Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2918(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0132/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0132/2010 (B7-0562/2010)

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 21
CRE 24/11/2010 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Υποθέσεις αντιντάμπιγκ - τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή σχετικά με τις υποθέσεις αντιντάμπινγκ – τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές των Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saifi, Γεωργίου Παπαστάμκου, Kader Arif, Bernd Lange, Gianluca Susta, Metin Kazak, Niccolo Rinaldi, Marielle De Sarnez, Yannick Jadot, Carl Schlyter, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Syed Kamall, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, της Ομάδας τωv Πρασίvωv/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (O-0132/2010 – B7-0562/2010).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, συντάκτης.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα αντιντάμπινγκ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον κόσμο. Για εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πιστεύω ότι απηχώ την άποψη της πλειοψηφίας των παρισταμένων βουλευτών, δεν πρόκειται περί προστατευτισμού αλλά περί της συνετής χρήσης των μέτρων αντιντάμπινγκ. Πρέπει να μπορούμε να αμυνθούμε όταν οι άλλες χώρες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό χρησιμοποιώντας κρατικές επιδοτήσεις. Πρέπει να μπορούμε να αμυνθούμε όταν οι εταιρείες καταφεύγουν σε πρακτικές ντάμπινγκ, διαθέτοντας στην αγορά προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής τους προκειμένου να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές τους από την αγορά και να εξασφαλίσουν αθέμιτο πλεονέκτημα.

Θα ήθελα να εξετάσω ειδικότερα ένα επιμέρους σημείο. Θα με ενδιέφεραν οι απαντήσεις της Επιτροπής στις ακόλουθες ερωτήσεις. Διαθέτει η Επιτροπή τυχόν πείρα ή έχει κάποια πληροφόρηση από το Συμβούλιο όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο ξένες κυβερνήσεις εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι κυβερνήσεις των χωρών όπου έχουν την έδρα τους συγκεκριμένες εταιρείες επιδιώκουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Επιτροπή Πρακτικών Αντιντάμπινγκ; Υπήρξαν αντιδράσεις ή ακόμη και απόπειρες άσκησης επιρροής οι οποίες να οδήγησαν σε διαφοροποίηση του αποτελέσματος κάποιων ψηφοφοριών; Θα με ενδιέφερε να μάθω περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα, διότι στο παρελθόν μου έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους ορισμένες εταιρείες.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι έχει τυχει αρκετά συχνά να με προσεγγίσουν εταιρείες και να μου ζητήσουν να απευθυνθώ στην Επιτροπή ώστε να μην διενεργηθούν έρευνες σε ορισμένες υποθέσεις αντιντάμπινγκ Αν επιβάλλετε δασμό αντιντάμπινγκ αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές, π.χ. στην Ασία. Θα με ενδιέφερε να μάθω πώς βλέπει η Επιτροπή αυτά τα θέματα. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση; Υπάρχουν τέτοιου είδους υποθέσεις;

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, συντάκτης.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να διευκρινίσει όσο το δυνατόν πληρέστερα τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέτρα αντιντάμπινγκ. Σε μια πρόσφατη ανακοίνωσή της η Επιτροπή δήλωσε ότι το ανοικτό εμπόριο προϋποθέτει δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων και ξένων παραγωγών, συμπληρώνοντας τα εξής: «Προστατεύουμε την παραγωγή της ΕΕ από τις διεθνείς εμπορικές στρεβλώσεις ή διαταράξεις, με την εφαρμογή μέσων εμπορικής άμυνας σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ». Πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως, πέρα από μια καλή νομική βάση, χρειαζόμαστε επίσης έναν αποτελεσματικό και προβλέψιμο μηχανισμό λήψης αποφάσεων προκειμένου να γίνουν πράξη οι στόχοι αυτοί.

Η ερώτησή μου είναι η εξής: μήπως η πρόσφατη πρόταση του Συμβουλίου για την άσκηση ελέγχου επί των εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και επί των μέσων εμπορικής άμυνας, έρχεται να ικανοποιήσει αυτήν την επιθυμία να διασφαλιστεί στην πράξη η λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας; Υπενθυμίζω ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου προβλέπει παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες της επιτροπολογίας, που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να δυσχερανθούν, αν όχι να αποκλειστούν εντελώς, οι καθυστερήσεις, ή έστω να πολιτικοποιηθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτό το θέμα, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά το εξής: στην εν λόγω ανακοίνωση η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι θα εξετάσει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνάς μας, και κατά πόσο αυτό είναι σκόπιμο. Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής: Αν η Επιτροπή δεν αντιταχθεί σε αυτήν την πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί των μέτρων εμπορικής άμυνας, μπορεί να μας παράσχει κάποια εγγύηση ότι όταν έρθει η στιγμή της αναθεώρησής τους, θα αντισταθεί στα κράτη μέλη που θα θελήσουν να υπονομεύσουν και να αποδυναμώσουν την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής άμυνας;

 
  
MPphoto
 

  Niccolo Rinaldi, συντάκτης.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε πολλοί εδώ απόψε σε αυτήν τη συζήτηση για τα μέτρα αντιντάμπινγκ, παρόλο που πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητούμε πολύ στις χώρες μας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλο ζήτημα του διεθνούς εμπορίου που να αγγίζει τους επιχειρηματίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα συνδικάτα και τους καταναλωτές περισσότερο από το ντάμπινγκ. Η αντιμετώπιση του ντάμπινγκ είναι ουσιαστικά στην ημερήσια διάταξη για μεγάλο μέρος της παραγωγικής μας οικονομίας.

Η Επιτροπή εργάζεται σκληρά και εκτελεί χωρίς αμφιβολία την αποστολή της όσον αφορά τις πρωτοβουλίες αντιντάμπινγκ, αλλά εμείς απευθύνουμε έκκληση για ανάληψη δράσης με βάση τις ακόλουθες αρχές.

Πρώτον, διαφάνεια δράσης, πλήρης διαφάνεια διαδικασιών, διαφάνεια των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται και των αποτελεσμάτων τους, και, στη συνέχεια, επικοινωνία και επικοινωνιακή στρατηγική, διότι οι δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ντάμπινγκ μπορούν να λειτουργήσουν καθησυχαστικά για τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους μας.

Δεύτερον, υπάρχει ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ. Αυτό είναι εύλογο, αλλά έχω ορισμένες φορές την αίσθηση ότι γίνεται υπερβολική χρήση της διακριτικής ευχέρειας στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Τρίτον, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενσωματώνεται καλύτερα στις διαδικασίες, να συμμετέχει ενεργά και να ενημερώνεται καλύτερα. Νομίζω ότι η Επιτροπή δυσκολεύεται ελαφρώς να αναγνωρίσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε θέματα διεθνούς εμπορίου –αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα και είμαστε ευγνώμονες στον Επίτροπο– και είναι βέβαιο ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει δυνατότερη φωνή και σε θέματα αντιντάμπινγκ.

Τέλος, υπάρχει το θέμα του διαλόγου με την κοινωνία. Και σε αυτόν τον τομέα, η Επιτροπή έχει ακόμη πολλά να κάνει. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί απλώς να ακούει άπρακτο τους εκπροσώπους της κοινωνίας, ούτε σε θέματα αντιντάμπινγκ ούτε σε άλλα θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να συνειδητοποιήσει τις νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις αποκλειστικές αρμοδιότητες σε θέματα διεθνούς εμπορίου που του εκχωρούνται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τέλος, είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι το αντιντάμπινγκ πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη εμπορική στρατηγική και σε μια ολοκληρωμένη πολιτική βασισμένη στα κριτήρια της ειλικρίνειας και της διαφάνειας. Με αυτό ως γνώμονα, η Ευρώπη θα μπορέσει να προχωρήσει προς τα εμπρός με το κεφάλι ψηλά.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, συντάκτης.(SV) Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε τώρα να δούμε τις συνέπειες εδώ. Είναι κρίμα που η Επιτροπή δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας το 2007, όταν τέθηκε επί τάπητος η πολιτική «Η Ευρώπη στον κόσμο», όπως ήταν ίσως η αρχική πρόθεση. Όσον αφορά το θέμα της Συνθήκης της Λισαβόνας και το ποια διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να επιλέξουμε, ίσως καμία από τις υπάρχουσες διαδικασίες να μην ανταποκρίνεται πλήρως στους σκοπούς μας. Ωστόσο, εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων δεν έχουμε στην πραγματικότητα πρόβλημα με το ζήτημα της εφαρμογής εφόσον οι κανόνες είναι σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι.

Θα ήθελα να τονίσω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι επίσης σημαντικό όχι μόνο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των παραγωγών, αλλά και να συμπεριλάβουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και τον ίδιο τον ουσιαστικό σκοπό, ακριβώς όπως είπε και ο κ. Caspary, δηλαδή την εξάλειψη του ντάμπινγκ τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι τα πραγματικά κόστη πρέπει να περιλαμβάνουν και το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ. Η εξασφάλιση οικονομικού πλεονεκτήματος μέσω της παρακάμψης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ισοδυναμεί στην ουσία με την εξασφάλιση επιδότησης χωρίς να γίνεται οικονομικό αλλά περιβαλλοντικό ντάμπινγκ. Πρέπει να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτήν την πτυχή όταν εξετάζουμε το ζήτημα του ντάμπινγκ.

Συζητήσαμε νωρίτερα σχετικά με την εμπορική πολιτική ως μέσο για την επίτευξη άλλων στόχων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη η χρήση μέτρων αντιντάμπινγκ για την πρόληψη του φαινομένου της «διαρροής διοξειδίου του άνθρακα» εντός του συστήματος εμπορίας εκπομπών, για παράδειγμα. Στο τρέχον σύστημα υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος με εκατοντάδες επιχειρηματικούς τομείς, που καλύπτουν δεκάδες χιλιάδες εταιρείες, με τέσσερα διαφορετικά κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίζεται εάν θα εξαιρεθούν από το ETS ή αν θα τους δοθούν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής. Στην περίπτωση αυτή είναι φυσικά ευκολότερο να κινηθούν διαδικασίες αντιντάμπινγκ όταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία πλήττεται από αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω της απουσίας περιβαλλοντικής ευθύνης σε άλλα κράτη.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, συντάκτης.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε De Gucht, κυρίες και κύριοι, συζητήσαμε ήδη νωρίτερα την ανάγκη να τεθεί η εμπορική πολιτική σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, η προστασία και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ένα από τα νομικά πλαίσια στα οποία ανήκει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ). Ωστόσο, η Ομάδα μου άσκησε ήδη από την αρχή και ιδίως ως προς αυτό το θέμα κριτική στις ελλείψεις του εν λόγω οργανισμού. Η Επιτροπή υποχρεούται να προστατεύει τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους εργαζομένους τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας τα μέσα αντιντάμπινγκ που επιτρέπει ο ΠΟΕ. Ουσιαστικά, πρόκειται για τις περιπτώσεις πώλησης προϊόντων κάτω του κόστους. Σας καλούμε να διευρύνετε τον ορισμό του κόστους παραγωγής και να εφαρμόσετε τον εν λόγω ορισμό πολυμερώς, διότι το κοινωνικό ντάμπινγκ και το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, όπως έχουν ήδη τονίσει οι προηγούμενοι ομιλητές, επιτρέπει τη μείωση του κόστους παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι η άσκηση αθέμιτων ανταγωνιστικών πιέσεων στις ευρωπαϊκές εταιρείες, σε βαθμό που να τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η επιβίωσή τους. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την απειλή μιας παγκόσμιας επιδείνωσης, που είναι κάτι που δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να δεχθούμε.

Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε για τον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων για τη χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας, διότι σε πολλές χώρες, τόσο εκτός όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυριαρχεί σήμερα η αντίληψη ότι είναι αυθαίρετα. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η έλλειψη ενός λειτουργικού οργάνου προσφυγών. Ορισμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ παραπονούνται ότι τα συμφέροντά τους θεωρούνται λιγότερο σημαντικά από τα συμφέροντα μεγαλύτερων εταιρειών κατά τη χρήση των μέσων αντιντάμπινγκ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως όσον αφορά τον διεθνή καταμερισμό της εργασίας για τις εταιρείες μεταποίησης στην Ευρώπη. Οι εταιρείες αυτές αμφιβάλλουν για το κατά πόσον η Επιτροπή έχει ακόμη σαφή εικόνα των συνεπειών των μέτρων που επιβάλλει. Θα ήθελα η Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο παράδειγμα της υπόθεσης AD549, με λέξη-κλειδί τον ευρωπαϊκό όμιλο Saint-Gobain. Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με αυτήν την εταιρεία μπορεί πράγματι να συμβάλει στη στήριξή της, αλλά από τη δική μας οπτική γωνία, θέτει ταυτόχρονα σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας σε μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η ερώτησή μου προς εσάς, κύριε De Gucht, είναι: Διενεργήθηκαν επαρκείς έρευνες, δόθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες για ενστάσεις, αξιοποιήθηκαν οι εν λόγω ευκαιρίες και δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy, συντάκτης.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής στον Επίτροπο: από τότε που ξεκίνησε η οικονομική ύφεση, η Επιτροπή έχει υποσχεθεί ξανά και ξανά ότι δεν θα καταφύγει σε προστατευτικές πολιτικές, αλλά ότι αντίθετα θα προαγάγει την ελευθέρωση –υπέρ της οποίας τάσσεστε μάλιστα και εσείς–, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει ελκυστικότερες ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ευρώπη.

Αν και συμφωνώ ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι αναγκαία, το πρόβλημα έγκειται φυσικά στο κατά πόσον τα χρησιμοποιείτε ως προστατευτικό μέτρο. Ο αριθμός και μόνον των ερευνών σε υποθέσεις αντιντάμπινγκ που είναι σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή δείχνει ότι χρησιμοποιούνται όντως κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Σε αυτό το θέμα, κύριε Επίτροπε, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας όσον αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο Βέλγιο με μια εταιρεία ηλεκτρονικών σχετικά με το οποίο σας μίλησα μόλις πριν από τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία και το έχουν επιλύσει μόνοι τους, αλλά εσείς δεν έχετε αποσύρει ακόμη τα μέτρα αντιντάμπινγκ κατά της συγκεκριμένης εταιρείας. Επρόκειτο για μια κινεζική εταιρεία και μια βελγική εταιρεία ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επέλυσαν το θέμα μεταξύ τους και μάλιστα αυτήν τη στιγμή εργάζονται από κοινού συγκεκριμένα για να παράσχουν ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο –αλλά και γενικά στην Ευρώπη– σχετικά με τον υαλοβάμβακα που επιβαρύνεται αυτήν τη στιγμή με εισαγωγικό δασμό ύψους (και διορθώστε με αν κάνω λάθος) 43,6%. Πρόκειται για ένα χρήσιμο προϊόν που χρησιμοποιείται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρώπη για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων.

Τέλος, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι δεν είστε εσείς, ούτε ο προκάτοχός σας αλλά ο προκάτοχος του προκατόχου σας που θέσπισε νομοθεσία αντιντάμπινγκ για τα λιπάσματα. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, ανησυχούμε ιδιαιτέρως αυτήν τη στιγμή για το κόστος της παραγωγής και του εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και για την επισιτιστική ασφάλεια. Την ίδια στιγμή, το κόστος των λιπασμάτων –εξαιτίας της νομοθεσίας αντιντάμπινγκ που θεσπίσατε– έχει αυξηθεί κατά 173%. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές μας. Πιστεύω απόλυτα ότι εσείς, περισσότερο από κάθε άλλον, θα θελήσετε να απαλλάξετε την Ευρώπη από αυτόν τον προστατευτισμό. Αναμένω τις απαντήσεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψή μας ότι η προάσπιση της παραγωγής της ΕΕ από τις στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου πρέπει να θεωρείται αναγκαία συνιστώσα μιας ανοικτής και δίκαιης εμπορικής στρατηγικής.

Συμφωνώ μαζί σας ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας πρέπει να εξακολουθήσουν να βασίζονται σε τεχνικά και πραγματικά στοιχεία, και είμαι βέβαιος ότι διαθέτουμε ένα από πλέον αποτελεσματικά και δίκαια συστήματα εμπορικής άμυνας στον κόσμο. Γνωρίζω ότι στις έρευνες σε υποθέσεις αντιντάμπινγκ και επιδοτήσεων διακυβεύονται πολλά συμφέροντα και ότι κάποια ενδιαφερόμενα μέρη προσπαθούν να επηρεάσουν την απόφαση. Ωστόσο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αποτελεσματική, διαφανής και βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και ενδελεχή ανάλυση.

Αναγνωρίζω ότι πρόσφατα, διάφοροι τρίτοι επιχείρησαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας, ασκώντας πιέσεις σε βιομηχανίες ή ακόμη και σε κράτη μέλη και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω τρίτες χώρες. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις ενέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο, η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας παρέχει μια ευκαιρία να τεθεί αυτό το πρόβλημα επί τάπητος.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο αριθμός των υποθέσεων που αφορούν τα μέσα εμπορικής άμυνας παραμένει σταθερός μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα: άρα, για να απαντήσω στον κ. Sturdy, όχι δεν αυξάνεται. Καταφέραμε να αποφύγουμε τη σημαντική αύξηση που θα μπορούσε να είχε επέλθει λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, και διασφαλίσαμε ότι το μέσο αντιντάμπινγκ δεν θα χρησιμοποιηθεί για προστατευτικούς σκοπούς.

Τα περισσότερα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των υποθέσεων στην ΕΕ παραμένει χαμηλότερος από ό,τι στους βασικούς μας εμπορικούς εταίρους. Η Κίνα παραμένει με απόσταση η βασική πηγή αθέμιτου εμπορίου (περίπου 35% των υποθέσεων που άνοιξε η ΕΕ είναι κατά της Κίνας). Είμαι αποφασισμένος να αναλάβω δράση όποτε απαιτείται, μεταξύ άλλων και κατά των επιδοτήσεων.

Ο κ. Sturdy έθεσε επίσης ένα ερώτημα σχετικά με μια πρόσφατη υπόθεση, την αποκαλούμενη «υπόθεση μόντεμ», στην οποία η Επιτροπή εξέτασε στην ουσία τρεις πτυχές: ντάμπινγκ, επιδοτήσεις και μέτρα διασφάλισης. Οι πτυχές του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων διερευνήθηκαν βάσει των καταγγελιών της εμπλεκόμενης εταιρείας και, σύμφωνα με τους βασικούς κανονισμούς, οι καταγγέλλοντες μπορούν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει ότι εάν μια υπόθεση αποσυρθεί, οι διαδικασίες μπορούν να περατωθούν εκτός εάν η περάτωση αντιβαίνει στα συμφέροντα της Κοινότητας. Επί του παρόντος εξετάζουμε τις επιπτώσεις της απόσυρσης. Πρέπει να τονιστεί ότι η Επιτροπή έχει αποδεχθεί τέτοιου είδους αποσύρσεις στο παρελθόν και έχει στη συνέχεια περατώσει τις έρευνες χωρίς να λάβει κάποιο μέτρο.

Στην τρίτη περίπτωση, όσον αφορά τα μέτρα διασφάλισης, πρόκειται για μια καταγγελία που υποβλήθηκε από την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση –ήτοι τη βελγική– και άρα πρόκειται για μια κάπως διαφορετική διαδικασία. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία (Option NV) πληροφόρησε τώρα την Επιτροπή ότι έχει ζητήσει από τη βελγική κυβέρνηση να αποσύρει το αίτημα επιβολής μέτρων διασφάλισης, αλλά η βελγική κυβέρνηση δεν έχει πληροφορήσει ακόμη την Επιτροπή εάν σκοπεύει να κάνει δεκτό το αίτημα της Option και άρα αναμένουμε από τη βελγική κυβέρνηση να αποφασίσει τι στάση θα τηρήσει. Αυτό ακριβώς συνέβη σε αυτήν την υπόθεση.

Τώρα, περνώντας στα γενικότερα θέματα, τα μέσα εμπορικής άμυνας έχουν πολύ σημαντικούς λόγους ύπαρξης. Απουσία διεθνών κανόνων ανταγωνισμού και άλλων κανόνων που σχετίζονται με τις ορθώς λειτουργούσες αγορές, τα μέσα εμπορικής άμυνας είναι τα μοναδικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την προστασία της βιομηχανίας μας από προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με αθέμιτους τρόπους. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους κανόνες με τον πλέον αποδοτικό τρόπο για τις βιομηχανίες μας. Η ύπαρξη χρονικών ορίων διασφαλίζει την ταχεία δράση για τη βιομηχανία και τη δυνατότητα πρόβλεψης για τους εξαγωγείς. Σκοπεύω να διατηρήσω την αποτελεσματικότητα και τον δίκαιο χαρακτήρα των μέσων μας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Οι διεθνείς κανόνες σχετικά με την εμπορική άμυνα τελούν υπό επαναδιαπραγμάτευση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Η σχετική θέση της ΕΕ είναι σαφής: θέλουμε να διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα των μέσων μας προστατεύοντας ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις μας από τις προστατευτικές ενέργειες τρίτων. Αυτές οι διαπραγματεύσεις στους κόλπους του ΠΟΕ, καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε περίπτωση που αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε τους κανόνες μας.

Όσον αφορά τις ΜΜΕ, τα μέσα εμπορικής άμυνας αποτελούν πράγματι μια πρόκληση για τις ΜΜΕ, τόσο από την άποψη του κόστους όσο και από την άποψη της πολυπλοκότητας. Είναι αναγκαίο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ στις έρευνες εμπορικής άμυνας. Για αυτόν τον λόγο ανέθεσα τη διεξαγωγή μιας μελέτης με θέμα τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με τα μέσα εμπορικής άμυνας και πιθανές λύσεις για την άρση αυτών των δυσκολιών.

Όσον αφορά τις θεσμικές πτυχές, θα έχετε παρατηρήσει ότι η πρόταση επιτροπολογίας που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως όσον αφορά τις συνεδριάσεις των επιτροπών. Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα επί των οποίων θα ζητείται η γνώμη των επιτροπών, τα τελικά μέτρα και τις τελικές αποφάσεις της Επιτροπής. Ανά πάσα στιγμή, το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι ουσιαστικά έτοιμη να υποβάλει πρόταση για την εναρμόνιση των μέσων εμπορικής άμυνας με το νέο σύστημα ελέγχου με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις (τον αποκαλούμενο «γενικό νόμο για το εμπόριο»). Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, διεξάγεται εις βάθος διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με το γενικότερο θέμα των εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή τις συζητήσεις και υπολογίζει, βασιζόμενη στις επαφές με τα άλλα θεσμικά όργανα, την κατάλληλη στιγμή για την έγκριση μιας τέτοιας πρότασης από την Επιτροπή. Ωστόσο, θέλω να διευκρινίσω ότι το μόνο ερώτημα είναι πότε θα κατατεθεί η πρόταση όχι το εάν θα κατατεθεί.

Τέθηκε επίσης ένα συγκεκριμένο ερώτημα από τον κ. Moreira σχετικά με την επιτροπολογία. Και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής. Δεν βλέπω τίποτα στη Συνθήκη της Λισαβόνας που να δικαιολογεί κάποια ειδική μεταχείριση όσον αφορά την επιτροπολογία σε θέματα εμπορίου, και δεν πρόκειται να το δεχθούμε αυτό. Φυσικά, η απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αν και η Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει κάποιον ρόλο, όπως επίσης, τελικά, και το Δικαστήριο. Η θέσπιση μιας διαφορετικής πλειοψηφίας –γιατί περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά– για την παράκαμψη της Επιτροπής σε εμπορικά θέματα δεν μπορεί να γίνει δεκτή από εμάς και οπωσδήποτε από εμένα προσωπικά.

Τέλος, όσον αφορά τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας από τρίτες χώρες, πράγματι έχουμε διαπιστώσει μια αύξηση από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε στενά τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας από τρίτες χώρες και λαμβάνουμε μέτρα όταν είναι απαραίτητο –όπως μεταξύ άλλων εντατική παρακολούθηση, ουσιαστική στήριξη προς τους πληττόμενους εξαγωγείς της ΕΕ, και, φυσικά, κίνηση διαδικασιών επίλυσης διαφορών στους κόλπους του ΠΟΕ.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενέργειες της Επιτροπής οδηγούν στην περάτωση της έρευνας χωρίς την επιβολή μέτρων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις καταλήγουν στην επιβολή ελασσόνων μέτρων στους σχετικούς εξαγωγείς της ΕΕ.

Τέθηκε επίσης ένα ερώτημα σχετικά με τις μορφές που μπορούν να λάβουν τα αντίποινα εναντίον τρίτων χωρών όσον αφορά τις πιέσεις που ασκούνται σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Λάβαμε σχετικές αναφορές από ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά δεν θα αποκαλύψουμε τις επωνυμίες τους γιατί θέλουμε να τις προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη υπόθεση στην οποία εμπλεκόταν η Κίνα, η Κίνα προσέφυγε εναντίον του διακανονισμού στους κόλπους του ΠΟΕ και η αρμόδια επιτροπή τάχθηκε με το μέρος μας, αλλά δεν έχουμε δημοσιοποιήσει τα ονόματα των εταιρειών και πιστεύω ότι ο λόγος ήταν και πάλι η προστασία τους.

Δύο τελευταίες ερωτήσεις αφορούσαν το εάν θα αναθεωρήσουμε τα μέσα εμπορικής προστασίας. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, διότι ειλικρινά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Υπάρχει τεράστιος όγκος δουλειάς που πρέπει να γίνει σχετικά με το εμπόριο τα επόμενα χρόνια, και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θέλω να ανοίξουν και πάλι κάποιες συζητήσεις μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας αναθεώρησης. Θα εξέταζα ένα τέτοιο ενδεχόμενο μόνο μετά τη λήξη του Γύρου της Ντόχα.

Τέθηκε επίσης ένα συγκεκριμένο ερώτημα από ένα μέλος της Ομάδας των Πρασίνων. Κύριε Schlyter, το ερώτημά σας πρέπει να ομολογήσω ότι είναι ενδιαφέρον, διότι, όπως σίγουρα γνωρίζετε, αυτές οι υποθέσεις αντιντάμπινγκ κινούνται από τις εταιρείες. Ανοίγουν βάσει καταγγελίας που υποβάλλεται από μια εταιρεία. Άρα, εάν μια εταιρεία αποφασίσει να θέσει το ζήτημα που θίξατε σχετικά με τη «διαρροή άνθρακα», τότε η Επιτροπή θα όφειλε φυσικά να το ερευνήσει και να διαπιστώσει εάν η υπόθεση πρέπει να οδηγήσει στην επιβολή μέτρων. Αλλά το θέμα αυτό εμπίπτει σίγουρα στο πεδίο των θεμάτων που εξετάζουμε. Εξετάζουμε τα επιχειρήματα που προβάλει η εκάστοτε εταιρεία, άρα εάν μια εταιρεία αποφασίσει να θέσει υπόψη μας ένα τέτοιο θέμα, σίγουρα θα το διερευνήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα μέσα αντιντάμπινγκ είναι μεταξύ των πλέον ισχυρών όπλων που έχουμε στη διάθεσή μας για την προάσπιση των θεμιτών εμπορικών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ανταγωνιζόμαστε δίκαια στην αγορά. Τα μέσα αυτά απαιτούν σαφείς και εκτελεστούς κανόνες στο πλαίσιο της νέας επιτροπολογίας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ρητά ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια για τις εκτελεστικές πράξεις. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι αρμόδια να παρακολουθούν το έργο της Επιτροπής. Ο συμβιβασμός που εξετάζουμε σήμερα αναιρεί τον ρόλο που αναθέτει στο Κοινοβούλιο η Συνθήκη της Λισαβόνας και κατά συνέπεια ενδέχεται να δημιουργήσει νέο δημοκρατικό έλλειμμα στα θεσμικά όργανα.

Πιο αναλυτικά, δεν κατανοούμε και απορρίπτουμε την πρόταση διαφορετικής αντιμετώπισης των μέτρων αντιντάμπινγκ, η οποία ανοίγει τον δρόμο για λήψη αποφάσεων κατά διακριτική ευχέρεια, πολιτικοποίηση των διαδικασιών και ανασφάλεια δικαίου τη στιγμή που ο στόχος θα έπρεπε να είναι η προστασία των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πρακτικές του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Εν μέσω μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, μοιάζει παράλογο και μαζοχιστικό να καταστήσουμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών αντιντάμπινγκ πιο περίπλοκη ή ακόμη και δύσχρηστη. Αυτό θα ήταν όμως το αποτέλεσμα της υπό εξέτασης πρότασης, εάν δεν είχε τροποποιηθεί.

Επικαλούμαστε το αίσθημα ευθύνης των κρατών, καθώς και της Επιτροπής, διότι κοινός τους στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση μεγαλύτερης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο με κανόνες που θα αποτρέπουν τις στρεβλώσεις στην αγορά, θα σέβονται τους θεσμικούς ρόλους και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (IT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των διαδικασιών αντιντάμπινγκ που κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυξηθεί. Αυτό είναι μια ένδειξη της αύξησης της εφαρμογής αθέμιτων πρακτικών τρίτων χωρών εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Παρά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, οι διεθνείς μας εταίροι υιοθέτησαν 332 προστατευτικά μέτρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Πιστεύουμε στο ελεύθερο, αλλά δίκαιο διεθνές εμπόριο, το οποίο βασίζεται στην εφαρμογή κανόνων κοινών για όλους. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των μέσων εμπορικής προστασίας που διαθέτει η Ευρώπη, μέσω των οποίων είναι δυνατή η αποκατάσταση παράνομων καταστάσεων.

Είμαι βαθύτατα προβληματισμένος από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι απόπειρες μεταρρύθμισης της επιτροπολογίας στην αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέσων. Αν αφήσουμε περιθώρια στις πολιτικές και διπλωματικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ, διακινδυνεύουμε να αλλοιώσουμε μια διαδικασία που θα έπρεπε κανονικά να συνεχίσει να βασίζεται αποκλειστικά σε απτά, αντικειμενικά στοιχεία.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στα λεγόμενα του συναδέλφου μου του κ. Sturdy. Τα μέσα αντιντάμπινγκ είναι καλός υπηρέτης, αλλά κακός αφέντης. Όπως εξυπηρετούν την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, έτσι μπορούν και να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης στο όνομα του προστατευτισμού με αποτέλεσμα, δυστυχώς, το κλείσιμο των ευρωπαϊκών αγορών στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Καλώ συνεπώς την Επιτροπή, και εσάς προσωπικά κύριε Επίτροπε, να μην επιτρέψετε να συμβεί κάτι τέτοιο, και όλους εμάς να προειδοποιήσουμε για την κατάχρηση των μέτρων αντιντάμπινγκ προς όφελος του προστατευτισμού και του κλεισίματος της αγοράς και της οικονομίας της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο. Κατά τη γνώμη μου, κάτι τέτοιο δεν θα μας ωφελούσε και κατά τη γνώμη μου, μια Ευρώπη-φρούριο δεν θα ωφελούσε κανέναν, και κατά τη γνώμη μου, η ιστορία δείχνει ανέκαθεν ότι όταν η Ευρώπη είναι ανοικτή και συνεργάζεται με τον υπόλοιπο κόσμο, αποκομίζει μόνο οφέλη. Παρακαλώ, μην το ξεχνάτε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η φθηνή εργασία και το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες χώρες. Το ζήτημα του αντιντάμπινγκ δείχνει πόσο σημαντικό είναι να απαιτούμε τη θέσπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, κατά πρώτο λόγο, και μέτρων εμπορικής προστασίας κατά δεύτερο, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με τρίτες χώρες. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης δεν πρέπει να βρεθούν σε μειονεκτική θέση εξαιτίας των υψηλών ποιοτικών τους προτύπων, τα οποία, μοιραία, αντικατοπτρίζονται στις τιμές τους. Οι εξελίξεις στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Mercosur που προκαλούν έντονο προβληματισμό από αυτήν την άποψη.

Δεν πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο στο κοινωνικό ντάμπινγκ· πρέπει αντίθετα να ενσωματώσουμε στις εμπορικές συμφωνίες μια βιώσιμη προσέγγιση. Το ντάμπινγκ είναι μείζον πρόβλημα στον κλάδο της γεωργίας, κυρίως όταν οδηγεί στην εξαφάνιση των μικρών ανεξάρτητων εκμεταλλεύσεων και την αντικατάστασή τους από εργολάβους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να υπενθυμίσω την έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής. Η έκθεση αυτή επεξηγεί σαφώς τους προβληματισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα παραγωγής.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής. – (EN)Κύριε Πρόεδρε, η απάντησή μου θα είναι πολύ σύντομη. Δεν έχω ακόμη απαντήσει στο ερώτημα που έθεσε ο κ. Scholz σχετικά με την υπόθεση της Saint-Gobain και τον υαλοβάμβακα.

Οι δασμοί αντιντάμπινγκ μπορούν να αυξήσουν τις τιμές των πρώτων υλών –μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή υπολογίζει αυτόν τον δυνητικό αντίκτυπο βάσει του κριτηρίου του δημόσιου συμφέροντος. Οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Διαθέτουμε τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ειδικά για τις ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνουμε τη συνεργασία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο αντίκτυπος είναι μικρός διότι η Κίνα κατέχει μερίδιο μόλις 14% στην αγορά της ΕΕ.

Όσον αφορά την ερώτηση του κ. Zahradil σχετικά με τη χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας για λόγους προστατευτισμού και τον κίνδυνο να συμβεί κάτι τέτοιο, ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει τον αριθμό των υποθέσεων είναι ο αριθμός των καταγγελιών που λαμβάνει η Επιτροπή και η ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζονται. Η πολιτική της Επιτροπής στον τομέα της εμπορικής άμυνας είναι ένα σύστημα βάσει κανόνων που συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ. Εάν υποβληθεί μια καταγγελία και υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για κάποια πρακτική ντάμπινγκ, η Επιτροπή δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ερευνήσει την υπόθεση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. (PL) Προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικοί περιορισμοί όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την άσκηση πίεσης υπέρ προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Τα προϊόντα αυτά συχνά παράγονται από πρώτες ύλες που περιέχουν ουσίες βλαβερές τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους καταναλωτές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα παιδικά παιχνίδια – τα επικίνδυνα συστατικά στα χρώματα ή στα πλαστικά μέρη των παιχνιδιών μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας και η κακή κατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και τελικά σε επίσκεψη στο νοσοκομείο. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, εξάλλου –χρησιμοποιώντας φθηνά υλικά και επιδεικνύοντας αμέλεια κατά την κατασκευή– είναι δυνατόν να διατίθενται σε τόσο χαμηλές τιμές λιανικής αυτά τα προϊόντα και να κατακλύζουν τις αγορές. Πρέπει να εντείνουμε σε μεγάλο βαθμό τους ελέγχους σχετικά με την παραγωγή των εισαγόμενων ειδών και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας που διέπει την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα μέσα εμπορικής προστασίας πρέπει να είναι αποτελεσματικά και να εγγυώνται σε όλες τις επιχειρήσεις μας δίκαιους όρους ανταγωνισμού.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου