Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2934(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0650/2010

Keskustelut :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0444

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

19. Ukraina (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies.(DE) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Ukrainasta komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta. Annan ensin puheenvuoron komission jäsen De Guchtille, joka puhuu komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, komission jäsen, komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, minulle on suuri ilo keskustella tänä iltana Ukrainan tilanteesta korkean edustajan ja varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin puolesta. Hän pahoittelee sitä, ettei voi olla läsnä täällä tänään.

Tämä on tärkeä päivä Ukrainalle, sillä sen Etyj-puheenjohtajuudesta vuodelle 2013 on ilmoitettu tänä aamuna. Se on etuoikeus mutta myös vastuu, ja se tarjoaa Ukrainalle mahdollisuuden vastata odotuksiin, jotka ovat varmasti korkeat.

Käsittelen nyt kahdenvälisiä suhteitamme. Viime maanantaina Château Val Duchessessa Brysselissä pidettiin huippukokous, johon osallistuivat presidentti Janukovytš sekä puheenjohtajat Van Rompuy ja Barroso. Catherine Ashton osallistui keskusteluun kansainvälisistä asioista. Olin siellä arvioimassa mahdollisuuksia perustaa lähitulevaisuudessa syvä ja kattava vapaakauppa-alue, johon liittyy suuria tavoitteita. Keskustelumme olivat vilpittömiä, ja luotan siihen, että huippukokouksessa on ohjattu oikealle uralle suhteet, joiden pitäisi olla entistä kattavammat ja konkreettisemmat.

Huippukokouksen kaksi tärkeintä tulosta ovat henkilöiden vapaata liikkumista koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen. Jälkimmäinen antaa Ukrainalle mahdollisuuden osallistua EU:n ohjelmiin.

Muita asioita esityslistalla olivat Ukrainan sisäinen tilanne, nykyiset neuvottelut tulevasta assosiaatiosopimuksesta ja uudistusprosessi. Ukraina on yksi naapureistamme. Siksi me yritämme hyväksyä sen läheisyyden, eikä Ukrainan naapuruus polje paikallaan, jos ajatellaan Naton huippukokousta viime viikonloppuna ja Brysselin kahdenvälisten neuvottelujen tämänpäiväisiä päätelmiä. Olin Brysselissä vain muutama tunti sitten, ja neuvottelut mahdollistavat EU:n tuen Venäjän liittymiselle Maailman kauppajärjestöön.

Palataan vielä huippukokoukseen. Nykyinen hallitus on toteuttanut monia tärkeitä talousuudistuksia, joihin me suhtaudumme myönteisesti. Ensinnäkin on annettu julkisia hankintoja koskeva laki, jolla edistetään huomattavasti korruption torjuntaa. On tehty sopimuksia Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, ja keskeisellä energia-alalla on toteutettu tärkeitä uudistuksia. Ukrainan hallitus on onnistunut vakauttamaan maan tilanteen varsin hyvin. Se on luonnollisesti erittäin tärkeää.

Olemme kuitenkin huolissamme jatkuvista raporteista, jotka koskevat perusvapauksien ja demokraattisten periaatteiden rapautumista Ukrainassa. Erityinen huolenaiheemme ovat valitukset, jotka koskevat tiedotusvälineiden vapautta sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapautta. Lisäksi, kuten tiedätte, Ukrainan perustuslakituomioistuin on äskettäin kumonnut vuoden 2004 perustuslain, joka hyväksyttiin oranssin vallankumouksen aikana. Niinpä nyt sovelletaan taas vuoden 1996 perustuslakia, jossa annetaan enemmän valtaa presidentille. Tämä hyvin kiistelty päätös on todiste siitä, että Ukrainassa tarvitaan avointa ja osallistavaa perustuslain uudistusprosessia.

Kyseisellä prosessilla pitäisi pyrkiä luomaan kestävä keskinäinen valvontajärjestelmä, joka on eurooppalaisten normien mukainen. Tätä aihetta käsiteltiin myös teidän päätöslauselmassanne helmikuussa.

Toinen perustuslakituomioistuimen vastikään tekemä päätös, jota voidaan tulkita monella tavalla, on nykyisen parlamentin toimikauden kesto. Kun vuoden 1996 perustuslaissa, joka on tällä hetkellä voimassa, säädetään neljän vuoden toimikaudesta, tuomioistuin on päättänyt, että nykyisen parlamentin toimikausi päättyy vasta viiden vuoden kuluttua, koska se valittiin aikana, jolloin sovellettiin vuoden 2004 perustuslakia. Päätös on esimerkki valikoivasta lähestymistavasta, jota nykyhallinto soveltaa yhä enemmän. Jälleen kerran Ukraina tarvitsee kipeästi avointa ja osallistavaa perustuslain uudistusprosessia, ei olosuhteisiin perustuvia päätöksiä.

Viime vuosina poliittisen vapauden taso on ollut Ukrainassa erittäin korkea, ja uskottavat elimet ovat tunnustaneet vaalit toisensa jälkeen kansainvälisten normien mukaisiksi. Siksi on valitettavaa havaita, että useimmat tarkkailijat arvostelivat viimeisimpiä 31. lokakuuta pidettyjä kunnallisvaaleja. Vaikka arvostelu koski vain teknisiä ja menettelyjä koskevia näkökohtia, se oli silti askel taaksepäin.

Demokraattiset arvot ja periaatteet sekä ihmisoikeudet ovat EU:n jäsenvaltioiden perusperiaatteita. Ne ovat periaatteita, joiden suhteen ei voida tehdä kompromisseja, ei varsinkaan nyt kun puhumme keskeisestä kumppanista.

Yhteiset arvot yhteisessä tulevaisuudessa: se on Ukrainan ja EU:n tulevan assosiaation haaste. Aivan kuten me teimme huippukokouksessa viime maanantaina ja niin kauan kuin ongelmat jatkuvat, meidän on edelleen lähetettävä hyvin selviä viestejä perusarvojen kunnioittamisesta.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän vilpittömästi lausunnosta, joka täällä annettiin korkean edustajan puolesta ja johon minulla ei itse asiassa ole juuri mitään lisättävää. Mielestäni voimme turvallisesti sanoa, että uudistuksista ja vakauttamisesta on päätetty, myös parlamentaarista vakautta koskevista syistä, ja se on myönteistä. Meidän on kuitenkin myös todettava, että vaikka edelliset parlamenttivaalit olivat oikeudenmukaiset, paikallisvaalit eivät olleet, koska niitä muutettiin eikä oppositiolla ollut tasaveroista mahdollisuutta laatia luetteloita joka paikassa. Mielestäni meidän on pantava merkille se tosiasia, että salaisen palvelun päälliköllä on myös merkittävä valvontatehtävä perustuslakituomioistuimessa ja että tuomareita on vaihdettu siellä oranssin vallankumouksen perustuslain kumoamiseksi. Nämä ovat tosiasioita. Esitän siksi kiitokseni lausunnosta, että yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia koskevat kysymykset ovat ratkaisevassa asemassa. Ukrainan Eurooppa-perspektiivi on tietysti myös tärkeä asia.

Toisaalta olen tyytyväinen siihen, että maanantain huippukokouksessa edistyttiin ratkaisevasti tärkeissä asioissa. Äsken esittämäni arvostelun ei pitäisi olla riippuvainen eikä sitä pitäisi tehdä riippuvaiseksi siitä, mitä tässä vaiheessa tapahtuu viisumeille. On hyvä ja tärkeä asia, että saamme aikaan edistymistä sillä alalla.

On tärkeä asia, että saamme edistettyä syvää vapaakauppa-aluetta, joka tuo Ukrainan lähemmäs EU:n sisämarkkinoita, ja että teemme selväksi, että Ukrainan poliittinen ja taloudellinen perspektiivi on Euroopassa. Ei ole järkevää hyväksyä Venäjän talousjärjestelmää ilman Venäjän raaka-aineita. Niinpä EU:n markkinat ovat paljon kiinnostavammat Ukrainalle, ja asian pitäisi parantua assosiaatiosopimuksella. Katson kuitenkin, että meille pitäisi olla selvää, ettei se ole vain Ukrainan etu vaan se on myös meidän etumme ja että meille olisi tärkeää varmistaa, että Turkin ulkoinen ja sisäinen kehitys etenee tavalla, joka vastaa meidän molempien etuja.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies ryhmäni ajattelutapa Ukrainan ja Euroopan unionin nykysuhteista voitaisiin ilmaista seuraavalla lainauksella kuuluisasta puheesta: älkää kysykö mitä Ukraina voi tehdä Euroopan unionille vaan mitä Euroopan unioni voi tehdä Ukrainalle, jotta Ukrainasta tulee luotettava pilari Euroopan unionia koskevassa hankkeessa.

Tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin Ukrainaa koskevan lähestymistavan pitäisi olla tasapainoinen, oikeudenmukainen, tosiasioihin perustuva ja strateginen. Katson, että äskettäisen huippukokouksen tulokset täyttivät kyseiset kriteerit, ja kiitän komission jäsentä siitä, että hän ilmaisi lähestymistapamme tällä tavalla.

"Tasapainoinen" merkitsee sitä, että pyydetään parannuksia ja tarjotaan samalla apua. "Oikeudenmukainen" merkitsee sitä, että vältetään puolueellisuutta kansainvälisissä poliittisissa kiistoissa ja käytetään samoja normeja arvioitaessa sellaisten osapuolten toimia, jotka tunnustavat samaa väriä kuin me, ja sellaisten osapuolten toimia, jotka tunnustavat väriä josta me emme pidä. "Tosiasioihin perustuva" merkitsee sitä, että päätetään luottaa todisteisiin eikä pelkkiin väitteisiin, huhuihin ja ennakkoluuloihin. "Strateginen" merkitsee sellaisen politiikan edistämistä, joka antaa Ukrainalle mahdollisuuden integroitua orgaanisesti Euroopan unionia koskevaan hankkeeseen eikä politiikkaa, jolla pyritään käyttämään Ukrainaa vastakkainasettelussamme sen naapureiden kanssa.

Kompromissipäätöslauselma, joka meidän on määrä hyväksyä tämän päivän keskustelun jälkeen, ei ole täydellinen, mutta se on tyydyttävä esimerkki tällaisesta lähestymistavasta. Pahoittelen muutamaa virhettä tekstin tulostuksessa. Meidän on pyydettävä Ukrainan poliittisilta toimijoilta, etteivät he esittele tätä päätöslauselmaa voittona toisiaan vastaan. Itse asiassa tällä päätöslauselmalla on tarkoitus lähettää Ukrainan kaikille poliittisille voimille viesti, että niiden on korkea aika yhdistyä kansallisen vähimmäisohjelman taakse ja toteuttaa kauan kaivatut uudistukset, politiikka ja poliittiset tulokset, joilla varmistetaan parempi elämä ihmisille ja paremmat mahdollisuudet koko maalle, tavoitteena yhdentyminen Eurooppaan. Ei ole mitään syytä kansainvälistää Ukrainan sisäisiä kiistoja.

Täytetään kaikki omat velvollisuutemme täällä ja siellä, ja tulevaisuus palkitsee meidät kaikki.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, on mielenkiintoista nähdä, että Ukraina on niin usein esityslistallamme. Toivon, että se merkitsee suhteemme edistymistä.

Katson, että kun kumpikin osapuoli on pragmaattinen ja kunnioittava, ymmärtää erot mutta löytää yhteiset edut, voimme kehittää yhteisiä hankkeita ja päästä rehelliseen kumppanuuteen.

Arvostan Ukrainan johdon viimeaikaisia lausuntoja. Toivon, että se nyt poistaa pelkoja siitä, että Ukraina on siirtymässä poispäin eurooppalaisesta tulevaisuudesta. Toisaalta, kaikilla Ukrainaa koskevilla keskusteluilla on taipumus muuttua sodaksi opposition eurooppalaisten poliittisten perheiden ja Ukrainan hallituksen poliittisten puolueiden välillä. Minusta se ei auta asiaa, koska kyse ei ole siitä kuka on parempi – hallitus vai oppositio – tai ketä eurooppalaiset tukevat enemmän, kyse on Ukrainan kansalaisten demokraattisesta tulevaisuudesta ja siitä, että ukrainalaisilla on vahva, demokraattinen ja vauras valtio.

Tällä viikolla pidetyssä huippukokouksessa saavutettiin hyviä tuloksia EU:n ohjelmiin pääsyn edistämisessä sekä neuvotteluissa assosiaatiosopimuksesta. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että vapaakauppa-alue edistyy vihdoinkin.

Tietysti vielä on jäljellä paljon tehtävää taloudellisten ja institutionaalisten uudistusten alalla, ja toteutettuja toimia pitäisi vahvistaa. Mitään poikkeuksia ei pitäisi sallia julkisia hankintoja koskevassa laissa, joka hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna – ei edes jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen tapauksessa.

Vaikka uudella verolailla parannetaankin verotusympäristöä, siitä ei saisi tulla taakkaa varsinkaan pk-yrityksille, joilla on tärkeä osa terveessä taloudessa.

Haluan tehdä yhden asian selväksi. Kyse ei ole siitä, että me kerromme Ukrainalle mitä tehdä, eikä kyse ole siitä mitä Ukrainan pitää tehdä meille. Kyse on ennen kaikkea siitä mitä Ukrainan on tehtävä itselleen, koska institutionaaliset ja taloudelliset uudistukset ovat edellytys vauraalle demokraattiselle tulevaisuudelle, ja se on Ukrainan kansalaisten etujen mukaista.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, viime päivinä Kiovassa, Luhanskissa, Harkovassa ja monissa muissa Ukrainan suurissa ja pienissä kaupungeissa on pidetty suuria mielenosoituksia. Kymmenet- tai sadattuhannet Ukrainan kansalaiset ovat lähteneet kadulla. He vastustavat verolakeja, joita he pitävät epäoikeudenmukaisina. Jos päätöslauselmamme suunnataan kenellekään, niin tässä yhteydessä se pitäisi mielestäni suunnata Ukrainan kansalaisille, jotka takaavat tällä mielenosoituksella sen, että Ukrainan kehitys demokratiana jatkuu. Päätöslauselmamme, jossa ilmaistaan huolemme demokratian rapautumisesta, on tietysti suunnattu hallitukselle ja viranomaisille, erityisesti näiden mielenosoitusten yhteydessä, sekä erityisesti Ukrainan sisäasiainviranomaisille, jotta ne antavat mielenosoitusten jatkua. Kiovaan odotetaan huomenna satojatuhansia ehkä miljoonia ihmisiä. Minun on myönnettävä, että seuraan täällä tapahtumia erittäin kiinnostuneena enkä ole huoleton sen suhteen mitä tapahtuu. Toistaiseksi kaikki on hyvin – koputetaan puuta. Viime päivinä hallitus on osoittanut, että kokoontumisvapaus toimii. Toivon kovasti, että niin on tulevaisuudessakin.

Mielestäni on erittäin tärkeää antaa tämä poliittisten ryhmien yhteinen päätöslauselma. Olisi erittäin vakava erehdys Ukrainan kehityksen kannalta, jos tämän parlamentin toinen puoli asettuisi tulevaisuudessa Alueiden puolueen ja toinen puoli Julija Tymošenkon puolueen puolelle. Se ei edistäisi Ukrainan demokraattista kehitystä. Toivon, että tämä päätöslauselma otetaan vakavasti – vaikka hyväksymme sen huippukokouksen jälkeen – erityisesti ajatellen suuria mielenosoituksia ja ihmisten huolia Kansainvälisen valuuttarahaston uudistuksen vaikutuksista ja että me seuraamme erittäin tiiviisti sitä mitä Kiovassa ja Ukrainassa nyt yleisesti tapahtuu. Kiitos mielenkiinnostanne ja toivon, että me – myös komissio – osoitamme edelleen solidaarisuutta yhteistyössämme Ukrainan kanssa. Ukrainalaiset on niin lähellä meitä eurooppalaisina.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, ECR-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, olemme käyneet Euroopan parlamentissa monta viikkoa mielenkiintoisia keskusteluja Ukrainan asioista. Mielestäni se on erittäin hyvä asia. Käsittelyjemme tuloksia seurataan kiinnostuneena Ukrainassa – paljon kiinnostuneempana kuin monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Käsitellään siksi päätöslauselmaamme kirjeenä, ei yhdelle tai toiselle puolueelle vaan ukrainalaisille suunnattuna kirjeenä, jossa sanomme vilpittömästi, että seuraamme tapahtumia kiinnostuneena ja että olemme naapureita, jotka ovat valmiita avaamaan oven Ukrainalle ja jotka haluavat luoda enemmän yhteyksiä maan kansalaisiin. Kiitän Rebecca Harmsia erinomaisesta työstä. Hän tuntee aina niin hyvin sen, mitä tällaisina hetkinä on sanottava.

Puhutaan rehellisesti vaaleista, jotka eivät tyydyttäneet meitä. Monet vaalien piirteet olivat sellaisia, että ne jättivät paljon toivomisen varaa. Ei ollut mahdollista jatkaa edellisten vaalien hyvää suutausta, mutta sanotaan sekin, että Ukrainalla on vielä mahdollisuuksia ja että haluamme auttaa Ukrainaa tällä tiellä. Todetaan siis mitä hyviä asioita siellä on tapahtunut ja että talouden lisäksi myös politiikan alalla ja ennen kaikkea kaikille ukrainalaisille ovi Eurooppaan on auki ja että on hyvä, että tällainen viesti on saatu tällä viikolla Euroopan unionin ja Ukrainan hippukokouksesta. On hyvä sattuma, että puhumme tänään siitä, että päätöslauselmaa ei ole suunnattu millekään puolueelle Ukrainassa. Se on suunnattu ukrainalaisille, ja me hyväksymme sen yhdessä.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček , GUE/NGL-ryhmän puolesta.(CS) Arvoisa puhemies, aina kun Ukraina mainitaan, keskiverto EU:n kansalainen ajattelee nyrkkeilijä Klitschkoa, joka voittaa helposti vastustajansa. Kuitenkin myös taloudessa Ukrainalla on yhtä paljon painoa, ja moni EU:n jäsenvaltio ja Balkanin valtio on riippuvainen toimitusreiteistä, jotka tuovat niille Keski-Aasian ja Siperian öljyä ja maakaasua Ukrainan alueen kautta. Se on selvästi tärkein toimija itäisen kumppanuuden valtioista. Olen siksi tyytyväinen parantuneisiin Venäjän suhteisiin EU:n ja Ukrainan huippukokouksen seurauksena. Monessa EU:n jäsenvaltiossa ukrainalaiset muodostavat merkittävän osan ulkomaisista työntekijöistä, ja keskinäinen kauppa Ukrainan ja EU:n välillä kasvaa dynaamisesti. Ukrainan suurimmat ongelmat ovat samoja, jotka koskevat monia EU:n jäsenvaltioita: korruptio, epäsuotuisa viisumijärjestelmä ja keskenään yhteensopimaton lainsäädäntö. On mainittava se, että tarkkailijoiden mukaan kunnallisvaalit sujuivat ilman suuria teknisiä puutteita. Kaikkien poliittisten ryhmien ehdottama päätöslauselma on tasapainoinen kompromissi, ja vaikka minulla on varaukseni joitakin yksityiskohtia kohtaan, GUE/NGL-ryhmä tukee sitä.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, EFD-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, monia, toisinaan uskomattomia säännönvastaisuuksia 31. lokakuuta pidetyissä Ukrainan alue- ja paikallisvaaleissa on pidettävä punaisena vaatteena Euroopan unionille. Annan pari esimerkkiä: laajamittainen, valvomaton uusien äänestyslippujen painaminen monilla alueilla ja vaalilippujen valokuvaaminen, ja entäpä laajamittainen virkamiesten, opettajien, lääkärien ja professorien painostaminen, jotta nämä eivät asetu oppositiopuolueiden ehdokkaaksi. Euroopan unionin – ja te voitte tehdä sen – pitäisi vastustaa tiukasti tätä huonoa, epädemokraattista alkusoittoa Ukrainan vuoden 2012 parlamenttivaaleille, ja meidän olisi pidettävä kiinni poliittisista arvoistamme Ukrainan autoritaarisia suuntauksia vastaan. Jos emme tee niin, saatamme menettää uskottavuutemme Ukrainan eliitin silmissä sekä erityisesti uudistusmielisten ja demokraattisten voimien silmissä. Onneksi teidän selvä puheenne, arvoisa komission jäsen, ei anna syytä huoleen tässä suhteessa.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että Ukraina on yksi EU:n suurimmista naapurivaltioista ja että sillä on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Siksi se on varmasti erittäin tärkeä kumppani EU:lle. Kuitenkin poliittisesta näkökulmasta katsottuna se vaikuttaa etääntyvän huomattavasti EU:sta. Siihen oli syynsä, että venäläismieliset ryhmät menestyivät viime paikallisvaaleissa. Se oli todennäköisesti tappio myös Euroopan unionille. EU on siten selvästi menettämättä vetovoimansa ukrainalaisten silmissä. Tavalliset ukrainalaiset olisivat todennäköisesti mielellään eurooppalaisia, mutteivät välttämättä osa Euroopan unionia. EU on vähitellen antamassa pois valttikorttinsa käyttäytymällä kuin ylimielinen suurvalta. Ukrainalaiset haluaisivat kuitenkin epäilemättä tulla kohdelluiksi tasaveroisina kumppaneina EU:n ja Venäjän kanssa.

Ei siis katsota ukrainalaisia alas korkeuksista aivan kuin heidän korkein tavoitteensa voisi olla vain EU:hun liittyminen. Annetaan heille tulevina vuosina mahdollisuus kehittää oma identiteettinsä ja sitten päättää, haluavatko he lähentyä EU:ta vai kenties pysyä riippumattomana.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, EU:n ja Ukrainan yhteistyölle on valtavasti mahdollisuuksia. Se tuli selväksi huippukokouksessa. Toimintasuunnitelma viisumivapautta varten ja assosiaatiosopimus ovat vain kaksi esimerkkiä, jotka kertovat siitä.

Kompromissipäätöslauselmassa – ja se käy ilmi näkökohdista joista päätöslauselma on koottu – olemme korostaneet myös mahdollisesti myönteisiä näkökohtia. Englantilaisen sananlaskun mukaan käytäntö sen vasta osoittaa. Jää nähtäväksi pannaanko uudistuspaketti ja uudistuslait käytännössä täytäntöön.

Komission jäsen mainitsi julkisia hankintoja koskevan lain. Siihen on juuri annettu huomattava poikkeus. Kaikki jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailuita koskevat hankinnat on poistettu lain soveltamisalasta. Voin hyvin kuvitella, kenestä tulee upporikas sen seurauksena. Se on hyvä esimerkki siitä, että periaatetta pidetään kovasti arvossa mutta asiat näyttävät kovin erilaiselta käytännössä.

Kiitän komission jäsentä siitä, että hän ilmaisi huolensa lehdistönvapaudesta, kokoontumisvapaudesta ja ilmaisunvapaudesta ja totesi myös selvästi, että paikallisvaalit olivat askel taaksepäin. Näin se sanottiin ainakin saksankielisessä käännöksessä. Se on myös Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän kanta, ja mekin olemme ilmaisseet kantamme erittäin selvästi.

Jos Adrian Severin väittää, ettei sisäisiä konflikteja pidä kansainvälistää, minusta se kuulostaa kauniimmalta ilmaisulta sille, mitä aikaisemmin pidettiin sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteena. Sitä on esiintynyt liikaakin, eikä meidän pitäisi noudattaa kyseistä periaatetta Ukrainaa koskevissa toimissamme. Juuri siksi, että haluamme tuoda Ukrainan lähemmäs Eurooppaa, sen on annettava mitata itseään eurooppalaisilla normeilla. Juuri sen takia Rebecca Harms on oikeassa sanoessaan, että meidän on nyt pysyteltävä erittäin läheisissä tekemisissä Ukrainan kanssa ja varmistettava että sitä, mitä siellä on saavutettu demokratian ja ihmisoikeuksien alalla, ei kyseenalaisteta jälleen kerran taaksepäin suuntautuneella politiikalla.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ollaan rehellisiä. Valitettavasti oranssilla vallankumouksella, ja korostan sanaa "valitettavasti", ei ole saavutettu sitä mitä sillä olisi pitänyt saavuttaa. Se johtuu muun muassa Julija Tymošenkon ja Viktor Juštšenkon välisestä kiistasta. Viktor Juštšenko sanoo nyt, että Julija Tymošenko on aivan samanlainen kuin Viktor Janukovytš, mikä on mielenkiintoista. Valitettavasti paikallisvaalit eivät täyttäneet odotuksiamme. Niissä ei noudatettu eurooppalaisia normeja, ja se on nyt tullut selväksi myös Ukrainan kansalle.

Ollaan rehellisiä, se, mitä Adrian Severin tarkoitti, oli jotain aivan muuta, Michael Gahler. Teidän pitäisi puhua Julija Tymošenkolle samalla tavalla kuin me puhumme ystävillemme Ukrainan Alueiden puolueessa, toisin sanoen teidän pitäisi kannustaa häntä valitsemaan Euroopan tie. Jätetään oligarkit taaksemme ja edetään kohti demokraattista valtiota. Älkää yrittäkö häiritä Euroopan parlamentin työtä, niin me käytämme varmasti painostusta varmistaaksemme sen, että eurooppalaisia oikeusnormeja noudatetaan. Rebecca Harms istuu keskellä. Vaikka se ei ole aina Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän omaksuma kanta, voimme yhtyä siihen mitä Rebecca Harms sanoi. Ojennetaan Ukrainalle auttava käsi eurooppalaisten normien ja EU:n oikeusjärjestelmän pohjalta. Se on tärkeää kaikista näkökulmista. Se on politiikkamme, ja me noudatamme sitä edelleen, kunnes pääsemme eteenpäin. Siksi me suhtaudumme kriittisesti siihen, että vaalit eivät menneet hyvin. Katsokaa, että Julija Tymošenko auttaa muodostamaan rakentavan opposition. Neuvokaa Julija Tymošenkoa samalla tavalla kun me neuvoimme Viktor Janukovytšia.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aloitan Adrian Severinin puheenvuorosta. Hän totesi erittäin tärkeä asian eli sen, että meidän pitäisi ajatella sitä, mitä me voimme tehdä Ukrainalle eikä sitä mitä Ukraina voi tehdä meille. Kiitän Adrian Severiniä näistä sanoista, koska meidän pitäisi todellakin tehdä niin.

Vaaleja ei toki toimitettu meidän toivomallamme tavalla. Siellä tapahtui asioita, joita ei olisi pitänyt tapahtua. Olen kuitenkin samaa mieltä Rebecca Harmsin kanssa. Hän sanoi, ettei meidän pitäisi hakea tukea miltään puolueelta vaan tarkastella sitä, mitä ukrainalaiset haluavat ja mitä me haluamme. Sen takia Ukrainan yhdentyminen EU:n rakenteisiin ja sanotaan se nyt selvästi – Euroopan unionin jäsenyys – on Euroopan unionin ja myös ukrainalaisten itsensä etujen mukaista. Minun mielestäni ukrainalaisilta odotettujen normien nostaminen on hieman epärehellistä. Se johtuu siitä, että tässä parlamentissa on niitä, jotka ovat erittäin jalomielisiä strategisia kumppaneitaan kohtaan ihmisoikeuksia, sananvapautta ja lehdistönvapautta koskevissa kysymyksissä. Samalla he nostavat huomattavasti ja aina vain normeja, joita odotetaan ukrainalaisilta ystäviltämme. Meidän on oltava maltillisia. Ukrainalaiset ovat ansainneet yhteistyömme, kannustuksemme – kuten Hannes Swoboda sanoi – riippumatta siitä missä leirissä he ovat. Sama asia tapahtuu täällä – tietyt jaot menettävät merkityksensä, koska itse asia on tärkeämpi kuin jaot. Kyseinen asia on mahdollisimman tiivis yhteistyö Euroopan unionin ja Ukrainan välillä.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, tunnen Ukrainaa, koska olen vieraillut Kiovassa ja Krimillä ja keräilen ukrainalaisten taiteilijoiden, kuten Tetenkon ja Šiškon, töitä. Ukrainalaiset ovat hyvää, anteliasta ja lämminsydämistä kansaa, mutta poliittisesti kehottaisin olemaan hyvin huolellinen. Ukraina on valtio, joka on jakautunut länsimieliseen länteen ja Venäjään suuntautuneeseen itään. Se on myös merkittävä toimija, siellä on 45 miljoonaa asukasta, ja Venäjä pitää maata pitkälti takapihanaan.

Olen käynyt vierailulla Venäjän laivastotukikohdassa Sevastopolissa Krimin niemimaalla. Venäläiset vartioivat tiukasti pääsyä sieltä Mustallemerelle. Kaikki puheet Ukrainan liittymisestä Natoon olisivat terävä potku Venäjän karhulle.

Catherine Ashtonin kömpelö diplomaattinen lähestyminen voisi kiristää jännitteitä vaikeana aikana, kun taas kustannukset Ukrainan pakottamisesta EU:hun olisivat kohtuuttomia maataloustukien, aluetukien ja laajamittaisen maahanmuuton muodossa. On parempi auttaa muulla tavoin ja pitää Ukraina ylpeänä, itsenäisenä, EU:n ulkopuolisena valtiona.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskon meidän kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että suuren maantieteellisen kokonsa ja väestönsä takia Ukrainalla on strateginen ja ehkä jopa keskeinen merkitys Euroopan unionille.

Katson kuitenkin, että mietinnöstä puuttuu kaksi asiaa. Toinen niistä on maininta Ukrainan vähemmistöistä. Kuten tiedämme, vain noin 65–70 prosenttia Ukrainan väestöstä on ukrainalaisia, vaikka sisällyttäisimme siihen ruteeniväestön. Maassa asuu varsin suuri venäläisvähemmistö sekä monia unkarilaisia, tataareja ja romanialaisia. Ehdotan painokkaasti, että asia sisällytetään mietintöön ja että vähemmistöjä koskevat huolemme ilmaistaan vaatimuksissamme. On syytä mainita myös tarve tukea paikallista koulutusta eli vähemmistöjen koulutusta ja vähemmistökielten käyttöä sekä se, että Ala-Karpatian unkarilaisen vähemmistön paikallisia muistomerkkejä on vandalisoitu.

Toinen asia, jota pahoittelen, on se, ettemme ole vastustaneet painokkaammin paikallisvaalien aikana tehtyä vilppiä. Kehotankin EU:ta pyytämään Ukrainalta selvitystä näistä kahdesta asiasta.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, tämä viikko on hyvä EU:n ja Ukrainan suhteille. Ensinnäkin maanantain huippukokouksessa teimme yhdessä viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman. Seuraavaksi äänestämme huomenna mielestäni hyvästä Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, joka avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiselle ja vahvistamiselle Euroopan unionin ja Ukrainan välillä. Se avaa tällaisen mahdollisuuden ja samalla se päättää erittäin tärkeän keskustelun, jota asiasta on käyty Euroopan parlamentissa.

On hyvä asia, että olemme saavuttaneet kompromissin ja että olemme yhtä mieltä. Olemme yksimielisiä siitä, mitä me sanomme, ei tietyille poliittisille ryhmille Ukrainassa, ei presidentti Janukovytšin hallitsevalle ryhmälle tai Tymošenkon oppositiolle, vaan puhumme ennen kaikkea ukrainalaisille itselleen. Haluamme Ukrainan uudistuvan siten, että se voi tulevaisuudessa liittyä Euroopan unioniin. Se on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää arvioida Ukrainan hallituksen työtä sen saavutusten ja toimien perusteella.

On sanottava, että kyse on moneen vuoteen ensimmäisestä hallituksesta, joka on ryhtynyt toteuttamaan uudistuksia yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Nyt voidaan nähdä myös, että kyseisillä uudistuksilla on ollut myönteinen vaikutus talouteen – voidaan selvästi havaita, että stagnaatio, joka on näkynyt selvästi viime vuosina, päättyy. Toisaalta Ukraina itse sanoo, että se haluaa liittyä Euroopan unioniin, minkä takia se antaa meille oikeuden arvioida sitä eurooppalaisilla normeilla. Siksi meidän täytyy tietysti käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat säännönvastaisuuksia viime vaaleissa.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään erilaisessa ilmapiirissä kuin kuukausi sitten. Tunteet ovat tyyntyneet. Sanat, jotka olemme sisällyttäneet päätöslauselmaesitykseen, sopivat paremmin todelliseen tilanteeseen. On hyvä, että Euroopan parlamentti yrittää puhua yhdellä äänellä, vaikka kyseiset sanat ovat toisinaan taitamattomia ja paljastavat toisinaan huomattavaa epäpätevyyttä.

Mistä tässä päätöslauselmassa on kyse? Siinä on itse asiassa kyse demokratian laadusta ja siitä, miten paljon Euroopan parlamentti haluaa Ukrainan demokratian olevan korkealaatuista. Päätöslauselma on suunnattu sininen–oranssi-jakolinjan kummallekin puolelle. Viiden viime vuoden aikana Ukrainassa tilanne on ollut sellainen, että ensin "oranssi"-puolue voitti, sitten "sininen"-puolue voitti, sitten "oranssi"-puolue voitti jälleen ja nyt "sininen"-puolue on hallituksessa. Haluaisin "sinisen"-ryhmän – presidentti Janukovytšin, pääministeri Azarovin, Alueiden puolueen – kuulevan tältä parlamentilta, että he ovat vastuussa Itsenäisyyden aukion suuren perinnön vaalimisesta. Kyse on suuresta perinnöstä, joka koskee miljoonien ihmisten vaatimuksia, jotka esitettiin Itsenäisyyden aukiolla monta vuotta sitten. He ovat vastuussa siitä, koska he ovat vallassa.

Haluan myös, että Julija Tymošenko kuulee nämä sanat. Hän on vastuussa opposition imagosta. Haluaisin, että suuri oppositiojohtaja – Julija Tymošenko – ymmärtää, että kun ollaan oppositiossa, pelkkä vallan vaatiminen ei riitä. On esitettävä vaihtoehto maalle ja näytettävä se ihmisille ja saatava heidät kiinnostumaan siitä, niin että he ymmärtävät sen. Jos "sininen"- ja "oranssi"-ryhmä ymmärtävät, että ne ovat vallassa vähän aikaa ja sitten oppositiossa vähän aikaa ja että itse asiassa Ukraina tarvitsee samaa hoitoa, samaa mielikuvitusta ja samaa rohkeutta kaiken aikaa, olemme saavuttaneet huomattavaa menestystä, koska me olemme auttaneet niitä tässä asiassa.

Tšekkiläiselle kollegalleni sanon, että se ei ole Viktor Klitschko vaan Vitali Klitschko, joka on rökittänyt amerikkalaisia saksalaisissa nyrkkeilykehissä. Klitschkoja on kaksi. Se tosiasia, että Ukraina on tuottanut kaksi tällaista nyrkkeilijää, osoittaa miten mahtava maa se on.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, yksi Neuvostoliiton hajoamisen tärkeimmistä seurauksista oli itsenäisen Ukrainan syntyminen. Se on valtio, jota voidaan pitää Euroopan unionin tulevana jäsenenä.

Voin olla vain tyytyväinen siihen, että presidentti Janukovytš ja uusi parlamentti ovat vahvistaneet halunsa liittyä EU:hun, koska aidosti itsenäinen ja demokraattinen Ukraina, jossa ei ole korruptiota ja oligarkkien valtarakenteiden pelkoa, ja Ukraina, joka perustuu tukevasti oikeusvaltioperiaatteen varaan, on ja tulee olemaan korvaamaton tekijä koko mantereen vakaudelle. Ilman aidosti demokraattista Ukrainaa on vaikea kuvitella aidosti demokraattista Venäjää.

Eilen tuli kuluneeksi kuusi vuotta oranssin vallankumouksen alkamisesta. Valitettavasti kyseisen muutoksen valtavat mahdollisuudet on hukattu. Kuitenkin demokraattisten mielenosoittajien saavutettua voiton joulukuussa 2004 monipuoluevaaleista ja lehdistönvapaudesta tuli uskottavia. Päätöslauselmaesityksessään Euroopan parlamentti ilmaisee huolensa yhä uusista raporteista, joiden mukaan demokraattiset vapaudet ja oikeudet, myös tiedotusvälineiden vapaus, ovat uhattuna ja että turvallisuuspalvelut ovat alkaneet puuttua kansalaisten demokraattisiin toimiin jälleen kerran.

Haluaisin lähettää uudelle hallitukselle tärkeän viestin: EU on avoin kaikenlaiselle yhteistyölle, mutta yhteistyön hintana ei voi koskaan olla perusvapauksien rajoittaminen. Todellisina Ukrainan ystävinä meidän on enemmän kuin koskaan oltava rehellisiä, ystävällisiä ja johdonmukaisia arvojemme puolustamisessa. On valitettavaa, että kuuden vuoden jälkeen uusi eliitti ei vieläkään voi hyväksyä oranssia vallankumousta kansan tahdon aitona ilmauksena. Vallankumouksen syiden ja seurausten selvittäminen voi vain parantaa Ukrainan yhteiskunnan yhdentymistä.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, en halua puhua siitä mitä meidän on tehtävä Ukrainalle tai mitä Ukrainan on tehtävä meille. Haluan puhua siitä mitä Ukrainan on tehtävä itselleen, koska sen kohtalo on itse asiassa sen omissa käsissä. Toisaalta Ukraina on ilmaissut halunsa integroitua Euroopan unioniin, mutta toisaalta me saamme jatkuvasti paljon raportteja kansalaisvapauksien loukkauksista Ukrainassa. Äskettäin Euroopan parlamentti on saanut vetoomuksen ukrainalaisen televisioaseman TVi:n toimittajilta, jotka valittavat poliittista painostusta ja jatkuvaa valvontaa. Kaupallisella televisioasemalla Kanal 5:llä on vastaavanlainen ongelma. Toisaalta riippumattomat analyysikeskukset Ukrainassa ovat raportoineet äskettäin, että 69 suunnitellusta uudistuksesta on toteutettu vain neljä.

Viimeaikaisissa keskusteluissa Euroopan parlamentissa jotkut jäsenet katsoivat, että demokratian vastaisen toiminnan arvostelu saa Euroopan komission ja Ukrainan viranomaiset luopumaan suhteiden lähentämisestä Ukrainan ja Euroopan unionin välillä, joten on parempi olla tuomitsematta Ukrainan viranomaisia ja sen sijaan on kannustettava niitä uudistuksiin. Katson kuitenkin, että Euroopan parlamentin pitäisi ennen kaikkea puolustaa demokraattisia arvoja ja kiinnittää huomiota oikeusvaltioperiaatteen tarpeeseen. Hallitusten pitäisi pyrkiä realistiseen politiikkaan, painostuspolitiikkaan, kannustimiin ja neuvotteluihin, kun taas Euroopan parlamentin pitäisi tuomita demokraattisten vapauksien loukkaaminen ja saada Euroopan komissio käyttämään välineitä, jotka ovat unionin käytettävissä tätä tarkoitusta varten. Puhun nyt demokratian edistämisohjelmista.

Olen tyytyväinen maanantain EU:n ja Ukrainan huippukokouksen tulokseen. On allekirjoitettu pöytäkirja, joka mahdollistaa Ukrainan osallistumisen tiettyihin EU:n ohjelmiin, ja on ryhdytty toimiin viisumipakon poistamiseksi. Uudistusten ja demokratian edistyminen on kuitenkin ukrainalaisten käsissä.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, lokakuun istuntojakson aikana komission jäsen Füle korosti sitä, että Ukrainan suhteita pitäisi tarkastella kolmen tapahtuman näkökulmasta. Ne ovat EU:n ja Ukrainan kokoukset ministeritasolla, paikallisvaalit sekä EU:n ja Ukrainan huippukokous.

Minua vaivaavat erityisesti paikallisvaalit, joita minulla oli tilaisuus tarkkailla yhdessä kollegani Paweł Robert Kowalin kanssa. Valitettavasti vaalilain muuttaminen vain kolme kuukautta ennen vaaleja ja vuoden 2004 perustuslain kumoaminen viittaavat siihen, että Ukrainan kansalaisilla ei ole tunnetta lain varmuudesta ja kestävyydestä. Lisäksi rikkomukset, joita tapahtui itse vaalien aikana voivat aiheuttaa epäilyksiä siitä, noudatettiinko demokraattisia normeja. Korruption torjunnan ja julkishallinnon avoimuuden lisäämisen pitäisi myös olla tärkeä osa uudistusta. Toivon kuitenkin, että päätöslauselma kannustaa Ukrainaa jatkamaan taloudellisten ja institutionaalisten uudistusten tiellä, jolle se lähtenyt.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin kompromissipäätöslauselma Ukrainasta on ratkaisevan tärkeä Ukrainan kansalaisille, mutta ei unohdeta sitä, että se on erittäin tärkeä myös Euroopan unionin kansalaisille, koska Ukraina on tärkeä kumppanimme erityisesti Itä-Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanossa. Siksi on erittäin tärkeää, että me pyrimme edelleen tiiviiseen yhteistyöhön erityisesti viisumivaatimusten alalla. Niinpä komission ja neuvoston on laadittava mahdollisimman pian toimintasuunnitelma viisumivapaudesta. Meidän on sovittava pian myös vapaakauppasopimuksesta. Varmistaaksemme pitkän aikavälin poliittisen vakauden Ukrainassa ja sen naapurivaltioissa, on epäilemättä erittäin tärkeää, että Ukraina toteuttaa perustuslakiuudistukset, mutta meidän – Euroopan unionin ja sen toimielinten – on ymmärrettävä, että se vaatii aikaa emmekä saa aina esittää arvostelua vaan meidän on autettava Ukrainaa integroitumaan perheeseemme.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Ukraina on ennustettavan arvaamaton. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että EPC:n (European Policy Centre) arvostelu alkaa vaimeta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Ukrainan hallitus on onnistunut vakauttamaan tilanteen. On hyvä, että myös työttömyys vähenee ja että talous kasvaa. Ukraina on kiinnostunut yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa, mutta kiinnostus on molemminpuolista. Euroopan unioni on kiinnostunut myös demokraattisesta oikeusjärjestyksestä rajoillaan.

Tänään voimme moittia Ukrainaa ihmisoikeus- ja perusoikeustilanteesta. Korruptio ja sen kietoutuminen politiikkaan pelottavat meitä. Ukraina tietää kuitenkin, ettei Euroopan unioni tee myönnytyksiä tässä asiassa. Meidän on luotava todellista yhteistyötä. En voi lopettaa sanomatta, että tämän parlamentin viime kuussa tekemä päätös lykätä mietinnön hyväksymistä oli viisas. Huomenna me hyväksymme monipuolisen ja tasapainoisen mietinnön, josta on Ukrainalle todellista hyötyä.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Arvoisa puhemies, osallistuin Euroopan parlamentin valtuuskuntaan, joka vieraili Ukrainassa. Suoraan sanottuna palasin sieltä sekavin tuntein. Siellä ollessani näimme mielenosoituksia ja paljon levottomuuksia. Näimme kuitenkin myös joitakin myönteisiä merkkejä. Olen tyytyväinen perustuslakituomioistuimen päätökseen, joka koskee parlamentin toimikautta, koska se poistaa monta estettä vakauden tieltä.

Hyvät kollegat, Ukrainassa asuu lähes miljoona bulgarialaista alkuperää olevaa ihmistä. Se merkitsee sitä, että Ukrainassa on eurooppalaiselle ajatukselle lähes miljoona potentiaalista lähettilästä, joilla ei ole mitään tekemistä oligarkkien valtapelien kanssa ja jotka eivät ole niihin syyllistyneet. Meidän on löydettävä osana viisumipolitiikkaa keino, jolla varmistetaan se, että kyseiset henkilöt, jotka esi-isiensä tavoin ovat olleet eristyksissä kotimaastaan yli 300 vuotta, voivat matkustaa vapaasti Bulgariaan ja viedä eurooppalaisia ihanteitamme sieltä Ukrainaan.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Arvoisa puhemies, vähän aikaa sitten Ukraina oli epäilemättä edellä muita itänaapureitamme eurooppalaisten normien soveltamisessa, taloudellisissa ja oikeudellisissa uudistuksissa sekä sisäisissä poliittisissa prosesseissa. Tietysti maan viimeaikaiset tapahtumat ovat huolestuttavia, ja niinpä katsonkin, että meidän on ilmaistava kumppanillemme Ukrainalle huolemme niistä ongelmista, joita havaitsemme. Erityisesti kyse on vallasta, joka on annettu Ukrainan turvallisuuspalvelulle, ja toimista, joita turvallisuuspalvelu on toteuttanut yrittäessään pelotella kansalaisjärjestöjä ja valvoa Ukrainan lehdistöä. Samalla sanoisin vielä jotain muuta. Meidän on tuettava prosessia, joka koskee Ukrainan integroitumista EU:hun. Voimme soveltaa keppi ja porkkana -politiikkaa, mutta porkkanan osuutta on lisättävä. Meidän on tuotava Ukraina lähemmäs Euroopan unionia eikä työnnettävä sitä kauemmas. Katson, että Ukrainan jäsenyys Euroopan unionissa on myös meidän strateginen tavoitteemme, ja meidän on löydettävä sopivat keinot tavoitteen saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Arvoisa puhemies, minulla on kysymys kaikille parlamentin jäsenille. Miksi me tarvitsimme tätä päätöslauselmaa Ukrainasta nyt? Auttaaksemme Ukrainan uutta hallitusta vai puuttuaksemme maan sisäisiin asioihin ennen paikallisvaaleja ja estääksemme ukrainalaisia kehittämästä maan tilannetta itse? Vaikuttaa siltä, että kyse on asioihin puuttumisesta ennen paikallisvaaleja. Salaa on laadittu teksti, joka sisältää mielipiteen, että kaikki menee Ukrainassa todella huonosti. Kuitenkin ne ihmiset, jotka haluavat kuvata Ukrainan todellista tilannetta eri valossa, ovat erehtyneet. Vastedes meidän on ensin kuvastettava tosiasiat huolellisesti ja entistä laajemmin ja kirjoitettava niistä vasta jälkeenpäin. Meidän on oltava hyvin vakavia päätelmissämme, koska me varmasti niitämme sitä mitä kylvämme. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, yksi tärkeä seikka tämän päivän keskustelussa on ollut arvostelu, joka koskee 31. lokakuuta pidettyjen paikallisvaalien avoimuutta ja rehellisyyttä. Se on oikeutetusti kohdistunut hallituksen vaikutusvallan kasvuun tiedotusvälineissä, salaisen palvelun poliittiseen rooliin ja uuteen vaalilakiin, joka aiheuttaa haittaa oppositiopuolueille.

Ukraina on edelleen keskeinen kumppani EU:lle. Siinä suhteessa olen tyytyväinen siihen, että EU osallistuu uudistus- ja demokratisointiprosessiin, mikä vahvistettiin maanantain huippukokouksessa. Kumppanuus Ukrainan kanssa on luonnollista myös Romanialle, koska mailla on merkittävä asema Mustanmeren alueella ja yhteisiä haasteita energiavarmuuden alalla.

Niin kuin Moldovan tasavalta on jo tehnyt, myös Romanian odotetaan tekevän paikallista rajaliikennettä koskeva sopimus EU:n säännösten mukaisesti. Kotimaani on myös ilmaissut tukensa sille, että käynnistetään EU:n toimintasuunnitelma, jolla pyritään myöntämään viisumivapaus Ukrainan kansalaisille.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, vastaan ensin Adina-Ioana Văleanin esittämään asiakysymykseen julkisia hankintoja koskevasta laista.

Kun laki annettiin, olimme tyytyväisiä siihen. Myöhemmät tarkistukset ovat kuitenkin muuttaneet lain laatua. Komissio on seurannut tiiviisti viimeaikaista kehitystä, ja muutos parempaan on myös yksi ehdoista energia-alan budjettitukemme jakamiselle. Sen lisäksi olen erittäin tyytyväinen yleiseen sopimukseen siitä, millainen analyysin Ukrainan nykytilanteesta pitäisi olla. Sen pitäisi näkyä päätöslauselmassa, josta huomenna äänestetään.

Uskon todellakin, että jos me Euroopan parlamenttina ja Euroopan unionina haluamme vaikuttaa tähän asiaan, niin yleinen sopimus sitä koskevan kannan periaatteista on erittäin tärkeä. Olen tyytyväinen kantaan komission ja korkean edustajan puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi kuusi päätöslauselmaesitystä(1). Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), kirjallinen.(RO) Muistutan siitä, että millä tahansa valtiolla on oikeus liittyä EU:n jäseneksi, kuten unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa määrätään. Juuri sen takia, että Ukraina haluaa jonain päivänä liittyä EU:hun, olen erittäin huolestunut tavasta, jolla paikallisvaalit toimitettiin äskettäin Ukrainassa. Vaalit eivät olleet vapaat, oikeudenmukaiset tai demokraattiset. Lainsäädännön muutos, joka tehtiin juuri ennen äänestystä, ja se, että Alueiden puolue "työnnettiin" vaalilistojen huipulle 85 prosentissa tapauksista oppositiopuolueiden myöhäisen rekisteröinnin avulla ja muut esteet, joilla estettiin oppositiopuolueiden oikeudenmukainen edustus, herättävät kysymyksiä poliittisen järjestelmän luonteesta.

Aivan kuten Yhdysvaltojen hallitus on korostanut, paikallisvaalit jäivät selvästi tammikuussa pidettyjen presidentinvaalien normien alle. Osoittaakseen sitoutumisensa demokraattisiin arvoihin Ukrainan johtajien on annettava vaalilainsäädäntöä, joka on kansainvälisten normien mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), kirjallinen.(PL) Itänaapurimme tilanteen monimutkainen luonne näkyi erittäin intensiivisessä keskustelussa, joka käytiin äskettäin tässä parlamentissa. On varmaa, ettemme voi jättää huomiotta säännönvastaisuuksia, joita olemme todistaneet ennen äskettäisiä paikallisvaaleja ja niiden jälkeen, sillä kyseiset säännönvastaisuudet tarkoittavat sitä, että Ukraina ei vieläkään täytä poliittisen kulttuurin alalla sitä, mitä me pidämme eurooppalaisina normeina. Emme kuitenkaan voi olla huomaamatta Ukrainassa tapahtuvien muutosten myönteisiä vaikutuksia ja erityisesti ponnisteluja talousuudistusten hyväksi – asia vahvistettiin myös äskettäisessä EU:n ja Ukrainan huippukokouksessa. Tästä kompromissista pitäisi muodostua Euroopan parlamentin kanta.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö