Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0650/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0444

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 24 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

19. Украйна (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията, от името на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, относно Украйна. Първо искам да дам думата на члена на Комисията Де Гухт, от името на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност баронеса Аштън.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията, от името на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.(FR) Г-н председател, за мен е голямо удоволствие, че тази вечер участвам в разискване относно положението в Украйна, от името на Кати Аштън, върховен представител и заместник-председател, която изразява съжаление за отсъствието си днес.

Днешният ден се очертава важен за Украйна, след като тази сутрин беше обявено, че тя поема председателството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 2013 г. Това е привилегия, но също и отговорност и това ще предостави на Украйна възможността да реализира очакванията си, които определено са високи.

Сега искам да обсъдя нашите двустранни отношения, чиято изява този понеделник беше среща на върха в замъка Val Duchesse в Брюксел, на която присъстваха президентът Янукович, както и председателите Ван Ромпьой и Барозу. Кати Аштън участва в обсъждането на международни въпроси. Аз също присъствах, за да направя оценка на перспективите за установяване в близко бъдеще на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, като амбициите в това отношение са изключително сериозни. Обсъжданията бяха искрени и съм убеден, че срещата на върха насочи в правилната посока отношенията, които би следвало да бъдат по-задълбочени и по-резултатни.

Двата най-важни резултата от срещата на върха са приемането на плана за действие за свободното движение на хора и подписването на протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество, което предоставя възможност на Украйна да участва в програми на ЕС.

Други точки в дневния ред бяха вътрешното положение в Украйна, текущите преговори по бъдещото споразумение за асоцииране и процеса на реформи. Украйна е една от нашите съседни държави. Поради това полагаме усилия да използваме нейната близост, а съседните на Украйна държави също не бездействат, ако вземем под внимание срещата на върха на НАТО този уикенд и днешните заключения от двустранните преговори в Брюксел, където бях само преди няколко часа, които предоставят възможност на ЕС да подкрепи присъединяването на Русия към Световната търговска организация.

Нека се върнем към срещата на върха. Настоящото правителство предприе редица важни икономически реформи, които приветствахме. Първо, налице е законът за обществените поръчки, който следва да играе важна роля в борбата срещу корупцията. Бяха сключени споразумения с Международния валутен фонд, а в ключовия енергиен сектор бяха въведени важни реформи. Украинското правителство постигна относителен успех в стабилизирането на положението в страната. Това разбира се е много важно.

Въпреки това сме обезпокоени от постоянните сведения за влошаване на основните свободи и демократичните принципи в Украйна. Особено безпокойство поражда недоволството, изразено във връзка със свободата на медиите и свободата на събрания и на сдружаване. Освен това, както знаете, неотдавна Украинският конституционен съд отмени конституцията от 2004 г., която беше приета по време на Оранжевата революция. Поради това сега отново се прилага конституцията от 1996 г., която предоставя повече правомощия на президента. Това много противоречиво решение е доказателство, че Украйна се нуждае от открит и активен процес на конституционни реформи.

Този процес следва да бъде насочен към установяване на устойчива система на контрол и противодействие в съответствие с европейските норми. Въпросът беше повдигнат и във вашата резолюция от февруари.

Друго решение, взето неотдавна от Конституционния съд, което подлежи на различни тълкувания, е срокът на мандата на настоящия парламент. Въпреки че конституцията от 1996 г., която е в сила понастоящем, предвижда четиригодишен мандат, Съдът постанови, че мандатът на настоящия парламент ще изтече след пет години, тъй като е бил избран в периода, обхванат от конституцията от 2004 г. Това решение отразява подхода „à la carte“, който все по-често се възприема от настоящата администрация. Заявявам отново, че Украйна изпитва крайна нужда от открит и активен процес на конституционни реформи, а не от решения, които да се вземат според обстоятелствата.

През последните години равнището на политическата свобода в Украйна беше много високо, като всички поредни избори бяха признавани от надеждни органи за отговарящи на международните стандарти. Поради това със съжаление отбелязваме факта, че последните общински избори, проведени на 31 октомври, бяха критикувани от повечето наблюдатели. Въпреки че критиките засягаха само технически и процедурни аспекти, все пак това беше стъпка назад.

Демократичните ценности и принципи, редом с правата на човека, са основни принципи за държавите-членки на ЕС. Това са принципи, с които не може да се прави компромис, особено когато обсъждаме важен партньор.

Споделени ценности за общо бъдеще: това е предизвикателството на бъдещото асоцииране между Украйна и ЕС. Както постъпихме на срещата на върха в понеделник и докато проблемите продължат да съществуват, трябва да продължим да изпращаме много ясно послание относно зачитането на основните ценности.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, искам да изразя искрената си благодарност за изявлението, което беше направено от името на върховния представител и към което всъщност няма какво много да добавя. Според мен спокойно можем да кажем, че са избрани реформите и по-голямата стабилност, включително във връзка с парламентарната стабилност и следва да приветстваме това, но трябва също да отбележим, че въпреки че последните парламентарни избори бяха честни и справедливи, местните избори не бяха такива, тъй като условията за тях бяха променени и опозицията нямаше равни възможности да състави избирателни листи навсякъде. Считам, че трябва да отбележим и факта, че ръководителят на тайните служби изпълнява и важни контролни функции в Конституционния съд и че в него биват сменяни съдии, за да се отмени конституцията от Оранжевата революция. Това са факти. Поради това искам да изразя благодарността си за изявлението, че общите ценности и основните права играят решаваща роля. Разбира се, европейската перспектива за Украйна също е важен въпрос.

От друга страна, изпитвам задоволство, че на срещата на върха в понеделник беше постигнат съществен напредък по важни въпроси. Критичното отношение, което изразих току-що, не следва да се свързва или да зависи от това, което се случва на този етап по отношение на визовите облекчения. За нас е полезно и важно да отбелязваме напредък в тази област.

Важно е да постигнем напредък по отношение на задълбочената зона за свободна търговия, която ще доближи Украйна до европейския вътрешен пазар, и да заявяваме ясно, че не само политическата, но също и икономическата перспектива на Украйна е свързана с Европа. Няма никакъв смисъл да се възприема руска икономическа система без наличието на руски суровини. Така европейският пазар ще бъде много по-привлекателен за Украйна, като положението следва да се подобрява благодарение на споразумението за асоцииране. Според мен обаче трябва да сме наясно, че това не е само в интерес на Украйна, но и в наш интерес, и че за нас е особено важно да гарантираме, че външното и вътрешното развитие на Турция протича по начин, който удовлетворява общите ни интереси тук.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin, от името на групата S&D.(EN) Г-н председател, разбирането на моята група за настоящите отношения между Украйна и Европейския съюз може да бъде изразено чрез следното перифразиране на известна поговорка: не питайте какво Украйна може да направи за Европейския съюз, а питайте какво Европейският съюз може да направи за Украйна, за да има в Украйна надеждна опора на проекта на Европейския съюз.

Във връзка с това подходът на Европейския съюз по отношение на Украйна трябва да бъде балансиран, справедлив, основан на факти и стратегически. Според мен резултатите от неотдавнашната среща на върха отговаряха на тези критерии и искам да благодаря на члена на Комисията, че представи подхода ни по този начин.

„Балансиран“ означава да се изискват подобрения и същевременно да се предлага помощ. „Справедлив“ означава да избягваме пристрастията по отношение на вътрешните политически противоречия и да използваме еднакви стандарти при оценката на действията на партиите, на които симпатизираме, и на тези, на които не симпатизираме. „Основан на факти“ означава да се доверяваме на доказателствата, а не просто на твърдения, слухове и предразсъдъци. „Стратегически“ означава да насърчаваме политиките, които могат да позволят на Украйна да бъде действително интегрирана в Европейския съюз, а не политиките, които целят да използваме Украйна в нашите противоречия с нейните съседи.

Компромисната резолюция, която се очаква да приемем след днешното разискване, не е идеален, но е приемлив пример за такъв подход. За съжаление в текста имаше няколко печатни грешки. Трябва да изискаме от всички политически участници в Украйна да избягват представянето на настоящата резолюция като победа на едната страна над другата. Всъщност предназначението на резолюцията е да изпрати на всички украински политически сили посланието, че е крайно време да се обединят зад една минимална национална програма и да реализират дългоочакваните реформи, политики и политически резултати, които ще осигурят по-добър живот за хората и по-добра възможност за държавата, като целта е европейската интеграция. Не е необходимо вътрешните противоречия в Украйна да се превръщат в международни.

Нека всички изпълним задълженията си тук и там и бъдещото ще възнагради всички нас.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE.(EN) Г-н председател, с интерес отбелязваме, че Украйна е доста често в дневния ни ред. Надявам се, че това е показателно за напредъка в нашите отношения.

Надявам се, че с прагматизъм и уважение от двете страни, с разбиране на различията, но установяване на общи интереси, можем да осъществим общи проекти и да постигнем искрено партньорство.

Оценявам неотдавнашните изявления на украинското ръководство, които, надявам се, вече разсейват опасенията, че Украйна се отдалечава от европейското бъдеше. От друга страна, съществува тенденция всяко разискване относно Украйна да се превръща във война между европейските политически групи от опозицията и управляващите политически партии в Украйна. Според мен това не е от полза, тъй като въпросът не е кой е по-добър – правителството или опозицията – или кой е подкрепян в по-голяма степен от европейците; важно е демократичното бъдеще на украинските граждани, както и това украинците да имат силна, демократична и преуспяваща държава.

Срещата на върха, която се проведе тази седмица, постигна добри резултати в стимулирането на достъпа до програми на ЕС и в преговорите по споразумението за асоцииране. Изключително доволна съм от дългоочаквания напредък към постигането на зона за свободна търговия.

Разбира се, предстои да се прави още много по отношение както на икономическите, така и на институционалните реформи, а предприетите стъпки следва да бъдат укрепени. Не бива да се позволи да се правят никакви изключения във връзка със закона за обществените поръчки, който беше приет по-рано тази година – дори и по отношение на Европейското първенство по футбол.

Въпреки че новият закон за данъчното облагане е добра стъпка към подобряване на фискалното положение, той не трябва да се превръща в тежест, особено за МСП, които играят изключително важна роля във всяка стабилна икономика.

Нека обаче се изразя ясно. Не става въпрос да казваме на Украйна какво да прави и не става въпрос за това какво Украйна трябва да направи за нас. Преди всичко е важно какво Украйна трябва да направи за себе си, тъй като както институционалните, така и икономическите реформи са предпоставка за благополучно демократично бъдеще и това е в най-голям интерес на украинските граждани.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms , от името на групата Verts/ALE. (DE) Г-н председател, госпожи и господа, през последните дни в Киев, Луганск, Харков и много други малки и големи градове в Украйна се проведоха мащабни протести. Десетки, дори стотици хиляди украински граждани излизат на улиците. Те протестират срещу законите за данъчното облагане, които считат за несправедливи. Ако нашата резолюция е насочена към някого, то според мен в тези условия това следва да бъдат украинските граждани, които с този протест гарантират, че развитието на Украйна като демократична държава ще продължи. Нашата резолюция, в която е изразена загриженост от влошаването на положението с демокрацията, разбира се, е насочена към правителството и органите, особено във връзка с протестите, по-специално към органите в областта на вътрешните работи в Украйна, които се призовават настоятелно да позволят продължаването на протестите. Утре в Киев се очакват да бъдат стотици хиляди, може би милиони хора. Трябва да призная, че следя с голяма загриженост събитията оттук и определено изпитвам безпокойство от това, което би могло да се случи. Засега — всичко е наред. През последните няколко дни правителството показа, че свободата на събранията може да се упражнява. Силно се надявам, че това ще бъде така и занапред.

Считам, че е много важно резолюцията да бъде обща за всички групи. Би било сериозна грешка за развитието на Украйна, ако за в бъдеще една част от Парламента подкрепя Партията на регионите, а другата – партията на Юлия Тимошенко. Това няма да помогне на демократичното развитие на Украйна. Надявам се, че резолюцията ще бъде възприета сериозно – дори ако я приемем след срещата на върха – особено по отношение на масовите протести и опасенията на хората във връзка с въздействието на реформите на МВФ и че ще следим много отблизо това, което се случва сега в Киев и Украйна като цяло. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че ние – включително Комисията – ще продължаваме да показваме солидарност в съвместната ни работа с тази държава, която е толкова близо до нас като европейци.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR.(PL) Г-н председател, през последните няколко седмици в Европейския парламент проведохме впечатляващи разисквания по въпросите на Украйна. Според мен това беше нещо положително. Резултатите от нашите действия се следят с голям интерес в Украйна – по-голям, отколкото в много държави на Европейския съюз. Ето защо нека да разглеждаме нашата резолюция като писмо не до една или друга партия, а като писмо до украинците, в което ще заявим искрено, че наблюдаваме с интерес това, което се случва, и че сме съседи, които са готови да отворят вратата за Украйна и които желаят повече контакти с гражданите на тази страна. Искам да благодаря много на г-жа Harms за прекрасното й изказване. Тя винаги усеща много добре какво трябва да се каже в такива моменти.

Нека говорим искрено за изборите, които не ни удовлетвориха. Много елементи на изборите бяха на ниво, от което можеше да се желае още много. Не се оказа възможно да продължи положителната тенденция от предходните избори, но нека да заявим също, че все още има шанс за Украйна и че искаме да помогнем на Украйна в това отношение. Поради това нека да посочим добрите неща, които се случват там, и че не само в областта на икономиката, но също и в областта на политиката и преди всичко по отношение на всеки украинец вратата към Европа е отворена и че за радост тази седмица такъв сигнал дойде от срещата на върха между Европейския съюз и Украйна. Добро съвпадение е, че днес обсъждаме факта, че резолюцията не е за една или друга партия в Украйна. Тя е за украинците и я приемаме заедно.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL. – (CS) Г-н председател, когато се спомене Украйна, обикновеният гражданин на ЕС се сеща за боксьора Кличко, който лесно разгромява опонентите си. В икономическо отношение обаче Украйна има подобна важна тежест и редица държави от ЕС и Балканите зависят от транспортните маршрути, по които се снабдяват с нефт и природен газ от Централна Азия и Сибир през украинска територия. Очевидно тя е един от най-важните участници сред държавите от Източното партньорство. Поради това приветствам подобрените отношения с Русия и резултатите от срещата на върха ЕС-Украйна. В много държави на ЕС украинците съставляват значителна част от чуждестранните работници, а взаимната търговия между Украйна и ЕС отбелязва динамичен растеж. Основните проблеми в държавата са същите, пред които са изправени много държави от ЕС: корупция, неблагоприятен визов режим и взаимно несъвместимо законодателство. Трябва да се отбележи, че според наблюдателите общинските избори са преминали без сериозни технически пропуски. Резолюцията, предложена от всички политически групи, предлага балансиран компромис и макар да не одобрявам някои нейни елементи, групата GUE/NGL я подкрепя.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, от името на групата EFD. – (NL) Г-н председател, многобройните, често сериозни нередности в местните и регионални избори в Украйна на 31 октомври трябва да представляват тревожен сигнал за Европейския съюз. Ще дам само няколко примера: мащабното, неконтролирано печатане на допълнителни избирателни бюлетини в много райони и преснемането на избирателни бюлетини, също така сериозният натиск върху длъжностни лица, учители, лекари и професори да се въздържат от подкрепяне на опозиционни партии. Европейският съюз – можете да направите това – следва да възприеме твърда позиция срещу тази неприемлива, недемократична подготовка за парламентарните избори в Украйна през 2012 г.; да запазим собствените си политически ценности, изправени пред авторитарните тенденции в Украйна. Ако не направим това, рискуваме да загубим доверието в нас от страна на висшия елит в страната, и по-специално на ориентираните към реформи и демократични сили. За щастие Вашето ясно изказване, г-н член на Комисията, не дава основания за опасения в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н председател, всички знаем, че Украйна е една от най-големите съседни държави на ЕС и че тя притежава значителен потенциал за бъдещето. Поради това тя със сигурност е изключително важен партньор за ЕС. От политическа гледна точка обаче видимо се забелязва, че тя се отдалечава от ЕС. Не е случайно, че проруската партия имаше успех на последните местни избори. Това може би също представляваше неуспех за Европейския съюз. Поради това ЕС очевидно загубва своята привлекателност за украинците. Обикновените граждани на Украйна може би ще искат да бъдат европейци, но не непременно част от Европейския съюз. ЕС постепенно загубва силните си страни в това отношение, като действа по-скоро като арогантна суперсила. Украинците обаче без съмнение ще искат да бъдат считани за равни партньори от страна както на ЕС, така и на Русия.

Ето защо нека не се отнасяме с украинците високомерно, сякаш най-висшата им цел може да бъде единствено присъединяването към ЕС. Нека им предоставим възможност да развият собствена идентичност през следващите години и след това да решат дали искат да се приближат до ЕС или може би ще предпочетат да останат независими.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Г-н председател, съществува огромен потенциал за сътрудничество между ЕС и Украйна. Това стана ясно на срещата на върха. Планът за действие за либерализиране на визовия режим и споразумението за асоцииране са само два примера, които доказват това.

В настоящата компромисна резолюция – като това проличава от елементите, от които е съставена тя – подчертахме и потенциалните положителни аспекти. Искам обаче да цитирам една английска поговорка, която гласи, че събитията могат да се оценят с помощта на резултатите (the proof of the pudding is in the eating). Остава да видим дали пакетът с реформите и законодателството за реформи ще бъдат приложени на практика.

Членът на Комисията засегна въпроса за Закона за обществените поръчки. Неотдавна беше прието важно изключение от него. Всички обществени поръчки във връзка с Европейското първенство по футбол са изключени от приложното поле на този закон. Много ясно мога да си представя отсега кой ще се облагодетелства изключително много в резултат на това. Ето един пример как принципът е ценен високо, но действителността изглежда съвсем различна.

Искам да благодаря специално на члена на Комисията за изразената загриженост относно свободата на печата, свободата на събранията и свободата на изразяване, както и за ясно заявеното становище, че местните избори представляват стъпка назад. Поне това беше предадено в превода на немски език. Такова е становището и на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) — изразихме го много ясно.

Когато г-н Severin твърди, че не е необходимо да превръщаме вътрешните конфликти в международни, това според мен е по-добър начин за представяне на това, което преди се представяше като принцип за ненамеса във вътрешните работи. Имахме достатъчно подобни примери, поради което това не следва да бъде принципът, който да насочва действията ни по отношение на Украйна. Именно защото искаме да доближим тази държава до Европа, тя трябва да позволи да бъде оценявана според европейските стандарти. Ето защо г-жа Harms е права за това, което каза, а именно, че сега трябва да поддържаме много тесни връзки с Украйна и да гарантираме, че това, което беше постигнато там от гледна точка на демокрацията и правата на човека, няма отново да бъде поставено под съмнение чрез назадничава политика.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, нека бъдем откровени. За съжаление Оранжевата революция, като искам да подчертая думата „за съжаление“, не постигна това, което трябваше да постигне. Това се дължи на противоречията между г-жа Тимошенко и г-н Юшченко, наред с другото. Сега г-н Юшченко заявява, че г-жа Тимошенко не се отличава от г-н Янукович, което е интересно. За съжаление местните избори не оправдаха нашите очаквания. Те не бяха съобразени с европейските норми, като това стана ясно и на украинския народ.

Нека бъдем откровени, това, което г-н Severin имаше предвид, беше съвсем различно, г-н Gahler. Разговаряйте с г-жа Тимошенко по начина, по който ние разговаряме с нашите приятели от Партията на регионите в Украйна, с други думи, насърчавайте я да възприеме европейския път. Нека да забравим олигарсите и да поемем пътя към демократичната държава. Не правете опити да пречите на работата на Парламента и със сигурност ще окажем натиск, така че да гарантираме спазването на европейските правни норми. Г-жа Harms заема междинна позиция. Въпреки че групата на Зелените/Европейски свободен алианс не винаги възприема такава позиция, можем да се съгласим с това, което отбеляза г-жа Harms. Нека предложим на тази държава помощ на основата на европейските стандарти и европейската правна система. Това е важно от всички гледни точки. Това е нашата политика и ще продължим да я поддържаме, докато постигнем резултат. Поради това изразихме критики по отношение на факта, че изборите не протекоха добре. Направете необходимото г-жа Тимошенко да спомогне за формирането на конструктивна опозиция. Посъветвайте г-жа Тимошенко по същия начин, както постъпихме с г-н Янукович.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Г-н председател, г-н член на Комисията, ще започна с думите на г-н Severin, който каза нещо много важно, а именно, че следва да се опитаме да помислим какво можем да направим за Украйна, а не какво украинците могат да направят за нас. Искам да благодаря на г-н Severin за тези думи, тъй като действително следва да направим това.

Да, изборите не бяха проведени по начина, който искахме. Там се случиха неща, които не биваше да се случат. Въпреки това съм съгласен с г-жа Harms, която казва, че това, което трябва да направим, не е да търсим подкрепа от една или друга партия, а да обърнем внимание на това, което украинците искат и което искаме ние. Поради това интеграцията на Украйна с европейските структури, и нека заявим това ясно – членството в Европейския съюз – е в интерес на Европейския съюз, както и на самите украинци. Според мен това повишаване на стандартите, които се очакват от украинците, е малко несправедливо. Това е така, защото в залата има хора, които са много благосклонни към своите стратегически партньори по отношение на въпросите на правата на човека, свободата на словото и свободата на печата. Същевременно много сериозно повишават и увеличават стандартите, които се очакват от нашите приятели от Украйна. Трябва да бъдем умерени в това отношение. Украинците заслужават нашето сътрудничество, нашите думи на подкрепа и – както заяви г-н Swoboda – това не трябва да зависи от факта дали става въпрос за едната или за другата страна. Точно това се случва понякога и тук – някои разделения загубват своето значение, тъй като самият въпрос е по-важен от разделенията. Този въпрос е възможно най-тясното сътрудничество между Европейския съюз и Украйна.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (EFD).(EN) Г-н председател, познавам Украйна от посещения в Киев и Крим и събирам творби на украински художници като Тетенко и Шишко. Украинците са добри, щедри и сърдечни хора, но в политическо отношение бих препоръчал по-голямо внимание. Украйна е държава, разделена между ориентираната към Запада западна част и насочената към Русия източна част. Също така тя е голям играч, с население от 45 милиона души, а Русия до голяма степен възприема страната като тясно свързана с нея.

Бях на обиколка на руския флот в Севастопол, на Кримския полуостров. Руснаците ще пазят ревностно достъпа до Черно море от там. Всякакви разговори за присъединяване на Украйна към НАТО ще бъдат сериозен удар за руската мечка.

Непремереният дипломатически подход от страна на баронеса Аштън може да задълбочи напрежението в труден момент, а цената на подтикването на Украйна да се присъедини към ЕС заради субсидии за селското стопанство, регионална помощ и масова миграция може да се окаже ограничаваща. Нека помогнем по други начини и да запазим Украйна като горда, независима нация извън Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че всеки ще се съгласи, че поради голямата си географска площ и население Украйна има стратегическо, а може би дори и ключово значение за Европейския съюз.

Според мен обаче от доклада отсъстват два въпроса. Единият е споменаването на малцинствата в Украйна. Както всички знаем, само около 65-70% от населението на Украйна е украинско, дори ако включим рутенското население. Там живее доста голямо руско малцинство, както и много унгарци, татари и румънци. Настоятелно призовавам този въпрос да бъде включен в доклада и опасенията ни във връзка с малцинствата да бъдат изразени в нашите искания. Заслужава си да се отбележи и необходимостта от подпомагане на местното образование, по-специално образованието на малцинствата и използването на малцинствените езици, както и фактът, че местните паметници на подкарпатското унгарско малцинство са били обект на вандализъм.

Другият въпрос е, че за съжаление не изразихме по-категорично становище относно измамите, извършени по време на местните избори за правителство. С настоящото изказване призовавам ЕС да поиска от Украйна да представи разяснения по тези два въпроса.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Г-н председател, тази седмица е добра за отношенията между ЕС и Украйна. Първо, на срещата на върха в понеделник заедно изготвихме пътна карта за либерализирането на визовия режим. Освен това утре ще гласуваме по качествена според мен резолюция на Европейския парламент, която осигурява възможности за продължаване и разширяване на сътрудничеството между Европейския съюз и Украйна. Тя предлага такава възможност и същевременно представлява завършек на важното обсъждане, което протече в Европейския парламент по този въпрос.

Положително е, че постигнахме компромис и че има разбирателство в обсъжданията. Има единодушие в това, което заявяваме, не на определени политически групи в Украйна, не на управляващата група на президента Янукович или опозицията на г-жа Тимошенко, преди всичко се обръщаме към самите украинци. Искаме Украйна да се реформира по начин, който в бъдеще ще й позволи да стане част от Европейския съюз. Това е изключително важно. Важно е да оценяваме работата на украинското правителство според достойнствата му и въз основа на неговите действия.

Преди всичко е необходимо да се отбележи, че това е първото правителство от много години, което започна да въвежда реформи в сътрудничество с Международния валутен фонд, като сега е видимо, че тези реформи оказват благоприятно въздействие върху икономиката – очевидно е, че съществува възможност за прекратяване на периода на стагнация, който наблюдавахме през последните години в Украйна. От друга страна, самата Украйна заявява, че иска да стане част от Европейския съюз, като така ни дава правото да я оценяваме в съответствие с европейските стандарти. Именно поради това трябва да разглеждаме въпросите, свързани с нередностите, възникнали на неотдавнашните избори.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Г-н председател, днес разговаряме в по-различна атмосфера, отколкото преди един месец. Емоциите се успокоиха. Изразите, които включихме в предложението за резолюция, са по-подходящи по отношение на действителното положение. Хубаво е, че Парламентът полага усилия да изрази единно становище, въпреки че някои изрази са неуместни и понякога показват сериозна некомпетентност.

Какво се разглежда в настоящата резолюция? Всъщност в нея се разглежда качеството на демокрацията и това колко много Европейският парламент желае демокрацията в Украйна да бъде на високо равнище. Резолюцията е насочена и към двете страни на „синьо-оранжевото“ разделение. През последните пет години положението в Украйна беше такова, че първо спечели „оранжевата“ партия, след това „синята“ партия, после „оранжевата“ партия спечели отново, а сега управлява „синята“ партия. Искам „синята“ група – президентът Янукович, министър-председателят Азаров, Партията на регионите – да чуе становището на Парламента, че те са отговорни за опазването на голямото наследство от площад „Независимост“, голямото наследство от това, което милиони хора изискаха на площад „Независимост“ преди няколко години. Отговорността е тяхна, тъй като именно те са на власт.

Искам тези думи да бъдат чути и от Юлия Тимошенко, която е отговорна за имиджа на опозицията. Искам големият опозиционен лидер – Юлия Тимошенко – да разбере, че когато е в опозиция, стремежът към властта не е достатъчен. Необходимо е да има алтернатива за страната, тази алтернатива да се представи на хората и да се привлече интересът им към нея, за да бъдат те осведомени. Ако „синята“ и „оранжевата“ група разберат, че са на власт за известно време, а след това са в опозиция за известно време, и че всъщност Украйна се нуждае от еднакви грижи, от еднакво въображение и еднакъв кураж през цялото време, ще сме постигнали голям успех, тъй като ще сме им помогнали в това отношение.

Обръщам се към моя колега от Чешката република – не Виктор Кличко, а Виталий Кличко побеждаваше американците на немските боксови рингове. Има двама Кличко. Фактът, че от Украйна са излезли двама такива боксьори, показва колко велика държава е тя.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, един от най-важните резултати от разпадането на Съветския съюз беше създаването на независима Украйна. Това е държава, която може да се разглежда като бъдещ член на Европейската общност.

Мога само да приветствам факта, че президентът Янукович и новият парламент потвърдиха стремежа си за присъединяване към Европа, тъй като една истински независима и демократична Украйна, в която няма корупция и страх от силови структури и олигарси, както и Украйна, която твърдо се основава на принципите на правовата държава, е и ще бъде незаменим фактор за стабилността на целия континент. Без истински демократична Украйна е трудно да си представим истински демократична Русия.

Вчера се отбелязаха шест години от началото на Оранжевата революция. За съжаление огромният потенциал на тази промяна беше пропилян. Въпреки това благодарение на победата на протестиращите демократи през декември 2004 г. бяха установени надеждността на многопартийните избори и свободата на печата. В своя проект за резолюция Европейският парламент изразява загриженост във връзка с нарастващия брой на сведенията, че демократичните свободи и права, включително свободата на медиите, са застрашени и че службите за сигурност отново са започнали да се намесват в демократичните дейности на гражданите.

Искам да предам важно послание на новото правителство, което гласи, че Европа е отворена за сътрудничество във всички области, но че цената на това сътрудничество никога не може да бъде да пренебрегнем ограничаването на основните свободи. Като истински приятели на Украйна повече от всякога е необходимо да бъдем откровени, добронамерени и последователни в отстояването на нашите ценности. Жалко е, че шест години по-късно новият елит все още не може да приеме Оранжевата революция като истински израз на народната воля. Приемането на каузите и резултатите от тази революция може само да подобри интеграцията на украинското общество.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Г-н председател, не искам да говоря за това какво трябва да направим за Украйна или какво Украйна трябва да направи за нас. Искам да говоря за това какво Украйна трябва да направи за себе си, тъй като всъщност нейната съдба е в собствените й ръце. От една страна, Украйна заявява желание за интеграция с Европейския съюз, но от друга страна, продължаваме да получаваме многобройни сведения за нарушения на гражданските свободи там. Преди няколко дни Европейският парламент получи призив от журналисти от украинския телевизионен канал Tvi, които изразяват недоволство от политическия натиск и постоянното наблюдение. Подобен проблем съществува и в частния телевизионен канал Channel 5. От друга страна, независими аналитични центрове в Украйна съобщиха неотдавна, че от планираните 69 реформи са осъществени едва четири.

На неотдавнашни разисквания в Европейския парламент някои членове изразиха становище, че критикуването на недемократичното поведение потиска стремежа както на Европейската комисия, така и на украинските органи към по-близки отношения между Украйна и Европейския съюз, поради което е по-добре украинските органи да не биват осъждани, а да се насърчават да предприемат реформи. Мисля обаче, че Европейският парламент трябва преди всичко да защитава демократичните ценности и да привлече вниманието върху необходимостта от принципите на правовата държава. Правителствата следва да провеждат реалистична политика, политика на натиск, стимули и преговори, а Европейският парламент трябва да осъди нарушаването на демократичните свободи и да убеди Европейската комисия да използва инструментите, с които разполага Съюзът за тази цел, като имам предвид програмите за насърчаване на демокрацията.

Изпитвам задоволство, че в резултат на срещата на върха ЕС-Украйна в понеделник беше подписан протокол, който ще предостави на Украйна достъп до някои програми на ЕС, и че бяха предприети действия за премахването на изискването за визи. Напредъкът по отношение на реформите и демокрацията обаче зависи от Украйна.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Г-н председател, по време на месечната сесия през октомври членът на Комисията Фюле подчерта, че отношенията с Украйна трябва да бъдат разглеждани във връзка с три събития, а именно срещите ЕС-Украйна на министерско равнище, местните избори и срещата на върха ЕС-Украйна.

Аз съм силно обезпокоен от местните избори, които имах възможността да наблюдавам заедно с моя колега г-н Kowal. За съжаление въвеждането на промени в закона за изборите три месеца преди изборите и отмяната на конституцията от 2004 г. може да означава, че украинските граждани не могат да бъдат убедени в сигурността и постоянството на закона. Освен това нарушенията, които се извършиха по време самите избори, могат да представляват основание за съмнение дали са били спазени демократичните норми. Борбата срещу корупцията и увеличаването на прозрачността в работата на публичната администрация следва също да бъдат важен елемент на реформите. Все пак искам да изразя надеждата, че резолюцията ще насърчи Украйна да продължи по пътя на икономическите и институционалните реформи, който вече е поела.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Г-н председател, компромисната резолюция на Парламента относно Украйна е от решаващо значение за украинците, но нека не забравяме, че тя е много важна и за хората в Европейския съюз, тъй като Украйна е наш важен партньор, особено във връзка с изпълнението на европейската политика за съседство по отношение на Източна Европа. Поради това действително е много важно да продължим стремежа за тясно сътрудничество, особено в областта на изискванията за визи. Ето защо както Комисията, така и Съветът трябва възможно най-бързо да изготвят план за действие за установяване на безвизов режим. Също така скоро трябва да приемем и споразумението за свободна търговия. За да се постигне дългосрочна политическа стабилност както в страната, така и в съседните държави, без съмнение е много важно Украйна да извърши конституционни реформи, но ние – Европейският съюз и неговите институции – трябва да разберем, че за това е необходимо време и не трябва само да критикуваме, а да помогнем на Украйна да се интегрира в нашето семейство.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, Украйна е предсказуемо непредсказуема. Изключително доволна съм, че оценката, дадена от Центъра за европейска политика, започва да загубва значението си. Изключително удовлетворена съм, че украинското правителство успя да стабилизира положението. Също така е хубаво, че безработицата намалява, а икономиката отбелязва ръст. Украйна е заинтересована от сътрудничество с Европейския съюз, но интересът е взаимен. Европейският съюз също има интерес от съществуването на демократични принципи в своите съседни държави.

Сега можем да критикуваме Украйна за положението с правата на човека и основните права. Възмутени сме от корупцията и нейната обвързаност с политиката. Украйна обаче знае, че Европейският съюз няма да прави компромиси по този въпрос. В това отношение трябва да създадем истинско сътрудничество. И накрая, не мога в заключение да не отбележа, че решението на Парламента от миналия месец да отложи приемането на доклада беше мъдро. Утре ще приемем един всеобхватен и балансиран доклад, от който Украйна ще има истинска полза.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Аз бях в делегацията на Парламента в Украйна и честно казано, се върнах със смесени чувства. Там видяхме протести, видяхме много нарушения. Видяхме обаче и положителни сигнали. Аз приветствам решението на Конституционния съд по въпроса с мандата на парламента, защото то премахва една сериозна пречка по пътя към стабилност.

В Украйна, колеги, живеят близо един милион лица с български произход. Това са един милион потенциални посланици на европейската идея в Украйна, които нямат нищо общо и не са виновни за олигархичните игри. Ние трябва да намерим начин, в рамките на визовата политика, да направим така, че тези хора и техните предци, които са били откъснати над 300 години от своята родина, да имат възможност да пътуват свободно до нея и оттам да изнасят нашите европейски идеали към Украйна.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Г-н председател, няма съмнение, че неотдавна Украйна беше изпреварила другите ни източни съседи по отношение на прилагането на европейските стандарти, икономическите и правните реформи и вътрешния политически процес. Разбира се, неотдавнашните събития в тази държава са тревожни и поради това считам, че настина трябва да изразим пред нашия партньор загрижеността си във връзка с нарушенията, на които сме свидетели, по-специално правомощията, които бяха предоставени на украинската служба за сигурност, както и мерките, предприети от службата за сигурност в опит за сплашване на неправителствените организации и контролиране на украинския печат. Същевременно искам да отбележа нещо друго. Трябва да подкрепим процеса на европейската интеграция на Украйна. Можем да използваме политика на стимули и санкции, но е необходимо да има повече стимули. Трябва да приближим Украйна до Европейския съюз, а не да я отдалечаваме. Считам, че членството на Украйна в Европейския съюз е и наша стратегическа цел и поради това трябва да намерим подходящи средства за постигането на тази цел.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Г-н председател, имам въпрос към всички членове на Парламента. Защо резолюцията относно Украйна ни беше необходима в настоящия момент? За да помогнем на новото правителство на Украйна или за да се намесим във вътрешните работи на тази държава преди местните избори и да им попречим сами да подобрят положението в страната? Изглежда, за да се намесим преди местните избори. Тихомълком беше съставен текст, който съдържаше становището, че всичко в Украйна се развива много зле. Въпреки това хората, които искат да представят действителното положение в друга светлина, грешат. Отсега нататък следва да отразяваме фактите достоверно и в по-широк аспект и едва след това да изготвяме текстове. Трябва да бъдем много сериозни, когато правим заключения, тъй като ще пожънем това, което сме посели. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Г-н председател, важен въпрос в днешното разискване бяха критиките по отношение на прозрачността и почтеността на местните избори, проведени на 31 октомври. Те с основание бяха насочени към засиленото влияние на правителството върху медиите, политическата роля на тайните служби и приемането на новия закон за изборите, който поставя опозиционните партии в неблагоприятно положение.

Украйна продължава да бъде важен партньор на ЕС. Във връзка с това приветствам участието на ЕС в процес на реформи и демократизация, потвърдено на срещата на върха в понеделник. Партньорството с Украйна е естествено и за Румъния, предвид важната роля, която те играят в Черноморския регион и общите предизвикателства, пред които са изправени във връзка с енергийната сигурност.

Както вече се случи с Република Молдова, очаква се с Украйна да бъде сключено споразумение за местния граничен трафик в съответствие с разпоредбите на ЕС. Моята страна също изрази подкрепата си за поставяне на началото на плана за действие на ЕС за либерализиране на визовия режим за украинските граждани.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, позволете ми първо да отговоря на конкретния въпрос относно закона за обществените поръчки, който ми беше зададен от г-жа Vălean.

Когато законът беше приет, ние го приветствахме. Няколко изменения обаче промениха качеството на закона. Комисията следи отблизо тези неотдавнашни развития, като положителната промяна също е едно от условията за отпускане на помощ за енергийния сектор от нашия бюджет. Освен това силно приветствам всеобщото съгласие за това какъв следва да бъде анализът на настоящото положение в Украйна. Това е отразено добре в резолюцията, която ще бъде подложена на гласуване утре.

Наистина считам, че ако ние – Европейският парламент и Европейският съюз – искаме да окажем влияние по този специфичен въпрос, всеобщото съгласие относно принципите на подобна позиция е много важно. Поради това го приветствам от името на Комисията и от името на върховния представител.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Внесени са шест предложения за резолюции(1) в края на разискването. Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), в писмена форма. (RO) Искам да припомня, че всяка държава има право да стане член на ЕС, както се предвижда в член 49 от Договора за Европейския съюз. Именно защото Украйна иска някога да стане член на ЕС, съм силно обезпокоен от начина, по който неотдавна преминаха местните избори в тази държава. Изборите не бяха свободни, справедливи или демократични. Законодателното изменение, направено малко преди изборите, както и фактът, че Партията на регионите беше „изтласкана“ на първите места в избирателните листи в 85% от случаите поради късната регистрация на опозиционните партии, наред с други пречки, възпрепятстващи справедливото представяне на опозиционните партии, поставят под съмнение същността на политическата система.

Както подчерта и правителството на САЩ, местните избори очевидно бяха под стандарта на президентските избори през януари. За да покажат своята ангажираност към демократичните ценности, украинските ръководители трябва да приемат закон за изборите, който отговаря на международните норми.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), в писмена форма.(PL) Сложният характер на положението в нашата източна съседка се доказва с изключително активното обсъждане, което се проведе неотдавна в Парламента. Със сигурност не може да пренебрегнем нередностите, на които бяхме свидетели преди и след неотдавнашните местни избори, тъй като тези нередности означават, че Украйна все още не отговаря на това, което считаме за европейски стандарт по отношение на политическа култура. Не можем обаче да не обърнем внимание на положителното въздействие на промените, които се извършват в Украйна, и по-специално на усилията, които се полагат за извършване на икономически реформи – факти, които се потвърдиха и на неотдавнашната среша на върха ЕС-Украйна. Този компромисен вариант трябва да се превърне в позиция на Парламента.

 
  

(1)Вж. протокола

Правна информация - Политика за поверителност