Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2934(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0650/2010

Rozpravy :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0444

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 24. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Ukrajina (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie v mene podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Ukrajine. Najprv by som chcel dať slovo pánovi komisárovi de Guchtovi v mene podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pani barónky Ashtonovej.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie v mene podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.(FR) Vážený pán predsedajúci, je mi veľkým potešením dnes večer diskutovať o situácii na Ukrajine v mene Cathy Ashtonovej, vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky, ktorá ľutuje, že tu dnes nemôže byť prítomná.

Dnešok predstavuje dôležitý deň pre Ukrajinu, ktorá získala predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na rok 2013 ohlásené dnes ráno. Je to výsada, ale aj zodpovednosť, ktorá poskytne Ukrajine príležitosť naplniť určite vysoké očakávania.

Teraz sa chcem venovať našim bilaterálnym vzťahom, ktoré pripomenul minulý pondelok samit v Château Val Duchesse v Bruseli, ktorého sa zúčastnil pán prezident Janukovič, ako aj páni predsedovia Van Rompuy a Barroso. Cathy Ashtonová sa zúčastnila na diskusii o medzinárodných otázkach. Tiež som tam bol s cieľom pouvažovať nad vyhliadkami hĺbkovej a komplexnej oblasti voľného obchodu v blízkej budúcnosti s vysokými ambíciami. Naše diskusie boli otvorené a som si istý, že samit nasmeroval vzťah, ktorý si zaslúži byť rozsiahlejší a hmatateľnejší, tým správnym smerom.

Dva najdôležitejšie výsledky samitu sú prijatie akčného plánu o voľnom pohybe osôb a podpísanie protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci umožňujúceho Ukrajine zúčastniť sa na programoch EÚ.

Ostatné body programu boli vnútorná situácia na Ukrajine, prebiehajúce rokovania o budúcej dohode o pridružení a reformný proces. Ukrajina je súčasťou nášho susedstva. Z tohto dôvodu sa snažíme uvítať jej blízkosť a susedstvo Ukrajiny tiež nie je nemenné, ak si spomeniete na samit NATO tento víkend a na záver dnešných dvojstranných rokovaní v Bruseli, kde som bol iba pred niekoľkými hodinami, umožňujúce EÚ podporiť vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie.

Vráťme sa späť k samitu. Súčasná vláda uskutočnila mnoho dôležitých hospodárskych reforiem, ktoré sme uvítali. Po prvé, existujú právne predpisy o verejnom obstarávaní, ktoré by mali zohrať dôležitú úlohu v boji proti korupcii. Uzavreli sa dohody s MMF a zaviedli sa dôležité reformy v kľúčovom odvetví energetiky. Ukrajinská vláda bola relatívne úspešná pri stabilizovaní situácie v krajine. Samozrejme, to pokladám za veľmi dôležité.

A predsa nás znepokojujú pretrvávajúce správy o porušovaní základných slobôd a demokratických zásad na Ukrajine. Mimoriadne obavy si zaslúžia neprávosti v súvislosti so slobodou médií a slobodou zhromažďovania a združovania. Okrem toho, ako viete, ukrajinský ústavný súd nedávno zrušil ústavu z roku 2004, ktorá bola prijatá počas oranžovej revolúcie. Takže opäť platí ústava z roku 1996, ktorá dáva väčšiu právomoc prezidentovi. Toto veľmi kontroverzné rozhodnutie dokazuje, že Ukrajina potrebuje otvorený a participatívny ústavný reformný proces.

Tento proces by mal byť zameraný na vytvorenie trvalo udržateľného systému kontroly a vyváženosti v súlade s európskymi štandardmi. Vaše februárové uznesenie tiež obsahovalo túto otázku.

Ďalšie nedávne rozhodnutie ústavného súdu, ktoré možno interpretovať rôzne, je trvanie súčasného parlamentného mandátu. Zatiaľ čo ústava z roku 1996, ktorá v súčasnosti platí, ustanovuje štvorročný mandát, súd rozhodol, že právomoci súčasného parlamentu prestanú platiť až po piatich rokoch, keďže bol zvolený v období, na ktoré sa vzťahuje ústava z roku 2004. Toto rozhodnutie odráža prístup à la carte, ktorý čoraz viac uplatňuje súčasná vláda. Ukrajina opäť naliehavo potrebuje otvorený a participatívny ústavný reformný proces, nie rozhodnutia vykonávané podľa okolností.

V posledných rokoch bola miera politickej slobody na Ukrajine veľmi vysoká. Jedny voľby za druhými uznávali dôveryhodné organizácie ako spĺňajúce medzinárodné štandardy. Z tohto dôvodu je poľutovaniahodné konštatovanie, že nedávne komunálne voľby, ktoré sa konali 31. októbra, väčšina pozorovateľov skritizovala. Hoci sa tieto kritiky týkali iba technických a procedurálnych aspektov, tak či onak to bol krok späť.

Demokratické hodnoty a zásady spolu s ľudskými právami sú základnými zásadami členských štátov EÚ. Ide o zásady, ktoré nepripúšťajú žiaden kompromis, o to viac, že tu hovoríme o kľúčovom partnerovi.

Spoločné hodnoty pre spoločnú budúcnosť sú úlohou pre budúce združenie medzi Ukrajinou a EÚ. Ako na samite minulý pondelok a počas trvania problémov, musíme naďalej vysielať veľmi jasné posolstvo, pokiaľ ide o úctu k základným hodnotám.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku za vyhlásenie, ktoré tu odznelo v mene vysokej predstaviteľky a ku ktorému mám skutočne máločo dodať. Domnievam sa, že môžeme bezpečne povedať, že o reformách a väčšej stabilite sa rozhodlo aj z dôvodov súvisiacich s parlamentnou stabilitou, čo treba uvítať, ale musíme tiež poznamenať, že hoci posledné parlamentné voľby boli spravodlivé a nestranné, komunálne voľby také neboli, pretože boli zmenené a opozícia nemala rovnakú možnosť zostaviť zoznamy všade. Domnievam sa, že musíme zohľadniť aj skutočnosť, že vedúci predstaviteľ tajných služieb má tiež vrchnú dozornú úlohu na ústavnom súde a že sudcovia sa odvolávajú s cieľom zrušiť ústavu Oranžovej revolúcie. Toto sú fakty. Z tohto dôvodu by som chcel vyjadriť vďaku za vyhlásenie, že otázky spoločných hodnôt a základných práv zohrávajú kľúčovú úlohu. Európska perspektíva pre Ukrajinu je, samozrejme, takisto dôležitou otázkou.

Na druhej strane ma teší, že sa dosiahol životne dôležitý pokrok v dôležitých otázkach na samite v pondelok. Slová kritiky, ktoré som práve vyslovil, by nemali závisieť, ani by sa nemali robiť závislými od toho, čo sa stane v tejto fáze v súvislosti s vízami. Je pre nás dobré a dôležité dosiahnuť pokrok v tejto oblasti.

Je dôležité, aby sme dosiahli pokrok, pokiaľ ide o prehĺbenú zónu voľného obchodu, ktorá posunie Ukrajinu bližšie k európskemu vnútornému trhu, a aby sme dali jasne najavo, že nielen politická, ale aj hospodárska perspektíva Ukrajiny sa nachádza v Európe. Nemá zmysel prijať ruský hospodársky systém bez ruských surovín. Európsky trh bude potom oveľa zaujímavejší pre Ukrajinu a mala by to zlepšiť aj dohoda o pridružení. Domnievam sa však, že by sme mali mať jasno v tom, že toto nie je iba v záujme Ukrajiny, ale aj v našom vlastnom záujme, a že by sme mali pripisovať dôležitosť zabezpečeniu toho, že vonkajší a vnútorný rozvoj Turecka bude postupovať spôsobom, ktorý v tomto uspokojí naše spoločné záujmy.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predsedajúci, filozofiu našej skupiny v otázke dnešných vzťahov medzi Ukrajinou a Európskou úniou by mohla vyjadriť táto parafráza slávnej repliky: Nepýtajte sa, čo by Ukrajina mohla urobiť pre Európsku úniu, ale pýtajte sa, čo by Európska únia mohla urobiť pre Ukrajinu, aby v Ukrajine mala spoľahlivú oporu projektu Európskej únie.

S týmto cieľom by mal byť prístup Európskej únie k Ukrajine vyvážený, spravodlivý, založený na faktoch a strategický. Domnievam sa, že tieto kritériá boli splnené na základe výsledkov nedávneho samitu, a chcel by som sa týmto spôsobom poďakovať pánovi komisárovi za vyjadrenie nášho postoja.

„Vyvážený“ znamená vyžadujúci zlepšenia a zároveň ponúkajúci pomoc. „Spravodlivý“ znamená vyhýbajúci sa zaujatosti vo vnútorných politických sporoch a používajúci rovnaké štandardy na hodnotenie konania strán s farbami, ktoré sa nám páčia, a strán s farbami, ktoré sa nám nepáčia. „Založený na faktoch“ znamená rozhodnutý dôverovať dôkazom a nie nepodloženým tvrdeniam, klebetám a predsudkom. „Strategický“ znamená podporujúci stratégie, ktoré by mohli umožniť Ukrajine organicky sa integrovať do projektu Európskej únie, a nie stratégie, ktorých cieľom je použiť Ukrajinu v našich konfrontáciách s jej susediacimi krajinami.

Kompromisné uznesenie, ktoré by sme mali prijať po dnešnej rozprave, nie je dokonalé, ale je rozumným príkladom tohto prístupu. Musím vyjadriť hlboký nesúhlas s niekoľkými tlačovými chybami textu. Musíme požiadať všetkých politických aktérov na Ukrajine, aby sa vyhli prezentovaniu tohto uznesenia ako víťazstva jedného nad druhým. V skutočnosti je zámerom tohto uznesenia vyslať všetkým ukrajinským politickým silám posolstvo, že je pre ne najvyšší čas, aby sa zjednotili s minimálnou vnútroštátnou agendou a aby uskutočnili dlho očakávané reformy, stratégie a politické výsledky, ktoré by zabezpečili lepší život pre ľudí a lepšie príležitosti pre krajinu so zameraním sa na európsku integráciu. Nie je potrebná internacionalizácia vnútorných konfliktov na Ukrajine.

Dokončime si všetci svoje povinnosti a budúcnosť nám to všetkým oplatí.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, je zaujímavé vidieť, že Ukrajinu máme tak často na programe. Dúfam, že to znamená pokrok v našom vzťahu.

Mám tendenciu domnievať sa, že s pragmatizmom a úctou na obidvoch stranách, pochopením rozdielov a nájdením spoločných záujmov budeme môcť tvoriť spoločné projekty a dosiahnuť poctivé partnerstvo.

Oceňujem nedávne vyhlásenia ukrajinského vedenia, ktoré, dúfajme, odsunú bokom určité obavy, že Ukrajina sa vzďaľuje od európskej budúcnosti. Na druhej strane má akákoľvek rozprava o Ukrajine tendenciu stať sa vojnou medzi európskymi politickými rodinami opozície a vládnymi politickými stranami na Ukrajine. Domnievam sa, že toto nepomôže, pretože nejde o to, kto je lepší – vláda alebo opozícia – alebo koho viac podporujú Európania, ide o demokratickú budúcnosť ukrajinských občanov a o to, aby Ukrajinci mali silnú, demokratickú a prosperujúcu krajinu.

Samit, ktorý sa konal tento týždeň, dosiahol dobré výsledky v upevňovaní prístupu k programom EÚ a v rokovaniach o dohode o pridružení. Som mimoriadne spokojná s tým, že vidím dlho očakávaný pokrok smerom k zóne voľného obchodu.

Samozrejme, ostáva veľa, čo treba urobiť z hľadiska hospodárskych aj inštitucionálnych reforiem, a uskutočnené kroky by sa mali konsolidovať. Nemali by sa povoliť žiadne výnimky z právnych predpisov o verejnom obstarávaní, ktoré boli prijaté začiatkom tohto roka, dokonca ani v prípade majstrovstiev Európy vo futbale.

Hoci nový daňový zákon je dobrým krokom smerom k zlepšeniu fiškálneho prostredia, nemal by sa stať bremenom najmä pre MSP, ktoré zohrávajú takú dôležitú úlohu v každom zdravom hospodárstve.

Vyjadrím sa však jasne. Toto nie je o nás, aby sme hovorili Ukrajine, čo robiť, a nie je to o tom, čo má Ukrajina urobiť pre nás. Je to v prvom rade o tom, čo Ukrajina potrebuje urobiť sama pre seba, pretože inštitucionálne aj hospodárske reformy sú základným predpokladom pre prosperujúcu demokratickú budúcnosť a toto je v najlepšom záujme ukrajinských občanov.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v posledných dňoch sa konali veľké protesty v Kyjeve, Luhansku, Charkove a mnohých ďalších veľkých a menších mestách na Ukrajine. Desaťtisíce alebo státisíce ukrajinských občanov vychádzajú do ulíc. Protestujú proti daňovým zákonom, ktoré považujú za nespravodlivé. Ak je naše uznesenie na niekoho smerované, potom by to v tomto kontexte podľa môjho názoru mali byť ukrajinskí občania, ktorí týmto protestom zaručujú, že vývoj demokracie na Ukrajine pokračuje. Naše uznesenie, ktoré vyjadruje obavy nad porušovaním demokracie, je, samozrejme, smerované na vládu a orgány najmä v súvislosti s týmito protestmi a najmä na vnútroštátne ukrajinské orgány s cieľom naliehať na ne, aby umožnili pokračovanie týchto protestov. Státisíce, možno milióny ľudí sa zajtra očakávajú v Kyjeve. Musím uznať, že sa veľmi obávam ďalšieho vývoja udalostí a znepokojuje ma, čo sa môže stať. Zatiaľ je všetko v poriadku – treba zaklopať na drevo. Počas niekoľkých posledných dní vláda ukázala, že sloboda zhromažďovania funguje. Veľmi dúfam, že to bude tak aj naďalej.

Domnievam sa, že je pre nás veľmi dôležité prijať toto uznesenie naprieč skupinami. Bolo by vážnou chybou pre rozvoj Ukrajiny, keby v budúcnosti jedna strana tohto Parlamentu sympatizovala so Stranou regiónov a druhá so stranou Júlie Tymošenkovej. To by nepomohlo demokratickému rozvoju Ukrajiny. Dúfam, že toto uznesenie sa bude brať vážne – dokonca i keď ho prijmeme po samite – najmä vzhľadom na veľké protesty a znepokojenie ľudí nad účinkami reformy MMF, a že budeme veľmi pozorne sledovať, čo sa teraz deje v Kyjeve a na Ukrajine. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že budeme – vrátane Komisie – pokračovať v prejavoch solidarity v našej práci spoločne s touto krajinou, ktorá má k nám ako Európanom tak blízko.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, v mene skupiny ECR.(PL) Vážený pán predsedajúci, v Európskom parlamente sme mali niekoľko týždňov fascinujúcu rozpravu o ukrajinských záležitostiach. Domnievam sa, že to bolo veľmi dobré. Výsledky našich rokovaní sa sledujú s veľkým záujmom o Ukrajinu – väčším ako o mnohé krajiny Európskej únie. Berme preto naše uznesenie ako list, nie tej či onej strane, ale ako list Ukrajincom, v ktorom otvorene povieme, že so záujmom pozorujeme, čo sa deje, a že sme susedia, ktorí sú pripravení otvoriť dvere Ukrajine a ktorí chcú väčší kontakt s občanmi tejto krajiny. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pani Harmsovej za jej vynikajúce slová. Vždy veľmi dobre vycíti, čo treba povedať v takýchto okamihoch.

Hovorme otvorene o voľbách, ktoré nás neuspokojili. Mnohé aspekty týchto volieb mali štandard, ktorý mal ďaleko k dokonalosti. Ukázalo sa nemožné zachovať dobrý trend predchádzajúcich volieb, ale povedzme tiež, že Ukrajina má ešte stále šancu a že jej v tom chceme pomôcť. Povedzme preto, aké dobré veci sa tam dejú, a že nielen v oblasti hospodárstva, ale aj v oblasti politiky a predovšetkým vo vzťahu k všetkým Ukrajincom sú dvere do Európy otvorené, a že je dobré, že takýto signál prišiel tento týždeň zo samitu Európska únia – Ukrajina. Je dobrou zhodou okolností, že dnes hovoríme o skutočnosti, že uznesenie nie je pre tú či onú stranu na Ukrajine. Je pre Ukrajincov a prijímame ho spoločne.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, v mene skupiny GUE/NGL.(CS) Keď sa povie Ukrajina, normálny občan Európskej únie si predstaví boxera Klička, ktorý hravo poráža svojich súperov. Hospodársky má však Ukrajina rovnaký význam a veľa krajín EÚ a Balkánu je závislých od dopravných ciest zásobujúcich ich stredoázijskou a sibírskou ropou a zemným plynom cez ukrajinské územie. Je jasné, že z krajín Východného partnerstva ide o najdôležitejšieho aktéra. Aj preto vítam zlepšenie vzťahov s Ruskom i výsledky samitu EÚ – Ukrajina. Vo viacerých krajinách EÚ tvoria Ukrajinci významnú časť zahraničných pracovníkov a vzájomný obchod medzi Ukrajinou a Európskou úniou sa dynamicky rozvíja. Hlavné problémy krajiny sa podobajú problémom viacerých krajín EÚ: korupcia, nevýhodný vízový režim, vzájomne nekompatibilné zákonodarstvo. Treba podotknúť, že komunálne voľby prebehli podľa pozorovateľov bez zásadných technických nedostatkov. Uznesenie navrhnuté naprieč politickým spektrom je vyváženým kompromisom, a hoci môžem mať výhrady k niektorým detailom, skupina GUE/NGL ich podporí.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny EFD.(NL) Vážený pán predsedajúci, mnohé, niekedy neuveriteľné nezrovnalosti pri komunálnych a regionálnych voľbách na Ukrajine, ktoré sa konali 31. októbra, musia byť varovným znamením pre Európsku úniu. Dovoľte mi uviesť zopár príkladov: rozsiahle, nekontrolované tlačenie dodatočných hlasovacích lístkov v mnohých regiónoch a kopírovanie hlasovacích lístkov, nehovoriac o obrovskom tlaku na úradníkov, učiteľov, doktorov a profesorov, aby nepodporili opozičné strany. Európska únia – a vy to môžete urobiť – by mala zaujať pevný postoj k tomuto zlému nedemokratickému konaniu do roku 2012, kedy sa budú konať ukrajinské parlamentné voľby, so zachovaním našich vlastných politických hodnôt čeliac autoritárskym tendenciám na Ukrajine. Ak nie, riskujeme našu dôveryhodnosť medzi najvyššou elitou v krajine, a najmä medzi reformne zmýšľajúcimi a demokratickými silami. Našťastie, vaše jednoznačné vystúpenie nedáva dôvod na obavy v tejto veci.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, my všetci vieme, že Ukrajina je jedným z najväčších štátov susediacich s EÚ a že má výrazný potenciál pre budúcnosť. Z tohto dôvodu je určite mimoriadne dôležitým partnerom pre EÚ. Z politického hľadiska sa však zdá, že sa viditeľne vzďaľuje od EÚ. Nebolo to, samozrejme, bezdôvodné, že proruská frakcia bola úspešná v posledných komunálnych voľbách. Pravdepodobne to tiež znamenalo porážku pre Európsku úniu. EÚ z tohto dôvodu jednoznačne stráca svoju atraktivitu pre Ukrajincov. Bežní občania na Ukrajine by pravdepodobne chceli byť európski, ale nie nevyhnutne súčasťou Európskej únie. EÚ postupne vyhadzuje všetky tromfy tým, že sa správa ako arogantná superveľmoc. Ukrajinci by však bezpochyby boli radi, keby ich EÚ a Rusko považovali za rovnocenných partnerov.

Z tohto dôvodu nehľaďme na Ukrajincov povýšenecky, ako keby ich najvyšším možným cieľom mohol byť iba vstup do EÚ. Dajme im šancu rozvíjať vlastnú identitu počas nasledujúcich rokov a potom sa rozhodnúť, či sa chcú priblížiť k EÚ, alebo by možno radšej ostali nezávislými.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, existuje obrovský potenciál pre spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou. Bolo to očividné na samite. Akčný plán na liberalizáciu víz a dohoda o pridružení sú iba dvomi príkladmi, ktoré to dokazujú.

V tomto kompromisnom uznesení – a je to očividné z aspektov, z ktorých pozostáva toto uznesenie – sme tiež zdôraznili potenciálne pozitívne aspekty. Chcel by som však citovať anglické príslovie, ktoré hovorí, že kvalita sa vždy ukáže v praxi. Či sa reformný balík a reformné zákony skutočne zavedú do praxe, sa uvidí.

Pán komisár spomenul právne predpisy o verejnom obstarávaní. Práve sa prijala zásadná výnimka z týchto právnych predpisov. Všetky verejné obstarávania v súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti týchto právnych predpisov. Viem si veľmi dobre predstaviť, kto v dôsledku toho neuveriteľne zbohatne. Ide teda o príklad princípu, ktorý sa teší veľkej úcte, ale veci vyzerajú veľmi odlišne v praxi.

Chcel by som sa osobitne poďakovať pánovi komisárovi za vyjadrenie znepokojenia nad slobodou tlače, slobodou zhromažďovania a slobodou prejavu a tiež za jasné konštatovanie toho, že komunálne voľby znamenajú krok späť. Tak to bolo prinajmenšom vyjadrené v nemeckom preklade. Je to aj názor Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), a tento názor sme veľmi jasne vyjadrili.

Ak pán Severin tvrdí, že neexistuje potreba internacionalizovať vnútorné konflikty, pre mňa je to krajší spôsob, ako povedať to, čo sa predtým označovalo ako zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí. Bolo toho príliš veľa, a preto by to nemal byť princíp, ktorým sa riadi naše konanie vo vzťahu k Ukrajine. Práve preto, že chceme túto krajinu dostať bližšie k Európe, musí tiež sama sebe umožniť hodnotenie podľa európskych štandardov. Z tohto dôvodu má pani Harmsová pravdu v tom, čo povedala, že musíme teraz zostať vo veľmi úzkom kontakte s Ukrajinou a zabezpečiť, aby sa to, čo sa dosiahlo z hľadiska demokracie a ľudských práv, opäť nespochybnilo spiatočníckou politikou.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, buďme úprimní. Nanešťastie, Oranžová revolúcia, a tu by som chcel zdôrazniť slovo „nanešťastie“, nedosiahla to, čo mala dosiahnuť. Dôvodom je okrem iného konflikt medzi pani Tymošenkovou a pánom Juščenkom. Pán Juščenko teraz hovorí, že pani Tymošenková je rovnaká ako pán Janukovič, čo je zaujímavé. Bohužiaľ, komunálne voľby nesplnili naše očakávania. Neboli v súlade s európskymi normami a teraz je to jasné aj ukrajinským občanom.

Buďme úprimní, čo mal na mysli pán Severin, znamenalo niečo úplne iné, pán Gahler. Mali by ste sa porozprávať s pani Tymošenkovou rovnakým spôsobom, ako to robíme my s našimi priateľmi z ukrajinskej Strany regiónov, inými slovami, mali by ste ju povzbudzovať, aby nastúpila na európsku cestu. Hoďme oligarchov za hlavu a posuňme sa k demokratickému štátu. Nepokúšajte sa prerušovať prácu Parlamentu a my určite vyvinieme tlak, aby sme zaručili splnenie európskych právnych štandardov. Pani Harmsová sa nachádza v strede. Hoci toto nie je vždy pozícia, ktorú zaujíma Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, môžeme súhlasiť s tým, čo povedala pani Harmsová. Podajme tejto krajine pomocnú ruku na základe európskych noriem a európskeho právneho systému. Toto je dôležité na všetkých stranách. Je to naša stratégia a budeme v nej pokračovať, kým sa niekam nedostaneme. Z tohto dôvodu sme boli kritickí ku skutočnosti, že voľby nedopadli dobre. Zabezpečte, aby nám pani Tymošenková pomohla vytvoriť konštruktívnu opozíciu. Poraďte pani Tymošenkovej rovnakým spôsobom, ako sme poradili pánovi Janukovičovi.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, začnem slovami pána Severina, ktorý povedal veľmi dôležitú vec, že by sme sa mali snažiť rozmýšľať o tom, čo môžeme urobiť pre Ukrajinu, a nie čo Ukrajinci môžu urobiť pre nás. Chcel by som sa poďakovať pánovi Severinovi za tieto slová, pretože to je skutočne to, čo by sme mali urobiť.

Áno, tieto voľby neboli vykonané spôsobom, aký sme chceli. Stali sa tam veci, ktoré sa nemali stať. Súhlasím však s pani Harmsovou, ktorá hovorí, že by sme nemali hľadať podporu u tej či onej strany, ale hľadieť na to, čo chcú Ukrajinci a čo chceme my. Z tohto dôvodu integrácia Ukrajiny do európskych štruktúr, a povedzme to jasne – členstvo v Európskej únii –, je v záujme Európskej únie a tiež samotných Ukrajincov. Podľa môjho názoru toto zvýšenie štandardov očakávané od Ukrajincov je trochu nečestné. Dôvodom je, že v tomto Parlamente sú takí, ktorí sú veľmi veľkodušní k svojim strategickým partnerom v otázkach ľudských práv, slobody prejavu a slobody tlače. Medzitým podstatne zvyšujú a stupňujú štandard očakávaný od našich priateľov z Ukrajiny. V tomto musíme trénovať umiernenosť. Ukrajinci si zaslúžia našu spoluprácu, naše slová podpory, a ako povedal pán Swoboda, bez ohľadu na to, či ide o ten alebo onen tábor. Niekedy sa tu dejú rovnaké veci – určité konflikty strácajú význam, pretože samotná záležitosť je dôležitejšia ako konflikty. Tou záležitosťou je čo najužšia možná spolupráca medzi Európskou úniou a Ukrajinou.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (EFD). – Vážený pán predsedajúci, poznám Ukrajinu z návštev Kyjeva a Krymu a zbieram diela ukrajinských umelcov, ako sú Tetenko a Šiško. Ukrajinci sú dobrí, veľkorysí, srdeční ľudia, ale politicky by som im radil väčšiu opatrnosť. Ukrajina je krajinou rozdelenou na prozápadný západ a východ susediaci s Ruskom. Je takisto veľkým aktérom so 45 miliónmi obyvateľov a Rusko vníma krajinu ako svoj dvorček za domom.

Videl som ruskú flotilu v Sevastopole na Krymskom polostrove. Rusi budú odtiaľ starostlivo strážiť prístup k Čiernemu moru. Akékoľvek reči o tom, že Ukrajina vstúpi do NATO, by boli veľkým úderom pre ruského medveďa.

Nemotorný diplomatický prístup pani barónky Ashtonovej mohol zvýšiť napätie v zložitých časoch, zatiaľ čo cena za vynútenie vstupu Ukrajiny do EÚ z hľadiska dotácií na poľnohospodárstvo, regionálnu pomoc a masovú migráciu by bola neúnosná. Je lepšie pomôcť inými spôsobmi, aby Ukrajina ostala hrdým, nezávislým národom mimo EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, domnievam sa, že všetci súhlasíme s tým, že pre svoju veľkú zemepisnú rozlohu a obyvateľstvo má Ukrajina strategický a možno dokonca kľúčový význam pre Európsku úniu.

V správe mi však chýbajú dve veci. Jednou z nich je zmienka o menšinách na Ukrajine. Ako všetci vieme, iba približne 65 – 70 % obyvateľov Ukrajiny sú Ukrajinci, dokonca i keď zarátame rusínskych obyvateľov. Žije tam pomerne veľká ruská menšina, ako aj mnohí Maďari, Tatári a Rumuni. Dôrazne navrhujem, aby to bolo zahrnuté do správy a aby naše obavy súvisiace s menšinami boli vyjadrené v našich požiadavkách. Stojí za to tiež spomenúť potrebu miestneho vzdelávania, a to vzdelávania menšín a používania menšinových jazykov a skutočnosť, že miestne pamiatky podkarpatskej maďarskej menšiny boli spustošené.

Ďalšia vec, ktorú ľutujem, je, že sme nevystúpili dôraznejšie proti podvodom spáchaným počas komunálnych volieb. Týmto vyzývam EÚ, aby Ukrajinu požiadala o vysvetlenie v týchto dvoch otázkach.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, tento týždeň je dobrým týždňom pre vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou. V prvom rade sme počas samitu v pondelok spoločne vytvorili plán na dereguláciu vízového režimu. Ďalej zajtra budeme hlasovať o tom, čo považujem za dobré uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré otvára možnosti pre ďalšiu spoluprácu a posilňovanie spolupráce medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Otvára túto možnosť a zároveň uzatvára veľmi dôležitú diskusiu, ktorá sa uskutočnila na túto tému v Európskom parlamente.

Je dobré, že sme dosiahli kompromis a že sme sa zhodli. Sme jednotní v tom, čo hovoríme nie konkrétnym politickým skupinám na Ukrajine, nie vládnucej skupine prezidenta Janukoviča alebo opozícii pani Tymošenkovej, ale hovoríme to v prvom rade a najmä samotným Ukrajincom. Chceme, aby sa Ukrajina zreformovala spôsobom, ktorý jej v budúcnosti umožní stať sa súčasťou Európskej únie. Táto otázka je mimoriadne dôležitá. Je dôležité posudzovať prácu ukrajinskej vlády na základe jej zásluh a na základe jej skutkov.

Je potrebné povedať, že po prvé, je to prvá vláda za mnohé roky, ktorá začala zavádzať reformy v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom, a dnes možno vidieť, že tieto reformy majú priaznivý účinok na hospodárstvo – možno jasne vidieť, že je šanca skoncovať s obdobím stagnácie, ktoré bolo očividné v posledných rokoch na Ukrajine. Na druhej strane samotná Ukrajina hovorí, že sa chce stať súčasťou Európskej únie, čo je dôvod, ktorý nám dáva právo hodnotiť ju podľa európskych štandardov. Z tohto dôvodu sa, samozrejme, musíme zaoberať otázkami týkajúcimi sa nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli počas nedávnych volieb.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Vážený pán predsedajúci, dnes hovoríme v inej atmosfére ako pred mesiacom. Emócie opadli. Slová, ktoré sme použili v návrhu uznesenia, sú oveľa priliehavejšie pre skutočnú situáciu. Je dobré, že Parlament sa snaží vystupovať jednotne, hoci tieto slová sú občas neobratné a občas prezrádzajú veľkú nekompetentnosť.

O čom je toto uznesenie? V skutočnosti je o kvalite demokracie a o tom, ako Európsky parlament chce, aby demokracia na Ukrajine mala vysokú kvalitu. Uznesenie je určené pre obidve strany „modro-oranžového“ konfliktu. Počas posledných piatich rokov bola situácia na Ukrajine taká, že najprv vyhrala „oranžová“ strana, potom „modrá“ strana, potom opäť vyhrala „oranžová“ strana a teraz je vo vláde „modrá“ strana. Chcel by som, aby „modrá“ skupina – prezident Janukovič, premiér Azarov, Strana regiónov – počula od tohto Parlamentu, že sú zodpovední za ochranu obrovského dedičstva Námestia nezávislosti, obrovského dedičstva toho, čo žiadalo niekoľko miliónov ľudí na Námestí nezávislosti pred niekoľkými rokmi. Sú zodpovední, pretože sú to oni, kto má moc.

Tiež chcem, aby tieto slová počula Júlia Tymošenková, ktorá je zodpovedná za imidž opozície. Chcel by som, aby vedúca predstaviteľka opozície – Júlia Tymošenková – pochopila, že keď je v opozícii, nestačí iba žiadať moc. Je nevyhnutné mať alternatívu pre krajinu a ukázať ľuďom túto alternatívu a záujem o nich, aby rozumeli. Ak skupiny „modrých“ a „oranžových“ pochopia, že raz sú pri moci a raz v opozícii a že v skutočnosti Ukrajina potrebuje rovnakú starostlivosť, rovnakú predstavivosť a rovnakú odvahu po celý čas, dosiahneme veľký úspech, pretože im v tom pomôžeme.

Pre môjho kolegu z Českej republiky – nie je to Viktor Kličko, ale Vitalij Kličko, kto poráža Američanov v nemeckých boxerských ringoch. Sú dvaja Kličkovci. Skutočnosť, že Ukrajina má dvoch takýchto boxerov, dokazuje, aká veľká krajina to je.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, jedným z najdôležitejších výsledkov rozpadu Sovietskeho zväzu bolo vytvorenie nezávislej Ukrajiny. Je to krajina, ktorú možno vnímať ako budúceho člena Európskeho spoločenstva.

Môžem iba uvítať skutočnosť, že prezident Janukovič a nový parlament potvrdili ambície pridať sa k Európe, pretože skutočne nezávislá a demokratická Ukrajina bez korupcie a strachu z mocenských štruktúr a oligarchov a Ukrajina na pevnom základe zásad právneho štátu je a bude nenahraditeľným stabilizačným faktorom pre celý kontinent. Bez skutočne demokratickej Ukrajiny je ťažké predstaviť si skutočne demokratické Rusko.

Včera prešlo šesť rokov od začiatku Oranžovej revolúcie. Obrovský potenciál tejto zmeny sa, bohužiaľ, premárnil. Víťazstvo demokratických odporcov v decembri 2004 však prinieslo dôveryhodnosť viacstranných volieb a slobodu tlače. Vo svojom návrhu uznesenia Európsky parlament vyjadruje obavy nad narastajúcim počtom správ o tom, že demokratické slobody a práva vrátane slobody médií boli ohrozené a že bezpečnostné služby opäť začali zasahovať do demokratických aktivít občanov.

Chcel by som vyslať dôležité posolstvo novej vláde, a to, že Európa je otvorená všetkým oblastiam spolupráce, ale cena za túto spoluprácu nikdy nemôže znamenať ignorovanie potláčania základných slobôd. Ako praví priatelia Ukrajiny potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým byť otvorení, priateľskí a dôslední pri presadzovaní našich hodnôt. Je poľutovaniahodné, že po šiestich rokoch nové elity stále nedokážu akceptovať Oranžovú revolúciu ako skutočný prejav vôle ľudu. Súhlas s príčinami a výsledkami tejto revolúcie môže iba zlepšiť integráciu ukrajinskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, nechcem hovoriť o tom, čo musíme urobiť pre Ukrajinu, ani o tom, čo Ukrajina musí urobiť pre nás, chcem hovoriť o tom, čo Ukrajina musí urobiť sama pre seba, pretože svoj osud má skutočne vo vlastných rukách. Na jednej strane Ukrajina vyjadruje túžbu po integrácii s Európskou úniou, ale na druhej strane odtiaľ naďalej dostávame početné správy o porušovaniach občianskych slobôd. Počas niekoľkých posledných dní Európsky parlament dostal výzvu od novinárov v ukrajinskej televíznej stanici TVi, ktorí sa sťažujú na politický tlak a stály dohľad. Podobné problémy má komerčná televízna stanica Channel 5. Na druhej strane, nezávislé analytické centrá na Ukrajine nedávno informovali o tom, že z plánovaných 69 reforiem sa realizovali iba štyri.

Počas nedávnych diskusií v Európskom parlamente niektorí poslanci boli toho názoru, že kritizovanie nedemokratického správania odrádza nielen Európsku komisiu, ale aj ukrajinské orgány od hľadania bližších vzťahov medzi Ukrajinou a Európskou úniou, preto je lepšie neodsudzovať ukrajinské orgány, ale povzbudzovať ich, aby uskutočňovali reformy. Domnievam sa však, že Európsky parlament by mal predovšetkým chrániť demokratické hodnoty a upozorňovať na potrebu právneho štátu. Vlády by mali presadzovať reálnu politiku, politiku tlaku, stimuly a rokovania, zatiaľ čo Európsky parlament by mal odsúdiť porušovanie demokratických slobôd a presvedčiť Európsku komisiu, aby použila nástroje, ktoré má Únia k dispozícii na tento účel, čím myslím programy na podporu demokracie.

Teší ma, že v dôsledku pondelkového samitu EÚ – Ukrajina bol podpísaný protokol, ktorý poskytne Ukrajine prístup k určitým programom EÚ a že sa uskutočnili kroky na zrušenie vízovej povinnosti. Pokrok v reformách a demokracii je však v rukách Ukrajiny.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, počas októbrového zasadnutia pán komisár Füle zdôraznil, že vzťahy s Ukrajinou by sa mali vnímať z hľadiska troch udalostí, a to stretnutí medzi EÚ a Ukrajinou na úrovni ministrov, komunálnych volieb a samitu EÚ – Ukrajina.

Mimoriadne ma znepokojujú komunálne voľby, ktoré som mal možnosť pozorovať spoločne so svojím kolegom pánom Kowalom. Nanešťastie, zmeny volebného práva tri mesiace pred voľbami a zrušenie ústavy z roku 2004 môžu znamenať, že ukrajinskí občania nemajú pocit istoty a trvalosti práva. Okrem toho môžu byť samotné porušovania, ku ktorým došlo počas volieb, dôvodom na pochybnosti o tom, či sa dodržali demokratické štandardy. Boj proti korupcii a väčšia transparentnosť vo fungovaní verejnej správy by mali byť tiež dôležitým prvkom reformy. Chcel by som však vyjadriť nádej, že uznesenie bude povzbudením pre Ukrajinu, aby pokračovala v ceste hospodárskych a inštitucionálnych reforiem, ktorú práve začala.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Vážený pán predsedajúci, kompromisné uznesenie parlamentu o Ukrajine je kľúčové pre ľudí na Ukrajine, ale nezabudnime, že je aj veľmi významné pre obyvateľov Európskej únie, pretože Ukrajina je naším dôležitým partnerom najmä pri uskutočňovaní európskej susedskej politiky vo východnej Európe. Z tohto dôvodu je pre nás veľmi dôležité pokračovať v snahe o úzku spoluprácu najmä v oblasti vízovej povinnosti. Z tohto dôvodu musia Komisia a Rada čo najskôr vypracovať akčný plán na zavedenie bezvízového režimu. Čoskoro sa musíme dohodnúť aj na dohode o voľnom obchode. S cieľom zaručiť dlhodobú politickú stabilitu v rámci krajiny aj so susediacimi krajinami je nepochybne veľmi dôležité, aby Ukrajina uskutočnila ústavné reformy, ale my – Európska únia a jej inštitúcie – musíme pochopiť, že si to vyžaduje čas a nesmieme neustále kritizovať, ale pomôcť Ukrajine začleniť sa do našej rodiny.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Ukrajina je predvídateľne nepredvídateľná. Teší ma, že toto hodnotenie Európskeho politického centra začína strácať na sile. Veľmi ma teší, že ukrajinská vláda dokázala stabilizovať situáciu. Je dobré, že aj nezamestnanosť klesá a že hospodárstvo rastie. Ukrajina sa zaujíma o spoluprácu s Európskou úniou, ale záujem je obojstranný. Európska únia má tiež záujem o existenciu demokratických zásad na svojich hraniciach.

Dnes môžeme karhať Ukrajinu za situáciu v súvislosti s ľudskými právami a základnými právami. Desí nás korupcia a jej prepojenie s politikou. Ukrajina však vie, že Európska únia nebude v tejto veci robiť žiadne ústupky. Musíme tu vytvoriť skutočnú spoluprácu. Na záver, nemôžem skončiť bez toho, aby som povedala, že rozhodnutie tohto Parlamentu z minulého mesiaca odložiť prijatie správy bolo múdre. Zajtra prijmeme komplexnú a vyváženú správu, z ktorej bude mať Ukrajina skutočný úžitok.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Vážený pán predsedajúci, bol som členom delegácie Parlamentu, ktorá navštívila Ukrajinu. Celkom otvorene, vrátil som sa so zmiešanými pocitmi. Kým som bol tam, videli sme protesty a časté nepokoje. Videli sme však aj určité pozitívne signály. Vítam rozhodnutie ústavného súdu týkajúce sa volebného obdobia parlamentu, pretože odstraňuje hlavnú prekážku, ktorá blokuje cestu k stabilite.

Kolegovia poslanci, takmer 1 milión ľudí s bulharským pôvodom žije na Ukrajine. Znamená to 1 milión potenciálnych veľvyslancov európskej myšlienky na Ukrajine, ktorí nemajú nič do činenia s mocenskými hrami oligarchie a nie sú do nich zapojení. Musíme nájsť spôsob, ako súčasť vízovej politiky, ako zabezpečiť, aby títo ľudia, ktorí boli spolu so svojimi predkami odtrhnutí od svojej domovskej krajiny na viac ako 300 rokov, mali možnosť slobodne cestovať do Bulharska a prinášať odtiaľ naše európske ideály na Ukrajinu.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Vážený pán predsedajúci, nie tak dávno bola Ukrajina bezpochyby pred našimi ostatnými východnými susedmi, pokiaľ ide o uplatňovanie európskych štandardov, hospodárske a právne reformy a vnútorný politický proces. Samozrejme, nedávne udalosti sú v tejto krajine znepokojivé, a preto mám pocit, že skutočne musíme prejaviť nášmu partnerovi Ukrajine naše znepokojenie nad zlom, ktoré vidíme, najmä nad mocou, ktorú dostala ukrajinská bezpečnostná služba, a opatreniami, ktoré zaviedla bezpečnostná služba a ktoré sa pokúšajú zastrašiť mimovládne organizácie a ovládnuť ukrajinskú tlač. Zároveň by som chcela povedať niečo iné. Mali by sme podporiť európsku integráciu Ukrajiny. Môžeme použiť politiku cukru a biča, ale cukru musí byť viac. Mali by sme priblížiť Ukrajinu k Európskej únii a nie odstrčiť ju ďalej. Domnievam sa, že členstvo Ukrajiny v Európskej únii je aj naším strategickým cieľom, a preto musíme nájsť vhodné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Vážený pán predsedajúci, mám otázku pre všetkých poslancov a poslankyne. Prečo sme v tomto čase potrebovali uznesenie o Ukrajine? Aby sme pomohli novej vláde Ukrajiny alebo aby sme zasiahli do vnútorných vecí tejto krajiny pred miestnymi voľbami a zabránili im v zlepšení situácie v krajine vlastnými silami? Zdalo by sa, že dôvodom bolo zasiahnuť pred komunálnymi voľbami. Potajomky bol vypracovaný text obsahujúci stanovisko, že všetko na Ukrajine sa vyvíja veľmi zle. Títo ľudia, ktorí chcú vykresliť skutočnú situáciu na Ukrajine v iných farbách, sa však mýlia. Odteraz by sme mali najprv riadne a zoširoka zvážiť fakty a písať až potom. Musíme byť veľmi seriózni v našich záveroch, pretože s istotou zožneme, čo zasejeme. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Vážený pán predsedajúci, dôležitým bodom v dnešnej rozprave bola kritika týkajúca sa transparentnosti a zákonnosti komunálnych volieb, ktoré sa konali 31. októbra. Oprávnene sa poukazovalo na väčší vplyv vlády v médiách, politickú úlohu tajných služieb a prijatie nového volebného zákona, ktorý znevýhodňuje opozičné strany.

Ukrajina ostáva kľúčovým partnerom EÚ. V tejto súvislosti vítam zapojenie EÚ do reformného a demokratizačného procesu, čo opätovne potvrdil pondelkový samit. Partnerstvo s Ukrajinou je takisto prirodzené pre Rumunsko vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú v regióne Čierneho mora, a na spoločné problémy, ktorým čelia z hľadiska energetickej bezpečnosti.

Ako sa už stalo v Moldavskej republike, očakáva sa uzavretie dohody o malom pohraničnom styku s Ukrajinou v súlade s nariadeniami EÚ. Naša krajina takisto vyslovila podporu spusteniu akčného plánu EÚ zameraného na liberalizáciu víz pre ukrajinských občanov.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv odpovedať na faktickú otázku o právnych predpisoch o verejnom obstarávaní, ktorú mi položila pani Văleanová.

Keď boli tieto právne predpisy prijaté, uvítali sme ho. Nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy však zmenili kvalitu týchto právnych predpisov. Komisia dôkladne sleduje tento nedávny vývoj a zmena k lepšiemu je tiež jednou z podmienok pre poskytnutie našej rozpočtovej podpory v odvetví energetiky. Okrem toho veľmi vítam cezhraničnú dohodu o tom, aká by mala byť analýza súčasnej situácie na Ukrajine. Toto náležite odzrkadľuje uznesenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať.

Skutočne sa domnievam, že ak my ako Európsky parlament a Európska únia chceme mať vplyv v tejto konkrétnej záležitosti, potom je veľmi dôležité mať celkovú dohodu o zásadách takejto pozície. Takže to vítam v mene Komisie a v mene vysokej predstaviteľky.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Na záver rozpravy, bolo predložených šesť návrhov uznesení(1). Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), písomne. (RO) Chcel by som pripomenúť, že akákoľvek krajina je oprávnená stať sa členom EÚ, ako uvádza článok 49 zmlúv o EÚ. Práve preto, že Ukrajina si želá stať sa členom EÚ jedného dňa, ma hlboko znepokojuje spôsob, akým sa konali nedávne komunálne voľby v tejto krajine. Voľby neboli slobodné, spravodlivé ani demokratické. Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh podaný tesne pred voľbami, ako aj skutočnosť, že Strana regiónov bola „pretlačená“ na začiatok volebných zoznamov v 85 % prostredníctvom neskorej registrácie opozičných strán, spolu s ostatnými prekážkami, ktoré bránia spravodlivému zastúpeniu opozičných strán, vyvolávajú otázky nad povahou politického systému.

Presne ako zdôraznila aj vláda USA, komunálne voľby mali očividne nižší štandard ako prezidentské voľby v januári. Aby dokázali svoje odhodlanie pre demokratické hodnoty, musia vedúci predstavitelia Ukrajiny prijať volebnú legislatívu v súlade s medzinárodnými štandardmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), písomne.(PL) Zložitosť situácie v krajine našich východných susedov dokazuje veľmi rozsiahla diskusia, ktorá sa nedávno konala v tomto Parlamente. Je isté, že nemôžeme ignorovať neprávosti, ktorých sme boli svedkami pred nedávnymi komunálnymi voľbami a po nich. Tieto neprávosti znamenajú, že Ukrajina stále nedosiahla to, čo považujeme za európsky štandard z hľadiska politickej kultúry. Nemôžeme si však nevšimnúť pozitívne účinky zmien, ktoré sa konajú na Ukrajine, a najmä úsilia, ktoré sa vkladá do hospodárskych reforiem – veci, ktoré potvrdil aj nedávny samit EÚ – Ukrajina. Tento kompromis by sa mal stať pozíciou Parlamentu.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia