Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. lokakuuta) päätelmät ja talouden ohjaus ja hallinta (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. lokakuuta 2010) päätelmät ja talouden ohjaus ja hallinta (jatkoa keskustelulle)
 7.G20-huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Esitys lisätalousarvioksi nro 8/2010: Pääluokka III – Komissio – Irlannin tulvat – ESR:n toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006) (A7-0327/2010, László Surján) (äänestys)
  8.2.EY:n ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (A7-0300/2010, Graham Watson) (äänestys)
  8.3.Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) (A7-0290/2010, Christofer Fjellner) (äänestys)
  8.4.Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön lupa- ja valvontamenettelyt) (A7-0289/2010, Christofer Fjellner) (äänestys)
  8.5.Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (A7-0196/2010, Jill Evans) (äänestys)
  8.6.Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) (B7-0617/2010) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Rahoitusvalvonta (säädösten allekirjoittaminen)
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020 (keskustelu)
 14.Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen (29. marraskuuta–10. joulukuuta 2010) valmistelut (keskustelu)
 15.Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (keskustelu)
 16.Länsi-Saharan tilanne (keskustelu)
 17.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Ukraina (keskustelu)
 20.Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit kansainvälisissä kauppasopimuksissa – Kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet – Yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa (keskustelu)
 21.Polkumyyntitapaukset – tilanne ja näkymät (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (994 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (3896 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö