Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 3736k
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) και οικονομική διακυβέρνηση (συζήτηση)
 5. Υποδοχή
 6. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) και οικονομική διακυβέρνηση (συνέχεια της συζήτησης)
 7. Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20 (συζήτηση)
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010: Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης: πλημμύρες στην Ιρλανδία - ολοκλήρωση του ΕΚΤ - Στόχος 1 (2000 έως 2006) (A7-0327/2010, Laszlo Surjan) (ψηφοφορία)
  8.2. Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και Μολδαβίας (A7-0300/2010, Graham Watson) (ψηφοφορία)
  8.3. Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) (A7-0290/2010, Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  8.4. Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικές διαδικασιίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα) (A7-0289/2010, Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  8.5. Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (A7-0196/2010, Jill Evans) (ψηφοφορία)
  8.6. Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (B7-0617/2010) (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Χρηματοπιστωτική εποπτεία (υπογραφή πράξεων)
 12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (συζήτηση)
 14. Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου) (συζήτηση)
 15. Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ πριν από την επικείμενη 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ (συζήτηση)
 16. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (συζήτηση)
 17. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Ουκρανία (συζήτηση)
 20. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες - Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές - Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (συζήτηση)
 21. Υποθέσεις αντιντάμπιγκ - τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (συζήτηση)
 22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

 

2. Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) και οικονομική διακυβέρνηση (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη βασική συζήτηση για τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) και την οικονομική διακυβέρνηση [2010/2654(RSP)].

Θα ήθελα να καλωσορίσω στην Αίθουσα τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Van Rompuy, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Barroso. Επίσης, μαζί μας βρίσκονται εκπρόσωποι της βελγικής Προεδρίας και της Επιτροπής. Θα ξεκινήσουμε με την ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Van Rompuy.

 
  
MPphoto
 

  Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης/29ης Οκτωβρίου επικεντρώθηκε στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσής μας, συγκεκριμένα με την έκθεση της Ειδικής Ομάδας για την οικονομική διακυβέρνηση. Η έκθεση την οποία ενέκρινε και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από τότε, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, ανέδειξαν τη σπουδαιότητα του θέματος γενικότερα και ειδικότερα την ανάγκη του ταχέως αξιοποιήσιμου χρηματοοικονομικού μηχανισμού που αποφασίσαμε τον περασμένο Μάιο.

Επικροτώ την ταχύτητα δράσης των υπουργών Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα και επισημαίνω ότι αυτό αναδεικνύει πόσο αποφασισμένοι είμαστε να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα του ευρώ.

«Η οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ και την ευρωζώνη θα παρασχεθεί στο πλαίσιο ενός ισχυρού προγράμματος πολιτικής, το οποίο θα διαπραγματευτούν οι ιρλανδικές αρχές με την Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. […] Δεδομένων των ισχυρών βάσεων της ιρλανδικής οικονομίας, μια αποφασιστική εφαρμογή του προγράμματος θα επιτρέψει την επιστροφή σε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή.» Παραθέτω απόσπασμα από τη δήλωση του Eurogroup και των υπουργών ECOFIN.

Η Ειδική Ομάδα δεν ήταν μια διακυβερνητική διάσκεψη, αλλά μια επανεξέταση των μεθόδων εργασίας μας, των προτεραιοτήτων και διαδικασιών μας σε αυτό το πεδίο. Στόχος μας ήταν να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα, αφενός, στη θέσπιση ενός συνολικού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφορικά με την ανάγκη αποφυγής υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και οικονομικών ανισορροπιών εντός της Ένωσης και, αφετέρου, στο να επιτραπεί στις εθνικές κυβερνήσεις να επιλέξουν ελεύθερα τι θέλουν να φορολογήσουν και πώς θέλουν να δαπανήσουν σε συμφωνία με τις εθνικές πολιτικές διαδικασίες τους και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε κράτος μέλος θα λάβει πλήρως υπόψη του τον αντίκτυπο των οικονομικών και δημοσιονομικών αποφάσεων στους εταίρους του και στη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα αντίδρασης σε επίπεδο Ένωσης, όταν οι πολιτικές ενός κράτους μέλους συνιστούν κίνδυνο για το υπόλοιπο της Ένωσης.

Αυτές οι συστάσεις, όπως και οι υπόλοιπες της Ειδικής Ομάδας, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις της Επιτροπής. Συζήτησα επίσης αυτά τα ζητήματα δύο φορές με τους αρχηγούς των πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τους προέδρους των αρμόδιων επιτροπών σύμφωνα με το σχήμα που είχατε ζητήσει.

Μία διευκρίνιση: Ορισμένοι δηλώνουν απογοητευμένοι για το ότι δεν υπάρχει περισσότερος αυτοματισμός στη λήψη αποφάσεων. Λοιπόν, περισσότερος αυτοματισμός είναι αυτό ακριβώς που προτείνουμε. Το Συμβούλιο –και ήταν το Συμβούλιο στο πλαίσιο της Συνθήκης– θα καθορίσει τις κυρώσεις βάσει της αποκαλούμενης «αντεστραμμένης πλειοψηφίας». Αυτό σημαίνει ότι μια πρόταση της Επιτροπής για κυρώσεις δεν ισχύει μόνο εάν καταψηφιστεί από μια ειδική πλειοψηφία, ενώ μέχρι σήμερα μια πλειοψηφία έπρεπε να υπερψηφίσει τις κυρώσεις.

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ορισμένα κράτη μέλη ήταν πολύ διστακτικά σχετικά με την αντεστραμμένη πλειοψηφία. Αυτό αποτελεί πράγματι σημαντικό επίτευγμα· επιπλέον, η Ειδική Ομάδα πρότεινε μια ολόκληρη σειρά από άλλα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας, όπως μεγαλύτερο συντονισμό πολιτικής –το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο– περισσότερο αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιληφθούν ότι οι πολιτικές αποφάσεις τους επηρεάζουν όλους τους εταίρους και την Ένωση στο σύνολό της. Αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα από αυτήν την κρίση. Μια γενική παρατήρηση: η Ειδική Ομάδα ήταν ένα πολιτικό πλαίσιο με στόχο τη γρήγορη δημιουργία συναίνεσης. Όλα τα επιτεύγματα που έχουμε σημειώσει πρέπει τώρα να μετατραπούν σε νομοθετικά κείμενα. Αυτό είναι έργο της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα διατηρήσουν την ώθηση. Είναι μια ευθύνη κεφαλαιώδους σημασίας.

Αναφορικά με το τρίτο και τελικό βασικό στοιχείο της Ειδικής Ομάδας, αυτό επίσης με φέρνει στην παρακολούθηση του έργου της εν λόγω ομάδας. Προτείνουμε έναν σθεναρό και αξιόπιστο μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων για τη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας της ευρωζώνης στο σύνολό της. Όλοι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων συμφώνησαν ως προς αυτήν την ανάγκη, καθώς και για το γεγονός ότι απαιτείται μια περιορισμένη τροποποίηση στη Συνθήκη.

Πριν ολοκληρώσω πάνω σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εργασία για το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν έχει να κάνει απλώς με την επιβολή ποινών στα κράτη μέλη ή με τη διόρθωση παρελθόντων σφαλμάτων. Είναι σημαντικό να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε υπόψη την ευρύτερη πρόκληση για τη βελτίωση της δομής της Ευρώπης και των ποσοστών βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και μια γενικότερη οικονομική απόδοση.

Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο επικεντρώθηκε η στρατηγική 2020 της ΕΕ, που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο νωρίτερα τη φετινή χρονιά. Η απάντηση σε όσους φοβούνται ότι η δημοσιονομική περιστολή θα ανακόψει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης είναι να εστιάσουν καλύτερα στους υποκείμενους διαρθρωτικούς παράγοντες που παρακωλύουν την οικονομική μας απόδοση και να τους διορθώσουν. Αυτός θα είναι ο βασικός στόχος των συνόδων Φεβρουαρίου και Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του επόμενου έτους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε επίσης μια σύντομη συζήτηση σχετικά με θέματα προϋπολογισμού της ΕΕ, που προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από την ομιλία του Προέδρου μας στην έναρξη της συνόδου. Συμφωνήσαμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτόν τον Δεκέμβριο.

Στο μεταξύ, στα συμπεράσματά μας αναφερόταν απλώς –και παραθέτω απόσπασμα: «Είναι ουσιαστικής σημασίας ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επικείμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες εξυγίανσης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη, ώστε το έλλειμμα και το χρέος να τεθούν σε πιο βιώσιμη τροχιά. Σεβόμενο» –και το τονίζω αυτό– «τον ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων και την ανάγκη εκπλήρωσης των στόχων της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει κατά την προσεχή του σύνοδο με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι το ζήτημα των δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσει να συμβάλει δεόντως στα ανωτέρω».

Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι αναγνωρίζουμε τον νέο ρόλο του Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν πήραμε, ωστόσο, θέση ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2011, καθώς αυτό είναι ζήτημα που άπτεται του Συμβουλίου Υπουργών και του Κοινοβουλίου.

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καλώ όλες τις πολιτικές Ομάδες να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους, προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς τον προϋπολογισμό του 2011 με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Σε έναν συμβιβασμό πρέπει να συμπεριληφθούν τα διάφορα μελήματα, ενώ παράλληλα, φυσικά, θα γίνονται σεβαστές οι Συνθήκες.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε επίσης –όπως θα συμβαίνει με όλα τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια– με την προετοιμασία των κοινών θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει σημαντικών διεθνών γεγονότων. Στην προκείμενη περίπτωση επικεντρωθήκαμε στην προετοιμασία για την G20, τη διάσκεψη του Κανκούν για την αλλαγή του κλίματος και αρκετές διμερείς συνόδους κορυφής.

Σχετικά με την G20, η οποία, φυσικά, έχει ήδη λάβει χώρα, συμφωνήσαμε ως προς τις προτεραιότητες, οι οποίες κατόπιν προωθήθηκαν από τους αντιπροσώπους της Ένωσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη της G20. Αυτές περιλάμβαναν τη διασφάλιση έγκρισης των συμφωνιών της Βασιλείας III για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναφορικά με το τελευταίο, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η ιστορική μεταρρύθμιση κατέστη εφικτή χάρη στην ανοιχτή και εποικοδομητική προσέγγιση των Ευρωπαίων. Εγκαταλείψαμε δύο έδρες προκειμένου να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, αναλαμβάνοντας έτσι μεγάλο μέρος της προσπάθειας προσαρμογής.

Αναφορικά με το ζήτημα των ανισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία και την πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι συζητήσεις ήταν έντονες κατά την τελική προετοιμασία για τη σύνοδο της G20. Η σύνοδος προέβη σε σωστή ανάλυση και συμφώνησε σε μια διαδικασία. Επικροτούμε τις αποφάσεις για την καθιέρωση ενός συνόλου δεικτών για τις ανισορροπίες και την αξιολόγηση που θα διεξαχθεί εντός του 2011. Αυτό που είναι τώρα σημαντικό, είναι να καταλήξουμε σε συμπεράσματα πολιτικής και, εάν χρειαστεί, σε διορθωτικές ενέργειες με βάση αυτήν την αξιολόγηση.

Όσον αφορά το Κανκούν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προετοίμασε επίσης τη θέση της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν στο τέλος του μηνός. Μετά την Κοπεγχάγη, αρκετές συνομιλίες έλαβαν χώρα πέρυσι –επίσημες ή ανεπίσημες– αλλά είναι αργές και παραμένουν πολύ δύσκολες. Το Κανκούν θα είναι πιθανότατα απλώς ένα ενδιάμεσο βήμα προς ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για αυτό, φυσικά.

Τέλος, αναφορικά με τις διμερείς συνόδους κορυφής μας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές μας για τις επικείμενες συνόδους κορυφής, συγκεκριμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Ινδία και την Αφρική. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον Πρόεδρο Barroso και εμένα, και διασφαλίζει το γεγονός ότι σε τέτοιες περιστάσεις μιλάμε όχι μόνο εξ ονόματος των θεσμικών οργάνων των Βρυξελλών, αλλά εξ ονόματος και των 27 ως συνόλου. Πρόθεσή μου είναι αυτό να καταστεί μόνιμο στοιχείο των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ ολοκληρώνεται η σύνοψή μου για την πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη πριν από έναν μήνα περίπου. Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσω να ενημερώνω άμεσα τους αρχηγούς των πολιτικών Ομάδων σας, εντός μερικών ωρών από το τέλος κάθε συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. – Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, εάν μία εβδομάδα είναι πολύς καιρός στην πολιτική, ο ένας μήνας μπορεί να φανεί μια αιωνιότητα. Πολλά έχουν συμβεί από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και κυρίως τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιρλανδία. Η δράση που σχεδιάζεται είναι ένα περαιτέρω, κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας της Ιρλανδίας, της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου. Τα δύο όργανα που συγκροτήσαμε τον Μάιο είναι αποτελεσματικά εργαλεία, που μπορούν να αντεπεξέλθουν στο έργο για το οποίο σχεδιάστηκαν. Η Ιρλανδία έχει να αντιμετωπίσει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, και αυτά τα όργανα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Αυτή η παρέμβαση θα πρέπει να δώσει τώρα τη δυνατότητα στην ιρλανδική οικονομία να επιστρέψει στην τροχιά της βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τις θεμελιώδεις δυνάμεις της.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν πρόκληση. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο, αλλά το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η οικονομική μας διακυβέρνηση μετασχηματίζεται. Η Ειδική Ομάδα, υπό τον Πρόεδρο Van Rompuy, παρουσίασε τα αποτελέσματά της, τα οποία είναι πολύ θετικά. Επωφελούμενη από τη σημαντική συνεισφορά της Επιτροπής, κατάφερε να πετύχει ευρεία σύγκλιση για τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, ενώ κάλυψε και κάποιες άλλες, πολύ σημαντικές πτυχές της οικονομικής διακυβέρνησης.

Οι αυστηρότεροι δημοσιονομικοί κανόνες και μια ευρύτερη οικονομική εποπτεία –αμφότερα ακρογωνιαίοι λίθοι του πακέτου της Επιτροπής– διατηρήθηκαν, πράγμα κρίσιμης σημασίας. Έχω τονίσει πολλάκις στο παρελθόν τη σημασία του να καταστεί το νέο πλαίσιο λειτουργικό το συντομότερο δυνατό, συνεπώς χάρηκα που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξε την ιδέα μας για μια προσέγγιση «ταχείας διαδικασίας» και έθεσε το ίδιο τον στόχο για συμφωνία σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής έως το καλοκαίρι του 2011.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα αιτήματα που διατυπώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο σχετικά με την κατάθεση νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή έχουν εξελιχθεί πλέον σε μια επιθυμία να προχωρήσουν γρήγορα οι εν λόγω προτάσεις. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρώσει την πορεία της εντός των προσεχών μηνών. Βασίζομαι στο ότι η κοινοτική μέθοδος θα λειτουργήσει τόσο καλά όπως πάντα, και θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην ευρωζώνη και την Ευρώπη.

Πεποίθησή μου είναι ότι τελικά θα έχουμε αυστηρούς κανόνες, βάσει επαρκών κινήτρων για συμμόρφωση, ημιαυτόματη εφαρμογή και ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ευρύτερων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Χρειαζόμαστε ενισχυμένη και αυστηρή οικονομική διακυβέρνηση για να επιτύχουμε σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι καθοριστική για την απασχόληση και την ευημερία των πολιτών μας.

Ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων για την ευρωζώνη αποτελεί απαραίτητο κομμάτι του παζλ. Ο προσωρινός μηχανισμός, που ισχύει επί του παρόντος, θα λήξει το 2013, επομένως είναι καίριο να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τότε κάτι αξιόπιστο, ισχυρό, με διάρκεια και βασισμένο στις ουσιαστικές τεχνικές πραγματικότητες. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε ήδη το προπαρασκευαστικό έργο της σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού νέου μηχανισμού για τη ζώνη του ευρώ. Ο εν λόγω μηχανισμός, τον οποίο ετοιμάζουμε σε στενή διαβούλευση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ακόμη και αν ο μηχανισμός χρηματοδοτηθεί από εθνικά κονδύλια, θα εξακολουθήσει να αποτελεί «ευρωπαϊκή» πρωτοβουλία και φυσικά θα μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της Επιτροπής, προκειμένου να λειτουργήσει. Ο μηχανισμός αυτός θα έχει τρεις βασικές συνιστώσες: ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, μια συμφωνία χρηματοδότησης και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Το τελευταίο μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά πρωτίστως θέλω να καταστήσω σαφές ότι οτιδήποτε και αν αποφασιστεί σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, θα ισχύσει μετά το 2013.

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αποφάσισαν ομόφωνα ότι χρειάζεται μια αλλαγή στη Συνθήκη, προκειμένου να συγκροτηθεί αυτός ο μηχανισμός. Όταν ολοκληρώσαμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας πέρυσι, κανένας δεν φανταζόταν ότι θα προτείνονταν τόσο σύντομα νέες αλλαγές. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό ποτέ δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, και αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που εξήγησα –κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και νωρίτερα– ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε μια αναθεώρηση της Συνθήκης που αμφισβητεί τα δικαιώματα ψήφου των κρατών μελών. Χαίρομαι διότι αυτό το επιχείρημα έγινε δεκτό, καθώς και διότι η όποια αναθεώρηση θα είναι περιορισμένη – για την ακρίβεια απλώς διορθωτική.

Επίσης, έχει σημασία για εμάς να έχουμε μια διαδικασία όσο το δυνατόν ξεκάθαρη. Για αυτό θα συνιστούσα προσοχή απέναντι στον πειρασμό να αρχίσουμε να το συνδέουμε αυτό με άλλα άσχετα θέματα.

Όλη αυτή η δράση δεν λαμβάνει χώρα σε κάποιο κενό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η σύνοδος κορυφής της G20, η σύνοδος κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ στη Λισαβόνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αποτελούν όλα ενδιάμεσους σταθμούς, μέρη του ευρύτερου σχεδίου μας για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Για τη σύνοδο κορυφής της G20 θα μιλήσουμε στην επόμενη συζήτηση σε αυτό το Σώμα, οπότε, για την ώρα, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ πολύ σύντομα στην πολύ σημαντική σύνοδο κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ στη Λισαβόνα.

Το κλίμα στη σύνοδο κορυφής ήταν ζεστό, φιλικό και εστιασμένο. Μαζί με τον Πρόεδρο Van Rompuy, συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Obama σχετικά με την ανάγκη για μια διατλαντική ατζέντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της κανονιστικής σύγκλισης και των έγκαιρων διαβουλεύσεων για ζητήματα όπως η ανταγωνιστικότητα και η παγκόσμια μεταρρύθμιση. Αναθέσαμε στους υπουργούς και τους Επιτρόπους να προχωρήσουν αυτό το συγκεκριμένο έργο, κυρίως μέσω του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.

Η παγκόσμια οικονομία, η G20 και οι αναδυόμενες οικονομίες αποτέλεσαν επίσης μεγάλο μέρος της ημερήσιας διάταξης. Η άποψή μου είναι η εξής: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της μόνο εάν ενεργοποιήσουμε όλους τους τομείς πολιτικής, εάν εκμεταλλευτούμε πλήρως τη σχέση που έχουμε με όλους τους βασικούς εταίρους μας, εάν χρησιμοποιήσουμε την επιρροή που έχουμε με έναν ολοκληρωμένο τρόπο σε όλα τα επίπεδα – σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: θα έχουμε περισσότερη επιρροή στο εξωτερικό εάν μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία μεταξύ μας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς αυτό, φοβάμαι ότι κάποιες από τις πλέον πρόσφατες τοποθετήσεις δεν έχουν συμβάλει στην εστίαση και στη συνοχή της κοινής μας δράσης.

Νομίζω ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει μέχρι στιγμής στην οικονομική διακυβέρνηση αποτελεί ένδειξη του ότι, εάν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές, μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη μια ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο προς όφελος των πολιτών μας, αλλά για αυτό, ας είμαστε ξεκάθαροι, χρειαζόμαστε πολιτική βούληση και την αίσθηση ενός κοινού σκοπού, όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και από όλα τα κράτη μέλη μας. Αυτή είναι η έκκληση που απευθύνω σήμερα: περισσότερη συνοχή, περισσότερη σύγκλιση, περισσότερη αίσθηση κοινού σκοπού.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια δημοσκόπηση που διάβασα χτες στην εφημερίδα αναφέρει ότι το 70% του γαλλικού λαού πιστεύει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται εν μέσω κρίσης και ότι αυτή δεν έχει επιλυθεί ακόμα. Είμαι βέβαιος ότι μια ευρύτερη δημοσκόπηση στην Ευρώπη θα έδινε τα ίδια αποτελέσματα.

Πρέπει, λοιπόν, να λάβουμε υπόψη μας τις βάσιμες ανησυχίες των πολιτών μας. Ζουν σε δύσκολους καιρούς και δεν μπορούν να ανεχθούν την αργή και πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους με ρωτούν επίσης τι κάνουμε και τι κάνει η Ευρώπη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ο κόσμος φοβάται. Ταυτόχρονα, βλέπω ότι όλο και περισσότεροι πολιτικοί, όλο και περισσότερες χώρες, ακόμα και σε αυτό το Σώμα, χρησιμοποιούν, κατευθύνουν και εκμεταλλεύονται αυτόν τον φόβο και αυτήν την αγωνία και δεν έχουν καμία πρόταση.

Αυτή η λαϊκίστικη προσέγγιση, που υπονομεύει την πολιτική μας, είναι σοβαρή και θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να λυθούν τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και η Ευρώπη στον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών Ομάδων που τάσσονται εναντίον αυτού του λαϊκισμού και της δημαγωγίας να μιλήσουν πιο ανοιχτά.

Όχι, η απάντηση στην κρίση δεν είναι να την αποφύγουμε ή να καταφύγουμε στον προστατευτισμό. Όχι, δεν υπάρχει γρήγορη ή εύκολη λύση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Όχι, δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε την πλάτη μας στην αλληλεγγύη ή στις προσπάθειες να ενισχύσουμε όλες τις χώρες μας ενόψει της παγκοσμιοποίησης και μετά να συνειδητοποιήσουμε, εντέλει, ότι χρειαζόμαστε εταίρους όταν οι καιροί είναι δύσκολοι.

Πρέπει να πάρουμε μερικά μαθήματα από όσα συμβαίνουν στην Ιρλανδία, και αυτό δεν αποτελεί επίκριση της Ιρλανδίας, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα, επειδή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα δεν οφείλονται μόνο στις τράπεζες, αλλά και στη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια. Η «κέλτικη τίγρη», που ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη για τη δική της ανάπτυξη, με ένα άτυπο φορολογικό σύστημα, ελάχιστη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα και έναν κώδικα επενδύσεων που όμοιό του δεν έχει καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βιώνει σήμερα μια κατάρρευση της φούσκας των ακινήτων, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ανεργία σε επίπεδα ρεκόρ και έναν «σακατεμένο» τραπεζικό τομέα. Η ιρλανδική κυβέρνηση έχει παράσχει εγγύηση για όλο το τραπεζικό σύστημα, δεσμεύοντας 480 δισ. ευρώ, δηλαδή τρεις φορές το ΑΕγχΠ της, κάτι που αυξάνει το δημόσιο έλλειμμά της στο 32%.

Σήμερα η ιρλανδική κυβέρνηση ζήτησε και ορθώς απέσπασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το επικροτώ αυτό και, όπως είπε ο Επίτροπος Rehn σε αυτό το Κοινοβούλιο τη Δευτέρα, η βοήθεια που αναμένεται να λάβει σύντομα η Ιρλανδία θα διαφυλάξει τη σταθερότητα ολόκληρης της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, αυτήν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που το Δουβλίνο ορθώς λαμβάνει σήμερα, όπως και όταν προσχώρησε στην ΕΕ, την επέδειξε καθόλου όλα αυτά τα χρόνια η ίδια η ιρλανδική κυβέρνηση;

Πόσες φορές τα κράτη μέλη προσπάθησαν να ευθυγραμμίσουν τη φορολογία –μία προϋπόθεση, όπως είναι τόσο εμφανές σήμερα, για καλή διακυβέρνηση του ευρώ; Και κάθε φορά οι ίδιες λιγοστές χώρες αντιτίθενται σε αυτό.

Δεν κατηγορώ κάποιον συγκεκριμένα, αλλά πιστεύω ότι είναι καιρός να μάθουμε από μια τέτοια συμπεριφορά για το μέλλον. Όπως έχω πει αρκετές φορές σε αυτό το Σώμα, μια κρίση σηματοδοτεί μια ευκαιρία για αλλαγή, και δεν πρέπει να φοβόμαστε να αλλάξουμε κάποιες από τις συνήθειές μας, οι οποίες δεν είχαν τη θετική έκβαση που υπολογίζαμε.

Κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από μερικές εβδομάδες και οι κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήθηκαν στην G20 στη Σεούλ αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πηγαίνουν αρκετά μακριά. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρξει μια συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεργασία στην Ευρώπη και ανάμεσα στα μεγάλα περιφερειακά μπλοκ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών και τα ελλείμματα εμπορικού ισοζυγίου, καθώς και να αποφευχθεί ένας πόλεμος νομισμάτων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα, οι χώρες μας μόνες τους δεν θα μπορέσουν να βρουν μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, οι οποίοι, όπως είπα στην αρχή, περιμένουν από τους πολιτικούς τους –δηλαδή από όλους εμάς εδώ και στις πατρίδες μας– να λάβουν μελλοντοστραφείς αποφάσεις.

Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, εάν η κρίση μάς έμαθε κάτι, είναι ότι οι λύσεις του χθες δεν είναι απαραίτητα οι λύσεις του αύριο. Πληρώνουμε ένα μεγάλο τίμημα συνειδητοποιώντας το αυτό εν καιρώ κρίσης, αλλά το τίμημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο εάν συνεχίσουμε να το αγνοούμε. Ζητώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μας να αλλάξουν, να πάρουν πολιτικά μαθήματα από την κρίση και να σταματήσουν να επιζητούν την αλληλεγγύη μόνο όταν είναι πολύ αργά.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο. Το ζητούμενο δεν είναι η αντιπαλότητα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου∙ είναι η εφαρμογή των συνθηκών, η έκφραση αλληλεγγύης και η στενή συνεργασία. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να σας περάσω, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση για χάρη των συμπολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, καθώς άκουγα τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, άκουσα έναν διαφορετικό τόνο από εκείνον του Προέδρου της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μας έχει δώσει μια έκθεση και κύριε Van Rompuy, εάν επιτρέψω στον εαυτό μου να υποκύψει στο θέλγητρό της, τότε μπορώ να καταλήξω μόνο στο συμπέρασμα ότι τα πάντα είναι μέλι γάλα. Εάν ακούσω τον κ. Barroso, ωστόσο, σχηματίζω περισσότερο μια εντύπωση ότι –και παραθέτω τα ακριβή λόγια του– «κάποιες από τις πλέον πρόσφατες τοποθετήσεις δεν έχουν συμβάλει στη συνοχή». Αυτό είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής για το Συμβούλιο, που μας λέτε ότι είναι σε πλήρη συμφωνία.

Όχι, η πραγματικότητα στην Ευρώπη είναι κάπως διαφορετική. Η πραγματικότητα στην Ευρώπη είναι ότι η ΕΕ είναι χωρισμένη σε τρία μέρη: ο γερμανογαλλικός άξονας λήψης αποφάσεων, η υπόλοιπη ζώνη του ευρώ και οι υπόλοιποι που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, με μια ειδική θέση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη.

Η ειδική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει επίσης να εξεταστεί ιδιαιτέρως. Η γερμανογαλλική σύμπραξη Merkel-Sarkozy για τη λήψη αποφάσεων έχει κάνει μια συμφωνία με τον κ. Cameron. Όλοι το γνωρίζουν αυτό και πρέπει επίσης να ειπωθεί ανοιχτά. Η συμφωνία έχει ως εξής: «Χρειάζομαι μια αναθεώρηση της Συνθήκης για το Σύμφωνο Σταθερότητας. «Εντάξει», λέει ο κ. Cameron, «αυτό δεν είναι εύκολο για μένα, επειδή έχω βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων που δεν το θέλουν αυτό, αλλά τότε θα έχω διαφορετικό προϋπολογισμό». Η κ. Merkel και ο κ. Sarkozy τότε λένε «καλά, ας κάνουμε αυτό».

Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Αυτό όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με το κοινοτικό πνεύμα, αλλά είναι μια προσέγγιση που θα καταστρέψει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μακροπρόθεσμα θα καταστρέψει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάμαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να συμβεί αυτό. Το επικροτούν αυτό με ενθουσιασμό. Αυτοί οι βουλευτές κάθονται εκεί πέρα.

(Χειροκροτήματα)

Εάν δεν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν το πρόσταγμα σε αυτήν την ήπειρο στο μέλλον, πρέπει να οδηγήσουμε την Ευρώπη προς μια διαφορετική κατεύθυνση.

(Διαμαρτυρίες)

Θα προσπαθήσω να συνεχίσω. Ο κ. Langen είναι πάντα πολύ ευέξαπτος. Η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας στην ΕΕ εξαρτάται από τη συμφωνία μιας χώρας η οποία δεν ανήκει καν στην ευρωζώνη. Η κ. Merkel συναινεί σε μια αναθεώρηση της Συνθήκης σε μια στιγμή που κανείς σε αυτό το Σώμα δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί στην Ιρλανδία. Επιπλέον, δεν γνωρίζω κατά πόσον η αναθεώρηση της Συνθήκης ΕΕ θα γίνει αποδεκτή στην Ιρλανδία τόσο ομαλά όσο φαίνεται από την έκθεσή σας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η κ. Merkel λέει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί ο ιδιωτικός τομέας. Θα ήθελα απλώς να θέσω ένα ερώτημα σε εσάς, κύριε Rehn, αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα στην Ιρλανδία. Πώς κατάφεραν τελικά οι ιρλανδικές τράπεζες να περάσουν τις δοκιμασίες αντοχής; Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε αυτό;

Αυτό που κάνει η κ. Merkel αποτελεί μια τέτοια δοκιμασία αντοχής για το ευρώ. Θα σας πω τι συμβαίνει: η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι κάτι καλό, και ορθώς συμμετέχει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –και εμμένω σε αυτό– αποφασίσαμε, με ευρεία συναίνεση, έναν τρόπο ώστε να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας, και ειδικότερα την εισαγωγή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(Χειροκροτήματα)

Αυτό συζητήθηκε ακροθιγώς στη σύνοδο κορυφής της G8 και μετά είπαν: «όχι, δεν θέλουμε φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών». Εμείς τότε είπαμε: «εντάξει, θα το ξεχάσουμε λοιπόν». Στον απογευματινό καφέ ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ξεχάστηκε. Εάν υπάρχει ένας τρόπος συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα που θα είχε πράγματι κάποια επίπτωση σε αυτόν τον ιδιωτικό τομέα, είναι αυτός. Ο κόσμος τώρα λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το θέλει αυτό. Εντέλει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό που αποφασίζει για όλα στην Ευρώπη; Τι θα γινόταν εάν ξεκινούσαμε με έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην ευρωζώνη πρώτα, για παράδειγμα, και λέγαμε ότι θα εισπράτταμε τις οφειλές από τον ιδιωτικό τομέα εντός της ευρωζώνης με αυτόν τον τρόπο;

(Διαμαρτυρίες)

Θα επαναλάβω απλώς αυτό που είπε, ώστε να μπορέσει να το πει ο διερμηνέας: «ένας λαός, ένα έθνος, ένας ηγέτης» Αυτό είπε αυτός ο άνθρωπος.

Σχεδόν τελείωσα. Όταν αυτός ο βουλευτής διασχίζει την αίθουσα και φωνάζει «ένας λαός, ένα έθνος, ένας ηγέτης», έχω μόνο ένα πράγμα να πω: οι άνθρωποι που το είπαν αυτό στη Γερμανία είναι άνθρωποι των οποίων ο τρόπος σκέψης είναι αυτός που πασχίζω να καταπολεμήσω, αλλά πιστεύω ότι οι απόψεις αυτού του κυρίου είναι πιο κοντά σε αυτόν τον τρόπο σκέψης από ό,τι οι δικές μου.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE).(FR) (απευθυνόμενος στον κ. Bloom) Δεν μπορώ να δεχτώ τα όσα είπατε. Ζούμε σε μια δημοκρατική εποχή και σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Σας καλώ να ζητήσετε επισήμως συγγνώμη, ειδάλλως θα κάνουμε επίσημη καταγγελία. Υπάρχουν άνθρωποι που είπαν λιγότερα – δεν είναι δίκαιο.

(Χειροκροτήματα)

Παραλίγο να προσθέσει ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δημιουργήθηκαν για να επιλύσουν αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε. Θα το λάβω υπόψη μου αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το άρθρο 152, παράγραφος 1, του Κανονισμού: «Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε βουλευτή που παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης ή του οποίου η συμπεριφορά δεν είναι συμβατή με τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 9». Σας καλώ, κύριε συνάδελφε, να ζητήσετε συγγνώμη στην Αίθουσα.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD). (EN) Οι απόψεις που εκφράστηκαν από τον κ. Schulz είναι αρκετές. Είναι ένας αντιδημοκρατικός φασίστας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριοι συνάδελφοι, περιμέναμε κάτι αρκετά διαφορετικό. Δεν θέλουμε η συζήτησή μας να διαταραχθεί με τέτοιο τρόπο. Θα σας ζητήσω, κύριε συνάδελφε, να κάνουμε μια συνάντηση, και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για τα επόμενα βήματά μας.

Είναι αδύνατον να διεξαχθούν οι συζητήσεις μας σε τέτοιο κλίμα. Κύριε συνάδελφε, όπως βλέπετε, η αίθουσα διαμαρτύρεται πολύ έντονα για τη συμπεριφορά σας. Θα διαβάσω το άρθρο 152, παράγραφος 3, στη μητρική μου γλώσσα.

 
  
 

«Αν η διατάραξη συνεχισθεί ή σημειωθεί νέα υποτροπή, ο Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον βουλευτή ή να τον αποβάλει από την αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις ο Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα, και χωρίς να ανακαλέσει στην τάξη δεύτερη φορά, το μέτρο της αποβολής από την αίθουσα. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά αμελλητί για την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών μέτρων, επικουρούμενος από τους κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου.»

Κύριε Bloom, όπως βλέπετε, η πλειονότητα των βουλευτών στην αίθουσα θεωρούν τη συμπεριφορά σας άκρως προσβλητική. Το ίδιο θεωρώ και εγώ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να σας ζητήσω να αποχωρήσετε από την αίθουσα.

 
  
 

Όπως γνωρίζετε, μπορείτε να συζητάτε και να εκφράζετε την άποψή σας, αλλά όχι έτσι ώστε να ενοχλείτε ο ένας τον άλλο. Ειδάλλως, δεν μπορεί να τηρηθεί η τάξη στην αίθουσά μας.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, πιστεύω ότι αυτό που συνέβη είναι πολύ σοβαρό. Επίσης, πιστεύω ότι οι πολιτικές Ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σήμερα με μια κοινή θέση σε αυτό το ζήτημα, και ελπίζω όλες οι πολιτικές Ομάδες, εκτός φυσικά από την Ομάδα του εν λόγω βουλευτή, να στηρίξουν ξεκάθαρα τις ενέργειες στις οποίες προβήκατε, ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό.

(Χειροκροτήματα)

Πιστεύω ότι όσα είπε ο κ. Daul για την Ιρλανδία –επειδή ανέλυσε πλήρως την κατάσταση της Ιρλανδίας– ισχύουν πλήρως, παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να του πω ότι, εάν στην αρχή της οικονομικής κρίσης είχαμε καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης για τις τράπεζες τον Οκτώβριο του 2008, όπως είχε προταθεί από την Επιτροπή αλλά απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη, η Ιρλανδία δεν θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Εκείνη η πρόταση είχε απορριφθεί τον Οκτώβριο του 2008 με τα εξής λόγια: «Όχι, δεν χρειάζεται. Εμείς στη Γερμανία έχουμε αρκετά χρήματα για να λύσουμε μόνοι μας τα προβλήματά μας». Λοιπόν, είδαμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα τελικά.

Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στο τρέχον ζήτημα, επειδή υπάρχει ακόμα ένταση σχετικά με αυτό. Σε ό,τι με αφορά, ελπίζω ότι το ευρώ θα σταθεροποιηθεί και πάλι αύριο ή μεθαύριο, επειδή έχει ακόμα να κάνει πολλά. Πιστεύω, λοιπόν, ότι όσα είπαν χθες ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο κ. Rehn πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη.

Θεωρώ ότι όσα είπε ο κ. Trichet κατά τη χθεσινή συζήτηση –δεν ήταν πολλοί παρόντες κατά τη διάρκεια της συζήτησης– είναι πολύ σημαντικά. Είπε ότι το πακέτο δεν ήταν αρκετό για να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Για αυτό, εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε μια ειδική ευθύνη, επειδή λαμβάνουμε από κοινού αποφάσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εντέλει, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα; Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ένα νόμισμα που να μην στηρίζεται από μια κυβέρνηση, μια ενιαία οικονομική πολιτική, μια στρατηγική και μια ενιαία αγορά ομολόγων. Πιστεύουμε ότι στην ευρωζώνη είναι εφικτό να ενεργούμε με 16 κυβερνήσεις, 16 αγορές ομολόγων και 16 διαφορετικές οικονομικές πολιτικές∙ θεωρώ ότι αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να ενεργήσουμε και το συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Κύριε Rehn, πιστεύω ακόμα και ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις προτάσεις της Επιτροπής και ότι πρέπει να στηρίξουμε τον κ. Trichet.

Εάν ο κ. Trichet, που είναι, άλλωστε, υπεύθυνος για τη σταθερότητα του ευρώ, ζητεί από το Κοινοβούλιο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αρχές να ενισχύσουν το πακέτο, η μόνη απόφαση που μπορούμε να πάρουμε για τις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι να ενισχύσουμε το πακέτο, να δώσουμε κοινοτικό χαρακτήρα, να εισαγάγουμε πλήρως αυτόματες κυρώσεις –που δεν ισχύουν επί του παρόντος– και να δημιουργήσουμε μια αγορά ευρωομολόγων. Οι διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία και ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Γερμανία δεν πρόκειται αν εκλείψουν εάν δεν υπάρχει ενιαία αγορά ομολόγων. Μια πραγματικά αποτελεσματική πρόσθετη κύρωση θα μπορούσε επίσης να καθιερωθεί για χώρες που δεν τηρούν το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε το είδος αυτό της πραγματικής οικονομικής διακυβέρνησης που ευνοεί τις επενδύσεις, και αν η γερμανική κυβέρνηση ζητεί να αλλάξει το άρθρο 136 της Συνθήκης για τον σκοπό αυτόν, τότε ας το αλλάξουμε, αλλά ας κάνουμε επίσης ό,τι είναι αναγκαίο για να συμπεριλάβουμε πραγματική οικονομική διακυβέρνηση και πλήρως αυτόματες κυρώσεις στο άρθρο 136 στο μέλλον. Ας μετατρέψουμε αυτές τις αλλαγές στη Συνθήκη σε μια πραγματική ευκαιρία για να προετοιμάσουμε το ευρώ για το μέλλον, δηλαδή καθιερώνοντας την οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που η Επιτροπή πετύχει την οικονομική διακυβέρνηση που επιζητεί και την οποία και εσείς επιζητείτε, πιστεύετε τότε, κύριε Verhofstadt, ότι η Επιτροπή θα λαμβάνει πάντα τις σωστές αποφάσεις;

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λαμβάνει μέτρα εναντίον χωρών που δεν εφαρμόζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας από ό,τι στο ίδιο το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει τους αρχηγούς των κυβερνήσεων. Εννέα χρόνια ήμουν στο Συμβούλιο και ποτέ δεν είδα μια χώρα να στρέφει το δάχτυλο προς κάποια άλλη χώρα και να λέει «εσύ δεν τηρείς το Σύμφωνο Σταθερότητας».

Το είδαμε το 2004 και το 2005 με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Δεν εφάρμοζαν το Σύμφωνο Σταθερότητας, και όμως δεν υπήρξε καμία κύρωση εναντίον κάποιας από τις δύο. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι το κοινοτικό θεσμικό όργανο και πραγματικά ακολουθεί τη μέθοδο των Monnet και Schuman, πρέπει να αποκτήσει το προβάδισμα σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς έτσι είναι. Δεν μπόρεσα να παρέμβω όταν αποπέμψατε από την αίθουσα τον συνάδελφό μας βουλευτή από το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP), αλλά θα ήθελα, παρ’ όλα αυτά, να εκφράσω την αντίρρησή μου για τη μεροληπτική εφαρμογή των κανόνων. Ο κ. Schulz αποκάλεσε τον συνάδελφό μου κ. van der Stoep φασίστα εδώ σε αυτήν την Αίθουσα και εσείς δεν κάνατε τίποτα· καμία συγγνώμη δεν ακούστηκε. Κανένα μέτρο δεν ελήφθη κατά του κ. Schulz. Αυτό που κάνει τώρα ο κ. Schulz είναι ακριβώς το ίδιο...

(Ο ομιλητής συνέχισε, αλλά το μικρόφωνό του αποσυνδέθηκε)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Πρέπει να δώσω ένα τέλος σε αυτήν τη συζήτηση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τα όσα συνέβησαν, μπορείτε να έλθετε σε μένα. Είμαι πρόθυμος να μιλήσω μαζί σας. Θα το συζητήσουμε μαζί.

 
  
 

Κύριε Farage, όπως γνωρίζετε, σας ζήτησα επίσης να συζητήσουμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα και χρησιμοποίησα την προσωπική μου παρέμβαση για εσάς. Σας εξέφρασα την άποψή μου και γνωρίζατε τα πάντα για την άποψή μου. Από αυτήν την οπτική γωνία, σας ρώτησα επίσης εάν είχατε κάποια αμφιβολία σχετικά με την απόφασή μου.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μάλλον δύσκολο να μιλήσει κανείς εν μέσω αυτής της ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας. Αποτελεί επίσης, έως έναν βαθμό, μια απόδειξη της κατάστασης στην οποία μπορεί να βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν για άλλη μια φορά δεν διατυπώσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική με πιο προσεκτικό και πιο αποφασιστικό τρόπο. Η άποψή μου, κύριε Schulz, είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι οι μικρές αλλαγές στη Συνθήκη που η Γερμανία θέλει και χρειάζεται – διότι η οικονομική κρίση δεν είναι φυσική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μάλλον ότι σε αυτήν την κρίση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και συγκεκριμένα οι αντιπρόσωποι των μεγάλων χωρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν είναι πλέον σε θέση να διασφαλίσουν ότι μια θετική σπίθα από τη σύνοδο των Βρυξελλών θα εξαπλωθεί στην κοινωνία εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου φαίνεται πολύ παράξενο το πόσο γρήγορα χάθηκε αυτό το φιλοευρωπαϊκό πνεύμα. Βρίσκω επίσης παράξενο το γεγονός ότι από όλες τις χώρες, ειδικά η Γερμανία, η οποία ωφελήθηκε τόσο πολύ από την αλληλεγγύη μας στο μακρινό και πιο πρόσφατο παρελθόν, δεν είναι πλέον ικανή να μας απομακρύνει από μια συζήτηση που σήμερα χαρακτηρίζεται από εγωκεντρισμό και στενοκεφαλιά, οδηγώντας μας σε μια συζήτηση σχετικά με τον λόγο που είναι σωστό το ότι τα κράτη μέλη στην Ευρώπη έχουν συνδέσει την τύχη τους τόσο στενά το ένα με το άλλο, και σχετικά με τον λόγο που το Συμβούλιο, αλλά και εσείς, κύριε Van Rompuy, δεν καταφέρνετε πλέον να εξηγήσετε στους πολίτες, των οποίων την αβεβαιότητα τόσο καλά περιέγραψε ο κ. Daul, γιατί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση μόνο εάν συνεργαστούμε και όχι εάν ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον. Η παντελής έλλειψη αυτού του πνεύματος είναι ένα από τα προβλήματά μας.

Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια ειλικρινής πολιτική δήλωση σχετικά με το γεγονός ότι δεν σώζουμε όλους τους Έλληνες ή όλους τους Ιρλανδούς, σώζουμε τις τράπεζες στην κάθε περίπτωση, καθώς και ότι η Ιρλανδία δεν είναι μόνο ιρλανδική κρίση, είναι επίσης γερμανική και βρετανική κρίση, ακόμα και αν αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν θέλετε ίσως να ακούσετε. Πιστεύω ότι αυτή η ειλικρίνεια θα αποτελέσει τη βάση ώστε να πείσουμε τους πολίτες να στηρίξουν εντέλει τα όσα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες εν μέσω αυτής της κρίσης.

Το τρίτο σημείο μου είναι ότι πιστεύω πως ο κ. Verhofstadt έχει απόλυτο δίκιο. Η οικονομική διακυβέρνηση είναι αυτό που πρέπει να πάρει μορφή τώρα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ασχέτως του πόσο συχνά το Συμβούλιο ή η Επιτροπή δηλώνουν ότι θέλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα το συντομότερο δυνατό, δεν παύω να ανησυχώ, καθώς ακριβώς αυτή η έλλειψη φιλοευρωπαϊκού πνεύματος αλληλεγγύης σημαίνει ότι αυτά τα αναγκαία και λογικά μέτρα για την ολοκλήρωση δεν πρόκειται να ληφθούν. Ένα θέμα είναι να μιλάμε για φορολογικό ντάμπινγκ στην Ιρλανδία. Κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πότε και εντός ποιου πλαισίου, είναι επίσης άλλο ζήτημα. Συνολικά, ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις φορολογικές πολιτικές τους, ειδάλλως τα πράγματα θα συνεχίσουν να μην πηγαίνουν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχει μια συζήτηση την οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, καθώς της δόθηκε και η σχετική βαρύτητα: η συμμετοχή των πιστωτών και η αναδιάρθρωση του χρέους, και μεταξύ εκείνων που ήταν η άμεση αιτία της κρίσης. Οφείλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για μένα να κρίνω τι είναι σωστό και τι λάθος εν προκειμένω. Γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Γνωρίζουμε ότι είναι θέμα χρόνου το να ζητήσουν και αυτές αλληλεγγύη και διαχείριση της κρίσης. Δεν γνωρίζω εάν θα κάνουμε καλό στους εαυτούς μας εμπλέκοντας τώρα τους πιστωτές ή μήπως θα ήταν καλύτερο εντέλει να πούμε ότι θέλουμε αυτήν την οικονομική διακυβέρνηση, θέλουμε αυστηρή ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, θέλουμε φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή φόρους κεφαλαίου για εκείνους που κερδίζουν από την κρίση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταθμίσουμε μαζί. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να συμπεριφερόμαστε σαν να μην πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση εδώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, για μια φορά τα δύο βασικά θέματα που συζητιούνται εδώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εκλογική μου περιφέρεια στην Ουαλία, συμπίπτουν. Πρώτον, πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στην κατάσταση της Ιρλανδίας και, δεύτερον, πώς θα επιλυθεί το αδιέξοδο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στην Ουαλία εκτιμούμε ειλικρινά τους πόρους της ΕΕ που έχουμε λάβει, και όλοι οι κάτοικοι της εκλογικής περιφέρειάς μου αναγνωρίζουν την ανάγκη για μια σταθερή ευρωζώνη. Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο συζητιούνται τα δύο θέματα στο Cardiff και στις Βρυξέλλες είναι ξεκάθαρες.

Στις Βρυξέλλες, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παίρνουμε τα δύο ζητήματα και τα συζητάμε ξεχωριστά. Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή του Συμβουλίου για τη διάσωση του ευρώ είναι ότι χρειαζόμαστε βελτιωμένη οικονομική διακυβέρνηση, περισσότερους κανόνες για τις εθνικές κυβερνήσεις και επιβολή μέσω προστίμων και κυρώσεων.

Στο Cardiff, την πρωτεύουσά μου –και είμαι βέβαιη και στο Δουβλίνο– ενώ για τον προϋπολογισμό καταλήγουμε στο ότι τα κράτη μέλη πρέπει να πάψουν να είναι ιδιοτελή και να βάλουν την Ευρώπη πάνω από τις ανάγκες των ίδιων των χωρών τους, όλα καταλήγουν στο πώς και πού θα πρέπει να δαπανηθούν τα χρήματα των φορολογουμένων. Ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι αναγκαία τα πακέτα λιτότητας. Καθημερινά τους λένε πόσο χρεωμένες είναι οι χώρες τους. Γνωρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν σκληρές αποφάσεις, αλλά θέλουν επίσης να αποφασίσουν το πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα που έχουν κερδίσει με δυσκολία. Το να καλούνται να δώσουν ακόμα περισσότερα χρήματα για τη χρηματοδότηση σχεδίων της ΕΕ μέσω ενός αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ σε μια εποχή που καλούνται να θυσιάσουν ένα μερίδιο από τις συντάξεις του δημοσίου τομέα, ή ακόμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βασικές παροχές πρόνοιας στις οποίες έχουν μάθει να βασίζονται, είναι για πολλούς ψηφοφόρους ένα υπερβολικά μεγάλο βήμα.

Όταν η ίδια η ΕΕ αναγνωρίζει ότι δεν έχει κάνει καλή δουλειά ως προς την επιβολή των ίδιων των κανόνων και των προτύπων της εντός της ευρωζώνης, δεν δίνει και πολλά κίνητρα στους πολίτες να της δώσουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Εν μέσω αυτής της εποχής των «σφιχτών» δημοσίων δαπανών, και καθώς επανεξετάζουμε κανόνες για την οικονομική διακυβέρνηση για τα κράτη μέλη, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σεβαστούμε τις πιέσεις τις οποίες υφίστανται τα κράτη μέλη και να αποδεχτούμε ότι όλα τα μη επείγοντα σχέδια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να αναβληθούν, ώστε να γίνει εφικτή η κατάρτιση ενός προϋπολογισμού της ΕΕ που να αντανακλά αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεται η ομιλήτρια ότι οι αποκαλούμενοι πόροι της ΕΕ, που ανέφερε ότι ελήφθησαν από τους κατοίκους της εκλογικής της περιφέρειας είναι πολύ απλά τα ίδια τα χρήματα του Ηνωμένου Βασιλείου που επιστράφηκαν, με τη διαφορά ότι επιστράφηκαν μόνο μερικώς και αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε το μερίδιό της του «κρουπιέρη»; Το αναγνωρίζει ή το αντιλαμβάνεται αυτό η κυρία;

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζει ο κύριος, κατανοώ πλήρως από πού προέρχονται τα χρήματα και ποιοι είναι οι καθαροί πληρωτές ως προς τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, οι κάτοικοι της εκλογικής μου περιφέρειας στην Ουαλία βλέπουν απλώς ότι λαμβάνουν επενδύσεις σε κρίσιμα έργα τη στιγμή που έχουν ένα ΑΕγχΠ χαμηλότερο από κάθε άλλη περιφέρεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεπώς, θα υπερασπίζομαι συνεχώς τις δαπάνες της ΕΕ στην εκλογική μου περιφέρεια.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, εάν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων συμφώνησαν να συγκροτήσουν έναν μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων για να διαφυλάξουν την οικονομική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, μόνο να το επικροτήσω μπορώ αυτό. Τα αποτελέσματα του έργου, διάρκειας αρκετών μηνών, της Ειδικής Ομάδας του κ. Van Rompuy σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση αφήνουν πολλές προσδοκίες ανεκπλήρωτες– παρότι οι απόψεις μου για αυτά ποικίλλουν. Καταβάλλεται προσπάθεια να εφαρμοστεί ο αυστηρότερος δυνατός έλεγχος στον προϋπολογισμό, προκειμένου να αποφευχθούν μακροχρόνια ελλείμματα, ωστόσο η προσεκτική ανάκαμψη από την κρίση θα τεθεί ξανά άμεσα σε κίνδυνο από τις δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών. Αυτό δεν είναι μόνο εντελώς αντιπαραγωγικό, νομίζω ότι είναι και παράλογο. Φαίνεται ότι δεν έχουμε μάθει τίποτε από την προηγούμενη εμπειρία μας με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν γίνεται να επιβάλλεις επιπρόσθετες χρηματικές ποινές σε μια χώρα που είναι ήδη υπερχρεωμένη. Η απαγόρευση της διάσωσης και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης καταστρέφουν την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη της νομισματικής ένωσης.

Η οικονομία υπαγορεύει εντέλει τις πολιτικές μας; Για άλλη μια φορά, τις συνέπειες της κρίσης θα τις επωμιστεί ο κόσμος. Μπορούμε να αναμένουμε μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ, περικοπές στον τομέα της εκπαίδευσης και αύξηση της ανεργίας. Αυτό θα αυξήσει περαιτέρω το φορτίο των χωρών που έχουν πληγεί και θα κάνει την ανάκαμψή τους πιο δύσκολη. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να αυξήσουμε την πίεση σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Το αντίθετο, οι οικονομικές ανισότητες στην Ευρώπη πρέπει να μειωθούν, με άλλα λόγια χρειαζόμαστε οικονομική διακυβέρνηση. Θέλουμε μια κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη, θεμελιωμένη στην αρχή της αλληλεγγύης. Η προτεραιότητα της πολιτικής έναντι της οικονομίας πρέπει να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Van Rompuy βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και έναν χρόνο και σε αυτό το διάστημα ολόκληρο το οικοδόμημα έχει αρχίσει να καταρρέει. Επικρατεί χάος. Τα χρήματα τελειώνουν. Θα έπρεπε να ευχαριστήσω τον κ. Van Rompuy. Ίσως θα έπρεπε να είναι το ίνδαλμα του ευρωσκεπτικιστικού κινήματος.

Όμως, κοιτάξτε γύρω σας σε αυτήν την αίθουσα σήμερα, κύριε Van Rompuy. Κοιτάξτε απλώς αυτά τα πρόσωπα. Κοιτάξτε τον φόβο. Κοιτάξτε τον θυμό. Ο καημένος ο κ. Barroso εδώ μοιάζει σαν να έχει δει φάντασμα. Ξέρετε, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι το παιχνίδι τελείωσε και παρ’ όλα αυτά, μέσα στην απελπισία τους να διαφυλάξουν το όνειρό τους, θέλουν να εξαλείψουν κάθε εναπομείναν ίχνος δημοκρατίας από το σύστημα. Είναι ξεκάθαρο ότι κανένας από εσάς δεν έχει μάθει τίποτα. Όταν εσείς ο ίδιος, κύριε Van Rompuy, λέτε ότι το ευρώ μας έφερε σταθερότητα, υποθέτω ότι θα μπορούσα να σας χειροκροτήσω για το χιούμορ που έχετε. Ωστόσο, αυτή δεν είναι απλώς η νοοτροπία του καταφυγίου;

Ο φανατισμός σας είναι πλέον ολοφάνερος. Μιλήσατε για το ότι ήταν ψέμα να πιστέψουμε ότι το εθνικό κράτος θα μπορούσε να υπάρξει στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του 21ου αιώνα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να ισχύει στην περίπτωση του Βελγίου –το οποίο δεν έχει κυβέρνηση εδώ και έξι μήνες– αλλά για τους υπόλοιπους από εμάς, σε κάθε κράτος μέλος αυτής της Ένωσης (και ίσως για αυτό να βλέπουμε τον φόβο στα πρόσωπα) ολοένα και περισσότερο ο κόσμος λέει: «Δεν θέλουμε αυτήν τη σημαία, δεν θέλουμε τον εθνικό ύμνο, δεν θέλουμε αυτήν την πολιτική τάξη, θέλουμε το όλο πράγμα να μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.»

Είχαμε την ελληνική τραγωδία νωρίτερα φέτος, και τώρα έχουμε την κατάσταση στην Ιρλανδία. Γνωρίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται η ανοησία και η απληστία των Ιρλανδών πολιτικών. Δεν θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί ποτέ στην ευρωζώνη. Γνώρισαν, με χαμηλά επιτόκια, απατηλή οικονομική άνθηση και μαζική πτώχευση. Όμως, κοιτάξτε την αντίδρασή σας απέναντί τους. Αυτό που τους λένε τη στιγμή που καταρρέει η κυβέρνησή τους είναι ότι θα ήταν άστοχο να κάνουν βουλευτικές εκλογές. Για την ακρίβεια, ο Επίτροπος Rehn είπε εδώ ότι πρώτα έπρεπε να συμφωνηθεί ο προϋπολογισμός τους και μετά να τους επιτραπεί να κάνουν βουλευτικές εκλογές.

Ποιοι νομίζετε ότι είστε επιτέλους; Είστε πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι, πράγματι. Η εμμονή σας με τη δημιουργία ενός ευρω-κράτους σημαίνει ότι ευχαρίστως καταλύετε τη δημοκρατία. Δείχνετε να χαίρεστε για το ότι εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι και φτωχοί. Άπειρα εκατομμύρια ανθρώπων πρέπει να υποφέρουν, προκειμένου να συνεχιστεί το ευρωόνειρό σας.

Λοιπόν, δεν θα αποδώσει αυτό, καθώς σειρά έχει η Πορτογαλία. Με τα επίπεδα χρέους να είναι στο 325% του ΑΕγχΠ, είναι οι επόμενοι στη λίστα. Μετά από αυτό, υποψιάζομαι ότι είναι η σειρά της Ισπανίας. Η διάσωση για την Ισπανία θα ήταν επτά φορές όσο εκείνο της Ιρλανδίας και μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα τα χρήματα για διάσωση θα έχουν εξαφανιστεί. Δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα.

Όμως είναι ακόμα πιο σοβαρό από τα οικονομικά, καθώς αν κλέβεις από τους λαούς την ταυτότητά τους, εάν τους κλέβεις τη δημοκρατία, τότε αυτό που τους απομένει είναι εθνικισμός και βία. Μπορώ μόνο να ελπίζω και να προσεύχομαι ότι το ευρω-σχέδιο θα καταστραφεί από τις αγορές προτού συμβεί όντως αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να ξεπεράσουμε τη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση χρειαζόμαστε θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομική ευθύνη στην Ευρώπη: αύξηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, εποπτεία της οικονομικής πολιτικής και βελτίωση στον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης. Η ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αύξηση της οικονομικής ευθύνης.

Οι διαδοχικές κυρώσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα πρώιμο στάδιο στη διαδικασία δημοσιονομικής εποπτείας και θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη το κριτήριο του ελλείμματος και το δημόσιο χρέος. Τέλος, ένας νέος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικοί φορείς, για παράδειγμα, μπορούν να θεωρηθούν υπόλογοι. Ζητώ από αυτά τα θεσμικά όργανα να είναι πιο υπεύθυνα απέναντι στους φορολογούμενους.

Θα ήθελα μόνο να πω κάτι ακόμα αναφορικά με το Κανκούν. Η ΕΕ θέλει να μιλήσει με μία φωνή. Ιδίως αυτοί οι δύσκολοι καιροί παρέχουν, για παράδειγμα, μια ευκαιρία για επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση επιτρέποντάς μας έτσι να βελτιώσουμε το περιβάλλον, καθώς και την αναπτυξιακή πολιτική μας.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, λίγο με την τραπεζική κρίση, λίγο με την οικονομική κρίση και τις καταστάσεις κρίσης στα δημόσια οικονομικά, πραγματικά μάθαμε και βιώσαμε περισσότερο από ποτέ τι ακριβώς είναι οι κρίσεις τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Μέχρι σήμερα οι αντιδράσεις των αρχών, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν καλές. Η ύπαρξη και αντίσταση του ευρώ, καθώς και η ακριβής δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέτρεψαν την κλιμάκωση της κατάστασης. Στην Ευρώπη μάθαμε το «Ισχύς στην ενότητα» και ότι η αλληλεγγύη έχει αποτέλεσμα. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων αποδεικνύει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε διαρθρωτικές προσαρμογές και ότι πρέπει πραγματικά να κινηθούμε προς την οικονομική διακυβέρνηση. Ακόμα και αν το ευρώ μας νανούρισε κάπως, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ας δούμε τη σοβαρότητα αυτής της κρίσης σαν κάλεσμα αφύπνισης για να αξιοποιήσουμε πλήρως την ευρωπαϊκή δύναμή μας στο μέλλον. Αυστηροί κανόνες και επαρκείς μηχανισμοί επιβολής απαιτούνται για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους δημόσιους προϋπολογισμούς και το χρέος, καθώς και για την αποκατάσταση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Απαιτούνται προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για απασχόληση και ευημερία. Ελπίζω να μην αποθαρρυνθεί κανείς από τη λήψη αυστηρών μέτρων από φόβο μήπως θεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ο «μπαμπούλας» των κρατών μελών, καθώς η αλήθεια είναι ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται εξωτερική πίεση, ίσως ακόμα και έναν «μπαμπούλα», καθώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν μόνα τους σε αυτό το έργο, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα συμπεράσματα που διαβάσαμε και τα οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έργο της Ειδικής Ομάδας σας, θα θέσουν την Ένωση σε τροχιά για τις αναγκαίες διαρθρωτικές ρυθμίσεις και ως προς αυτό τα επικροτούμε. Έχω δύο ερωτήσεις ωστόσο. Η πρώτη είναι ότι παραπάνω από το μισό του πακέτου διακυβέρνησης πρέπει να αποφασιστεί μέσω της συναπόφασης, παρ’ όλα αυτά ζητάτε να χρησιμοποιηθούν ταχείες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, κατά πόσον αφήνετε στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) αρκετό περιθώριο για να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο και να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να εκτελέσει πλήρως τον ρόλο του, καθώς αυτό είναι που θέλουμε. Δεύτερον, και τελευταίο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αντίθετο στην αυτοματοποίηση του συστήματος κυρώσεων: καμία τροποποίηση της συνθήκης, όχι άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, εσείς ο ίδιος προτείνετε να τροποποιηθεί η Συνθήκη, ώστε να καταστεί εφικτή η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, ένας μηχανισμός τον οποίο χρειαζόμαστε. Πού είναι λοιπόν η Πανδώρα, αναρωτιέμαι. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι σε ένα πράγμα συμφωνούμε όλοι: οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων είναι εξαιρετικά πολυάσχολοι άνθρωποι. Βρίσκω εξαιρετικά αξιοπερίεργο, λοιπόν, το γεγονός ότι συναντιούνται κάθε τρεις μήνες περίπου και δαπανούν τρομερό χρόνο και χρήμα για να αποφασίσουν πολύ λίγα σε σχέση με την κρίση, η οποία υπογραμμίζεται διπλά από αυτό που μόλις συνέβη στην Ιρλανδία.

Πάρτε για παράδειγμα την ιδέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ήταν στην ημερήσια διάταξη των συνόδων κορυφής του Μαρτίου, του Ιουνίου και του Οκτωβρίου, με κάθε Συμβούλιο να το μεταθέτει για το επόμενο Συμβούλιο. Τώρα έχει μετατεθεί για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και πιθανότατα και μετά από αυτό, στο μέλλον. Χρειάζεται επειγόντως να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση· χρειαζόμαστε όραμα και δράση, αμοιβαία αλληλεγγύη και αυστηρό συντονισμό. Όμως, αντί αυτού, αυτό που έχουμε είναι σύγχυση, διστακτικότητα και αμοιβαία δυσπιστία, που οδηγεί σε μόνιμη αστάθεια όχι σε σταθερότητα.

Κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πρώτον, μια περαιτέρω ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θα είναι αρκετή. Ακόμη χειρότερα, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος το νέο σύστημα όπως έχει προταθεί να καταλήξει φιλοκυκλικό και, ως εκ τούτου, δυσμενές για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεύτερον, η οικονομική και νομισματική ένωση πρέπει να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική μέσω ενός πραγματικά ισορροπημένου και αποτελεσματικού συντονισμού οικονομικής πολιτικής, και όχι μόνο εποπτείας και κυρώσεων. Τρίτον, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα κοινής διαχείρισης χρέους για τουλάχιστον ένα μέρος του δημόσιου χρέους –ίσως μέχρι ένα ποσοστό 60% του ΑΕγχΠ.

Τα οικονομικά οφέλη ενός τέτοιου συστήματος ευρωομολόγων είναι τεράστια και ξεκάθαρα. Κύριε van Rompuy, έχει καταγραφεί πως έχετε πει ότι δεν σας αρέσουν οι πολιτικοί με όραμα. Νομίζω ότι προτιμάτε τη χειροπιαστή δράση: το κατανοώ αυτό. Όμως νομίζω ότι μπορείτε πλέον να κινηθείτε έτσι ώστε να τα συνδυάσετε αυτά τα δύο. Ελπίζω ο δρόμος να είναι ανοιχτός και ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ένα ισορροπημένο σύστημα συντονισμού οικονομικής πολιτικής να υπερβούν την απλή εποπτεία και κοινή διαχείριση του χρέους. Νομίζω ότι είναι καιρός για όραμα και δράση, κύριε van Rompuy.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό να το καταλάβουν και οι πολίτες: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι χρεωμένη. Μιλάμε εδώ για μια κρίση χρέους στα κράτη μέλη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μόνο πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη που δεν έχει χρέος. Θα ήθελα επίσης να παραμείνει έτσι. Ωστόσο, μας συνδέει μια κοινή μοίρα λόγω του ευρώ. Ως προς αυτό, η κ. Harms και ο κ. Schulz δικαίως παραπονέθηκαν για την έλλειψη ευρωπαϊκού πνεύματος. Το Deauville ήταν λάθος. Η Γερμανία και η Γαλλία υπέστησαν εκβιασμό από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή πρέπει να επιβάλλει τις κυρώσεις, όχι οι υπουργοί Οικονομικών. Κύριε Van Rompuy, η αυτόματη φύση των κυρώσεων κατά τη διάρκεια της προληπτικής φάσης θυσιάστηκε στο Deauville. Οι υπουργοί Οικονομικών πρέπει και πάλι να λάβουν την απόφαση εδώ. Αυτοί είναι εκείνοι που ήταν προηγουμένως υπεύθυνοι για την πυροδότηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους στα κράτη μέλη.

Τι είναι η οικονομική διακυβέρνηση; Όλοι κάνουν λόγο για οικονομική διακυβέρνηση, αλλά τι σημαίνει με συγκεκριμένους όρους; Θέλουμε πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει στις λεπτομέρειες της αγοράς εργασίας μας και της κοινωνικής πολιτικής μας; Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό στο σημείο αυτό. Η θέσπιση νομικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα και την τόνωση της ανάπτυξης είναι πολύ καλή και ωραία, αλλά η μέγιστη πρόκληση είναι να μπουν και πάλι σε τάξη τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και για αυτό πρέπει να εφαρμοστεί.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Κύριε Lambsdorff, είστε, φυσικά, μέλος της Ομοσπονδιακής Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP). Η δήλωσή σας ότι το Deauville ήταν λάθος αποτελεί επίσης άποψη του ηγέτη του κόμματός σας και αντικαγκελάριου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή είναι προσωπική σας άποψη; Να το εκλάβουμε αυτό ως άποψη του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος ή απλώς ως την άποψη του κ. Lambsdorff;

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, με χαρά μου θα δώσω μια απάντηση σε αυτό. Ο κ. Schulz, φυσικά, είναι επίσης μέλος του Προεδρείου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας και κατά καιρούς κάνει εδώ δηλώσεις που δεν συμφωνούν πλήρως. Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που θα ήθελα να πω και αυτό είναι ότι εάν ο κ. Schulz μπορεί να μου υποδείξει ποιος από το FDP ήταν παρών στο Deauville, θα του ήμουν ευγνώμων. Η σχετική δήλωση στην οποία προβήκαμε μετά το πέρας της συνόδου κορυφής ήταν αρκετά σαφής.

Νομίζω ότι το βασικό σημείο, δηλαδή η εγκατάλειψη της αυτόματης φύσης των κυρώσεων στην προληπτική φάση κατακρίθηκε από εμάς με κάθε άλλο παρά ασαφείς όρους. Εάν πετύχουμε την αλλαγή στη Συνθήκη, αυτό θα διορθωθεί αναδρομικά. Ωστόσο, η απόφαση που ελήφθη στο Deauville ήταν ξεκάθαρα εσφαλμένη.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία 25 χρόνια πάρα πολλά κράτη μέλη ζούσαν με βάση ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που επί της ουσίας βασιζόταν στο χρέος – τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικό χρέος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το χρέος χρηματοδότησε πρωτίστως τη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία και την κατανάλωση παρά τις επενδύσεις, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, άρχιζαν να επενδύουν. Ίσως αυτό να καταγραφεί στα βιβλία της ιστορίας ως η στιγμή που η Ευρώπη πραγματικά έχασε τον δρόμο της.

Δεν χρειάζεται να είναι έτσι, ωστόσο. Φυσικά, χρειαζόμαστε ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, αλλά πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χάος που έχει προκληθεί από αυτό το χρέος. Εάν νομίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα απλώς περιορίζοντας τις δημόσιες δαπάνες, τότε δεν είμαστε ρεαλιστές. Δεν θα ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση χωρίς αναδιάρθρωση και αναδιάταξη του χρέους όπου αυτό έχει υπερβεί τα βιώσιμα επίπεδα και οι οφειλέτες δεν μπορούν, ρεαλιστικά, να το αποπληρώσουν.

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Οι οφειλέτες και οι πιστωτές είναι και οι δύο υπεύθυνοι για τη συσσώρευση του χρέους. Πράγματι, οι οφειλέτες δανείστηκαν πέρα από τις δυνατότητές τους, όμως οι πιστωτές δάνειζαν ανεύθυνα με την ελπίδα να αποκομίσουν σημαντικά και σίγουρα κέρδη, εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικά, θα ήταν πάντα εκεί για να τους συνδράμει.

Ως εκ τούτου, οφειλέτες και πιστωτές ομοίως θα πρέπει να πάρουν μέρος σε αυτές τις προσπάθειες και αν δεν διασφαλίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, καταδικάζουμε τους εαυτούς μας σε ένα σενάριο ιαπωνικού τύπου, δηλαδή σε μια ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι οι πολίτες αυτής της ηπείρου αξίζουν πολύ καλύτερα από αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση. Σε όλη την Ευρώπη πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η δική μου, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο επέκτειναν τη στήριξή τους στους φίλους μας τους Ιρλανδούς. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιδοθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε χαρακτηρισμούς ή να προσάψει κατηγορίες, είναι καιρός να μάθουμε από τα σφάλματά μας και να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον.

Την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα Νοεμβρίου, η Ελλάδα τροποποίησε για τρίτη φορά τα λογιστικά του Δεκεμβρίου για το τέλος του έτους. Ελπίζω αυτά να είναι και τα τελικά στοιχεία. Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερος λόγος από αυτόν για να διασφαλίσουν οι χώρες καλύτερα λογιστικά και προγνώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προχωρήσει πολύ στα ενδελεχή σχέδιά του για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Ναι μεν θα πρέπει να ανταλλάσσουμε ορθές πρακτικές ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, αλλά και να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες και ότι η καλή οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς τρόπους, αλλά προς όφελος όλων.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brun (GUE/NGL).(GA) Κύριε Πρόεδρε, με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή να εισάγουν επαχθείς όρους, είναι σαφές ότι στην Ιρλανδία θα γίνουν περικοπές ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ. Θέσεις εργασίας θα χαθούν, οι δημόσιες υπηρεσίες θα περικοπούν σημαντικά και ο φόρος εισοδήματος θα αυξηθεί για τους χαμηλόμισθους. Οι τράπεζες θα διατηρήσουν τα κέρδη τους, ενώ οι φτωχοί, οι ασθενείς, οι συνταξιούχοι και άλλες ευάλωτες ομάδες θα είναι οι χαμένοι από όλα αυτά. Αυτό δεν αποτελεί ενίσχυση από την Ευρώπη και συνεπώς είμαστε εντελώς αντίθετοι σε αυτό.

Αντί να επιδιώξει μια νέα εντολή για την καθιέρωση αυτών των περικοπών, αφότου το ΔΝΤ και η ΕΕ είχαν εξετάσει τα λογιστικά βιβλία, η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν θα γίνονταν εκλογές έως ότου θεσπιστεί αυτός ο προϋπολογισμός. Παρότι υπήρχε και άλλος δρόμος, η ιρλανδική κυβέρνηση επέλεξε να μην τον ακολουθήσει. Αποφάσισαν να ενεργήσουν προς όφελος των φίλων τους στις τράπεζες και όχι προς όφελος του απλού λαού της Ιρλανδίας.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα αυτιά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Trichet πρέπει να βουίζουν καθώς συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Εάν βρισκόμασταν στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο, είναι βέβαιο ότι κάποιος συγκλητικός θα σηκωνόταν με την τήβεννό του και θα έλεγε στον κ. Trichet: «Quousque tandem abutere, Trichete, patientia nostra?» – πόσο ακόμα θα δοκιμάζετε την υπομονή μας, κύριε Trichet;

Στην ουσία, πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον ο σωστός δρόμος είναι να αποφύγουμε την κατάργηση του ευρώ –ένα πολύ δύσκολο έργο– ή, αντί αυτού, να αποφύγουμε η διάσωση του ευρώ να σημάνει την καταστροφή των οικονομιών των κρατών μελών μας, αφότου οι ευρωφιλικές πολιτικές του κ. Prodi και άλλων αφάνισαν τις βιομηχανίες μας, ιδιαιτέρως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη βόρεια Ιταλία, για παράδειγμα, φέρνοντας μόνο απολύσεις και επιδόματα ανεργίας.

Γιατί θα πρέπει οι χώρες που επιβιώνουν από την κρίση να αφαιμαχθούν εντελώς μέχρι ποσού σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για να σώσουν την Ιρλανδία, η οποία με την πολιτική της για φόρο επιτηδεύματος 12,5% μέχρι τώρα ανταγωνιζόταν αθέμιτα τις υπόλοιπες χώρες;

Πού ήταν η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση εάν, έναν μήνα αφότου είχε περάσει τις δοκιμασίες, η Anglo Irish Bank βυθίστηκε σε ένα έλλειμμα ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ; Πού ήταν ο κ. Trichet; Είμαστε σίγουροι ότι η διάσωση της Ιρλανδίας δεν παραβιάζει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ; Ευτυχώς υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο στη Γερμανία που θα αποφανθεί ότι η απορρόφηση του ελλείμματος μίας άλλης χώρας στα βιβλία της Γερμανίας είναι αντισυνταγματική. Συνεπώς, είναι καιρός να πούμε «αντίο ευρώ».

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα πολλές επικρίσεις εδώ για την απόφαση του Deauville, όμως όλοι γνωρίζουν ότι στο ξεκίνημα της τελευταίας συνεδρίασης της Ειδικής Ομάδας σας, κύριε Van Rompuy, υπήρχαν ακόμα 20 θέματα σε εκκρεμότητα. Καθώς ενέπιπταν στην αρχή της ομοφωνίας, έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Όλοι γνωρίζουν επίσης ότι τα δύο μεγαλύτερη κράτη μέλη, η Γερμανία και η Γαλλία, είναι αυτά που παραβίασαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2004, παρότι εκείνη την εποχή, όπως επίσης γνωρίζουμε, υπήρχε ομοσπονδιακή κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών/Πρασίνων στη Γερμανία. Συνεπώς, η επίπληξη του κ. Schulz είναι απολύτως αδικαιολόγητη.

Εάν λέμε σήμερα ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η πρώτη προϋπόθεση για αυτό είναι τα κράτη μέλη να τηρήσουν επιτέλους αυτό το Σύμφωνο. Ποιο το νόημα να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εάν κανείς δεν το τηρεί; Εδώ υπάρχει έλλειμμα συμμόρφωσης. Έχουμε έξι νομοθετικές προτάσεις, δύο από τις οποίες είναι κανονισμοί του Συμβουλίου και τέσσερις είναι κοινοί κανονισμοί του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια από αυτά τα παράπονα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να διατυπώσουμε την άποψή μας στη διαδικασία της συναπόφασης. Εξ ονόματος της Ομάδας μου, μπορώ να πω ότι θα στηρίξουμε τις προτάσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Στη συνέχεια θα διαπραγματευτούμε και πάλι για αυτό το ζήτημα με το Συμβούλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί είμαστε τόσο μετριόφρονες και προσβάλλουμε τρίτους που αποτελούν μέρος αυτής της νομοθετικής διαδικασίας, αντί να ασκούμε τα δικαιώματά μας;

Επιτρέψτε μου να πω κάτι σχετικά με την αναγκαιότητα των τροποποιήσεων στη συνθήκη. Κατά την άποψή μου, η συνθήκη έφτασε στα όριά της στις 9 Μαΐου. Απαιτείται μια αιτιολόγηση του πακέτου διάσωσης σύμφωνα με το άρθρο 122. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν το θέλουν αυτό επειδή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν ίσως να συμμετάσχουν στη συνέχεια είναι λάθος, κατά την άποψή μου. Δεν αρκεί η τροποποίηση του άρθρου 136· αντί αυτού, χρειαζόμαστε μια σταθερή νομική βάση για τη δέσμη διάσωσης και στη συνέχεια όλα τα άλλα ζητήματα θα βρουν λύση.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Κύριε Πρόεδρε, ας είμαστε ειλικρινείς. Ο μηχανισμός αλληλεγγύης για το δημόσιο χρέος δεν έχει λειτουργήσει και δεν λειτουργεί, το τίμημα του ελληνικού χρέους δεν έχει μειωθεί, η Ιρλανδία βρίσκεται σε οικονομική αναταραχή και η μεταδοτική επίδραση δεν έχει περιοριστεί. Όταν συγκροτήθηκε μια διαδικασία ήταν πολύ αργά. Είναι διακυβερνητική και θα έπρεπε να υπήρχε σε άλλη μορφή από την εποχή που πρωτοδημιουργήθηκε το ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει τώρα μια σταθεροποίηση αυτού του συστήματος. Ωστόσο, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα προτείνεται για το ένα τρίτο των προτεινόμενων οργάνων. Είχαμε ήδη ακούσει εκείνη την πρόταση που είχε γίνει στην καγκελάριο Merkel, και οι αγορές είχαν εκτοξευτεί εξαιτίας εκείνης της πρόωρης και άκαιρης ανακοίνωσης. Το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες του και τη μέγιστη ευθύνη και πνεύμα συνεργασίας στη διαδικασία της συναπόφασης που συνοδεύει τη νομοθετική δέσμη για την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά δεν θα το κάνει αυτό θυσιάζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα και την ταχύτητα, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την ποιότητα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, επομένως, το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει ενεργά, αλλά ένα ζήτημα τόσο σοβαρό όσο η διευθέτηση του δημόσιου χρέους δεν μπορεί να αποφασιστεί σαν να είναι ένα περιθωριακό ζήτημα ή χωρίς τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινού και των αντιπροσώπων του· αυτά τα δύο στοιχεία πάνε μαζί.

Τέλος, εμείς οι Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο ευρωπαϊκό όραμα αυτήν την περίοδο κρίσης. Πρέπει να συγκροτηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός για την εξυγίανση του δημόσιου χρέους. Πρέπει να εκδοθούν ευρωομόλογα και η ζώνη του ευρώ πρέπει να προστατευτεί με έναν βιώσιμο τρόπο, μέσω ευρωπαϊκών και όχι διακυβερνητικών συστημάτων. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ενισχυθεί, καθώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το 1% επί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και η ανάπτυξη και η πραγματική σύγκλιση θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης. Η Επιτροπή και ο νέος Πρόεδρος πρέπει να υποστηρίξουν αυτήν την ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος στο Συμβούλιο ECOFIN. Αυτό πρέπει να δείξουμε στο ευρωπαϊκό κοινό.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η κρίση στην ευρωζώνη είναι γεγονός. Απόδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης αποτελούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται ακόμα και για να τροποποιηθούν οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία εγκρίθηκε εν μέσω τόσο μεγάλης αντίθεσης. Από τη μία, είναι εύκολο να κατανοήσουμε τη θέση της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίες δεν θέλουν να πληρώσουν για την κρίση στην Ελλάδα ή την Ιρλανδία και ίσως άλλες χώρες. Από την άλλη, πρέπει να δοθεί προσοχή στο προηγούμενο που σχετίζεται με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Καταρχήν, σκοπός ήταν να βελτιώσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο.

Εφόσον, ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να τροποποιήσουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό θα έπρεπε να αφορά όχι μόνο θέματα που σχετίζονται με τη ζώνη του ευρώ, αλλά και θέματα που σχετίζονται με άλλους θεσμικούς μηχανισμούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι η ελληνική κρίση δεν θα υπήρχε σε ευρωπαϊκή κλίμακα εάν η Ελλάδα είχε διατηρήσει το νόμισμά της, του οποίου η τιμή συναλλάγματος θα μειωνόταν τότε σημαντικά. Αυτό δείχνει ότι τα εθνικά νομίσματα θα είχαν δώσει στην Ένωση περισσότερη σταθερότητα από όση έδωσε η ευρωζώνη.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια πολιτική αξιολόγηση των όσων ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης.

Δικαίως, εμείς τα μέλη των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών επικρίνουμε τους ευρωσκεπτικιστές επειδή δεν πιστεύουν στην Ευρώπη. Ωστόσο, πιστεύω ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι ίσως δεν πιστεύουμε ούτε εμείς οι ίδιοι στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους ευρωσκεπτικιστές για αυτό που στην πραγματικότητα αποτελεί δική μας ευθύνη. Είμαστε οι βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες και πάντοτε υποστηρίζαμε ισχυρά, φιλόδοξα ευρωπαϊκά ιδανικά. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι όλες οι κυβερνήσεις που αποτελούν έκφραση των πολιτικών οικογενειών μας παρακωλύουν την υλοποίηση αυτών των μεγαλεπήβολων πολιτικών σχεδίων. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό που λένε ότι θέλουν να κάνουν το πρωί το αναιρούν το βράδυ.

Αυτό συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς, διότι εάν δεν μπορούμε να κατευθύνουμε την υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων μέσα από τη συζήτηση, από τα ευρωομόλογα –για να είμαστε συγκεκριμένοι– μέχρι την έκδοση ομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε τα ίδια κόμματα που πίσω στην πατρίδα μας κατηγορούμε την Ευρώπη για τα πάντα και λέμε ότι θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση όταν η Ευρώπη μειώσει τις δαπάνες της.

Πιστεύω ότι αυτή είναι μια αρχή βασικής ευθύνης, η οποία, εάν χαθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η ίδια η φύση του ευρωπαϊκού σχεδίου, και θα χάσουμε την αξιοπιστία με αντάλλαγμα απλώς άδειες αίθουσες και εγκαταλελειμμένες κάλπες μέχρι να υπάρχει συμμετοχή μόλις του 40% των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, εάν υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό νομίζω είναι ότι δεν κατάφεραν να πείσουν τις αγορές, δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις αγορές. Και μια που οι αγορές στις μέρες μας έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί.

Μήπως γιατί πέρα από τους αυστηρότερους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας, οι αγορές αντιλαμβάνονται ότι όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουμε, αλλά διευρύνουμε το χάσμα οικονομικής και πολιτικής συνοχής εντός της ζώνης του ευρώ;

Μήπως γιατί ο χειρισμός που επεφύλαξε μία ομάδα κρατών σε μία κατά τα λοιπά σωστή ιδέα, όπως είναι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, φάνηκε να ακυρώνει στην πράξη την προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου μηχανισμού, στέλνοντας λάθος μήνυμα στις αγορές με κίνδυνο να οδηγηθούμε σε έναν μηχανισμό αυτοεκπληρούμενης προφητείας για την ελεγχόμενη χρεοκοπία;

Και εάν επιθυμούμε τόσο πολύ την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, τον επιμερισμό των βαρών, γιατί αρνούμαστε πεισματικά να προχωρήσουμε στη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο ευρωπαϊκό επίπεδο;

Και τέλος γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ανάμεσα στην αυστηροποίηση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας και το μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσης, υπάρχει ένα σημαντικό κενό; Και αυτό το κενό θα μπορούσε να πληρωθεί εάν αποφασίζαμε επιτέλους να εξετάσουμε σοβαρά τη δημιουργία ενός μηχανισμού κοινής διαχείρισης μέρους του χρέους των κρατών μελών με την έκδοση ευρωομολόγων.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hubner (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι οι μακροπρόθεσμες συνθήκες ανταγωνιστικότητας στα μεμονωμένα κράτη μέλη θα διαφέρουν για αρκετά χρόνια ακόμα. Οι διαρθρωτικές αιτίες των ανισορροπιών θα εξακολουθήσουν, λοιπόν, ενώ η οικονομική διακυβέρνηση ως εν εξελίξει διαδικασία θα εξακολουθήσει να είναι αδύναμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ύψιστης σπουδαιότητας η Επιτροπή να εξετάσει άμεσα, με την πρώτη ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη στο ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2011, όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία της νέας οικονομικής διακυβέρνησης, ιδιαιτέρως τη σημασία του πίνακα αποτελεσμάτων και της λειτουργικής ικανότητάς του.

Δεύτερον, καταλαβαίνω ότι ένα σύστημα πλήρως αυτόματων κυρώσεων θα απαιτούσε μια αλλαγή στη συνθήκη, και το προτεινόμενο σύστημα δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια της συνθήκης. Για τον λόγο αυτόν ευελπιστώ ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουν επιπρόσθετα στάδια στον χειρισμό, κάτι που θα καθυστερούσε υπερβολικά τη διαδικασία.

Τρίτον, η οικονομική ευρωστία της ΕΕ δεν είναι απλώς το άθροισμα εθνικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι το σύστημα βασίζεται στον προσδιορισμό των μεμονωμένων κρατών μελών που δεν φέρονται σωστά, η αποκατάσταση της ανάρμοστης συμπεριφοράς τους μπορεί να έχει αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο χειρισμός των ανισορροπιών μπορεί να έχει αντίκτυπο σε άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης και στην υπόλοιπη Ένωση. Αυτές οι πιθανές επιπτώσεις πρέπει να υπολογιστούν μεμονωμένα, ούτως ώστε η οικονομική ευρωστία της Ένωσης να βελτιωθεί στο σύνολό της.

Τέλος, κατανοώ ότι μια πλήρης και εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων του προσχεδίου για την οικονομική διακυβέρνηση θα απαιτούσε χρόνο τον οποίο δεν έχουμε. Αυτό που βοηθά εδώ είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Επιτροπή έχει αποκτήσει σημαντική και εμπεριστατωμένη γνώση και αντίληψη για τις οικονομίες των 27, οπότε θα ήθελα να ζητήσω τώρα δύο ενέργειες: να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα όλων των στοιχείων και των σχέσεων ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές ανισορροπίες.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται)

 

5. Υποδοχή
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω την αντιπροσωπεία των Κοινοβουλίων της ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, συγκεκριμένα τους συναδέλφους μας από την Ισλανδία, το Λιχτεστάιν και τη Νορβηγία, καθώς και τους παρατηρητές από την Ελβετική Ομοσπονδιακή Συνέλευση, οι οποίοι βρίσκονται στο θεωρείο των επισήμων.

Με χαρά μου καλωσορίζω την εν λόγω αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπου θα λάβουν μέρος στην 35η σύνοδο της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΕΟΧ σήμερα και αύριο. Ελπίζω ότι το καταξιωμένο έργο της ΜΚΕ ΕΟΧ αυτήν την εβδομάδα θα είναι παραγωγικό και θα συμβάλει στην ενισχυμένη κοινοβουλευτική συνεργασία, καθώς και στη διασφάλιση της δημοκρατικής κοινοβουλευτικής εποπτείας εντός του ΕΟΧ. Καλώς ήλθατε, αγαπητοί συνάδελφοι.

 

6. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) και οικονομική διακυβέρνηση (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Συνεχίζουμε τώρα με τη συζήτηση για τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) και την οικονομική διακυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). (NL) Κύριε Πρόεδρε, όταν ακούει κανείς τη σημερινή συζήτηση, ένα πράγμα ξεχωρίζει, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης, που είναι σημαντική για όλες σχεδόν τις πολιτικές Ομάδες. Η συναίνεση είναι μόνο επιφανειακή, καθώς υπάρχει τεράστια διαφορά ως προς την ερμηνεία που δίδεται σε αυτήν την οικονομική διακυβέρνηση. Εξετάζοντας την ερμηνεία του Συμβουλίου, που γίνεται φανερή και στα συμπεράσματά του, βλέπουμε μια μονόπλευρη εστίαση σε ό,τι το Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο, δηλαδή εξοικονόμηση, εξοικονόμηση και ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση. Πρόκειται σχεδόν για μια ιδεολογία που κατέστη νόμος της οικονομίας: αρκεί να εξοικονομηθούν αρκετά, και θα φτιάξουν όλα. Εμείς δεν ερμηνεύουμε έτσι την οικονομική διακυβέρνηση. Απεναντίας, θα χρειαστεί κάτι εντελώς διαφορετικό, και αυτό δεν το λέει μόνο η δική μας Ομάδα. Δείτε τι λένε οι οικονομολόγοι, δείτε το χθεσινό φύλλο της De Tijd –που δεν συνιστά ακριβώς εφημερίδα σοσιαλιστικής προπαγάνδας– που λέει, και παραφράζω το κείμενο, «η εξοικονόμηση από μόνη της υπονομεύει τις ήδη πάσχουσες οικονομίες και κάνει ολοένα και πιο δύσκολη την εξόφληση των χρεών». Χρειάζονται και επενδύσεις. Ένα πολύ καλό, προφανές παράδειγμα του τι χρειάζεται είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. Το γεγονός αυτό θα επέτρεπε την εξόφληση των χρεών σε όλα τα κράτη μέλη μας. Παρ’ όλα αυτά, αυτό προϋποθέτει να υπάρχει το θάρρος να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, το θάρρος να πραγματοποιηθούν επενδύσεις όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αν παρατηρήσουμε τις ενέργειες εξοικονόμησης που πραγματοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη, θα δούμε ότι περικόπτονται αυτές ακριβώς οι επενδύσεις. Χρειάζεται όραμα –μια προοπτική όσον αφορά την οικονομική πολιτική– που θα αποτελέσει τη βάση κινητοποίησης των πόρων για να επιτευχθεί αυτό. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε καλύτερα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δική μας άποψη για την οικονομική διακυβέρνηση και στην άποψη του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso, θα ήθελα προφανώς να πω ότι η θέση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) είναι σαφής: η Ομάδα μου είναι της άποψης ότι η επίλυση της σοβαρής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη είναι δυνατή μόνο μέσω της επέκτασης της οικονομικής διακυβέρνησης και της κοινοτικής μεθόδου. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης και χειρισμού της κρίσης είναι μέσω της επέκτασης της κοινοτικής μεθόδου, μέσω μεγαλύτερης οικονομικής διακυβέρνησης και μέσω των κατάλληλων μηχανισμών για ένα πραγματικά ενιαίο νόμισμα στην ευρωζώνη. Εντούτοις, αυτό σημαίνει ότι κάθε θεσμικό όργανο ανεξαιρέτως –το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο– πρέπει να δείξει στο κοινό ότι είναι προσηλωμένο στις ευθύνες του. Πρέπει να πούμε ότι είναι σαφές πως οι μεγαλύτερες ομάδες του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον, είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν ανοιχτά επεκτείνοντας την κοινοτική μέθοδο, θεσπίζοντας μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης και παρέχοντας στο ενιαίο νόμισμα τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση στην Ευρώπη. Είναι επίσης σαφές σήμερα ότι το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν είναι υποχρεωμένος στο Συμβούλιο ή στο Κοινοβούλιο, αλλά εργάζεται υπέρ των ευρωπαϊκών συμφερόντων, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των Σοσιαλιστών και της κ. Ferreira.

Το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του τον Δεκέμβριο. Βασιζόμαστε όλοι σε αυτό και στην κατηγορηματική δέσμευσή του στον ευρωπαϊκό διάλογο, κύριε Van Rompuy.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης που αποφασίστηκε είναι οπωσδήποτε θετικό βήμα. Ωστόσο, λείπει ακόμη ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα έπρεπε να περιλαμβάνει την οικονομική ένωση και προφανώς την οικονομική διακυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε χάρη στις ισχυρές κυβερνήσεις της εποχής. Η οικονομική κρίση μπόρεσε να περάσει χάρη σε αδύναμες κυβερνήσεις που επέτρεψαν στους οικονομικούς αυτοματισμούς της οικονομικής παγκοσμιοποίησης να υποκαταστήσουν τις πολιτικές αποφάσεις που η κοινωνία μας έχει ανάγκη για να διατηρήσει τη λειτουργία της.

Η Ευρώπη εξασφάλισε 50 χρόνια ευημερίας και εμείς σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε αυτήν την ευημερία στους πολίτες. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί. Το ερώτημα είναι ποια είναι η ανάπτυξη σε μια εποχή που όλα αλλάζουν στο παγκόσμιο σύστημα; Τι είναι η Ευρώπη; Τι θα είναι; Χώρα βιομηχανιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπηρεσιών, εξαγωγικός παράγων; Χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρότερη Ευρώπη αντί για την καχυποψία και το διακυβερνητισμό που εμφανίζονται πολύ συχνά τελευταία.

Είναι ολοφάνερο ότι ορισμένες χώρες δεν τήρησαν το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά, όπως μου απήντησε ο κ. Reinfeldt πέρυσι τον Δεκέμβριο, μόνο μία χώρα τήρησε πλήρως το Σύμφωνο Σταθερότητας· όλες οι άλλες, δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους.

Επομένως, θα πρέπει να στηρίξουμε όλοι μαζί τις χώρες που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στη δίνη της κρίσης. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, πού βρίσκεται η δύναμη των μεγάλων χωρών; Νομίζω στην κοινή παρουσία των μικρών χωρών μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Άλλωστε, το κόστος της μη Ευρώπης είναι οπωσδήποτε δυσβάσταχτο για όλους μας.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το κλειδί για την έξοδο από την οικονομική κρίση είναι η εξαγωγή δεσμευτικών συμπερασμάτων από αυτήν διότι, πάνω από όλα, πρόκειται για κρίση εμπιστοσύνης και ευθύνης. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στην εύλογη εξισορρόπηση των εσόδων και των δαπανών.

Για πάνω από 20 χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης είχε συνηθίσει να ζει και να καταναλώνει σήμερα, εις βάρος του αύριο, ακόμη και του μεθαύριο – εις βάρος των επόμενων γενιών, οι αριθμοί των οποίων μειώνονται δραματικά. Δεύτερον, είχαμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τους κανόνες που βασίζονται στη σταθερότητα με πολύ φιλελεύθερο τρόπο. Αν τα μεγάλα κράτη μπορούν να το κάνουν σε περίπτωση εθνικής ανάγκης, είναι ευκολότερο να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και οι υπόλοιποι. Συνεπώς, η αξιοπιστία της Ευρώπης θα δοκιμαστεί μέσω των πολιτικών ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού προκειμένου να επιβληθεί η αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας και να αποκατασταθεί με κάθε σοβαρότητα.

Τρίτον, απαιτούνται προφανώς μηχανισμοί ελέγχου και εξισορρόπησης. Δεν μπορώ παρά να επιδοκιμάσω την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, την ενεργοποίηση των κριτηρίων χρέους και τη δυνατότητα ενός μηχανισμού έγκαιρης παρέμβασης. Αυτό που χρειαζόμαστε, όμως, πραγματικά –και υποστηρίζω απόλυτα τα συμπεράσματα του συναδέλφου κ. Verhofstadt– είναι πραγματική οικονομική διακυβέρνηση και πραγματικές αυτόματες κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις. Αναμένουμε τις προτάσεις πλαίσιο της Επιτροπής για τους μελλοντικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων τον επόμενο μήνα.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επικροτήσω τη νέα δέσμη μέτρων για την αύξηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας. Θεωρώ ότι τα προτεινόμενα μέτρα ήταν απαραίτητα λόγω των διαφορών που παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις φορολογικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Κατά συνέπεια, η οικονομική κρίση δημιούργησε μια ανησυχητική εικόνα για αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας.

Πιστεύω ότι η βασικότερη καινοτομία είναι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου μακροοικονομικής εποπτείας. Θα διευκολύνει τον εντοπισμό αναδυόμενων ανισορροπιών και κινδύνων.

Η έγκριση της έκθεσης για την οικονομική διακυβέρνηση που καταρτίστηκε από την Ειδική Ομάδα με επικεφαλής τον κ. Van Rompuy αποτέλεσε σημαντικό βήμα. Η εφαρμογή της θα δημιουργήσει, συνεπώς, ένα νέο, ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τη σημασία του κανονισμού για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εθνικών προϋπολογισμών με τα δημοσιονομικά πρότυπα της ΕΕ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί δεν θα μπορούν πλέον να παρακάμπτουν τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Κύριε Πρόεδρε, η προσεχής ουγγρική Προεδρία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη μείζονα πρόκληση της εφαρμογής της τροποποίησης της Συνθήκης της Λισαβόνας και της καθιέρωσης της οικονομικής διακυβέρνησης το συντομότερο δυνατό. Τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη βλέπουν με έκπληξη την ευρωζώνη να σπάει σε όλα τα μέτωπα. Δεσμευόμαστε από τη συνθήκη προσχώρησης, και η ικανότητά μας να συμβαδίσουμε εξαρτάται από το κατά πόσον το πιο εύπορο κομμάτι της Ευρώπης θα σταθεροποιηθεί και κατά πόσον η κοινοτική αλληλεγγύη μπορεί να παραγκωνίσει τα εθνικά ίδια συμφέροντα.

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και κατανόηση την κρίση στην Ιρλανδία και τα προβλήματα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και περιμένουμε να δούμε αν θα καταρρεύσει η ευρωζώνη. Η απόφαση του Συμβουλίου, αν και καθυστερημένη, ως συνήθως, ήταν εντέλει η σωστή. Η καθιέρωση μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης μπορεί κάλλιστα να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά η εφαρμογή της θα μπορούσε να είναι ύπουλη και να φέρει πλήθος επιπλοκών. Είμαι βέβαιος ότι η ουγγρική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Κύριε Πρόεδρε, η Πορτογαλία βιώνει τη μεγαλύτερη γενική απεργία των τελευταίων 20 χρόνων. Οι διαμαρτυρίες έπονται εξίσου σημαντικών διαμαρτυριών που σημειώθηκαν σε αρκετές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Γαλλία. Ποια είναι η απάντηση των ηγετών του Συμβουλίου και της Επιτροπής; Αγνοούν τις διαμαρτυρίες κατά των αντικοινωνικών πολιτικών τους και εμμένουν στις ίδιες πολιτικές που συνέβαλαν στη δημιουργία της τρέχουσας κατάστασης. Αντιμετωπίζουν επιπόλαια το γεγονός ότι η ευπάθεια του ευρώ συνιστά άμεσο αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούν: ελευθέρωση των κεφαλαιαγορών, απεριόριστη οικονομική κερδοσκοπία και η απαίτηση της ονομαστικής σύγκλισης μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στο μεταξύ, η πραγματική σύγκλιση μεταξύ των οικονομιών επιδεινώνεται, η ανεργία και η φτώχεια αγγίζουν αφόρητα επίπεδα και αυξάνονται οι κοινωνικές εντάσεις. Για πόσο ακόμα θα επιμένουν να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο; Τι πρέπει να γίνει για να παύσουν αυτές οι πολιτικές και να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τον τομέα της παραγωγής, τις θέσεις εργασίας και την εκτίμηση της εργασίας;

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paska (EFD). (SK) Κύριε Πρόεδρε, οι διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν υπό δύσκολες συνθήκες. Όλες οι χώρες βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία τροποποίησης της οικονομικής πολιτικής τους με στόχο την έξοδο από τη δυσμενή οικονομική κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν και την επίτευξη μιας κάποιας οικονομικής ανάπτυξης.

Μετά την Ελλάδα και την Ιρλανδία, και άλλες χώρες της ευρωζώνης διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο για τους αρχηγούς κυβερνήσεων να εγκρίνουν αποφάσεις μέσα από τις οποίες θα παραιτούνταν από την ικανότητα διαμόρφωσης και ρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης των κρατών τους και θα παρέδιδαν ορισμένες εξουσίες οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο θεσμικών οργάνων.

Πρέπει συνεπώς να συζητήσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία τις κοινές μας ιδέες σχετικά με την έξοδο της Ευρώπης από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που διανύουμε, όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ταχύτερα, χωρίς να υποτιμήσουμε τις προσπάθειες των επιμέρους αντιπροσώπων των κυβερνήσεων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες τους μέσω των δικών τους δυνάμεων και ικανοτήτων, προς αποφυγή συγκρούσεων με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε το παλιό και κοινότοπο σύνθημα που λέει ότι πρέπει να αποφευχθούν όλες οι μορφές προστατευτισμού και οποιαδήποτε διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών προκειμένου να αποκομισθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η αποδοχή της παγκοσμιοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τις ευρωπαϊκές χώρες έρμαια του ανταγωνισμού από αναδυόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα από την Κίνα, με τις οποίες δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Οι οικονομίες αυτές περιφρονούν τα διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, απασχολούν εργαζομένους με μισθούς πείνας, και ορισμένες φορές μισθούς καταναγκαστικής εργασίας. Η Κίνα έχει θέσει το νόμισμά της σε τεχνητά χαμηλό επίπεδο για να καταστήσει ακόμη φθηνότερα τα προϊόντα της.

Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει μεμονωμένα, κατά την άποψή μου, ή συλλογικά να προστατεύσουν τους εργοδότες και τους εργαζομένους τους από αυτόν τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να καθηλωθούν σε τεχνητά χαμηλό επίπεδο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για να επιτευχθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ούτε να διατηρηθούν σε τεχνητά κοινό επίπεδο –το ευρώ– πράγμα που θα έφερνε σε μειονεκτική θέση τις χώρες της ευρωζώνης στο σύνολό τους. Αν είχε επιτραπεί η πτώση της αξίας των νομισμάτων των πασχουσών χωρών, δεν θα είχε ακολουθήσει ανάκαμψη.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso, θα ήθελα καταρχάς να θίξω το ζήτημα των δημόσιων δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναρωτιέμαι αν έχει έρθει η ώρα, δεδομένων των σημαντικών προκλήσεων που μας περιμένουν, να πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη συζήτηση με τους εθνικούς μας ομολόγους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινοτικοποίηση και τη συγκέντρωση των δημόσιων δαπανών μας. Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του κ. Lamassoure: έχουμε 27 στρατούς και κανέναν εχθρό· μια τελωνειακή ένωση και 27 διοικήσεις· ερευνητικά προγράμματα που έχουν λάβει χρηματοδότηση 15 έως 20 φορές χωρίς κανέναν συντονισμό· διευρωπαϊκά δίκτυα που θα έπρεπε να διασυνδέονται· ενεργειακά δίκτυα κ.λπ.

Προτείνω να αναθέσουμε σε έναν ανεξάρτητο ελεγκτή τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών στα ακόλουθα τρία επίπεδα: σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό εκτελεστικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα μοιράζονταν στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές προκειμένου να διεξαχθεί μια μεγάλη συζήτηση για τις δημόσιες δαπάνες· θα μπορούσαν επίσης να εμπιστευθούν στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στα 27 εθνικά ελεγκτικά συνέδρια.

Θα ήθελα να προτείνω αυτήν την ιδέα για τη διασφάλιση της βελτίωσης του ελέγχου και της διαχείρισης των δημόσιων δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σηματοδοτήθηκε από προσδοκίες σχετικά με το πώς θα αντιμετώπιζαν οι ηγέτες της Ευρώπης τα προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική ύφεση. Όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν αρκεί να εστιάζουμε μόνο στους προϋπολογισμούς. Οι διαρθρωτικές ανισορροπίες που επιδεινώθηκαν σίγουρα από την κρίση ξεπερνούν τα χρέη. Αν ο μηχανισμός που θα εγκριθεί δεν μπορεί να επηρεάσει και άλλες πτυχές, θα πρέπει να διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες ως προς την επιτυχία του.

Ένα άλλο θέμα ήταν η συζήτηση για το αν η δημοσιονομική κατάρρευση που προκλήθηκε από τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις θα οδηγούσε σε έλλειμμα. Αφενός, λέμε να εντείνουμε τους κανόνες και να τους κάνουμε πιο συστηματικούς, και αμέσως μετά χορηγούμε εξαιρέσεις. Επίσης, αν οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις ήταν τόσο σημαντικές όσο λέγεται, που εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι, θα υπήρχαν και άλλα παραδείγματα πετυχημένων προγραμμάτων. Ποιος θα αξιολογήσει τότε τι είναι πιο σημαντικό, τι είναι λιγότερο σημαντικό και για ποιον λόγο;

Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν πρέπει να ξεκινούμε συζητήσεις για εξαιρέσεις ενόσω μιλάμε για την υλοποίηση αλλαγών στο σύστημα.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις όσον αφορά τα όσα ειπώθηκαν σήμερα το πρωί από τον Πρόεδρο Van Rompuy και τον Πρόεδρο Barroso. Φαίνεται ότι και οι δυο είναι σε άρνηση –αρνούνται το γεγονός ότι η ευρωζώνη αντιμετωπίζει κρίση και βρισκόμαστε τώρα στο χείλος της κατάρρευσης. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι εκεί που είναι σε άρνηση. Για όνομα του Θεού, ξυπνήστε!

Οι πολίτες το παρακολουθούν αυτό από τις πατρίδες τους και συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως πολλά άτομα σε αυτήν την αίθουσα. Είναι η μεγαλύτερη κρίση που κληθήκατε ποτέ να αντιμετωπίσετε, και σας λέω τώρα ότι είναι σοβαρή. Θα ζητήσω από τον κ. Barroso και τον κ. Van Rompuy –που θα μιλήσουν σε λίγα λεπτά– να μου πουν ποιο είναι το εφεδρικό τους σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει εφεδρικό σχέδιο. Ή μήπως θα αφήσετε αυτήν την κατάσταση να εξελιχθεί μέχρι να καταστρέψει τα πάντα; Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση που είχαμε ποτέ. Τα κράτη μέλη έχουν επηρεαστεί σε κάθε τομέα. Το οφείλετε στον κόσμο να έχετε εφεδρικό σχέδιο. Πείτε μας, σας παρακαλώ, αν έχετε ένα τέτοιο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 

  Ildiko Gall-Pelcz (PPE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης η σημασία των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στο σύνολο του συστήματος. Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους παράγοντες.

Η Ουγγαρία καταγγέλλει επίσης τις διακρίσεις και καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη το κόστος των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων κατά τον υπολογισμό των εθνικών ελλειμμάτων. Πιστεύω ότι αν δεν θέλετε να κάνετε διακρίσεις κατά των χωρών που ασκούν την ελευθερία επιλογής τους, οι εισφορές σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει να συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Απαιτείται επειγόντως επίλυση αυτού του ζητήματος. Είναι καλό το ότι η δυνατότητα εξεύρεσης ικανοποιητικής λύσης θα δοθεί ήδη στη σύνοδο του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου. Σας ζητώ να λάβετε μια πολιτική απόφαση που δεν εισάγει διακρίσεις και να τη διαβιβάσετε στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, ώστε να κινηθεί το συντομότερο δυνατόν η νομοθετική διαδικασία και να προκύψει εντέλει ικανοποιητική λύση για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν ήδη. Η λήψη μέτρων είναι πια μονόδρομος. Η καχυποψία και ο ευρωσκεπτικισμός δεν συμβάλλουν στην ανάκαμψη από τη διεθνή οικονομική κρίση.

Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι κοινοτική αλληλεγγύη, πολιτική βούληση, όραμα, εμπιστοσύνη στον δυναμισμό της Ευρώπης και πρωτίστως συντονισμένες δράσεις, δράσεις για διαρθρωτικές αλλαγές σε επίπεδο χωρών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της ανάπτυξης, επιτάχυνση, αύξηση των θέσεων εργασίας, υλοποίηση της Στρατηγικής ΕΕ, εξορθολογισμός και εξυγίανση της εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνεια στην οικονομική διακυβέρνηση, έλεγχος στα εθνικά στατιστικά δεδομένα, μόνιμος μηχανισμός συνδιαχείρισης κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος πάντα του ευρωπαίου πολίτη.

Η κρίση αφορά όλους και όχι μεμονωμένα τις χώρες που τη βιώνουν. Αυτό που απαιτείται είναι κοινοτική αλληλεγγύη και συντονισμός δράσεων.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η ευρωζώνη καταρρέει και ο Πρόεδρος Barroso πρέπει να παραβλέψει αυτήν την κατάρρευση. Εξάλλου, η βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που παρέχεται επί σειρά ετών σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία δεν έδωσε τελικά τη δυνατότητα σε αυτές τις αδύναμες οικονομίες να συναγωνιστούν τις εύρωστες οικονομίες της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών· εν αντιθέσει, τα δισεκατομμύρια αυτά οδήγησαν σε απαράδεκτη συμπεριφορά εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Παραδείγματος χάρη, ένας στους τρεις έλληνες εργαζομένους είναι δημόσιος υπάλληλος· το τσουνάμι των μεταναστών μη δυτικής καταγωγής που κατέκλυσε την Ευρώπη έχει στοιχίσει επίσης δισεκατομμύρια σε κάθε χώρα, και οι μετανάστες αυτοί έχουν τώρα πατρίδα αλλά δεν έχουν δουλειά. Αυτή είναι η συμπεριφορά κυρίως των Σοσιαλιστών. Θυμάστε; Η Ισπανία, που νομιμοποίησε ένα εκατομμύριο λαθρομετανάστες πριν από μερικά χρόνια, πλήττεται τώρα από ανεργία ύψους 20%. Τώρα εμείς, οι πιο εύρωστες οικονομίες, καλούμαστε για άλλη μια φορά να προσφέρουμε σε αυτές τις χώρες βοήθεια δισεκατομμυρίων· αυτό, όμως, θα αποτελέσει απλώς πρόχειρη και βραχυπρόθεσμη λύση. Μακροπρόθεσμα, το ερώτημα θα είναι αν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αδύναμες χώρες διαρθρωτικά με δισεκατομμύρια ευρώ που βαρύνουν τους φορολογούμενούς μας. Η απάντηση είναι «όχι». Θα ήθελα, λοιπόν, να θέσω στον κ. Barroso την ακόλουθη ερώτηση: δεν είναι η επανεισαγωγή του ελληνικού νομίσματος, της δραχμής, και του ιρλανδικού νομίσματος, η μοναδική μακροπρόθεσμη λύση που θα μας βγάλει από αυτά τα προβλήματα; Συζητείται σοβαρά αυτή η λύση με τις εν λόγω χώρες;

 
  
MPphoto
 

  Sean Kelly (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως ιρλανδό βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν με ευχαριστεί το γεγονός ότι ήρθα εδώ σήμερα το πρωί και άκουσα σχεδόν κάθε ομιλητή να αναφέρεται στην Ιρλανδία λόγω της οικονομικής μας κατάστασης, ιδίως όταν πριν από λίγα χρόνια θεωρούμασταν σχεδόν τα ινδάλματα της οικονομικής επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντούτοις, πιστεύω πως η Ιρλανδία είναι αποφασισμένη να διορθώσει τα πράγματα και πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ευπρόσδεκτη τη στήριξη των ευρωπαίων φίλων και συναδέλφων μας.

Πρέπει να αποκομίσουμε ορισμένα διδάγματα. Πιστεύω ότι ο κ. Farage δεν είχε άδικο όταν είπε ότι η κατάσταση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλιθιότητα και την απληστία των ιρλανδών πολιτικών που ανήκαν στον καπιταλισμό των διαπλεκόμενων συμφερόντων μαζί με τις τράπεζες και τις ρυθμιστικές αρχές. Πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας. Κάτι άλλο που θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι η εποπτική αρχιτεκτονική που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου πρέπει να επιφέρει αποτελέσματα, ώστε οι δοκιμασίες αντοχής και ούτω καθεξής να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και να συμμορφωθεί ο κόσμος αν βγει εκτός ελέγχου.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά πολύ καλό ότι αρχίζουμε τώρα να μιλάμε για πολύ σημαντικά ζητήματα, δηλαδή την κοινή διαχείριση της μελλοντικής οικονομίας. Πιστεύω ότι σύντομα θα συζητήσουμε επίσης ένα πιθανό κοινό φορολογικό σύστημα. Επιπλέον, σήμερα μπορούμε να δούμε τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις που έχει η ενισχυμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, σε συνδυασμό με πολλούς άλλους παράγοντες. Απογοητεύτηκα σήμερα από το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε πριν από έξι μήνες μια δοκιμασία για κάποια τράπεζα και δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα αποτελέσματά της. Αυτό δείχνει ότι για άλλη μια φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών. Χωρίς αξιόπιστες πληροφορίες, δεν μπορούμε να βρούμε τρόπους εξόδου από μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση. Συμπερασματικά, θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει τις προτάσεις της πολύ πιο ενεργητικά στο μέλλον, διότι η κατάσταση είναι περίπλοκη και θα απαιτήσει τεράστιες προσπάθειες, υπέρογκους χρηματοοικονομικούς πόρους και ίσως μια εντελώς διαφορετική αντίληψη της οικονομικής, χρηματοοικονομικής και άλλου είδους εποπτείας.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE).(SL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρέμβαση στη συζήτηση. Κατ’ εμέ, η κατάσταση είναι σχετικά σαφής: ποιος ευθύνεται για τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζουμε; Το τμήμα του τραπεζικού τομέα που διεξήγαγε συναλλαγές χωρίς πραγματική κάλυψη και πήρε πάρα πολλά ρίσκα. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι συνυπεύθυνοι –ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που ενθάρρυναν την υπερβολική κατανάλωση και μια κάποια διανεμητική νοοτροπία μεταξύ των πολιτών.

Σήμερα ακούστηκαν δύο συλλογιστικές: υπάρχουν οι βουλευτές που ζητούν μεγαλύτερη αλληλεγγύη, σαν να θέλουν να πουν «Βοηθήστε μας!», και οι βουλευτές που προσπαθούν να κάνουν έκκληση πρωτίστως για μεγαλύτερη υπευθυνότητα τώρα που βγαίνουμε από την κρίση. Δεν θα ήταν σωστό αυτοί που προκάλεσαν αυτήν τη μεγάλη κρίση να ψάχνουν τώρα συνταγές για την επίλυσή της, για την έξοδο από την κρίση. Οι επικριτές της μεγάλης εξοικονόμησης ακολουθούν σίγουρα λάθος δρόμο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι απόλυτα ορθό οι φορολογούμενοι των χωρών που αντιμετωπίζουν την τρέχουσα κατάσταση να μην φιμωθούν.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ το γεγονός ότι η έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση παρέχει νέα βάση για τη συγκρότηση ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με τον τρόπο δράσης μας στο ζήτημα αυτό.

Θεωρώ ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνοντα στην έκθεση για ισχυρότερους θεσμούς προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση, όπως η δημιουργία σε εθνικό επίπεδο ενός δημόσιου οργάνου που θα παρέχει ανεξάρτητες αναλύσεις, αξιολογήσεις και προβλέψεις για ζητήματα εσωτερικής φορολογικής πολιτικής, αποτελούν τη βάση της δημιουργίας ενός διαφανούς ευρωπαϊκού συστήματος.

Θεωρώ ζωτικής σημασίας να έχει κάθε κράτος μέλος την ευκαιρία να αποδεικνύει τη βάση που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και την αξιολόγηση κάθε εθνικού φορολογικού μέτρου που προτείνεται προκειμένου να δημιουργηθεί μια προσέγγιση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία ευαισθητοποίηση.

Επαναβεβαιώνω την ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων που θα διευκολύνουν την οικονομική διακυβέρνηση, βάσει ενδελεχούς και διαφανούς γνώσης, και ανοικτής συζήτησης για οποιαδήποτε εθνικά μέτρα εγκρίνονται στα κράτη μέλη και ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). (Ερώτηση προς τον κ. Rangel σύμφωνα με τη διαδικασία «γαλάζια κάρτα» (άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)) (PT) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο, αλλά ζήτησα να μιλήσω με τη διαδικασία «γαλάζια κάρτα» διότι με προκάλεσε άμεσα ο κ. Rangel και θα ήθελα να μου είχατε δώσει τον λόγο νωρίτερα.

Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ζητήσω από τον κ. Rangel να εξηγήσει σε όλους μας ποιες θεωρεί συγκεκριμένα ότι είναι οι διαφορές, όσον αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, μεταξύ των προτάσεων της καγκελάριου Merkel και της Επιτροπής και να μας πει για ποιον λόγο η πρώτη πρόταση της Επιτροπής για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, που ήταν ουσιαστικά ευρωπαϊκή πρόταση, απορρίφθηκε χωρίς να πραγματοποιηθούν συζητήσεις ή δημόσιες διαβουλεύσεις όταν συνειδητοποιήθηκε ότι δεν συμφωνούσε με τα συμφέροντα της Γερμανίας.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). (Απάντηση στην ερώτηση της κ. Ferreira σύμφωνα με τη διαδικασία «γαλάζια κάρτα» (άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού))(PT) Θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην ευρωπαϊκή διαδικασία υπάρχει, ασφαλώς, διαρκής διαπραγμάτευση μεταξύ των θεσμικών οργάνων· αλλά η θέση της Επιτροπής προασπίζει διαρκώς την κοινοτική μέθοδο και υποστηρίζει την περαιτέρω προώθηση του ενιαίου νομίσματος. Υπάρχουν, φυσικά, ευρωβουλευτές που αρέσκονται να ασκούν εθνική πολιτική στο Κοινοβούλιο, όπως συμβαίνει με την κ. Ferreira.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια περίοδο μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Πρέπει, συνεπώς, να ανταποκριθεί στην κρίση και να προασπίσει το ενιαίο νόμισμα, το οποίο χρειάζεται δικούς του κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει ηγετική θέση όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας την αύξηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη μεταξύ των 27 κρατών μελών, μια σθεναρή στάση όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, όντας το πρώτο θεσμικό όργανο, αυτό καθαυτό, που επέστησε την προσοχή στην ανάγκη ύπαρξης ενός ταμείου για τα χρέη των διαφόρων χωρών που απαρτίζουν την ΕΕ. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, τη συνεργασία μας με την Επιτροπή, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Επιτροπής, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με το Συμβούλιο. Αυτήν τη στιγμή, έξι εκθέσεις βρίσκονται υπό συζήτηση. Θα λάβουμε σαφέστατη θέση για όλες.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω συγκεκριμένα σε δύο ερωτήματα και θα διατυπώσω επίσης μια γενική παρατήρηση κατόπιν της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.

Πρώτα από όλα, το ερώτημα που έθεσε ο κ. Schulz: ένα σημαντικό ερώτημα για τις δοκιμασίες αντοχής των ιρλανδικών τραπεζών. Επιτρέψτε μου να πω τα εξής. Η κοινή μεθοδολογία των δοκιμασιών αντοχής συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ήταν πολύ αυστηρή, ενώ περιελάμβανε σενάρια αντίξοων μακροοικονομικών συνθηκών. Εντούτοις, η υλοποίηση των δοκιμασιών πραγματοποιήθηκε με ευθύνη των εθνικών εποπτικών αρχών. Συντονίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε αρμοδιότητες προς τούτο. Θέλω να τονίσω ότι, μέχρι πρόσφατα, αυτή καθαυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τέτοιου είδους ευθύνη. Αυτό θα αλλάξει τον Ιανουάριο που μας έρχεται. Μέχρι τότε θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αρχιτεκτονική χρηματοπιστωτικής ρύθμισης και εποπτείας, κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής και συμφωνίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Θα έχουμε τις τρεις ευρωπαϊκές αρχές μικροπροληπτικής εποπτείας για τους τομείς των τραπεζών, των κινητών αξιών, και των ασφαλίσεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου για τη μακροοικονομική σταθερότητα και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν. Και αυτό θα παράσχει πολύ ισχυρότερα εργαλεία και υποδομές για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών την επόμενη φορά με πιο ενιαίο, αυστηρό και συνεπή τρόπο. Επιθυμώ, λοιπόν, να το υπογραμμίσω αυτό. Πριν από την κρίση δεν είχαμε τα μέσα που δημιουργούμε τώρα.

Περνάω τώρα στο δεύτερο ζήτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα, όπως ο μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων. Θέλω να διασαφηνίσω ότι δεν είχα πρόθεση να θίξω το ζήτημα, αφού, όμως, τέθηκε συγκεκριμένο ερώτημα, οφείλω να απαντήσω.

Ομόφωνα –επαναλαμβάνω, ομόφωνα– οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να ζητήσουν έναν μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων με την παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα. Ήμουν μεταξύ εκείνων που προειδοποίησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τους κινδύνους της έγερσης του εν λόγω ζητήματος χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και ενημέρωση. Το ζήτημα, όμως, τέθηκε και λήφθηκε σχετική απόφαση και τώρα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον πιο υπεύθυνο τρόπο. Για αυτό πιστεύω ότι ορισμένες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σήμερα εδώ δεν ήταν καθόλου χρήσιμες.

Βιώνουμε ακόμη πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα, θεωρώ ότι είναι πράξεις και όχι άλλα λόγια. Έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα ευαίσθητες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Κάποιες παρατηρήσεις έχουν ορισμένες φορές αποτέλεσμα αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Επομένως, το να αρχίσουμε τις εικασίες για τις χώρες που ενδέχεται να είναι σε κίνδυνο δεν βοηθάει σε τίποτα. Πρέπει να ζητήσουμε από αυτές τις χώρες να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Για αυτό δεν πρόκειται να πιθανολογήσω για ένα εφεδρικό σχέδιο. Επιτελούμε μαζί με τον Πρόεδρο Van Rompuy το έργο μας, συζητώντας υπεύθυνα τα ζητήματα με τα κράτη μέλη μας. Όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής, θέλω να είμαι γι’ άλλη μια φορά απόλυτα σαφής. Η Επιτροπή –και αυτό αναγνωρίστηκε από τους περισσότερους από εσάς– υπέβαλλε πάντοτε φιλόδοξες προτάσεις. Είμαστε υπέρ της φιλόδοξης οικονομικής διακυβέρνησης για την Ευρώπη.

Σε τελική ανάλυση, όμως, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να υπερβούμε τα όσα κατοχυρώνονται κατόπιν κοινής συμφωνίας με τα κράτη μέλη μας. Εφόσον υπάρχει συμφωνία –μια συμφωνία που αντιπροσωπεύει ούτως ή άλλως την επίτευξη προόδου σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση– δεν είναι σκόπιμο να μιλάμε για ιδανικές λύσεις που γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν.

Επομένως, η Επιτροπή εκπληρώνει τον ρόλο της και θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ρόλο της, ζητώντας μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά τον κοινό σκοπό, την οικονομική διακυβέρνηση, τη σταθερότητα της ευρωζώνης, και όχι μόνο αυτής.

Θέλω να είμαι ιδιαίτερα σαφής ως προς αυτό, διότι πιστεύω ότι δεν αναφέρθηκε στη σημερινή συζήτηση. Ορισμένοι από εσάς είπαν ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στην ευρωζώνη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν εντοπίζονται μόνο στην ευρωζώνη. Το ευρώ δεν είναι το πρόβλημα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη αν δεν είχαμε το ευρώ.

(Χειροκροτήματα)

Μερικοί από εσάς τείνετε να ξεχνάτε ότι κάποιες χώρες που δεν βρίσκονται στην ευρωζώνη έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη χειρότερα προβλήματα δημόσιου χρέους, και ότι μια χώρα που δεν ανήκει καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ζητεί τώρα να προσχωρήσει σε αυτήν, η Ισλανδία, κήρυξε πτώχευση, και εκεί δεν υπάρχει ευρώ. Η πραγματικότητα είναι ότι το ευρώ δεν ήταν η αιτία του προβλήματος. Είναι διανοητικά και πολιτικά ανέντιμο να υπονοούμε ότι το πρόβλημα είναι το ευρώ.

(Χειροκροτήματα)

Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αναγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης στην ευρωζώνη, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα εργαστούν συλλογικά: όσα ανήκουν στην ευρωζώνη και όσα όχι. Πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται πως μια κοινή προσέγγιση για την επίλυση της κρίσης είναι προς το κοινό συμφέρον μας. Αυτό θα κάνει η Επιτροπή, με υπεύθυνο τρόπο, ασκώντας, ασφαλώς, πιέσεις για το υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας, αλλά εντέλει σε καλή, πιστή συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα, με το Κοινοβούλιο, όπως κάνουμε ήδη, και με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτή είναι η υπεύθυνη μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Σε μια περίοδο που οι αγορές είναι ιδιαίτερα νευρικές, πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να επιδείξουμε έντονο αίσθημα ευθύνης, μαζί φυσικά με έντονο αίσθημα ενός κοινού ευρωπαϊκού σκοπού.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, νωρίτερα είπαμε ότι η ανάλυση του Προέδρου της Επιτροπής διέφερε από τη δική μου, αλλά είναι η πρώτη φορά, κύριε Schulz, που κατηγορούμαι ότι παριστάνω πως όλα είναι εντάξει όταν δεν είναι. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά στην καριέρα μου.

Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υποτιμώ με κανέναν τρόπο την κρίση και το γεγονός ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Εκτός αν κάποιες από τις παρατηρήσεις μου εξεταστούν εκτός πλαισίου, είμαι συνήθως πολύ συνετός, και πιστεύω ότι προβαίνουμε σε πάρα πολλές εμπρηστικές και άλλου είδους δηλώσεις σε ευρωπαϊκό πλαίσιο – όχι στο Κοινοβούλιο. Τώρα πρέπει να κατευνάσουμε τα πνεύματα και να σταματήσουμε να αναφερόμαστε στη σοβαρότητα της κρίσης. Το γνωρίζουμε ήδη αυτό. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση.

Ορισμένοι από εσάς είπαν ότι πρέπει να διδαχθούμε από την κατάσταση. Υπάρχει μια γαλλική παροιμία που λέει «οι πράξεις μας μάς ακολουθούν». Αξιότιμοι βουλευτές, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, υπήρχε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που έγινε λίγο πιο ευέλικτο πριν από μερικά χρόνια και δεν εφαρμόστηκε. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, κληρονόμησα τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που προβλέπει ορισμένες διαδικασίες σχετικά με κυρώσεις, μεταξύ άλλων, και την απόφαση που πρέπει να ληφθεί όταν μια χώρα υπόκειται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, δεν υπήρχε μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων και έπρεπε να το διορθώσουμε αυτό.

Θα ενισχύσουμε, λοιπόν, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα θεσπίσουμε για πρώτη φορά ένα σύστημα μακροοικονομικής εποπτείας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν είχαμε αυτόν τον μηχανισμό πριν από μερικά χρόνια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα κάποιες χώρες δεν θα είχαν εμφανιστεί ποτέ. Θα είχαμε ανακαλύψει τις φούσκες των ακινήτων. Θα είχαμε ανακαλύψει τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας σε ορισμένες χώρες. Για αυτό, θα τον θεσπίσουμε τώρα. Είναι νέος και καινοτόμος. Λαμβάνει πλήρως υπόψη τα μαθήματα που πήραμε από την κρίση.

Όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σκοπεύουμε να την τροποποιήσουμε ώστε να έχει νομική βάση σε ορισμένα συνταγματικά δικαστήρια –νομική βάση για τον μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Ελπίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσουμε την έναρξη άλλης μιας μεγάλης συζήτησης για τους θεσμούς, καθώς αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μας οδηγούσε πουθενά όπως έχουν τώρα τα πράγματα και θα αποσπούσε ακόμη περισσότερο την προσοχή μας από την επίλυση της κρίσης.

Δεν υπήρχε πρωτύτερα μηχανισμός κρίσης. Όταν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της Ελλάδας, έπρεπε να επινοήσουμε έναν μηχανισμό, διότι δεν υπήρχε. Όταν εφαρμόσαμε άλλο ένα μέτρο, η δέσμη διάσωσης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, έπρεπε να φανούμε δημιουργικοί όσον αφορά την ερμηνεία της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να είμαστε σε θέση να την εφαρμόσουμε.

Παίρνουμε, λοιπόν, το μάθημά μας από την κρίση και επαναλαμβάνω, οι πράξεις μας μάς ακολουθούν. Είχαμε ένα αδύναμο Σύμφωνο Σταθερότητας που δεν εφαρμοζόταν, δεν είχαμε τίποτα όσον αφορά τη μακροοικονομική εποπτεία και δεν υπήρχε μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων.

Έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη τις ευθύνες τους; Πολλά τις έχουν αναλάβει. Εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις που έρχονται συχνά σε αντίθεση με τις κύριες τάσεις της κοινής γνώμης. Έλαβαν μέτρα δείχνοντας συχνά μεγάλο θάρρος, όχι μόνο στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και σε άλλες. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Αξιότιμοι βουλευτές, ας μην στρεφόμαστε διαρκώς εναντίον του λάθος εχθρού. Έχω συχνά την εντύπωση ότι εστιάζουμε υπερβολικά στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ας μην ξεγελιόμαστε ως προς το ποιοι είναι οι εχθροί μας.

Σήμερα, ορισμένοι μιλούν όχι μόνο για την Ιρλανδία, αλλά και για την Πορτογαλία. Επιτρέψτε μου να σας παραθέσω τα στοιχεία. Το δημόσιο έλλειμμα της Πορτογαλίας ήταν 9,3% το 2009· το 2010 θα είναι 7,3% και το 2011 4,6%. Το επιτόκιο επί του δημόσιου χρέους της Πορτογαλίας ανέρχεται σε 3,6% κατά μέσο όρο. Είναι εξαιρετικά χαμηλό. Στην Πορτογαλία, δεν υπάρχει κρίση ακινήτων ή φούσκα ακινήτων. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν είναι υπερβολικά υψηλός για τη χώρα. Οι τράπεζές της διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο κεφαλαιοποίησης. Ας μην βάζουμε λάθος εχθρούς στο στόχαστρο. Ορισμένοι λένε ότι η κρίση είναι μεταδοτική, αλλά δεν βασίζονται σε οικονομικούς λόγους ούτε έχουν λογικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό. Επιμένω σε αυτό: ας μην βάζουμε λάθος εχθρούς στο στόχαστρο.

Διαβεβαιώνω όσους ζητούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων ότι οι Προεδρίες κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεργαστούν. Η έκθεση της Ειδικής Ομάδας έχει εγκριθεί από τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Επιτρόπου Rehn. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά και σε άλλους τομείς, όπως ο μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων.

Ελπίζω ότι θα δούμε το ίδιο πνεύμα συνεργασίας κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2011. Με λυπεί το γεγονός ότι δεν έχουμε κατορθώσει να καταλήξουμε σε συμφωνία.

Όσον αφορά τη συνεργασία, ωστόσο, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Είστε όλοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανήκετε σε συγκεκριμένες πολιτικές Ομάδες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ορισμένες φορές υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των όσων ακούω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από τους πρωθυπουργούς και διάφορα άλλα άτομα, και των όσων ακούω σε αυτήν την αίθουσα από τους ίδιους βουλευτές της ίδιας πολιτικής ομάδας. Δεν κάνω κριτική. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε απόλυτα με το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκουμε. Στην καριέρα μου, είδα πολλές φορές διαμάχες στο εσωτερικό του κόμματός μου. Ωστόσο, κάνω ό,τι είναι στο χέρι μου προκειμένου να υπάρξει συνέπεια και συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα, συνεπώς, να πω ότι πρέπει να συνεργαστούμε σε κάθε πολιτικό επίπεδο για να επιτύχουμε μια συνεπέστερη θέση από αυτήν που τηρούμε σήμερα.

Συμφωνώ με όσους λένε ότι έχουμε αυστηρή πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να εξέλθουμε από την κρίση μόνο με αυτήν. Έχουν δίκιο, αλλά πρέπει πρώτα να περάσουμε από αυτό το στάδιο. Αν ήμασταν πιο προσεκτικοί στον τομέα της μακροοικονομίας και του δημοσιονομικού σχεδιασμού, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε αυτήν την κατάσταση. Εντούτοις, χρειαζόμαστε όντως μια θετική πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρ’ όλες τις αρνητικές πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη, με χαροποιεί το γεγονός ότι έχει επιστρέψει η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη μετά από έντεκα μήνες ύφεσης. Έχω αναφερθεί και με άλλες αφορμές στο θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο: η κρίση της δεκαετίας του ’30, που ξεκίνησε επίσης με χρηματοπιστωτική κρίση, δεν επιλύθηκε ποτέ εντελώς.

Επαναφέραμε τη θετική ανάπτυξη έντεκα μήνες μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Φέτος, ο μέσος όρος ανάπτυξης θα ανέλθει στο 1,5% περίπου. Σε ορισμένες χώρες –όχι σε αυτές που αντιμετωπίζουν τα προαναφερθέντα προβλήματα– η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 2% περίπου και στις υπόλοιπες χώρες θα αγγίξει έως και το 3% ή 3,5%. Κατά μέσο όρο, τα επίπεδα απασχόλησης στην ΕΕ θα αυξηθούν και πάλι από το 2011. Ασφαλώς, το ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ υψηλό, αλλά με ικανοποιεί πολύ το γεγονός ότι, σε σχέση με ένα εξάμηνο πριν, οι προβλέψεις ανάπτυξης ξεπερνούν τις προσδοκίες και η ανάπτυξη είναι πιο σταθερή από ό,τι περιμέναμε. Δεν πρόκειται μόνο για ανάπτυξη που βασίζεται στην ανασύσταση των αποθεμάτων, σε προγράμματα ανάκαμψης και στις εξαγωγές. Πρόκειται και για ανάπτυξη που τροφοδοτείται από την εσωτερική ζήτηση.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι παρ’ όλα τα προβλήματα που βιώνουμε όντως σε ορισμένες χώρες, είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουμε, για άλλη μια φορά, την κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28/29 Οκτωβρίου 2010 έκανε ένα νέο βήμα προς την καθυπόταξη των χωρών και τη στέρηση της κυριαρχίας τους. Καταρχάς, μέσω δήθεν οικονομικής διακυβέρνησης, που ουσιαστικά σημαίνει ανάληψη του ελέγχου των οικονομιών τους: εξαναγκάζοντας τα κράτη μέλη σε προέγκριση του προϋπολογισμού τους από υπαλλήλους των Βρυξελλών· εποπτεύοντας όλες τις οικονομικές πολιτικές τους· καθιερώνοντας αυτόματες προληπτικές κυρώσεις, ακόμη και πριν από την υπέρβαση των επιτρεπομένων ορίων χρεών και ελλειμμάτων· παρέχοντας τη δυνατότητα ανάκλησης των δικαιωμάτων ψήφου του υπαίτιου κράτους μέλους. Όλα αυτά παρέχονται ως ανταμοιβή στη Γερμανία για τη συνέχιση του ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Εντούτοις, ο μηχανισμός αυτός συνιστά απλώς το δικαίωμα των κρατών μελών και της Επιτροπής της ΕΕ να χρεώνονται ή να παρέχουν εγγυήσεις έναντι δανείων στις αγορές, υπέρ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διότι έχουν πέσει θύματα κερδοσκοπίας της αγοράς κατά του εθνικού τους χρέους. Και επιπλέον, διότι ανήκουν στην ευρωζώνη. Είναι απίστευτο. Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών για την υλοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων. Θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά η απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης: αυτή η αντιδημοκρατική μέθοδος που δεν προβλέπει κοινοβουλευτική συζήτηση. Αυτό δεν είναι διακυβέρνηση, είναι απολυταρχισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Μέχρι το 2007, η Ευρώπη είχε μείνει έκπληκτη από την οικονομική ανάπτυξη της Ιρλανδίας, του «κελτικού τίγρη», η οποία είχε επιτύχει ονειρικά οικονομικά στοιχεία με χαμηλούς φόρους εταιρειών και περιορισμένη ρύθμιση. Τώρα, όμως, η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα. Ο κελτικός τίγρης αποδείχθηκε μια αποτυχία και η υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να προσφέρει χείρα βοηθείας στη χώρα. 90 δισεκατομμύρια ευρώ από τη δέσμη μέτρων για τη διάσωση του ευρώ –δηλαδή 300 ευρώ ανά κάτοικο της Αυστρίας– πηγαίνουν τώρα στην Ιρλανδία. Δεν πρόκειται απλώς για θεωρητικές κρατικές εγγυήσεις που, μετά το μαύρο πρόβατο που αποδείχθηκε η Ελλάδα, παρέχονται τώρα στην Ιρλανδία και μετά ίσως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία· είναι πραγματικά χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Το γεγονός αυτό πηγαίνει επίσης την ευρωπαϊκή νομισματική ένωση ένα βήμα πιο κοντά σε μια ένωση μεταβίβασης χρημάτων όπου τα κράτη του ευρώ που διαχειρίζονται καλά την οικονομία τους θα καλούνται να βγάζουν τα πορτοφόλια τους και να πληρώνουν για την κακοδιαχείριση των άλλων. Η ΕΕ αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα πάρα πολύ καθυστερημένα και απομένει να δούμε κατά πόσον τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διαδεχθούν όντως πράξεις. Πρέπει να σταματήσουμε να σπαταλάμε δισεκατομμύρια φορολογικών εσόδων για κερδοσκοπικές τράπεζες και κράτη που δεν διαχειρίζονται ορθά την οικονομία τους. Πρέπει να δοθεί τέλος στην ένωση μεταβίβασης χρημάτων. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει την πραγματική αφερεγγυότητα στα χρεοκοπημένα κράτη και θα απομακρύνει στη συνέχεια τα κράτη αυτά από την ευρωζώνη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μπαλώνουμε μια ασθενική νομισματική ένωση. Αντίθετα, χρειαζόμαστε μια ισχυρή, κεντρική ευρωπαϊκή νομισματική ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιρλανδία χρειάστηκε να στραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων: η έκρηξη του ελλείμματος της Ιρλανδίας οφείλεται στο ότι η χώρα κλήθηκε να αναχαιτίσει τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, ο οποίος βρισκόταν σε κρίση λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, που επιδεινώθηκε όταν κατάρρευσε η φούσκα των ακινήτων. Η παρέμβαση αυτή, εν καιρώ διαρθρωτικής κρίσης, σήμαινε ότι τα δημόσια οικονομικά δεν μπορούσαν πλέον να αντέξουν μια τέτοια κατάσταση. Στην Ελλάδα, από την άλλη, ο λόγος της παρέμβασης είναι η μάλλον απερίσκεπτη διαχείριση των δημόσιων δαπανών, που κατέστησε αναγκαία την ένεση ρευστού από την πώληση κρατικών ομολόγων. Υπό το πρίσμα της μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης, πρέπει να διατυπωθούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Πρέπει σίγουρα να εφαρμόσουμε αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές προκειμένου να παρακολουθούμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκύψουν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις. Οπωσδήποτε, αυτές οι δύο περιπτώσεις δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να συνεκτιμώνται όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα οικονομικά και την ευρωστία μιας χώρας, και όχι μόνο το διαρθρωμένο δημόσιο χρέος. Μάλιστα, αυτό μπορεί να συνιστά απλώς το τελικό αριθμητικό δεδομένο, ωστόσο πρέπει να ελέγχουμε τα στοιχεία και τις αιτίες που κρύβονται πίσω από αυτό και να ανακαλύπτουμε τι οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolkova (S&D), γραπτώς. (SK) Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιλαμβάνει μέχρι τώρα κυρώσεις, αλλά η επιβολή τους απαιτεί τη συναίνεση των 2/3 των υπουργών και δεν έχει υπάρξει ποτέ πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Με προβληματίζει ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Rompuy, δεν θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση του άρθρου 125 της Συνθήκης της Λισαβόνας που ορίζει ότι κάθε χώρα ευθύνεται για τις υποχρεώσεις τις. Αφετέρου, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του άρθρου 122, που αναφέρεται στην αλληλεγγύη –καθιερώνοντας αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ενεργειακών κρίσεων. Η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου ενδέχεται να αναιρέσει μια θεμελιώδη αρχή για τη λειτουργία της ΕΕ, δηλαδή την αλληλεγγύη, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αλληλεγγύης. Αν ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων λειτουργούσε σύμφωνα με το άρθρο 122 για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε επιμέρους κράτη μέλη, το Συμβούλιο θα αποφάσιζε βάσει πρότασης της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωνόταν απλώς για τα καθέκαστα. Υπάρχει κίνδυνος τα υπεύθυνα κράτη μέλη να πληρώνουν για την ανευθυνότητα επιμέρους κρατών.

 

7. Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν ήδη την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με την G20 στις 20 Οκτωβρίου 2010, όταν βρισκόμασταν στην παραμονή της υπουργικής συνόδου της G20 και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Σεούλ.

Ως Ευρωπαίοι, ήμαστε άρτια προετοιμασμένοι για τις εν λόγω συνόδους, τόσο σε υπουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων. Συνειδητοποιούσαμε ότι η έλλειψη συνοχής μεταξύ των Ευρωπαίων θα μας οδηγούσε ταχύτατα στην εξάντληση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο. Πρέπει να επισημανθεί ότι η σύνοδος κορυφής της Σεούλ προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις ανά τον κόσμο. Προσωπικά, φρονώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε, παρ’ όλα αυτά, να είμαστε αισιόδοξοι, ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά όσο θα επιθυμούσαμε.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής της Σεούλ, ήμασταν πεπεισμένοι ότι η σκληρότερη και η πλέον σημαντική δοκιμασία θα ήταν να διατηρήσουμε τον δυναμισμό μας. Δεν θα πρέπει να υποπέσουμε στο σφάλμα να θεωρήσουμε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον τη διεθνή συνεργασία, με το πρόσχημα ότι δεν βρισκόμαστε πια στην κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμασταν πριν από 18 μήνες, ή ακόμα και πριν από ένα εξάμηνο. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι πολιτικοί ηγέτες είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων. Είναι, και αυτή είναι, πράγματι, η ουσία της πολιτικής. Θεωρώ, εντούτοις, ότι φέρουν και άλλη μία, ακόμα σημαντικότερη, ευθύνη: να μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις να μην παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να παράγουν απτά αποτελέσματα και να εφαρμόζονται στο ακέραιο.

Η σύνοδος κορυφής της Σεούλ έδειξε ότι η πραγματική πρόκληση για την G20, και, επομένως, για όλους εμάς, είναι να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουμε και, μάλιστα, να επιταχύνουμε την εφαρμογή. Καλούμαστε να μετατρέψουμε τις καλές προθέσεις σε έμπρακτα αποτελέσματα, και όλα αυτά είναι σημαντικά για δύο τουλάχιστον λόγους. Κατά πρώτον, οι αγορές δεν ικανοποιούνται μόνο με δηλώσεις. Παρατηρούν τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα δύο, δέκα και τριάντα ημέρες μετά την εκάστοτε σύνοδο κορυφής, αφού αποσυρθούν τα μέσα ενημέρωσης από το προσκήνιο. Η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας πρέπει να γίνει αντιληπτή συνολικά, διότι δεν προκύπτει μόνο από την πρόοδο που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής. Η πρόοδος στην οποία αποβλέπουμε μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαρκούς, καθημερινού έργου και εσείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γνωρίζετε αυτό καλύτερα από όλους.

Ο δεύτερος λόγος είναι εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, και σας αφορά άμεσα όλους. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να εκτελέσουν το καθήκον του ελέγχου, αλλά και της παροχής πολιτικών κινήτρων για το ευρωπαϊκό και το διεθνές οικονομικό πρόγραμμα δράσης, διασφαλίζοντας την ορθή υλοποίηση από τη μία σύνοδο κορυφής στην επόμενη, καθώς και ότι η G20 θα γίνεται όλο και πιο πολύ μια διαδικασία αντί για μια απλή σειρά συνεδριάσεων.

Επί της ουσίας, η συμβολή της Ένωσης στην ισχυρή, μακροπρόθεσμη και ισόρροπη ανάπτυξη είναι πλέον σαφής και βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών: τα σχέδια δημοσιονομικής εξυγίανσης που αποσκοπούν σε βιώσιμη και διαφοροποιημένη ανάπτυξη· τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενόψει, ειδικότερα, της στήριξης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα και των αγορών και, τέλος, την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ένωση εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για τη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους στο πλαίσιο της G20. Ως Ευρωπαίοι, είμαστε απολύτως εξοικειωμένοι με αυτήν τη διαδικασία και γνωρίζουμε πόσο χρήσιμη μπορεί να αποβεί αυτή η μορφή αξιολόγησης. Είναι προφανές ότι όλοι καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να επιδείξουν εκ νέου τη βούλησή τους να συμβάλουν στις δράσεις για την ανάπτυξη.

Θα ήθελα να δηλώσω ακόμα μια φορά, στο πνεύμα των προηγούμενων παρατηρήσεών μου, ότι ο αγώνας κατά του προστατευτισμού δεν κερδίζεται αστραπιαία, αλλά μόνο μέσω της διατήρησης του απαιτούμενου επιπέδου παγκόσμιας επαγρύπνησης σε καθημερινή βάση.

Κατά τα λοιπά, θα ήθελα να επισημάνω τρεις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα. Η πρώτη αφορά τη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), διότι η ΕΕ απέδειξε ξεκάθαρα ότι είναι διατεθειμένη να κάνει αυτά που της αναλογούν, ούτως ώστε το νέο ΔΝΤ να είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη νέα διεθνή οικονομική πραγματικότητα και, κατά συνέπεια, οι αναδυόμενες οικονομίες να είναι σε θέση να διατυπώνουν σθεναρά τις απόψεις τους και να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Συμφωνήσαμε να περιορίσουμε την παρουσία μας στην εκτελεστική επιτροπή του ΔΝΤ και προβήκαμε σε σημαντικές υποχωρήσεις επί των ποσοστών συμμετοχής. Εκτιμώ ότι διατηρήσαμε αυτά που μας ενδιέφεραν περισσότερο και ότι η διεθνής κοινότητα εν γένει αποκόμισε οφέλη.

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά τη συμφωνία «Βασιλεία ΙΙΙ». Θεωρώ ότι, όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, βαδίζουμε προς την ορθή κατεύθυνση και ότι είναι, ασφαλώς, ζωτικής σημασίας να τηρηθούν από όλα τα κράτη μέλη οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν για την υλοποίηση της «Βασιλείας ΙΙΙ». Προφανώς, αυτό το ζήτημα της υλοποίησης θα παραμείνει στην πολιτική ατζέντα τόσο της ΕΕ όσο και της G20.

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τον αποκαλούμενο νομισματικό πόλεμο, εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλεσε άρτιο έργο και κατόρθωσε να υποστηρίξει ισορροπημένες θέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις.

Τέλος, μετά τη Σεούλ, η Γαλλία ανέλαβε τα καθήκοντα της προεδρίας της G20, και πιστεύω ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους Ευρωπαίους και την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθαυτή. Θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να συνεργαστούμε με συντονισμένο τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του προσεχούς έτους –και ενόψει της συνόδου κορυφής της G20 στις Κάννες τον Νοέμβριο του 2011, αλλά και μετέπειτα– η G20 θα αρθεί στο ύψος των προσδοκιών που έχει δημιουργήσει.

Η πραγματική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να δείξουμε ότι ένα φόρουμ το οποίο δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι εξίσου ικανό να συμβάλει και να προσφέρει τα που απαιτούνται για την επίτευξη μεσοπρόθεσμων στόχων όπως: ισχυρότερη, περισσότερο βιώσιμη και περισσότερο ισορροπημένη παγκόσμια ανάπτυξη· σαφείς, δίκαιους κανόνες για τη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά, και διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο και μπορούν να συνδράμουν περισσότερο τις εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι εναπόκειται στη G20 να αποδείξει κατά τα προσεχή έτη ότι η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά επίσης, και μάλιστα πρωταρχικώς, πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Σεούλ τον τρέχοντα μήνα εκφράζονταν ανησυχίες ότι μόλις θα άρχιζαν να υποχωρούν οι πιέσεις από την κρίση που οδήγησε στη σύμπραξη των χωρών της G20, η τελευταία θα αδυνατούσε να εκπληρώσει τον ρόλο της ως κύριου φόρουμ για τον παγκόσμιο οικονομικό συντονισμό. Μετά τη σύνοδο κορυφής της Σεούλ αυτού του μηνός, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το αρνητικό σενάριο διαψεύσθηκε. Διαπιστώνουμε ότι η G20 στρέφεται από τον τρόπο λειτουργίας της υπό συνθήκες κρίσης προς μια σταθερότερη προσέγγιση της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι συζητήθηκαν δύσκολα ζητήματα και ότι δεν επετεύχθη συμφωνία για ορισμένα άλλα ζητήματα όπως η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η G20 διατύπωσε για μια ακόμα φορά ένα σημαντικό μήνυμα παγκόσμιας αποφασιστικότητας· σημείωσε πραγματική και σταθερή πρόοδο επί της αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων. Γνωρίζω ότι τα αποτελέσματά της έγιναν δεκτά με έναν κάποιο σκεπτικισμό, διότι δεν υπήρξαν εντυπωσιακές, σημαντικές εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, τέλεια συγχρονισμένες για τα βραδινά δελτία ειδήσεων. Εκείνο, όμως, που δεν κατανοούν οι σκεπτικιστές είναι ότι αυτή καθαυτή η διαδικασία της G20 συνιστά εντυπωσιακή είδηση· δεν είναι όπως η δική μας, ευρωπαϊκή και πιο ολοκληρωμένη διαδικασία, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μοιράζονται μια κοινή νοοτροπία επί των διαπραγματεύσεων και των συμβιβαστικών λύσεων.

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα επιμέρους κράτη μέλη της, η G20 περιλαμβάνει εξαιρετικά διαφορετικές μεταξύ τους χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία και η Ιαπωνία, η Αργεντινή, η Σαουδική Αραβία, η Κορέα ή η Νότια Αφρική. Το ίδιο το γεγονός ότι δεσμεύονται σε μια κοινή διαδικασία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών και συμφωνούν, επί παραδείγματι, για τη θέσπιση χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου, θα πρέπει να αναγνωρισθεί γι’ αυτό ακριβώς που είναι: μια τεράστια πρόοδος, η οποία θα ήταν απλώς αδύνατη προ μερικών ετών, και η σύνοδος κορυφής της Σεούλ αποτέλεσε ένα σημαντικό περαιτέρω βήμα στην εν λόγω διαδικασία και τη δρομολόγηση ενός νέου προγράμματος δράσης, και όχι ένα μεμονωμένο εντυπωσιακό γεγονός.

Επομένως, ναι, στέφθηκε με επιτυχία και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκπροσωπήθηκε από εμένα και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μπορεί να είναι ικανοποιημένη με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής. Στην πραγματικότητα, η συμβολή μας ήταν πολύ σημαντική και σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον αρμόδιο Επίτροπο στον εν λόγω τομέα, κ. Olli Rehn. Συνολικά, τα συμπεράσματα αποτυπώνουν τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο μετά τη Σεούλ, και η Ένωση θα πρέπει να είναι υπερήφανη για τη σημαντικότατη συμβολή της στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ορισμένα από τα βασικά μας επιτεύγματα: πρώτα από όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούσε η εν λόγω σύνοδος κορυφής να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την κοινή δράση για την τόνωση της παγκόσμιας ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς να παράσχει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των παγκόσμιων ανισορροπιών και των νομισματικών εντάσεων. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα απαιτούνταν επίμοχθες προσπάθειες ώστε να καταλήξουμε σε από κοινού συμφωνηθέντα τρόπο για την καταπολέμηση των παγκόσμιων ανισορροπιών, ωστόσο, μετά από εκτενείς και σκληρές διαπραγματεύσεις, η G20 επέλεξε μια λύση συνεργασίας, μέσω της θέσπισης ενός μηχανισμού και της κατάρτισης χρονοδιαγράμματος για τη σύμπραξη των οικονομιών μας με στόχο την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος.

Οι εταίροι της G20 δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις υπερβολικές ανισορροπίες και να διατηρήσουν σε βιώσιμα επίπεδα τις ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μην υποτιμάτε τη σπουδαιότητα αυτού το γεγονότος. Η συζήτηση της G20 σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ανισορροπιών κατέδειξε ότι η ΕΕ προπορεύεται με διαφορά. Τα αποτελέσματα του δικού μας προβληματισμού επί των εσωτερικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους ηγέτες των χωρών της G20 ως βέλτιστος τρόπος καταπολέμησης των παγκόσμιων ανισορροπιών. Η δική μας μέθοδος χρήσης δεικτών για την έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των πρωταρχικών αιτιών τους διαμορφώνει τη βάση του νέου μηχανισμού της G20. Αναμένεται να θεσπιστεί έως τα μέσα του έτους 2011, ενώ η πρώτη αξιολόγηση προβλέπεται να διενεργηθεί πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής τον Νοέμβριο του 2011.

Η προσοχή μας εστιάζεται πλέον στη μέγιστη δυνατή ενίσχυση αυτού του μηχανισμού και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας της G20 το 2011. Συνεπώς, τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει τώρα να μεριμνήσουμε για τον τρόπο υλοποίησής τους.

Το δεύτερο επίτευγμα αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Δεν πρόκειται να επιτευχθεί εξισορρόπηση της ανάπτυξης εάν δεν αντιμετωπισθούν οι νομισματικές εντάσεις. Και πάλι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέδραμε στην επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της G20 για την εξεύρεση λύσεων συνεργασίας. Συμφωνήσαμε να στραφούμε προς συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών που προσδιορίζονται περισσότερο από την αγορά και αποτυπώνουν τα ανάλογα βασικά οικονομικά μεγέθη. Συμφωνήσαμε επίσης να αποφύγουμε τη σύγκριση μεταξύ εκτιμήσεων και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για τυχόν υπερβολική αστάθεια και ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Αυτή η αποφασιστικότητα προσδίδει πολιτικό δυναμισμό στη γαλλική προεδρία της G20, η οποία θα αναλάβει το εκτενές μεταρρυθμιστικό έργο του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Επιπλέον, με χαροποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος κορυφής της G20 τάχθηκε υπέρ της ιστορικής μεταρρύθμισης του ΔΝΤ. Πράγματι, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες του Πίτσμπεργκ σχετικά με την αλλαγή στο σύστημα των ποσοστώσεων και την εκπροσώπηση των αναδυόμενων οικονομιών. Χάρη στην ανοικτή και συνεργατική προσέγγιση των κρατών μελών της ΕΕ, οι σημαντικές μας υποχωρήσεις και η ικανότητά μας να μοιραζόμαστε την ευθύνη σημαίνουν ότι το ΔΝΤ διαθέτει πλέον τη νομιμότητα που χρειάζεται για να αναλάβει τα τολμηρά καθήκοντα που πρόκειται να του ανατεθούν, ειδικότερα δε την αντιμετώπιση των ανισορροπιών και των νομισματικών εντάσεων. Σε αντάλλαγμα της ενισχυμένης εκπροσώπησής τους, οι αναδυόμενες οικονομίες θα κληθούν τώρα να αποδείξουν ότι είναι πρόθυμες να επωμιστούν και ενισχυμένες ευθύνες στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης.

Το τέταρτο επίτευγμα της συνόδου κορυφής ήταν η διατήρηση του δυναμισμού μας όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου, με σαφή έμφαση στην επιβολή του. Επικροτούμε τη στήριξη της μεταρρύθμισης «Βασιλεία ΙΙΙ», καθώς και το γεγονός ότι η G20 θα συνεχίσει να εργάζεται επί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συστημικής σημασίας. Οι προσπάθειες της G20 για τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση θα συνεχιστούν σε τομείς όπως τα πλαίσια μακροπροληπτικής πολιτικής, τα σκιώδη τραπεζικά συστήματα, οι αγορές παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων πρώτων υλών, καθώς και η ακεραιότητα και η αποδοτικότητα των αγορών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί σε πολλά από τα εν λόγω ζητήματα, και το εσωτερικό μας έργο θα ενσωματωθεί στη διαδικασία της G20. Τώρα είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η αυστηρή και συνεπής υλοποίηση όλων αυτών των δεσμεύσεων σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, να εξασφαλισθούν ισότιμοι όρου ανταγωνισμού. Λάβαμε ισχυρές διαβεβαιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συμμερίζονται την αποφασιστικότητά μας σε σχέση με αυτό. Η σύνοδος κορυφής της Σεούλ προσέδωσε επίσης νέα δυναμική στην πορεία για την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα και επανέλαβε τη δέσμευση της G20 για την καταπολέμηση του προστατευτισμού σε όλες του τις εκφάνσεις.

Ένα άλλο επίτευγμα που προσωπικά με ικανοποιεί ιδιαιτέρως συνίσταται στο γεγονός ότι η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης, του εμπορίου και των επενδύσεων μέσω της «Συναίνεσης της Σεούλ για την ανάπτυξη» μάς επέτρεψε να εντάξουμε σταθερά την ανάπτυξη στο πρόγραμμα δράσης της G20. Αυτή η νέα, προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη προσέγγιση θα συμπληρώσει τις υφιστάμενες δραστηριότητες με έμφαση στη χορήγηση βοήθειας και το αντίστοιχο καθεστώς των Ηνωμένων Εθνών. Θα εντείνει τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, ενώ εναρμονίζεται πλήρως με τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο σχετικά με το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής. Η εν λόγω Πράσινη Βίβλος είναι πλέον ανοικτή προς διαβούλευση και αδημονώ για τη συμβολή του Σώματος.

Τέλος, επικροτώ θερμά τη δέσμευση της G20 για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης της G20 κατά της διαφθοράς, για τις μελλοντικές εργασίες επί ενεργειακών ζητημάτων, καθώς και για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την επίτευξη ισόρροπου και επιτυχούς αποτελέσματος κατά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο Κανκούν.

(FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το εντεινόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι εκπρόσωποι εταιρειών και συνδικαλιστικών οργανώσεων συνιστά σαφή απόδειξη του γεγονότος ότι η διαδικασία της G20 έχει πλέον καθιερωθεί ως το κύριο φόρουμ για τον παγκόσμιο οικονομικό συντονισμό. Συμμετείχα και στη σύνοδο κορυφής επιχειρήσεων στο πλαίσιο της G20, όπου υπογράμμισα τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών. Επίσης, υποδέχθηκα αντιπροσωπείες συνδικαλιστικών οργανώσεων από την Ευρώπη, τη Βόρειο και Νότιο Αμερική και από την Ασία. Συμμερίστηκα την άποψη των εν λόγω αντιπροσωπειών –εκπροσωπούμενων από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC)– σύμφωνα με την οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην απασχόληση, και επεσήμανα το γεγονός ότι η Ευρώπη πρότεινε πράγματι την ενσωμάτωση της απασχόλησης και της κοινωνικής διάστασης στα συμπεράσματα.

Μετά τη σύνοδο κορυφής της Σεούλ, αρχίσαμε να στρέφουμε ολοένα περισσότερο την προσοχή μας στην προσεχή προεδρία της G20 και στη σύνοδο κορυφής του Νοεμβρίου του 2011 στις Κάννες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό αυτήν την ευκαιρία να έχουμε ένα κράτος μέλος μας επικεφαλής της G20. Οφείλουμε να καθορίσουμε άμεσα τη θέση μας και να συνδράμουμε ενεργά στη διαμόρφωση της ατζέντας της G20 με συντονισμένο τρόπο.

Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να παράσχει την πλήρη υποστήριξή της σε όλες τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας. Μία από αυτές είναι η μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), για την οποία θα χρειαστεί να καταρτίσουμε ένα σύνολο συνεκτικών προτάσεων, ιδίως για τη βελτίωση της σταθερότητας και τη μείωση της αστάθειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Μία άλλη προτεραιότητα αφορά την αστάθεια στις τιμές των πρώτων υλών. Κατά τους προσεχείς μήνες, η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε αξιολόγηση των πρωτογενών αγορών όλων των πρώτων υλών.

Θα πρέπει να θεωρήσουμε τη γαλλική προεδρία μοναδική ευκαιρία για να θέσει η Ευρώπη τη σφραγίδα της στο παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης της G20. Εάν συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού στο επίπεδο της G20, η Ευρώπη θα εδραιώσει τη θέση της στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και θα διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου ανταπόκρισής μας στις παγκόσμιες προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, εάν έχω ενημερωθεί σωστά, πιστεύω ότι έχω στη διάθεσή μου ένα λεπτό.

Κύριε ασκούντα τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να δηλώσω, κύριε υπουργέ, ότι εκτίμησα βαθύτατα τη σαφέστατη αποτίμηση της τελευταίας συνόδου κορυφής της G20 που παρουσιάσατε, και ότι στηρίζω σθεναρά όλες τις προτάσεις σας για το μέλλον.

Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να επισημανθεί πως τα εν λόγω αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά πενιχρά, παρά την έγκριση της συμφωνίας «Βασιλεία ΙΙΙ» και της μεταρρύθμισης του ΔΝΤ. Ας ελπίσουμε, όπως και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ότι η σύνοδος κορυφής της Σεούλ θα προλειάνει το έδαφος για την υλοποίηση των φιλόδοξων προτάσεων της γαλλικής προεδρίας, οι οποίες δικαιολογούνται από την άμεση ανάγκη και τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να επιδείξει συνέπεια εάν επιθυμεί να έχει τη βαρύτητα που της αξίζει.

Η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων κρίνεται ουσιώδους σημασίας, και συμφωνώ με την παρατήρησή σας, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ότι οι συμπολίτες μας προσδοκούν έργα και όχι μόνο λόγια ή δηλώσεις. Η παγκοσμιοποίηση του οικονομικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα απαιτεί να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο στη διεθνή εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Οι αγορές αντιδρούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι οι πολιτικοί. Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι αφελής και πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση αμοιβαιότητας.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά την παρέμβασή της σήμερα το πρωί, η κ. Harms έθεσε το ερώτημα για ποιον λόγο δεν μεταδίδεται πλέον η «σπίθα» από τις συνόδους κορυφής προς τους πολίτες και για ποιον λόγο οι συζητήσεις των συνόδων κορυφής δεν εμπνέουν νέο σθένος και νέα εμπιστοσύνη. Ακούγοντας τόσο τις δικές σας παρεμβάσεις σήμερα το πρωί, αλλά και μόλις προ ολίγου, όσο και τις παρεμβάσεις του κ. Van Rompuy ή του Συμβουλίου, αποκόμισα μια ιδέα ως προς τον λόγο για τον οποίο δεν μεταδίδεται αυτή η «σπίθα». Η «σπίθα» δεν μεταδίδεται ούτε στην παρούσα αίθουσα –αρκεί να ρίξετε μια ματιά γύρω σας. Φυσικά, είναι σημαντικό να παρίστανται στη συζήτηση περισσότεροι βουλευτές. Για ποιον λόγο δεν παρίστανται; Είναι σφάλμα εκ μέρους τους να απουσιάζουν. Ούτως ή άλλως, όμως, δεν πρόκειται να ακούσουν κάτι καινούριο. Μας λέτε πράγματα που έχουν ήδη δημοσιευθεί επανειλημμένως στις εφημερίδες και δεν παρέχετε απαντήσεις στα αιχμηρά θέματα που θίγονται. Ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών; Ο κ. Schulz έχει υποβάλει αυτήν την ερώτηση πολλές φορές. Πού βρίσκεται η απάντηση; Δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής της G20 στη Σεούλ. Θα ήθελα μια εξήγηση εν προκειμένω.

Θα ήθελα επίσης να πληροφορηθώ τον λόγο για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η βελγική Προεδρία, δήλωσε μεν ότι τάσσεται υπέρ του εν λόγω φόρου, αλλά, κατά τις τρεις τελευταίες συνόδους κορυφής δήλωσε απλώς ότι συνέστησε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σε διεθνές επίπεδο, αλλά όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μα γιατί όχι; Δεν αντιλαμβάνεται το Συμβούλιο ότι οδηγείτε το ζήτημα σε αδιέξοδο; Θα σας υποβάλω ακόμα μια φορά το ερώτημα, κύριε Barroso: πότε θα συμμορφωθεί ο κ. Semeta προς το αίτημα που υπέβαλε το παρόν Κοινοβούλιο στις αρχές του τρέχοντος έτους, δηλαδή ότι επιθυμούμε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και για την Ευρώπη; Εάν παρουσιάσετε γνωμοδότηση επί του θέματος αυτού, η παρούσα αίθουσα θα είναι πράγματι πλήρης και όλοι θα σας ακούσουμε με προσοχή. Μην αποφεύγετε όμως άλλο το ζήτημα. Μόνο για την Ευρώπη, το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται περίπου σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ρωτήστε τους βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για πόσο ασήμαντα, μικρά ποσά διαφωνούν επί του παρόντος με το Συμβούλιο. Εάν αναλαμβάναμε πρωτοβουλία, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πρόοδο. Πρέπει να δώσουμε πνοή στους ρόλους που καλούμαστε να διαδραματίσουμε, και τότε η «σπίθα» θα αρχίσει και πάλι να μεταδίδεται. Αυτό προσδοκούμε από εσάς.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε τις συνόδους κορυφής και τις συνεδριάσεις, αλλά εάν η Ευρώπη δεν υιοθετήσει κοινή επιθετική προσέγγιση, δεν πρόκειται να αποκτήσει καμία βαρύτητα, και η επόμενη σύνοδος κορυφής της G20 θα αποτελέσει απλώς μια αναμέτρηση μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, από την οποία βγούμε αναπόδραστα ηττημένοι. Ωστόσο, τα θέματα δεν λείπουν.

Ενώ η ευρωζώνη βιώνει τις δικές της δυσκολίες, οι οποίες απαιτούν σθεναρές απαντήσεις στο εσωτερικό της, το διεθνές νομισματικό σύστημα διέρχεται μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, η οποία επιδεινώνει τις δυσκολίες μας και δημιουργεί για την Ευρώπη συνθήκες ανταγωνισμού που είναι ταυτόχρονα αποσταθεροποιητικές και άδικες. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να θέσουν στο τραπέζι της G20 σχέδια για την εγκαθίδρυση μίας νέας παγκόσμιας νομισματικής τάξης επί τη βάσει μίας λογιστικής μονάδας που θα βασίζεται σε ένα σύνολο νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου, ειδικότερα, του δολαρίου, του ευρώ και του γιουάν.

Ομοίως, πρέπει να επανεξετάσουμε το ζήτημα του χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων εξακολουθεί να εκκρεμεί στην πράξη, και η δραστηριότητα των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας παραμένει ανεξέλεγκτη. Η κατάσταση αυτή καθίσταται ακόμα πιο λυπηρή από το γεγονός ότι εγείρονται και άλλες προκλήσεις, όπως η ρύθμιση των αγορών πρώτων υλών: ορυκτών, μετάλλων και γεωργικών προϊόντων. Εν προκειμένω, θα ήθελα να σας υποβάλω μια πρόταση. Θεωρώ ότι, επί αυτού του θέματος, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να προτείνουν την ίδρυση ενός παγκόσμιου οργανισμού για τις πρώτες ύλες.

Είναι αλήθεια ότι ενυπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία, λόγω των ελλείψεων που απεργάζονται ορισμένες παραγωγοί χώρες, και αναφέρομαι εν προκειμένω στην Κίνα. Επιπροσθέτως, η κερδοσκοπική δραστηριότητα επί των γεωργικών πρώτων υλών είναι κατάφωρα ανήθικη, διότι προσθέτει στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής την επιπλέον απειλή της πείνας για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σχετικά με όλα αυτά τα μείζονα θέματα, τα οποία συνδέονται σαφώς με την παγκόσμια ισορροπία, μία είναι η πεποίθησή μου: πιστεύω ότι η γαλλική προεδρία θα αποβεί πραγματικά επωφελής μόνον εάν ενταχθεί, ευθύς εξαρχής, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το μέγεθος της παγκόσμιας κρίσης, αλλά και οι επιτακτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, απαιτούν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της G20, βάσει δηλώσεων προθέσεων στον τομέα της ρύθμισης των διεθνών οικονομικών.

Καταρχάς, οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δεν πρέπει να μετατρέπουν τον πλανήτη σε καπιταλιστική «ζούγκλα», αλλά πρέπει να εφαρμόζουν στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και πρότυπα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να καταπολεμήσουν τη μάστιγα της ανεργίας, η οποία πλήττει επί του παρόντος περισσότερα από 250 εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη, θέτοντας τέρμα στις υφιστάμενες πολιτικές λιτότητας.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εξαλειφθούν οι φορολογικοί παράδεισοι και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη φορολόγηση των κινήσεων κεφαλαίων· πρέπει να δημιουργηθεί ένα διεθνές ταμείο για τη σταθεροποίηση των τιμών των βασικών προϊόντων, αρχής γενομένης από τις τιμές των γεωργικών προϊόντων· πρέπει να αναμορφωθεί το διεθνές νομισματικό σύστημα, με την ανάθεση νέου ρόλου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στους τομείς της απασχόλησης και της αειφόρου ανάπτυξης του ανθρώπου, καθώς και με τη δημιουργία ενός καθολικού παγκόσμιου νομίσματος ως «αντίπαλου δέους» στην κυριαρχία του δολαρίου.

Ομοίως, πρέπει να τερματιστεί η σκανδαλώδης κατάσταση που επικρατεί επί του παρόντος και στην οποία οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας γίνονται δικαστές της δικής τους υπόθεσης, προς το συμφέρον αποκλειστικά και μόνο των τραπεζών. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να έχουν λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τους αφορούν.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων της συνόδου G20 ήταν σίγουρα σημαντικές ωστόσο, μια δεύτερη ανάγνωση εγείρει σημαντικά ερωτήματα για ορισμένα σημεία.

Συγκεκριμένα; 20 αναπτυγμένες χώρες απηύθυναν αυστηρή προειδοποίηση σε όσες χώρες εφαρμόζουν μη συντονισμένες οικονομικές πολιτικές. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που άλλη οικονομική πολιτική εφαρμόζουν οι ΗΠΑ, ενισχύοντας τη ρευστότητα, άλλη τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγουν αυτήν την περίοδο τη λιτότητα, άλλη η Κίνα που επιλέγει να διατηρεί υποτιμημένο το νόμισμά της.

Επομένως, προσπαθώ να καταλάβω τι νόημα έχει μια τέτοια δήλωση και σε ποιον τελικά απευθύνεται. Γιατί μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψω πως το μήνυμα αυτό έχει αποδέκτη χώρες που έχουν ελάχιστη σημασία στην παγκόσμια οικονομία. Εάν όμως πάλι οι G20 έκαναν μια τέτοια δήλωση με αποδέκτη τον εαυτό τους, τότε πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα πολιτικής συνεννόησης σε μια οικονομική περίοδο που οι αντιδράσεις πρέπει να είναι άμεσες.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημά μου απευθυνόταν αρχικά προς τον κ. Barroso, αλλά εφόσον δεν παρίσταται, θα ήθελα να το υποβάλω στη βελγική Προεδρία.

Επί του παρόντος, η πρακτική ντάμπινγκ επί των εμπορικών συναλλαγών είναι δυνατή χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες αντιντάμπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Πράγματι, είναι δυνατόν να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα με ένα νόμισμα το οποίο υποβάλλεται διαρκώς σε υποτίμηση. Ακόμα και αν ξεκινήσουμε, έστω και δειλά, να καταπολεμούμε το πρόβλημα των ανταγωνιστικών νομισματικών υποτιμήσεων, εξακολουθεί να τίθεται το ζήτημα σχετικά με το τι είναι αποδεκτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ερώτημά μου προς τη βελγική Προεδρία είναι το εξής: σε περίπτωση που η G20 δεν καταφέρει να θέσει τέρμα στη νομισματική αταξία, πιστεύετε ότι οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα μπορούσαν να βγουν αλώβητες;

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). – Κύριε Πρόεδρε, η Σύνοδος της G20 του Νοεμβρίου, κατά την άποψή μου, δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Απέδειξε για άλλη μια φορά τη δεσπόζουσα θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και την προσπάθεια της Κίνας για ουσιαστική αναβάθμιση στο διεθνές στερέωμα.

Ως γνωστόν, η σοβούσα παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2007 και μετά εκδηλώθηκε όταν οι επενδυτικές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μία μετά την άλλη, παρουσίαζαν προβλήματα ρευστότητας. Ως φαίνεται –και είναι παγκοίνως γνωστόν–, αναγκάστηκε η Κυβέρνηση της Αμερικής να εκδώσει νέο χρήμα· στην πρώτη φάση 700 δισ. δολάρια και στη δεύτερη φάση εντελώς πρόσφατα άλλα 600 δισ. δολάρια.

Σε αντίθεση με τη συμπεριφορά αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο νομισματικό θέμα, η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στην αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην αυστηρώς ελεγχόμενη νομισματική πολιτική, με αποτέλεσμα να αφήνει χώρο στις αγορές για κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των λιγότερο ανθεκτικών οικονομιών της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης.

Προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να μελετηθεί θέμα εκδόσεως νέου χρήματος στην Ευρώπη είτε με τη μορφή banknotes είτε με τη μορφή ευρωομολόγου.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, οι συμπολίτες μας έχουν προσδοκίες από εμάς, έχουν προσδοκίες από την Ευρώπη όσον αφορά το ζήτημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Πρέπει να αποτελούμε προορατική δύναμη, πρέπει να αποτελούμε αποφασιστική δύναμη. Αρκετοί ομιλητές επεσήμαναν σήμερα το πρωί ότι η γαλλική προεδρία της G20 θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Σαφώς συμμερίζομαι αυτήν την άποψη, και θεωρώ ότι το Σώμα μας θα πρέπει να τηρείται τακτικά ενήμερο από την ίδια την προεδρία σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της G20. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θα είναι πρόθυμος να μας ενημερώνει συναφώς. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να τον καλέσετε να το πράξει.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η G20 αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν εξαιρετικά ιδιαίτερο σχηματισμό, στο πλαίσιο του οποίου όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται βάσει συναίνεσης. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας και η βελγική Προεδρία τόνισαν ότι η διαδικασία σημειώνει πρόοδο, και θα ήθελα απλώς να θίξω ένα από τα θέματα, ήτοι τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μολονότι δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές εξελίξεις, επετεύχθη συμφωνία υπέρ της συνέχισης των εργασιών για καινοτόμο χρηματοδότηση στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τελεί σε ετοιμότητα για τη στήριξη των εργασιών της G20 όσον αφορά τη διερεύνηση και τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Όπως ανέφερα, η G20 εργάζεται επί συναινετικής βάσης, και πολλοί εταίροι της G20 δεν συμμερίζονται, στο παρόν στάδιο, την άποψή μας εν προκειμένω, αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη συναίνεσης.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να εξετάσουμε και άλλους τρόπους για τη διασφάλιση της δίκαιης συνεισφοράς του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της λήψης μέτρων όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Στις 7 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσίασε συνοπτικά την άποψή της επί του ζητήματος και θα επιδιώξει τους ακόλουθους στόχους: πρώτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δίκαιη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα στα δημόσια οικονομικά. Πρόκειται για πολύ σημαντικό ζήτημα εάν ληφθεί υπόψη η ενίσχυση που έλαβε κατά την περίοδο της κρίσης. Δεύτερον, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οιοσδήποτε φόρος προτείνουμε να επιβληθεί να παρέχει πραγματικά οφέλη και να αποφέρει σημαντικές ροές εσόδων, χωρίς να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το συνονθύλευμα των διαφόρων εθνικών φόρων επί του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν θα προβάλει νέα προσκόμματα στην ενιαία αγορά.

Επί αυτής της βάσης, η Επιτροπή έχει διαμορφώσει μια προσέγγιση δύο σημείων για τη φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κατά τα φαινόμενα, η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων αποτελεί το βέλτιστο μέσο για τον χειρισμό του εν λόγω ζητήματος στο πλαίσιο της ΕΕ. Ο φόρος επί των κερδών και των αμοιβών του χρηματοπιστωτικού τομέα θα μπορούσε να διασφαλίσει τη δίκαιη φορολόγηση του τελευταίου, δημιουργώντας ταυτόχρονα έσοδα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Πέραν τούτου, η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα λιγότερο επιρρεπής στους κινδύνους κατά της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ που θα έθεταν ενδεχομένως άλλα φορολογικά μέσα, εάν εφαρμόζονταν μονομερώς.

Κρίνεται σκόπιμη η προώθηση της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Η επιβολή διεθνούς φόρου επί των συναλλαγών του παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού τομέα συνιστά τον καλύτερο τρόπο για τη χρηματοδότηση των διεθνών στόχων σε τομείς όπως η αναπτυξιακή βοήθεια και η κλιματική αλλαγή. Με την κατάλληλη επιλογή φόρου και την ορθή επιβολή του, θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε μια νέα σημαντική πηγή εσόδων, διατηρώντας ωστόσο την ανταγωνιστικότητά μας.

Η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει να επεξεργάζεται τις εν λόγω εναλλακτικές δυνατότητες ώστε να υποβάλει πρωτοβουλίες πολιτικής κατά το έτος 2011. Το πρώτο βήμα θα συνίσταται στην εκπόνηση εκτίμησης των επιπτώσεων της φορολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία θα καλύπτει τις ιδέες που έχουμε διατυπώσει. Σε αυτό το πλαίσιο, θα λάβουμε επίσης υπόψη τις αναλύσεις των κρατών μελών. Πριν από την εισήγηση οιασδήποτε πρότασης, σημαντική θα είναι η αξιολόγηση του σωρευτικού αντικτύπου τυχόν νέων ρυθμίσεων, δυνητικών τραπεζικών εισφορών και φόρων στα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Από την πλευρά μου, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό: η G20 συμπεριέλαβε σαφέστατα στόχους αναπτυξιακής πολιτικής στο πρόγραμμα δράσης της. Θεωρώ ότι τούτο συνιστά θετική ένδειξη πως η διαδικασία της G20, σε συνδυασμό με τη δέουσα αποφασιστικότητα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη προς το συμφέρον των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας την παρούσα συζήτηση, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση, επαναλαμβάνοντας ότι, την παραμονή των συνεδριάσεων της G20, μας ήταν απολύτως σαφές ότι ήταν σημαντικό για την Ένωση να επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα επί μεγάλου αριθμού θεμάτων, καθώς και ότι έπρεπε να καταβάλουμε προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η G20 θα εξακολουθήσει, πρωτίστως, να αποτελεί ένα αξιόπιστο και θεμιτό φόρουμ, ικανό να παράγει απτά αποτελέσματα, όπως μόλις προανέφερα, και να δίδει συντονισμένη πολιτική ώθηση στην παγκοσμιοποίηση, ούτως ώστε να μπορεί να εισακούεται ειδικότερα η άποψη της Ένωσης σε αυτό το πλαίσιο. Εκτιμώ, χωρίς να αποκρύπτω τις δυσκολίες –και πολλοί από εσάς αναφέρθηκαν σε αυτές τις δυσκολίες– ότι η Ένωση έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και ότι το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των χωρών της Ένωσης που συμμετέχουν στις εν λόγω συζητήσεις της G20 μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό.

Η σύνοδος κορυφής της Σεούλ αποτέλεσε την πέμπτη σύνοδο κορυφής που έλαβε χώρα σε χρονικό διάστημα δύο ετών, και μεγάλος αριθμός συλλογικών δεσμεύσεων τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων. Πολλές από αυτές είχαν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μολονότι το συγκεκριμένο έργο πόρρω απέχει ακόμα από την ολοκλήρωσή του.

Στο πλαίσιο της Ένωσης, και συνεχίζοντας από αυτά που μόλις ανέπτυξε η Επιτροπή σχετικά με τις τραπεζικές εισφορές και τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου δηλώνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες επί αυτών των δύο θεμάτων, τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και αναφορικά με διεθνή ζητήματα. Σχετικά με τις εισφορές, διαπιστώνεται αυξανόμενη συναίνεση όσον αφορά τη βάση και το πνεύμα τέτοιων εισφορών. Δεν έχει επιτευχθεί, ωστόσο, συναίνεση ούτε επί του στόχου ούτε επί της χρήσης των αντίστοιχων εσόδων.

Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία θέσπισης εθνικών συστημάτων, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτόν, θα κληθούμε, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, να θεσπίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο συντονισμού και, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, να στραφούμε προς ένα πλαίσιο εξυγίανσης, το οποίο θα εναρμονίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις ρυθμίσεις για την επίλυση κρίσεων, ιδίως βάσει των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαφορετικά συστήματα εισφορών που υπάρχουν επί του παρόντος χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού συντονισμού, ενώ το Συμβούλιο ECOFIN κλήθηκε να επανέλθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου με ανάλογα συμπεράσματα.

Τέλος, όσον αφορά τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που μόλις αναφέρθηκε από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο, και, συνακολούθως, το ECOFIN, να διερευνήσει τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να εξετάσουμε επί του παρόντος τις διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες για την πρόληψη των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής, ενώ το Συμβούλιο ECOFIN ανέθεσε στην αρμόδια για φορολογικά θέματα ομάδα υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου το καθήκον να εξετάσει τα εν λόγω δύσκολα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), γραπτώς.(EN) Η διεθνής θεσμική οικονομική και χρηματοπιστωτική μας αρχιτεκτονική –η οποία χρονολογείται από το τέλος του πολέμου– δέχεται επί του παρόντος έντονες πιέσεις. Οι εκ βάθρων μεταβολές του διεθνούς συστήματος και η παγκόσμια κρίση την εξωθούν στα όρια της αντοχής της, αναγκάζοντάς την να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Επιπλέον, δημιουργούνται νέοι οργανισμοί, όπως η G20, ούτως ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες. Εντούτοις, η G20 αποτελεί ουσιαστικά έναν διακυβερνητικό οργανισμό, οι αποφάσεις του οποίου μας επηρεάζουν όλους και πρέπει να υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό οι αποφάσεις της να μην λαμβάνουν υπόψη μόνο τα συμφέροντα των μελών της, αλλά και τα συμφέροντα όλων μας.

Με αυτήν την προοπτική, είναι ενθαρρυντική η διαπίστωση ότι η σύνοδος κορυφής της Σεούλ υπογράμμισε τη συνεργασία και τη σύμπραξη μεταξύ των μελών της, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την υλοποίηση των αποφάσεων, καθώς και ότι υπήρξαν ενδείξεις αποφασιστικότητας για την πραγματοποίηση θεμελιωδών διαρθρωτικών αλλαγών και για την τόνωση της ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, χωρίς να παραβλέπονται, ωστόσο, οι ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Ας ελπίσουμε ότι η ΕΕ, αυτή καθαυτή, θα επωφεληθεί από τις αποφάσεις ενός οργάνου στο οποίο συμμετέχουν ορισμένα μόνο από τα κράτη μέλη της, και ότι θα επωφεληθούν εξίσου και τα κράτη μέλη της που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

 
  
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55)

(Από τις 11.55 έως τις 12.10, οι βουλευτές συγκεντρώνονται για την απονομή του βραβείου LUX)

(Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Καταρχάς, μετά από ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στην παρούσα Αίθουσα, ο κ. Schulz επιθυμεί να διατυπώσει μια προσωπική παρατήρηση.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην παρούσα αίθουσα, συνέβη ένα περιστατικό στο οποίο δεν θα ήθελα να επανέλθω, διότι αποτέλεσα στόχο προσβολής. Θέλω, ωστόσο, να δηλώσω το εξής: υπάρχουν επίπεδα στα οποία δεν είναι δυνατόν να προσβληθώ και στα οποία δεν θεωρώ ότι πρόκειται για προσβολή, καθώς για να με προσβάλει κάποιος, πρέπει να διαθέτει ορισμένο βαθμό ειλικρίνειας. Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για τα πολυάριθμα δείγματα αλληλεγγύης που έλαβα στη συνέχεια στο παρόν Σώμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συναδέλφους βουλευτές από όλες τις Ομάδες. Πρόκειται για χειρονομία που αποκαλύπτει την κοινή, δημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή πεποίθηση την οποία μοιράζεται η συντριπτική πλειονότητα αυτού του Σώματος. Θα ήθελα να σας απευθύνω τις ειλικρινέστατες ευχαριστίες μου για αυτό.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το εν λόγω περιστατικό αφορά ένα σχόλιο διαμαρτυρίας εκ μέρους του κ. Bloom, ο οποίος απηύθυνε στον κ. Schulz υπαινιγμούς της πολεμικής περιόδου. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και κάλεσε τον κ. Bloom να ζητήσει συγγνώμη. Ο κ. Bloom αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη εκείνη τη στιγμή. Του ζητώ, λοιπόν, να το πράξει τώρα. Εάν αρνηθεί εκ νέου, πρέπει να αποχωρήσει από την αίθουσα.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, για ακόμα μια φορά, ισχύουν άλλοι κανόνες για τον κ. Schulz και άλλοι κανόνες για όλους τους άλλους. Αυτό είναι επαίσχυντο. Ασκώ το δικαίωμα ψήφου μου στο παρόν Σώμα κατόπιν εκλογής μου –κατόπιν επανεκλογής μου, για την ακρίβεια– από τους πολίτες του Yorkshire (της δικής σας εκλογικής περιφέρειας, εάν μου επιτρέπεται να προσθέσω), βάσει δημοκρατικής εντολής, την οποία εσείς, κύριε Πρόεδρε, δεν διαθέτετε, διότι αλλάξατε πολιτική παράταξη και οι πολίτες ψήφισαν υπέρ των Συντηρητικών. Δεν προτίθεμαι να ζητήσω συγγνώμη, και δεν προτίθεμαι να αποχωρήσω από την αίθουσα: θα πρέπει να με απομακρύνετε διά της βίας, κύριε Πρόεδρε!

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Bloom, καταρχάς, αποπέμφθηκα από το κόμμα των Συντηρητικών επειδή προέβαλα έντονες αντιρρήσεις επί ενός ζητήματος αρχής, το οποίο συνδέεται στενά με τα θέματα που θίξατε σήμερα το πρωί.

(Χειροκροτήματα)

Κατά δεύτερον, δεν ζητήσατε συγγνώμη για τη φρασεολογία που χρησιμοποιήσατε, η οποία ήταν εντελώς ανάρμοστη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και σας ζητώ να αποχωρήσετε.

(Ζωηρά χειροκροτήματα, καθώς και έντονες παρεμβάσεις: «Επί της διαδικασίας!» και «Κάνετε λάθος!»)

Κύριε Bloom, λυπάμαι, αλλά δεν δέχομαι καμία παρέμβαση επί της διαδικασίας εν προκειμένω.

Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Μπορώ να ζητήσω από τις υπηρεσίες ασφαλείας να απομακρύνουν τον κ. Bloom, αλλά σκοπεύω να θέσω το ζήτημα σε ψηφοφορία. Επιθυμεί το Σώμα να αποχωρήσει ο κ. Bloom; Όσοι τάσσονται υπέρ της πρότασης παρακαλούνται να υψώσουν το χέρι τους.

(Ζωηρές διαμαρτυρίες και κραυγές «Όχι!» από τα έδρανα της Ομάδας EFD)

Όσοι επιθυμούν να παραμείνει ο κ. Bloom παρακαλούνται να υψώσουν το χέρι τους. Όσοι απέχουν.

(Νέες ζωηρές διαμαρτυρίες από τα έδρανα της Ομάδας EFD και απαντήσεις: «Ησυχία!» – Νέος παρατεταμένος θόρυβος και αποδοκιμασίες)

Θα δεχθώ μια δήλωση από τον κ. Farage, τον επικεφαλής της συγκεκριμένης Ομάδας.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος αυτής της οργής και του θορύβου συνίσταται στο γεγονός ότι δεν εφαρμόζουμε στην πραγματικότητα τους κανονισμούς αυτού του χώρου επί ίσοις όροις. Ο κ. Schulz έχει επανειλημμένως εξαπολύσει προσβολές, όχι μόνο εναντίον μου, αλλά και εναντίον πολλών βουλευτών του παρόντος Σώματος: έχει δηλώσει ότι οι ευρωσκεπτικιστές βουλευτές και όσοι ψηφίζουν «Όχι» ανοίγουν την πόρτα στον φασισμό. Έχουμε ακούσει τον Danny Cohn-Bendit να μας αποκαλεί ψυχασθενείς.

Κύριε Πρόεδρε, εάν οι κανονισμοί ορίζουν ότι κάτι θεωρείται προσβλητικό και ζητείται από κάποιον βουλευτή να αποχωρήσει, έχει καλώς. Πλην όμως, αυτή η οργή –την οποία και συμμερίζομαι– οφείλεται στο γεγονός ότι οι εν λόγω κανονισμοί δεν εφαρμόζονται επί ίσοις όροις. Ο κ. Schulz συνηθίζει να αποκαλεί τους άλλους φασίστες, αλλά όταν κάποιος άλλος βουλευτής αποκαλέσει τον ίδιο φασίστα, τότε ζητείται από τον εν λόγω βουλευτή να αποχωρήσει από την αίθουσα. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι δίκαιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Farage, δεν θα ήθελα να παρατείνω την παρούσα συζήτηση, αλλά το μόνο που μπορώ είναι να παρατηρήσω ότι αυτό που λέτε δεν είναι αληθές. Οι δύο παρεμβάσεις του κ. Bloom –μία από το βήμα και μία από το έδρανό του– ακούστηκαν και οι δύο από πολλούς ανθρώπους και χαρακτηρίσθηκαν και οι δύο απαράδεκτες από κοινοβουλευτικής άποψης. Το Σώμα επιθυμεί την αποχώρηση του κ. Bloom. Αυτή είναι η άποψη που εξέφρασε. Εάν ο κ. Bloom δεν το πράξει, οι βουλευτές θα συναγάγουν συναφώς συμπεράσματα σχετικά με τη στάση του απέναντι στη δημοκρατική διαδικασία.

Κύριε Bloom, θα επικαλεστώ το άρθρο 152 του Κανονισμού. Εάν δεν αποχωρήσετε, θα ζητήσω την αποβολή σας από την αίθουσα. Το συζήτησα με τον Πρόεδρο, και έχω λάβει τη συγκατάθεσή του γι’ αυτό.

(Παρέμβαση από τον κ. Bloom: «Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε!»)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δηλώσω ότι αυτό που είπα σήμερα το πρωί ήταν ότι ο κ. Bloom επέδειξε απαράδεκτη συμπεριφορά.

Δεύτερον, βρισκόμαστε σε ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο. Αποφασίσαμε με δημοκρατικό τρόπο, κύριε Bloom, ότι θα πρέπει να αποχωρήσετε από το παρόν Κοινοβούλιο. Σας ζητώ, λοιπόν, εν ονόματι της δημοκρατίας και όλων όσων αντιπροσωπεύει αυτό το Κοινοβούλιο, να αποχωρήσετε σήμερα από αυτό το Κοινοβούλιο. Σας ζητώ να το πράξετε σε ένδειξη σεβασμού προς τα δημοκρατικά δικαιώματα.

Κύριε Gollnisch, δεν χρειάζεται να με προκαλείτε. Γνωρίζουμε τις μεθόδους σας. Είναι απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Δυνάμει του άρθρου 152, παράγραφος 4, του Κανονισμού, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι το παρόν περιστατικό διαταράσσει τη διεξαγωγή των συζητήσεων του Σώματος. Ως εκ τούτου, σκοπεύω να διακόψω τη συνεδρίαση για πέντε λεπτά.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για πέντε λεπτά)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Παρέμβαση επί της διαδικασίας; (Ψιθυριστές παρατηρήσεις με κλειστό μικρόφωνο και έντονες φωνές: «Επί της διαδικασίας!»)

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την κορεατική χερσόνησο, ζητώ από την Ολομέλεια να καταδικάσει απερίφραστα τη χθεσινή επίθεση πυροβολικού της Βορείου Κορέας εναντίον νοτιοκορεατικής νήσου.

(Χειροκροτήματα)

Προκλήθηκαν σοβαρότατες απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις της Νοτίου Κορέας και, ιδίως, στον άμαχο πληθυσμό της νήσου. Χωριά τυλίχθηκαν στις φλόγες και κατέστη αναγκαία η εκκένωση του πληθυσμού.

Επικροτούμε το διάγγελμα του προέδρου της Δημοκρατίας της Κορέας, κ. Lee Myung-bak, σύμφωνα με το οποίο, παρά το εν λόγω επεισόδιο βίας, προτίθεται να αποτρέψει την κλιμάκωση των επεισοδίων στην κορεατική νήσο.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος, βαρόνη Ashton, ενήργησε με φροντίδα, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς παράγοντες, τους συμμάχους μας και τον στρατηγικό μας εταίρο, τη Δημοκρατία της Κορέας, καταδικάζοντας αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κορεατικής συμφωνίας εκεχειρίας των Ηνωμένων Εθνών. Αναμένουμε και από την Κίνα να καταδικάσει ρητά την εν λόγω πράξη.

Απευθύνουμε έκκληση στη Δημοκρατία της Κορέας να αποτρέψει οιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη χερσόνησο της Κορέας. Θα θέλαμε να διαβιβάσουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κύριε Ehler. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Διακινδυνεύοντας να χαρακτηρισθώ και εγώ φασίστας δικτάτορας, σήμερα το πρωί προέβην σε ορισμένες ενέργειες. Ωστόσο, ο κ. Schulz μου πρότεινε να παραχωρήσω τον λόγο σε έναν ομιλητή από τους βουλευτές που καταψήφισαν την αποβολή του κ. Bloom από την αίθουσα. Ο πρώτος βουλευτής που ζήτησε να λάβει τον λόγο σήμερα το πρωί ήταν ο κ. Madlener. Δήλωσα στον κ. Madlener ότι εάν λάβει τον λόγο, θα υπενθυμίσω το σχόλιο που ο κ. Bloom απηύθυνε εκτός μικροφώνου στον κ. Schulz. Κύριε Madlener, έχετε τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που μου επιτρέπετε, ωστόσο, να προβώ στην παρέμβασή μου επί της διαδικασίας, διότι αυτό που έχει, φυσικά, σημασία εν προκειμένω είναι να εφαρμόζονται οι κανονισμοί με συνεπή και ισότιμο τρόπο για όλους. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην έλλειψη συνέπειας που επέδειξε η Προεδρία του Κοινοβουλίου: μόλις αποβάλατε τον κ. Bloom από την αίθουσα λόγω του σχολίου που απηύθυνε στον κ. Schulz, παρά το γεγονός ότι, στην ίδια ακριβώς αίθουσα, ο κ. Schulz αποκάλεσε τον συνάδελφο βουλευτή κ. van der Stoep φασίστα και η Προεδρία δεν έκανε απολύτως τίποτα για αυτό. Ο κ. Schulz δεν μπήκε καν ακόμα στον κόπο να ζητήσει συγγνώμη, επομένως, θα ήταν προς τιμήν του κ. Schulz εάν ακολουθούσε το παράδειγμα του κ. Bloom και αποχωρούσε αμέσως από την αίθουσα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Μάλιστα – σας ευχαριστώ. Όπως προανέφερα, κατόπιν συμφωνίας με τον κ. Schulz και τον κ. Madlener, θα υπενθυμίσω το σχόλιο που ο κ. Bloom απηύθυνε σήμερα το πρωί στον κ. Schulz πολύ καθαρά, και το οποίο προκάλεσε την αποδοκιμασία του Προέδρου, αλλά και τη δική μου, καθώς και της πλειοψηφίας του παρόντος Σώματος, όταν ζητήθηκε η γνώμη του.

Ο κ. Bloom είπε στον κ. Schulz: «Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer» (Ένας λαός, ένα έθνος, ένας ηγέτης). Πρόκειται για χρήση απαράδεκτης φρασεολογίας μεταξύ βουλευτών του ΕΚ. Υπερβαίνει κατά πολύ οτιδήποτε θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως αποδεκτό στο παρόν Σώμα. Το ζήτημα θεωρείται πλέον λήξαν. Θα εξετασθεί από το Προεδρείο. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, διότι θα επιθυμούσα να έχουμε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση έως τις 13.00.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 152 του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Όχι, λυπάμαι. Μην δίνετε, παρακαλώ, το μικρόφωνο στον κ. Gollnisch. Διευκρίνισα στον κ. Gollnisch ότι θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τον λόγο την επόμενη φορά που θα αναλάβει τον συντονισμό της συζήτησης ο Πρόεδρος του ΕΚ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κ. Salatto ζήτησε να λάβει τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πέραν του συγκεκριμένου ζητήματος, θα ήθελα να θίξω ένα πρόβλημα στην Προεδρία.

Θεωρώ ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα πλήρως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να επισημάνω εδώ ένα υποκρυπτόμενο πρόβλημα: ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα μεταφορών, κ. Kallas, έχει επανειλημμένως αρνηθεί να πραγματοποιήσει συνάντηση με το συμβούλιο της διακομματικής ομάδας για τον εναέριο και διαστημικό χώρο, προκειμένου να συζητηθεί το έργο για μικρά αποδοτικά αεροσκάφη («Cost-Effective Small Aircraft») (CESAR), το οποίο μας αφορά όλους από πλευράς οικονομίας, περιβάλλοντος και ασφάλειας. Θα ήθελα να παροτρύνω την Προεδρία να καλέσει τον Επίτροπο κ. Kallas ενώπιον του Σώματος προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα που προτίθεται να προωθήσει στον εν λόγω τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και σημαντικός για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

8.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010: Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης: πλημμύρες στην Ιρλανδία - ολοκλήρωση του ΕΚΤ - Στόχος 1 (2000 έως 2006) (A7-0327/2010, Laszlo Surjan) (ψηφοφορία)

8.2. Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και Μολδαβίας (A7-0300/2010, Graham Watson) (ψηφοφορία)

8.3. Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) (A7-0290/2010, Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)

8.4. Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικές διαδικασιίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα) (A7-0289/2010, Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 13:

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, εισηγητής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια μικρή προφορική τροπολογία ως αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού της τελευταίας στιγμής μεταξύ των Ομάδων, που αφορά την τροπολογία 13 όπου το κείμενο ως έχει τώρα αναφέρει «εντός 60 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης». Αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και να γίνει «εντός 90 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης».

Αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ όλων των πολιτικών Ομάδων.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

8.5. Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (A7-0196/2010, Jill Evans) (ψηφοφορία)

8.6. Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (B7-0617/2010) (ψηφοφορία)

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να προστατεύεται αποτελεσματικά η δημόσια υγεία, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι ασθενείς έχουν ευρεία πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Η εναρμόνιση του δικαίου σε αυτό το πεδίο θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των ευρωπαίων ασθενών και θα συμβάλει στην εξομάλυνση των διαφορών όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών στη νομοθεσία, και ειδικότερα η υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, θα μας επιτρέψει να εμποδίσουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες να προωθούν με αθέμιτο τρόπο τα προϊόντα τους. Επί του παρόντος, αυτή η διαδικασία δεν υπόκειται σε επαρκή εποπτεία. Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία σχετικά με τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και να επιβληθεί η εφαρμογή της με αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Fjellner για το θαυμάσιο αποτέλεσμα. Οι δανοί Φιλελεύθεροι επέλεξαν να ψηφίσουν υπέρ της οδηγίας για την ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι σημαντικό οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα φάρμακα, και συνεπώς πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια καλή έκθεση που δίνει προτεραιότητα στον ασθενή.

Ωστόσο, αισθανθήκαμε την υποχρέωση να μην ψηφίσουμε επί του κανονισμού αυτού καθαυτού. Και αυτό όχι επειδή δεν είμαστε υπέρ του να έχουν οι πολίτες της ΕΕ πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, αλλά επειδή κάποια τμήματα της πρότασης αντιβαίνουν σε ορισμένα εθνικά συντάγματα. Ακόμη και πριν από την υποβολή της δέσμης μέτρων για τα φάρμακα, αρκετές χώρες είχαν ήδη ενημερώσει την Επιτροπή ότι υφίσταται νομικό πρόβλημα σε σχέση με τα εθνικά τους συντάγματα. Ο προηγούμενος έλεγχος από τις αρχές των πληροφοριών που διαδίδονται στο ευρύ κοινό αντιβαίνει στον ορισμό της ελευθερίας της έκφρασης σε αρκετές χώρες. Επομένως, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ του ελέγχου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ορισμένων ειδών πληροφοριών προτού αυτές διαδοθούν στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, αναμένουμε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή να αναζητήσουν τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, και συνεπώς ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε τότε να ψηφίσουμε υπέρ του κανονισμού αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η νομοθετική πρόταση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα και την οποία υποστήριξα, περιγράφει τη σημασία των φαρμακευτικών εταιρειών στο πλαίσιο του ευαίσθητου ρόλου τους ως πηγών πληροφοριών μη διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με τα προϊόντα τους.

Η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών πρέπει να δίνει στη φαρμακευτική βιομηχανία ένα αίσθημα ευθύνης, και η βιομηχανία οφείλει να εκτελεί αυτό το καθήκον με σαφήνεια και σχολαστικότητα, συμβάλλοντας στην αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης φαρμάκων εξαιτίας εμπορικών κινήτρων. Πράγματι, αυτή η ψηφοφορία τονίζει πόσο σημαντικό είναι οι πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα να καθίστανται επίσης διαθέσιμες στο διαδίκτυο ή σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που θα είναι οι ίδιοι σε όλα τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας από τον θεμελιώδη ρόλο τους ως πρωταρχικής και αναντικατάστατης πηγής πληροφοριών για τους πολίτες σχετικά με την υγεία και τη θεραπευτική αγωγή. Η σχέση πρακτόρευσης μεταξύ γιατρού και ασθενή παραμένει μοναδική και αναντικατάστατη, και η προφορική επικοινωνία επιβεβαιώνεται ως η βάση για κάθε ιατρική θεραπευτική αγωγή. Επιπλέον, επιτρέπει στους ασθενείς να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τα φάρμακα που λαμβάνουν και τους συμπεριλαμβάνει στις θεραπευτικές αγωγές στις οποίες πρέπει να υποβληθούν, επιτυγχάνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην ίδια τους την ανάρρωση.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι εκθέσεις του κ. Fjellner αποσκοπούν να ολοκληρώσουν και να συμπληρώσουν τους υφιστάμενους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα αυτό, ενημερώνοντάς τους και καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για την υγεία τις οποίες δημιούργησε και ενέχει η τεχνολογική ανάπτυξη.

Κατά τη γνώμη μας, στο επίκεντρό τους βρίσκεται ο ασθενής και το δικαίωμά του να ενημερώνεται και να έχει πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν πλέον βελτιωθεί τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη και πρέπει να παρακολουθούνται, ξεκινώντας από μια πιο ακριβή και συγκεκριμένη διάκριση ανάμεσα στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφήμιση.

Πράγματι, οι εκθέσεις χρησιμοποιούν ακριβή και τυποποιημένα κριτήρια προκειμένου να καθορίσουν τα είδη των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, ποια δεδομένα είναι ή όχι προαιρετικά, καθώς και τους διαύλους μέσω των οποίων μπορούν να διατίθενται, ορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις υποχρεώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών και των κρατών μελών.

Με βάση αυτήν την αντίληψη, εκφράζουμε τη στήριξή μας για την παρούσα έκθεση, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματά της όχι μόνο για την υγεία, αλλά και από κοινωνική άποψη.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Fjellner, η οποία, πέραν του ότι αναφέρεται στις πληροφορίες για τους ασθενείς που αναγράφονται στα φύλλα οδηγιών και στην ατομική συσκευασία των φαρμάκων, εστιάζεται κυρίως στη συμπεριφορά των φαρμακευτικών εταιρειών. Μέχρι πρόσφατα πολλές από αυτές συνδύαζαν τις πληροφορίες για το φάρμακο με τη διαφήμισή τους. Κατά τη γνώμη μου, επηρέαζαν τους ασθενείς με μη αντικειμενικό τρόπο, ώστε να δώσουν προσοχή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Τάσσομαι υπέρ του να έχουν οι ασθενείς τις καλύτερες δυνατές και πλέον ενημερωμένες πληροφορίες, οι οποίες εγκρίνονται ταυτόχρονα με την έγκριση ενός νέου φαρμάκου, για παράδειγμα, και πιστεύω ότι συμβάλαμε σημαντικά σε αυτό. Φυσικά, πρέπει επίσης να παρέχονται υψηλής ποιότητας πληροφορίες στη μητρική γλώσσα στο διαδίκτυο, που είναι το σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι, με την έγκριση αυτής της έκθεσης, μειώσαμε στην πραγματικότητα τη διαφορά ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες σε αυτόν τον τομέα, και χαίρομαι διότι οι σχέσεις γιατρού-ασθενή δεν έχουν υπονομευθεί κατά κανέναν τρόπο. Αυτή είναι η κύρια πηγή πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Fjellner για την εξαιρετική του έκθεση. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι πράγματι σημαντικό να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αν μιλάμε συγκεκριμένα για τα φάρμακα και τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο των φαρμάκων, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των ασθενών.

Τώρα που η διαφήμιση διαδραματίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο, είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τα κριτήρια τα οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές και τους ασθενείς να είναι πλήρως ενημερωμένοι, και βέβαιοι, για το είδος των δράσεων που έχουν αυτά τα φάρμακα. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και όχι στη φαντασία ή στις μεθόδους της διαφήμισης. Τέτοιου είδους νομοθεσία, που να είναι ενημερωμένη και ικανοποιητική για την ασφάλεια των ασθενών, απαιτείται γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα των πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή είναι ευαίσθητο, επειδή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία του δικαιώματος όλων των πολιτών στην υγεία και την ευημερία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς έστειλε μια πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας που ενείχε τον κίνδυνο να ανοίξει ένα παραθυράκι στη νομοθεσία, το οποίο θα επέτρεπε στις φαρμακευτικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν την ασαφή διάκριση μεταξύ των ορισμών της ενημέρωσης και της διαφήμισης, ώστε να προωθούν τα φάρμακά τους που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή σε βάρος του πληθυσμού.

Ασφαλώς, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν όσον αφορά μια κατάλληλη στρατηγική για τις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα, αλλά ευτυχώς αυτήν τη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Το Κοινοβούλιο έλαβε θέση για να προστατεύσει τους πολίτες και να υπερασπιστεί το δικαίωμα του ασθενούς σε καλύτερη ενημέρωση, και δεν ενέδωσε στην πίεση φαρμακευτικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο περιορισμός και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνταγογράφηση εναλλακτικών φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμάκων φυτικής προέλευσης, βιταμινών σε υψηλότερες δόσεις και των συμπληρωμάτων ανόργανων στοιχείων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ευρωπαϊκής ρύθμισης.

Δεν γνωρίζω καθόλου ποια είναι η αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών. Η σύζυγός μου τα εμπιστεύεται απόλυτα, ενώ εγώ είμαι πιο επιφυλακτικός, αλλά, όπως σοφά λέει ο βασιλιάς Σολομώντας, είναι καλύτερα να υπάρχει ένα πιάτο με πικρά βότανα σε ένα σπίτι όπου υπάρχει αγάπη, παρά ένα βόδι στον στάβλο και μίσος. Σπάνια ταιριάζει τόσο η παροιμία για τα πικρά βότανα όσο σε αυτήν την περίπτωση.

Αλλά είτε είναι άχρηστα είτε βοηθούν, σίγουρα δεν είναι βλαβερά για την υγεία. Επομένως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ποινικοποιεί μια δραστηριότητα με την οποία ασχολούνται περίπου 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χωρίς να βλάπτουν κανέναν; Απάντηση: άσκηση πίεσης από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που βρήκαν την ευκαιρία να εξαφανίσουν τις επιχειρήσεις μικρών βοτανολόγων –πράγμα που έχει πλέον συμβεί σε ολόκληρη την εκλογική μου περιφέρεια. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να περάσουν αυτούς τους κανόνες από τα εθνικά κοινοβούλια. Για μια ακόμα φορά, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο μηχανισμός των Βρυξελλών έχει καταστεί πεδίο των παράνομων δραστηριοτήτων των μεγάλων εταιρειών.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να προβάλω την αντίρρησή μου στην απόφασή σας να εμποδίσετε την πρόσβαση του κ. Bloom στην αίθουσα. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποίησε γλώσσα ανάρμοστη για ένα κοινοβούλιο. Αυτήν τη φορά ο ίδιος ο κ. Schulz ήταν αυτός που δέχθηκε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Πολύ συχνά χρησιμοποιεί ο ίδιος τη λέξη «φασίστας»…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Claeys, αυτό δεν είναι διαδικαστικό θέμα επί της έκθεσης Fjellner και δεν πρόκειται να σας επιτρέψω να συνεχίσετε. Έχω πει στον κ. Gollnisch ότι μπορεί να μιλήσει επί της διαδικασίας, όταν αναλάβει στη συνέχεια ο Πρόεδρος, και αυτό θα γίνει.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ουσιαστικά να μιλήσω για την έκθεση του κ. Fjellner (A7-0289/2010) για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία περιέχει ορισμένες καλές και σημαντικές πρωτοβουλίες. Γι’ αυτόν τον λόγο την υπερψήφισα. Στην πραγματικότητα δυσκολεύτηκα να το κάνω, επειδή ουσιαστικά είμαι αντίθετη στην ίδρυση ακόμη περισσότερων οργανισμών της ΕΕ. Ωστόσο, ένας γενικός οργανισμός για την αξιολόγηση των φαρμάκων και για την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και τα οποία προορίζονται για χρήση τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα ζώα μου φαίνεται απολύτως εύλογος, ιδίως επειδή σήμερα τα φάρμακα ολοένα και περισσότερο παράγονται τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι, όταν ορισμένοι από εμάς υψώσαμε πλακάτ με τα οποία ζητούσαμε δημοψηφίσματα, ο κ. Watson είπε ότι η συμπεριφορά μας του θύμισε τους εθνικοσοσιαλιστές στο γερμανικό Reichstag. Ο ίδιος ο κ. Schulz είπε ότι η συμπεριφορά μας του έφερε στον νου τον Αδόλφο Χίτλερ. Κατανοώ ότι βρίσκεστε σε δύσκολη...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Hannan, καταλαβαίνω πού το πάτε. Έχω πει ότι σχετικά με αυτά τα ζητήματα ο κ. Gollnisch ζήτησε να μιλήσει επί της διαδικασίας. Θα μιλήσει επί της διαδικασίας όταν θα είναι παρών ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Αν δεν έχετε τίποτα να πείτε σχετικά με την έκθεση Fjellner, θα δώσω τον λόγο στον κ. Březina.

Άκουσα αυτά που είπατε. Είπατε ότι ο κ. Gollnisch δεν μιλάει εκ μέρους σας. Το αναφέρω αυτό στο Σώμα. Ο κ. Gollnisch είναι μέλος της Ομάδας των Μη Εγγεγραμμένων. Η Ομάδα των Μη Εγγεγραμμένων δεν είναι κανονική Ομάδα, αλλά ο ίδιος εκπροσωπεί ένα σημαντικό μέρος αυτής. Το δέχομαι αυτό, και γι’ αυτό πρότεινα να μιλήσει ο κ. Gollnisch επί της διαδικασίας όταν θα είναι παρών ο Πρόεδρος.

Δεν προτείνω να σας επιτραπεί να μιλήσετε, κύριε Hannan, επειδή αν σας το επιτρέψω, τότε όλοι θα θέλουν να πουν κάτι σχετικά με αυτό το ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα, επομένως λυπάμαι. Θα περάσουμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου για την έκθεση Evans.

 
  
  

Έκθεση: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί αδιαμφισβήτητα βήμα προόδου προς την αποτροπή της δημιουργίας αποβλήτων και τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων υλικών. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι κάπως αμφιλεγόμενη η συμπερίληψη του PVC στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μεταξύ των υλικών που ορίζονται για επανεξέταση προτεραιότητας. Ούτε το PVC, με άλλα λόγια το πολυβινυλοχλωρίδιο, ούτε τα απόβλητα από PVC ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει του δικαίου της ΕΕ. Ακόμη και αν δεχόμασταν το επιχείρημα ότι η νομοθεσία για τα επικίνδυνα υλικά και οι μελέτες είναι πλέον ηλικίας δέκα ετών και μπορεί συνεπώς να είναι απαρχαιωμένες από ορισμένες απόψεις, καθίσταται σαφές από τις προηγούμενες έρευνες ότι το PVC μπορεί να ανακυκλωθεί και ότι ενδέχεται να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον αν αντικατασταθεί από εναλλακτικά υλικά. Κατά συνέπεια, είναι αδύνατον να συμφωνήσουμε με το επιχείρημα που ακούγεται συχνά ότι η αποθάρρυνση της χρήσης του PVC σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι δικαιολογημένη λόγω των εκπομπών διοξινών κατά την καύση του σε εξωτερικούς χώρους. Το εν λόγω επιχείρημα αγνοεί εντελώς το ότι είναι ανεπιθύμητη η καύση κάθε είδους αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κύριε Πρόεδρε, αργά ή γρήγορα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μετατρέπεται σε απόβλητα τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να αποτελούνται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Τα κράτη μέλη ορισμένες φορές δυσκολεύονται να διαχειριστούν τέτοιου είδους απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επομένως είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σταδιακά προς την αποκαλούμενη αρχή ότι «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Ενοποιώντας τα χημικά προϊόντα μέσω του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων (REACH) με την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών προχωρούμε τουλάχιστον ως έναν βαθμό προς την κατεύθυνση της ενοποίησης άλλων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ασφαλώς αυτό δεν εναρμονίζει εντελώς όλα τα συστήματα και αφήνει στα κράτη μέλη ένα περιθώριο για ερμηνεία, αλλά αυτή η εναρμόνιση θέτει τουλάχιστον τέρμα στις σημαντικές διαφορές που υφίστανται επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών. Ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα δεν πρέπει να υπερβούν δύο όρια: πρώτον, δεν πρέπει να δημιουργήσουν δυσανάλογες δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις. Δεύτερον, ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών δεν πρέπει να σταματήσει την ανάπτυξη των τεχνολογιών. Δεν πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι εναντίον ουσιών οι οποίες επί του παρόντος βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των δοκιμών και οι οποίες μπορεί στο μέλλον να οδηγήσουν σε επαναστάσεις στον κόσμο της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριε, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Evans σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας, επειδή πραγματικά λυπάμαι για το γεγονός ότι στο συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε λόγω ισχυρής πίεσης από τις ομάδες πίεσης συμφερόντων των βιομηχανιών, όλες οι αναφορές στο PVC και στα αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας εξαφανίστηκαν, παρόλο που όλες οι μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν από την Επιτροπή έχουν καταδείξει ήδη από το 2000 ότι η διάθεση αυτών των ουσιών ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η μετακύλιση του κόστους της βιομηχανίας στο περιβάλλον και στους πολίτες είναι μια προσέγγιση την οποία δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υποστηρίξουμε επειδή, πέραν του ότι προκαλεί στρεβλώσεις στην ελεύθερη αγορά, αποτελεί απαράδεκτη αντιστάθμιση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού με τα κέρδη της βιομηχανίας.

Ευελπιστώ ότι την επόμενη φορά που θα ενημερωθεί η οδηγία, σε τρία χρόνια, θα δοθεί προτεραιότητα στο δικαίωμα των πολιτών στην υγεία και την περιβαλλοντική προστασία.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ίσως θα μου επιτρέψετε να σημειώσω γενικά ότι, σε μια ανοικτή κοινωνία, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση κατισχύει του δικαιώματος στη μη προσβολή και, σε μια δημοκρατία, οι μόνοι άνθρωποι που θα πρέπει να καθορίζουν το αν θα καθόμαστε ή όχι σε μια αίθουσα για να νομοθετήσουμε είναι οι ψηφοφόροι των εκλογικών μας περιφερειών.

Η απομάκρυνση ενός βουλευτή μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε αμερόληπτοι όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων, τότε θα πρέπει να λογοκρίνουμε τους απαράδεκτους υπαινιγμούς από όποια πλευρά και αν προέρχονται, αλλά θεωρώ ότι είναι αυθαίρετο και άδικο το να επιτρέπεται να αποκαλούνται οι ευρωσκεπτικιστές ναζί…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Όχι, κύριε Hannan, απομακρυνθήκατε από το γενικό προς στο συγκεκριμένο. Κύριε Kamall, επί της έκθεσης Evans, διαφορετικά θα σας διακόψω.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα προσπαθήσετε να με διακόψετε, ως συνήθως όταν πρόκειται για την ελευθερία της έκφρασης, αλλά θέλω πραγματικά να μιλήσω για τις επικίνδυνες ουσίες και την τοξικότητα. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε και, ως πρώην ηλεκτρονικός μηχανικός, γνωρίζω το επίπεδο των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών που περιέχονται σε αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι απολύτως ορθό το να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά θα ήθελα επίσης να μιλήσω για την τοξικότητα που διαπότισε τη συζήτηση και τη δημοκρατία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Ασφαλώς όταν ένας γερμανός υπήκοος, ένας σοσιαλιστής μιλάει…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithova (PPE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υπερψήφισα τη συμβιβαστική εκδοχή της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Είμαστε όλοι προσηλωμένοι στην προστασία της φύσης και της δημόσιας υγείας, αλλά είναι επίσης αναγκαίο να διατηρούμε μια αίσθηση ισορροπίας. Σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, δεν είναι συνετό να αυξηθεί η οικονομική επιβάρυνση των μικρών εταιρειών και των καταναλωτών μέσω πολύ αυστηρών διατάξεων. Συνεπώς, εκτίμησα το γεγονός ότι η διοργανική ομάδα ανέθεσε στην Επιτροπή την επανεξέταση του αρχικού καταλόγου των επικίνδυνων ουσιών αντί να ζητήσει την άμεση απαγόρευσή τους, πράγμα που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της ΕΕ.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0617/2010 (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, επειδή αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα εξαιρετικά δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρκετών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και του Μεξικού.

Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας και στόχο όλων των εθνικών και διεθνών πολιτικών. Κατά συνέπεια, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η επιτευχθείσα συμφωνία δεν θα μπορέσει ασφαλώς να επιλύσει την πολύπλοκη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, αλλά αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το καθήκον μας τώρα είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πολιτική και τελωνειακή προστασία των γεωγραφικών μας ενδείξεων, οι οποίες ζημιώνονται από ανταγωνισμό που είναι τουλάχιστον αθέμιτος, λόγω της συνεχούς χρήσης ονομασιών και ακρωνυμίων που παραπέμπουν στα πιο γνωστά ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα. Οι πλέον εμφανείς ζημίες πρόκειται να αυξηθούν για τις βιομηχανίες και τους παραγωγούς μας στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, του σχεδίου, της μόδας και των προϊόντων πολυτελείας.

Πιστεύω ότι η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθεια να τηρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες. Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ το αίτημά μας να δοθεί στο κοινό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσβαση στα κείμενα. Εν κατακλείδι, προτρέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να τηρεί το Κοινοβούλιο πλήρως και έγκαιρα ενήμερο σχετικά με όλες τις μελλοντικές πρωτοβουλίες τις οποίες σκοπεύει να εγκρίνει εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία, το οποίο συνδέεται στενά με το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή.

Θεωρώ εντελώς απαράδεκτη την κατάσταση όπου με πρόσχημα την ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας –η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται σχεδόν υπερβολική– εμποδίζεται η πρόσβαση ολόκληρων τμημάτων του πληθυσμού σε βασικά φάρμακα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να προωθήσει τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας της δημόσιας υγείας και της πρόσβασης σε φάρμακα όταν διεξάγει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Πριν από είκοσι χρόνια μπορούσαμε ακόμα να γελάσουμε αν κάποιος αγόραζε «ρολόι Rolex» για 10 δολάρια ΗΠΑ. Η αγορά στη συγκεκριμένη υψηλή κλίμακα τιμών δεν κινδύνευε από αυτό. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Συγκεκριμένα, προϊόντα στις χαμηλότερες και μεσαίες κλίμακες τιμών υφίστανται επίσης παραποίηση/απομίμηση. Μπλουζάκια, παιχνίδια και προστατευτικός ρουχισμός υφίστανται παραποίηση/απομίμηση, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα οικονομικών συμφερόντων, αλλά και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας της υγείας, καθώς και κοινωνικών προτύπων. Όποιος θέλει έναν δίκαιο κόσμο πρέπει να αγωνιστεί σκληρά για να καταπολεμήσει την παραποίηση/απομίμηση.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στην οποία ο αθέμιτος ανταγωνισμός κατακλύζει την ευρωπαϊκή αγορά με προϊόντα παραποίησης/απομίμησης από ολόκληρο τον κόσμο είναι άδικη και ασφαλώς απαράδεκτη. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην ασαφή διατύπωση σχετικά με την επιβολή της υποχρέωσης για την παρακολούθηση των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό αντιβαίνει στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και μοιάζει με προσπάθεια λογοκρισίας. Επίσης, στρέφεται κατά του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αποτελεί μέρος της οικονομίας που, αφενός, θέλουμε να αναπτυχθεί πολύ δυναμικά με τη χρήση ολοένα και πιο καινοτόμων μεθόδων, ενώ, αφετέρου, συνεχίζουμε να επιβάλλουμε περιορισμούς σε αυτόν τον τομέα. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό βελτιώνουν ελάχιστα την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithova (PPE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα το κοινό ψήφισμα σχετικά με την ACTA, αν και ψήφισα διαφορετικά από την πολιτική μου Ομάδα, επειδή και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να καταρτίσει μελέτες οι οποίες θα εξαλείψουν τα τελευταία ερωτηματικά σχετικά με τον αντίκτυπο της ACTA στους ευρωπαίους πολίτες και να αντιμετωπίσουμε το κενό στην ενημέρωση που υπήρχε κατά το παρελθόν και προκλήθηκε από την απροθυμία να παρασχεθούν τα κείμενα των διαπραγματεύσεων. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τις μελέτες επιπτώσεων σχετικά με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επηρεαστούν οι εξαιρέσεις για τους παρόχους διαδικτυακών συνδέσεων. Ωστόσο, θεωρώ εξοργιστικό το ότι η συμφωνία διατηρεί την επιλογή της εξέτασης των υπολογιστών και άλλων προσωπικών αντικειμένων μεμονωμένων ταξιδιωτών στα σύνορα.

Επίσης, στήριξα με ικανοποίηση το ψήφισμα της Ομάδας PPE, το οποίο πρόσφερε μια έκδοση που ήταν ισορροπημένη και πολύ υψηλού επιπέδου, φυσικά χωρίς τη σημαντική πίεση στην Επιτροπή πριν από τις σημαντικές διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι το δάκτυλό σας θα αιωρείται πάνω από το κουμπί. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν τι σημαίνουν τα αρχικά ACTA, και ήμουν ένας από τους σκιώδεις εισηγητές επί της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης.

Ξέρω ότι μετά τη σημερινή ημέρα ορισμένοι θα αναρωτιούνται σχετικά με το επίπεδο διαφάνειας, δημοκρατίας και ελευθερίας της έκφρασής μας, αλλά θέλω να επικεντρωθώ στους πέντε λόγους για τους οποίους διαφωνήσαμε με το ψήφισμα. Ήμουν πολύ ευγνώμων για το κοινό ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Καταρχάς, δεν προχωρά πέρα από το κοινοτικό κεκτημένο. Δεύτερον, η Επιτροπή υπήρξε διαφανής. Τρίτον, οι διαπραγματεύσεις δεν διεξάγονται σε επίπεδο ΠΟΕ, επειδή η Κίνα και η Ινδία τάχθηκαν κατά της συμφωνίας ευθύς εξαρχής. Τέταρτον, αυτό δεν επηρεάζει τα γενόσημα φάρμακα κατά τη διαμετακόμισή τους μέσω της ΕΕ και, τέλος, οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ελεύθερες να προσχωρήσουν στη συμφωνία ACTA αν το επιθυμούν. Απλώς δεν έχουν επιλέξει να το κάνουν. Πρόκειται για έναν ανοικτό μηχανισμό στον οποίο μπορούν να προσχωρήσουν οι χώρες αν το επιθυμούν. Μόνο που είναι κρίμα να μην τηρούμε τις ίδιες αρχές ελευθερίας της έκφρασης όταν πρόκειται για το παρόν Σώμα.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Laszlo Surjan (A7-0327/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Μετά τις πλημμύρες του 2002, οι οποίες προκάλεσαν ανθρώπινες και υλικές καταστροφές στη Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Γαλλία, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησε έναν μηχανισμό που επιτρέπει την ταχεία αποδέσμευση πόρων για την παροχή βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Σήμερα από τους πόρους αυτούς θα ωφεληθεί η Ιρλανδία, η οποία επλήγη επίσης από πλημμύρες. Υπερψήφισα την υπό εξέταση τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, επειδή καθιστά δυνατή την καταβολή αυτής της βοήθειας στους ιρλανδούς φίλους μας. Αυτή η ψηφοφορία συμβολίζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Η αλληλεγγύη αυτή επιδεικνύεται σήμερα στην Ιρλανδία και αύριο στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, η χώρα μας θα λάβει σύντομα σημαντική οικονομική βοήθεια προκειμένου να αντεπεξέλθει στις συνέπειες που προκάλεσε η καταιγίδα Xynthia τον Φεβρουάριο του 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Οι πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Νοέμβριο του 2009 έπληξαν σοβαρά την Ιρλανδία και προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 520 εκατ. ευρώ. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός προβλέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την κάλυψη των απωλειών, με συνολικό ποσό πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ. Όπως είχα την ευκαιρία να δηλώσω και εχθές, θεωρώ την κινητοποίηση του ταμείου απολύτως δικαιολογημένη, διότι βοηθά τους ανθρώπους που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες αυτής της φυσικής καταστροφής, και επομένως η τροποποίηση είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, βάσει των διατάξεων του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006. Αυτή ήταν η πρώτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης εντός της οικονομικής περιόδου του 2010. Η ΔΣ επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μέχρι και το ποσό του 1 δισ. ευρώ ετησίως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος του Ταμείου δεν είναι η αποζημίωση ιδιωτικής περιουσίας, αλλά η αποκατάσταση των υποδομών, και ότι το ταμείο είναι εργαλείο αναχρηματοδότησης.

Οι ιρλανδικές αρχές εκτιμούν ότι η καταστροφή έχει προκαλέσει άμεσα συνολικές ζημίες ύψους 520,9 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση 13.022.500 ευρώ, από το μέγιστο όριο πιστώσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών στην Ιρλανδία. Δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, συμφωνώ με αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την Ιρλανδία, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα αυτή τον περασμένο Νοέμβριο. Για μια ακόμη φορά, εντούτοις, θέλουμε να εκφράσουμε την αποδοκιμασία μας για τις καθυστερήσεις ως προς την κινητοποίηση αυτού του ταμείου. Περνούν πολλοί δύσκολοι μήνες μεταξύ του χρόνου εκδήλωσης της καταστροφής και της παροχής της αντίστοιχης βοήθειας στο κράτος μέλος: στην προκείμενη περίπτωση πέρασε πάνω από ένα έτος. Το ταμείο αυτό, ίσως μάλιστα και άλλα ταμεία, αναλόγως των εκάστοτε περιστάσεων, πρέπει να κινητοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, έτσι ώστε να επιταχύνεται η αποτελεσματική και έγκαιρη αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ικανότητα αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφών πρέπει να έχει και μια διάσταση συνοχής, με σκοπό τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και κρατών μελών της ΕΕ. Για μια ακόμη φορά, υπογραμμίζουμε ότι είναι εξίσου σημαντικό να ενισχυθεί η πρόληψη των καταστροφών, θέτοντας σε εφαρμογή τις συστάσεις τις οποίες υιοθέτησε προσφάτως το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010, καθώς είναι αναγκαία προκειμένου να διατεθούν 13.022.500 ευρώ για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Ιρλανδίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες τον Νοέμβριο του 2009.

Εκτιμώ ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο επιτρέπει στην ΕΕ να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους πληθυσμούς περιφερειών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας οικονομική στήριξη με σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας αποκατάστασης όσο το δυνατόν πιο ομαλών συνθηκών διαβίωσης. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός που βρίσκεται στη διάθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι 1 δισ. ευρώ. Το 2010 δεν έχει διατεθεί ακόμη κανένα ποσό που να αφορά προηγούμενες αιτήσεις, οπότε παραμένει διαθέσιμο το συνολικό ποσό του 1 δισ. ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση για τη μεταφορά 13.022.500 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα δημοσιονομικό κονδύλιο το οποίο θα προσφέρει ενίσχυση στην Ιρλανδία μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα τον Νοέμβριο του 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού είναι απολύτως εύλογο, δεδομένων των στόχων τους οποίους υπηρετούν οι πόροι που κινητοποιούνται μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Οι πλημμύρες που συνέβησαν στην Ιρλανδία τον Νοέμβριο του 2009 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, ιδίως στον γεωργικό τομέα, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω την καθυστέρηση ως προς την κινητοποίηση των ενισχύσεων αυτού του είδους. Η διαδικασία πρέπει να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και να επιταχυνθεί, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι όλα τα κράτη της ΕΕ πρέπει να αισθάνονται ότι είναι μέρος του συστήματος μιας ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν σκόπιμο, την επόμενη φορά, ο εισηγητής να μην δημοσιεύσει απλώς τη διάθεση των πόρων, αλλά να καταστήσει συγχρόνως απολύτως σαφές για ποια συγκεκριμένα έργα και μέτρα θα δαπανηθούν αυτοί οι τεράστιοι χρηματικοί πόροι (13.022.500 ευρώ). Διαφορετικά, θα είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν καταχρήσεις κονδυλίων και άλλες αντίστοιχες παρανομίες. Τα διατιθέμενα ποσά πρέπει να εξειδικεύονται και να δικαιολογούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτείται με 1 δισ. ευρώ ετησίως. Το τρέχον ημερολογιακό έτος, δεν έχει υποβληθεί ακόμη κανένα αίτημα κινητοποίησης του εν λόγω Ταμείου. Οι κανόνες που διέπουν την κινητοποίηση αυτού του Ταμείου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για να παρασχεθούν αποζημιώσεις για απώλειες ιδιωτών, αλλά αφορά περισσότερο την αποκατάσταση υποδομών, έχουν οριστεί με μεγάλη ακρίβεια. Η Ιρλανδία έχει ζητήσει την παροχή βοήθειας η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες. Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης, καθώς φέτος το ταμείο δεν έχει ακόμη κινητοποιηθεί, και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός πρέπει πραγματικά να αξιοποιηθεί με ωφέλιμο τρόπο. Επιπλέον, η Ιρλανδία εκπληρώνει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Όπως δήλωσα ήδη εχθές κατά την ψηφοφορία για την έκθεση του κ. Boge, εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε ορισμένες περιφέρειες οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Θεωρώ ότι η έννοια της αλληλεγγύης συνδέεται με τα ιδεώδη και τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια από τις κεντρικές αξίες που οδήγησαν στη δημιουργία της Ένωσης και διασφάλισαν την ευημερία και την επέκτασή της συν τω χρόνω. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διάθεση των πόρων αυτών δεν είναι απλώς δικαιολογημένη και βάσιμη, αλλά επί της ουσίας αποτελεί καθήκον. Ως εκ τούτου, ευελπιστώ ότι παρόμοιες ενισχύσεις θα παρασχεθούν και στις ιταλικές περιφέρειες που επλήγησαν σοβαρά από τις πρόσφατες πλημμύρες, οι οποίες γονάτισαν τις τοπικές οικονομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010 επί του γενικού προϋπολογισμού του 2010 καλύπτει την κινητοποίηση πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην Ιρλανδία, και την αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 13.022.500 ευρώ από τη θέση του προϋπολογισμού 04 02 01 - Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) - Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006), ψήφισα υπέρ της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Surjan για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα και συμφωνώ με την έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010, μέσω του οποίου χορηγούνται επιχορηγήσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κράτη μέλη, και ανακατανέμονται πιστώσεις πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ από τον τομέα πολιτικής 4 «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις».

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει την κινητοποίηση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παροχή ενίσχυσης στην Ιρλανδία μετά τις πλημμύρες που συνέβησαν τον Νοέμβριο του 2009, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στον γεωργικό και τον επιχειρηματικό τομέα, κυρίως δε στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης, καθώς και σε κατοικημένες περιοχές, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 520 εκατ. ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών «σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων». Όσον αφορά τα διάφορα σημεία του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010, η έκθεση την οποία εγκρίναμε αναφέρεται στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η οποία βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το Ταμείο ορίζονται επακριβώς στο παρόν καθώς και στον κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 2012/2002 για την ίδρυση του ΤΑΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος του Ταμείου δεν είναι η αντιστάθμιση των ζημιών ιδιωτικής περιουσίας αλλά η αποκατάσταση των υποδομών και ότι το ταμείο είναι εργαλείο αναχρηματοδότησης.

 
  
  

Σύσταση: Graham Watson (A7-0300/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με σκοπό τον καθορισμό των μελλοντικών σχέσεων της ΕΕ και των νότιων και ανατολικών γειτόνων της. Σκοπός της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η ΕΕ για την ανατολική εταιρική σχέση πρέπει να είναι η προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Υποστήριξα την έκθεση αυτή, στην οποία ορίζονται οι γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς. Θεωρώ ότι η σύναψη του πρωτοκόλλου θα επιτρέψει το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων κοινοτικών προγραμμάτων ή την ενισχυμένη συμμετοχή της Μολδαβίας σε αυτά, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων. Η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΠΓ και σε μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής σταθερότητας και της δημοκρατικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα τη σύσταση του κ. Watson διότι η σύναψη του πρωτοκόλλου προσφέρει στη Δημοκρατία της Μολδαβίας νέες ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινοτικά προγράμματα που την ενδιαφέρουν. Το σταδιακό άνοιγμα των προγραμμάτων και των οργανισμών της ΕΕ για τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες των χωρών αυτών για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό. Αυτό θα συμβάλει στην προαγωγή της συνεργασίας με την ΕΕ σε σημαντικούς τομείς όπως τα τελωνεία, οι μεταφορές ή η ανταγωνιστικότητα. Εκτιμώ ότι η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις συναφείς πρωτοβουλίες θα συμβάλει στη διασύνδεση των εγχώριων πολιτικών της με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Συγχρόνως, θα προσφέρει ώθηση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της νέας Συμφωνίας Σύνδεσης. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος. Επικροτώ επίσης την πρόθεση του Συμβουλίου να συνεχίσει να χορηγεί μακροοικονομική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στην κυβέρνηση του Κισινάου.

Όπως υπογραμμίζεται και στην έκθεση προόδου την οποία εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΕ. Επιπλέον, η πλατφόρμα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της σημερινής κυβέρνησης συνέβαλε σε μια πρωτόγνωρη δυναμική εξέλιξη των σχέσεων με την ΕΕ. Συνεπώς, η ενίσχυση της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς αποτελεί φυσικό βήμα στη διαδικασία ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της σύναψης του πρωτοκόλλου το οποίο θα ενισχύσει τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων για τη νέα Συμφωνία Σύνδεσης. Η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατική ανάπτυξη είναι απαραίτητες για την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου και τη διευκόλυνση της σύναψης όλων των απαιτούμενων μνημονίων συμφωνίας. Το σημερινό συνταγματικό αδιέξοδο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας αποτελεί, επομένως, πηγή προβληματισμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά και αποτελεσματικά. Η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΠΓ και στις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο έγγραφο «Για μια διαφορετική Μολδαβία». Η διεξαγωγή εκλογών, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την ανάπτυξη των σχέσεών της με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Η φιλοδοξία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να ακολουθήσει πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προετοιμασίες της για τον σκοπό αυτόν διευκολύνονται μέσω της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η οποία περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Επικροτώ τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα, η οποία συμβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και στην επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τη νέα Συμφωνία Σύνδεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η μειωμένη συμμετοχή στο πρόσφατο δημοψήφισμα σχετικά με τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και το γεγονός ότι της χώρας ηγείται προσωρινός πρόεδρος καταδεικνύουν τα προβλήματα όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και την απογοήτευση του πληθυσμού. Η κατάσταση στην Υπερδνειστερία επιδεινώνεται, και η εξέλιξη αυτή προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές και τους πολίτες της Μολδαβίας. Η χώρα αυτή απέχει ακόμη πολύ από τον στόχο της σταθεροποίησης των θεσμών και της πλήρους κατοχύρωσης του κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, χρήζει ιδιαίτερης στήριξης και προσοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της Μολδαβίας σε προγράμματα της ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα σε αυτήν την πορεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπογράφηκε στις 28 Νοεμβρίου 1994 και, από το 2004, η Μολδαβία συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (EΠΓ). Αντικείμενο του σχεδίου σύστασης είναι η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της Ένωσης. Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς την Επιτροπή για να διαπραγματευτεί συμφωνίες πλαίσια σχετικά με τις γενικές αρχές που θα διέπουν τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα με δεκατρείς γειτονικές χώρες. Οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας άρχισαν τον Μάρτιο του 2008.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα συνεισφέρει οικονομικά στα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία θα συμμετάσχει. Αυτή η οικονομική συμμετοχή διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και καθορίζεται από το μνημόνιο συμφωνίας. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου θα επιτρέψει το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων κοινοτικών προγραμμάτων ή την ενισχυμένη συμμετοχή της Μολδαβίας σε αυτά, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία σύνδεσης. Η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατία είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνήφθη στις 28 Νοεμβρίου 1994 και από το 2004, η Μολδαβία συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (EΠΓ).

Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς την Επιτροπή για να διαπραγματευτεί συμφωνίες πλαίσια σχετικά με τις γενικές αρχές που θα διέπουν τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα με δεκατρείς γειτονικές χώρες και τον Μάρτιο του 2008 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μια συμφωνία πλαίσιο για τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει συνεισφέρει οικονομικά στα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία συμμετέχει. Αυτή η οικονομική συμμετοχή διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και καθορίζεται από το μνημόνιο συμφωνίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα που ανακύπτει είναι η απαίτηση της ΕΕ, στο όνομα της «πολιτικής σταθερότητας και της δημοκρατίας», να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας, υποστηρίζοντας ανοικτά δυνάμεις εντός της Μολδαβίας οι οποίες υπεραμύνονται των συμφερόντων των οικονομικών ομίλων της ΕΕ, και πλήττοντας την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας, καθώς και τις επιθυμίες του λαού της. Γι’ αυτό διαφωνούμε με το εγκριθέν ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα τη σύσταση του κ. Watson και επικροτώ τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (EN) Ανέκαθεν υποστήριζα και ενθάρρυνα τους ευρωπαϊκούς στόχους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Πιστεύω στη στενή συνεργασία με μια χώρα η οποία προσφάτως απέδειξε ότι είναι έτοιμη να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία. Η συμμετοχή της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα θα ενθαρρύνει τη γειτονική αυτή χώρα να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία σύνδεσης. Υποστηρίζω τη σύσταση του Graham Watson, επειδή προάγει τη συμμετοχή της Μολδαβίας σε αρκετά κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της γειτονικής χώρας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με έρευνες, η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού της χώρας ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την οικονομία συνήθως εμποδίζονται λόγω πολιτικών ή εθνοτικών συγκρούσεων. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τη Μολδαβία και να βελτιώσει την κατάσταση της χώρας από άποψη σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας.

Μια ευρωπαϊκή πολιτική θα μπορούσε να επιλύσει το συνταγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημοκρατία της Μολδαβίας, και το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει με τη σειρά του σε περαιτέρω ευεργετικές αλλαγές. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας εκφράζει την επιθυμία της να συμμετάσχει στα προγράμματα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, και αυτό το αποδεικνύει η οικονομική της συμμετοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίζει τέτοιες χώρες με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια, και γι’ αυτό η ενίσχυση της συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η σύναψη αυτού του πρωτοκόλλου θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Μολδαβία ως προς την υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων. Θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ της Μολδαβίας και της ΕΕ. Δεδομένου του αριθμού των Μολδαβών που ζουν και εργάζονται στην Ιρλανδία και συνεισφέρουν στην ιρλανδική κοινωνία, το βήμα αυτό είναι ευπρόσδεκτο για το μέλλον της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Το βασικό μέτρο για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, τον εκσυγχρονισμό και τη διευκόλυνση της μετάβασης στις χώρες με τις οποίες γειτνιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Δημοκρατία της Μολδαβίας, είναι να καταστεί δυνατή η σταδιακή συμμετοχή των χωρών εταίρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα, όργανα και οργανισμούς. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να διευκολύνει την πρόσβασή της σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα. Αυτό θα συμβάλει στην προαγωγή της καλής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομία, η επιστήμη, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Μολδαβίας. Παρότι διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία, με ενθάρρυναν πρόσφατα σχόλια της Διεθνούς Αμνηστίας, ιδίως όσον αφορά την επικύρωση, τον Οκτώβριο, από τη Μολδαβία του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εξέλιξη την οποία θεωρώ πολύ θετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Ως μέλος της αντιπροσωπείας στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, επικροτώ κάθε βήμα που οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει στην εξομάλυνση της πολιτικής κατάστασης στη Μολδαβία και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της. Οι συστάσεις επί των οποίων ψηφίζουμε σήμερα, η εφαρμογή των οποίων ενδέχεται να ενισχύσει την εφαρμογή μιας πραγματικά περιεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ένα τέτοιο βήμα. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι η τρέχουσα κρίση στη Μολδαβία είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί ταχύτατα και, πρωτίστως, με νόμιμα μέσα. Η εντελώς ασαφής και παραπλανητική έκφραση «μια ευρωπαϊκή λύση» πρέπει να διαγραφεί. Προφανώς, ο εισηγητής έχει κατά νου μια λύση που να ανταποκρίνεται στις συμφωνίες και το έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στους γενικώς αποδεκτούς δημοκρατικούς κανόνες. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει, από κοινού και με κατηγορηματικό τρόπο, να απορρίψουμε κάθε είδους σκόπιμη εξωτερική ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης στη Μολδαβία και όχι σε θετική επίλυση προβλημάτων τα οποία εν μέρει προκλήθηκαν από την ΕΕ, εξαιτίας της μη ισορροπημένης προσέγγισής της στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης της Μολδαβίας είναι ένας από τους χαμηλότερους στην περιοχή. Γι’ αυτό ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι πολιτικές ταχείας ελευθέρωσης της οικονομίας, οι οποίες σχεδιάστηκαν με σκοπό να ωφεληθούν οι οικονομικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ασφυκτικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον οποίο προμηνύει η σχεδιαζόμενη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, θα επιδεινώσει απλώς την κατάσταση.

Υπό συνθήκες όπως αυτές, το να επιτραπεί στην κυβέρνηση της Μολδαβίας να υποχρεώσει τον πληθυσμό της να χρηματοδοτήσει τόσο αβέβαια ευρωπαϊκά προγράμματα και οργανισμούς όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία ή το ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), τη στιγμή που η Μολδαβία δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μάλλον ένδειξη κυνισμού. Καταψηφίζω αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Τα τελευταία χρόνια η Μολδαβία καταβάλλει προσπάθειες για να προσεγγίσει ολοένα και περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης. Οι περιγραφόμενες προσπάθειες συνάδουν και είναι ενδεικτικές της πρόθεσης της Μολδαβίας να συνεχίσει την πορεία της προς την ενδεχόμενη προσχώρησή της στην Ένωση

Οι πρόσφατες εκλογές δεν διεξήχθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει σήμερα προσωρινό πρόεδρο δεν αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για τον βαθμό εδραίωσης του δημοκρατικού πνεύματος στη χώρα. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί το ζήτημα της Υπερδνειστερίας, το οποίο είναι πιθανό να προκαλέσει κάποια αστάθεια. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν στη Μολδαβία να συνεχιστούν προς την ορθή κατεύθυνση, που είναι η κατεύθυνση αυτού του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ενίσχυση της συμμετοχής της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα θα προσφέρει μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία σύνδεσης. Ωστόσο, η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατική εξέλιξη της Μολδαβίας είναι ουσιαστικές για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Η αποτυχία του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 5ης Σεπτεμβρίου 2010 είναι λυπηρή εξέλιξη. Η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) και των μεταρρυθμίσεων που προτείνονται στο έγγραφο «Για μια διαφορετική Μολδαβία». Η διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Μολδαβίας και την ανάπτυξη των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκλογές αυτές πρέπει να βοηθήσουν τη χώρα να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή και πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα διεθνή πρότυπα που διέπουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Δυστυχώς, η Μολδαβία βρίσκεται σήμερα σε μια εντελώς ασταθή ζώνη οικονομικών και πολιτικών μεταβολών. Το πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της ΕΕ προσφέρει στον λαό της Μολδαβίας ελπίδες για μελλοντικές θετικές αλλαγές. Η σύναψη του πρωτοκόλλου ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας στον πολιτιστικό, τον εκπαιδευτικό και άλλους τομείς. Υπερψήφισα την έκθεση, καθώς ελπίζω ότι η εταιρική σχέση θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα, όπως και η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, υπέρ της σύστασης, την οποία επικροτώ, καθώς αποτελεί ισχυρό μήνυμα στήριξης και ενθάρρυνσης των φιλοευρωπαϊκών τάσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Το κράτος αυτό, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσει να υπερβεί το τρέχον αδιέξοδο χωρίς τέτοια μηνύματα, τα οποία ενισχύουν την πεποίθηση των πολιτών της Μολδαβίας ότι η Ευρώπη είναι η ορθή επιλογή. Άλλωστε, η τρέχουσα συγκυρία είναι η πιο πρόσφορη, καθώς βρισκόμαστε λίγες μόλις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στη χώρα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστηρίζω το πρωτόκολλο στο οποίο ορίζονται οι γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς. Προσφέρει στη Μολδαβία νέες ευκαιρίες περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Είμαι πεπεισμένος ότι οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας θα ενισχυθούν μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία σύνδεσης. Η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατική ανάπτυξη στη Μολδαβία είναι ουσιαστικές για την πλήρη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να τεθεί τέρμα στην παρατεταμένη περίοδο ταραχών και αστάθειας μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ήδη από το 1994, έτος κατά το οποίο υπογράφηκε η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, έχει δημιουργηθεί ένας προτιμησιακός δίαυλος για τις σχέσεις με τη Μολδαβία. Το 2004, η Μολδαβία συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Η θεσμική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και γειτονικών χωρών είναι πιθανό να οδηγήσει, ή όχι, σε διαδικασία προσχώρησης μιας χώρας στην ΕΕ. Ανεξαρτήτως ενός τέτοιου αποτελέσματος, η ΕΕ, ως υπερεθνική οντότητα, διέπεται από μια σειρά αξιών που στηρίζονται στην ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία, τις οποίες θεωρεί απολύτως απαραίτητες για την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η συνεργασία με γειτονικές χώρες επιβάλλεται να συνοδεύεται από ιδιαίτερη μέριμνα, από μέρους της Ένωσης, για τη σταθερότητα των χωρών αυτών, χωρίς παρεμβάσεις, αλλά μέσω της υποστήριξης των προσπαθειών που καταβάλλουν τα θεσμικά όργανα της ίδιας της χώρας υπέρ της αποτελεσματικής εφαρμογής του κράτους δικαίου και του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επικύρωση από τη Μολδαβία, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπερψήφισα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την υπογραφή συμπληρωματικού πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, καθώς και συμφωνίας πλαισίου ΕΕ-Μολδαβίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Watson για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα το κείμενο επειδή συμφωνώ με την άποψη ότι η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΠΓ και στις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο έγγραφο «Για μια διαφορετική Μολδαβία».

Η διεξαγωγή εκλογών, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Μολδαβίας και την ανάπτυξη των σχέσεών της με την ΕΕ. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ενωθούν για να βρουν μια λύση και να εκφράσουν την εμπιστοσύνη του λαού της Μολδαβίας σε μια ευρωπαϊκή λύση. Η ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν παράσχει σημαντική βοήθεια και θα πρέπει να συνεχίσουν να το πράττουν για να ξεπεραστεί εγκαίρως αυτό το αδιέξοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D), γραπτώς. (IT) Η έγκριση του πρωτοκόλλου σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συνέχιση της πορείας προς μια πιο διαρθρωμένη συνεργασία, η οποία είναι εύλογο να οδηγήσει στο μέλλον στη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης.

Το υφιστάμενο συνταγματικό αδιέξοδο στη Μολδαβία ενδέχεται να επηρεάσει την ολοκληρωμένη εφαρμογή του πρωτοκόλλου και των συναφών μνημονίων συνεννόησης. Μετά την αποτυχία του δημοψηφίσματος του περασμένου Σεπτεμβρίου, είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί υπεύθυνη στάση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ενόψει των επικείμενων εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2010. Η πολιτική σταθερότητα είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ. Ομοίως, μια αποφασιστικά φιλοευρωπαϊκή επιλογή θα μπορούσε να συμβάλει στη διευκόλυνση τόσο της οικονομικής όσο και της δημοκρατικής ανάπτυξης στη Μολδαβία.

Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα σήμερα αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ελπίδα ότι όλες οι διαδικασίες που έχουν ενεργοποιηθεί στη Μολδαβία θα συνοδευτούν από ευρωπαϊκή τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η πρωτοβουλία υπέρ της σταδιακής συμμετοχής χωρών εταίρων της ΕΠΓ σε ορισμένα προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ είναι ένα από τα πολλά μέτρα που αποβλέπουν στην προαγωγή των μεταρρυθμίσεων, του εκσυγχρονισμού και της μετάβασης σε γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Τον Μάρτιο του 2008 αποφασίστηκε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, οι οποίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Αυτό το σχέδιο πρωτοκόλλου περιλαμβάνει μια συμφωνία πλαίσιο σχετικά με τις γενικές αρχές που θα διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς σε τομείς όπως οι μεταφορές, η επισιτιστική ασφάλεια, τα τελωνεία, η ασφάλεια των αερομεταφορών και άλλους. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στηρίζει τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει η Δημοκρατία της Μολδαβίας, ένα κράτος γειτονικό της ΕΕ, για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της υπογραφής αυτού του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας διότι αντιλαμβάνομαι ότι η βοήθεια την οποία παρέχει η ΕΕ στη Μολδαβία είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει η χώρα αυτή να υλοποιήσει αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσει την επιθυμητή πολιτική σταθερότητα, με πλήρη σεβασμό των αρχών του δημοκρατικού κράτους δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση αυτή αναφέρεται στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης. Υπερψηφίζοντάς την, το ΕΚ συναινεί στη σύναψη του πρωτοκόλλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. (EN) Υπό την ιδιότητα του σκιώδους εισηγητή της Ομάδας PPE για τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, επικροτώ θερμά την υπερψήφιση με συντριπτική πλειοψηφία της σύναψης του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης. Προτού ακόμη συναφθεί συμφωνία σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, προσφέρεται ήδη στη χώρα η νομική δυνατότητα να συμμετάσχει σε εσωτερικά προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συνεχίσει την πορεία σύγκλισής της με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπως οι μεταφορές, η επισιτιστική ασφάλεια, τα τελωνεία και η ασφάλεια των αερομεταφορών. Τις παραμονές των κοινοβουλευτικών εκλογών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης των φιλοευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων σε αυτήν τη γειτονική χώρα, καθώς και της ανάγκης συνεπούς συνέχισής τους. Με χαρά διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε διακομματική ομοφωνία σε όλα τα στάδια της εξέτασης του θέματος αυτού στο Σώμα, καταλήγοντας έτσι σε μια κοινή θέση ως προς την ανάγκη σύναψης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου το ταχύτερο δυνατόν, προσφέροντας έτσι στη Δημοκρατία της Μολδαβίας κάθε δυνατή ευκαιρία να ωφεληθεί από τις σχέσεις της με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων των νέων κρατών μελών, όπως η Λιθουανία, είναι υπεύθυνη για τον σεβασμό των συμφερόντων των ανατολικών γειτόνων μας. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας και η συμπερίληψη της Μολδαβίας στα κοινοτικά προγράμματα θα βοηθήσει τη χώρα αυτή να προσεγγίσει περισσότερο τα πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα καταστήσει δυνατή την καλλιέργεια νέων στενών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρουσιάσει η ΕΕ στους νέους της Μολδαβίας τα οφέλη από τη μελλοντική συμμετοχή στην ΕΕ. Πέρυσι, οι μολδαβοί μετανάστες που εργάζονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενίοτε παρανόμως, ήταν υπεύθυνοι για το 19% του ΑΕγχΠ της Μολδαβίας. Η φτώχεια, η διαφθορά και η εμπορία ανθρώπων είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε από κοινού. Καθώς προετοιμάζεται για την ένταξή της στην ΕΕ, η Μολδαβία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Μολδαβία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η σύγκρουση στην Υπερδνειστερία αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη, συγχρόνως όμως αποτελεί και μια ευκαιρία για ακόμη στενότερη συνεργασία της ΕΕ με τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτήν την πτυχή. Ευελπιστώ ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου θα επιτρέψουν στη Μολδαβία να κινηθεί προς τα εμπρός.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , γραπτώς. (FR) Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα δύο νομοθετικές εκθέσεις σε πρώτη ανάγνωση: έναν κανονισμό που διέπει πτυχές οι οποίες αφορούν ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια οδηγία σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε να τίθενται στη διάθεση του ευρύτερου κοινού αντικειμενικές και αμερόληπτες πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει την αναγραφή πληροφοριών στη συσκευασία, την εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης του προϊόντος, και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη των ασθενειών. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ενημέρωση για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου και τις ασθένειες για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση του. Έχουμε καθήκον να προστατεύουμε τους καταναλωτές και να τους ενημερώνουμε κατά τρόπο διαφανή. Καθήκον μας ως βουλευτών του ΕΚ είναι επίσης να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη η οποία προστατεύει και ενημερώνει, γι’ αυτό υπερψήφισα τα δύο εν λόγω κείμενα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ θεσπίζει έναν κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Καθορίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τα φαρμακευτικά προϊόντα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη χρήση τους. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για το περιεχόμενο και την ποιότητα της μη διαφημιστικής φύσης ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα. Επιπλέον, η πείρα μάς διδάσκει ότι οι διαφορετικές ερμηνείες των κειμένων είναι πιθανό να οδηγήσουν σε έκθεση του ευρύτερου κοινού σε συγκαλυμμένη διαφήμιση, ιδίως στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή έχει προτείνει μια οδηγία η οποία τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία, αποβλέποντας σε βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Σκοπός της οδηγίας είναι να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταρτίσει ένα νομοθετικό ψήφισμα το οποίο είναι πιο φιλόδοξο από την πρόταση της Επιτροπής. Υπερψήφισα το κείμενο αυτό, διότι βελτιώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στους ασθενείς και τις κάνει λίγο πιο ασφαλείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό ψήφισμα, το οποίο αποβλέπει στη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα που τους χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στην πληροφόρηση για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Οι διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας από πλευράς κρατών μελών παρέχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης των ασθενών σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ασθενείς δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση ακόμη και σε στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται. Ενόψει των διαφορετικών ερμηνειών της οδηγίας στα κράτη μέλη, έχω την αίσθηση ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια των διατάξεων, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται σε σχέση με τα διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι τροπολογίες τις οποίες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν επίσης ότι οι πληροφορίες για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα θα παρέχονται στο κοινό μόνον μέσω ειδικών διαύλων επικοινωνίας, περιλαμβανομένων ειδικευμένων και πιστοποιημένων ιστοτόπων οι οποίοι θα αποβλέπουν στη προστασία των συμφερόντων των ασθενών και στον περιορισμό των ευκαιριών διαφήμισης των φαρμακευτικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η παροχή καλύτερης πρόσβασης στους ασθενείς σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα θεραπευτικά μέσα που τους χορηγούνται βελτιώνει τις δυνατότητές τους να κατανοούν αποφάσεις οι οποίες τους αφορούν άμεσα. Επομένως, το υπό εξέταση μέτρο στηρίζεται σε πολύ καλές προθέσεις· εντούτοις, πρέπει να είναι ενταγμένο σε μια συνολική στρατηγική εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας, η οποία θα εστιάζεται στον ασθενή και όχι στη φαρμακευτική εταιρεία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στην πληροφόρηση για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Οι διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας από πλευράς κρατών μελών παρέχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης των ασθενών σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ασθενείς δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση ακόμη και σε στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται. Αυτό δημιουργεί ανισότητες στο πεδίο της υγείας. Οι ασθενείς έχουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απεριόριστη πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, σε ανεξέλεγκτες και συχνά εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή. Ωστόσο, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ελεγχόμενες, ασφαλείς πληροφορίες, έτσι ώστε να μην περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που διέπουν τις πληροφορίες σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να ενημερωθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον συνάδελφό μου κ. Fjellner, για το έργο του γι’ αυτήν την έκθεση. Ψήφισα υπέρ του κειμένου διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή.

Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ασθενών ζητούν εδώ και καιρό την προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων οι οποίοι, στη σημερινή τους μορφή, δεν εγγυώνται την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών. Μάλιστα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εύκολη διαθεσιμότητα πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με τη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων πολύ συχνά αποδεικνύονται ανακριβείς και παραπλανητικές.

Συμφωνώ με το πνεύμα στο οποίο βασίζεται αυτή η έκθεση, η οποία στόχο έχει να θέσει το «δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών» στο επίκεντρο της νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, συνιστά να παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες ορισμένες βασικές πληροφορίες στους ασθενείς.

Ευελπιστώ λοιπόν ότι η νομοθεσία θα χαρακτηρίζεται εφεξής από μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι μέχρι σήμερα είναι συχνά ελλιπής, εν μέρει λόγω των διαφορετικών βαθμών εφαρμογής της προηγούμενης οδηγίας από τα κράτη μέλη. Οι διατάξεις που αφορούν τις πληροφορίες για φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή πρέπει, επομένως, να ενημερωθούν και να υιοθετηθούν νέοι κανόνες που να προάγουν τη βελτίωση της γνώσης για θέματα υγείας και να επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή του τομέα της υγείας στις προσπάθειες για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Στον τομέα της υγείας, η πρόσβαση σε λεπτομερείς, υψηλής ποιότητας πληροφορίες εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα, στον βαθμό που οι ασθενείς είναι πιθανότερο να ακολουθήσουν μια θεραπεία την οποία είναι σε θέση να κατανοήσουν. Συμφωνώ με την έμφαση που δίνει ο εισηγητής στις δυσκολίες ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του είδους σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των διαφορετικών ερμηνειών που δίνουν τα κράτη μέλη στην οδηγία για τις πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό σχετικά με τα φάρμακα, καθώς και της ασαφούς και αναξιόπιστης φύσης αυτών των πληροφοριών. Πρέπει να καταστήσουμε τις πληροφορίες αυτές περισσότερο προσιτές, σύμφωνα με το «δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών». Παρά ταύτα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών, έχει ζωτική σημασία να καθοριστούν τα μέσα διάδοσης αυτών των πληροφοριών, και να μην ευνοηθεί ένα από αυτά εις βάρος των άλλων. Τέλος, επιβάλλεται να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ πληροφοριών και διαφήμισης και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες αυτές τις ενημερωτικές εκστρατείες προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE) , γραπτώς. (PT) Οι τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια πρόταση της Επιτροπής για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα άξιζε τη θετική μου ψήφο, διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο το ευρύτερο κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε γνώσεις σχετικά με τα φάρμακα, ιδίως μέσω της διάθεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Francoise Castex (S&D), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα αυτό το κείμενο, διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις φαρμακευτικές εταιρείες και την Επιτροπή να μετατρέψουν την υγεία σε απλό εμπορεύσιμο προϊόν. Η σύνδεση μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο της συζήτησης. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στις φαρμακευτικές εταιρείες να ενημερώνουν το κοινό όπως αυτές επιθυμούν ούτε να επιτρέπουμε την απευθείας διαφήμιση στο ευρύτερο κοινό φαρμάκων τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Κατ’ ουσίαν, τα εμπορικά συμφέροντα των εταιρειών αυτών είναι ασύμβατα με τους στόχους κοινής ωφέλειας στους οποίους αποβλέπουν οι πολιτικές μας στο πεδίο της υγείας, και θα ήταν επικίνδυνο να κάνουμε τα στραβά μάτια.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Η αρχική πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή άνοιγε διάπλατα τις πόρτες στις φαρμακευτικές εταιρείες για τη διαφήμιση των φαρμάκων τους. Η Ολομέλεια σήμερα τροποποίησε την αρχική πρόταση της Επιτροπής που ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της φαρμακοβιομηχανίας. Ψήφισα υπέρ όλων εκείνων των τροπολογιών που επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο, μετατοπίζοντας το επίκεντρο της νομοθεσίας από το δικαίωμα της φαρμακοβιομηχανίας να διαφημίζει τα προϊόντα της στο δικαίωμα των ασθενών για αξιόπιστη, αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση. Ψήφισα επίσης υπέρ των τροπολογιών που απαγορεύουν την παροχή πληροφόρησης για τα φάρμακα όχι μόνο από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο αλλά και από τα έντυπα μέσα. Παρά τις βελτιώσεις όμως που επιφέραμε, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πληροφόρησης και διαφήμισης παραμένει δυσδιάκριτη και το κείμενο εξακολουθεί να έχει κάποιες αδυναμίες και «παράθυρα». Απείχα από την τελική ψηφοφορία γιατί θεωρώ ως καλύτερη λύση την επανεξέταση της πρότασης οδηγίας από την Επιτροπή με βάση τις κατευθύνσεις που της δώσαμε σήμερα. Εξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα τα κράτη μέλη έχουν απορριπτική στάση ως προς τον φάκελο αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Φρονώ ότι οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Αυτό συνεπάγεται την παροχή αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των φαρμάκων και τις ασθένειες για τις οποίες συνιστάται η χρήση τους, καθώς και την απαγόρευση της παροχής πληροφοριών που δεν ζητήθηκαν ή της συγκαλυμμένης διαφήμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Η διάκριση μεταξύ πληροφοριών και διαφήμισης όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι επιβεβλημένη για την προστασία του κοινού. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση του κ. Fjellner, βάσει της οποίας απαιτείται να περιλαμβάνεται στη συσκευασία των φαρμάκων αντικειμενική περιγραφή τους για τους ασθενείς. Επιπλέον, η πρόσβαση σε σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες θα ενισχυθεί μέσω της διάθεσής τους σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εγκεκριμένους ιστοτόπους και σε επίσημα φυλλάδια. Επικροτώ την έγκριση αυτής της πρότασης, με την οποία επιτυγχάνεται ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας στον τομέα της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση, για την οποία εξέφρασα εξαρχής την έντονη αντίθεσή μου. Ενώ συμφωνώ με την ιδέα της παροχής καλύτερης ενημέρωσης στους ασθενείς, διαφωνώ με τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σκοπός της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεν θα είναι ποτέ η φιλανθρωπία. Επιπλέον, είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Είναι αλήθεια ότι το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε σχεδόν ομοφώνως, δεν έχει καμία σχέση με την αρχική ιδέα της Επιτροπής, η οποία θα άνοιγε απλώς την πόρτα σε διαφημίσεις υπό το πρόσχημα της «ενημέρωσης». Η πρόταση αυτή ανταποκρινόταν, άλλωστε, στη σαφή προσδοκία της φαρμακευτικής βιομηχανίας να ξεφύγει από τη νομική απαγόρευση της διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων. Η έκθεση, όπως εγκρίθηκε σήμερα, περιλαμβάνει πολύ περισσότερες εγγυήσεις: το γεγονός, παραδείγματος χάριν, ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για την ενημέρωση του κοινού θα ελέγχονται εκ των προτέρων, και δεν θα διατίθενται από τα μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, η έγκριση της δημοσίευσης περιλήψεων των φυλλαδίων οδηγιών σημαίνει ότι θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούν να υπογραμμιστούν και άλλα στοιχεία, όπως οι παρενέργειες, τα οποία θα μπορούν να εξαιρούνται συστηματικά από τις περιλήψεις, μιας και δεν συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων. Δεν αποτελεί αυτό από μόνο του διαφημιστική πρακτική; Ήταν όντως αυτή η επιδίωξή μας; Άξιζε πραγματικά τον κόπο;

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Η οδηγία αυτή θεσπίζει έναν κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και συμβάλλει στη διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών σε αξιόπιστη, προσιτή και ανεξάρτητη ενημέρωση, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (ES) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ, η οποία θεσπίζει έναν κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, προβλέπει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο όσον αφορά τη διαφήμιση των φαρμάκων σε κοινοτικό επίπεδο, η εφαρμογή του οποίου συνεχίζει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτή η νομοθεσία απαγορεύει τη διαφήμιση στο ευρύτερο κοινό φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ωστόσο, δεν έχουν ρυθμιστεί οι διατάξεις που διέπουν την ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα, διότι προβλέπεται μόνον ότι ορισμένες ενημερωτικές δραστηριότητες εξαιρούνται από τις διατάξεις για τη διαφήμιση. Κατά συνέπεια, η νομοθεσία της Ένωσης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να υιοθετούν δικές τους προσεγγίσεις ως προς την παροχή πληροφοριών για τα φάρμακα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προαναφερθέντες κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να απαγορευθεί η δυνατότητα διάθεσης πληροφοριών από φαρμακευτικές εταιρείες σε εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα, ή στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση οδηγίας τροποποιεί την προηγούμενη οδηγία όσον αφορά την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τα φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Σε γενικές γραμμές εστιάζεται, καταρχάς, στην υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιρειών να ενημερώνουν το κοινό, εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Δεύτερον, ανατίθεται στην Επιτροπή το έργο της παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσον αφορά τον ορισμό του τι συνιστά ενημέρωση και τι διαφήμιση. Θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι υπερβολικά μεγάλο μέρος του ρόλου της ενημέρωσης συγκεντρώνεται στα χέρια των φαρμακευτικών εταιρειών και στο εσωτερικό της Επιτροπής, καθώς και ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να ασκείται με ανεξάρτητο τρόπο, υπό τον συντονισμό και την έγκριση ειδικών εθνικών αρχών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενημέρωση των ασθενών και του κοινού και να προστατευθούν τα δικαιώματά τους. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η έγκριση της νέας νομοθεσίας που αφορά την ενημέρωση σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύει ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης σαφέστερης και αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των ασθενών για τα φάρμακα τα οποία λαμβάνουν και τα οποία τους συνταγογραφούνται.

Χρειαζόμαστε ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να μην διατηρεί απλώς την απαγόρευση διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή, αλλά και να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς. Αυτό δεν είναι καθόλου ασήμαντο, διότι τα ενίοτε ασαφή όρια μεταξύ «προώθησης του προϊόντος» και «ενημέρωσης σχετικά με το προϊόν» είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγχυση στους ασθενείς.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι ασθενείς έχουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στον τομέα της υγείας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βελτίωση της πρόσβασης σε μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες μπορεί, συνεπώς, να βοηθήσει τον πολίτη να κατανοήσει καλύτερα τις θεραπευτικές αγωγές που του συνιστώνται και να συμβάλει στην ανάρρωσή του, πάντα φυσικά προς όφελος της υγείας του πληθυσμού.

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζω ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν με διαφανή τρόπο τα είδη πληροφοριών σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι δίαυλοι μέσω των οποίων θα μπορούν να διατίθενται τέτοιες πληροφορίες. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο συγκαλυμμένης διαφήμισης και, όπου αυτό είναι αναγκαίο, τον κίνδυνο υπερπροσφοράς ανεξέλεγκτων και παραπλανητικών πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης οδηγίας όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή διότι πιστεύω ότι η εναρμόνιση των νόμων σε αυτόν τον τομέα αποτελεί βασικό μέσο διασφάλισης των γνώσεων των ευρωπαίων ασθενών. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για πολύ ευαίσθητο ζήτημα, καθώς αφορά την προστασία της υγείας, η οποία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Υποστηρίζω πλήρως την έκκληση του Σώματος να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ θεραπευτικών ενδείξεων και διαφήμισης. Μάλιστα, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών ως όχημα για τη συγκάλυψη των διαφημιστικών τους επιδιώξεων· απεναντίας, το δικαίωμα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της πραγματικής κατανόησης των φαρμακευτικών προϊόντων από τους ευρωπαίους καταναλωτές, μέσω της επιστημονικής περιγραφής των χαρακτηριστικών τους, της σήμανσης και της εκπόνησης εκθέσεων αξιολόγησης. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες, τόσο σε ηλεκτρονική, μέσω του διαδικτύου, όσο και σε έντυπη μορφή, μπορεί να συμβάλλει επίσης στην επίτευξη καλύτερων ιατρικών αποτελεσμάτων, διότι ένας ασθενής ο οποίος είναι ενημερωμένος για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα μπορεί να συμμετάσχει πιο ενεργά και με μεγαλύτερη γνώση στη διαδικασία ίασης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία είναι μέρος δέσμης μέτρων για την τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας του 2001 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εστιάζεται ειδικότερα στην παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Δεδηλωμένοι στόχοι της οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η καλύτερη πρόσβαση των ασθενών σε πληροφορίες και να διασαφηνιστούν οι ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι σήμερα ερμηνεύονται διαφορετικά στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες στον τομέα της υγείας. Πραγματεύεται επίσης το θέμα των πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο, το οποίο δεν καλύπτεται επί του παρόντος και αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα, διότι είναι δύσκολη η ρύθμιση του συγκεκριμένου τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, βελτιώνει σημαντικά την αρχική πρόταση της Επιτροπής, καθώς προστατεύει καλύτερα τα δικαιώματα ενημέρωσης των ασθενών. Εντούτοις, παρά τις σαφείς βελτιώσεις που επιφέρει η έκθεση του Κοινοβουλίου, απείχα από την ψηφοφορία διότι ορισμένες από τις εγγυήσεις που είναι αναγκαίες ώστε να δοθεί στους πολίτες πρόσβαση σε σαφείς και ανεξάρτητες πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι ακόμα ικανοποιητικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Δεν κινούνται όλες οι τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το Σώμα στην πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου προς τη σωστή κατεύθυνση. Παραμένουν αυστηρά προσκολλημένες στην αρχή μιας κοινής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα φάρμακα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή ως απλά εμπορεύματα· οι συντάκτες φτάνουν ακόμη και στο σημείο να μιλούν για «καταναλωτές» αντί για ασθενείς. Οι τροπολογίες δεν προτείνουν να απαγορευθεί στις φαρμακευτικές εταιρείες η παροχή ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακά τους στο ευρύτερο κοινό.

Παρουσιάζουν, εντούτοις, το πλεονέκτημα ότι επιχειρούν να δώσουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ρυθμίζουν στο μέτρο του δυνατού τη διάδοση των πληροφοριών τις οποίες δημοσιεύουν οι εν λόγω εταιρείες. Ειδικότερα, παρέχουν στα κράτη μέλη το δικαίωμα να καταδικάζουν δημοσίως εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τα επίσημα κρατικά στοιχεία ή οι οποίες δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες με παραπλανητικό τρόπο. Αυτό είναι καλύτερο από το τίποτε. Δεν μπορώ, ωστόσο, να υπερψηφίσω ένα τόσο αποδυναμωμένο κείμενο. Για τον λόγο αυτόν, θα απόσχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς. (PT) Η πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων προς όφελος της υγείας των ασθενών, δεδομένου ότι όσο καλύτερα ενημερωμένοι είναι οι ασθενείς, τόσο πιθανότερο θα είναι να κατανοούν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη θεραπευτική τους αγωγή. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτής της πρότασης δεν μπορεί να περιοριστεί στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά πρέπει επίσης να προάγει την υγεία, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Η φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προαγωγή των γνώσεων στον τομέα της υγείας, όμως ο ρόλος αυτός πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένος, και η συμμετοχή του κλάδου πρέπει να ρυθμίζεται με αυστηρό τρόπο, έτσι ώστε να μην επιτραπεί στα εμπορικά συμφέροντα να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Κυρίως οι ηλικιωμένοι και οι χρονίως πάσχοντες λαμβάνουν πολυάριθμα φάρμακα τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσμενείς αλληλεπιδράσεις –διότι, φυσικά, ο ένας γιατρός δεν γνωρίζει τι έχει συνταγογραφήσει ο συνάδελφός του. Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότερα προϊόντα, από ασπιρίνες έως φάρμακα κατά του κρυολογήματος, ακόμη και υπνωτικά χάπια, πωλούνται χωρίς συνταγή. Εξετάζει κανείς το ενδεχόμενο ακόμη και φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης να αλληλεπιδρούν με διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα; Οι ίδιοι οι ασθενείς επιτείνουν τη σύγχυση: δεν γίνεται καθόλου λόγος για συνταγογραφημούμενα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ελήφθησαν σε λάθος χρόνο, ή για φάρμακα τα οποία οι ασθενείς αποφάσισαν με δική τους πρωτοβουλία να διακόψουν ή να αλλάξουν, και ούτω καθεξής. Οι οικονομικές ζημιές τις οποίες προκαλεί η ανεπαρκής συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ανέρχονται σε δισεκατομμύρια. Κατά συνέπεια, η σαφής διάκριση μεταξύ διαφήμισης και ενημέρωσης την οποία ζητεί ο εισηγητής είναι σημαντική. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει καλύτερα κατανοητό το γεγονός ότι ακόμη και τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή μπορούν να έχουν αλληλεπιδράσεις με συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ο γιατρός που εκδίδει τη συνταγή πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την πρωταρχική πηγή πληροφόρησης, διότι μόνον αυτός μπορεί να επιλέξει το φάρμακο που ανταποκρίνεται στην ηλικία του ασθενούς, το φύλο, το βάρος, τις γνωστές ευαισθησίες του κ.ο.κ. Ενόψει αυτών των παραμέτρων, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Fjellner, καθώς πιστεύω ότι το μήνυμα και οι κατευθύνσεις που παρέχονται είναι εξαιρετικά σημαντικά. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν τα φυλλάδια οδηγιών των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς τα θεωρούν υπερβολικά περίπλοκα, ενώ συχνά περιέχουν πληροφορίες οι οποίες οδηγούν σε σύγχυση.

Ο κατ’ εξοχήν στόχος της πρότασης οδηγίας όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή είναι η παροχή απλών πληροφοριών τις οποίες είναι εύκολο να κατανοήσει και να εφαρμόσει ο χρήστης, αποφεύγοντας συγχρόνως τις διαφημιστικές πρακτικές. Είναι επίσης σημαντικό να διατίθενται οι πληροφορίες και μέσω άλλων διαύλων, εκτός από τα φυλλάδια που περιέχονται στις συσκευασίες, ως εκ τούτου επικροτώ τη δημοσίευση στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE) , γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι η κατοχύρωση της διάκρισης μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης που γίνεται όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των πολιτών. Η ψήφος μου υπέρ της έκθεσης Fjellner ήταν αποτέλεσμα των σαφών βελτιώσεων τις οποίες επέφερε στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών που ενέκριναν αυτό το έγγραφο έχει πεισθεί για την προστασία του δικαιώματος ενημέρωσης των ασθενών. Το έργο το οποίο επιτέλεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για τη βελτίωση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξίζει να υπογραμμιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Fjellner για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα την έκθεση επειδή συμφωνώ με την άποψη ότι οι πληροφορίες μη διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με τα φάρμακα πρέπει να διατίθενται στους ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την «αρχή της ζήτησης», κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις χρειάζονται, σε αντίθεση προς την «αρχή της προτροπής», κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ασθενείς πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

- Αξιοπιστία: οι πληροφορίες που διατίθενται στους ασθενείς πρέπει να στηρίζονται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, με σαφή αναφορά των πηγών από τις οποίες προέρχονται αυτές οι γνώσεις·

- Ανεξαρτησία: πρέπει να είναι σαφές ποιος παρέχει και ποιος χρηματοδοτεί την πληροφόρηση, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων·

- Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές στους καταναλωτές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ασθενούς: πρέπει να είναι λεπτομερείς και εύκολα διαθέσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταναλωτών, όπως η ηλικία, οι πολιτιστικές διαφορές καθώς και η διαθεσιμότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη «στρατηγική για την ενημέρωση των ασθενών» και σε μια ευρύτερη στρατηγική εκπαίδευσης για θέματα υγείας.

Οι ασθενείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να βρουν ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υγιεινής ζωής, την πρόληψη της εκδήλωσης ασθένειας και με συγκεκριμένες ασθένειες, καθώς και με τις διάφορες επιλογές θεραπευτικής αγωγής. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να συμπληρωθεί με έναν κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την πληροφόρηση που διατίθεται στους ασθενείς και να εκπονηθεί σε συνεργασία με οργανώσεις των ασθενών. Έτσι θα μπορέσει να ακουστεί και «η φωνή των ασθενών».

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι επικροτώ το γεγονός ότι οι συμβιβαστικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην αρχική πρόταση της Επιτροπής θα συμβάλουν αποφασιστικά στη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για τα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά και χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Frederique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Η διαφήμιση φαρμάκων που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή απαγορεύεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το καθεστώς αυτό δεν έχει μεταβληθεί. Οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν σαφείς κανόνες αντικειμενικότητας όσον αφορά τις μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύουν. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά μηνύματα που στέλνει η σημερινή ψηφοφορία και η έγκριση της νομοθετικής δέσμης σχετικά με την ενημέρωση των ασθενών. Η υπερψήφιση της έκθεσης από το Κοινοβούλιο (558 ψήφοι έναντι 48) επιβεβαιώνει απλώς την ομόφωνη υπερψήφισή της, παρά μία ψήφο, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Έχουν θεσπιστεί πολυάριθμες διασφαλίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να απαγορευθεί η μετάδοση πληροφοριών για φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει αυτήν την απαγόρευση και στα έντυπα μέσα. Οι κατασκευαστές έχουν μια σειρά υποχρεώσεων: περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων, βελτιωμένη σήμανση, και προηγούμενη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές. Δεν αντιλαμβάνομαι την «αναστάτωση» που έχει προκαλέσει το ζήτημα, ιδίως στο γαλλόφωνο Βέλγιο, στους κόλπους ενώσεων καταναλωτών και ταμείων αλληλασφάλισης, με την υποστήριξη ορισμένων βουλευτών του ΕΚ οι οποίοι, προτού ακόμη ξεκινήσουν οι συζητήσεις, είχαν ήδη καταδικάσει αυτούς τους δύο νόμους. Όλα αυτά είναι εύκολοι πολιτικοί ελιγμοί τους οποίους θεωρώ λυπηρούς, ιδίως ενόψει των μεγάλων προσδοκιών των ασθενών και δεδομένου ότι, χωρίς αυτούς τους νόμους, η κοινή γνώμη θα ήταν στο έλεος των καουμπόι του διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Αποφασίσαμε να ψηφίσουμε υπέρ ή να απόσχουμε αναλόγως του αποτελέσματος της ψηφοφορίας επί του τρίτου σκέλους της τροπολογίας 31, το οποίο διασφαλίζει ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούν να παρέχουν ενημερωτικό υλικό μόνον σε επαγγελματίες του κλάδου της υγείας για προσωπική τους χρήση, και όχι για χρήση από τους ασθενείς μέσω των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας. Το ζήτημα αυτό ήταν καίριας σημασίας για την Ομάδα Verts/ALE. Δεδομένου ότι εντέλει η τροπολογία εγκρίθηκε, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε την έκθεση στην τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), γραπτώς. (IT) Η ψήφος μας υπέρ του μέτρου αυτού είναι αποτέλεσμα της επίσημης διάκρισης που θεσπίζεται μεταξύ ενημέρωσης για φαρμακευτικά προϊόντα και διαφήμισης.

Υποστηρίζουμε τη μεγαλύτερη διάδοση πληροφοριών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, εάν αυτό βελτιώνει την ενημέρωση των ασθενών. Δεν συμφωνούμε, και δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, με οποιοδήποτε μέτρο μέσω του οποίου, είτε εμφανώς είτε εμμέσως, επιχειρείται να θεσπιστούν διαφημιστικές πρακτικές, και να μετατραπεί ένα ευεργετικό φαρμακευτικό προϊόν σε εμπορικό προϊόν. Κατά συνέπεια, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται η δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με φάρμακα σε εφημερίδες ή περιοδικά, ούτε βεβαίως η μετάδοσή τους από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

Εξίσου θετικό είναι το γεγονός ότι αυτή η πρόταση οδηγίας διευκρινίζει το είδος και την ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν και πρέπει να κοινοποιούνται, συμπεριλαμβάνοντας τις επιστημονικές πληροφορίες και αποκλείοντας σαφώς το διαφημιστικό υλικό.

Η τροπολογία βάσει της οποίας θεσπίζεται η πιστοποίηση και παρακολούθηση των ιστοτόπων στους οποίους θα δημοσιεύονται οι εν λόγω πληροφορίες ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι πληροφορίες δεν θα συνιστούν διαφήμιση επιμέρους προϊόντων. Το φαρμακείο είναι και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική μονάδα υγειονομικής περίθαλψης, και επομένως πρέπει να αποτελεί χώρο προστατευμένο έναντι των κανόνων που διέπουν το εμπόριο και τον ανταγωνισμό. Θεωρούμε ότι αυτός ο κανόνας επιτρέπει στα φαρμακεία να ασκούν τον δύσκολο ρόλο τους στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και της εκπαίδευσης σχετικά με την ορθή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες αναζητούν οι ίδιοι τις πληροφορίες που χρειάζονται, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και επάρκεια σχετικά με τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών προϊόντων. Αν και η διαφήμιση των φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται στην Ένωση, η Επιτροπή δημιούργησε ένα άνοιγμα. Η πρότασή της –την οποία δεν υποστήριξα– δεν προέβλεπε μια τέτοια στρατηγική, και η διάκριση όσον αφορά τη διαφήμιση ήταν υπερβολικά ασαφής. Επιπλέον, η Επιτροπή μετέφερε υπερβολικά δικαιώματα και ευθύνες στη φαρμακευτική βιομηχανία. Εντούτοις, τώρα που το Κοινοβούλιο επέφερε ουσιώδεις αλλαγές, μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση. Η χρήση επισήμων εγγράφων από τις εταιρείες (περιλήψεις ενημερωτικών φυλλαδίων, εκθέσεις αξιολόγησης) και οι δίαυλοι μέσω των οποίων μπορούν να διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες έχουν περιοριστεί: δεν επιτρέπεται πλέον η δημοσίευσή τους σε εφημερίδες και περιοδικά του χώρου της υγείας, ή σε ιστοτόπους και επιστολές προς ασθενείς. Όλες οι οδηγίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες αρχές. Αποκλείεται έτσι η αυτορρύθμιση, κάτι που δεν ίσχυε στην αρχική πρόταση. Διατηρώ πάντως αμφιβολίες ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της πρότασης, καθώς μια υποχρεωτική κυβερνητική στρατηγική ενημέρωσης θα ήταν πολύ ισχυρότερη σε σχέση με την παρακολούθηση των πολιτικών των εταιρειών από την κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, υπερψήφισα τη νομοθετική πρόταση δεδομένου ότι, σε τελευταία ανάλυση, διασφαλίζει όντως την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Η έκθεση Fjellner για την ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα εγείρει εύλογες ανησυχίες όσον αφορά τη δυνατότητα των φαρμακευτικών εταιρειών να διαφημίζουν τα προϊόντα τους σε ασθενείς. Οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων αναμφίβολα βελτίωσαν το κείμενο, καθώς αρνήθηκαν να υποστηρίξουν διάφορους τύπους συγκαλυμμένης διαφήμισης και πρότειναν να ελέγχουν οι υγειονομικές αρχές τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στο ευρύ κοινό όσον αφορά τα φάρμακά τους που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Παρ’ όλα αυτά, διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την εξαιρετικά δυσδιάκριτη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης.

Διαφωνώ εντόνως, λόγου χάρη, με την ιδέα ότι θα μπορούσε να επιτραπεί σε εταιρείες να διαφημίζουν τα φάρμακά τους σε ασθενείς μέσω του ιατρικού προσωπικού. Δεν θέλω οι γιατροί να δέχονται πιέσεις και να μετατρέπονται σε πωλητές της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Γι’ αυτό, παρά τα αυστηρά μέτρα εποπτείας που έχουν θεσπίσει οι συνάδελφοί μου, απείχα από την ψηφοφορία επί ενός κειμένου το οποίο θεωρώ πραγματικά προβληματικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση διότι βελτιώνει με σαφή και βιώσιμο τρόπο την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η απαγόρευση της διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων διατηρείται. Η σχέση γιατρού-ασθενούς δεν επηρεάζεται αρνητικά από την οδηγία, ενώ παραμένει σαφής η αρμοδιότητα του παρόχου υπηρεσιών υγείας να συνταγογραφεί φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνολικά, έχουμε μπροστά μας μια πολύ επιτυχημένη πρόταση οδηγίας για δεύτερη ανάγνωση στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Με την οδηγία αυτή θεσπίζονται για πρώτη φορά ενιαίοι κανόνες ως προς την παροχή ορισμένων πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό για φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Οι αναγκαίες πληροφορίες σκοπό έχουν να εξηγούνται στους ασθενείς τα οφέλη και οι κίνδυνοι από φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μετά από διαβούλευση με οργανώσεις ασθενών και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα υιοθετήσει ορισμένα ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά τις πληροφορίες. Τα κριτήρια αυτά θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία των παρεχόμενων στοιχείων –μεταξύ άλλων, σε ιστοτόπους και διαδικτυακές πύλες– και θα καθιστούν τη φαρμακευτική βιομηχανία υπόλογη για τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει.

Στις τροπολογίες του κ. Fjellner, συνιστάται επίσης η διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους κινδύνους των παραποιημένων φαρμάκων, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει θανάτους σε κράτη μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Επί σειρά ετών, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ διαπιστώνουν ραγδαία αύξηση των εισαγωγών παραποιημένων φαρμάκων, ιδίως αντιβιοτικών, αναλγητικών, ακόμη και αντικαρκινικών φαρμάκων. Σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς που προβάλλονται σε μέσα ενημέρωσης, η οδηγία αφορά μόνον τα ιατρικά προϊόντα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το τσάι βοτάνων του.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 αποβλέπει στη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και στη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Στην τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών, ιδίως όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Μετά από αυτήν την τροποποίηση, ο κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε ορισμένες πληροφορίες για τα προϊόντα τα οποία καλύπτει να είναι επίσης δυνατό υπόκεινται σε εκ των προτέρων παρακολούθηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού, που αφορά τη διάδοση στο ευρύτερο κοινό πληροφοριών για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της πρότασης, κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές ακριβώς οι τροπολογίες με ώθησαν να υπερψηφίσω το ψήφισμα για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Αυτά τα δύο νομοθετικά κείμενα εργάζονται αλληλένδετα για τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψηφίζει τις δύο προτάσεις κανονισμού και τις σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μεταφέρουν την ευθύνη για υπεύθυνη, αξιόπιστη και ποιοτική ενημέρωση των ασθενών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες στις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Η ενημέρωση των ασθενών δεν είναι ατομική ευθύνη αλλά κρατική. Τα κέρδη των μονοπωλιακών φαρμακευτικών ομίλων και η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδύνατο να συνυπάρξουν. Η πρόσφατη απάτη με τα εμβόλια για την δήθεν πανδημία της «νέας γρίπης» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η κατευθυνόμενη πληροφόρηση μετατρέπεται σε κέρδη δισεκατομμυρίων για τις διεθνικές επιχειρήσεις φαρμάκων. Υποστηρίζουμε ότι η ευθύνη για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα φάρμακα γενικά και όχι μόνο όσα συνταγογραφούνται (όπως προβλέπουν οι κανονισμοί) πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατική. Τούτο αποτελεί στοιχειώδες μόνο μέτρο προστασίας των ασθενών και εργαζομένων. Γιατί όσο το φάρμακο, η ερεύνα του και τα μέσα διάδοσης της γνώσης- πληροφοριών είναι στα χέρια των πολυεθνικών, που λειτουργούν με μόνο κριτήριο το κέρδος, οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες υγείας δεν μπορούν να είναι σίγουροι για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, της γνώσης και πληροφορίας που λαμβάνουν. Απαιτείται σύγκρουση με την παραπάνω πολιτική για την κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία και το φάρμακο· για τη λειτουργία κρατικού οργανισμού φαρμάκου· για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, με την οποία επιδιώκεται να διασφαλιστεί ο μείζων στόχος της ΕΕ να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και να βελτιωθεί η προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ. Το έγγραφο που εγκρίθηκε σήμερα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό ενός σαφούς πλαισίου ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν πιο τεκμηριωμένες επιλογές, και θα διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί η απαγόρευση της απευθείας διαφήμισης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να δημιουργηθεί στην Ένωση μια τράπεζα δεδομένων περί φαρμάκων προσβάσιμη από το κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η οποία να παρέχει εγγυήσεις για την ενημέρωση και τη διαχείρισή της ανεξάρτητα από τα εμπορικά συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών. Η δημιουργία της εν λόγω βάσης δεδομένων θα απλουστεύσει την αναζήτηση πληροφοριών και θα καταστήσει δυνατή την κατανόηση των πληροφοριών από το μη ειδικευμένο κοινό.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση, για την οποία εξέφρασα εξαρχής την έντονη αντίθεσή μου. Ενώ συμφωνώ με την ιδέα της παροχής καλύτερης ενημέρωσης στους ασθενείς, διαφωνώ με τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στόχος της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεν θα είναι ποτέ η φιλανθρωπία. Επιπλέον, είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Είναι αλήθεια ότι το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε σχεδόν ομοφώνως, δεν έχει καμία σχέση με την αρχική ιδέα της Επιτροπής. η οποία θα άνοιγε απλώς την πόρτα σε διαφημίσεις υπό το πρόσχημα της «ενημέρωσης». Η πρόταση αυτή ανταποκρινόταν, άλλωστε, στη σαφή προσδοκία της φαρμακευτικής βιομηχανίας να ξεφύγει από τη νομική απαγόρευση της διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων. Η έκθεση, όπως εγκρίθηκε σήμερα, περιλαμβάνει πολύ περισσότερες εγγυήσεις: το γεγονός, παραδείγματος χάριν, ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για την ενημέρωση του κοινού θα ελέγχονται εκ των προτέρων, και δεν θα διατίθενται από τα μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, η έγκριση της δημοσίευσης περιλήψεων των φυλλαδίων οδηγιών σημαίνει ότι θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούν να υπογραμμιστούν και άλλα στοιχεία, όπως οι παρενέργειες, τα οποία θα μπορούν να εξαιρούνται συστηματικά από τις περιλήψεις, μιας και δεν συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων. Δεν αποτελεί αυτό από μόνο του διαφημιστική πρακτική; Ήταν όντως αυτή η επιδίωξή μας; Άξιζε πραγματικά τον κόπο;

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Με τον εν λόγω κανονισμό θεσπίζονται κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, συστήνεται ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ενισχύεται το δικαίωμα των ασθενών σε αξιόπιστη, προσιτή και ανεξάρτητη ενημέρωση, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου του πόσο σημαντική είναι η συμμόρφωση των ασθενών και η ορθή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων για την επιτυχή θεραπεία, έχει ζωτική σημασία να έχει πρόσβαση το κοινό, με άλλα λόγια οι ασθενείς, σε υψηλής ποιότητας, μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι ακριβείς, ενημερωμένες και μη παραπλανητικές, σύμφωνα με την περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος. Ο πλέον ενδεδειγμένος φορέας για την παροχή ενημερωμένης και ακριβούς πληροφόρησης για κάθε φαρμακευτικό προϊόν είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του. Το Κοινοβούλιο ορθώς αποφάσισε να εστιάσει την προσοχή του στην προστασία των συμφερόντων των ασθενών. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτήν την προσέγγιση, αν και δεν θεωρώ αναγκαίο τον περιορισμό των δυνατοτήτων τις οποίες παρέχει η πρόταση της Επιτροπής για τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τη φαρμακευτική βιομηχανία, με βάση την «αρχή της προτροπής». Η πρόταση αυτή ήταν ισορροπημένη και λάμβανε υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων, καθώς προέβλεπε τη συμμετοχή των επαγγελματιών του χώρου της υγείας και την προστασία του κοινού από τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, η απαγόρευση της οποίας πολύ σωστά διατηρήθηκε. Δεν νομίζω ότι το κείμενο που μόλις εγκρίθηκε θα αλλάξει ουσιαστικά την πραγματικότητα όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε πληροφορίες, και εκτιμώ ότι χάθηκε έτσι μια ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Είναι σημαντικό να ενημερώνονται καλύτερα οι ασθενείς για τα φάρμακα που λαμβάνουν. Είναι σημαντικό επίσης οι πληροφορίες που λαμβάνουν να είναι αντικειμενικές, και να μην συσκοτίζει η φαρμακευτική βιομηχανία τα όρια μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής τροποποίησε με πολύ εύστοχο τρόπο αυτήν την πρόταση, και το γεγονός αυτό που επέτρεψε να υποστηρίξω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Δεν συμφωνώ με τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στον καταναλωτή. Είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς σε πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που λαμβάνουν, όμως εκτιμώ ότι ένα τέτοιο είδος διαφήμισης θα υπέσκαπτε τον ρόλο του γιατρού ως υπεύθυνου ρυθμιστή της χρήσης των φαρμάκων, και πιθανώς θα ζημίωνε τη σχέση ευθύνης του έναντι των ασθενών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Συγχαίρω τον κ. Fjellner για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει όσον αφορά την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και χορηγούνται με ιατρική συνταγή, ιδίως όσον αφορά τις οδηγίες αδειοδότησης και παρακολούθησης των φαρμακευτικών προϊόντων.

Το τρέχον νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις επιστημονικές πληροφορίες που παρέχονται στους ευρωπαίους καταναλωτές παρουσιάζει πολλά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τις διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας από τα επιμέρους κράτη μέλη.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εναρμόνισης των κανονισμών που διέπουν τον τομέα, σε μια προσπάθεια να κλείσουν τα κενά και να εξαλειφθούν οι ανισότητες που υφίστανται σήμερα όσον αφορά την προστασία του δικαιώματος στην υγεία. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική εκπαίδευσης για θέματα υγείας, η οποία αποβλέπει στη διασφάλιση της πραγματικής δυνατότητας των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία, ιδίως όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε υγειονομική περίθαλψη και ενημέρωση. Επί του παρόντος, το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα που είναι διαθέσιμα στην αγορά ποικίλλει σε τεράστιο βαθμό εντός της Ευρώπης, κάτι που εκτιμώ ότι είναι άδικο για τους ασθενείς. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Οι προτάσεις του συναδέλφου μου Christofer Fjellner κινούνται προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, δίνοντας έτσι προτεραιότητα στον ασθενή. Βάσει των τροποποιήσεων τις οποίες επέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες όπως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ενημερωτική ετικέτα, φυλλάδιο ενημέρωσης του ασθενούς και δημοσίως διαθέσιμη έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών, εκτιμώ ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν αυστηρά τους ειδικευμένους ιστοτόπους που παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Αυτή η έκθεση αποτελεί υπενθύμιση του πώς πρέπει να λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί σε ένα σχέδιο στο οποίο διατυπώνονται προφανείς αλήθειες όπως η ανάγκη να δίνεται «έμφαση στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασθενών», η ανάγκη να υποχρεώνονται οι εταιρείες να παραθέτουν δημοσίως τις παρενέργειες των φαρμάκων τους και η ανάγκη δημοσίευσης πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί κανείς, ωστόσο, να ενοχληθεί από το γεγονός ότι τέτοιες κοινοτοπίες κρίνεται αναγκαίο να υπογραμμιστούν 15 χρόνια μετά τη σύσταση του εν λόγω Οργανισμού. Το Κοινοβούλιο πρέπει να καταγγείλει την αδιαφάνεια του Οργανισμού και να δηλώσει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί προς όφελος όλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς. (PT) Η πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για την υγεία των ασθενών, δεδομένου ότι όσο καλύτερα ενημερωμένοι είναι οι ασθενείς τόσο πιθανότερο θα είναι να κατανοούν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη θεραπευτική τους αγωγή. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτής της πρότασης δεν μπορεί να περιοριστεί στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά πρέπει επίσης να προάγει την υγεία, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προαγωγή των γνώσεων στον τομέα της υγείας, όμως ο ρόλος αυτός πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένος, και η συμμετοχή της βιομηχανίας πρέπει να ρυθμίζεται με αυστηρό τρόπο, έτσι ώστε να μην επιτραπεί στα εμπορικά συμφέροντα να οδηγήσουν σε αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων. Είναι επίσης αναγκαίο να αποφευχθούν παραπλανητικές διαφημίσεις και να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να παρέχεται καλύτερη ενημέρωση στον καταναλωτή (ασθενή), ο οποίος έχει πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία ανεξέλεγκτων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, κάτι που δεν ισχύει για τις αξιόπιστες πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασθενών, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, αντικειμενικές, αξιόπιστες και μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες για τα φάρμακα. Αν θέλουμε να προστατέψουμε την υγεία, τα ενημερωτικά φυλλάδια των φαρμάκων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή και σαφή, και να ανταποκρίνονται σε ορισμένα βασικά κριτήρια ποιότητας. Στο πλαίσιο της ίδιας μέριμνας για την προστασία των ασθενών και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, οφείλουμε να προωθήσουμε την ευκολότερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδίως μέσω της παροχής περιλήψεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και της έκδοσης αντιστοίχων φυλλαδίων τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα πιστοποιημένων και καταχωρισμένων δικτυακών τόπων που να προσφέρουν σημαντικό όγκο ανεξάρτητων, αντικειμενικών και μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Η έκθεση του κ. Fjellner είναι πολύ επίκαιρη. Η συγκαλυμμένη διαφήμιση φαρμάκων είναι απαράδεκτη. Οι γιατροί πρέπει να μπορούν να δίνουν στους ασθενείς τους συμβουλές σχετικά με τα φάρμακα. Οι γιατροί πρέπει να ρυθμίζουν και να συνταγογραφούν τα φάρμακα στους ασθενείς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κερδοσκοπία και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να περιορίζονται στην παροχή υποστήριξης με τη μορφή πληροφοριών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους επιτρέπεται να προσπαθούν να επιβάλουν τη χρήση των προϊόντων τους στους ασθενείς. Οι γιατροί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη θεραπευτική αγωγή, πρέπει να αποφασίζουν και το ποια φάρμακα πρέπει να χορηγηθούν στον ασθενή κατά τη διάρκεια αυτής της αγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Δεδομένου ότι, μόνον στη Γερμανία, περίπου 25.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω παρενεργειών και δυσμενών αλληλεπιδράσεων ενώ το 3% των ατυχημάτων μπορεί να αποδοθεί σε φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, είναι σαφές ότι οφείλουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς καλύτερη ενημέρωση. Λόγου χάρη, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη Γαλλία, όπου στις συσκευασίες των προϊόντων αναγράφονται ρητώς όλες οι πιθανές βλάβες της υγείας. Πρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς ενημέρωση, όμως πρέπει επίσης να τους βοηθήσουμε να προσανατολιστούν στη ζούγκλα των φαρμακευτικών προϊόντων, για παράδειγμα συμφωνώντας ως προς την καθημερινή ρουτίνα, τον σχεδιασμό των συσκευασιών ή την ειδική επισήμανση. Έτσι τα δημόσια ταμεία θα εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια και οι ασθενείς θα γλυτώσουν από τις αντενδείξεις και τις αλληλεπιδράσεις. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει μερικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους ασθενείς να ενημερώνονται καλύτερα για τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται και για τη χρήση των φαρμάκων αυτών. Το κατά πόσον οι ασθενείς θα αξιοποιήσουν πρακτικά αυτήν τη βελτιωμένη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας ενημέρωση είναι αμφίβολο αν λάβουμε υπόψη τη συμπεριφορά πολλών ασθενών. Ωστόσο, είναι βεβαίως σημαντικό οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται στο σύνολο της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Δεδομένου ότι εστιάζεται στο δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς, υποστηρίζω πλήρως αυτήν την έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες.

Η πρώτη αφορά το διαδίκτυο: Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους της αγοράς φαρμάκων στο διαδίκτυο, ενώ συγχρόνως ασκεί πιέσεις υπέρ της πρότασης θέσπισης ειδικής νομοθεσίας για τη συγκεκριμένη μέθοδο πωλήσεων.

Η δεύτερη αφορά την απαγόρευση της διαφήμισης φαρμάκων τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, καθώς είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ γενόσημων και μη γενόσημων φαρμάκων, όχι μόνον από την άποψη των πληροφοριών που πρέπει να διατίθενται στους ασθενείς αλλά πρωτίστως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί ορθών πρακτικών κατά την παρασκευή των δραστικών ουσιών, ιδίως όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE) , γραπτώς. (PT) Η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, εισηγείται νέους κανόνες για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών, δίνοντας έμφαση στα συμφέροντα των ασθενών και στην προστασία τους, γεγονός στο οποίο στήριξα την ψήφο μου υπέρ του κειμένου. Σημαντικά θέματα είναι η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς και η σαφής συνεισφορά στη διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών σε αξιόπιστη, προσιτή και ανεξάρτητη ενημέρωση, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, για τα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Υπάρχουν πολλές πηγές ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές που διατίθενται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πηγές αυτές λαμβάνουν υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των καθοριστικών χαρακτηριστικών που αφορούν την υγεία. Η καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας για τους ασθενείς, διότι οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις αναγκαίες θεραπείες και κατανοούν τις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπευτική αγωγή τους. Έτσι λοιπόν η πρόταση, αν διατυπωθεί και εφαρμοστεί σωστά, θα φέρει προστιθέμενη αξία.

Ο υπό συζήτηση κανονισμός δεν λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις τις οποίες δημιουργεί το διαδίκτυο. Οι ασθενείς έχουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απεριόριστη πρόσβαση, μέσω του Διαδικτύου, σε ανεξέλεγκτες και συχνά εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή. Ωστόσο, η πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε ελεγχόμενες και ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα είναι πολύ περιορισμένη για την πλειονότητα των ασθενών. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα πρόβλημα για όσους χρειάζονται πληροφόρηση στη μητρική τους γλώσσα. Κατά συνέπεια, σκοπός της πρότασης δεν μπορεί να είναι μόνον η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και η βελτίωση της υγείας μέσω της βελτίωσης της γνώσης για θέματα υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Φρονώ ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε αξιόπιστη και ανεξάρτητη ενημέρωση για τα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά και χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Στη σημερινή συνεδρίαση, ψηφίσαμε σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για τα φαρμακευτικά προϊόντα (κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων). Το Κοινοβούλιο και οι οργανώσεις ασθενών ζητούσαν την πρόταση αυτή από καιρό, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών για φάρμακα που τους χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης.

Ο ισχύων κανονισμός δεν είναι προσαρμοσμένος στις τεχνικές εξελίξεις ή τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του διαδικτύου. Οι ασθενείς έχουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απεριόριστη πρόσβαση, μέσω του Διαδικτύου, σε ανεξέλεγκτες και συχνά εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή.

Ο εισηγητής πρότεινε τη μετατόπιση της εστίασης της πρότασης και την ανάθεση στις φαρμακευτικές εταιρείες του καθήκοντος να παρέχουν κάποια πληροφόρηση στους ασθενείς και, κατά συνέπεια, να θέσουν το «δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών» στο επίκεντρο της νομοθεσίας. Η καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας για τους ασθενείς, διότι οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις αναγκαίες θεραπείες αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα τις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπευτική αγωγή τους. Κατά συνέπεια, η πρόταση θα προσφέρει προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στην έκθεση αυτή επικροτείται η πρόταση της Επιτροπής για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή (COM(2008)0662-0663). Το Κοινοβούλιο και οι οργανώσεις ασθενών ζητούσαν την πρόταση αυτή από καιρό, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών για φάρμακα που τους χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης. Η καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας για τους ασθενείς, διότι οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις αναγκαίες θεραπείες αλλά και να κατανοούν καλύτερα τις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή τους· έτσι λοιπόν η πρόταση, αν διατυπωθεί και εφαρμοστεί σωστά, θα φέρει προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, σκοπός της πρότασης δεν μπορεί να είναι μόνον η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και η βελτίωση της υγείας μέσω της βελτίωσης της γνώσης για θέματα υγείας. Σημαντικό ρόλο για την προώθηση της βελτίωσης της γνώσης για θέματα υγείας και την καλή υγεία πρέπει να διαδραματίσει η φαρμακοβιομηχανία, αλλά ο ρόλος της πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια και η συμμετοχή της να ρυθμιστεί αυστηρά, προκειμένου να αποτραπεί η υπερκατανάλωση φαρμάκων λόγω εμπορικής προώθησης των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), γραπτώς.(DA) Εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Dan Jorgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen και Ole Christensen), απείχαμε από την ψηφοφορία για την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Αν και η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένες καλές προτάσεις, δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια πρόταση η οποία έρχεται σε αντίθεση με το σύνταγμα της Δανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 με τον οποίο θεσπίζονται κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και συστήνεται ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ο οποίος θα εγγυηθεί στο μέλλον ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ που θα παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες δυνατότητα ίσης πρόσβασης σε ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στην έκθεση την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις «τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα» επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει αποκλίνοντες κανόνες και πρακτικές ως προς την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς και το ευρύτερο κοινό να έχουν άνιση πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι πολίτες της Ευρώπης δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Εκτιμώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο κανονισμός διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασθενών και εγγυάται τη χρησιμοποίηση των πλέον προηγμένων μέσων επικοινωνίας για την παροχή στο ευρύτερο κοινό πληροφοριών οι οποίες θα είναι ακριβείς, προσιτές και κατανοητές, κατά τρόπο διαφανή, ανεξάρτητα από τα εμπορικά συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0290/2010), (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Goran Farm (S&D), γραπτώς.(SV) Δεδομένου ότι, στο παρελθόν, είχα εργαστεί ως σύμβουλος μίας από τις ενδιαφερόμενες πλευρές για το θέμα αυτό, σήμερα απείχα από την ψηφοφορία επί των σχετικών εκθέσεων, ήτοι των εκθέσεων A7-0289/2010 και A7-0290/2010.

 
  
  

Έκθεση: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, στην Ευρώπη παράγονται 9,3 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων ηλεκτρονικών συσκευών. Είναι γεγονός ότι ο εξοπλισμός αυτός συχνά περιέχει μεγάλες ποσότητες εξαιρετικά ρυπογόνων υλικών. Τα εν λόγω απόβλητα δημιουργούν μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αν εξαιρέσουμε την επανεπεξεργασία, έχει μάλλον ζωτική σημασία να περιοριστεί εξαρχής η χρήση αυτών των επικίνδυνων ουσιών. Μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση τους. Παρ’ όλα αυτά, χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο γι’ αυτό το αναγκαίο εγχείρημα. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των ουσιών. Ωστόσο, η απόφασή μου αυτή δεν υπήρξε εύκολη. Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά εξαιρέσεων, ιδίως όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, θεωρήσαμε σκόπιμο να ανεχθούμε τις ουσίες τις οποίες περιέχουν. Ωστόσο, η πτυχή αυτή, όπως ήταν φυσικό, αποτέλεσε έναυσμα συζήτησης σχετικά με τις προτεραιότητες της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, η οποία, δυστυχώς, καλείται να διαχειριστεί ορισμένα αλληλοσυγκρουόμενα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση. Υπολογίζεται ότι, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020. Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν αρκετές επιβλαβείς ουσίες οι οποίες μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να προκαλέσουν βλάβες στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον ιδίως εάν δεν υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία. Τα προβλήματα αυτά δεν επιλύθηκαν από την οδηγία RoHS 1.0.

Υποστηρίζω τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την αποτροπή της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και να εξετάζει περιοδικά την απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και την υποκατάστασή τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας εγκρίνοντας, σε πρώτη ανάγνωση, την αναδιατύπωση της οδηγίας που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτή η εξέλιξη είναι θετική για τους ευρωπαίους καταναλωτές: τα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό των πωλούμενων καταναλωτικών προϊόντων. Η ποσότητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πωλείται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον εκτιμάται ότι φτάνει τους 9,3 εκατ. τόνους. Η ολοένα και συχνότερη αντικατάσταση των προϊόντων αυτών εγείρει το ζήτημα των αποβλήτων και των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα απόβλητα. Είναι αναγκαίο, για λόγους ασφάλειας και δημόσιας υγείας, να περιοριστεί η χρήση τους. Η αναδιατύπωση της υφιστάμενης οδηγίας, η οποία χρονολογείται από το 2003, πραγματοποιείται με σκοπό να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών. Εξάλλου, η Επιτροπή έχει προγραμματίσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας της εντός τριών ετών, προκειμένου να την προσαρμόσει ακόμη καλύτερα σε μελλοντικές καινοτομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Επιθυμώ να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Evans, για το έργο το οποίο επιτέλεσε και για τον καλό συμβιβασμό που εξασφάλισε μεταξύ των πολιτικών μας ομάδων.

Το κείμενο που εγκρίθηκε, η αναδιατύπωση της οδηγίας που εφαρμόζεται σήμερα, έχει ως στόχο τον καθορισμό πιο φιλόδοξων παραμέτρων για τη χρήση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια τα ευρωπαϊκά όργανα σημείωσαν, με μεγάλες προσπάθειες, ουσιαστική πρόοδο ως προς τον σεβασμό της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά την παραγωγή αλλά και την απόρριψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Υπερψήφισα το μέτρο αυτό, το οποίο εντάσσεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο και οπωσδήποτε αντιπροσωπεύει συγχρόνως επιβάρυνση, αλλά και ευκαιρία για τις εταιρείες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε, η ικανότητα να προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα τα οποία ρυπαίνουν λιγότερο είναι μια καλή ευκαιρία για τις εταιρείες ώστε να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα. Τέλος, οι νέες παράμετροι που εξετάζονται σε αυτήν την έκθεση θα διασφαλίσουν ταυτόχρονα την καλύτερη προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και τον ενισχυμένο σεβασμό του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση), διότι εκτιμώ ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο εκπληρώνει τον στόχο της συμβολής στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, με την απλούστευση και βελτίωση της συνεκτικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) θεωρείται ότι αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020. Η αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών αποβλέπει στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και στην ενίσχυση του προληπτικού της σκέλους, έτσι ώστε η επανόρθωση των καταστροφών του περιβάλλοντος να μπορεί να πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στην πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Ωστόσο, η οδηγία αυτή κατ’ ουσίαν εστιάζεται στους μεγάλους διανομείς, παραμελώντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στον προϋπολογισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που παράγουν ΗΗΕ, ενώ δεν προσφέρει λύσεις ως συνέχεια της πρότασης COM(2008)0809 και της έκθεσης της BioIntelligence, όπου επισημαίνεται ότι, με βάση αυτό το νέο σύστημα, οι ΜΜΕ που παράγουν εξοπλισμό ιατρικής εποπτείας και παρακολούθησης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Αυτή η αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) είναι αναγκαία, κατά την Επιτροπή, λόγω ασάφειας ως προς το πεδίο εφαρμογής της, αδιαφάνειας των νομικών διατάξεων, καθώς και αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την συμφωνία των εξεταζόμενων προϊόντων.

Πριν από την ψηφοφορία, έλαβα αρκετά τηλεφωνήματα στα οποία μου ζητούνταν να απορρίψω τη συμπερίληψη του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) στον κατάλογο των ουσιών του Παραρτήματος III της οδηγίας RoHS, οι οποίες θα υποβληθούν κατά προτεραιότητα σε επανεξέταση. Θέλω να δηλώσω ότι διαφωνώ με τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης ουσίας στο εν λόγω παράρτημα, δεδομένου ότι η συμπερίληψη σε αυτό μιας σειράς ύποπτων προϊόντων, όπως το PVC, χωρίς κανένα κριτήριο, στερείται νοήματος. Το να θεωρείται εκ των προτέρων ότι ένα προϊόν είναι πιθανό να απαγορευθεί στο μέλλον, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργεί μια απαράδεκτη κατάσταση απουσίας νομικού ορισμού. Στην περίπτωση του PVC, μια αρχική αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού REACH κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, και ότι δεν αποτελεί ουσία προτεραιότητας για συμπερίληψη στο Παράρτημα III. Υπερψήφισα την έκθεση διότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ο κατάλογος αυτός αποσύρθηκε. Η Επιτροπή πρέπει τώρα να διενεργήσει αξιολόγηση, τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ αυτής της νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ποσότητα των πωλούμενων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην ΕΕ και η αναπόφευκτη αύξηση των αποβλήτων που παράγονται από αυτόν τον εξοπλισμό καθιστούν αναγκαία την αντικατάσταση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών τις οποίες περιέχουν, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι αναγκαίο, και θεωρούμε πολύτιμες τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε την έκθεση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συζήτησης των τελευταίων μηνών, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο, αφού προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις για ορισμένα πιο αμφιλεγόμενα και προβληματικά ζητήματα. Θεωρούμε θετικό παράγοντα το γεγονός ότι στο προτεινόμενο τελικό κείμενο εξαιρείται το πολυβινυλοχλωρίδιο από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιτραπεί η συνέχιση της παραγωγής σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, διότι οι συγκεκριμένοι τομείς θα είχαν πληγεί σοβαρά σε περίπτωση συμπερίληψης αυτής της ουσίας, όπως είχε προταθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς. (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης Evans σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό διότι θεωρώ παράδοξη τη στάση του Κοινοβουλίου. Αφενός, η έκθεση τάσσεται, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, αναφανδόν κατά των νανοσωματιδίων, τα οποία, επειδή είναι μικροσκοπικά, πρέπει οπωσδήποτε να είναι επικίνδυνα. Αφετέρου, η πρόταση οδηγίας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι επιδιώκει την ενθάρρυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξαιρεί τα απόβλητα από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Οι ουσίες που περιέχονται σε ηλεκτρικές συσκευές είτε είναι επικίνδυνες είτε δεν είναι. Αν σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε την «αρχή της προφύλαξης», τότε πρέπει να την εφαρμόσουμε και για την ηλιακή τεχνολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (S&D), γραπτώς.(DE) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS), επειδή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ώστε να καλύπτονται όλα τα είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστά ουσιαστική βελτίωση. Ωστόσο, θεωρώ προβληματικό το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί τόσο πολλές εξαιρέσεις. Ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα οποία αποτελούνται εν μέρει από ενώσεις τελλουριούχου καδμίου, δεν καλύπτονται από αυτήν την οδηγία. Η ουσία αυτή δεν είναι απλώς επιβλαβής για την υγεία, είναι επίσης επικίνδυνη και ως εκ τούτου πρέπει να υπαχθεί στις διατάξεις της οδηγίας RoHS. Ο κίνδυνος να εξαφανιστούν τελείως από τις στέγες των σπιτιών οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες συνεπεία της υπαγωγής τους στις διατάξεις της οδηγίας είναι ανύπαρκτος. Απεναντίας, στην αγορά υπάρχουν πολυάριθμες εναλλακτικές, απαλλαγμένες από τελλουριούχο κάδμιο. Συνεπώς, διαφωνώ ως προς αυτήν την πτυχή με την απόφαση της πλειονότητας των μελών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Francoise Grossetete (PPE), γραπτώς. (FR) Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αυξάνονται διαρκώς, και περιέχουν πολυάριθμες επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές είναι πιθανό να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία, εάν δεν υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία.

Η υπό εξέταση οδηγία θα επιτρέψει σε πολλές εταιρείες να σημειώσουν ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς τον σχεδιασμό νέου και ασφαλέστερου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της ενθάρρυνσης της τεχνολογικής καινοτομίας. Η μείωση των επικίνδυνων ουσιών στην πηγή θα οδηγήσει και σε μείωση του κόστους της ανακύκλωσης. Τέλος, και αυτό είναι κρίσιμο, εξασφαλίσαμε την εξαίρεση των ηλιακών συλλεκτών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εσωτερικό της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Η Πολωνία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και οικιακών ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη. Είναι επίσης μια χώρα στην οποία οι πωλήσεις των συσκευών αυτού του είδους αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αύξηση της ζήτησης αγαθών αυτού του τύπου προκαλεί επίσης αύξηση του όγκου των λεγομένων ηλεκτρονικών απορριμμάτων, και υπάρχει πρόβλημα ως προς την επεξεργασία αυτών των απορριμμάτων και τις συνέπειες αυτής της διαδικασίας για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, οι νέες διατάξεις της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους παραγωγούς των συσκευών αυτής της κατηγορίας. Οι εν λόγω παραγωγοί καλούνται να εξαλείψουν τις επικίνδυνες ουσίες και να βελτιώσουν τα πρότυπα ασφάλειας των συσκευών που προορίζονται για καθημερινή χρήση. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική και για τους καταναλωτές, διότι οι νέοι κανόνες θεσπίζουν την υποχρέωση χρήσης ουσιών οι οποίες είναι ασφαλείς για την υγεία και το περιβάλλον, και αυτό ισχύει για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικών συσκευών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (S&D), γραπτώς. (EN) Αν και δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, η συμβιβαστική θέση στην οποία κατέληξε η πρώτη ανάγνωση βελτιώνει την τρέχουσα νομοθεσία –για τον λόγο αυτόν την υπερψήφισα. Εκτός από τη νέα μεθοδολογία για τον περιορισμό των ουσιών, μια καίρια βελτίωση είναι το ανοικτό πεδίο εφαρμογής: όλα τα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, θα υπαχθούν μεσοπρόθεσμα στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας RoHS. Ένα σημαντικό μειονέκτημα, ωστόσο, είναι οι πολυάριθμες εξαιρέσεις, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Η εξαίρεση αυτής της κρίσιμης «καθαρής» τεχνολογίας από την περιβαλλοντική νομοθεσία θα στείλει εσφαλμένα μηνύματα στην ΕΕ, αλλά και διεθνώς. Το ζήτημα εν προκειμένω είναι να τεθεί το ορθό ρυθμιστικό πλαίσιο για συνεκτικές βιώσιμες επενδύσεις! Ακόμη και αν η παραγωγή φωτοβολταϊκών συστοιχιών με επικίνδυνες ουσίες όπως το τελλουριούχο κάδμιο είναι ίσως πιο οικονομική, είναι προ πολλού διαθέσιμες λιγότερο προβληματικές εναλλακτικές, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν άριστα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι αναγκαίο, λοιπόν, να καλύπτουμε τις στέγες και τα χωράφια μας με δυνητικά επικίνδυνα απόβλητα, μεταθέτοντας την πρόκληση της διάθεσής τους στις μελλοντικές γενιές. Ως προς το θέμα αυτό, διαφωνώ έντονα με τη θέση και με την απόφαση της πλειονότητας του ΕΚ και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η συμβιβαστική θέση την οποία διαπραγματεύθηκε η συνάδελφός μου Jill Evans συνιστά πρόοδο σε αυτό το πεδίο της νομοθεσίας. Η ασφάλεια δικαίου την οποία παρέχει θα οδηγήσει σε βελτιώσεις της περιβαλλοντικής προστασίας και για τον λόγο αυτόν υπερψήφισα το κείμενο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης των σύγχρονων τεχνολογιών και της αύξησης στη ζήτηση των προϊόντων αυτού του είδους. Ως καταναλωτές, απαιτούμε λειτουργικότητα και εργονομία από τις συσκευές αυτές, πάνω από όλα όμως πρέπει να απαιτούμε οι διαφορετικοί τύποι προϊόντων να συμμορφώνονται με κατάλληλους κανόνες οι οποίοι να ρυθμίζουν τα πρότυπα ασφάλειας τόσο για τον χρήστη όσο και για το περιβάλλον. Αντικαθιστούμε τις χρησιμοποιημένες συσκευές με νέες, δημιουργώντας ανησυχητικές ποσότητες απορριμμάτων, και οι επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα.

Κατά συνέπεια, είναι επιβεβλημένο να θεσπιστούν νομοθετικές διατάξεις οι οποίες θα περιορίσουν τη χρήση επιβλαβών ουσιών στην παραγωγή συσκευών που βάζουμε στα σπίτια μας και οι οποίες θα ενισχύσουν συγχρόνως τις προσπάθειες των παραγωγών για την εφαρμογή καινοτόμων, οικολογικών λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η τρέχουσα οδηγία RoHS περιορίζει τη χρήση έξι επικίνδυνων υλικών τα οποία περιέχονταν στο παρελθόν σε ορισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η αναδιατύπωσή της αποβλέπει στην απλούστευσή της και στη διευκόλυνση των παραγωγών, οι οποίοι θα μπορούν έτσι να γνωρίζουν καλύτερα ποιες ουσίες απαγορεύονται, ώστε να αποφεύγονται περιττές συγχύσεις οι οποίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για τον καταναλωτή και να σπαταλούν τους πόρους των εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν μια σειρά λεπτομερών κανόνων για τη χρήση σε προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ορισμένων ουσιών οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες. Την ανάγκη αυτή αποκάλυψαν με σαφή τρόπο τα στοιχεία της Επιτροπής, βάσει των οποίων, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ).

Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων.

Μετά από μια βραχεία μεταβατική φάση που θα επιτρέπει στις εταιρείες να προσαρμοστούν στη νέα νομοθεσία, η χρήση επικίνδυνων ουσιών θα απαγορευθεί σε όλα τα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αν και με ορισμένες εξαιρέσεις όπως οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες. Το μέτρο αυτό προϋποθέτει επίσης ότι και οι ανταγωνιστικές βιομηχανίες τρίτων χωρών θα τηρούν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στις δικές μας επιχειρήσεις, με ρητή απαίτηση συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας που διασφαλίζονται από τους κανόνες της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι η προστασία ορισμένων πρωταρχικής σημασίας αγαθών όπως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον αποτελεί εντέλει προτεραιότητα, μολονότι γνωρίζω ότι ζούμε υπό συνθήκες οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη σοβαρή οικονομική κρίση η οποία έχει πλήξει την Ευρώπη και τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η τρέχουσα οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων περιορίζει τη χρήση έξι επικίνδυνων υλικών τα οποία περιέχονταν στο παρελθόν σε ορισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αποβλέπει στην αποφυγή της δημιουργίας τοξικών αποβλήτων όταν ο εξοπλισμός αυτός απορρίπτεται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άχρηστα ευρωπαϊκά κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ψυγεία δεν θα βλάπτουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της διαρροής χημικών σε χωματερές ή της εκπομπής τοξικών καπνών κατά την αποτέφρωση. Επίσης, απλουστεύονται οι διατάξεις της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τη διαχείριση των αποβλήτων. Οι κίνδυνοι αυτοί εντείνονται ακόμη περισσότερο σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης υπό ακατάλληλες συνθήκες σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε περιπτώσεις παράνομης εξαγωγής με σκοπό την εναπόθεση σε χωματερές φτωχότερων χωρών. Με αυτό το σχέδιο νομοθεσίας, όλα τα επίμαχα υλικά θα συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Επομένως, στο μέλλον όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

Αυτή η οδηγία συμβάλλει στον καθορισμό σαφών κανόνων στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διάθεση αυτών των ουσιών στην αγορά, και εν συνεχεία την επαναχρησιμοποίησή τους. Η εν λόγω οδηγία θα βελτιώσει ουσιαστικά τη σημερινή κατάσταση, και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ. Ωστόσο, φρονώ ότι ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εξαιρέθηκαν από την οδηγία πρέπει να συμπεριληφθούν εντός των προσεχών τριών ετών, μετά από επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς. (PT) Η αυξημένη χρήση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τη σημαντική τεχνολογική του εξέλιξη, έχει οδηγήσει σε ολοένα και μεγαλύτερο περιορισμό του κύκλου ζωής του. Αυτό, πάλι, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ως προς τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε τέτοιου είδους εξοπλισμό, καθώς και δυσκολίες στη διαχείριση του ολοένα και μεγαλύτερου όγκου των απορριμμάτων. Κατά συνέπεια, η αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) έχει ως στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της και την ενίσχυση του προληπτικού της σκέλους, έτσι ώστε η επανόρθωση των καταστροφών του περιβάλλοντος να πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στην πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Η εν λόγω αναδιατύπωση είναι αναγκαία για την επιτυχή μείωση των επικίνδυνων ουσιών σε αυτό το είδος εξοπλισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση της κ. Evans. Ωστόσο, θέλω να προσθέσω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να προσεχθεί περισσότερο. Η χρήση μολύβδου, μαγνησίου, υδραργύρου και μετάλλων σπανίων γαιών στην ηλεκτρονική και βιομηχανική τεχνολογία είναι αναπόφευκτη. Δικό μας καθήκον είναι να υποχρεώσουμε τους κατασκευαστές να στραφούν σε λιγότερο επιβλαβή υλικά. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεται το κοινό για τις δυνητικά δηλητηριώδεις συνέπειες όλων των επιβλαβών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Η οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) διέπει τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών σε συσκευές και ανταλλακτικά. Αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για τον καθορισμό ευρωπαϊκών, αλλά και διεθνών, προτύπων για τους κατασκευαστές. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας αποβλέπει μεταξύ άλλων και στη συμπερίληψη του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων των επικίνδυνων ουσιών ως αποβλήτων. Απείχα από την ψηφοφορία, διότι η έκθεση δεν επιλύει ακόμη στο σύνολό τους τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μεταχείριση των επικίνδυνων ουσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Αναμφίβολα έχει σημειωθεί ραγδαία ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρικού εξοπλισμού, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Το γεγονός αυτό και η διαρκής συντόμευση των κύκλων καινοτομίας δημιουργούν επίσης όλο και μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικών αποβλήτων. Η αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS σκοπό έχει την απαγόρευση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών οι οποίες είναι δυνατόν να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Ορισμένες από τις προτάσεις είναι αμφιλεγόμενες: αφενός, μεγάλοι παραγωγοί ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως οι HP, ACER και Sony Ericsson έχουν διακηρύξει ότι τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης όλων των βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αφετέρου, είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα των μελετών της Επιτροπής δεν είναι καθόλου οριστικά, τουλάχιστον όσον αφορά τις δυνητικές βλάβες στο περιβάλλον. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες από τη βιομηχανία σε σχέση με την απαγόρευση του PVC, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας καλωδίων. Οι αρνητικές επιπτώσεις του PVC αμφισβητούνται και εκφράζεται φόβος ότι τα κόστη θα αυξηθούν αν επιβληθεί απαγόρευση στα καλώδια που είναι καλυμμένα με PVC. Τα επιχειρήματα αυτά πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά πριν από την όποια επιβολή συγκεκριμένων απαγορεύσεων. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση για διάφορους λόγους. Συμφωνώ με την άποψη ότι οι σταθερές εγκαταστάσεις και οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Θεωρώ επίσης ικανοποιητική την υιοθέτηση μιας μεθοδολογίας για την επανεξέταση των επικίνδυνων ουσιών του Παραρτήματος IV, διότι συνεπάγεται ότι ο κατάλογος των ουσιών που θα υποβληθούν σε εξέταση από την Επιτροπή (Παράρτημα III) μπορεί να διαγραφεί. Θεωρώ ορθή την όχι υπερβολικά ευρεία ερμηνεία της «εξάρτησης» με τη σημασία ότι η λειτουργία του εξοπλισμού απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια. Εκτιμώ επίσης ότι είναι πρόωρο να καλυφθεί από τη νομοθεσία η αξιολόγηση των νανοϋλικών, τα οποία εξετάζονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, επικροτώ το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής είναι «ανοικτό» ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE) , γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση), διότι εκτιμώ ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο επιφέρει βελτιώσεις οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων. Υπογραμμίζω δε την απλούστευση και την αυξημένη συνεκτικότητα της νέας νομοθεσίας. Η αναδιοργάνωση και ο περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών ήταν επιβεβλημένο μέτρο ενόψει της ραγδαίας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο εσωτερικό της ΕΕ.

Με τη νομοθεσία αυτή, συνεισφέρουμε στην αποφυγή της πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τα απόβλητα που παράγουμε κατά την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψυγείων, μέσω της απόρριψης χημικών ουσιών στο περιβάλλον, είτε σε χώρους υγειονομικής ταφής είτε από την απελευθέρωση τοξικών αερίων κατά την αποτέφρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κ. Evans για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα το κείμενο διότι συμφωνώ με την άποψη ότι η αναδιατύπωση της οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ για μείωση των συνολικών απελευθερώσεων στο περιβάλλον διοξινών και φουρανίων, με σκοπό τη συνεχή ελαχιστοποίησή τους και, όπου είναι εφικτό, την τελική εξάλειψή τους.

Ο τελικός προορισμός μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) παραμένει αδιευκρίνιστος. Η αποτέφρωση υψηλής θερμοκρασίας εξακολουθεί να είναι η εξαίρεση. Η μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) –στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες– κινδυνεύει να συνεχιστεί για σημαντικές ποσότητες. Οι εκπομπές διοξινών και φουρανίων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω επιλογής υλικών στο στάδιο του σχεδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Υπολογίζεται ότι, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020.

Οι κύριες πτυχές αυτής της αναδιατύπωσης της οδηγίας είναι οι ακόλουθες:

- το ανοικτό πεδίο εφαρμογής

- η διαφοροποίηση μεταξύ των νομοθετημάτων RoHS και REACH

- οι τροποποιήσεις των κριτηρίων για τις εξαιρέσεις

- κριτήρια για την απόφαση όσον αφορά τη διάρκεια μίας εξαίρεσης/περιόδου χάριτος

- συναπόφαση αντί για διαδικασία επιτροπoλογίας σε ό,τι αφορά μελλοντικούς περιορισμούς

- ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα νανοϋλικά.

Επικροτώ το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι η νέα πρόταση οδηγίας είναι απλούστερη και θα προσφέρει στους κατασκευαστές ένα ευκολότερο μέσο ταξινόμησης των προϊόντων τους στις κατηγορίες που προβλέπονται από την οδηγία. Λαμβάνει επίσης υπόψη τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των μέτρων προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος κατά την τροποποίηση των κριτηρίων εξαίρεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Κατά την άποψη της Επιτροπής, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η τρέχουσα οδηγία που διέπει τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η οποία εγκρίθηκε το 2003, για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου. Η εν λόγω αναδιατύπωση, φυσικά, απαιτεί τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, κατά τρόπο που να συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σε σχέση με το θέμα αυτό, είναι πλέον κρίσιμο να ληφθεί υπόψη ο δυνητικός αντίκτυπος των προτεινόμενων λύσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Frederique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Σχεδόν πριν από οκτώ χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια οδηγία σχετικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (την οδηγία RoHS), ανταποκρινόμενο έτσι σε ένα έντονο αίτημα των καταναλωτών για ασφαλή και μη επιβλαβή καταναλωτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης. Αυτή η προσέγγιση με βάση την ασφάλεια εφαρμόστηκε κυρίως μέσω της απαγόρευσης της χρήσης μολύβδου, υδραργύρου και καδμίου σε ποικίλα προϊόντα, από οικιακές συσκευές, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, έως ηλεκτρικά τραίνα και βιντεοπαιχνίδια. Επικροτώ την αναθεώρηση που εγκρίθηκε σήμερα, η οποία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έτσι ώστε να καλύπτει και άλλα προϊόντα, χωρίς όμως προεξοφλήσεις αναφορικά με σημαντικές ουσίες όπως το PVC. Ομοίως, ήταν σημαντικό να επανεξεταστεί η περιοριστική θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος τον περασμένο Ιούνιο σχετικά με τα νανοϋλικά. Αυτή η επανάσταση του απειροελάχιστου αξίζει καλύτερη τύχη από την υιοθέτηση μιας υπεραπλουστευτικής θέσης: υπέρ ή κατά, όπως στην περίπτωση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Επίσης, η οδηγία RoHS επιβάλλεται να είναι εφαρμόσιμη και, από την άποψη αυτή, επικροτώ τη μέριμνα που έχει ληφθεί για τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον, τον καθορισμό μιας μεθοδολογίας και την εγγυημένη συμπληρωματικότητα με τον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ψήφισα υπέρ της αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εν μέρει ως αποτέλεσμα νέων επιστημονικών γνώσεων για το θέμα αυτό, το κείμενο –το οποίο αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας του 2003– αποβλέπει στη θέσπιση περιορισμών στη χρήση υλικών όπως το κάδμιο, το χλώριο, ο υδράργυρος και το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), τα οποία έχουν αποδειχθεί επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Παρότι γνωρίζω τη ζωηρή αντίθεση των κατασκευαστών του τομέα, ιδίως όσον αφορά τους περιορισμούς στη χρήση του PVC, φρονώ ότι είναι πρωταρχικό καθήκον της πολιτικής, και επομένως των δημοκρατικώς εκλεγμένων πολιτικών, να επιδιώκει τον έλεγχο της χρήσης ουσιών οι οποίες, ακόμη και δυνητικά μόνον, μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση εναλλακτικών και υποκατάστατων ουσιών εντός των ορίων της διαθέσιμης τεχνολογίας.

Εκτιμώ ότι το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως σε περιπτώσεις στις οποίες αυτά περιέχουν υλικά τα οποία αναγνωρίζονται ως επικίνδυνα σε μεταγενέστερο χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση των αντίστοιχων αποβλήτων πρέπει να είναι ακόμη πιο αυστηρή και προσεκτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, υπολογίζεται ότι, μόνο στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν μια περίπλοκη ροή αποβλήτων που περιλαμβάνει πολλές επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές, ή τα προϊόντα στα οποία μετατρέπονται, μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να προκαλέσουν βλάβες στη δημόσια υγεία, ιδίως εάν δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αυξάνονται περαιτέρω από πρακτικές που εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες και δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα της ανακύκλωσης/ανάκτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2, της Συνθήκης, η επανόρθωση των καταστροφών του περιβάλλοντος πρέπει να γίνεται, κατά προτεραιότητα, στην πηγή. Η ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει ως πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη η οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, και ως λήψη μέτρων για τη μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. Ευελπιστώ ειλικρινώς ότι η έκθεση αυτή θα συμβάλει στην επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sarbu (S&D), γραπτώς. (EN) Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός παράγει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων στην Ευρώπη, και η μείωση των καρκινογόνων και τοξικών ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα απόβλητα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το ανοικτό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είναι πολύ καλύτερη προσέγγιση από αυτήν την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας οριστικός κατάλογος συγκεκριμένων προϊόντων θα απέκλειε τα νέα προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, και πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία δεν διευκολύνει απλώς, αλλά και παρακολουθεί την καινοτομία στον χώρο της βιομηχανίας. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις καταργούν πλέον σταδιακά τη χρήση ορισμένων από αυτές τις δυνητικά επιβλαβείς ουσίες στα προϊόντα τους. Ωστόσο, δεν παύει να είναι αναγκαία η θέσπιση φιλόδοξης νομοθεσίας η οποία θα ενθαρρύνει την υπόλοιπη βιομηχανία να ακολουθήσει αυτούς τους πρωτοπόρους και να καινοτομήσει προς όφελος της βελτίωσης της προστασίας του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Υπερψήφισα την έκθεση για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η έκθεση αυτή αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Διευρύνει την κατηγορία του εξοπλισμού έτσι ώστε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις ιατρικές συσκευές. Εκτός από τα βαρέα μέταλλα όπως ο υδράργυρος και ο μόλυβδος, απαγορεύεται και μια σειρά βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας. Επιπλέον, στην έκθεση προβλέπεται ο ανοικτός χαρακτήρας της οδηγίας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα μελλοντικής κάλυψης από την οδηγία όλων των ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με την εξαίρεση πολύ συγκεκριμένων περιπτώσεων, καθώς και άλλων επικίνδυνων ουσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν καθοριστεί σαφή κριτήρια. Ωστόσο, λυπούμαι διότι δεν συμπεριλήφθηκε στην οδηγία η απαγόρευση του PVC, όπως είχε προτείνει η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η μείωση των επικίνδυνων ουσιών στα ηλεκτρονικά απόβλητα. Αν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για ανακύκλωση, σύμφωνα με μελέτες εξάγονται πάνω από τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών αποβλήτων. Συχνά, αυτά τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτίθενται παρανόμως σε περιοχές όπως η Δυτική Αφρική, όπου η επεξεργασία των αποβλήτων είναι εξαιρετικά ελλιπής και προκαλεί τεράστια προβλήματα υγείας και περιβαλλοντική ρύπανση. Αυτή η ραγδαία επεκτεινόμενη αγορά αποβλήτων μπορεί να προσφέρει δυνητικά μεγάλα κέρδη, γι’ αυτό απαιτείται ορθή εποπτεία και παρακολούθηση, έτσι ώστε να περιοριστεί η παράνομη εξαγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), γραπτώς. (NL) Είναι πλέον αδύνατον να φανταστούμε την καθημερινή μας ζωή χωρίς ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το ευρωπαϊκό σύστημα περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών (RoHS), το οποίο διέπει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε αυτόν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχει στην πράξη μετατραπεί σε παγκόσμιο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται σε τουλάχιστον 28 χώρες εκτός της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στον υδράργυρο, τον μόλυβδο, το κάδμιο και μια σειρά επιβραδυντών φλόγας βάσει της τρέχουσας οδηγίας RoHS. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων μας υποχρέωσαν να αναδιατυπώσουμε αυτήν τη νομοθεσία. Η αναδιατύπωση της οδηγίας είναι άλλωστε αναγκαία προκειμένου να εξελιχθεί η RoHS σε αποτελεσματικό και ευέλικτο μηχανισμό. Μάλιστα, εφεξής θα είναι δυνατή η ταχύτερη απαγόρευση των επικίνδυνων ουσιών, πράγμα που θα ωφελήσει τόσο τους ανθρώπους όσο και το περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και της οδηγίας RoHS καθορίζεται επίσης ρητώς, οπότε αποφεύγεται η διπλή ρύθμιση. Για τους λόγους αυτούς, σήμερα υπερψήφισα με θέρμη τη συμφωνία στην οποία μπόρεσε να καταλήξει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Ευελπιστώ ότι θα επιτευχθεί εξίσου γρήγορα συμφωνία όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Άλλωστε, τα δύο αυτά νομοθετικά μέσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς.(DE) Η έκθεση αυτή είναι θετική, καθώς λαμβάνει υπόψη με ισορροπημένο τρόπο τις ανησυχίες της βιομηχανίας και τις πτυχές που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Αν και είναι σίγουρα αδύνατον να επιτευχθεί πλήρης ικανοποίηση σε σχέση με ένα τόσο περίπλοκο θέμα, στην προκείμενη περίπτωση προσεγγίσαμε πάρα πολύ αυτόν τον στόχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), γραπτώς. (NL) Υπερψήφισα την έκθεση Evans καθώς το συνολικό ισοζύγιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο είναι θετικό. Παρ’ όλα αυτά, ως σκιώδης εισηγήτρια, θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για την εξαίρεση των ηλιακών συσσωρευτών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μετά την άσκηση έντονων πιέσεων από την οικεία ομάδα συμφερόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνεχιστεί νομίμως η χρήση καδμίου στους ηλιακούς συσσωρευτές που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά για (τουλάχιστον) μία ακόμη δεκαετία, αν και αυτό θα απαγορεύεται για όλα τα υπόλοιπα είδη ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Καταγγέλλω κατηγορηματικά το γεγονός ότι ένας τομέας ο οποίος έπρεπε να αποτελεί κινητήρια δύναμη της πορείας μας προς μια πράσινη οικονομία έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να ξεφύγει από αυτήν τη σημαντική περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενέδωσε στα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας (της χρήσης τελλουριούχου καδμίου σε φωτοβολταϊκούς πίνακες λεπτής επίστρωσης).

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, υπερψήφισα την έκθεση για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Προσφάτως, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη σπουδαιότητα του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει η εγκριθείσα νομοθεσία, καθώς εκατομμύρια νοικοκυριά ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησαν τις τηλεοπτικές οθόνες σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRT) που χρησιμοποιούσαν έως τώρα με σύγχρονες επίπεδες οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD). Σήμερα, τα ίδια αυτά νοικοκυριά σκέφτονται να αντικαταστήσουν αυτές τις οθόνες υγρών κρυστάλλων με οθόνες υγρών κρυστάλλων-LED.

Οι εμπειρογνώμονες μας ενημερώνουν ότι ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μετατρέπεται στην ταχύτερα αυξανόμενη πηγή αποβλήτων. Επιπλέον, αναλύσεις τις οποίες διενήργησε το ινστιτούτο ερευνών Oko-Institut έχουν καταδείξει τον αρνητικό αντίκτυπο του PVC και των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είμαι βέβαιος ότι το κείμενο που θα εγκριθεί σήμερα θα συμβάλει στη μείωση των ποσοτήτων των επικίνδυνων ουσιών αυτού του είδους.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0617/2010 (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , γραπτώς.(FR) Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), η οποία αποβλέπει στη διασφάλιση της καλύτερης διεθνούς εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης. Η ACTA είναι ένα εργαλείο που καθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς πιο αποτελεσματικούς και παρέχει καλύτερη προστασία έναντι παραβιάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των σχεδίων και των γεωγραφικών ενδείξεων. Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό, το οποίο κατέθεσε η πολιτική μου Ομάδα, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), καθώς πιστεύω ότι η ACTA αποτελεί ασπίδα προστασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εφεξής, θα μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα. Μάλιστα, σήμερα πρέπει να διερευνήσουμε τους πλέον πρόσφορους τρόπους καταπολέμησης της πειρατείας, και αυτή η διεθνής συμφωνία αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος την οποία κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η οποία είναι γνωστή ως «ACTA». Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο την καταπολέμηση της διάδοσης της παραποίησης/απομίμησης και της αυξανόμενης πειρατείας προϊόντων τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της καθιέρωσης μιας νέας διεθνούς δομής διακυβέρνησης. Θεωρώ κρίσιμη την προστασία της δημιουργικότητας από την κλοπή, διότι αυτός είναι ο ουσιαστικός χαρακτήρας της πειρατείας και της παραποίησης. Η Ένωση, η οποία επιδιώκει να μετατραπεί στην ανταγωνιστικότερη παγκοσμίως οικονομία της γνώσης, δεν μπορεί να μένει αδιάφορη απέναντι σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Γι’ αυτό επικροτώ την έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Είναι ένα ισχυρό κείμενο το οποίο έπρεπε να είχε ενώσει όλους τους βουλευτές του ΕΚ. Δυστυχώς, υιοθετήθηκε με πολύ μικρή πλειοψηφία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφερε ισχυρές διασφαλίσεις όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αριστερά στο Κοινοβούλιο προτίμησε να εμμείνει σε αβάσιμα συνθήματα διαμαρτυρίας. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί αυτού του αγώνα κατά της αμέλειας και της έλλειψης δέσμευσης που επιδεικνύουν συχνά η Κίνα και η Ρωσία σε αυτόν τον τομέα. Εν προκειμένω διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητά μας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης είναι θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιες, ενιαίες συνθήκες για τους κατασκευαστές μας, απασχόληση για τους πολίτες μας, καθώς και σεβασμός για τις αρχές του κράτους δικαίου. Με την εμφάνιση των ψηφιακών τεχνολογιών, η απομίμηση/παραποίηση προσέλαβε ανεξέλεγκτες διεθνείς διαστάσεις, γι’ αυτό και η διεθνής συνεργασία είναι το κύριο μέσο καταπολέμησης αυτού του προβλήματος. Υποστήριξα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος στην οποία καθορίζονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, με την οποία επιδιώκεται, για πρώτη φορά, να θεσπιστεί ένα λεπτομερές διεθνές πλαίσιο με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεωρώ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα λειτουργήσουν ως εμπόδιο στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό και δεν θα υπονομευθούν οι περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ότι δεν θα περιοριστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών ούτε θα εμποδιστεί αδικαιολόγητα το νόμιμο εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Francoise Castex (S&D), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα αυτό το κείμενο: η ευρωπαϊκή δεξιά έχει ενδώσει στις απαιτήσεις ορισμένων κυβερνήσεων και στις πιέσεις των πολιτισμικών βιομηχανιών, εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Όλες οι διασφαλίσεις τις οποίες είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίφθηκαν ασυζητητί από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Αυτό στέλνει αρνητικά μηνύματα στην Επιτροπή πριν από τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν την προσεχή εβδομάδα στο Σίδνεϋ. Επιπλέον, ο ασαφής ορισμός της έννοιας της «εμπορικής κλίμακας», σε σχέση με την αύξηση των ποινικών κυρώσεων για παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, είναι πιθανό να ενθαρρύνει ορισμένα κράτη να θεσπίσουν νομοθεσία η οποία θα ποινικοποιεί τη δράση ιδιωτών και τεχνικών διαμεσολαβητών. Η ACTA δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ερευνά τη δραστηριότητα ιδιωτών ή να θεσπίσει συστήματα ευέλικτης απόκρισης κ.λπ. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση αντικτύπου –πριν, όχι μετά την εφαρμογή της ACTA– σχετικά με την εφαρμογή της και τον αντίκτυπό της στα θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία των δεδομένων και την εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, δημιουργώντας ένα μέσο αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ). Δεν αποβλέπει στη δημιουργία νέων δικαιωμάτων, αλλά στη διασφάλιση του σεβασμού υφιστάμενων δικαιωμάτων με τη χρήση μέτρων καταστολής και τη διαμόρφωση ενός συνολικού διεθνούς πλαισίου συνδρομής των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για μια δύσκολη συμφωνία, με αντικρουόμενα συμφέροντα που προσφέρουν περιθώρια για αμφιλεγόμενες ερμηνείες των αποτελεσμάτων. Η προστασία των ΔΠΙ είναι ουσιαστική, από την άλλη πλευρά, όμως, είναι ζωτικό να διασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία, έτσι ώστε να μην απειληθούν η ελευθερία έκφρασης και η καινοτομία και να μην περιοριστεί η δυνατότητα του ατόμου να ασκεί τις ατομικές και θεμελιώδεις ε