Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 24. november 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA) (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): gl. zapisnik
 4.Sklepi seje Evropskega sveta o gospodarskem upravljanju (28.–29. oktober) (razprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Sklepi seje Evropskega sveta o gospodarskem upravljanju (28.–29. oktober) (nadaljevanje razprave)
 7.Izidi vrhunskega srečanja skupine G20 (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Predlog spremembe proračuna 8/2010: Oddelek III - Komisija - Evropski socialni sklad: poplave na Irskem - dokončanje ESS - Cilj 1 (2000 do 2006) (A7-0327/2010, László Surján) (glasovanje)
  8.2.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Moldavijo (A7-0300/2010, Graham Watson) (glasovanje)
  8.3.Informacije o zdravilih na recept (zakonik Skupnosti o zdravilih) (A7-0290/2010, Christofer Fjellner) (glasovanje)
  8.4.Informacije o zdravilih na recept (postopki Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil) (A7-0289/2010, Christofer Fjellner) (glasovanje)
  8.5.Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (A7-0196/2010, Jill Evans) (glasovanje)
  8.6.Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA) (B7-0617/2010) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Finančni nadzor (podpis aktov)
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Na poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011–2020 (razprava)
 14.Priprave na konferenco o podnebnih spremembah v Cancunu (29. november–10. december) (razprava)
 15.Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v pričakovanju 3. vrha EU-Afrika (razprava)
 16.Razmere v Zahodni Sahari (razprava)
 17.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: glej zapisnik
 18.Sestava odborov in delegacij: glej zapisnik
 19.Ukrajina (razprava)
 20.Človekove pravice, socialni in okoljski standardi v mednarodnih trgovinskih sporazumih - Mednarodna trgovinska politika v okviru zahtev glede podnebnih sprememb - Družbena odgovornost gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih (razprava)
 21.Protidampinški primeri – stanje in obeti (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (919 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (3884 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov