Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 24 ноември 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (внесени предложения за резолюции): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28-29 октомври 2010 г.) (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28-29 октомври 2010 г.) (продължение на разискването)
 7.Резултати от срещата на високо равнище на Г-20 (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Проект на коригиращ бюджет № 8/2010: Раздел III - Комисия - Фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Ирландия - Постигане на цел №1 на ЕСФ (2000-2006 г.) (A7-0327/2010), László Surján (гласуване)
  8.2.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и Република Молдова (A7-0300/2010), Graham Watson (гласуване)
  8.3.Информация относно лекарствените продукти (Kодекс на Общността относно лекарствените продукти) (A7-0290/2010), Christofer Fjellner (гласуване)
  8.4.Информация относно лекарствени продукти (Процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти) (A7-0289/2010), Christofer Fjellner (гласуване)
  8.5.Ограничения за използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (A7-0196/2010) Jill Evans (гласуване)
  8.6.Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (B7-0617/2010) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Финансов надзор (подписване на актовете)
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011-2020) (разискване)
 14.Подготовка за конференцията в Канкун относно изменението на климата (29 ноември — 10 декември 2010 г.) (разискване)
 15.Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (разискване)
 16.Положението в Западна Сахара (разискване)
 17.Искания за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 18.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 19.Украйна (разискване)
 20.Права на човека и социални и екологични стандарти в международните търговски споразумения - Международната търговска политика в контекста на императивите, продиктувани от изменението на климата - Корпоративна и социална отговорност при международните търговски споразумения (разискване)
 21.Антидъмпингови дела - текущо състояние и перспективи (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1598 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (3559 kb)
Правна информация - Политика за поверителност