčasnosti dočasného prezidenta, nie je najlepším znamením, že úroveň konsolidácie jej demokratickej kultúry pokračuje správnou cestou. K tomu treba pridať otázku Podnesterska, ktoré by mohlo vyvolávať určitú nestabilitu. EÚ by mala pokračovať v maximálnom úsilí o to, aby reformy, ktoré sa musia v Moldavsku realizovať, išli správnou cestou, ktorej smer udáva tento protokol o partnerstve a spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Rastúce zapojenie Moldavska do programov Spoločenstva poskytne príležitosť na podporu ďalšieho prepojenia v oblasti kultúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia, techniky a vedy a navyše aj na posilnenie politických vzťahov prostredníctvom východného partnerstva a rokovania o novej dohode o pridružení. Pre realizáciu protokolu je však mimoriadne dôležitá politická stabilita a demokratický rozvoj v Moldavsku. Neúspech ústavného referenda 5. septembra 2010 je poľutovaniahodný. Pre Moldavsko je veľmi dôležité, aby pokračovalo vo vykonávaní akčného plánu európskej susedskej politiky (ESP) a v uskutočňovaní reforiem, ktoré si stanovilo v dokumente nazvanom Rethink Moldova. Z hľadiska budúcej stability a prosperity Moldavska a rozvoja jeho vzťahov s Európskou úniou je mimoriadne dôležitá organizácia parlamentných volieb 28. novembra. Tieto voľby musia pomôcť krajine dosiahnuť pokrok v tomto smere a musia plne zodpovedať medzinárodným normám konania slobodných a spravodlivých volieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Moldavsko sa dnes, žiaľ, nachádza v úplne nestabilnej zóne hospodárskych a politických zmien. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Moldavskom o účasti Moldavskej republiky na programoch EÚ dáva obyvateľom Moldavska nádej na pozitívnu zmenu. Uzavretie protokolu podporuje posilnenie spolupráce v oblastiach kultúry, vzdelávania a ďalších. Hlasoval som za, pretože dúfam, že toto partnerstvo pomôže integrácii Moldavska do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Tak ako väčšina v Parlamente, aj ja som hlasoval za odporúčanie, ktoré vítam, pretože predstavuje silný prejav podpory a povzbudenia pre európske smerovanie Moldavskej republiky. Tento štát na hraniciach Európskej únie sa nebude schopný dostať zo súčasného mŕtveho bodu bez takýchto posolstiev, ktoré u občanov Moldavska vzbudzujú vieru, že Európa je tá správna voľba. Nemohlo to prísť vo vhodnejšom čase, ako je teraz, iba pár dní pred konaním predčasných parlamentných volieb v krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Podporujem protokol, ktorý stanovuje všeobecné zásady účasti Moldavskej republiky na programoch Spoločenstva a agentúr. Poskytuje Moldavsku nové možnosti na podporu ďalšieho prepojenia s členskými štátmi EÚ v oblasti kultúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia, techniky a vedy. Som presvedčený, že politické vzťahy medzi EÚ a Moldavskom sa posilnia prostredníctvom východného partnerstva a rokovaní o novej dohode o pridružení. Pre plné zapojenie do programov Spoločenstva je nutná politická stabilita a demokratický rozvoj v Moldavsku, a preto je veľmi dôležité, aby nadchádzajúce parlamentné voľby ukončili predlžujúce sa obdobie nepokojov a nestability.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Od roku 1994, keď bola podpísaná Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskom, existuje pre vzťahy s Moldavskom preferenčný kanál. V roku 2004 bolo Moldavsko zahrnuté do Európskej susedskej politiky. Spolupráca medzi inštitúciami EÚ a inštitúciami susediacich krajín môže, ale nemusí viesť k procesu pristúpenia krajiny k EÚ. Bez ohľadu na výsledok sa EÚ ako nadnárodný subjekt riadi hodnotami založenými na mieri, slobode a demokracii, ktoré sa považujú za zásadné pre prosperitu európskeho kontinentu.

Je nevyhnutné, aby spoluprácu so susednými krajinami sprevádzala osobitná pozornosť zo strany Únie venovaná stabilite týchto krajín bez jej zasahovania a podpora inštitúcií na ceste smerom k účinnému uplatňovaniu zásad právneho štátu a úplnému rešpektovaniu ľudských práv. V októbri tohto roka Moldavsko ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, čo je veľmi pozitívny krok týmto smerom.

V tomto kontexte som hlasovala za legislatívne uznesenie týkajúce sa podpísania dodatkového protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Moldavskom a k rámcovej dohode medzi EÚ a Moldavskom o všeobecných zásadách účasti Moldavskej republiky na programoch Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Chcel by som sa poďakovať pánovi Watsonovi za jeho vynikajúcu prácu. Hlasoval som za, pretože súhlasím s tým, že je dôležité, aby Moldavsko pokračovalo vo vykonávaní akčného plánu ESP a uskutočňovaní reforiem, ktoré si stanovilo v dokumente nazvanom Rethink Moldova.

Z hľadiska budúcej stability a prosperity Moldavska a rozvoja jej vzťahov s EÚ je dôležité, aby sa voľby konali v súlade s ústavou. Všetky strany by sa mali zjednotiť v úsilí o nájdenie riešenia a pretaviť dôveru moldavských občanov v európske riešenie. EÚ a Rada Európy už poskytli významnú pomoc a mali by v nej pokračovať s cieľom čo najskôr prekonať túto patovú situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D), písomne. (IT) Prijatie protokolu o všeobecných zásadách účasti Moldavskej republiky na programoch Európskej únie má zásadný význam pre pokračovanie na ceste k štruktúrovanejšej spolupráci, ktorá by, pochopiteľne, mohla byť v budúcnosti uzavretá dohodou o pridružení.

Súčasná patová situácia v Moldavsku by mohla ovplyvniť komplexné vykonávanie tohto protokolu a súvisiacich memoránd o porozumení. Po neúspechu referenda z minulého septembra je veľmi dôležité, aby všetky politické sily konali zodpovedne pred blížiacimi sa voľbami, ktoré sa budú konať 28. novembra 2010. Politická stabilita je nevyhnutnou podmienkou na intenzívnejšiu účasť na programoch EÚ. Rozhodná voľba za Európu by tiež mohla prispieť k uľahčeniu hospodárskeho aj demokratického rozvoja v Moldavsku.

Pán predsedajúci, z toho dôvodu som dnes hlasoval za toto uznesenie Európskeho parlamentu a dúfam, že všetky aktivované procesy v Moldavsku bude sprevádzať technická a vedecká podpora z Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Iniciatíva na postupné otvorenie určitých programov a agentúr EÚ účasti partnerských krajín ESP, ktorá je súčasťou Európskej susedskej politiky, je jednou z početných opatrení na podporu reforiem, modernizácie a zmien v týchto krajinách susediacich s Európskou úniou. V marci 2008 bolo prijaté rozhodnutie začať rokovania s Moldavskou republikou, ktoré sa už skončili. Návrh protokolu obsahuje rámcovú dohodu o všeobecných zásadách účasti Moldavskej republiky v niekoľkých programoch a agentúrach Spoločenstva v oblastiach ako doprava, potravinová bezpečnosť, clá, bezpečnosť leteckej dopravy a v ďalších oblastiach. Hlasovala som za túto správu, pretože iniciatíva podporuje snahy Moldavskej republiky, krajiny susediacej s EÚ, uskutočniť reformu a modernizáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za podpísanie protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Moldavskom, pretože chápem, že pomoc, ktorú EÚ poskytuje Moldavsku, je nevyhnutná na to, aby krajina mohla uskutočniť potrebné reformy a dosiahnuť želanú politickú stabilitu a úplné rešpektovanie zásad demokratického právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Táto správa sa týka návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o všeobecných zásadách účasti Moldavskej republiky na programoch Únie. Hlasovaním za tento návrh Európsky parlament súhlasí s uzatvorením protokolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), písomne. – Ako tieňový spravodajca Poslaneckého klubu PPE k dohodám medzi EÚ a Moldavskou republikou s radosťou vítam, že prevažná väčšina poslancov hlasovala za uzavretie protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Moldavskou republikou o účasti Moldavskej republiky na programoch Únie. Ešte pred uzavretím dohody o pridružení sme Moldavskej republike ponúkli právnu možnosť účasti v interných programoch a agentúrach EÚ, prostredníctvom ktorej sa bude môcť ďalej približovať k štandardom EÚ, najmä v takých oblastiach ako doprava, potravinová bezpečnosť, clá a bezpečnosť leteckej dopravy. V predvečer parlamentných volieb v Moldavskej republike vysiela Európsky parlament jasný signál, že podporujeme európske reformy v tomto susednom štáte a potrebu rázne ich vykonávať. S radosťou môžem uzavrieť, že všetky strany Európskeho parlamentu vyjadrili jednohlasný súhlas v každom štádiu skúmania tejto otázky v Parlamente a tým zaujali jednotné stanovisko k potrebe čo najskôr uzavrieť tento protokol a ponúknuť Moldavskej republike všetky možné príležitosti na to, aby mohla využívať výhody svojich vzťahov s EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Európska únia a nové členské štáty, ako napríklad Litva, sú zodpovedné za sledovanie záujmov našich východných susedov. Posilnenie spolupráce medzi EÚ a Moldavskom a zapojenie Moldavska do programov Spoločenstva pomôže tejto krajine priblížiť sa k štandardom a normám EÚ. Dohoda o partnerstve a spolupráci by umožnila podporu nových úzkych vzťahov medzi EÚ a Moldavskom v oblastiach kultúry, vzdelávania a technológií. Je mimoriadne dôležité, aby EÚ ukázala mladým ľuďom Moldavska výhody budúceho členstva v EÚ. Minulý rok tvorili moldavskí emigranti, ktorí niekedy aj nezákonne pracovali v iných európskych štátoch, 19 % HDP Moldavska. Chudoba, korupcia a obchodovanie s ľuďmi sú problémy, ktoré musíme spoločne vyriešiť. Moldavsko v rámci prípravy na pristúpenie k EÚ stojí pred vážnymi štrukturálnymi reformami.

EÚ musí naďalej podporovať úsilie, ktoré Moldavsko vynakladá. Mimoriadne dôležité je posilniť demokraciu a právny štát. Konflikt v Podnestersku znamená pre Európu problém, ale je to tiež príležitosť pre EÚ užšie spolupracovať s Moldavskom, Ruskom a Ukrajinou. To nesmieme prehliadať. Dúfam, že parlamentné voľby, ktoré sa budú konať 28. novembra, umožnia Moldavsku posunúť sa vpred.

 
  
  

Správa: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , písomne. (FR) Parlament dnes prijal dve legislatívne správy v prvom čítaní: nariadenie týkajúce sa osobitných aspektov Európskej únie a smernicu o pravidlách uplatňovaných v členských štátoch na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty budú zodpovedné za vnútroštátne právne predpisy, aby zabezpečili dostupnosť objektívnych a nestranných informácií širokej verejnosti. To zahŕňa informácie na obale výrobku, hodnotiacu správu výrobku a informácie o prevencii chorôb. Pacienti by mali mať lepší prístup ku kvalitným informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis. Toto zahŕňa informácie o charakteristických vlastnostiach lieku a ochoreniach, ktoré lieči. Našou povinnosťou je ochraňovať zákazníkov a informovať ich transparentným spôsobom. Našou úlohou ako poslancov Európskeho parlamentu je tiež vytvoriť Európu, ktorá chráni a informuje, a preto som hlasoval za tieto dva dokumenty.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Smernica 2001/83/ES ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch. Stanovuje pravidlá pre informácie o ich charakteristických vlastnostiach a užívaní, ktoré sa majú priložiť k liekom. Napriek tomu sa v nej však neposkytuje harmonizovaný rámec pre obsah a kvalitu nepropagačných informácií pre pacientov. Okrem toho skúsenosti ukázali, že rozličné interpretácie textov by mohli viesť k situáciám, v ktorých je široká verejnosť vystavená skrytej reklame, najmä na internete. Komisia navrhla smernicu, ktorou sa menia a dopĺňajú súčasné právne predpisy, s cieľom zlepšiť spôsob šírenia informácií určených širokej verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Cieľom smernice je ustanoviť právny rámec pre rozširovanie špecifických informácií o liekoch zo strany držiteľov rozhodnutia o registrácii určených širokej verejnosti. Európsky parlament vypracoval návrh legislatívneho uznesenia, ktorý je ambicióznejší ako návrh Komisie. Hlasovala som za tento text, pretože zlepšuje informácie poskytované pacientom a tiež prispieva k ich bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Hlasoval som za toto dôležité uznesenie, ktorého cieľom je umožniť, aby pacienti boli lepšie informovaní o liekoch, ktoré im boli predpísané. Pokiaľ ide o prístup pacientov k informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis, vyskytujú sa značné problémy v súvislosti so súčasným právnym rámcom a situáciou v Európe. Pacienti z rôznych častí Európy majú v dôsledku rozdielnych interpretácií smernice zo strany členských štátov rozdielny prístup k vysokokvalitným a zrozumiteľným informáciám o farmaceutických výrobkoch. V niektorých členských štátoch pacientom chýba jednoduchý prístup aj k tým najzákladnejším informáciám o farmaceutických výrobkoch, ktoré im boli predpísané. Vzhľadom na rozdielne interpretácie smernice v členských štátoch si myslím, že je potrebné dosiahnuť väčšiu jasnosť ustanovení, aby občania EÚ mohli dostať požadované informácie o farmaceutických výrobkoch. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom tiež zabezpečujú, aby sa informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis verejnosti poskytovali iba prostredníctvom osobitných komunikačných kanálov vrátane špecializovaných a certifikovaných internetových stránok, ktoré by chránili záujmy pacientov a usilovali sa obmedziť príležitosti na reklamu pre farmaceutické spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Ak pacientom zabezpečíme lepší prístup ku kvalitným informáciám o liečbe, ktorá im bola predpísaná, zvýšia sa ich šance pochopiť rozhodnutie, ktoré sa ich priamo týka. Preto tu ide o veľmi dobrý úmysel, musí však byť súčasťou komplexnejšej stratégie vzdelávania v oblasti zdravia, ktorá je zameraná na pacienta a nie na farmaceutickú spoločnosť. Pokiaľ ide o prístup pacientov k informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis, vyskytuje sa mnoho problémov v súvislosti so súčasným právnym rámcom a situáciou v Európe. Pacienti z rôznych častí Európy majú v dôsledku rozdielnych interpretácií smernice zo strany členských štátov rozdielny prístup k vysokokvalitným informáciám o konkrétnych liekoch. V niektorých členských štátoch je zložité získať prístup aj k tým najzákladnejším informáciám o liekoch, ktoré boli pacientom predpísané. To vedie k rozdielom v oblasti zdravia. Pacienti majú v priebehu niekoľkých sekúnd neobmedzené možnosti prístupu k nekontrolovaným a často nesprávnym informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis. Potrebujú však prístup ku kontrolovaným a bezpečným informáciám, aby sa záležitosť ešte viac neskomplikovala. Preto je potrebná aktualizácia nariadení týkajúcich sa informácií o liekoch na predpis.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chcel by som poďakovať spravodajcovi a kolegovi pánovi Fjellnerovi za prácu na tejto správe. Hlasoval som za, pretože som presvedčený, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť pacientom prístup k informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis.

Európsky parlament aj organizácie pacientov už dlho žiadajú úpravu súčasných právnych predpisov, pretože tie v ich súčasnom znení nezaručujú potrebné informácie. Technický pokrok a jednoduchý prístup k informáciám o užívaní liekov na internete sa naozaj až príliš často ukazujú ako zavádzajúce alebo nepravdivé.

Súhlasím s hlavnou filozofiou tejto správy, ktorej cieľom je presunúť právo pacientov na informácie do centra právnych predpisov a ktorá následne odporúča, aby farmaceutické spoločnosti poskytovali pacientom niektoré základné informácie.

Preto dúfam, že právne predpisy budú jasnejšie, keďže toto kritérium často nespĺňajú, a to aj z dôvodu rôznych úrovní vykonávania predchádzajúcej smernice členskými štátmi. Nariadenia týkajúce sa informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis preto treba aktualizovať a treba prijať nové pravidlá, ktoré by podporovali zvýšenie zdravotnej gramotnosti a do väčšej miery zapájali zdravotnícky priemysel do vykonávania základnej úlohy zlepšiť verejné zdravie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) V oblasti zdravia je prístup ku komplexným a kvalitným informáciám zárukou lepších výsledkov, pretože pacienti budú skôr pokračovať v liečbe, ktorej rozumejú. Pripájam sa k pánovi spravodajcovi, ktorý zdôraznil, že v niektorých európskych krajinách je ťažké získať takéto informácie z dôvodu rozdielnych interpretácií smernice o informáciách o liekoch zo strany členských štátov, ako aj nespoľahlivosti a nejasnosti týchto informácií. Musíme dosiahnuť, aby boli prístupnejšie v súlade s právom pacientov na informácie. S cieľom zabrániť vytváraniu nerovnováhy medzi členskými štátmi je však nevyhnutné nájsť spôsob šírenia týchto informácií bez toho, aby sa uprednostňoval jeden štát na úkor druhých. Nakoniec, je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi informáciou a reklamou a zabrániť farmaceutickým spoločnostiam, aby využívali tieto informačné kampane na propagáciu svojich výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu k návrhu Komisie o informáciách o liekoch sú dôvodom môjho hlasovania v prospech tohto návrhu, pretože si myslím, že pre širokú verejnosť je nevyhnutné, aby mala jednoduchý prístup k informáciám o liekoch, najmä prostredníctvom ich sprístupnenia na internete vo všetkých európskych jazykoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. – (FR) Hlasovala som proti tejto správe, pretože nesmieme umožniť farmaceutickým spoločnostiam a Komisii, aby zo zdravia spravili tovar ako ktorýkoľvek iný. Prepojenie medzi farmaceutickým priemyslom v Európe a farmakovigilanciou je opäť v centre rozpravy. Nemôžeme dovoliť farmaceutickým spoločnostiam informovať verejnosť, ako chcú, ani povoliť priamu reklamu určenú pre širokú verejnosť týkajúcu sa liekov viazaných na lekársky predpis. Komerčné záujmy týchto spoločností sú naozaj neporovnateľné s cieľmi všeobecného záujmu, ktoré presadzujú naše politiky v oblasti zdravia, a bolo by nebezpečné zatvárať pred touto problematikou oči.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Pôvodný návrh smernice Európskej komisie, pokiaľ ide o informácie určené širokej verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis, otvoril dvere farmaceutickým spoločnostiam na propagáciu ich liekov. Na dnešnom plenárnom zasadnutí sa zmenil a doplnil pôvodný návrh Komisie, ktorý bol prispôsobený farmaceutickému priemyslu. Hlasoval som za všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré výrazne vylepšili pôvodný text tým, že presunuli dôraz právnych predpisov z práva farmaceutického priemyslu na propagáciu svojich výrobkov na právo pacientov mať prístup k spoľahlivým, objektívnym a nezávislým informáciám. Tiež som hlasoval za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zakazujú poskytovanie informácií o liekoch prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo tlače. Napriek zlepšeniam, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, je však deliaca čiara medzi informáciou a reklamou ešte stále nejasná a v texte je stále niekoľko nedostatkov a medzier. Zdržal som sa záverečného hlasovania, pretože sa domnievam, že najlepším riešením je, aby Komisia zrevidovala svoj návrh smernice na základe usmernení, ktoré sme dnes predložili. Takisto nie je náhoda, že členské štáty na zasadnutí Rady takmer jednohlasne zaujali odmietavý postoj k tomuto dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že pacienti by mali mať prístup ku kvalitnejším informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis. To znamená poskytovať objektívne informácie o charakteristických vlastnostiach liekov a ochoreniach, na liečbu ktorých sa odporúčajú, ako aj zabrániť poskytovaniu nevyžiadaných informácií alebo vystaveniu skrytej reklame.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Pokiaľ ide o lieky, rozlišovanie medzi informáciou a reklamou je nevyhnutné na ochranu verejnosti. Preto som hlasovala za správu pána Fjellnera, ktorá žiada, aby obaly liekov obsahovali objektívne informácie pre pacientov. Okrem toho sa posilní prístup k jasným a spoľahlivým informáciám, ktoré budú dostupné vo všetkých jazykoch Európskej únie na schválených internetových stránkach a v oficiálnych brožúrach. Vítam prijatie tohto návrhu, ktorý predstavuje skutočný pokrok smerom k väčšej transparentnosti v záležitostiach v oblasti zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som proti tejto správe, ktorú som vždy rázne odmietala. Aj keď súhlasím s myšlienkou poskytovania kvalitnejších informácií pacientom, nesúhlasím so spôsobom jej realizácie. Cieľom farmaceutického priemyslu nikdy nebude dobročinnosť. Navyše medzi informáciou a reklamou je len veľmi tenká hranica. Je pravda, že text, ktorý bol prijatý takmer jednohlasne, nemá nič spoločné s pôvodným návrhom Komisie. Ten by jednoducho otvoril dvere reklame skrytej za označenie „informácia“. Návrh Komisie navyše zodpovedal jasným očakávaniam farmaceutického priemyslu vymaniť sa zo zákonom stanoveného zákazu reklamy liekov. Správa, ktorá bola dnes prijatá, obsahuje oveľa viac záruk, napríklad že informácie určené na šírenie, ktoré poskytujú farmaceutické spoločnosti, sa predovšetkým najskôr overia a nebudú sa šíriť prostredníctvom médií. Povolenie na zverejnenie prehľadov príbalových letákov však znamená, že isté informácie sa musia zdôrazniť a iné, ako napríklad nežiaduce účinky, možno z prehľadov jednoducho vylúčiť, pretože tieto informácie sa dobre nepredávajú. Nie je to už propagačný krok? Naozaj to bolo cieľom? Stála táto hra naozaj za to?

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som v prospech správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Smernica ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch a prispieva k zabezpečeniu práva pacientov na spoľahlivé, dostupné a nezávislé informácie o dostupných liekoch overené príslušnými orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (ES) Smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, poskytuje harmonizovaný rámec pre reklamu liekov na úrovni Spoločenstva a jej uplatňovanie je naďalej zodpovednosťou členských štátov. Tieto právne predpisy zakazujú reklamu liekov viazaných na lekársky predpis určenú širokej verejnosti.

Ustanovenia týkajúce sa informácií o liekoch však nie sú regulované, pretože uvádzajú len to, že informácie týkajúce sa istých dodávateľských činností sú vyňaté z ustanovení o reklame. Preto právne predpisy Únie nezabraňujú členským štátom, aby zaviedli vlastný prístup, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o liekoch za predpokladu, že dodržiavajú vyššie uvedené pravidlá o reklame. Súhlasím s návrhom spravodajcu zakázať poskytovanie informácií farmaceutických spoločností prostredníctvom novín, časopisov, televízie a rozhlasu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Týmto návrhom smernice sa mení a dopĺňa predchádzajúca smernica, pokiaľ ide o informácie určené širokej verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Vo všeobecnosti sa smernica v prvom rade sústredí na zodpovednosť farmaceutických spoločností informovať verejnosť a zabezpečuje, aby tieto informácie nemali reklamný charakter. Po druhé, Komisia dostala prostredníctvom delegovaných aktov úlohu monitorovať a rozhodovať o tom, čo predstavuje informáciu a čo predstavuje reklamu. Myslíme si, že takýto prístup znamená, že príliš veľa úloh týkajúcich sa poskytovania informácií sa sústreďuje v rukách farmaceutických spoločností a Komisie a že tieto úlohy by sa mali vykonávať na základe suverenity, teda mali by ich koordinovať a schvaľovať osobitné vnútroštátne orgány s cieľom zlepšiť informácie poskytované pacientom a verejnosti a zabezpečiť ochranu ich práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Súhlas s novými právnymi predpismi o informáciách o liekoch predstavuje ďalší krok smerom k zabezpečeniu jasnejších a efektívnejších informácií pre pacientov týkajúcich sa liekov, ktoré užívajú a ktoré sú im predpísané.

Potrebujeme harmonizovaný právny rámec na európskej úrovni, ktorý nielenže zachováva zákaz reklamy liekov viazaných na lekársky predpis, ale zároveň berie do úvahy právo pacientov na informácie. Nejde o nepodstatnú záležitosť, pretože pomerne nejasná hranica medzi „reklamou výrobku“ a „informáciou o výrobku“ má tendenciu zmiasť pacientov.

Musíme si zapamätať, že pacienti zohrávajú v odvetví zdravotníctva v Európskej únii stále aktívnejšiu úlohu. Lepší prístup k informáciám nepropagačnej povahy preto môže pomôcť verejnosti lepšie pochopiť predpísanú liečbu a prispieť k rekonvalescencii, samozrejme, v záujme ich zdravia.

Na záver by som chcela zdôrazniť význam transparentného spôsobu definovania druhov informácií o liekoch a kanálov, prostredníctvom ktorých sa tieto informácie môžu šíriť. Musíme znížiť riziko skrytej reklamy a v prípade potreby aj riziko poskytovania nekontrolovaných a zavádzajúcich informácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som v prospech návrhu smernice, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o humánnych liekoch viazaných na lekársky predpis, pretože som presvedčený, že harmonizácia zákonov v tomto odvetví je základným prostriedkom na zabezpečenie informovanosti európskych pacientov. V skutočnosti ide o veľmi citlivú otázku, pretože sa týka ochrany zdravia, ktorá je základným ľudským právom. Plne podporujem žiadosť tohto Parlamentu o jasné rozlišovanie medzi terapeutickými informáciami a reklamou. Farmaceutické spoločnosti vlastne nesmú využívať právo pacientov na informácie ako prostriedok na šírenie propagačných zámerov, ale namiesto toho musia zaručiť európskym spotrebiteľom skutočné chápanie výrobkov prostredníctvom vedeckých informácií o ich charakteristických vlastnostiach, označení na obale a hodnotiacich správ. Treba tiež poznamenať, že lepší prístup k informáciám v elektronickej podobe dostupným na internete, ako aj k informáciám v tlačenej forme môže takisto prispieť k dosiahnutiu lepších lekárskych výsledkov, pretože pacient, ktorý je informovaný o predpísaných liekoch, môže zohrávať aktívnejšiu a informovanejšiu úlohu v terapeutickom procese uzdravovania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá je súčasťou balíka, ktorý mení a dopĺňa súčasnú smernicu z roku 2001 o humánnych liekoch. Správa sa konkrétne zameriava na poskytovanie informácií určených verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Stanoveným cieľom smernice je umožniť lepší prístup pacientov k informáciám a objasniť pravidlá, ktoré majú v súčasnej dobe v EÚ rozdielne interpretácie, čo vedie k rozdielom v oblasti zdravia. Správa sa tiež zaoberá informáciami na internete, ktoré v súčasnej smernici nie sú zahrnuté, a ide o mimoriadne zložitú tému, pretože je veľmi náročné takéto informácie regulovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne. (PT) Tento návrh, ktorý dnes Parlament prijal veľkou väčšinou, je obrovským zlepšením pôvodného návrhu predloženého Komisiou, pretože viac podporuje právo pacientov na informácie. Napriek jasným zlepšeniam v správe Parlamentu som sa zdržala hlasovania, pretože niektoré záruky, ktoré by boli potrebné na to, aby ľudia mali prístup k jasným a nezávislým informáciám o liekoch, sú stále nedostatočné.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Nie všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu k návrhu Komisie a Rady idú správnym smerom. Prísne sa pridržiavajú zásady jednotného trhu s liekmi a stále chápu voľnopredajné výrobky ako tovar, ktorý je rovnaký ako ktorýkoľvek iný. Autori správy dokonca v závere hovoria o spotrebiteľoch a nie o pacientoch. Zmeny a doplnenia neobsahujú návrh, aby sa farmaceutickým spoločnostiam zabránilo poskytovať informácie o svojich liekoch širokej verejnosti.

Ich kladnou stránkou však je, že sa snažia umožniť členským štátom, aby mohli čo najviac regulovať šírenie informácií zverejnených týmito spoločnosťami. Napríklad dávajú členským štátom právo verejne odsúdiť spoločnosti zverejňujúce informácie, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi údajmi štátu alebo ich šíria zavádzajúcim spôsobom. To je lepšie ako nič. Nemôžem však hlasovať za taký slabý text. Preto sa zdržím hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prístup ku kvalitným informáciám, ktoré sa týkajú liekov viazaných na lekársky predpis, prispeje k dosiahnutiu lepších zdravotných výsledkov u pacientov, pretože čím sú pacienti lepšie informovaní, tým lepšie pochopia rozhodnutia spojené s ich liečbou. Cieľom tohto návrhu preto nemôže byť iba harmonizácia európskych právnych predpisov, ale aj zlepšenie zdravia zvýšením informovanosti v oblasti zdravia. Farmaceutický priemysel zohráva v podpore zdravotnej gramotnosti významnú úlohu, ale túto úlohu treba jasne vymedziť a jeho pôsobenie prísne regulovať s cieľom zamedziť, aby obchodné hľadiská viedli k nadmernej konzumácii liekov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Starším ľuďom a chronicky chorým sa často predpisuje mnoho liekov, ktorých účinky sa môžu vzájomne negatívne ovplyvňovať, pretože, samozrejme, jeden doktor nevie, čo predpísal jeho kolega. A zatiaľ sa stále viac výrobkov od aspirínu cez lieky proti nádche až po lieky na spanie predáva bez lekárskeho predpisu. Zvážil vlastne niekto skutočnosť, že aj účinky prírodných rastlinných produktov sa môžu s účinkami iných liekov vzájomne ovplyvňovať? Pacienti tiež prispievajú k zmätku: nič sa nehovorí o predpísaných liekoch, ktoré sme užili v nesprávnom čase, alebo o liekoch, ktoré sme sa rozhodli sami vysadiť alebo zmeniť a tak ďalej. Hospodárske straty, ktoré sú výsledkom nedostatočného súladu s liečebnými pokynmi, predstavujú miliardy. Preto je dôležitá žiadosť pána spravodajcu o jasné rozlišovanie medzi reklamou a informáciou. Dúfajme, že to povedie k lepšiemu objasneniu skutočnosti, že aj účinky voľnopredajných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať s účinkami liekov viazaných na lekársky predpis. Predpisujúci lekár musí aj naďalej zostať hlavným zdrojom informácií, pretože iba on vyberá lieky, ktoré sú prispôsobené veku pacienta, pohlaviu, váhe, známej neznášanlivosti a podobne. Po zohľadnení týchto aspektov som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Fjellnera, pretože som presvedčený, že jej obsah a usmernenia sú mimoriadne dôležité. Európski spotrebitelia sú často zmätení pri čítaní príbalových letákov k liekom, pretože sa im zdajú komplikované a obsahujú informácie, ktoré sú často mätúce.

Cieľom návrhu smernice, pokiaľ ide o informácie určené širokej verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis, je poskytovať jednoduché informácie, ktoré sú ľahko pochopiteľné a použiteľné, a zároveň zabrániť reklame. Tiež je dôležité, aby boli informácie okrem príbalových letákov dostupné aj prostredníctvom iných kanálov, a preto vítam ich zverejňovanie na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Myslím si, že pokiaľ ide o lieky, stanovenie rozdielu medzi informáciou a reklamou je nevyhnutné na ochranu občanov. Môj hlas za správu pána Fjellnera je výsledkom jasných zlepšení zavedených do smernice 2001/83/ES. Veľká väčšina poslancov, ktorí schválili tento dokument, je presvedčená, že ochraňuje právo pacientov na informácie. Vyzdvihnutie si zaslúži práca, ktorú vykonal Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín na zlepšení pôvodného návrhu predloženého Európskou komisiou.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Chcel by som sa poďakovať pánovi Fjellnerovi za vynikajúcu prácu. Hlasoval som za správu, pretože súhlasím s tým, že držitelia rozhodnutia o registrácii musia sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti na základe zásady aktívneho vyhľadávania (pull principle), podľa ktorej pacienti a verejnosť majú v prípade potreby prístup k informáciám, v protiklade s tzv. zásadou nevyžiadanej informácie (push principle), podľa ktorej držitelia rozhodnutia o registrácii šíria informácie medzi pacientmi a širokou verejnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Informácie poskytované pacientom by mali mať tieto hlavné charakteristiky:

– spoľahlivosť: informácie pre pacientov by mali vychádzať z najnovších vedeckých poznatkov a mali by obsahovať jasné odkazy na zdroj, z ktorého pochádzajú;

– nezávislosť: musí byť jasné, kto poskytuje a kto financuje informácie, aby spotrebiteľ mohol odhaliť prípadný konflikt záujmov;

– informácie by mali zohľadňovať potreby spotrebiteľov a mali by byť zamerané na pacientov: mali by byť zrozumiteľné a ľahko prístupné a zohľadňovať konkrétne potreby spotrebiteľov, ako napríklad vek, kultúrne rozdiely a dostupnosť vo všetkých európskych jazykoch. Informácie pre pacientov o liekoch viazaných na lekársky predpis by mali byť súčasťou širšej stratégie poskytovania informácií pacientom a širšej stratégie zdravotnej gramotnosti.

Pacienti a každý, kto má o to záujem, by mali byť schopní nájsť presné a nezaujaté informácie o zdravom životnom štýle, predchádzaní ochoreniam a konkrétnym chorobám a o rozličných možnostiach liečby. Preto si myslím, že tento návrh treba doplniť kódexom správania, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa poskytujú pacientom, a pri jeho príprave spolupracovať s organizáciami pacientov. To umožní, aby bolo vypočuté aj stanovisko pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože vítam skutočnosť, že do pôvodného návrhu predloženého Komisiou boli zavedené komplexné zmeny, ktoré výrazne prispejú k zabezpečeniu prístupu pacientov k spoľahlivým a nezávislým informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis dostupných na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Reklama liekov viazaných na lekársky predpis je v rámci Európskej únie zakázaná a bude to tak aj naďalej. Farmaceutické spoločnosti musia spĺňať jasné pravidlá týkajúce sa objektivity nepropagačných informácií, ktoré šíria. Tieto dva dôležité odkazy boli dnes napoludnie vyslané prijatím legislatívneho balíka o informáciách pre pacientov. Jednomyseľné hlasovanie Parlamentu (v pomere 558 hlasov k 48) len potvrdzuje jednoznačný súhlas s týmto balíkom, ak nepočítame jeden hlas proti z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Zaviedli sa početné ochranné opatrenia. Európska komisia navrhla zákaz televízneho alebo rozhlasového vysielania informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis a Európsky parlament sa rozhodol rozšíriť tento zákaz na písanú tlač. Na výrobcov sa vzťahuje množstvo povinností: musia poskytnúť prehľad charakteristických vlastností výrobku, lepšie označenie na obale a predchádzajúce schválenie zo strany zdravotníckych orgánov. Nerozumiem však zmätku, ktorý táto otázka spôsobila, najmä vo frankofónnej časti Belgicka medzi združeniami spotrebiteľov a vzájomnými spoločnosťami podporovanými istými poslancami, ktorí ešte pred začatím diskusie odsúdili tieto dva zákony. Ide o plytké politické pózy, ktoré považujem za poľutovaniahodné, ak zvážime vysoké očakávania pacientov, ktorí bojujú s chorobami, a to, že bez týchto zákonov by bola verejnosť vydaná napospas kovbojom na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Rozhodli sme sa, že budeme hlasovať za alebo sa zdržíme hlasovania v závislosti od výsledku tretej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 31, ktorý zabezpečuje, aby farmaceutické spoločnosti poskytovali informačný materiál zdravotníckym pracovníkom na ich vlastné použitie a nie pacientom prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov. To bolo pre Skupinu zelených/Európsku slobodnú alianciu kľúčové. Keďže tento bod bol nakoniec prijatý, rozhodli sme sa podporiť správu v záverečnom hlasovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), písomne. (IT) Hlasovali sme v prospech tohto opatrenia, pretože formálne rozlišuje informácie o liekoch a reklamu.

Podporujeme väčšie šírenie informácií o liekoch, ak to zvýši informovanosť pacientov. Nesúhlasíme a nikdy nebudeme súhlasiť s akýmkoľvek opatrením, ktoré sa jasne alebo ukradomky snaží zaviesť určité formy reklamy, a tým premeniť liek vydávaný na lekársky predpis na komerčný výrobok. Preto vítame skutočnosť, že informácie o liekoch nebude možné zverejniť v novinách a časopisoch ani vysielať v rozhlase alebo televízii.

Dobré je aj to, že návrh smernice objasňuje, aké informácie sa môžu a musia poskytovať a v akom množstve vrátane vedeckých informácií, a jasne vylučuje reklamný materiál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zavádza systém certifikácie a monitorovania internetových stránok, ktoré uverejňujú uvedené informácie, nás ďalej ubezpečuje, že tieto informácie nebudú predstavovať reklamu. Lekáreň je a musí zostať základným zdravotníckym zariadením a ako taká je aj chráneným prostredím, pokiaľ ide o pravidlá obchodovania a hospodárskej súťaže. Myslíme si, že toto pravidlo pomáha lekárňam vykonávať ich náročnú prácu v oblasti farmakovigilancie a poskytovať informácie o správnom užívaní liekov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) V časoch, keď si ľudia sami hľadajú informácie, musia byť pacienti jasne, objektívne, spoľahlivo a dobre informovaní o účinkoch liekov. Aj keď reklama na lieky je v Únii zakázaná, Komisia jej vytvorila priestor. Návrhu Komisie, ktorý som nepodporil, chýbala taká stratégia a rozdiel medzi informáciou a reklamou bol príliš nejasný. Okrem toho Komisia udelila farmaceutickému priemyslu príliš veľa práv a príliš veľa zodpovednosti. Teraz, keď Parlament vykonal zásadné zmeny, však môžem návrh podporiť. Využívanie oficiálnych dokumentov spoločnosťami (súhrnné informácie o výrobku, hodnotiace správy) a kanály, prostredníctvom ktorých možno informácie poskytovať, sú obmedzené: noviny a časopisy o zdraví, internetové stránky a listy pacientom už viac nebudú povolené. Všetky usmernenia o liekoch musia vopred skontrolovať a schváliť príslušné orgány. Toto vylučuje samoreguláciu, čo v pôvodnom návrhu chýbalo. Stále však mám pochybnosti o uskutočniteľnosti tohto návrhu, pretože povinná informačná stratégia zo strany štátu by bola silnejšia ako monitorovanie politík spoločností štátom. Napriek tomu som hlasoval za legislatívny návrh, pretože napokon predsa len zabezpečuje lepšie informácie pre pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Správa pána Fjellnera o informáciách o liekoch vyvoláva oprávnené obavy, pokiaľ ide o možnosti farmaceutických spoločností propagovať svoje výrobky pacientom. Kolegovia z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín text nepochybne zlepšili tým, že odmietli podporiť niekoľko druhov skrytej reklamy a navrhli, aby zdravotnícke orgány členských štátov kontrolovali informácie farmaceutických spoločností určené širokej verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Napriek tomu som naďalej veľmi opatrný, pokiaľ ide o veľmi nejasnú hranicu medzi informáciou a reklamou.

Som jednoznačne proti, napríklad pokiaľ ide o myšlienku umožniť spoločnostiam, aby propagovali lieky medzi pacientmi prostredníctvom zdravotníckeho personálu. Nechcem, aby boli lekári pod tlakom a aby si z nich farmaceutický priemysel urobil predajcov. Preto som sa aj napriek prísnemu monitorovaniu, ktoré kolegovia stanovili, zdržal hlasovania o texte, pretože ho považujem za naozaj problematický.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. – (DE) Hlasoval som za správu, pretože poskytuje jasné a udržateľné zlepšenie poskytovania informácií o liekoch pre pacientov. Reklama na lieky je aj naďalej zakázaná. Vzťah lekár – pacient nebude smernicou negatívne ovplyvnený a právomoc poskytovateľov služieb na predpisovanie liekov je jasná. Celkovo ide o veľmi úspešný návrh smernice z farmaceutického balíka odporučený do druhého čítania.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Táto smernica po prvýkrát zavedie jednotné nariadenia o poskytovaní istých informácií určených širokej verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Dôležité je vysvetliť pacientom prínosy a riziká liekov viazaných na lekársky predpis a umožniť im prijímať informované rozhodnutia. Po konzultáciách s organizáciami pacientov, zdravotníckym personálom a inými odborníkmi Komisia prijme kritériá kvality vzťahujúce sa na informácie. Tieto kritériá zabezpečia spoľahlivosť poskytovaných údajov vrátane údajov poskytovaných na internetových stránkach a portáloch a zodpovednosť farmaceutického priemyslu za informácie, ktoré poskytuje.

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pána Fjellnera sa tiež odporúča uskutočňovať informačné kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o rizikách falšovaných liekov, ktoré už mali smrteľné následky v členských štátoch, napríklad v Spojenom kráľovstve. Colné úrady EÚ si už roky všímajú prudký nárast dovozu falšovaných liekov, najmä antibiotík, liekov proti bolesti a dokonca liekov na rakovinu. Na rozdiel od niektorých správ v médiách sa smernica týka iba liekov viazaných na lekársky predpis. Nikto sa nemusí obávať o svoj bylinný čaj.

 
  
  

Správa: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Nariadenie (ES) č. 726/2004 stanovuje postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a zriaďuje Európsku agentúru pre lieky. Zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES zdôrazňuje lepšie informovanie pacientov, najmä v súvislosti s rozlišovaním medzi informáciou a reklamou. Po tejto zmene a doplnení treba zmeniť a doplniť aj nariadenie, aby isté informácie o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje, takisto podliehali monitorovaniu zo strany Európskej agentúry pre lieky. V súvislosti s týmto cieľom, Európska komisia predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia týkajúci sa šírenia informácií určených širokej verejnosti o liekoch na humánne použitie viazaných na lekársky predpis. Európsky parlament, ktorý bol vyzvaný, aby vyjadril svoje stanovisko k návrhu, predložil niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k textu Európskej komisie. Toto sú dôvody, ktoré ma viedli k tomu, aby som hlasovala za uznesenie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES. Tieto dva súbory právnych predpisov spoločne pracujú na zlepšení informácií pre pacientov o liekoch, ktoré sú im predpísané.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) Komunistická strana Grécka hlasovala proti obom návrhom nariadenia a súvisiacim správam Európskeho parlamentu, pretože presúvajú zodpovednosť za zodpovedné, spoľahlivé a presné informácie pre pacientov z ministerstiev na farmaceutické spoločnosti. Informácie pre pacientov sú zodpovednosťou vlád a nie jednotlivcov. Zisky monopolných farmaceutických skupín a ochrana verejného zdravia sa vzájomne vylučujú. Nedávny podvod v súvislosti s očkovaním proti údajnej pandémii „novej chrípky“ je typickým príkladom toho, ako sa cielené informácie premieňajú na miliardové zisky medzinárodných farmaceutických spoločností. Trváme na tom, že zodpovednosť za informovanie občanov o liekoch vo všeobecnosti, nielen o liekoch viazaných na lekársky predpis, ako je stanovené v nariadení, by mal mať výlučne štát. To je absolútne minimum, ktoré treba požadovať na ochranu pacientov a pracujúcich. Lieky, ich výskum a prostriedky na šírenie poznatkov a informácií sú v rukách nadnárodných spoločností, ktorých jediným kritériom je zisk. Pracujúci a zdravotnícki pracovníci nemôžu mať istotu o kvalite a účinnosti liekov a o správnosti poznatkov a informácií, ktoré dostávajú. Proti tejto politike treba bojovať s cieľom obmedziť obchodovanie so zdravím a liekmi. Potrebujeme štátne agentúry pre lieky a bezplatné vnútroštátne zdravotné služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu, ktorá sa snaží dosiahnuť kľúčový cieľ EÚ, a tým je zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu s liekmi na humánne použitie a lepšia ochrana zdravia občanov EÚ. Dokument, ktorý bol dnes prijatý, vytvorí podmienky pre naplánovanie jasného rámca na poskytovanie informácií spotrebiteľovi o liekoch viazaných na lekársky predpis a tým podporiť informovanejší výber liekov spotrebiteľom a zabezpečí, že priama propagácia liekov na predpis určená spotrebiteľovi bude aj naďalej zakázaná. Podľa návrhu Európskeho parlamentu treba v EÚ vytvoriť verejne prístupnú databázu liekov vo všetkých oficiálnych jazykoch Únie a zabezpečiť jej aktualizáciu a spravovanie nezávisle od obchodných záujmov farmaceutických spoločností. Vytvorenie databázy zjednoduší vyhľadávanie informácií a umožní, aby boli zrozumiteľné pre laickú verejnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som proti tejto správe, ktorú som vždy rázne odmietala. Aj keď súhlasím s myšlienkou poskytovania kvalitnejších informácií pacientom, nesúhlasím so spôsobom jej realizácie. Cieľom farmaceutického priemyslu nikdy nebude dobročinnosť. Navyše medzi informáciou a reklamou je len veľmi tenká hranica. Je pravda, že text, ktorý bol prijatý takmer jednohlasne, nemá nič spoločné s pôvodným návrhom Komisie. Ten by jednoducho otvoril dvere reklame skrytej za označenie „informácia“. Návrh Komisie navyše zodpovedal jasným očakávaniam farmaceutického priemyslu vymaniť sa zo zákonom stanoveného zákazu reklamy liekov. Správa, ktorá bola dnes prijatá, obsahuje oveľa viac záruk, napríklad že informácie určené na šírenie, ktoré poskytujú farmaceutické spoločnosti, sa predovšetkým najskôr overia a nebudú sa šíriť prostredníctvom médií. Povolenie na zverejnenie prehľadov príbalových letákov však znamená, že isté informácie sa musia zdôrazniť a iné, ako napríklad nežiaduce účinky, možno z prehľadov jednoducho vylúčiť, pretože tieto informácie sa dobre nepredávajú. Nie je to už propagačný krok? Naozaj to bolo cieľom? Stála táto hra naozaj za to?

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som v prospech správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 726/2004, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch na humánne použitie viazaných na lekársky predpis. Toto nariadenie ustanovuje postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, zriaďuje Európsku agentúru pre lieky a prispieva k zabezpečeniu práva pacientov na spoľahlivé, dostupné a nezávislé informácie o dostupných liekoch, potvrdené príslušnými orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na význam, ktorý má dodržiavanie liečby pacientom a správne podávanie liekov pre úspešnú liečbu, je nevyhnutné, aby verejnosť, teda pacienti, mali prístup ku kvalitným nepropagačným informáciám, ktoré sú pravdivé, aktuálne, nie sú zavádzajúce a sú v súlade so súhrnom charakteristických vlastností výrobku. Najlepší orgán na poskytovanie aktuálnych a správnych informácií pre každý liek je držiteľ rozhodnutia o registrácii. Parlament sa správne rozhodol zamerať na záujmy pacientov a ochraňovať ich. Absolútne súhlasím s týmto prístupom, aj keď si nemyslím, že je potrebné obmedziť možnosti, ktoré poskytol návrh Komisie, o zverejňovaní informácií farmaceutickým priemyslom podľa zásady nanútenej informácie (push principle). Bol to vyvážený návrh, ktorý bral do úvahy záujmy všetkých strán vrátane zdravotníckeho personálu a ochraňoval verejnosť pred reklamou liekov viazaných na lekársky predpis, ktorá je celkom oprávnene naďalej zakázaná. Nemyslím si, že text, ktorý bol práve prijatý, podstatne zmení prístup pacienta k informáciám a podľa mňa ide o premeškanú príležitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Je dôležité, aby pacienti boli lepšie informovaní o liekoch, ktoré užívajú. Je tiež dôležité, aby každá informácia, ktorú dostanú, bola objektívna a aby farmaceutický priemysel nezmazal hranicu medzi informáciou a reklamou. Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) vykonal dobrú prácu, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie tohto návrhu, a preto som túto správu mohol podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Nesúhlasím s verejnou reklamou farmaceutických výrobkov. Prístup pacientov k informáciám o liekoch, ktoré užívajú, je dôležitý, ale mám pocit, že takýto druh reklamy by mohol narušiť úlohu lekárov ako sprostredkovateľov a poškodiť ich zodpovednosť voči pacientom.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Blahoželám pánovi Fjellnerovi k jeho dôležitej práci, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch na humánne použitie viazaných na lekársky predpis a najmä o postupy EÚ pri povoľovaní liekov a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi.

V súčasnom právnom rámci EÚ o vedeckých informáciách, ktoré sa poskytujú európskym spotrebiteľom, existuje mnoho problémov, najmä v súvislosti s rozdielnymi interpretáciami smernice jednotlivými členskými štátmi.

Cieľom správy, ktorá dnes bola schválená, je zlepšiť úroveň harmonizácie nariadení v tejto oblasti s cieľom vyplniť medzery a odstrániť rozdiely, ktoré v súčasnosti existujú v súvislosti so zabezpečením práva na zdravie. Toto všetko je súčasťou širšej stratégie zdravotnej gramotnosti, ktorej cieľom je vlastne zabezpečiť, aby európska verejnosť mala jednoduchý prístup k vedeckým informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože sa veľmi zaujímam o témy z oblasti zdravia, najmä pokiaľ ide o rovnaký prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti a informáciám. Momentálne sa úroveň informácií o liekoch dostupných na trhu v Európe veľmi líši a môžem povedať, že to je nespravodlivé voči pacientom. Pacienti musia mať právo na kompletné a správne informácie o liekoch. Návrhy predložené mojím kolegom pánom Fjellnerom idú presne týmto smerom, teda uprednostňujú pacienta. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu k legislatívnemu návrhu Európskej komisie zdôrazňujú, že výrobcovia liekov musia poskytovať základné informácie, ako napríklad charakteristické vlastnosti výrobku, označenie, príbalové letáky s informáciami pre pacienta a verejne dostupnú verziu hodnotiacej správy. Ak však chceme zabezpečiť spoľahlivosť informácií, myslím si, že vnútroštátne orgány musia prísne monitorovať odborné internetové stránky, ktoré takéto informácie poskytujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Táto správa nám pripomína, čím by mala byť Európska agentúra pre lieky. Nikto nemôže nesúhlasiť s návrhom, ktorý uvádza jasné fakty, ako napríklad potrebu „klásť dôraz na práva a záujmy pacientov“, povinnosť spoločností zverejniť zoznam nežiaducich účinkov svojich liekov a potrebu sprístupniť informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Všetkých však možno prekvapuje skutočnosť, že tieto samozrejmosti treba zdôrazňovať 15 rokov po vytvorení agentúry. Parlament by mal odsúdiť nedostatok transparentnosti agentúry a nahlas a jasne povedať, že jej reforma je v záujme všetkých.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prístup ku kvalitným informáciám, ktoré sa týkajú liekov viazaných na lekársky predpis, prispeje k dosiahnutiu lepších zdravotných výsledkov u pacientov, pretože čím sú pacienti lepšie informovaní, tým lepšie pochopia rozhodnutia spojené s ich liečbou. Cieľom tohto návrhu preto nemôže byť iba harmonizácia európskych právnych predpisov, ale aj zlepšenie zdravia zvýšením informovanosti v oblasti zdravia.

Farmaceutický priemysel zohráva v podpore zdravotnej gramotnosti významnú úlohu, ale túto úlohu treba jasne vymedziť a jeho pôsobenie prísne regulovať s cieľom zamedziť, aby obchodné hľadiská viedli k nadmernej konzumácii liekov. Treba tiež zabrániť zavádzajúcej reklame a pokúsiť sa poskytnúť spotrebiteľovi (pacientovi) lepšie informácie, pretože spotrebiteľ má prístup k rôznym nekontrolovaným informáciám na internete s výnimkou spoľahlivých informácií poskytovaných farmaceutickými laboratóriami.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) V záujme zabezpečenia práv a záujmov pacientov by mali mať pacienti prístup k vysokokvalitným, objektívnym, spoľahlivým a nepropagačným informáciám o liekoch. Ak chceme chrániť zdravie, farmaceutické letáky musia byť maximálne jednoznačné a komplexné a musia spĺňať základné kritériá kvality. V záujme ochrany pacientov a poskytovania informácií širokej verejnosti musíme podporiť čo najjednoduchší prístup k informáciám, predovšetkým prostredníctvom súhrnných charakteristík výrobku a poskytnutím letáku v elektronickej aj v tlačenej podobe. Preto budeme musieť zabezpečiť dostupnosť overených a registrovaných internetových stránok ponúkajúcich značný rozsah nezávislých, objektívnych a nepropagačných informácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Správa pána Fjellnera je veľmi aktuálna. Skrytá reklama liekov je neprípustná. Lekári musia byť schopní poskytnúť pacientom o liekoch odporúčania. Musia regulovať užívanie liekov a predpisovať ich pacientom s cieľom zabrániť špekuláciám a súťaživosti medzi výrobcami liekov. Farmaceutické spoločnosti by mali byť obmedzené na poskytovanie podpory v podobe informácií, v žiadnom prípade im však nesmieme umožniť, aby sa pokúšali vnucovať pacientom svoje výrobky. Lekári sú zodpovední za liečbu a musia tiež rozhodnúť, ktoré lieky by mali byť pacientovi v rámci tejto liečby predpísané.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) So zreteľom na skutočnosť, že len v Nemecku každý rok umiera približne 25 000 ľudí následkom nepriaznivých účinkov a interakcií liekov a že 3 % úrazov možno pripísať liekom viazaným na lekársky predpis, niet pochýb o tom, že musíme pacientom poskytnúť lepšie informácie. Ako príklad by sme mohli uviesť Francúzsko, kde sú všetky funkčné poruchy jasne uvedené na obale. Musíme pacientom poskytnúť informácie, ale musíme im zároveň pomôcť zorientovať sa v džungli liekov, napríklad dosiahnutím dohody o frekvencii užívania liekov za deň, dizajne balenia alebo špeciálnom označení. Tým z verejných zdrojov ušetríme miliardy a ochránime pacientov pred nepriaznivými účinkami a interakciami. Tento návrh zahŕňa niekoľko iniciatív s cieľom umožniť pacientom lepší prístup k informáciám o liekoch, ktoré im boli predpísané, ako aj o užívaní týchto liekov. So zreteľom na správanie mnohých pacientov je otázne, či v skutočnosti využijú tento lepší prístup k vysokokvalitným informáciám. V každom prípade je však nevyhnutné, aby tieto informácie boli prístupné v rámci celej EÚ. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Plne podporujem túto správu, ktorá zahŕňa isté významné inovácie, pretože sa zameriava na právo pacientov na informácie.

Prvá inovácia sa týka internetu: Parlament chce zvýšiť povedomie spotrebiteľov o rizikách nákupu liekov cez internet, ako aj presadiť návrh týkajúci sa ad hoc právnych predpisov v súvislosti s touto metódou predaja.

Druhá inovácia sa týka zákazu reklamy liekov viazaných na lekársky predpis, pretože je nevyhnutné rozlišovať medzi generickými liekmi a liekmi, ktoré nie sú generikami, a to nielen z hľadiska informácií poskytovaných pacientom, ale predovšetkým so zreteľom na dodržiavanie osvedčených postupov pri výrobe aktívnych látok, predovšetkým mimo Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis, predkladá nové pravidlá v súvislosti s transparentnosťou a účinnosťou informácií, pričom kladie dôraz na záujmy a ochranu pacientov, a na základe tejto skutočnosti som za ňu hlasovala. K významným bodom patrí zriadenie Európskej agentúry pre lieky a jednoznačný prínos k zabezpečeniu práva pacientov na spoľahlivé, dostupné a nezávislé informácie potvrdené príslušnými orgánmi pre dostupné lieky.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) V Európskej únii je dostupné množstvo zdrojov nezávislých a podložených informácií o možnostiach liečby. Tieto zdroje zohľadňujú kultúrne osobitosti a súvislosti týkajúce sa obyvateľstva vrátane rozhodujúcich faktorov v oblasti zdravia. Zlepšeným prístupom ku kvalitným informáciám sa prispeje k dosiahnutiu lepších zdravotných výsledkov u pacientov, pretože je vyššia pravdepodobnosť, že lepšie informovaní pacienti budú pokračovať v potrebnej liečbe a oveľa lepšie pochopia rozhodnutia spojené s ich liečbou. Takže pokiaľ bude návrh riadne skoncipovaný a vykonávaný, prinesie pridanú hodnotu.

Nariadenie, o ktorom je reč, nezohľadňuje technický pokrok ani možnosti a problémy, ktoré prináša internet. Pacienti v Európe majú v priebehu niekoľkých sekúnd neobmedzené možnosti prístupu k nekontrolovaným a často nesprávnym informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis. Prístup ku kontrolovaným a bezpečným informáciám o liekoch na internete je však pre väčšinu pacientov veľmi obmedzený. Toto predstavuje problém predovšetkým pre tých, ktorí potrebujú informácie vo svojom materinskom jazyku. Cieľom návrhu preto nemôže byť iba harmonizácia európskych právnych predpisov, ale aj zlepšenie zdravia zvýšením zdravotnej gramotnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Domnievam sa, že je nevyhnutné zabezpečiť pacientom prístup k spoľahlivým a nezávislým informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis, ktoré sú dostupné na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. – (IT) Na dnešnom zasadnutí sme v prvom čítaní hlasovali za návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie o liekoch (postupy EÚ pri povoľovaní liekov a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi). Parlament a organizácie pacientov už dávno žiadajú o takýto návrh, ktorým by sa pacientom umožnilo získať lepšie informácie o liekoch, ktoré sú im predpísané a ktoré užívajú.

Súčasné nariadenie nezodpovedá technickému pokroku ani možnostiam a výzvam, ktoré prináša internet. Pacienti v Európe majú v priebehu niekoľkých sekúnd neobmedzené možnosti prístupu k nekontrolovaným a často nesprávnym informáciám o farmaceutických výrobkoch viazaných na lekársky predpis.

Spravodajca navrhol posunúť zameranie návrhu a prikázať farmaceutickým spoločnostiam, aby pacientom poskytovali určité informácie, a tým presunúť právo pacientov na informácie do centra právnych predpisov. Zlepšeným prístupom ku kvalitným informáciám sa prispeje k dosiahnutiu lepších zdravotných výsledkov u pacientov, pretože je vyššia pravdepodobnosť, že lepšie informovaní pacienti budú pokračovať v potrebnej liečbe a lepšie pochopia rozhodnutia spojené s ich liečbou. Z tohto dôvodu prinesie návrh pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Táto správa víta návrh Komisie o poskytovaní informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis pacientom (KOM(2008)0662-0663). Parlament a organizácie pacientov o takýto návrh žiadajú už dlho s cieľom umožniť pacientom lepší prístup k informáciám o liekoch, ktoré im lekári predpisujú a ktoré užívajú. Zlepšeným prístupom ku kvalitným informáciám sa prispeje k dosiahnutiu lepších zdravotných výsledkov u pacientov, pretože je vyššia pravdepodobnosť, že lepšie informovaní pacienti budú pokračovať v potrebnej liečbe a lepšie pochopia rozhodnutia spojené s ich liečbou, takže pokiaľ bude návrh riadne skoncipovaný a vykonávaný, prinesie pridanú hodnotu. Cieľom návrhu preto nemôže byť iba harmonizácia európskych právnych predpisov, ale aj zlepšenie zdravia zvýšením zdravotnej gramotnosti. Farmaceutický priemysel zohráva v podpore zdravotnej gramotnosti a dobrého zdravia významnú úlohu, ale jeho úlohu treba jasne vymedziť a jeho pôsobenie prísne regulovať, aby sa zamedzilo obchodne motivovanej nadmernej konzumácii farmaceutických výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), písomne. (PT) My dánski sociálni demokrati v Európskom parlamente (Dan Jørgensen, Christel Schaldemoseová, Britta Thomsenová a Ole Christensen) sme sa zdržali hlasovania o správe o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis. Napriek tomu, že táto správa obsahuje mnoho dobrých návrhov, nemôžeme hlasovať za návrh, ktorý je v rozpore s dánskou ústavou.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis, ktorý v budúcnosti zabezpečí právny rámec EÚ s cieľom poskytnúť európskym občanom rovnaký prístup k správnym a jasným informáciám o liekoch.

V správe týkajúcej sa súčasných postupov v súvislosti so zabezpečovaním informácií o liekoch pre pacientov, ktorú predložila Komisia 20. decembra 2007, sa uvádza, že členské štáty prijali rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o liekoch, čo viedlo k situácii, že pacienti a široká verejnosť nemajú rovnaký prístup k týmto informáciám. Európski občania majú právo na prístup k správnym a jasným informáciám o liekoch. Myslím si, že je nevyhnutné, aby toto nariadenie chránilo záujmy pacientov a zabezpečovalo, aby sa na poskytovanie správnych, dostupných a jasne zrozumiteľných informácií širokej verejnosti používali transparentným spôsobom a nezávisle od obchodných záujmov farmaceutických spoločností najnovšie komunikačné médiá.

 
  
  

Správa: Christofer Fjellner (A7-0290/2010), (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), písomne. (SV) So zreteľom na skutočnosť, že na predchádzajúcej pozícii som pôsobil ako poradca jednej zo strán zainteresovaných na tejto problematike, som sa dnes zdržal hlasovania o týchto správach, t. j. A7-0289/2010A7-0290/2010.

 
  
  

Správa: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) V Európe dosahuje ročné množstvo odpadu z elektronických zariadení približne 9,3 milióna ton. Tieto zariadenia v skutočnosti obsahujú značný podiel vysoko znečisťujúcich látok. Tento odpad predstavuje značný ekologický problém. Odhliadnuc od ďalšieho spracovania sa zdá nevyhnutné v prvom rade obmedziť používanie týchto nebezpečných látok. Veľké priemyselné skupiny už ich používanie začali obmedzovať. V každom prípade potrebujeme jasné pravidlá s cieľom vybudovať spoločný rámec pre túto nevyhnutnú úlohu. Preto som hlasovala za legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o prijatí smernice o obmedzení používania týchto látok. Nebolo to však ľahké hlasovanie. Návrh totiž obsahuje množstvo výnimiek, predovšetkým pokiaľ ide o fotovoltaické panely. Keďže umožňujú zníženie emisií skleníkových plynov, boli sme ochotní tolerovať látky, ktoré obsahujú. Z tejto problematiky sa však, samozrejme, stala otázka na diskusiu o prioritách environmentálnej politiky EÚ, ktorá, nanešťastie, čelí vzájomne protikladným problémom.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Podporil som túto správu. Len v EÚ sa odhaduje predaj elektrických a elektronických zariadení (EEZ) na 9,3 milióna ton ročne, z čoho najväčšiu časť tvoria veľké domáce spotrebiče, zariadenia IT a telekomunikačné zariadenia. V dôsledku stále rastúceho trhu a ďalšieho skracovania inovačných cyklov sa zrýchľuje tempo výmeny zariadení, čím sa odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stáva najrýchlejšie rastúcim odpadom. Nárast OEEZ do roku 2020 sa odhaduje na 12,3 milióna ton. OEEZ obsahuje niekoľko nebezpečných látok, ktoré sa môžu dostať do životného prostredia a poškodiť ľudské zdravie aj životné prostredie najmä vtedy, ak sa s nimi nesprávne zaobchádza. Tieto problémy sa v smernici ONL 1.0 nevyriešili.

Podporujem návrhy obsiahnuté v tomto dokumente, konkrétne že Európska komisia by mala posilniť predchádzanie používaniu škodlivých látok a pravidelne preverovať zákaz iných nebezpečných látok a ich nahradenie environmentálne vhodnejšími alternatívnymi látkami alebo technológiami, ktoré by zabezpečili primeranú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Európsky parlament ratifikoval dohodu s Radou v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijatím prepracovaného znenia smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v prvom čítaní. Sú to dobré správy pre európskych spotrebiteľov: predaj elektrických a elektronických zariadení v Európskej únii predstavuje značný podiel predaja spotrebného tovaru, pričom len v EÚ sa predaj elektrických a elektronických zariadení odhaduje na 9,3 milióna ton ročne. Prudko sa zrýchľujúce tempo výmeny týchto zariadení spôsobuje problém vytvárania odpadu a výskytu nebezpečných látok v tomto odpade. Z hľadiska bezpečnosti a verejného zdravia je nutné obmedziť ich používanie. Cieľom prepracovania súčasnej smernice, ktorá pochádza z roku 2003, je dodatočné obmedzenie používania nebezpečných látok. O tri roky bude musieť Komisia zrevidovať aj vlastné právne predpisy s cieľom prispôsobiť ich budúcim inováciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni Evansovej k práci na tejto správe a k dobrému kompromisu, ktorý sa jej podarilo dosiahnuť medzi jednotlivými politickými skupinami.

Cieľom prijatého textu, prepracovaného znenia v súčasnosti platnej smernice, je stanoviť ambicióznejšie parametre používania elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Je nutné podotknúť, že v predchádzajúcich rokoch sa európskym inštitúciám s vynaložením veľkého úsilia podarilo dosiahnuť väčšiu šetrnosť zneškodňovania a výroby elektronických zariadení k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.

Hlasoval som za toto opatrenie, ktoré spĺňa dané kritériá a ktoré pre spoločnosti a malé a stredné podniky nepochybne predstavuje bremeno, ale aj veľkú príležitosť. Schopnosť ponúknuť spotrebiteľom menej znečisťujúce výrobky poskytuje podnikom veľkú príležitosť zdokonaliť si obchodné postupy a globálnu konkurencieschopnosť. Nakoniec by som chcel dodať, že nové parametre, ktoré sú preskúmané v tejto správe, zabezpečia vyššiu mieru ochrany európskych spotrebiteľov, ako aj ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie), pretože sa domnievam, že dohoda dosiahnutá s Radou spĺňa požiadavku zvýšenia ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, pričom zjednodušuje existujúce právne predpisy a vo vyššej miere medzi nimi vytvára súvislosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Podľa Komisie sa len v EÚ odhaduje predaj elektrických a elektronických zariadení (EEZ) na 9,3 milióna ton ročne, z čoho najväčšiu časť tvoria veľké domáce spotrebiče, zariadenia IT a telekomunikačné zariadenia. V dôsledku stále rastúceho trhu a ďalšieho skracovania inovačných cyklov sa odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stáva najrýchlejšie rastúcim odpadom. Nárast OEEZ do roku 2020 sa odhaduje na 12,3 milióna ton. Prepracovanie smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok je zamerané na rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice a posilnenie jej preventívnej časti, aby sa podľa článku 174 ods. 2 Zmluvy o ES mohli škody na životnom prostredí prioritne naprávať pri zdroji. Táto smernica je však zameraná predovšetkým na veľkých distribútorov a neberie ohľad na vplyv, ktorý by to mohlo mať na rozpočet malých a stredných podnikov (MSP), ktoré vyrábajú EEZ, a neponúka nové riešenia v porovnaní s nariadením KOM(2008)0809 ani správou BioIntelligence, v ktorej sa uvádza, že v rámci tohto nového systému budú pravdepodobne čeliť problémom MSP, ktoré vyrábajú zariadenia lekárskeho dohľadu a monitorovacie zariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Toto prepracované znenie týkajúce sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ONL) považuje Komisia za potrebné z dôvodu neistoty so zreteľom na rozsah pôsobnosti, nedostatočnej jednoznačnosti so zreteľom na právne ustanovenia a rozdiely medzi členskými štátmi so zreteľom na súlad príslušných produktov.

Pred hlasovaním ma telefonicky oslovilo niekoľko ľudí, aby sme zamietli zahrnutie PVC do zoznamu látok určených na prioritné preskúmanie v rámci prílohy III smernice ONL. Chcel by som uviesť, že nesúhlasím so zahrnutím tejto látky do spomínaného zoznamu, keďže zhrnutie súboru podozrivých produktov vrátane PVC, ktorý nie je založený na žiadnych kritériách, nedáva zmysel. Ak by mohol byť istý produkt v budúcnosti a priori zakázaný bez akéhokoľvek vedeckého základu, vznikla by neprijateľná situácia s nedostatočne vymedzenými právnymi predpismi. Pokiaľ ide o PVC, počiatočné hodnotenie, ktoré prebehlo v súlade s nariadením REACH, preukázalo, že táto látka nie je príliš nebezpečná a nie je prioritnou látkou, ktorá by sa mala zahrnúť do prílohy III. Hlasoval som za túto správu, pretože počas rokovaní, ktoré predchádzali hlasovaniu v pléne, bol tento zoznam stiahnutý. Komisia by teraz, tri roky po nadobudnutí platnosti tohto právneho predpisu, mala vykonať opätovné posúdenie.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Objem predaja elektrických a elektronických zariadení v EÚ a nevyhnutný nárast množstva odpadu z týchto zariadení znamená, že je potrebné nahradiť určité nebezpečné látky, ktoré obsahujú, s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie a zabezpečiť ochranu spotrebiteľov a verejného zdravia. Uvedomujeme si, že je to potrebné, pričom hľadanie riešení, ktoré by mohli poskytnúť odpoveď, považujeme za hodnotné. Preto sme hlasovali za túto správu. V priebehu diskusií v predchádzajúcich mesiacoch dosiahla Rada dohodu s Parlamentom na základe rokovaní o istých kontroverznejších a problematickejších otázkach. To, že polyvinylchlorid bol z rozsahu pôsobnosti smernice v návrhu konečného znenia vylúčený, považujeme za pozitívny faktor, keďže to umožní zachovanie výroby v niektorých priemyselných odvetviach, ktoré by v opačnom prípade mohli byť na základe pôvodného návrhu veľmi negatívne zasiahnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne. (FR) Zdržal som sa hlasovania o správe pani Evansovej o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pretože prístup Parlamentu považujem za zvláštny. Na jednej strane správa bez akéhokoľvek vedeckého dôkazu neúprosne odmieta nanočastice, ktoré musia byť nevyhnutne nebezpečné, keďže sú malé. Na druhej strane tento návrh smernice vylučuje odpad zo solárnych panelov pod zámienkou podpory technológií získavania obnoviteľnej energie. Elektrické látky sú buď nebezpečné, alebo nie sú. Ak je cieľom zaviesť zásadu predbežnej opatrnosti, mala by platiť aj pre solárnu technológiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (S&D), písomne. (DE) Hlasoval som za správu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ONL), pretože rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky elektronické zariadenia je nepochybným krokom vpred. To, že existuje toľko výnimiek, však považujem za problematické. Predovšetkým v oblasti obnoviteľných zdrojov energie táto smernica nepokrýva fotovoltaické moduly, ktoré sčasti pozostávajú zo zlúčenín teluridu kadmia. Táto látka je nielen zdraviu škodlivá, ale aj nebezpečná, a preto by nepochybne mala byť zahrnutá do rozsahu pôsobnosti smernice ONL. Nevzniklo by tak nebezpečenstvo, že by následkom toho zo striech úplne zmizli fotovoltaické inštalácie. Na trhu je totiž dostupné množstvo alternatív bez obsahu teluridu kadmia. Preto v tejto súvislosti nesúhlasím s väčšinovým rozhodnutím Parlamentu a Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Objem odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa neustále zvyšuje, pričom sa v ňom hromadia rôzne nebezpečné látky. Ak sa s týmito látkami nezaobchádza správne, môžu sa dostať do životného prostredia a poškodiť ľudské zdravie.

Táto smernica umožní mnohým spoločnostiam dosiahnuť ešte väčší pokrok pri navrhovaní nových a bezpečnejších elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom podpory technologických inovácií. Obmedzenie nebezpečných látok v nadväzujúcej časti reťazca tiež prispeje k zníženiu nákladov na recykláciu. Nakoniec je nutné spomenúť, že sa nám podarilo dosiahnuť výnimku pre solárne panely v záujme podpory rozvoja technológií získavania obnoviteľnej energie v rámci Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne.(PL) Poľsko je jedným z najväčších výrobcov televíznych a rozhlasových prijímačov a domácich elektrických spotrebičov v Európe. V tejto krajine sa predaj tohto druhu spotrebičov zvyšuje z roka na rok. Rozvoj technológie a rast dopytu po tovare tohto druhu zároveň spôsobuje nárast množstva takzvaného elektronického odpadu, pričom problém vzniká pri jeho spracovaní, ako aj so zreteľom na vplyv tohto procesu na znečistenie životného prostredia. Nové ustanovenia smernice o obmedzení používania nebezpečných látok majú preto nesmierny význam pre výrobcov tohto druhu spotrebičov. Od týchto ustanovení sa požaduje, aby vylúčili škodlivé látky a zvýšili normy bezpečnosti spotrebičov určených na každodenné použitie. Sú to dobré správy aj pre spotrebiteľov, pretože nové pravidlá vyžadujú používanie látok bezpečných pre zdravie a životné prostredie, pričom platia pre všetkých výrobcov elektrických spotrebičov v rámci Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (S&D), písomne. Hoci kompromis dosiahnutý v prvom čítaní nie je príliš ambiciózny, zlepšuje súčasné právne predpisy, a preto som zaň hlasovala. Okrem novej metodiky zameranej na obmedzenie používania určitých látok je jedným z kľúčových pokrokov otvorený rozsah pôsobnosti. Na všetky elektrické a elektronické zariadenia vrátane zariadení na výrobu elektrického prúdu sa zo strednodobého hľadiska bude vzťahovať smernica ONL. Obrovským nedostatkom je však dlhý zoznam výnimiek vrátane fotovoltaických panelov. Vylúčenie tejto presvedčivej „čistej“ technológie z právnych predpisov v oblasti životného prostredia vyšle zlý signál v rámci EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni. Ide predsa o vymedzenie správneho regulačného rámca pre súvislé, trvalo udržateľné investície. Hoci je výroba fotovoltaických panelov s obsahom nebezpečných látok, ako je napríklad telurid kadmia, pravdepodobne cenovo efektívnejšia, už dlho existujú menej problematické alternatívy, ktorých funkčnosť je preukázateľne bezchybná. Preto nepovažujem za potrebné, aby sme si pokrývali strechy a polia možným nebezpečným odpadom a presúvali problém spojený s jeho zneškodňovaním na budúce generácie. V tejto súvislosti zásadne nesúhlasím s väčšinovým stanoviskom a rozhodnutím Parlamentu a Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Kompromis, ktorý dosiahla pani kolegyňa Jill Evansová, predstavuje pokrok v tejto oblasti práva. Právna istota, ktorú poskytuje, zabezpečí pokrok v oblasti ochrany životného prostredia a z toho dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Neustále zvyšovanie výroby televíznych a rozhlasových prijímačov a domácich elektrických spotrebičov je následkom vývoja moderných technológií a zvýšeného dopytu po tomto druhu produktov. Ako spotrebitelia očakávame od týchto spotrebičov funkčnosť a ergonómiu, ale predovšetkým by našou požiadavkou malo byť to, aby jednotlivé druhy produktov spĺňali príslušné normy, ktoré upravujú normy bezpečnosti vo vzťahu k používateľom, ako aj k životnému prostrediu. Použité spotrebiče vymieňame za nové, čím produkujeme alarmujúce množstvá odpadu, pričom nebezpečné látky použité pri výrobe týchto spotrebičov nezvratne poškodzujú ekosystém.

Preto je nevyhnutné zaviesť právne predpisy, ktoré obmedzia používanie nebezpečných látok pri výrobe spotrebičov, ktoré sa dostávajú do našich domovov, a ktoré zároveň poskytnú podporu výrobcom pri zavádzaní inovatívnych ekologických opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Súčasná smernica ONL obmedzuje používanie šiestich nebezpečných látok, ktoré boli kedysi súčasťou určitých elektrických a elektronických zariadení. Po prepracovaní by sa mala zjednodušiť a mala by výrobcom uľahčiť určovanie zakázaných látok, aby sa zabránilo zbytočným omylom, ktoré by mohli byť nebezpečné pre spotrebiteľa, ako aj pre zdroje spoločností spracujúcich odpad.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Európska únia potrebovala podrobný súbor pravidiel týkajúcich sa používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré sa považujú za nebezpečné. Táto požiadavka je jasne uvedená v údajoch Komisie, z ktorých vyplýva, že len v EÚ sa odhaduje predaj elektrických a elektronických zariadení (EEZ) na 9,3 milióna ton ročne.

V dôsledku stále rastúceho trhu a ďalšieho skracovania inovačných cyklov sa zrýchľuje tempo výmeny zariadení, čím sa odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stáva najrýchlejšie rastúcim odpadom. Po krátkom prechodnom období, v rámci ktorého budú spoločnosti schopné prispôsobiť sa novým právnym predpisom, bude používanie nebezpečných látok v akýchkoľvek elektrických a elektronických zariadeniach zakázané, hoci budú existovať isté výnimky, ako napríklad fotovoltaické panely. Toto opatrenie si tiež vyžiada, aby súperiace priemyselné odvetvia z tretích krajín dodržiavali tie isté záväzky, ktoré musia dodržiavať naše podniky, s osobitným zreteľom na to, aby dovážané výrobky spĺňali tie isté normy bezpečnosti, ktoré zaručujú predpisy EÚ.

Preto som pevne presvedčený, že našou prioritou je chrániť určité primárne aktíva, ako napríklad verejné zdravie a životné prostredie, hoci aj s vedomím, že konáme v podmienkach, ktoré sú z veľkej časti dané vážnou hospodárskou krízou, ktorá zasiahla Európu a celý svet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Súčasná smernica o obmedzení používania nebezpečných látok obmedzuje používanie šiestich nebezpečných látok pri výrobe určitých elektronických a elektrických zariadení. Jej cieľom je zabrániť vzniku toxického odpadu po vyhodení týchto zariadení, zabezpečiť, aby nechcené mobilné telefóny, počítače a chladničky v rámci Európy neškodili životnému prostrediu ani ľudskému zdraviu presakovaním chemikálií na skládkach, prípadne únikom toxických splodín pri spaľovaní. Smernica sa zjednodušuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne.(PT) Používanie nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach predstavuje veľký problém pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Tieto riziká sú ešte väčšie pri recyklácii a zhodnocovaní v zlých podmienkach v rámci rozvojových krajín, predovšetkým čo sa týka nezákonného vývozu odpadu na zneškodňovanie na skládkach v chudobnejších krajinách. Prostredníctvom tohto návrhu právneho predpisu sa táto smernica bude vzťahovať na všetky predmetné látky. V budúcnosti preto budú musieť všetky látky spĺňať ustanovenia tejto smernice, ak to bude potrebné na základe hodnotenia vplyvu na životné prostredie.

Táto smernica pomáha vymedziť jasné pravidlá v členských štátoch, pokiaľ ide o uvádzanie týchto látok na trh a ich následné opätovné používanie. Zabezpečí značný pokrok oproti súčasnému stavu, preto som za ňu hlasovala. Domnievam sa však, že niektoré nebezpečné látky, ktoré z nej boli vynechané, by do nej mali byť v rámci nasledujúcich troch rokov zahrnuté na základe preskúmania a posúdenia vplyvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zvýšená miera používania elektrických a elektronických zariadení spôsobila spolu s ich značným technologickým rozvojom to, že životný cyklus týchto zariadení sa neustále skracuje. To na druhej strane spôsobilo vážne problémy v súvislosti s používaním nebezpečných látok v týchto zariadeniach, ako aj pri nakladaní s čoraz väčším množstvom odpadu. Cieľom tejto smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (ONL) je rozšírenie rozsahu pôsobnosti a posilnenie preventívnej časti, aby sa podľa článku 174 ods. 2 Zmluvy o ES mohli škody na životnom prostredí prioritne naprávať pri zdroji. Toto prepracované znenie je nevyhnutné na úspešné obmedzenie používania nebezpečných látok v tomto druhu zariadení.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Plne podporujem správu pani Evansovej. Chcel by som však dodať, že tejto otázke by sa mala venovať vyššia miera pozornosti. Používaniu olova, horčíka, ortuti a kovov vzácnych zemín v elektronike a priemyselných technológiách sa nedá vyhnúť. Našou úlohou je prinútiť výrobcov, aby sa preorientovali na menej škodlivé látky. Ak to v niektorých prípadoch nebude možné, je nevyhnutné, aby bola verejnosť informovaná o možnom nepriaznivom vplyve všetkých nebezpečných látok, ktoré boli použité, na spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ONL) upravuje používanie nebezpečných látok v zariadeniach a komponentoch. Je to zároveň dôležitý nástroj na stanovenie európskej, ako aj globálnej normy pre výrobcov. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice je zamerané aj na nakladanie s odpadom obsahujúcim nebezpečné látky. Zdržal som sa hlasovania, keďže správe sa zatiaľ nepodarilo úplne vyriešiť všetky problémy súvisiace s nakladaním s nebezpečnými látkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Nepochybne sme zaznamenali prudký nárast na trhu s elektrickými zariadeniami, predovšetkým v oblasti zariadení IT a telekomunikačných zariadení. Táto skutočnosť, ako aj neustále skracovanie inovačných cyklov spôsobuje neustály nárast množstva elektrického odpadu. Cieľom prepracovanej smernice ONL je zabrániť používaniu nebezpečných látok, ktoré by mohli škodiť životnému prostrediu alebo ľudskému zdraviu. Niektoré návrhy sú kontroverzné: na jednej strane sa veľkí výrobcovia počítačov, ako napríklad HP, ACER alebo Sony Ericsson, zasadzujú za zákaz používania všetkých brómovaných retardérov horenia v elektrických a elektronických zariadeniach. Na druhej strane výsledky štúdií Komisie jednoznačne nie sú príliš presvedčivé, prinajmenšom pokiaľ ide o možné poškodenie životného prostredia. Priemyselné odvetvia navyše vyslovujú obavy v súvislosti so zákazom používania PVC, predovšetkým v káblovom odvetví. Negatívne vlastnosti PVC sú sporné a existujú obavy, že ak sa zakážu káble pokryté PVC, dôjde k zvýšeniu nákladov. Pred zavedením konkrétnych zákazov je nutné zvážiť tieto argumenty. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Za túto správu som hlasoval z mnohých dôvodov. Súhlasím s tým, že pevné inštalácie a fotovoltaické panely by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti smernice. Potešilo ma aj prijatie metodiky na preskúmanie nebezpečných látok uvedených v prílohe IV, pretože to znamená, že zoznam látok, ktorý má preskúmať Komisia (príloha III), sa môže odstrániť. Domnievam sa tiež, že nie prehnane široké vymedzenie pojmu „potreba“, ktoré hovorí, že sa vyžaduje elektrina potrebná na prevádzku zariadenia, je správne. Ďalej si myslím, že je predčasné, aby právne predpisy pokrývali posúdenie nanomateriálov, ktoré v súčasnosti skúma Komisia. Nakoniec by som chcel oceniť to, že rozsah pôsobnosti je otvorený a môže pokrývať všetky elektrické a elektronické zariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) som hlasovala z dôvodu pokrokov dosiahnutých na základe vzájomnej dohody medzi Parlamentom a Radou, ktoré by mali prispieť k značnému zvýšeniu ochrany verejného zdravia a životného prostredia, ako aj odpadového hospodárstva. Chcela by som poukázať na zjednodušenie a väčšiu ucelenosť tohto nového právneho predpisu. Reorganizácia a obmedzenie používania nebezpečných látok boli nevyhnutné z dôvodu značného nárastu predaja elektrických a elektronických zariadení v rámci EÚ.

Tento právny predpis nám pomáha zabrániť tomu, aby odpad, ktorý produkujeme z elektrických a elektronických zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny, počítače a chladničky, škodil životnému prostrediu a ľudskému zdraviu prostredníctvom úniku chemických látok do životného prostredia, a to buď zo skládok, alebo uvoľňovaním toxických plynov zo spaľovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Chcel by som poďakovať pani Evansovej za vynikajúcu prácu. Hlasoval som za, pretože súhlasím s tým, že prepracovanie smernice o ONL by sa malo uviesť do súvislosti s medzinárodnými záväzkami EÚ o znížení celkového uvoľňovania dioxínov a furánov s cieľom postupne ich minimalizovať, a kde je to možné, úplne odstrániť.

Konečný osud obrovského množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) zostáva nejasný. Spaľovanie pri vysokých teplotách je naďalej výnimkou. Existuje riziko, že veľké množstvá OEEZ sa budú v EÚ alebo tretích krajinách naďalej spracovávať spôsobom, ktorý nezodpovedá štandardu. Problém emisií dioxínov a furánov možno riešiť len výberom materiálu v štádiu navrhovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Len v EÚ sa odhaduje predaj elektrických a elektronických zariadení (EEZ) na 9,3 milióna ton ročne, z čoho najväčšiu časť tvoria veľké domáce spotrebiče, zariadenia IT a telekomunikačné zariadenia. V dôsledku stále rastúceho trhu a ďalšieho skracovania inovačných cyklov sa zrýchľuje tempo výmeny zariadení, čím sa odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stáva najrýchlejšie rastúcim odpadom. Nárast OEEZ do roku 2020 sa odhaduje na 12,3 milióna ton.

Kľúčovými otázkami tohto prepracovaného znenia smernice sú:

– otvorený rozsah pôsobnosti,

– odlišnosť smernice ONL a nariadenia REACH,

– úprava kritérií pre výnimky,

– kritériá rozhodovania o trvaní výnimky, respektíve o dĺžke odkladu,

– spolurozhodovací postup pri budúcich obmedzeniach namiesto komitologického postupu,

– osobitné ustanovenia o nanomateriáloch.

Oceňujem, že sa podarilo dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Hlasovala som za túto správu, keďže nový návrh smernice je zjednodušený a poskytne výrobcom jednoduchší nástroj na klasifikáciu produktov do kategórií vymedzených v tejto smernici. Zároveň berie do úvahy socioekonomický vplyv spojený s ochranou zdravia a životného prostredia v súvislosti so zmenou a doplnením kritérií týkajúcich sa výnimiek.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Komisia odporúča preformulovať súčasnú smernicu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorá bola prijatá v roku 2003, z dôvodu zrozumiteľnosti a právnej istoty. Toto prepracovanie, samozrejme, vyžaduje rozšírenie rozsahu pôsobnosti v záujme zvýšenia ochrany ľudského zdravia a zabezpečenia ekologicky správnej recyklácie a zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. V súvislosti s touto otázkou je teraz nevyhnutné zohľadniť možný vplyv odporúčaných riešení na malé a stredné podniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Takmer pred ôsmimi rokmi prijal Európsky parlament smernicu o obmedzení používania nebezpečných látok (smernicu ONL), čím reagoval na veľký dopyt spotrebiteľov po bezpečných a neškodlivých výrobkoch každodennej spotreby. Tento bezpečnostný prístup sa zaviedol predovšetkým prostredníctvom zákazu používania olova, ortuti a kadmia v najrôznejších produktoch, ako sú napríklad domáce spotrebiče, rozhlasové a televízne prijímače, elektrické vlaky a videohry. Oceňujem revíziu, ktorá dnes bola prijatá a ktorá rozširuje rozsah pôsobnosti tejto smernice na iné produkty, pričom vopred neodsudzuje také dôležité látky ako PVC. Zároveň bolo nevyhnutné opätovne zhodnotiť obmedzenie týkajúce sa nanomateriálov, ktoré v júni prijal Výbor pre životné prostredie. Táto nesmierne malá revolúcia si zaslúži viac ako zjednodušený postoj: za alebo proti ako v prípade geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Je tiež nevyhnutné, aby bola smernica ONL realizovateľná, a v tejto súvislosti oceňujem skutočnosť, že sa venovala pozornosť možným účinkom týchto látok na zdravie a životné prostredie, zavedeniu metodiky a zaručenej komplementarite s nariadením o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Na dnešnom zasadnutí som hlasoval za revíziu smernice o používaní nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Cieľom tohto textu, prepracovaného znenia smernice z roku 2003, je sčasti na základe nových vedeckých poznatkov v tejto oblasti zaviesť obmedzenia v súvislosti s používaním látok, ako sú kadmium, chlór, ortuť a polyvinylchlorid (PVC), ktoré preukázateľne ohrozujú ľudské zdravie.

Napriek tomu, že som si vedomý silného nesúhlasu výrobcov z tohto odvetvia, predovšetkým pokiaľ ide o obmedzenia týkajúce sa používania PVC, domnievam sa, že je hlavnou úlohou politiky, a teda aj demokraticky zvolených politikov, aby sa pokúsili kontrolovať používanie látok, ktoré môžu hoci len teoreticky škodiť ľudskému zdraviu. Zároveň musíme podporiť používanie alternatívnych a náhradných látok v rámci možností dostupných technológií.

Domnievam sa, že zásadný význam má konečný výsledok v súvislosti s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, predovšetkým v prípadoch, ak tieto zariadenia obsahujú látky, ktoré sa neskôr charakterizujú ako nebezpečné. V takýchto prípadoch je v skutočnosti nutné pri zneškodňovaní odpadu postupovať ešte prísnejšie a pozornejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Podľa Komisie sa len v EÚ odhaduje predaj elektrických a elektronických zariadení (EEZ) na 9,3 milióna ton ročne, z čoho najväčšiu časť tvoria veľké domáce spotrebiče, zariadenia IT a telekomunikačné zariadenia. V dôsledku stále rastúceho trhu a ďalšieho skracovania inovačných cyklov sa zrýchľuje tempo výmeny zariadení, čím sa odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stáva najrýchlejšie rastúcim odpadom. Nárast OEEZ do roku 2020 sa odhaduje na 12,3 milióna ton. OEEZ je zložený odpad, ktorý obsahuje niekoľko nebezpečných látok. Tieto látky alebo produkty ich transformácie sa môžu dostať do životného prostredia a poškodiť ľudské zdravie najmä vtedy, ak sa s nimi nesprávne zaobchádza. Riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie sa ďalej zvyšuje v rozvojových krajinách používaním postupov recyklácie a zhodnocovania, ktoré nezodpovedajú normám. Podľa článku 174 ods. 2 Zmluvy o ES by sa mali škody na životnom prostredí prioritne naprávať pri zdroji. Hierarchia odpadov v rámcovej smernici o odpadoch kladie na prvé miesto prevenciu, ktorá je okrem iného vymedzená ako opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré znižujú obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Skutočne dúfam, že táto správa pomôže vyriešiť tieto problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. Elektronické zariadenia produkujú najrýchlejšie narastajúci tok odpadu v Európe, pričom znižovanie množstva karcinogénnych a toxických látok z tohto toku odpadu musí byť hlavnou prioritou. Otvorený rozsah pôsobnosti tohto právneho predpisu v zmysle odporúčania Výboru pre životné prostredie je oveľa lepším prístupom ako návrh, ktorý predložila Komisia. Konečný zoznam konkrétnych výrobkov by mohol vylúčiť z obehu nové výrobky, pričom musíme zabezpečiť, aby tento právny predpis nielen umožnil inovácie v rámci jednotlivých priemyselných odvetví, ale aby s nimi aj držal krok. Je povzbudzujúce, že viaceré spoločnosti postupne prestávajú používať niektoré z týchto možných škodlivých látok vo svojich výrobkoch. Ešte vždy však musíme prijímať ambiciózne právne predpisy, ktoré podnietia zvyšné priemyselné odvetvia, aby nasledovali ostatných a zavádzali inovácie s cieľom zabezpečiť vyššiu ochranu životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. − (NL) Podporil som správu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Táto správa predstavuje krok správnym smerom. Kategóriu zariadení rozširuje okrem iného na zdravotnícke prístroje. Okrem ťažkých kovov, ako sú napríklad ortuť a olovo, sú zakázané mnohé brómované retardéry horenia. Správa navyše poskytuje otvorený rozsah pôsobnosti, čím umožňuje to, že táto smernica bude v budúcnosti schopná pokryť všetky elektronické zariadenia okrem viacerých konkrétne vymedzených výnimiek, ako aj iné nebezpečné látky. Na tento účel sú stanovené jasné kritériá. Je mi však ľúto, že táto smernica neobsahuje zákaz používania PVC, ako navrhla Skupina zelených/Európska slobodná aliancia. Je nevyhnutné znížiť obsah nebezpečných látok v elektronickom odpade. Hoci európske právne predpisy zakazujú vývoz nebezpečného odpadu na recykláciu, štúdie ukázali, že sa vyvážajú viac ako dve tretiny európskeho elektronického odpadu. Tento elektronický odpad sa často nezákonne vyhadzuje na miestach, ako je západná Afrika, kde nakladanie s odpadom vôbec nezodpovedá norme a spôsobuje vážne zdravotné problémy a znečisťovanie životného prostredia. Na tomto rýchlorastúcom trhu s odpadom sa dá veľmi dobre zarobiť, preto je nevyhnutné vykonávať dôsledný dohľad a monitorovanie v záujme potlačenia nezákonného vývozu elektronického odpadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), písomne. (NL) Každodenný život si už nedokážeme predstaviť bez elektrických a elektronických zariadení. Európsky systém obmedzenia používania nebezpečných látok (ONL), ktorý upravuje používanie nebezpečných látok v týchto elektronických zariadeniach, sa v skutočnosti stal univerzálnym systémom, ktorý uplatňuje až 28 krajín mimo EÚ. Na základe súčasnej smernice ONL boli doposiaľ zavedené obmedzenia týkajúce sa ortuti, olova, kadmia a mnohých retardérov horenia. Prudký technologický pokrok a lepšie vedecké poznatky nás prinútili k prepracovaniu tohto právneho predpisu. Prepracovanie smernice ONL je potrebné aj na to, aby sa z nej stal účinný a flexibilný nástroj. Odteraz bude skutočne možné rýchlejšie vylúčiť nebezpečné látky, z čoho budú mať prospech ľudia aj životné prostredie. Je vymedzený aj vzťah medzi nariadením o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a smernicou ONL, čím sa zabráni dvojitej regulácii. Z týchto dôvodov som dnes s presvedčením podporila dohodu, ktorú sa Parlamentu podarilo dosiahnuť s Radou. Dúfam, že čoskoro bude možné dosiahnuť aj dohodu v súvislosti so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Tieto dva legislatívne nástroje sú v konečnom dôsledku neoddeliteľne prepojené.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. (DE) Ide o veľmi dobrú správu, ktorá vyváženým spôsobom zohľadňuje veľkú časť záujmov priemyselných odvetví a ochrany životného prostredia. Hoci určite nebude možné dosiahnuť úplnú spokojnosť vo vzťahu k tejto komplexnej problematike, táto správa sa k tomuto cieľu veľmi približuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), písomne. (NL) Hlasovala som za správu pani Evansovej, pretože celková vyváženosť dohody s Radou je pozitívna. Ako tieňová spravodajkyňa by som však chcela vyjadriť nespokojnosť s tým, že z rozsahu pôsobnosti smernice boli vylúčené solárne panely po intenzívnom lobovaní tohto odvetvia. Následkom toho bude kadmium povolené v solárnych paneloch uvádzaných na európsky trh (minimálne) ďalších desať rokov, čo však nebude povolené pri žiadnych iných elektrických ani elektronických zariadeniach. Výslovne nesúhlasím s tým, aby sa odvetvie, ktoré by malo byť hnacou silou evolúcie smerujúcej k ekologickému hospodárstvu, horlivo snažilo obísť tento významný právny predpis v oblasti životného prostredia a aby tomu väčšina Parlamentu a Rady podľahla v záujme jedného konkrétneho druhu technológie (používania solárnych panelov s tenkou vrstvou teluridu kadmia).

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne. – (PL) Na dnešnom hlasovaní som podporil správu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. V nedávnej minulosti sme boli svedkami významu problematiky obsiahnutej v právnom predpise, ktorý sme prijali, keď si niekoľko miliónov domácností v rámci Európskej únie vymieňalo televízory CRT za obrazovky LCD. Dnes tie isté domácnosti uvažujú o výmene televízorov LCD za televízory LCD-LED.

Odborníci hovoria, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa stávajú najrýchlejšie rastúcim zdrojom odpadu. Analýzy, ktoré vykonal inštitút aplikovanej ekológie Öko-Institut, preukázali, že PVC a halogénované retardéry horenia majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Som presvedčený, že dokument, ktorý sme dnes prijali, prispeje k zníženiu množstva nebezpečných látok tohto druhu.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0617/2010 (Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , písomne. (FR) Parlament dnes prijal návrh uznesenia o medzinárodnej obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie opatrení na boj proti falšovaniu na medzinárodnej úrovni. ACTA je nástroj určený na zvýšenie účinnosti existujúcich nariadení a ochrany pred porušovaním autorských práv, ochranných známok, patentov, dizajnov a zemepisných označení. Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré predložila naša politická skupina, Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), pretože sa domnievam, že ACTA predstavuje ochranný štít európskeho priemyslu. Budeme teda môcť zabezpečiť ochranu autorských práv, ako aj tvorivosti a inovácií v oblasti kultúry a vedy. Mali by sme sa teda dnes zastaviť a prehodnotiť, ako lepšie bojovať proti pirátstvu, pričom táto medzinárodná dohoda je krokom smerujúcim k účinnejšiemu uplatňovaniu opatrení na boj proti falšovaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia, ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych konzervatívcov a reformistov o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). Cieľom tejto dohody je boj proti rozširovaniu falšovania a zvýšeného pirátstva produktov chránených autorským právom prostredníctvom zavedenia novej medzinárodnej riadiacej štruktúry. Myslím si, že je nevyhnutné chrániť tvorivosť pred krádežou, pretože to je v skutočnosti pirátstvo a falšovanie. Únia, ktorej cieľom je stať sa najkonkurencieschopnejším znalostným hospodárstvom na svete, nemôže byť voči tomuto veľkému problému ľahostajná. Preto oceňujem prijatie tohto uznesenia. Je to silný text, ktorý mal zjednotiť všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Nanešťastie ho však prijala len tesná väčšina. Kým Európska komisia ponúkala silné záruky v súvislosti s dodržiavaním základných práv, ľavica Parlamentu uprednostnila pridržiavať sa neopodstatnených protestných sloganov. Podľa môjho názoru musí Európska únia stáť na čele tohto boja proti nedbanlivosti a nedostatočnej ochote, ktorej sa v tejto oblasti často dopúšťajú Čína a Rusko. V stávke je naša konkurencieschopnosť v globalizovanom hospodárstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Boj proti falšovaniu je základným prvkom politickej stratégie EÚ s cieľom zabezpečiť spravodlivosť, jednotné podmienky pre výrobcov, zamestnanosť pre občanov a dodržiavanie zásad právneho štátu. V súvislosti s príchodom digitálnych technológií nabralo falšovanie nekontrolovateľný medzinárodný rozmer, pričom medzinárodná spolupráca je hlavným nástrojom na boj proti tomuto problému. Podporil som tento návrh uznesenia, ktorý stanovuje ciele a priority Európskeho parlamentu pri multilaterálnych rokovaniach v súvislosti s obchodnou dohodou o boji proti falšovaniu, ktorej cieľom je prvýkrát zaviesť komplexný medzinárodný rámec zameraný na účinnejší boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Domnievam sa, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby opatrenia na presadzovanie práv duševného vlastníctva neboli prekážkou inováciám a konkurencii, aby sa nenarušili obmedzenia týkajúce sa týchto opatrení a ochrana osobných údajov a aby neobmedzili voľný tok informácií ani neodôvodnene nebránili legitímnemu obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. – (FR) Hlasovala som proti tomuto textu: európska pravica podľahla požiadavkám istých vlád, ako aj nátlaku odvetvia kultúry na úkor základných práv európskych občanov. Všetky záruky, ktoré sme žiadali od Komisie, Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) automaticky odmietol. Vysiela to zlý signál Komisii pred rokovaniami v Sydney, ktoré sa konajú budúci týždeň. Nejasné vymedzenie pojmu „obchodná úroveň“ v súvislosti so zvýšením trestných sankcií v oblasti porušovania autorského práva na internete by navyše mohlo podnietiť členské štáty, aby prijali právne predpisy vedúce k trestnému stíhaniu súkromných používateľov a technických sprostredkovateľov. ACTA nesmie umožniť Európskej únii, aby viedla vyšetrovanie voči jednotlivcom alebo zavádzala flexibilné systémy reakcie a podobne. Nakoniec by som chcela dodať, že Komisia musí čo najskôr, t. j. radšej pred ako po zavedení dohody ACTA, uskutočniť hodnotenie vplyvu v súvislosti s uplatňovaním a účinkom tejto dohody na základné práva, ochranu údajov a smernicu o elektronickom obchode.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Táto dohoda umožní posilniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti falšovaniu a účinným spôsobom vytvoriť nástroj na ochranu práv duševného vlastníctva. Cieľom nie je vytvoriť nové práva, ale zabezpečiť dodržiavanie existujúcich práv pomocou represívnych opatrení a vytvorenia komplexného medzinárodného rámca pomoci jednotlivým stranám. Ide o zložitú dohodu s protichodnými záujmami, ktoré ponechávajú priestor na kontroverzné výklady v súvislosti s jej dôsledkami. Ochrana práv duševného vlastníctva má zásadný význam. Na druhej strane je však nevyhnutné zabezpečiť rovnováhu, aby nedošlo k ohrozeniu slobody prejavu a inovácií a aby neboli obmedzené možnosti jednotlivcov pri uplatňovaní ich občianskych a základných slobôd. Falšovanie je veľmi vážny problém, ktorý predstavuje obrovské riziká pre európsky priemysel, hospodárstvo a inovácie.

Dúfam, že táto dohoda bude krokom správnym smerom a že v nadchádzajúcich rokovaniach bude možné vyriešiť nejasnosti a nedostatky, ktoré zhoršujú kvalitu textu, ako napríklad v súvislosti s nesprávnymi zemepisnými označeniami. Chcel by som zablahoželať Komisii k jej úsiliu pri zvyšovaní transparentnosti rokovaní. Dúfam tiež, že si zachová tento postoj a zároveň bude Parlament v plnej miere informovať o ich vývoji.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu, ktorý predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente spolu s ďalšími troma politickými skupinami z Európskeho parlamentu. Zámerom tohto uznesenia bolo dodržiavanie základných slobôd a práv jednotlivca a zachovanie neobmedzeného prístupu k internetu. Uznesenie tiež predstavuje snahu o zabezpečenie prístupu k liekom v rozvojových krajinách. Je poľutovaniahodné, že toto uznesenie sa nepodarilo v Parlamente schváliť, pretože socialisti svojím stanoviskom podporili záujmy európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Vo všeobecnosti súhlasím s týmto návrhom uznesenia, ktoré sa týka obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA), ktorá bola schválená po dlhých mesiacoch rozpráv a snahy o nájdenie kompromisného riešenia medzi rôznymi politickými skupinami. To sa však, nanešťastie, nenašlo. V záujme zdravého fungovania trhov, ochrany jednotného trhu, konkurencieschopnosti európskych spoločností v rámci svetového hospodárstva a vytvorenia a zachovania pracovných miest v EÚ je dôležité, aby Únia presunula opatrenia proti falšovaniu v jeho rôznych podobách do popredia svojej vnútornej a medzinárodnej politiky. Uvedomujem si, že dohoda ACTA neobsahuje odporúčanie na riešenie zložitého a mnohostranného problému, akým je falšovanie, ako sa to uvádza v odseku 3. Stále som však presvedčený, že dohoda ACTA predstavuje opodstatnený nástroj na dosiahnutie väčšej účinnosti platných noriem, ktoré budú prospešné pre vývoz z EÚ, ako aj pre ochranu vlastníkov práv pri ich pôsobení na svetovom trhu, na ktorom sú rôzni držitelia práv priemyselného a duševného vlastníctva v súčasnosti obeťami systematického a rozšíreného porušovania autorských práv, obchodných značiek, patentov, návrhov a zemepisných označení.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, v ktorom sa uvádza stanovisko Európskeho parlamentu pred schválením obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA), pretože konzervatívna väčšina v tomto Parlamente odmietla upozorniť na potrebu základných záruk pre našich občanov v súvislosti s celosvetovou dohodou o autorských právach. Pred parafovaním tejto dohody si Parlament ešte musí preveriť dôkaz o tom, či je právny základ týchto rokovaní v súlade s Lisabonskou zmluvou. Komisia nám tiež musí preukázať, že spolupráca medzi poskytovateľmi služieb a držiteľmi autorských práv neobmedzí základné práva občanov, najmä právo na súkromie, právo na slobodu prejavu a právo na spravodlivý proces. Vyžaduje si to hodnotenie vplyvu dohody ACTA na ochranu údajov a základné práva. Potrebujeme záruku Rady a Komisie v súvislosti s tým, že dohoda ACTA si nebude vyžadovať žiadne zmeny právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o trestnoprávne opatrenia týkajúce sa dodržiavania práv duševného vlastníctva. Uplatňovanie ustanovení o občianskoprávnej vynútiteľnosti v prípade patentov by tiež mohlo mať negatívny vplyv na prístup ku generickým liekom. Komisia by sa mala zaoberať touto obavou. Nemali by sme udeliť súhlas v súvislosti s dohodou ACTA, pokiaľ nedostaneme písomné záruky o týchto zásadných otázkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Otázkou zostáva obsah obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA). Hlavným cieľom tejto dohody, o ktorej už roky v najvyššej tajnosti rokuje približne 10 krajín, je boj proti falšovaniu a ochrana práv duševného vlastníctva. Mali by sme však uviesť, že na týchto rokovaniach sa nezúčastnili Čína, Brazília ani India. Okrem toho, kým je potrebné bojovať proti falšovaniu, všeobecne známe ustanovenia v príslušnej zmluve naznačujú vznik opatrení, ktoré možno považovať za útok na osobné slobody. Ide o dohľad nad poskytovateľmi prístupu k internetu, posilnenie hraničných kontrol a väčšie ťažkosti pri preprave lacných generických liekov do rozvojových krajín. Všetky tieto obavy vyjadrilo mnoho poslancov Európskeho parlamentu, ktorí nechcú nekriticky dôverovať rokovaniam, ktoré vedie Európska komisia. Uznesenie prijaté naozaj veľmi tesnou väčšinou nemožno v skutočnosti považovať za podporu. Pretrvávajú totiž pochybnosti o tom, či je znenie dohody v súlade s acquis communautaire a s dodržiavaním základných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Zdržala som sa hlasovania o uznesení o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), pretože som presvedčená, že hoci text obsahuje niektoré dôležité body, je mimoriadne kritický k dohode, ktorej sa týka. Vo všeobecnosti som presvedčená, že dohoda ACTA podporuje hospodárske záujmy EÚ a že vytvára rovnováhu medzi ochranou práv duševného vlastníctva a zabezpečením dodržiavania základných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Po veľkom naliehaní zo strany Parlamentu došlo k podstatnému zvýšeniu úrovne transparentnosti v rokovaniach o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). Od kola rokovaní na Novom Zélande je Parlament v plnej miere informovaný. Text, o ktorom rokujeme, odzrkadľuje hlavné obavy, ktoré vyjadril Parlament predovšetkým v súvislosti s otázkami, ako je dodržiavanie základných práv, ochrana súkromia a osobných údajov, rešpektovanie významnej úlohy neobmedzeného internetu, užitočnosť zabezpečenia úlohy poskytovateľov služieb a potreba zabezpečenia prístupu k liekom. Boj proti falšovaniu je prioritou a medzinárodná spolupráca predstavuje základ dosiahnutia tohto cieľa. Vzhľadom na možnosť pristúpenia rýchlo sa rozvíjajúcich a rozvojových krajín k dohode, a teda aj podpory rozsiahlej ochrany práv duševného vlastníctva, bude môcť dohoda ACTA dosiahnuť požadovaný multilaterálny charakter.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Prerokovaná dohoda je dôležitým krokom v boji proti falšovaniu a predstavuje kľúčový prvok v politickej stratégii EÚ s cieľom zabezpečiť spravodlivosť, rovnaké podmienky pre európskych výrobcov, zachovanie pracovných miest pre občanov a dodržiavanie zásad právneho štátu. Boj proti falšovaniu by mal byť jednou z priorít stratégie pre vnútornú a medzinárodnú politiku a medzinárodná spolupráca má zásadný význam pre dosiahnutie tohto cieľa. Dohoda ACTA je nástrojom, ktorý zvyšuje účinnosť platných noriem prospešných pre vývoz z EÚ a ochraňuje držiteľov práv pri ich pôsobení na svetovom trhu. Chcel by som upozorniť na dôležitosť ochrany zemepisných označení pre európske spoločnosti a pracovné miesta v EÚ. Vítam tiež úsilie Komisie o zahrnutie ochrany zemepisných označení do rámca pôsobnosti dohody ACTA. Na záver by som rád zdôraznil dôležitosť potvrdenia zo strany Komisie o tom, že dohoda ACTA nebude mať žiadny vplyv na základné práva a ochranu údajov alebo na súčasné úsilie EÚ o harmonizáciu opatrení na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Keby som sa nerozhodol bojkotovať rokovanie po žalostnej epizóde sociálno-eurokratického totalitarizmu, ktorého svedkami sme práve boli, hlasoval by som za spoločný návrh uznesenia ľavicových skupín o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu. Postupoval by som tak nie z dôvodu zmeny politického presvedčenia, ale preto, že som presvedčený, že táto dohoda nemôže ochrániť naše odvetvia hospodárstva pred falšovaním. Ďalej neposkytuje záruky v súvislosti s dodržiavaním zemepisných označení, nespĺňa dostatočne svoj cieľ, ak sa netýka Číny, najväčšieho falšovateľa na svete, a ohrozuje práva a slobody občanov, pretože súvisí s právami duševného vlastníctva. Súhlasím tiež so všetkými požiadavkami na poskytovanie informácií v dostatočnom časovom predstihu, hodnotenia vplyvu a podobne, ktoré sú ustanovené v tomto uznesení. Stručne povedané, táto dohoda je vo svojej súčasnej podobe nezmyselná a potenciálne škodlivá. Nemalo by sa o nej ani rokovať a už vôbec by o nej nemala rokovať Komisia sama vzhľadom na otázky, ktorých sa týka.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som proti návrhu uznesenia o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu, ktorú predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európski konzervatívci a reformisti, pretože text tohto uznesenia v žiadnom prípade nepostačuje na to, aby chránil osobné slobody. Poslanci Európskeho parlamentu pravidelne vyjadrujú mnohé obavy v súvislosti s rokovaním o tejto medzinárodnej dohode a pred jej konečnou ratifikáciou zo strany členských štátov a Európskej únie bolo dôležité upozorniť na niekoľko problémov. Ide predovšetkým o problémy súvisiace s prístupom k liekom, zodpovednosťou poskytovateľov prístupu k internetu a kontroly osobnej batožiny cestujúcich na hraniciach. Nanešťastie, spoločný návrh uznesenia, ktorý predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu a Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica, za ktorý som hlasovala a ktorý uvedené obavy vyjadroval, nebolo možné prijať. Nezískal totiž potrebný počet hlasov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Som sklamaný z toho, že dnes nebolo prijaté uznesenie, ktoré podporovala naša skupina. Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) môže mať mimoriadne negatívny vplyv na občianske slobody a dnešné hlasovanie tieto obavy nezmenšuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Hlasoval som za návrh uznesenia o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európski konzervatívci a reformisti. Uznesenie vyjadruje rovnaké obavy, ako sú tie, ktoré vyjadrujú občania EÚ v súvislosti s ochranou údajov. Jednoznačne odmieta takzvaný postup troch varovaní. O tomto postupe sa rokovalo ako o opatrení, ktoré sa má využiť v prípade porušenia autorského práva. V uznesení sa tiež zdôrazňuje, že dohoda musí byť v súlade s acquis communautaire, inými slovami so spoločným súborom právnych predpisov EÚ. Falšované výrobky a medzinárodné porušenia autorského práva poškodzujú európske hospodárstvo a tým tiež ohrozujú európske pracovné miesta. V boji proti týmto javom musíme prijať rozhodné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písomne. – (CS) Oceňujem skutočnosť, že v konečnej podobe tejto medzinárodnej dohody sa odstránili najkontroverznejšie ustanovenia, ako je napríklad zodpovednosť tretích strán, povinné kontroly počítačových pamätí pri prekračovaní hraníc a povinné používanie „digitálnej gilotíny“. Hoci vítam snahu o väčšiu ochranu práv duševného vlastníctva, nie som presvedčený, že dohoda je v predloženej podobe úplne optimálna. Veľmi ma mrzí, že krajiny, ako je napríklad Čína a Rusko, nie sú zmluvnými stranami. To, že v dohode sa kladie väčší dôraz na ochranu držiteľov práv a nie na skutočných autorov, vo mne vzbudzuje obavu v súvislosti s tým, či bude naozaj slúžiť na ochranu všeobecných práv duševného vlastníctva a nielen na ochranu práv úzkej skupiny subjektov so sídlom najmä v Spojených štátoch.

Okrem toho moje obavy potvrdzuje aj to, že do nej nebolo možné zahrnúť zemepisné označenia. Zrejme nie je potrebné opäť sa vyjadrovať o spôsobe rokovania o dohode. Som však naozaj presvedčený, že podobne netransparentný spôsob, ako bol zvolený pri dohode ACTA, sa už nezopakuje a že Parlament bude v budúcnosti pri podobných dohodách dostatočne včas oboznámený s rokovacím postupom a ich obsahom.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) zvýšila a naďalej zvyšuje účinnosť pravidiel, ktoré podporujú vývoz Európskej únie, a chráni tých, ktorí čoraz viac doplácajú na porušovanie práv duševného vlastníctva pri svojom pôsobení na svetovom trhu.

Ako sa v spoločnom návrhu uznesenia účinne zdôrazňuje, boj proti falšovaniu na svetovej úrovni predstavuje kľúčový aspekt politickej stratégie Európskej únie s cieľom dokázať ponúknuť bežné podmienky hospodárskej súťaže pre všetkých európskych výrobcov. Som presvedčený, že v tomto odvetví, ako aj v iných, sa v súčasnosti jasne prijal základný charakter spolupráce medzi štátmi. Ochrana autorských práv, obchodných značiek, patentov, návrhov a zemepisných označení je určite citlivou otázkou, pretože sa týka základných ľudských práv. Dnešný návrh však predstavuje vážnu výzvu na to, aby sme pokračovali správnym smerom. Komisia sa musí v skutočnosti zaviazať, že zabezpečí zahrnutie účinných metód zameraných na skutočné presadzovanie ochrany zemepisných označení, pretože to má zásadný význam pre spoločnosti a zamestnanosť európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , písomne. (FR) Hlasovala som za návrh uznesenia o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), ktorú predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európski konzervatívci a reformisti. V tomto uznesení predloženom poslaneckým klubom PPE a skupinou ECR sa zdôrazňuje, že boj proti falšovaniu je v rámci stratégie pre vonkajšiu a vnútornú politiku Únie prioritou a že medzinárodná spolupráca predstavuje kľúčový prvok v celosvetovej snahe o dosiahnutie tohto cieľa. Po vyjadrení obáv Európskeho parlamentu a našich spoluobčanov v súvislosti s dodržiavaním základných práv, ochranou súkromia a osobných údajov, uznaním zásadnej úlohy neobmedzeného prístupu k internetu, dôležitosťou ochrany úlohy poskytovateľov služieb a potrebou zabezpečiť prístup k liekom sa vďaka tomuto uzneseniu zvyšuje účinnosť platných pravidiel. Je zamerané na poskytovanie dôslednejšej ochrany proti všetkým porušeniam práv duševného vlastníctva, obchodných značiek, návrhov a patentov v záujme vývozu Spoločenstva a držiteľov týchto práv. V rozpore s uvedenými vyjadreniami jeho kritikov je dohoda v úplnom súlade s acquis communautaire. Nezavádza napríklad takzvaný postup troch varovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh uznesenia o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) vzhľadom na to, že 1. je v plnom súlade s acquis communautaire; 2. bude mať pozitívny vplyv na opatrenia týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva na celosvetovej úrovni a ochrany pred inými územiami, ako sú napríklad Ázia, Austrália, tichomorská oblasť a podobne; 3. ochráni hospodársku súťaž na úrovni EÚ a kultúrnu rozmanitosť a zároveň prispeje k vytváraniu pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za toto uznesenie o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). Dohoda ACTA sa týka presadzovania práva duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni a porušovania autorských práv na komerčné účely. Ide o veľmi citlivú záležitosť, v súvislosti s ktorou musíme držiteľom práv poskytnúť primeranú ochranu a rozumnú návratnosť ich investícií bez toho, aby sme na druhej strane porušovali občianske slobody, obmedzovali prístup k liekom alebo kriminalizovali jednotlivcov za nepodstatné porušenia autorského práva. Správnym miestom na vykonanie tohto hodnotenia je Výbor pre obchod, keď zváži, či Európsky parlament udelí súhlas v súvislosti s dohodou ACTA alebo nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. – (CS) Ochrana pred falšovaním a ochrana práv duševného vlastníctva sú v medzinárodnom meradle nepochybne dôležitým prvkom. Z navrhovanej dohody ACTA však nevyplýva jasný význam v súvislosti s vysokokvalitnou a predovšetkým vyváženou ochranou záujmov občanov všetkých členských štátov EÚ. Tejto dohode, ktorej vypracovanie trvalo dlho, chýba transparentnosť na rôznych úrovniach prípravných fáz a svojím kontextom je viac zameraná na záujmy jednej skupiny. Hoci sa v dohode okrem iného spomína aj posilnenie monitorovania tovaru v tranzitnom a vývoznom režime príslušnými orgánmi alebo rokovaní ex officio, vzniká tu otázka v súvislosti s rozsahom a inými možnosťami presadzovania dohody. Jej účinnosť sa totiž zdá byť bez dohodnutej ratifikácie veľkého počtu dôležitých krajín na celom svete diskutabilná.

V súvislosti so skutočným zabezpečením ochrany duševného vlastníctva možno uviesť, že v celosvetovom meradle v súčasnosti existuje veľké množstvo uznávaných, fungujúcich a dostatočne overených nástrojov, inštitúcií a zmluvných dohôd, ktoré v tomto období zabezpečujú ochranu proti falšovaniu. Zároveň by si ubezpečovanie o tom, že nie je potrebné meniť acquis communautaire, v prípade dokumentu takéhoto významu a charakteru zaslúžilo predloženie dôkladnejšej právnej analýzy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne. (PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože predstavuje dôležitý krok v boji proti falšovaniu bez toho, aby spochybňoval otázky, ako je napríklad preprava generických liekov, a zabezpečuje dodržiavanie základných práv, ako je napríklad právo na súkromie a ochranu údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) O obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) sa rokovalo za chrbtom našich občanov a v rozpore s postojom OSN a jej Svetovej organizácie duševného vlastníctva, jediného orgánu, ktorý môže legitímne takúto dohodu uzavrieť. V prípade dohody ACTA spolu rokovalo zopár krajín o pravidlách, ktorými sa treba riadiť v oblasti práv duševného vlastníctva. Toto zneužívanie medzinárodného práva v prospech najbohatších krajín a ich najbližších spojencov nemožno v žiadnom prípade tolerovať.

Navyše vzhľadom na neistotu v súvislosti s možnými patentovými právami na živé organizmy a prípadnými prekážkami, pokiaľ ide o obeh generických liekov, je nevyhnutné, aby sme neboli znepokojení jednou vecou alebo neľutovali inú a zároveň súhlasili s tým, že sme boli postavení pred hotovú vec. Hlasujem proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Predloženie návrhu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) 2. októbra 2010 po tokijskom kole rokovaní je veľmi dôležitý krok. Rovnako je však potrebné, aby Komisia sprístupnila Parlamentu a verejnosti konečné znenie dohody ACTA v nadväznosti na stretnutie, ktoré sa uskutoční v Sydney v dňoch od 30. novembra do 3. decembra 2010 s cieľom prerokovať technické hľadiská.

Boj proti falšovaniu je jednou z hlavných priorít stratégie pre vnútornú a medzinárodnú politiku a medzinárodná spolupráca je základom pri dosahovaní tohto cieľa. Veľmi dobre si uvedomujeme, že prerokovaná dohoda nevyrieši zložitý a mnohorozmerný problém falšovania. Predstavuje však krok správnym smerom k vyriešeniu tohto vážneho problému, ktorý spôsobuje veľké straty pre hospodárstvo EÚ a hrubý domáci produkt členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Je nevyhnutné, aby táto dohoda nadobudla platnosť čo najskôr. Každé oneskorenie vytvorí priestor pre jednoduchú krádež duševného vlastníctva. Náklady výrobcov prekračujú všetky predstaviteľné sumy. Pirátstvo na internete je v týchto dňoch mimoriadne aktuálnou témou. Na neetických činnostiach sa zúčastňuje mnoho poskytovateľov internetových služieb a občanov Európskej únie. V tejto súvislosti musíme regulovať všetky operácie spojené so sťahovaním a takzvanou výmenou informácií. Nečinnosť v súvislosti s prevenciou falšovania podporuje beztrestnosť a zdá sa byť cynická. V plnej miere podporujem tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), písomne. (PT) Zdržal som sa hlasovania o spoločnom návrhu uznesenia, ktorý predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, a Konfederatívna skupina európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu. Som totiž presvedčený, že príslušný text je príliš kritický a mal by byť vyváženejší. Predložená verzia obsahuje jasný náznak, že naše konečné stanovisko bude proti prijatiu dohody. Som presvedčený, že dohoda je vo všeobecnosti prospešná pre hospodárske záujmy Európskej únie, najmä vzhľadom na to, že chceme, aby naše hospodárstvo bolo založené na inováciách, výskume a vývoji alebo na tzv. inteligentom raste.

Som preto presvedčený, že zvýšená ochrana práv priemyselného vlastníctva vrátane patentov má zásadný význam pre konkurencieschopnosť Európy. Na druhej strane verím, že pôvodné obavy v súvislosti s generickými liekmi, ochranou práva prístupu k internetu a ochranou zemepisných označení alebo označení pôvodu boli v záverečných rokovaniach uspokojivo prekonané. Nemôžeme prehliadať dosiahnutý pokrok. Samozrejme, nie všetko je uspokojivé, ale medzinárodnú dohodu musíme posudzovať celkovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh uznesenia, ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európski konzervatívci a reformisti, a proti ostatným návrhom, pretože medzinárodná dohoda ACTA umožňuje účinnejšie bojovať proti falšovaniu. Tento prístup povedie k lepšej ochrane autorských práv a následne pomôže chrániť európsky priemysel. Okrem toho dohoda ACTA pomôže chrániť spotrebiteľov pred falošnými výrobkami, ktoré sú na európskych trhoch čoraz rozšírenejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) o dohode ACTA. Som totiž presvedčený, že je nevyhnutné túto dohodu uzavrieť. Musí k tomu dôjsť rýchlo bez akýchkoľvek ďalších oneskorení alebo straty času, inak riskujeme, že rokovania sa dostanú do bezvýchodiskovej situácie na škodu výrobcov aj európskych spotrebiteľov.

Európa je povinná naďalej sústreďovať svoje úsilie na dve otázky. Prvá otázka sa týka toho, že ochrana európskych zemepisných označení musí byť povinná z občianskeho a colného hľadiska. Tieto označenia sú totiž v súčasnosti poškodzované tak, že to neovplyvňuje len poľnohospodársko-potravinárske odvetvie, ale aj iné priemyselné odvetvia v oblasti dizajnu a módy. Falošné výrobky v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví spôsobujú nespravodlivú hospodársku súťaž, pričom je príznačné využívanie názvov, ktoré sú kópiou známych európskych značiek a pripomínajú ich. Druhá otázka sa týka nevyhnutnej potreby spoločných pravidiel na kontrolu predaja online. Toto odvetvie zaznamenalo nárast predaja kníh, filmov, hudby a miliónov falošných výrobkov, ktoré nepoškodzujú len spotrebiteľov, ale aj európskych výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Hlasoval som za návrh uznesenia, ktoré predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európski konzervatívci a reformisti o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). Ide totiž o dohodu, ktorej cieľom je zabezpečiť spravodlivosť a zdravú hospodársku súťaž. V dohode sa zavádza úplný medzinárodný rámec na posilnenie boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Podporuje pristúpenie ďalších rozvojových krajín k dohode, keďže účasť na dohode ACTA nie je obmedzená.

Rokovania o dohode v súčasnosti zohľadňujú dôležité obavy EÚ vrátane dodržiavania základných práv a rešpektovania súkromia, ochrany údajov, rešpektovania úlohy neobmedzeného internetu, ochrany úlohy poskytovateľov služieb a potreby zabezpečiť prístup k liekom a chrániť verejné zdravie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Som presvedčená, že tento návrh uznesenia predstavuje dôležitý krok v boji proti falšovaniu a zároveň zachováva potrebnú rovnováhu medzi protikladnými hodnotami. Nespochybňuje slobodu prejavu a inovácie a zabezpečuje dodržiavanie základných práv, ako je napríklad právo na súkromie a ochranu údajov.

Existujú aj protikladné záujmy, ktoré komplikujú dosiahnutie konsenzu. Úspešne sme však dosiahli dohodu, ktorá je v podstate vyjadrením spoločných túžob. Transparentnosť, ktorú Komisia počas týchto rokovaní dosiahla v súvislosti s neustálym informovaním Európskeho parlamentu, si zaslúži uznanie. Dúfam, že počas nadchádzajúcich rokovaní bude možné vyriešiť nejednoznačnosti a nedostatky, na ktoré stále upozorňujú všetky strany. Som presvedčená, že dosiahnutá dohoda posilní medzinárodnú spoluprácu v boji proti falšovaniu, vytvorí nástroj na účinnú ochranu práv duševného vlastníctva a zabezpečí dodržiavanie základných práv. Je tiež nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie existujúcich práv prostredníctvom represívnych opatrení a vytvorenie komplexného medzinárodného rámca pomoci zúčastneným stranám.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože predstavuje dôležitý krok v boji proti falšovaniu bez toho, aby spochybňoval otázky, ako je napríklad preprava generických liekov, a zabezpečuje dodržiavanie základných práv, ako je napríklad právo na súkromie a ochranu údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , písomne. (PT) Boj proti falšovaniu je celosvetovým javom a vyžaduje si multilaterálny prístup založený na posilnení spolupráce medzi dôležitými a zúčastnenými stranami na celosvetovej úrovni. Hoci si uvedomujem, že prerokovaná dohoda nevyrieši zložitý problém falšovania, som presvedčený, že predstavuje krok správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Dnes som hlasoval za nedávno prerokovanú medzinárodnú obchodnú dohodu o boji proti falšovaniu (ACTA).

Cieľom novej multilaterálnej dohody ACTA medzi Európskou úniou, Spojenými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Južnou Kóreou a Švajčiarskom je posilniť ochranu duševného vlastníctva a prispieť k boju proti falšovaniu výrobkov a pirátstvu, ako je to napríklad v prípade známych odevných značiek, hudby a filmov.

Viem, že prerokovaná dohoda nevyrieši zložitý a mnohostranný problém falšovania, ale som presvedčený, že predstavuje krok správnym smerom. V každom prípade vyzývam Európsku komisiu, aby potvrdila, že dohoda nemá žiadne dôsledky na dodržiavanie základných slobôd a právne predpisy Európskej únie. Chcel by som tiež poznamenať, že Parlament má právo vetovať medzinárodné dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Európsky parlament iba tesným hlasovaním neprijal uznesenie, v ktorom sa požaduje, aby Komisia objasnila a posúdila dôsledky obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA). Za prijatie uznesenia bolo 306 poslancov, 322 bolo proti a 26 poslancov sa zdržalo hlasovania. Uznesenie predložila Skupina zelených (vrátane Pirátskej strany), sociálni demokrati, liberáli a ľavica. Namiesto toho bolo prijaté uznesenie, ktoré predložil Poslanecký klub PPE (kresťanskí demokrati) a Európski konzervatívci a reformisti. Toto uznesenie v podstate víta doterajšiu snahu vyjednávačov bez toho, aby Komisii predkladalo akékoľvek osobitné požiadavky na ďalšie objasnenia alebo posúdenia. Bola to porážka. Sme však ďaleko od záverečného stanoviska v tejto otázke. Uznesenie nemá žiadne formálne dôsledky. Je iba vyjadrením postoja Parlamentu. Rozhodujúce hlasovanie sa (pravdepodobne) uskutoční niekedy začiatkom budúceho roka, keď bude Parlament požiadaný o udelenie súhlasu k dohode. Ak bude mať toto hlasovanie negatívny výsledok, dohoda sa zruší. Dnešné hlasovanie bolo pripomenutím toho, že budeme musieť naďalej vyvíjať veľké úsilie s cieľom získať viac informácií o vplyve dohody ACTA, aby Európsky parlament mohol v záverečnom hlasovaní o udelení súhlasu prijať informované rozhodnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne. (FR) Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) je dohodou, ktorá chráni našich občanov, našich tvorcov, našich umelcov a naše podniky. Z tohto dôvodu ju podporujem. Pomáha objasniť opravné prostriedky dostupné v prípade zjavných porušení práv duševného vlastníctva v jednej z krajín, ktorá je zmluvnou stranou dohody. Komisia konala transparentne. Dohoda ACTA musí byť v súlade s acquis communautaire, nemôže byť v rozpore so žiadnym opatrením prijatým v rámci európskych smerníc a za žiadnych okolností nemôže byť porušením základných práv. Rokovalo sa o nej mimo tradičných medzinárodných inštitúcií (Svetová obchodná organizácie a podobne), pretože Čína a India boli proti akejkoľvek dohode. Dohoda ACTA je v konečnom dôsledku otvorená dohoda a všetky štáty, ktoré sa na nej chcú slobodne zúčastniť, sa k nám môžu pripojiť, aby sme našim spoluobčanom mohli spolu poskytnúť právnu a tiež fyzickú ochranu pred škodou spôsobenou falšovaním. Preto som hlasovala za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Európsky parlament vyjadril svoje stanovisko k dohode ACTA pri mnohých príležitostiach. V marci 2010 som napríklad hlasoval za návrh uznesenia Parlamentu v súvislosti s nedostatkom verejnej kontroly a transparentnosti pri rokovaniach a podpísal som písomné vyhlásenie Parlamentu týkajúce sa dohody ACTA. Tak ako v súčasnosti, aj v tom období si Komisia zaslúžila kritiku za nedostatok transparentnosti pri rokovaniach, a to zo strany poslancov tohto Parlamentu, ako aj zo strany občanov Európy. Vzhľadom na súčasný stav vecí považujem predchádzajúce názory Parlamentu za primerané a hlasoval som proti všetkým návrhom v uznesení. Je dôležité, aby Parlament bral svoju zodpovednosť za medzinárodné dohody veľmi vážne. Komisia rokuje a dohodách a podpisuje ich. Parlament má právo na úplné a okamžité informácie počas tohto procesu a po podpise dohody zo strany Komisie má právo ju schváliť alebo zamietnuť. Je rozumné, aby Parlament vyjadril svoje stanovisko, čo sme urobili v mnohých smeroch, a zabezpečil tak, aby Komisia nerokovala o dohodách, ktoré nemajú podporu Parlamentu. V spoločnom návrhu uznesenia sa vyžadovalo, aby Komisia predložila pred podpisom dohody niekoľko časovo náročných analýz. Došlo by tým k riziku vzniku situácie, v ktorej by ďalšie strany začali pochybovať o tom, či Európa naozaj predstavuje serióznu stranu na uzatvorenie medzinárodných obchodných dohôd. Poškodilo by to príležitosť Európy v súvislosti s jej budúcou účasťou na rokovaniach o medzinárodných dohodách o voľnom obchode.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), písomne.(PL) Podporil som návrh uznesenia Európskeho parlamentu o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), pretože sa domnievam, že v rámci boja proti pirátstvu je potrebné zaviesť spoločné zásady presadzovania práv duševného vlastníctva. Problém falšovania tovaru a neoprávneného používania duševného vlastníctva iných ľudí je stále rozšírený. Situácia je mimoriadne zložitá v prípade nehmotného vlastníctva, akým sú napríklad autorské práva na hudobné a literárne diela a patenty. Dohoda ACTA bude kvalitným nástrojom na vytvorenie spoločnej právnej platformy, cieľom ktorej bude boj proti falšovaniu a pirátstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. (DE) Mám veľkú radosť z prijatia správy Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych konzervatívcov a reformistov. V dôsledku toho nemalo pochybné a demagogické úsilie opozície šancu. Blahoželám autorom, nášmu koordinátorovi pánovi Casparymu a celej skupine k preukázaniu jednoty v tejto dôležitej otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za návrh uznesenia nášho poslaneckého klubu, pretože boj proti falšovaniu má zásadný význam, a ak má byť účinný, musí sa uplatňovať na celom svete. Oblasť falšovania predstavuje rastúce paralelné hospodárstvo, ktoré umožňuje pranie špinavých peňazí vo veľkom rozsahu. Okrem toho naše priemyselné odvetvia, ktoré sú už potrestané z hľadiska vývozu podhodnotením jüanu a slabým dolárom, nemôžu tolerovať aj to, ako falošné výrobky vyrobené mimo EÚ nespravodlivo konkurujú ich výrobkom na vnútornom trhu. Táto celosvetovo organizovaná krádež má vážny vplyv na tvorivosť a inovácie a ničivé dôsledky v súvislosti s našimi pracovnými miestami a bezpečnosťou zavádzaných spotrebiteľov. Náš rozvojový model, ktorý je v súčasnom stave zameraný na znalostnú ekonomiku, si vyžaduje ochranu základného práva duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni. Toto hlasovanie odteraz otvára priestor na ratifikáciu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu, ktorá zjednoduší predkladanie právnych sťažností v prípade porušenia práv duševného vlastníctva v jednej zo signatárskych krajín. Týmto spôsobom ustanovujeme základy multilaterálnej stratégie, ktorá bude chrániť oblasti vytvárajúce dynamický charakter nášho hospodárstva. Ide o oblasť našich inovácií, značiek a umeleckých diel.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia