Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 24. novembra 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Závery zo zasadnutia Európskej rady (28. – 29. októbra) a hospodárska správa (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady (28. – 29. októbra) a hospodárska správa (pokračovanie rozpravy)
 7.Výsledky samitu skupiny G-20 (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2010: oddiel III – Komisia – Európsky fond solidarity: záplavy v Írsku – Ukončenie ESF – Cieľ 1 (2000 až 2006) (A7-0327/2010, László Surján) (hlasovanie)
  8.2.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Moldavskom (A7-0300/2010, Graham Watson) (hlasovanie)
  8.3.Informácie o liekoch (zákonník Spoločenstva o liekoch) (A7-0290/2010, Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  8.4.Informácie o liekoch (postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi) (A7-0289/2010, Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  8.5.Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (A7-0196/2010, Jill Evans) (hlasovanie)
  8.6.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) (B7-0617/2010) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Finančný dohľad (podpísanie aktov)
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 (rozprava)
 14.Príprava konferencie o zmene klímy v Cancúne (29. novembra – 10. decembra) (rozprava)
 15.Budúcnosť strategického partnerstva medzi Afrikou a EÚ v predvečer tretieho samitu Afrika – EÚ (rozprava)
 16.Situácia v Západnej Sahare (rozprava)
 17.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 18.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 19.Ukrajina (rozprava)
 20.Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v dohodách o medzinárodnom obchode – Medzinárodná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy – Sociálna zodpovednosť podnikov v medzinárodných obchodných dohodách (rozprava)
 21.Antidampingové prípady – súčasný stav a vyhliadky (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1032 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (3995 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia